Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Elevassistent med inriktning mot grundsärskolan
Vi söker en elevassistent som ska arbeta inom grundsärskolan, både gentemot enskild elev och med grupp av elever. I arbetsuppgifterna ingår att: • Skapa förutsättningar för eleven/eleverna att delta i undervisningen, med stöd i form av exempelvis förberedelse, bildstöd, hjälp att hålla fokus, hjälp att läsa/skriva eller andra anpassningar. • Ge stöd i omvårdnad och assistera i vardagssituationer. • Ge stöd i socialt samspel och konflikthantering. • Initiera rastaktiviteter med elev/elever. Som elevassistent har du kontinuerlig dialog med men...
2022-10-05 2022-10-19
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare åk. 4-6 till Häggetorpsskolan
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa elever i grundskolan och i årskurser 4 - 6, för närvarande i årskurs 5. Vi söker dig med behörighet att undervisa i SV, SvA och SO. I tjänsten ingår alla i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom en lärartjänst.
2022-10-05 2022-10-31
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Förskollärare till Tibro kommun
Vi söker dig som: - Är förskollärare. - Arbetar med alla barns bästa i fokus med ett inkluderande förhållningssätt. - Har goda kunskaper i att planera, genomföra och utvärdera innehåll och arbetsformer i enlighet med förskolans läroplan. - Är intresserad av att utveckla lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen. - Vill vara med och driva utvecklingsarbete på förskolan samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån styrdokumenten. - Vill arbeta för att skapa delaktighet och inflytande för barn och vårdnadshavare. - Har en god kom...
2022-10-04 2022-10-25
Tibro kommun Kommunchef till Tibro kommun
Som kommunchef är du kommunens ledande tjänsteperson och förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. Du leder kommunen utifrån politiskt fattade beslut och har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi och verksamhet. Du rapporterar till kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen och är direkt underställd den politiska ledningen. Som kommunchef arbetar du för både majoritet och opposition i kommunstyrelsen. I rollen som kommunchef har du det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. ...
2022-10-04 2022-10-24
Socialtjänsten, Tibro kommun Vikarierande undersköterska natt till Demensenheten
Arbetet som bedrivs inom Demensenheten i Tibro Kommun är unikt och nationellt uppmärksammat, då vi arbetar med ett nytt och spännande arbetssätt där vi följer vårdtagaren genom sjukdomen på ett bättre sätt än vad man gjort tidigare. Särskilt boende, korttid, hemvård och dagverksamhet är en gemensam verksamhet och vi strävar hela tiden efter att arbeta med individen i centrum vart man än befinner sig i sin sjukdom. Vi lägger stor tonvikt på att skapa goda relationer med vårdtagare och nä...
2022-09-30 2022-10-23
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Demensenheten
Arbetet som bedrivs inom Demensenheten i Tibro Kommun är unikt och nationellt uppmärksammat, då vi arbetar med ett nytt och spännande arbetssätt där vi följer vårdtagaren genom sjukdomen på ett bättre sätt än vad man gjort tidigare. Särskilt boende, korttid, hemvård och dagverksamhet är en gemensam verksamhet och vi strävar hela tiden efter att arbeta med individen i centrum vart man än befinner sig i sin sjukdom. Vi lägger stor tonvikt på att skapa goda relationer med vårdtagare och nä...
2022-09-30 2022-10-23
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Bonargården
Bonargården är ett omvårdnadsboende med 40 lägenheter fördelat på fyra enheter. Som undersköterska hos oss kommer du att ingå i en personalgrupp ca 35 kollegor som är fördelade på fyra enheter inklusive 7 nattpersonal. Vi arbetar utifrån ett humanistiskt arbetssätt där de boende står i centrum, Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande På Bonargården har vi goda förutsättningar för att skapa en trivsam boende- och arbetsmiljö, såväl inomhus som utomhus. Köken på Bonargården är öppna med en köksö på varje enhet, där undersköte...
2022-09-30 2022-10-23
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Grundskollärare i tyska till Nyboskolan
I uppdraget som grundskollärare på Nyboskolan ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. I uppdraget ingår också att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen. Du bedriver en kreativ och språkutvecklande undervisning och hittar strategier för att maximera elevens kunskapsutveckling. På så sätt är en inkluderande undervisning en självklarhet för dig i ditt vardagsarbete. I uppdraget ingår att bidra till det kollegiala lärand...
2022-09-29 2022-10-16
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Grundskollärare i matematik till Nyboskolan
I uppdraget som grundskollärare på Nyboskolan ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. I uppdraget ingår också att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen. Du bedriver en kreativ och språkutvecklande undervisning och hittar strategier för att maximera elevens kunskapsutveckling. På så sätt är en inkluderande undervisning en självklarhet för dig i ditt vardagsarbete. I uppdraget ingår att bidra till det kollegiala lärand...
2022-09-29 2022-10-16
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Studiehandledare i arabiska till IM-programmet
I uppdraget som studiehandledare på IM-programmet handleder du elever som är i behov av stöd i form av studiehandledning på modersmålet eller på det starkaste skolspråket. Som studiehandledare behöver du ha kompetens i att kartlägga nyanlända elevers kunskapsnivå. Studiehandledningen kan bedrivas tillsammans med annan undervisande lärare eller självständigt med ett mindre antal elever. Som studiehandledare har du en kontinuerlig dialog med klassens undervisande lärare för att följa upp elevernas framsteg och resultat.
2022-09-29 2022-10-13