Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ersta diakoni, Medicinklinik Utvecklingsinriktad sektionschef till Ersta endokrinologi och diabetessektion, Ersta sjukhus
Vi har gjort en omorganisation av vår verksamhet där diabetes- och endokrinmottagningen blir en egen sektion under en chef. Mottagningen omfattar öppenvårdsmottagning för patienter med olika endokrinologiska tillstånd. Vi är en av Sveriges största mottagningar för patienter med Typ 1 diabetes och vi ligger i framkant avseende behandling av dessa. På mottagningen arbetar vi personcentrerat och här tjänstgör läkare, diabetessköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fotvårdare och dietist för att tillsammans i team erbjuda patienten förstklassi...
2024-04-19 2024-05-19
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Verksamhetschef till VO hud, ögon, ÖNH i Helsingborg
Vi söker dig som har vilja och förmåga att leda vårt verksamhetsområde framöver. Du har siktet inställt på att skapa en attraktiv arbetsplats och du vill utveckla verksamheten genom att arbeta aktivt med ständiga förbättringar. För att trivas inom Region Skåne är det viktigt att du känner dig hemma i våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetsområdets alla delar, ekonomi, personal och verksamhetsutveckling. Vidare ingår det att skapa goda förutsättningar för...
2024-04-17 2024-05-12
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Enhetschef till Neonatalavdelning i Helsingborg
Ni kommer att vara två enhetschefer som har ett gemensamt övergripande ledningsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Som enhetschef driver du i nära samarbete med din chefskollega det dagliga operativa arbetet på avdelningen där du är närmaste chef för sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans skapar ni tydlighet kring beslut, riktlinjer, uppsatta mål och arbetssätt. En viktig del av arbetet är att ta initiativ till att leda förändringar och utvecklingsprojekt för att kontinuerligt fortsätta att utveckla och förbättra ...
2024-04-16 2024-05-14
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Verksamhetschef ambulans- och akut verksamhet
Som verksamhetschef för ambulans- och akut verksamhet har du ett övergripande strategiskt ledaruppdrag, där du arbetar långsiktigt med verksamhetsområdets utveckling. Du ser helheten, dess potential och agerar förebild genom att aktivt arbeta med att skapa engagemang och delaktighet. Du har det övergripande ansvaret för personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö samt det medicinska och ekonomiska resultatet. Till din hjälp har du en biträdande verksamhetschef samt tillgång till flertalet stödfunktioner i form av exempelvis HR-partner och contr...
2024-04-16 2024-05-12
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet Vårdenhetschef till Ambulansen Sandviken/Hofors
Som vårdenhetschef för ambulansstationerna Sandviken och Hofors kommer du att ha ett operativt ledarskap där du ansvarar för den dagliga driften, medarbetarna och arbetsmiljön, samt att lagar, avtal och policys efterföljs. Du tar ett stort ansvar gällande vård- och kvalitetsfrågor och ser till att de hanteras på bra sätt. Enhetens medarbetare är utspridda på två stationer där de bemannar våra ambulanser samt vår dagbil, vilket innebär att du som vårdenhetschef kommer att röra dig emellan orterna för att bidra med ett närvarande ledarskap. Även ...
2024-04-15 2024-05-05
Region Skåne, Primärvården Verksamhetschef för VO Mobila team och specialiserad palliativ vård sydvästra Skåne
Är du en driven och trygg ledare som har förmåga att engagera och inspirera? Motiveras du dessutom av att vara en del i utvecklingen av hälso- och sjukvården? Då kan detta vara tjänsten för dig! Som verksamhetschef ingår du i ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer inom Mobila team och specialiserad palliativ vård och bidrar där till ett helhetsperspektiv. Du leder din del av verksamheten via enhetschefer, medicinsk rådgivare, medicinskt ansvariga läkare och medarbetare. Du är även närmste chef för läkarna inom området. Till st...
2024-04-15 2024-05-05
Nybro kommun, Omsorgsförvaltningen Verksamhetschef Hälso- och sjukvård samt myndighet
Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för att planera, leda, följa upp och utveckla verksamheten inom ditt område utifrån gällande lagstiftning samt kommunens mål- och styrdokument. Du har direkt personalansvar för fyra enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering som ingår i din ledningsgrupp. Tillsammans med din ledningsgrupp ska du driva och leda verksamheten med fortsatt inriktning på utveckling så att visionen och de politiska målen uppnås. Organisatoriskt är du underställd förvaltni...
2024-04-15 2024-04-28
Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till kommunal hälso- och sjukvård - rehabiliteringsenheten
Som enhetschef leder du verksamheten mot vård- och omsorgsförvaltningens mål. Du har ansvar för kvalitet, arbetsmiljö, personal och ekonomi inom ditt ansvarsområde. En viktig del i arbetet är att bidra till goda relationer med andra aktörer såväl inom som utanför förvaltningen. Uppdraget kräver att du behärskar att växla mellan verksamhetsnära och mer långsiktig och strategisk styrning. I uppdraget ingår också utvecklingsarbete gällande hälso- och sjukvårdsfrågor generellt och att samverka såväl inom kommunen som med andra aktörer. Du ingår i ...
2024-04-12 2024-05-01
Region Jämtland Härjedalen, Läkare kirurgi Enhetschef till läkaravdelningen, Område kirurgi
Område kirurgi har cirka 280 medarbetare och består av övre- och nedre mag-och tarmkirurgi, proktologi, urologi, bröst- och endokrinkirurgi samt kärl-, plastik- och barnkirurgi. Området sköter även onkologimottagningen och den palliativa vården av cancerpatienter med tillhörande vårdavdelning, konsult- och hemsjukvårdsteam för palliativa patienter. Du blir chef för cirka fyrtio läkare och du kommer att planera, leda och följa upp verksamheten samt ha ansvar för budget, arbetsmiljö och personal. Det är också du som rekryterar nya kollegor.
2024-04-12 2024-04-30
Hofors kommun, underrubrik Områdeschef vård och omsorg
Socialnämnden genomför en omorganisation och i och med det inrättas tjänsten som områdeschef för vård och omsorg. Du kommer att vara med och bygga upp och implementera den nya organisationen. Vi söker dig som vill vara med att leda en verksamhet som är i ständig utveckling. Din roll innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du kommer att ansvara för enhetschefer inom äldreomsorg, sjuksköterske- och rehabteam samt LSS och psykiatri. I uppdraget ingår också rollen som verksamhetschef HSL. Du är en del av socialnämndens ledningsgrupp...
2024-04-12 2024-04-28
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vikarierande enhetschef till Norrmalm hemtjänst
Vi söker dig som vill ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete. I arbetet som enhetschef förväntar vi oss att du på ett positivt och engagerat sätt leder verksamheten mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet. Du ingår i hemtjänstens ledningsgrupp och förutsätts delta aktivt i avdelningens utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet är att få medarbetare att växa och utvecklas genom att öka möjligheterna till inflytande och delaktighet. I rollen som enhetschef företräder du arbetsgivaren...
2024-04-12 2024-04-26
Hofors kommun, underrubrik Områdeschef Individ och familjeomsorg
Socialnämnden genomför en omorganisation och i och med det inrättas tjänsten som områdeschef för individ och familjeomsorgen, IFO. Du kommer att vara med och bygga upp och implementera den nya organisationen. Vi söker dig som vill vara med att leda en verksamhet som är i ständig utveckling. Din roll innebär ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du kommer att ansvara för enhetschefer inom IFO som innefattar vuxenenheten, ekonomiskt bistånd, barn- och familj, öppenvård, alkoholhandläggare, arbetsmarknadsenheten samt integration. Du är en...
2024-04-12 2024-04-28
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Enhetschef till mottagning och sprutbytet på VO Infektionssjukdomar i Malmö
VO infektionssjukdomar söker nu en engagerad enhetschef som brinner för att leda och utveckla vår verksamhet med syfte att möta våra patienters behov. I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för mottagningen och sprutbytet på Sus i Malmö och i uppgift att leda vårt fantastiska team på tjugofem personer bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och receptionister. Du har det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. En viktig del i rollen är det utvec...
2024-04-11 2024-05-12
Region Gävleborg Biträdande vårdenhetschef barn- och ungdomsmottagningen
I uppdraget som biträdande vårdenhetschef arbetar du i nära samarbete med vårdenhetschef och är ersättare vid dennes frånvaro. Tjänsten kommer initialt att vara 50 % chefsuppdrag och upp till 50 % klinisk tjänstgöring, alternativt annat sidouppdrag inom barn och ungdomssjukvården, beroende på erfarenhet och kompetens. Ditt chefsuppdrag kommer innefatta personalansvar för ett tiotal medarbetare. Tjänsten innebär daglig överblick, styrning och ledning, vilket innebär närvaro under dagtid för att underlätta personalens behov av organisatoriska ...
2024-04-11 2024-05-05
Region Kronoberg, Sjukhusvård Avdelningschef till avdelning 11, barndagvården, barn och ungdomsvård i hemmet -delat ledarskap
Barn- och ungdomskliniken befinner sig i omställningen till nära vård med fortsatt stark vilja att bedriva en välfungerande verksamhet och leverera en högkvalitativ vård. Tillsammans ansvarar vi för att säkerställa en effektiv och framgångsrik verksamhet, där våra medarbetare trivs och känner sig motiverade. Vi söker dig som delar vårt engagemang och som vill arbeta för att främja barnens bästa och vill bli en del av vårt viktiga arbete! I din roll som avdelningschef har du ansvaret för budget, arbetsmiljö och personal för ca 30 medarbetare. D...
2024-04-10 2024-05-02
Region Kronoberg, Sjukhusvård Avdelningschef till barn och ungdomsmottagningar,lekterapin,paramedicinare och psykosociala resurser
Barn- och ungdomskliniken befinner sig i omställningen till nära vård med fortsatt stark vilja att bedriva en välfungerande verksamhet och leverera en högkvalitativ vård. Tillsammans ansvarar vi för att säkerställa en effektiv och framgångsrik verksamhet, där våra medarbetare trivs och känner sig motiverade. Vi söker dig som delar vårt engagemang och som vill arbeta för att främja barnens bästa och vill bli en del av vårt viktiga arbete! I din roll som avdelningschef har du ansvaret för budget, arbetsmiljö och personal för ca 30 medarbetare. D...
2024-04-10 2024-05-02
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Enhetschef till Ortopediavdelning i Hässleholm
Är du en ledare som bedriver ett tillitsbaserat ledarskap och som trivs med att utveckla verksamheten i nära samarbete med dina kollegor? Då tror vi att du har goda förutsättningar att leda vår verksamhet framåt! I rollen som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi. Du har siktet inställt på utveckling och att skapa en attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett gott medarbetarskap och en god arbetsmiljö, där medarbetarnas engagemang tas tillvara på bästa sätt. Det innebär...
2024-04-10 2024-04-30
Region Västerbotten, An op iva Skellefteå Biträdande Avdelningschef Iva och Postoperativ avdelning, AnOpIva Skellefteå
Som biträdande avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft för självständigt arbete i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Som biträdande avdelningschef har du ansvar för avdelningens verksamhet, medarbetare ...
2024-04-09 2024-04-30
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Tandreglering & Barntandvård Klinikchef till Specialisttandvården Ortodonti och Pedodonti
Som klinikchef jobbar du för klinikernas helhet och överenskomna mål. Du har ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Utifrån förutsättningar på kliniken, kan du del av din tid arbeta kliniskt. Till din hjälp har du teamchefer som verkar på daglig basis och ansvarar för bemannings- och medarbetarfrågor och du rapporterar till bolagets VD. Du är en ambassadör för Folktandvården, delar vår värdegrund och verksamhetsidé och verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du jobbar för att utveckla verksa...
2024-04-09 2024-04-23
Alingsås kommun, Avdelning LSS för assistans och stöd Enhetschef LSS personlig assistans och stöd
I rollen som enhetschef är du ansvarig för boendena inom LSS personlig assistans och stöd. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att ha en ändamålsenlig samverkan inom förvaltningen, med vård och omsorgsförvaltningen samt med externa aktörer såsom psykiatrin med flera. Som enhetschef är du ansvarig för att aktivt styra och leda både det dagliga arbetet och pågående utvecklingsprocesser. Du driver verksamheten utifrån politiska mål, lagstiftning och de krav som ställs på verksamheten i övrigt. En bärande del i ditt uppdrag är att leda oc...
2024-04-09 2024-05-02
Region Västerbotten, Cancercentrum Umeå Avdelningschef Palliativ medicin, Skellefteå
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Du har ansvar för; bemanning, kompetensförsörjning, utbildning/utveckling, personal, arbetsmiljö, ekonomi och rehabilitering. E...
2024-04-05 2024-04-29
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Prinsgatan och till Gyllenkrooksgatans hemtjänstcentral
Är du den trygga ledaren som får dina medarbetare att växa? Då är det här jobbet för dig. Eftersom vi har två pensionsavgångar söker vi nu nya enhetschefer som vill utveckla hemtjänsten i centrala Göteborg. Vi söker en enhetschef till Prinsgatans hemtjänstcentral och en enhetschef till Gyllenkrooksgatans hemtjänstcentral. Som enhetschef ansvarar du för utförandet av beviljade biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), i form av hemtjänst. Du ansvarar för att omsorgstagarnas behov av omsorg och service t...
2024-04-05 2024-04-21
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinsk enhetschef till endokrin- och diabetesmottagning i Helsingborg
Endokrin- och diabetesmottagningen på Helsingborgs sjukhus bedriver idag verksamhet med upptagningsområde stora delar av nordvästra Skåne. Uppdraget är att ta hand om, utreda och behandla patienter med diabetes typ 1, svårbehandlad diabetes typ 2, osteoporos, tyroideasjukdomar samt andra endokrina sjukdomar. Inom enheten finns även en multidisciplinär fotmottagning samt mottagning för gravida diabetiker. I uppdraget som medicinsk enhetschef kombinerar du din mottagningstjänstgöring med uppdraget att vara närmaste chef till läkarna på sektionen...
2024-04-05 2024-04-19
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinsk enhetschef till njursektionen i Helsingborg
I uppdraget som medicinsk enhetschef kombinerar du din tjänstgöring som specialistläkare/överläkare med uppdraget att vara närmaste chef till läkarna på sektionen, driva utvecklingsfrågor och samarbetar nära med enhetscheferna på sektionen. Du samarbetar tätt med ledningsgruppen för verksamhetsområdet, och representerar sektionen i övergripande forum. Du har tillsammans med verksamhetschef både strategiskt och operativt ansvar. Här ingår ansvar för personal, verksamhet och ekonomi. Du tar initiativ till att leda förändringar för att kontinuerli...
2024-04-05 2024-04-19
Folktandvården Klinikchef till Folktandvården Skåne, Specialisttandvården Orofacial medicin
Som klinikchef är du ansvarig för planering, ledning och verksamhetsutveckling på din klinik. Du bidrar även till hela organisationens utveckling, det är genom samarbete kliniker och medarbetare emellan som vi når vår gemensamma målbild. Till stöd i ditt arbete har du en gruppchef vars roll är att ansvara för icke-legitimerad personal, schemaläggning, administration, produktionsplanering och att stödja verksamheten i den dagliga driften. Du kommer att rapportera till verksamhetsområdeschefen för specialisttandvård och forskning. Som klinikchef...
2024-04-04 2024-04-29
1 2 >