Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk F-3 till Sundsvalls Montessoriskola
Du kommer undervisa i samtliga ämnen förutom de praktiska/estetiska ämnena. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Du kommer ingå i ett arbetslag F-3 där du deltar i arbetet med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund.
2023-06-09 2023-06-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog till Bergsåkers skola
Arbete på fritidshem, rastvärd och som resurs i klass. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du förväntas delta aktivt i att gemensamt planera och följa upp verksamheten.
2023-06-07 2023-06-21
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska 40% till Lidens skola
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsnät...
2023-06-07 2023-06-21
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär till Distriktsveterinärerna Sundsvall
Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Smådjurspraktiken dominerar vår verksamhet, men i området finns även nötkreatur, får och hästar vilket alltså även passar dig som har ett intresse för stordjur. Som veterinär ingår beredskap som en naturlig del av arbetet och på beredskapstid får du möta alla djurslag. Du har ett stort stöd av kollegor som är måna...
2023-06-07 2023-08-28
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Personlig assistent
Tjänsten är hos en man på 57 år med neurologisk funktionsnedsättning som bor i Granloholm. Den personliga assistansen utförs där han befinner sig. Ditt uppdrag är att stödja honom i de behov han har. Arbetsuppgifterna utförs enligt daglig planering tillsammans med honom. Du arbetar utifrån upprättad genomförandeplan samt dagliga rutiner. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat förflyttning, hushållssysslor, matlagning, personlig hygien, användande av hjälpmedel samt aktiviteter som brukaren vill göra. Han tycker bland annat om att se på ishock...
2023-06-07 2023-06-21
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Personlig assistent
Tjänsten är hos en kvinna på 56 år med ALS, som är boende på Alnö. Den personliga assistansen bedrivs där hon befinner sig. Hon är rullstolsbunden och ditt uppdrag är att stödja henne i de behov hon har. Arbetsuppgifterna utförs enligt daglig planering tillsammans med henne. Du arbetar utifrån upprättad genomförandeplan och arbetsuppgifterna innefattar bland annat förflyttning, använda hjälpmedel samt annan utrustning, personlig hygien, tvätt, städ, inköp och aktiviteter. Brukaren tycker bland annat om promenader, djur och natur samt café- och...
2023-06-07 2023-06-21
Bolagsverket, It-avdelningen IT specialist mot it-drift
Är du en nyfiken person som har ett stort intresse för teknik och vill göra samhällsnytta? Hos oss blir du en del av en tajt enhet med engagerade kollegor som sprider kunskap, jobbar i team och hjälper varandra. Till vår drift söker vi nu en it specialist med inriktning mot it-drift som vill jobba med oss. Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa där vi hela tiden utforskar ny teknik i syfte att lösa problem och bygga tjänster som direkt ger värde för våra kunder. Tillsammans säkerställer vi en stabil drift i våra produktionssystem/it-tjä...
2023-06-05 2023-06-25
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Fritidshem/Fritidspedagog till Skönsmons skola
Lärare/Fritidspedagog i fritidshem.
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som förskollärare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit.
2023-06-02 2023-06-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som barnskötare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit.
2023-06-02 2023-06-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Sundsvalls gymnasium, 50%
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett professionsnä...
2023-06-02 2023-06-23
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare trä och metallslöjd till Nivrenaskolan
Som lärare hos oss kommer du att ha en unik möjlighet att forma och inspirera elevernas kreativa processer. Under kommande läsår undervisar du i åk 3-6. Utifrån din behörighet kan din tjänst förändras från år till år. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • Planera och genomföra engagerande lektioner i trä och metall enligt läroplanen för årskurs 3-6. • Bedöma och utvärdera elevernas framsteg och anpassa undervisningen därefter. • Skapa en positiv och stöttande klassrumsmiljö som främjar elevernas kreativa utveckling och självförtroende. •...
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevcoach till Nivrenaskolan
I rollen som elevcoach jobbar du långsiktigt, förbyggande och främjande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • Arbeta nära eleverna för att identifiera och adressera deras individuella behov och utmaningar. • Ge stöd och vägledning till elever i sociala, känslomässiga och akademiska frågor. • Stötta elevernas framsteg och välbefinnande. • Samarbeta med lärare, föräldrar och andra skolpersonal för att skapa en holistisk och samordnad elevvård. • Utveckla och leda workshops och aktiviteter som främjar elevernas sociala färdigheter och själv...
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 eller 4-9 till Nivrenaskolan
Som lärare hos oss kommer du att ha en unik möjlighet att forma och inspirera elevernas språkutveckling i två viktiga ämnen. Utifrån din behörighet kommer din tjänst att se olika ut från läsår till läsår. Kommande läsår kommer du att tillsammans med en kollega att ansvara för två klasser i åk 6, vilket innebär att: • Planera och genomföra engagerande lektioner i svenska och engelska enligt läroplanen för årskurs 4-6. • Bedöma och utvärdera elevernas framsteg och anpassa undervisningen därefter. • Skapa en positiv och stöttande klassrumsmiljö so...
2023-06-02 2023-06-16
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Nacksta Hemtjänst
Du ska utifrån ett professionellt förhållningssätt ge omvårdnad och serviceinsatser av god kvalité till våra vård och omsorgstagare. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge omvårdnad och service till vård och omsorgstagaren med en god kvalité. • Kontaktmannaskap, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård och omsorgstagaren. • Upprätta och följa upp genomförandeplanen i dialog och delaktighet med vård och omsorgstagaren. • Städ, tvätt, aktivitet samt olika serviceinsatser som vård och omsorgstagaren är beviljad. • Dokumentation enligt So...
2023-06-01 2023-06-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till dagbarnvårdarna Njurunda
På Kotten kommer du tillsammans med ett arbetslag bedriva undervisning och omsorg för barnen. I dagbarnvårdarens hem kommer du vara ett stöd och resurs för ett barn med särskilda behov.
2023-06-01 2023-06-16
Drakfastigheter Drifttekniker - Brand
Rollen innebär att du är den som tillsammans med de olika verksamheter som hyr av Drakfastigheter eller av oss inhyrda lokaler har ett fungerande Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA). Utförare av brandsyn/SBA-arbete tillsammans med verksamhet samordnar åtgärder efter besiktning, ansvarar för korrekt dokumentation och skyltning. Du upprättar underlag för förebyggande underhåll inom området och utfärdar tillstånd för heta arbeten samt att du är sakkunnig vid ombyggnationer. I rollen som Drifttekniker (Brand) ingår arbetsuppgifter så som att ...
2023-05-31 2023-06-21
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till S:t Olofsskolan
Undervisning Idrott & Hälsa, förskoleklass upp till åk 4.
2023-05-31 2023-06-18
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Bredsands skola
Tjänsten innebär att undervisa elever i en särskild undervisningsgrupp. Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du också för uppföljning och utvärdering av stödet till eleverna. I samarbete med skolans EHT så ansvarar du för att förändra stödinsatserna vid behov. Du förväntas också ha ett nära samarbete med elevernas vårdnadshavare kring elevernas utveckling och lärande. I tjänsten ingår också att vara arbetslagsledare för de som arbetar i d...
2023-05-31 2023-06-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i franska till CFL, 30%
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar. All undervisning sker på plats så distans- och/eller fjärrunder...
2023-05-31 2023-06-14
Servicecenter Kock till Sundsvalls Mat & Måltider, vikariepoolen
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls Mat & Måltider och i nära samarbete med våra kunder vill skapa en bra måltidsupplevelse för våra matgäster. Det är ett varierande arbete som omfattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer. I våra kök arbetar kockar och måltidspersonal, kök med två eller fler medarbetare leds av en köksansvarig kock. Köket är en central plats på skolan, förskolan eller äldreboendet. Det innebär att ett respektfullt samarbete och samverkan med ...
2023-05-31 2023-06-16
Servicecenter Kock till Sundsvalls Mat & Måltider, Uslands skola
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls Mat & Måltider och i nära samarbete med våra kunder vill skapa en bra måltidsupplevelse för våra matgäster. Det är ett varierande arbete som omfattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett mottagningskök. Vissa administrativa arbetsuppgifter ingår. Vi tillämpar arbetsrotation. I köket arbetar sammanlagt fyra medarbetare, köket leds av en köksansvarig kock. Köket är en central plats på skolan. Det innebär att ett respektfullt samarbete och samverkan med övrig verksamhet är en vikt...
2023-05-31 2023-06-18
Servicecenter Kock till Sundsvalls Mat & Måltider, Vallens skola och förskola
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls Mat & Måltider och i nära samarbete med våra kunder vill skapa en bra måltidsupplevelse för våra matgäster. Det är ett varierande arbete som omfattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer. Vi tillämpar arbetsrotation. I respektive köket arbetar 2 kockar som vi nu kommer att utöka med sammanlagt en tjänst som fördelar sin arbetstid mellan de båda köken. Köken leds av en köksansvarig kock. Köket är en central plats på skolan oc...
2023-05-31 2023-06-16
Servicecenter Kock till Sundsvalls Mat & Måltider, Västermalms gymnasium
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls Mat & Måltider och i nära samarbete med våra kunder vill skapa en bra måltidsupplevelse för våra matgäster. Det är ett varierande arbete som omfattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer. Vi tillämpar arbetsrotation. I köket arbetar sammanlagt 10 kockar och måltidspersonal, köket leds av en köksansvarig kock. Köket är en central plats på skolan. Det innebär att ett respektfullt samarbete och samverkan med övrig verksamhet är...
2023-05-31 2023-06-16
Servicecenter Kock till Sundsvalls Mat & Måltider, Vagott
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls Mat & Måltider och i nära samarbete med våra kunder vill skapa en bra måltidsupplevelse för våra matgäster. Det är ett varierande arbete som omfattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Vissa administrativa arbetsuppgifter förekommer. Vi tillämpar arbetsrotation. I köket arbetar sammanlagt 8 kockar och måltidspersonal, köket leds av en köksansvarig kock. Köket är en central plats på äldreomsorgens servicehus och skolan. Det innebär att ett respektfullt samarbete och samv...
2023-05-31 2023-06-18
1 2 3 >