Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun, Räddning och säkerhet Brandinspektör/Brandingenjör/Byggnadsingenjör
Vi söker någon som har ett genuint intresse för räddningstjänstens förebyggande uppdrag. Tjänsten är till 100 % placerad på enheten för rådgivning och myndighetsutövning. Vi behöver förstärka enhetens arbete kopplat till tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och tillsyn och tillståndshantering kopplat till lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Även arbetsuppgifter kopplade till yttranden till kommuner och myndigheter samt rådgivning till medborgare kan komma att ingå. Dagtid med flextid och möjlighet till distansarbete.
2022-11-22 2022-12-23
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
I rollen som bygglovshandläggare arbetar du med att förverkliga byggprojekt utifrån aktuella lagar och regler. Hos oss får du självständigt och i samråd med dina kollegor ansvara för hela processen från inkommen handling till beslutsfattande enligt gällande lagstiftning och där ingår bland annat: • Handlägga lovärenden utifrån stöd i lagstiftning, föreskrifter, detaljplaner och kommunala policys. • Ge råd om bygglov och exempelvis förhandsbesked till allmänheten. • Arbeta med hela uppdragskedjan från inkommen ansökan till slutbesked. • Förbere...
2022-11-11 2022-12-04
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Byggnadsinspektör
Som byggnadsinspektör hos oss har du en betydelsefull roll i Öckerö kommuns utveckling och utgör en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. Du kommer att jobba med hela bygglovsprocessen. Dina arbetsuppgifter består bl.a. av att handlägga ansökningar om bygglov, förhandsbesked, rivningslov, anmälningspliktiga åtgärder, hålla tekniska samråd, genomföra arbetsplatsbesök, förbereda och föredra ärenden till nämnd, utfärda start- och slutbesked och utöva tillsyn. En stor och viktig del är också att ge råd och information till såväl privatpersoner, b...
2022-11-11 2022-12-11
Malmö stad Bygglovshandläggare
Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Att bygga framtidens Malmö är ett lagarbete med många inblandade och stadsbyggnadskontoret har en central roll i detta uppdrag. Vill du vara med och forma nästa kapitel för staden, och för stadsbyggnadskontoret? Vi söker nu en bygglovshandläggare som uppskattar kontakt med malmöbon, kollegor och kunder. Välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Som bygglovhandläggare hos oss arbetar du, självständigt och i samverkan med dina kollegor, med digital handl...
2022-11-08 2022-12-08
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
I arbetet som Bygglovshandläggare i Oxelösunds kommun får du ett stort eget ansvar inom dina arbetsområden och samtidigt möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten, både bygglovsgruppen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tjänsten innebär att du på ett serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt sätt deltar i hela bygglovsprocessen, utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen samt handlägger strandskyddsdispenser. Du kommer också att ha mycket kontakt med bland annat allmänhet, andra myndigheter, byggherrar och andra enheter ino...
2022-10-24 2022-11-30
Simrishamns kommun Tillsynshandläggare
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak fokusera på tillsynshandläggning men även i delar efterföljande hantering av bygglov. Vi tror att variation på ärenden gör arbetet mer stimulerande och utmanande. Rollen ställer höga krav på att du kan planera, organisera och prioritera ditt eget arbete med avstamp i enhetens tillsynsplan. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt angreppssätt för att driva dina processer framåt. Du har både förmåga och intresse för att hjälpa såväl kunder som kollegor att hitta lösningar. Det är av stor vikt at...
2022-10-11 2022-12-04