Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Vårdlärare
Nu söker vi en vårdlärare till vår Yrkes-SFI-utbildning. Undervisning i kurser inom vård och omsorg. Du kommer arbeta nära kolleger på Yrkes-SFI för att tillsammans med dem utveckla verksamheten.
2021-05-11 2021-05-30
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Lärare i spanska, åk 6-9 - Centralskolan
Ordinarie läraruppgifter i grundskolan. Du kommer ingå i ett arbetslag för år 7-9.
2021-05-10 2021-05-28
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Fritidspedagog/ lärare med inriktning mot fritidshem samt idrott och hälsa - Centralskolan i Tierp
Ordinarie läraruppgifter för fritidshem och grundskolan. Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i åk. 1-3.
2021-05-10 2021-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Fritidspedagog/ lärare med inriktning mot fritidshem - Centralskolan i Tierp
Ordinarie läraruppgifter för fritidshem. Arbetstiden kommer att vara förlagd på eftermiddagar.
2021-05-10 2021-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Lärare i spanska till Aspenskolan
Ordinarie läraruppgifter i språkundervisning spanska. Vi söker även lärare i andra ämnen vilket kan gå att kombinera.
2021-05-07 2021-05-21
Tierps kommun Kommundirektör
Som Kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteman och är anställd av kommunstyrelsen och förväntas leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Tierps kommun har satt en målbild att vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Som K...
2021-05-04 2021-05-26
Tierps kommun Kommundirektör
Som Kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteman och är anställd av kommunstyrelsen och förväntas leda, samordna och utveckla kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut. Tierps kommun har satt en målbild att vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. So...
2021-05-03 2021-05-26
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Lärare i grundskolans senare år - Skolområde 2
Örbyhus skola 7-9 söker lärare till undervisning i ämnet moderna språk och då specifikt språken Tyska och/eller Franska i årskurs 6 -9. Du kommer vara en del av ett arbetslag innehållande personal i åk 7-9 som samarbetar kring praktiska frågor och elevärenden. Vi ser arbetslaget som en resurs för ämnesövergripande undervisning och gemensamma projekt. Alla skolans pedagoger kommer att ingå i vårt fortsatta arbeta med kollegialt lärandet genom att reflektera, planera, pröva och utbyta erfarenheter med varandra.
2021-04-28 2021-05-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare - Beroendeenheten
Som socialsekreterare på beroendeenheten ingår du i en arbetsgrupp som består av socialsekreterare samt behandlarna på kommunens öppenvård, Gula Villan. Nu planerar vi att kommunens arbete med våld i nära relation ska flyttas över till beroendeenheten. Socialsekreterarna arbetar med vuxna som har ett missbruk/beroende av alkohol, narkotika och/eller hasardspel. Framåt kommer de även arbeta med våld i nära relation. Arbetet går ut på att utreda, bedöma och följa upp insatser enligt SoL och LVM. Då vi är en mindre kommun har vi möjlighet att föl...
2021-04-27 2021-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Skolsköterska, Skolområde 2
Du ingår i skolområdets elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolpsykolog, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare och skolledning. Du arbetar med hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt kommunens basprogram. Du är en samtalspartner till elever och föräldrar. Arbetet innebär ett nära samarbete med elever, föräldrar, personal, elevhälsoteam samt myndigheter och vårdgivare utanför skolan. Det förebyggande arbetet är en viktig del av uppdraget. I kommunen arbetar totalt fem skolsköterskor som träffas regelbundet.
2021-04-27 2021-06-11
Tierps kommun, Utbildning Lärare i grundskolans åk F-6, Skolområde 2
Vi söker lärare till Örbyhus skola F-6 för undervisning av elever i årskurs F - 6. Du kommer att vara klasslärare och undervisa mesta delen i din klass. Du kommer vara en del av ett arbetslag som samarbetar kring allt som sker under en skoldag. Alla skolans pedagoger kommer att fortsätta arbeta med det kollegiala lärandet genom att reflektera, planera, pröva och utbyta erfarenheter med varandra.
2021-04-27 2021-05-31
Tierps kommun, Bemanningsenheten Sjuksköterska-timanställd
Vi söker sjuksköterskor till vårt team. Som timanställd sjuksköterska gör du bedömning av omvårdnadsbehov, utförande av ordinerade medicinska behandlingar och åtgärder, samt att handleda och delegera personalen. Det är även viktigt att du är intresserad av att arbeta förebyggande och vill uppnå effektiv vård och omsorg utifrån kund. Som timanställd sjuksköterska innebär det att du behöver kunna planera det egna arbetet självständigt och i samarbete med dina kollegor. Som timvikarie ska du täcka upp där behovet är som störst i kommunen. Hand...
