Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Kom och starta upp Svedjans förskola tillsammans med oss
Du förväntas att arbeta för ett gott samarbete och förtroendefulla relationer till barnen och deras vårdnadshavare. Du ska kunna arbeta med både äldre och yngre barn, samarbeta med olika kollegor och se till helheten på förskolan. Sist men inte minst, du är nyfiken på barns lärprocesser och känner lust och glädje i arbetet som förskollärare.
2021-02-26 2021-03-15
Svenljunga kommun, Vård- och omsorg/Hälso- och Sjukvård Enhetschef och utvecklingsledare Svenljunga Vård och omsorg
Vi erbjuder dig ett utvecklande och flexibelt arbete tillsammans med övriga enhetschefer inom socialförvaltningen. Som enhetschef ansvarar du för omsorg, arbetsmiljö, personal och budget. Tjänsten innebär chefskap över den kommunövergripande nattenheten inom Vård och omsorg, där tonvikten ligger på ledarskapet. Det är ett spännande och utmanande arbete där den personliga drivkraften och initiativförmågan är viktig. Den lilla kommunen ger fördelar, bland annat att man snabbt kommer in i arbetet och gemenskapen. Som utvecklingsledare arbetar d...
2021-02-24 2021-03-21
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sommarjobb Parkarbetare
Du kommer att arbeta i ett självständigt team som ansvarar för skötsel av gräsytor. Park- och trädgårdsskötsel består mestadels av gräsklippning och trimning. Visst renhållningsarbete förekommer.
2021-02-18 2021-03-13
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Landbo förskola söker lokalvårdare med köksansvar
Landbo förskola söker lokalvårdare och köksansvarig då vår Anne går i pension. Landbo är en förskola med cirka 65 barn och 14 pedagoger fördelade på fyra avdelningar. Du arbetar huvudsakligen med lokalvård kombinerat med arbetsuppgifter i serveringsköket på Landbo förskola. Du kommer arbeta nära barn och vuxna och det är viktigt att du är flexibel och gillar att samarbeta och kan skapa relationer till både vuxna och barn. I uppgifterna ingår daglig städning, servering och tillagning av frukost, mellanmål, servering av dagens lunch och disk etc....
2021-02-10 2021-02-28
Svenljunga kommun, LSS Stödassistent till Kortidsenheten Lambo för barn och unga
På korttidsenheten Lambo vill vi ge barn och ungdomar en meningsfull vardag och fritid samt vara en del i deras utveckling. Vi arbetar mycket med struktur, rutiner och pedagogiska verktyg. Vi har också ett nära samarbete med såväl föräldrar,skola och andra aktörer kring barnen och ungdomarna. Dina arbetsuppgifter innefattar främst att finnas till som stöd för barnen och ungdomarna, samt arbeta aktivt utefter genomförandeplan. I arbetet ingår bland annat att skapa en trygg och hemlik miljö, hitta på aktiviteter, matlagning samt stöd vid hygienr...
2021-02-08 2021-02-28
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsledare Café Gudagott
Du kommer att arbeta som arbetsledare för anställda och personer som utför arbetsträning och praktik via myndigheter. Tjänsten som arbetsledare innebär att leda det dagliga arbetet i caféverksamheten/tvätteri på Gudarpsgården i Tranemo kommun. Detta innebär arbetsuppgifter såsom att leda och stödja deltagarna i deras utveckling och handleda i de dagliga arbetsuppgifterna. Samt även planering, inköp och service i cafét. Kontakter både internt och externt utgör en stor del av din vardag. Du kommer att samarbeta med övrig personal på arbetsmark...
2021-02-05 2021-02-28
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsterapeut/Fysioterapeut
I arbetsuppgifterna som arbetsterapeut/fysioterapeut ingår att utreda deltagarnas arbetsförmåga genom bland annat kartläggning och bedömning av aktivitetsförmåga. Att möta och stötta människor i arbetsför ålder att närma sig arbete eller studier. Utveckla arbetsstationer och arbetssätt på vår enhet, möta olika individer, att se möjligheter. Tillsammans med kollegor driver du arbetet framåt. En viss del av tjänsten innebär att fortsätta stödja deltagare till nästa steg i deras arbetsrehabilitering. En del av det arbetet sker ute i samhället t...
2021-02-04 2021-03-14
Svenljunga kommun, Lysjö Ro Fritidspedagog till Sexdrega Skola
Vi söker dig som är en engagerad pedagog som vill utvecklas tillsammans med andra. Du kommer att vara en del i ett positivt och utvecklingsintresserat arbetslag. För oss är det viktigt att kunna erbjuda eleverna en verksamhet som lockar och utmanar till lärande och nyfikenhet där både pedagogik och lärmiljö är viktiga verktyg. Det möjliggör vi genom att ha kunniga, ansvarstagande och flexibla pedagoger som lyssnar på eleverna och erbjuder varierande lärsituationer utifrån elevernas utvecklingsnivå och intresse. Vi har stor tillgång till digita...
2021-02-01 2021-02-28
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb/Timanställning inom vård och omsorg 2021
Arbetsuppgifter En omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella för...
2020-12-14 2021-04-30