Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Verksamhetsutvecklare
Vi ska starta en ny enhet i socialförvaltningen Sydväst som har fokus på fastighet, säkerhet, IT, arkiv och mobilitet. Vi behöver i den enheten en verksamhetsutvecklare som kan leda, samordna och utveckla frågor i förvaltningen. Till en början kommer fokus ligga på mobilitetsfrågor och husansvar för våra två socialkontor. Framöver kan du få andra uppdrag som syftar till att stödja verksamheten. Som mobilitetsansvarig i socialförvaltningen Sydväst stödjer du förvaltningens medarbetare att resa klimatsmart i tjänsten, med verksamhetsbilar, el-cy...
2022-11-29 2022-12-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Administratör till Torslandaskolan F-6
Torslandaskolan F-6 söker en social och självgående lagspelare. Vi arbetar tillsammans för våra elever och personal. Torslandaskolan F-6 har 370 elever och här arbetar ca 50 medarbetare. Vi finns i tillfälliga paviljonger i centrala Torslanda i väntan på att vår nya fina skola står klar under 2024. Som administratör hos oss kommer du att ansvara för enhetens elev-, personal- och ekonomiadministration, vikariehantering samt övriga förekommande administrativa uppgifter i verksamheten. Du kommer att ha ett nära samarbete med rektor och biträda...
2022-11-29 2022-12-13
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Administratör mot Borlänges förskolerektorer
Arbetet som skoladministratör innebär att bistå flera förskole-rektorer med bl.a. personaladministration, systemadministration, ekonomi, samt övrig administration t.ex. protokollföring. Andra uppgifter kan vara att bistå rektor med diverse beställningar och renskrivning av dokument. Som skoladministratör har du en central roll. Du stöttar förskole-rektorerna i det dagliga arbetet utifrån varje rektors behov och önskemål, som till viss del kan se olika ut. Till ditt stöd ingår du i ett nätverk av skoladministratörer där du har möjlighet till ...
2022-11-28 2022-12-12
Strängnäs kommun, Administration UK Nämndsekreterare till Utbildningskontoret
Vi erbjuder dig en varierande roll där du delar din tid mellan uppdragen som nämndsekreterare, registrator och administrativt chefsstöd på utbildningskontoret. Tyngdpunkten kommer att ligga på nämndsekreteraruppgifterna. Du är vår naturliga länk mellan tjänstemän och politiken. Som nämndsekreterare samordnar du alla delar i nämndprocessen för barn- och utbildningsnämnden samt central samverkan. Det innebär att granska beredningsunderlag och sammanställa handlingar i samband med sammanträden och beredningar samt att skriva, expediera och anslå...
2022-11-25 2022-12-11
Sveriges Kommuner och Regioner Handläggare till kontaktcenter
Kontaktcenter ingår som en sektion inom avdelningen för kommunikation och är en första ingång i kontakten med SKR. Funktionen syftar till att ge medlemmarna (förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner) likvärdig och bra service samt bidra till att effektivisera verksamheten internt. Som handläggare på kontaktcenter har du varierande arbetsuppgifter och du erbjuder service via olika kontaktytor såsom telefoni, e-post och ärenden genom kontaktformulär på skr.se. Du arbetar även med att kontinuerligt utveckla rutiner och arbetssä...
2022-11-25 2022-12-08
Bollebygds kommun, Utbildningsförvaltningen Bollebygds kommun söker nämndsekreterare med utredningsansvar
Uppdraget som nämndsekreterare innebär att vara en länk mellan nämnd och förvaltning och att ha ett bra samarbete med politiker, chefer och förvaltningens handläggare. I rollen som utredare kommer du att arbeta operativt med att utveckla, implementera och underhålla de processer som krävs för att säkerställa att Utbildningsförvaltningen når satta kvalitetsmål och lagstadgade krav. Du är placerad i staben i en central funktion.mStaben har ett centralt uppdrag gentemot förvaltningens olika verksamhetsområden i att utarbeta sakkunniga underlag f...
2022-11-24 2022-12-11
Mariestads kommun, Staben Nämndsekreterare
Administrativa enheten söker en nämndsekreterare för äldre- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott, som inrättas den 1 januari 2023. I rollen som nämndsekreterare har du ett nära samarbete med berörd förvaltningschef och förvaltningsledning samt nämndens ordförande. Tillsammans med förvaltningschef ansvarar du för att nämndens beredningsprocess är rättssäker och kvalitetssäkrad, men även bevakning av de ärenden som ska tas upp för politisk beredning. Förutom det rent nämndadministrativa arbetet inför och efter genomfört sammanträde ska d...
2022-11-24 2022-12-09
Staffanstorps kommun, Miljö- och bygglovsavdelningen Bygglovsadministratör
Dina främsta uppgifter kommer att bestå av diarieföring, posthantering, arkivering samt övrigt förekommande arbetsuppgifter. Vi använder oss av ärendehanteringsprogrammet Vision. Vår organisation är liten och varierande arbetsuppgifter förekommer. För dig som gillar utmaningar, finns stora möjligheter att utveckla arbetet på ett intressant och meningsfullt sätt.
2022-11-23 2022-12-11
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Sekretesshandläggare
Arbetet som sekretesshandläggare består i huvudsak av att ta emot och hantera begäran om utlämnande av allmän handling. I arbetet ingår att utföra sekretessprövning och besluta om efterfrågad handling kan lämnas ut. Du tillämpar ett förhållandevis komplicerat regelverk med tillhörande skyndsamhetskrav. Handläggaren bistår även gruppchefer inom polisområdet vid handläggning av sekretessärenden. Polisområde Stockholm City har ett åtagande att omhänderta de förfrågningar som inkommer gällande utlämnande av allmän handling där det finns ett samord...
2022-11-23 2022-12-07
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Skoladministratör till Gudmundråskolan
Att ha rollen som administratör innebär ett stort ansvar i att arbeta utifrån fattade beslut, du har en central roll och är en av skolans representanter utåt. Du kommer att ha ansvar för bl.a. fakturahantering, uppgifter i olika system, diarieföring, dokumenthantering, ledningsstöd och vikarieanskaffning. Möten med våra elever, vårdhandhavare och personal kommer vara en stor del av din vardag. På skolan finns en till administratör där nära samarbete och stöd i verksamhetsfrågor möjliggörs. Grundskolan i kommunen har ett nätverk där alla adminis...
2022-11-23 2022-12-22
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Erfaren handläggare inom förvaltningsrätt till Rättssektionen, Stockholm
Vi söker nu medarbetare till de grupper som primärt handlägger tillstånd enligt vapenlagen, ordningslagen, förordnande av exempelvis ordningsvakter och bestridande av parkeringsanmärkning. Handläggning av andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Parkering Du kommer arbeta med att handlägga ärenden enligt lagen om felparkeringsavgift och bestridanden av parkeringsanmärkning. Arbetsuppgifterna består till största del av att utreda ärendena genom kontakter med allmänhet, kommuner och parkeringsvakter för att på sikt kunna pröva ...
2022-11-22 2022-12-06
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare inom förvaltningsrätt till Rättssektionen, Stockholm
Vi söker nu medarbetare till de grupper som primärt handlägger tillstånd enligt vapenlagen, ordningslagen, förordnande av exempelvis ordningsvakter och bestridande av parkeringsanmärkning. Handläggning av andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Parkering Du kommer arbeta med att handlägga ärenden enligt lagen om felparkeringsavgift och bestridanden av parkeringsanmärkning. Arbetsuppgifterna består till största del av att utreda ärendena genom kontakter med allmänhet, kommuner och parkeringsvakter för att på sikt kunna pröva ...
2022-11-22 2022-12-06
Ystads kommun Nämndsekreterare för kultur och fritid
Nämndsekreterare med viss utredningsvana till kultur- och fritidsförvaltningen. Som nämndsekreterare/utredare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Med ett professionellt nämndsstöd bidrar du till en effektiv organisation. Du är organisatoriskt placerad vid staben. Som sekreterare i kultur- och fritidsnämnden har du många kontaktytor med politiker och tjänstepersoner inom organisationen. Du är även en del av kommunens nätverk för nämndsekreterare. Arbetet innebär i huvudsak att du ansvarar för delar av nämnd...
2022-11-21 2022-12-11
Bolagsverket, Infrastrukturtjänster och informationsförsörjningsavdelningen Produktsamordnare
Till vår enhet Informationsförsörjning söker vi nu en vikarierande produktsamordnare. Vikariatet löper på ett år på grund av studieledighet. Arbetet innebär att ge kundsupport kring informationsförsörjning till Bolagsverkets kunder genom daglig kundkontakt. Kommunikationen sker både muntligt och skriftligt både på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna består av att: • arbeta med ordermottagning och uttag av kopior som levereras till kund. • utföra beställningar på produkter som levereras manuellt. • besvara detaljfrågor om enhetens produkt...
2022-11-18 2022-12-04
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Nämndsekreterare till individutskottet Socialförvaltningen Hisingen
Socialförvaltningen Hisingen söker nu en nämndsekreterare till individutskottet. Tjänsten innebär ett huvudansvar för processen kring arbetet i utskottet samt att vara expert och bollplank till chefer och handläggare i juridiska frågor med anknytning till utskottet. Du ansvarar att stödja chefer och att säkerställa att processen kopplat till delegationen av beslutanderätt inom förvaltningen samt anmälan av delegationsbeslut till socialnämnden funkar. Som nämndsekreterare hos oss blir du en del av avdelningen Stab och är direkt underställd avd...
2022-11-18 2022-12-04
Höörs kommun, Mittskåne Vatten Teknisk handläggare till Mittskåne Vatten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hantera inkommande samtal och mail. Du ger kunden ett professionellt svar och bästa möjliga information och service. Arbetsuppgifterna innefattar även hantering/administrering av system, diarieföring och arbete i våra ärendehanteringssystem som hanteras i samarbete med VA-ingenjör övriga driftavdelningen och kundservicegruppen på huvudkontoret. Inom Mittskåne Vatten arbetar vi aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö. Vi erbjuder olika former av friskvård och tillämpar rö...
2022-11-18 2022-12-18
Landskrona stad, Vuxenutbildning Administratör inom Vuxenutbildning
Denna tjänst är kopplad främst mot administration av våra yrkesutbildningar. Förutom allmänna administrativa uppgifter inom vuxenutbildningen såsom betygs- och intygshantering, är det av stor vikt att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med budgetrelaterade frågor, fakturering samt statsbidrag. Tjänsten omfattar registrering av kurser på webben, genomföra antagning, hantera avbrott, förlängningar och betyg. Du kommer även arbeta med statistik och göra rapporteringar mot CSN, SCB och BEDA. I ditt dagliga arbete kommer du ha kontakter med pe...
2022-11-18 2022-12-23