Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Blekinge län Handläggare inom naturskydd
Länsstyrelsen i Blekinge är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge och vi ser till länets bästa i allt vi gör. Vår vision är Ett hållbart och attraktivt Blekinge där Länsstyrelsen ska bidra utifrån de uppdrag vi har från regeringen. Det är många gånger en utmanande uppgift där vi behöver samverka nära med både Region Blekinge som är ansvarig för den regionala tillväxten i länet och med kommunerna utifrån de strategier och översiktsplaner som finns. En balansgång där olika intressen ibland ställs mot varandra inte bara i länet uta...
2021-06-24 2021-08-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Embryolog till VE reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö
Till RMC söker vi nu en embryolog, biomedicinsk analytiker, biomedicinare alternativt molekylärbiolog. Dina arbetsuppgifter är kliniskt relaterade och innebär bland annat följande: - Spermaanalyser - Preparering av spermprov till infertilitetsutredning och behandling - Hantering av äggceller - Odling av embryon med tillhörande rutiner - Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) - Vitrifikation av gameter, vävnad och embryon - Preparering av spermier från bitestikel och testikelvävnad - Kvalitetskontroll av renrumslaboratorie - Sperm Chromatin St...
2021-06-17 2021-07-08
Länsstyrelsen Västerbotten, Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare
Arbetsuppgifterna handlar om en mängd frågor som är knutna till motorfordonskörning i naturen och de möjligheter och problem som detta kan föra med sig. Västerbottens län är stort och sträcker sig från kust till fjäll, vilket innebär många varierade frågor inom området. Exempel på frågor som vi hanterar är dispenser från förbudet att köra på barmark, vapentransport på motorfordon, tillfälliga snöskoterförbud, tillsyn med mera. I arbetsuppgifterna ingår också att handlägga övriga på enheten förekommande ärenden som till exempel ansökningar om d...
2021-06-03 2021-06-24
Länsstyrelsen Västerbotten, Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare med inriktning mot arter och vilda pollinatörer
Du kommer att ingå i en mindre arbetsgrupp med för närvarande fyra medarbetare där fokus ligger på arbete med de hotade arter och naturtyper som omfattas av nationella åtgärdsprogram, åtgärder mot främmande invasiva arter, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Regeringsuppdraget att jobba för att gynna de vilda pollinerande insekterna är ytterligare en viktig arbetsuppgift inom arbetsgruppen. Eftersom uppdragen kring invasiva arter och vilda pollinatörer är tämligen nya ligger mycket fokus på att både bygga upp kunskapsunderlag samt att på...
2021-06-03 2021-06-24