Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vellinge kommun, Hököpinge skola Hököpinge skola söker grundlärare i fritidshem/fritidspedagog
Vill du vara med och tillsammans med oss skapa det bästa fritidshemmet. Vi söker grundlärare med inriktning fritidshem som vill utveckla och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet samt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande under hela dagen på skolan. Tjänsten är förlagd mot både skola och fritidshem och en av dina arbetsuppgifter blir att hjälpa till att skapa broar mellan dessa båda verksamheter. Vi arbetar utifrån en positiv förväntan på elever och kolleger och våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och...
2022-10-06 2022-11-14
Vellinge kommun, Henriksdalskolan Henriksdalskolan söker grundlärare i fritidshem/fritidspedagog
Vill du vara med och tillsammans med oss skapa det bästa fritidshemmet. Vi söker grundlärare med inriktning fritidshem som vill utveckla och driva det pedagogiska arbetet i fritidshemmet samt bidra till att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande under hela dagen på skolan. Tjänsten är förlagd mot både skola och fritidshem och en av dina arbetsuppgifter blir att hjälpa till att skapa broar mellan dessa båda verksamheter. Vi arbetar utifrån en positiv förväntan på elever och kolleger och våra värdegrundsord glädje, mod, trovärdighet och...
2022-10-06 2022-11-21
Vellinge kommun, Sandeplans rektorsområde Sandeplanskolan söker lärare i ma/no åk 6-9
Vi söker dig som är behörig att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen i årskurs 6-9. I uppdraget ingår ett mentorskap där du är en del av ett team som arbetar med eleverna. Du kommer även att ingå i ett arbets- och ämneslag som tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning. Du är en engagerad pedagog som sätter elevernas lärande och välmående i fokus. Du är en god ledare som arbetar för att främja trygghet, trivsel och goda relationer. Du anpassar och stimulerar undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättninga...
2022-10-06 2022-10-27
Vellinge kommun, St Hammars rektorsområde Fritidspedagog 100%
Nu söker vi på Stora Hammars skola en grundlärare i fritidshem! Du kommer tillhöra vårt arbetslag på fritidshemmet mot åk F-3 och blir en del av ett härligt gäng bestående av kollegor som strävar för varje elevs bästa skola! På Stora Hammars skola arbetar vi nära varandra i pedagogiska team årskursvis. Teamet är ditt främsta stöd i det dagliga arbetet och pedagogisk personal förväntas bidra till varje barns hela utveckling. Hos oss ger vi eleverna förutsättningar att växa, utmanas och lyckas genom en planerad verksamhet utifrån elevernas beh...
2022-10-06 2022-11-09
Vellinge kommun Biståndshandläggare
Myndighet Vård och Omsorg i Vellinge kommun söker nu en biståndshandläggare. Som biståndshandläggare kommer du att arbeta med Socialtjänstlagen/SoL. Vår målgrupp är kommuninvånare som har behov av stöd utifrån gällande lagstiftning. Det kan till exempel handla om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, växelboende eller vård- och omsorgsboende. Din arbetsuppgift är att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL samt ansvara för information under pågående utredning. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och...
2022-10-05 2022-10-19
Vellinge kommun Biståndshandläggare
Myndighet Vård och Omsorg i Vellinge kommun söker nu en vikarierande biståndshandläggare. Som biståndshandläggare kommer du att arbeta med Socialtjänstlagen/SoL. Vår målgrupp är kommuninvånare som har behov av stöd utifrån gällande lagstiftning. Det kan till exempel handla om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, växelboende eller vård- och omsorgsboende. Din arbetsuppgift är att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL samt ansvara för information under pågående utredning. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den...
2022-10-05 2022-10-26
Vellinge kommun Tjänsteansvarig, system och infrastruktur
Som tjänsteansvarig för system och infrastruktur ansvarar du för att följa upp och kvalitetssäkra leveransen inom området. Området innefattar kommunikation, server och systemdrift, integrationer och Azure. Du jobbar i nära samarbete med upphandlade IT-leverantörer som tillhandahåller tjänsterna och deltar på operationella och taktiska forum tillsammans med kollegor på enheten. Du agerar tekniskt stöd för kommunens systemförvaltare och deltar aktivt i utvecklingen av Vellinges tjänsteutbud genom att översätta verksamheternas behov till teknisk...
2022-10-04 2022-10-25
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Projektanställd sjuksköterska med fokus på kompetenshöjning
Arbetet som projektanställd sjuksköterska på St. Knut innebär att du i samråd med sjuksköterskekollegor och ledningen ska identifiera behov av kompetenshöjande insatser där vi behöver höja vår basnivå. Det är du som är drivande i detta arbete och lägger upp en utbildningsplan för verksamheten och genomför utbildningarna. Vid behov samverkar du i team såväl internt som externt såsom med läkare från vårdcentralen för att vi ska kunna tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Du ska även kunna agera som råd och stöd för övriga professioner i t...
2022-10-03 2022-11-06
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor St Knut och Aspen vård och omsorgsboende
Som undersköterska på St Knut och Aspen ska du kunna utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån delegation. För oss är det en självklarhet att du har grundläggande kompetens i datoranvändning och i svenska i både tal och skrift. För oss är det viktigt med ett stort individfokus, varje dag ska vi göra skillnad för den enskilde. Att vi är nära den enskilde och dess anhöriga är viktigt, att ta ansvar för vårt uppdrag på ett genuint och ansvarsfullt sätt ser vi som en självkla...
2022-10-03 2022-10-30
Vellinge kommun, Södervångs förskola Förskollärare till Södervångs förskola i Vellinge
Som förskollärare sätter du barnens intresse i fokus och agerar som medforskare i deras vardag. Du har förmågan att omsätta dina kunskaper till läroplanens intentioner för en högre måluppfyllelse för våra förskolebarn. Du arbetar för att skapa en stimulerande och lärorik förskola, där barnen trivs och har roligt. Utifrån läroplanen väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns specifika förutsättningar. I din roll som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument. Du planerar, genomför och dokumenterar. Vi vill också ...
2022-10-03 2022-10-16
Vellinge kommun Stödpedagog
Stödpedagogen skall bedriva kvalitetsutveckling i verksamheten i samråd med enhetschef och omsorgspedagog/verksamhetsutvecklare. Stödpedagogen skall identifiera utvecklingsområden i verksamheten och implementera evidensbaserade modeller och arbetssätt som bygger på deltagarens självbestämmande, delaktighet och integritet. Stödpedagogen skall handleda och stödja personal i det pedagogiska arbetssätt i arbetet med deltagaren samt säkerställa att verksamheten arbetar utefter gällande lagstiftning. Stödpedagogen skall säkerställa den enskildes beh...
2022-10-03 2022-10-24
Vellinge kommun Aktivitetsledare
Aktivitetsledaren skall ge stöd till deltagare för att möjliggöra delaktighet och självständighet i meningsfulla aktiviteter. Tjänsten skall ersätta frånvarande personal och bemanna upp där behovet av personal är störst för dagen. Tjänsten innebär att arbete utförs på flertalet arbetsplatser.
2022-10-03 2022-10-21
Vellinge kommun, Sundsgymnasiet Sundsgymnasiet söker lärare i musik
Du kommer att ha ensembleundervisning med estetelever och musikelever från natur- och samhällsprogrammet, inriktning pop/rock. I arbetsuppgifterna ingår även enskild undervisning i sång, enskild undervisning i piano för nybörjare, rytmik i grupp samt handledning i gymnasiearbetet för esteteleverna. Du kommer träna elever i sceniskt agerande och publikkontakt och vara delaktig i planering och genomförande av olika konserter och evenemang. Vidare blir du även en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skollednin...
2022-09-29 2022-10-12
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Enhetschef Gruppbostad och boendestöd
Vi söker nu en engagerad enhetschef med uppdrag att leda personal i tre gruppbostäder personkrets 1 LSS samt ett boendestöd. Som enhetschef ansvarar du för personal, budget och arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att leda, organisera, utveckla och följa upp verksamheten för att nå uppsatta mål. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp för kommunalt utförande inom LSS och socialpsykiatri tillsammans med verksamhetschef och tre kollegor. Gemensamt med övriga i ledningsgruppen, medverkar du till samordning och utveckling av den gemensamma verksamheten. T...
2022-09-27 2022-10-11
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterska St Knut Dagverksamhet
Som undersköterska på St Knut Dagverksamhet krävs det att du har ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer och med dem med demenssjukdomar. I arbetet ingår att leda olika aktiviteter, samt social samvaro med stimulerande samtal. Aktiviteterna utförs både enskilt och i grupp. Vi använder oss bl a av sång och musik, skapande aktiviteter, frågesporter, korsord, fysiska aktiviteter såsom gymnastik och promenader, trädgård och utevistelse, allt efter våra våra äldres intressen och behov. Dagverksamheten är en biståndsbedömd dagverksamh...
2022-09-26 2022-10-17
Vellinge kommun, Vård & Omsorg Stödpedagog
Som stödpedagog arbetar du aktivt i gruppbostaden. Arbetsuppgifterna består av stödjande och motiverande samtal, sociala aktiviteter i och utanför hemmet, vardagsnära sysslor i brukarens hem och närmiljö, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och personlig omvårdnad utifrån individuella behov. Du arbetar aktivt tillsammans med övrig personal, omsorgspedagog och samordnare för att planera, utföra, följa upp och utvärdera brukarnas aktiviteter och stödinsatser. Som stödpedagog arbetar du också aktivt med en vägledande roll mot kolleger där du...
2022-09-20 2022-10-21
Vellinge kommun, Kulturskolan Brass- och orkesterlärare, 60%, vikariat
Som brasslärare på Vellinge kulturskola Artisten ingår du i en engagerad personalgrupp med hög kompetens. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att våra elever ska trivas och utvecklas. Vi genomför många konserter och projekt för att nå alla unga i vår kommun. I tjänsten ingår undervisning främst på trumpet men även valthorn och trombon samt att leda två blåsorkestrar tillsammans med en kollega. Vellinge kulturskola har orkesterprofil med fyra blåsorkestrar och tre stråkorkestrar. Undervisningen sker i kulturskolans fina lokaler ...
2022-09-15 2022-10-12
Vellinge kommun, St Hammars rektorsområde Timvikarier sökes till Stora Hammars skola
Vi söker dig som vill jobba med elever i ålder från förskoleklass till högstadiet. Som vikarie hos oss får du via telefon eller sms en förfrågan om att arbeta och du har alltid möjlighet att välja om du vill tacka "ja" eller "nej" till den erbjudna tiden. Relevant erfarenhet och/eller utbildning är givetvis en fördel men vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill att du är hjälpsam och självgående - du ser var du behövs och vad du behöver göra. Detta innebär också att du är flexibel och har lätt för att samarbeta. Du agerar ...
2022-09-14 2022-12-15