Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vadstena kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Vadstena kommun
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör har du många kontakter med medborgare och näringsliv i Vadstena kommun. Du kommer att handlägga ärenden och utöva tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynsarbetet planerar du självständigt samt genomför kontroller och tillsynsbesök. Du skriver fram delegationsbeslut och upprättar beslutsunderlag till samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden samt ger information, vägledning och rådgivning till både medborgare och företag. Samtliga förekommande arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet kan bli aktuella att a...
2022-12-02 2023-01-08
Malmö stad Miljöinspektör till enheten för avfall och vatten
Arbetsuppgifter Vi söker en miljöinspektör med stort engagemang som, precis som vi, har visionen om en hållbar stad.  Enheten arbetar med producentansvar, avfallstransporter, nedskräpning kopplat till enhetens objekt, dispensansökningar inom avfallsområdet samt verksamheter som samlar in, behandlar och återvinner avfall såsom; uttjänta fordon, skrot, förorenade massor, bygg- och rivningsavfall och elavfall. Vidare har enheten bland annat tillsyn över att cisterner för kemikalie- och drivmedelsförvaring samt källsortering av bygg- och rivnings...
2022-12-01 2022-12-14
Lerums kommun, Miljöenheten Miljöinspektör inom livsmedel
Som miljöinspektör med inriktning livsmedel kommer du att ingå i vår duktiga och drivna livsmedelsgrupp som arbetar för att vi ska ha säkra livsmedel. Rådgivning och kontroll hos olika typer av livsmedelsverksamheter är vanliga arbetsuppgifter. Registrering av nya verksamheter och klagomål som inkommer fördelar gruppen mellan sig och hjälps åt, men varje inspektör har ansvar för sin planerade kontroll och sina kunskapsområden. Vi deltar gärna i gemensamma projekt i länet och inspektörerna har stor möjlighet att själva styra utformningen av sit...
2022-11-30 2022-12-18
Eksjö kommun Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som inspektör planerar du och genomför tillsynsbesök. Du handlägger självständigt kvalificerade arbetsuppgifter såsom utredningar, planering och uppföljning inom dina arbetsområden. Du utformar tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt fattar självständigt beslut inom given delegation. Du deltar i de olika nätverk som finns inom dina ansvarsområden och tar stort ansvar för din egen vidareutveckling.
2022-11-25 2022-12-15
Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Du arbetar både på egen hand med stort eget ansvar, men också i team. Utifrån avdelningens verksamhetsmål har du frihet i hur du planerar ditt arbete. Tillsammans utvecklar vi tillsynen och kontrollen så att den gör så stor nytta som möjligt för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare och näringsliv. Hos oss är du en representant för en modern myndighet med ett tydligt kundfokus där vi är lyhörda och förändringsorienterade utifrån samhällets behov och förväntningar. God kommunikation och rättssäkerhet är viktiga byggstenar i vårt arb...
2022-11-23 2022-12-19
Miljöförbundet Blekinge Väst (org) Vikarierande livsmedelsinspektör
I arbetet som livsmedelsinspektör ingår inspektioner och revisioner på livsmedelsverksamheter såsom bland annat restauranger, pizzerior, storkök, mottagningskök, grossister, butiker och tillverkare. Du handlägger inkomna anmälningar om registrering samt utreder inkomna klagomål. I rollen arbetar du med rådgivning och information till företag och kommuninvånare beträffande främst livsmedelshantering. Som livsmedelsinspektör arbetar du självständigt, men vi har ett gott samarbete och ger varandra stöd och hjälp i olika frågor.
2022-11-23 2022-12-04
Miljöförbundet Blekinge Väst Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning mot miljöskyddstillsyn
Du kommer att arbeta i vår miljöskyddsavdelning med tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter, men inom området kan tjänstens inriktning delvis styras av din kompetens och dina tidigare erfarenheter. Arbetet innebär handläggning av anmälningar och klagomålsärenden, granskning och bedömning av rapporter, inspektioner, vägledning och beslutsfattande i ärenden. Som inspektör genomför du och utvecklar en tillsyn som ger önskad effekt så att lagstiftningens syfte uppnås. Du arbetar både självständigt och i grupp med dina kollegor. I rollen i...
