Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun Enhetschef till hemtjänsten i Hallabro/Eringsboda
Som enhetschef leder du arbetet inom hemtjänsten tillsammans med övriga kollegor i verksamhetsområdet. Ni har helhetsansvaret men vet vilka delar av verksamheten var och en av er har personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar för. I uppdraget ingår att verksamheten har god kvalitet samtidigt som ekonomin skall vara i balans. Du organiserar din enhet utifrån kundens perspektiv genom dina arbetsgrupper för att nå hög kontinuitet samt säkerställer att delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utförs på ett säkert sätt. Du använder til...
2021-06-24 2021-07-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till habiliteringen vid riksgymnasiet i Kristianstad
I rollen som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Du har det direkta personalansvaret för cirka 10 medarbetare. En viktig del i chefsrollen är att coacha och stödja medarbetarna samt ta tillvara deras kompetens och engagemang. Genom ett tydligt och närvarande ledarskap leder och motiverar du medarbetarna i det dagliga arbetet. Du arbetar systematiskt med uppföljning och utveckling av verksamheten och bidrar med nytänkande och inspiration. Vidare tydliggör och kommunicerar du visioner, mål och stra...
2021-06-23 2021-07-15
Danderyds kommun, Vård och omsorg Verksamhetschef till Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende i Danderyd
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö för din verksamhet. Du driver samt utvecklar verksamheten i enlighet med uppsatta mål inom given ekonomisk ram. Du leder verksamheten tillsammans med dina gruppchefer. Stödfunktioner finns bland annat inom ekonomi, kommunikation, IT och HR. Du ingår tillsammans med 5 andra verksamhetschefer i ledningsgruppen för verksamhetsområdet vård och omsorg, egen regi. I arbetet ingår att hantera personalfrågor som kompetensstrategi och arbetsmiljö, samt ansvara för ...
2021-06-23 2021-07-07
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vill du bli vår avdelningschef för habilitering syn, hörsel och tolk?
Hej! Jag heter Eva Gustafsson och är verksamhetschef för habilitering och hjälpmedel. Jag söker nu en avdelningschef som vill ingå i mitt ledarteam, med uppdrag att leda och utveckla verksamheten inom habilitering, syn, hörsel och tolk. Som avdelningschef blir du en nyckelperson för att hålla ihop utvecklingen inom just ditt ansvarsområde, men du är också en viktig person i ledningsgruppen för hela verksamheten. Du har ansvar för personal, ekonomi och verksamhet inom din avdelning. Du omges av ett trevligt och engagerat gäng med hög kompete...
2021-06-23 2021-08-01
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Enhetschef Förvaltning Digitalisering, IT och MT/ Strategisk portföljstyrning
Är du en nyfiken och innovativ förändringledare som brinner för verksamhetsutveckling och digitaliseringslösningar? Är du samtidigt projektinriktad och skicklig i de strategiska frågeställningarna och drivs av att kunna inspirera andra? Vill du dessutom vara med och utveckla och driva digitaliseringen i Region Skåne och ansvara för verksamhetens digitala invånar- och patienttjänster? Då kan tjänsten som enhetschef mot Strategisk portföljstyrning vara en unik möjlighet för dig! I din roll som enhetschef ansvarar du för den strategiska utveckli...
2021-06-23 2021-07-07
Region Blekinge, Akutkliniken Avdelningschef till akutmottagningen i Karlskrona
Är du en driven och trygg person som har god förmåga att entusiasmera och motivera dina medarbetare? Drivs du av verksamhetsutveckling och att skapa förutsättningar för utveckling? Då kan tjänsten som avdelningschef till akutmottagningen i Karlskrona vara något för dig! Akutmottagningen tillämpar under en testperiod ett delat ledarskap på avdelningen. Tillsammans med din chefskollega kommer du att leda och utveckla enheten samt bibehålla och utveckla samarbetet med vårdgrannar. Därtill ansvarar ni att tillsammans strukturera arbetet, utveckla...
2021-06-22 2021-07-25
Region Västerbotten, Hälso och Sjukvårdsförvaltning Områdeschef för Närsjukvård Södra Lappland
Som områdeschef för närsjukvårdsområde Södra Lappland har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ramar. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten i nära samarbete med övriga områden. Som områdeschef för närsjukvårdsområde Södra Lappland har du ett särskilt ansvar att utveckla den nära vården, dvs samarbetet mellan primärvård, sjukhusvård och vidare med kommunerna. Du är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören och utöver att leda och utveckla närsjukvårdsområde...
2021-06-21 2021-08-15
Region Västerbotten, Bild-och funktionsmedicin VB Avdelningschef, Bild och funktionsmedicin, Lycksele
Som avdelningschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och ifrågasätter samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I dina arbetsuppgifter som avdelningschef ingår personalansvar. Det innebär bland annat medarbetarsamtal, arbetsmiljö- och ...
2021-06-21 2021-08-23
Folktandvården Kliniksamordnare till Folktandvården Skåne, Skanör
Som kliniksamordnare har du den viktiga rollen att vara länken mellan klinikchef och medarbetarna på kliniken. Din huvudsakliga uppgift är att stötta i det dagliga ledarskapet och dagliga driften. I dina arbetsuppgifter ingår också bland annat: - produktionsplanering - schemaläggning - fakturering - kundvård - övrig administration Du kommer att vara delaktig i planering, ledning och verksamhetsutveckling av kliniken. Du kommer också att ingå i fusionens klinikledning och vara arbetsgivarrepresentant samt ingå i den lokala samverkansgru...
2021-06-18 2021-07-04
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Enhetschef till Barn- och Ungdomspsykiatrin
Som enhetschef på BUP har du ett samledarskap med ytterligare 2 enhetschefer. Verksamheten är teambaserad och varje team arbetsleds av en teamledare som är direkt underställd enhetschefen. Enhetschefen har budget- personal- och arbetsmiljöansvar. Du sitter med i områdets ledningsgrupp och samarbetar där med områdets övriga enhetschefer samt stabsresurser.
2021-06-18 2021-08-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Verksamhetschef för Individ och familjeomsorgen samt biståndsenheten
Du ansvarar för verksamhetsutveckling, arbetsmiljö, personal, ekonomi och organisation utifrån tilldelad budget och yttre organisatoriska ramar. Verksamhetschefen ansvarar också för tillsyn av enskild verksamhet. Du ingår i sektorns ledningsgrupp där du bidrar till utveckling och helhetssyn. Du arbetar på strategisk nivå och leder kommunen, sektorn och socialtjänsten in i framtiden. Vi lovar dig ett omväxlande och roligt arbete där du arbetar i ett team av verksamhetschefer. Verksamhetschefen förväntas utifrån politiska beslut vara drivande i ...
2021-06-18 2021-07-09
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Verksamhetschef för hälso- och sjukvård
Är du intresserad av att jobba med utveckling och förändringsarbete? Om du är legitimerad inom hälso- och sjukvård och har chefserfarenhet har du chansen nu! Vi erbjuder ett chefsuppdrag där utveckling och förändring kommer att vara i fokus genom tillitsbaserad styrning och ledning där du har stora möjligheter att vara med och påverka. Vi tror på ett ledarskap som möjliggör verksamhetsutveckling både inom det egna ansvarsområdet men också i samverkan med både verksamheter inom förvaltningen samt de andra förvaltningarna inom kommunen. Tillsamm...
2021-06-17 2021-07-09
Region Blekinge Avdelningschef till Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn
Chefskap i Region Blekinge består dels av en arbetsgivarroll, dels av en ledarroll. Båda är lika viktiga, att i arbetsgivarrollen vara regionens företrädare och att i ledarrollen stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten utvecklas och förbättras. Som avdelningschef på Brunnsgårdens vårdcentral svarar du under verksamhetschefen för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom delegerat ansvar. Du är första linjens ledare och chef. Vi söker dig med intresse och förmåga till ett aktivt och lyhört ledar...
2021-06-17 2021-08-06
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Enhetschef till hjärtintensivavdelningen (HIA) i Ystad
Nu välkomnar vi dig som vill arbeta som enhetschef på HIA och som drivs av att leda, samarbeta, utveckla och engagera dina medarbetare. I din roll som enhetschef hos oss leder och utvecklar du verksamheten utifrån de mål, vårdprocesser och ekonomiska ramar som ges. Vilket innebär ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du ingår i ledningsgruppen för VO Akut och medicin i Ystad och du kommer tillsammans med ledningsgruppen och medicinskt ansvarig läkare på enheten arbeta både strategiskt och proaktivt. Det finns också förvänt...
2021-06-17 2021-07-01
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till barn- och ungdomspsykiatri i Trelleborg
Vi välkomnar nu en ny enhetschef till vår mottagning då vår nuvarande enhetschef kommer att gå vidare till annat uppdrag i organisationen. Är du vår nya enhetschef? Som enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp och är direkt underställd områdeschefen. Du ansvarar för verksamhet, personal och ekonomi, där du har stöd av HR-specialist respektive ekonom. I ditt ledarskap ser du verksamheten ur ett helhetsperspektiv där du planerar och organiserar samt följer upp beslut och resultat. Vidare ansvarar du för den dagliga driften där du leder och f...
2021-06-16 2021-06-28
Region Jämtland Härjedalen Enhetschef till nystartad personalpool
Som enhetschef är du direkt underställd Divisionschef Kirurgi och ingår i divisionens ledningsgrupp men uppdraget är hälso- och sjukvårdsövergripande. I arbetsuppgifterna ingår budget-, arbetsmiljö, utvecklings- och personalansvar. Din roll som enhetschef är att ha medarbetaransvaret, medan arbetsmiljöansvaret ligger hos den enhetschef som anlitar medarbetare ur poolen. Som chef förväntas du att samarbeta med chefskollegor inom enheterna på område Kirurgi, Medicin och Ortopedi. Samverkan med andra aktörer och övriga enheter på sjukhuset är o...
2021-06-16 2021-07-04
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Biträdande vårdenhetschef Strömsbro Din Hälsocentral
I din roll som biträdande vårdenhetschef har du ett nära samarbete med vårdenhetschef och chefstöd. Tillsammans arbetar ni strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv, där ni i nära samverkan kommer att planera och leda verksamheten. Du kommer att ha ett direkt ansvar för personal och ekonomi, i viss omfattning. Verksamhetsansvaret ligger ytterst på vårdenhetschef, men givetvis är du också delaktig och drivande i arbetet med att kontinuerligt utveckla verksamheten. Hos oss får du: • Ett meningsfullt och omväxlande uppdrag, tillsammans med engage...
2021-06-14 2021-06-27
Stenungsunds kommun, Funktionsvariation Enhetschef till verksamhetsområde Funktionshinder
Som enhetschef inom funktionshinder får du ett spännande och utmanande uppdrag gällande att leda, planera och utveckla verksamheten. Tillsammans med medarbetarna kommer du att ansvara för att insatserna till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp som aktivt arbetar tillsammans och där det råder ett gott arbetsklimat med ett nära samarbete och många, glada skratt. Ansvar för budget, arbetsmiljö och personal ingår i tjänsten liksom mycket samverk...
2021-06-11 2021-07-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till vuxenpsykiatrimottagning i Trelleborg
Som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du kommer att vara närmaste chef för cirka 30 medarbetare. Tillsammans arbetar du och dina medarbetare mot uppsatta mål, utvärderar och förbättrar. Vi strävar hela tiden efter att arbeta värdeskapande för våra patienter vilket du bidrar till genom ett coachande och drivande ledarskap. En annan chefsegenskap som är viktig hos oss är förmågan att skapa engagemang och inspirera. Det innefattar ett medvetet arbete där du aktivt tar tillvara på och utveckla...
2021-06-11 2021-07-02
Folktandvården Kliniksamordnare till Folktandvården Skåne, Lund C
Som kliniksamordnare är du en del av klinikledningen och du är länken mellan klinikchefen och kollegorna på kliniken. Du är där i vardagen och ansvarar för den dagliga driften. Ditt uppdrag är brett och varierande men din kanske viktigaste uppgift är att vara både en inspiratör och en förebild. Vi är stolta över vår ledningsfilosofi och att vi leder värderingsstyrt genom att entusiasmera och motivera varandra. Det är klinikledningen som, tillsammans med kollegorna, driver och utvecklar verksamheten i linje med vår affärsplan. I dina arbetsuppg...
2021-06-11 2021-06-25
Region Skåne, Primärvården Enhetschef till UM Skåne Online i Malmö
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och verksamhet. I din roll ingår att leda, planera och utveckla verksamheten och du är direkt underställd verksamhetschefen. Du kommer att vara starkt delaktig i hur den digitala enheten framöver ska bemannas och drivas, koncept för detta utarbetas tillsammans med dig! Som enhetschef tydliggör och kommunicerar du visioner, mål och strategier samt organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. En viktig del i rollen är även att coacha och stödja medarb...
2021-06-11 2021-06-25
Region Gotland, Planeringsenhet Vård Enhetschef planeringsenhet vård
Som enhetschef är du organiserad under resursområde Service- och diagnostik. Uppdraget innebär ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi på enheten. Du svarar för planering, samordning, kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Som ledare är du en förebild genom ett tillitsbaserat ledarskap som skapar arbetsformer så att medarbetarnas kompetens, engagemang och delaktighet tas till vara. Förutom rollen som enhetschef för din enhet har du även en viktig funktion i resursområdets ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med andra enhets...
2021-06-11 2021-06-27
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Till Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen söker vi dig med mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad har vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse för att göra skillnad. Du kommer verka i en funktionsorganisation indelad i fyra stadsområden. Du kommer även att samverka med andra funktionsområden, andra förvaltningar och externa aktörer. Du ansva...
2021-06-10 2021-07-04
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till barnakutmottagning i Malmö
Har du intresse av att leda, engagera och utveckla barnsjukvården? Är du en trygg person med mod att driva och tänka nytt? Då kan du vara den vi letar efter som tillsammans med medarbetare, enhetsansvarig läkare och övriga nyckelpersoner fortsätter arbetet med att utveckla barnakuten. Vi söker dig som har god förmåga att leda och motivera dina medarbetare genom ett närvarande ledarskap. Genom din kommunikativa förmåga och lyhördhet skapar du delaktighet och förståelse för det arbete som ska genomföras. Du kan såväl leda som delta i förändring...
2021-06-09 2021-07-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Enhetschef till VO infektionssjukdomar avdelning 74 i Lund
Vi söker nu enhetschef till avdelning 74 i Lund då en av enhetscheferna går vidare inom verksamheten till annat uppdrag. Du kommer ingå i ett parledarskap med nuvarande enhetschef, för att leda i en stimulerande och utmanande verksamhet med duktiga och engagerade medarbetare. Tillsammans med din enhetschefskollega har ni det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi samt för att leda vård och omvårdnad inom enheten så att en god kvalitet uppnås. Vidare ingår att driva verksamhetsutveckling och att leda personalgruppen....
2021-06-07 2021-06-28
1 2 >