Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vellinge kommun Sommarjobba inom äldreomsorgen!
Som undersköterska/vårdbiträde är du en viktig del i våra vårdtagares vardag. Du är den som stöttar och finns där för våra boende i deras vardag. Du ska utföra ditt arbete med stor empati och därför viktigt med stor människokännedom. Du ska lyssna på den enskildes önskemål och behov, förstå och säkerställa att dessa utförs på bästa möjliga sätt. Du jobbar nära vårdtagaren, hjälper till med integritets nära insatser vilket sätter höga krav på att visa respekt och värna om den enskildes integritet. Du behöver kunna samarbeta med kollegor m...
2023-02-01 2023-05-31
Vellinge kommun, Henriksdalskolan Henriksdalskolan & Hököpinge skola söker timvikarier
Som timvikarie ska du kunna hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro under både skol och fritidstid.
2023-02-01 2023-02-22
Vellinge kommun, Hököpinge skola Hököpinge skola söker elevassistent med diabeteserfarenhet
Vi söker en elevassistent som i första hand kommer arbeta riktat mot en elev men även kunna hjälpa till vid annan personals frånvaro gällande ytterligare en elev med diabetes. Ditt huvuduppdrag blir att finnas till hands under elevens hela skoldag samt fritidstid. Du kommer samtidigt när möjlighet ges att vara ett stöd för övriga elever i klassen/årskursen i den pedagogiska verksamheten både under skoltid, rasttid och fritidstid.
2023-01-31 2023-02-21
Vellinge kommun Undersköterskor St Knut och Aspen vård och omsorgsboende
Som undersköterska på St Knut och Aspen ska du kunna utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter på vård- och omsorgsboende utifrån genomförandeplaner och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån delegation. Du följer gällande rutiner och riktlinjer för verksamheten och för Vellinge kommun. Medarbetarskapet i Vellinge kommun betyder att vi ser dig som en viktig del i vårt uppdrag dvs att ge kommuninvånarna en god vård och omsorg. Alla behövs och vi lyckas i vårt uppdrag genom samarbete. Du ska kunna planera och strukturera ditt arbete utifrån...
2023-01-31 2023-02-28
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Kvalitetsansvarig Individ- och familjeomsorgen
Som kvalitetsansvarig kommer du att arbeta med olika typer av kvalitetsuppföljning inom omsorgsavdelningens verksamhetsområde. Det innebär uppföljning av verksamhet i både egen och extern regi. En del av verksamheten är utlagd på entreprenad vilket innebär att avtalsuppföljningar är en förekommande arbetsuppgift. Du ansvarar för att följa upp, analysera och identifiera förbättringsområden. Arbetet sker i dialog med verksamheterna och innebär både stöd och kontroll. Som kvalitetsansvarig ska du stödja verksamhets- och avdelningschefer vid verk...
2023-01-30 2023-02-20
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Vellinge
Vi välkomnar nu en fysioterapeut för ett föräldraledighetsvikariat. Arbetsuppgifterna består främst av bedömning och behandling av patienter med funktionsnedsättningar och smärta i rörelseapparaten. Detta sker både individuellt och i grupp. Du är en av tre fysioterapeuter som arbetar i stora träningslokaler/behandlingsrum. Vi arbetar i team där våra olika kompetenser används på bästa sätt, vilket ger oss möjlighet att lära av varandra. Hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande samt utvecklande arbete!
2023-01-26 2023-02-09
Vellinge kommun, Herrestorps rektorsområde Herrestorpskolan söker förstelärare Ma/NO åk 7-9
Vi söker en legitimerad grundskollärare för ett försteläraruppdrag på Herrestorpskolan, Vellinge kommun. Du är behörig att undervisa i matematik och NO (teknik) för årskurs 7-9 och har en bred erfarenhet av läraryrket och stort engagemang gällande skolutveckling och elevers lärande. Som förstelärare hos oss på Herrestorpskolan är ditt huvuduppdrag undervisning och mentorskap för elever i årskurs 7-9. Du driver även ett utvecklingsarbete på skolan samt har ett ansvar, tillsammans med övriga förstelärare, i kommunens övergripande arbete. Vi söke...
2023-01-19 2023-02-02
Vellinge kommun Biståndshandläggare - sommarvikarie
Myndighet Vård och Omsorg i Vellinge kommun söker nu en sommarvikarierande biståndshandläggare. Som biståndshandläggare kommer du att arbeta med Socialtjänstlagen/SoL. Vår målgrupp är kommuninvånare som har behov av stöd utifrån gällande lagstiftning. Det kan till exempel handla om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, växelboende eller vård- och omsorgsboende. Din arbetsuppgift är att utreda, fatta beslut och följa upp insatser enligt SoL samt ansvara för information under pågående utredning. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv krin...
2023-01-18 2023-02-28
Region Skåne, Primärvården Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Vellinge
Hos oss kommer du att arbeta med vanligt förekommande uppgifter för en specialistläkare på en vårdcentral med planerad och akut mottagning. Ansvar för egen patientlista ingår i arbetsuppgifterna. Vidare kommer det ingå administrativa uppgifter och administrationstid i balans med mottagningstid och tjänstgöringsgrad. Är du dessutom intresserad utav handledning av studenter ser vi det som väldigt positivt då det kan komma att ingå i arbetet. Som läkare hos oss finns möjlighet till egna ansvarsområden och till individuella lösningar med exempelvi...
2022-12-15 2023-02-03