Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Naturhistoriska riksmuseet Avdelningschef för forskning och samlingar
Utifrån museets uppdrag, vision och mål leder du arbetet på avdelningen i ett förtroendefullt samspel med dina underställda enhetschefer. Arbetet består av att befästa och utveckla Naturhistoriska riksmuseets ställning som en stark vetenskaplig institution, både inom forskningsfältet och i arbetet med att berika, synliggöra och förvalta samlingarna. Du har ett övergripande verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar för avdelningen samt ett direkt personalansvar för enhetscheferna. Som avdelningschef rapporterar du direkt till myndighetschefen....
2022-01-21 2022-02-20
Helsingborgs stad Sektionschef till HR-servicecenter
2022-01-21 2022-02-06
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Enhetschef Transporten
Som chef i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Det är en speciell utmaning som kräver både långsiktighet och förmågan att göra skillnad här och nu. Du kommer att arbeta nära våra interna kunder och se till att vi har personal i alla fordon, vi fungerar som entreprenör till kommunens förvaltningar och bolag. Tillsammans och i samarbete med alla berörda kunder ska vi utföra och utveckla kommunens transporter. I det här uppdraget innebär det att du kommer att vara ute mycket i verksamhe...
2022-01-21 2022-02-04
Region Skåne, Regionservice Enhetschef till Samordnad leverans, Regionservice i Malmö
Enheten består av cirka 40 medarbetare och som enhetschef ansvarar du för budget, personal och verksamhet samt den samordnade leveransen till ett antal byggnader inom och utanför sjukhusområdet i Malmö. Du leder, fördelar och följer upp enhetens arbete och i nära samarbete tillsammans med din teamledare, gör ni det som är bäst för enheten utifrån kvalitet och effektivitet. Förutom att driva den dagliga verksamheten har du stort fokus på att utveckla arbetsprocesserna samt skapa enhetliga arbetssätt som förankras väl inom enheten och som ledare ...
2022-01-21 2022-02-06
Malmö stad Sektionschef till psykologenheten
Arbetsuppgifter Vill du vara med och bidra till varje elevs bästa skola? Till psykologenheten söker vi nu en sektionschef! Som sektionschef för psykologenheten ansvarar du för det operativa ledarskapet av enheten och är chef för skolpsykologerna med personal- och arbetsmiljöansvar. Du har personalansvar för ca 20 psykologer och skapar förutsättningar för att dessa ska kunna ge skolorna det bästa stödet ur ett psykologperspektiv. Uppdraget innebär mycket samarbete såväl inom avdelningen som med de olika skolledningarna och med externa kontakte...
2022-01-21 2022-02-13
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Enhetschef Kart, Mät och GIS
Vi på sektor Livsmiljö söker nu en enhetschef för Kart, Mät och GIS. Chefsuppdraget är för dig som vill vara med att utveckla verksamheten då geodata och GIS är viktiga och helt nödvändiga faktorer i den utveckling som krävs för att kunna möta de stora samhällsutmaningar som idag finns inom den offentliga sektorn. Vi arbetar idag aktivt med att ta vara på digitaliseringens möjligheter och inom detta verksamhetsområde finns utrymme för innovation och nytänkande. Vi finns i Europas starkaste GIS-kluster med Lantmäteriet, FPX och några av Sverig...
2022-01-21 2022-02-13
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande Rektor Lyckeskolan
2022-01-21 2022-02-05
Gävle kommun, Utbildning Gävle Biträdande rektor till Polhemsskolan
Vi söker nu en biträdande rektor till Polhemsskolan som kommer ha det övergripande ansvaret för Barn- och fritidsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet samt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Som pedagogisk ledare har du en nyckelroll för skolans fortsatta utveckling. Ditt uppdrag är att tillsammans med lärarna leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande. I dina arbetsuppgifter ingår både att planera och organisera, såväl som att följa upp och utvärdera. I ditt arbete stödjer du dig naturligt på skolans olika styrdokument. ...
2022-01-21 2022-02-06
Båstads Kommun Sommarjobb som Badföreståndare, Malenbadet i Båstad
Vi söker dig som fyllt 20 år och som älskar att ge ett trevligt bemötande och service av högsta kvalitet. Som badföreståndare är en av dina uppgifter att se till att badvakter och kassapersonal sköter sina arbetsuppgifter. Du ansvarar även för att svara i telefon, städning in- och utvändigt, försäljning, organisation av tider för skolklasser och simläger, service till badgästerna och den viktigaste biten som är att säkerheten alltid ska fungera på badet.
2022-01-21 2022-02-11
Sollefteå kommun, För- och grundskola Biträdande rektor och förstelärare till Junsele skola
Som biträdande rektor vid Junsele skola är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och på vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du ingår tillsammans med denne i verksamhetschefens...
2022-01-21 2022-02-06
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Tekniska kontoret, Kumla kommun VA-chef till Kumla kommun
2022-01-21 2022-02-13
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Är du vår nya chef för enheten Gata och park i Lekebergs kommun?
Är du en engagerad och pedagogisk ledare och vill arbeta i en verksamhet med meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för både enskilda människor och kommunen i stort? Vill du vara med på en positiv tillväxtresa och bidra till att skapa en attraktiv och trygg kommun med säkra gator och trevliga rekreationsområden? Vi söker nu dig som vill bidra på resan som enhetschef för gata och park! Gata/park sköter bland annat om kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, friluftsområden samt bad- och lekplatser. Inom enhetens ansvar ligger äv...
2022-01-21 2022-02-13
Bolagsverket, IT-avdelningen Sektionschef Teknisk infrastruktur
Vi på IT-avdelningen är inne i en spännande utvecklingsresa där vi förnyar stora delar av IT-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter och innovationer för att bidra till Bolagsverkets utveckling framåt. Vi behöver därför förstärka med ytterligare en chef. Nu finns chansen att bli sektionschef för en helt ny sektion vars uppgift är att ta fram, underhålla och vidareutveckla delar av den tekniska infrastrukturen. Du kommer att ha en ansvarsfull roll som innebär att säkerställa att den tekniska infrastrukturen ny- och vidareutvecklas samt un...
2022-01-21 2022-02-13
Gävle kommun, Utveckling och stöd Enhetschef Internservice
Som enhetschef för internservice förväntas du att bygga upp och utveckla arbetssätt och hanteringen runt diarium, arkiv och datsskyddsarbete för att stötta kärnverksamheten på bästa sätt. Det samma gäller området Internservice och våra bemannade receptioner. Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och effektivisera enheten och dess verksamheter. Du förväntas ha ett strategiskt ansvar och fokus. Du är ansvarig inom enheten avseende medarbetare och ekonomi. Du leder, fördelar, utvecklar och skapar förutsättninga...
2022-01-21 2022-02-09
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Enhetschef för hemtjänst inom Varbergs Omsorg.
Som enhetschef har du resultat, personal- och ekonomiansvar för ditt arbetsområde. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån de behov som finns. Du ansvarar också för att följa upp kvaliteten på de tjänster vi erbjuder samt att arbeta med ständiga förbättringar av verksamhetens innehåll och arbetssätt.
2022-01-21 2022-02-06
Kriminalvården, Anstalten Asptuna Chef (kriminalvårdsinspektör) för klientavdelning, anstalten Asptuna.
Vi söker dig som vill bli en av de tre chefer (kriminalvårdsinspektörer) som leder, förvaltar och utvecklar både medarbetare och verksamhet på anstalten Asptuna. Tjänsten är ett vikariat t o m 30 sep 2022 med ev möjlighet till förlängning. Direkt underställd anstaltschefen har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för huvudsakligen kriminalvårdare. På en anstalt arbetar dock flera olika yrkeskompetenser och andra yrkesroller kan också komma att ingå i din grupp. Som chef växlar du mellan det operativa ledarskapet i den dagliga driften o...
2022-01-21 2022-02-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Hultskolan/Sisjöskolan
Från höstterminen 2021 förändrades organisationen för våra grundskolor i Göteborgs stad. Vi utökade antalet ledningstjänster så att vi kan skapa bärkraftiga skolledningsteam med rektor och biträdande rektor. Den nya organisationen ska ge oss bra förutsättningar för att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet i undervisningen. I den nya organisationen bildar vi skolområden med en eller fler skolenheter och gemensamma ledningsteam. Ledningsteamen ska ge skolorna möjlighet till ökat samarbete och möjligheten till att bli starka tillsammans. Arb...
2022-01-21 2022-02-04
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Hemvården Burlövs kommun
Som enhetschef är du ansvarig för att utifrån verksamhetsplanen driva utveckling samt att prioritera och tydliggöra enhetens eget uppdrag och egna mål. Detta arbete ska präglas av delaktighet och ske i dialog med medarbetarna. I hemvården är vi ett team om tre enhetschefer som ansvarar för varsin del av personalgruppen men vi driver verksamheten utifrån ett gemensamt utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet som enhetschef är att motivera och inspirera medarbetarna till kompetensutveckling och personlig utveckling. Arbetet innebär även att ...
2022-01-21 2022-02-04
Region Kronoberg Avdelningschef till akutkliniken i Växjö
I din roll som avdelningschef kommer du ha ett tätt samarbete med de tre andra avdelningscheferna och gemensamt kommer vi arbeta fram hur den nya tjänsten ska struktureras. I dagsläget har vi två avdelningschefer på akutmottagningen och en avdelningschef på akutvårdsavdelningen (AVA). Vi tror på ett ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Du kommer vara en del av akutklinikens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen. Som avdelningschef på akutkliniken får du en spännande och ...
2022-01-21 2022-02-11
Kristianstad kommun, Kommunledning HR-direktör
Du kommer att fortsätta driva det strategiska HR arbetet i Kristianstads kommun tillsammans med HR-avdelningens engagerade och kunniga medarbetare som strävar efter att ge våra verksamheter det bästa HR-stödet. Det kommungemensamma arbetet inom Kommunledningskontoret drivs med ett starkt verksamhetsfokus och våra förvaltningar har sina egna HR-resurser. Som HR-direktör hos oss leder, utvecklar och samordnar du kommunens HR-arbete inom övergripande och gemensamma områden. Du har det kommunövergripande ansvaret så att HR-arbetet är i framkant och...
2022-01-21 2022-02-13
Region Kronoberg Avdelningschef till akutmottagningen i Ljungby
Den här tjänsten är en helt ny tjänst som har uppstått ur arbetet med att förbättra våra chefers organisatoriska förutsättningar, i syfte att skapa en ännu mer hållbar arbetsmiljö för våra chefer och medarbetare. I din roll som avdelningschef på akutmottagningen i Ljungby kommer du skapa ett tätt samarbete med den andra avdelningschefen som redan finns på plats. Vi tror på ett starkt delat ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt l...
2022-01-21 2022-02-11
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Verksamhetschefer till LSS-boenden, avdelning Bostad med särskild service
Till avdelning Bostad med särskild service inom Förvaltningen för funktionsstöd söker vi två verksamhetschefer som med stor lust och energi vill vara med och utveckla morgondagens boende för personer med funktionsnedsättning. I januari 2021 samlades alla insatser till personer med funktionsnedsättning i en gemensam förvaltning och under 2022 fortsätter arbetet med att skapa likvärdighet och effektivitet i den nya förvaltningen. För avdelning Bostad med särskild service innebär det bland annat att arbeta aktivt med kompetensförsörjning och kva...
2022-01-21 2022-02-06
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Enhetschef Kommunikation och Marknad till Göteborgs bibliotek och kulturhus
Nu rekryterar vi en enhetschef till enheten Kommunikation och marknad vid Göteborgs bibliotek och kulturhus. Vi söker dig som vill vara med och leda en ny, stor enhet i stark förändring med ett spännande uppdrag där målet är att skapa en jämlik och öppen stad med kulturen och konsten i centrum för utvecklingen av Göteborg. Avdelningen Bibliotek och kulturhus arbetar för att kulturen ska vara en kraft i en värld som ständigt förändras och som: - verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri ås...
2022-01-21 2022-02-13
Skånes Kommuner Skånes Kommuner söker hälso- och sjukvårdsstrateg
På nationell nivå pågår för närvarande en stor omställning, Nära vård, som syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med primärvården som nav och i större utsträckning, med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Idag regleras samarbetet och respektive huvudmans ansvar i Skåne genom ett Hälso- och sjukvårdsavtal. Avtalet speglar stora delar av innehållet i Nära vård. Inom ramen för Nära vård utvecklas en gemensam handlingsplan och aktivitetsplan för kommuner och region för att på bästa sätt utveckla hälso- oc...
2022-01-21 2022-02-27
Hofors kommun, Barn- och utbildningsnämnden Skolchef
I rollen som skolchef ansvarar du för Barn- och utbildningsnämndens samlade verksamheter inom förskola, grundskola, grundsärskola/träningsskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, bibliotek samt kulturskola/fritidsgård. Som skolchef har du budget och personalansvar för fyra direktrapporterande chefer samt ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar direkt till kommunchef. I tjänsten ingår bland annat att: - föra dialog med den politiska ledningen, bereda beslutsunderlag och verkställa beslut. - säkerställa att alla lagar, förordningar oc...
2022-01-21 2022-02-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >