Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till bemanningspool
Bemanningspoolens uppdrag är att täcka vakanser inom hela Socialförvaltningen och du kommer att bli bokad efter behov på våra olika enheter och därmed bidra med din kunskap på många olika enheter inom både äldrevård och funktionsvariationsområdet. Att arbeta i bemanningspoolen innebär att du kommer ingå i ett välkomnande och professionellt team av undersköterskor som är beredda att täcka upp bemanningsbehov på våra olika enheter. Du blir en värdefull resurs som kommer arbeta tillsammans med många kollegor inom hela förvaltningen. och träffa m...
2024-05-20 2024-06-10
Socialtjänsten, Tibro kommun Sjuksköterska sökes för lugn sommar hos patient med avancerade vårdbehov
Som sjuksköterska för vår patient kommer du att vara ansvarig för att tillhandahålla kontinuerlig vård och övervakning. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att sitta hos patienten och se till att deras behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Du kommer att arbeta med ett dedikerat och erfaret team av undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef för att säkerställa att patientens välbefinnande och säkerhet är i fokus. Anställningen avser en visstidsanställning tom 30/8 2024.
2024-05-17 2024-06-17
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tibro kommun Sångpedagog till Kulturskolan i Tibro kommun
Som sångpedagog hos oss på kulturskolan innebär arbetar du främst med undervisning i sång samt eventuellt kör, teater/musikal och/eller musiklek. Samverkan med bibliotek, fritidsgård och andra verksamheter som till exempel skolan är lättillgängligt och uppmuntras. Du kommer även ha stor möjlighet att utveckla de verksamheter du ansvarar för i samverkan med övriga sju medarbetare på kulturskolan.
2024-05-17 2024-06-09
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tibro kommun Brass- och beckblåspedagog till Kulturskolan i Tibro kommun
Som brass- och beckblåspedagog hos oss på kulturskolan kommer du att för det mesta arbeta med instrumentalundervisning, där dina personliga egenskaper har stor betydelse. Du kommer också att leda kulturskolans blåsorkester i samverkan med träblåslärare och slagverkslärare. Samverkan med bibliotek, fritidsgård och andra verksamheter som till exempel skolan är lättillgängligt och uppmuntras. Du kommer även ha stor möjlighet att utveckla de verksamheter du ansvarar för i samverkan med övriga sju medarbetare på kulturskolan.
2024-05-17 2024-06-09
Tibro kommun Lärare till anpassad grundskola 7-9
Du kommer att arbeta inom anpassad grundskola, där du kommer att undervisa elever i både ämnen och ämnesområden. Arbetet innebär att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt, tillsammans med dina elever och kollegor. I tjänsten ingår även mentorskap, vilket delas med flera kollegor. Utöver undervisning innefattar arbetet även en del omvårdande insatser, rastvärdskap, att vara med som extra stöd för eleverna på kollegors lektioner samt nödvändiga kontakter med aktörer utanför skolan.
2024-05-17 2024-06-02
Socialtjänsten, Tibro kommun Unik möjlighet att utvecklas som ny undersköterska i Tibro kommun
Basåret Under ditt inledande basår kommer du att erbjudas en unik möjlighet att utvecklas. Under sommarveckorna kommer du att vara placerad på en och samma enhet och under resten av året ingår du i vår undersköterskepool. Din anställning i poolen innebär att du får möjlighet att arbeta inom många olika vård- och omsorgsverksamheter. Du kommer därutöver erbjudas ett antal tillfällen till vidareutveckling genom att få gå bredvid sjuksköterskor, myndighetshandläggare, stödpedagoger, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Du kommer även under året at...
2024-05-16 2024-06-09
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till uppmärksammat och prisbelönt arbetssätt på Bäckliden
Vi strävar alltid efter att arbeta med personen i centrum vart man än befinner sig i sin sjukdom. Genom att hemvård, dagverksamhet, korttid, växelvård och särskilt boende är en gemensam verksamhet har vi större möjlighet att skapa trygghet genom att följa personen genom sjukdomen. Vi lägger stor tonvikt på att skapa goda relationer med vårdtagare och närstående, och vi strävar efter att tillgodose en god personlig vård och omsorg utifrån personens behov, där arbetet med att stärka självkänslan hos den ...
2024-05-14 2024-06-02
Kommunledningskontoret, Tibro kommun Vikarierande digitaliseringskoordinator
I rollen som digitaliseringskoordinator bidrar du till att öka förmågan till digitalisering i kommunens olika verksamheter. Arbetet sker kommunövergripande i nära samarbete med kommunens förvaltningar och IT-avdelningen i Skövde kommun. Du är strategiskt stöd till kommunledningen i frågor som rör kommungemensamma förutsättningar och tar fram styrande principer för arbetet med att förändra arbetssätt och förbättra servicen till medborgarna. Du omvärldsbevakar nya digitala möjligheter, inspirerar och är med och identifierar områden där verksamh...
2024-05-14 2024-06-02
Tibro kommun Lärare F-6 till Ransbergs skola
På Ransbergs skola tror vi på styrkan i att bidra till varandras utveckling med eleven i centrum. Elevernas trygghet och ett inkluderande arbetssätt är a och o på vår skola, så att varje elev får känna glädje och lust över att gå till skolan. Ransbergs skola präglas av mycket lek och aktivitet med en berikande utomhusmiljö med unika möjligheter för att stärka lärande. Du som lärare kommer att ingå i ett pedagogiskt team där vi tillsammans arbetar för att utveckla vår lärande- och grupputvecklingsprocess, för att stärka vårt kollektiva lärande...
2024-05-13 2024-05-31
Socialtjänsten, Tibro kommun Samordnare för vuxen-/ekonomigrupp inom individ- och familjeomsorgen
Som samordnare hos oss ges du möjlighet att fortsätta utveckla arbetet inom individ- och familjeomsorgen. I ditt uppdrag ingår en arbetsledande funktion på uppdrag av verksamhets- och enhetschef där du som samordnare arbetar för att upprätthålla rättssäkerheten inom myndighetsdelen. Området innefattar missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation samt ekonomiskt bistånd. Du stöttar, leder och planerar gemensamma gruppmöten. Du är lugn och trygg i ditt yrkesutövande och har ett genuint engagemang för uppdraget. Du har ett professionellt förhå...
2024-04-26 2024-05-26
Socialtjänsten, Tibro kommun Rehabassistent semestervikariat
Under ditt semestervikariat som Rehabassistent hos oss utför du träningar och rehabiliterande insatser, ordinerade av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast. På Rehabenheten arbetar arbetsterapeut och fysioterapeut nära varandra i teamet och stor vikt läggs vid samarbete med övriga aktörer kring patienten, som alltid sätts i centrum. Enheten arbetar också enligt konceptet Trygg hemgång som kortfattat innebär intensiva insatser och träning med patienter i det egna hemmet, efter sjukhusvistelse, för att patienten ska återfå sina för...
2024-04-15 2024-05-31
Socialtjänsten, Tibro kommun Semestervikarier till Sjuksköterskeenheten inom vård och omsorg
Som semestervikarie hos oss på Sjuksköterskeenheten erbjuds du ett utvecklande arbete i en dynamisk kommun. Socialförvaltningen i Tibro värderar kompetens, initiativförmåga och egen utveckling. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt och utgår från det friska hos varje vårdtagare i omvårdnadsarbetet. Hemsjukvårdsläkare finns tillgänglig fem dagar i veckan och ansvarar för patienter inom hemsjukvård och särskilt boende. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsa...
2024-03-13 2024-05-31
Socialtjänsten, Tibro kommun Är du pensionär? Socialförvaltningen i Tibro behöver dig i sommar!
Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Är du dock intresserad att arbeta deltid finns det den möjligheten. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 26-29 • Period 2: v. 30-33 Din kompetens är efterfrågad inom många av våra olika verksamhetsområden inom Socialförvaltningen, allt från äldreb...
2024-01-24 2024-05-31
Socialtjänsten, Tibro kommun Semestervikarier inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg
Som semestervikarie hos oss ges du möjlighet bygga på din kunskap och erfarenhet för en framtid inom såväl vård och omsorg som individ- och familjeomsorg/funktionsnedsättningsområdet. Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 26-29 • Period 2: v. 30-...
2023-12-18 2024-05-31