Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kommunledningskontoret, Tibro kommun Receptionist
Vi söker dig som vi bli receptionist i vår centralreception i sommar. Det är ett spännande jobb, du vet aldrig vem som kommer eller vem som söker svar genom chatten. Som receptionist ingår du i IT- och kommunikationsenheten, som är en av sex enheter inom kommunledningskontoret. Receptionen finns i kommunhuset vid Allétorget i Tibro. Arbetstiden är kl 8-15 under perioden 12 juli-13 augusti.
2021-05-11 2021-05-30
Kommunledningskontoret, Tibro kommun Kommunvägledare
Vi söker dig som vi bli kommunvägledare i vår centralreception. Det är ett spännande jobb, du vet aldrig vem som kommer eller vem som söker svar genom chatten. Du bemannar en tjänst där förväntningarna är höga. En del av de som frågar utgår från att du kan allt om alla kommunens verksamheter. Men självklart kan ingen allt. Däremot förväntas du bli duktig på att veta hur du ska få fram svaret. Vår ambition är att undvika hänvisa den som frågar till någon annan, det är bättre att du tar reda på svaret. Som kommunvägledare i receptionen administr...
2021-05-11 2021-05-30
Socialtjänsten, Tibro kommun Semestervikarier till Socialförvaltningen!
Som semestervikarie hos oss ges du möjlighet bygga på din kunskap och erfarenhet för en framtid inom såväl vård och omsorg som individ- och familjeomsorg/funktionsnedsättningsområdet. Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 26-29 • Period 2: v. 3...
2021-05-10 2021-06-13
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare till Häggetorpsskolan
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa elever i grundskolans åldrar, årskurserna 4 - 6, gärna med behörighet att undervisa Sv, SVA, SO och EN. I tjänsten ingår alla övrigt förekommande sysslor inom en lärartjänst.
2021-05-06 2021-05-20
Tibro kommun Barn- och utbildningschef
Vill du verka i en kommun som satsar på barn och ungdomar för det livslånga lärandet? Vill du vara med och bidra i en kommun som satsar på inspirerande lärandemiljöer för att ge de bästa förutsättningarna för kommunens nutid och framtid? Nu söker vi vår nästa Barn- och utbildningschef! Tibro kommun är stolta över sin nybyggda skola i Tibros tätort som har vunnit priset årets bygge vilket är byggnadssektorns mest prestigefyllda pris. I kommunen pågår även nybyggnation av en skola på landsbygden. Vi är i ett skede av stora investeringar inom för...
2021-05-04 2021-05-23
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Grundskollärare i Engelska och Svenska. Gärna i kombination med SvA eller Spanska.
I uppdraget som grundskollärare på Nyboskolan ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. I uppdraget ingår att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Du bedriver en kreativ och språkutvecklande undervisning och hittar strategier för att maximera elevens kunskapsutveckling. På så sätt är en inkluderande undervisning en självklarhet för dig i ditt vardagsarbete. I uppdraget ingår att bidra till det kollegiala lärandet vars s...
2021-05-03 2021-05-17
Tibro kommun Handläggare till arbetsmarknadsenheten
Du kommer främst att arbeta utifrån projektet Cresco Creare för att stötta målgruppens väg mot studier och arbete. En röd tråd i ditt arbete är mötet - att se individen, att möta där den befinner sig och med flera insatser stötta individen. Genom nära samverkan såväl inom som utanför kommunens verksamheter ska vi ge stöd framåt och hela vägen mot en självförsörjning och ett självständigt liv. Läs mer om Creso Creare; https://samordningsforbundetskaraborg.se/cresco-creare/
2021-04-30 2021-05-16
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare 1-3 till Häggetorpsskolan
Vi söker en behörig lärare med ansvar för åk 1 3. Skolan arbetar i arbetslag inom årskursen och arbetslaget har ett gemensam ansvar för undervisning och uppföljningen av undervisningen. I tjänsten ingår även övrigt förekommande sysslor inom en lärartjänst.
2021-04-27 2021-05-12
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare i fritidshem till Ransbergs skola
På Ransbergs skola tror vi på styrkan i att bidra till varandras utveckling med eleven i centrum. Elevernas trygghet och ett inkluderande arbetssätt är a och o på vår skola, så att varje elev får känna glädje och lust över att gå till skolan. Ransbergs skola präglas av mycket lek och aktivitet med en berikande utomhusmiljö med unika möjligheter för att stärka lärande. Som lärare i fritidshem gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsve...
2021-04-26 2021-05-16
Socialtjänsten, Tibro kommun Myndighetshandläggare
I ditt uppdrag som myndighetshandläggare ingår att utreda, bedöma och besluta samt följa upp ekonomiska biståndsinsatser (försörjningsstöd) för vuxna personer. Vi arbetar gemensamt och aktivt för att hitta hållbara lösningar för dem vi möter. Intern och extern samverkan är viktigt för oss då vi vet att det leder till bättre lösningar för våra brukare. Vi vet att en förutsättning för att behålla hög kvalité på den verksamhet vi bedriver är att medarbetarna får rätt stöd och tillräckligt med tid för varje ärende. Kontakta gärna enhetschef om ...
2021-04-26 2021-05-16