Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Samhällsbyggnad, Tibro kommun VA-tekniker
Arbetet består av allmän drift och skötsel av verken med tillhörande pumpstationer samt visst processtekniskt arbete. Tjänsten avser en projektanställning under 1 år. Beredskapstjänstgöring ingår.
2021-07-14 2021-08-15
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Modersmålslärare samt studiehandledare i arabiska och somaliska
I uppdraget som modersmålslärare i grundskolan i Tibro undervisar du elever i syfte med att utveckla elevernas kunskaper i och om sitt modersmål. I uppdraget som modersmålslärare ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers kunskaper i enlighet med skolans styrdokument. Som modersmålslärare arbetar du självständigt och tar ansvar för att utveckla undervisningen samt utgår från elevers behov och intressen. Undervisningen kommer att bedrivas på flera olika skolenheter inom kommunen. Som studiehandledare behöver du ...
2021-06-29 2021-08-08
Tibro kommun HR-konsult till Tibro kommun
Som HR-konsult hos oss kommer du att ingå i ett team med övriga två HR-konsulter och personalchef. Vi arbetar som generalister inom HR-området gentemot kommunens förvaltningar. Som generalist förväntas du stödja verksamhetens chefer i arbetsmiljöfrågor, rekrytering, svåra personalärenden, rehabiliteringsfrågor, förhandlingar etc. Förutom att vara ett kvalificerat ledningsstöd i HR-frågor ingår att omvärldsbevaka HR-frågor och hålla sig ajour inom området. Vidare ingår att vara drivande inom olika utvecklingsprojekt. Tjänsten är placerad på ...
2021-06-29 2021-08-29
Socialtjänsten, Tibro kommun Sjuksköterska till Tibro kommun
Som anställd sjuksköterska hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i en dynamisk kommun. Socialförvaltningen i Tibro värderar kompetens, initiativförmåga och egen utveckling. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt och utgår från det friska hos varje vårdtagare i omvårdnadsarbetet. Hemsjukvårdsläkare finns tillgänglig fem dagar i veckan och ansvarar för patienter inom hemsjukvård och särskilt boende. Som sjuksköterska leder du det medicinska omvårdnadsarbetet, samt handleder studenter. Du är trygg i din yrkes...
2021-06-17 2021-09-01