Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Enhetschef Myndighet Vård och omsorg
Vellinge kommun söker en enhetschef till Myndighet Vård och omsorg. Enheten består av åtta biståndshandläggare, tre LSS-handläggare, en avgiftshandläggare, en äldre- och anhöriglots och två seniorkontakter. Ditt uppdrag som enhetschef kommer att innefatta att leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån verksamhetens mål. I ditt uppdrag ingår personal-, ekonomi och arbetsmiljöansvar samt att handleda medarbetarna i deras dagliga arbete. Att delta i olika nätverk och arbetsgrupper kopplade till de uppdrag verksamheten har ingår. Du är en ...
2022-05-16 2022-05-30
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Modersmålslärare i polska
Modersmålsenheten i Vellinge söker modersmålslärare i polska. Som modersmålslärare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet. Arbetet innebär samarbete med såväl elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Erfarenhet av undervisning inom grundskolan är meriterande. I tjänsten ingår planering av modersmålsundervisning utifrån kursplanen i ämnet modersmål, användning av digitala verktyg, dokumentation, bedömning och betygsättning. Din arbetsplats är grundskolor i Vellinge kommun därför krävs B-Körkort och e...
2022-05-16 2022-06-02
Vellinge kommun, Tångvallas rektorsområde Tångvallaskolan söker lärare i spanska och eventuellt annat ämne
Nu söker vi dig som vill undervisa våra elever i spanska och eventuellt andra ämnen. Undervisningsgraden i spanska är 50-60%. Vid undervisning även i andra ämnen finns möjlighet till 100% anställning. Du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du har ett driv och en förmåga att tänka om och tänka nytt. Du brinner för att väcka lärlust och nyfikenhet, värdeskapande lärande och att bygga relationer för trygghet och trivsel. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet och kan skapa lärmiljöer som möter ...
2022-05-13 2022-05-29
Vellinge kommun, Tångvallas rektorsområde Tångvallaskolan söker lärare i NO åk 7-9
Vi söker dig som vill arbeta med att undervisa våra elever i NO och eventuellt andra ämnen i årskurs 7-9. Du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du har ett driv och en förmåga att tänka om och tänka nytt. Du brinner för att väcka lärlust och nyfikenhet, värdeskapande lärande och att bygga relationer för trygghet och trivsel. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet och kan skapa lärmiljöer som möter elevers och gruppers olika behov. I ditt uppdrag ingår även mentorskap för elever i en specifik...
2022-05-13 2022-05-29
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Fritidspedagog/ Idrottslärare F-3 (Vikariat)
Tillsammans med dina kollegor på fritidshemmet stimulerar du elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Du främjar dagligen elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. Du har en förtroendefull samverkan med skolan och bidrar till att eleverna får en kontinuitet i undervisningen. Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att arbeta som fritidspedagog och i...
2022-05-13 2022-06-01
Vellinge kommun, Tångvallas rektorsområde Tångvallaskolan söker lärare i fritidshem
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem. Du är en utvecklingsbenägen och engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du har ett driv och en förmåga att tänka om och tänka nytt. Du brinner för att väcka lärlust och nyfikenhet, värdeskapande lärande och att bygga relationer för trygghet och trivsel. Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen och har ett hela-dagen perspektiv på verksamheten. Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess.
2022-05-13 2022-05-29
Vellinge kommun, Skanörs rektorsområde Förskollärare till Skanörs förskola
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du sätter barnens intresse i fokus, är insatt i läroplanen och leder och formar utbildningen efter uppsatta mål och riktlinjer. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Som person är du kreativ, nyfiken och trygg i din yrkesroll. Du förstår vikten av ra...
2022-05-13 2022-05-27
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Socialpedagog till Sandeplanskolan
Vi söker dig som vill arbeta med elever som behöver extra stöd och hjälp i sin inlärning för elever i åk F-5. Som Socialpedagog har du metoder och idéer för barn som av olika anledningar har svårigheter i skolarbetet. Genom coachande samtal ska du medvetandegöra elever om sin studiesituation, hjälpa eleverna att sätta mål, stödja, motivera och ge feedback för att nå målen. Du kommer vara placerad i skolans nav som är en anpassad arbetsplats för elever som är i behov av särskilt stöd. Du fungerar som ett språkrör mellan eleven och dess omgivni...
2022-05-12 2022-06-01
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Specialpedagog till Södervångskolan i Vellinge
I dina arbetsuppgifter ingår kartläggningar och viss undervisning, men en viktig del är även att hålla i handledning och utbildningar riktade mot pedagogerna. Som specialpedagog på Södervång arbetar du utifrån dina kunskaper för att i stort gynna det pedagogiska arbetet i grupp och ger dina kollegor verktyg kring olika lärsituationer. Du är ett konsultativt stöd till arbetslagen och enskilda kollegor och är behjälplig i målsättning och det stödjande arbetet. Du upprätthåller även goda kontakter med våra externa aktörer. Tillsammans med skolle...
2022-05-11 2022-05-25
Vellinge kommun, Södervångs rektorsområde Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Södervångskolan i Vellinge
Vill hoppas att du vill vara med och bidra med din kompetens och erfarenhet i det otroligt viktiga uppdraget som fritidspedagog: - Att med hjälp av fritidspedagogiken fokusera på elevernas sociala, emotionella och praktiska utveckling samt att ge eleverna möjlighet att utveckla breda kompetenser såsom samarbetsförmåga och problemlösning. - Att berika lärandet i förskoleklassen och grundskolan genom att göra undervisningen situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Fritidspedagogerna på Södervång bedriver också vår uppskattade ...
2022-05-11 2022-05-25
Vellinge kommun, Södervångs skolan Lärare med behörighet i idrott åk 1-6 tillsvidare till Södervångskolan i Vellinge
Södervångskolan söker en lärare med behörighet i idrott åk 1-6. I din undervisning har du ett fokus på tillgängliga lärmiljöer och tillämpar tydliggörande pedagogik, för ökad inkludering och delaktighet. Utöver undervisning kan det även ingå mentorskap i tjänsten. Tillsammans med ditt arbetslag vill vi att du driver skolans utveckling framåt.
2022-05-11 2022-05-25
Vellinge kommun, Södervångs skolan Lågstadielärare tillsvidare till Södervångskolan
Södervångskolan söker en legitimerad lärare för undervisning i en klass på lågstadiet. Du kommer att vara mentor för din klass och ingå i ett arbetslag med behöriga ämneskollegor som du utvecklar kvaliteten tillsammans med. Du har ett fokus på tillgängliga lärmiljöer och tillämpar tydliggörande pedagogik, för ökad inkludering och delaktighet.
2022-05-11 2022-05-25
Vellinge kommun, Tångvallas rektorsområde Tångvallaskolan söker två behöriga lärare i slöjd
Vi söker dig som vill arbeta med att undervisa våra elever i slöjd, vi söker en lärare med inriktning textil och en med inriktning trä och metall som kommer att arbeta tätt tillsammans. I slöjdämnet undervisas våra elever i mindre grupper. Du är en engagerad pedagog som sätter elevens lärande och välmående i fokus. Du har ett driv och en förmåga att tänka om och tänka nytt. Du brinner för att väcka lärlust och nyfikenhet, värdeskapande lärande och att bygga relationer för trygghet och trivsel. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassru...
2022-05-10 2022-05-31
Vellinge kommun, St Hammars rektorsområde Förskollärare till Stora Hammars förskola
Som person är du kreativ, nyfiken och trygg i din yrkesroll. Du förstår vikten av rak och tydlig kommunikation. Du ser möjligheter, är strukturerad, flexibel samt har god helhetssyn. Du som förskollärare sätter barnens intresse i fokus och agerar som medforskare i deras vardag. Du har förmågan att omsätta dina kunskaper till läroplanens intentioner för en högre måluppfyllelse för våra förskolebarn. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och dokumentera undervisningen i enlighet med förskolans läroplan.
2022-05-10 2022-05-31
Vellinge kommun, St Hammars rektorsområde Köksbiträde till Stora Hammars skola
Vi söker nu ett köksbiträde som brinner för att laga god näringsrik hållbar mat ifrån grunden, du förväntas att arbeta med allehanda uppgifter tex. salladsbuffé, förberedelser till skolans café, mellanmål och disk. Vi ser gärna att du kan bidra med kreativa idéer och kraft att driva utvecklingen vidare i köket tillsammans med ditt team. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med dina kollegor i köket och även med barn, pedagoger och föräldrar på skolan. Det är naturligt för dig att ge god service och sätta matgästen i centrum. Vi ser...
2022-05-10 2022-05-31
Vellinge kommun, St Hammars rektorsområde Specialpedagog sökes till Stora Hammars skola
Tjänsten är en tillsvidareanställning som specialpedagog på Stora Hammars skola. Stora Hammars skola är en skola med ca 500 elever från Förskoleklass till åk 9 samt tillhörande förskola. Är du en skicklig och ambitiös specialpedagog som vill vara med och forma vår skola tillsammans med våra elever? Ser du relationerna med våra elever som den viktigaste grunden för framgång? Nu söker vi dig som vill vara med på vår resa och göra skillnad på riktigt till att skapa en skola dit eleverna söker sig, stannar och utvecklas. Som specialpedagog hos o...
2022-05-09 2022-05-31
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Rektor till Tångvallaskolan
Ditt nya arbete På Tångvallaskolan är ämnesövergripande arbete en naturlig del av undervisningen och arbetslagen är knutna till en årskurs. Skolans arbetssätt och struktur ökar elevernas nyfikenhet, delaktighet och lust att lära samtidigt som det skapar nära och trygga relationer. Förskolan och skolan är belägen i en fantastisk miljö med närhet till skog, strand, hav och äng. Skolans hälsoprofil innefattar bland annat utökad idrott, pulsträning, ekologisk och hälsosam mat. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elever till ...
2022-05-06 2022-05-22
Vellinge kommun, Sundsgymnasiet Sundsgymnasiet söker lärare i historia och engelska
Vi söker en gymnasielärare för undervisning i historia och engelska på teknikprogrammet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med start i augusti 2022. Vidare blir du även en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Utöver detta har du liksom övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat innefattar gymnasiearbete, mentorskap och övriga sedvanliga uppgifter som är kopplade till lärarprofessionen. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där undervisningen i stor utst...
2022-05-05 2022-05-26
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Förstelärare till förskolor i Vellinge
En förstelärare ska ha en nyckelroll vad avser det kollegiala lärandet i syfte att utveckla undervisningens och verksamhetens kvalitet utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du utvecklar och kvalitetssäkrar planeringar och dokumentationer och deltar i samtliga arbetslags arbete med att analysera. Tillsammans med andra förstelärare deltar du i kompetensutveckling som stärker och ger redskap i analys, målformulering och ledarskap I samarbete med rektor analyserar du resultat och utarbetar mål för att utveckla undervisningens kval...
2022-05-04 2022-05-30
Vellinge kommun Legitimerad Arbetsterapeut
Myndighet Vård och omsorg i Vellinge kommun söker en legitimerad arbetsterapeut med ansvar för uppföljning av insatser genom ADL-bedömning. Myndighet Vård och omsorg fattar beslut om olika insatser för de äldre i kommunen enligt Socialtjänstlagen. Som arbetsterapeut kommer du att vara projektanställd på Myndighet Vård och omsorg i Vellinge kommun. Syftet med projektet är att skapa ett ökat funktionsbevarande arbetssätt som kan leda till ökad hälsa och uppskjutet inträde i Vård och omsorg. Rätt insats ska bedömas i förhållande till befintligt ...
2022-05-03 2022-05-24
Vellinge kommun, Utbildningsavdelningen Ljungenskolan söker lärare sv/so åk 4-6
Undervisning och i övrigt förkommande lärararbetsuppgifter
2022-05-03 2022-05-31
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen Enhetschefer till St Knut och Aspens vård- och omsorgsboende
Som enhetschef har du möjlighet att göra skillnad för våra vårdtagare på St Knut och Aspens vård- och omsorgsboende. I uppdraget ingår att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för kvalitet, personalförsörjning, arbetsmiljö och budget. Hos oss är det viktigt att du arbetar verksamhetsnära och att ditt ledarskap präglas av en vilja att tillsammans med dina medarbetare, vårdtagare och kollegor arbeta för att driva verksamheten framåt. Vi arbetar efter visionen "bästa möjliga livskvalité för dig " och eftersträvar hög nöjdhet hos ...
2022-05-02 2022-05-31
Vellinge kommun, Sundsgymnasiet Sundsgymnasiet söker lärare i samhällskunskap och svenska
Vi söker en gymnasielärare för undervisning i samhällskunskap och svenska. Tjänsten är ett vikariat på 100 % med start i augusti 2022 och avslut innan jul med chans till förlängning. Vidare blir du även en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Utöver detta har du liksom övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat innefattar gymnasiearbete, mentorskap och övriga sedvanliga uppgifter som är kopplade till lärarprofessionen. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där under...
2022-04-27 2022-05-18
Vellinge kommun, Kulturskolan Bildpedagog, vikariat 30%
Vi söker en bildpedagog till våra kurser Bild & Form 1 - 4, Bildmix och vår workshop med titeln "Konstprojekt". Du samarbetar med andra lärare och ämnen på kulturskolan. Undervisningen är i vår fina och välutrustade bildsal som du delar med en annan bildpedagog som undervisar i Serieteckning, Animation och FunkisBild. Undervisningsdagar kommer att vara måndagar och onsdagar. Anställningen är ett vikariat under läsår 2022/23.
2022-04-27 2022-05-20
Vellinge kommun, Ljungens rektorsområde Ljungenskolan söker lärare i Ma/No åk 7-9
Ljungenskolan söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Ma/No. Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 och vara mentor i en av årskurserna. Vi lägger stor vikt vid ett relationellt förhållningssätt så vi vill att du ser det som en självklarhet att ha en nära relation till dina elever, att se dem och finnas där för dem när de behöver dig. Vi har studiemotiverade och ambitiösa elever som behöver din hjälp att balansera sitt unga livspussel; mycket goda studieresultat, topprestationer inom idrott och kultur och ro i själen. Vi...
2022-04-08 2022-05-22
1 2 >