Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun, HSL Sjuksköterska till kommunens korttidsenhet
Vi söker en engagerad och nytänkande sjuksköterska med erfarenhet av yrket till kommunens korttidsenhet Kommunens korttidsenhet ligger på vårt särskilda boende i Knislinge. I din roll som sjuksköterska kommer du att ansvara för patienter som är i behov av korttid under en tid innan hemgång till ordinärt boende kan ske. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. bestå av medicinska bedömningar, medicinska insatser, bedriva palliativ vård, upprättande av vårdplaner och uppföljningar samt att initiera och genomföra riskbedömningar för preventivt arbete. ...
2021-06-18 2021-07-04
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska Hemsjukvården i Österfärnebo
Patienter i hemsjukvården har rätt till en god och säker vård. Den ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Viktigt är att alla delar i vårdkedjan samverkar och att patientens egna resurser och delaktighet beaktas. Arbetet i hemsjukvården är varierande med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som till exempel såromläggningar, provtagning, akuta bedömningar, infusioner och vård i livets slut. Inskrivning för patienter i hemsjukvården sker utifrån fastställda kriterier och föregås oftast av en vårdplanering...
2021-06-18 2021-07-09
Malmö stad Sjuksköterska till Lundavägens korttidsboende
Välkommen till Lundavägens korttidsboende, här tar vi hand om totalt 44 patienter som är bosatta på fyra våningsplan. Vi är ett starkt team med sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. För läkarstödet samarbetar vi med Mobilt Vårdteam Malmö. Vi är en sammanhållen enhet med engagerade chefer och medarbetare fördelat på fyra olika korttidsboende. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete i nära samarbete med kollegor. Lundavägens korttidsboende ligger centralt mellan köpcentrum Entré och Värnhemstorget. Här finns ...
2021-06-16 2021-08-31
Mullsjö kommun, Programområde HSL Äldreomsorg Sjuksköterska/distrikts- eller äldresjuksköterska
Du utför sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska. I dina arbetsuppgifter ingår att inom ditt ansvarsområde planera och strukturera arbetet för den enskilde patienten. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser som du även följer upp och dokumenterar. Inom kommunal hälso- och sjukvård har du många samarbetspartners vilket förutsätter att du trivs med att samarbeta och samverka såväl internt som externt. Du arbetar nära övriga funktionsområden i organisationen, vilket bidrar till bred kompetens inom området.
2021-06-14 2021-07-18
Eda kommun, Vård och stöd Sjuksköterskor natt
Vi söker dig som vill jobba på en tjänst som har nattjänstgöring. Vi arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser inom särskilt boende, ordinärt boende samt LSS-boenden. Vi arbetar i team med andra professioner kring den enskilde och dennes behov, och har ett nära samarbete med andra vårdgivare. I arbetet ingår det bland annat att leda det medicinska arbetet nattetid och göra självständiga bedömningar av omvårdnadsinsatser. Du kommer handleda, delegera och undervisa personal i hälso- och sjukvårdsinsatser samt identifiera och förebygga risker ino...
2021-06-10 2021-07-02
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker sjuksköterska till hemsjukvård Minnas
Nu söker vi en sjuksköterska till hemsjukvården minnas i Vingåkers kommun. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Du kommer att utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser hos våra patienter. Du kommer även arbeta förebyggande för att upprätthålla hälsa och välmående. I tjänsten ingår det att delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Kvällar och helger har du jourverksamhet för särskilt boende och...
2021-06-09 2021-06-29
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till Särskilt boende
Vi söker dig som är sjuksköterska till vårt äldreboende i centrala Kramfors. Som sjuksköterska på särskilda boenden ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar medicinska insatser och omvårdnadsinsatser. På våra särskilda boenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och palliativa register. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, föruto...
2021-06-09 2021-08-31
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi söker dig som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår hälso-och sjukvårdsenhet med inriktning mot hemsjukvård med placering i centrala Kramfors. Vi har i dagsläget förstärkt hälso- och sjukvårdsenheten med undersköterskor som kompletterar sjuksköterskorna i deras arbete. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I arbetet ingår, förutom sedvanliga arbetsuppgifter för en sjuksköterska, även handledning av vårdpersonal.
2021-06-08 2021-08-31
Järfälla kommun, Vård och omsorg Sjuksköterska till våra äldreboenden under sommaren
Uppdraget innebär att du arbetar roterande mellan de olika äldreboendena i kommunen. Du kommer få ett personligt schema men utifrån verksamheternas behov, kommer du placeras på den plats där du bäst behövs för dagen. Då du ofta kommer täcka upp för ordinaries frånvaro kommer du samma dag eller dagen innan få veta exakt tid och plats för ditt nästkommande pass. De dagar då det inte finns något pass att täcka upp kommer du arbeta som resurs på någon av verksamheterna. Som sjuksköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stötta...
