Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialtjänsten, Tibro kommun Personlig assistent till Tibro kommun
Berörd brukare går i skolan och bor hemma hos sina föräldrar där arbetet som assistent utförs. Arbetet handlar om att vara den funktionshindrades förlängda arm och hjälpa hen med det hen behöver eller vill göra, men som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av på egen hand. Förutom att hjälpa till med hens personliga hygien, hushåll och måltider, ingår även att följa med vederbörande och assistera hen med det hen har planerat för dagen och hjälp till aktivering. Du som söker ska vara en lugn och trygg person med stort tålamod och...
2023-06-08 2023-06-29
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Grundskollärare till Resursteamet på Fågelvikskolan
Som lärare i resursenheten kommer du ingå i skolans resursteam som från hösten kommer bestå av tre speciallärare, legitimerade lärare samt annan pedagogisk personal. Resursteamet leds av en teamledare och skolans biträdande rektor med ansvar för elevhälsofrågor är ansvarig chef. Resursenheten består av två olika avdelningar som syftar till att möta elever med olika typer och omfattning av stödbehov. Utifrån identifierade behov arbetar du med att planera, genomföra, bedöma och följa upp undervisning för elever som är i behov av särskilt stöd. S...
2023-06-08 2023-06-23
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Fritidsledare till Fågelvikskolan
I centrum av Fågelvikskolan finns Torget som består av en stor uppehållsyta för elever. I anslutning till Torget finns en cafeteria som bemannas av en cafévärd vissa tider på dagen. Utanför Torget finns en skolgård med möjlighet att genomföra olika utomhusaktiviteter. Som fritidsledare på Fågelvikskolan arbetar du hälsofrämjande och förebyggande genom att planera och arrangera åldersadekvata rastaktiviteter som utgår från elevernas intressen. Du kopplar aktiviteterna till moment som kan öka motivation och engagemang hos eleverna som till exe...
2023-05-29 2023-06-18
Tibro kommun Undersköterska till bemanningspool
Tjänsten innebär placering i Socialförvaltningens bemanningspool som kommer att innebära arbete både inom äldrevård och inom funktionsvariationsområdet. Poolens uppdrag är att täcka vakanser inom hela Socialförvaltningen och du kommer att bli bokad efter behov på våra olika enheter. Poolen har ett nära samarbete med Hemvården som vi också utgår ifrån. Poolen har även APT och utvecklingsdagar tillsammans med Hemvården. Som anställd i Poolen är arbetstiden flexibel (dag, kväll och natt) och vi tillämpar Bilaga D till kollektivavtalet Allmänna ...
2023-05-25 2023-08-27
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Hemvården
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge god omsorg och vård för personer med beviljade insatser. Besöken är planerade och sker i vårdtagarens enskilda hem, men vi besvarar även oplanerade larm. Du kommer ingå i en arbetsgrupp som består av 8 personer, som i huvudsak arbetar i ett område. Hemvården består av ca 40 medarbetare. Hos oss inom Hemvården arbetar vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och för att skapa goda relationer till vårdtagaren och deras anhöriga. Varje vårdtagare är unik och ska känna delaktighet och inflytande. Inom Hemvården...
2023-05-17 2023-08-20