Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna Kommun Ett antal Undersköterska/vårdbiträde till Mysinge Vård och Omsorgsboende
Arbetet som vårdbiträde/undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-12-11 2023-12-25
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Lombolo förskola
Vi söker nu personal till en nyöppnad avdelning på Lombolo förskola. Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2023-12-11 2023-12-25
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Undersköterska/vårdbiträden till Gläntans minoritetsspråks boende
Arbetet som vårdbiträde/undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-12-11 2023-12-25
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Bergkristallens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-12-08 2024-01-03
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Lönehandläggare
Som lönehandläggare ansvarar du för att administrera löner till våra anställda i sin helhet samt ge dagligt stöd till chefer och medarbetare gällande lön och övriga avtalsenliga anställningsvillkor. Du hanterar lönearbetet från det en medarbetare anställs och hela kedjan tills personen slutar eller går i pension. I arbetet ingår att kontrollera, bevaka och följa upp fellistor, vara ett stöd till chefer samt se till att avtal följs och att anställningsavtal och andra uppgifter är korrekta och riktiga. I jobbet ingår även administration av pensio...
2023-12-08 2023-12-22
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till fritidshem Nya Raketskolan
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för fritidshem. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för elevernas utveckling och lärande.
2023-12-07 2024-01-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Leg. psykolog till Barn och- Elevhälsan
Psykologerna bidrar till elevhälsans arbete genom att tillföra psykologisk kompetens till Kirunas skolor. I arbetsuppgifterna ingår först och främst främjande och förebyggande elevhälsoarbete såsom konsultation, handledning och fortbildning till skolpersonal. I psykologernas arbetsuppgifter ingår även att vid behov göra bedömningar och utredningar som ett stöd i elevers utveckling mot utbildningens mål. Du kommer ingå i psykologgruppen som består av två legitimerade psykologer. Du kommer samarbeta med skolornas rektorer, som är ytterst ansvari...
2023-12-07 2023-12-20
Kiruna Kommun Två Undersköterskor/Vårdbiträde till Solbackens 2 Äldreboende
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-12-06 2023-12-20
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Satellitens förskola
• I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-12-06 2023-12-20
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen
I arbetet ingår möten med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi utreder ärenden med stöd i SoL och LVU och vi arbetar enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). Du kommer även att samverka mellan de andra grupperna inom IFO-MyA, andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även en viss del förebyggande arbete. Det ingår resor i arbetet. I Barn- och Familjegruppen ingår för närvarande schemalagd tid för reflektion och omvärldsbevakning.
2023-12-06 2024-01-14
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent
Som personliga assistent ger du stöd i vardagen åt människor med funktionshinder. Som personlig assistent försöker man stötta brukarna att kunna leva sitt liv som hen själv vill. Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren att sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att hjälpa brukaren att vara förälder och att sköta sitt arbete. Du hjälper brukaren att kunna ägna sig åt fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera. Arbetet innebära a...
2023-12-06 2024-01-07
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Kombitjänst
Du kommer att arbeta på vår fastighetsavdelning för bostäder och lokaler, som består av en fastighetschef, enhetschefer, kvartersvärdar, fastighetsskötare, kombitjänster och reparatörer. Arbetsuppgifterna innebär inre och yttre skötsel, löpande tillsyn och reparationer samt lokalvård i såväl bostadshus som kommersiella lokaler. Du kommer att vara vårt ansikte utåt genom att dagligen synas och finnas till hands för våra hyresgäster.
2023-12-06 2023-12-17
Kiruna Kommun Legitimerad Modersmålslärare/Studiehandledare i Tigrinja
Tjänsten innebär att arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i kommunens grundskolor och på mottagningsenheten för nyanlända elever vid Språkcentrum. Studiehandledning sker i tätt samarbete med skolans eller mottagningsenhetens lärare och är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara. Du kommer ingå i ett arbetslag av andra modersmålslärare och studiehandledare i ett flertal språk samt i nära samarbete med mottagningsenhetens personal. Du kommer även att jobba nä...
2023-12-05 2023-12-19
Kiruna Kommun Legitimerad Modersmålslärare/Studiehandledare i Amariska
Tjänsten innebär att arbeta som modersmålslärare och studiehandledare i kommunens grundskolor och på mottagningsenheten för nyanlända elever vid Språkcentrum. Studiehandledning sker i tätt samarbete med skolans eller mottagningsenhetens lärare och är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara. Du kommer ingå i ett arbetslag av andra modersmålslärare och studiehandledare i ett flertal språk samt i nära samarbete med mottagningsenhetens personal. Du kommer även att jobba nä...
2023-12-05 2023-12-19
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vikarie inom vård och omsorg
Arbetet inom vård och omsorg innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår även att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2023-12-04 2024-01-21
Kiruna kommun, Måltidsverksamhet Kock till måltidsverksamhetens resursteam
Resursteamet inom måltidsverksamheten består av tillsvidareanställd personal som täcker de behov som uppstår vid så väl korta som långa vikariat. Som anställd i Resursteamet kommer du att arbeta i olika kök så som Jägarkök, förskolekök och skolmåltider inom Kiruna C och Jukkasjärvi. I arbetsuppgifterna ingår alla i ett kök/matsal vanligt förekommande arbetsuppgifter så som; planering, förberedelse, tillagning, portionering, servering, disk och städ.
2023-12-04 2023-12-18
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Behandlare inriktning barn- och familj till Socialförvaltningens Öppenvård
Som behandlare ingår du i ett team på 11 behandlare, med yrkesgrupperna socionomer, socialpedagoger, sociolog, behandlingspedagog och alkohol- och drogterapeuter. Som familjebehandlare genomför du stödjande-, förändrings- och behandlingsarbete med barn och ungdomar (0-18 år) samt deras föräldrar baserat på uppdrag från utredande socialsekreterare. Målet är att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Vi använder oss av en mix av evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Innehållet i behandlingsarbetet är individuellt anpassat utif...
2023-12-04 2023-12-18
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vi söker vikarier inom förskola och fritids
I arbetet som korttidsvikarie och extrapersonal får du möjlighet att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter. Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet Time Pool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb.
2023-12-01 2024-01-31
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Kastanjens förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2023-11-30 2023-12-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Barn- och elevhälsan
Arbetet som skolsköterska innebär att du arbetar som anställd vid centrala barn- och elevhälsan inom Kultur- och utbildningsförvaltningen, men utför dina arbetsuppgifter placerad vid en eller flera skolenheter, antingen i grundskola eller i gymnasiet. Centrala barn- och elevhälsan är en stödfunktion till förskola och skola och här ingår du i en personalgrupp som består av specialpedagoger, psykologer, kuratorer och kommunlektor vilka alla jobbar som stöd på enheterna. Barn- och elevhälsans arbete har en hälsofrämjande, förebyggande inriktning o...
2023-11-30 2023-12-14
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Lombolo förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2023-11-30 2023-12-14
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Lombolo förskola
Vi söker nu personal till en nyöppnad avdelning på Lombolo förskola. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-11-30 2023-12-14
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Renhållningschaufför
Är du den lastbilschaufför som vi söker till ett spännande framtidsyrke och som tycker att vår miljö och renhållning är viktigt? Då har vi tjänsten för dig! Som renhållningschaufför hos oss kommer du att köra både sid- och baktömmande fordon med bl.a. hämtning och tömning av hushålls- och matavfall inom Kiruna kommun. Underhåll och skötsel av fordonet ingår också som en uppgift. Körlistor och rapportering sker i datasystemet EDP Mobile.
2023-11-29 2024-01-14
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Miljöarbetare med C körkort
Vi söker dig som har C-kort och YKB och är intresserad av att skapa förutsättningar för ett hållbart Kiruna. Vill du medverka till förflyttningen från ett traditionellt avfallsbolag till ett modernt återvinningsföretag? Då ska du söka tjänsten som miljöarbetare med chaufförskunskaper! På Tekniska Verken i Kiruna genomför vi just nu ett stort förändringsarbete, med det långsiktiga målet att skapa ett hållbart Kiruna inom återvinningsbranschen. För att lyckas med detta krävs ett stort engagemang och driv och en känsla för kundkontakt av oss som...
2023-11-29 2024-01-14
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Miljöarbetare för kärlhanteringen
Vi söker en miljöarbetare till vår kärlhantering. Arbetsuppgifterna innebär utkörning och inhämtning av hushållskärl inom hela Kiruna kommun efter beställning och vid behov även reparationer. Du kommer förutom reparationer även ha hand om tvättning av kärl. Reparationer består bl.a. i att byta hjulaxlar, hjul, lock och sprintar. I uppdraget ingår även taggning av kärl för dataregistrering i vårt system EDP. Arbetstiden är dagtid måndag till fredag och du kommer ha stor påverkan på hur du lägger upp ditt arbete.
2023-11-29 2024-01-14
1 2 >