Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Biträdande enhetschef till Utredning och behandlingsenheten/IFO
Som biträdande enhetschef arbetar du mer operativt inom enheten till skillnad från enhetscheferna som har ett mer strategiskt ansvar. Tillsammans med dina förste socialsekreterare ska ni utveckla och följa upp det operativa arbetet på enheten. Vi ser därför gärna att du arbetsleder dina förste socialsekreterare genom en coachande och situation anpassat ledarskap. Utifrån ett medarbetardrivet förhållningssätt involverar du varje medarbetare i verksamheten och dess utveckling. Du har personal, arbetsmiljö och verksamhetsansvar och arbetar i enlig...
2022-09-23 2022-10-16
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Enhetschef till Majorna, Linné och Guldhedens bibliotek
Är du vår nya enhetschef för Majorna, Linné och Guldhedens bibliotek, område Centrum Nordost? Vi söker dig som vill vara med och leda en verksamhet i ett spännande utvecklingsskede. Som en av Sveriges största arbetsgivare inom bibliotek- och kulturverksamhet har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Målet är att skapa en jämlik och öppen stad med kulturen i centrum för utveckling av Göteborgs bibliotek och kulturverksamhet. Avdelningen bibliotek och kulturhus arbetar för att kulturen ska vara en kraft i världen som ständigt förändras ...
2022-09-23 2022-10-10
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Hälso- och sjukvårdsenheten söker Enhetschef
I rollen enhetschef för legitimerade sjuksköterskor samt undersköterska har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar för den dagliga verksamheten i nära samarbete med dina medarbetare och du är direkt underställd verksamhetschef. För oss är samverkan ledordet och vi ser det som självklart att samverka med andra enheter inom organisationen och externa vårdgivare. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, vi erbjuder dig ett intressant, stimulerande arbete som du planerar både självständigt och i sa...
2022-09-23 2022-10-14
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad Chef (Kriminalvårdsinspektör) till anstalten Kristianstad
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag i en modern myndighet där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värderar delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetare som jobbar främst som Kriminalvårdare och andra klientnära befattningar. Du ingår i ledningsgruppen där krimina...
2022-09-23 2022-10-16
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker sektionschefer som vill vara med och utveckla ungdomsvården
Lockas du av att bidra till ett samhällsviktigt uppdrag genom att utveckla en komplex och livsviktig verksamhet? Har du flerårig erfarenhet av arbete med ledning, utveckling och förvaltning inom offentlig verksamhet? Då kan du vara den vi söker. Det pågår ett spännande förändringsarbete inom SiS. Ungdomsavdelningen kommer efter årsskiftet att bestå av 21 ungdomshem och vi kommer att arbeta med att utveckla arbetsformer som stödjer syftena med ungdomsvårdens nya organisation. Ett huvudsakligt syfte är att skapa en likvärdig och rättssäker ungd...
2022-09-23 2022-10-07
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Områdeschef till vårt särskilda boende på Furugården
I rollen som områdeschef kommer du att ha det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har förmågan att skapa en attraktiv arbetsplats, där du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet tillsammans med dina medarbetare. Du motiverar och engagerar dina medarbetare att arbeta mot gemensamt uppsatta mål med brukaren i fokus. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med områdeschefer inom äldreomsorgen, som leds av verksamhetschef. Tillsammans med dina kollegor och samverkansparter utvecklar ni äldreomsorgen i V...
2022-09-23 2022-10-16
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Avdelningschef till rehabiliteringskliniken
Vi söker nu dig som vill bli en del av rehabiliteringsklinikens ledningsgrupp och som vill bidra till ett helhetstänk och hela klinikens utveckling. Rehabiliteringskliniken står i ett läge där vi behöver ompröva och hitta nya arbetssätt. Du som söker behöver därför vara trygg och trivas i ett uppdrag som präglas av utvecklingsarbete. I uppdraget får du ett operativt och strategiskt arbete med en stor möjlighet att påverka, utveckla och möjliggöra tillsammans med chefskollegor och medarbetare. Du kommer arbeta i nära samarbete med dina två avde...
2022-09-23 2022-10-19
Kalmar kommun, Lindöskolan Biträdande rektor till Lindöskolan
Lindöskolan söker dig som tillsammans med rektor vill leda verksamhetsutvecklingen och därmed vår skola in i framtiden. Tjänsten innebär att biträda rektor i den dagliga pedagogiska ledningen och samordningen och vara ställföreträdare vid rektors frånvaro. Du kommer att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla undervisning och lärande tillsammans med medarbetarna på Lindöskolan. Ditt arbete innefattar även systematisk arbetsmiljöarbete på enheten. Arbetet är mycket varierande och du har själv möjlighet att påverka innehållet i...
2022-09-23 2022-10-09
Region Skåne VD till Stiftelsen Skånska Landskap
Vi behöver en VD som vill leda och driva Stiftelsen Skånska Landskaps verksamhet framåt. Vi söker dig som är en god ledare och visionär där du tillsammans med medarbetarna kan utveckla verksamheten i riktning mot vår vision Natur självklar för alla. Som VD ansvarar du för och samarbetar med ett femtontal medarbetare inom verksamhetsområdena skogsbruk, naturvård, utveckling av strövområden, utomhuspedagogik, Fulltofta Naturcentrum samt förvaltning av Skåneleden. Stiftelsens styrelse utses av regionfullmäktige i Skåne. Stiftelsen Skånska Land...
2022-09-23 2022-10-07
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Chef i utförarledet
Du kommer att arbeta som enhetschef, verksam på utförarsidan inom äldreomsorg, funktionsstöd, LSS. Du kommer bli en resurs till våra enheter där övriga enhetschefer ingår. Chefstjänsten kommer främst vara riktad till verksamhet med insatser i ordinärt boende inom hemtjänst. Vi står inför stora utmaningar och kommer att arbeta med förbättringsarbete och effektiviseringar inom socialtjänsten.
2022-09-23 2022-10-07
Stenungsunds kommun Enhetschef inom arbetsmarknad och nyanlända enheterna i Stenungsunds kommun
Du ingår i Kompetens och utvecklings ledningsgrupp där du har gemensamt ansvar tillsammans med övriga chefer för att utveckla verksamheten med målet att få fler i självförsörjning genom utbildning och arbete. Som enhetschef skall du leda och fördela arbetet inom arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanländas verksamhet. Du har fullt personal, verksamhet och budgetansvar för din enhet. En stor del av ditt arbete innebär att samarbeta och samverka i en rad olika projekt och nätverk inom kommunens olika verksamheter, Arbetsförmedlingen, Migrat...
2022-09-23 2022-10-12
Danderyds kommun, Vård och omsorg Verksamhetschef till ny daglig verksamhet enligt LSS, Danderyds kommun
Till en början kommer du lägga stora delar av din arbetstid på uppstarten av verksamheten. Detta kan innebära att arbeta fram marknadsföring av verksamheten gällande presumtiva kunder och med presumtiva uppdragsgivare inom kommunen och i näringslivet. Du kommer ha kontakt med biståndshandläggare. Arbeta fram en funktionell verksamhet i lokalerna och säkerställa rutiner enligt aktuella regelverk samt säkerhetsställa arbetsprocesser enligt rutiner. Du kommer också genomföra rekrytering av stödassistenter till verksamheten. Du driver samt utveck...
2022-09-23 2022-10-07
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till VE Geriatrik öppenvård och forskning i Malmö
Vi söker nu en nyfiken och driven enhetschef som vill anta utmaningen att tillsammans med medarbetarna och forskningsledaren driva verksamheten framåt. Som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Personalen består av sjuksköterskor, vårdutvecklare, psykolog, beteendevetare, fysioterapeut och administrativ personal. Du arbetar aktivt med medarbetar- och arbetsmiljöfrågor genom att tydliggöra och kommunicera verksamhetens mål och uppdrag samt genom att skapa delaktighet och ansvarstagande i arbet...
2022-09-23 2022-10-09
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Avdelningschef stadsplanering och infrastrukturdrift
Som avdelningschef för stadsplanering och infrastruktur representerar du kommunen i utvecklingsfrågor och tillsammans med avdelningens organisation är denna roll central för att skapa nödvändiga förutsättningar för att garantera fortsatt hög takt i vårt bostadsbyggande och framtida företagsetableringar i kommunen. Avdelningen är den naturliga första kontakten och ingången för externa investerare och utvecklare och hanterar både stora och små projekt. Rollen innebär att utveckla verksamheten i kontinuerlig och nära dialog med exploatörer, markäg...
2022-09-23 2022-10-17
Askersunds kommun, Samhällsbyggnad Sydnärke Plan- och byggchef/stadsarkitekt
Som plan- och byggchef har du det övergripande ansvaret för byggavdelningens verksamhet med budget och personalansvar. Du leder såväl den dagliga verksamheten, som byggavdelningen långsiktiga utveckling. En viktig del i uppdraget är att kunna kommunicera med invånare samt politiker och tjänstepersoner inom våra tre kommuner om byggavdelningens verksamheter. Du ansvarar för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas bidra till förvaltningens samlade utveckling.
2022-09-23 2022-10-14
Kriminalvården, Häktet Norrköping Chef (kriminalvårdsinspektör) till häktet Norrköping, vikariat
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i l...
2022-09-23 2022-10-14
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Enhetschef, medicinavdelning lungmedicin och gastroenterologi, Helsingborg
Nu välkomnar vi en enhetschef till avdelningen för lungmedicin och gastroenterologi i Helsingborg som vill vara med och driva fram samt lyfta vår avdelning! I rollen som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du ansvarar för verksamhet, personal och budget. I arbetet har du siktet inställt på utveckling och att skapa en attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett gott medarbetarskap och en god arbetsmiljö och där medarbetarnas engagemang tas tillvara på bästa sätt. För att nå detta krävs att du som chef tar dig an, stöd...
2022-09-23 2022-10-16
Region Gävleborg, VO Primärvård Vårdenhetschef till Sätra Din hälsocentral
Nu söker vi en vårdenhetschef till Sätra Din hälsocentral som vill vara med och bidra till att bibehålla verksamhetens höga kompetens, medicinska säkerhet och goda arbetsmiljö. Som vårdenhetschef har du ett samlat ledningsansvar för hälsocentralens verksamhet, personal, ekonomi samt ett strategiskt ansvar för att uppsatta resultat och mål nås. Rollen innebär att du kommer att arbeta verksamhetsnära med frågor av såväl operativ, som strategisk karaktär. Du har en central samt drivande roll när det gäller hälsocentralens många kontaktytor och har...
2022-09-23 2022-10-23
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Biträdande verksamhetschef IT till Digitalisering IT och MT
I rollen som biträdande Verksamhetschef IT är du direktrapporterande till Verksamhetschef IT och tillsammans tar ni ett helhetsansvar för att upprätthålla och ständigt förbättra den IT-miljö som Region Skånes personal använder i sitt yrkesutövande. Som en del av ledningsgruppen för området och i nära samarbete med enhetscheferna inom området utvecklar vi verksamheten, tvärfunktionellt inom och utom förvaltningen. Du är ansvarig för ett antal medarbetare som arbetar tillsammans med oss på ett mer övergripande plan som specialister. Som biträdand...
2022-09-23 2022-10-16
Malmö stad Sektionschef till nytt barnboende
Arbetsuppgifter Funktionsstödsförvaltningen kommer att öppna upp ett nytt barnboende, vilket riktar sig till barn och ungdomar med psykiska, intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar. Därför söker vi en erfaren och engagerad ledare som vill vara med och bygga upp verksamheten tillsammans med personalen. Du kommer få möjlighet att rekrytera dina egna medarbetare och som en del i ett verksamhetsnära ledarskap har du en central roll att, tillsammans med medarbetarna, driva utvecklingsarbetet där brukarnas behov är i fokus. Du ansvarar fö...
2022-09-23 2022-10-09
Malmö stad Sektionschefer till byggprojektenheten
Arbetsuppgifter Det är vi i byggprojektenheten som bygger om och bygger nytt för att möta Malmö stads behov av förskolor, skolor, kulturbyggnader, fritidsanläggningar och boenden. Vi är involverade från idéstadiet hela vägen fram till överlämning av den färdiga byggnaden till lokalnyttjaren och fastighetsförvaltaren. Vi söker nu en ny sektionschef till en av enhetens tre sektioner. Som sektionschef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda och fördela arbetet och ansvara för din sektions personal, arbetsmiljö och budget. Tillsammans med d...
2022-09-23 2022-10-16
Malmö stad Enhetschef till enhet Unga och Vuxna, Arbetsmarknads och socialförvaltning
Arbetsuppgifter Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen för avdelning Utredning inom verksamhetsområde Individ och familj och du ingår i avdelningens ledningsgrupp. Rollen innebär att du ska planera, utveckla och följa upp verksamheten samt ge sektionscheferna stöd i deras dagliga arbete. Du ansvarar för enhetens verksamhet, ekonomi och personal. I rollen som enhetschef är det du som kommunicera inriktning och mål ut till verksamheten samt kontinuerligt följer upp att ni arbetar mot våra uppsatta mål. Tjänsten som enhetsche...
2022-09-23 2022-10-09
Malmö stad Biträdande rektor till Kirsebergstornets och Rostorps förskolor
Vill du leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Har du en känsla för struktur och planering? Då kan det här jobbet vara något för dig.  Vi erbjuder dig en tjänst där du som biträdande rektor ingår i förskoleområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer och förste förskollärare.   Arbetsuppgifter Genom en god resursplanering samt ett coachande och närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Som biträdande rektor planerar du bemanningen så att rätt person är på rätt pla...
2022-09-23 2022-10-09
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef för vikariat till Trygghetsjouren på Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Vill du vara med och skapa trygghet i människors vardag? Då kan arbetet som vikarierande enhetschef hos oss på Trygghetsjouren vara något för dig! Då vår nuvarande enhetschef för våra jourledare och larmoperatörer ska göra annat under en tid, söker vi en vikarierande enhetschef i ett år framöver. Trygghetsjouren är en larmcentral som tar emot samtal från trygghetslarm och utför tillsyn via trygghetskamera. På jourtid ansvarar vi även för arbetsledning av personal inom vård och omsorg samt akut biståndsbedömning. På Trygghetsjouren arbetar cirk...
2022-09-23 2022-10-07
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Chef för marksektionen, Sundsvalls kommun
Arbetsuppgifterna inom markfrågor är lika varierande, spännande som engagerande på flera plan och möjligheterna att påverka både arbetet och resultatet är mycket stort. Som chef för marksektionen planerar, organiserar och följer du upp sektionens ärenden och arbetsprocesser tillsammans med dina medarbetare i syfte att nå uppsatta operativa och strategiska verksamhetsmål. Du återfinns i ett aktivt sammanhang och du trivs i ett ledarskap där du arbetar nära, delegerar och coachar dina medarbetare till att lösa sektionens ärenden. Du räds inte he...
2022-09-23 2022-10-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >