Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun Bygglovshandläggare med inriktning tillsyn
Som bygglovshandläggare med inriktning mot tillsyn på bygglovsenheten kommer du i huvudsak att arbeta med tillsynsärenden inom plan- och bygglagen. I handläggningen ingår utredning, kommunicering och beslutsfattande. Du kommer att skriva fram tjänsteskrivelser och föredra ärenden inför bygg- och miljönämnden. Du ansvarar självständigt för dina arbetsuppgifter i nära samarbete och gemensam samsyn med kollegorna på enheten och på avdelningen. Arbetet innebär många kontakter med kommuninvånare, övriga förvaltningar och andra myndigheter.
2024-04-10 2024-05-10
Räddningstjänsten Skaraborg - RS Brandinspektör - brandskyddskontrollant
Som brandinspektör inom enhet Brandskyddskontroll arbetar du i huvudsak med att utföra brandskyddskontroll av eldstäder, rökkanaler och imkanaler i storkök med syfte att upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. I arbetet ingår också att, genom kommunikation med de du möter i ditt arbete, skapa en ökad trygghet och förståelse gällande brandsäkerhet, hantering av eldstäder, hur man eldar rätt, osv. Då enhet Brandskyddskontroll är ny kommer det också innebära att vara en aktiv del i att, tillsammans med...
2024-04-08 2024-05-05
Växjö kommun, Värends Räddningstjänst Brandingenjör/brandinspektör
Är du vår nya kollega? Vi söker dig som vill arbeta med samhällsskydd och som vill bidra till att öka brandsäkerheten i samhället. Avdelningen för samhällssäkerhet arbetar främst med olycksförebyggande frågor såsom tillsyn inom LSO och LBE, tillståndshandläggning LBE, remisshantering, egensotning och information/rådgivning. På avdelningen för samhällssäkerhet arbetar både brandingenjörer och brandinspektörer samt kombibrandmän/IL. Som brandingenjör/brandinspektör hos oss på Värends räddningstjänst kommer du arbeta att med de frågor som avdelni...
2024-04-05 2024-05-19
Ystads kommun Byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör på bygglovsenheten kommer du bland annat att hantera anmälningsärenden, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. I vissa fall även vara behjälplig i tillsynsärenden. Du kommer att ta emot besökare, besvara telefonsamtal och ge information till våra medborgare. Du som blir vår nya kollega får inte bara ett otroligt viktigt arbete för Ystads framtida stadsutveckling utan även vara med och bedöma att det som byggs uppfyller lagkraven. På vår arbetsplats hjälps vi åt och vi kompletterar varan...
2024-03-28 2024-04-21
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Energi- och klimatrådgivare
Ditt uppdrag är att i samarbete med kollegor tillhandahålla energi- och klimatrådgivning som förmedlar kunskap om energieffektivisering, energianvändning och dess påverkan på klimat. Rådgivningen ges både enskilt och i grupp. I uppdraget ingår också att rapportera verksamheten till Energimyndigheten samt att delta i Energimyndighetens utvärdering av rådgivningen. Arbetsuppgiften innebär att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi. Du ska på ett enkelt och tydligt sätt förmedla kunskap om energieffektivisering, energianvändnin...
2024-03-28 2024-04-21
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Energi- och klimatrådgivare
Ditt uppdrag är att bidra till att effektivisera energianvändningen och klimatpåverkan hos privatpersoner, företag och organisationer. Du genomför även insatser som syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering samt öka kännedomen om att energi- och klimatrådgivning finns att tillgå. Du planerar och organiserar arbetet självständigt vilket innebär både frihet och ansvar. I arbetsuppgifterna ingår att delta och leda projekt inom området. Du har som neutral part också en rådgivande roll. Du möter dina målgrupper genom personliga möt...
2024-03-27 2024-04-21
Klippans kommun, Plan- och byggavdelning Vikarierande byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör håller du i processen efter att lov har beslutats. Du håller i tekniska samråd och övriga möten med byggherrar, kontrollansvarig med flera inför startbesked. Du utför även arbetsplatsbesök, håller i slutsamråd samt meddelar slutbesked. Du är även en viktig del av bygglovsgruppen och förväntas delta i diskussioner om inkomna ärenden till avdelningen. Du arbetar varierat och utåtriktat med att informera och ge råd till företag och medborgare. I Klippan får du arbeta självständigt och i samråd med dina kollegor ansvara för he...
2024-03-27 2024-04-17
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Handläggare till förebyggandeavdelningen
Vill du vara med och utveckla vår förebyggande verksamhet? Har du förmågan att planera, strukturera och på ett självständigt sätt lösa dina arbetsuppgifter? Fungerar du samtidigt bra i samarbete med andra och relaterar till andra på ett lyhört och respektfullt sätt? Då kan du vara vår nästa handläggare på förebyggandeavdelningen! Vi söker en handläggare till enheten för myndighetsutövning. Enheten för myndighetsutövning ansvarar för förbundets verksamhet inom områdena tillsyner enligt LSO och LBE, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor...
2024-03-26 2024-04-21
Mariestads kommun, Miljö och bygg Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör tillika biträdande bygglovschef
Beroende på din erfarenhet kommer du att arbeta som bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör vid sidan av din roll som biträdande bygglovschef. Vid uppdrag som bygglovshandläggare kommer du jobba med handläggning av bygglov från start till mål, vägleda kommuninvånare i bygglovsfrågor, hantera ansökningar, förhandsbesked utifrån plan- och bygglagen och BBR med tillhörande föreskrifter. Som byggnadsinspektör tar du vid och fortsätter arbetet med att samla in tekniska samråd och du är också ute på arbetsplatsbesök. I rollen som biträdande byg...
2024-03-20 2024-04-30
Region Kronoberg, Regionservice Brandskyddscontroller
I uppdraget som brandskyddscontroller är du ett stöd i verksamheternas systematiska brandskyddsarbete (SBA) och är kravställare för de upphandlingar som berör disciplinen samt arbetar med det förebyggande arbetet och riskbedömningar. Tjänsten innebär också att vara föreståndare för brandfarlig vara och är Region Kronobergs sakkunniga i brandtekniskt brandskydd och övriga brandskyddsfrågor vid ny- och ombyggnationer. Arbetsuppgifterna innefattar även att representera Region Kronoberg i det nationella brukarrådet PTS-Brandskydd, där du tillsa...
2024-03-20 2024-05-31
Räddningstjänsten Sydost Brandingenjör
Som brandingenjör inom Räddningstjänsten Sydost kommer du förutom att handlägga, även vara med och utveckla arbetet inom den olycksförebyggande verksamheten. Inom vårt geografiska område finns en hel del stora industrier såsom t ex Södra Cell, OKG och Tjärhovet (oljehamnen i Kalmar). På sommaren vallfärdar turister till vårt område, vilket också innebär att vi är delaktiga i säkerhetsarbetet gällande evenemang. Dina arbetsuppgifter kommer först och främst att styras av behovet, men även ditt intresse samt dina tidigare erfarenheter. Arbetsuppg...
2023-12-21 2024-05-31