Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Rektor till Nyboskolan
Som rektor på Nyboskolan är du både pedagogisk ledare och chef. Du har ansvar för elever, personal, resultat, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder och styr verksamheten mot uppsatta mål i nära samarbete med biträdande rektor och medarbetare. Du är tydlig i din kommunikation kring mål, resurser och förväntat resultat och på så sätt skapar du förståelse och acceptans för fattade beslut. Du ska stimulera till utveckling genom att visa tillit till personalens förmåga, vidga deras ansvar samt bidra med konstruktiv kritik. Du ska vara ett gott föredöme ...
2021-03-01 2021-03-22
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare i fritidshem till Ransbergs skola
På Ransbergs skola tror vi på styrkan i att bidra till varandras utveckling med eleven i centrum. Elevernas trygghet och ett inkluderande arbetssätt är a och o på vår skola, så att varje elev får känna glädje och lust över att gå till skolan. Ransbergs skola präglas av mycket lek och aktivitet med en berikande utomhusmiljö med unika möjligheter för att stärka lärande. Med våra ledord: Lärande, trygghet och glädje möter vi våra elever och alla elever är allas elever. Du som lärare i fritidshem kommer att ingå i ett pedagogiskt team där vi til...
2021-02-26 2021-03-14
Tibro kommun Fastighetsskötare
Tillsammans med ett team arbetar du med inre och yttre skötsel och reparationer av, i första hand, kommunens fastigheter. De består i huvudsak av skolor, förskolor samt boende för äldre. I arbetet ingår även vaktmästaruppdrag mot skola och förskola.
2021-02-23 2021-03-09
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Rehabenheten
Arbetet innebär en placering på Korttiden som är en del av kommunens Rehabenhet. I nära samarbete med arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterska jobbar vi i team kring vårdtagarna med rehabiliterande insatser, såväl individuellt som i grupp. Vi har det friska och fungerande för ögonen och jobbar aktivt för att vårdtagarna ska återfå eller behålla sina förmågor. Vi har också ett nära samarbete med kommunens Träffpunkt för äldre som har ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt, allt för att stödja den enskilde Tibrobon i att bevar...
2021-02-18 2021-03-11
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Specialpedagog till förskolan i Tibro
Vi söker dig som tillsammans med förskolans fyra rektorer vill vara med och utveckla förskolans utbildning! Du är en driven och flexibel specialpedagog som gillar utmaningar och utvecklingsarbete! Som specialpedagog hos oss arbetar du både på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetsfältet är kommunens samtliga förskolor. Arbetet är främst förebyggande med syfte att göra undervisningen i förskolan tillgänglig för alla barn. Du bör känna dig trygg i att kunna genomföra förebyggande utbildningsinsatser och handleda förskolans personal. I ...
2021-02-12 2021-03-07
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare till Ransbergs skola
På Ransbergs skola tror vi på styrkan i att bidra till varandras utveckling med eleven i centrum. Elevernas trygghet och ett inkluderande arbetssätt är a och o på vår skola, så att varje elev får känna glädje och lust över att gå till skolan. Ransbergs skola präglas av mycket lek och aktivitet med en berikande utomhusmiljö med unika möjligheter för att stärka lärande. Med våra ledord: Lärande, trygghet och glädje möter vi våra elever och alla elever är allas elever. Du som lärare kommer att ingå i ett pedagogiskt team där vi tillsammans arbe...
2021-02-12 2021-03-14
Kultur- och fritidsförvaltningen, Tibro kommun Simlärare till sommarens simskola
Vi söker dig som vill leda sommarens simskola för barn från 6 år och uppåt. Nivån är från nybörjare till högre magistrar.
2021-01-25 2021-03-31
Socialtjänsten, Tibro kommun Semestervikarier till Socialförvaltningen!
Som semestervikarie hos oss ges du möjlighet bygga på din kunskap och erfarenhet för en framtid inom såväl vård och omsorg som individ- och familjeomsorg/funktionsnedsättningsområdet. Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 26-29 • Period 2: v. 3...
2021-01-15 2021-04-18