Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Paramedicin Fysioterapeut till fysioterapi specialistvård Gästrikland
Som fysioterapeut arbetar du med fokus på patientens möjlighet till fysisk aktivitet/mobilisering samt delaktighet och genom detta förebygga inaktivitetskomplikationer samt planera för trygg hemgång. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra fysioterapeuter. Som fysioterapeut kommer du att • ansvara för bedömning och behandling av patienter under deras vårdtid • stimulera till fysisk aktivitet/mobilisering både direkt med patienten och genom utbildning/stöd till avdelningspersona...
2024-04-15 2024-04-28
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Fysioterapeut till Rehabenheten
Kommunal rehabilitering ger stöd till träning och aktivitet i hemmiljön samt i vård och omsorgsboende med anpassning till faktorer i omsorgstagarens omgivning. Som fysioterapeut gör du bedömningar av fysisk funktion och utformar funktionell träning i hemmiljön. Du kommer att arbeta med handledning och instruktion till både omsorgstagare, närstående och undersköterskor. I dina arbetsuppgifter ingår även hjälpmedelsförskrivning. Som fysioterapeut arbetar du i team tillsammans med arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, enhetschefer ...
2024-04-15 2024-04-30
Tierps kommun, Äldreomsorg Fysioterapeut Hemtjänst Västra, Tierps kommun
Hos oss på Hemtjänst Västra arbetar fysioterapeuten i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån brukare- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som fysioterapeut bidrar du till att öka individens fysiska aktivitet och funktionsförmåga, initiera träning och vardagsrehabilitering samt förbyggande arbete. Det ingår även hjä...
2024-04-15 2024-05-05
Kristianstad kommun, Hemgångsstöd Leg. fysioterapeut till Hemgångstödsteamet
Vi söker en legitimerad fysioterapeut till Hemgångsstödsteamet. Teamet ansvarar för patientprocessen (samverkan vid utskrivning), det vill säga planering i samband med sjukhusvistelse, där syftet är att kunder med behov av fortsatt vård- och omsorg ska kunna återgå hem efter sjukhusvistelse. Teamet ansvarar också för patientprocessen när insatsen Hemgångstöd beviljas, då från planering till utförande under ca 3 veckors tid. Återhämtning, träning och rehabilitering kommer att ske i hemmiljön. Teamet har ett nära samarbete med Region Skåne. Som...
2024-04-15 2024-04-22
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Leg. Fysioterapeut till Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Dina arbetsuppgifter innefattar att utreda och bedöma behovet av fysioterapeutiska insatser. Du arbetar för att förbättra eller upprätthålla individens förmågor och kompensera vid eventuell nedsatt funktionsförmåga. I din yrkesroll ingår förskrivning och utprovning av olika hjälpmedel. Du sprider kunskap om rehabiliterande metoder och förhållningssätt samt handleder och utbildar omvårdnadspersonal inom förflyttningsteknik och hantering av hjälpmedel. Inom hälso-och sjukvårdsavdelningen arbetar vi med kvalitets- och utvecklingsarbete inom olika ...
2024-04-15 2024-04-29
Region Skåne, Ängelholms sjukhus Fysioterapeut, vikariat, till specialiserad dagrehabilitering, Ängelholms sjukhus
I rollen som fysioterapeut på dagrehab arbetar du med att bedöma, planera, behandla och utvärdera dina patienter. Vi arbetar utifrån patientens individuella rehabiliteringsplan under hela rehabiliteringsprocessen. Vår största diagnosgrupp är strokepatienter men inom vår verksamhet rehabiliteras även patienter med traumatisk hjärnskada, cancerdiagnoser, Multipel skleros, ryggmärgsskada, andra neurologiska sjukdomar samt patienter med multitrauma. Rehabiliteringen utförs i träningssalen där även dina fysioterapeutkollegor tränar med sina patien...
2024-04-12 2024-05-05
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel DBT-terapeut till Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell Instabilitet, Lund
Tjänsten avser en tillsvidareanställning med placering på mottagningen för Emotionell Instabilitet i Lund. En tjänst hos oss innebär att du får möjlighet att arbeta med evidensbaserat behandlingsarbete på högspecialiserad nivå. Som DBT- terapeut arbetar du enligt en inarbetad struktur i ett tvärprofessionellt team och utifrån behandlingsmetoden DBT. Arbetsuppgifterna är varierande och beroende på grundprofession och innefattar bland annat att göra informationssamtal, bedömningar och alla behandlingens delar så som individualterapi och färdighe...
2024-04-12 2024-05-03
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Fysioterapeut till Förebyggande och Hälsofrämjande enheten
Omsorgsförvaltningen söker en fysioterapeut till enheten för förebyggande och hälsofrämjande arbete (FoH). Denna tjänst är ny inom förvaltningen och du kommer att vara med och forma uppdraget. En del i äldreomsorgens uppdrag är att främja välbefinnande och ett värdigt liv, med insatser som stödjer till hälsa och självständighet. Hälsofrämjande insatser riktade till äldre personer kan både förlänga och ge förbättrad livskvalitet. Att stödja och motivera individer till att själva utföra sina dagliga aktiviteter är därför viktigt. Som fysioterape...
