Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Behandlingsassistent till Nyboskolan
Vi söker en behandlingsassistent som ska arbeta nära en elev som har behov av särskilt stöd på lektionstid och på raster. I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd i både studier och i socialt samspel. Undervisning sker både i klassrum tillsammans med andra elever och enskilt. Arbetet innebär dels att motivera, inspirera och coacha i såväl praktiskt som teoretiskt arbete, dels att hjälpa eleven att orientera sig och hantera det sociala samspel som finns på en skola. I arbetsuppgifterna ingår att samverka med mentor om elevens skolsituation och me...
2023-02-07 2023-02-21
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Förskollärare till Tibro kommun
Vi söker dig som: - Är förskollärare. - Arbetar med alla barns bästa i fokus med ett inkluderande förhållningssätt. - Har goda kunskaper i att planera, genomföra och utvärdera innehåll och arbetsformer i enlighet med förskolans läroplan. - Är intresserad av att utveckla lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen. - Vill vara med och driva utvecklingsarbete på förskolan samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet utifrån styrdokumenten. - Vill arbeta för att skapa delaktighet och inflytande för barn och vårdnadshavare. - Har en god kom...
2023-02-06 2023-04-23
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Djurvårdare
Till vårt engagerade och kompetenta team och mest attraktiva besöksmål Tibro Minizoo, söker vi en djurvårdare/djurskötare. Här får besökarna möjlighet till närkontakt med parkens djur och vi finns på plats för att informera om djuren. Arbetet på Tibro Minizoo innebär att du hjälper våra besökare att få kontakt och en ökad förståelse om djur och natur. Du arbetar även med sedvanliga arbetsuppgifter inom djurhållning och djurpark såsom utfodring, underhållsarbeten och djurvård. Städning och skötsel av allmänna utrymmen inom- och utomhus ingår ock...
2023-02-06 2023-03-03
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Specialpedagog till Nyboskolan
Det övergripande uppdraget som specialpedagog innebär att arbeta skolutvecklande genom ett hälsofrämjande och förebyggande samarbete med vårt elevhälsoteam, skolledning, arbetslagsteam, trygghetsteam, elever samt vårdnadshavare. Som specialpedagog verkar du för att etablera en samsyn kring elevhälsa som ett gemensamt uppdrag för samtlig personal på skolan. Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam, vilket leds av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och består av vår skolkurator, skolsköterska samt ytterligare en specialpedago...
2023-02-03 2023-02-24
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Grundskollärare i hem- och konsumentkunskap
I uppdraget som grundskollärare på Nyboskolan ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers förvärvade kunskaper. I uppdraget ingår också att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen. Du bedriver en kreativ och språkutvecklande undervisning och hittar strategier för att maximera elevens kunskapsutveckling. På så sätt är en inkluderande undervisning en självklarhet för dig i ditt vardagsarbete. I uppdraget ingår att bidra till det kollegiala lärand...
2023-01-27 2023-02-10
Samhällsbyggnad, Tibro kommun Säsongsarbetare till parkavdelningen i TIbro kommun
Som säsongsmedarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att rensa ogräs i kommunens rabatter. Även andra vanligt förekommande uppgifter på parkenheten kan ingå, exempelvis klippa gräs med åkgräsklippare.
2023-01-26 2023-02-28
Socialtjänsten, Tibro kommun Rehabassistent
Som rehabassistent hos oss utför du träningar och rehabiliterande insatser, ordinerade av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast. På Rehabenheten arbetar arbetsterapeut och fysioterapeut nära varandra i teamet och stor vikt läggs vid samarbete med övriga aktörer kring patienten, som alltid sätts i centrum. Du kommer att arbeta i par/team med en fysioterapeut. Enheten arbetar också enligt konceptet Trygg hemgång som kortfattat innebär intensiva insatser och träning med patienter i det egna hemmet efter sjukhusvistelse för att hen ...
2023-01-19 2023-02-09
Socialtjänsten, Tibro kommun Semestervikarier inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg
Som semestervikarie hos oss ges du möjlighet bygga på din kunskap och erfarenhet för en framtid inom såväl vård och omsorg som individ- och familjeomsorg/funktionsnedsättningsområdet. Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 25-28 • Period 2: v. 30...
2022-12-20 2023-04-11