Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Sjuksköterska till Hemtjänst Västra, Tierp
Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser för personer i ordinärt boende i hemtjänstområde Västra. Området innefattar centrala Tierp med omnejd. Som legitimerad sjuksköterska hos oss arbetar vi i team där vi ser helheten kring kund tillsammans med fysioterapeut, fysioassistent, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, administratör och chef. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av HSL-insatser samt samordnar vårdtagarens hälso- och sjukvårdskontakter med övriga vårdgivare. Det ingår också att del...
2022-05-16 2022-06-12
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Undersköterskor - Hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänst västra arbetar du med kundnära omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter i enskilda hem i centrala Tierp med omnejd. På hemtjänst västra arbetar vi med kunden i fokus på ett ansvars och respektfull sätt. Vårat team innefattar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, fysioassistent, administratör, planerare och chefer. Du blir en viktig del i vårt team. Som undersköterska hos oss arbetar du med kundnära omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter i ordinärt hem. Vi använder planeringssystem fö...
2022-05-16 2022-06-12
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Arbetsterapeut till hemsjukvården Tierp
Hos oss arbetar arbetsterapeuten i team tillsammans med fysioterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som arbetsterapeut bidrar du till att öka individens självständighet samt förbyggande arbete. Det ingår även hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal. ...
2022-05-16 2022-06-12
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Arbetsterapeut till Hemtjänst Norra Tierpskommun
I samråd med individen görs bedömning av aktivitetsförmåga och rehabiliteringsinsatser. Du gör bedömningar förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen. Du har ett nära arbete med omvårdnadspersonal och enhetschef.
2022-05-14 2022-06-03
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Musiklärare till Centralskolan, åk 3-9.
Ordinarie läraruppgifter i grundskolan. Du kommer att ingå i arbetslag 4-6.
2022-05-13 2022-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Lärare åk 1-7 / åk 4-6 på Aspenskolan
Ordinarie läraruppgifter som ingår i lärares uppdrag.
2022-05-11 2022-06-01
Tierps kommun, Kvalitet & strategisk utveckling Förändringsledare för stöd i omställningen till effektiv och nära vård 2030
Hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen står inför den största och mest genomgripande vårdreform sedan ädelreformen. Hela vårdkedjan behöver ställas om för att möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt. Vården behöver komma närmare patienter och brukare. Målet med omställningen är att patienten/medborgaren får en god, nära och samordnad vård samt stöd i att stärka hälsan med förebyggande och hälsofrämjande insatser. En gemensam målbild för omställningen är framtagen och benämns i Uppsala län ...
2022-05-11 2022-06-06
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Idrottslärare grundsärskola
Undervisa i idrott och hälsa i grundsärskola. Du kommer att arbeta i nära samarbete med pedagoger och elevassistenter
2022-05-09 2022-05-31
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare polska
Undervisa elever i åk 1-9 i modersmål polska. Del av undervisningen kan komma att bedrivas digitalt.
2022-05-05 2022-05-27
Tierps kommun, Vård och omsorg Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling
Som specialistsjuksköterska kommer du att arbeta med utveckling av den kommunala hemsjukvården i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschefer, sjuksköterskor och verksamhetschef HSL, för att verksamheten ska ha en fortsatt hög patientsäkerhet genom ett systematiskt arbetssätt. Ditt ansvarsområde kommer att omfatta: • Arbete med kvalitetsutveckling utifrån identifierade brister i samband med avvikelser • Implementering av de åtgärder som MAS föreslår i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen • Implementering av kvali...
2022-05-04 2022-05-22
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Lärare i tyska, Centralskolan, Tierp
Ordinarie läraruppgifter i grundskolan.
2022-05-03 2022-05-22
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Mellanstadielärare till Centralskolan
Ordinarie läraruppgifter i grundskolan.
2022-05-02 2022-05-22
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Fritidspedagog/ lärare med inriktning mot fritidshem samt idrott och hälsa - Centralskolan i Tierp
Ordinarie läraruppgifter för fritidshem och grundskolan. Du kommer att undervisa i idrott och hälsa i åk. F-3.
2022-05-02 2022-05-22
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Fritidspedagog/ lärare med inriktning mot fritidshem - Centralskolan i Tierp
Ordinarie läraruppgifter för fritidshem. Du kommer vara resurs i förskoleklassen under skoltiden samt öppna på fritidshemmet minst två dagar i veckan.
