Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Arkivarie till Utbildningsförvaltningen
Vi söker nu en engagerad och kunnig arkivarie till utbildningsförvaltningen. Som arkivarie kommer du att spela en central roll i vårt arbete med att säkerställa en effektiv och trygg arkiv- och informationshantering, både digitalt och analogt. Rollen som arkivarie är placerad på avdelningen för Administration och Ekonomi och ingår i enheten för Informations- och ärendehantering. På enheten arbetar idag nämndsekreterare, jurist, informationssäkerhetssamordnare och dokumentcontroller/registrator. Som arkivarie kommer du även att arbeta nära de o...
2024-04-19 2024-05-05
Danderyds kommun, Kansli Arkivarie till Danderyds kommun
I rollen ingår att stötta våra förvaltningar samt kommunala verksamheter med till exempel: • Ordna och förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat och/eller processer samt gallra. • Ta fram och uppdatera styrdokument såsom arkivbeskrivningar, arkivförteckningar, dokumenthanteringsplaner. • Planera och genomföra leveranser till kommunarkivet och e-arkivet. • Värdera information och genomföra gallringsutredningar. • Kartlägga verksamheter för att skapa rutiner kring arkivansvar. • Stötta arkivredogörare i sitt arbete. Visst arbete kommer vara ...
2024-04-18 2024-05-12
Danderyds kommun, Kansli Vikarierande arkivarie till kommunledningskontoret, Danderyds kommun
Som arkivarie/registrator kommer du att arbeta i vårt kommunarkiv med att bland annat ordna och förteckna arkiv, arbeta med gallringsfrågor, söka fram och lämna ut allmänna handlingar samt ta emot leveranser från våra verksamheter. Du kommer under sommaren även att inta rollen som registrator på kommunledningskontorets registratur och hantera postöppning, vår funktionsbrevlåda, diarieföring av handlingar och utlämnande av allmänna handlingar.
2024-04-18 2024-05-05
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Barnbibliotekarie till Hammarkullens bibliotek
Vi söker nu en barnbibliotekarie som tillsammans med sina kollegor vill göra sitt bästa för att Hammarkullens bibliotek ska vara angeläget och självklart för barn och unga samt vuxna i deras närhet. Hos oss får du driva och förstärka bibliotekets läsfrämjande insatser för att nå barn och deras vuxna på de tre arenorna; i biblioteket, digitalt och uppsökande. Du arbetar med verksamhet för, med och av barn och involverar aktivt barn i ditt arbete. Vi vill att du tillsammans med kollegor öppnar bibliotekets alla medier för barn och unga på ett in...
2024-04-18 2024-05-02
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Är du en engagerad och modig skolbibliotekarie?
Läs- och språkfrämjande aktiviteter, informationssökning, källtillit och bekantskap med AI är aktuella kunskapsområden som behövs i Peder Skrivares skolas bibliotek för att hjälpa eleverna att navigera i dagens samhälle och in i framtiden. Uppdraget som är omväxlande och betydelsefullt ur många olika perspektiv har också särskilt fokus på skolans gemensamma trygghetsarbete och social inkludering. Du kommer vara ansvarig för att tillsammans med kollegor driva användandet av biblioteket som plattform och arena (fysisk och mental) för trygghets...
2024-04-17 2024-05-05
Eda kommun , Samhällsbyggnad Folk- och skolbibliotekarie
Tjänsten omfattar 50% arbete vid biblioteksfilialen i Koppom med schemalagda diskpass, övrigt biblioteksrelaterat arbete såsom inköp och gallring samt utåtriktat arbete mot alla låntagargrupper. En dag i veckan jobbar du även på huvudbiblioteket i Charlottenberg. 25% omfattar skolbiblioteksarbete såsom bokprat på två av kommunens skolor, fk-6 och fk-9. I tjänsten ingår också regelbunden hantering av boklådor och bokdepåer till skolor och förskolor. Du ansvarar tillsammans med en annan folk-/skolbibliotekarie för kontakten mellan biblioteket o...
2024-04-16 2024-05-07
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Ystad Gymnasium
Då vår ena skolbibliotekarie planerar att vara föräldraledig söker vi nu en vikarie för henne. Ditt huvudområde blir att ansvara för biblioteksverksamheten på Ystad Gymnasium tillsammans med din skolbibliotekarie-kollega. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter i ett skolbibliotek såsom att bland annat - Ansvara för drift och daglig verksamhet i skolbiblioteket. - Tillhandahålla support och vägledning till elever och lärare i informationshantering och användning av bibliotekets resurser. - Samarbeta med lärarna kring utbildning i bland anna...
2024-04-16 2024-04-30
Malmö stad Bibliotekarie till Komvux Malmö
Vill du arbeta i ett stort, välfungerande skolbibliotek tillsammans med engagerade och kreativa kollegor som brinner för att skapa ett bibliotek som är tillgängligt och välkomnande? Komvux Malmö söker nu en vikarierande bibliotekarie som vill utveckla bibliotekets utåtriktade verksamhet och profilera biblioteket så att resurserna där synliggörs och uppmärksammas.  Arbetsuppgifter Bibliotekarierna på Komvux i Malmö har ett stort engagemang för utbildning och arbetar hela tiden för att eleverna ska få ta del av allt det som ett bibliotek med kv...
2024-04-15 2024-04-26
Västerås stad, Stadsledningskontoret Arkivarie till Stadsarkivet
Som arkivarie på stadsarkivet kommer du att arbeta med bevarande- och gallringsfrågor, processkartläggning, tolkning av regelverk och vara ett stöd till stadens förvaltningar i de frågorna. Du kan komma att delta i rådgivning gällande upphandlingar och i utvecklingsarbeten och dina kunskaper kan också komma att efterfrågas i projekt kopplat till digitalisering och verksamhetsutveckling. Du kommer även att spela en central roll som kvalificerad handläggare. Det innebär bland annat att du säkerställer att den information som förvaras av Stadsarki...
2024-04-15 2024-05-06
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Barn- och ungdomsbibliotekarie 100 %
Biblioteken i Sävsjö består av huvudbibliotek, och tre filialer som är integrerade folk- och skolbibliotek. I ditt arbete ingår att bevaka, köpa in, hantera och förmedla litteratur. Att initiera, planera och genomföra projekt och programverksamhet ingår också. Du kommer genom ett uppsökande arbetssätt, i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället, att träffa barn, unga och deras föräldrar. Du kommer att ingå i olika nätverk, bl. a på regional nivå. Bemanning av informationsdisken ingår också, så möten med människor i alla åldrar sker. För a...
2024-04-11 2024-05-02
Sjöbo kommun, Bibliotek, kultur, kulturskola Bibliotekarie 50% -100%
Som ansvarig bibliotekarie på filialbibliotek arbetar du självständigt med verksamheten och i arbetet ingår att erbjuda ett gott bemötande och god service till våra besökare. Du kommer att ha nära kontakt med skolan och dess elever. På biblioteket planerar, genomför och utvärderar du aktiviteter tillsammans med filialteamet. Du hanterar medieurval och inköp för filialbiblioteket samt övriga förekommande bibliotekarieuppgifter. Vi ser med fördel att du är en person som är initiativrik och har många idéer som kan förverkligas i verksamheten. Vi...
2024-04-09 2024-05-01
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Bibliotekarie till Onslunda
Vill du jobba i vår verksamhet med barn och unga i fokus? Du arbetar ensam på Onslunda biblioteksfilial, där du har stor möjlighet att utveckla bibliotekets verksamhet gentemot alla målgrupper i lokalsamhället. I tjänsten ingår även samverkan med andra kommunala och externa verksamheter, genom exempelvis programverksamhet och språkutvecklings, läs- och mediefrämjande aktiviteter. Du arbetar i nära samverkan med skolan, samordnar och ingår i samverkansarbetet med kommunens andra bibliotek. Det ingår även mediehantering såsom inköp, gallring...
2024-04-09 2024-04-30
Kiruna Kommun Bibliotekarie Barn- och ungdom
Kiruna kommun har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet som fokuserar på barns och ungdomars läsande på fritiden. Vi söker därför dig som har förmågan att koppla samman litteratur med skapande uttryck i olika former i möten med barn och ungdomar, både analogt och digitalt. Du är påhittig och kreativ med en utpräglad förmåga och vilja att samarbeta. Du är nyfiken och omvärldsorienterad och vill utveckla verksamheten och lära nytt. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs med att möta barn och ungdomar i olika åldrar. Du har förmåga att b...
2024-04-08 2024-04-29
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Centrumskolan
På Centrumskolan finns årskurser från förskoleklass till årskurs 6 och vi har 365 elever. Årskurserna har två klasser i varje årskurs och varje årskurs har ett årskurslag som arbetar nära tillsammans i flerlärarskap i en stor del av ämnena. Vår ambition är att skolbiblioteket ska integreras i undervisningen och vara en central del i elevernas utbildning. På skolan finns även ett elevhälsoteam med specialpedagoger, speciallärare, kurator och skolsköterska. Din roll som skolbibliotekarie i Centrumskolan bedriver du läsfrämjande arbete och ger s...
2024-04-03 2024-04-21
Östhammars kommun, Barn- och utbildningskontoret Skolbibliotekarie, Bruksgymnasiet
Vi söker en skolbibliotekarie till Bruksgymnasiet i Gimo. Är du en driven bibliotekarie som vill utveckla vårt skolbibliotek? Du kommer att ha ansvar för skolbiblioteket och tillsammans med skolans personal fortsätta att utveckla verksamheten. Det är ett utåtriktat arbete där du i samarbete med pedagoger strävar efter en läsfrämjande miljö för eleverna. Det läsfrämjande arbetet samt undervisning i källkritik och medie- och informationskunnighet är viktiga delar av arbetet. Du ska fungera som en pedagogisk resurs i skolan vilket innebär att du...
2024-03-28 2024-04-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Västermalms Gymnasieskola
Just nu söker vi en engagerad och kunnig bibliotekarie till vårt skolbibliotek. Biblioteket finns centralt placerat i hjärtat av vår skolbyggnad! Granne med biblioteket finns vår cafeteria, expedition och våra undervisningslokaler! Tillsammans med oss som arbetar på Västermalm strävar du efter att skapa högkvalitativ gymnasieutbildning för våra elever utifrån din roll som bibliotekarie! Som skolbibliotekarie har du som uppgift att fortsätta bygga upp vårt bibliotek till en välintegrerad del av verksamheten som stödjer lärande och elevernas mål...
2024-03-26 2024-04-26
Lidingö Stad, Kultur och fritid Barnbibliotekarie för läsfrämjande verksamhet
På Lidingö stadsbibliotek arbetar 17 medarbetare inklusive chef, vaktmästare och kommunikatör. Medarbetarna är fördelade på tre team: barn&unga, vuxna och biblioteksstöd. Vi söker nu en driven, erfaren och engagerad barnbibliotekarie till teamet barn&unga, där du har tre kollegor. Alla som arbetar på biblioteket bemannar informationsdisken, som är gemensam för barn och vuxna. Vi hjälps åt med att skriva in låntagare i Legimus, ge lästips och handleda kring biblioteksrelaterade IT frågor. Vi använder BookIT, Outlook, Teams och SharePoint. Sedan ...
2024-03-20 2024-04-19
Statens museer för världskultur Praktikant till bildarkivet vid Världskulturmuseerna till hösten 2024
Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen. Till vår verksamhet i Stockholm erbjuder vi nu en praktikplats kopplad till vårt bildarkiv. Förekommande arbetsuppgifter blir arkivering, uppordning, placering, inventering och allmän fö...
2024-03-19 2024-06-20
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie Snäckebacksskolan
I din roll som skolbibliotekarie bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur- och medieanvändning. Du utvecklar skolans kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK) och vägleder elever och lärare i informationssökning, sök- och källkritik. Du ska ta aktiv del i skolans pedagogiska verksamhet och samarbeta med olika ämnen och vara intresserad av skolutveckling. Du kommer att ansvara för bemanning av skolbiblioteket, bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel...
2024-03-11 2024-04-28