Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Timvikarie på Örbyhus skola
När vår ordinarie personal är frånvarande t ex vid sjukdom, vab, fortbildning och ledighet behövs en pålitlig och engagerad vikarie. Du genomför den personens arbetsuppgifter vilket innebär undervisning i olika ämnen, eller på fritidshemmet eller i förskoleklass. Arbetet innebär också att du är rastvärd och deltar i måltider med eleverna. Ofta finns lektionsplaneringar förberedda för dig att följa. Arbetet som timvikarie på Örbyhus skola är omväxlande och roligt. Du träffar många elever varje dag och är en viktig del i att skapa en trygg och ...
2023-02-01 2023-02-28
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Arbetsterapeut till Hemtjänst Västra, Tierps Kommun. Vikariat.
Hos oss arbetar arbetsterapeuten i team tillsammans med fysioterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. Som arbetsterapeut hos oss på Hemtjänst Västra är du med och skapar förutsättningar för våra kunder att leva så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt med utgångspunkt i det egna hemmet. Du kommer göra bedömningar av aktivitets och funktionsförmåga samt insatser...
2023-02-01 2023-02-26
Tierps kommun, Gruppbostäder Sjuksköterska till funktionshindradeomsorgen
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande arbetsuppgifter som att övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Handledning, delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: enhetschef, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspers...
2023-01-30 2023-03-05
TEMAB, Tierps Energi och Miljö AB Anläggningsarbetare gata/park 15 Maj – 5 Augusti
Vi letar efter dig som är positiv, samarbetsvillig, lösningsorienterad och öppen för snabba förändringar. Du behöver vara en person som är villig och kan göra olika sysslor och jobba både ensam och i grupp. Arbete sker i hela Tierps kommun så lokal kännedom är meriterande. I denna tjänst ingår bland annat skötsel av gräs, blommor, växter, rabatter, häckar, träd och torg/parkytor. Andra arbetsuppgifter innebär till exempel papperskorgstömning, laga vägar, målning, skräpplockning med mera.
2023-01-30 2023-02-24
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Arbetsterapeut till Hemtjänst Västra, Tierps Kommun
Hos oss arbetar arbetsterapeuten i team tillsammans med fysioterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. Som arbetsterapeut hos oss på Hemtjänst Västra är du med och skapar förutsättningar för våra kunder att leva så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt med utgångspunkt i det egna hemmet. Du kommer göra bedömningar av aktivitets och funktionsförmåga samt insatser...
2023-01-27 2023-02-19
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Fysioterapeut till Hemtjänst Västra, Tierps kommun
Hos oss på Hemtjänst Västra arbetar fysioterapeuten i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som fysioterapeut bidrar du till att öka individens fysiska aktivitet och funktionsförmåga, initiera träning och vardagsrehabilitering samt förbyggande arbete. Det ingår även hjälpm...
2023-01-27 2023-02-19
Tierps kommun, Kostenheten Kreativ och driven Kökschef till Kostenheten i Tierps kommun
I Tierps kommun är måltider till våra invånare ett prioriterat och viktigt uppdrag! Vår vision är att leverera en nära och hållbar måltidsupplevelse som på sikt ska vara en av Sveriges bästa med mission att ta utvecklingen in i framtiden och vidare! Vill du vara med på vår resa? I rollen som Kökschef för ett av våra områden kommer du att ha en avgörande roll när det kommer till att utveckla Kostenheten. Du har verksamhets, personal och budgetansvar för de tillagningskök och mottagningskök som inkluderas i ditt område. I rollen ingår att b...
2023-01-27 2023-03-03
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Undersköterska med körkort till hemtjänst i Karlholmsbruk, Skärplinge och Hållnäs
Vi söker en undersköterska med körkort som gillar att jobba både i grupp men även att ta egna initiativ och jobba självständigt!
2023-01-27 2023-02-28
Tierps kommun, Wesslandia Särskilt boende Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling
Arbeta med utveckling av den kommunala hemsjukvården i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer, sjuksköterskor och verksamhetschef HSL, för att verksamheten ska ha en fortsatt hög patientsäkerhet genom ett systematiskt arbetssätt. Ansvarsområde: • Arbeta med kvalitetsutveckling utifrån identifierade brister i samband med avvikelser • Implementera de åtgärder som MAS föreslår i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen • Implementera kvalitetsregister, följa upp resultat i nationella kvalitetsregister och redovisa ...
2023-01-26 2023-02-10
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Speciallärare till Centralskolan och Tallbacksskolan
Som speciallärare utför du observationer, genomför kartläggningar, identifierar behov på grupp- och individnivå för att tillsammans med övriga pedagoger utforma och utvärdera de anpassningar och åtgärder som skolan, grupperna och eleverna har behov av. Du arbetar både med elever såväl som handledande av pedagoger. Tillsammans med pedagogerna ansvarar du för systematisk dokumentation av undervisningens och elevernas utveckling. I samråd med rektor och biträdande rektor är du med och leder utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att ku...
2023-01-26 2023-02-26
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Sjuksköterska till Hemtjänst Västra, Tierp
Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer i ordinärt boende i hemtjänstområde Västra. Området innefattar centrala Tierp med omnejd. Verksamheten ligger ca 500 m från tågstationen. Som legitimerad sjuksköterska hos oss arbetar vi i team där vi ser helheten kring kund tillsammans med fysioterapeut, fysioassistent, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, administratör och chef. Kvalitetsansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska finns att tillgå. Du ansvarar för planering, genomförande o...
2023-01-25 2023-02-19
Tierps kommun, Äldreomsorg Arbetsterapeut till kommunens korttidsenhet
Arbetsterapeuten på korttidsenheten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal, administrativ assistent och enhetschef. Som arbetsterapeut på korttidsenheten har man även ett samarbete med kommunens biståndshandläggare. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, hembesök med kunden, handledning och utbildning av personal.
2023-01-25 2023-02-19
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Studiehandledare oromo
Studiehandleda en elev på modersmål oromo. Tillsammans med den ansvariga läraren i det ämnet som du ska studiehandleda i så planerar ni hur ni ska hjälpa eleven på bästa sätt för att nå kunskapsmålen.
2023-01-24 2023-02-17
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Studiehandledare swahili
Du kommer studiehandleda elever i grundskolan från åk 1-9 på modersmål swahili. Tillsammans med ansvarig lärare i det ämnet du studiehandleder i kommer ni att planera hur ni på bästa sätt ska jobba för att stötta eleverna på bästa sätt.
2023-01-24 2023-02-17
Tierps kommun, Gruppbostäder Vårdare gruppbostad LSS
Arbetet styrs av kundens individuella planering där varje kund får det stöd, den omvårdnad och den service som efterfrågas. Arbetet består av omvårdnadsuppgifter, pedagogiskt motivationsarbete och att vara ett stöd i det dagliga livet och ge kund möjlighet till personlig utveckling. Administrativa arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation, är en viktig del som ingår i arbetet. Du arbetar både i kundernas egna lägenheter och i gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till deras bostad. Arbetet bedrivs med bemanning dygnet runt. Kunderna...
2023-01-23 2023-02-06
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Studiehandledare somaliska
Du kommer att studiehandleda elever på modersmål från årskurs 1 till årskurs 6. Tillsammans med ansvarig lärare i det ämnet som du kommer att studiehandleda i planerar ni hur du på bästa sätt ska stötta eleven.
2023-01-18 2023-02-10
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Studiehandledare vietnamesiska
Du kommer att studiehandleda en elev i åk 6 på dennes modersmål vietnamesiska. Tillsammans med ansvarig lärare i det ämnet du studiehandleder i så planerar ni hur du på bästa sätt ska stötta eleven.
2023-01-18 2023-02-10
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Vi utökar med mer resurser - är du en av våra nya sjuksköterskor?
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande arbetsuppgifter som att övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Handledning, delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: enhetschef, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadsper...
2023-01-17 2023-02-28
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Vägledare
Tjänsten ingår i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden för projekt ISA - Insatser i samverkan för unga i region Uppsala. Projektets målgrupp är unga i åldrarna 20 - 29 år, som behöver stöd och handledning på arbetsplatserna. Region Uppsala är projektägare och flera kommuner i länet ingår i projektet. Du kommer att vara Tierps kommuns kontaktperson och ingå i länets projektgrupp. I projektgruppen kommer du rapportera löpande projektets arbete både internt inom kommunens berörda verksamheter och inom projektet. Du kommer att ansv...
2023-01-17 2023-02-12
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling
Då våran nuvarande medarbetare på tjänsten ska vara föräldraledig så är denna tjänst ett vikariat men man erhåller en tillsvidaretjänst i kommunen efter vikariatets slut i händelse av anställning. Arbeta med utveckling av den kommunala hemsjukvården i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer, sjuksköterskor och verksamhetschef HSL, för att verksamheten ska ha en fortsatt hög patientsäkerhet genom ett systematiskt arbetssätt. Ansvarsområde: • Arbeta med kvalitetsutveckling utifrån identifierade brister i samban...
2023-01-16 2023-02-15
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeut, Tierps kommun
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, fysioterapiassistenter, vård- och omsorgspersonal och enhetschef. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2023-01-16 2023-02-28
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Kurator vuxenutbildningen
Tjänsten ingår i ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden för projekt ISA - Insatser i samverkan för unga i region Uppsala. Projektets målgrupp är unga kvinnor och unga män, och unga med annan könstillhörighet, i åldrarna 20 - 29 år, som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller stöd för att återgå till studier. I projektet samverkar vuxenutbildningen med kommunens Arbetsmarknadsenhet. Där du kommer ingå en projektgrupp tillsammans med medarbetare från Arbetsmarknadsenheten. Vidare så spänner projektet över hela region Upp...
2023-01-12 2023-02-12
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Kom till ett härligt hemsjukvårdsteam som resurssjuksköterska!
• Som resurssjuksköterska finns du på plats för att stötta vid ledighet, arbetstoppar men även i vardagen för att underlätta och skapa kvalitet för kunder och kollegor. Du jobbar i team med de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterskor och en chef som finns nära. Du är placerad i hemsjukvården, men stöttar också upp på ett stjärnmärkt särskilt boende!
2023-01-10 2023-02-28
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Speciallärare Aspenskolan
Ordinarie uppgifter för speciallärare
2023-01-08 2023-02-03
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Sommarvikarie Boendestöd
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, vägleda personer med långvarig psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Ett av teamen arbetar med föräldrar som behöver ett nära och intensivare stöd I sin föräldraroll. Alla våra insatser utformas utifrån den enskildes behov och utförs I dennes hemmiljö. Kund och boendestödjare planerar tillsammans och kunden utför sedan uppgifterna med stöd av boendestödet. Arbetsuppgifterna kan vara stöd vid handling, tvättning, städning, kontakt med myndigheter eller stöd vid social träning. Boendestödet stödj...
2023-01-02 2023-03-31
1 2 >