Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Regionservice Avdelningschef till Kost och Restauranger
Ditt Uppdrag: Mat och måltider har stor betydelse för välbefinnandet och är en viktig del i patientens vård och rehabilitering. Kost och restaurangers uppdrag är att tillhandahålla goda, näringsriktiga och hållbara måltider utifrån gällande riktlinjer, rådande forskning, patienternas behov och hälso- och sjukvårdens krav. Region Kronoberg arbetar dessutom aktivt med krisberedskapsfrågor kopplade till vår måltidsförsörjning, samt ny teknik för att underlätta både flexibilitet och uppföljning. Inom kostverksamheten strävar vi efter att främja s...
2024-04-19 2024-05-14
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Enhetschef till lokalvård och vaktmästeri Grundskoleförvaltningen
Till grundskoleförvaltningen söker vi dig som kan bidra till en serviceorganisation med höga ambitioner för våra elever i grundskolan. Verksamheten för måltid, lokalvård och vaktmästeri i grundskoleförvaltningen organiseras under ekonomiavdelningen med två verksamhetschefer, 40 enhetschefer och 1100 medarbetare. Nu söker vi två enhetschef till område centrum och sydväst som med sin kunskap kan bidra till en serviceorganisation med höga ambitioner för våra elever i grundskolan. Varje enhet består av en enhetschef och ca 30 medarbetare. Den ena...
2024-04-18 2024-05-02
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Chef för Tillväxtenheten Luleå kommun
Som chef har du ansvaret för verksamheten och du har budget- och personalansvar. Ansvarsområdet innebär att arbetsleda och koordinera arbetsgruppen som arbetar med kompetensfrågor, utbildningsfrågor, inflyttningsverksamhet och projekt. Rollen innebär stora och breda kontaktytor med bland annat samarbetspartners, näringslivet, universitet och kommuner med målet att skapa en hög samverkan och proaktivitet tillsammans gällande kompetensförsörjning. Tillsammans med ditt team kommer ni att synliggöra Luleå som en attraktiv levnads- och arbetsort ut...
2024-04-18 2024-05-05
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Controllerchef med ansvar för budgetsamordning
Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef för controllerenheten och med ansvar för kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocess. Som controllerchef är du direkt underställd ekonomichefen och uppdraget innebär både att stödja kommunens ledning och styrning och att med ett nyfiket och proaktivt förhållningssätt ge stöd till politiken, controllers och chefer i verksamheten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och ska bidra till att utveckla kommunens verksamhet och verka för integrerade och enhetliga processer för ledning och sty...
2024-04-18 2024-05-12
Kristianstad kommun, Gemensam service Enhetschef, avdelning servicetjänster
Du kommer att ha chefsansvar för enheten transport med runt 30 medarbetare. Arbetet innebär ansvar för att leda, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten och ansvara för verksamhetens uppföljning och resultat. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för avdelning servicetjänster under ledning av avdelningschef. Som chef är du ansvarig för att analysera, utveckla, kostnadseffektivisera och förbättra skolskjutsplaneringens arbetssätt och metoder. I arbetet ingår även ansvaret att göra förberedande arbete med prognos över kommande behov av skolskju...
2024-04-17 2024-05-08
Helsingborgs stad Måltidschef
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Vård- och omsorgsförvaltningens målidsorganisation MatOmsorg ansvarar för tillagning och leverans av måltider (lunch och k...
2024-04-16 2024-05-05
Göteborgs stad chef Direktör för socialförvaltningen Centrum
Socialförvaltningen Centrum är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad och bildades i samband med stadens omorganisation 2021. Förvaltningen ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i livsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet och bidra till en rik och meningsfull fritid. Genom samverkan med civilsamhälle, ideella organisationer och andra aktörer arbetar förvaltningen för att öka tilliten, tryggheten och folkhälsan i stadsområdet. Förvaltningen har ett tätt samarbete med de andra tre socialförvaltningarn...
2024-04-16 2024-05-08
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Enhetschef till verksamhet produktion - administration och verkstad
Som enhetschef är ditt huvudsakliga ansvarsområde administration och verkstad på serviceförvaltningens produktionsavdelning. I administration ingår bland annat vår leasing, utveckling och evenemang och inom vår kommunverkstad hanterar du olika verkstadsfrågor samt stöttar övriga enheter med administrativa frågor. Vi jobbar tillsammans över enheterna inom verksamhet produktion. I din roll ingår ansvar för personal, ekonomi och organisation. Du ansvarar för att planera, leda, fördela, följa upp och utvärdera arbetet, utifrån egen rambudget och ...
2024-04-15 2024-05-05
Falkenbergs kommun, Näringslivsavdelningen Näringslivschef
Som Näringslivschef är ditt uppdrag att leda och driva kommunens näringslivsarbete. Att framgångsrikt kommunicera och implementera kommunens näringslivs- och etableringsstrategi i samarbete med interna och externa aktörer. Det innebär bland annat att utveckla kommunens kontakter och relationer med såväl befintliga som potentiella företag och företagare. På din agenda står nyetableringar, service och tillväxt hos befintliga företag samt samverkan med andra aktörer. I din roll arbetar du nätverkande på lokal och regional nivå med tillväxt- och ut...
2024-04-15 2024-05-14
Region Skåne, Medicinsk service Enhetschef till Laboratoriemedicin Bas i Lund
Vi välkomnar en enhetschef till Enhet 1, Laboratoriemedicin Bas i Lund som vill utveckla vår verksamhet tillsammans med en kompetent medarbetargrupp! Tjänsten innebär ett delat ledarskap där ni är tre chefer som tillsammans har det övergripande ledningsansvaret. Du har det direkta personalansvaret för cirka 20 medarbetare. Som enhetschef driver du i nära samarbete med dina chefskollegor det dagliga operativa arbetet på enheten. Tillsammans skapar ni tydlighet kring beslut, uppsatta mål och arbetssätt. Som enhetschef ingår du i verksamhetsområd...
2024-04-15 2024-05-05
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef till Enhet verksamhetsstöd VO akutsjukvård och internmedicin i Malmö och Lund
Vi söker en engagerad och kompetent enhetschef för vår nyskapade verksamhetsstödsenhet inom vårt VO, som omfattar flera enheter inom akutsjukvård och internmedicin. I rollen förväntas du leda och stödja medarbetarna med fokus på att effektivt stötta chefer och deras verksamheter. Ditt ledarskap är nära och stöttande, med ansvar för att säkerställa en positiv arbetsmiljö. Dina ansvarsområden inkluderar personalledning, verksamhetsstyrning och ekonomisk uppföljning. Tillsammans med ditt team driver du utvecklingen av verksamheten framåt och ska...
2024-04-12 2024-04-26
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Projekt- och avfallschef till samhällsbyggnadskontoret
I Partille kommun vill vi ha prestigelösa, nytänkande chefer som vågar leda och driva utveckling tillsammans med våra medarbetare! Med dessa förutsättningar kommer vi att klara framtidens utmaningar, och skapa attraktiva verksamheter i framkant. Som enhetschef har du ett nära samarbete med verksamheten och rollen är därför såväl strategiskt som operativ. Du kommer ha en självklar roll i ledningsgruppen för tekniska avdelningen och även agera som adjungerad till SBK:s ledningsgrupp. Tillsammans med övriga professioner i ledningsgruppen ansvara...
2024-04-12 2024-04-28
Malmö stad Enhetschef strategiska HR-enheten
Arbetsuppgifter Som chef och ledare för strategiska enheten har du utifrån förvaltningens uppdragsbeskrivning ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du arbetar utifrån det tillitsbaserade ledarskapet och främjar samarbete, engagemang, kreativitet och respekt. Du har fokus på verksamhetens behov och mål och hur vi på HR-avdelningen kan stötta förvaltningens chefer på bästa sätt. Du, tillsammans med HR-chef och medarbetare på enheten, ansvarar för det långsiktiga och proaktiva utvecklingsarbetet inom HR i förvaltningen. Du ser till så att...
2024-04-11 2024-05-01
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef Daglig verksamhet
Som avdelningschef leder du cirka 30 arbetshandledare och stärker dem i grunduppdraget med fokus på kundens trygghet och självbestämmande. Du är ute på arbetsplatserna för att stötta och lyssna in arbetshandledarna och motivera dem i förändringsarbete. Genom din goda kännedom kring målgruppen och verksamheterna vägleder dem i exempelvis frågor kring arbetsmiljö och anpassningar. I vissa delar tar du hjälp av våra stödpedagoger som fyller en viktig funktion på enheten. I bemanningsfrågor arbetar du mycket tillsammans med våra assistenter. I led...
2024-04-11 2024-04-25
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Avdelningschef Fastigheter
Vi söker nu dig som vill ha ett intressant, utvecklande och utmanande uppdrag som Avdelningschef för fastighetsavdelningen. Vi erbjuder trevliga arbetskamrater, fräscha arbetslokaler, kompetensutveckling och goda anställningsvillkor. Som Avdelningschef har du ansvaret för verksamheten och dess uppdrag. Du planerar, leder, utvecklar, följer upp avdelningens verksamhet och leder avdelningens ledningsgrupp där sektionscheferna ingår med ett starkt fokus på resultat, relation och helhet där uppföljning och utvärdering är en naturlig del i verksamh...
2024-04-10 2024-04-21
Kristianstad kommun, Utbildning och arbete Verksamhetschef utbildning och arbete
Som verksamhetschef ansvarar du för att säkerställa resultat och att hela verksamheten arbetar mot samma målsättning att våra invånare ska få arbete och försörja sig själva. Uppdraget innebär för verksamheten att skapa förutsättningar för ungdomar att förbereda sig för arbetslivet och skapa förutsättningar för medborgares, kvinnors och mäns, delaktighet i arbetslivet och samhället för att öka möjligheten till självförsörjning. Det viktigaste målet för verksamheten är att våra invånare ska få arbete och försörja sig själva. För att nå målet arb...
2024-04-10 2024-04-21
Halmstads kommun, HR Service Områdeschef till HR-service
HR service och HR i Halmstads kommun i stort står inför omfattande förändringar inom system och digitala arbetssätt de kommande åren. Vi söker nu en områdeschef som motiveras av att leda verksamheter i förändring och som står stadigt, kanske till och med gillar, när det blåser. Är du dessutom en person som entusiasmeras av frågor gällande system- och digitalisering, implementeringsarbeten och projektledning? Då är detta helt rätt tjänst för dig. Här får du möjlighet att stå i centrum av ett magkittlande virrvarr där HR- IT- och verksamhetsfrå...
2024-04-10 2024-04-25
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Enhetschef till näringsutvecklingsenheten
Nu söker vi en enhetschef till vår näringsutvecklingsenhet! Näringsutvecklingsenheten tillhör jordbruk- och analysavdelningen och har i uppdrag att främja och stärka en hållbar konkurrenskraft för de gröna näringarna inom jordbruk och trädgård samt livsmedels- och besöksnäringen i linje med Jordbruksverkets och den nationella Livsmedelsstrategins mål. Verktygen för detta är i huvudsak de åtgärder och ekonomiska medel som finns inom den svenska strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Åtgärderna ska även bidra till att stä...
2024-04-09 2024-04-29
Halmstads kommun, Infrastrukturavdelningen Enhetschef stadsutveckling
Vill du vara med och forma framtidens stad med hållbarhet och innovation som ledstjärnor? Ta chansen att leda ett utvecklingsinriktat och dedikerat team som enhetschef inom Stadsutveckling. Med fokus på samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden till genomförande och ett brett spektrum av spännande arbetsuppgifter, kommer du att ha möjligheten att göra verklig skillnad och påverka hur vår kommun utvecklas. Skynda dig att ansöka och bli en del av vårt team där vi tillsammans skapar en mer hållbar och livskraftig framtid för kommande generatio...
2024-04-09 2024-04-28
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Kanslichef
På kansliavdelningen finns funktioner inom säkerhet och beredskap, nämndsadministration, registrering, kommunikation, digitalisering, arkiv, intern service och kvalitetsarbete. Kansliavdelningen utgör en betydelsefull bas i den kommunala administrativa förvaltningen. Vi söker nu dig som kan leda kanslienheten genom att coacha medarbetare i deras specialistroller men som också kan arbeta med operativa arbetsuppgifter inom området. Exempelvis genom förändringsledning, utveckling av koncernens styrning och ledning, föredragningar i nämnder, utvec...
2024-04-09 2024-04-28
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Enhetschef till Vuxenutbildningen
Du har ekonomi, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet som består av icke undervisande personal. Du leder, samordnar och utvecklar verksamheten i nära samarbete med rektorerna och din personal på skolchefens uppdrag. Som enhetschef ingår du i Vuxenutbildningens ledningsgrupp tillsammans med rektorer och skolchefen. Som en del av ledningen, spelar du en central roll i att säkerställa att alla administrativa processer stödjer en smidig och effektiv lärandemiljö. Du kommer att leda och utveckla verksamheten utifrån de nationella styrdokume...
2024-04-08 2024-04-21
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Enhetschef till enhet gata
På enheten och i vår del av verksamheten, arbetar vi bland annat med kommunens barmarksrenhållning, vinterväghållning, enskilda vägar, beläggningsarbete och mellanlager. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät. I din roll ingår ansvar för personal, ekonomi och organisation som exempelvis arbetsmiljö, drift, underhåll och miljö. Du ansvarar för att planera, leda, fördela, följa upp och utvärdera arbetet, utifrån egen rambudget och verksamhetens uppsatta mål. Tillsammans med din arbetsledare utveckla...
2024-04-08 2024-04-28
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Avdelningschef till avdelningen Vuxen i socialförvaltningen Nordost
Som en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Som avdelningschef i denna nya avdelning kommer du få möjlighet verka i sammanhang för hela Göteborgs stad och samarbeta med civilsamhället och andra viktiga samhällsaktörer. Som anställd hos oss och i Göteborgs Stad styrs du utifrån vårt förhållningssätt: -Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för -Vi bryr oss -Vi arbetar tillsammans...
2024-04-05 2024-04-28
Högsby kommun Förvaltningschef för Samhällsservice och teknik/VD för Högsby Bostads AB
• Helhetsansvar för förvaltningen Samhällsservice och Teknik. • Personalansvar för chefer, arbetsledare och medarbetare. • Budget- och resultatansvar. • Styrelseuppdrag och samverkan med kommunledningsutskottet. • Upphandlingar och investeringar. • VD-ansvar för Högsby Bostads AB, inklusive löpande förvaltning, ekonomisk rapportering och styrelsekontakter.
2024-04-05 2024-04-27
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Torpavallsgatans hemtjänstcentral
Vill du ha en chefstjänst där du växer tillsammans med medarbetare och kollegor? Nu söker vi en enhetschef till Torpavallsgatans hemtjänstcentral. Du ska uppskatta det operativa ledarskapet och förväntas vara närvarande och tillgänglig chef i arbetsgruppen. Du driver framåt och skapar värde för våra omsorgstagare tillsammans med medarbetarna. På ett tillitsfullt sätt är du en trygghet för medarbetarna. Du gillar utmaningar och att samarbeta med kollegor på hemtjänstcentralen för att driva egna och gemensamma frågor för verksamheten. Som e...
2024-04-05 2024-04-22
1 2 >