Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Arbetsrättsjurist med chefsuppdrag till HR Arbetsvillkor i Lund
Som enhetschef för enhet HR Arbetsvillkor blir du blir närmsta chef för sex medarbetare som har specialistkompetens inom sina respektive områden. Genom ett närvarande, tydligt och engagerat ledarskap leder och motiverar du medarbetarna i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att i samarbete med medarbetarna fortsätta att utveckla professionella, strukturerade och systematiserade arbetssätt samt säkerställa korrekt hantering av arbetsrättsliga frågeställningar i vardagen. Då detta är en mindre enhet är du som enhetschef den som samordnar och an...
2021-06-23 2021-07-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Arbetsrättsexpert med chefsuppdrag till HR Arbetsvillkor i Lund
Som enhetschef för enhet HR Arbetsvillkor blir du blir närmsta chef för sex medarbetare som har specialistkompetens inom sina respektive områden. Genom ett närvarande, tydligt och engagerat ledarskap leder och motiverar du medarbetarna i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att i samarbete med medarbetarna fortsätta att utveckla professionella, strukturerade och systematiserade arbetssätt samt säkerställa korrekt hantering av arbetsrättsliga frågeställningar i vardagen. Då detta är en mindre enhet är du som enhetschef den som samordnar och an...
2021-06-18 2021-07-16
VästKom Delprojektledare juridik
Vi söker dig som vill ansvara för den koordinerande rollen inom Kommun-FVM/FVM-programmet där du med stöd från kommunernas representanter inom juridik, DSO-frågor, informationssäkerhet och kontinuitetsplanering samverkar för att VGR ska kunna leverera ett informationssystem som uppfyller såväl verksamhetens behov och förväntningar som lagkrav. Du ingår med din expertis i FVM-programmet som representant för kommunernas behov, du ingår i Kommun-FVMs projektteam och du leder samverkan med representanter inom ditt eget expertområde såväl inom ko...
2021-06-14 2021-07-14