Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun Simhallschef till Njurundahallen
I rollen som simhallschef ansvarar du för att leda, planera och samordna arbetsplatsens arbete utifrån dess mål och beslutsprocesser. Du arbetar kontinuerligt med utveckling av verksamhet och medarbetare. Du arbetar viss del av din tjänst i den dagliga verksamheten som exempelvis badbevakning och simskola. Du har personalansvar för sju heltidsanställda medarbetare samt budgetansvar. Som simhallschef jobbar du i nära dialog med Drakfastigheter. Du företräder även anläggningen i kontakten med andra aktörer som exempelvis skolor, företag, förening...
2021-02-25 2021-03-21
Bolagsverket, IT-avdelningen Sektionschef It-tjänsteleverans
Till enheten för it-tjänsteleverans söker vi dig som vill vara med och att leda och vidareutveckla vår It-verksamhet inför framtidens utmaningar. Enheten ingår i it-avdelningen och ansvarar för att säkerställa att it-lösningarna möter verksamhetens behov. Som chef i första linjen har du en viktig roll i vår förändringsresa. Du ansvarar för c:a 16 medarbetare och förutom personal- och budgetansvar ingår i arbetet att coacha, leda, samordna, planera och stötta verksamhet och medarbetare inom sektionens arbets- och ansvarområden för att bidra til...
2021-02-24 2021-03-11
Bolagsverket, IT-avdelningen it-arkitekt
Till Enheten för IT-arkitektur, Metod och Kvalité, söker vi dig som är lösningsarkitekt och som vill arbeta med ett brett spektrum av arbetsuppgifter. I din roll ansvarar du för att utveckla it-stödets arkitektur samt bidra till vidareutveckling av Bolagsverkets övergripande it-arkitektur (målarkitektur), principer, arbetssätt, processer och rutiner kopplat till detta område. Du har djup kunskap inom ditt specialistområde och du känner dig trygg i att designa, utvärdera och driva arbetet inom detsamma. Du har koll på den senaste tekniken och ...
2021-02-23 2021-03-01
Sundsvalls kommun Socialsekreterare till Bostadssociala gruppen
Som socialsekreterare på Bos-gruppen arbetar du med myndighetsutövning genom att utreda behovet av bistånd till bostadssociala hyreskontrakt genom att besluta om bistånd eller genom avslag. Du tar självständiga beslut utifrån socialtjänstens delegationsordning. Arbetet är varierande och du kommer förutom att utreda behov av bistånd även vara delaktig i att ta emot och hantera felanmälningar, ingå i ett nära samarbete med dina blivande kollegor och SBC rehab. Du kommer även att ansvara för kontinuerliga uppföljningar av de beviljade besluten gä...
2021-02-22 2021-03-11
Sundsvalls kommun Verksamhetschef till stöd och omsorg
Rollen som verksamhetschef ställer höga krav på kunskap inom aktuella lagar och föreskrifter. Du är den som driver verksamheten med tydlighet mot nämndens och förvaltningens mål samt säkerställer att verksamheten drivs utifrån ett resurseffektivt arbetssätt där fokus är ordning och reda i ekonomin och att skattemedlen används korrekt på ett kostnadseffektivt sätt. Du har mycket god förmåga att skapa framgångsrika verksamheter där både medarbetare och brukare är nöjda. Du värnar om en god arbetsmiljö där det systematiska arbetsmiljöarbetet är e...
2021-02-22 2021-03-14
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Handledare av säsongspersonal - sommaren 2021
Under sommaren finns ett antal av Sundsvalls kommuns sommarjobbare hos oss på Parkavdelningen. Ungdomsledare/Handledarens roll är att handleda sommarjobbare, och själv delta i arbetet med värdeskapande grunder. Du kommer delta i praktiska sysslor i våra utomhusmiljöer. Arbetsuppgifterna består främst av skötsel och underhåll av kommunens parker och grönytor såsom rensning av rabatter, plantering, städning, vattning och gräsklippning
2021-02-22 2021-03-14
Sundsvalls kommun Enhetschefer till Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun jobbar med tillitsbaserad ledning och styrning samt ett arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Som enhetschef har du det yttersta ansvaret för en enhet inom Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård där du ska säkerställa ett verksamhetsnära och fullgott administrativt, psykosocialt och professionellt stöd i kärnverksamheten. I rollen som enhetschef är ditt fokus att arbeta med det som skapar värde för medborgaren. Du ska vara tydlig i din information, välkomna oliktänka...
