Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens Rektor Vuxenutbildningen
Vill du vara en del av Vuxenutbildningens utvecklingsresa? Trivs du i en spännande roll och i en mångkulturell miljö? Sök då tjänsten som Rektor hos oss. Kom och Gör Gävle bättre! Som Rektor på Vuxenutbildningen kommer erbjuds du en spännande roll i en mångkulturell miljö där du bidrar till individers personliga utveckling. I rollen som rektor för den nya enheten kommer du tillsammans med dina medarbetare att ansvara för att fortsätta driva och utveckla gruppernas arbete mot målbilden. I ditt ansvar ingår att driva och utveckla skolutveckl...
2021-10-18 2021-11-07
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till hemtjänst Nordost
Vill du vara med att utveckla hemtjänsten i Nordost? Här får du möjlighet att leda din verksamhet genom tillitsbaserat ledarskap för att nå målen. Är du en ledare som ser möjligheter, väcker glädje och firar framgångar? För dig som vill utvecklas i ditt uppdrag som chef erbjuder vi en spännande tjänst genom denna mångfacetterade och viktiga roll. Ditt huvuduppdrag som enhetschef för en hemtjänstenhet innebär ansvar för utförandet av beviljade biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i form av hemtjänst...
2021-10-16 2021-10-31
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sektionschef till ögonmottagning i Helsingborg
Som sektionschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och medarbetares arbetsmiljö inom sektionen. Du har ett nära och coachande ledarskap med tillitsbaserad grund. Fokus ligger på att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppdrag och vårdprocesser. Du arbetar aktivt med medarbetar- och arbetsmiljöfrågor genom att tydliggöra och kommunicera verksamhetens mål och uppdrag, skapa delaktighet, engagemang och ansvarstagande för förändringsarbete i läkargruppen. I ditt uppdrag som sektionschef leder och styr du läkargruppen och ...
2021-10-15 2021-12-31
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Norra Skolan F-6
I ditt uppdrag som biträdande rektor kommer du att ingå i skolans ledningsgrupp med verksamhetsfokus på F-6 och fritidshem. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare tar du ansvar för att alla elever ges möjlighet att må bra och utvecklas så långt det är möjligt. Du är en pedagogisk ledare med kvalitets-, personal-, elev- och systemansvar vilket kräver att du är drivande och entusiasmerande. Vår skola erbjuder nyfikna elever, engagerade medarbetare, en välutbyggd elevhälsa, administrativt stöd samt mentorsstöd och introduktion i början av d...
2021-10-15 2021-10-31
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Enhetschef
Kommunens ambition är att ett tydligt och nära ledarskap ska känneteckna verksamheten. Utifrån politiskt satta mål ska verksamheten planeras för måluppfyllelse i kvalitet och ekonomi i balans där brukaren hela tiden står i fokus. Som enhetschef ansvarar du för att leda, styra, följa upp och utveckla din verksamhet så att kraven i gällande avtal, lagar och riktlinjer följs. I uppdraget ingår ett personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och utvecklingsansvar. I tjänsten är du en del av sektor Stöd- och omsorgs ledningsgrupp, som tillsammans med andra enh...
2021-10-15 2021-11-05
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund Chef till avdelningen för förebyggande och utbildning, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Som chef för avdelningen för förebyggande och utbildning har du det yttersta ansvaret för förbundets förebyggande- och utbildningsverksamhet. Du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom din avdelning och du driver och utvecklar verksamheten utifrån givna ramar och mål. Genom involvering, planering, tydlig ledning och styrning skapar du förutsättningar för måluppfyllelse med ett kvalitativt och rättssäkert resultat. Du har fem medarbetare - en tillsynsförrättare/brandingenjör, tre tillsynsförrättare och en brandskyddskontrollant i din...
2021-10-15 2021-11-05
Danderyds kommun, Miljö- och Stadsbyggnadskontoret Miljöchef till Danderyds kommun
Drivs du av att skapa förutsättningar för en effektiv och välfungerande avdelning? Har du ett engagemang för miljö-, hälsoskydds, - och livsmedelsfrågor? Välkommen att söka tjänsten som miljöchef på Danderyds kommun! Som miljöchef har du fullt chefsansvar vilket innebär att du ansvarar för avdelningens 10 medarbetare, ekonomi och verksamhet. I arbetet ingår att hantera personalfrågor, arbetsmiljö samt ansvara för verksamhetens ekonomi med budgetarbete och resultatuppföljning. Du ansvarar för avdelningens planering av och uppföljning av arbete...
2021-10-15 2021-11-05
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef till enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd
Länsstyrelsen arbetar för att EU:s och Sveriges jordbrukspolitik och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. Målen med den gemensamma jordbrukspolitiken från 2023 är att • det ska finnas säkra livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser • jordbrukarna ska ha en skälig levnadsstandard • naturresurserna och miljön ska bevaras och skydd...
2021-10-15 2021-11-14
Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret Enhetschef Miljö och hälsoskyddsenheten
Verksamhetsområdet miljö är en del av samhällsbyggnadskontoret och leds av en verksamhetschef. Verksamheten omfattar två enheter, livsmedelsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten. Som chef och ledare för miljö- och hälsoskyddsenheten ansvarar du för enhetens verksamhet, budget och personal. Du är nyckelpersonen som ger dina medarbetare förutsättningar att kunna nå sina och verksamhetens mål. I ditt uppdrag leder, utvecklar och följer du upp enhetens arbete på både kort och lång sikt. Du tar dig an arbetsuppgifterna på ett strategiskt, stru...
2021-10-15 2021-11-07
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Enhetschef för bemanningsenheten
Hammarö kommun söker enhetschef till bemanningsenheten. Vill du vara med och bygga upp och driva en ny enhet i samverkan med verksamheterna inom Socialförvaltningen. Enheten jobbar främst med rekrytering, bemanning och schemaläggning och hanterar förvaltningens frågor inom dessa områden. Du ansvarar för att driva bemanningsenheten och ansvarar även för den centrala bemanningspoolen, timvikariehantering för förvaltningens verksamheter samt enhetsassistenter. I uppdraget ingår att fortsätta utforma enheten och att skapa rutiner och arbetssätt....
2021-10-15 2021-11-05
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Enhetschef till hemtjänsten centrum i Partille kommun
Till hemtjänsten centrum söker vi nu en engagerad enhetschef som vill fortsätta att utveckla hemtjänsten i Partille kommun. Utifrån brukarens behov, nu och framåt, vill vi tillsammans med dig forma och utveckla en hållbar hemtjänst för såväl medarbetare som för brukare, som på bästa sätt möter framtidens utmaningar. Hemtjänst Centrum utgår från centrala Partille, nära Partille arena och har centrala Partille samt Jonsered som upptagningsområde. Som enhetschef bedriver du en effektiv verksamhet med hög kvalitet inom de ekonomiska ramarna. Du h...
2021-10-15 2021-10-29
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Furulunds äldreboende i Partille
Med fokus på att främja ett nära, tillgängligt och hållbart ledarskap utökar vi nu ledningsgruppen med en enhetschef till, placerad på Furulunds äldreboende. Du kommer till en arbetsplats med ett nära kollegialt samarbete och ihop med övriga tre enhetschefer på Furulunds äldreboende finns här möjlighet att forma någonting riktigt bra ihop. Vi har fler spännande utvecklingsarbeten igång, bland annat kring demens, kvalitetsregister och ombudsorganisation. Här kommer du som gillar att jobba med utveckling och förbättringar att trivas. Vi ser gärna...
2021-10-15 2021-10-29
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt Enhetschef arbetsmarknadsenheten
I funktionen som enhetschef på arbetsmarknadsenheten har du ansvaret för arbetsinriktad daglig verksamhet och tillhörande praktiska avdelningar och vissa arbetsmarknadsinsatser. Du har ansvar för personal, budget, arbetsmiljö, systematisk uppföljning, måluppfyllelse, verksamhetsplanering och allt detta i ständig förändring. Arbetsgivarrelationer, samverkan med företag, föreningar, resten av kommunen och myndigheter kräver gott ambassadörskap. Du gillar att samverka! Omvärldsbevakning är en självklarhet. Verksamheten kräver ett nära och operativ...
2021-10-15 2021-10-31
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Enhetschef - Vill du bli en del av vårt team och utveckla Rehabenheten
Rehabenheten består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistent, hjälpmedelsassistent och hjälpmedelstekniker. Rehabenheten utför eller handleder inom rehabilitering, bedömer och förskriver hjälpmedel samt skriver intyg för bostadsanpassning. Du ska arbeta aktivt för att sätta patienternas behov i fokus och skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara delaktiga samt att deras kompetens tas tillvara utifrån verksamhetens behov. Detta gör du utifrån ett utvecklande och coachande förhållningssätt där du ser möjligheter och resurser...
2021-10-15 2021-11-07
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Biträdande rektor, Byske rektorsområde
Som biträdande rektor är du tillsammans med din kollega direkt underställd rektor. Du har undervisning- ekonomi- och personalansvar och leder det dagliga arbetet för dina medarbetare och för verksamheten. Du ansvarar även för vardagligt uppföljande arbetsmiljöarbete och löpande lokalfrågor. Tillsammans med rektor leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Beroende på förutsättningar i respektive rektorsområde kan rektor även delegera andra ansvarsområden. Förutsatt att det följer delegationerna i skollag...
2021-10-15 2021-11-07
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Enhetschef till myndighetsutövning, Grundskoleförvaltningen
Vill du vara med och leda en enhet med ett viktigt uppdrag i förändring? Enheten har påbörjat ett stort förändringsarbete som gett positiva resultat på kort tid och nu söker vi en enhetschef som vill ta sig an utmaningen att driva detta arbete vidare. Den fortsatta resan innehåller ytterligare steg inom digitalisering och kvalitetssäkring. Målet är att arbetet ska utföras rättssäkert och effektivt samtidigt som det lever upp till såväl skollag som barnperspektiv. Enheten för myndighetsutövning är centrum för ett av förvaltningens kärnuppdra...
2021-10-15 2021-10-29
Malmö stad Biträdande rektor sökes till Carl Gustafs och Pildammsstadens förskolor
Arbetsuppgifter Vill du leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Har du en känsla för struktur och planering? Då kan det här jobbet vara något för dig. Genom en god resursplanering samt ett coachande och närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Som biträdande rektor planerar du bemanningen så att rätt person är på rätt plats i rätt tid. Du har medarbetaransvar för samtliga medarbetare och yrkesroller på förskolorna och håller i medarbetar- och lönesamtal samt medverkar vid rekrytering och rehabili...
2021-10-15 2021-11-07
Ale kommun, Enhet vaktmästeri och fordon Enhetschef för vaktmästeri och fordon
DU ANSVARAR FÖR DRIFT OCH RESULTAT Som enhetschef ska du se till att tjänster inom vaktmästeri och fordon levereras resurseffektivt, serviceinriktat och av stolta och kompetenta medarbetare. Syftet är att beställande sektorer ska kunna fokusera på sin verksamhet, i enighet med sektorns målbild och utifrån tydliga tjänstebeskrivningar. I din roll har du ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder och fördelar arbetet, ser till uppsatta mål nås och bidrar till enheten och sektorns utveckling. För att nå målen behöver du arbeta aktivt...
2021-10-15 2021-11-07
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Enhetschef sökes till Järfälla kommun/Stöd i ordinärt boende
Det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Tillsammans med de andra enhetscheferna arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för enheten och de medarbetare som är direkt underställda dig. Du säkerställer att brukarna får det stöd de har rätt till, samtidigt som du verkar för att de ekonomiska ramarna hålls och att vi arbetar resurseffektivt. Du arbetar målfokuserat utifrån de politiskt uppsatta målen och en del av arbetet är att leda, följ...
2021-10-15 2021-10-31
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Nytänkande områdeschef till särskilt boende
Som chef inom särskilt boende ansvarar du för att det individuella behovet av vård och omsorg hos våra boende tillgodoses. Du ansvarar för personal- och ekonomifrågor runt din verksamhet och utvecklar rutiner, metoder och samverkansformer tillsammans med dina medarbetare. För dig är det naturligt att sätta individen i centrum och du har lätt för att samarbeta och skapa trygghet runt om dig. Du deltar i en ledningsgrupp tillsammans med tio andra områdeschefer, där helheten är i fokus. Vi värdesätter därför erfarenhet av ledningsarbete. Vi vil...
2021-10-15 2021-11-05
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Kungsladugårdsgårdsskolan
Välkommen till vackra Kungsladugårdsskolan. Kungsladugårdsskolan är en skola med ca 650 elever i årskurs F-6 samt grundsärskola med ca 24 elever. Skolan har två särskilda undervisningsgrupper. På skolan finns det ca 85 medarbetare. Kungsladugårdsskolan ligger mitt i Majorna inom utbildningsområde Centrum. Skolan har två särskilda undervisningsgrupper. På skolan finns även fritidshem för elever i behov av morgon- och eftermiddagsomsorg. Skolan arbetar för ökad trygghet, studiero och elevinflytande. Kungsladugårdsskolan erbjuder både nära till...
2021-10-15 2021-10-31
Region Skåne, Regionfastigheter Enhetschef till Skåneteknik i Helsingborg
Brinner du för att nå vår målsättning genom att leda en enhet med att utveckla individer och produktion inom områden som kompetensutveckling, resurseffektivitet och arbetsmiljö? Har du ett intresse av att upprätta goda relationer med övriga verksamheter och att ständigt söka nya möjligheter och följa upp arbete? I så fall kan du vara personen vi söker till rollen som enhetschef! Rollen innebär att du driver, leder och utvecklar enheten och dess produktion, där dina huvudsakliga ansvarsområden är att: - Säkerställa driften genom att planera un...
2021-10-15 2021-11-07
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Rektor
Som rektor har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Du har även ansvar för att verksamheten lever upp till kommunala och nationella mål och riktlinjer samt att skolans pedagogik utvecklas så att eleverna ges bästa förutsättningar att utvecklas. Som rektor är du självklart också en god ambassadör för Pajala kommun och Barn- och utbildning. Pajala kommun ger goda förutsättningar att lyckas i uppdraget som rektor. Du ingår i skolchefens ledningsgrupp med andra rektorer, biträdande rektorer, e...
2021-10-15 2021-11-02
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Enhetschef till Resursenhet Unga i Socialförvaltning Nordost
Vill du leda en välfungerande enhet inom familjebehandling och ungdomsbehandling mot nya utmaningar och mål? Låter det lockande att vara del i en ledningsgrupp där fokus ligger på att gemensamt utveckla verksamheten så att vi på bästa sätt kan ge stöd till dem vi är till för? Då kanske du är vår nya enhetschef? Avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna är en avdelning bestående av tio enheter. Dessa tio enheterna består av två enheter för familjehemsvård, två enheter för arbetsmarknad samt sex resursenheter för barn och unga där...
2021-10-15 2021-10-31
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Enhetschef Ekonomiskt Bistånd
Socialförvaltningen Hisingen är indelad i avdelningarna Försörjningsstöd, Barn och unga, Barn och unga resurs, Vuxen, Fritid välfärd och utveckling samt Ekonomi och avdelning stab. Försörjningsstödet är en egen avdelning, främst för att få goda möjligheter och bättre förutsättningar att kunna utveckla verksamheten men även för att kunna göra analyser av verksamhetens behov och säkerställa de processer som behövs för verksamhetens utveckling. Avdelningen består av 6 enheter, Mottagningsenhet, enheter för ekonomiskt bistånd 1-4 samt Arbetsmarknad...
2021-10-15 2021-10-31
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >