Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad Biträdande Rektor Herrgärdsskolan
Som biträdande rektor har du ansvar och fokus på fritidshem och förskoleklass med personalansvar för cirka 15 personer. Vi ser samverkan mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem som en viktig del där du tillsammans med rektor skapar en röd tråd mellan dessa. Du kommer arbeta aktivt och nära dina medarbetare, skapa delaktighet och vara ett organisatoriskt stöd. Det systematiska kvalitetsarbetet är något du kommer arbeta med och du driver skolan och den pedagogiska utvecklingen med engagemang och trygghet
2022-11-25 2022-12-11
Kristianstad kommun, Gy/Vux Rektor, Söderportsgymnasiet
Som rektor ansvarar du för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö inom skolan tillsammans med tre andra rektorer. Dina främsta arbetsuppgifter är att styra och leda verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument. Tillsammans med skolchef, andra rektorer och administrativ chef tar du ett helhetsansvar för skolområdets verksamhet och utveckling. Du ingår i skolområdets ledningsgrupp och har personalansvar för omkring 30 medarbetare. Samverkan med vårdnadshavare och med aktörer utanför förskolan/skolan ingår som en naturlig del ...
2022-11-25 2022-12-18
Svalövs kommun, Svalöv (Heleneborg och förskolor) Biträdande rektor till Svalövs kommun
Vi söker en dig som vill vara med och leda skolutveckling i ett 1-16 årsperspektiv. Som biträdande rektor ansvarar du tillsammans med rektor över helhetsperspektivet i verksamheten och ni arbetar i ett nära samarbete för att utveckla förskolorna i området. Rollen som biträdande är helt ny för förskoleområdet och du får möjlighet att i samråd med rektor utforma ditt arbete. Som biträdande rektor har du en betydande roll i ledningen av det pedagogiska samt främjande och förebyggande arbetet. Du ingår i kommunens skolledargrupp och arbetet som ...
2022-11-25 2022-12-18
Lidingö Stad, Central administration Chef för enheten integration och flerspråkighet tillika biträdande rektor
Som chef för enheten för integration och flerspråkighet har du personalansvar och driver verksamheten utifrån ett kvalitativt-, ekonomiskt- och kunskapsperspektiv. Utöver de arbetsuppgifter som regleras i våra styrdokument ansvarar du för att driva den pedagogiska utvecklingen för våra lärare i modersmål samt våra lärare för nyanlända. Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring ingår också i ditt uppdrag. Som chef fattar du beslut och agerar utifrån vad som är bäst i ett långsiktigt helhetsperspektiv och verkar utifrån såväl barnets som verk...
2022-11-24 2022-12-11
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningschef till Gnesta kommun
Vi erbjuder ett intressant och utmanande uppdrag där verksamheten arbetar med att nå hög kvalitet genom medarbetarnas arbetsglädje, delaktighet och engagemang. Din främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar till kunskapsutveckling i en trygg miljö inom både förskola och skola samt att säkerställa en högre måluppfyllelse för alla elever i skolan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens framtidsplan. Inom verksamheten pågår ett förändrings- och utvecklingsarbete för högre kunskapsresultat och du har en viktig uppgift i att säkerställa ...
2022-11-24 2022-12-11
Motala kommun, Enhet Vätternskolan Rektor F-3 och fritidshem
Tjänsten är för närvarande förlagd till Vätternskolan. Du kommer som rektor att ha ansvar för årskurs F-3 samt fritidshem. Ditt uppdrag blir att i nära samarbete med skolans övriga rektor leda verksamheterna utifrån såväl nationella som kommunala styrdokument. Du får ett helhetsansvar för den verksamhet du ansvarar för vilket innefattar ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. I dessa arbetsuppgifter ingår bl.a. att genom ett systematiskt kvalitetsarbete analysera, utveckla och leda skolornas dagliga verksamhet mot de resultat ...
