Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna Kommun Två Undersköterskor/Vårdbiträde till Solbackens 2 Äldreboende
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-03-22 2023-04-05
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Lilla Björns förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-03-22 2023-04-05
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen
I arbetet ingår möten med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi utreder ärenden med stöd i SoL och LVU och vi arbetar enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). Du kommer även att samverka mellan de andra grupperna inom IFO-MyA, andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även en viss del förebyggande arbete. Det ingår resor i arbetet.
2023-03-21 2023-04-23
Kiruna kommun, Socialförvaltningen vik. Personlig assistent
Som personliga assistent ger du stöd i vardagen åt människor med funktionshinder. Som personlig assistent försöker man stötta brukarna att kunna leva sitt liv som hen själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren att sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att hjälpa brukaren att vara förälder och att sköta sitt arbete. Du hjälper brukaren att kunna ägna sig åt fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera. Arbetet innebära a...
2023-03-21 2023-04-04
Kiruna Kommun Undersköterska/Vårdbiträde till Solbackens 1 Äldreboende
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-03-21 2023-04-02
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Triangelskolan
Elevassistenter i Kiruna kommun arbetar i huvudsak med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av rektor tillsammans med ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituatione...
2023-03-21 2023-04-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare textilslöjd till Triangelskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-03-21 2023-04-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Musiklärare till Triangelskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-03-21 2023-04-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare/Speciallärare till Karesuando skola F-9
Detta är en tjänst vilken kommer vara uppdelad så att du arbetar 50% av heltid med specialläraruppdraget och 50% av heltid med ordinarie läraruppdrag. Som speciallärare arbetar du i nära samarbete med rektor och övrig personal på skolan. Du ingår i ett arbetslag med specialpedagogen. Du undervisar elever i behov av särskilt stöd. Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument oc...
2023-03-20 2023-04-03
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikariat - barnskötare till Fjällrävens förskola
Du ska huvudsak arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-03-16 2023-03-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikariat Barnskötare till Bullerbyns förskola Mellangården
Du kommer vara placerad på Bullerbyn Mellangården som i dagsläget befinner sig på Lombolo förskola på grund av renovering. Tjänsten omfattar 75% av en heltidstjänst. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-03-16 2023-03-30
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Projektstrateg/projektledare
Är du en mästare på Tetris? Välkommen med din ansökan! Tetris är en enkel match jämfört med vad vi gör när det gäller att få ihop allt som ska byggas i Kiruna nya centrum. Du har nära samarbete med stadsbyggnadsavdelningens planenhet och tillväxtenhet i alla frågor som berör genomförandefasen av antagna detaljplaner och kommunala byggprojekt. Du har ett budgetansvar och sammanställer och redovisar status och framdrift av projekten till enhetschef och kommunledning. Du är också en utredningsresurs som tar fram underlag och föredrar inför politi...
2023-03-15 2023-03-29
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen IT-driftchef
Som chef för driftenheten har du personalansvar för tio medarbetare samt verksamhets- och budget-ansvar för din verksamhet. Du rapporterar till CIO/IT-chef och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Verksamhetsansvaret innebär att du ska säkerställa leverans av IT-drift och support gentemot våra kunder inom kommunens förvaltningar, bolag samt gentemot Lapplands Kommunalförbund. Som arbetsledare inom teknisk verksamhet har du själv goda tekniska kunskaper för att förstå, fördela, stödja samt arbeta tillsammans med din personal för att lösa de såv...
2023-03-15 2023-03-29
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Kombitjänst
Då en av våra medarbetare planerar att gå i pension behöver vi rekrytera en ersättare med en kollega. Du kommer att arbeta på vår fastighetsavdelning för bostäder och lokaler, som består av en fastighetschef, enhetschefer, kvartersvärdar, fastighetsskötare, kombitjänster och reparatörer. Arbetsuppgifterna innebär inre och yttre skötsel, löpande tillsyn och reparationer samt lokalvård i såväl bostadshus som kommersiella lokaler. Du kommer att vara vårt ansikte utåt genom att dagligen synas och finnas till hands för våra hyresgäster.
2023-03-13 2023-04-02
Kiruna Kommun Handledare till SAVO
Som handledare i daglig verksamhet ska du ge arbetstagaren det pedagogiska stöd hen behöver för att ta tillvara sina förmågor och möjligheter till att utvecklas. Arbetstagarnas arbetsuppgifter på SAVO är elektronikdemontering, i handledargrupper erbjuds många olika arbetsuppgifter såsom uppackning av varor/arbetskläder, leveranser, städ och inom turism. För dig som handledare blir uppdraget att i olika sociala miljöer och olika gruppkonstellationer stötta och stödja arbetstagaren mot sitt individuella mål för att på så sätt kunna erbjuda arbets...
2023-03-13 2023-03-27
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem till Abisko skola
Tjänsten uppgår till 75% av heltidstjänst. Möjlighet till att jobba extra kan förekomma. Som lärare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rast verksamhet och arbetar tillsammans med lärarna för att eleverna ska nå sina mål.
2023-03-09 2023-03-26
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Personalkonsult
Som personalkonsult är du ett konsultativt stöd till förvaltningarnas chefer i alla förekommande personalfrågor med tyngdpunkt på arbetsrätt, arbetsmiljö, rekrytering, lönefrågor. Du kommer tillsammans med kollegor ha ett strategiskt utvecklingsansvar och utveckla, förbättra och implementera rutiner och metoder inom HR-området, delta i samverkan med de fackliga organisationerna och organisera utbildningar för chefer. Det är ett självständigt generalistuppdrag men som kommer att innebära ett nära samarbete med chefer och medarbetare i hela organ...
2023-03-09 2023-03-26
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Kommunikatör
Vi söker dig som är en driven kommunikatör med intresse att jobba i ett bolag med ett utpräglat fokus på samhällsnytta och miljö! Då en av våra kommunikatörer går vidare för nya utmaningar söker vi en ersättare. Tjänsten som kommunikatör vid Tekniska Verken i Kiruna innebär ett spännande och omväxlande arbete med framtid i fokus. I din roll som kommunikatör kommer du få ansvar för att utveckla vårt skolarbete, hålla i workshops, internutbildningar inom kommunikation och ta emot studiebesök. Du kommer också arbeta med kommunikation i våra socia...
2023-03-09 2023-04-10
Kiruna Kommun Är du 17 år & intresserad av att arbeta inom vård & omsorg Sommaren 2023?
När du arbetar som 17 åring inom vård och omsorg under sommaren så kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara att städa, tillreda enklare måltider, servera och duka, enklare ledsagning samt socialt umgänge med brukarna. Du kan välja att arbeta antingen inom hemtjänsten eller våra särskilda boenden, uppge detta i din ansökan. Uppge även vilka veckor du är tillgänglig för arbete samt om du går på Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Du kommer endast att arbeta på vardagar, Måndag till fredag. Du kommer under din arbetsperiod att ha e...
2023-03-08 2023-04-30
Kiruna Kommun Mottagningshandläggare till IFO- myndighet och administration
Som mottagningshandläggare gör du den första bedömningen vad gäller barn, ungdomar och vuxna enligt SOL, LVU och LVM. Du kommer att ge råd, stöd och vägledning vid frågor, ansökningar och anmälan. Arbetet innebär att du samverkar mellan alla grupper inom IFO och andra myndigheter. Även andra arbetsuppgifter inom arbetet som berör IFO kan förekomma.
2023-03-08 2023-03-26
Kiruna Kommun Två Undersköterska/vårdbiträde till Gläntans minoritetsspråks boende
Arbetet som vårdbiträde/undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-03-08 2023-03-26
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsavdelningen / Psykiatrin
Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgs personal inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer. Du kommer att för närvarande att tjänstgöra på psykiatriboendet.
2023-03-08 2023-04-02
Kiruna Kommun Undersköterska/vårdbiträde till Luossa Hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-03-03 2023-03-26
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Projektledare
Som anställd på Kirunabostäder får du möjlighet att arbeta med varierade uppdrag som består av såväl stora som mindre projekt inom flera av samhällsbyggnadsbranschens områden. Som projektledare hos Kirunabostäder ansvarar du för olika typer av entreprenadprojekt inom bygg som kan innefatta både ny- och ombyggnationer. Du deltar som projektledare och projektutvecklare i projektens alla skeden, från förstudiearbetet till att sedan planera, leda och samordna projekt från projektering till genomförande och avslut. I dina arbetsuppgifter ingår att...
2023-03-02 2023-03-26
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vårdare till gruppbostad Videplan2H
Verksamheten arbetar utifrån LSS-lagens grundläggande principer och viktiga utgångspunkter. Du som personal ska få brukarna att känna sig trygga, delaktiga och självständiga i sitt vardagsliv genom att skapa en förutsägbar och begriplig tillvaro. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att varje brukare ska få ta tillvara sina förmågor och få möjlighet att utvecklas med hjälp av tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar. I arbetet ingår att ge stöd i alla förekommande sysslor i ett hem såsom planering, Personlig hygien, klädvår...
2023-03-01 2023-03-26
1 2 >