2021-06-08 2021-06-27
Enköpings kommun Sjuksköterska till Orions omvårdnadsboende
Som sjuksköterska är du omvårdnadsansvarig (OAS) för en säker och ändamålsenlig vård och behandling var gäller kundens fysiska och psykiska behov. Vissa arbetsledande uppgifter kan ingå efter överenskommelse med resultatenhetschef. Du ansvarar för att handleda medarbetarna i bland annat omvårdnad, bemötande, hygien och matsituation. Du ansvarar också för att utveckla medarbetarna i hälso- och sjukvårdsuppgifter. Tillsammans med ledningsgruppen bidrar du till verksamhetens utveckling och att vi når uppsatta mål. Det sker ett aktivt samarbete m...
2021-06-07 2021-07-31
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Poolsjuksköterska inom hemvård och vårdboende
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Som poolsköterska täcker du upp om någon kollega är frånvarande eller behöver extra hjälp. Du arbetar dag och kväll samt även natt om ni kommer överens om det. Arbetet är både på vårdboende samt inom hemvården. Arbetstiden är dag och kväll. Natt efter överenskommelse. Helgtjänstgöring högst en gång/månad.
2021-05-12 2021-08-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Distriktssköterska/sjuksköterska inom hemvården
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Som distriktsköterska har du ett eget distrikt med ett antal patienter. Du samarbetar mycket med palliativa teamet, mobila teamet och ibland närsjukvårdsteamet som arbetar för regionen. Du har även nära samarbete med vårdcentralerna. Du har rond en gång/vecka och vid behöv följer en läkare med på hembesök, nu i coronatider har vi haft telefonronder. Du ingår även i ett vårdlag som samarbetar med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare. Arbetstiden är dagtid med helgtjänstgöring v...
2021-05-12 2021-08-30
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska/distriktssköterska inom vårdboende
https://www.youtube.com/watch?v=iE_2VKJTlV0 Du utgår från ett vårdboende och har ansvar för ett antal patienter. På vårdboendet ingår du i ett vårdlag där ni har omvårdnadsmöten. Du har rond en gång/vecka tillsammans med läkare. Arbetstiden är dagtid med helgtjänstgöring var 6:e helg. Man arbetar julafton vart 6:e år och detsamma gäller nyårsafton.
2021-05-12 2021-08-30
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Hemsjukvård innebär att du utför planerade och brådskande hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem oavsett boendeform. Som sjuksköterska/specialistsköterska gör du sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom medicinska bedömningar, insatser och hanterar medicintekniska produkter. Du ansvarar för läkemedelshantering samt handleder, delegerar och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden.
2021-05-06 2021-07-31
Tjörns kommun, Kommunala hälso- och sjukvårdsavdelningen Leg. sjuksköterskor, semestervikariat
Om du är sjuksköterska och söker arbete under sommaren kan vi erbjuda dig ett fritt och omväxlande arbete. Vi har vikariat inom hemsjukvården för arbete i särskilt och ordinärt boende. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna och ansvara för att omvårdnadsinsatser planeras, genomförs och utvärderas, samt att handleda omvårdnadspersonal på de olika enheterna. Dessutom har sjuksköterskan ansvar för läkemedelshantering med bland annat ordinationsverktyget Pascal och Alfas digitala signering. Det ingår att delegera personal i läkemedelshanter...
2021-05-03 2021-08-31
Halmstads kommun, Hemsjukvård och förebyggande, Hemvårdsförvaltningen Sjuksköterskor/Sjuksköterskestuderande sökes till sommarvikariat
Hemsjukvården har ansvaret för all sjukvård som ges i den enskildes hem när man är inskriven i denna vårdform inklusive särskilt boende. I uppdraget ingår att utifrån beställning från vårdcentralen utföra enstaka hembesök hos patienter i alla åldrar, som tillfälligtvis inte kan ta sig till sin vårdcentral. Du förväntas arbeta hos hemvårdsförvaltningens kunder i enlighet med våra värdegrundsord Tillit - Ödmjukhet - Respekt. I hemsjukvården arbetar idag drygt 95 sjuksköterskor i vår verksamhet som bedrivs dygnet runt. Vi är stolta över vår ver...
2021-01-11 2021-06-27