Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tibro kommun Digitaliseringskoordinator
I rollen som digitaliseringskoordinator bidrar du till att öka förmågan till digitalisering i kommunens olika verksamheter. Arbetet sker kommunövergripande i nära samarbete med kommunens förvaltningar och IT-avdelningen i Skövde kommun. Du är strategiskt stöd till kommunledningen i frågor som rör kommungemensamma förutsättningar och tar fram styrande principer för arbetet med att förändra arbetssätt och förbättra servicen till medborgarna. Arbetet innebär både strategiskt och operativt arbete i ett stimulerande och brett arbetsområde. Du omvär...
2023-12-08 2024-01-07
Tibro kommun Vikarierande lärare textilslöjd till Baggeboskolan!
Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor i ett team med praktiskt estetiska lärare (i musik, slöjd och bild) bedriva undervisning i slöjd i grundskolan och anpassad grundskola och resursklasser årskurs 3-6. I nuläget med fokus på textilslöjd måndagar och tisdagar. Vårt fokus ligger på att utveckla ämnesövergripande teman i samverkan på hela skolan.
2023-12-08 2023-12-22
Tibro kommun Grundskollärare i svenska, engelska, modernas språk och idrott
Som lärare på Fågelvikskolan kommer du dels ingå i ett arbetslagsteam som arbetar med elevens behov i centrum, dels ingå i ett eller flera ämnesteam. I uppdraget som grundskollärare ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers kunskaper. I uppdraget ingår också att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och skolans rutiner samt elevens behov och intressen. Som lärare förväntas du bedriva en kreativ och språkutvecklande undervisning och hitta strategier för att maximera elevens kunsk...
2023-12-06 2024-01-03
Tibro kommun Lärare åk 4-6
Du kommer tillsammans med ett team av pedagoger bedriva undervisning på vår skola, för tillfället i åk5 och 6. På Baggebosskolan består alla våra team av utbildade pedagoger och alla team arbetar utifrån samundervisande strukturer. Dvs du bedriver undervisning för alla elever tillsammans med en utbildad kollega. Vi har en teambaserad organisation där varje team tillsammans har gemensamt ansvar för elevernas sociala, emotionella och akademiska behov.
2023-12-06 2023-12-20
Tibro kommun Lärare åk 1-3
Du kommer tillsammans med ett team av pedagoger bedriva undervisning på vår skola. På Baggebosskolan består alla våra team av utbildade pedagoger och alla team arbetar utifrån samundervisande strukturer. Dvs du bedriver undervisning för alla elever tillsammans med en utbildad kollega. Vi har en teambaserad organisation där varje team tillsammans har gemensamt ansvar för elevernas sociala, emotionella och akademiska behov.
2023-12-06 2023-12-20
Tibro kommun Kommunikationschef
Som kommunikationschef leder du kommunens kommunikationsenhet, som ingår i kommunstyrelsens förvaltning. I uppdraget ingår ansvaret för kommunens reception och växelfunktion. Det ingår verksamhets-, personal- och ekonomiansvar i tjänsten och du rapporterar till kommunchefen, som du utgör ett viktigt strategiskt ledningsstöd till. I uppdraget ingår att marknadsföra kommunen och bidra till utveckling av platsvarumärket samt synliggöra koncernen som en del i kommunens tillväxt och utveckling framåt. I rollen bidrar du till att utveckla kommunens...
2023-12-05 2024-01-07
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till bemanningspool
Tjänsten innebär placering i Socialförvaltningens bemanningspool som kommer att innebära arbete både inom äldrevård och inom funktionsvariationsområdet. Poolens uppdrag är att täcka vakanser inom hela Socialförvaltningen och du kommer att bli bokad efter behov på våra olika enheter. Poolen har ett nära samarbete med Hemvården som vi också utgår ifrån. Poolen har även APT och utvecklingsdagar tillsammans med Hemvården. Som anställd i Poolen är arbetstiden flexibel (dag, kväll och natt) och vi tillämpar Bilaga D till kollektivavtalet Allmänna ...
2023-12-01 2024-01-01
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Korttiden
Organisatoriskt tillhör Korttiden kommunens Rehabenhet. I nära samarbete med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterska arbetar vi i team kring vårdtagarna med rehabiliterande insatser. På Rehabenheten har vi det friska och fungerande för ögonen och jobbar aktivt för att vårdtagarna ska återfå eller behålla sina förmågor. Vi har också ett nära samarbete med kommunens Träffpunkt för äldre som har ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, allt för att stödja den enskilde Tibrobon i att bevara sina funktioner och ha en meningsfull dag...
2023-12-01 2023-12-20
Socialtjänsten, Tibro kommun Personliga assistenter till Tibro kommun
Tibro kommun söker ytterligare 5 personliga assistenter till en av våra brukare, som är ett nystartat ärende för kommunen. Arbetet handlar om att vara den funktionshindrades förlängda arm och hjälpa hen med det hen behöver eller vill göra, men som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av på egen hand. Förutom att hjälpa till med hens personliga hygien, hushåll och måltider, ingår även att följa med vederbörande och assistera hen med det hen har planerat för dagen, vid sjukhusbesök och hjälp till aktivering. Arbetet utförs hemma hos...
2023-11-27 2023-12-17
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tibro kommun Danspedagog
Du får en viktig roll i utökningen av kulturskolan och kommer som huvuduppgift att arbeta med dansgrupper. Du kommer utöver det även arbeta med annan gruppverksamhet för barn och unga då förvaltningen har stort fokus på samverkan mellan våra olika verksamheter. Med dansverksamheten vill vi fortsätta utvecklingen och hitta nya former för samverkan med fritidsgårdsverksamheten och andra verksamheter i kommunen.
2023-11-20 2023-12-10
Socialtjänsten, Tibro kommun Stödpedagog inom personlig assistans
Tjänsten är inom personlig assistans. Tjänsten som stödpedagog kommer att ha sin placering i ett assistansärende men du förväntas även vara dem övriga assistansärenden behjälplig. Som stödpedagog kommer du, tillsammans med övriga i arbetsgruppen, fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att ge brukarna delaktighet, inflytande och större självbestämmande. Därför är ditt personliga engagemang och din förmåga att arbeta brukarorienterat centralt för oss. En vana av målgruppen och förmågan att ha ett respektfullt förhållningssätt för den en...
2023-11-09 2023-12-10