Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, Administration, SOC Administrativ assistent till individ och familjeomsorgen på socialförvaltningen
Som administrativ assistent på socialkontoret och inom individ och familjeomsorgen, kommer du att jobba i nära samarbetet med socialsekreterarna och chef för ifo. Dessa ska få stöd i sin administration som att inhämta och lämna uppgifter från till exempel klienter eller andra myndigheter, arkivering och dokumentation. Till detta kommer sedvanliga administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även en handläggning av ärenden inom ekonomiskt bistånd, dödsboanmälningar och familjerätt vilket innebär ett klientnära arbete. Du kommer att ha nä...
2021-10-15 2021-10-29
Svenljunga kommun, Moga Ro Är du bildlärare och söker nya härliga lärarkollegor?
I din roll ska du planera för, undervisa och bedöma elever i åk 7-9, samt ansvara för kontakt med VH kring elevernas ämnesutveckling. Du undervisar även elever i grundsärskolan vid något tillfälle per vecka. Du har tillsammans med en kollega ansvaret för en klass på ca 20 elever. I detta uppdrag ingår schemalagd tid för gruppstärkande övningar, planering av elevernas skolveckor, information mm. Samarbete med skolans övriga professioner ingår i arbetet.
2021-09-30 2021-10-24
Svenljunga kommun, Moga Ro Brinner du för matematik, fysik och kemi? Kom och arbeta hos oss i Svenljunga
I din roll ska du planera för, undervisa och bedöma elever i åk 7-9, samt ansvara för kontakt med VH kring elevernas ämnesutveckling. Tillsammans med en kollega har du dessutom klassansvar för ca 20 elever. På schemalagd tid genomför ni gruppstärkande aktiviteter, planerar elevernas skolvecka, delger information mm. Samarbete med skolans övriga professioner ingår i arbetet.
2021-09-27 2021-10-24
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till LSS verksamhet
Som stödpedagog arbetar du i verksamheten, men har också ett utökat uppdrag och ansvar i det pedagogiska arbetet. Stödpedagogen använder, utvecklar och implementerar individuellt anpassade pedagogiska metoder i det vardagsnära arbetet, för att stödja brukares delaktighet och självständighet. Observation och kartläggning av behov, genomförandeplanering, dokumentation samt uppföljning av individuella mål är grunden i arbetet. Stödpedagogen har också ett ansvar att driva den pedagogiska utvecklingen i verksamheten tillsammans med medarbetare oc...
2021-09-21 2021-10-24
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Stödassisten- LSS.
Du kommer att arbeta på olika boende vilket ställer höga krav på flexibilitet och förmågan att anpassa dig till olika situationer och personer, brukare såväl som kollegor. Arbetstiden är förlagd över veckans alla dagar. Sovande jour ingår i arbetstiden.
2021-09-21 2021-10-24
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Timanställning inom vård och omsorg
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete med ett gott bemötande, utifrån brukarens önskan och behov med kvalitet i fokus. Arbetsuppgifterna kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete är att fungera som ett stöd för den enskilde i dennes vardag där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Att arbeta med människor är ett fantastiskt äventyr!...
2021-09-01 2021-10-31