Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun, Förskola Administratör till förskolan
Som administratör i förskolan kommer du arbeta nära rektorerna och vara dem behjälpliga med olika arbetsuppgifter i våra administrativa system, såsom: TimeCare - Schemaläggning för personal Nuddis- Närvaro/frånvarohantering för barn, Agresso- Fakturahantering Arbetet är mycket flexibelt, varierande och innefattar bland annat också att arbeta med diarieföring, protokoll, vikarieanskaffning, inköp, introduktion för personal i de administrativa systemen med mera. Du kommer att vissa dagar arbeta i Järpen för att möta övriga administratörer inom...
2022-11-24 2022-12-08
Burlövs kommun, Svenshögskolan Skoladministratör till F-6-skola
I tjänsten som skoladministratör ingår sedvanliga arbetsuppgifter som utgår från en centralt framarbetad arbetsbeskrivning. Hos oss utgör du ett nära chefstöd till skolledningen inom områden som elev-, personal-, informations-, och myndighetsadministration. Uppdrag innebär mycket dokumentation och arbete i olika digitala system. I uppdraget ingår det att hantera administration kring elever, såsom elevregistrering, placeringar och betyg. Du ansvarar för skolans posthantering, diarieföring och arkivering. Du kommer att arbeta med personaladminis...
2022-11-23 2022-12-09
Askersunds kommun, Socialförvaltning Bemanningsassistent till vård- och omsorg i Askersunds Kommun
Som bemanningsassistent jobbar du måndag till fredag och har ansvar för att bemanna korttidsfrånvaro genom att ringa in ordinarie personal. Du arbetar ofta självständigt, behöver kunna prioritera och måste vara lösningsorienterad utifrån verksamhetens behov. Att vara bemanningsassistent är ett mycket viktigt, ansvarfullt arbete som i vissa stunder kan innebära mycket arbete med kort varsel och högt tempo. Arbetet kräver kreativitet, lyhördhet och stort engagemang. Arbetet sker genom tätt samarbete med enhetschefer vilka är delaktig när behov u...
2022-11-23 2022-12-04
Motala kommun, Nät Administrativ assistent
Du kommer organisatoriskt att ingå i verksamheten vatten och enhet Nät som ansvarar för de allmänna ledningsnäten i Motala och Vadstena kommuner. En av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är telefon- och e-postkontakt med kunder och då främst i VA relaterade frågor med efterföljande administration. Administrationen består av att i våra programvaror registrera beställningar och genomföra förändringar på de tjänster som våra kunder avropar från oss och förmedla det till vår personal samt att uppdatera och komplettera vårt abonnentregister. En annan...
2022-11-23 2022-12-07
Region Västerbotten, Medicincentrum Umeå Klinikadministratör, Medicincentrum, Umeå
Som klinikadministratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I rollen som klinikadministratör kommer du att arbeta med administration i personal/lönesystemet Visma och Tessa, samt kontrollera och hantera utlägg och reseräkningar, hantera fakturor och bokföringsordrar i ekonomisystemet Agresso. Du ansvarar också för ekonomisk hantering av klinikens olika forskningsprojekt och ALF-medel. I arbetet ingår även administration vid utbildningar som till exempel bokning av hotell och resor samt bokning av mat och fi...
2022-11-23 2022-12-11
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Administratör, Myndighet i stödjande funktion
Som administratör kommer du att vara ett nära administrativt stöd till chefer inom myndighet Barn och Unga. Du kommer främst att arbeta emot två enhetschefer, vilket innebär att vara ett nära chefsstöd där ni samarbetar, samverkar och för dialog som bidrar till utveckling av verksamheten. I arbetsuppgifterna ansvarar du för hantering av ekonomi såsom fakturor, sköta beställningar och ha kontakt med interna och externa intressenter. Du kommer också att ansvara för samordning av statistikuppgifter, introduktion till nyanställda, administrera e...
2022-11-23 2022-12-07
Ängelholms kommun, Funktionsstöd Samordnare till Funktionsstöd
Har du sinne för administration och organisation? Gillar du varierande arbetsuppgifter där du får ta eget ansvar? Då kan detta vara tjänsten för dig! I rollen som samordnare hos oss är ditt huvudansvar att ge ett kvalificerat administrativt stöd till enhetschef och personal och fungera som spindeln i nätet. Arbetet är varierande och innefattar olika arbetsuppgifter som är relaterade till verksamhetens behov. Vi söker dig med sinne för ordning och reda och ett intresse i fortlöpande utveckling inom ramar som både är kvantitativa och kvalitativa....
2022-11-23 2022-12-05
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Handläggare för kundärendekoordinering
Stadsmiljöförvaltningen söker nu två handläggare för kundärendekoordinering till enheten för kund- och ärendehantering. För kontorets hantering av kundärenden kommer du stötta verksamheten med proaktivt arbete för att kunna ligga steget före med information och på så sätt förebygga inkommande ärenden. Du kommer vara ingången för kundärenden inom delar av stadsmiljöförvaltningen och tillsammans med medarbetare i verksamheten hitta effektiva svarslösningar med hög kvalitet. Arbetet innebär att du kommer samordna de dagliga kontakterna med kont...
2022-11-23 2022-12-07
Hjo kommun, Vård och Omsorg Verksamhetsresurs inom Vård och omsorg
Verksamhetsresurs inom Vård och Omsorg arbetar på uppdrag av enhetschefen, tänkt att vara chefens förlängda arm. Inom verksamheten följa politiska riktlinjer, arbeta mot gemensamma mål och följa dess lagstiftning. Tjänsten består av personaladministrativt arbete så som utföra bokningar i dialog med enhetschef inför semestrar, sjukfrånvaro, föräldraledighet samt utbildning. Den består även av att kunna hantera verksamhetssystem vilken är en viktig del av arbetet. Du kommer att vara delaktig i enhets- och verksamhetsfrågor, genomföra idéer och f...
2022-11-22 2023-01-08
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Umeå
Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande och stimulerande. Du kommer huvudsakligen att utföra administrativa arbetsuppgifter som ingår i en förrättningshandläggning. Arbetet innebär även att du har mycket kontakt med både externa och interna kunder. Arbetet i förrättningshandläggningen är till stor del teambaserat och sker i nära samarbete med andra förrättningsassistenter, förrättningslantmätare och mätingenjörer.
2022-11-22 2022-12-04
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Ulricehamn
Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande och stimulerande där du arbetar i team med andra roller, t ex förrättningslantmätare och mätingenjörer. Du får en viktig roll i vårt arbete med fastighetsbildning där du bland annat bidrar till att våra administrativa arbetsuppgifter blir utförda på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt, samt att administration av ärenden inom fastighetsbildningsförrättning hanteras effektivt. Kundkontakter är också återkommande i arbetsuppgifterna.
2022-11-22 2022-12-18
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Administratör med närstödsuppdrag
Vi söker nu en administratör med hög servicekänsla och en utvecklad administrativ förmåga till vår hälsosjukvårdsenhet i område Nordost, Kultivatorgatan. Vi söker dig som tycker om omväxling och har goda kommunikativa förmågor. Dina arbetsuppgifter kommer innefatta administration i våra olika system. Ansvar för beställningar och nyckelhantering är exempel på vanliga arbetsuppgifter. Uppdraget är brett och kommer även att innebära en del praktiska arbetsuppgifter. Det kan innebära skötsel av klädförråd samt att ta emot och packa upp leveranser...
2022-11-22 2022-12-06
Nybro kommun, Administrativa enheten Huvudregistrator
Med din kunskap och erfarenhet vill vi fortsätta att utveckla vårt arbete med att få en tillgänglig, kvalitetssäkrad och modern informationshantering i kommunen. Som kommunens huvudregistrator arbetar du med kommunövergripande processer och ger stöd i samt samordnar och utvecklar arbetet med olika informationshanterings- och arkivfrågor. Du utbildar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag i frågor om informationshantering utifrån offentlighetsprincipen, allmänna handlingar, diarieföring och arkiv. Du deltar i kommunens arbete med digital...
2022-11-21 2022-12-31
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Verksamheten vård- och omsorgsboende söker administrativt ledningsstöd
I rollen som administrativt chefsstöd förväntas du bland annat sköta kontroll och kontering av fakturor. Du ska svara på personalens frågor om praktiska saker, t ex lösenordsfrågor, behörighetsbeställningar etc. Du är även den som kontaktar anhöriga i frågor som handlar om de boende, t ex vid beviljandet av insatser och är vår kontakt när anhöriga själva hör av sig med frågor. Det kommer även innebära ha kontroll samt sköta om beställningar av förbrukningsmaterial till våra boenden.
2022-11-21 2022-12-10
Socialförvaltningen, Kumla kommun Vikarierande verksamhetsstödjande assistent
Som assistent kommer dina arbetsdagar och uppgifter att vara väldigt varierande. Din roll är att assistera och ge service inom områden som fastighet, logistik, administration och schema/bemanning. Fastighetsfrågor kan exempelvis handla om hantering av trygghetsskapande teknik på våra boenden, frågor kring brandskydd, sopsortering och återvinning samt hantering av våra transportmedel. Logistiska uppgifter kan vara att både ta emot och hantera leveranser. Uppgifter som rör administration kan vara beställningar och fakturahantering men också koord...
2022-11-21 2022-12-05
Kriminalvården, Karlskrona/Kristianstad Klientadministratör till Häktet Kristianstad
Som administratör på Häktet kommer du att utgöra en stöd- och servicefunktion med en Kriminalvårdsinspektör (chef) och klienthandläggare som närmaste medarbetare. Som en del i ett team kommer du att arbeta med kvalificerade klientärenden genom att hantera delar av rättsprocessen och vissa klientbeslut. Du kommer också att arbeta med säkerhetsrelaterade uppgifter såsom tex postgranskning. Administrativa uppgifter som registrering och expediering av klienthandlingar (beslut, domar, intagnas löner mm) ingår också i arbetet. I arbetsuppgifterna...
2022-11-21 2022-12-12
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Planerare till Boendestödsenheten Lundby
Det dagliga arbetet kretsar kring arbetet i vårt planeringsverktyg PluGO där du är lokalt verksamhetsstöd (LVS) och fördelar klienter och uppgifter till våra boendestödjare enligt deras grundschema. Det arbete du utför i planeringsverktyget överförs automatiskt till dina kollegors arbetstelefoner så att de i sin tur kan se inbokade klientbesök. All planering görs utifrån verksamhetens behov samt utifrån klientens behov av stöd. Vid behov skapar du beställningar av vikarier via TimeCare Pool. Du kommer dagligen att arbeta i systemet TimeCare/Mul...
2022-11-18 2022-12-04
Malmö stad Vikarierande sekreterare inom ledsagning och avlösning inom SOL/LSS
Arbetsuppgifter Nu söker vi en självständig och lösningsfokuserad kollega som vill axla det spännande uppdraget som vikarierande sekreterare inom ledsagning och avlösning på funktionsstödsförvaltningen. Målgruppen för ledsagning och avlösning SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) består av personer med socialpsykiatrisk funktionsnedsättning och personer med funktionsnedsättningar inom LSS personkretsar. Ledsagning syftar till att bryta isolering och stötta personer till aktiviteter utanför hemm...
2022-11-18 2022-12-02
Storumans kommun Administrativ assistent
Som administratör inom omsorgen i Storumans kommun ingår bland annat bemanningsplanering, schemaläggning, sakgranskning av räkningar. Administration inom Besched, Timecare, Symfoni, lock manager mm
2022-11-18 2022-12-11
Askersunds kommun, Socialförvaltning Två verksamhetsstödjare
Arbetsuppgifter består förnärvarande av att bistå enhetschefer inom särskilt boende med arbetsuppgifter som t.ex. introduktion av ny personal, handledning och stöd i samband med implementering och uppföljning av rutiner och arbetssätt, planera och genomföra utbildningar, viss administrativt arbete, koordinering av in och utflyttning samt övriga arbetsuppgifter som är tilldelade av arbetsgivaren. Du ska vara förtrogen med målen i organisationen och verksamhetens aktivitetsplaner. I ditt uppdrag ska du följa lagstiftning, avtal, riktlinjer och r...
2022-11-18 2022-11-30
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadskontoret Processadministratör
Planavdelning på stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att i enlighet med Plan- och bygglagen producera detaljplaner som sedan ligger till grund för utveckling av staden, för bygglovsprövning och byggande. Avdelningen utreder lämplig markanvändning och avväger olika allmänna och enskilda intressen för att kunna utveckla Göteborg, ta tillvara befintliga miljöer och se var det är möjligt att bygga. Här arbetar ca 100 personer inom planering, projektledning och planstöd. Efter årsskiftet kommer avdelningen att heta Detaljplan och består av sex detal...
2022-11-18 2022-12-04
Södra Smålands Avfall & Miljö Vågoperatör till Södra Smålands avfall och miljö
Vill du arbeta som vågoperatör i ett spännande, miljömedvetet bolag där du ansvarar för vågfunktion för fyra avfallsanläggningar? Då är detta tjänsten för dig! Vågarna på våra anläggningar är centrala funktioner i arbetet med in- och utleveranser av avfall men även viktiga för att säkerställa efterlevnad av våra miljötillstånd. Systemet vi arbetar i gör det möjligt att fjärrövervaka vågarna på våra anläggningar. Du kommer att ansvara för mottagningskontroll, viss offertgivning, framtagning av faktureringsunderlag samt sammanställning av sta...
2022-11-17 2022-12-01
Järfälla kommun, IFO Administratör till Stöd och behandling
Som administratör hos oss blir din huvudsakliga arbetsuppgift att vara ett administrativt stöd till hela verksamhetsområdet Stöd-och behandling. Du kommer främst att arbeta nära verksamhetsområdets fem chefer. Detta innebär framförallt att vara ett chefstöd i arbetet med ekonomi, uppföljning och fakturahantering, kontakt med leverantörer. Du kommer också att ansvara för beställningar, viss personaladministration, introduktion för nyanställda, föra protokoll på möten, statistikframtagning, sammanställning av dokumentation samt annan sedvanlig ad...
2022-11-17 2022-12-04
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör med möjlighet att göra skillnad
I uppdraget ingår det att hantera elevadministration, såsom elevregistrering och placeringar. Du ansvarar för vår posthantering, diarieföring, arkivering mm. Du kommer att arbeta med personaladministration, t ex schemaregistrering och sjukanmälningar i vårt personalsystem. Arbetsuppgifter kopplade till vikariehantering, bl a bokning av vikarier och placering av vikarier, ingår också i dina arbetsuppgifter. Även vissa ekonomiadministrativa uppgifter ingår i uppdraget.
2022-11-17 2022-11-27
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Administratör
Trivs du med att samarbeta och värderar en hög servicenivå mot kollegor likväl som externa parter? Är du dessutom van att planera och strukturera ditt arbete, då kanske detta är något för dig! Administratörstjänsten är en ny tjänst på enheten brandskydd och tillsyn. Dina arbetsuppgifter kommer främst fokusera på att uppdatera och hantera våra register över alla byggnader och verksamheter. Du kommer vara med att, tillsammans med befintliga administratörer på enheten, utforma ett arbetssätt och arbeta med att hjälpa våra tillsynsförrättare att ...
2022-11-17 2022-12-11
1 2 >