Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadskontoret Jurist med intresse för samhällsbyggnad
Anställningen är placerad på den nya stadsbyggnadsförvaltningens juridiska enhet, som kommer att tillhöra avdelningen för utveckling och styrning. Enhetens uppdrag är att stödja hela förvaltningen med juridiska råd och består idag av fyra jurister, varav tre främst arbetar med ärenden som rör tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL). En jurist arbetar främst med avtal, upphandling och sekretessfrågor. Förvaltningen får vid årsskiftet ett ökat uppdrag och genom den ökade komplexitet som förvaltningens ärenden möter behöver stödet till verksam...
2022-11-15 2022-12-06