2021-04-27 2021-05-31
Tierps kommun, TEMAB GIS-ingenjör inom VA och fjärrvärme
Vi söker dig som vill vara med att utveckla och digitalisera vårt befintliga ledningssystem in i framtiden. Du kommer även att vara med och applicera ledningsnätet i ett VA Open System som du är med och tar fram tillsammans med Tierps kommuns GIS-avdelning och utvald leverantör. Vi har i dagsläget 2-3 stycken grävlag på VA som du kommer att bli en del av och vara behjälplig i det dagliga arbetet med inmätningar, utsättningar och projekteringar inför arbetsstart. Inmätningar, utsättningar och uppbyggande av ett digitaliserat ledningssystem för ...
2021-04-26 2021-05-30
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare, Barn och Ungdom, Tierps kommun
Vårt arbetsklimat är tillåtande med högt i tak och atmosfären är otvungen med mycket skratt. Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit samt att stimulerade medarbetare bidrar till såväl dynamik som utveckling. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Som socialsekreterare har du möjlighet att vid behov använda våra filialkontor i centrala Uppsala och centrala Gävle. I Tierps kommun har vi flextidsavtal och en viss möjlighet att ibland kunna arbeta hemifrån. Kommunen erbjud...
2021-04-20 2021-05-23
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Sjuksköterskor
Vi söker två sjuksköterskor till vårt team, legitimerad sjuksköterska för en resurstjänst i kommunen samt en legitimerad sjuksköterska med omvårdnadsansvar. Du utgår från Hemtjänst Västra Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska gör du bedömning av omvårdnadsbehov, utförande av ordinerade medicinska behandlingar och åtgärder, samt att handleda och delegera personalen. Det är även viktigt att du är intresserad av att arbeta förebyggande och vill uppnå effektiv vård och omsorg utifrån kund. Resurstjänsten innebär att du behöver kunna planera det ...
2021-04-16 2021-06-30
Tierps kommun, Danielsgården Korttidsboende Legitimerad Sjuksköterska NATT
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande sjuksköterskeuppgifter på jourtid. Arbetet innefattar att besöka kunderna enligt planering och behov samt övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Delegering och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: omvård...
2021-04-07 2021-06-06
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Speciallärare/specialpedagog med inriktning mot utvecklingstörning rektorområde 6
Högbergskolan söker en speciallärare/specialpedagog med inriktning mot utvecklingstörning. Som speciallärare/specialpedagog arbetar du till största del med undervisning av särskolans elever på det individuella programmet. Vi söker dig med god kunskap om autism. Vi arbetar utifrån varje elevs intresse, behov och förutsättningar. Du ska våga anta utmaningen att använda IT som verktyg och redskap i undervisningen. Det är viktigt att vara lyhörd och följsam/flexibel. Du ingår i särskolans arbetslag och samverkar med det omgivande samhället oc...
2021-04-06 2021-05-23
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Särskild kvalificerad kontaktperson till Ungdomsenheten
Dina arbetsuppgifter kan variera men utgår från uppdragsgivaren och ungdomens behov. Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta nära och tillsammans med ungdomen för att denne ska nå sina mål. Tillsammans utformas uppdraget utifrån varje individs specifika behov. Ditt stöd kan behövas för att få skolgången att fungera eller för att skapa en värdefull fritid.
2021-03-17 2021-07-31
Tierps kommun, Bemanningsenheten Semestervikariat inom äldreomsorg samt funktionshindradeomsorgen
Tierps kommun erbjuder bland annat vård och omsorg till äldre i eget hem och i kommunens boenden. Vi söker nu efter dig som vill arbeta som sommarvikarie på särskilda boenden, korttidsboende, hemtjänst, grupp-och servicebostäder, personlig assistent eller daglig verksamhet inom Äldre- och funktionshindradeomsorgen. Våra arbetsplatser finns i Tierp, Söderfors, Örbyhus, Karlholmsbruk och Skärplinge/Hållnäs. Vårdare på gruppbostad Du arbetar både i kundernas egna lägenheter och i de gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till dera...
2021-01-12 2021-05-30