Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare åk 1-6
Under vårterminen 2022 undervisa en liten grupp elever med Npf diagnoser
2021-10-18 2021-11-08
Tibro kommun Socialchef
Som socialchef leder du Socialförvaltningen och rapporterar till kommunchefen och förtroendevalda. Du verkar för helheten med hela kommunens bästa för ögonen. Socialförvaltningen har ca 400 anställda, två verksamhetschefer och totalt 14 enhetschefer. Socialförvaltningen lyder under Socialnämnden och omsätter en budget på ca 240 mnkr. Tillsammans med kommunchef och kommunledningsgruppen har du ett aktivt engagemang i samhällsfrågor och omvärldsbevakning, där ni verkar och leder utifrån ett helhetsperspektiv för vår kommun. I Socialförvaltningen...
2021-10-13 2021-11-09
Socialtjänsten, Tibro kommun Processledare god och nära vård
Vården behöver komma närmare medborgarna och i högre utsträckning utgå från individens behov och förutsättningar. Utvecklingen av en nära vård är ett pågående arbete på lokal, regional och nationell nivå. Omställning till en nära vård är en förändring till en mer personcentrerad vård och ett mer personcentrerat förhållningssätt. Det är även att få sin vård så nära hemmet som möjligt, från vård på sjukhus till att få vård med hemmet som bas. Omställningen innebär många förändringar i kultur, organisering och arbetssätt. Men det ställer även kra...
2021-10-12 2021-11-07
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tibro kommun Timanställd fritidsledare
Arbetet som fritidsledare hos oss innebär att planera, leda, dokumentera och utveckla den öppna fritidsgårdsverksamheten på kommunens fritidsgård. Fritidsgården är öppen 4 - 5 kvällar/vecka och är till för ungdomar som går på högstadiet. Tjänsten innebär kvällar i fritidsgårdsverksamhet. Tjänsten innebär också att samverka med bland annat socialtjänst, skola, polis, föreningar och studieförbund. Du ansvarar för gruppverksamhet, evenemang och olika temaverksamheter på fritidsgården. Det är viktigt att skapa goda relationer med ungdomarna som ...
2021-10-11 2021-10-31
Socialtjänsten, Tibro kommun 1:e socialsekreterare till Tibro kommun!
Som 1:e socialsekreterare hos oss ges du möjlighet att fortsätta utveckla arbetet inom individ- och familjeomsorgen. I ditt uppdrag ingår en arbetsledande funktion på uppdrag av verksamhets- och enhetschef där du som 1:e socialsekreterare arbetar för att upprätthålla rättssäkerheten inom myndighetsdelen. Du stöttar, leder och planerar gemensamma gruppmöten. Du är lugn och trygg i ditt yrkesutövande och har ett genuint engagemang för uppdraget. Du har ett professionellt förhållningssätt och har förmågan att delegera. Du är handlingskraftig och...
2021-10-06 2021-11-14