Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Landboskolan söker en klasslärare till årskurs 1
Du kommer att arbeta som klasslärare i årskurs 1 på Landboskolan och din närmsta kollega heter Ellinor, som också är klasslärare för årskurs 1. Du är bra på att skapa goda relationer och en trygg grupp, något som vi ser som en förutsättning för god kunskapsutveckling för alla elever. Du kommer att ingå i ett arbetslag tillsammans med nio andra pedagoger. Du kommer också ha nära samarbete med elevhälsans professioner.
2023-06-02 2023-06-16
Svenljunga kommun, IFO Socialsekreterare Barn- och unga
Som socialsekreterare med inriktning mot Barn- och unga arbetar du med fokus på barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Vi har ett tydligt systemteoretiskt förhållningssätt där vi sätter personen som är i behov av stöd från oss i centrum och vi tycker att arbetsalliansen och kontinuitet över tid är betydelsefulla delar i förändringsarbetet. Hos oss strävar vi därför efter att det ska vara samma socialsekreterare som möter barnet/den unge under hela tiden som hen har kontakt med oss. Det innebär därför att du kommer att arbeta med...
2023-06-01 2023-07-31
Svenljunga kommun Rektor Förskolan - Centralorten
Vi har ca 120 barn fördelat på fyra förskolor. Vi erbjuder en spännande möjlighet att vara en del av vår omorganisation och bidra till att forma och förbättra vår förskoleverksamhet. Pedagogisk ledning och kvalitetsarbete kommer vara dina främsta verktyg i strävan att bygga en kvalitativ, spännande och meningsskapande verksamhet. Du ser också en framgångsrik föräldra-/familjesamverkan som viktigt och kommer att ha personal- och resultatansvar. Du ingår i en ledningsgrupp där du, med stöd och inspiration från övriga chefer och ledare, får möj...
2023-06-01 2023-06-18
Svenljunga kommun Undersköterska till resursenheten
Resursenheten fungerar som en intern pool inom äldreomsorgen. Arbetet sker på olika verksamheter i hela kommunen, vilket kan innebära att dina arbetsdagar inte alltid börjar på samma plats. Syftet är att täcka upp vid frånvaro på våra tre vård- och omsorgsboenden, vårt korttidsboende och inom våra tre hemtjänstområden. Det dagliga arbetet innebär personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning i vardagen, vissa serviceinsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt aktiviteter med de boende. I arbetet ingår social dokumenta...
2023-05-30 2023-06-25
Svenljunga kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass!
Till Sexdrega skola söker vi nu en förskolelärare i förskoleklass. Du kommer ingå i ett arbetslag med lärare & lärare i fritidshem. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Del av tjänst består av arbete inom skolans fritidshem. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kuns...
2023-05-29 2023-06-23
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Vi söker Studie-och yrkesvägledare till Mogaskolan 7-9 i Svenljunga!
I din roll ska du planera för den sväva vägledningen, på individnivå, men även vara med och utveckla den breda vägledningen tillsammans med skolans ämneslärare. Du är spindeln i nätet när det gäller gymnasieval och gymnasiebesök. Mogaskolan har ett gott samarbete med kringliggande gymnasieskolor, Svenljungas arbetsmarknadsenhet och lokala företag. Du är kontaktperson mot näringslivet när det gäller studiebesök, mässor, PRAO och praktik. Tillsammans med kommunens andra studie-och yrkesvägledare ansvarar du för den röda tråden som löper genom all...
2023-05-24 2023-07-16
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Vi är fyra SO-lärare men vill bli fem!
I din roll ska du planera för, undervisa och bedöma elever i åk 7-9, samt ansvara för kontakt med vårdnadshavare kring elevernas ämnesutveckling. Samarbete med skolans övriga professioner ingår i arbetet.
2023-05-22 2023-06-18
Svenljunga kommun, Svenljunga Ro Resurslärare/specialpedagog på Landboskolan F-3
Du ska vägleda och stötta elever och lärare så att alla elever når så långt som möjligt kunskapsmässigt och växer som människor. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med andra pedagoger samt fritidspersonal och resurspersonal. Du kommer även kunna samarbeta med kommunens centrala elevhälsoteam, med specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och psykolog. Vi är alla viktiga kuggar i hjulet för elevernas utveckling. Som resurslärare/specialpedagog har du en central roll på skolorna där du planerar och organiserar arbetet kring elever i...
2023-05-17 2023-06-09
Svenljunga kommun, Ekonomienheten Flexibel Controller
Vi söker dig som vill ha stimulerande arbetsuppgifter, ansvar och engagerade arbetskamrater i en trevlig arbetsmiljö. Nya utmaningar för kommunen innebär också nya utmaningar för ekonomienheten som helhet. Därför inrättas en ny tjänst som controller. Tjänsten kommer att vara flexibel och kommer att förändras över tid beroende på hur behovet av controllerstödet förändras. Som vår nya controller får du ett brett och varierande arbete. Syftet med tjänsten är att under olika perioder kunna åta sig olika uppdrag. Exempel är att täcka upp för län...
2023-05-10 2023-06-11
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb/timanställning inom vård o omsorg 2023
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är en...
2023-01-20 2023-06-30
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Praktik i Svenljunga kommun på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Som praktikant får du delta i flera olika delar av samhällsbyggnadsförvaltningen, var du lägger fokus kan du själv få möjlighet att påverka efter eget intresse och utbildning. Du får kunskaper om hur den offentliga verksamheten fungerar, ta del av Svenljungas kommuns framtidsplaner och arbetet med att aktualisera dessa. Inom ramarna av din praktik får du följa våra medarbetare inom samhällsbyggnad i vardagen, delta på möten och i politiska beslut samt besöka olika arbetsplatser beroende på vilket område du är intresserad av att praktisera i...
2022-12-09 2023-08-31