Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Helsingborgs stad Projektledare för COBUILD NETZERO
Om projektet Vi söker en engagerad och erfaren projektledare för att leda vårt banbrytande projekt COBUILD NETZERO, finansierat av EU:s program Pilot Cities, en del av EU:s satsning på 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Projektet fokuserar på hållbart stadsbyggande och utgör en central del av Helsingborgs strävan att uppnå klimatneutralitet år 2030. Här kan du läsa mer om projektet - https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/151/2024/03/sammanfattning-cobuild-netzero.pdf Syftet med projektet är att ta fram en färdplan...
2024-04-19 2024-04-30
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Projektledare El/Tele
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsfastighetsförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Avdelningen projekt och investering har det viktiga uppdraget att genomföra projekt för ny-, ombyggnations- och underhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar avdelningen projekt och investering runt 1000 projekt i delar av, eller...
2024-04-19 2024-05-05
Alingsås kommun, Stadsmiljöavdelningen Vikarierande projektledare till stadsmiljöavdelningen
Som projektledare ansvarar du för att planera, organisera, styra och koordinera alla aktiviteter och funktioner inom dina projekt, stora som små, samt övervakar genomförandet av projekten. Du ansvarar för att samordna arbetet för att nå specifika mål inom angiven tidsram, budget och kvalitetskrav. Det inkluderar också att kommunicera med och koordinera mellan projektgruppsmedlemmar, intressenter och kunder för att säkerställa att projektet når framgångsrika resultat. Andra viktiga uppgifter är framtagande av underlag för upphandling eller avrop...
2024-04-16 2024-04-30
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Projektledare Vatten och avfall
Som projektledare inom Vatten och avfall ansvarar du för projekt inom nybyggnation och ombyggnation av vatten, avlopp och biogas. Du planerar, leder och utför projekt tillsammans med interna och externa aktörer. Din uppgift är att ha ett helhetsperspektiv, följa upp och ansvara för att projekten håller rätt kvalitet, ekonomi, omfattning och tidplan. Du tar fram beslutsunderlag för projekt och säkerställer att avtal och avrop följs. En röd tråd i ditt ansvar som projektledare är samordning och samarbete vilket är avgörande för att nå bra resulta...
2024-04-15 2024-05-05
Sveriges Domstolar, Fastighetsavdelningen Byggprojektledare
2024-04-12 2024-05-05
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Specialist med inriktning VA-material
Har du arbetat i flera år arbetat med materialfrågor rörande VA, och vill ta nästa steg som specialist? Vi söker nu en specialist med materialinriktning till Kretslopp och vatten. Gillar du att arbeta självständigt med stort eget ansvar och har god initiativrikedom. Du nätverkar såväl internt som externt. I rollen finns en stor möjlighet att påverka valet av material i projekten utifrån ett miljöperspektiv, vilket hjälper Göteborgs stad att bli en mer hållbar stad. Som blivande materialspecialist hos oss tillhör du vår byggledningsenhet. Här ...
2024-04-12 2024-04-28
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Förvaltningsledare till Kriminalvårdens fastighetsavdelning
Som förvaltningsansvarig är enhetschefen för fastighetsenheten din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker hela Sverige. Du har som huvuduppgift att stödja region och verksamhetsställe i lokalrelaterade frågor och tillse att Kriminalvårdens lokaler är ändamålsenliga och stödjer den verksamhet som bedrivs i dem. Du är ansvarig för ett geografiskt område samtidigt som du kan få nationella uppdrag i lokalförsörjningsfrågor. Du ska tillsammans med dina kollegor och närmsta chef arbeta med utveckling av frågor relaterade till fastighetsförva...
2024-04-12 2024-05-03
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Förvaltningsledare till Kriminalvårdens fastighetsavdelning
Som förvaltningsansvarig är enhetschefen för fastighetsenheten din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker hela Sverige. Du har som huvuduppgift att stödja region och verksamhetsställe i lokalrelaterade frågor och tillse att Kriminalvårdens lokaler är ändamålsenliga och stödjer den verksamhet som bedrivs i dem. Du är ansvarig för ett geografiskt område samtidigt som du kan få nationella uppdrag i lokalförsörjningsfrågor. Du ska tillsammans med dina kollegor och närmsta chef arbeta med utveckling av frågor relaterade till fastighetsförva...
2024-04-12 2024-05-03
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Förvaltningsledare till Kriminalvårdens fastighetsavdelning
Som förvaltningsansvarig är enhetschefen för fastighetsenheten din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker hela Sverige. Du har som huvuduppgift att stödja region och verksamhetsställe i lokalrelaterade frågor och tillse att Kriminalvårdens lokaler är ändamålsenliga och stödjer den verksamhet som bedrivs i dem. Du är ansvarig för ett geografiskt område samtidigt som du kan få nationella uppdrag i lokalförsörjningsfrågor. Du ska tillsammans med dina kollegor och närmsta chef arbeta med utveckling av frågor relaterade till fastighetsförva...
