Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mitthem AB Projektchef till Mitthem AB
Som projektchef ansvarar du för att tillsammans med dina medarbetare driva processer och projekt. Du leder och utvecklar vår nyproduktionsprocess samt arbetar med ständiga förbättringar som skapar hållbarhet och lönsamhet samt mervärde för våra hyresgäster. I dina arbetsuppgifter ingår även: • budgetansvar och investeringskalkylering • bygga relationer med interna och externa aktörer • övergripande ansvar för företagets inköps och avtalsprocesser Som projektchef rapporterar du till VD och du ingår i vår ledningsgrupp som arbetar med Mitthems...
2022-11-25 2022-12-16
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Projektledare VVS
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra projekt för ny-, ombyggnations- och underhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen från ...
2022-11-22 2022-12-06
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Gatuingenjör till Järfälla Kommun
Detta är en bred roll för dig med intresse och erfarenhet inom framförallt anläggning- gata, offentlig plats. Som gatuingenjör hos Park och gata kommer du huvudsakligen att arbeta med drifts- och underhållsplanering och projekt, framförallt i befintlig bebyggelsemiljö men du kan även komma att delta i de stora stadsutvecklingsprojekten som utförs i Veddesta och Barkarbystaden. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. vara brett inom framförallt anläggning- gata, offentlig plats, där du ansvarar för åtgärder och att beslutad budget följs. Du företrä...
2022-11-21 2022-12-11
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare VVS till Regionfastigheter i Lund
Vill du använda din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och din analytiska förmåga att planera och genomföra byggnadsprojekt som gör skillnad? Har du gedigna kunskaper kring byggprojektens olika faser och praktisk erfarenhet av projektledning inom bygg eller entreprenadbranschen? Då kan du bli en viktig aktör hos Regionfastigheter när vi nu förstärker verksamhetsområdet med projektledare i Lund. Som projektledare har du ett helhetsansvar för projekten avseende tid, kvalitet och ekonomi. Du genomför kostnadskalkyleringar, förstudier...
2022-11-18 2023-01-13
Höörs kommun, Mittskåne Vatten VA-ingenjör till Mittskåne Vatten
Du kommer tillsammans med vår andra VA-ingenjör och kundservice att arbeta med kundrelaterade ärenden såsom fastigheters anslutningar till det allmänna va-ledningsnätet. Ni utreder tekniska frågeställningar samt granskar bygglov, utbyggnader och exploateringar. Ni beräknar anläggningsavgifter, handlägger felkopplingar, läckor samt ansvarar för kundprojekt som är knutet till vårt abonnentregister. I tjänsten ingår det också att kunna hantera våra kartor samt att vara insatt i ABVA, och VA-juridik. Inom Mittskåne Vatten arbetar vi aktivt för att...
2022-11-18 2022-12-18
Ulricehamns kommun, Fastighet Vi söker en projektledare till vår fastighetsverksamhet!
Du kommer att ingå i ett team av flera projektledare underställda fastighetschefen. Tillsammans och var för sig ansvarar ni för och genomdriver byggprojekt. Framför allt behöver vi möta den ökande efterfrågan på verksamhetslokaler, med en investeringsbudget på mer än 2 miljarder kronor. Ditt huvudsakliga ansvar blir att ta rollen som projektledare för beslutade byggprojekt. Det innebär att du ser till att projekten genomdrivs utifrån bestämda mål och direktiv. Du säkerställer att interna och externa resurser tillsätts, ansvarar för ekonomiuppf...
2022-11-14 2022-11-28
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Projektledare - bygg och anläggning
Söker du ett jobb där du kan göra skillnad för medborgare och företagare i ett växande Nyköping? Är du intresserad av utveckling av samhällets fysiska miljö och en hållbar utveckling? Vi står just nu inför flertalet nya spännande projekt och behöver förstärkning till vårt team. Idag arbetar åtta projektledare inom Tekniska divisionens projektenhet. Vi söker nu en projektledare som ska självständigt leda större investeringsprojekt inom bygg och anläggning. Som projektledare kommer du medverka i förstudie och utredningar, ansvarar för projekteri...
2022-11-14 2022-12-13
Lidingö Stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen​ Entreprenadledare inom avfall
Som entreprenadledare inom avfall har du varierande arbetsuppgifter inom avfallsområdet. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är bland annat beställning och uppföljning av driftentreprenad samt att i samarbete med entreprenörer planera insamling av avfall. Du kommer även att ingå i olika arbetsgrupper både internt och externt samt arbeta mot kommuninvånarna med olika kundärenden. Arbetet innefattar även arbete i verksamhetssystem där du ansvarar för kontroller, uppföljning samt skapande och utveckling av rutiner för avfalltjänster och ärendeha...
