Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till hemtjänsten Kortedala söder
Vill du vara med att utveckla hemtjänsten i Nordost? Nu har du chansen då vi söker en enhetschef till hemtjänst Kortedala söder. Vi letar efter dig som ser möjligheter, är en tydlig vägvisare, du uppskattar att stå mitt i verksamheten och att genom tillitsbaserat ledarskap skapa trygghet för medarbetare. Du ser värdet av ett väl utvecklat samarbete med kollegor och vid hemtjänstcentralen för att driva egna och gemensamma frågor för verksamheten. Som enhetschef ansvarar du för utförandet av beviljade biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL...
2022-11-16 2022-12-01
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Geråshus vård- och omsorgsboende
För att möta framtidens behov tänker vi nytt! Nu söker vi dig som vill leda verksamheten på vård- och omsorgsboendet Geråshus tillsammans med två enhetschefskollegor. Här får du arbeta med ett verksamhetsnära, prestigelöst och kommunikativt ledarskap där du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö och delaktighet för våra medarbetare. Vård- och omsorgsboendet Geråshus ligger vid Gärdsåstorg, med goda kommunikationer till centrala Göteborg. I dagsläget arbetar här ca 90 undersköterskor för att ge äldre en trygg och värdefull vardag. Boende...
2022-11-25 2022-12-09
Folktandvården Kliniksamordnare till Folktandvården Skåne, Bjärred
Som kliniksamordnare är du en del av klinikledningen och länken mellan klinikchefen och kollegorna på kliniken. Du är där i vardagen och ansvarar för den dagliga driften. Ditt uppdrag är brett och varierande men din kanske viktigaste uppgift är att vara både en inspiratör och en förebild. Vi är stolta över vår ledningsfilosofi och att vi leder värderingsstyrt genom att entusiasmera och motivera varandra. Det är klinikledningen som, tillsammans med kollegorna, driver och utvecklar verksamheten i linje med våra mål. I dina arbetsuppgifter ingår ...
2022-11-25 2022-12-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Områdeschefer till VO intensiv och perioperativ vård i Malmö
1/ Områdeschef till Anestesi/Operation. Huvuddelen av all personal på både operation och anestesisidan är anställda inom IPV. Inom detta område är du chef över elva enhetschefer. I dagsläget innefattas fem olika operationsgolv, vilka kommer att bli mer samlade efter inflyttning i NSM. 2/ Områdeschef till intensivvården, intermediärvård som fortfarande är under uppbyggnad, postoperativ vård, smärtenhet, administration och patientsäkerhet. Inom detta område är det sex enhetschefer som du är chef över. Intensivvårdsavdelningen (IVA) är den verksa...
2022-11-25 2022-12-18
Åre Kommun, Socialkontoret Avdelningschef LSS
Socialkontoret söker nu en avdelningschef för LSS verksamheten. LSS är kommunens avdelning för att verkställa och samordna samtliga insatser inom LSS samt boendestöd. Avdelningen är en del av socialkontoret och du är direkt underställd socialchef. LSS står inför spännande utmaningar att, tillsammans med dem vi är till för, förbättra den upplevde kvalitén på de insatser avdelningen verkställer. Därför söker vi en ledare som har förmågan att få med sig chefer och medarbetare på denna förändringsresa. För att lyckas i ditt uppdrag skall du gilla...
2022-11-25 2023-01-31
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheten i samarbete med kollegor, enhetschefer och medarbetare. I uppdraget ingår att leda och följa upp verksamheten och ekonomin i linje med gällande lagstiftning och upprättade mål. Du har ansvaret för verksamheten i sin helhet och att verkställa de beslut som tas av nämnden och förvaltningsledningen samt tillse att verksamheten har de kunskaper, resurser, system och rutiner som krävs. I uppdraget ingår att vara drivande i utvecklingsarbetet inom verksamhetsområdet samt att förankra och implem...
2022-11-24 2022-12-11
Region Gävleborg, VO Ortopedi Vårdenhetschef till ortopedavdelningen
Avdelningen leds av två vårdenhetschefer, där du tillsammans med din chefskollega arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. I nära samarbete planerar ni verksamhetens framtida inriktning, såväl som att leda den dagliga driften. Som vårdenhetschef har du tillsammans med din chefskollega ett kombinerat ledningsansvar för verksamhet, patientsäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö, samt ett direkt personalansvar för avdelningens cirka trettio undersköterskor. Fokusområden i chef-/ledaruppdraget är daglig styrning och ledning, samverkansfrågor inom egen k...
2022-11-24 2022-12-11
Region Västerbotten, Vindelns HC Medicinsk chef, Vindelns Hälsocentral, Primärvård Väst
Som medicinsk chef ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Du kombinerar kliniskt arbete med det medicinska chefskapet och ingår i basenhetens ledningsgrupp. Arbetet i ledningsgrupp innebär att ...
2022-11-24 2022-12-14
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Verksamhetschef LSS/Socialpsykiatri
Som verksamhetschef ansvarar du för kommunens utförarenheter inom funktionstödsomsorgen samt personlig assistans som för närvarande bedrivs av privata utförare. I ditt uppdrag ingår att ansvara för förvaltningens planeringsenhet. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen. I uppdraget krävs ett nära samarbete med övriga verksamhetschefer inom förvaltningen. Du är ansvarig för att nå uppsatta mål inom verksamhetsområdet. Du har budget, medarbetar- och arbetsmiljöansvar för underställd personal som utgö...
2022-11-24 2022-12-11
Region Västerbotten, Vindelns HC Avdelningschef Vindelns Hälsocentral, Primärvård Väst
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för regionens bästa. Som avdelningschef förväntas du: * ta fullt ansvar över personal, verksamhet och budget * driva basenheten enligt beslutad verksamhetsplan o...
2022-11-24 2022-12-14
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Enhetschef till Hjärtavdelning, Lasarettet Trelleborg
Vi söker nu en enhetschef som vill driva och utveckla Hjärtavdelningen tillsammans med medarbetarna. Hos oss har du som enhetschef det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi, där du utifrån ett helhetsperspektiv planerar och organiserar verksamheten samt följer upp resultat och beslut. Du kommer ansvara för cirka 55 medarbetare från olika professioner såsom sjuksköterskor, farmaceut, undersköterskor och medicinsk sekreterare. Som enhetschef skapar du delaktighet i målarbete och kommunicerar tydligt mål, strategi och...
2022-11-24 2022-12-15
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Enhetschef till Medicinavdelning i Ystad
Tillsammans med chefskollegor, medarbetare och övriga nyckelpersoner kommer du att driva fortsatt arbete med att vidareutveckla vår enhet. Ditt uppdrag innebär att vara närmsta chef för våra engagerade och kompetenta medarbetare med olika yrkesprofessioner. Tjänsten innebär ett delat ledarskap där ni tillsammans ska vidareutveckla och förvalta enheten och dess potential utifrån de behov av vårdnivåer som ligger i sjukhusets uppdrag. Vi söker dig som gillar ett nära samarbete med närmsta chefskollega, med utgångspunkt i patientens behov och ut...
2022-11-23 2022-12-11
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård Områdeschef – hälso- och sjukvård
Främja delaktighet, kreativitet och ett positivt arbetsklimat. Med utgångspunkt i funktionens mål driver du på utvecklings- och kvalitetsarbetet. Där medarbetarskapet är en viktig del för att nå målen och för att ge en kvalitativ vård. Du jobbar systematiskt med arbetsmiljön och för att skapa arbetsplatser som främjar hälsa bland medarbetarna. Som områdeschef har du övergripande ansvar för att vår kommunala hälso- och sjukvård lever upp till gällande lagstiftning, politiska beslut, och kommunens riktlinjer och styrdokument, där patientsäkerhet...
2022-11-23 2022-12-14
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker klinikchef till Folktandvården i Ingelstad
Folktandvården Ingelstad som är en av de mindre allmäntandvårdsklinikerna i vår organisation. I dag är det 9 medarbetare som arbetar på kliniken som ligger i nyrenoverade och fina lokaler i anslutning till vårdcentral och apotek mitt i Ingelstad. Uppdraget som klinikchef är både stimulerande och roligt; du har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar och du ingår i ledningsgruppen för Folktandvården Kronoberg. Ledningsgruppen träffas cirka en gång per månad och genom din plats här har du möjlighet att påverka hela organisationens utveckling o...
2022-11-23 2022-12-11
Region Gävleborg, VO Primärvård Biträdande verksamhetschef till primärvården Gävle
Som biträdande verksamhetschef arbetar du i nära samarbete med verksamhetschefen. Tillsammans ansvarar ni för det strategiska arbetet med verksamhetsområdets långsiktiga utveckling, med ett samlat ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Rollen som biträdande verksamhetschef innebär att du ger bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare att utföra sina uppdrag och nå sina mål. Du stödjer verksamhetschefen i att identifiera utvecklingsbehov och förbättringsområden och ansvarar för samordning av verksamhetensområdets övergripande fö...
2022-11-22 2022-12-11
Region Västerbotten, Kirurgcentrum VB Avdelningschef, Administrativa enheten, Kirurgcentrum RV, Umeå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Som avdelningschef för den administrativa enheten är du ansvarig för de medicinska sekreterarna och administratörerna på kliniken. Ditt uppdrag innebär att leda, planera, utveckla och samordna avdelningen inom Kirurgcentrum i Umeå. I din roll ingår att uppmuntra, stötta och skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och arbeta mot verksamhetens mål. Du arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och verkar för en hälsofrämjande och attrak...
2022-11-22 2022-12-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschefer till BB-avdelning i Lund
Tycker du om att engagera, stötta och utveckla dina medarbetare och tillsammans driva verksamheten framåt? Har du erfarenhet som chef och letar efter en ny utmaning? Då kan det vara just dig vi söker! Vi erbjuder dig: - Ett stimulerande och spännande ledaruppdrag. - Ett utvecklande arbete i en högspecialiserad miljö integrerad med forskning, utbildning och utveckling. - Teamarbete i lednings- och nätverksgrupper. - En gedigen chefsintroduktion under ditt första år och möjlighet att delta i olika utbildningsinsatser som Region Skåne erbjuder. ...
2022-11-22 2022-12-20
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Biträdande vårdenhetschef Barn – och ungdomssjukvården
Söker du en ny utmaning och möjligheten till att utveckla ditt operativa ledarskap? Du är samarbetsinriktad, vill vara med att påverka och driva utveckling! Då ska du söka den här tjänsten som biträdande vårdenhetschef för läkargruppen i Gävle, där du kommer att dela medarbetar- och arbetsmiljöansvaret med en kollega. Som biträdande vårdenhetschef är du direkt underställd vårdenhetschefen för läkargruppen. Du kommer att ha en viktig roll i det dagliga arbetet där administration, schemabemanning, planering av arbetet kommer att vara de huv...
2022-11-22 2022-12-06
Gävle kommun, Stöd i hemmet Enhetschefer till hemtjänsten i Gävle
Vill du arbeta med sånt som är viktigt på riktigt och vara en del i en viktig samhällsfunktion? Trivs du med ett flexibelt arbete och har tidigare erfarenhet som ledare inom verksamhet hemtjänst? Bra! Då kan du vara en av de enhetscheferna vi söker till hemtjänsten i Gävle, kom och Gör Gävle bättre med oss! Som enhetschef inom verksamhet hemtjänst kommer du att leda en viktig verksamhet där du erbjuds ett mångsidigt, stimulerande och meningsfullt arbete. I verksamheten har vi arbetssätt som stöds av ett tvärprofessionellt teamarbete mellan pro...
2022-11-18 2022-12-11
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till socialpsykiatrin
Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet inom de ekonomiska ramarna. Du ansvarar för att insatser verkställs utifrån de uppdrag och kvalitetskrav som ställs från socialnämnden. Du har direkt personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar, och utför uppföljningar och utvärderingar av din verksamhet. Som chef är du en förebild och tillämpar ett nära ledarskap till din personalgrupp. Du skapar och tillvaratar medarbetarnas ansvar och främjar en god samverkan internt och externt. Möjli...
2022-11-17 2022-12-01
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd KC Klinikchef till Distriktsveterinärerna Kungsbacka
Vi är en affärsdriven verksamhet med kunden i fokus. I din roll som klinikchef kommer du att leda och vidareutveckla verksamheten i praktikområdet. Tjänsten innebär stora möjligheter till verksamhetsutveckling parallellt med förvaltning av befintlig verksamhet. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de dagliga utmaningarna. Vi kan erbjuda delaktighet i en kompetent, motiverad och driven arbetsgrupp och möjlighet att själv påverka upplägg och inriktning. Distriktsveterinäre...
2022-11-17 2022-12-11
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Enhetschef till Annagården
Som chef i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Det är en speciell utmaning som kräver både långsiktighet och förmågan att göra skillnad här och nu. Du kommer att vara verksam som enhetschef på arbetsplatsen men ingår i ett större team av enhetschefer som är underställda verksamhetschef. Tillsammans bidrar ni till utvecklingen av hela verksamhetsområdet och att uppnå gemensamma resultatmål. Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagsti...
2022-11-16 2022-12-04
Region Kronoberg, Sjukhusvård Läkarchef Anestesikliniken Växjö
Du kommer vara chef över klinikens läkargrupp i Växjö. Du kommer att ingå i verksamhetens ledningsgrupp som består av verksamhetschef, avdelningschefer, klinisk lektor, projektledare och kliniksekreterare. I chefskapet har du ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö där en stor del består av kvalitetsuppföljning och patientsäkerhetsarbete. Ditt uppdrag blir att driva, utveckla och inspirera medarbetarna i arbetet med att nå uppsatta mål och att initiera och driva förbättringsarbeten. Du främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs vär...
2022-11-16 2022-11-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till barn- och ungdomskirurgiavdelning i Lund
Vi söker nu dig som tillsammans med dina två enhetschefskollegor vill leda barn- och ungdomskirurgiavdelning 65. Som enhetschef får du tillsammans med dina enhetschefskollegor ett gemensamt övergripande ledningsansvar för utveckling, verksamhet, ekonomi samt personal. Du blir närmsta chef för barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor, servicemedarbetare, farmaceut och medicinska sekreterare. Rollen innebär vidare ett nära samarbete med sektionschefen och de enhetsansvariga läkarna. Du rapporterar till områdeschefen oc...
2022-11-16 2022-12-06
Region Kronoberg Verksamhetschef till medicinkliniken
I rollen som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret att leda och styra verksamheten samt det yttersta ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du har dessutom det yttre medicinska ansvaret. I rollen har du ett direkt chefskap för 3 biträdande verksamhetschefer (två omvårdnadschefer och en övergripande läkarchef), samt 4 läkare och en kliniksekreterare. Du har en viktig strategisk roll och arbetar nära sjukhusens övriga verksamhetschefer och ledning. I ditt uppdrag ingår utveckling, planering, förbättring och uppföljning av verk...
2022-11-16 2022-12-07
1 2 3 >