Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Avdelningschef Gata/Park
Ditt uppdrag som Avdelningschef Gata/Park handlar om att strategiskt utveckla och leda verksamheten. Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang i utförande och driftsfrågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stor bredd som sträcker sig över hela samhällsbyggnadsprocessen från idé till färdigställande av projekt. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för kommunens investeringsobjekt inom gata/park området vilket innebär att du tillsätter projektledare men även fungerar som projektledare i vissa projekt. För de delar av verksamheten som ...
2022-11-25 2022-12-15
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkchef
Du blir chef över parkenheten som, beroende på säsong, består av 10-15 kunniga och engagerade medarbetare. Tillsammans sköter ni den offentliga utemiljön i kommunen såsom grönytor, lekplatser, torg, GC-vägar och tätortsnära skog med mera . Som chef leder och planerar du detta arbete.
2022-11-25 2022-12-15
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Avdelningschef för administration och säkerhet
Hos oss får du ett självständigt och spännande arbete där du jobbar nära både politik, kommundirektör och verksamhet. Du ansvarar för avdelningens olika verksamheter och har budget-, personal- och verksamhetsansvar. Utöver chefen består avdelningen idag av 14 medarbetare med stor kompetens inom respektive sakområde. De är fördelat på fem enheter varav två har ansvariga enhetschefer; arkivenheten och säkerhet- och beredskapsenheten. Som chef för administration och säkerhet är du också ansvarig för överförmyndarnämndens verksamhet men har stöd av...
2022-11-25 2022-12-11
Öckerö kommun Avdelningschef ekonomi och digitalisering till Öckerö kommun
I din roll kommer du arbeta aktivt med den operativa och strategiska utvecklingen inom avdelningens områden. Som chef leder du avdelningen och ansvarar för kommunens löpande processer kring budget, ekonomisk redovisning, upphandling, och digitalisering. Uppdraget innebär också att leda finansförvaltningen såsom upplåning och placering av medel på finansmarknaden. Öckerö kommun är inne i ett förändringsskeende där vi går mot ett mer processinriktat arbetssätt. Vi söker dig som ser en utmaning i och vill medverka i det utvecklingsarbetet. Arbete...
2022-11-25 2022-12-19
Polismyndigheten, Polisregion Nord Gruppchef till Polisens kontaktcenter (PKC), Region Nord, Boden
Som gruppchef rapporterar du till Sektionschefen samt ingår i PKC Region Nords ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Du förväntas tillsammans med övriga gruppchefer och sektionschefen representera PKC Region Nords ledning och rollen som arbetsgivare. Som gruppchef förväntas du samverka med en rad intressenter både internt och externt. Exempelvis stations-, vakthavande och RLC-befäl sam...
2022-11-24 2022-12-08
Malmö stad Enhetschef till Ekonomiavdelningen
Välkommen till Ekonomiavdelningen på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Du hittar oss i rymliga lokaler i centrala Malmö på Kungsgatan med trevliga lunchrestauranger, promenadstråk och närhet till goda kommunikationsförbindelser.  Vi söker nu en ny enhetschef som vill vara med på vår resa och utveckla redovisningsenheterna i Malmö stad. Vi erbjuder dig som enhetschef ett arbete i en modern och professionell organisation med stor kompetens och arbetsglädje. Uppdraget är både spännande och omväxlande med fokus på ledarskap och utveckling! ...
2022-11-24 2022-12-14
Region Skåne, Regionservice Enhetschef till Specialistteam affärssystem och inköpscontrolling
I rollen som enhetschef har du det samlade ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Verksamhetsansvaret för vårt affärs och e-handelssystem ligger på Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning så rollen förutsätter ett nära samarbete med Verksamhetsansvarig. Ditt huvuduppdrag är att utveckla verksamheten i linje med övergripande mål, vision och värderingar. Du är med och ansvarar för verksamhetens ständiga utveckling och tillsammans med dina medarbetare tar du initiativ för att driva utvecklingsarbetet av de regiongemensamma proce...
2022-11-24 2022-12-08
Region Skåne, Regionservice Enhetschef till Specialistteam affärssystem och inköpscontrolling
I rollen som enhetschef har du det samlade ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Verksamhetsansvaret för vårt affärs och e-handelssystem ligger på Koncernstab Inköp & Ekonomistyrning så rollen förutsätter ett nära samarbete med Verksamhetsansvarig. Ditt huvuduppdrag är att utveckla verksamheten i linje med övergripande mål, vision och värderingar. Du är med och ansvarar för verksamhetens ständiga utveckling och tillsammans med dina medarbetare tar du initiativ för att driva utvecklingsarbetet av de regiongemensamma proce...
2022-11-24 2022-12-08
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Avdelningschef Ekonomi och administration
Till socialförvaltningen Nordost söker vi dig med både mod och lust att vara med och utveckla förvaltningen. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva socialtjänstens utvecklingsarbete för delaktighet, digitalisering och tillgänglighet för dem vi är till för. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med civilsamhället och andra viktiga aktörer. Som Avdelningschef för Ekono...
2022-11-21 2022-12-05
Region Skåne, Regionservice Enhetschef till Kundcenter, Gemensam servicefunktion i Lund
Är du en trygg och engagerad ledare med ett genuint intresse för verksamhetsutveckling som är skicklig på att motivera andra? Motiveras du av att arbeta kundnära och att kunna påverka din roll inom en politiskt styrd organisation? Vill du dessutom utgöra ett viktigt stöd för verksamheten kring det fortsatta utvecklingsarbetet? Då kan tjänsten som enhetschef på Kundcenter vara en unik möjlighet för dig! Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal och du arbetar aktivt med att driva och utveckla vårt arbete på kundcenter. Du ...
2022-11-18 2022-12-04
Västerås stad, Stadsledningskontoret Enhetschef till Kanslienheten Stadsledningskontoret
Som enhetschef för Kanslienheten arbetar du på uppdrag av verksamhetschefen för området. Du arbetar nära politiken och stadsledningen, vilket ständigt påverkar verksamheten både på kort- och lång sikt med ibland snabba förändringar. Du har sedvanligt ansvar för enhetens budget, personal och verksamhet och du är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp. En viktig del av uppdraget är att tillsammans med dina medarbetare och i samverkan med andra berörda verksamheter kontinuerlig driva utvecklingsarbete inom enhetens olika funktioner. Uppdrag...
2022-11-18 2022-12-11
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Enhetschef- mark (vikariat)
Vi på serviceavdelningen ansvarar för att säkerställa god fastighetsförvaltning. Vilket innebär att sköta drift av mark, byggnad och installationer samt underhåll genom tillsyn och skötsel, teknisk drift och reparationer på våra fastigheter. Vi upprätthåller myndighetskrav och bidrar till att utveckla energisparåtgärder genom att driftoptimera installationer i våra fastigheter samt besörjer vår förvaltning genom vaktmästeri, reception, poolbilar och lokalvård i vår förvaltning. Serviceavdelningens grunduppdrag är att tillhandahålla ändamålsenli...
2022-11-17 2022-12-08
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till Smärtmottagning inom IPV i Malmö
Till denna viktiga enhet med spetskompetens och många kontaktytor söker vi nu en enhetschef som med kunskap, engagemang och utvecklingsfokus vill vara med och driva en arbetsplats där vi tillsammans skapar stort värde för Sus patienter och ökad trygghet och säkerhet för medarbetare. På enheten arbetar totalt fyra specialistsjuksköterskor med ett stort engagemang och patientfokus och det är dessa chefsuppdraget gäller. Enheten är relativt liten men med en stor kraft och utvecklingsambition. Här kommer du att ansvara för personal, ekonomi, ve...
2022-11-17 2022-12-15
Gävle kommun, Stöd i hemmet Enhetschef personlig assistans
Vill du ha ett varierande, innehållsrikt och meningsfullt arbete där vi gemensamt tar ansvar för individens bästa och gör skillnad i människors liv? Då är det här arbetet för dig! Nu söker vi en enhetschef för personlig assistans som ska verkställa beslut, leda och följa upp verksamheten. Gör Gävle bättre tillsammans med oss! I rollen som enhetschef personlig assistans ansvarar du för planering, styrning, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten utifrån politiskt satta mål och andra styrdokument. Du har fullt verksamhetsansvar vilk...
2022-11-17 2022-12-04
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Kanslichef
Vi söker en driven och nyfiken kanslichef som vill leda och utveckla vår kanslienhet. I rollen som kanslichef leder du enhetens arbete och ansvarar för den politiska ärendeprocessen samt för beredning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du ansvarar för att prioritera enhetens övergripande arbete och uppdrag, att driva och samordna verksamhetsutvecklingen inom främst dokument- och ärendehantering samt ärendeprocessen. I din chefsroll ingår verksamhets- och budgetansvar samt personalansvar för nio medarbetare. Vi har ett pågående arbe...
2022-11-17 2022-12-11
Polismyndigheten, Polisregion Nord Gruppchef till brottsförebyggande-ingripandeverksamheten, Södra Ångermanland
Som chef för BF-IGV 1 rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets operativa ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. I uppdraget ingår det ledarskap på distans och utöver det förväntas du kunna samverka nära med andra gruppchefer inom BFG-IGV för att tillsammans lösa ut behov/krav som kan uppstå i en minutoperativ verksamhet. Som gruppchef företräder du hela...
2022-11-17 2022-11-30
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande enhetschef med ansvar för studiehandledning
Nu söker vi en biträdande enhetschef med ansvar för studiehandledning som vill vara en del av vårt team. I rollen som biträdande enhetschef kommer du att arbeta i en mångkulturell miljö med arbetsplats på Språk- och kompetenscentrum (SKC). Du kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med enhetschef för SKC, samt biträdande enhetschef för modersmål. Tjänsten är varierad och innefattar såväl personalansvar, pedagogiskt ansvar och administrativa uppgifter så som att rekrytera, organisera och schemalägga studiehandledare som arbetar på kommun...
2022-11-16 2022-11-30
Region Jämtland Härjedalen, Upphandlingsenheten Enhetschef till Inköp och upphandling
I rollen som chef ansvarar du för strategisk ledning och utveckling av regionens enhet för Inköp och upphandling. Du samordnar och följer upp verksamheten med fokus på förbättring av enhetens arbetsprocesser och arbetsrutiner. Du deltar aktivt i genomförandet av enhetens dagliga arbetsuppgifter och representerar regionen i möten med leverantörer och branschföreningar. I rollen ingår budget, personalansvar och kvalitetssäkring av upphandlingsdokument som medarbetarna arbetar fram. Du ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp och du kommer att ...
2022-11-16 2022-12-04
Bodens kommun, Fysisk planeringsenhet Enhetschef, Fysisk planering
Som enhetschef ansvarar du och följer upp den löpande verksamheten avseende kvalitetsmål, lagar-, föreskrifter och rutiner, resurs -och kompetensförsörjningen samt verksamhetsutveckling. Du har fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar för enheten. Som chef och ledare hanterar du relationer, skapar och levererar resultat, förhåller dig till ramar, regler och verkar för att hålla enhetens budget. Din vardag handlar mycket om det goda mötet, kommunikation och dialog med medarbetare, medborgare, politiker samt interna och externa nätverk oc...
2022-11-15 2022-12-16
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Avdelningschef till Barn och Unga Socialförvaltningen Centrum
Socialförvaltningen Centrum söker nu en avdelningschef som vill förvalta och utveckla verksamheten inom Barn och unga. Göteborgs Stad kan som en av landets största arbetsgivare ge många unika förutsättningar och möjligheter. Här finns plats för innovativa ledare som vill göra det bästa för alla som behöver våra insatser. Du verkar i sammanhang med hela-staden-perspektiv och externt samarbete med region, stat och civilsamhället. Göteborgs Stad är en stor organisation i utveckling. Det kräver en förmåga att hantera komplexa frågor och ett nära ...
2022-11-14 2022-11-28
Örebro kommun Enhetschef på Avfallsverksamheten, Atleverket
Är du en driven och resultatorienterad ledare med ett affärsmässig förhållningssätt som lockas av ett uppdrag där chefskapet står i fokus? Då har vi rätt uppdrag för dig, vi söker just nu en enhetschef till avfallsverksamheten. Om tjänsten Det huvudsakliga uppdraget för Atleverket är omhändertagande av avfall, materialavsättning samt drift av våra återvinningscentraler. I uppdraget ingår även ansvar för upphandling och samordning av de tjänster som utförs av externa entreprenörer/leverantörer. Enheten Atleverket består av verksamheterna...
2022-11-14 2022-11-28
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till planering, samordning och fastighet
Nu söker förvaltningen för funktionsstöd dig som vill fortsätta utveckla och leda arbetet med förvaltningens lokalfrågor. Du initierar och driver strategiska utvecklingsfrågor inom lokal och fastighetsområdet och stödjer i förvaltningsövergripande frågor i samarbete med förvaltningens övriga professioner, andra förvaltningar, externa kontakter. Som enhetschef för enheten planering, samordning och fastighet har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljön inom din enhet. Inom enheten arbetar 14 kunniga specialist...
2022-11-14 2022-11-28
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Enhetschef lokalvård och vaktmästeri till grundskoleförvaltningen Hisingen
Måltid, lokalvård och vaktmästeri organiseras under ekonomiavdelningen med två verksamhetschefer, 40 enhetschefer och 1100 medarbetare. Nu söker vi en enhetschef till område Hisingen som med sin kunskap kan bidra till en serviceorganisation med höga ambitioner för våra elever i grundskolan. Som enhetschef för lokalvård och vaktmästeri i grundskoleförvaltningen ansvar du för att grundskolorna i Göteborgs Stad får service med god kvalité inom verksamhetsområdet. Du tillsammans med dina kollegor kommer att ansvara för cirka 150 skolor med tillhö...
2022-11-13 2022-11-27
Halmstads kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Enhetschef till Geodataenheten
Vill du arbeta i en roll med stort fokus på utveckling? Då kan du vara vår nya enhetschef! Som en del i vår strävan att förverkliga övergripande mål kommer du som vår enhetschef ansvara för utveckling och uppföljning av verksamheten utefter ekonomiska förutsättningar. Till detta kommer du även agera chefstöd i sakkunskap och processfrågor kopplat till bygglov och geodatabehov. Dina ansvarsområden kommer att omfatta verksamhet, personal och budget där du leder och utvecklar en grupp om 18 mycket skickliga medarbetare bestående av bland annat m...
2022-11-11 2022-11-27
Helsingborgs stad Enhetschef korttidsbemanning Skol-och fritidsförvaltningen
Om arbetsplatsen Skol-och fritidsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium och fritid. Det är arbetsfält som har betydelse för många Helsingborgares vardag. Sammanlagt har vi drygt 4500 medarbetare varav knappt 200 är chefer. Inom Helsingborgs stads skolor finns det ett stort och kontinuerligt behov av att kort- och visstidsbemanna våra för-, grund- och gymnasieskolor. Idag finns Vikariebanken som hanterar bemanningsbehov upp till 14 dagar och använder intermittent anställda medarbetare för detta. Vi ska nu utvidga verksamhet...
2022-11-11 2022-11-30
1 2 >