Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, VA/Renhållning Miljöcontroller/verksamhetsutvecklare
Hos avfalls- och VA-enheterna kommer dina arbetsuppgifter präglas av omväxling. Inom avfallsenheten ser vi ett behov av att vässa vår kompetens inom miljöområdet. I din roll kommer du bl.a. arbeta med: - Utveckla verksamhetens egenkontroll i den dagliga verksamheten. - Vara drivande i vårt arbete med att sluttäcka sista delarna av Änglarps deponi. Vilket innebär kontakter med projektörer, entreprenörer och tillsynsmyndighet. - Ta fram kontrollprogram och se till att andra nödvändiga åtgärder utförs för våra andra nedlagda deponier. - Tillse at...
2022-06-22 2022-09-18
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Park- och anläggningsarbetare
Du kommer att arbeta i en liten organisation som består av en arbetsgrupp på fyra personer. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Tjänsten är placerad på kommunförrådet där tre kommunala enheter har sin utgångspunkt. Du kommer att arbeta med • Skötsel och underhåll av våra parker, lekplatser, kommunala gator och badplatser. Även andra arbetsuppgifter förekommer inom förvaltningens verksamhetsområden. Beredskapstjänst ingår.
2022-06-20 2022-07-04
Svenljunga kommun, Moga Ro Skoladministratör Mogaskolan 7-9
Arbetet innebär bland annat elevregistrering, fakturahantering, viss budgetuppföljning, vikariehantering, inköp, personaladministration och lönehantering. Du arbetar som spindeln i nätet och arbetar direkt mot rektor, lärare, övrig personal, samt föräldrar. Du samverkar också med andra skoladministratörer inom barn- och utbildningsförvaltningen.
2022-06-20 2022-07-15
Svenljunga kommun, Elevhälsa Är du lärare ? Specialpedagog? Vill du ha en ny utmaning?
Som specialpedagog ingår du i Lysjös lokala elevhälsoteam. Du får arbeta med både utveckling och stöd tillsammans med kollegor som har annan profession och erfarenhet. Det blir ett härligt team med mycket vilja , engagemang och en stor strävan att utveckla verksamheten för att barn och elever ska lyckas i skolan och i livet. Arbetet blir omväxlande, kräver stor flexibilitet och innebär mycket samverkan med flera externa aktörer. Du blir också en viktig part för att hitta ett systematiskt arbetssätt och hitta effektiva strategier till ett ...
2022-06-17 2022-07-01
Svenljunga kommun, Lysjö Ro Vi söker dig F-3 lärare Hillared skola
Vi ser att du tillsammans med övrig personal driver en verksamhet med eleven i centrum, där fokus ligger på att aktivt hitta strategier för att nå varje elev och stärka hen i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Som lärare får du omedelbar feedback i form av nyfikna frågor, ögonbryn som höjs och diskussioner som uppstår bland eleverna. Du får se hur självförtroenden stärks, kunskaper tas in och hur elever sakta men säkert växer. Till din hjälp har du flera lärarkollegor med olika inriktningar och kunskaper.
2022-06-17 2022-07-04
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut
Du kommer att arbeta i ett professionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut och rehab assistent som ansvarar för ett geografiskt område. I arbetet ingår bland annat att göra funktions-och aktivitetsbedömningar av patienter, utföra fysioterapeutiska behandlingar, förskrivning av hjälpmedel, handledning av personal. Arbetet bedrivs både i eget boende och på vård- och omsorgsboende. I vårt uppdrag ingår även personer med psykiatrisk diagnos samt personer inskrivna enligt LSS. Vi kan erbjuda dig en arbetsplats där du har möjlighet at...
2022-06-15 2022-07-17
Svenljunga kommun, Kostenheten Vikariat köket i Sexdrega
Detta innebär alla köksuppgifter så som matlagning, egenkontroll, beställningar och service ut mot gäst.
2022-06-15 2022-07-10
Svenljunga kommun, Högvads Ro Förskollärare till Överlida
Planera och bedriva undervisning i förskolan. Ge barnen den omsorg som behövs. Driva vårt systematiska kvalitetsarbete framåt tillsammans med arbetslaget.
2022-06-08 2022-06-26
Svenljunga kommun, Högvads Ro Lärare/förstelärare till Överlida
Du ska planera och bedriva undervisning. Vara med och driva utveckling och om du aspirerar på förstelärartjänsten ska du vara en del i vår utvecklingsgrupp. Samverka med kollegor från hela kommunen.
2022-06-08 2022-06-26
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Lysjölids äldreboende och hemtjänst norr
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I...
2022-06-07 2022-07-03
Svenljunga kommun, Vård- och Omsorg Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL, där individens behov alltid skall stå i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Att samverka med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktig del i arbetet.
2022-05-31 2022-06-26
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb/Timanställning inom vård och omsorg 2022
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är e...
2022-01-14 2022-06-30