Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialtjänsten, Tibro kommun Arbetsterapeut till Tibro kommun
Hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i en dynamisk kommun. Socialförvaltningen i Tibro värderar kompetens, initiativförmåga och egen utveckling. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt och utgår från det friska hos varje vårdtagare i omvårdnadsarbetet. Som arbetsterapeut hos oss kommer du att arbeta med bedömning, behandling, träning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel. I uppdraget ingår även handledning av övrig personal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. På Rehabenheten arbetar arbets...
2022-05-13 2022-06-05
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare till Häggetorpsskolan
Till Häggetorpsskolans fokusgrupp. Under läsår 2122 startade Häggetorpsskolan upp en fokus-/ resursgrupp. Verksamheten riktar sig till elever i behov av särskilt stöd och i syfte att möta elevernas behov av anpassad lärmiljö och i ett mindre sammanhang. I fokusgruppen kan eleven få hjälp att strukturera sitt skolarbete för att kunna tillgodogöra sig undervisningen så att möjligheten att nå kunskapskraven ökar. Fokusgruppen på Häggetorpsskolan vänder sig till elever i åk 1-6, och kommer till nästa läsår bestå av 8-10 elever. Två lärare eller 1 l...
2022-05-13 2022-05-27
Socialtjänsten, Tibro kommun Familjebehandlare Individ- och familjeomsorg
Som familjebehandlare på Vardagsnära stöd (IFO) kommer du att utgå från Familjecentralen. Du kommer främst att arbeta med förebyggande verksamhet gentemot föräldrar med unga barn, men även arbete med ungdomar kan förekomma. I ditt uppdrag genomför du individuella samtal, familjesamtal/behandling och olika typer av programverksamhet. Familjecentralen är en mötesplats för alla barnfamiljer i Tibro där vi arbetar utifrån barnkonventionen. Vi jobbar hälsofrämjande och förebyggande och vill vara ett informationscenter dit Tibrobon kan vända sig me...
2022-05-12 2022-06-02
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare till Baggeboskolan
Du kommer tillsammans med ett team av lärare just nu undervisa i åk4, innan Ht-22 kommer vi att se över vår organisation och därför kan det vara aktuellt med undervisning i åk 5 eller 6. På Baggebosskolan består alla våra team av utbildade pedagoger i ett tvålärarsystem. Vi har en teambaserad organisation varje team har gemensamt ansvar för elevernas sociala, emotionella och akademiska behov.
2022-05-11 2022-05-25
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Förskollärare till Tibro kommun
Vi söker dig som: - Är förskollärare alt. lärare i tidiga åldrar med inriktning mot förskolan. - Arbetar med barnens bästa i fokus. - Har goda kunskaper i att planera, genomföra och utvärdera innehåll och arbetsformer i enlighet med förskolans läroplan. - Är intresserad av att utveckla lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen. - Har förmåga att bemöta, lyssna in och stimulera varje barn utifrån dess förutsättningar, intressen och nyfikenhet. - Vill vara med och driva utvecklingsarbete på förskolan samt utveckla det systematiska kvalitetsa...
2022-05-11 2022-05-30
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Elevassistent med inriktning mot diabetes till Nyboskolan
Vi söker en elevassistent som ska arbeta nära en elev med diabetes. Eleven behöver stöttning med att kontrollera blodsocker och hjälpa till med insulin och kostintag. I uppdraget ingår att finnas nära eleven och avgöra vilka insatser som behövs beroende på hur situationen ser ut under dagen. I arbetsuppgifterna ingår också finnas tillgänglig för att kunna ge eleven annat stöd, till exempel motivera, inspirera och coacha både under lektionstid och på raster, i såväl praktiskt som teoretiskt arbete. Som elevassistent har du kontinuerlig dialog...
2022-05-11 2022-05-25
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Grundskollärare i matematik och fysik
I uppdraget som grundskollärare på Nyboskolan ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. I uppdraget ingår också att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen. Du bedriver en kreativ och språkutvecklande undervisning och hittar strategier för att maximera elevens kunskapsutveckling. På så sätt är en inkluderande undervisning en självklarhet för dig i ditt vardagsarbete. I uppdraget ingår att bidra till det kollegiala lärand...
2022-05-09 2022-05-23
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Skolintendent till Nyboskolan
Som skolintendent har du en central roll på skolan och fungerar som spindeln i nätet i flera olika processer. I uppdraget ingår att ge kvalificerat stöd till Nyboskolans skolledning och arbeta med: • SKA (Systematiskt administrativt kvalitetsarbete). Du bistår skolledningen och utvecklingsteamet vid planering, dokumentation, utvärdering och analys av det systematiska kvalitetsarbetet. Du ansvarar för att uppmärksamma och följa upp aktiviteter i skolans gemensamma årshjul samt arbetar för att utveckla effektiva processer. • Administrativa o...
2022-05-03 2022-05-22
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Grundskollärare i tyska
I uppdraget som grundskollärare på Nyboskolan ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. I uppdraget ingår också att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen. Du bedriver en kreativ och språkutvecklande undervisning och hittar strategier för att maximera elevens kunskapsutveckling. På så sätt är en inkluderande undervisning en självklarhet för dig i ditt vardagsarbete. I uppdraget ingår att bidra till det kollegiala lärande...
2022-04-27 2022-05-18
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Förskollärare/Lärare vid träningsskolan - Baggeboskolan
Undervisning av elever inom träningsskolans tidiga åldrar.
2022-04-27 2022-05-20
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare Slöjd - Baggeboskolan
Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor i ett team med slöjdlärare samverka i undervisning-planering-genomförande och uppföljningar i ämnet slöjd för grundskolan och grundsärskolans elever i åk 2-6. Vårt utvecklingsområde är att utveckla ämnesövergripande teman i samverkan på hela skolan. Du ingår även i ett team med de praktiskt estetiska ämnena (Bild-Musik-Slöjd) och har möjlighet till undervisning i ett tvålärarskap.
2022-04-26 2022-05-20
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare Baggeboskolan
Du kommer tillsammans med ett team av lärare undervisa i de lägre åldrarna. På Baggebosskolan består alla våra team av utbildade pedagoger i ett tvålärarsystem.
2022-04-26 2022-05-20
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Fritidspedagog - Grundsärskolan Baggeboskolan
Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor på Baggeboskolan bedriva undervisning inom fritidshemsverksamheten för grundsärskolan. Du kommer även vara en del i våra elevers undervisning under hela dagen.
2022-04-26 2022-05-20
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Fritidspedagog Baggeboskolan
Vi söker tre fritidspedagoger till vår verksamhet på Baggeboskolan. Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor på Baggeboskolan bedriva undervisning i inom fritidshemsverksamheten för åk F-3. Du kommer även få möjlighet att vara en del av att utveckla vår rastverksamhet för alla elever på vår skola.
2022-04-26 2022-05-20
Socialtjänsten, Tibro kommun Semestervikarier inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg
Som semestervikarie hos oss ges du möjlighet bygga på din kunskap och erfarenhet för en framtid inom såväl vård och omsorg som individ- och familjeomsorg/funktionsnedsättningsområdet. Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 26-29 • Period 2: v. 30...
2021-12-02 2022-06-19