Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Enhetschefer funktionsstöd vuxen
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi har en uttalad ambition om att ständigt förbättra verksamheten för dem vi är till för. Vi arbetar därför processorienterat så att de vi finns till för, ska erbjudas en aktiv, meningsfull dag samt få sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet. Nu söker vi enhetschefer till vårt verksamhetsområde funktionsstöd. Tjänsterna består av en tillsvidareanställning och ett vikariat. ...
2023-09-21 2023-10-08
Statens institutionsstyrelse Eknäs söker Biträdande Enhetschef
Biträdande Enhetschef Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kr...
2023-09-21 2023-10-05
Staffanstorps kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kanslichef
Som Kanslichef rapporterar du till Kommundirektören och blir en nyckelperson i Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att gemensamt med övriga chefer i kommunen, tillsammans med politiska företrädare, bidra till att ständigt utveckla kommunen i syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat avseende kommunens välfärdsuppdrag. Idag ingår i uppdraget även att vara nämndssekreterare i Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika nämndsspecialist i valnämnden. Kanslichefen leder den cen...
2023-09-21 2023-10-15
Polismyndigheten, IT-avdelningen Chef till Verksamhetsstöd inom IT-kansliet
Som chef för Verksamhetsstöd rapporterar du till kanslichefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp tillsammans med två andra gruppchefer samt kanslichefen. Tillsammans ansvarar ni för att kansliets uppdrag håller hög nivå och ständigt utvecklas i takt med verksamhetens behov. Du är en viktig del i verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att s...
2023-09-21 2023-10-04
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Avdelningschef, Psykiatriska kliniken, Mottagning 3, Skellefteå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som avdelningschef har du verksamhetsansvar, budgetansvar, personalansvar samt arbetsmiljöansvar. Du är direkt underställd ver...
2023-09-20 2023-10-11
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till hemtjänsten
Vi har stort kvalitetsfokus och du driver kvalitetsprocessen och leder kvalitetsgrupper. Genom att systematiskt följa upp, analysera och genomföra smarta åtgärder höjer vi kvaliteten på arbetet. Du har personalansvar för ca 30-35 undersköterskor och vårdbiträden och leder dem i deras dagliga arbete. Du är noggrann med att vara tillgänglig för att kunna stötta och vägleda i utmaningar som kan uppstå. Som ledare har du ett stort engagemang för uppdraget och ett coachande förhållningssätt som skapar förtroende hos dina medarbetare. Du utvecklar ar...
2023-09-20 2023-10-08
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef för Mölndals stadsmuseum
Vi söker dig som är en driven och erfaren ledare och vi erbjuder ett mångsidigt och omväxlande arbete i stimulerande miljö. Som enhetschef för Mölndals stadsmuseum ansvarar du för den dagliga driften och utvecklingen. Du fungerar som linjechef med resultatansvar för museets verksamheter, ekonomi och personal, samt ansvarar för ett hållbart arbetsliv med en god och säker arbetsmiljö för dina medarbetare. Du har ett särskilt ansvar för museets säkerhet, teknik- och fastighetsfrågor. Du är med och bidrar till långsiktiga strategier och bygger up...
2023-09-20 2023-10-09
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biträdande avdelningschef, Klinisk patologi i Umeå
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. I din ledarroll agerar du förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Vi söker en biträdande avdelningschef till klinisk patologi där vi ska inleda en omorganisation, var...
2023-09-20 2023-10-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande Rektor Hagaskolan
I rollen som biträdande rektor har du ansvar för din enhet utifrån gällande styrdokument. Uppdraget innebär också personalansvar. Du leder och fördelar arbetet på skolan med syftet att varje elev ska lyckas. Ditt främsta fokus är elevernas kunskapsutveckling.
2023-09-19 2023-10-10
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Gruppchef till droganalyssektionen vid Nationellt forensiskt centrum
Som gruppchef inom droganalyssektionen rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området droganalys och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroe...
2023-09-19 2023-10-10
Region Skåne, Primärvården Enhetschef till Vårdcentralen Närlunda i Helsingborg
I rollen som enhetschef är du ansvarig för en grupp medarbetare, verksamhet och ekonomi tillsammans med verksamhetschefen. Vi ansvarar tillsammans för att ge goda förutsättningar för våra medarbetares dagliga arbete med fokus på samarbete mellan yrkesgrupperna och vi tar tillvara på medarbetarnas engagemang och styrkor. Du är med och ansvarar för den dagliga driften för medarbetarna på vårdcentralen samtidigt som du motiverar och entusiasmerar enhetens medarbetare med ditt drivande och närvarande ledarskap. I din roll har du en helhetssyn och ...
2023-09-19 2023-10-03
Malmö stad Enhetschef Kulturarv - Malmö museum
Vill du bli en del av vårt museiekosystem? Malmö museum söker en kunnig strategiskt driven chef för den nyinrättade enheten Kulturarv. Enhetschefen leder arbetet med att vårda museets samlingar så att vi på bästa sätt tillgängliggör och förmedlar dagens och morgondagens kulturarv. Vi vill vara bäst på att väcka nyfikenhet, skapa sammanhang och möjligheter till insikter om betydelsen av vårt gemensamma natur- och kulturarv, så att det bevaras, används, utvecklas och angår alla.  Vi har höga ambitioner och söker dig med stort engagemang och ...
2023-09-19 2023-10-08
Bjuvs kommun, Kvalitets- och kommunikationsavdelningen Enhetschef Kontaktcenter
Kontaktcenter är navet i organisationen och fungerar som kontakten mellan invånare och Bjuvs kommun. Till kontaktcenter kan invånare, besökare och företagare vända sig per telefon, besök, epost och chatt, för att få svar på sina frågor samt hjälp och handläggning olika ärenden. Kontaktcenter sköter även enklare uppdateringar på sociala medier, webben och viss administration till förvaltningar. Kontakcenter tillhör organisatoriskt Kvalitets- och kommunikationsavdelningen. Tjänsten som enhetschef är ny och du kommer därför vara med och forma vår ...
2023-09-19 2023-10-03
Ängelholms kommun Enhetschef till grupp – och serviceboende, inriktning socialpsykiatri
Vi erbjuder dig en viktig tjänst och ett meningsfullt och händelserikt arbete i en stor och glad organisation. Funktionsstöd, som verksamhetsområde, befinner sig just nu på en spännande resa med siktet inställt på att verka för utveckling och stärkt kvalitet för att vara en modern funktionsstödsverksamhet i framkant. För att klara detta behöver vi engagerade och yrkesstolta medarbetare, på alla våra olika funktioner, inte minst i vår chefsorganisation. Enhetschefer inom funktionsstöd har en förväntan på sig att strategiskt och operativt leda...
2023-09-19 2023-10-10
Landskrona stad, Kulturförvaltningen Enhetschef teater och evenemang
Vill du vara med och leda utvecklingen av olika typer av evenemang kopplade till teater och kultur? Kulturförvaltningen i Landskrona driver Landskrona teater, ansvarar för en rad olika evenemang i det offentliga rummet och arrangerar och utvecklar aktiviteter på andra kulturinstitutioner, så som biblioteket och Landskrona museum. Vi söker nu en enhetschef som ska ansvara för att utveckla och genomföra dessa arrangemang. Rollen är både operativ och strategisk varför det är viktigt att ha förmåga att växla perspektiv och arbetssätt. Enheten ansv...
2023-09-19 2023-10-02
Kriminalvården, Kalmar Kriminalvårdschef VO Kalmar
Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer (åtta till antal). I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för verksamhetsområdet. Ditt uppdrag är ...
2023-09-19 2023-10-10
Kristianstad kommun, TEK Stab Avdelningschef VA, tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen på Kristianstads kommun söker nu en VA-chef som ska ansvara för dricksvattenleveransen och avloppshanteringen för kommunens fastigheter. Rollen ansvarar också för investeringsprojekt inom verksamheten och kommer att leda en avdelning med cirka 50 medarbetare. Det är ett utmanande arbete där hela kedjan för världens viktigaste livsmedel ska säkras - från vattentäkt, genom vattenverk och ledningsnät fram till våra abonnenter och vidare till reningsverket och tillbaka till naturen. Avdelningen är indelad i tre olika enheter ...
2023-09-19 2023-10-12
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Rektor till förskolorna Galaxen och Blanka Ängar i Mönsterås
Som rektor har du fullt verksamhetsansvar vilket innebär att du leder den pedagogiska utvecklingen av förskolorna på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument. Ansvarsområdet inkluderar även personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du kommer vara en del i förvaltningens ledningsgrupp där du förväntas ta ett helhetsansvar för Barn- och utbildningsverksamheten i kommunen under nämnden.
2023-09-19 2023-10-08
Helsingborgs stad Sektionschef Lön Pension, HR-servicecenter, Familjen Helsingborg, HBG Stad.
Arbetsplatsbeskrivning HR-servicecenter är en del av HR-avdelningen inom Stadsledningsförvaltningen och är Familjen Helsingborgs gemensamma funktion för administrering av löner, personal och systemförvaltning. Vi säkerställer effektiva och målgruppsanpassade processer för våra samverkande kommuner. HR-servicecenters uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvaltning av samverkande partners lönesystem. Samverkande kommuner är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm....
2023-09-19 2023-10-15
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare/utredningsledare till LPO Haninge/Nynäshamn
Tjänsten som förundersökningsledare innebär att du står som enskild beslutsfattare i flera av lokalpolisområdets förundersökningar samt agerar arbetsledare åt en grupp utredare. Du prioriterar, resursätter och följer upp ärenden. Du tar del i verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du arbetar tätt tillsammans med utredare, andra förundersökningsledare, gruppchefer och åklagare. Du sätter mål och uppnår resultat som leder till önskvärda effekter. Utöver ovan beskrivet så innebär rollen som utredningsledare att driva och leda spanings...
2023-09-19 2023-10-10
Boverket, Avdelningen för verksamhetsstöd IT-chef
Som IT-chef på Boverket har du en bred och dynamisk roll. Ledarskapet är centralt och du ansvarar för en enhet med 17 kvalificerade medarbetare inom drift, förvaltning och utveckling. Du ansvarar också för att förse generaldirektör och myndighetsledning med beslutsunderlag och bidrar därmed till att säkerställa den digitala utvecklingen inom myndigheten. Enheten för IT har till uppgift att utifrån verksamhetens behov anskaffa, utveckla och förvalta myndighetens IT-infrastruktur och IT-system, ge myndigheten en god IT-service samt att stödja ve...
2023-09-19 2023-10-15
Statens institutionsstyrelse Administrativ chef till SiS ungdomshem Folåsa
Arbetsbeskrivning Var med på vår förändringsresa. Befattningen som administrativ chef är en nyinrättad tjänst på våra institutioner runt om i Sverige. Den är ett led i att förstärka myndighetens förmåga att arbeta enhetligt, rättssäkert och effektivt och du blir en viktig del av SiS nya organisation. Som administrativ chef har du övergripande ansvar för institutionens stödfunktioner så som institutionsövergripande HR-frågor, inklusive arbetsmiljöansvar, rekrytering och kompetensförsörjning, ekonomiadministration och redovisning, kök, fastighe...
2023-09-19 2023-10-08
Lindesbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Planchef
Uppdraget är ett vikariat under ett år på grund av föräldraledighet. Som vikarierande enhetschef får du en viktig roll att utveckla den nya enheten i sitt nya sammanhang. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med samverkanskommunerna för en tydligare samhällsbyggnadsprocess i samarbete med samhällsutvecklingscheferna i respektive kommun. Att jobba för fyra kommuner erbjuder ett brett uppdrag med omväxlande arbetsuppgifter och att navigera mellan olika spännande utmaningar i kommunerna. Ingen dag är den andra lik. Du kommer samarbeta med en r...
2023-09-19 2023-10-03
Kriminalvården HR-direktör
I detta strategiska uppdrag förväntas du vidareutveckla, samordna och följa upp myndighetens arbete inom hela HR-området. HR-avdelningen har i uppgift att svara för myndighetens arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning samt att lämna stöd i dessa frågor till alla nivåer i myndigheten. Det innebär att långsiktigt formulera och driva utvecklingen av dessa frågor för att säkerställa att myndigheten är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare och chefer. Du ansvarar även för att driva och utveckla ett värdeskapande sam...
2023-09-19 2023-10-10
Kriminalvården Fastighetsdirektör
I detta strategiska uppdrag förväntas du vidareutveckla, samordna och följa upp myndighetens arbete inom hela lokalförsörjningsområdet. Fastighetsfrågorna är en central del i myndighetens kapacitetsutökning och ska stödja en modern och effektiv kriminalvård för lång tid framöver. Arbetet sker i nära samarbete med andra delar av myndigheten och utgår från verksamhetens behov. Kriminalvårdens lokalförsörjning tillgodoses genom långa hyresavtal. Du har som fastighetsdirektör ansvaret som beställare i lokalförsörjningen, för hyresförhandlingar samt...
2023-09-19 2023-10-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >