Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun Enhetschef inom arbetsmarknad och nyanlända enheterna i Stenungsunds kommun
Som enhetschef skall du leda och fördela arbetet inom arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanländas verksamhet. Du har fullt personal, verksamhet och budgetansvar för din enhet. Stor del av ditt arbete innebär att samarbeta och samverka i en rad olika projekt och nätverk inom kommunens olika verksamheter, Arbetsförmedlingen, myndigheter och näringslivet. Omvärldsbevakning inom dina ansvarsområden är av stor betydelse för att kunna anpassa verksamheten utifrån samhällets utmaningar och behov. Du ingår i Kompetens och utvecklings ledningsgr...
2021-02-24 2021-03-14
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Avdelningsföreståndare till SiS ungdomshem Sundbo
SiS ungdomshem Sundbo söker en avdelningsföreståndare till vår utredningsavdelning då nuvarande avdelningsföreståndare ska gå i pension. Dina arbetsuppgifter är att i enlighet med uppställda mål leda och utveckla avdelningen med ansvar för omvårdnad och behandling av ungdomarna. Utöver det dagliga arbetet på avdelningen ansvarar du även för dess personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. I ledarskapet ingår även metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och ska förutom avdelnin...
2021-02-24 2021-03-31
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Personaldirektör
Som personaldirektör har du en viktig strategisk roll och det övergripande ansvaret för att på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören leda och samordna utvecklingen av kommunen som attraktiv och hållbar arbetsgivare. Du har också ett särskilt ansvar för arbetet gentemot kommunstyrelsens personalutskott, där du är ansvarig tjänsteperson. Ditt uppdrag är att leda och samordna arbetsgivarpolitiken, säkerställa att fattade beslut genomförs, att löpande följa verksamheten i nämnder och kommunens bolag samt att stödja verksamheterna i dera...
2021-02-24 2021-03-21
Malmö stad Sektionschef
Arbetsuppgifter I uppdraget ingår att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen utifrån verksamhetens mål och budget samt att kommunicera och förankra verksamhetsinriktning och mål till medarbetarna. Som sektionschef är du första linjens chef med ansvar för en sektion bestående av två LSS-bostäder. Du ansvarar för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Den ledningsgrupp du ingår i strävar efter att fungera som ett handlingskraftigt team som tillsammans arbetar för Ma...
2021-02-24 2021-03-10
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Kålltorp hospice
Vill du bli vår nya kollega med stora möjligheter att påverka utvecklingen i vår verksamhet? Vi söker dig som vill leda och samordna arbetet för Kålltorps hospice, som är en palliativ vårdavdelning som drivs av Göteborgs stad. Vårt mål är att skapa en modern och värdeskapande hälso- och sjukvård. I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för såväl verksamhetsutveckling, budget, personal och arbetsmiljö. Du ingår i verksamhetsområdet Centrum 1 ledningsgrupp tillsammans med fem engagerande enhetschefer, verksamhetschef samt en metodutveck...
2021-02-24 2021-03-10
Svalövs kommun, UTBILDNING Kontorschef
Din viktigaste uppgift är att genom ett proaktivt arbete se till att vi har god framförhållning i vårt administrativa arbete, och att det administrativa arbetet därigenom understödjer det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Sektor utbildning. • Du leder Sektor utbildnings administrativa utvecklingsarbete med en uttalad strävan efter ständigt förbättrad service och ökad professionalitet. • Du fungerar som möteskoordinator och hanterar förberedelser, kallelser, dagordningar, minnesanteckningar och annat efterarbete. Du bokar och planerar konfer...
2021-02-24 2021-03-10
Kriminalvården, Frivården Skövde Kriminalvårdsinspektör (första linjens chef) Frivården Skövde
En av våra två kriminalvårdsinspektörer (första linjens chef) går vidare till annat uppdrag inom myndigheten varpå vi söker en ny kollega. Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar "Bättre ut". Som chef leder, utvecklar och följer du upp verk...
2021-02-24 2021-03-17
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Rektor till Galaxskolan
Vill du vara den ledare som får hela organisationen att känna engagemang och får alla att dra åt samma håll? Till vår skola Galaxskolan F-6 söker vi en stabil och resultatinriktad skolledare som brinner för relationsbyggande, kvalitet och skolutveckling. Du ska vara skicklig på att bygga goda relationer både med skolans personal, elever och vårdnadshavare. Att du kan leda och inspirera genom att involvera medarbetare är centralt i ditt uppdrag för att främja god arbetsmiljö på skolan. Självklart har du budget, styrdokument och läroplan i fokus...
2021-02-24 2021-03-09
Svenljunga kommun, Vård- och omsorg/Hälso- och Sjukvård Enhetschef och utvecklingsledare Svenljunga Vård och omsorg
Vi erbjuder dig ett utvecklande och flexibelt arbete tillsammans med övriga enhetschefer inom socialförvaltningen. Som enhetschef ansvarar du för omsorg, arbetsmiljö, personal och budget. Tjänsten innebär chefskap över den kommunövergripande nattenheten inom Vård och omsorg, där tonvikten ligger på ledarskapet. Det är ett spännande och utmanande arbete där den personliga drivkraften och initiativförmågan är viktig. Den lilla kommunen ger fördelar, bland annat att man snabbt kommer in i arbetet och gemenskapen. Som utvecklingsledare arbetar d...
2021-02-24 2021-03-21
Folktandvården VD till Folktandvården Skåne
Utifrån ägardirektivet leder du bolaget och rapporterar till den politiskt tillsatta styrelsen. En viktig förmåga för framgång i rollen är, förmåga att balansera affärsmässighet med det utökade uppdrag det innebär att verka i en politiskt styrd verksamhet. Du skapar goda förutsättningar för underställda chefer att i sin tur kunna leda sina medarbetare på ett effektivt och motiverande sätt. Den operativa verksamheten är indelad i tre divisioner; syd, väst och öst. Divisionscheferna leder via underställda klinikchefer. Ledarskapet på respektive n...
2021-02-24 2021-03-22
Ängelholms kommun, Service Boende Enhetschef särskilt boende vikariat
Som enhetschef har du tillsammans med din kollega det övergripande ansvaret för personal-, arbetsmiljö- och ekonomi. Du förväntas entusiasmera och coacha dina medarbetare till att bli sitt bästa för verksamheten, samt driva utvecklingsarbetet framåt i samverkan med både kollega och medarbetare med brukarnas bästa i fokus. Vi ser teamarbetet som en naturlig del i arbetet för att uppnå en trygg och säker vård och omsorg.
2021-02-24 2021-03-11
Bolagsverket, IT-avdelningen Sektionschef It-tjänsteleverans
Till enheten för it-tjänsteleverans söker vi dig som vill vara med och att leda och vidareutveckla vår It-verksamhet inför framtidens utmaningar. Enheten ingår i it-avdelningen och ansvarar för att säkerställa att it-lösningarna möter verksamhetens behov. Som chef i första linjen har du en viktig roll i vår förändringsresa. Du ansvarar för c:a 16 medarbetare och förutom personal- och budgetansvar ingår i arbetet att coacha, leda, samordna, planera och stötta verksamhet och medarbetare inom sektionens arbets- och ansvarområden för att bidra til...
2021-02-24 2021-03-11
Östhammars kommun, Sektor Bildning Verksamhetschef för grundskolan, Östhammar
Som verksamhetschef för våra grundskolor får du i uppgift att driva den utveckling som tar vår grundskola steg för steg mot högre måluppfyllelse. Att ha en förståelse för verksamheten, ett brinnande engagemang och en passion för utveckling med ständiga förbättringar av vår verksamhet är en naturlig del i din roll. Du får arbeta strategiskt tillsammans med förvaltningens ledning och rektorer med mål, kvalitet, resultat och uppföljning. Samtidigt är ditt uppdrag att till dina medarbetare sprida grogrunden för vidare utveckling av verksamheten, me...
2021-02-24 2021-03-17
Kalmar kommun, Vasaskolan Bitr rektor Vasaskolan F-6
Vasaskolan söker dig som har teamkänsla och är motiverad för att tillsammans med ledningsgruppen leda vår skola in i framtiden genom ett stort engagemang och drivkraft. Vi söker dig som är prestigelös och som inte räds ansvar och möjligheten att påverka skolans utveckling mot uppsatta mål. Biträdande rektor ingår i ledningsgruppen och är tillsammans med rektor med och leder verksamhetsutvecklingen på enheten. Att biträda rektor i den dagliga pedagogiska ledningen samt vara ställföreträdare vid rektors frånvaro. Arbetet syftar till att förbät...
2021-02-24 2021-03-31
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker en engagerad och driven enhetschef till äldreboende, område 1
Som enhetschef har du det yttersta ansvaret för att se till att verksamheten levererar god vård och omsorg till våra brukare. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och medskapande. Det innebär bland annat att du ska sätta mål för och utveckla verksamheten samt kvalitetssäkra arbetssätt. I din roll som enhetschef ingår personal- budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgruppen för äldreboende, område 1 som består av åtta enhetschefer, en metodutvecklare och leds av en verksamhetschef. Områ...
2021-02-24 2021-03-11
Svalövs kommun, Område Slätten Enhetschef sökes till Svalövs kommun, vård och omsorg
Vi arbeta teambaserat som innebär att Du som enhetschef har ansvar för legitimerad personal och omvårdnadspersonal som arbetar i Hemsjukvården/hemvården. Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Din förmåga att kommunicera , skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap. ...
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Tekniska Enhetschef till Växjö kommuns dricksvattenproduktion
Som enhetschef för kommunens dricksvattenproduktion har du det tekniska och ekonomiska ansvaret för att driva och utveckla kommunens anläggningar så att vi producerar rätt kvalitet och rätt mängd dricksvatten som levereras till närmare 100 000 personer. Du ansvarar även för vår kundgrupp som har kontakterna med våra kunder vad gäller vattenmätare, nyanslutningar, fakturor mm. Du kommer att vara närmaste chef och leder och stödjer dina medarbetare och utför alla de uppgifter som ingår i rollen att vara chef i Växjö kommunkoncern. Till din hjälp...
2021-02-24 2021-03-17
Göteborgs Stad , Älvstranden Utveckling AB Fastighetschef till Älvstranden Utveckling AB
Vill du vara med och genomföra vision Älvstaden i en händelserik miljö hos en modern arbetsgivare? Vi söker dig som vill leda, driva och verka i ett komplext sammanhang inom ett utvecklingsbolag. Efter lång och trogen tjänst söker vi Annicas efterträdare som avslutar sin tjänst i vår. Du som tar över taktpinnen har ett coachande ledarskap, är affärsmässig med starkt kundfokus. Rollen är strategisk, bred och komplex då fastighetsbeståndet är stort med fastigheter som har olika förvaltningsförutsättningar. För att lyckas i rollen krävs det flexib...
2021-02-23 2021-03-16
Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen Vikarierande enhetschefer till Ordinärt boende
2021-02-23 2021-03-09
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdsinspektör till anstalten Skänninge, vikariat.
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta - och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarb...
2021-02-23 2021-03-16
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Biträdande avdelningsföreståndare till vår akut och utredningsavdelning Hovdala
Som biträdande avdelningsföreståndare vid SiS ungdomshem Hässleholm ersätter du avdelningsföreståndaren vid dennes frånvaro. Du är en aktiv del av det dynamiska utrednings- och behandlingsarbetet, och du arbetar tvärprofessionellt. Du har ansvar för att klienterna/ungdomarna får rätt vård i enlighet med upprättad behandlingsplan, du samverkar med socialtjänst samt handleder behandlingsassistenterna i deras arbete och ser till att dokumentation görs enligt gällande riktlinjer.
2021-02-23 2021-03-09
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Hässleholm i Hässleholm Biträdande avdelningsföreståndare till vår pojkavdelning Sörby
Som biträdande avdelningsföreståndare vid SiS ungdomshem Hässleholm ersätter du avdelningsföreståndaren vid dennes frånvaro. Du är en aktiv del av det dynamiska behandlingsarbetet, och du arbetar tvärprofessionellt. Du har ansvar för att klienterna/ungdomarna får rätt behandling i enlighet med upprättad behandlingsplan, du samverkar med socialtjänst samt handleder behandlingsassistenterna i deras arbete och ser till att dokumentation görs enligt gällande riktlinjer.
2021-02-23 2021-03-09
Göteborgs stad chef Direktör Utveckling av stadens verksamheter
Stadsledningskontoret har under 2020 förändrat organisationen för att bättre kunna möta de omvärldsförändringar och utmaningarna Göteborgs Stad står inför. Ledord i förändringsarbetet är kraftsamling kring kontorets huvudprocesser, ökad proaktivitet och förmåga att tänka nytt. Ett nära ledarskap ska ge helhet, samsyn och förutsättningar för våra medarbetare att leverera, utvecklas och använda sin fulla kompetens. Stadsledningskontoret består av cirka 25 chefer och 200 medarbetare. Direktören för utveckling av stadens verksamheter är tillika ch...
2021-02-23 2021-03-19
Malmö stad Rektor till Husieskolan
Arbetsuppgifter Vi söker dig – en rektor som motiveras av att fortsätta att leda och utveckla Husieskolan, F-6 med fritidshem. Som stöd och inriktning för arbetet ligger grundskoleförvaltningens ramverk som grund för att utveckla "Varje elevs bästa skola".  Som rektor har du lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Du leder en ledningsgrupp på skolan där en biträdande rektor och en administrativ chef ingår. Som rektor har du det övergripande ansvaret för ekonomi, kvalitet och resultat inom skolenheten och är direkt underst...
2021-02-23 2021-03-07
Båstads Kommun, Kommunikation Kommunikationschef med ansvar för digitalisering
Nu har du chansen att bli en del i vår utvecklingsresa av den kommunikativa och digitala utvecklingen i Båstads kommun för att möte dagens och morgondagens utmaningar! Som kommunikationschef driver och utvecklar du det operativa arbetet med kommunens övergripande kommunikation och marknadsföring, kommunens webbplats och sociala medier, medborgardialog, kriskommunikation och medierelationer samt digitaliseringen i ett helhetsperspektiv. Till uppdraget hör också det strategiska arbetet kopplat till Båstads kommuns plats och arbetsgivarvarumärke....
2021-02-23 2021-03-15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >