Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun Semestervikarie som enhetschef, äldreomsorgen
Du är arbetsgivarens företrädare och du kommer att ansvara för verksamheter inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun. Som sommarvikarie kan verksamheterna du ansvarar för variera och kan omfatta både hemtjänst och särskilt boende. Vi söker dig som kan arbeta vecka 25-33, förhoppningen är att du kan börja tidigare för introduktion och det finns även goda möjligheter till fortsatt anställning på timmar. Du kommer alltid ha en utsedd mentor som du kan vända dig till. Du är underställd sektionschefen.
2024-04-17 2024-05-12
Statens institutionsstyrelse Klarälvsgården söker enhetschef.
  Arbetsbeskrivning   Som enhetschef planerar, leder och följer du upp arbetet med dina medarbetare. Du har personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och verksamhetsansvar samt det övergripande behandlingsansvaret på avdelningen. Du jobbar med din personalgruppen för att säkerställa att ni arbetar mot gemensamma mål i enlighet med riktlinjer och ungdomarnas individuella behandlingsplaner. Du jobbar också aktivt med de riktlinjer vi har gällande säkerhet och ansvarar för att medarbetarna jobbar enligt gällande rutiner. Du ingår i ledningsgruppen och är...
2024-04-17 2024-05-08
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen Vi söker en enhetschef till Biståndsenheten
Vill du bli en del av Äldreförvaltningen i Hallstahammars kommun och jobba som enhetschef för Biståndsenheten? Gillar du när det händer många saker samtidigt? Är du en engagerad person som vill göra skillnad för människor i behov av samhällets stöd? Då kan du vara den vi söker! Ditt ansvar som enhetschef på Biståndsenheten omfattar medarbetare, verksamhet, arbetsmiljö och budget. Du blir chef för en mindre grupp biståndshandläggare och huvudansvarig för myndighetsutövningen inom Äldreförvaltningen. Du arbetar både operativt och strategiskt. ...
2024-04-17 2024-05-02
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef till nytt korttidsboende på Villa Linné
I januari 2025 öppnar omsorgsförvaltningen upp 20 nya platser inom korttidsverksamheten på Villa Linné. Vi söker nu en chef som vill vara med från början och leda den nya enheten. Du kommer inledningsvis att få rekrytera dina medarbetare till enheten till tjänster dag/kväll och natt. Vi söker dig som är engagerad och har kompetens att leda, skapa engagemang och arbeta motiverande för att utveckla verksamheten mot uppsatta mål. I uppdraget ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Att arbeta som enhetschef inom korttidsverksamheten föru...
2024-04-16 2024-05-01
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Enhetschef barn och unga, IFO Kramfors kommun
På enheten arbetar socialsekreterare, ärendehandledare, mentor och familjehemssekreterare. Som enhetschef jobbar för att skapa förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna utvecklas och ta tillvara på deras kompetens, engagemang och kreativitet. Du utgår du från att man genom tillit kan stärka och skapa en lärande organisation. Närmaste chef är verksamhetschef IFO och som enhetschef ingår du i IFO:s ledningsgrupp där du tillsammans med tre andra enhetschefer och verksamhetschef samverkar för att på bästa möjliga sätt driva verksamheten f...
2024-04-16 2024-05-05
Ersta diakoni, Socialt arbete Verksamhetschef till skyddade boenden, Ersta diakoni
I rollen som verksamhetschef har du verksamhets- personal-, och ekonomiansvar och du rapporterar direkt till områdeschefen. Som stöd i har du två enhetschefer med ansvar för respektive boende. Du planerar, leder och utvecklar verksamheten på en strategisk nivå och är uppdaterad i omvärldsanalyser, förändrade lagar och förordningar samt pågående forskning inom verksamhetsområdet. I rollen ingår att medverka i en chefsjour enligt rullande schema. Ersta Möjlighet har liksom Erstas övriga verksamheter en tydlig akademisk profil där samarbete ske...
2024-04-16 2024-04-30
Statens institutionsstyrelse Enhetschef
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och göra skillnad för de som behöver det som mest? Då har Statens institutionsstyrelse utmaningen för dig. Vi söker nu enhetschef till vår institution på Bärby. I rollen som enhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamheten på avdelningen. I ditt uppdrag kommer du planera, leda, utveckla och följa upp arbetet på avdelningen så att de riktlinjer och lagar som styr verksamheten följs. Du har arbetsmiljö-, personal-, ekonomiansvar. Alla enhetschefer inom SiS ingår i ett nätverk med kollegor i samma yrk...
2024-04-16 2024-04-30
Kristianstad kommun, VoB Enhetschef till Fjällbacka och Charlottesborg
Beskrivning av enheterna Fjällbacka är ett vård- och omsorgsboende i Fjälkinge med två enheter som leds av vardera en enhetschef. Boendet består av en enhet med allmän inriktning samt en enhet med inriktning demens/kognitiv sjukdom. Tillsammans arbetar ni för att nå målen för verksamheten på bästa sätt. Ditt verksamhetsansvar kommer att vara enheten med allmän inriktning. Charlottesborg demenscentrum omfattar vård- och omsorgsboende, korttid- och växelvård för personer med demens/kognitiv sjukdom samt en dagverksamhet. Verksamheterna är uppdel...
2024-04-15 2024-04-28
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Enhetschef till Hemtjänst
Vi söker en engagerad och erfaren enhetschef till hemtjänsten Havstena, som ska leda och samarbeta med ett team på 30 medarbetare bestående av undersköterskor och vårdbiträden. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och arbetar nära 12 enhetschefskollegor . Du har ett administrativt stöd i form av en enhetssamordnare och andra stödfunktioner som utvecklingsenheten, ekonomi, HR med flera. Dina ansvarsområden är: - Ledning och koordinering av hemtjänstverksamheten - Personalansvar för enhetssamordnare, undersköterskor och vårdbitr...
2024-04-12 2024-05-06
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Enhetschef funktionsstöd
Du kommer arbeta som enhetschef med en medarbetargrupp på cirka 30 personer. Inom ditt verksamhetsområde finns två gruppbostäder, ett korttidsboende för barn och unga, en resurspool, två metodhandledare samt verkställande av avlösarservice och ledsagning. I uppdraget har du ekonomiskt ansvar för din enhet, arbetsmiljöansvar för medarbetare samt ett ansvar för att verksamheten håller en god kvalitet. Förutom din närmaste chefskollega kommer du ingå i verksamhet socialtjänst ledningsgrupp där du har ytterligare fem chefskollegor, och du kommer...
2024-04-12 2024-05-05
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef stöd och service
Du kommer vara enhetschef för ett mindre antal gruppbostäder inom verksamhetsområdet. Du arbetar med ett nära ledarskap där du inspirerar och motiverar dina medarbetare till att vara delaktiga i verksamheten samt tar vara på deras engagemang och kompetens. I uppdraget ingår bland annat: • Ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och facklig samverkan • Uppföljning och utvärdering av verksamheten • Att leda, styra och utveckla verksamheten utifrån gällande avtal, lagar och policys • Att nå måluppfyllelse med kvalitet och ekono...
2024-04-12 2024-04-29
Halmstads kommun, Socialförvaltningen Enhetschef inom funktionshinderomsorg
Avdelningen för boende och korttid verkställer insatser enligt LSS gällande bostad med särskild service och korttidsvistelse för vuxna som omfattas av personkretsen jml LSS § 1:1 och 1:2. Verksamheten vilar på grundläggande värden från SoL, LSS och FN:s konvention om funktionsnedsättning. Målet är att erbjuda individanpassat stöd för ett värdigt liv och främja delaktighet och jämlikhet. Kvaliteten i verksamheten ska säkras genom kontinuerlig utveckling. Vi har nyligen genomfört en organisationsförändring och skapat två avdelningar och vi söker...
2024-04-12 2024-04-28
Landskrona stad, Individ- och familjeförvaltningen Enhetschef
Vi söker en driven och engagerad chef till vår socialpsykiatri (SoL) där du kommer vara ansvarig för två dygnet runt boenden (13 platser), en daglig verksamhet (biståndslös) samt för ett team som arbetar med biståndsbedömt boendestöd, totalt är du chef över ett 30-tal medarbetare. Som chef är din viktigaste uppgift att bidra till förvaltningens framgång och därmed skapa en god verksamhet för Landskronaborna. Under de senaste åren har ett utvecklingsarbete pågått med fokus att styra mot resultat. Den politiska riktningen är tydlig och all verk...
2024-04-12 2024-04-28
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Tunagårdens vård- och omsorgsboende
Vill du få människor att växa och är bra på att samverka med andra? Är du en trygg och närvarande chef som vågar prova, utmana och utveckla? Här får du leda 25-30 fantastiska medarbetare med fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för både medarbetare och de boende. Med en nyfikenhet vidareutvecklar du det goda i verksamheten, driver framåt, utmanar och slipar på arbetssätt. Det är med engagemang och lust du jobbar för en stark samverkan med dina andra chefskollegor på Tunagården, totalt kommer ni att bli sex enhetschefer. Tillsammans...
2024-04-11 2024-04-28
Skurups kommun, Lillgården Enhetschef Särskilt boende demens samt korttid
Lillgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Huvuddelen av lägenheterna har demensinriktning, men Lillgården inrymmer även korttidsboende och växelboende. I ansvarsområdet ingår även öppen verksamhet kopplat till närliggande trygghetsboende. Som enhetschef för Lillgården har du ansvar för cirka 40 medarbetare. Du ansvarar för drift av verksamheten, personal, arbetsmiljö, och ekonomi. Din uppgift är att tillgodose att de boende på Lillgården får god omsorg och service genom att motivera medarbetarna till att skapa mervärde för den ensk...
2024-04-10 2024-04-28
Växjö kommun, Arbete och välfärd Enhetschef till stöd- och utredningsenhet
Är du vår nästa enhetschef till en av våra stöd- och utredningsenheter? Vi söker dig som vill göra skillnad för barn och unga och som vill utvecklas tillsammans med verksamheten. Vårt gemensamma uppdrag på enheterna är att ha ett teambaserat förhållningssätt och en tillgänglig socialtjänst som arbetar tidigt och förebyggande utifrån den enskildes behov. Vi arbetar utifrån fyra fokusområden; Tidiga och samordnade insatser, Trygga hemmaplanslösningar, Tillitsfull och rättssäker socialtjänst samt Robust och flexibel organisation. Totalt består ...
2024-04-10 2024-05-05
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Enhetschefer Öppenvården barn och familj
Vi söker nu två enhetschefer till vår öppenvård, Familjehuset, inom områdena barn respektive ungdom. Verksamhetens uppdrag är att ge stöd, rådgivning och behandling till barn och ungdomar och deras familjer där det finns någon form av social problematik. Som enhetschef har du ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö, kvalitet och utveckling. Du har drivet och förmågan att leda, motivera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Du använder, och stärker, den drivkraft som finns hos dina medarbetare som arbetar med behandling utifrån en systemt...
2024-04-09 2024-04-28
Landskrona stad, Område Stöd och Service Enhetschef till innovativ och utvecklingsinriktad LSS-verksamhet i Landskrona
Som enhetschef har Du det fulla ansvaret för enheternas verksamhet, personal och ekonomi. Dina arbetsuppgifter blir att leda, organisera och utveckla verksamheterna tillsammans med dina medarbetare. Du är drivande i utveckling av evidensbaserad praktik, hållbar och effektiv bemanning samt vår långsiktiga kompetensförsörjning. Som deltagare i område Stöd och Service ledningsgrupp har Du även delansvar för områdets övergripande strategiska frågor.
2024-04-09 2024-04-28
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Enhetschef Stöd & Service, Strömsund
Som enhetschef i Strömsunds kommun har du ett ansvar för ekonomiskt resultat, god arbetsmiljö samt för verksamhetens utveckling. Du arbetar för brukarnas nöjdhet och medarbetarnas trivsel och välbefinnande. Du ansvarar för att insatser utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) verkställs utifrån biståndsbeslut och kvalitetskrav. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete i en organisation som präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.
2024-04-08 2024-04-28
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till Bostad med särskild service Stadsområde Sydväst, vikariat
Arbetsanalys Enhetschef till Bostad med särskild service Stadsområde Sydväst, vikariat Är det du som skapar stolta medarbetare? Vill du vara med och utveckla våra verksamheter i stadsområde Sydväst? Vi söker en trygg ledare som vill arbeta och utveckla stadsområdets Bostad med särskild service (BmSS). Vi söker nu en enhetschef till ett vikariat på 1 år. Förvaltningen för funktionsstöd kommer ge dig som anställd ett spännande uppdrag att vara med och utveckla förvaltningens frågor riktade till personer med funktionsvariation. Du kommer att in...
2024-04-08 2024-04-22
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till hemtjänsten
Som enhetschef jobbar du både strategiskt och operativt, där ditt uppdrag är att få till en struktur med verksamhetsutveckling kopplat till uppdragsbeskrivningen, hålla budget och fokus på information och dialog med gruppen och ledningen. En resultat- och kvalitetsstyrning i framkant är vår målbild och genom ditt stöd att planera, driva, analysera och utveckla bidrar du till en hög kvalitet i våra verksamheter och processer. Utöver ditt ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet förväntas du även bidra med utveckling till hela...
2024-04-08 2024-04-22
Cura Individutveckling Verksamhetschef på Sjöarp gruppbostäder
Ditt bemötande präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en lugn och trygg miljö för våra klienter. Vi värnar om det nära ledarskapet och att skapa goda förutsättningar för dig som chef. Som en av tre verksamhetschefer på Sjöarp Gruppbostäder kommer du att ha personal- och budgetansvar för din personalgrupp som består av behandlare på ett boende. Du kommer även vara ansvarig för daglig verksamhet och dess personal. Du förväntas kunna hantera och driva frågor för både din grupp och för hela ...
2024-04-05 2024-04-28
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Enhetschef äldreomsorgen
Lessebo kommun söker nu en drivande och inspirerande enhetschef till Kosta som vill vidareutveckla vår verksamhet och våra medarbetare inom äldreomsorgen. Vi värdesätter ditt engagemang och att du ser möjligheter istället för hinder. Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetare där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du kommer ha stora möjligheter att utveckla och driva din enhet framåt. Som chef är din uppgift att organisera, planera och leda verksamheten i linje med lagst...
2024-04-04 2024-04-25
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Enhetschef Barn och unga
Socialförvaltningen Sydväst söker en utvecklingsinriktad och trygg enhetschef till en av tre barn och familje-enheter. Barn och familj 1, 2 och 3 arbetar idag som en verksamhet och vi behöver dig som tillsammans med dina kolleger och medarbetare vill vara med och utveckla vår kärnverksamhet för en hållbar socialtjänst! Barn och Unga är en avdelning som består av 9 enheter och ca 200 medarbetare som fortlöpande strävar mot att utveckla och förbättra verksamheten. Avdelningen arbetar med alla delar i processen, mottag, myndighet, familjehem, ba...
2024-04-03 2024-04-24
Åre Kommun, Individ- och familjeomsorg Enhetschef Vuxen IFO
Individ- och familjeomsorgens Myndighetsenhet ska för att möjliggöra ett närmare ledarskap delas i två enheter, vi söker chef till Vuxenenheten. Gruppen består av socialsekreterare, budget- och skuldrådgivare samt kontaktsamordnare sammanlagt 9 personer lång erfarenhet och hög kompetens. Som chef för Vuxenenheten har du personal-, budget och verksamhetsansvar. Du leder arbetet gällande Försörjningsstöd och Vuxen övrigt ( Missbruk, VINR). Tillsammans med Avdelningschef och övriga enhetschefer ingår du i IFOs ledningsgrupp.
2024-04-03 2024-04-22
1 2 >