Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Exploateringsingenjör
I uppdraget som exploateringsingenjör kommer du att vara en del i Kalmar kommuns strategiska utveckling inom mark- och planeringsområdet. Det innebär att du kommer arbeta i samtliga av exploateringsprojektens faser, från planering till byggnation och uppföljning. Konkret innebär det att du, i tidiga skeden av projekten, bland annat tar fram exploateringskalkyler, förfrågningsunderlag inför markanvisningar och avtal. Du är en aktiv beställare av detaljplaner där du bevakar frågor kring ekonomi, avtal och genomförande. Tillsammans med exploateri...
2022-11-30 2022-12-18
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare mark & exploatering till Sölvesborgs Kommun
Som projektledare för mark och exploatering deltar du i den strategiska planeringen och driver investeringsprojekt från idéstadie till genomförande. Du har ett nära samarbete med förvaltningens övriga kollegor men också dialog med kommunala bolag, myndigheter och exploatörer. Som projektledare ansvarar du för att projekten drivs mot uppsatta mål samt att tidplaner, projektbudget och upphandlad kvalité hålls. I rollen som projektledare agerar du byggledare gentemot entreprenör, är kontaktperson mot konsulter, deltar i upphandling på marksidan o...
2022-11-25 2022-12-11
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Exploateringsingenjör till växande Varberg
Som exploateringsingenjör i Varbergs kommun arbetar du både som projektledare och med löpande frågor i verksamheten. Du arbetar i projektform nära andra kompetenser såsom planarkitekt, byggprojektledare, projekteringsingenjör, trafikplanerare, landskapsarkitekt och kommunekolog. Din huvudsakliga uppgift är att företräda kommunen i samarbetet med fastighetsägare och andra intressenter genom hela exploateringsprocessen från idé och planering till genomförande. Du sköter bland annat exploateringsavtal, markupplåtelser, gatukostnader, fastighetsr...
2022-11-25 2023-01-08
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Driven exploateringsingenjör
Som en tredjedel av den viktiga exploateringsavdelningen kommer du få stora möjligheter att utveckla både kommunen och dig själv framåt. Du kommer ha projektledaransvar för fastighetsutveckling för stora och små projekt, för bostäder och näringsliv. Detta inkluderar saker som avtalsfrågor, fastighetsbildningar, försäljningar och utredningar, men även strategiskt arbete. Avdelningen är även stöd till kommunen och medborgarna i frågor som rör markägandet och exploateringsverksamheten. Du förväntas kunna arbeta driva dina projekt självständigt, m...
2022-11-25 2022-12-11
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Linköping
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2022-11-21 2022-12-07
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsingenjör
Arbetet som mark- och exploateringsingenjör för Ystads kommun ger dig möjlighet att få arbeta brett med mark- och exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Du är med och utvecklar Ystads kommun. Du kommer att ansvara för egna exploateringsprojekt för bostäder, handel och industri från beställning av detaljplan till färdigställande av områdena och för exploateringsprojektens ekonomi. I ditt ansvar ingår också bland annat avtal om exploatering, markförsäljningar, markinköp. Som mark- och exploateringsingenjör har d...
2022-11-21 2022-12-09
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringsenheten ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens mark där skog- och jordbruksfastigheter ingår. Under de närmsta åren omfattar bland annat en betydande utveckling av ny verksamhetsmark, formandet av två nya stadsdelar och omställning av befintliga ytor till ny funktion. Som mark och exploateringsingenjör arbetar du tillsammans med kollegorna på enheten med att förvalta, förnya och exploatera kommunens markinnehav för att möta den växande kommunens behov av byggbar mar...
2022-11-18 2022-12-09
Avesta kommun, Kommunkansliet Mark- och exploateringsingenjör till Avesta kommun
Ditt huvudansvar kommer att vara att arbeta med mark- och exploateringsfrågor, där du är med från detaljplanens start till att projektet är helt färdigt. Det handlar om allt från förtätning av befintliga bostadsområden till att bygga helt nya områden med bostäder, handel, kontor eller verksamheter. Du har ansvar för projektens genomförbarande utifrån uppställda mål, aktuell tidplan och du bevakar också projektets ekonomi. Du blir tillsammans med dina kollegor navet i arbetet för att utveckla kommunal mark genom att arbeta fram den bästa lösning...
2022-11-17 2022-12-07
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Stockholm
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-07 2022-11-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2022-11-07 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-07 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Örebro
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2022-11-02 2022-11-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Örebro
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-02 2022-11-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Haparanda
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-01 2022-12-06