Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Halland, Enheten för verksamhetsstöd Administratör med inriktning mot säkerhet och informationssäkerhet
- Gillar du administration och särskilt säkerhetsfrågor? Vi söker nu en administratör som till största delen kommer arbeta inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. I rollen som administratör med inriktning mot säkerhet och informationssäkerhet kommer du ha en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvara för att samordna arbetet med att efterleva, följa upp och analysera det löpande säkerhetsarbetet utifrån lagar, förordningar och standarder inom området. Du kommer utreda uppkomna incidenter samt föreslå och genomför...
2021-06-23 2021-08-22
Ulricehamns kommun, Byggenheten Administratör till byggenheten sökes!
Som administratör på enheten kommer du främst att arbeta med löpande arbetsuppgifter såsom hantering av post, inkommande telefonsamtal, registrering av handlingar och arkivering för byggenhetens räkning. Du kan även vid behov komma få redigera enhetens hemsida, se över mallar samt att stötta inspektörer och handläggare i deras arbete. Din roll som administratör är viktig för att upprätthålla en rättssäker ärendehantering och en god service mot kommuninvånare, företag och tjänstemän.
2021-06-22 2021-07-12
Ulricehamns kommun, Byggenheten Vikarierande administratör till byggenheten sökes!
Som administratör på enheten kommer du främst att arbeta med löpande arbetsuppgifter såsom hantering av post, inkommande telefonsamtal, registrering av handlingar och arkivering för byggenhetens räkning. Du kan även vid behov komma få redigera enhetens hemsida, se över mallar samt att stötta inspektörer och handläggare i deras arbete. Din roll som administratör är viktig för att upprätthålla en rättssäker ärendehantering och en god service mot kommuninvånare, företag och tjänstemän.
2021-06-22 2021-07-19
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Administratör med bemanningsansvar
Som administratör arbetar du i huvudsak med administrativa arbetsuppgifter . Du är bemanningsansvarig med ett strukturerat, servicemedvetet och självständigt arbetssätt. I ditt uppdrag ansvarar du för bemanningen samt bistå och avlasta Enhetscheferna i dennes administrativa uppgifter. Du har också ett övergripande administrativt och operativt ansvar för att stötta medarbetare och bemanningsansvariga ute på enheterna i det dagliga arbetet i Time Care, Personec P och Raindance. Arbetsuppgifterna består bland annat av: - Den dagliga bemanningen ...
2021-06-22 2021-07-30
Stenungsunds kommun, Hemtjänst/ Personlig assistans Samordnare inom Vård- och Äldreomsorg, Ordinärt boende
Nu söker vi en Samordnare med spetskompetens inom schemaläggning och planering. För att lyckas med vårt uppdrag söker vi en Samordnare som delar vår entusiasm i att leverera en trygg, säker och kvalitativ omsorg till våra vårdtagare ihop med en smart planering för våra många medarbetare. Rollen som samordnare innebär att bistå enhetschef med att framförallt sköta schemaläggning i Time Care Planering för optimal bemanning samt vara ett administrativt och praktiskt stöd i flera andra frågor. Till det dagliga arbetet hör även att ansvara för Lif...
2021-06-22 2021-07-12
Bollebygds kommun, VA/Gata enheten Samordnare sökes
Om du har teknisk bakgrund, några års erfarenhet av liknande jobb och vill arbeta med såväl operativa som strategiska VA-frågor kommer du att trivas hos oss. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och du har goda möjligheter till personlig utveckling och att i stor utsträckning påverka ditt eget arbete. En mindre del av tjänsten kan vara att bistå vår avfallsenhet i diverse frågor. I rollen som samordnare ansvarar du för att planera, samordna och stötta i det dagliga arbetet i nära dialog med medarbetarna på enheten. Detta innefattar bland ann...
2021-06-21 2021-08-08
Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Vikariat administratör 100%
Som administratör i hamnen kommer du vara hamnchefens högra hand och spindel i nätet i verksamheten. Det är en mångsidig roll, som innefattar hamnens ekonomiska administration, service gentemot hamnens kunder och en lång rad insatser i den dagliga hamndriften. Den ekonomiska administrationen omfattar kontering, fakturering, debitering, administration av investeringar, avstämning av balans mot konton, bokningar i ekonomisystem och ekonomisk uppföljning av hamnens verksamhet. Du kan även komma att bistå i upphandling av varor och tjänster samt h...
2021-06-18 2021-07-02
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum VB Bemanningsassistent, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Umeå
Som bemanningsassistent hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer arbeta på uppdrag av avdelningschef och i nära samarbete med avdelningens tre biträdande avdelningschefer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ansvara för schemaläggning för undersköterskor och sjuksköterskor samt lösa korttidsfrånvaro. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter kring nyanställningar samt administration i våra personalsystem. Du deltar i utbildningsplanering för medarbetarna och kommer ta emot våra student...
2021-06-16 2021-06-30
Region Blekinge, Anestesikliniken Administrativ assistent till Operation/postoperativ avd. i Karlshamn
Som administratör och chefstöd hos oss arbetar du självständigt, brett och varierat med många olika arbetsuppgifter. Tjänsten är en kombination av medicinsk sekreterar-uppgifter samt arbetsuppgifter som faller under rollen som administrativ assistent. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter som medicinsk sekreterare ingår uppgifter som att tex skriva PM, protokoll och telefonlistor. Uppdatera patientbroschyrer och annat informationsmaterial mm. Upprätta och underhålla dokumentation över personalutbildningar, checklistor och kompetensmatriser. Best...
2021-06-16 2021-07-08
Helsingborgs stad Administrativ samordnare fokus schemaläggning Olympiaskolan Nicolaiskolan
Om arbetsplatsen Olympiaskolan och Nicolaiskolan är två anrika gymnasieskolor i Helsingborg. Vi bedriver teoretiska utbildningar som naturvetenskapliga-, samhällsvenskapliga- och ekonomiprogrammet. Vi har också det estetiska programmet och Barn- och fritidsprogrammet. Tillsammans med Tycho Braheskolan skapar vi en enastående bredd i program- och kursutbud för våra elever. Från och med hösten 2021 kommer Olympiaskolan, Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan fördjupa sitt samarbete. Olympiaskolan och Nicolaiskolan kommer att ha samma schemaläggare...
2021-06-16 2021-06-29
Kiruna Kommun Verksamhetsstöd till kommunledningskansliet
Som verksamhetsstöd fungerar du inom ett brett fält av administrativa arbetsuppgifter inom kommunledningskansliet. Du ingår i kommunledningskansliets administrativa arbetsgrupp som tillsammans bland annat arbetar för att utveckla dokumenthanteringen till en modern och papperslös administration som möter verksamhetens och allmänhetens behov. I det dagliga arbetet kommer du att arbeta med fakturering, arvodeshantering i personaladministrativt system, hantering av kommunens förtroendemannaregister, arkivering av handlingar, mötesbokningar och bi...
2021-06-16 2021-08-01
Malmö stad Är du idrottsintresserad och en fena på administration? Läs då vidare!
Arbetsuppgifter Just nu söker fritidsförvaltningen två stycken administrativa assistenter till den nya Idrottsenheten som tillsammans med befintlig personal vill förbättra service till och kommunikation med föreningslivet i Malmö. Tjänsterna som avses är en tillsvidareanställning samt ett vikariat på ett år. Som administrativ assistent på Idrottsenheten arbetar du huvudsakligen med att genomföra bokningar, svara i telefon, registrera föreningar samt ger föreningar och privatkunder support inom bokningsprocessen och förvaltningens övriga syste...
2021-06-16 2021-06-30
Länsstyrelsen Uppsala län, Samhällsavdelningen Administratör bostads- och energifrågor, tidsbegränsad anställning
Det råder bostadsbrist i hela landet och med ett ökat tryck på byggande av bostäder. Regeringen har beslutat om nya statliga investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet och minska energianvändningen m m i landet. Länsstyrelsen handlägger dessa stöd. Plan- och bostadsenheten behöver nu förstärkning inom arbetsområdet med två administratörer inom bostads och energistöd för registrering, expediering, arkivering samt enklare handläggning m m. Som administratör av bostads- och energistöd kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp. Arbetet ...
2021-06-16 2021-06-27
Torsås kommun, Torsås Bostad AB Administratör till Torsås Bostad AB
Vi söker en administratör till nyinrättad halvtidstjänst med 50% tjänstgöringsgrad. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete i ett kreativt arbetsklimat med möjlighet att påverka. Som administratör sköter du en mängd saker både inne på kontoret och ute i våra bostadsområden. I dina arbetsuppgifter och ansvar ingår bland annat: - Kundkontakt via telefon. - Ta emot felanmälan från våra hyresgäster. - Bemanning av vår reception. - Posthantering - Diarieföring av offentliga handlingar - Övrig administration
2021-06-15 2021-06-30
Region Skåne, Skånetrafiken Beställningsmottagare till Skånetrafiken i Hässleholm
Brinner du för att ge bästa möjliga service? Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Då kan du vara vår nästa medarbetare! Som beställningsmottagare ingår i dina arbetsuppgifter att via telefon och mail ta emot beställningar och boka serviceresor i vårt bokningssystem. Detta inkluderar sjukresor, färdtjänstresor, närtrafik och anropsstyrd linjetrafik. Du kommer även att upprätthålla och utveckla serviceresors relationer med våra kunder och samarbetspartners. Vi bedriver verksamhet alla årets dagar, dygnet runt. Arbetspassen är fördela...
2021-06-15 2021-07-04
Partille kommun, Central administration förvaltning Vikarierande administratörer till utbildningsförvaltningen
Till enheten lokal administration söker vi en administratör som trivs att arbeta i en stödjande roll med många sociala kontakter. Som administratör stödjer du rektor, lärare och övrig skolpersonal med administrativa uppgifter i skolans nav. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta: -Administration i utbildningsförvaltningens IT system -Personaladministration -Arkivering -Beställningar -Fakturahantering -Vikarieanskaffning Vi erbjuder dig ett varierat arbete i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med rekto...
2021-06-15 2021-06-29
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Administratör individ och familjeomsorgen, 100%
Arbetet innefattar expeditionsarbete såsom mottagning av telefonsamtal och besök, Posthantering, fakturahantering/ekonomi, utbetalningar och expediering av handlingar är en del av arbetsuppgifterna Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga administratörer och socialsekreterare på enheten.
2021-06-14 2021-06-28
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Registrator till nämndkansliet
Nämndkansliet söker nu en registrator. Kansliet ansvarar för registratur och sekretariat för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden, samt sekretariat för kommunfullmäktige. Kansliet ansvarar också för kommunens arkiv och genomförande av allmänna val. Du kommer att ingå i ett team på 6 medarbetare där god samarbetsförmåga är viktig. Arbetet har periodvis hög arbetsbelastning så du bör vara stresstålig och beredd på att dagarna inte alltid...
2021-06-14 2021-06-28
Region Gotland, Socialförvaltningen Bemanningsassistent
Tjänsten innebär att dagligen uppmärksamma och ansvara för att bemanna korttidsfrånvaro för de verksamheter som gjort en beställning i vårt verksamhetssystem Medvind. Samt administrativa uppgifter. Som bemanningsassistent arbetar du självständigt och behöver kunna prioritera och vara lösningsfokuserad utifrån verksamheternas behov. Det betyder att du behöver ha en god inblick i hela verksamheten. Det är ett arbete som i vissa stunder kan innebära högt tempo och många bollar i luften här och nu, men du ska även kunna lyfta blicken och planera l...
2021-06-14 2021-07-18
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Vi söker två byggnadsadministratörer
Som en av fem byggnadsadministratörer utgör du främst bygglovsverksamhetens administrativa ryggrad. De formella kraven kring bygglovsprocessen är omfattande, och det är byggnadsadministratörens roll att säkerställa att alla administrativa moment sker korrekt med hänsyn till plan- och bygglagen. I rollen som byggnadsadministratör jobbar du med alla de administrativa delarna som är kopplade till bygglovsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat diarieföring och granskning av nyinkomna bygglovsärenden, handläggning av enkla bygglov, grannhö...
2021-06-11 2021-06-30
Folktandvården VD-sekreterare till Folktandvården Skåne AB, Leendecentralen i Lund
Som VD-sekreterare stödjer du såväl VD samt Styrelsens ordförande och hanterar löpande administrativa uppgifter inom flera olika områden. Du utvecklar kontinuerligt rutiner för det administrativa arbetet med målsättning att skapa struktur och effektivitet. I rollen som VD-sekreterare arbetar du nära VD och styrelsens ordförande. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: • planering och bokning av möten, konferenser, resor och lokaler. • ekonomihantering och uppföljning av personalkostnader, inköp och beställningar • administrativ hantering ...
2021-06-10 2021-06-24
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Assistent till Tekniska avdelningen, VA-enheten
Vi söker dig som vill arbeta som assistent med varierande arbetsuppgifter inom VA-enhetens verksamhetsområde. Du kommer att fungera som stöd till chef, arbetsledare och medarbetare i administrativa- och personalrelaterade ärende så som samordning vid rekryteringar, stöd vid budget- och uppföljningsarbete, beställningar, hantering av offentliga handlingar, fakturering och administrativa frågor för enheten.
2021-06-10 2021-06-29
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Planeringsledare till avdelning Barn och Unga
Vi söker en planeringsledare till avdelning Barn och Unga (BoU), socialförvaltning Centrum. Som planeringsledare har du ett mångsidigt och kvalificerat arbete. Du kommer att verka på uppdrag av avdelningschef och driva utvecklingsfrågor i nära samarbete med avdelningschef och enhetschefer. Ditt arbete innehåller fasta ansvarsområden men också projekt och fördjupningar inom olika områden och frågeställningar. Din tjänst är direkt underställd avdelningschef för BoU och du medverkar kontinuerligt i avdelningens ledningsgrupp. Du kommer också i v...
2021-06-10 2021-06-24
Gnosjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltning Administratör 75%, vikariat
En av administratörerna på samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara tjänstledig till hösten för att plugga och vi söker därför en vikarierande administratör till vårt team. I arbetet som administratör ingår att utföra varierande administrativa sysslor samt att samverka med handläggare och andra administratörer på förvaltningen. Förvaltningens administratörer ansvarar tillsammans för diarieföring och expediering av ärenden, kommunicering av extern och intern information, sammanställning av statistik, avslut av ärenden och arkivering. Fakturering o...
2021-06-10 2021-06-24
Region Skåne, Primärvården Projektkoordinator till Primärvårdens utbildningsenhet i Malmö
Som projektkoordinator kommer du att vara en nyckelperson i projektet och samordna mellan de deltagande aktörerna. Du får umgås och interagera med människor i olika livssituationer och med olika bakgrund. Tillsammans med våra programdeltagare deltar du i dem aktiviteter som anordnas och tar ansvar för att projektet fortlöper. I rollen får du administrera egna uppgifter och du kommer till stor del att arbeta självständigt. Tjänstens omfattning är deltid, 24 timmar i veckan, under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Tjänst...
2021-06-09 2021-06-30
1 2 >