Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Avdelningschef Stab och Kommunikation
Vi söker en engagerad avdelningschef för vår avdelning Stab och Kommunikation. Här är en unik möjlighet att vara med och forma framtiden för vår organisation. Avdelningen Stab och Kommunikation fungerar som ett kugghjul som stöttar hela organisationen. Vi är ett viktigt stöd för chefer, verksamhet, brukare, invånare och demokrati. Vi har tre centrala roller för att bidra till smidig verksamhet och god kommunikation: att ge råd och stöd, tillhandahålla service och administration samt uppföljning och kontroll. Avdelningen består av drygt 30 me...
2024-04-23 2024-05-07
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Biträdande rektor Stigslunds RO
Är du en pedagogisk ledare och redo att axla rollen som biträdande rektor i Stigslunds rektorsområde? Då kanske du är vår nästa kollega, kom och gör Gävles framtid med oss! Din roll och arbetsuppgifter Som biträdande rektor och pedagogisk ledare har du en nyckelroll i skolans fortsatta utveckling. Du är en av två biträdande rektorer som ansvarar för Stigslunds skola årskurs 7-9. Ditt uppdrag är att tillsammans med medarbetarna leda arbetet med en tydlig inriktning på elevers lärande. I dina arbetsuppgifter ingår att planera och organisera, så...
2024-04-23 2024-05-12
Malmö stad Sektionschef till Malmö Citadellsgymnasium
Malmö Citadellsgymnasium är i en expansiv fas och vi kommer att dubblera vår verksamhet under det kommande läsåret. Nu söker vi en sektionschef som vill vara med och utveckla vår skola som till hösten flyttar in i vårt nybyggda skolhus på Citadellskajen, med Malmöhus slott som närmsta granne!  Arbetsuppgifter I rollen som sektionschef skapar du förutsättningar för skolans rektor att vara pedagogisk ledare, genom att utifrån rektors delegation ansvara för stödprocesser. Du förväntas driva och samordna skolans administrativa arbete såsom elevad...
2024-04-23 2024-05-07
Jordbruksverket, Verksamhetsstödavdelningen Informationssäkerhetschef till Jordbruksverket
Vill du jobba i en varierande, spännande och kunskapsintensiv verksamhet? Vill du bidra till en robust och verksamhetsstödjande informationssäkerhet? Som informationssäkerhetschef har du huvudansvaret för informationssäkerhetsarbetet vid Jordbruksverket. Rollen är både strategisk och operativ, vilket kan medföra att du behöver växla fokus beroende på sammanhang och arbetsuppgifter. Du ansvarar för att frågorna drivs ur ett helhetsperspektiv. Du är placerad på en enhet, men rapporterar direkt till generaldirektören. Jordbruksverket är en bered...
2024-04-23 2024-05-14
Båstads Kommun, Stöd och Hälsa Enhetschef till Rehabenheten
Vill du vara med och utveckla vår Rehabenhet samt driva ett uppdrag gentemot välfärdsteknik i Båstad kommun? Som enhetschef har du ansvaret för utvecklandet av verksamheten inom rehab för att vi alltid ska ge vård och omsorgstagare en god och kvalitativ service. I din roll har du direkt ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Utöver ansvaret för din verksamhet är det viktigt för oss att du har intresse och engagemang att tillsammans med dina kollegor vara en del i att utveckla hela Båstads kommuns vård- och omsorgsarbete inom...
2024-04-23 2024-05-31
Helsingborgs stad Myndighetschef med fokus både i och utanför boxen
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Med ny organisation sedan den 1 januari står förvaltningen väl rustad för att leverera sitt uppdrag långsiktigt. Med goda ...
2024-04-23 2024-05-12
Kristinehamns kommun, Egen försörjning Enhetschef till Egen försörjning -AIE
Som enhetschef är du verksamhetsansvarig för arbetsgruppen Arbetsmarknad, integration och ekonomiskt bistånd, process Egen försörjning. Här ingår arbetsmarknadshandläggare, handläggare för ekonomiskt bistånd samt två interna verksamheter som erbjuder insatser för att komma närmare egen försörjning (Passagen och Österviks stadsbondgård). Totalt så ansvarar du för ca 30 medarbetare. I ditt uppdrag ingår förutom verksamhetsansvar också personal- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare samt ansvar för budget och ekonomisk uppföljning. Som...
2024-04-23 2024-05-06
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Klarebergsskolan
Nu har du möjlighet att få bli en del av vårt skolledningsteam på Klarebergsskolan! Vår skola ligger i Kärra centrum och har ca 1100 elever med fyra klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. Vår målsättning är att Klarebergsskolan ska vara en skola där eleverna trivs och alltid är i centrum. Vi strävar alltid efter att vår personal trivs på arbetsplatsen och känner ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi söker dig som dig som vill arbeta som biträdande rektor för årskurs F-3, med huvudansvar för fö...
2024-04-23 2024-05-07
Malmö stad Biträdande rektor till Universitetsholmens gymnasium
Arbetsuppgifter Till Universitetsholmens gymnasium söker vi en engagerad biträdande rektor som har erfarenhet av yrkesprogram och individuella program inom gymnasieskolan. Som biträdande rektor är ditt huvudsakliga uppdrag att genom ett nära ledarskap skapa förutsättningar för den pedagogiska personalen vid din enhet att planera, samordna, utveckla och utvärdera undervisningen enskilt och gemensamt med kollegor. Du leder och utvecklar det operativa arbetet på din enhet där du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi, systematiskt kvalitetsa...
2024-04-23 2024-05-07
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen IT- och Digitaliseringschef, Kramfors kommun
Tjänsten som IT- och digitaliseringschef innebär bland annat att initiera och driva förändringsarbete med fokus på kommunens strategiska digitala transformation och IT-strategiska frågor. Utvecklingsarbetet innefattar att leda ett strategiskt och övergripande kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete som innebär en övergripande ledning, styrning och samordning av ett långsiktigt arbete kopplat till digitalisering både inom avdelningen och inom kommunkoncernen. Vidare ansvarar du även för de IT-tjänster som levereras till kommunkoncernen. ...
2024-04-23 2024-05-05
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Sektionschef inom personlig assistans
Som sektionschef ansvarar du för att säkerställa en god kvalité genom planering, genomförande och utveckling av verksamheten. Du har arbetsmiljöansvar, personal- och budgetansvar samt sköter den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Den ledningsgrupp du ingår i har störst fokus på målgruppen - de vi är till för. I ditt chefsuppdrag är det också viktigt att du, i samspel med övriga chefer, skapar förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje som gynnar målgruppen. Vi erbjuder: - ett meningsfullt arbete i en ...
2024-04-22 2024-05-12
Herrljunga kommun, Kultur och fritid Sim- och idrottshallschef
Vi söker nu en enhetschef till simhallen och våra fritidsanläggningar. I denna roll kommer du att vara chef samt arbeta operativt inom verksamheten, därav söker vi dig som både kan leda och vara en del av arbetsgruppen. Vi tror att du är en person som med stort engagemang och kreativitet ser möjligheterna att utveckla vårt fina Sportcenter. I ditt uppdrag rapporterar du till Kultur- och fritidschef och du kommer att vara en del av Kultur och fritids ledningsgrupp. I rollen som sim- och idrottshallschef på Herrljunga Sportcenter stödjer du din...
2024-04-22 2024-05-12
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Vårdenhetschef till mammografienheten i Gävleborg
Att vara vårdenhetschef hos oss innebär ett operativt ledarskap med Gävle som placeringsort. Du driver det dagliga arbetet framåt med din arbetsgrupp, är den som skapar lojalitet mot uppdraget att möta patient och patientens behov på bästa möjliga sätt. Du bidrar även till att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas. Ledarskapet kräver stor förmåga och vilja att lyssna och förankra, samt att du kan styra verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Som vårdenhetschef arbetar du i nära samarbete med medarbetargruppen såväl s...
2024-04-22 2024-05-12
Kriminalvården, Frivården Malmö Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Frivården Malmö
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. I vårt uppdrag ingår både att kontinuerligt kvalitetssäkra vår egen verksamhet och att utveckla hållbar samverkan med andra samhällsaktörer, såsom bland annat kommun, sjukvård och polis. Som...
2024-04-22 2024-05-12
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning Chef bygg och förvaltningsstöd - Sandviken
-Utvecklingsorienterad och trygg ledare med stort intresse för samhällsbyggnadsfrågor De tre kommunerna Sandviken, Hofors och Ockelbo förenas i en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning och nämnd (VGS) där de nu söker en enhetschef för bygg och förvaltningsstöd. Tillsammans med olika aktörer planeras och förverkligas attraktiva och hållbara kommuner där boende, besökare och näringsidkare trivs och växer. Du utgår från värdkommunen Sandviken där du har din arbetsplats. Uppdraget: Tjänsten innebär ett chefsuppdrag för enheten bygg och förvaltni...
2024-04-22 2024-05-19
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Lagersbergsgårdens vård- och omsorgsboende
Som enhetschef ansvarar du för struktur i verksamhetsutvecklingen kopplat till uppdragsbeskrivningen samt planera verksamheten och möjliggöra inflytande och delaktighet. Du följer upp enhetens ekonomi och säkerställer att vi håller oss inom ramarna för beslutad budget. Vår målbild är resultat- och kvalitetsstyrning i framkant. Personalansvar för ca 25 medarbetare. Fokus i dessa tjänster ligger i ledarskapet och i att fortsätta arbeta med stabilitet och lugn i grupperna. Samarbete sker i första hand lokalt med dina enhetschefskollegor. Här på...
2024-04-22 2024-05-05
Uppvidinge kommun, Välfärds- och omsorgsförvaltningen Vikarierande resursenhetschef omsorgsavdelningen Uppvidinge kommun
I din roll som resurschef ersätter du ordinarie enhetschefer vid både planerad och oplanerad frånvaro. Du kan även behöva avlasta kollega. Du förväntas arbeta tätt tillsammans med dina chefskollegor inom omsorgsavdelningen där du även har ett stort stöd i rollen som ersättande chef. I ditt uppdrag kommer du att ansvara för mål, ekonomi och personal i den verksamhet där du ersätter.
2024-04-22 2024-04-30
Lerums kommun Verksamhetschef kultur och fritid
I tjänsten som verksamhetschef för kultur och fritid ansvarar du för att driva utveckling av folkbibliotek, allmänkultur, konst, kulturskola, fritid inklusive föreningsutveckling, friluftslivet och den öppna ungdomsverksamheten. Till din hjälp har du tre enhetschefer med ansvar för fritid, kulturskola samt kultur och bibliotek. Du representerar förvaltningen gentemot kultur- och fritidsnämnden tillsammans med sektorschef. Du är sakkunnig och svarar för beredning av ärenden mot nämnden samt stöttar i planering inför och under nämndens möten. ...
2024-04-22 2024-05-12
Eslövs kommun, Sjuksköterskeenheten Enhetschef till Sjuksköterskeenheten i Eslövs kommun (vikariat)
2024-04-22 2024-05-12
Motala kommun, Verksamhet Gymnasium Biträdande Elevhälsochef
Som biträdande Elevhälsochef kommer du att tillsammans med Elevhälsochefen driva det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet i grund och gymnasieskolan. I din roll förväntas du samordna och leda elevhälsoteamens professioner sjuksköterskor, kuratorer och psykologer så eleverna får tillgång till likvärdig elevhälsa. Tillsammans med elevhälsochefen leder ni elevhälsans arbete så att den bidrar till ökad måluppfyllelse för våra elever. Inom uppdraget ingår att samverka med olika externa parter tex socialtjänst och primärvård. Biträdand...
2024-04-22 2024-05-06
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Vi söker verksamhetschef för individ- och familjeomsorg i Lessebo kommun!
Kommunens socialförvaltning är organiserad i tre verksamhetsområden; vård och omsorg med äldreomsorg och funktionsstöd, kommunens hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Lessebo har en sammanhållen individ- och familjeomsorg med ansvar för förebyggande verksamhet, myndighetsutövning och insatser i egen regi till målgrupper efter behov. Ansvaret för arbetsmarknadsrelaterade insatser till stöd för enskilda och näringsliv har nyligen överförts från kommunstyrelsen till socialnämnden. Organisationen vid individ- och familjeomsorg har a...
2024-04-22 2024-05-08
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Utvecklingsledare Teknisk säkerhet till lokalplaneringsenheten
Som utvecklingsledare teknisk säkerhet inom Lokalplaneringsenheten får du en central roll i att bidra till säkra och trygga bostäder för stadens äldre och våra medarbetare. Detta uppdrag är särskilt viktigt utifrån att förvaltningen behöver säkerställa att medarbetare, inventarier samt lokaler skyddas. Är du utbildad och erfaren inom teknisk säkerhet? Vill du ha en central roll där medarbetare, inventarier och lokaler skyddas? Kom och bidra till säkra och trygga bostäder för stadens äldre. Nyfiken? Läs vidare. Tillsammans med ett engagerat te...
2024-04-22 2024-05-06
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Arbete och försörjning inom individ- och familjeomsorg.
Kommunens socialförvaltning är organiserad i tre verksamhetsområden; vård och omsorg med äldreomsorg och funktionsstöd, kommunens hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Lessebo har en sammanhållen individ- och familjeomsorg med ansvar för förebyggande verksamhet, myndighetsutövning och insatser i egen regi till målgrupper efter behov. Ansvaret för arbetsmarknadsrelaterade insatser till stöd för enskilda och näringsliv har nyligen överförts från kommunstyrelsen till socialnämnden. Organisationen för individ- och familjeomsorg har...
2024-04-22 2024-05-08
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef till hemtjänsten
Kalmar har en tydlig ambition: vi ska bli en av de 30 bästa äldreomsorgskommunerna i Sverige. För att nå detta mål söker vi också de bästa medarbetarna. Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens äldreomsorg! Vi söker dig som är engagerad och har kompetens att leda, skapa engagemang och arbeta motiverande för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål. I uppdraget ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. I ditt ansvar ingår att verkställa beslut enligt Socialtjänstlagen. Du ingår i ett enhetschefsteam och har nära samarbet...
2024-04-22 2024-05-26
Eskilstuna kommun Enhetschef för Boendestöd inom funktionshinderområdet
I den här rollen leder och coachar du beteendevetare, stödpedagoger och boendestödjare som arbetar mobilt i hela kommunen. Du kommer att också att ha stöd av bemanning, ekonom och HR , samt andra stödresurser. Vi har dessutom en stödenhet som driver och ger kompetenshöjande insatser tillsammans med enhetscheferna för att hålla god kvalitet i arbetet. Du har fullt personal- ekonomi- och verksamhetsansvar. Utifrån Eskilstuna kommuns värdegrund, vår målbild och strategi organiserar du verksamheten tillsammans med din kollega. Vi behöver hitta sm...
2024-04-22 2024-05-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >