Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mullsjö Energi & Miljö AB Mullsjö Energi och Miljö AB söker VD
Du ska leda bolagets verksamhet och ska ha/göra: • Verkställa styrelsens beslut • Personalansvar • Ekonomiansvar • Ingå avtal och fatta beslut inom ramen för löpande verksamhet • Ansvara för och planera underhåll av verksamhetens anläggningar och nät. I första hand inom VA • Ta fram och aktualisera underhållsplaner för verksamheten. I första hand inom VA • Ta fram upphandlingsunderlag och uppföljning för ombyggnads och utbyggnadsprojekt. • Ansvara för projekt från start till slutdokumentation. • Vara behjälplig med planfrågor och exploaterin...
2021-07-15 2021-08-31
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Enhetschef- inhyrningsprojekt
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Enhetschef- byggprojektledning
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Två enhetschefer- ombyggnad/underhåll
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Områdeschef- underhåll och inhyrningsprojket
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Tångenskolan
Tångenskolan ligger i Tuve och är en F-6 skola med 2 klasser i varje årskurs. Skolan ligger vackert inbäddad i naturen, fritt från störande trafikleder. Eleverna har tillgång till en lekpark, bollplan och naturområden. För närvarande går det 320 elever på skolan. Vår målsättning är att Tångenskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Från HT 2021 kommer hela vårt mellanstadium att flytta in i nybyggda Glöstorpsskolan som ligger centralt vid Tuve...
2021-07-28 2021-08-11
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Områdeschef grundskola och grundsärskola
Områdeschefen för grundskolan/grundsärskolan är direkt underställd skolchefen och ingår i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Områdeschefens ansvar är att säkerställa att skolverksamheten följer statliga och kommunala styrdokument och barn-och utbildningsnämndens mål. I arbetet ingår att verkställa och följa upp förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, att leda, samordna och planera skolans verksamhetstrategiskt, dels självständigt, dels genom att leda rektorernas ledningsgrupp. Du arbetar med utvecklingsfrågor med förvaltn...
2021-07-28 2021-08-11
Eksjö kommun, Tillväxt- och utvecklingssektorn Fritidschef
Som fritidschef ansvarar du för fritidsavdelningens verksamhet, ekonomi och personal. Personalgruppen är cirka 25 anställda och är fördelad på anläggning, öppen ungdomsverksamhet och kansli. Du kommer att arbeta med strategisk utveckling inom området idrott och fritid, samt ansvara för den operativa driften av kommunens olika idrotts- och fritidsanläggningar. Driften av verksamheten sköts i huvudsak av egen personal eller genom avtal med entreprenörer. Du ansvarar för att ta fram utredningar och beslutsunderlag inför olika politiska beslut. I u...
2021-07-28 2021-08-29
Kriminalvården, Norrköping Kriminalvårdsinspektör (program) till anstalten Skenäs, vikariat
Vi söker nu en vikarierande chef till anstalten Skenäs med särskilt ansvar för programverksamheten som omfattar arbete, klientutbildning, behandlingsprogram samt annan strukturerad verksamhet. Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre...
2021-07-28 2021-08-22
Region Gotland, Socialförvaltningen Teamledare
Rollen som teamledare är en ny roll som skapats för att förstärka det operativa stödet till hemtjänstens enhetschefer så att de får ännu bättre möjligheter till nära ledarskap och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete. Dina arbetsuppgifter sträcker sig över flera områden; arbetsledning och samordning, planering och bemanning, kontakter och samarbete samt administration. Som teamledare leder du det dagliga arbetet och säkrar att bemanningen är rätt i förhållande till brukarnas beviljade insatser, ...
2021-07-27 2021-08-22
Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltningen Chef för Individ och familjeomsorgen i Skurup (IFO-chef)
Vi söker dig som vill arbeta i en kommun som är offensiv och med kreativa och utvecklande krafter verkar för att skapa en kommun i tiden och för framtiden. Det geografiska läget, goda infrastruktur, en skola med hög effektivitet och goda studieresultat samt en socialtjänst och övrig kommunal service med hög leveransnivå gör att Skurups kommun har unikt goda förutsättningar. Arbetsgivaren verkar för en dynamisk arbetsplats där kreativitet, handlingskraft och professionellt förhållningssätt råder. Utveckling ses som en självklarhet. Uppdraget so...
2021-07-27 2021-08-31
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef till Räddningstjänsten Storgöteborg
Vill du ha ett samhällsviktigt uppdrag? Är du van att hantera säkerhetsfrågor och tycker att det låter spännande att leda Räddningstjänstens säkerhetsarbete in i framtiden? Har du dessutom stor erfarenhet av samarbeten i olika former? Då har vi kanske en plats för dig på en utvecklande arbetsplats. Som säkerhetschef hos oss arbetar du brett med säkerhetsfrågor. Du kommer ansvara för att ta fram och implementera riktlinjer och rutiner, upprätta och fastställa säkerhetsanalyser, identifiera och implementera säkerhetsskyddsåtgärder. Du kommer o...
2021-07-27 2021-08-18
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker en vikarierande enhetschef till HR-avdelningen
Nu söker vi en chef till enheten för arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö, för ett vikariat under ordinarie enhetschefs tjänstledighet fram till och med 15 augusti 2022. Enheten är en av två enheter på HR-avdelningen och ansvarar för arbetsgivarpolitiska frågor inkluderat lokala kollektivavtal, arbetsrättsligt stöd och rådgivning, facklig samverkan, lönebildning, myndighetens HR-system och strategiska arbetsmiljöarbete. Enheten består idag av 12 kvalificerade medarbetare med olika kompetenser inom enhetens ansvarsområde. Som enhetschef har du ful...
2021-07-27 2021-08-22
Lantmäteriet, Geodata Funktionschef Juridik, Gävle
Är du erfaren chef med personalansvar som är intresserad av juridiska frågor i offentlig verksamhet? Vi söker dig med förmåga att skapa ett framgångsrikt juristteam. Vi erbjuder dig en stimulerande tjänst med engagerade medarbetare och kollegor där du samverkar med parter internt och externt då juridik är en integrerad del av vår verksamhetsutveckling. Vi arbetar för en enhetlig och effektiv rättstillämpning och vår uppgift är att bidra till en snabb, enkel och rättssäker nationell informationsförsörjning med grunddata till samhället. Tillsam...
2021-07-27 2021-09-05
Hedemora kommun Näringslivschef - Utvecklande, drivande och företagsinriktad
Näringslivschef till Hedemora kommun - Utvecklande, drivande och företagsinriktad. Hedemora kommun har ett framgångsrikt företagande, rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service och ett mycket bra geografiskt läge. Vi tar nu nästa steg i vår näringslivssatsning och till vår nya organisation söker vi Dig som vill bli vår nya näringslivschef. Genom samarbete och kreativa arbetssätt vill vi vara förstahandsvalet för näringsliv och företagande. Vi arbetar just nu med en ny näringslivsstrategi för att göra Hedemora till en än mer attrakti...
2021-07-26 2021-08-08
Region Gotland, Städområde 1 Enhetschef städ
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att ansvara för att enheten utvecklas och når uppsatta mål. I din roll som enhetschef leder och fördelar du arbetet på enheten inom städområde 1 som ansvar för lokalvård inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Utbildning- och arbetslivsförvaltningen. Lokalerna är placerade i Visby och på norra Gotland. I ditt arbete har du hjälp av tre gruppledare som arbetar operativt med att arbetsleda städpersonal, ansvarar för schemalägg...
2021-07-26 2021-08-15
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till nystartat korttidsboende på Hisingen
Ett nytt vård- och omsorgsboende kommer att starta vid årsskiftet 2021/2022 vid Selma Lagerlöfs torg med 100 platser varav 40 platser blir korttidsenhet för äldre personer med beslut från Socialtjänstlagen (SoL). Korttidsplats beviljas enligt riktlinjer för äldreomsorgen i Göteborg om behovet inte kan tillgodoses i bostaden. Enhetschef för korttidsenheten har ett samlat ledningsansvar så att verksamheten bedriver en god och säker vård och omsorg mot angivna mål, det kräver att du har ett fysiskt närvarande ledarskap. Som enhetschef ansvarar du...
2021-07-26 2021-08-16
Ängelholms kommun, Bo bra hemma Enhetschef hemtjänst
I rollen som chef för hemtjänsten har du övergripande ansvar för dagligdrift såväl som budget och aktiviteter för långsiktig utveckling. Du samarbetar över gränser för att skapa värde för hela organisationen med medborgaren i fokus. Du är mån om dina medarbetares trivsel och långsiktiga utveckling och finns tillgänglig för att stötta och utmana dem i vardagen. Arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande, om vi tittar på några av dina ansvarsområden så ser det ut så här: • Identifiera och driva utvecklingsprojekt, bland annat inom digitalis...
2021-07-26 2021-08-20
Kriminalvården, Tygelsjö Kriminalvårdschef till verksamhetsområde Tygelsjö
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av regionchefen, sektionschefen för regionkontoret och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta eff...
2021-07-26 2021-08-22
Folktandvården Blekinge Avdelningschef Folktandvården Asarum
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och förbättra klinikens verksamhet i enlighet med uppsatta mål. I uppdraget ingår helhetsansvar för ekonomi, personal (ca 20 medarbetare), och verksamhet. På kliniken finns två administrativa samordnare som fungerar som lednings- och administrativt stöd. Tjänsten är direkt underställd verksamhetschefen och uppdraget kombineras med kliniskt arbete i din grundprofession. Som avdelningschef ingår du i Allmäntandvårdens chefsgrupp och arbetar för samverkan och samordning av Allmäntandvårdens ver...
2021-07-26 2021-09-12
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till äldreomsorgen
Som avdelningschef har du det samlade ansvaret för budget-, verksamhet- och personal för din del av verksamhetsområdet. Du har även ett ansvar för planering och utveckling av verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål- och styrdokument. Du ingår i områdets ledningsgrupp som består av fem avdelningschefer, en enhetschef för utvecklare och en verksamhetschef. Du arbetar i delat ledarskap med ytterligare en avdelningschef och tillsammans driver ni område vård- och omsorgsboende. Stort fokus ligger på nära samverkan mellan avdeln...
2021-07-26 2021-08-20
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Arbetsledare simhall
Vi söker en arbetsledare till simhallen som är en del av Sportcentrum. Katrineholms Sportcentrum är en av Sveriges största samlade sportanläggningar och ett av kommunens största besöksmål. Tillsammans med enhetschef, ytterligare två arbetsledare och sammanlagt ett 20-tal medarbetare ansvarar vi för drift och utveckling av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Inom Sportcentrum har vi flera arbetsplatser: Backavallen med bland annat friidrottsarena och ishallar och Duveholmshallen som har sport- och simhall. Nu söker vi efter dig som vill...
2021-07-26 2021-08-15
Motala kommun, Sociala Resursverksamheten Enhetschefer till Sociala resursverksamheten
Huvuduppdraget är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. Du har personal-, verksamhets- och ekonomiansvar för dina enheter och ett nära samarbete med dina medarbetare och chefskollegor. Det ingår bland annat i ditt arbete att leda och ge medarbetarna återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas. Samverkan med interna och externa samarbetspartners är en central del i arbetet. Vi söker två enhetschefer till vår sociala resursverksamhet. Den ena tjänsten inn...
2021-07-26 2021-08-15
Simrishamns kommun, LSS och socialpsykiatri Enhetschef
Som enhetschef inom LSS tillhör du avdelningen för LSS och socialpsykiatri och är direkt underställd avdelningschefen. Verksamheten är progressiv, välutvecklad och kompetensstark. Ett målinriktat arbete har över tid pågått för att utveckla verksamheten samt stärka kompetens och profession i organisationen för att med god kvalitet utföra uppdraget. Vår värdegrund är starkt förankrad, på samma sätt som vår teoretiska och metodiska grund är basen i allt arbete. Vi arbetar utifrån en tydlig handlingsplan för att vara en anhörigkompetent organisat...
2021-07-26 2021-08-08
Region Jämtland Härjedalen, VO Strömsund Enhetschef för Strömsunds och Backes Hälsocentraler
Enhetschefen har ett ansvar för områdets resultat vad gäller verksamhets-, ekonomi-, personal-, och kvalitetsfrågor. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen står inför en utveckling av nära vård. Vi utvecklar den digitala tekniken och hittar nya sätt att möta patienters behov. Du kommer att samverka med lokala samarbetspartners så som kommunen, privata hälsocentraler och andra lokal aktörer. Du erbjuds en tillsvidareanställning i Region Jämtland Härjedalen med tidsbegränsat förordnande som enhetschef.
2021-07-26 2021-08-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >