Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare/Studiehandledare på Oromo
Du ska ge studiehandledning till elever på Oromo på grundskolan. Du och ansvarig lärare i den klassen du ger studiehandledning planerar tillsammans hur du på bästa sätt kan stötta eleverna i klassrummet. Om det kommer in ansökningar från vårdnadshavare så kommer du också att ha modersmålsundervisning i Oromo. Där utgår du från grundskolans styrdokument och planerar och genomför undervisningen.
2022-10-06 2022-10-31
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Studiehandledare amhariska
Du kommer studiehandleda en elev i åk 9 i amhariska. Tillsammans med ansvarig lärare i klassen så planerar ni hur ni på bästa sätt ska stötta eleven du handleder.
2022-10-06 2022-10-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Lokal projektsamordnare tidiga insatser i samverkan
Du kommer att samordna insatser i Tierps kommun, i ett regionalt ESF projekt med syfte att förbättra integrationen för tredjelandsmedborgare, dvs personer som är medborgare i ett land utanför eu:s medlemsstater. Projektets övergripande mål är att utifrån lokala behov arbeta för ett förbättrat mottagande, utvecklad kapacitet och förbättrad samverkan hos ansvariga myndigheter och aktörer i region Uppsala samt förbättrad etablering för målgruppen på arbetsmarknaden och i samhället genom tidiga målgruppsanpassade och likvärdiga insatser .Lokal proj...
2022-10-05 2022-10-24
Tierps kommun, Utbildning Lärare till åk 2-3, Vendel skola
Vi söker en lärare till Vendel skola för undervisning i årskurs 2 och 3. Du kommer att vara klasslärare och undervisa i din klass. Du kommer vara en del av ett arbetslag som samarbetar kring allt som sker under en skoldag. Alla skolans pedagoger kommer att fortsätta arbeta med det kollegiala lärandet genom att reflektera, planera, pröva och utbyta erfarenheter med varandra. Under hösten kommer vi även att inleda en satsning gällande språkutvecklande arbete tillsammans med Uppsala Universitet.
2022-10-05 2022-10-31
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Speciallärare till Aspenskolan och Kyrkskolan
Som speciallärare har du god förmåga att anpassa undervisning efter alla elevers behov, förutsättningar och sätt att lära. Varje elev är unik och din uppgift som speciallärare är att kunna erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för elevernas förutsättningar att nå målen att öka andra professioner för elevernas bästa. Du bedömer effekten av olika undervisningsstrategier och anpassar din undervisning efter det. Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga såväl med kollegor som elever.
2022-10-05 2022-10-26
Tierps kommun, Kultur och Fritid Ljud & ljustekniker
Ljud, ljus och AV-teknik för konferens, musikevenemang o dyl. i både Kulturhuset samt på andra ställen inom Kultur & fritids verksamheter. Service och underhåll av teknisk utrustning och andra inventarier. Arbetsledning för en mindre grupp vaktmästare/tekniker,
2022-10-04 2022-10-20
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeut, Tierps kommun
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, fysioterapi assistenter och enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2022-10-04 2022-11-30
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Legitimerad Sjuksköterska Hemsjukvård NATT
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande sjuksköterskeuppgifter på jourtid. Arbetet innefattar att besöka kunderna enligt planering och behov samt övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: omvård...
2022-10-04 2022-11-14
Tierps kommun, Vendelgården Särskilt boende Legitimerad Sjuksköterska till Vendelgården
Då går till en annan tjänst på samma enhet så undrar vi om du är våran fantastiska sjuksköterska som har ditt hjärta i äldreomsorgen och vill arbeta långsiktigt och nära våra äldre på vårat boende? Vi erbjuder dig arbete dagtid efter ett sjuveckorsschema med tjänstgöring var 7:e helg samt ca 3 kvällar på sju veckor som du själv planerar in i kommunens schemasystem. Dina arbetsuppgifter som Legitimerad sjuksköterska hos oss är stimulerande med bland annat besök hos våra kunder/patienter i det egna lägenheten och där du har möjlighet att känna...
2022-10-04 2022-10-31
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling
Arbeta med utveckling av den kommunala hemsjukvården i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer, sjuksköterskor och verksamhetschef HSL, för att verksamheten ska ha en fortsatt hög patientsäkerhet genom ett systematiskt arbetssätt. Ansvarsområde: • Arbeta med kvalitetsutveckling utifrån identifierade brister i samband med avvikelser • Implementera de åtgärder som MAS föreslår i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen • Implementera kvalitetsregister, följa upp resultat i nationella kvalitetsregister och redovisa...
2022-10-04 2022-11-30
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare engelska
Vi söker en modersmålslärare i engelska. Du kommer jobba tillsammans med andra modersmålslärare och även enskilt från åk 1 till åk 8. Du ska planera och genomföra modersmålsundervisning i engelska och utgå från grundskolans styrdokument. Undervisningen är på fler skolor i kommunen så du kommer behöva att förflytta dig.
2022-10-04 2022-10-31
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare Swahili
Vi söker en modersmålslärare i swahili som också kan studiehandleda på swahili i skolans alla ämnen. Du kommer att jobba med elever från åk 1 upp till elever som går på vuxenutbildningen. Det kommer att ingå studiehandledning. Undervisningen är på fler skolor i kommunen så du kommer att behöva förflytta dig.
2022-10-04 2022-10-29
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Fordonslärare IM/VUX
Undervisa i karaktärskurser kopplade till Fordons- och transportprogrammets inriktning personbilsmekaniker. Du kommer att undervisa elever på introduktionsprogrammet samt på vuxenutbildningen. Då flera av våra elever har omfattande stödbehov är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll och är flexibel med metoder och verktyg i ditt arbete i att stötta eleverna att lyckas.
2022-10-03 2022-10-30
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Vi utökar med mer resurser - är du en av våra nya sjuksköterskor?
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande arbetsuppgifter som att övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Handledning, delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: enhetschef, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadsper...
2022-10-03 2022-10-31
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Sjuksköterskeresurs till Hemtjänst Västra , Tierp
Arbetsuppgifterna är varierande och ingen dag är den andra lik, vilket gör att du bör ha god prioriteringsförmåga och flexibilitet. Som sjuksköterskeresurs kommer du att arbeta i alla områden inom hemtjänst västra samt inom funktionshinderomsorgen. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera HSL-insatser samt samordna vårdtagarens hälso- och sjukvårdskontakter med övriga vårdgivare för det område du är för den dagen. Hos oss arbetar vi i team där vi ser helheten kring kund men du ska också kunna arbeta självständigt. I teamet finns o...
2022-09-29 2022-10-23
Tierps kommun, Kostenheten Kock 100% till Kostenheten i Tierps kommun
Söker du en mening med din matlagning och samtidigt en spännande utmaning med högt tempo? Vill du få äran att laga mat till dem som verkligen behöver och göra skillnad? Är du en positiv lagspelare som tillsammans med gruppen vill utveckla ditt och gruppens arbete mot en hållbarare produktion? Som kock i kommunens kök kommer du ingå i ett team, med ansvarig kökschef som närmaste chef. Du kommer laga mat från grunden, till alla våra kunder, i olika åldrar. Arbeta dagligen med att ha ett effektivt och hållbart tänk för ett minskat matsvinn...
2022-09-26 2022-10-30
Tierps kommun, Gruppbostäder Vårdare gruppbostad LSS
Arbetet styrs av kundens individuella planering där varje kund får det stöd, den omvårdnad och den service som efterfrågas. Arbetet består av omvårdnadsuppgifter, pedagogiskt motivationsarbete och att vara ett stöd i det dagliga livet och ge kund möjlighet till personlig utveckling. Administrativa arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation, är en viktig del som ingår i arbetet. Du arbetar både i kundernas egna lägenheter och i gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till deras bostad. Arbetet bedrivs med bemanning dygnet runt. Kunderna...
2022-09-26 2022-10-10
Tierps kommun, Rektorsområde 6 SFI lärare
Du kommer att jobba i ett arbetslag där du kommer att jobba både tillsammans och enskilt med planera och utföra undervisning i svenska av elever med svenska som andraspråk. Tillsättning av tjänsten kommer att ske löpande. Tjänsten är tidsbegränsad fram tills 22/12 med chans till förlängning.
2022-09-23 2022-10-15
Tierps kommun, IT-enheten Driftstekniker
IT-driftens ledstjärnor är ansvar, serviceanda och utveckling och hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete med öppet arbetsklimat. Vi arbetar utifrån ITIL´s ramverk. Arbetet består främst av att skapa förutsättningar för en fortsatt stabil och säker driftsmiljö genom teknisk drift, konfigurering, optimering/prestandahantering, installation, uppgradering, planering och införande av nya system och tjänster, felsökning, upprättande av anvisningar, dokumentering, samt medverkan i projekt. Du kommer även att agera teknis...
2022-09-20 2022-10-14
Tierps kommun, IT-enheten Driftstekniker, Östhammar
IT-driftens ledstjärnor är ansvar, serviceanda och utveckling och hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete med öppet arbetsklimat. Vi arbetar utifrån ITIL´s ramverk. Arbetet består främst av att skapa förutsättningar för en fortsatt stabil och säker driftsmiljö genom teknisk drift, konfigurering, optimering/prestandahantering, installation, uppgradering, planering och införande av nya system och tjänster, felsökning, upprättande av anvisningar, dokumentering, samt medverkan i projekt. Du kommer även att agera teknis...
2022-09-20 2022-10-14
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Undersköterskor till Hemtjänsten Örbyhus
Hemtjänsten Östra utgår från Örbyhus och sträcker sig till Vendel och Tobo. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare som bidrar till kommunens välfärd med sin höga kompetens och goda serviceanda. Alla på arbetsplatsen är måna om att det ska vara en välfungerande hemtjänst så ansvarskänsla är en viktig egenskap. En av våra medarbetare har gått till en annan tjänst inom kommunen och vi behöver då ersätta hen med en engagerad medarbetare samt att vår enhet växer så vi behöver bli fler! Som undersköterska hos oss arbetar du med kundn...
2022-09-19 2022-10-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare, mottagningsgruppen Barn o Unga, Tierps kommun
Som socialsekreterare arbetar du på olika sätt för att alla barn i kommunen ska ha det bra och växa upp under trygga förhållanden. När barn riskerar att fara illa samarbetar du och dina kollegor med familjen och andra vuxna för att tillsammans se till att barnet får det så bra som möjligt. I mottagningsgruppen arbetar man huvudsakligen med att ta emot och handlägga ansökningar och anmälningar till enheten. Mottagning ansvarar för daglig jour, arbetsuppgifterna är varierande och innebär ofta snabba insatser. En viktig och central del i arbetet...
2022-09-16 2022-10-16
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare, Utredning, Barn och Ungdom, Tierps kommun
Vårt arbetsklimat är tillåtande med högt i tak och atmosfären är otvungen med mycket skratt. Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit samt att stimulerade medarbetare bidrar till såväl dynamik som utveckling. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Som socialsekreterare har du möjlighet att vid behov använda våra filialkontor i centrala Uppsala och centrala Gävle. I Tierps kommun har vi flextidsavtal och en viss möjlighet att ibland kunna arbeta hemifrån. Kommunen erbjud...
2022-09-16 2022-10-16
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Modersmålslärare dari/persiska
Undervisa och planera modersmålsundervisning utifrån kursplanen, samt bedriva studiehandledning på modersmål från grundskolan upp till Komvux.
2022-09-15 2022-10-28
Tierps kommun, Förskoleområde 2 Förskollärare till Förskoleområde 2
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola i en stimulerande lärmiljö. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med nyfikna och engagerade kollegor planerar för en utbildning som utgår från barnens intressen, erfarenheter och förmågor. Du kommer att undervisa barn i åldern 1-5 år, leda det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet samt driva och bidra till en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Du kommer att ha ansvar för utvecklingssamtal och leda förskolemöten för vård...
2022-09-13 2022-10-10
1 2 >