Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Äldreomsorg Fysioterapeut Hemtjänst Västra, Tierps kommun
Hos oss på Hemtjänst Västra arbetar fysioterapeuten i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån brukare- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som fysioterapeut bidrar du till att öka individens fysiska aktivitet och funktionsförmåga, initiera träning och vardagsrehabilitering samt förbyggande arbete. Det ingår även hjä...
2024-02-23 2024-03-17
Tierps kommun, Äldreomsorg Fysioterapeut Hemtjänst Västra, Tierps kommun
Hos oss på Hemtjänst Västra arbetar fysioterapeuten i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån brukare- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår utredning, bedömning och uppföljning i ordinärt boende. Som fysioterapeut bidrar du till att öka individens fysiska aktivitet och funktionsförmåga, initiera träning och vardagsrehabilitering samt förbyggande arbete. Det ingår även hjä...
2024-02-23 2024-03-17
TEMAB, Tierps Energi och Miljö AB Arbetsledare Renhållningen
I rollen som arbetsledare kommer du att ansvara för att leda och fördela arbetet för 13 personer som jobbar som renhållningsarbetare på sopbil och på återvinningscentraler (ÅVC). Du kommer att ta emot sjuk och VAB anmälningar och bemanna upp så att det alltid är rätt personal på rätt plats. Vi försöker alltid att ha ett visst antal timanställda som kan ringas in med kort varsel. I arbetsuppgifterna ingår också att ta hand om felmeddelanden och hantera dessa. Dessutom behöver nya och trasiga kärl köras ut/bytas och registreras i vårt system EDP...
2024-02-23 2024-03-17
TEMAB, Vatten och avlopp Drifttekniker inom VA
Du kommer arbeta med drift och underhåll av våra avloppsreningsverk, pumpstationer, vattenverk, hög- och lågreservoarer och tryckstegringar. Du bidrar till att vi följer utsläppsvillkor och uppfyller lagar och andra krav. Du får ett omväxlande arbete med ett stort ansvar där du gör skillnad.
2024-02-23 2024-03-24
TEMAB, Vatten och avlopp Vikariat drifttekniker inom VA
Du kommer arbeta med drift och underhåll av våra avloppsreningsverk, pumpstationer, vattenverk, hög- och lågreservoarer och tryckstegringar. Du bidrar till att vi följer utsläppsvillkor och uppfyller lagar och andra krav. Du får ett omväxlande arbete med ett stort ansvar där du gör skillnad.
2024-02-23 2024-03-24
Tierps kommun, Grundskola Timvikarie SO3
Vi söker Dig som är intresserad att arbeta på ett flexibelt och utvecklande sätt inom skolans olika arbetsuppgifter. Du kommer att ha möjlighet att jobba inom fritidshemmen och skolans alla klasser i årkurserna F - 9 där behovet för tillfället finns p.g.a. frånvaro bland ordinarie personal. Vi söker flera personer som känner sig intresserad av ovan beskrivna uppdrag. Tillträde omgående.
2024-02-22 2024-03-21
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Lärare i fritidshem ASpenskolan
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola där du kommer att vara en central del i elevernas lärande. Undervisningen grundar sig i variation i arbetssätt, uttrycksformer, och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Du kommer att ingå i arbetslag som utgår från "hela eleven hela dagen".
2024-02-20 2024-03-22
TEMAB, Tierps Energi och Miljö AB Projektledare sökes till Tierps Energi & Miljö AB
Som projektledare inom Tierps Energi & Miljö AB kommer du driva uppdrag och projekt enligt vår projektmodell, i nära samverkan med kollegor och berörda verksamheter. Variationen i uppdragen och projekten är stor, med spridning från problem i den dagliga driften till att delta i långsiktig strategisk planering. Som projektledare kommer du att: • Driva projekt, såväl med interna resurser som med stöd av externa konsulter • Medverka eller ansvara för utredningar, projekteringar och entreprenader • Upprätta projektplan, projektbudget, arbeta med u...
2024-02-19 2024-03-15
Tierps kommun, Rektorsområde 1 Speciallärare till Aspenskolan
Ordinarie specialläraruppgifter men vi se positivt på flexibilitet och vilja att prova olika arbetssätt.
2024-02-12 2024-03-08
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare ekonomiskt bistånd
I rollen som socialsekreterare kommer du att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt utreda de bakomliggande orsakerna och eventuella hindren för egen försörjning. Målet är att individen så snart som möjligt ska bli självförsörjande. Vi arbetar aktivt med varje individs planering mot egen försörjning och möter våra klienter regelbundet i fysiska besök. Du kommer att jobba tät ihop med vår arbetsmarknadsenhet för att få människor att hitta drivkraften till studier, arbete eller andra vägar till självförsörjning....
2024-02-07 2024-03-06
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Lärare Industriprogrammet
Undervisning på vuxenutbildningens industriprogram, samt teknikprogrammet på gymnasiet.
2024-02-07 2024-03-10
Tierps kommun, Kultur och Fritid Ungdomshandledare
Verksamheten för unga i Tierps kommun utvecklas ständigt och nu söker vi dig som vill arbeta i en öppen, prestationsfri och drogfri verksamhet som ger Tierps Kommuns barn och ungdomar, möjlighet till en meningsfull fritid där de kan utveckla sin delaktighet i samhället i en hälsosam och trygg miljö. Du kommer arbeta med målgruppen barn och unga dels på kommunens fritidsgårdar, skolan och på andra arenor som verkar för barn och ungdomar runt om i kommunen. Tjänsten innebär också en roll i kommunens gemensamma samarbetsgrupp med förebyggande insa...
2024-02-01 2024-02-25
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Arbetsterapeut till Hemtjänst Norra Tierpskommun
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, där B-körkort är ett krav. Du kommer att vara placerad i ett hemsjukvårdsteam tillsammans med fysioterapeut, fysioterapiassistent, sjuksköterska, enhetschef och hemtjänstpersonal. Du kommer att ha ditt kontor och utgå från Karlholm. Ditt arbetsområde kommer att vara i Karlholm-Skärplinge-Hållnäs vackra omgivningar vid havet. Som Arbetsterapeut hos oss på Hemtjänst Norra är du med och skapar förutsättningar för våra brukare att leva så självständigt, delaktigt meningsfullt liv som möjligt med utgå...
2024-02-01 2024-04-30
Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen Specialistundersköterska eller stödpedagog till LSS serviceboende Tierp
Du jobbar med att stödja brukarna i deras hem utifrån genomförandeplan och biståndsbeslut. Gemensamma aktiviteter erbjuds för brukarna på basen under dess öppettider. Personal stödjer också brukare i övriga moment utanför hemmet t.ex. följa med till affären eller på sjukhusbesök. Du kommer att jobba utifrån ett schema där helgtjänstgöring förekommer och arbetstider mellan 07:00-22:00. Dokumentation i journalsystem ingår som en naturlig arbetsuppgift.
2024-01-30 2024-02-25
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Familjehemssekreterare - Socionom / Beteendevetare
Vårt arbetsklimat är tillåtande med högt i tak och atmosfären är otvungen med mycket skratt. Vi tror att engagemang föds genom uppmuntran och tillit samt att stimulerade medarbetare bidrar till såväl dynamik som utveckling. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv och privatliv. I Tierps kommun har vi friskvårdsersättning, flextidsavtal och en viss möjlighet att ibland kunna arbeta hemifrån. Kommunen erbjuder semesterväxling. Som familjehemssekreterare ansvarar du för ett antal familjehem, kontakt- o...
2024-01-26 2024-02-25
Tierps kommun Lönekonsult
Lönecentrum administrerar löner för alla medarbetare som jobbar i Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommun samt för alla medarbetare i TEMAB (Tierps Energi & Miljö AB). Lönecentrum har 11 medarbetare fördelat på lönekonsulter och systemutvecklare Som lönekonsult arbetar du i team med alla steg i löneprocessen. Du arbetar med att kontrollera och bearbeta löneunderlag utifrån målet rätt lön till rätt person i rätt tid. Som lönekonsult arbetar du också med stödjande och konsultativa insatser till främst chefer. Du kommer även att sitta i vår telefonsu...
2024-01-26 2024-02-29
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Timvikarie till Vendel skola
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på vår skola och fritidshem. Som timvikarie inom skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Som timvikarie arbetar du enligt en planering som är lagd. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland med kort varsel, vid ordinarie personals frånvaro. Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under ...
2024-01-18 2024-02-25
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Timvikarie till Örbyhus skola
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på vår skola och fritidshem. Som timvikarie inom skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Som timvikarie arbetar du enligt en planering som är lagd. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland med kort varsel, vid ordinarie personals frånvaro. Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under s...
2024-01-18 2024-02-25
Tierps kommun, Bemanningsenheten Semestervikariat inom äldreomsorg samt funktionshindradeomsorgen
Tierps kommun erbjuder bland annat vård och omsorg till äldre i eget hem och i kommunens boenden. Vi söker nu efter dig som vill arbeta som sommarvikarie på särskilda boenden, korttidsboende, hemtjänst, grupp-och servicebostäder, personlig assistent eller daglig verksamhet inom Äldre- och funktionshindradeomsorgen. Våra arbetsplatser finns i Tierp, Söderfors, Örbyhus, Karlholmsbruk och Skärplinge/Hållnäs. Vårdare på gruppbostad Du arbetar både i kundernas egna lägenheter och i de gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till deras boe...
2024-01-15 2024-05-31
Tierps kommun, Grundskola Musiklärare åk 4-9 Centralskolan
Du kommer att undervisa i musik i åk 4-9. på 80%. Vi har blockläsning i ämnet musik, vilket betyder att eleverna läser musik 1/3 läsår och att grupperna aldrig är större än max 20 elever. Du tillhör mellanstadiets arbetslag och samarbetar med kollegor för att utveckla verksamheten och med eleverna i fokus. Finns önskemål om att arbeta 100% så fyller vi på med annan undervisning efter överenskommelse. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp elevernas studieresultat. Vi söker dig som ser det som en självklarhet med inklud...
2024-01-15 2024-02-27
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Boendestödjare Semester & Timvikarie
Alla våra insatser utformas utifrån varje enskildes behov. Klient/ungdom och planerar tillsammans mål, delmål sedan utför klient med stöd av boendestödet. Arbetsuppgifterna kan vara stöd vid handling , tvättning, städning ,rutiner, kontakt med myndigheter, eller stöd vid social träning. Boendestöd stödjer för ett självständigt liv.
2024-01-11 2024-05-31
Tierps kommun, Grundskola Lärare i tyska, Centralskolan
Du kommer att undervisa i tyska i åk 6-9. Vi har en grupp per årskurs. Du tillhör högstadiets arbetslag och samarbetar med kollegor för att utveckla verksamheten och med eleverna i fokus. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp elevernas studieresultat. Vi söker dig som ser det som en självklarhet med inkludering och differentierad undervisning och som är bra på anpassningar i klassrummet. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar över och utvecklar di...
2024-01-04 2024-02-27
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Särskild kvalificerad kontaktperson
Målgruppen är unga vuxna mellan 13 och 21 år som till exempel har problem med kriminalitet, missbruk, psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa eller andra nedbrytande beteenden. Tillsammans med den unge utformas uppdrag utifrån varje individs specifika behov. Dina arbetsuppgifter kan variera men utgår från uppdragsgivaren (Socialtjänsten Barn och Unga) och ungdomens behov. Det huvudsakliga uppdraget är att arbeta nära ungdomen för att tillsammans med ungdomen och för denne att nå sina mål. Till exempel: - Stöd till...
2023-10-13 2024-02-29