2022-05-02 2022-05-22
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Lärare i spanska och engelska, åk 6-9 - Centralskolan
Ordinarie läraruppgifter i grundskolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag för år 7-9 och undervisa i spanska och engelska.
2022-05-02 2022-05-22
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Kom till ett härligt hemsjukvårdsteam som resurssjuksköterska!
Som resurssjuksköterska finns du på plats för att stötta vid ledighet, arbetstoppar men även i vardagen för att underlätta och skapa kvalitet för kunder och kollegor. Du jobbar i team med de omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterskor och en chef som finns nära. Du är placerad i hemsjukvården, men stöttar också upp på ett stjärnmärkt särskilt boende!
2022-04-29 2022-05-20
Tierps kommun, Bemanningsenheten Semestervikariat inom äldreomsorg samt funktionshindradeomsorgen
Tierps kommun erbjuder bland annat vård och omsorg till äldre i eget hem och i kommunens boenden. Vi söker nu efter dig som vill arbeta som sommarvikarie på särskilda boenden, korttidsboende, hemtjänst, grupp-och servicebostäder, personlig assistent eller daglig verksamhet inom Äldre- och funktionshindradeomsorgen. Våra arbetsplatser finns i Tierp, Söderfors, Örbyhus, Karlholmsbruk och Skärplinge/Hållnäs. Vårdare på gruppbostad Du arbetar både i kundernas egna lägenheter och i de gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till dera...
2022-04-27 2022-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Specialpedagog - Skolområde 2, Örbyhus skola åk 7-9
Som specialpedagog tillför du pedagogisk kompetens på individ-, grupp-, och organisationsnivå för att främja lärande och utveckling. Specialpedagogen tillhör skolområdets elevhälsoteam som består av specialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Denna tjänst är inriktad mot åk 7-9. Ditt uppdrag kommer innefatta kartläggningar, utredningar och analysering av dessa och deltaga i möten med elever, vårdnadshavare, externa verksamheter och skolans personal för att planera och strukturera stöd f...
2022-04-27 2022-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Lärare i fritidshem/Fritidspedagog SO 2 Örbyhus och Vendel skola
I ditt uppdrag ingår att tillsammans med de andra medarbetarna i verksamheten planera och genomföra aktiviteter med tydliga mål och syften. Som fritidspedagog ansvarar du för att driva utvecklingen för verksamheten på fritids.
2022-04-27 2022-05-22
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Mellanstadielärare till Bruksskolan, Söderfors
Undervisa i årskurs fyra tillsammans med en annan behörig mellanstadielärare samt en resursperson. Totalt tre pedagoger i klassen.
2022-04-26 2022-08-07
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Speciallärare till Aspenskolan och Kyrkskolan
Som speciallärare har du god förmåga att anpassa undervisning efter alla elevers behov, förutsättningar och sätt att lära. Varje elev är unik och din uppgift som speciallärare är att kunna erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för elevernas förutsättningar att nå målen att öka andra professioner för elevernas bästa. Du bedömer effekten av olika undervisningsstrategier och anpassar din undervisning efter det. Arbetet kräver mycket god samarbetsförmåga såväl med kollegor som elever.
2022-04-24 2022-05-20
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Skolkurator - Skolområde 1Tierps kommun
Skolkurator tillför social- och psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja elevers lärande och utveckling. I det skolsociala arbetet ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, både i det enskilda elevarbetet och i det övergripande förebyggande arbetet samt att följa yrkesetiska riktlinjer. Skolkurator ingår under rektors ledning i skolans elevhälsoteam och samverkar med samhällets övriga resurser (socialtjänst, psykiatri, habilitering, fritid, polis m fl).
2022-04-24 2022-05-20
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Fritidspedagog Aspenskolan
Arbete på fritidshem enligt uppdraget i Lgr 11. Delta i ett utvecklingsarbete av fritidshemmet för att stödja devisen "Hela barnet -hela dagen!"
2022-04-24 2022-05-20
Tierps kommun, Utbildning Modersmålslärare Swahili
Modersmålslärare Swahili i grundskolan och Studiehandledning på modersmål Swahili vid behov. Det kan även bli utökat till modersmålsundervisning på gymnasiet.
2022-04-12 2022-05-27
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Undersköterska med erfarenhet och körkort till hemtjänst i Karlholmsbruk, Skärplinge och Hållnäs
Vi söker en undersköterska med körkort som gillar att jobba både i grupp men även att ta egna initiativ och jobba självständigt!
2022-04-01 2022-06-16
1 2 >