Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vellinge kommun, Södervångs skolan Specialpedagog med stort intresse för handledning och organisation sökes - Södervångskolan Vellinge
Vi söker en specialpedagog som har ett inkluderande arbetssätt, för att delta i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet med skolans elevhälsoteam. Specialpedagogen och elevhälsan har en stor betydelse för skolutvecklingen! Skolans elevhälsoteam består, förutom tre andra specialpedagoger, av en speciallärare och en socialpedagog, samt från centrala elevhälsan en kurator, en psykolog och en skolsköterska. De andra tre specialpedagogerna på skolan arbetar riktat mot varsitt stadie. Den tjänst vi nu rekryterar till ska istället arbeta mot...
2021-05-11 2021-05-23
Vellinge kommun, Tångvalla skolan Tångvallaskolan söker lärare i åk 4-6 i SO/Sv
Du, tillsammans med kollegor i arbetslaget, ansvarar för en årskurs. Du tycker om att samarbeta med andra, komma med idéer och ser dina kollegor som en värdefull resurs. Du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet och kan skapa lärmiljöer som möter elevers och gruppers olika behov. Din energi och glädje skapar och upprätthåller goda relationer. Du vill bidra till att utveckla en skola där lärande och god stämning genomsyrar verksamheten. Vi tillämpar löpande...
2021-05-11 2021-05-25
Vellinge kommun, Ljungens rektorsområde Ljungenskolan söker lärare i tyska 50 % tillsvidare
Ljungenskolan söker en legitimerad lärare med behörighet för att undervisa i tyska. På längre sikt kan även behörighet i svenska och eller engelska vara meriterande. Du kommer att undervisa i ditt ämne i årskurserna 6-9. Vi lägger stor vikt vid ett relationellt förhållningssätt så vi vill att du ser det som en självklarhet att ha en nära relation till dina elever, att se dem och finnas där för dem när de behöver dig. Vi har studiemotiverade och ambitiösa elever som behöver din hjälp att balansera sitt unga livspussel; mycket goda studieresulta...
2021-05-11 2021-06-02
Vellinge kommun, Sandeplans rektorsområde Sandeplanskolan söker lärare i MA/NO/TE år F-6
Undervisning i årskurs 6 under läsåret 21/22. Framöver finns möjlighet att arbeta i F-6. Mentorskap. Du ingår i ett av våra årskursteam samt i arbetslag 6-9 på skolan. Digitala verktyg är ett viktigt inslag i undervisningen och möjliggör flera alternativa uttrycksformer och redovisningsformer.
2021-05-11 2021-06-01
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Modersmålsenheten söker en modersmålslärare i tyska
Välkommen att söka tjänsten som modersmålslärare i tyska. Din arbetsplats är grundskolor i Vellinge kommun därför krävs B-körkort och egen bil. Som modersmålslärare undervisar du i ämnet modersmål. Som person är du strukturerad och välplanerad. Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i deras kunskapsutveckling. I rollen som modersmålslärare planerar, undervisar, bedömer, betygsätter, utvärderar och utvecklar du din undervisning. Lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning inom grund- eller gymnasieskola är meriter...
2021-05-10 2021-06-07
Vellinge kommun Samhällsbyggnadschef
Ditt Uppdrag Samhällsbyggnadsavdelningen består av ca 120 anställda som arbetar på sex verksamheter; Plan & Bygg, Miljö, Tekniska, Fritid, Kultur och Fastighet samt enheten Trygghet & Säkerhet. Avdelningen arbetar gemensamt för en hållbar kommun med en god livsmiljö för alla som bor, verkar och besöker Vellinge. Avdelningen ansvarar för samhällsplaneringen och den strategiska och hållbara utvecklingen. Som Samhällsbyggnadschef är det ditt uppdrag att leda, driva och följa upp. Samhällsbyggnadsprocesserna ska utvecklas och samordnas och ...
2021-05-07 2021-06-06
Folktandvården Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Skanör/Vellinge/Höllviken
Som tandsköterska hos oss arbetar du med att assistera någon av våra duktiga tandläkare. Tillsammans behandlar ni såväl barn och ungdomar som vuxna. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandsköterska spelar du en viktig roll i detta. Du utför undersökning- och röntgenassistans, delegerad patientbehandling samt administrativt arbete såsom till exempel kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan ingå. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt n...
2021-05-04 2021-05-18
Folktandvården Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Vellinge
Som tandhygienist hos oss arbetar du med såväl barn och ungdomar som vuxna. Vi erbjuder hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar och som tandhygienist spelar du en viktig roll i detta. Du utför undersökningar avseende karies och parodontit samt identifierar, bedömer och planerar munhälsovårdsinsatser. När det finns behov överför du patienten till tandläkare eller annan kollega. Vi arbetar med teamtandvård vilket innebär att du både arbetar självständigt när det krävs och tillsammans med andra kollegor när det behövs. Vi värd...
2021-05-04 2021-05-17
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Modersmålsenheten söker en modersmålslärare i italienska.
Vi söker nu modersmålslärare i italienska. Som modersmålslärare undervisar du i ämnet modersmål. Som person är du strukturerad och välplanerad. Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i deras kunskapsutveckling. I rollen som modersmålslärare planerar, undervisar, bedömer, betygsätter, utvärderar och utvecklar du din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning inom grund- eller gymnasieskola är meritera...
2021-05-03 2021-06-02
Vellinge kommun Engagerad bibliotekarie till Skanörs och Vellinge bibliotek, vikariat
Biblioteken i Vellinge kommun har stort fokus på de prioriterade målgrupperna barn och äldre. I Skanör är tjänsten riktad mot barn och i Vellinge är tjänsten riktad mot äldre. Biblioteken satsar mycket på sin barnverksamhet och arbetar lässtimulerande med välbesökta sång- och sagostunder, lovaktiviteter, bokprat och klassbesök. Du kommer att i nära samarbete med vår andra barnbibliotekarie erbjuda roliga och lustfyllda barnaktiviteter. Biblioteken har en utåtriktad verksamhet mot äldre. Tjänsten i Vellinge innebär arbete med Boken kommer och...
2021-05-03 2021-05-17
Vellinge kommun, Skanörs rektorsområde Idrottslärare till Skanörs skola
Vi söker nu en vikarie för vår idrottslärare som går på föräldraledighet läsåret 21/22. Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du ska vara behörig i idrott 5-9. Du ska handleda, utmana och stödja eleverna i deras individuella utveckling och lärande i ämnet Idrott och hälsa. Samarbeta med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper. Du har hög grad av ansvarskänsla och arbetar i enlighet med kunskapskrav och värdegrund från styrdokument. I arbetsuppgifterna ingår självklart också mentorskap, föräldrakontakter samt aktivt deltagande i arbetsenheten...
2021-04-30 2021-05-14
Region Skåne, Primärvården Distriktssköterska till Barnavårdscentralen Vellinge
Hos oss erbjuds du som distriktssköterska ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter och god gemenskap på vår BVC. I din roll kommer du tillsammans med dina kollegor i barnhälsovårdsteamet att följa våra listade barns utveckling utifrån barnhälsovårdsprogrammet och tillsammans med våra samarbetspartners stötta såväl barn som föräldrar för att ge dem en trygg uppväxt. Arbetet innefattar bland annat att kalla barn till undersökningar, som utförs antingen självständigt av dig eller i samarbete med våra BVC-läkare i teambesök.
2021-04-30 2021-05-21
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Verksamhetschef för elevhälsa
Elevhälsan och studie-och yrkesvägledningen i Vellinge kommun är centralt organiserad och består av psykologer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie-och yrkesvägledare, knappt 40 personer. Du ansvarar för elevhälsans medarbetare, ekonomi och utveckling samt planering och samordning av insatser. Uppdraget är att utveckla en framtidssäkrad utbildning genom att stödja, utmana och förstärka kärnverksamheterna och på så vis bidra elevernas utveckling mot skolans mål. Den centrala elevhälsan ska utgöra ett högkvalificerat stöd till ...
2021-04-30 2021-05-16
Vellinge kommun, Elevhälsan Skolpsykolog
Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning för att lyckas väl och ha möjlighet att lära för livet. Som skolpsykolog bidrar till det. Som skolpsykolog ingår du i den centrala elevhälsan, ett team som tar stort ansvar att utveckla och forma kommunens elevhälsoarbete. Kommunens centrala elevhälsa består av psykologer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar tillsammans i det kommunövergripande och tvärprofessionella arbetet men också självständigt med kollegerna på den enskilda skolan. Som...
2021-04-30 2021-05-16
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Vi letar efter en noggrann student
Studerar du en eftergymnasial utbildning och letar efter ett arbete i sommar? Gillar du ordning och reda och känner dig bekväm med att lära dig administrativa system? Då har vi det perfekta sommarjobbet för dig på utbildningsavdelningen i Vellinge kommun! Vi söker en person som tar sig an ett antal arbetsuppgifter kring registrering och arkivering. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet.
2021-04-30 2021-05-16
Vellinge kommun, Sundsgymnasiet Sundsgymnasiet söker lärare i musik
Du kommer att undervisa i kursen MUSINS01S instrument/gitarr. Vidare blir du även en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Utöver detta har du liksom övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat innefattar gymnasiearbete, mentorskap och övriga sedvanliga uppgifter som är kopplade till lärarprofessionen.
2021-04-23 2021-05-14
Vellinge kommun Äldrecoach
Arbetet går ut på att erbjuda medmänskligt stöd till kommunens äldre medborgare, som annars inte deltar i samhället och som önskar en social kontakt. Du ska erbjuda social stimulans och verka för att minska den sociala isoleringen som många äldre upplever. Det kan handla om ett samtal, att dricka en kopp kaffe, läsa högt eller gå på en promenad. Uppdraget handlar också om att informera kommunens äldre medborgare om de aktiviteter och sociala sammanhang som finns idag, till exempel aktivitetshus och föreningar. Uppdraget är biståndsbefriat och d...
2021-04-23 2021-05-14
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Modersmålsenheten söker en modersmålslärare i isländska.
Vi söker dig som är flexibel i din yrkesprofession, vill vara med och skapa en kreativ och målinriktad arbetsplats. Som person är du strukturerad och välplanerad. Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i deras kunskapsutveckling. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning inom grund- eller gymnasieskola är meriterande. Din arbetsplats är grundskolor i Vellinge kommun därför krävs B-körkort och egen bil.
2021-03-18 2021-05-28