2021-02-22 2021-03-11
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Kock med driv och engagemang till Sundsvalls Mat & Måltider – Bergsåkers skolrestaurang
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls Mat & Måltider och i nära samarbete med skolan vill vara med att sätta Bergsåkers skolrestaurang på den offentliga måltidskartan. Det är ett varierande arbete som innefattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. I köket arbetar sammanlagt 5 kockar.
2021-02-22 2021-03-19
Sundsvalls kommun Löneadministratör
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bl.a. av: • Handläggning av löner och arvoden, pensionsfrågor samt viss uppföljning kontroll av löner. • Stöd till chefer och anställda i avtalsfrågor kopplade till löneområdet. • Stöd/utbildning inom självservicefunktion för löne- och arbetstidshantering. • Svar på förfrågningar från olika myndigheter. • Stöd/utbildning inom självservicefunktion för löne- och arbetstidshantering.
2021-02-17 2021-03-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Skogsbackens förskola
Enligt styrdokument gällande arbetsuppgifter för förskollärare. Som förskollärare utgår du från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera verksamheten så att den utvecklas i enlighet med läroplanens mål.
2021-02-17 2021-03-03
Bolagsverket Grafisk designer
Vi på kommunikationsenheten är mitt i en spännande utvecklingsresa. Vi håller på att bygga ett nytt och starkt team för att kunna axla vårt uppdrag att lyfta Bolagsverkets kommunikation till högre höjder. Tillsammans behöver vi utveckla nya arbetssätt, ta fram nya verktyg och skapa nya processer för att kunna jobba mer effektivt och kvalitativt med vår kommunikation. Därför behöver vi dig en kreativ och idéstark grafisk formgivare som sätter kundens behov i fokus. Som grafisk formgivare kommer du bli en del av ett kompetent team med mycket e...
2021-02-15 2021-02-28
ServaNet Planeringsingenjör till ServaNet
ServaNet AB ägs av Sundsvall Elnät AB, Timrå kommun, Hemab AB, Ånge kommun, Ragunda kommun och Strömsunds kommun. Vårt uppdrag från våra ägare är att utveckla och förvalta det optiska fibernätet. Du kommer att arbeta i de kommuner vi är verksamma i och din placeringsort kan vara i Sundsvall, Ånge, Stugun eller Härnösand. Tjänsten ingår i en planeringsprocess där vi som arbetar är planeringsingenjörer och beredare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att projektera, planera och kalkylera projekt i vårt optiska fibernät inom verksamhetso...
2021-02-15 2021-03-07
Bolagsverket, Stab Vikarierande kommunikatör
En av våra kommunikatörer ska gå på föräldraledighet och därför behöver vi stärka upp vårt team med dig en driven kommunikatör och en stark skribent som är intresserad av digital kommunikation. Vi på kommunikationsenheten är mitt i en spännande utvecklingsresa där vi håller på att bygga ett nytt och starkt team för att kunna axla vårt uppdrag att lyfta Bolagsverkets kommunikation till högre höjder. I den här rollen kommer du till stor del arbeta med verksamt.se ett myndighetssamarbete mellan bland annat Skatteverket, Tillväxtverket, Bolags...
2021-02-15 2021-02-28
Sundsvalls kommun Biträdande miljöchef till miljökontoret
Din främsta arbetsuppgift är att tillsammans med övrig ledning ansvara för en god samordning av miljökontorets verksamhet där visioner, miljönytta och måluppfyllelse är vägledande i planering, organisation och personalansvar. I dina arbetsuppgifter ingår att prioritera, fördela och följa upp arbetsuppgifter inom kontoret. En viktig del i arbetet är att inspirera medarbetarna och ta tillvara på initiativ och förslag som kommer fram samt att du genom ett nära ledarskap uppmärksammar, stödjer och följer upp personalens insatser. Du kommer även att...
2021-02-12 2021-03-07
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)
Som socialsekreterare ansvarar du för att utreda anmälningar och ansökningar om barn och unga som kan behöva stöd eller skydd inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av unga (LVU). Du arbetar även med verkställighet och uppföljning av öppenvårdsinsatser, vissa placeringar samt unga lagöverträdare. Verksamhetens mål är att de barn och unga som är i behov av våra insatser ska få den möjligheten genom våra utredningar som klargör behovet för barn och deras föräldrar. Arbetet är utmanande och ger möjlighet till personlig utveckli...
2021-02-12 2021-03-04
Sundsvalls kommun Projektledare - Idrottspolitisk strategi
Vi söker en projektledare som kommer ansvara för att tillsammans med företrädare i arbetsgruppen leda arbetet med att ta fram en idrottspolitisk strategi. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att ansvara för sammankallande, hålla i planering och genomförande av aktiviteter samt att skriva fram förslag till strategi. Uppdraget finns beskrivet i projektdirektivet som du kan läsa via en länk under rubrik övrigt.
2021-02-12 2021-03-03
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Utbildningsledare till Yrkeshögskolan Mitt i Sundsvall
Som utbildningsledare är du ansvarig och den samlade länken i utbildningen. Du som utbildningsledare planerar, leder och administrerar det dagliga arbetet. I ett nära samarbete med näringslivet och verksamhetschef arbetar du med utbildningens upplägg, struktur och innehåll. Arbetet innebär också att du kommer att jobba med rekrytering av föreläsare, samt undervisa själv. Du ansvarar för handledning, bedömning och betygsättning. Du kommer också att arbeta med att stödja och bistå studerande och vara Vuxenutbildningens kontakt gentemot Yrkeshögsk...
2021-02-12 2021-02-28
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Vretens förskola
Vi söker en legitimerad förskollärare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt gemensamma pedagogiska arbete. Ditt arbete sker i enighet med målen i läroplanen och du ansvarar för att arbetet genomförs så att barnen ges förutsättningar för utvecklig och lärande.
2021-02-11 2021-03-04
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Sundsvall Sommarvikarier till Ersta hemtjänst, Sundsvall Syd
Inom hemtjänsten jobbar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. För att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter ger vi dig en introduktion i vårt arbetssätt och i våra rutiner. Vi kommer att utbilda dig i basala hygienrutiner samt att ...
2021-02-10 2021-04-04
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Sundsvall Sommarvikarier till Ersta hemtjänst, Sundsvall Nord
Inom hemtjänsten jobbar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. För att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter ger vi dig en introduktion i vårt arbetssätt och i våra rutiner. Vi kommer att utbilda dig i basala hygienrutiner samt att ...
2021-02-10 2021-04-04
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Parkarbetare - sommaren 2021
Arbetsuppgifterna består främst av skötsel och underhåll av kommunens parker och grönytor såsom rensning av rabatter, plantering, städning, vattning och gräsklippning
2021-02-10 2021-02-28
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska, tillsvidaretjänst, till Solgårdens Äldreboende i Indal
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde snarast. Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydels...
2021-02-10 2021-03-07
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska eller sjuksköterska Kväll och natt
I våra verksamheter arbetar du för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem, vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boenden. Vi har såväl somatisk vård som psykiatri, vård för personer med funktionsnedsättning och korttidsvård och demensvårdsenheter. Arbetet innebär att du åker ut på planerade och akuta sjukvårdsuppdrag under jourtid. Du kommer att ha omväxlande och intressanta uppdrag, både planerade och oplanerade, en stor del i arbetet innebär att göra akuta, kliniska bedömningar både i pati...
2021-02-10 2021-03-07
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Handledare för sommarverksamheten på Norra Berget, Sundsvalls friluftsmuseum
Under sommaren finns ett antal av Sundsvalls kommuns sommarjobbare (gymnasieelever) hos oss på Norra Berget. Ungdomsledare/Handledarens roll är att handleda sommarjobbare, och själv delta i arbetet med värdskap, barnaktiviteter och praktiska sysslor i våra utomhusmiljöer. Tillsammans ska ni levandegöra Norra Berget och bjuda in barn och unga till lek och aktivitet. Du ansvarar för handledarskap och dagliga sysslor i våra lekmiljöer och på vår informationsplats för besökare. Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen i Norra Bergets utomhusmiljöe...
2021-02-09 2021-02-28
Kriminalvården, Frivården Sundsvall Frivårdsinspektör, semestervikariat till Frivården Sundsvall
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i...
2021-02-09 2021-03-02
1 2 >