Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Mellanstadielärare till Aspenskolan
ordinarie klassläraruppgifter
2021-07-26 2021-08-09
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Familjebehandlare
Familjestödsenheten har en rad olika arbetsuppgifter och planer finns för ytterligare utveckling. Främst arbetar vi på uppdrag från Barn och Unga med insatser i form av familjestöd/familjebehandling, föräldrastöd till blivande föräldrar och pedagogiskt umgänge. Utöver det bedriver vi olika former av öppna insatser utan biståndsbeslut såsom råd & stöd, familjerådgivning, samarbetssamtal och krismottagning för män. Familjebehandlarna arbetar även nära vår pedagog på Öppna förskolan samt att vi är en del av Familjecentralen där vi bland annat arbe...
2021-07-19 2021-08-23
Tierps kommun, Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare kommer du att arbeta med handläggning av bygglov, anmälan, förhandsbesked samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du fattar egna väl underbyggda delegationsbeslut samt förbereder beslutsunderlag och, när så krävs, föredrar ärenden för utskott och Kommunstyrelse. I vårt bygglovsteam arbetar vi tillsammans och delar med oss av vår specialkunskap så att var och en fungerar som handläggare under hela bygglovsprocessen. Det innebär att du i rollen som bygglovshandläggare granskar och beviljar lov men även kommer att hålla t...
2021-07-13 2021-08-29
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Idrottslärare
Vi söker dig som är idrottslärare och gärna har kombination med något annat ämne. Du kommer att arbeta på mellanstadiet, åk 4-6. Du kommer vara en del av ett arbetslag som samarbetar kring allt som sker under en skoldag. Alla skolans pedagoger kommer att fortsätta arbeta med det kollegiala lärandet genom att reflektera, planera, pröva och utbyta erfarenheter med varandra.
2021-07-07 2021-07-31
Tierps kommun, Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsingenjör
Som mark- och exploateringsingenjör har du en nyckelroll i arbetet med utveckling av kommunens mark. Du kommer att arbeta brett med mark- och exploateringsfrågor ur juridiska, tekniska och ekonomiska perspektiv. Arbetet innebär att du är delaktig i genomförande av kommunens projekt. Du kommer att delta i detaljplanearbetet med fokus på genomförandefrågor och ansvar för exploateringsekonomi. Du deltar i projektering och samordning av infrastruktur- och kvartersmarksutbyggnaden och du ansvarar för kontakten med Lantmäteriet genom hela fastighets...
2021-07-02 2021-08-15
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Lärare SFI
Undervisningen avser elever i studieväg 1 och 2 men på sikt kan det bli aktuellt även med studieväg 3. Undervisningen kommer att ges på plats
2021-07-02 2021-08-01
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning
Du kommer som specialpedagog att arbeta handledande mot gymnasiesärskola och grundsärskola.
2021-07-02 2021-08-01
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Legitimerad Sjuksköterska till Hemsjukvården Norra, Tierp
Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för hälso-och sjukvårdsinsatser för personer i ordinärt boende hemtjänstområde Norra, inom Tierps kommun. Som Legitimerad sjuksköterska hos oss arbetar vi i team där vi ser helheten kring kund tillsammans med fysioterapeut, fysioterapeutassistent, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal samt chef. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av HSL- insatser samt samordnar vårdtagares hälso- och sjukvårdskontakter med övriga vårdgivare. Det ingår också att delegera och handleda omvårdnadspersonal ...
2021-07-01 2021-08-08
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Legitimerad fysioterapeut till hemsjukvården Norra, Tierp
Hos oss arbetar fysioterapeuten i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som fysioterapeut bidrar du till att öka individens fysiska aktivitet och funktionsförmåga, initiera träning och vardagsrehabilitering samt förbyggande arbete. Det ingår även hjälpmedelsförskrivning/u...
2021-07-01 2021-08-08
Tierps kommun, Rektorsområde 4 Lärare F-3/Förskollärare/Fritidspedagog Hållnäs skola So 4
Hållnäs skola arbetar åldersblandat. Denna läraruppgift kombinerar arbete i fritids och skola F-3. Som lärare/förskollärare/fritidspedagog i Hållnäs skola ingår du i ett arbetslag. Du förväntas vara ansvarsfull, initiativtagande, tydlig, uppmuntrande och utmanande samtidigt som du ser elevernas inre drivkraft och olika förmågor och vägleder dem i deras personliga utveckling. Semesteravtal 40 tim/vecka. Vikariat föräldraledighet, förlängning kan bli aktuell.
2021-06-22 2021-08-16
Tierps kommun, Danielsgården Korttidsboende Legitimerad Sjuksköterska Hemsjukvård NATT
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande sjuksköterskeuppgifter på jourtid. Arbetet innefattar att besöka kunderna enligt planering och behov samt övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: omvård...
2021-06-14 2021-08-29
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Särskild kvalificerad kontaktperson till Ungdomsenheten
Dina arbetsuppgifter kan variera men utgår från uppdragsgivaren och ungdomens behov. Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta nära och tillsammans med ungdomen för att denne ska nå sina mål. Tillsammans utformas uppdraget utifrån varje individs specifika behov. Ditt stöd kan behövas för att få skolgången att fungera eller för att skapa en värdefull fritid.
2021-03-17 2021-07-31