Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun, Tillväxtavdelningen Mark- och exploateringsingenjör
Kommunen är expansiv, vilket innebär att vi har en enorm bredd i våra projekt. På enheten är vi idag två mark- och exploateringsingenjörer och en mark- och exploateringshandläggare. Tillsammans ansvarar ni för att uppfylla kommunens vision och med våra fyra F: Förvärva, Förvalta, Förädla och Försälja kommunal mark för att kunna erbjuda mark för bostäder, handel, småindustri samt mark för kommunala verksamheter. Ditt arbetsområde är brett och innebär alltifrån genomförandefrågor vid detaljplanering till upplåtelse av kommunal mark. Du kommer at...
2024-04-15 2024-05-19
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Förrättningslantmätare
I rollen som förrättningslantmätare arbetar du både självständigt och tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistent och kart- och mätingenjör. Du kommer att handlägga förrättningsärenden av olika karaktär, exempelvis nybilda eller förändra fastigheter, bilda gemensamhetsanläggningar, göra olika prövningar och tolka lagstiftning. Du fungerar också som stöd och ger råd gällande fastighetsbildning till hela det kommunala samhällsbyggnadsområdet. Rollen innebär att följande arbetsuppgifter kan komma att ingå; • självst...
2024-04-12 2024-04-28
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Mark- och exploateringsingenjör
Som mark- och exploateringsingenjör arbetar du med en rad olika frågor inom området för kommunens markinnehav. • Ansvarar för försäljningar av både bebyggda och obebyggda fastigheter • Upprättande av markanvisnings- och köpeavtal • Säkrande av markåtkomst och rättigheter för kommunala behov, i första hand VA-ledningar • Upprättande av exploateringsavtal • Deltagande i planprocess med ansvar för genomförandefrågor • Ansvar för exploateringsekonomi med upprättande av kalkyler • Tecknande av nyttjanderättsavtal För exploateringsprojekt inom kom...
2024-04-05 2024-04-21
Helsingborgs stad Exploateringsingenjör till Helsingborgs stad
Vill du vara en del av Helsingborgs stadsutveckling? Vi söker just nu en person som vill vara med och forma framtidens stad i en av Sveriges snabbast växande städer. Som en del av vårt team kommer du att få möjlighet att leda och driva stadsutvecklingsprojekt som verkligen gör skillnad. Ta chansen att vara med och skapa en positiv förändring! Om arbetsplatsen Mark- och exploateringsenheten inom stadsledningsförvaltningen har det samlade ägandeansvaret för stadens fastigheter och arbetar med exploatering och utveckling av nya områden i staden....
2024-04-03 2024-04-21
Sigtuna kommun Markförvaltare
Som markförvaltare i Sigtuna kommun arbetar du aktivt med förvaltning av kommunens mark. Ditt huvudansvar är kommunens allmän platsmark och delvis kvartersmark. Tillsammans med ditt team bestående av markupplåtare, exploateringsingenjör och övriga förvaltare inom byggnad, planerar du och gör medvetna val kopplat till hur kommunens markreserv bäst nyttjas. Du företräder kommunen som markägare med fokus köpa eller sälja mark, arrenden, eller mark som kan komma att arrenderas ut. Du har en egen avtalsportfölj som du ansvarar för. Du beställer drif...
2024-03-19 2024-04-30