Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Enhetschef inom Funktionsstöd
Som enhetschef inom funktionsstöd är du en av nio chefer som ingår i avdelningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen har en stark framåtanda och siktar högt, präglas av god stämning och ett gott samarbetsklimat. Här ges möjlighet till kontinuerlig arbetsledning och avstämning med avdelningschef samt kollegial handledning. I arbetet ingår ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö. Uppdraget handlar om att ansvara för gruppbostad- och /eller servicebostad samt assistansgrupp. Du implementerar fattade beslut, är tydlig avseende uppd...
2024-04-19 2024-05-09
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Områdeschef
Som områdeschef hos oss har du ett helhetsansvar för din verksamhet gällande personal, ekonomi, kvalitet och utveckling. Du rapporterar till funktionschefen inom området och ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med sju andra områdeschefer. Verksamheten du leder styrs av olika lagar samt vård- och omsorgsnämndens mål. Hos oss förväntas du som ledare sträva efter att skapa tillit och att i rollen använda ett utvecklande ledarskap för att alla dina medarbetare ska känna arbetsglädje, må bra och prestera som bäst. Vi värdesätter ett tä...
2024-04-18 2024-05-09
Torsby kommun, Socialnämnden Spännande ledigt jobb i Torsby! Områdeschef inom vård och omsorg
Vi söker efter en områdeschef som är redo att ta rodret och leda teamet i södra Klarälvdalen. Det aktuella uppdraget omfattar arbetsområdena Klarastrand, vilket är ett särskilt boende med nuvarande 15 boendeplatser, samt hemtjänstområdet Klarälvdalen södra. Här finns möjligheten att bli en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att erbjuda kvalitativ vård och omsorg till invånarna i Torsby. Som områdeschef spelar du en central roll i ledningen av vårt arbete inom vård och omsorg. Din uppgift är att säkerställa att verksamheten...
2024-04-18 2024-05-13
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Jonseredsgårdens äldreboende i Partille kommun
Jonseredsgårdens äldreboende hittar du mitt i centrala, charmiga Jonsered som ligger lugnt och naturnära, med goda kommunikationsmöjligheter med buss och tåg. Vi har boende med 50 lägenheter inom somatik och demens. Vi söker nu en enhetschef som tillsammans med nuvarande chef på Jonseredsgården vill driva verksamheten framåt tillsammans med duktiga och engagerade medarbetare. Verksamheten befinner sig i ett spännande läge med stor möjlighet att påverka där du och din chefskollega har chans att forma något riktigt bra tillsammans. Här finns all...
2024-04-12 2024-04-21
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Enhetschef till kombinerad tjänst inom hemvård och särskilt boende
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du har ett helhetstänk och är en transparent, prestigelös ledare med genuint intresse för medarbetarnas välmående och utveckling. Din förmåga att kommunicera och skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Du ingår i vård ...
2024-04-12 2024-05-05
Landskrona stad, Omsorgsförvaltning Chef till utvecklingsorienterad hemvård
Hemvårdsgruppen Hvilan är beläget i lokalen i centrala Landskrona, hemvårdsgruppen arbetar enligt de traditionella omvårdnadsuppgifterna inom hemvården. Vi arbetar i tvilling och trillingskap vilket medför att du har tryggheten av närhet till kollega. Som chef har du även stöd i form av samordnare och ett chefstöd som delas mellan tvillingarna i lokalerna. Som chef i Landskrona stad anger du riktning, skapar förutsättningar för handlingskraft och följer upp resultat genom ditt närvarande ledarskap. Det är självklart för dig att driva verksamhe...
2024-04-11 2024-05-05
Enköpings kommun Vård och omsorg Nu söker vi en enhetschef till Åkersbergsvägen
Som chef inom äldreomsorgen har du en viktig roll i den dagliga verksamheten. Du coachar, stöttar och leder det dagliga arbetet, samtidigt som du har kontakt med de äldre och deras anhöriga. Som chef har du en nyckelposition för att vår äldreomsorg i kommunen ska fungera dygnet runt, året runt. Ditt ansvar som enhetschef inom Åkersbergsvägen kommer att omfatta medarbetare, arbetsmiljö samt visst ekonomiskt ansvar. Din närmsta chef kommer vara Annica Kääriä som är resultatenhetschef för Åkersbergsvägen. Tillsammans kommer du och resultatenhets...
2024-04-10 2024-05-02
Avesta kommun, Vård och omsorg Enhetschefer till vård och omsorg, Avesta kommun
Som enhetschef leder du din enhet och arbetsgruppen mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och boendets kvalitet. Vi söker dig som verkligen vill arbeta hos oss och göra skillnad för medborgarna i Avesta. I ditt ledarskap är du närvarande och stödjande. Du trivs med att hitta lösningar och är operativ i ditt ledarskap. Som stöd i ditt uppdrag har du även en enhetsadministratör. I Avesta kommun finns även rekryterare kopplad till omsorgsförvaltningen, HR-konsult med omsorgsfrågor och en förvaltningsekonom. Dessutom finn...
2024-04-10 2024-05-01
Ulricehamns kommun, Verksamheter inom välfärd Enhetschef till Resursenheten
Ditt uppdrag som enhetschef är att planera, leda och driva din verksamhet utifrån ett kundfokus där individens behov står i centrum. Att hitta de goda lösningarna för individen och ha en hög kundnöjdhet är ett givet mål. Genom ditt sätt att leda, utveckla och fördela resurser ger du personalen rätt förutsättningar att ge en kvalitetssäker vård och omsorg. För oss är ett tillitsbaserat ledarskap en viktig del av vår värdegrund. Du har verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. För att möta framtida krav och förväntningar ingår ett ...
2024-04-08 2024-05-05
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Enhetschef till Ågården i Lindesberg
Vi söker dig som vill ingå i ett team och tillsammans utveckla arbetet på Ågården. Du kommer ha ett tätt samarbete och utbyte med din enhetschefskollega kring gemensamma frågor men har samtidigt delade ansvarsområden gällande personalgrupper. Som enhetschef kommer du ha fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du ska på ett kostnadseffektivt sätt leda, planera, samordna och utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning, politiska beslut, mål och riktlinjer och ekonomiska ramar. Ett stort arbetsområde för dig som chef kommer bli...
2024-04-08 2024-04-28
Tierps kommun, Vård och omsorg Enhetschef Hemtjänst Norra
Vår kollega går vidare till nya utmaningar, därför söker vi dig som kan driva och utveckla verksamheten med stort fokus på brukare, medarbetare och ekonomi. Som enhetschef har du ansvar för den dagliga driften av verksamheten, budget, enhetens resultat och utvecklingen av medarbetarnas arbetsmiljö. Det innebär att du planerar, genomför, följer upp, analyserar och vidtar åtgärder för att fullgöra enhetens uppdrag och tillgodose brukarnas behov. På uppdrag av områdeschefen driver du även de strategiska målen tillsammans med dina sju chefskollego...
2024-04-08 2024-04-22
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Fredslunds särskilda boende
Din roll innebär ansvar över personal, arbetsmiljö och budget. Du planerar och leder din verksamhet mot uppsatta mål. Utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt ledaruppdrag. Tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare hittar du nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt ge god omsorg. Som stöd i det dagliga arbetet har du nära kontakt med din samordnare och övriga enhetschefskollegor. Till förfogande finns också förvaltningens stab samt kommunens övriga stödfunktioner som t ex HR, rekryterare och ekonomi. ...
2024-04-03 2024-04-24
Skellefteå kommun, Socialkontoret Sommarjobb enhetschefer, vård och omsorg/stöd och service
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du är underställd verksamhetschef och har ansvaret för ett antal medarbetare samt verksamhets- och budgetansvar. En stor del av ditt uppdrag är att stödja medarbetarna i de frågor och situationer som uppstår. Du omges av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, bemanning, schemaläggning, ekonomi, HR med mera, som underlättar och stödjer ditt administrativa arbete som chef och som även fungerar som kom...
2024-01-10 2024-04-30