2022-11-24 2022-12-08
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Kvarndammskolan
Arbete som biträdande rektor på Kvarndammskolan i Hovmantorp. Som biträdande rektor kommer du att arbeta i team med rektor och administratör. Biträdande rektor kommer att vara ansvarig för Elevhälsoarbetet med t ex Elevhälsateamet och Elevhälsamöten med lärare och vårdnadshavare m m. Du kommer också i din roll som biträdande rektor har ansvar för Fritidshemmet och verksamheten i f-klass. Du kommer att ha personalansvar för den personal som är kopplad till dina ansvarsområden. Tjänsten kommer att utformas tillsammans med rektor.
2022-11-23 2022-12-18
Hudiksvalls kommun Grundskolor Biträdande verksamhetschef för grund- och grundsärskolan
Huvuduppdraget är att bistå verksamhetschefen för grund- och grundsärskolan i att leda verksamheten, som sträcker sig från förskoleklass till och med grund- och grundsärskolans senare år. Du hjälper till att leda och utveckla grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem, med omvärlden i ditt blickfång och fokus på att driva verksamheten framåt. Som biträdande verksamhetschef har du ansvar för utredningar, remisser och särskilda projekt och för att presentera och kommunicera detta arbete i olika sammanhang, till exempel för förtroend...
2022-11-23 2022-12-11
Hudiksvalls kommun Grundskolor Senior rektor inom grund- och grundsärskolan
Det speciella med just denna tjänst är att du inte kommer att arbeta som rektor på en enda skola. Istället kommer du vara mobil och arbetar på den skola som behöver dig. Det kan både handla om att stärka upp befintlig ledning vid en skola eller att säkra ledningen vid en skola under ordinarie rektors frånvaro. Dessutom kommer du att ha en coachande roll där du med hjälp av din erfarenhet och kompetens stöttar och stärker dina rektorskollegor genom olika typer av insatser utifrån de behov som du tillsammans med övrig personal inom verksamheten i...
2022-11-23 2022-12-11
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Klarebergsskolan
Välkommen att arbeta hos oss på Klarebergsskolan! Skolan ligger i Kärra centrum och har ca 1100 elever med fyra klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 9. Vår målsättning är att Klarebergsskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. På Klarebergsskolan har vi engagerad personal som tillsammans med elever arbetar för att skapa ett positivt arbetsklimat. De senaste åren har vi bland annat utvecklat vårt arbete med gemensamt förhållning...
2022-11-23 2022-12-07
Härryda kommun Rektor till Älmhult och Fagerhults förskolor i Hindås
Som rektor hos oss kommer du att ingå i en grupp om 14 rektorer med ansvar för förskola och pedagogisk omsorg. Vi har en utvecklad arbets- och utvecklingsorganisation i rektorsgruppen, där ett delande och lärande genomsyrar kulturen. Vi erbjuder kompetensutveckling för såväl rektorer som pedagoger i kommunen. För rektorer genom språkutvecklande arbetssätt och digitalisering och för pedagoger, processledarutbildning ledd av forskaren Sven Persson. Du får ett gott stöd av dina rektorskollegor där du kommer att ingå i ett geografiskt team, samt k...
2022-11-22 2022-12-11
Falkenbergs kommun, Barn och utbildningskansliet Vi söker Biträdande verksamhetschef inom grundskola hos oss på Falkenbergs kommun
I tjänsten biträdande verksamhetschef på Barn och utbildningsförvaltningen kommer du att biträda verksamhetschefen och ni tillsammans har ansvaret för förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Tjänsten innebär att du har personalansvar för andra chefer. Tillsammans med verksamhetschefen arbetar du med det dagliga arbetet utifrån huvudmannauppdraget, i detta ligger såväl resultatutveckling, ekonomi, samt även att tillse att det finns ett välfungerande arbete med elevhälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete. I ditt uppdrag ingår också...
2022-11-21 2022-12-04
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskola F-6 rektor område A, Arnö skola och Tunaberg skola
Vi söker dig som vill jobba med de frågor som en modern skola har, som har erfarenhet och kan leda personal och tillsammans med vårdnadshavarna arbeta för barnens bästa. Vi letar efter dig som tillsammans med befintlig skolledning vill leda skolans utveckling framåt. Här kommer du ges möjlighet att arbeta i ett verksamhetsnära pedagogiskt ledarskap och i team. Som rektor i grundskolan har du ett helhetsperspektiv med likvärdighet i fokus för alla grundskolor i kommunen. Som rektor rapporterar du till skolchef och ingår i ledningslaget för Nyk...
