Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Koncernkontoret Arkivarier till Enheten för regionarkiv i Lund
Vi har nu möjlighet att välkomna två arkivarier till oss! Som arkivarie hos oss på Enheten för regionarkiv kommer du vara delaktig i hela kedjan från att besvara och administrera frågor inför leverans av arkivmaterial, ordna och förteckna efter leverans till att slutligen ta fram och förbereda för utlämnande av visst material. Din roll består även av att ge råd och stöd i bevarande- och gallringsfrågor till verksamheterna. Arbete med tillgängliggörande och studiebesök där du berättar om vår verksamhet och vad som finns i våra samlingar kan fö...
2022-11-25 2022-12-16
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Arkivarie
Staben är en förvaltningsövergripande specialistenhet placerad inom avdelningen stab, kultur- och samhällsutveckling. Enheten har det strategiska ansvaret för frågor inom områdena politisk ärendeprocess, informationsförvaltning, utredningar, verksamhetsstyrning, fastighet, säkerhet och miljö. Kulturförvaltningen söker en arkivarie som vill utveckla och samordna förvaltningens processer inom arkiv och dokumenthantering. Du trivs med utvecklings- och förändringsarbete och vill bidra till en modern och kvalitetssäkrad informationsförvaltning. Di...
2022-11-24 2022-12-08
Kristianstad kommun, Skolområde Östra Skolbibliotekarie Kulltorpskolan och Parkskolan
Som skolbibliotekarie hos oss arbetar du tematiskt och med lässtimulering i form av bokprat och läsprojekt. Du genomför handledning och utbildning i informationssökning och mediabevakning. Du ansvarar också för inköp av litteratur. Tillsammans med lärare integrerar du skolbiblioteket som ett viktigt redskap i undervisningen och deltar i skolans pedagogiska arbetssätt. I kommunen finns ett väl fungerande samarbete med övriga skolbibliotekarier, skolbibliotekscentral och folkbibliotek.
2022-11-23 2022-11-30
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Barnbibliotekarie till Askims bibliotek
Askims bibliotek ligger vid Askims torg, på gångavstånd till Askimsvikens härliga badplats. Vårt bibliotek är meröppet vilket innebär att våra lokaler kommer till användning även före och efter biblioteket är bemannat. Hos oss ingår du i ett team tillsammans med fyra kunniga och vänliga kollegor som delar med sig av kunskap och erfarenheter till varandra. I enheten ingår även Högsbo och Södra skärgårdens bibliotek. Vi söker dig som älskar att jobba med små barn och vuxna i deras närhet. Du är medveten om vikten av läsning och hur man kan jobb...
2022-11-23 2022-12-07
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Barnbibliotekarie till Backa bibliotek
Backa bibliotek ligger på expansiva Selma Lagerlöfs torg i nybyggda Selma Lagerlöfs center. I huset hittar du olika verksamheter såsom mötesplats, fritidsgård, medborgarkontor, kulturskola och restaurang. På Backa bibliotek erbjuds du arbete i en kreativ miljö i samarbete med dina närmsta kollegor, andra verksamheter i området samt inom staden. Biblioteken i Göteborg ingår i avdelningen Bibliotek och Kulturhus i Kulturförvaltningen, med goda utvecklingsmöjligheter för den enskilda medarbetaren. Vi söker nu dig som tillsammans med dina kollegor...
2022-11-23 2022-12-07
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Bibliotekarie
Du kommer att arbeta läsfrämjande både som bibliotekarie på två grundskolor samt på folkbiblioteket. Skolbibliotekariens uppdrag; att arbeta lässtimulerande samt att främja elevernas informationskunskap och medie- och informationskunnighet. Du samverkar med skolledning och pedagogiskt personal för elevernas måluppfyllelse. I arbetet ingår även att utföra sedvanliga arbetsuppgifter såsom bemanna folkbiblioteket, inköp av medier, planering och genomförande av arrangemang, informations- och kulturförmedling, marknadsföring med mera. Du kommer a...
2022-11-23 2022-12-18
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarie biblioteken Tingsryd
Biblioteken i Tingsryd söker nu timvikarie till våra bibliotek i Tingsryd, Ryd och Älmeboda. Arbetet går främst ut på att bemanna informationsdisken vid behov. Du som söker ska var intresserad av att ge service till våra besökare i form av ut- och inlån, hjälp med diverse frågor och uppgifter t.ex. kopiering, utskrifter etc. För att klara arbetet är du serviceinriktad, litteraturintresserad och har vana av att arbeta vi datorer. Dessutom är du ordningsam, en lagspelare och vill ge bästa servicen till alla våra besökare. Tjänsten som timvik...
2022-11-22 2022-12-05
Tomelilla kommun, Kultur och Fritid Chef för kulturhuset i Tomelilla kommun!
Du kommer att arbeta som chef för kulturhuset med följande verksamheter bibliotek och konsthall. Du kommer ansvara för att utveckla verksamheterna i kulturhuset och då bl.a. biblioteket utifrån kommunens mål och det nationella uppdraget som gäller för folkbiblioteket. I dina arbetsuppgifter ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar för kulturhusets verksamheter. I tjänsten ingår schemaläggning, informationstjänstgöring, fjärrlåneansvar, medieurvalshantering såsom inköp och gallring, studiebesök och biblioteksundervisning, sedvanliga bibl...
2022-11-22 2022-12-06
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Informationsutvecklare inom Fastighetsbildning, Gävle
I uppdraget ingår olika arbetsuppgifter inom informationssäkerhet, såsom att arbeta med informationsklassningar, riskanalyser, säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner samt med genomförande av olika informationssäkerhetshöjande åtgärder och uppföljning av dem. Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Fastighetsbildning, enheten Fastighetsbildningsstöd. I tjänsten ingår även att arbeta med informationsmodellering för verksamhetsområdet och att förvalta verksamhetsområdets informationsmodeller. Tjänsten innebär ett nära samarbete me...
2022-11-21 2022-12-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Pettersbergsskolan
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att forma vår skolbiblioteksverksamhet för framtiden. Det innebär att du som skolbibliotekarie arbetar med såväl olika läsfrämjande aktiviteter som undervisning inom bland annat informationssökning och källkritik. Det innebär även ett nära samarbete med skolans pedagoger och elever. Som skolbibliotekarie har du en viktig roll i elevernas läs- skriv- och språkutveckling, samt i utvecklingen av deras informationskompetens. Du är även ett viktigt stöd för pedagoger när det gäller elevernas målupp...
2022-11-18 2022-12-02
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie till Västerås stadsbibliotek
På Bäckby stadsdelsbibliotek arbetar du tillsammans med tre andra bibliotekarier men kommer så klart också att samarbeta med dina kollegor inom hela Västerås stadsbibliotek. Grunden till vårt arbete är att alltid skapa bästa möjliga möte för de människor vi möter. Du kommer att finnas ute i verksamheten för att stötta och hjälpa våra besökare med frågor, råd och informationssökning. Du arbetar läsfrämjande, språkstärkande och utvecklar den digitala delaktigheten för att bidra till ett inkluderande samhälle. Du har ett genuint intresse för bibl...
2022-11-16 2022-12-01
Burlövs kommun, Vårboskolan Skolbibliotekarie Vårboskolan/Tågarpskolan
• Driva skolbiblioteket och sköta praktiskt biblioteksarbete så som hantering av media, bokvård, inköp, gallring och upprätthålla en aktiv skyltning av beståndet. • Fortsätta utveckla skolbiblioteksverksamheten tillsammans med skolans personal. • Vara en pedagogisk resurs i skolan och stödja elevens utveckling av språk-, läs- och skrivförmåga. • Vägleda elever i informationssökning och källkritik utifrån läroplanen. • Aktivt läsa barn- och ungdomsböcker och ha stor kännedom om den senaste utgivningen av denna typ av litteratur. • Uppmärksamma ...
2022-11-15 2022-11-28
Lidingö Stad, Gymnasium och Vux Bibliotekarie
Som skolbibliotekarie är du en del av den pedagogiska verksamheten och har ett nära samarbete med skolans lärare. Du behöver kunna arbeta utåtriktat med en central placering i skolans hjärta i en välbesökt miljö med många besökare dagligen. Du har ett elevfokus i ditt arbete och är en resurs och handleder i samband med informationssökning kring gymnasiearbeten, både på webb och i bokhyllor. Du arbetar läsfrämjande och har en vilja att sätta läsning i fokus, kan hitta vägar för ungdomar/ unga vuxna att uppskatta bokläsning. Andra arbetsuppgift...
2022-11-15 2022-12-09
Länsstyrelsen Skåne, Enheten för ärendestöd Arkivarie med samordnande uppdrag
Tillsammans med arkivarierna utför du ordnings- och förteckningsarbeten, inventerar arkiv samt leder arbetet med leveranser och omflyttningar av material. Du ansvarar för att utreda och verkställa gallring av såväl analoga som digitala handlingar både på egen hand och i enlighet med nationella riktlinjer och du tar fram tillämpningsbeslut utifrån Riksarkivets föreskrifter om gallring. Rollen som arkivarie består av praktiskt arkivarbete men även att samordna arkivfrågorna för Länsstyrelsen Skåne tillsammans med kollegorna inom enheten. Innehå...
2022-11-15 2022-12-04
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarier till biblioteket
ARBETSUPPGIFTER Som vikarie ansvarar du tillsammans med kollegorna för nedanstående arbetsuppgifter: • Hjälp och vägledning till bibliotekets besökare vid bibliotekets informationsdiskar. • Bokuppsättning och annan mediehantering. • Andra på folkbibliotek förekommande arbetsuppgifter.
2022-11-14 2022-11-28
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Bibliotekarie
Nu söker vi en bibliotekarie som vill bidra till att utveckla bibliotekets vuxenverksamhet. I arbetet ingår bland annat att ha ett övergripande ansvar för bibliotekets programverksamhet för vuxna. Du är också ansvarig för bibliotekets e-medier. Du deltar dessutom i arbetet med bibliotekets webbplats. I tjänsten ingår pass i informationsdisken samt kvälls- och helgtjänstgöring. Tjänsten är förlagd på huvudbiblioteket i Gnesta. Som bibliotekarie på Gnesta bibliotek har du stor möjlighet att utvecklas i dina arbetsuppgifter samt påverka innehållet...
2022-11-10 2022-12-18
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Bibliotekarie
Nora bibliotek söker en vikarierande bibliotekarie med inriktning barn och unga under ordinarie personals föräldraledighet. Ditt uppdrag innebär att i samarbete med övrig personal arbeta läsfrämjande mot barn och unga. I detta ingår bland annat att bjuda in skolklasser för läsinspiration och bibliotekskännedom. Du samarbetar med övriga kollegor runt bibliotekets programverksamhet för barn och unga. Du kommer tillsammans med flera kollegor att köra vår nya biblioteksbuss till kommunens förskolor. Du ingår i bibliotekets schemalagda tjänstgörin...
2022-11-09 2022-11-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Mjölby gymnasium
Skolbibliotekarien arbetar i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal på skolan för att stärka elevernas läsförmåga och lärande med tyngdpunkt på informationssökningsprocesser. Du medverkar i planering, genomförande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten på skolan utifrån din specifika bibliotekariekompetens. Tillsammans med rektor ska skolbibliotekarien utarbeta och följa upp skolans handlingsplan för skolbiblioteket och kontinuerligt utveckla verksamheten. Du ansvarar för att bibliotekets mediebestånd hålls organiser...
2022-11-09 2022-11-27
Region Stockholm Arkivarie
Du ansvarar för regionledningskontorets verksamhetsbaserade informationsredovisning (VIR), dvs. Region Stockholms modell för att redovisa handlingar, information och arkiv. Arbetet är inriktat mot elektronisk informationshantering då handläggningen är digitaliserad sedan några år tillbaka. Du bevakar strategiska dokumenthanteringsfrågor och deltar i projekt som sakkunnig expert. Du utarbetar och uppdaterar redovisningsplaner utifrån kontorets processer. Du kommer även att hjälpa till med att ta emot och förteckna det gamla arkivet som ska förte...
2022-11-08 2022-11-28
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Timvikarier till Biblioteken i Luleå
Som vikarie ansvarar du tillsammans med kollegorna för nedanstående arbetsuppgifter: • Hjälp och vägledning till bibliotekets besökare vid bibliotekets informationsdiskar. • Bokuppsättning och annan mediehantering. • Andra på folkbibliotek förekommande arbetsuppgifter.
2022-11-01 2022-11-30