Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Samordnare Caféverksamheten AME
Som samordnare kommer du att ansvara för 3 stycken caféer och ett arbetslag med 6 anställda. Det är Café Björken som finns på trygghetsboendet Björken, Höga Berget på Högbergsskolan och Café Tuvan som ligger i kommunhuset. Caféerna är anpassade arbetsplatser för personer med behov av stöd och/eller handledning i tjänsten. Verksamheten tar emot individer som får göra praktik i caféerna för att skaffa sig erfarenheter. Ditt uppdrag är att bemanna, stödja, planera och organisera. Beställningar, inköp, fakturering, kassahantering och redovisning in...
2023-09-21 2023-10-27
Tierps kommun, Vård och omsorg Handläggare LSS och socialpsykiatri inom Biståndsenheten
Som handläggare har du ett helhetsperspektiv och utgår från individens behov. Arbetet innebär bland annat att ta emot ansökningar från den enskilde, utreda, fatta beslut samt dokumentera. I det dagliga arbetet har du kontakt med den enskilde i form av hembesök, telefonsamtal och du samverkar med slutenvården samt övrig personal och anhöriga. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med kollegor, andra professioner och verksamheter både internt och externt. Tierps kommun är ...
2023-09-20 2023-10-20
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Grundskollärare F-6
Just nu söker vi en behörig lärare som kan jobba i våra lägre årskurser.
2023-09-14 2023-12-31
TEMAB, Tierps Energi och Miljö AB Verksamhetschef för vatten och avlopp
Temab söker nu en driven och handlingskraftig chef för vatten och avlopp. Du ingår i företagets ledningsgrupp och rapporterar direkt till vd. Du har ansvar för 29 medarbetare varav två driftchefer för verksamhetsområdena ledningsnät och verk. Du arbetar med VA-verksamhetens övergripande drift- och utvecklingsfrågor. Verksamheten är tillståndsprövad och i ansvaret ingår uppföljning och rapportering mot gällande tillstånd. Utvecklingen inom området sker snabbt och du leder och utvecklar verksamheten i nära samarbete med ledningsgruppen och intre...
2023-09-12 2023-10-11
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Administratör
Som administratör kommer du att arbeta mycket med service, internt och externt. Extern service innebär att hjälpa kunder som behöver hjälp med till exempel ansökningar av försörjningsstöd, informationssök och att hänvisa till rätt instans. Intern service är bland annat posthanteringar, registreringar, arkiveringar och bokningar. I vår enhet är denna funktion en spindel i nätet och du bör kunna hantera många olika arbetsuppgifter. Den ena dagen är inte den andra lik. Arbetet innebär också att samverka med många aktörer.
2023-09-08 2023-09-29
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Fysioterapeut Hemtjänst Västra, Tierps kommun
Hos oss på Hemtjänst Västra arbetar fysioterapeuten i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån brukare- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som fysioterapeut bidrar du till att öka individens fysiska aktivitet och funktionsförmåga, initiera träning och vardagsrehabilitering samt förbyggande arbete. Det ingår även hjä...
2023-09-05 2023-10-08
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Arbetsterapeut till Hemtjänst Västra Tierps kommun
Hos oss arbetar arbetsterapeuten i team tillsammans med fysioterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. Som arbetsterapeut på Hemtjänst Västra är du med och skapar förutsättningar för våra kunder att leva så självständigt och meningsfullt liv som möjligt med utgångspunkt i det egna hemmet. Du kommer göra bedömningar av aktivitets och funktionsförmåga samt insatser som tex träning och...
2023-09-04 2023-10-08
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd arbetar du med att utreda och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd utifrån gällande lagar och rättspraxis. Vi arbetar aktivt med varje individs planering mot egen försörjning och möter våra klienter regelbundet i fysiska besök. I arbetet ingår att arbeta för att klienter hittar en egen försörjning genom arbete eller annan ersättning. Du kommer därför att behöva tät tillsammans med vår arbetsmarknadsenhet för att få människor att hitta drivkraften till studier, arbete eller andra vägar till s...
2023-08-29 2023-10-01
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Kurator/vägledare Vuxenutbildningen/Introduktionsprogrammen
Tjänsten ingår i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden för projekt ISA - Insatser i samverkan för unga i region Uppsala. Projektets målgrupp är unga kvinnor och unga män, och unga med annan könstillhörighet, i åldrarna 16 - 29 år, som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller stöd för att återgå till studier. I projektet samverkar vuxenutbildningen med kommunens Arbetsmarknadsenhet. Där du kommer ingå en projektgrupp tillsammans med medarbetare från Arbetsmarknadsenheten. Vidare så spänner projektet över hela region Upp...
2023-08-26 2023-10-15
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Familjehemssekreterare - Socionom / Beteendevetare
Vårt arbetsklimat är tillåtande med högt i tak och atmosfären är otvungen med mycket skratt. Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit samt att stimulerade medarbetare bidrar till såväl dynamik som utveckling. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv och privatliv. I Tierps kommun har vi friskvårdsersättning, flextidsavtal och en viss möjlighet att ibland kunna arbeta hemifrån. Kommunen erbjuder semesterväxling. Som familjehemssekreterare ansvarar du för ett antal familjehem, kontakt- o...
2023-08-23 2023-10-01
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Särskild kvalificerad kontaktperson
Målgruppen är unga vuxna mellan 13-21 år som tex har problem med kriminalitet, missbruk, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, eller andra nedbrytande beteenden. Tillsammans med den unge utformas uppdrag utifrån varje individs specifika behov. Dina arbetsuppgifter kan variera men utgår från uppdragsgivaren och ungdomens behov. Det huvudsakliga uppdraget är att arbeta nära ungdomen för att tillsammans med ungdomen och för denne att nå sina mål. Till exempel: - Hjälpa till så att skolan fungerar - Hjälp till en vä...
2023-06-15 2023-09-29
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Lärare i åk 7-9 i Teknik och Matematik på Örbyhus skola åk 7 - 9
Tjänsten är ett läraruppdrag med undervisning i åk 7 - 9 i ämnena Teknik och Matematik. I uppdraget ingår mentorskap i klass tillsammans med en till två kollegor. Arbetslaget är en viktig kugge i vår organisation och samarbete inom och mellan ämnena ser vi som en styrka och en trygghet i vårt arbete för måluppfyllelse. Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårt arbete och skolområdets kollegiala lärande kommande läsår kommer handla om att implementera IBIS (Integrerat beteendestöd i skolan) och att utveckla språkutvecklande arbetssätt i ...
2023-06-08 2023-11-05
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeuter RESURS och för HEMTJÄNSTOMRÅDE
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, fysioterapiassistenter, vård- och omsorgspersonal och enhetschef. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2023-05-24 2023-09-30
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Arbetsterapeut till Hemtjänst Norra Tierpskommun
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, där B-körkort är ett krav. Du kommer att vara placerad i ett hemsjukvårdsteam tillsammans med fysioterapeut, fysioterapiassistent, sjuksköterska, enhetschef och hemtjänstpersonal. Du kommer att ha ditt kontor och utgå från Karlholm. Ditt arbetsområde kommer att vara i Karlholm-Skärplinge-Hållnäs vackra omgivningar vid havet. Som Arbetsterapeut hos oss på Hemtjänst Norra är du med och skapar förutsättningar för våra brukare att leva så självständigt, delaktigt meningsfullt liv som möjligt med utgå...
2023-05-09 2023-10-31