2024-04-12 2024-04-30
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Fysioterapeut till Strömsund
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Handledning av ...
2024-04-11 2024-04-29
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut eller fysioterapeut till Socialförvaltningen
Vi söker dig som vill arbeta som arbetsterapeut eller fysioterapeut i vårt vårdplaneringsteam. Det är ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut samt socionomer. Arbetet som AT eller FT i kommunal hälso- och sjukvård innebär att du självständigt bedömer, planerar rehabiliteringsinsatser. Du samverkar såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes rehabiliteringsbehov. Tillsammans med kollegorna i teamet genomför du planering inför utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Planering...
2024-04-10 2024-04-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-24
Region Gävleborg, VO Paramedicin Fysioterapeut till fysioterapi specialistvård
Som fysioterapeut arbetar du med fokus på patientens möjlighet till fysisk aktivitet/mobilisering samt delaktighet och genom detta förebygga inaktivitetskomplikationer samt planera för trygg hemgång. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra fysioterapeuter. Som fysioterapeut kommer du att • ansvara för bedömning och behandling av patienter under deras vårdtid • stimulera till fysisk aktivitet/mobilisering både direkt med patienten och genom utbildning/stöd till avdelningspersona...
2024-04-08 2024-04-21
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Fysioterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga enhet 1 i Malmö
Vi har nu möjlighet att välkomna en fysioterapeut att bli en del av vår enhet! Vi på Habiliteringsmottagningen barn och unga 1 i Malmö erbjuder en stimulerande arbetsplats med hög kompetens! Dina arbetsuppgifter består av att bedöma och behandla barn och ungdomar med försenad och/eller avvikande motorisk utveckling. Du deltar i utbildningsinsatser samt ger information och handledning kring motorisk träning i vardagsaktiviteter såsom lek och annan fysisk aktivitet till barn, föräldrar och deras nätverk. Du bedömer även behov av, förskriver, pr...
2024-04-08 2024-04-22
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Fysioterapeut, Psykiatrisk klinik södra Lappland, Lycksele
Som fysioterapeut hos oss bidrar du i teamarbetet med din specifika yrkeskompetens, utför bedömningar och behandlingar, individuellt och i grupp. I behandlingsarbetet ingår kroppskännedom, muskulär spänningsreglering, anpassad fysisk aktivitet, stöd i beteendeförändring och levnadsvanor. Hos oss jobbar du med individanpassad kroppsbaserad behandling för patienter med psykiatrisk problematik. Du har möjlighet att ingå i diagnosbaserade team där du bidrar med det kroppsliga perspektivet
2024-04-08 2024-04-28
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Fysioterapeut till Uppvidinge kommun Rehab
Omställningen till God och nära vård innebär ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också ett nära samarbete med primärvård och slutenvården. Vi letar just nu efter en fysioterapeut som vill vara med och utforma och påverka arbetssätt tillsammans med våra kompetenta och härliga medarbetare i vårt rehabteam, hemsjukvården och vår rehabiliteringsavdelning Ekbacka med 6 platser. Som fysioterapeut är du en del av rehabiliteringsenheten inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen i Uppvidinge kommun. Uppdraget inn...
2024-04-05 2024-04-26
Skellefteå kommun, Socialkontoret Fysioterapeut, enheten för tidiga insatser
Som fysioterapeut på enheten för tidiga insatser riktar sig ditt stöd mot särskilda fokusområden och målgrupper som bestäms av ledningsgruppen och ges i hela kommunen under dagtid på vardagar. Du utgår ifrån Nordanå där du även har kollegor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att utveckla, prova och utvärdera metoder för att förebygga sjukdom. Det kan bland annat handla om att bedöma funktion för att underlätta personernas självständighet och deltagande i vardagsaktiviteter. Det innebär också att identifiera potentiella risker för o...
2024-04-05 2024-04-19
Region Västerbotten, Primärvård Nord Umeå Fysioterapeut/Sjukgymnast,Mariehems hälsocentral,Primärvårdsområde Nord,Umeå
Som sjukgymnast/fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I din roll som sjukgymnast/fysioterapeut möter du barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning kring olika rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår bland annat att enskilt utföra funktionsbedömningar, behandlingar och att ge träningsinstruktioner. Förutom att du arbetar självständigt i olika patientkontakter så bedrivs verksamheten både individuellt och i grupp.
