Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Support och lokaler Enhetschef städ
Som enhetschef med inriktning mot lokalvård har du direkt personalansvar för cirka 30 medarbetare. I ditt uppdrag ingår verksamhets-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Genom en tillitsbaserad ledning och styrning skapar du förutsättningar för dina medarbetare och verksamheten att fungera så optimalt som möjligt. Din vardag består av många kundkontakter och du förväntas skapa goda relationer med både kollegor, kunder och andra intressenter. Tillsammans med dina chefskollegor arbetar du aktivt med att utveckla hela Drift- och städsektionen.
2022-11-25 2022-12-11
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Chefer (kriminalvårdsinspektörer) till VO Skänninge, vikariat
2022-11-25 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Tf. Chef inom Fastighetsbildningsstöd juridik, flexibel arbetsort
Inom verksamhetsområde Fastighetsbildning finns Fastighetsbildningsstöd med funktionen Juridik. Funktionens övergripande uppdrag är att lämna stöd åt fastighetsbildningsverksamheten och verksamhetsområdesledningen i juridiska frågor. På så sätt arbetar vi för en enhetlig och effektiv rättstillämpning och för att skapa förutsättningar för digital fastighetsbildning. Vid funktionen arbetar för närvarande nio jurister och fyra lantmätare som är organiserade i två team. Som funktionschef har du arbetsgivaransvar för funktionens medarbetare, vilke...
2022-11-25 2022-12-16
Kriminalvården, Frivård Mälardalen Chef (kriminalvårdsinspektör) - Frivården Mälardalen
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter mod, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 15-20 medarbetare som ...
2022-11-25 2022-12-31
Kriminalvården, Frivård Mälardalen Chef (kriminalvårdsinspektör) - Frivården Mälardalen
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter mod, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 15-20 medarbetare som ...
2022-11-25 2022-12-31
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Enhetschef till Idrottsplatsenheten
Som enhetschef är målsättningen att erbjuda personal en trygg och rolig arbetsplats i anläggningar att vara stolt över. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är: • personalansvar med utvecklings- och lönesamtal • att leda det dagliga arbetet på Idrottsplatsenheten • riskhantering och arbetsmiljö • verksamhetens budget och ekonomiuppföljning • att företräda arbetsgivaren • kundkontakter • skötsel, underhåll och tillsyn av Idrottsplatser och Arenor • att delta även i ny-och ombyggnadsprojekt samt i skyddsarbete • att ansvara för service och uppfölj...
2022-11-24 2022-12-15
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till analytikerna vid sektionen Operativt stöd, Region Stockholm
Som gruppchef för analytikerna rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området analys hemliga tvångsmedel och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. En viktig del i uppdraget som gruppchef för analytikerna är din förmåga att samverk...
2022-11-23 2022-12-07
Region Västerbotten, Regional utvecklingsförvaltning Verksamhetschef till företag- och projektfinansiering, Umeå
Som verksamhetschef hos oss ser du helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i din verksamhet. Du utmanar och utvecklar samt uppmuntrar och synliggör dina medarbetare. Du tar ansvar för din verksamhet utifrån dina befogenheter och företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. I din roll som verksamhetschef kommer du att: - ansvara för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom fastställda ram...
2022-11-23 2022-12-14
Malmö stad Sektionschef till enheten Unga och vuxna
Arbetsuppgifter Som sektionschef ansvarar du för att leda och fördela arbetet i din sektion med ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp, tillsammans med fyra andra sektionschefer och enhetschef. Inom sektionen finns även förste socialsekreterare. Du arbetar i samspel med chefer och medarbetare med att utveckla kompetens, engagemang och arbetsglädje. Genom tydlig kommunikation och vägledning stimulerar du medarbetarna samt tar tillvara och utvecklar deras kunskaper och erfarenheter. Vidare ansv...
2022-11-21 2022-12-11
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Chefer (kriminalvårdsinspektörer) till VO Skänninge
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20 medarbetare. ...
2022-11-21 2022-12-31
Malmö stad Stadsbibliotekarie - Avdelningschef Biblioteken i Malmö
Malmö bubblar av kreativitet, skaparglädje och upplevelser. Ambitionsnivån är hög och som Sveriges snabbast växande stad är det rika kulturlivet en viktig del i att skapa den attraktiva staden. Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela Malmö. Fler Malmöbor ska involveras, bli hörda och aktiveras genom konst och kultur i vår stad. Vi välkomnar dig som delar vår vision och ser vikten av att kulturen inkluderar samtliga Malmöbor. Biblioteken i Malmö är inspirerande mötesplatser som ligger i fram...
2022-11-21 2022-11-30
Kriminalvården, Frivård Stockholm Stad Chef (kriminalvårdsinspektör), Frivården Stockholm stad
Som en av sju chefer vid Frivården Stockholm stad leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I rollen ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Frivården arbetar enligt arbetssättet/metodiken Krimstics för samtal och handläggning av övervakningsärenden och du har personalansvar för ett 20-tal medarbetare uppdelade i team med olika fokusområden inom kontroll, stöd och behandling för klienter som står under övervakning. Utöver detta har du ett samverkansansvar gentemot ex...
2022-11-18 2022-12-11
Kriminalvården, Frivård Stockholm Stad Vikarierande chef (kriminalvårdsinspektör), Frivården Stockholm stad
Som en av sju chefer vid Frivården Stockholm stad leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I rollen ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Frivården arbetar enligt arbetssättet/metodiken Krimstics för samtal och handläggning av övervakningsärenden och du har personalansvar för ett 20-tal medarbetare uppdelade i team med olika fokusområden inom kontroll, stöd och behandling för klienter som står under övervakning. Utöver detta har du ett samverkansansvar gentemot ex...
2022-11-18 2022-12-11
Malmö stad Sektionschef till enhet mottag och social jour
Är du redo att ta dig an ett kvalificerat och spännande uppdrag som kräver mod, engagemang och nytänkande? Då är det till oss du ska söka dig! Här möts du av kunniga och engagerade medarbetare och chefskollegor. Enhet mottag och social jour genomgår en omorganisering som verkställs januari 2023. Omorganisationen innebär att det inom enheten kommer att finnas 3 sektioner vars uppdrag är mottag inom Barn och Familj, en sektion för Vuxenmottag (missbruk och beroende) samt ett Förstärkningsteam. Social jour, den femte sektionen inom enheten berör...
2022-11-18 2022-12-02
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad Chef (Kriminalvårdsinspektör) till anstalten Kristianstad, vikariat
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag i en modern myndighet där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värderar delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetare som jobbar främst som Kriminalvårdare och andra klientnära befattningar inom områdena säkerhet, centralvakt, kö...
2022-11-18 2022-12-08
Kriminalvården, Frivården Vänersborg Chef (kriminalvårdsinspektör) till Frivården Vänersborg
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef inom frivården har du både en operativ och strategisk roll, det är viktigt att du snabbt kan skifta mellan olika arbetsuppgifter och ställa om när det behövs. Du leder, utvecklar oc...
2022-11-17 2022-12-08
Malmö stad Sektionschef Stödboende 2
Arbetsuppgifter Vi söker nu en sektionschef till vår HVB-verksamhet. Vi söker nu en sektionschef till vår nya verksamhet; Stödboende 2. I denna tjänst kommer du att ansvara för en stödboende verksamhet för unga mellan 16-20 år. Målgruppen är unga som kommit som ensamkommande till Sverige, unga som tidigare varit placerade för social problematik samt unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation. Då det är en nystartad verksamhet innebär det du har ansvar för uppbyggnad och utveckling av den nya stödboend...
2022-11-15 2022-11-29
Malmö stad Nu söker vi två sektionschefer till Daglig verksamhet
Arbetsuppgifter Nu har du möjlighet att vara med på vår fortsatta resa i rollen som sektionschef för Daglig verksamhet enligt LSS. Inom daglig verksamhet i Malmö stad finns det sammanlagt 80 olika verksamheter. Vi möter ca 900 brukare varje dag, med varierande typ av sysselsättning och omfattning. Personer som har behov av insatsen ökar och vi behöver nya chefer som framförallt kan utveckla befintliga verksamheter men som även kan starta nya verksamheter. I ditt uppdrag är du chef för ett antal verksamheter som riktar sig till personer med auti...
2022-11-15 2022-11-29
Helsingborgs stad Sektionschef till barn, unga och familj
Om arbetsplatsen Vi är inne i en kreativ fas där vi implementerar tillitsbaserad styrning och arbetar mot att göra förflyttningen från socialtjänst till sociala tjänster. Målbilden för 2022 är att vi ska erbjuda invånarna personligt anpassade sociala tjänster, var de vill och när de vill.  Vi välkomnar kreativa tankar och nya arbetssätt och är positiva till att använda digitaliseringens fördelar till nytta för våra invånare. Utredning & uppföljning ingår i verksamhetsområde barn, unga och familj. Enheten består av sex sektioner med totalt...
2022-11-14 2022-11-28
Malmö stad Funktionsstödsförvaltningen söker sektionschef till nytt barnboende
Arbetsuppgifter Funktionsstödsförvaltningen söker en erfaren och engagerad ledare som vill vara med och bygga upp ett nytt barnboende i Tygelsjö, vilket riktar sig till barn och ungdomar med psykiska, intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar. Du kommer få möjlighet att rekrytera dina egna medarbetare och som en del i ett verksamhetsnära ledarskap har du en central roll att, tillsammans med medarbetarna, driva utvecklingsarbetet där brukarnas behov är i fokus. Du ansvarar för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget....
2022-11-14 2022-11-28
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Bibliotekschef
Tjänsten är ett delat uppdrag: 50% som bibliotekarie med ordinarie uppgifter för uppdraget bibliotekarie och 50% som bibliotekschef. Placeringen är på huvudbiblioteket i Herrljunga tätort. Som bibliotekschef har du ett personalansvar för 6-7 medarbetare och är ansvarig för inköp med budgetansvar för verksamheten. I chefsuppdraget ingår att driva utveckling av våra biblioteksverksamheter, leda utveckling av våra museiverksamheter samt ansvara för Kulturhusets programutbud för barn, unga och vuxna. Du deltar i flera olika nätverk, både interna oc...
2022-11-14 2022-12-11
Lantmäteriet, Geodata Chef inom Geodata, Vänersborg
Som chef på Lantmäteriet förväntas du driva förändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom att vara tydlig i arbetsgivarrollen i kombination med att skapa förtroende och tillit till andra. För att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på dig får du som chef på Lantmäteriet ett tydligt uppdrag med befogenheter och delegerat ansvar. Utöver det erbjuder vi dig det stöd du behöver inom områden som till exempel ekonomi, HR och kommunikation. Gruppen består idag av elva me...
2022-11-14 2022-12-09
Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret Chef medborgarservice
Genom att leda medborgarservice arbetar du för en god tillgänglighet och service till medborgarna vid deras kontakter med kommunen. Du har lätt för att se helhetsperspektivet och utgår från det i utvecklingen av verksamheten. Du arbetar strategiskt och långsiktigt utifrån ett medborgarperspektiv. Du har fokus på att skapa kvalitetssäkrade processer genom att verka för enhetlig och effektiv ärendehantering. Det interna samarbetet är en viktig del i att utveckla medborgarservice. Du arbetar för god samverkan med kommunens förvaltningar och bo...
2022-11-11 2022-12-01
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Funktionschef, ekonomi och nämnd
Som chef kommer du att leda och fördela arbetet inom funktionen ekonomi/nämnd med utgångspunkt från tillitsbaserad styrning & ledning, en kultur som bygger på dialog samt de etiska principerna. Tillsammans med dina medarbetare stödjer ni förvaltningens olika avdelningar och utvecklar tjänster som ger förutsättningar i deras arbete för ett attraktivt och hållbart samhälle. Förutom att leda arbetsgruppen är du aktiv i hela den ekonomiska processen, bland annat i budgetarbetet, uppföljning, rapportering och internkontroll. Du rapporterar til...
2022-11-11 2022-12-04
Helsingborgs stad Sektionschef till boende med särskild service
Om arbetsplatsen Socialförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden: Vuxen, Barn/Unga och Familj samt Gemensamma Resurser. Verksamhetsområdet Vuxen består av Utredning och Uppföljningsenheten, Stödboendeenheten och Stöd- och behandlingsenheten. Vi vänder oss till personer från 20 år med missbruk och/eller psykosociala problem samt personer med psykiska funktionsvariationer. Vi söker nu en strukturerad och driven sektionschef med stort intresse för att leda och utveckla våra två särskilda boenden Maria Sol och Plutogatan 9 samt bi...
2022-11-10 2022-12-04
1 2 >