Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Landskapsarkitekt vikariat
Luleå arbetar aktivt för att vara en attraktiv och grön stad med god luftkvalité och ökat utrymme för grönytor, samt för gående, cyklister och kollektivtrafik. I rollen som landskapsarkitekt tillvaratar och utvecklar du sammanhangen i staden och landskapet, samt gestaltningen av allmänna platser utifrån estetik, funktion, ekonomi, hållbarhet och upplevelser. Arbetet innebär att utreda, gestalta och planera för investerings- och exploateringsprojekt. Projekten löper från tidiga skeden fram till utbyggnad och överlämnande till drift. Arbetet om...
2022-11-11 2022-12-05