Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till första linjen och centrala teamet inom Barn & Familj
Som socialsekreterare på centralt team ansvarar du för att utreda anmälningar och ansökningar om barn och unga som kan behöva stöd eller skydd inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om vård av unga (LVU). Du arbetar även med verkställighet och uppföljning av öppenvårdsinsatser, vissa placeringar samt unga lagöverträdare. Verksamhetens mål är att de barn och unga som är i behov av våra insatser ska få den möjligheten genom våra utredningar som klargör behovet för barn och deras föräldrar. Du arbetar i en grupp med sju socialsekreter...
2022-09-30 2022-10-23
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer Äldreboenden till Granlunda och Solhaga
Vård- och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun arbetar med ett förhållningssätt som präglas av tillitsbaserad ledning och styrning. Målsättningen med detta förhållningssätt är att arbeta med att förändra kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden. Du har det yttersta ansvaret för en enhet vilket innebär att du ansvarar för att säkerställa ett verksamhetsnära och fullgott administrativt-, arbetsmiljömässigt - och professionellt stöd i...
2022-09-30 2022-10-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Tallvägens förskola
Som förskollärare är du ansvarig för utbildningen och undervisningen på avdelningen. Tillsammans med ditt arbetslag skall du planera, genomföra, dokumentera och följa upp den utbildning och undervisning ni erbjuder barnen. Självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utvecklande av de pedagogiska miljöerna och undervisning utifrån Läroplanens mål och intentioner. Vi arbetar för att göra verksamheten ständigt utvecklande, därför ser vi pedagogisk dokumentation med IT som ett viktigt verktyg.
2022-09-30 2022-10-23
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Bågen- och Riddarens förskolor
Som biträdande rektor ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med rektor. Tillsammans leder och utvecklar vi den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Tillsammans leder skolledarna utvecklingsarbetet och i samråd med pedagogerna hanteras organisationsfrågor. Resultat- och kvalitetsarbetet drivs i en kontinuerlig dialog med medarbetarna. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med förskolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att f...
2022-09-30 2022-10-24
Sundsvall Energi AB Sundsvall Energi söker Taktisk inköpare
Sundsvall Energi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. I din tjänst kommer du bland annat ansvara för att genomföra datainsamling för inköp avseende kontinuerlig uppdatering samt analysera och ta fram underlag inför beslut. Som Taktisk inköpare kommer du för övrigt att arbeta med att: • följa upp och analysera utfall av måltal samt lämna förslag på förbättringsåtgärder • vara en kunskapsresurs för andra inom företaget • ansvara för administra...
2022-09-29 2022-10-20
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Gatuavdelningen söker maskinförare med inriktning på renhållning
Som anställd på gatuavdelningen kommer du att bli en del av en avdelning med fokus på ständiga förbättringar där mod, helhetssyn och öppenhet utgör värdegrunden. Du kommer att tillhöra sektion Drift Gata. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av drift av det kommunala gatunätet i kommunen. I driften ingår bland annat vinterväghållning, barmarksrenhållning och dagvattenåtgärder. I tjänsten ingår beredskapstjänst, även viss schemaläggning kan förekomma.
2022-09-29 2022-10-20
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Handläggare till Uthyrningsbyrån
Vi söker dig som är intresserad av och vill arbeta med kundservice, handläggning och schemaläggning av bokningar av träningar, tävlingar och arrangemang. Du hanterar allt som rör bokningar via bokningssystem, mail och telefon. Du uppdaterar och underhåller vårt bokningssystem, sociala medier och hemsida. Du gör mindre utredningar och är behjälplig vid handläggning av bidrag. Du har mycket kontakt med föreningslivet, svarar på frågor och ger service i allt från stort till smått. Du deltar i och initierar föreningsmöten och besök. Du är ett ...
2022-09-29 2022-10-21
Bolagsverket Vikarierande handläggare
Bolagsverket stärker upp med tre vikariat. Är du den vi söker? Vi erbjuder ett ansvarsfullt arbete där du får vara med och bidra till att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Arbetet som handläggare är administrativt, där du tillsammans med dina kollegor handlägger ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Arbetet innebär att du dagligen har kundkontakt där kommunikationen sker både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning och fattar beslut i ärendet. Exempel på ar...
2022-09-28 2022-10-12
Bolagsverket Ekonomihandläggare med fokus på inköp
På ekonomienheten stärker vi nu upp med en ekonomihandläggare som kommer att arbeta med både fakturahantering i leverantörsreskontra och med inköp och beställningar. För att lyckas i rollen behöver du ha ett stort intresse av dessa båda områden. Inköpsrollen är en administrativ roll som innebär både interna och externa kontakter eftersom du stöttar organisationen med att göra beställningar och har många kontakter med olika leverantörer. Bolagsverkets inköpsfunktion är centraliserad och beställningarna hanteras elektroniskt.
2022-09-28 2022-10-19
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjebehandlare till Familjehuset, centrala öppenvården 0-18 år
Verksamhetens mål: Att erbjuda familjebehandling med fokus på att minska dysfunktionella beteenden och förbättra familjefunktioner i familjer med psykosociala problem. Arbetsuppgifter: Familjebehandling riktat till familjer med barn/ungdomar i åldern 0-18 år. Att enskilt och tillsammans med kollegor arbeta självständigt med kvalificerat familjearbete för att uppnå uppsatta mål i ärendet. Arbetet sker i våra lokaler men även i familjens egen hemmiljö. Att aktivt delta och medverka i verksamhetens utveckling för att nå verksamhetens mål och...
2022-09-28 2022-10-18
Bolagsverket Årsredovisningshandläggare tillsvidaretjänst
Nu stärker vi upp med ytterligare en årsredovisningshandläggare, är du den vi söker? Vi erbjuder ett ansvarsfullt arbete där du får vara med och bidra till att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Arbetet som handläggare är administrativt, där du tillsammans med dina kollegor handlägger ärenden som varierar i omfattning och komplexitet. Arbetet innebär att du dagligen har kundkontakt där kommunikationen sker både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning och fattar beslut i ären...
2022-09-28 2022-10-16
Bolagsverket, It-avdelningen Linuxtekniker
Brinner du för utveckling inom linuxområdet? Då har vi jobbet för dig. Vi söker nu en infrastrukturutvecklare/systemtekniker till vårt team inom Teknisk Infrastruktur. I den här spännande rollen ingår du i ett sammansvetsat, mindre team, där du kommer arbeta tillsammans med dina kollegor och med stora möjligheter påverka strategin och utvecklingen framåt. Tillsammans har vi uppdraget att arbeta med utveckling, förvaltning och vidareutveckling av Bolagsverkets linux- och automatiseringsplattform. Arbetet omfattar planering av driftsättningar...
2022-09-28 2022-11-13
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare och studiehandledare i Persiska/Dari
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2022-09-28 2022-10-09
Sundsvalls kommun, Timvikarie VOF Timvikarier inom vård och omsorg
Vi söker dig som vill bidra och göra skillnad i människors liv. Som timvikarie ger du stöd, vård och omsorg till de vi finns till för inom någon av följande verksamheter: • hemtjänsten • äldreboende och servicehus • omsorgsboenden för unga och vuxna personer med funktionsnedsättning • personlig assistans • socialpsykiatri och daglig verksamhet Din ansökan är aktuell hos oss i 6 månader från det att du lämnat in den. Goda möjligheter till fortsatt anställning. För att söka måste du vara över 18 år.
2022-09-26 2023-01-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till boende för vuxna enligt LSS
I rollen som enhetschef arbetar du mot uppsatta strategiska och operativa mål, driver och vidareutvecklar enheter, samt ansvara för de kvalitativa och ekonomiska resultaten. Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare och ansvarar för att alla arbetar mot gemensamma mål med brukarens/individens behov i fokus. Rollen innebär ansvar för verksamheten, personal och ekonomi med fokus på kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.