2022-11-21 2022-12-02
Kalmar kommun, Smedbyskolan Biträdande rektor 7-9
Vi erbjuder dig ett roligt och utvecklande uppdrag där du tillsammans med skolans rektor och övriga två biträdande rektorer leder kompetenta medarbetare och utvecklar verksamheten. Till din hjälp har du även en service- och kvalitetsinriktad förvaltning med expertkompetens inom kvalitet, ekonomi, HR, juridik, IT, kommunikation och marknadsföring. Du arbetar på delegation av rektor och i tjänsten ingår personal- och elevansvar i årskurs 7-9. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med övriga i skolledningen. Som pers...
2022-11-18 2022-12-11
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Rektor grundskola landsbygd
Hörby kommun är i den spännande uppstarten av sin nya, gemensamma förvaltning. Detta för att stärka och effektivisera organisationen, kunna vara hållbar och ligga i framkant samt för att ha medborgarens och medarbetarens bästa i fokus. I vår nya organisation, sektor Bildning, ingår våra förskolor, grundskolor, barn-och elevhälsa, IKT, modersmålsenhet och förvaltningsadministration. Ett engagerat och samlat team på ca 500 anställda med målet om att genom god utbildning och stöd förbereda våra barn och unga, så att de får en stabil grund att stå ...
2022-11-18 2022-12-09
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet Rektor till Kattegattgymnasiet
Vill du ingå i ett engagerat och erfaret rektorsteam och ta dig an ett uppdrag där du får arbeta med skolutveckling? Vi söker nu en driven rektor till Kattegattgymnasiet, Bygg- och anläggningsprogrammet! Vi kan erbjuda dig spännande uppdrag där du får leda duktiga pedagoger och möjliggöra en god samverkan med omgivande samhälle och högskola. Välkommen med din ansökan! Som rektor hos oss kommer du ha ett övergripande ansvar för elever, personal, ekonomi och arbetsmiljö inom ramen för ditt program. Du ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans me...
2022-11-18 2022-11-28
Lidingö Stad, Grundskola​ Biträdande rektor till Käppala skola
Du samarbetar med rektor och biträdande rektor i den pedagogiska ledningsgruppen för att driva övergripande skolutveckling. I arbetet ingår reflektion, analys och strategisk planering. Du ansvarar tillsammans med ledningsgruppen för det systematiska budget-, kvalitets- och arbetsmiljöarbetet på skolan. Du deltar i det kommunövergripande samarbetet som finns mellan de kommunala grundskolorna på Lidingö och leder tillsammans med andra skolledare och förstelärare en pedagogiskt arbetande ämnesnätverksgrupp (PANG) för lärare och andra professioner ...
2022-11-18 2022-12-02
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Hällsviksskolan
Välkommen till skolområde 9, där Hjuviksskolan, F-3, Hällsvikskolan F-3, Skutehagsskolan F-6 och Nordlyckeskolan 7-9 ingår med ca 1300 elever. Vi söker dig som vill komplettera vårt ledningsteam som biträdande rektor för Hällsviksskolan F-3. Ledningsteamet i skolområde 9 är nytt sedan juli 2021 och vi arbetar tillsammans för att bli en tight grupp där vi alla vet våra roller och förväntningar. Vi agerar flexibelt då det ofta uppstår nya situationer som behöver lösas, ingen dag är den andra lik. Ledningsteamet för skolområde 9 består av en rekt...
2022-11-17 2022-12-01
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till Duveholmsgymnasiet 1
Som rektor leder du verksamheten såväl operativt som strategiskt. Ditt pedagogiska ledarskap ser vi som något av det mest centrala för skolans fortsatta utveckling samt verksamhetens resultat. I ditt uppdrag ingår att ansvara för att eleverna känner sig trygga och erbjuds det stöd som krävs, bland annat genom ett proaktivt hälsoarbete. Du säkerställer och följer upp resultaten i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete, driver ett aktivt jämställdhetsarbete och verkar för ett konstruktivt samverkansklimat. Du har ett helhetsansvar för att...
