Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Förskollärare till grundsärskolan
Pedagogiskt arbete i grundsärskola/träningsskola, där du undervisar/stödjer elever med intellektuell funktionsnedsättning samt ev. andra funktionsnedsättningar, (t.ex. rörelsehinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd, ADHD, etc. ). Du arbetar i team med övriga kollegor i klassen (speciallärare, elevassistenter) och ni arbetar mot verksamhetens uppsatta mål, vilka utgår från våra styrdokument. Du arbetar även i grundsärskolans fritidsverksamhet där du tillsammans med övriga pedagoger har ett pedagogiskt ansv...
2021-10-21 2021-11-30
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Timvikarier till grundsärskolan i Tierp
Vi söker vikarier till grundsärskola och särfritids. När vår ordinarie personal är frånvarande t ex vid sjukdom, vab, fortbildning, ledighet behövs en pålitlig och engagerad vikarie. Du genomför den personens arbetsuppgifter vilket innebär undervisning i olika ämnen eller på fritidshemmet eller i förskoleklass. Arbetet innebär också att du är rastvakt och deltar i måltider med eleverna. Arbetet som timvikarie på grundsärskolan och särfritids är omväxlande och roligt. Du träffar många elever varje dag och är en viktig del i att skapa en trygg...
2021-10-21 2021-11-30
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare Finska
Som modersmålslärare i Tierps kommun kommer du att planera och bedriva modersmålsundervisningen i finska för kommunens elever på de olika skolorna och förskolorna. En del undervisning kommer att ske digitalt via Teams, medan en del kommer vara förlagd på skolorna.
2021-10-21 2021-11-19
Tierps kommun, Kultur och Fritid Fritidsledare vikariat
Som fritidsledare arbetar för en helhet gällande fritidsgårdsverksamheten i Tierps kommun och ger ungdomar 13-20 år möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Du kommer även att arbeta med Fritidsklubben och ge barn 10-12 år en meningsfull fritid efter skolan. Främst kommer du att arbeta i Tierp och Skärplinge. Tierps fritidsgård är en del utav Kulturhuset Möbeln där du även arbetar tillsammans med andra kollegor från andra enheter vid projekt eller evenemang. Skärplinge fritidsgård är en del utav Ol Andersskolan där du kommer att arbeta u...
2021-10-20 2021-10-31
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeut, Tierps kommun
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2021-10-18 2021-11-07
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Undersköterskor till Hemtjänsten Örbyhus
Hemtjänsten Östra utgår från Örbyhus och sträcker sig till Vendel och Tobo. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare som bidrar till kommunens välfärd med sin höga kompetens och goda serviceanda. En av våra medarbetare har gått till en annan tjänst på enheten och vi behöver då ersätta hen med en engagerad medarbetare. Som undersköterska hos oss arbetar du med kundnära omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter i enskilda hem. Vi arbetar i nära team med sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef. Vi använder arbetsverkt...
2021-10-18 2021-10-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen 1:e Socialsekreterare barn & ungdom, familjehem och mottagning, Tierps kommun
Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att vägleda och handleda enhetens familjehemssekreterare och socialsekreterare i det dagliga arbetet med ärendehandläggning. I arbetet ingår även: • Säkerställa att familjehemssekreterarnas och socialsekreterarnas arbete håller en god kvalité och utgår ifrån de riktlinjer som finns. • I säkerställandet av god kvalité ingår bland annat att se till att beviljade insatser är kostnadseffektiva och att bemötandet av brukare är gott. • Utveckling av verksamheten tillsammans med enhetschef...
2021-10-18 2021-11-14
Tierps kommun, Äldreomsorg Områdeschef Bistånd
Vår nuvarande Områdeschef går till annat uppdrag inom kommunen, så vi söker nu en ny områdeschef för Bistånd. Som områdeschef leder och samordnar du arbetet inom området myndighet. Inom enheten finns idag totalt 18 medarbetare som arbetar med biståndshandläggning enligt SoL och LSS, handläggning av bostadsanpassningsbidrag, färdtjänst och riksfärdtjänst, avgifter inom vård och omsorg samt anhörigstöd. Du har ett övergripande och samordnande ansvar för myndighetens verksamhetsutveckling, ekonomiska resultat, planering samt prioriteringar. I ar...
2021-10-11 2021-10-31
Tierps kommun, Gruppbostäder LSS söker startelvan till nyproducerad gruppbostad i Tierp
Att våra kunder får möjlighet att vara delaktiga i det som rör deras vardag - så som boendemiljö, meningsfull fritid och sysselsättning är för oss självklart. Är det lika självklart för dig att ge stöd till våra kunder genom pedagogiskt förhållnings - och arbetssätt med fokus på delaktighet kommunikation och hälsofrämjande aktiviteter då är DU intressant för oss. Då arbetsgruppen kommer att vara ny behöver du vara medveten om att det innebär att olika kompetens samlas i arbetsgruppen och tid och engagemang krävs för att bygga struktur och fr...
2021-10-07 2021-10-24
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Boendestödjare
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, vägleda personer med långvarig psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Ett av teamen arbetar med föräldrar som behöver ett nära och intensivare stöd I sin föräldraroll. Alla våra insatser utformas utifrån den enskildes behov och utförs I dennes hemmiljö. Kund och boendestödjare planerar tillsammans och kunden utför sedan uppgifterna med stöd av boendestödet. Arbetsuppgifterna kan vara stöd vid handling, tvättning, städning, kontakt med myndigheter eller stöd vid social träning. Boendestödet stödj...
2021-09-09 2021-12-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Boendestödjare (Timvikariat)
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, vägleda personer med långvarig psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Ett av teamen arbetar med föräldrar som behöver ett nära och intensivare stöd I sin föräldraroll. Alla våra insatser utformas utifrån den enskildes behov och utförs I dennes hemmiljö. Kund och boendestödjare planerar tillsammans och kunden utför sedan uppgifterna med stöd av boendestödet. Arbetsuppgifterna kan vara stöd vid handling, tvättning, städning, kontakt med myndigheter eller stöd vid social träning. Boendestödet stödj...
2021-09-09 2021-12-31
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Timvikarie på Örbyhus skola
När vår ordinarie personal är frånvarande t ex vid sjukdom, vab, fortbildning, ledighet behövs en pålitlig och engagerad vikarie. Du genomför den personens arbetsuppgifter vilket innebär undervisning i olika ämnen, eller på fritidshemmet eller i förskoleklass. Arbetet innebär också att du är rastvakt och deltar i måltider med eleverna. Ofta finns lektionsplaneringar förberedda för dig att följa. Arbetet som timvikarie på Örbyhus skola är omväxlande och roligt. Du träffar många elever varje dag och är en viktig del i att skapa en trygg och lära...
2021-09-01 2021-10-31
Tierps kommun, Kultur och Fritid Fritidsledare timvikarie
Som timvikarierande fritidsledare arbetar du på alla fritidsgårdarna och ger ungdomar 13-20 år möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid. Tierps fritidsgård är en del utav Kulturhuset Möbeln där du även arbetar tillsammans med andra kollegor från andra enheter vid projekt eller evenemang. Arbetstiden är schemalagd till kvällar och helger.
2021-09-01 2021-10-31