Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Tallbohovskolan Biträdande rektor till Tallbohovskolan
Att ha egen erfarenhet av arbete i skola är viktigt för en skolledare. Vi strävar efter att ha ett delat ledarskap, även om rektor har det formella ansvaret. I samarbete med rektor, och administrativ personal är du som biträdande rektor en viktig del av skolans ledningsgrupp. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten och tillsammans med rektor och övriga medarbetare utforma och utveckla verksamheten mot hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utifrån skolans mål, skapa förutsättningar för pedagogerna att göra ett bra arbete. De...
2023-12-11 2023-12-25
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor, förskola
Vi söker en biträdande rektor i förskolan på 50%, tjänsten kombineras med administrativa uppgifter på 50%. Som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får, du har lednings- utvecklings-, uppföljnings-, budget- och samverkansansvar. Du deltar i förvaltningens ledningsgrupp och du arbetar i en politiskt styrd organisation där din uppgift är att verkställa politiskt uppsatta mål. Du följer statliga och kommunala styrdokument och samarbetar aktivt för att kvalitetsutveckla en likvärdig förskola i komm...
2023-12-11 2023-12-25
Statens institutionsstyrelse Rektor
På institutionen finns avdelningar för mottagning och behovsbedömning och behandlingsavdelningar, med fokus på missbruk och normbrytande beteenden, samt med fokus på sexuellt gränsöverskridande beteenden och en avdelning för pojkar med särskilt tillsynsbehov.  Brinner du för ungdomar och vill jobba på en skola med god stämning, hög kvalitet och arbetsglädje? Nu finns chansen för dig att påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö. Arbetsbeskrivning Som rektor ansvarar du för skolan på SiS ungdomshem Bärby...
2023-12-08 2024-01-02
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Biträdande rektor till Aggerudsskolan
Du kommer att ansvara för enheterna förskoleklass och fritidshem och då ingår personal - elev och verksamhetsansvar för dessa enheter. Utifrån behoven i verksamheten, din bakgrund och erfarenheter så kommer du även att få andra ledningsuppdrag. Som biträdande rektor leder du dina medarbetare och uppmuntrar till nya idéer och kreativitet samt driver skolutveckling och ett systematiskt kvalitetsarbete. Du har höga förväntningar på din personal. Du ansvarar för medarbetarnas hela arbetssituation och följer upp arbetsmiljön i regelbundna samtal på ...
2023-12-08 2023-12-19
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Lagmansskolan, årskurs 4-6
I ditt uppdrag som rektor på Lagmansskolan kommer du att ansvara för årskurs 4-6. Som rektor leder, samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet i verksamheten. Du ansvarar för din enhets organisation, fördelning av resurser, utformning av studie- och yrkesvägledning, myndighetsutövning, det systematiska kvalitetsarbetet, formerna för elevinflytande, föräldramedverkan och lokala ordningsregler. Du arbetar med konkreta dagliga verksamhetsfrågor och är samtidigt medveten om hur det påverkar hela organisationens ökade måluppfyllelse mot upp...
2023-12-07 2024-01-07
Åre Kommun, Grundskola Rektor F-9 Duved skola
Vi söker en ledare och rektor till Åre kommuns största grundskola som kan driva utveckling och gynnsamma processer för ökad måluppfyllelse. Vår skola ligger i Duved och är en nybyggd toppmodern grundskola som ger mycket goda förutsättningar för samarbete och stimulans till lärande. Skolan är en F-9 skola med 80 medarbetare, ca. 520 elever varav 100 elever som går på vårat fritidshem. Vi erbjuder dig som söker en väl fungerande skola som gör att lärare trivs och samarbetar väl. Stöd av biträdande rektorer, skoladministratör, samt pedagogiskt st...
2023-12-05 2024-01-07
Vetlanda kommun, Grundskola Rektor – Holsbys skola
Varje skoldag är viktig för elevens tro på sig själv och på sin framtid. Vill du vara med och bidra till en verksamhet där barn och unga utvecklar kunskaper och värden utifrån en helhetssyn på lärandet? Då nuvarande rektor byter till att vara rektor för Landsbro skola 7-9, söker vi dig som vill ta över rollen som rektor på Holsby skola. På Holsby skola är vår vision att alla trivs, är trygga och utvecklas till sitt bästa jag. Vi är en F-6 skola med drygt 200 elever. Elever och personal med olika ursprung och religion arbetar sida vid sida. Vår...
2023-12-05 2023-12-19
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Rödsleskolan
Vi söker en biträdande rektor till Rödsleskolan som kommer ingå i skolans ledningsteam tillsammans med rektor och en annan biträdande rektor. Uppdraget i denna tjänst innefattar ansvar för 4-6 samt fritidshem. På Rödsleskolan tar du ansvar för att alla elever ges möjlighet att må bra och utvecklas så långt det är möjligt. Du är en pedagogisk ledare med kvalitets-, personal-, elev- och ekonomiansvar vilket kräver att du är drivande och entusiasmerande. Vår skola erbjuder nyfikna elever, engagerade medarbetare, elevhälsa, administrativt stöd ...
2023-12-05 2023-12-19
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Åbyskolan
Att vara rektor i Kalmar kommun innebär att axla ett stort ansvar, det är ett arbete som betyder mycket för många - unga som gamla. Du arbetar konstant med vår framtid och har därför ett av Kalmars viktigaste jobb. Vardagen som rektor är komplex och dynamiskt då det innebär arbete med barn, vårdnadshavare, medarbetare och andra rektorskollegor. Andra typiska arbetsuppgifter: - fullt verksamhetsansvar, vilket innebär att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan på ett kvalitetsmedvetet sätt i enlighet med lagar, mål och styrdokument - ansvar...
2023-12-04 2024-01-07
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Rektor till anpassad gymnasieskola i Göteborg
I Göteborgs Stad hittar du landets största verksamhet med anpassad gymnasieskola. Och nu fortsätter vi att växa! Till hösten kommer vi starta en helt ny skolenhet för elever på tidig utvecklingsnivå inom individuellt program. Vi söker därför en erfaren och utvecklingsdriven rektor som vill göra vår nya skolenhet till en riktigt, riktigt bra skola och arbetsplats. Den nya skolan kommer att ligga i ett lugnt och naturnära läge vid Stora Holm på Hisingen. Naturen och de fina omgivningarna blir en självklar del i undervisningen. När vi startar u...
2023-12-01 2023-12-15
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor/specialpedagog Oxhagsskolan
Arbetet syftar till att förbättra de pedagogiska resultaten och skapa lika möjligheter för alla att uppnå kunskapskraven genom ett systematiskt kvalitetsarbete som stärker lärandet. Att utveckla undervisning och lärande tillsammans med kollegor och lärare. Biträdande rektor/specialpedagog är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elevärenden.
2023-12-01 2023-12-21
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Hjortsjöskolan 7-9
Som biträdande rektor blir ditt huvudsakliga arbete att vara rektor behjälplig med att leda den pedagogiska personalen vid skolan, genom att skapa förutsättningar som strukturer som ger lärare förutsättning att planera, samordna, utveckla och utvärdera undervisningen enskilt och gemensamt med kollegor. Vad exakt detta innebär beror på din bakgrund och dina intressen och förmågor. Vi arbetar målinriktat med att varje lärare ska utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens för att undervisningen ska skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. D...
2023-11-30 2023-12-17
Malmö stad Biträdande rektor till Ängslättskolan
Arbetsuppgifter Nu har du möjlighet att ta dig an ett utvecklande uppdrag som biträdande rektor på Ängslättskolan! Du blir en del av en stabil ledningsgrupp bestående av rektor, ytterligare en biträdande rektor samt administrativ chef på Ängslättskolan. I ledningsgruppen ingår även två biträdande rektorer för vår anpassade grundskola på Broskolan. Vi samarbetar tätt tillsammans och tycker det är viktigt att ha kul på jobbet! I ditt uppdrag kommer du att ansvara för årskurs 4-6 inklusive fritids. Även om du har ett stort eget ansvar kommer d...
2023-11-28 2023-12-12
Skövde kommun Nu söker vi en rektor - är du redo för nästa utmaning?
Som rektor i Skövde kommun ansvarar du för att leda verksamheten på den skolenhet du är placerad på. Det innebär att du har det pedagogiska ledaransvaret och tillsammans med dina medarbetare skapar du förutsättningar för eleverna på skolan att lyckas i sitt lärande. Tillsammans med nyckelpersoner på din skola, och i nära samarbete med dina kollegor i avdelning grundskola strävar du mot Barn- och Utbildningsnämndens målbild: Hög måluppfyllelse och trygghet och studiero. För att ge dig bättre förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag finns det et...
2023-11-28 2023-12-12
Bjuvs kommun, Varagårdsskolan Biträdande rektor
Som chef och ledare i Bjuvs kommun arbetar du med att förverkliga Bjuvs kommuns vision, mål, arbetsgivarpolicy och medarbetarkraft så att de genomsyrar hela din organisation. Den viktigaste resursen och vår största tillgång för att lyckas i vårt uppdrag är du och dina medarbetare. I nära samarbete med rektor och ytterligare en biträdande rektor är du en aktiv del i ledningsorganisationen på skolan. Med uppdraget följer ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Tillsammans med övriga skolledare planerar, utvecklar och analyserar du skolans...
2023-11-28 2023-12-20
Skövde kommun, Avdelning grundskola Biträdande rektor
Som biträdande rektor arbetar du under rektors ledning och tillsammans ansvarar ni för att leda och utveckla verksamheten i en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Du är en del av ledningsorganisationen på skolan och har ett arbetsledaransvar för överenskommen del av skolans verksamhet. Du ansvarar för det dagliga arbetet inom ditt ansvarsområde vilket innefattar löpande hantering av såväl elev- som personalärenden. Det innebär att du tillsammans med dina medarbetare och nyckelpersoner på din skola skapar förutsättningar för eleverna på skol...
2023-11-28 2023-12-12
Malmö stad Rektor till Linnéskolans rektorsområde
Arbetsuppgifter Nuvarande rektor har efter en lång tjänstgöring beslutat sig för att gå vidare till nya uppdrag i en annan kommun. Vi söker därför just DIG som vill leda och skapa förutsättningar för skolornas fortsatta utveckling i syfte att medverka till varje elevs bästa skola. Skolorna som du kommer att leda är Karl Johansskolan (åk F-3) och Linnéskolan (åk 4-9).  Tillsammans med skolledningen arbetar du för en skola som präglas av arbetsglädje, stolthet och att alltid ha eleven i centrum. Du arbetar för att skapa en trygg lärandemiljö dä...
2023-11-28 2023-12-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Södra berget, Grevebäcken, Sidsjö och Kulan
Som biträdande rektor har du personalansvar för Kulans förskola som består av fyra avdelningar samt för Sidsjö förskola som består av två avdelningar. Tillsammans med rektor bildar ni ett ledningsteam för rektorsområdets 4 förskolor, där du ansvarar för att leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet för dina enheter. Du har personalansvar för ca 20 medarbetare där du följer upp och stöttar dina medarbetare i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
2023-11-24 2023-12-17
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Rektor
Du leder med framgång i en dynamisk föränderlig värld och du är trygg i att fatta beslut. Du leder din skola med genomarbetade strukturer och du skapar goda sammanhang för elever, medarbetare och vårdnadshavare. Som rektor på Sjöängskolan leder och utvecklar du undervisningen på ett tydligt, långsiktigt och strategiskt sätt mot hög kvalitet och god måluppfyllelse. Till stöd i ditt arbete har du en biträdande rektor. I uppdraget ingår personalansvar med arbetsmiljöansvar, budgetansvar. En stor del av ditt arbete som rektor innebär att driva det...
2023-11-24 2023-12-31
Kristianstad kommun, Utbildning och arbete Rektor till vägledning- och lärcentrum
Som rektor hos oss leder du verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument genom att om sätta dessa till lokala mål och verksamhetens förutsättningar. Du planerar, utvecklar och leder det pedagogiska arbetet genom ett systematiskt kvalitetsarbete. En del av det arbetet är uppföljning av externa anordnare som är upphandlade. Du deltar och aktivt bidrar i det verksamhetsövergripande arbetet med ett helhetsperspektiv. I rollen ingår att du kontinuerligt uppdaterar dig inom samhällsdebatten, politiska beslut och forskning. Att vara chef ...
2023-11-20 2023-12-31
Sjöbo kommun, Komvux Arbetsmarknadschef & Rektor Vuxenutbildning
Som chef för såväl Vuxenutbildningen som AME kommer du arbetsleda och stötta de 4 team/arbetslag som rapporterar till dig (ca 20 medarbetare). Personalen behöver stöd och ledning genom: • systematiskt kvalitetsarbete och pedagogiskt uppföljningsarbete • verksamhetsutveckling och kursutveckling • ekonomisk styrning och budgetansvar • arbetsmiljöarbete och personalutveckling • projektuppföljning • skön stämning och en tydlig arbetskultur Dessutom ingår att: • Samverka inom Utbildningscentrum - i ledningsgrupp och löpande arbete. • Samverka inom...
2023-11-16 2023-12-16
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor Vislandaskolan
Som rektor och pedagogisk ledare i Alvesta kommun har du en nyckelroll i Vislandaskolans fortsatta utveckling. Du leder och styr verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Du planerar, utvecklar och leder det pedagogiska arbetet genom det systematiska kvalitetsarbetet. Att vara rektor i Alvesta kommun innebär att du ansvarar för och utvecklar verksamheten, medarbetarna, ekonomin och arbetsmiljön. Med personalansvaret innebär det att du arbetsleder, schemalägger, rekryterar och genomför medar...
2023-11-10 2024-01-14