2022-11-17 2022-12-01
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Rektor till Flatåsskolan och Västerhedsskolan
Vi söker en rektor till skolområde 2 som består av Flatåsskolan och Västerhedsskolan. Inom skolområdet arbetar rektor tillsammans med tre biträdande rektorer för att utveckla och stärka arbetet med att vara en skola där eleverna ska känna sig trygga och delaktiga för att få med sig goda förutsättningar vidare i livet. På Flatåsskolan går ca 450 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. På Västerhedsskolan går ca 240 elever från förskoleklass upp till årskurs 3 med tillhörande fritidshem. Rektors arbete i skol...
2022-11-16 2022-11-30
Skurups kommun, Östergårdsskolan Östergårdsskolan söker biträdande rektor
Tillsammans med rektor kommer du som biträdande rektor att leda och utveckla verksamheten på skolan. Du kommer att ha ett pedagogiskt utvecklingsansvar och personalansvar för ett antal medarbetare och du leder resultat- och kvalitetsarbetet i dialog med dina medarbetare. Som pedagogisk ledare är du med och driver skolans värdegrund och uppsatta mål. Samtidigt som du är pedagogernas stöd är du deras utmanare när det gäller att utveckla undervisningens kvalitet i relation till elevernas resultat och progression. Tjänsten som biträdande rektor är...
2022-11-16 2022-12-04
Eda kommun , Bildning Rektor Gunnarsbyskolan
Som rektor på Gunnarsbyskolan leder du det pedagogiska arbetet och säkerställer en trygg och utvecklande verksamhet. Uppdraget innebär att du som rektor har personal-, budget-, resultat- och arbetsmiljöansvar. Som rektor på Gunnarsbyskolan ingår du i ett rektorsteam med två övriga rektorer på skolan. Tjänsten som rektor är på 75% och går att eventuellt kombinera med annat uppdrag. Eventuellt att tjänsten blir tillsvidare inför hösten 2023.
2022-11-16 2022-11-29
Alingsås kommun, Långareds förskola Rektor till Långareds förskola, skola och fritidshem
Du leder med ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap och som rektor ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi inom ditt uppdragsområde. Ditt ansvars- och uppdragsområde kommer att vara för en förskola, en grundskola åk F-6 samt fritidshem i Långared. I uppdraget som rektor har du det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen, dvs att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för likvärdig utbildning och ökad måluppfyllelse. Du...
2022-11-16 2022-12-12
Emmaboda kommun, Bildningsförvaltningen Kulturskolechef
Vill du bli vår nästa kulturskolechef i Emmaboda Kommunala Kulturskola! Vi är en liten och välskött enhet, med ett mångfacetterat kompetensstarkt lärarlag. Vi har högt till tak med bredd, djup, glöd och glädje som sprids i vår verksamhet. Våra kulturuttryck är musik dans teater skapande och slöjd. Vi har ett gemensamt - stort - elevhjärta. Vi följer och initierar Bildningsnämndens ledord: Trygghet - Delaktighet - Lärande. • Är musik och kultur din hjärtefråga? • Sätter du elevernas bästa främst, och vill ge dem likvärdig möjlighet till ...
2022-11-15 2022-12-05
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Kärraskolan
Kärraskolan är en skola för alla - där lust och kunskap är i centrum. Skolan är en F-9-skola som är belägen i centrala Kärra. Skolan flyttade in i nya lokaler 2018. Hos oss går ca 820 elever i åldrarna 6-16 år. Vår målsättning är att Kärraskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Vi har gjort om ledningsteamet och från och med 1/12-2022 kommer det att vara en biträdande rektor för F-3, en för 4-6, en för 7-9 och en för grundsärskolan. Nu söker ...
2022-11-15 2022-11-29
1 2 >