Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Nämndsekreterare med koordinerade roll för dataskyddsfrågor
Nu söker vi en nämndsekreterare som vill ha en koordinerande roll för dataskyddsfrågor i den nya förvaltningen för funktionsstöd! Nämndsekreterartjänsten är placerad i enheten Informations- och ärendehantering, som ingår i avdelningen Stab, kommunikation och säkerhet. Enheten ansvarar för frågor kopplat till nämnd, utskott, registratur, juridik, arkiv, informationssäkerhet och dataskyddsförordningen. Inom avdelningen finns också enheten Service, utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap och en kommunikationsenhet. Vi är drygt 30 personer in...
2021-06-24 2021-07-08
Sveriges Kommuner och Regioner Handläggare och dokumentkoordinator till Kontaktcenter på SKR
Som handläggare på Kontaktcenter har du varierande arbetsuppgifter och förväntas erbjuda service via olika kontaktytor, men vi hanterar frågor och ärenden främst i olika ärendehanteringssystem. Du arbetar även med att kontinuerligt utveckla rutiner och arbetssätt, både internt på Kontaktcenter men också i kontakten med handläggare och sakkunniga på de olika avdelningarna på SKR. Ditt bidrag och engagemang i detta arbete är därför viktigt. Alla medarbetare på Kontaktcenter har ett gemensamt serviceuppdrag vilket innebär att ge service och svar...
2021-06-23 2021-08-01
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Nämndsekreterare till grundskoleförvaltningen
Vi förstärker vår ärende- och nämndprocess och söker nu två nämndsekreterare att vara med i vårt arbete att utveckla de förvaltningscentrala stödprocesserna i Grundskoleförvaltningen. Tjänsterna är placerade på enheten för Informations- och ärendehantering, en av tre enheter på avdelningen för ledning och styrning. Avdelningen ansvarar för förvaltningens övergripande styr- och ledningsprocesser samt den centrala myndighetsutövande verksamheten. I enhetens uppdrag ingår att dels säkerställa de centrala ärendehanteringsprocesserna samt samordn...
2021-06-22 2021-08-08
Vård- och omsorgsförvaltningen Nämndsekreterare till vård- och omsorgsförvaltningen
Som nämndsekreterare har du en viktig roll i förvaltningen, du ansvarar för administrationen i nämndprocessen och ser till att handlingar och sammanträden hanteras på ett korrekt och rättssäkert sätt. Du ansvarar för att förbereda, genomföra och efterarbeta nämndens och arbetsutskottens sammanträden. I uppdraget ingår även andra förekommande administrativa arbetsuppgifter såsom diarieföring och inköp. Du kommer att arbeta nära politiker, handläggare och chefer inom förvaltningen, därför är din kommunikativa förmåga viktig för rollen. Du blir en...
2021-06-21 2021-07-04
Stenungsunds kommun, Grundskola Stenungsund söker skoladministratör
Som skoladministratör inom grundskolan har du många varierande arbetsuppgifter. Huvuduppdraget är att bistå rektor med både kvalificerade och enklare administrativa arbetsuppgifter. Du är i många fall skolans ansikte utåt och ses som spindeln i nätet på skolan. I uppdraget ingår bland annat: -Elevadministrativt arbete, såsom elevregistrering, frånvarorapportering, betygshantering etc. -Personaladministrativt arbete, såsom kontrollera och rapportera in underlag till löneavdelningen, frånvarorapportering, skapa underlag för anställningsbeslut,...
2021-06-21 2021-07-12
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Administratör med inriktning byggnation till Barn- och ungdomsförvaltningen
Som administratör med inriktning byggnation ansvarar du för att samordna byggnation av Noltorpsskolan och i viss mån övriga pågående byggnationsprojekt. Du är länken mellan rektorer och projektledare på kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem. Rollen hanterar hela processen genom att kartlägga verksamhetens behov, till exempel att ta in offerter för inköp av inventarier och beställa flyttfirma, göra avrop mot våra ramavtalsleverantörer och därefter följa upp genomförandet till färdig leverans. Du arbetar på plats i skolan i nära samarbete m...
2021-06-18 2021-07-18
Gullspångs kommun Ledningsverksamhet Nämndsekreterare
I rollen som nämndsekreterare har du ett särskilt ansvar att säkerställa att ärenden till nämnderna för vård och omsorgsnämnden respektive barn, utbildning och kultur hanteras och bereds korrekt. Det innebär att bl.a. att ansvara för diarieföring av handlingar, sammanställa och skicka ut kallelser samt att föra protokoll vid nämndens sammanträden. Du kommer även att bistå verksamhetschefer och enhetschefer med att ta fram beslutsunderlag och tjänsteskrivelser. Ett visst samarbete med kommunstyrelsens nämndsekreterare och det gemensamma ansvaret...
2021-06-17 2021-07-01
Sveriges Kommuner och Regioner SKR söker handläggare till Kontaktcenter (vikariat till 31 december 2021)
Som handläggare på Kontaktcenter har du varierande arbetsuppgifter och förväntas erbjuda service via olika kontaktytor som telefoni, e-post och ärenden via skr.se. Du arbetar även med att kontinuerligt utveckla rutiner och arbetssätt, både internt på Kontaktcenter men också i kontakten med handläggare och sakkunniga på de olika avdelningarna på SKR. Ditt bidrag och engagemang i detta arbete är därför viktigt. Alla medarbetare på Kontaktcenter har ett gemensamt serviceuppdrag vilket innebär att i första linjen ge service och svar till dem som ...
2021-06-15 2021-06-29
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nämndsekreterare
På nämndkansliet är du en av totalt tre nämndsekreterare. Du arbetar nära såväl politiker som kommunens olika förvaltningar. Du ansvarar för att förbereda och genomföra nämndens sammanträden bl a annat genom att upprätta dagordning, protokoll, expediering av beslut och övriga för ett sammanträde förekommande arbetsuppgifter. I rollen är du även stöd till handläggare och chefer. Hantering av inkommande frågor från allmänheten ingår i arbetsuppgifterna. I uppdraget ingår även att arbeta med arkivfrågor och att medverka i att utveckla ärendeproces...
2021-06-14 2021-06-28
Kretslopp Sydost Vi söker en utvecklingsorienterad administratör
Nu söker vi dig som älskar att arbeta i administrativa system, förenkla arbetssätt och processer. Du glänser när du arbetar strukturerat, administrativt och effektivt. Du har ett öga för detaljer och kan arbeta produktivt samtidigt som du håller hög kvalité i ditt utförande. Du har ett utpräglat servicetänk och tycker det är roligt att inspirera och utbilda kollegor i nya arbetssätt och system. Vi ser att du är prestigelös och hjälper gärna till där det behövs för att bidra till teamets gemensamma resultat. • Planera, genomföra och följa upp ...
2021-06-14 2021-07-11
Ale kommun, sektor samhällsbyggnad Nämndsekreterare sökes till ett spännande uppdrag
Uppdraget inom sektor samhällsbyggnad innebär ett varierat arbete med många olika kontaktytor. Internt arbetar du exempelvis nära stabschef, sektorchef samt nämndsordförande. Din huvudsakliga uppgift är att stödja samhällsbyggnadsnämndens arbete genom att säkerställa att nämnden får beslutsunderlag av god kvalitet och kan genomföra sina möten på ett bra sätt. Du har också som ansvarsområde att höja sektorns kompetens inom nämndsprocessen samt utveckla ärendeprocesser. Du kommer att vara ett kvalificerat stöd till både chefer och medarbetare vid...
2021-06-11 2021-06-28
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Nämndsekreterare
I ditt uppdrag ingår att vara nämndsekreterare till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt personalutskott. Uppdraget innebär att du ansvarar för nämndens förvaltning, koordinerar och handlägger ärenden åt nämnden samt deltar vid nämndens sammanträden och presidiemöten. Du bevakar att ärenden kommer upp för beslut samt granskar kvalitet och rättssäkerhet. Du ansvarar även för bevakning av ärenden och övrig samordning av verksamheten. Även övrig nämndsadministration ingår i uppdraget.
2021-06-11 2021-06-27
Järfälla kommun, Kansli Nämndsekreterare och utredare
Att vara nämndens sekreterare utgör ungefär hälften av tjänstens innehåll. Du har ansvar för planering, genomförande och uppföljning av kultur-, demokrati- och fritidsnämndens arbete. Du samarbetar med förvaltningschef, handläggare och övriga förvaltningars medarbetare. Som nämndens registrator hanterar du post och utlämnande av handlingar, liksom expediering och arkivering. Du är GDPR-samordnare för nämndens områden, samarbetar med kommunens dataskyddsombud och är kontaktperson inom förvaltningen. Du stöttar också förvaltningschef och förv...
2021-06-11 2021-06-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Sundsvalls gymnasium Västermalm
På Sundsvalls gymnasium, Västermalms skolområde arbetar 6 skoladministratörer inklusive den administrativa samordnaren. Västermalms rektorer har delat upp personalansvaret för skoladministratörerna mellan sig. Tillsammans med rektorerna arbetar skoladministratörerna för att höja utbildningarnas kvalitet och resultat. Som skoladministratör på Sundsvalls gymnasium har du ett omväxlande arbete där du är spindeln i nätet. Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt, är strukturerad och organiserad och har förmågan att se till helheten....
2021-06-09 2021-06-30
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Stab Handläggare med uppdrag som nämndsekreterare
I din roll som handläggare stöttar du i nära samarbete med digitaliseringsledare och stabschef förvaltningens verksamhetsutvecklingsarbete vilket bl a innebär digitaliserings-, kvalitets- och miljörelaterade frågor. Du samverkar i kommuncentrala uppdrag såsom jämställdhet och tillgänglighet och du koordinerar den förvaltningsövergripande administrationen. Förutom din roll som handläggare kommer du att vara förvaltningens nämndsekreterare vilket innebär att ge stöd åt nämnd och förvaltningsledning . Du kommer att ansvara för nämndens administr...
2021-06-07 2021-06-27