Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenljunga kommun, Elevhälsa Skolsköterska till Elevhälsan
Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Du ansvarar för skolorna i Sexdrega och Hillared samt för Mogaskolan F-6 i Svenljunga. Du arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande men med åtgärdande och stöttande inslag. Du arbetar enligt basprogram för elevhälsans medicinska insats. För att lyckas i din roll är det viktigt a...
2024-05-20 2024-06-09
Svenljunga kommun, IFO/LSS/Psykiatri Ungdomsutvecklare
Som ungdomsutvecklare arbetar du tillsammans med tre kollegor för att skapa goda förutsättningar för att ungdomarna i Svenljunga kommun har en aktiv och meningsfull fritid, en god hälsa samt goda förutsättningar för studier och arbete. Ungdomsutvecklarna ska också arbeta för att främja ungdomarnas delaktighet och inflytande i kommunen så att de får en positiv framtidstro och en faktisk möjlighet till en demokratisk påverkan av politiska beslut. Basen i ungdomsutvecklarnas arbete utgörs av den öppna ungdomsverksamheten. Ungdomsutvecklarna arbet...
2024-05-20 2024-06-09
Svenljunga kommun Biståndshandläggare äldreomsorg
Som biståndshandläggare utreder, bedömer, beslutar och följer du upp insatser enligt SoL, där individens behov alltid skall stå i centrum. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Att samverka med utförarverksamheter både internt och externt, sjukvård samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. Ge stöd och vägledning till brukare och deras anhöriga.
2024-05-17 2024-06-09
Svenljunga kommun Socialsekretare Barn&Unga
Som socialsekreterare med inriktning mot Barn- och unga arbetar du med fokus på barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Vi har ett tydligt systemteoretiskt förhållningssätt där vi sätter personen som är i behov av stöd från oss i centrum och vi tycker att arbetsalliansen och kontinuitet över tid är betydelsefulla delar i förändringsarbetet. Hos oss strävar vi därför efter att det ska vara samma socialsekreterare som möter barnet/den unge under hela tiden som hen har kontakt med oss. Det innebär därför att du kommer att arbeta med ...
2024-05-15 2024-06-30
Svenljunga kommun, Elevhälsa Socialpedagog med fokus på meningsfull fritid
I ESF-projektet kommer du att jobba direkt med ungdomar från 13 -24 år. Tillsammans med andra professioner på enheten och i nära samverkan med skola, socialtjänst och arbetsmarknadsenheten kommer du att utveckla nya arbetssätt för att förändra situationen för ungdomar med problematisk skolgång eller bristande kontakt med arbetslivet. Du har en viktig roll i att stötta, motivera och inspirera ungdomar att göra en positiv förändring. Du kommer att utveckla och delta i olika gruppverksamheter tillsammans med övrig personal. Innehåll och tema k...
2024-05-15 2024-06-09
Svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenheten Arbetsledare Aktiv Kraft
Vi söker nu en lösningsfokuserad arbetsledare till vår Aktiv Kraft verksamhet. Aktiv Kraft är en arbetsförberedande verksamhet där individer som till en början kan ha låg aktivitetsnivå får stöd till progression mot arbete. Genom din kreativitet finner du lösningar både för enskilda individer men även genom att ha gruppaktiviteter så att personer förbättrar sin hälsa och kan bli anställningsbara. Som arbetsledare hos oss på Arbetsmarknadsenheten kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. I din roll kommer du att möta människor i olika...
2024-05-15 2024-06-02
Svenljunga kommun Är du vår sista pusselbit? Sjuksköterska sökes för arbete inom hemsjukvård.
Sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård. Patientansvar om ca 25 patienter där uppgifter som årskontroller, provtagningar och kvalitetsarbete ingår. Du arbetar i team med enhetschef, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det handlar om att bedöma, planera och följa upp HSL-insatser. Som sjuksköterska har du även ansvar för att handleda och stötta omvårdnadspersonalen samt se till helheten för att ge patienten den bästa omvårdnaden.
2024-05-13 2024-06-10
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Ledare vattengymnastik
Vi erbjuder ett omväxlande socialt arbete där du får bidra till en mer trivsam vardag för kommunens invånare. Arbetsuppgifterna är att hålla i vattengymnastik något eller några pass i veckan under höst och vårsäsong.
2024-05-06 2024-06-01
Svenljunga kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass!
Till Sexdrega skola söker vi nu en förskolelärare i förskoleklass. Du kommer ingå i ett arbetslag med lärare & lärare i fritidshem. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Del av tjänst består av arbete inom skolans fritidshem. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kuns...
2024-04-30 2024-05-26
Svenljunga kommun, Hälso- och sjukvård Välkommen till oss i sommar!
Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i hemsjukvård. Det handlar om att bedöma, planera och följa upp HSL-insatser. Som sjuksköterska har du även ansvar för att handleda och stötta omvårdnadspersonalen samt se till helheten för att ge patienten den bästa omvårdnaden.
2024-04-12 2024-06-10
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Vill du göra skillnad i sommar? Sök sommarjobb hos oss! Vård och omsorg
Ett omväxlande arbete som sätter kreativiteten på prov och är utvecklande på många plan! Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra omvårdnadsarbete, det kan handla om personlig omvårdnad och hygien, ge medicin, hjälpa till vid måltider, och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna kan även inköp, städ, tvätt samt fritidsaktiviteter ingå. Gemensamt för allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen är att vi arbetar med människor som behöver hjälp och stöd i sin vardag, där syftet är att främja medborgarens individuella förmågor. Det är...
2024-01-12 2024-06-30