Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, Moga Ro Förstelärare Åk F-6 SvA
Är du intresserad av skolutveckling och vill bli en av kommunens förstelärare? Karriärtjänsterna i Svenljunga är inriktade mot skolutveckling och elevernas måluppfyllelse på den egna skolan och kommunens övriga skolor. Din kompetens som förstelärare kommer i första hand användas för att utveckla undervisningen men kan exempelvis komma att användas för att handleda kollegor, skapa pedagogiska mötesplatser, ansvara för ämnesutveckling, stödja blivande kollegor under vfu eller vara mentor under introduktionsperioden. I Svenljunga kommun har vi va...
2023-12-07 2024-01-14
Svenljunga kommun, IFO Förebyggare
Som förebyggare kommer du att arbeta brett gentemot både barn, vårdnadshavare, skola och andra samverkanspartner. Du kommer att arbeta med uppsökande verksamhet och faktiska aktiviteter i syfte att fånga upp barnens behov och intresse. Du kommer att anordna fritidsaktiviteter och stötta i kontakter med förenings- och näringsliv. Du kommer att ha ett stort fokus på integrationsarbete och att vara brobyggare mellan barn, föräldrar och övriga samhällsaktörer. Du kommer att arbeta med förhållningssätt och värdegrund, exempelvis attityder, språkbru...
2023-12-06 2024-01-07
Svenljunga kommun, IFO Ungdomsutvecklare
Som ungdomsutvecklare arbetar du tillsammans med tre kollegor för att skapa goda förutsättningar för att ungdomarna i Svenljunga kommun har en aktiv och meningsfull fritid, en god hälsa samt goda förutsättningar för studier och arbete. Ungdomsutvecklarna ska också arbeta för att främja ungdomarnas delaktighet och inflytande i kommunen så att de får en positiv framtidstro och en faktisk möjlighet till demokratisk påverkan av politiska beslut. Basen i ungdomsutvecklarnas arbete utgörs av den öppna ungdomsverksamheten. Ungdomsutvecklarna arbetar ...
2023-12-06 2024-01-07
Svenljunga kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeut? Välkommen till oss i Svenljunga kommun!
Du kommer att arbeta i ett professionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent som ansvarar för ett geografiskt område. I arbetet ingår bland annat att göra funktions-och aktivitetsbedömningar av patienter, utföra arbetsterapeutiska behandlingar, förskrivning av hjälpmedel, handledning av personal samt intygsskrivning vid bostadsanpassningar. Arbetet bedrivs både i eget boende och på vård- och omsorgsboende. I vårt uppdrag ingår även personer med psykiatrisk diagnos samt personer inskrivna enligt LSS. Vi kan erb...
2023-12-05 2023-12-31
Svenljunga kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Sexdrega skola söker lärare åk 4-6!
Du planerar och genomför undervisning i årskurs 4-6 samt dokumenterar och följer upp eleverna. Du utvecklar undervisningen tillsammans med kollegor i ämneslaget. Vi värdesätter olikheter och en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer för att alla elever ska må bra och nå målen. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att ge barnen en lärande, meningsfull, utmanande och rolig vistelse i våra verksamheter. I ditt arbete finns du till för alla elever på skolan och anammar skolans gemensamma förhållningssätt. Vårt...
2023-12-05 2023-12-31
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska? Välkommen till Svenljunga!
Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i hemsjukvård. Det handlar om att bedöma, planera och följa upp HSL-insatser. Som sjuksköterska har du även ansvar för att handleda och stötta omvårdnadspersonalen samt se till helheten för att ge patienten den bästa omvårdnaden.
2023-11-29 2023-12-23
Svenljunga kommun, Lysjö Undersköterska - nystartad korttidsverksamhet
Som undersköterska hos oss ansvarar du för att tillgodose den boendes individuella behov i vardagen genom god vård och omsorg. Det dagliga arbetet innebär personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning i vardagen, vissa serviceinsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt aktiviteter med de boende. I arbetet ingår social dokumentation - att dokumentera händelser kring de boende och upprätta genomförandeplaner. Vi ser att du uttrycker dig väl i svenska språket - både i tal och skrift. Arbetet hos oss är omväxlande och du ...
2023-11-28 2023-12-14
Svenljunga kommun, VA/Renhållning Rörnätstekniker VA
Som rörnätstekniker arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och möjligheterna att påverka arbetet är goda. Hos oss kommer du att arbeta med drift och underhåll av vårt ledningsnät för vatten, spill och dagvatten. Du ska självständigt eller tillsammans med andra planera och genomföra rörläggningsarbeten. Du ansvarar för inköp av material och dokumentation. I rollen arbetar du bla med schaktning och rörläggning enligt AMA och ska etablera och hantera avstängningar enligt TA-plan. D...
2023-11-13 2023-12-13
Svenljunga kommun, VA/Renhållning Servicepersonal till Moga Returen
Det är dig som besökarna på Moga Returen kommer till med nyfikna frågor om hur de ska sortera sitt avfall så långt uppåt i avfallstrappan som möjligt. Kan besökarens gamla prylar bli nya produkter genom materialåtervinning, fjärrvärme genom energiåtervinning eller få ett fortsätt liv genom att en annan besökare hittar den i återbruket? Har besökaren farligt avfall att lämna gäller det att ställa frågor om innehållet för att vi ska kunna hantera avfallet på ett säkert sätt. Andra uppgifter är att underhålla anläggningen, maskiner och annan utru...
2023-11-10 2023-12-15
Svenljunga kommun, IFO Socialsekreterare Vuxen/Ekonomi
På vår enhet har vi ett tydligt systemteoretiskt förhållningssätt där vi sätter personen som är i behov av stöd i centrum och vi tycker att arbetsalliansen och kontinuitet över tid är betydelsefulla delar i förändringsarbetet. Hos oss strävar vi därför efter att det ska vara en och samma socialsekreterare som möter personen, oavsett vilket behovsområde den har. Det innebär att du som socialsekreterare i vår vuxengrupp behöver vara intresserad av att utreda, bedöma och besluta om biståndsbehov inom såväl ekonomiskt bistånd som missbruk och soci...
2023-10-31 2023-12-17
Svenljunga kommun, IFO Socialsekreterare Barn- och unga
Som socialsekreterare med inriktning mot Barn- och unga arbetar du med fokus på barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Vi har ett tydligt systemteoretiskt förhållningssätt där vi sätter personen som är i behov av stöd från oss i centrum och vi tycker att arbetsalliansen och kontinuitet över tid är betydelsefulla delar i förändringsarbetet. Hos oss strävar vi därför efter att det ska vara samma socialsekreterare som möter barnet/den unge under hela tiden som hen har kontakt med oss. Det innebär att du kommer att arbeta med alla f...
2023-10-30 2023-12-17
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Psykiatrisjuksköterska i hemsjukvården
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i inom hemsjukvård/psykiatri/LSS. Du kommer att samarbeta med ytterligare en sjuksköterska som främst arbetar mot LSS men också psykisk ohälsa. I team kring patienterna ingår du också i nära samarbete med omvårdnadspersonal, personliga assistenter, boendestödjare och rehabpersonal.
2023-10-23 2023-12-17
Svenljunga kommun Timanställda inom socialförvaltningen
Vi söker personer som tillsammans med oss vill/kan arbeta som undersköterska, vårdbiträde, stödassistenter eller som vårdare. Vi söker också dig som kan jobba som personlig assistent eller stödpedagog. Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. G...
2023-10-18 2023-12-17