2022-11-11 2022-12-11
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten Trafik/gatuingenjör
Vi söker nu en trafik-/gatuingenjör vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att med ett lösningsfokuserat förhållningssätt arbeta med drift och underhåll, reinvesteringar, belysning- och anläggningsentreprenader i en beställarroll. I tjänsten kommer du också att arbeta med strategiska trafikfrågor tillsammans med plan- och exploateringsenheten. Arbetsuppgifterna inom tjänsten kan variera mycket beroende på inkomna ärenden, underhållsbehov och politiska uppdrag. Det kommer finnas stora möjligheter att påverka arbetsuppgifterna då tjänsten är ny in...
2022-11-11 2022-12-04
Växjö kommun, VEAB Projektledare
Vi är ett öppet och härligt gäng som ser fram emot att förstärka vår projektavdelning med en projektledare. Vi söker någon som vill växa i sin roll tillsammans med oss då vi är i en tillväxtfas. Vi har en stark strävan efter att upprätthålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder och försöker ständigt utvecklas. Arbetet på Växjö energi är omväxlande, spännande och bjuder på goda utvecklingsmöjligheter. Vi söker en driven projektledare som ska ansvara för olika typer av projekt inom utbyggnad och underhåll av fjärrvärme, fjärrkyla, solcells...
2022-11-10 2022-12-05
Västerås stad, Externt förbund Vafab Teknisk projektledare till VafabMiljö
Beroende på din bakgrund och erfarenhetsnivå leder du projekt av olika karaktär. Det kan handla om projektledning av bygg- och anläggningsprojekt vid etablering av nya återbruk, sluttäckningen av våra deponier eller etableringar av nya deponiytor. Du arbetar också med infrastrukturprojekt eller ledning av mindre projekt av teknisk karaktär kopplat till avfallsbehandling och processanläggningar. I rollen arbetar du även med verksamhetsutveckling i framtagande av strategier, utredningar eller utveckling av den dagliga driften i samarbete med de o...
2022-11-10 2022-12-01
Lidingö Stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen​ Projektchef
Som projektchef skapar du förutsättningarna för en effektiv och nytänkande projektverksamhet i förvaltningens nya projektenhet som bildas den 1 januari 2023. Förvaltningen har startat ett arbete med att kvalitetssäkra samtliga arbetsprocesser för att dessa ska vara effektiva och ändamålsenliga. En stor del i förvaltningens verksamhet utgörs av bygg- och anläggningsarbeten. Du kommer tillsammans med din enhet att ansvara för denna process. I ditt arbete ingår att leda de sju projektledarna som ingår i enheten och ha det övergripande ansvaret fö...
2022-11-09 2022-11-27
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Projektledare Stadsplanering VA
Gillar du att jobba med vattenrelaterade frågor, brinner du för stadsplanering och ett hållbart samhälle, vill du arbeta i ett positivt team där vi stöttar och hjälper varandra? På Kretslopp och vatten kan du arbeta med detta och samtidigt få bidra till långsiktigt hållbar hantering av VA, dagvatten, skyfall och avfall för alla göteborgare. På enheten Stadsplanering har vi fokus på att skapa förutsättningar för hantering av VA, dagvatten, skyfall och avfall när staden växer. Enheten består av 15 personer som medverkar i stadens fysiska planeri...
2022-11-09 2022-11-30
Mariestads kommun, Verksamhet Teknik Projektledare
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete som projektledare inom vår fastighetsavdelning som verkar inom samtliga samarbetskommuner Mariestad, Töreboda och Gullspång. Som projektledare arbetar du såväl operativt som strategiskt med fokus på att driva, leda och samordna arbetet i projekt gällande fastighetssidan. Du blir en nyckelperson som ansvarar för hela projektprocessen från analys av olika verksamheters krav och behov till färdigställande. Du ansvarar för uppföljning av projektet gällande tid, kvalitet, ekonomi och komponentavskriv...
2022-11-08 2022-12-04
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare VVS
Som projektledare hos oss arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och slutligen överlämnande. Du kommer arbeta med olika typer projekt, med varierande inriktning och storlek. Du har ett ekonomiskt ansvar för dina projekts genomförande och följer upp projekten mot uppsatta mål. Arbetet innebär att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar och ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som reglerar våra projekt. Du samarbetar nära med våra interna specialister, externa konsulter och entreprenörer. I rol...
2022-11-03 2022-11-28
Österlen VA Vi söker en projektledare med maskin- och processerfarenhet
Projektledaren vi söker kommer tillhöra avdelningen Teknik och projekt. Avdelningen ansvarar för bolagets övergripande tekniska standard. Avdelningen är också ansvarig för strategi, genomförande av projekt och utredningar och har teknik- och processansvar för samtliga anläggningar. Uppdraget som projektledare är inriktat mot maskin- och processinstallationer i reningsverk, pumpstationer, etc. både inom avlopps- och dricksvattenhantering. Projekt inom andra områden kan också förekomma. Uppdraget innebär att självständigt leda och driva projekt...
2022-11-02 2022-12-07
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare till Regionfastigheter i Kristianstad eller Helsingborg
Vill du använda din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och din analytiska förmåga att planera och genomföra byggnadsprojekt som gör skillnad? Har du gedigna kunskaper kring byggprojektens olika faser och praktisk erfarenhet av projektledning inom bygg eller entreprenadbranschen? Då kan du bli en viktig aktör hos Regionfastigheter när vi nu förstärker Projektledning verksamhetsområde Bas med projektledare i Kristianstad och Helsingborg. Projektledning driver cirka 300 projekt per år, med budgetar från en halv miljon kronor till mil...
2022-10-28 2023-01-14
Region Skåne, Regionfastigheter Projektledare till Regionfastigheter i Helsingborg eller Kristianstad
Vill du använda din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och din analytiska förmåga att planera och genomföra byggnadsprojekt som gör skillnad? Har du gedigna kunskaper kring byggprojektens olika faser och praktisk erfarenhet av projektledning inom bygg eller entreprenadbranschen? Då kan du bli en viktig aktör hos Regionfastigheter när vi nu förstärker Projektledning verksamhetsområde Bas med projektledare i Kristianstad och Helsingborg. Projektledning driver cirka 300 projekt per år, med budgetar från en halv miljon kronor till mil...
2022-10-28 2023-01-14
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Projektledare- pumpstation
På avdelningen Projekt och utveckling arbetar vi med att utreda, projektera och upphandla konsultarbeten och entreprenader inom VA och Avfall. Nu söker vi en drivande projektledare till vårt engagerade gäng på enheten för Avloppsprojekt. Enheten Avloppsprojekt ansvarar för att utreda och driva projekt med syfte att underhålla och förbättra Göteborgs avloppsledningsnät med tillhörande pumpstationer, bräddbrunnar och andra anläggningar. Enheten är förvaltningens experter på avloppsledningsnätets funktion och kapacitet och bistår övriga avdelning...
2022-10-27 2022-12-01
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Projektledare exploateringsprojekt verksamhetsmark
Som projektledare på Mark- och exploateringsenheten ingår du i en enhet om 15 medarbetare uppdelade i två arbetsgrupper. I dagsläget finns fyra projektledare och vi förstärker härmed ytterligare den funktionen. Enheten har en central roll i att utveckla kommunen med tydligt fokus på ett ökat bostadsbyggande och utveckling av verksamhetsområden genom att förvalta och förädla kommunens markinnehav. Exploateringsprojekt, fastighetsförsäljning och strategiska markförvärv skapar förutsättningarna för en ökad tillväxttakt med fokus på hållbart stadsb...
2022-10-21 2022-12-02
Åre Kommun, Tekniska avdelningen VA-ingenjör, ledningsnät
Åre kommuns VA-verksamhet rustar sig för att möta behov både på kort och lång sikt! Vi genomför just nu en förstärkning av vår organisation och förutom att rekrytera dig som VA-ingenjör med inriktning ledningsnät, rekryterar vi bland annat VA-handläggare och två gruppchefer inom VA. Din närmaste chef kommer att bli gruppchefen för den nyinrättade gruppen som ska ansvara för distributionsnätet. Häng med på vår resa! Vi söker dig som vill arbeta brett med frågor kopplade till kommunens ledningsnät. Ditt huvudsakliga uppdrag är att aktivt ta ansv...
2022-10-10 2022-12-18
Statens geotekniska institut Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom områden som rör geotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar. I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag och att arbeta för att resultaten från utfö...
2022-10-04 2022-11-27
Statens geotekniska institut Utvecklingsorienterad geotekniker till Linköping eller Göteborg
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak i att arbeta med tillämpad forskning och kunskapsförmedling inom geoteknikområdet samt att arbeta med stöd till kommuner och andra myndigheter i geotekniska frågeställningar. Vi arbetar med tillämpad forskning inom områden som rörgeotekniska egenskaper hos jord samt effektivare grundläggnings- och förstärkningsmetoder för geotekniskt problematiska jordar. I rollen ingår att bedriva forskning som skapar ett mervärde i genomförandet av vårt samhällsuppdrag och att arbeta för att resultaten från utför...
2022-10-04 2022-11-27
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Projektledare Korsvägen
Vi söker dig som vill vara delaktig i Göteborgs stadsutvecklingen kopplad till Västlänkens genomförande och bidra till en viktig del i framtidens Göteborg! Korsvägen ska bli en aktiv plats där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Biltrafik ska ta mindre plats och i anslutning till Västlänkens tågstation ska Korsvägen stärkas som knutpunkt för kollektivtrafiken. Avdelning Stora projekt på trafikkontoret ansvarar för planering och genomförande av stora projekt/program som bedöms vara komplexa och ha stor strategisk betydelse för Göteb...
2022-09-26 2022-12-04