Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till IaF, placeringar barn och unga.
Du arbetar i nära kontakt med barn och ungdomar i placering och dennes familjehem. Du gör kontinuerliga uppföljningar via hembesök samt barnsamtal, i detta ingår att bedöma huruvida familjehemsvård skall fortskrida eller förändras. I rollen som barnsekreterare ingår kontakt med vårdnadshavare/ biologiska föräldrar. Inom enheten arbetar du aktivt med familjehemssekreterarna som i sin tur är stödet för familjehemmet. Viss del utredningsarbete ingår som bland annat att hantera anmälningar, skriva övervägande till socialnämnden samt vårdnadsöverfl...
2021-05-12 2021-06-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Nivrenaskolan
Tjänsten omfattar undervisning i spanska för årskurserna 6-9 samt eventuell viss undervisning i svenska för årskurs 7-9. Mentorskap för en klass tillsammans med en annan lärare ingår också i tjänsten.
2021-05-12 2021-05-28
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Speciallärare till Vuxenutbildning
Målet för de skolformer som ingår i kommunernas vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimule-ras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Arbetsuppgifterna består av: - Stödja och ge verktyg till lärare - Stödja och stimulera elever i sitt lärande - Elevkontakt som bland annat innebär: stöd i undervisning, betygsättning, genomförande av bedömningsuppgifter. Du kommer behöva samarbeta med k...
2021-05-11 2021-06-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Nivrenaskolan
Tjänsten omfattar undervisning i musik för årskurserna 7-9. Mentorskap för en klass tillsammans med en annan lärare ingår också i tjänsten.
2021-05-11 2021-05-28
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Förvaltare till Drakfastigheter
Som förvaltare arbetar du i huvudsak med; • Att upprätta budget och prognoser med månadsvis uppföljning • Att ansvara för underhållsplaner • Att ansvara för och upprätta förvaltarplaner • Att vara kundansvarig • Uthyrning och införhyrning • Fastighetsplanering • Att ha ett övergripande ansvar att utveckla, bevara och förbättra kommunens fastigheter Du kommer att ansvara för den juridiska, ekonomiska och tekniska förvaltningen inom ditt ansvarsområde. I din roll kommer du att samarbeta med våra andra förvaltare, förvaltningsassistenter, b...
2021-05-11 2021-05-30
Bolagsverket, Företagsregistreringsavdelningen Ekobrottsspecialist
Vi förstärker nu med ytterligare en ekobrottsspecialist inom området för vårt brottsförebyggande arbete. Tjänsten är placerad på Registreringsenhet 3 som även ansvarar för registret över verkliga huvudmän, registret mot penningtvätt samt samordning av det brottsförebyggande arbetet inom Bolagsverket. Arbetet som ekobrottsspecialist innebär att du arbetar självständigt men i nära samarbete med våra handläggare och nuvarande specialist. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • hantera, bedöma och fatta beslut i myndighetens granskningsärenden...
2021-05-11 2021-05-30
Bolagsverket, Företagsregistreringsavdelningen Handläggare, brottsförebyggande
Företagsregistreringsavdelningen består av tre enheter och vårt uppdrag är att serva allmänheten och svenskt näringsliv med granskning och registrering av inkommande bolagshandlingar. Vi ger information kring företag och företagande via telefon på svenska och engelska. Registreringsenhet 3 hanterar registret över verkliga huvudmän och registret mot penningtvätt, men ansvarar även för samordningen av Bolagsverkets arbete med ekobrottsfrågor. Vi behöver nu fler drivna och nytänkande handläggare som vill vara med och vidareutveckla myndighetens ...
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i Samhällskunskap i kombination med annat ämne
Du kommer att vara lärare i samhällskunskap och ett ämne till beroende på din behörighet. Du kommer att vara mentor för en klass och vara en viktig del av ett av våra arbetslag där vi tillsammans arbetar med att utveckla vår utbildning till den allra bästa.
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent
Arbetet innebär att du måste klara av att sätta gränser. Du måste vara tålmodig, lyhörd och lugn. Du bör kunna känna dig bekväm med att handskas med utmanande situationer, så som t.ex. aggressionsutbrott. Du kommer att ha kontakt med föräldrar, skola, habiliteringen och andra som är involverade i personernas vardag. Arbetet innebär också städning, matlagning, olika ansvarsuppdrag i verksamheten så som inskolning av vikarier, dokumentation, lägga schema. I arbetet förväntas du både kunna jobba självständigt, men även samarbeta i grupp. Du måst...
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Delfinen barn- och ungdomsboende
Arbetet innebär att du måste klara av att sätta gränser. Du måste vara tålmodig, lyhörd och lugn. Du bör kunna känna dig bekväm med att handskas med utmanande situationer, så som t.ex. aggressionsutbrott. Du kommer att ha kontakt med föräldrar, skola, habiliteringen och andra som är involverade i personernas vardag. Arbetet innebär också städning, matlagning, olika ansvarsuppdrag i verksamheten så som inskolning av vikarier, dokumentation, lägga schema. I arbetet förväntas du både kunna jobba självständigt, men även samarbeta i grupp. Du måste...
2021-05-11 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Fritidsledare/Badvärd till Stödehuset
I rollen som fritidsledare/badvärd arbetar du med alla förekommande arbetsuppgifter inom fritidsgården och simhallen. Det handlar om lokalvård, kassa, försäljnings- och receptionsarbete. badbevakning, utföra viss teknisk service samt i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Arbetsrotation är en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att du kan skapa goda relationer med ungdomar och har ett gott bemötande och service till dem som nyttjar aktiviteterna. Kvälls- och helgtjänstgöring. Samverkan inom enheten liksom andra enheter inom avdelni...
2021-05-11 2021-06-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SO till Nivrenaskolan
-Tjänsten omfattar undervisning i alla 4 SO-ämnen. Mentorskap för en klass tillsammans med en annan lärare ingår också i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-21
Bolagsverket, IT-avdelningen Systemutvecklare till agila team
Vi på it-avdelningen är mitt inne i en spännande utvecklingsresa där vi förnyar stora delar av IT-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter och innovationer för att bidra till Bolagsverkets utveckling framåt. För att komma ännu längre på vår utvecklingsresa behöver vi fler drivna och nytänkande systemutvecklare som vill vara med och påverka och driva förändring. Vi tror på att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och därför präglas vårt arbete av samarbete och dialog. Som systemutvecklare kommer du därför vara en del av ett självsty...
2021-05-10 2021-05-30
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Enhetschef till Kultur- och fritidsförvaltningen, ungdomsavdelningen
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda och samordna enhetens arbete. Du har personal och budgetansvar för omkring tio medarbetare. Du kommer bland annat att leda arbetet med att bygga upp en ny mötesplats för unga i centrala Sundsvall. Du bedriver ett coachande ledarskap och arbetar ständigt för att främja en god arbetsmiljö. Arbetet innebär många kontaktytor inom kommunen men även externt med till exempel föreningsliv, organisationer och evenemangsanordnare. I din vardag vägleds du av Sundsvalls kommuns värdegrund och av värdeorden...
2021-05-10 2021-05-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Vallens skola
Du kommer att arbeta som ämneslärare i årskurs 6 med en kollega. Dina ämnen blir svenska och samtliga so-ämnen. Du kommer också att dela på mentorskapet i årskurs 6. Under vissa av de lektioner där du själv ansvarar för den planerade undervisningen finns din kollega med i klassen. Precis som du finns med under några av kollegans lektioner. Alternativt arbetar ni i halvklass med era egna ämnen. Du kommer att tillhöra arbetslag 3-6 och ämneslag f-6. Vi erbjuder dig en tjänst som ger dig stora möjligheter att fokusera på planering, genomförande o...
2021-05-10 2021-05-21
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Musik/ SO år 3-9 till Stöde Skola
Huvuduppdraget i tjänsten är lärare i ämnet musik i år 3-9, samt viss undervisning i SO - ämnet. Som lärare vid Stöde skola är du även mentor för en grupp av elever tillsammans med en kollega.
2021-05-10 2021-05-21
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska, tillsvidaretjänst, till Thulegårdens Äldreboende i Matfors
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mella...
2021-05-10 2021-05-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och Studiehandledare i Rumänska till CFL
Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Kartläggning av elevens kunskaper är en obligatorisk del i arbetet med eleverna. Även prövningar inom modersmålet kan ingå. I arbetsuppgifterna kan även studiehandledning inom olika ämnesområden ingå.
2021-05-10 2021-05-23
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och studiehandledare i Tagalog till CFL
Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Kartläggning av elevens kunskaper är en obligatorisk del i arbetet med eleverna. Även prövningar inom modersmålet kan ingå. I arbetsuppgifterna kan även studiehandledning inom olika ämnesområden ingå.
2021-05-10 2021-05-23
Statens tjänstepensionsverk Enhetschef till It-stöd för förmåner och utbetalning
Som enhetschef ansvarar du för personalen samt ledning och styrning av det dagliga arbetet. Du behöver specifikt vara insatt i teamens leveranser samt hantering av riktlinjer och stöd i olika it-processer. Detta sker genom att arbeta med förbättringar för att följa vår ständiga utveckling av våra agila arbetssätt. Det är också viktigt att du har ett coachande förhållningssätt som motiverar och ger personalen möjlighet att själv ta ansvar för sitt arbete. SPV genomgår ett förändringsarbete inom verksamhetsstyrning och nya arbetssätt. Förnyelsen...
2021-05-07 2021-05-23
Sundsvall Logistikpark AB Ekonomicontroller till Sundsvall Logistikpark AB
Som ekonomicontroller är du experten och ansvarar för våra ekonomiska flöden. Du är redovisningsansvarig med möjlighet att vara med och påverka och även vara delaktig i verksamhetens utveckling. I din roll ingår du i Koncernekonomirådet samt i Stadsbackens ekonomiråd. Du medverkar vid styrelsemöten och presenterar ekonomiska analyser såsom utfall och budget. Du har löpande kontakter med bolagets externa och förtroendevalda revisorer. Du är administrativt ansvarig och har kontroll över bolagets pensions- och försäkringsfrågor. Du bistår VD s...
2021-05-07 2021-05-28
Servicecenter Servicecenter Kommunikation söker en medarbetare med inriktning främst på grafisk form.
Digitala kommunikationstjänster exempelvis: • webbpublicering och redaktionellt arbete • nyhetsbrev, enkäter och e-tjänster • utbildning och support för redaktörer • tillgänglighetskontroll. Tryckproduktion, exempelvis: • produktions- och inköpsplanering • idé, koncept och rådgivning • formgivning, layout och redigering • bildbearbetning och pre...
2021-05-07 2021-05-21
Servicecenter Servicecenter Kommunikation söker en medarbetare med inriktning som kommunikatör.
I rollen arbetar du självständigt som kommunikatör med olika uppdrag, exempelvis: • ta fram kommunikationsplaner och genomföra kommunikationsinsatser • producera redaktionella texter, grafiskt material och film • publicering på intern- och externwebb och i sociala medier • nyhetsbrev, enkäter och e-tjänster • utbildning och support för webbredaktörer.
2021-05-07 2021-05-21
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till Bredsands skola och Högoms skola
Tjänsten är en ren musiklärartjänst. På Bredsands sola ansvarar man för musikundervisningen från F-6 och på Högom för år 4-6. I nuläget är tjänsten totalt på 70% fördelat på 50% på Bredsand och 20% på Högom. Om intresse finns kan det bli aktuellt med en utökning utav tiden på Bredsans utifrån behov på skolan och kompetens hos den sökande.
2021-05-06 2021-05-23
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Stödassistent till Gruppbostad, Bogserarvägen
Vårt övergripande uppdrag är att ge god omvårdnad, stöd och service till personer med autism och eller utvecklingsstörning. Utöver de dagliga behoven och önskemålen ansvarar du även för dokumentation, reflektion med kollegor, städning, matlagning, kontakter med andra professioner, hjälp och stöd med personlig omvårdnad samt planering och genomförande av olika aktiviteter. Du ska arbeta med struktur och rutiner utifrån verksamhetskrav och med individens behov i centrum. Som stödassistent ansvarar du för att genomförandeplan skrivs och följs u...
2021-05-06 2021-05-30
1 2 3 >