2024-04-04 2024-04-18
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Fysioterapeut, pooltjänst, Rehabilitering och stödenhet, Trelleborg
Vill du tillhöra ett glatt gäng? Vill du arbeta på en arbetsplats där vi har patienten i fokus, ett modernt värderingsstyrt ledarskap och det gemensamma målet om att bli ett personligt sjukhus i framkant? Se hit, vi är en enhet där det händer mycket och just nu söker vi en fysioterapeut för en pooltjänst! På Lasarettet Trelleborg har vi fyra vårdavdelningar samt en del mottagningar där vi är engagerade. Du kommer främst att arbeta på Medicinavdelningen, Hjärtavdelningen, Neurologiavdelningen och Ortopedavdelningen. Du arbetar där behovet är so...
2024-04-03 2024-04-24
Helsingborgs stad Fysioterapeuter för sommarvikariat
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu söker vi fysioterapeuter för sommarvikariat till våra verksamheter på vårdboende och i hemsjukvården. Vill du vara me...
2024-04-03 2024-05-31
Region Gävleborg, VO Primärvård Hudiksvall Fysioterapeut till Hudiksvall Din Hälsocentral
I rollen som fysioterapeut arbetar du nära våra arbetsterapeuter på enheten men samverkan sker också med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom primärvården. Samarbete med övriga professioner inom vårt verksamhetsområde, som exempelvis logopeder, dietister och kuratorer förekommer också. Du kommer ingå i ett team med fem fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt rehabiliteringsassistenter. Vi är en del av tjänsten Min vård Gävleborg som ger möjlighet till digitala vårdbesök. Tjänsten underlättar kommunikationen med våra patie...
2024-04-02 2024-04-16
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Fysioterapeut/sjukgymnast till rehabiliteringsmedicinmottagning
Smärtrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin i Sandviken och tar emot vuxna patienter i arbetsför ålder med långvarig smärta. Dessa patienter har svårt att klara och delta i aktiviteter och fysisk träning. Många har tidigare provat olika behandlingsinsatser. Som fysioterapeut i smärtrehabteamet arbetar du i ett team tillsammans med två fysioterapeuter, arbetsterapeut, idrottsledare, kurator, två läkare, två psykologer, rehabkoordinator och sjuksköterska. Teamet arbetar enligt en beteendemedicinsk och biopsykosocial modell. Det innebär ...
2024-04-02 2024-05-05
Bräcke kommun, Vård- och socialavdelningen Fysioterapeut till hemsjukvården i Bräcke kommun
Vi söker nu en fysioterapeut till vårt HSL-gäng! Hos oss får du ett intressant och varierande arbete med patienter i både ordinärt och särskilt boende, kortvård samt LSS. Arbetet innebär frihet under eget ansvar, du strukturerar och planerar själv hur du lägger upp ditt arbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att göra bedömningar samt erbjuda, genomföra och utvärdera de hälso- och sjukvårdsinsatser som krävs utifrån den enskildes rehabiliteringsbehov. Arbetet är självständigt och i team. Du arbetar i rehabteamet tillsammans med rehab assisten...
2024-03-28 2024-05-06
Region Jämtland Härjedalen, NCRS Fysioterapeut till Nat Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser
Som fysioterapeut ingår du i ett tvärprofessionellt team där du deltar i teamets utredningsarbete. I egenskap av specialist inom fysioterapi förväntas du medverka till nationellt- och internationellt nätverksarbete samt ge stöd till kollegor, familjer och övrigt nätverk. Du har ansvar för att i samverkan med övriga teammedlemmar utforma och genomföra kurser, föreläsningar och utbildningar samt utveckla behandlingsstrategier. Du förväntas även aktivt delta i forskningsarbete samt sprida information och ny kunskap både muntligt och skriftligt. Me...
2024-03-27 2024-05-05
Region Skåne, Primärvården Hälsosamtalsledare till Vårdcentralen Fosietorp i Malmö
Vi söker nu förstärkning i det förebyggande arbetet med Riktade Hälsosamtal där vi även ingår i ett forskningsprojekt. Arbetet utgår ifrån förfrågningsunderlag för hälsovalet där, i dagsläget, ingår grupperna 40-, 50- och 70-åringar. Du arbetar tillsammans med kolleger i yrkesgrupperna fysioterapeut, distriktssköterska och dietist i dagsläget ingår och som i sin tur samarbetar med övrig personal. Våra öppettider är måndag till fredag från klockan 08.00 till 17.00. Arbetsschema och daglig planering läggs upp i samråd med Hälsosamtalsteamet. ...
2024-03-25 2024-04-15
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Norra Fäladen i Lund
Vi söker nu en engagerad fysioterapeut som vill slå följe med oss och vara delaktig i utvecklingen på verksamheten. I din roll som fysioterapeut består arbetet bland annat av bedömning och behandling av patienter med huvudsakliga besvär från rörelse- och stödjeorganen. Behandling ges både individuellt och i grupp där fokus ligger på rådgivning, bedömning, mobilisering, träning, rehabilitering och information. Till oss kommer patienter i alla åldrar med många olika diagnoser, vilket gör att du får möjlighet till ett varierande och utvecklande ar...
2024-03-25 2024-04-22
1 2 >