Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Landskrona stad, Utbildningsförvaltningen Är du vår nästa verksamhetschef?
Utbildning Landskrona söker en kreativ kraft som vill vara med och utveckla utbildningen för barn och unga i Landskrona. Ditt fokus kommer att ligga på att förbättra skolan med ökad måluppfyllelse som ett prioriterat område. Vi ser gärna att du har en längre erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare. Låter detta som du så tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag! Vårt erbjudande till dig! Landskrona Stad och utbildningsorganisationen arbetar för en utbildning som håller över tid. Vårt fokus är en likvärdig utbildning med hö...
2021-05-03 2021-05-22
Kriminalvården, A/H Region Väst Anstalts- och häkteschef Vänersborg
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssä...
2021-05-16 2021-06-06
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Vuxenpsykiatrin söker två teamorienterade vårdenhetschefer till avdelning 27
Vill du komma och leda arbetet på vår vårdavdelning? Avdelning 27 är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning med 20 vårdplatser och ca 40 medarbetare. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare/undersköterskor, läkare, psykolog, kurator och en medicinsk sekreterare. Avdelningen har ett nära samarbete med både den psykiatriska öppenvården, jourmottagningen samt vuxenpsykiatrins övriga vårdavdelningar. Din närmsta chef är områdeschefen för heldygnsvården och du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Vi söker dig som är teamorienterad, nyfi...
2021-05-14 2021-06-09
Ronneby kommun, Grundskola Biträdande rektor/ specialpedagog - speciallärare Kallingeskolan F-6
Du kommer att arbeta som biträdande rektor 50 % och specialpedagog/speciallärare 50 % på Kallingeskolan F-6. Du är underställd rektor och ingår i skolans ledningsgrupp. Du stödjer rektor i skolans arbete utifrån de nationella styrdokumenten, samt utbildningsnämndens övergripande mål. Du driver skolutvecklingsfrågor tillsammans med rektor och är drivande i det systematiska kvalitets -och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du är en del av skolans välfungerande EHT-Team. Teamet kommer att gå en nätbaserad kurs: "Att höja skolans elevhälsokompet...
2021-05-14 2021-06-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Skallbergsskolan
Våra förväntningar är att du ska leda vår skola med goda resultat. Våra medarbetare är duktiga och har höga förväntningar och en vilja att ta nästa steg i skolans utveckling. Vi kommer att uppskatta att du som ledare är nyfiken, utforskande och verksamhetsnära dina medarbetare och elever. Till din hjälp har du en biträdande rektor. Tillsammans blir ni ett starkt och tryggt ledningsteam. Som rektor i Västerås stad har du ett helhetsansvar för din enhet. I ditt uppdrag kommer du att ha tillgång till stort nätverk med stödfunktioner och expertisk...
2021-05-14 2021-05-31
Region Västerbotten, Kvinnoklinik Umeå Avdelningschefer, Centrum för obsterik och gynekologi, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Det innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljö- oc...
2021-05-14 2021-06-04
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Vikarierande enhetschef inom Hälso- och sjukvård
Vår nuvarande HSL-chef ska under ett års tid arbeta med projekt och vi söker nu en vikarierande enhetschef för legitimerad personal; arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt sjuksköterskor/distriktssköterskor. I gruppen ingår även samordnare, rehabassistent samt HSL-undersköterskor, totalt ca 35 medarbetare. Du kommer att ansvara för ekonomi/budget, arbetsmiljö, personal och kommer att samverka med verksamhetschef, MAS, övriga enhetschefer med flera. I den lilla kommunen blir du engagerad i många olika frågor inom förvaltningen, som ger dig sto...
2021-05-14 2021-05-30
Malmö stad Enhetschef till Digitalisering, drift och support
Välkommen till ett utvecklande och mångfacetterat chefsuppdrag inom enheten för digitalisering och välfärdsteknik, Strategiska Utvecklingsavdelningen på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Inom avdelningen driver och stödjer vi bland annat utvecklingen av digitalisering och välfärdsteknik, Malmö stads larmcentral, omvärldsanalys, forskning och utveckling, kvalitetsutveckling, målarbete och intern kontroll, mänskliga rättigheter, strategiskt arbete inom hälso- och sjukvårdsutveckling och kompetensutveckling. Enheten för digitalisering och ...
2021-05-14 2021-07-06
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschefer till bostad med särskild service
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad har funnits sedan januari i år. Avdelningen Bostad med särskild service är indelad i fyra olika stadsområden, där stadsområde centrum är ett av dessa. Ett mål för stadsområde centrum är att tre tidigare stadsdelar ska bli ett stadsområde. Stadsområdet rekryterar en enhetschef utifrån expansion av nya bostäder med särskild service. Vi söker ytterligare en enhetschef som kommer vara ett stöd till enhetschefskollegor vid hög arbetsbelastning eller/och frånvaro. Eftersom vi är en ny förvaltning arbet...
2021-05-14 2021-05-30
Malmö stad Sektionschef till Beijershus
Arbetsuppgifter Som sektionschef ingår du i en ledningsgrupp i enheten boende och stöd, vars uppdrag är att erbjuda olika typer av boendeformer för personer i hemlöshet. Stort fokus ligger i att enheten är en del i samarbetet över avdelningsgränser för att tillsammans ge rätt insatser till hemlösa i Malmö stad. Enheten är i ständig utveckling för att kunna möta stadens behov av boendeplatser och för att erbjuda kvalitativa boenden med rätt form av stöd till den enskilde. I uppdraget som sektionschef ingår att: • Ansvara för mål, ekonomi, p...
2021-05-14 2021-05-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Biträdande rektor till Nyköpings kommun
Vi letar efter dig som tillsammans med befintlig skolledning vill leda skolans utveckling framåt. Här kommer du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap. Som biträdande rektor för vår särskoledel har du personal-, ekonomi-, lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ansvarar för att resultaten säkerställs och följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet innebär att du ibland ställs inför akuta problem som snabbt beh...
2021-05-14 2021-05-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Biträdande rektor till Nyköpings kommun
Vi letar efter dig som tillsammans med befintlig skolledning vill leda skolans utveckling framåt. Här kommer du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap. Som biträdande rektor för särskoledelen har du personal-, ekonomi-, lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ansvarar för att resultaten säkerställs och följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. Arbetet innebär att du ibland ställs inför akuta problem som snabbt behöv...
2021-05-14 2021-05-30
Härryda kommun Rektorer sökes till Härryda kommun
Härryda kommun söker nu två rektorer som tillsammans i rektorsgruppen vill leda och driva grundskolornas utvecklingsprocesser med personal och elever. Den ena tjänsten är tillsvidare och den andra ett vikariat på ett år, båda med tillträde i augusti 2021. Vi står inför en stadieindelning av våra grundskolor och en ny ledningsorganisation som träder i kraft i augusti 2022. Därför kan det bli en förändring vad gäller placering på skolenhet inför läsåret 2022-2023 för tillsvidaretjänsten. Det sker i nära dialog med verksamhetschef.
2021-05-14 2021-05-28
Region Skåne, Regionfastigheter Enhetschef projektledning, VO Strategiska projekt, Regionfastigheter
Är du en kommunikativ person som tycker det är stimulerande att arbeta med resurskoordinering och kompetensutvecklingsfrågor i en beställarorganisation? Vill du vara med och utveckla de som leder våra stora strategiska byggprojekt? Då är rollen som enhetschef projektledning något för dig! I rollen som enhetschef har du det samlade ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare och ekonomi på enheten. Du rapporterar till verksamhetschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Ditt huvudsakliga ansvar innebär att koordinera medarbetarnas uppdrag med...
2021-05-14 2021-06-04
Norrtälje kommun Avdelningschef för försörjning och arbete till Norrtälje kommun
Som avdelningschef för försörjning och arbetsmarknad har du ett tydligt uppdrag att arbeta i samverkan med avdelningen för barn och vuxna samt en ny enhet i bostadsenheten. Avdelningen har ett starkt fokus på integration för nyanlända och utvecklar möjligheterna att korta introduktionstiden.Som vi ser det är en av dina viktigaste uppgifter att möjliggöra ett gott självstyre hos alla medarbetare för att de i sin tur ska kunna arbeta just så med våra klienter- empowerment, delaktighet och vilja till ansvarstagande. Du leder och styr du arbetet på...
2021-05-14 2021-05-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sektionschef/specialistläkare (LUS) till VE geriatrik i Malmö
Vi välkomnar nu en lyhörd och driven sektionschef för VE geriatrik som vill fortsätta att utveckla vår verksamhet framåt. Tjänsten som sektionschef kombineras med kliniskt arbete som överläkare, biträdande överläkare eller specialistläkare inom VE geriatrik. I rollen som sektionschef blir du närmsta chef för läkare inom VE geriatrik och tjänsten innebär ansvar för verksamhet, personal och ekonomi och du rapporterar direkt till verksamhetschefen för verksamhetsområde neurologi, rehabilitering, minnessjukdomar och geriatrik (VO NRMG). Som sektio...
2021-05-14 2021-06-08
Höörs kommun, Social sektor Vi söker enhetschef/MAR till rehabenheten i Höörs kommun
I rollen som enhetschef har du personalansvar för cirka 15 arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt en rehabassistent. Du har förutom sedvanligt ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet ansvar att leda enhetens dagliga drift och utveckling genom ett nära ledarskap. I tjänsten ingår ett MAR uppdrag på ca 20% dvs medicinskt ansvarig för rehabilitering. Samtlig personal utgår från Höörs kommunhus och arbetar i nära samarbete med omvårdnadspersonalen inom hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, särskilt boende för äldre, grupp...
2021-05-14 2021-06-06
Västerås stad, Stadsledningskontoret Enhetschef till Rekryteringscenter
Som enhetschef för Rekryteringscenter har du förmånen att leda 23 ambitiösa HR-konsulter med inriktning rekrytering och employer branding. Du får ett gäng som vill ligga i framkant och som värnar en effektiv struktur och en stark och hållbar kultur. I rollen ingår det att kunna hantera små och stora frågor, allt ifrån rekryteringsfrågor till mer strategiska frågor kopplat till stadens och förvaltningarnas kompetensförsörjning. Du och dina medarbetare är ett viktigt bollplank till stadens HR-chefer och chefer. Tillsammans initierar, implementera...
2021-05-14 2021-06-03
Malmö stad Biträdande rektor i förskola sökes till Gullkragen och Smörblommans förskolor
Arbetsuppgifter Vill du leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Har du en känsla för struktur och planering? Då kan det här jobbet vara något för dig. Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer och förste förskollärare. Genom en god resursplanering och ett närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Som biträdande rektor planerar du bemanningen så att rätt person är på rätt plats i rätt tid. Du har medarbetaransvar och hålle...
2021-05-14 2021-05-30
Malmö stad Sektionschef till Hemsjukvården
Arbetsuppgifter Välkommen till Hemsjukvården i Malmö stad och sektionen Arenan som ligger på Svansjögatan 19 och omfattar ett område som sträcker sig från Hylle till Lorensborg. Här arbetar ett 30-tal sjuksköterskor och två undersköterskor, det är även här ditt nya kontor ligger. Som sektionschef i hemsjukvården leder, organiserar och utvecklar du verksamheten mot uppsatta mål. Du ansvara för personal och arbetsmiljö utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där en viktig del är samverkan med våra fackliga organisationer. Som sektionschef a...
2021-05-14 2021-05-23
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Rektor till Aggerudsskolan F-6
Du arbetar i nära samarbete med biträdande rektor på skolan. Du har ansvar för arbetsmiljö, personal, ekonomi och för utveckling av elevhälsans arbete med fokus på främjande och förebyggande arbete. Du leder skolans utveckling och organisation utifrån skolans styrdokument med ett tydligt fokus på elevernas lärande utifrån deras olika förutsättningar. Att i ditt uppdrag som rektor verka för en likvärdig skola både på enheten och i Karlskoga kommun ser du som en självklarhet. Du förväntas ha en aktiv och prestigelös roll i kommunens rektorsgrupp ...
2021-05-13 2021-05-30
Folktandvården Gävleborg AB Klinikchef till Folktandvården Strömsbro/Ockelbo
Som klinikchef jobbar du för klinikernas helhet och överenskomna mål. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för att utveckla verksamheterna och teamarbetet som präglar vårt arbetssätt. Hos oss är det viktigt med en aktiv samverkan mellan kliniker inom allmäntandvården för att hitta hållbara lösningar tillsammans. I uppdraget ingår helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi och du arbetar även kliniskt. Till ...
2021-05-12 2021-05-26
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Utredningsverksamheten i Lokalpolisområde Skärholmen
LPO Skärholmen söker en gruppchef som på direkt nivå ska leda en av lokalpolisområdets totalt 4 utredningsgrupper. Gruppens arbete grundar sig primärt i lokal lägesbild och brottskategorierna varierar. Arbetet sker och prioriteras i samarbete med operativa yttre insatser. I uppdraget ligger även att hantera grova brott, frihetsberövade personer samt hemliga tvångsmedel. Vidare planerar, följer upp och utvecklar du verksamheten samt håller arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, lönesamtal samt ansvarar för individuella utvecklingsplaner. Du är d...
2021-05-12 2021-05-26
Region Gotland, Myndighetsavdelningen Enhetschef funktionshinderenheten
Som enhetschef kommer du att leda och samordna arbetet på funktionshinderenheten. Avdelningen och enheterna jobbar efter Region Gotlands styrmodell vilket gör att du kommer ha tydliga mål att jobba emot tillsammans med dina medarbetare. Du kommer vara ansvarig för den handläggning som bedrivs på enheten. I ditt uppdrag kommer du att ha personal och arbetsmiljöansvar för ca 16 medarbetare och vara en viktig del i myndighetsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer samt verksamhetsutvecklare. Ditt arbete kommer innebära mycket oc...
2021-05-12 2021-05-30
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Enhetschef med ansvar för att stadens liv flyter på så bra som möjligt.
Vi söker nu en chef till enheten Trafikhantering. Enheten ser till att byggen och aktiviteter kan genomföras i staden på ett sätt som säkerställer en god attraktivitet, framkomlighet och tillgänglighet. Ditt uppdrag är då att underlätta vardagen för boende, besökare och näringsliv. Som chef är du intresserad av att verka i en operativ verksamhet med stor strategisk betydelse. Vi vill därför att du har ett engagemang inom trafikområdet. Inom enheten arbetar cirka 20 engagerade medarbetare som varje dag säkerställer en hög tillgänglighet och fr...
2021-05-12 2021-05-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >