Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Förvaltningschef miljö och bygg
Hos oss får du ett självständigt och spännande arbete där du jobbar nära både politik, kommundirektör och verksamhet. Du har det övergripande budget-, personal- och verksamhetsansvaret för förvaltningen. Utöver övergripande ledning och administration kommer förvaltningen från nyår att bestå av en bygglovsavdelning och en miljöavdelning som också inkluderar livsmedelskontrollen, hälsoskydd och naturvård. Totalt är det omkring 30 medarbetare på förvaltningen med stor kompetens inom respektive sakområden. Avdelningarna är organiserade i olika arbe...
2023-01-09 2023-02-05
Gävle kommun, Välfärd Gävle Enhetschefer till Boende och stöd LSS
Vi erbjuder dig En anställning med möjlighet till både utveckling och engagemang. Du får också möjlighet till fler semesterdagar genom semesterväxling och självklart ingår friskvård. Rollen Som enhetschef inom LSS ska du verkställa beslut, leda, utveckla och följa upp verksamheten. Du ansvarar och arbetar aktivt för ett klimat där vi tar hänsyn till varje unik individ och dess förutsättningar, utifrån det samarbetar och samverkar du med involverade aktörer. I rollen ingår också ansvar för planering, styrning, ledning, uppföljning och utvec...
2023-01-27 2023-02-19
Grums kommun Skolchef till Grums kommun
I rollen som skolchef får du ett spännande ledaruppdrag där du får vara med och leda och utveckla barn- och utbildningsverksamheten i Grums kommun. Som skolchef kommer du få det övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor, särskilt anpassad grundskola, gymnasiets introduktionsprogram individuellt alternativ, elevuppföljning av Grums kommuns elever på gymnasiet och särskilt anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning. Du kommer även tillsammans med socialchefen ha ett viktigt uppdrag i arbetet med tidiga insatser för barn och un...
2023-01-27 2023-02-20
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Biträdande rektor förskola, område Bureå Lövånger
Som biträdande rektor är du direkt underställd rektor. Du har ekonomi- och personalansvar och leder det dagliga arbetet för dina medarbetare och för verksamheten. Du ansvarar även för vardagligt uppföljande arbetsmiljöarbete och löpande lokalfrågor. Tillsammans med rektor leder du det pedagogiska utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Beroende på förutsättningarna i respektive rektorsområde kan rektor även delegera andra ansvarsområden förutsatt att det följer delegationerna i skollag, skolförordning och det kommunala chefska...
2023-01-27 2023-02-12
Region Skåne, Primärvården Chef Palliativ vård och ASIH Primärvården Skåne
I rollen som Primärvårdschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla den palliativa vården i Skåne mot uppsatta mål avseende bland annat vårdkvalitet och patientdelaktighet. Vidare innebär dina arbetsuppgifter att vidareutveckla palliativ vård och avancerad hemsjukvård och det nära samarbetet med sjukhusen, hälsovalet och kommunerna. I arbetsuppgifterna ingår även att långsiktigt och strategiskt utveckla verksamhetsområdet. Du leder din verksamhet tillsammans med dina fyra verksamhetschefer, i samarbete med chefsläkare, strateg/sekrete...
2023-01-27 2023-02-19
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Vikarierande enhetschef inom verksamhet Funktionsnedsättning
2023-01-27 2023-02-16
Hultsfreds kommun, Miljö- och byggnadsförvaltning Vi söker en avdelningschef som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling tillsammans med oss!
I rollen som avdelningschef har du många samverkansytor. Du samverkar internt med andra förvaltningar och kommunala bolag men även med externa aktörer såsom myndigheter, regionen, näringsliv och medborgare. Du har också en självklar plats i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar för att hela organisationen ska lyckas! Som avdelningschef har du budgetansvar för avdelningens ekonomi vilket omfattar avgifter, taxor, uppföljning, redovisning, avtal med mera. För att lyckas i rollen krävs förmågan att kunna anpassa verksamheten efter budget.
2023-01-27 2023-02-19
Gävle kommun, Välfärd Gävle Enhetschef Hälso-och sjukvård
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en sammanhållen och jämlik hälso- och sjukvård där helhetssyn på kunden och patienten är i fokus? Bra! Då kan just du vara den enhetschef vi söker! Här får du ett spännande uppdrag i en organisation som fokuserar på samverkan mellan olika yrkesgrupper och över organisationsgränser. Som enhetschef för Hälso- och sjukvård ansvarar du för att utveckla och driva hälso- och sjukvårds frågor och säkerställa personalförsörjningen för en patientsäker vård inom kommunal verksamhet. Du har fullt ansvar för...
2023-01-27 2023-02-12
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Enhetschef till Gata Park, Partille kommun - ett stenkast från Göteborg
Vi söker nu en enhetschef som vill leda arbetet hos oss inom Gata och Park! Du kommer till ett utvecklande och varierande uppdrag i en expansiv kommun, på en enhet som gör stor skillnad för kommuninvånarnas och kollegornas vardag! Enheten för Gata och Park planerar och bedriver drift- och underhållsverksamhet avseende kommunens gator, torg, parker, lekplatser och övrig allmänplatsmark. I enheten ingår även kommunens förråd, fordonsverksamhet och verkstad. Som chef för Gata och Parks drift kommer du att leda, utveckla och ansvara för verksam...
2023-01-27 2023-02-10
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor Säkerhetschef, välkommen till ett intressant jobb!
Kommunstyrelsen ledningskontor samordnar Karlskoga kommuns arbete med krisberedskap, civilt försvar, systematiskt brandskyddsarbete, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och internt skydd. Nu söker vi en säkerhetssamordnare som kan bistå med utökad kunskap i säkerhetsfrågor Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och utveckla kommunens arbete med krisberedskap, säkerhet och civilt försvar. Du tar fram planer och riktlinjer, utvecklar metoder och följer upp för att långsiktigt förbättra kommunens säkerhetsarbete. Du kommer även att planera...
2023-01-27 2023-02-28
Malmö stad Enhetschef Intern service
2023-01-27 2023-02-05
Region Skåne, Skånetrafiken Enhetschef till Verksamhetspoolen Serviceresor på Skånetrafiken i Hässleholm
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten, budget, medarbetare och arbetsmiljö. På enheten arbetar cirka 30 medarbetare fördelat på produktionsplanerare, workforce manager, administratör samt handläggare med flerskill. Handläggarna arbetar gränsöverskridande mellan avdelningarna Beställningsmottagning, Trafikledning och Kundtjänst. Utöver det har vi cirka 16 timanställda som arbetar utifrån behov på de tre avdelningarna. Du driver och utvecklar verksamheten och medarbetarna framåt mot uppsatta mål. Du samarbetar nära med övriga...
2023-01-27 2023-02-19
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Samordnare, Spängerskolan
Som samordnare på Spängerskolan förväntas du ta ett stort ansvar för att avlasta rektor med stora delar dokumentations- och organisationsfrågor. Du förväntas även ha en så god insyn i skolans grunduppdrag att du kan vara ett bollplank i pedagogiska frågor. Följande ingår i din roll: •Delta och aktivt bidra i det verksamhetsövergripande arbetet med ett helhetsperspektiv. • Administrativa arbetsuppgifter i olika verksamhetssystem inom exempelvis verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och medarbetare. • Skapa relationer såväl internt som externt som ka...
2023-01-27 2023-02-03
Region Västerbotten, Ursvikens HC Avdelningschef till Ursvikens hälsocentral
Som Avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar, uppmuntrar samt synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Detta innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljöarbete, rehabiliteringsa...
2023-01-27 2023-02-12
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Park till Sölvesborgs kommun
Som Enhetschef Park ansvarar du för att leda och planera arbetet för parkenheten som, beroende av säsong, består av 10-15 kunniga och engagerade medarbetare. Tillsammans sköter ni den offentliga utemiljön såsom grönytor, lekplatser, torg, tätortsnära skog, gång- och cykelvägar mm. I rollen ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Parkenheten tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen och du rapporterar till Gata/Park-chefen.
2023-01-27 2023-02-20
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Rektor, Väskolan F-3 och fritidshem
Som rektor hos oss leder du verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument genom att omsätta dessa till lokala mål och verksamhetens förutsättningar. Du planerar, utvecklar och leder det pedagogiska arbetet genom ett systematiskt kvalitetsarbete och du kommer att ha personalansvar för ca 20 medarbetare. Samverkan med vårdnadshavare och med aktörer utanför skolan ingår som en naturlig del i ditt arbete. Som rektor på Väskolan kommer du att arbeta i skolområde Västras ledningsgrupp och din närmsta chef är skolchefen för skolområdet. Ti...
2023-01-27 2023-02-26
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Enhetschef inom hemvården, Mariestads kommun
Det finns sju hemvårdsområden i kommunen där vi nu behöver tillsätta en enhetschef för tillsvidareanställning inom ett utav dessa områden. Som enhetschef inom hemvården i Mariestads kommun erbjuder vi dig ett spännande och utmanande uppdrag: att leda, utveckla och utvärdera arbetet inom din verksamhet. Vi har ett uttalat hållbarhetsfokus och är mån om att bygga en verksamhet som är varaktig över tid. För att lyckas med detta behöver vi chefer som vågar vara nytänkande och normkritiska. Du ansvarar för totalt ca 30 medarbetare och planerar oc...
2023-01-27 2023-02-26
Region Skåne, Primärvården Enhetschef till Palliativ vård och ASIH i Hässleholm
Den här tjänsten är för dig som vill arbeta med ledarskap i en föränderlig organisation och som brinner för att vara med och utveckla verksamheten. Som enhetschef hos oss kommer du att leda en välfungerande och kompetent grupp med medarbetare som ständigt gör sitt yttersta för at...
2023-01-27 2023-02-17
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor mot elevhälsoarbete & likabehandling, Vallhamra skola 7-9
Nu har vi förmånen att utöka ledarskapet på Vallhamra skola! Vi utlyser därför tjänsten som biträdande rektor för Vallhamra skola åk 7-9 med inriktning mot elevhälsa och likabehandling. Vi anser att våra elevers välmående och inflytande är av största vikt. Med en biträdande rektor som aktivt deltar i elevhälsoarbetet och som ansvarar för likabehandlingsarbetet och elevinflytandet vill vi skapa nya möjligheter för organisationen och därmed ytterst för elevernas lärande och trivsel. Du kommer till en väletablerad skola med en engagerad personal...
2023-01-27 2023-02-12
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskechef/enhetschef till Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Som sjuksköterskechef organiserar, utvecklar, samt leder och planerar du verksamheten utifrån uppsatta mål och inom fastställda ekonomiska ramar. Uppdraget har sin utgångspunkt från Karlskoga kommuns vision samt socialförvaltningens värdegrund. Dina ansvarsområden är utveckling, ekonomi-, verksamhets- och personal för sjuksköterskeenheten inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Du samverkar både internt och externt, regionen är en viktig samarbetspartner. Som enhetschef är du direkt underställd stabschefen och ingår i den förvaltningsövergrip...
2023-01-27 2023-02-19
Malmö stad Rektor till Malmö Restaurangskola
Vi på Malmö restaurangskola utbildar framtidens kockar, bagare och serveringspersonal. Hos oss studerar cirka 220 elever på nationellt program, IM-program, förstärkt program eller gymnasiesärskoleprogram. Då vår nuvarande rektor ska gå i pension söker vi dig som med stort engagemang vill leda och fortsätta utveckla Malmö Restaurangskola.  Arbetsuppgifter Som rektor har du en central roll i att skapa förutsättningar för elever att forma sin egen framtid och bidra till att bygga ett socialt hållbart Malmö. Du leder lärare, utbildning och skola ...
2023-01-27 2023-02-12
Sigtuna kommun Rektorer till förskola
Vill du vara med och driva det viktiga uppdraget; en kvalitativ och likvärdig förskola för kommunens alla barn? Nu har du chansen då det är dags för två av våra rektorer att gå i pension. Som rektor kommer du ha personal-, budget- och verksamhetsansvar för ett av de två förskoleområdena. Det ena förskoleområdet är beläget centralt i Märsta med förskolorna Tingvalla, Ärlingheden och Vallmon. Det andra förskoleområdet är beläget i Steningehöjden med förskolorna Växthuset och Silverskatten. Respektive område har plats för cirka 200 barn och ca ...
2023-01-27 2023-02-19
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Pilbäcken och Junibackens förskolor
Vi söker rektor till Pilbäckens- och Junibackens förskolor. Förskolorna arbetar utifrån inspiration från Reggio Emilia. Projekterande arbetssätt, hållbar framtid och demokratiskt förhållningssätt är viktiga aspekter i förskolornas arbete. I augusti är tanken att organisationen utökas med ytterligare en förskola: Hofs Park. Förskolan ligger i samma område som övriga förskolor och är en relativt nybyggd förskola vars lokaler använts av en annan förskola det gångna året under pågående byggnation. Här får du som rektor möjligheten att bygga upp d...
2023-01-27 2023-02-12
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Avdelningschef, Stroke-rehabavdelningen, Medicinskt centrum, Lycksele
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar, ekonomiansvar samt arbetsmiljöansvar. Det innebär bland ann...
2023-01-26 2023-02-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschefer till BB-avdelning i Lund
Tycker du om att engagera, stötta och utveckla dina medarbetare och tillsammans driva verksamheten framåt? Har du erfarenhet som chef och letar efter en ny utmaning? Då kan det vara just dig vi söker! Vi erbjuder dig: - Ett stimulerande och spännande ledaruppdrag. - Ett utvecklande arbete i en högspecialiserad miljö integrerad med forskning, utbildning och utveckling. - Teamarbete i lednings- och nätverksgrupper. - En gedigen chefsintroduktion under ditt första år och möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser som Region Skåne erbjuder. ...
2023-01-26 2023-02-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >