Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lindesbergs kommun, Grundskola Rektor till Hagabackens skola
Du kommer ansvara för verksamhet, personal och ekonomi samt ha ett särskilt fokus på resultat och utveckling samt elevhälsan. Uppdraget kommer mycket handla om att driva ett förändringsarbete mot förbättrade resultat och uppnå ett tydligt och strukturerat kvalitetsarbete. För att lyckas med detta är det viktigt att ni lyckas tillvarata kraften i personalens kompetens och driv samt skapar en Tillsammans-känsla. Som rektor i Lindesbergs kommun förväntas du även ha en aktiv roll i kommunens rektorsgrupp där du tillsammans med andra skolledare sam...
2024-04-19 2024-05-03
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till tre förskolor i Braås!
Är du en passionerad och driven ledare med stort intresse för pedagogik? Vi söker nu rektor till förskolorna Ängslyckan, Sjöborgsvägen och Dädesjö. Alla tre förskolorna är belägna i Braås och två av förskolorna är nybyggda. Du ansvarar även för en öppen förskola som har sina lokaler på Ängslyckans förskola. Här får du som rektor möjligheten att bygga upp din organisation där förskolorna blir tre samverkande enheter. Förutom ett nära samarbete med biträdande rektor har du även tillgång till stöd ifrån förvaltningens stödavdelningar, skolledart...
2024-04-19 2024-05-12
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, vuxnas lärande Rektor till Vuxnas lärande
Som rektor för Vuxnas lärande leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med styrdokument, kommunala förvaltningsövergripande mål och uppdrag samt vuxenutbildningsförordningen. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Vuxenutbildningen ska bidra till tillväxt och utveckling utifrån de behov kommunen och regionen har. Tillsammans med kollegor, medarbetare och förvaltning bidrar du till samverkan med näringsliv, kommuner och övriga verksamheter inom kommunen. Detta sker bland annat i den lokala ledningsgruppensgruppen, ledningsgruppen ...
2024-04-19 2024-05-05
Lindesbergs kommun, Förvaltningskontor BUF Verksamhetschef grundskola
Som Verksamhetschef kommer du ha ett övergripande ansvar för grundskolans verksamhet, personal och ekonomi. Du arbetar utifrån de politiska målen och leder, följer upp och utvecklar grundskoleverksamheten. Du arbetar strategiskt för att systematiskt öka kvaliteten i verksamheten. Ökad måluppfyllelse är det centrala i uppdraget. Du leder verksamheten tillsammans med grundskolans rektorsgrupp och ingår i förvaltningens ledningsgrupp utifrån ett helhetsperspektiv. Även samverkan med andra förvaltningar och aktörer ingår. Du företräder förvaltninge...
2024-04-18 2024-05-02
Malung-Sälens kommun Rektor till Lillmons skola
Som rektor är du skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg studiemiljö och att undervisningen utvecklas och håller en god kvalité. För att lyckas behöver du arbeta långsiktigt och systematiskt tillsammans med elever och personal. Rektor följer upp och analyserar elevernas resultat och lärarnas undervisning. Som rektor skapar du förutsättningar för lärarna att samverka i ett kollegialt lärande som ger avtryck i undervisningen med lärarens ledarskap i klassrummet som fokus. Du kommer att ha ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö....
2024-04-18 2024-05-06
Falkenbergs kommun, Barn- och elevhälsan Sektorchef Lärande och hälsa
I rollen som sektorchef för Lärande och hälsa leder du på huvudmannens uppdrag en kvalificerad stödorganisation för att främja alla barns och elevers lärande, hälsa och utveckling, samt öka tillgången till en likvärdig utbildning utifrån nationella styrdokument, Utbildning Falkenberg och andra lokala styrdokument. Sektorn ska även säkerställa och stödja verksamheterna till en god efterlevnad av styrdokument, lagstiftning, riktlinjer, beslut och praxis. I uppdraget ligger att leda sektorns arbete att fullgöra uppdraget. Du arbetar direkt under ...
2024-04-17 2024-05-05
Östhammars kommun, Grundskola Biträdande rektor, Gimo
Arbetet som biträdande rektor är ett spännande och varierande uppdrag där du leder och fördelar arbetet i samverkan med din rektor och ledningsgrupp. Du och rektor utgör ett team där ni kompletterar varandras kompetenser och tidigare erfarenheter. Det övergripande ansvaret för skolans verksamhet ligger hos rektor och du som biträdande rektor har ett delegerat ansvar. Det innebär att du leder och coachar medarbetarna utifrån deras uppdrag och utmaningar samt har medarbetarsamtal och lönesättande samtal. Förutom personalansvar har du ansvar för a...
2024-04-17 2024-05-19
Malmö stad Biträdande rektor till Malmö Citadellsgymnasium
Malmö Citadellsgymnasium är i en expansiv fas och vi kommer att dubblera vår verksamhet under det kommande läsåret. Nu söker vi en biträdande rektor som vill vara med och utveckla vår skola som till hösten flyttar in i vårt nybyggda skolhus på Citadellskajen, med Malmöhus slott som närmsta granne!  Arbetsuppgifter Som biträdande rektor är ditt huvudsakliga uppdrag att utveckla och leda den pedagogiska personalen vid skolan för att skapa förutsättningar för dessa att planera, samordna, utveckla och utvärdera undervisningen enskilt och gemensam...
2024-04-17 2024-05-01
Sollefteå kommun Biträdande rektor till Sollefteå gymnasium
Som biträdande rektor vid Sollefteå gymnasium är ditt uppdrag att leda och utveckla det pedagogiska arbetet tillsammans med dina medarbetare och övriga skolledare. Du leder och samordnar de processer som främjar elevernas lärande, resultat och inflytande. Du verkar för en lärande organisation med goda relationer till medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vidare är du delaktig i skolans elevhälsoarbete och tar ansvar för arbetsmiljö samt ingår i budgetprocessen. Som biträdande rektor ingår du i ledningsgruppen för gymnasiet tillsammans med re...
2024-04-16 2024-05-05
Sollefteå kommun Biträdande rektor till Junsele skola 60%
Som biträdande rektor vid Junsele skola är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en lärande organisation, med utgångspunkt i forskning och på vetenskaplig grund, där både elever och personal kan växa, utvecklas och lyckas. I din roll som biträdande rektor är rektor din närmaste chef och du ingår tillsammans med denne i verksamhetschefens...
2024-04-15 2024-04-30
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Rektor till Tornlyckeskolan
Som rektor har du övergripande ansvar för skolans dagliga drift och utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: - leda verksamheten tillsammans med dina två biträdande rektorer för att utveckla och organisera arbetet i enlighet med lag/förordning och övriga styrdokument på nationell och kommunal nivå -att vara pedagogisk ledare som styr verksamheten mot uppsatta mål samt ansvarar för det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolenheten - ansvarar för mål, budget, personal och verksamhet samt mandat att delegera till biträdande ...
2024-04-12 2024-05-05
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Rektor Altorpskolan
I uppdraget som rektor ingår att leda och planera för skolenhetens fortsatta utveckling tillsammans med annan rektor på skolan. Vi söker dig som vill samordna, utmana och leda det pedagogiska utvecklingsarbetet vidare i ett gemensamt ledarskap. Som rektor ansvarar du för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- och skolutveckling. Uppdraget omfattar även ett ansvar som verksamhetsutvecklare inom IT där du driver samt företräder Bildningsförvaltningen. Altorpskolan är en 7-9-skola med ca 300 elever och drygt 40 medarbetare. Det pedagogiska ...
2024-04-12 2024-05-01
Grums kommun Biträdande rektor
Som chef ska du i ditt ledarskap kunna omsätta vår politiska riktning till en bra verksamhet. Ledarskapet ska bottna i en djup förståelse för vår värdegrund och de krav och förväntningar vi ställer. I ditt uppdrag som biträdande rektor är du en viktig del i skolans ledningsgrupp. I ditt ledarskap ska du medverka till skolans utveckling och kunna ge medarbetare professionellt stöd. Det ingår personalansvar och de delar som följer uppdraget. Du ska bistå skolledning när de gäller att följa upp processer inom ramen för det systematiska kvalitetsa...
2024-04-12 2024-05-05
Strömstads kommun, Grundskola 4-6 och anpassad grundskola Biträdande rektor till grundskolan F-6
Nu förstärker vi ledningsorganisation inom grundskola F-6 i Strömstads kommun. Du kommer att anställas under verksamhetschef för förskola/grundskola F-6/anpassad grundskola och stötta upp rektorer inom F-6-verksamheten. Från höstterminen kommer du att arbeta riktat mot Bojarskolan som är en skolenhet som växer. I ditt uppdrag som biträdande rektor ingår att tillsammans med rektor, lärare och andra medarbetare driva utvecklingsarbetet på skolan för att nå en ökad måluppfyllelse. Du är underställd verksamhetschef, men arbetsleds av den rektor du...
2024-04-12 2024-05-05
Ulricehamns kommun, sektor lärande Rektor till förskolan
Som rektor för förskolorna i området arbetar du med både operativa och strategiska frågor för att utveckla och leda verksamheten mot goda resultat. I ditt uppdrag har du ansvar för personal, budget och arbetsmiljö. Du bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som är baserat på forskning och vetenskapliga grunder och arbetar utefter de styrdokument, lagar och förordningar som styr förskolan. Sektor lärande huvudfokus är att öka måluppfyllelsen och det arbetet börjar redan i förskolan. Som rektor är du pedagogisk ledare för personalen på försko...
2024-04-12 2024-05-05
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Kombinerad tjänst biträdande rektor och lärare mot fritidshem .
Tjänsten är en kombinerad tjänst som biträdande rektor och fritidslärare. Som fritidslärare förväntas du undervisa i ett ämne du är utbildad i samt ansvara för utvecklingen av fritidshemmet. I din roll som biträdande rektor samarbetar du med rektor och administrativ personal. Du blir en viktig del av skolans ledningsgrupp. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten och tillsammans med rektor och övriga medarbetare utforma och utveckla verksamheten mot hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utifrån skolans mål, skapa förutsättn...
2024-04-11 2024-04-24
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Biträdande rektor
Som biträdande rektor ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån gällande styrdokument och de ekonomiska förutsättningar som ges. Din huvudsakliga arbetsuppgift är ansvara för och driva de pedagogiska processerna vid förskolorna, samt att ansvara för frågor rörande barn och familjer i olika sammanhang. I uppdraget ingår även att leda och administrera frågor rörande personal, budget, arbetsmiljö och lokaler. Du har p...
2024-04-11 2024-05-19
Malmö stad Biträdande rektor till Valdemarsro gymnasium
Arbetsuppgifter  Valdemarsro gymnasium söker nu en biträdande rektor som trivs med att leda och inspirera sina medarbetare! Som biträdande rektor blir ditt huvudsakliga uppdrag att leda den pedagogiska personalen vid skolan för att skapa förutsättningar för dessa att planera, samordna, utveckla och utvärdera undervisningen enskilt och gemensamt med kollegor. I denna roll kommer du att arbetsleda verksamheter på det individuella programmet. Personalansvaret innebär bland annat att genomföra lönesättning och medarbetarsamtal, se till utveckli...
2024-04-11 2024-04-19
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor med fokus på fritidshemmet
Söker du ett utvecklande och lärorikt uppdrag? Nu söker vi en biträdande rektor med fokus på fritidshemmet till Vallhamra skola F-3. Du kommer till en väletablerad skola med engagerad personal som anstränger sig för att ge våra elever bästa tänkbara förutsättningar under sin tid på skolan. Här finns ett etablerat kollegialt lärande bland lärare med inriktning på att utveckla kvaliteten i undervisningen, så kallat ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK). Du har även ett team bestående av bl.a. rektor, arbetslagsledare, förstelärare, administratör och...
2024-04-10 2024-04-28
Båstads Kommun, Akademi Båstad Rektor till Akademi Båstad - för yrkeshögskola och yrkesutbildningar
Uppdraget innebär att driva och leda utvecklingsfrågor inom yrkeshögskolan och yrkesutbildningar för vuxna. Samarbete och samverkan är en viktig del i arbetsuppgifterna, både internt och externt. Målstyrda arbetsuppgifter och ett resultatorienterat arbetssätt med verksamhetsansvar för ekonomi, arbetsmiljö, verksamhet och personal. Du kommer att ingå i barn- och utbildnings ledningsgrupp för att tillsammans driva pedagogiska frågor för Båstads kommun.
2024-04-10 2024-04-30
Gnosjö kommun, GKC - Gnosjöandans Kunskapscentrum Biträdande rektor till GKC
Du strävar efter att skapa goda förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du har helhetssyn, ser frågor i ett större perspektiv och jobbar för att hela verksamheten ska utvecklas i riktning mot skolans vision. Du tar hänsyn till allas olikheter och styrkor, har ett gott bemötande med hög servicenivå. Du är lösningsfokuserad och gör dig delaktig i att föra verksamheten framåt. På vår skola är det pedagogiska utvecklingsarbetet ständigt pågående. Rektor är chef över biträdande rektor, d...
2024-04-10 2024-04-24
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Sydväst skolområde 12
Skolområde 12 består av Önneredsskolan som är en F-9 skola och Högenskolan som är en F-3 skola. Skolorna ligger i sydvästra Göteborg, nära både hav och natur. I vår ledningsgrupp värdesätter vi samarbete högt! Vi är ett team på fem personer där vi har en tydlig arbetsfördelning med egna ansvarsområden, men lika viktigt är att vi samarbetar i de frågor som rör oss alla och stöttar och hjälper varandra när det behövs. Vi sitter vägg i vägg och utnyttjar närheten till varandra. Att vara biträdande rektor är ett utmanande uppdrag och vi behöver al...
2024-04-10 2024-04-24
Sigtuna kommun, Agy Yrkesprogram Biträdande rektor, Arlandagymnasiet yrkesprogram
Vill du vara en nyckelperson i skolans ledningsgrupp och bidra till att forma morgondagens förmågor? Då kan rollen som biträdande rektor på Arlandagymnasiets yrkesprogram vara nästa steg i din karriär! I rollen som biträdande rektor får du möjlighet att arbeta nära skolans ledning för att främja en positiv och utvecklande lärandemiljö. Genom att stödja rektorn i att implementera skolans vision och strategier samt samarbeta nära med lärare och elever, spelar du en central roll i att säkerställa skolans framgång och elevernas utveckling. I Uppd...
2024-04-09 2024-04-30
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Rektor till Sandvikskolan
Du ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, bottnar i ett gott pedagogiskt ledarskap och har stor erfarenhet av undervisning. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten som tillsammans med skolans personal utformar och utvecklar en vision samt undervisning av hög kvalitet. I ditt pedagogiska ledarskap förväntas du ta du en aktiv roll och tillsammans med pedagogerna utvecklar ni det kollegiala lärandet. Som rektor på Sandvikskolan har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö, kvalitets- ...
2024-04-09 2024-04-23
Bräcke kommun, Skol- och barnomsorgsavdelningen Vik rektor Bräcke skola
Vår rektor på Bräcke skola ska prova på ett annat arbete och nu söker vi dig som också är intresserad av något nytt. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Som rektor är du pedagogisk ledare och har ledningsansvar för Bräcke skola F-9 inklusive fritidshem. Du kommer att ha ansvar för skolans utveckling med fokus på lärande och systematisk kvalitetsutveckling. I uppdraget ingår det påbörjade arbetet med förändringsresan där det finns en plan för 2023-2027. Du har ansvar för ekonomi och arbetsmiljö. Du arbetar nära ...
2024-04-08 2024-04-21
1 2 >