Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Sjuksköterska till vård- och omsorgsboenden Gävle kommun
Vi utökar vår sjuksköterskebemanning! Vill du arbeta som sjuksköterska på något av våra vård- och omsorgsboenden i Gävle kommun? Vad roligt! Sök jobbet hos oss och ge våra patienter den bästa hälso- och sjukvård. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt. Som sjuksköterska på vård- och omsorgsboende i Gävle kommun arbetar du nära dina sjuksköterskekollegor. Ni arbetar i team tillsammans med annan omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Tillsammans arbetar ni för att främja patientens hälsa och välbefinnande. En del av arbetet ...
2024-04-19 2024-05-27
Region Skåne, Primärvården Geriatriksjuksköterska till Vårdcentralen Linero Östra Torn, Lund
Vi välkomnar nu en geriatriksjuksköterska till vår Äldremottagning. Hos oss som geriatriksjuksköterska har du egen mottagning. Vårt mål med Äldremottagningen är att med hälsoinriktade och förebyggande insatser skapa trygghet, ökad tillgänglighet och sammanhållen vård för våra patienter samt samverkan med kommun och sjukhus. Du samordnar vården kring dina patienters olika behov med tvärprofessionella ronder, läkemedelsgenomgångar, SIP och Mina Planer. Dina patienter har möjlighet att nå dig på en direkt telefonlinje och du kan erbjuda hembesök ...
2024-04-18 2024-05-09
Lidingö Stad, Äldreomsorg Sjuksköterskor till Siggebogården
Vi söker sjuksköterskor både för kortare sommarvikariat, timvikariat och tillsvidareanställning. Som sjuksköterska på Siggebogården tjänstgör du på någon av våra enheter med inriktning mot somatisk vård, demensvård eller korttids- och växelvård. Tillsammans i teamet som består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omsorgspersonal arbetar ni för att ge en god och kvalitetssäkrad vård- och omsorg till omsorgstagarna. I ditt arbete ingår bland annat: - Att vara delaktig i ansvaret för patienternas omvårdnad, hälso- och sjukvår...
2024-04-16 2024-04-30
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Sjuksköterska till Solgårdsgatans vård- och omsorgsboende
Är du legitimerad sjuksköterska och vill du arbeta med att ge våra patienter den bästa hälso- och sjukvården? Det låter bra! Vi söker en sjuksköterska till Solgårdsgatans vård- och omsorgsboende i Bomhus. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt. Som sjuksköterska på Solgårdsgatans vård- och omsorgsboende arbetar du nära dina sjuksköterskekollegor. Ni arbetar i team tillsammans med annan omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast. Tillsammans arbetar ni för att främja patientens hälsa och välbefinnande. En del av arbetet är själv...
2024-04-05 2024-04-30
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Sjuksköterska till Hemsjukvård i Valbo
Är du utbildad sjuksköterska och gillar du att bidra till att utveckla och förbättra hälso- och sjukvårdsinsatser då har vi arbetet för dig. Valbo hemsjukvård söker en engagerad sjuksköterska. Tillsammans gör vi Gävle värdefullt. Valbo Hemsjukvård söker en sjuksköterska. Hemsjukvården är en del av Välfärd Gävle. I Hemsjukvården arbetar du både självständigt och i team. I arbetsuppgifterna ingår teamsamverkan med undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och hemtjänst. Som sjuksköterska i hemsjukvård arbetar du förebyggande för ...
2024-04-05 2024-04-30
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Leg sjuksköterska till Fleminggatans vård- och omsorgsboende
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som tycker om att främja patienters hälsa och välmående. Vill du vara med och vara en del i vårt team med att ge den bästa möjliga vård till våra kunder? Vad roligt! Vi söker två engagerade och erfarna sjuksköterskor till Fleminggatans vård- och omsorgsboende. Tillsammans gör vi Gävle Värdefullt. Som sjuksköterska hos oss på Fleminggatans vård- och omsorgsboende kommer du ha en viktig roll där du tillsammans med dina sjuksköteskollegor arbetar för att ge den bästa och personcentrerade vård ni k...
2024-04-05 2024-05-05
Kristianstad kommun, HSV Demenssjuksköterska
Som demenssjuksköterska i Kristianstad kommun kommer dina arbetsuppgifter att bestå av: • Planera för och genomföra handledning av kommunens personal, patienter samt anhöriga. • Handleda och utveckla specialistundersköterskor inom området demens samt legitimerade kollegor ute i verksamheten. • Utföra omvärlds- och internbevakning och utifrån det identifiera och föreslå utvecklingsområden. • Ingå i och samverka med interna såväl externa nätverk samt samarbetspartners. • Efter remissförfarande gå in i ärenden som konsult men utan patientansvar. ...
2024-04-05 2024-04-30
Helsingborgs stad Sjuksköterska till hemsjukvården
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete och bli en del av vårt lösningsfokuserade team? Då är hemsjukvården i Centrum 1...
2024-04-05 2024-04-30
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Sjuksköterska till Hemsjukvård
I kontor Hälso- och sjukvård har vi samlat Välfärd Gävles legitimerade personal. Vi söker nu två sjuksköterskor till hemsjukvården. Är du utbildad sjuksköterska och gillar att ha ett roligt och flexibelt arbete? Vad kul! Då har vi jobbet för dig. Tillsammans arbetar vi för en helhetssyn kring patienten och gör Gävle Tryggare. Som sjuksköterska i hemsjukvården kommer du ha en central roll för våra inskrivna patienter. Hos oss arbetar du både självständigt och i team. Du är omvårdnadsansvarig för ett flertal patienter, inskrivna i hemsjukvården....
2024-04-01 2024-04-30
Socialförvaltningen, Kumla kommun Sjuksköterska till Akvarellen
Du kommer att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) för din enhet. Här arbetar du i team tillsammans med tre sjuksköterskekollegor, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och boendets enhetschefer. Teamet arbetar tillsammans med hyresgästen som medskapare i sin vardag och alla professioners delaktighet är grunden för att nå en personcentrerad vård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som OAS är att leda, planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån varje hyresgästs behov. Du gör medicinska bedömningar, handleder omvård...
2024-03-28 2024-05-05
Bodens kommun Sjuksköterska Sturegården
Som sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagtid. Även kvälls- och helgarbete förekommer.
2024-03-26 2024-04-24
Helsingborgs stad Sjuksköterska till Helsingborgs stads jourverksamhet
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Vi söker nu nya sjuksköterskor och välkomnar dig till vårt sammansvetsade team som lyfter varandra och tar tillvara varand...
2024-03-22 2024-04-21
Storumans kommun Sjuksköterska Tärnabyområdet
Ditt framtida jobb: Som sjuksköterska jobbar du på något av våra vård- och omsorgsboenden eller inom hemsjukvården. Ett arbete som ger dig möjlighet att möta många olika patienter, där du är experten som möter deras behov i form av bedömningar, planering, utföranden och uppföljning av deras hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är ett självständigt arbete där du i stor utsträckning organiserar, prioriterar och planerar ditt dagliga arbete. Samtidigt samarbetar du nära dina kollegor från andra yrkeskategorier med och kring patienter. Andra arbetsup...
2024-03-18 2024-04-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarierande sjuksköterskor. under veckorna 25-32 450kr/tim!
Som sjuksköterska i Karlskoga kommun ansvarar du för de medicinska insatserna på särskilda boenden och/eller i ordinärt boende eller inom LSS/psykiatri. Du gör bedömningar, uppföljningar, dokumenterar. Arbetet som sjuksköterska inom kommunen är omväxlande, lärorikt och spännande och ger dig chansen att arbeta både självständigt och i team. Välkommen med din ansökan.
2024-03-08 2024-05-31
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker ambulerande sjuksköterska till hemsjukvården
Nu söker vi en sjuksköterska/distriktssköterska till hemsjukvården i Vingåkers kommun. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att leda och planera det dagliga omvårdnadsarbetet inom hemsjukvården och ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Du kommer att utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser hos våra patienter. Du kommer även arbeta förebyggande för att upprätthålla hälsa och välmående. Du ansvarar också för omvårdnadsdokumentationen enligt gällande lagstiftning, ruti...
2024-02-20 2024-04-21
Bodens kommun Sjuksköterska Svedjebacka/Erikslund vikariat
Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagtid. Även kvälls- och helgarbete förekommer.
2024-02-08 2024-04-24
Bodens kommun Sjuksköterska Erikslundens demensboende
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagt...
2024-02-02 2024-04-24