Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Controller
Vill du vara med oss och bygga upp en ny ekonomifunktion? På ekonomiavdelningen är vi totalt 26 medarbetare varav controllerteamet består av 9 medarbetare och nu söker vi en till controller. Stadsmiljöförvaltningen är en av de nya förvaltningarna inom stadsutveckling i Göteborgs Stad, från och med årsskiftet 2022/2023. Som controller arbetar du både operativt och strategiskt med budget-, uppföljning-, prognos och analysarbete. Du jobbar på ekonomiavdelningen och i din roll så stöttar du verksamhetens chefer, projektledare och handläggare. Du ...
2024-04-12 2024-04-26
Kristinehamns kommun, Ekonomi- och styrningsavdelningen Ekonom/controller
Som ekonom innebär ditt uppdrag bland annat att stödja chefer och verksamheter med att ta fram budgetunderlag, göra löpande uppföljningar, prognoser och analyser. Du tar fram underlag till delårs- och årsbokslut, ekonomisk statistik och annan ekonomisk uppföljning samt håller interna utbildningar kring ekonomi för kommunens verksamheter. Du bidrar till att utveckla kommunens ekonomirutiner och processer och vi har ett nära samarbete med kommunens olika verksamheter. Din kunskap, erfarenhet och engagemang ett viktigt bidrag till verksamhe...
2024-04-10 2024-04-29
Statens tjänstepensionsverk Junior Controller
Som junior controller kommer du att tillhöra vårt team Styrning och uppföljning. Teamet har en central roll inom organisationen och jobbar mot tre olika områden; Strategisk styrning och uppföljning, upphandling och avtal samt intern styrning och kontroll. I din vardag kommer du att arbeta mot alla tre områden, men primärt mot de första två. I rollen har du varierande arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att • jobba inom upphandlingsområdet med avtalsuppföljning och vissa analyser • jobba med ekonomistyrning genom att följa upp och analysera...
2024-04-05 2024-04-28
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Finansiella controllers till nationella avdelningar
Vi söker nu erfarna controllers till vår grupp på 20 controllers. Controllers i gruppen stöttar åtta av våra nationella avdelningar och deras tillhörande enheter. Rollen som finansiell controller för nationella avdelningar är en bred roll som innebär att man stöttar flera verksamheter inom Polisen. Du kommer arbeta i nära samarbete med verksamheten och företrädare för avdelningar såsom budgetansvariga chefer och projektledare. Arbetet utförs med hög grad av självständighet och omfattar att vara en viktig samarbetspartner i strategiska frågor ...
2024-04-05 2024-04-19
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Utvecklingsledare/kvalificerad controller
Nu söker vi en utvecklingsledare som vill arbeta som ekonomiavdelningens ledningsstöd och som vill driva utvecklings- och förändringsarbeten på avdelningen. Tjänsten är nyinrättad och du kommer att ingå i avdelningens ledningsgrupp och i förvaltningens övergripande nätverk ledningsstöd, styrning- uppföljning och kontroll.Behovet av stöd och utveckling är stort då vi är en nystartad förvaltning. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har stora möjligheter att påverka förvaltningens ekonomistyrning och även i hur ro...
2024-04-05 2024-04-21
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Verksamhetscontroller
Kretslopp och vatten har en bred och samhällskritisk verksamhet med ansvar för att leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvattnet och samla in hushållsavfall för göteborgarna. Verksamheten finansieras till största delen med taxor. Vi söker nu en verksamhetscontroller med fokus på försäljning av dricksvatten och förvaltningens intäktsflöden från olika VA-tjänster. Vi erbjuder en varierande tjänst där du får möjlighet att kombinera strategisk höjd med operativt arbete. I rollen arbetar du med analys av försäljningsdata från olika tjänster in...
2024-03-22 2024-04-15
Svalövs kommun Ekonom/Controller
Som ekonom med controlleransvar kommer du att hamna mitt i händelsernas centrum och få en spännande arbetsdag fylld med utmanande uppgifter. Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar ekonomiska processer inom både Kommunledningskontoret och Sektor Samhällsbyggnad. Inom Sektor Samhällsbyggnad ansvarar vi för plan- och exploatering, bygglov samt lokalförsörjning i kommunen. Här finns även ett övergripande ledningsstöd och chefsstöd till samhällsbyggnadschefen. På Kommunledningskontoret (KLK) arbetar vi med kommunövergripande frågor och består...
2024-03-19 2024-04-23
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Controllerchef till Nyköpings kommun
Du driver i rollen som controllerchef arbetet med kommunens övergripande planerings- och uppföljningsprocess i samverkan med ekonomichefen. Du ansvarar för god kvalitet i budget med ekonomiska ramar, mål och uppdrag för nämnder och verksamheter, ekonomiska uppföljningar, delårs- och helårsrapporter med ekonomi- och verksamhetsuppföljningar samt för kommunens kvalitetsstyrning och internkontroll. Som controllerchef bidrar du i och driver kommunövergripande utredningar och utvecklingsarbeten. Du stödjer ekonomichefen med analyser och i strategi...
2024-03-14 2024-04-28