2024-04-12 2024-05-03
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Lokalprojektledare, specialist bygg
Ett lokalförsörjningsprojekt inom Kriminalvården är komplext med många aspekter att ta hänsyn till där det finns utmaningar och ibland motstridigheter; arbetsmiljö, vårdande miljö, säkerhet, brandskydd, boendemiljö, suicidperspektiv, miljö, omfattande logistik, förvaltningsekonomi och flexibilitet för att nämna några. Kriminalvården är en hyresgäst med speciella krav där det finns ett stort kunnande och engagemang inom kärnverksamheten om hur deras lokaler ska vara utformade. Oavsett standardisering och effektivisering är uppförandet av en kr...
2024-04-11 2024-05-02
Skellefteå kommun, Support och lokaler Projektledare, El
Du kommer att ha en nyckelroll vid sektionen där du som Projektledare El har ansvaret för att beställda bygg och installationsprojekt blir genomförda med fokus på ekonomi, kvalitét och kravuppfyllelse. Du deltar i tidiga skeenden för att säkerställa genomförbarhet och har löpande kontakt med entreprenörer, konsulter och beställare under byggtiden. I din projektgrupp arbetar du tätt ihop med andra interna teknikdiscipliner. Du bidrar löpande med din kompetens och erfarenheter från byggbranschen och kommer även att ansvara och driva egna projekt ...
2024-04-08 2024-04-28
Höörs kommun, Mittskåne Vatten Vi söker en Utvecklings- och vattenmätaransvarig till Mittskåne Vatten!
Mittskåne Vatten håller på att byta ut alla vattenmätare till digitala smarta mätare. Tekniken innebär att mätarna ska kunna fjärravläsas istället för som idag avläsas manuellt. Detta kommer att underlätta för kunderna som slipper att skicka in avläsningar och får betala för faktisk förbrukning. För oss om VA-leverantör erbjuder det också nya möjligheter att få bättre koll på hela vattenleveransen och arbeta förebyggande för att upptäcka läckor eller var avvikande vattenförbrukning sker. För att klara uppdraget och ta tillvara på alla de möjl...
2024-04-05 2024-04-21
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten VA-ingenjör sökes
En mycket spännande och variationsrik tjänst utlovas. Arbetet spänner över ett brett område med tekniska, juridiska och ekonomiska frågor. Du deltar aktivt i strategiska utredningar och åtgärder i syfte att planera för Bollebygds framtida VA. Du arbetar nära driftgrupperna och bistår dessa med administrativ hjälp. Till exempel miljörapporter, provtagningsbeställning och statistik. Samarbetet är centralt och du arbetar gränsöverskridande mellan enheter och förvaltningar inom kommunen samt utgör en kontaktyta till konsulter, abonnenter och entr...
2024-04-04 2024-04-30
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen VA-ingenjör Nyköping Vatten
Bli en del av vårt stolta team på Nyköping Vatten! Är du redo för en spännande och utmanande roll där du får vara med och bidra till en hållbar framtid? Vi söker nu en VA-ingenjör till vår Utredning och Planeringsenhet. På Nyköping Vatten värdesätter vi öppenhet, stolthet och samarbete. Vi vill att du ska trivas och ha möjlighet att utvecklas hos oss. Tillsammans jobbar vi med det viktigaste som finns att leverera rent vatten och ta hand om vårt avloppsvatten på ett effektivt och miljövänligt sätt. Utredning och Planeringsenheten har en centr...
2024-04-03 2024-04-21
Malmö stad Malmö stad söker en stråkprojektledare
Vi söker nu en stråkprojektledare till Fastighets- och gatukontorets mobilitetsenhet. Mobilitetsenhetens infrastruktursektion, där tjänsten är placerad, är ansvarig för att genomföra de större infrastrukturåtgärder inom Malmö, som är kopplade till Malmö stads ramavtal med staten, ibland kallat ”Storstadspaketet”. Arbetsuppgifter: Stråkprojektledarens roll är att ha ett samlat ansvar för alla projekt inom ett eller flera stråk (kollektivtrafiklinje eller utpekat cykelstråk), och se till att projekten genomförs effektivt och med hög kvalitet....
2024-03-25 2024-04-21
Malmö stad Malmö stad söker en exploateringsingenjör
Malmö växer snabbt! Vi står inför stora utmaningar och behovet av bostäder, arbetsplatser och offentlig service ökar kontinuerligt. Vi söker nu en erfaren exploateringsingenjör som vill driva stadens utveckling framåt med huvudfokus på stadsutveckling och projektledning i Hyllie! Arbetsuppgifter I denna roll kommer du att leda varierande och komplexa exploateringsprojekt från idé- och planeringsfas till färdig produkt, dvs byggklar mark för bostäder, kontor och verksamheter. Du leder också arbetet med att planera och bygga ut allmän plats, ...
2023-12-04 2024-12-27