2022-11-23 2022-12-18
Mjölby kommun, Miljökontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner arbetar du på det gemensamma miljökontoret, med placering i Mjölby. I rollen som inspektör inom enskilda avlopp arbetar du i första hand med att planera och genomföra tillsynsbesök, följa upp åtgärder och handlägga tillståndsansökningar av små avlopp. Du tar emot och besvarar frågor från allmänheten och verksamhetsutövare. Du hjälper invånare i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner med enskilt avlopp . På så sätt gör du skillnad för minskad övergödning av sjöar och v...
2022-11-23 2022-12-14
Tierps kommun, Miljö och hälsoskydd Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning livsmedelskontroll - vikariat
Du kommer att arbeta på Miljö- och hälsoskyddsenheten och dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att kontrollera livsmedelsverksamheter utifrån gällande lagstiftning. Det är ett variationsrikt arbete, vilket innebär delaktighet i planering samt inspektioner såväl som skriftlig rapportering och dokumentation. Det innebär också att handlägga registreringar, utforma tjänsteskrivelser och beslut samt ge information, vägledning och rådgivning till företagare och allmänhet. Arbetet innebär många kontakter med verksamhetsutövare, andra myndighete...
2022-11-21 2022-12-07
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektörer - Inriktning miljöskydd
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar för att våra kommuninvånare ska ha en god miljö, både inomhus och utomhus. De ska ha förutsättningar till en god hälsa och deras livsmedel ska vara säkra. För att uppnå detta arbetar vi med tillsyn och kontroll samt övervakning av vatten och luft. Vi ger god service och är tillgängliga, professionella och rättssäkra i vår myndighetsutövning. Vårt arbete medverkar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Vill du vara med och skapa en hållbar framtid för nuvarande och kommande generationer? ...
2022-11-21 2022-12-12
Sundsvalls kommun, Miljökontoret Livsmedelsinspektör till Miljökontoret
Du kommer att ingå i en grupp på ca 7 inspektörer som tillsammans planerar och lägger upp arbetet, och där var och en förväntas bidra med eget ansvar och kompetens. Du kommer att arbeta med alla arbetsuppgifter inom ämnesområdet livsmedelskontroll och annan angränsande lagstiftning. Det dagliga kontrollarbetet innebär bland annat att planera och genomföra inspektioner hos olika livsmedelsverksamheter och därefter dokumenterar och kommunicerar du resultatet från dessa. I arbetsuppgifterna igår också att hantera klagomål och utredningar om tex ma...
2022-11-18 2022-12-04
Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi har idag 19 personer som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken. Tjänsterna är inte specificerade inom särskilda ämnesområden. Vi försöker optimera innehållet i arbetsuppgifter efter intresse, kompetens och förvaltningens behov. Just nu söker vi någon som ser tillsyn inom avlopp, hälsoskydd och övrigt miljöskydd som extra intressant. Vi gör gemensamt en fördelning i samband med tillsynsplanering där vi försöker skapa en attraktiv variation i arbetsuppgifter och optimera de olika aspekterna där förvaltningens gemensamma behov dock har företrä...
2022-11-11 2022-12-04
Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Malung-Sälens kommun Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som inspektör på Miljökontoret kommer du att arbeta med tillsyn och handläggning inom framför allt hälsoskydd- och livsmedelsområdet. Tjänsten kan till viss del anpassas efter den sökandes kompetenser. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bemannar för närvarande två kontor varav det största kontoret är i Malung med ett servicekontor i Sälen. Det finns därmed även möjlighet att vara placerad på vårt servicekontor i Sälen. Eftersom Sälenfjällen med dess turistanläggningar ligger inom kommunen, mångdubblas antalet verksamheter under turistsäsong....
2022-11-01 2022-12-04