Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Enhetschef till Kvarnbacken
Att arbeta som chef inom Kramfors kommun innebär ett ansvar för verksamheten i enighet med givna mål och ramar. I uppdraget som chef innebär det att du tillsammans med medarbetarna ska omsätta politiska beslut till en bra verksamhet. Du har personal-, ekonomi-, kvalitéts- och verksamhetsansvar.
2022-11-25 2022-12-19
Ragunda kommun, Nyviksvägen 10 Enhetschef Nyviksvägen, Hammarstrand
Vi söker nu en enhetschef till Nyviksvägens särskilda boende i Hammarstrand. Du blir en av två enhetschefer och kommer ha ansvar för 2 av boendets fyra avdelningar. Enhetscheferna kommer ha ett nära samarbete i det dagliga arbetet och med målsättningen för Nyviksvägen. Som enhetschef ansvar du för samordning och ledning av enhetens dagliga verksamhet, utveckling och uppföljning. Som stöd i detta har du teamledning tillsammans med enhetens sjuksköterskor. I tjänsten ingår även att du vid tillfälliga behov går in som tf chef i avdelningens andra...
2022-11-25 2022-12-11
Omsorg i Bjuv AB Enhetschef inom LSS verksamheten
Söker du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag som enhetschef inom LSS där du får möjlighet att driva utvecklingen av verksamheten? Ser du som ledare kopplingen mellan hög trivsel och kompetens hos medarbetarna och kvaliteten som levereras och högt förtroende hos dem vi är till för? Är du ledaren som tillsammans med kollegor och medarbetare hittar kreativa vägar för att ta verksamheten vidare och förbi utmaningar och hinder? Ser du misstag som en möjlighet till lärande? Har du målet i sikte? Och sist men inte minst får du människor med dig? ...
2022-11-25 2022-12-18
Lerums kommun, Myndighet - Barn och unga, familjerätt Enhetschef
Det övergripande uppdraget som enhetschef innebär att du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet, samt ger dina medarbetare stöd i det dagliga arbetet. Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för kvalitet och utvecklingsarbete. Uppdraget innebär också att du, utifrån styrdokument och ekonomiska förutsättningar, formulerar och omsätter visioner och mål i din verksamhet. I rollen ingår att tillsammans med dina kollegor utveckla och driva verksamheten mot ständiga förbättringar och följa upp verksamhetens resultat....
2022-11-25 2022-12-09
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Enhetschef till Vägledningscentrum med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Vi söker nu en enhetschef till Vägledningscentrum (VLC) med ansvar för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA). Vägledningscentrum ansvarar för studie- och yrkesvägledning till elever i Göteborgs Stads grund- och gymnasieskolor, ett antal fristående skolor och utbildningsanordnare samt KAA för ungdomar upp till 20 år, samt den coachande insatsen Övergångsstället (ÖS). VLC har också Drop in med öppen studie- och yrkesvägledning för unga. Vi är drygt 100 personer som arbetar på VLC där merparten är studie- och yrkesvägledare. Läs mer om KAA: ...
2022-11-25 2022-12-11
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Sektionschef LSS och SoL Socialförvaltningen
Vi söker dig som i rollen som sektionschef vill leda verksamheten och ta det övergripande ansvaret för avlösarservice, ledsagning, verksamheten för stödfamiljer samt för kontaktpersoner inom verksamheten för LSS och SOL. Som sektionschef arbetar du tillsammans i ett team om 12 sektionschefer, 3 samordnare samt 3 administratörer som alla sitter i gemensamma lokaler i centrala Ljungby. Administratörer och samordnare bistår sektionscheferna med bl.a. schemahantering, vakanser, rekryteringar, fakturering och beställningar. I uppdraget som sektio...
2022-11-25 2022-12-08
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Enhetschef till Försörjningsstöd Socialförvaltningen Centrum
Försörjningsstöd på Första Långgatan 21b söker nu en enhetschef och ser nu fram emot din ansökan! Enheten ingår i avdelningen Vuxen och Försörjningsstöd, vilken består av tre enheter inom Vuxen och fem enheter inom Försörjningsstöd samt Columbus. I samband med föräldraledighet finns nu behov av rekrytering av Enhetschef, vikariat. Tjänsten och enheten är placerad på Första Långgatan 21b. Du kommer ha personalansvar för 17 medarbetare varav två 1:e socialsekreterare. Du har ett nära samarbete och delar lokal och uppdrag med chefskollega som ...
2022-11-25 2022-12-09
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Enhetschef råd, stöd och behandling
Uppdraget som enhetschef innebär att du på ett systematiskt sätt planerar, leder, följer upp och kvalitetssäkrar verksamheten enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och enligt vedertagen forskning och evidensbaserad praktik. Tillsammans med medarbetarna driver du arbetet på enheten med medborgarens behov i fokus. Du leder och styr arbetet inom din enhet och till ditt stöd har du arbetsledare och Daglig handledare (DHL) som utför den dagliga arbetsledningen av arbetsuppgifterna. Som enhetschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar fö...
2022-11-24 2022-12-07
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Enhetschef LSS
Vi söker en enhetschef inom LSS som kommer att arbeta med verksamheter inom gruppbostäder. Du som söker ser vi gärna har erfarenhet av arbete inom dessa verksamheter och har ett starkt samverkans- och utvecklingsfokus. Våra beslutsvägar är korta och som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för social- och omsorgsförvaltningen som består av enhetschefer och förvaltningschef. Inom förvaltningen finns en stödfunktion där utvecklingsstrateger och utvecklingsledare finns och de arbetar nära ledningsgruppen. För oss är det viktigt att du som chef...
2022-11-24 2022-12-04
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Enhetschef inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OFN) i Borgholms kommun är uppdelat på fem områden. Att vara enhetschef inom OFN är ett utmanade och självständigt arbete. Med dina kollegor och medarbetare, ska du leda verksamheten utifrån tydliga mål. Genom ditt sätt att leda så skapar du tillsammans med dina medarbetare gemensamt bästa möjliga stöd och service utifrån de krav som ställs på vår verksamhet. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef. Du ska stödja, leda, motivera och ge förutsättningar för medarbetarna att möta bruka...
2022-11-24 2022-12-14
Chefsrekrytering SOC Vikarierande enhetschef till äldreomsorgen
Vi söker en vikariende enhetschef till Vård och Omsorg i Hofors Kommun med placering äldreomsorg Spelmannen. Boendet är fördelat på tre avdelning (en somatisk och två demens) samt en hemtjänstgrupp (hemtjänst Torsåker). Spelmannen är fördelat på två enhetschefer, där ett nära samarbete föreligger. Som enhetschef ansvarar du för att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med gällande lagar och av kommunen fastställda anvisningar och direktiv. Du har även ett budget- och arbetsmiljöansvar. Enhetschef är arbetsgivarens representant med totalt an...
2022-11-24 2022-12-08
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef Myndighet till Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Till avdelning Myndighet söker vi nu en enhetschef då vår kollega planerar att gå i pension. Avdelning Myndighet är en del av Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs stad. Inom avdelningen håller vi på att organisera för att möta framtida behov bättre. Vi ser att myndighetsutövningen måste utvecklas och ta in nya perspektiv där hjälpen blir till hjälp. Du kommer att verka inom stadsområde Sydväst och vara en av tre enhetschefer som tillsammans driver utvecklingen. Uppdraget som myndighetschef i Göteborgs Stad innebär att leda, pl...
2022-11-23 2022-12-07
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Enhetschef Äldreomsorg 100 % Strömsund
Som enhetschef i Strömsunds kommun har du ett ansvar för ekonomiskt resultat, personal, arbetsmiljö samt verksamhetsutveckling. Du arbetar för vårdtagarnas nöjdhet och medarbetarnas trivsel och välbefinnande. Du ansvarar för att insatser enligt socialtjänstlagen verkställs utifrån biståndsbeslut och kvalitetskrav. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.
2022-11-23 2022-12-05
Klippans kommun. Enhetschef för LSS-bostäder
Som enhetschef ansvarar du för tre bostäder med särskild service enligt 9 § 9 LSS. Enhetens uppdrag är att arbeta med den enskilde i centrum för att tillvarata och utveckla de resurser, intressen och förmågor som varje brukare/deltagare har. Arbetet är en viktig del av möjligheten att leva ett liv som andra. Nuvarande enhetschef Emilia berättar om sitt arbete; " I mitt uppdrag har jag ansvar för cirka 30 medarbetare som är stödassistenter, stödpedagoger samt en samordnare knuten till området. Genom arbete med tydlighet, delaktighet och utveck...
2022-11-23 2022-12-02
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Enhetschef till Boendeenheten inom Socialförvaltningen Hisingen
Avdelningen Vuxen och Psykologenheten inom socialförvaltningen Hisingen utökar nu sin ledningsgrupp med ny enhetschefstjänst för boendefrågor Boendeenheten. Boendeenheten har tidigare legat organiserad under enhetschef med fler uppdrag, men vi har nu valt att stärka upp avdelningen med en ny chefskollega som får ansvar att driva våra processer avseende boendefrågor och vårt vräkningsförebyggande arbete. Enheten består av tretton medarbetare och två 1:e socialsekreterare som arbetsleder det vardagliga arbetet på enheten. Boendeenheten ansvara...
2022-11-23 2022-12-07
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till ordinärt boende!
Målet med tjänsten som enhetschef är att fortsätta jobba strategiskt och långsiktigt. Få till strukturen med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och med ledningen. Vi söker dig som har en god förmåga att samverka och bygga goda relationer. Uppdraget hos oss är att ge stöd som bidrar till en hög kvalitet i förvaltningens verksamheter och processer. Vår målbild är en resultat- och kvalitetsstyrning i framkant. Vi ger stöd för att planera, driva, analysera och utv...
2022-11-22 2022-12-07
Socialförvaltningen, Hörby kommun Enhetschef Myndighet Barn och unga
Vi omorganiserar vår Myndighet och utökar chefsledet för att möta framtiden och medborgarna i Hörby kommun ännu bättre. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För medarbetarna och verksamhetschefen är det viktigt att du vill bevara det fina samarbetet som finns internt och att du styr tillitsbaserat och får medarbetarna att växa. I Hörby arbetar vi tillsammans! Det övergripande uppdraget som enhetschef innebär att du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet, samt ger dina medar...
2022-11-22 2022-12-18
Socialförvaltningen, Hörby kommun Enhetschef Myndighet Vuxen
Vi omorganiserar vår Myndighet och utökar chefsledet för att möta framtiden och medborgarna i Hörby kommun ännu bättre. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För medarbetarna och verksamhetschefen är det viktigt att du vill bevara det fina samarbetet som finns internt och att du styr tillitsbaserat och får medarbetarna att växa. I Hörby arbetar vi tillsammans! Det övergripande uppdraget som enhetschef innebär att du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet, samt ger dina medar...
2022-11-22 2022-12-18
Järfälla kommun, Vård och omsorg Enhetschef till Förebyggande och sociala insatser
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för din enhets dagliga drift och utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med de andra enhetscheferna och i samråd med områdeschef arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. Ni kommer att arbeta för och med varandra, stödja varandra vid frånvaro och utveckla området. I uppdraget ingår arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar. Du arbetar målfokuserat utifrån de politiskt uppsatta målen och leder och fördelar samt följer upp. För oss är det viktigt med ett tillitsbaserat, närvarande oc...
2022-11-21 2022-12-04
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Verksamhetschef Daglig verksamhet inom förvaltningen för funktionsstöd
Avdelning Daglig verksamhet och stöd söker nu en verksamhetschef som med lust och energi vill vara med och utveckla daglig verksamhet tillsammans med två kollegor. Inom avdelningen finns förutom daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse, korttidsboende, barnboende, avlösarservice, ledsagning, anhörigstöd, lots för personer med funktionsnedsättning, Eldorado resurs och Dalheimers hus. Hos oss arbetar cirka 1800 medarbetare, varav 51 enhetschefer. Avdelningens verksamheter är både staden övergripande och indelade i stadsområden; Ce...
2022-11-21 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Ny enhetschef till LSS boenden
I din roll som enhetschef ansvarar du för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling utifrån kommunens framtagna policy och riktlinjer. Du arbetar utifrån LSS-lagstiftningen och ansvarar för att säkerställa att individen får rätt stöd för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Du ska kunna initiera och driva utveckling och förändring på kort och lång sikt och ha förmåga att planera och organisera verksamheten utifrån kommunens värdegrund, vision och mål. Arbetssättet du kommer att driva vidare är PFA (pedagogiskt förhålln...
2022-11-21 2022-12-04
Kristianstad kommun, FUNK DV & Socialpsykiatri Enhetschef inom Funktionsstöd, inriktning mot Riksgymnasiets elevhem
Fullständigt chefsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom din verksamhet och ansvarar för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du ingår i ett mindre verksamhetsområde där du samarbetar med en handfull chefskollegor, du ingår också i ledningsgruppen för Funktionsstöd. I uppdraget ingår att vara del av Riksgymnasieverksamhetens ledningsgrupp som även består av rektor för Riksgymnasiet och habiliteringschef för habiliteringen som...
2022-11-21 2022-12-11
Strängnäs kommun, Enheten för ekonomiskt bistånd Enhetschef till ekonomiskt bistånd
Ditt uppdrag är att styra verksamheten utifrån våra politiska mål, ekonomi samt gällande lagstiftning och att stödja socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. Du behöver ha ett intresse för digitalisering då enheten i nuläget har en e-tjänstfunktion och en RPA-lösning som förbereder vissa delar av handläggningen inom ekonomiskt bistånd. Framöver ska även ett byte till en ny e-tjänstplattform göras. Som enhetschef är ditt uppdrag att säkerställa att alla processer på enheten är effektiva och rättssäkra. Du har en strategisk förmåga ...
2022-11-18 2022-12-04
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Enhetschef Fritid Socialförvaltning Hisingen
Vill du vara med och ska meningsfull fritid för barn & unga på Hisingen? Vi erbjuder dig ett uppdrag i ett spännande utvecklingsskede. Vi söker nu en kollega med mod & engagemang och med ett coachande ledarskap som vill bidra till att skapa en effektiv & likvärdig verksamhet inom fritid Hisingen. Fritid Hisingen består bland annat av 7 fritidsgårdar och olika mötesplatser runt om på Hisingen. Mycket verksamhets bedrivs i form av projekt och IOP samarbeten. Vanligt förekommande arenor är Hisingens olika skolor, så som bland annat lights on/skol...
2022-11-18 2022-12-04
Sävsjö kommun Enhetschef Myndighet vuxen - ekonomiskt bistånd
Brinner du för ledarskap och utveckling, är du lyhörd och kan stötta och motivera dina medarbetare? Då kan det här vara en tjänst för dig! Som enhetschef inom myndighet vuxen har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för din enhet. Uppdraget består av att leda och utveckla verksamheten utifrån ett processinriktat arbetssätt. Du ansvarar för verksamhetsplanering och utveckling. Du som chef kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer inom Individ- och familjeomsorgen. I rollen ingår: • Ansvara för verksamhetspl...
2022-11-18 2022-12-09
1 2 3 >