Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Rektorsområde 4 Lärare Ma/No högstadiet Ol Andersskolan
Vi söker nu en behörig lärare inom ämnena matematik och no till vårt högstadium. Som lärare på högstadiet kommer du att arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en positiv, kreativ och varierad lärmiljö med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så de når goda studieresultat.
2023-05-26 2023-06-09
Tierps kommun, Danielsgården Korttidsboende Arbetsterapeut till Vendelgårdens korttidsenhet
Arbetsterapeuten på korttidsenheten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal, administrativ assistent och enhetschef. Som arbetsterapeut på korttidsenheten har man även ett samarbete med kommunens biståndshandläggare. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, hembesök med kunden, handledning och utbildning av personal.
2023-05-26 2023-06-11
Tierps kommun, Utbildning ledningsgrupp Skolpsykolog
Vi vill att du som psykolog ska bidra med förståelse och kunskap om hur psykologiska faktorer i samverkan med miljön påverkar elevers möjligheter till att vara lärande och må bra i skolan. Du använder många olika metoder för att nå dessa mål. Du arbetar konsultativt mot personal och med handledning till arbetslag. Tillsammans med skolans övriga elevhälsa bidrar du som psykolog till att utveckla metoder för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du kommer att bli ansvarig psykolog i relation till vissa skolor.
2023-05-26 2023-06-16
Tierps kommun, Förskoleområde 1 Förskollärare till Kyrkbyns förskola
Nu söker vi en förskollärare till vår nybyggda förskola i Kyrkbyn. Tjänsten innebär att du kommer arbeta med de yngsta (1-3 år) eller de äldre barnen (3-5 år) för att främja deras nyfikenhet och livslånga lärande. Som förskollärare kommer du ansvara för att leda det pedagogiska arbetet på avdelningen. Tillsammans med kollegorna på avdelningen utformar ni en utbildning som utgår från barnens nyfikenhet och intressen. Med hjälp av observation, dokumentation och reflektion kommer du att synliggöra barnens lärandeprocesser och vad som blir riktning...
2023-05-26 2023-06-09
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Örbyhus skola söker lärare i textilslöjd för åk 3-6.
Vi söker en lärare för undervisning i åk 3-6 i textilslöjd. I uppdraget kommer du vara en del av ett arbetslag som samarbetar kring praktiska frågor och elevärenden. Vår strävan är att alla lärare ska ha ett klassmentorskap på skolorna.
2023-05-25 2023-06-16
Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen Undersköterska socialpsykatri - Karlholms serviceboende
Karlholms serviceboende är ett boende med idag, 9 platser och de brukare som bor där tillhör socialpsykiatrin. Man arbetar dygnet runt med sovande jour enligt schema. Som undersköterska är du lyhörd och har en stor empatisk förmåga. Arbetet går ut på att genom god kännedom om problematiken vara stödjande och utvecklande för alla brukare. De har genomförandeplaner som uppdateras minst en gång var sjätte månad och då du kommer att vara kontaktman för en eller flera brukare, är du skyldig att se till att den blir gjord eller uppföljd. Arbetet byg...
2023-05-24 2023-06-16
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeuter RESURS och för HEMTJÄNSTOMRÅDE
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, fysioterapiassistenter, vård- och omsorgspersonal och enhetschef. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2023-05-24 2023-06-30
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Gruppledare mottagning
Tjänsten innebär 50 procent arbetsledning och 50 procent operativt arbete. Ett viktigt mål med tjänsten är att bygga upp en mottagning som inte är beroende av konsulter. Här blir rekrytering och processarbete en viktig del av tjänsten. Ett bra samarbete och samverkan med enhetens övriga grupper är ett måste. Det huvudsakliga uppdraget för gruppledaren är att vägleda och handleda socialsekreterarna inom mottagning i det dagliga arbetet med ärendehandläggning. I arbetet ingår även: • Säkerställa att socialsekreterarnas arbete håller en god kv...
2023-05-24 2023-06-22
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Våra befintliga resurssjuksköterskor söker kollegor!
Som sjuksköterska inom kommunens verksamheter har du varierande arbetsuppgifter som att övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: enhetschef, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. Ut...
2023-05-23 2023-06-30
Tierps kommun, Förskoleområde 3 Förskollärare till Humlegårdens förskola
Tjänsten innebär att du kommer att undervisa barn i åldrarna 3-4 eller 4-5. I samarbete med kollegor leder du det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet samt driver och bidrar till en kontinuerlig utveckling av utbildningen. Tillsammans i arbetslaget skapar du ett lekfullt lärande som utgår från barnens nyfikenhet och intressen i en trygg och stimulerande miljö. Förskolan är certifierade med Grön Flagg genom Håll Sverige Rent och undervisningen bidrar till ett lärande för långsiktig hållbarhet. Utomhuspedagogik i anpa...
2023-05-23 2023-06-09
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen SIP-samordnare
Som SIP-samordnare ska du hålla i möten samt föra protokoll. Det krävs ett bra för- och efterarbete. Alla parter ska kallas och alla ska komma till tals. Du ska även vid behov, göra avvikelser och lyfta samverkansproblem. Du ska också kunna informera om vad en SIP är, både internt och externt därför behöver du ha lätt för dig att uttrycka dig i tal och skrift. I tjänsten förekommer även andra arbetsuppgifter som till exempel, administration och utveckling.
2023-05-19 2023-06-09
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Lärare 4-6, Centralskolan
Vi söker dig som har grundskollärarutbildning och lärarlegitimation. Behörighet i NO samt erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd är meriterande för tjänsten. Som lärare på Centralskolan är det viktigt att du: • Leder och organiserar undervisningen så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas. • Ser formativ bedömning som en naturlig utgångspunkt för undervisningen. • Gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar elevernas förmåga att lära, självständigt likaväl som tillsammans med andra. •...
2023-05-17 2023-06-01
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Lärare i textilslöjd, Centralskolan
Vi söker dig som har grundskollärarutbildning och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i textilslöjd. Erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd är meriterande för tjänsten. Som lärare på Centralskolan är det viktigt att du: • Leder och organiserar undervisningen så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas. • Ser formativ bedömning som en naturlig utgångspunkt för undervisningen. • Gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar elevernas förmåga att lära, självständigt likaväl som ti...
2023-05-17 2023-06-01
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Studie- och yrkesvägledare till Högbergsskolans gymnasium
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en mångkulturell och inspirerande miljö. Som studie-och yrkesvägledare i verksamheten har du ansvar för elevers studieplanering och vägledning i de program du kommer ansvara för. Dina studiemotiverande samtal som du genomför enskilt eller i grupp är ofta del av särskilda stödinsatser eller anpassningar som vi erbjuder elever i behov av stöd. Utöver särskilt ansvar för dina program så har du ett nära samarbete med skolans övriga vägledare där ni stöttar varandra vid toppar i arbetsbelastning samt gemensamt p...
2023-05-17 2023-06-07
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Lärare i fritidshem Aspenskolan
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skolan där du kommer att vara en central del i elevernas lärande. Undervisningen grundar sig i variation i arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Du kommer också att ingå i arbetslag som utgår från "hela eleven hela dagen".
2023-05-16 2023-06-06
Tierps kommun, Danielsgården Korttidsboende Undersköterska till Vendelgårdens korttidsenhet
Som undersköterska på korttidsenheten arbetar du med omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter med brukaren i fokus. Vårt team innefattar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, administratör, biståndshandläggare och chef. Du blir en viktig del i vårt team. Arbetets art ställer höga krav på din flexibilitet, din initiativ- samt samarbetsförmåga och fokus på problemlösning.
2023-05-16 2023-05-30
Tierps kommun, Wesslandia Särskilt boende Undersköterska
Som undersköterska hos oss arbetar du med brukaren i fokus.Personcentrerad vård och omsorg utifrån individens behov är det som styr ditt arbete. Du kommer i nära samarbete med legitimerad personal utföra delegerade hälso och sjukvårdsuppgifter så läkemedelsdelegering är en förutsättning.
2023-05-15 2023-05-29
Tierps kommun, Förskoleområde 2 Förskollärare till Månkarbo och Örbyhus
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola i en stimulerande lärmiljö. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med nyfikna och engagerade kollegor planerar för en utbildning som utgår från barnens intressen, erfarenheter och förmågor. Du kommer att undervisa barn i åldern 1-3 eller 3-5 år, leda det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet samt driva och bidra till en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Du har daglig kontakt med barnens vårdnadshavare och ansvar för utv...
2023-05-12 2023-05-28
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd arbetar du med att utreda och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd utifrån gällande lagar och rättspraxis. Vi arbetar aktivt med varje individs planering mot egen försörjning och möter våra klienter regelbundet i fysiska besök. I arbetet ingår att arbeta för att klienter hittar en egen försörjning genom arbete eller annan ersättning. Du kommer därför att jobba tät tillsammans med vår arbetsmarknadsenhet för att få människor att hitta drivkraften till studier, arbete eller andra vägar till sj...
2023-05-12 2023-06-11
Tierps kommun, Förskoleområde 2 Barnskötare till Förskoleområde 2
Som barnskötare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola i en stimulerande lärmiljö. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med nyfikna och engagerade kollegor planerar för en utbildning som utgår från barnens intressen, erfarenheter och förmågor. Du kommer under ledning av förskollärare att vara delaktig i utformandet av utbildningen för barn i åldern 1-3 eller 3-5 år utifrån våra styrdokument. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bil...
2023-05-12 2023-05-28
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Lärare åk 7 - 9 i Matematik och Engelska
Örbyhus skola söker lärare som ska undervisa i Matematik och Engelska i årskurs 79. I tjänsten ingår mentorskap. Du kommer vara en del av ett arbetslag, innehållande personal i åk 79, som samarbetar kring praktiska frågor och elevärenden. Vi ser också arbetslaget som en resurs för ämnesövergripande undervisning och gemensamma projekt. På skola har vi kommunens särskilda undervisningsgrupp som riktar sig mot elever inom AST och NPF. Därför är det meriterande om du har erfarenhet och kunskap inom dessa områden. Skolan har tillsammans utvecklat ...
2023-05-11 2023-06-25
Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen Vårdare socialpsykatri - Karlholms serviceboende - månadsvikariat
Karlholms serviceboende är ett boende med idag, 9 platser och de brukare som bor där tillhör socialpsykiatrin. Man arbetar dygnet runt med sovande jour. Som vårdare är du lyhörd och har en stor empatisk förmåga. Arbetet går ut på att genom god kännedom om problematiken vara stödjande och utvecklande för alla brukare. Brukarna har genomförandeplaner som du arbetar utifrån. Arbetet bygger på goda relationer och kunskaper om problematiken vilket behövs för att kunna stödja och utveckla brukarna på boendet, så de kan bli så självständiga som möjli...
2023-05-10 2023-06-18
Tierps kommun, Lönecentrum Lönechef
Har du kunskaper om lönearbete i en större organisation och erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet? Brinner du för att bygga en stabil och rättssäker organisation som lyfter enheten till nästa kvalitetsnivå? Då är det här uppdraget för dig! Lönecentrums övergripande uppdrag är att se till att rätt lön betalas ut i rätt tid till rätt person samt att ge stöd och god service till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor i samtliga tre kommuner. Vår målsättning är att vara ett samordnat och tillgängligt verksamhetsstö...
2023-05-10 2023-06-02
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Arbetsterapeut till Hemtjänst Norra Tierpskommun
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, där B-körkort är ett krav. Du kommer att vara placerad i ett hemsjukvårdsteam tillsammans med fysioterapeut, fysioterapiassistent, sjuksköterska, enhetschef och hemtjänstpersonal. Du kommer att ha ditt kontor och utgå från Karlholm. Ditt arbetsområde kommer att vara i Karlholm-Skärplinge-Hållnäs vackra omgivningar vid havet. Som Arbetsterapeut hos oss på Hemtjänst Norra är du med och skapar förutsättningar för våra brukare att leva så självständigt, delaktigt meningsfullt liv som möjligt med utgå...
2023-05-09 2023-07-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare, uppföljningsgruppen Barn och Ungdom, Tierps kommun
Vårt arbetsklimat är tillåtande med högt i tak och atmosfären är otvungen och avspänd med mycket skratt, vilket är en god jordmån för nya idéer och infall. Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit. Därför eftersträvar vi ett kreativt arbetsklimat med stimulerade medarbetare som bidrar till såväl dynamik som utveckling. För oss är det viktigt med den kollegiala tillhörigheten och det kollegiala stödet där du verkar för ett respektfullt och trevligt arbetsklimat. Som socialsekreterare i uppföljningsgruppen arbetar du på olika sätt...
2023-05-09 2023-06-04
1 2 >