Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Miljöskyddsinspektör
Som miljöskyddsinspektör utför du prövning och tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Du kommer att arbeta med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter, exempel på arbetsområden kan vara REACH, VOC, förorenad mark, fordonsanläggningar och avfallsanläggningar. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att: - Handlägga anmälningar - Göra klagomålsutredningar - Genomföra tillsyn - Ställa krav och fatta myndighetsbeslut i enlighet med kommunens delegationsordning - Bereda och föredra ärenden inför bygg- och milj...
2024-04-15 2024-05-06
Strömsunds kommun, Miljö- och ­byggavdelning Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning enligt miljöbalken samt information om lagstiftning och verksamhet tillsammans med flera handläggare. Våra team planerar själva sin verksamhet, följer upp och förbättrar verksamheten. Du kommer att ha möjlighet att själv utveckla dina arbetsuppgifter. Fokus och arbetsuppgifter kan variera över tid. Vårt sätt att arbeta ger goda förutsättningar för ett stort engagemang och personlig utveckling. Att arbeta del av tiden på distans ser vi som en möjlighet och...
2024-04-09 2024-04-29
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Miljöskyddsinspektör
I rollen som miljöskyddsinspektör utför du prövning och tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle. Du kommer att arbeta med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Dina dagliga arbetsuppgifterna innebär bland annat att handlägga anmälningar, göra klagomålsutredningar och att genomföra tillsyn. I ditt uppdrag ingår att ställa krav och fatta myndighetsbeslut i enlighet med kommunens delegationsordning eller att bereda och föredra ärenden inför bygg- och miljönämndens politiker. Det är av stor vikt att du kan ...
2024-04-08 2024-04-28
Skurups kommun, Myndighetsenheten miljö- och bygg Livsmedelsinspektör - vikariat
Du kommer att arbeta med planerad livsmedelskontroll, handlägga registreringar av livsmedelsverksamheter och klagomål av olika slag. Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen är ditt huvudsakliga arbetsområde, men du kommer också jobba med läkemedel, smittskydd och eventuellt avlopp. Även legionella kan hamna på ditt bord. Detta är anpassningsbart efter dina erfarenheter och kunskaper. Andra arbetsuppgifter med tillsyn enligt miljöbalken kan också förekomma, om det är förenligt med din erfarenhet och önskemål. Du kommer att fatta egna beslut på...
2024-04-05 2024-04-24
Enköpings kommun Miljöinspektör små avlopp
Om arbetsplatsen Miljö och byggnadsförvaltningen är placerad centralt i Enköping i en vacker miljö vid ån och Klosterparken. Vi erbjuder möjlighet till ett omväxlande arbete i en hybrid miljö där du har möjlighet att dela din tid mellan arbete på plats och arbete hemifrån. Vi på miljöavdelningen är en aktiv del i att skapa ett hållbart samhälle och arbetar varje dag för att främja en god hälsa och miljö för Enköpings kommuninvånare. Vi bedriver tillsynsarbete, ger information och rådgivning till invånare och företag och bidrar med strategisk k...
2024-04-04 2024-04-23
Malmö stad Miljöinspektör - inriktning kemi och industri
Arbetsuppgifter På enheten kemi och industri får du en viktig roll som miljöinspektör där du utför tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Du kommer utföra tillsyn på miljöfarliga verksamheter. Enheten ansvarar för bland annat tillsyn av industriverksamheter (tillståndspliktiga, anmälningspliktiga samt icke anmälningspliktiga verksamheter), receptfria läkemedel och jordbruk. Vi hanterar även anmälningsprocesser, anmälningar om bekämpningsmedel, köldmediarapportering, PCB-sane...
2024-04-03 2024-04-24
Vadstena kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör med samordningsansvar till Vadstena kommun
Som samordnare har du ett verksamhetsansvar och är ett stöd för handläggarna inom alla verksamhetsområden såsom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel men även stöd till arbetsledningen. Du kommer inte ha något personal- och budgetansvar och du rapporterar till Samhällsbyggnadschef. Tjänsten kommer att vara uppdelad så att du även arbetar operativt med tillsyn och där du självständigt handlägger ärenden, granskar utredningar och följer upp. Som miljö- och hälsoskyddsinspektör med samordningsansvar har du många kontakter med medborgare och närin...
2024-03-27 2024-04-17
Partille kommun, Bygg- och miljö Miljöinspektör till Partille kommun
Vi söker dig som vill vara med att fortsätta utvecklingen av miljö- och tillståndsenheten där dina tidigare erfarenheter kommer tas tillvara! Du kommer huvudsakligen att arbeta med planerad och händelsestyrd miljöbalkstillsyn. Vi har inlett en process med länsstyrelsen om att ta över tillsynen av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, hantering av anmälningsärenden för vattenverksamheter, tillsyn av vattenskyddsområden samt viss tillsyn inom förorenade områden. Dessutom har vi en målsättning att arbeta mer aktivt med tillsyn kopplat ti...
2024-03-15 2024-04-16
Uppvidinge kommun, Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rollen innebär att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken inom miljö- och hälsoskydd, både planerad och händelsestyrd tillsyn. Du handlägger ansökningar/anmälningar och kontrollerar att verksamheter och åtgärder lever upp till miljöbalkens krav, påvisar brister och följer upp förelagda åtgärder. Det sker genom att både granska inkomna handlingar och besöka verksamheter. Andra arbetsuppgifter inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll kan bli aktuella beroende på din kompetens och erfarenhet. Du bereder ärenden till nämnden och fattar...
2024-02-12 2024-05-05