2022-09-26 2022-10-10
Bolagsverket, Stab Verksamhetscontroller
I rollen som verksamhetscontroller ansvarar du för att leda, samordna och ge stöd i frågor om styrning, planering och uppföljning av myndighetens verksamhet. Bolagsverket är inne i ett viktigt förändringsarbete där vi behöver ha stort fokus på att säkra och anpassa myndighetens styrmodell, planering, mätning, uppföljning, strategiska ramverk samt strategiska färdplan. Som verksamhetscontroller har du en viktig roll att samordna och facilitera dessa uppdrag samt ge stöd till Bolagsverkets verksledning. Du har också ett viktigt uppdrag att säk...
2022-09-26 2022-10-17
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare
Uppdraget som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är att stötta, motivera och utreda individers förutsättningar på deras väg till självförsörjning och under tiden utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Strävan är att detta arbete ska ske genom god samverkan med övriga enheter inom förvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och andra samverkanspartners. Socialsekreterare i Team Nord och Syd arbetar med människor som är eller riskerar att hamna i långvarigt bidragsbe...
2022-09-26 2022-10-13
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Essvik/Skottsunds förskola
Du kommer hos oss att utveckla barnens lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Skottsunds förskola är inspirerad av Reggio Emilias arbetssätt, vilket gör att barnen har stort inflytande över sin dag. Vi arbetar därför temainriktat i längre lärprocesser. Arbetssättet utvecklar förmågan till problemlösning och samarbete.
2022-09-26 2022-10-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande verksamhetschef förskolan
Tillsammans med verksamhetschefen kommer du leda systematiskt kvalitetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete och förskoleutveckling på huvudmannanivå. Som biträdande verksamhetschef har du ett särskilt ansvar för barnplaceringsprocessen, samordning med externa samarbetspartners samt att koordinera stöd- och utvecklingsinsatser. Kommunikation såväl internt som externt är en viktig del av ditt arbete och du skapar förtroendefulla relationer och delaktighet i organisationen.
2022-09-26 2022-10-23
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 1-3 till Ljustadalens skola
Utifrån läroplanen kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. På Ljustadalens skola har vi ett trelärarsystem på lågstadiet, vilket innebär att tre lärare tillsammans ansvarar för de ca 50 eleverna i varje årskurs. Varje årskurs är uppdelad i två klasser. Alla tre lärare i teamet har gemensamt ansvar för eleverna, deras undervisning samt föräldrakontakt. På många lektioner kommer ni att vara två lärare i klassen för att på bästa sätt kunna stötta eleverna i deras lärande och utveckling. Mot klasserna arbetar också två person...
2022-09-23 2022-10-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare gymnasiesärskolans nationella program, Västermalms skola
Dina arbetsuppgifter blir att tillsammans med arbetslaget skapa förutsättningar för eleverna att skaffa sig en god utbildning och bidra till deras personliga utveckling. Du kommer att tillsammans med lärare på programmet undervisa i de yrkeskurser inom Fastighet, anläggning och byggnation som ingår på programmet. Samarbete och samverkan med övriga lärare på och utanför programmet är en del i uppdraget. Då arbetsplatsförlagt lärande är en del av utbildningen, kommer kontakt med handledare och besök/bedömning på arbetsplatser också vara en del av...
2022-09-23 2022-10-14
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Chef för marksektionen, Sundsvalls kommun
Arbetsuppgifterna inom markfrågor är lika varierande, spännande som engagerande på flera plan och möjligheterna att påverka både arbetet och resultatet är mycket stort. Som chef för marksektionen planerar, organiserar och följer du upp sektionens ärenden och arbetsprocesser tillsammans med dina medarbetare i syfte att nå uppsatta operativa och strategiska verksamhetsmål. Du återfinns i ett aktivt sammanhang och du trivs i ett ledarskap där du arbetar nära, delegerar och coachar dina medarbetare till att lösa sektionens ärenden. Du räds inte he...
2022-09-23 2022-10-10
Sundsvall Energi AB Sundsvall Energi söker vikarierande miljöcontroller
Sundsvall Energi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. I din tjänst kommer du bland annat hantera tillsynsärenden mot tillsynsmyndigheter. Som vikarierande miljöcontroller kommer du bland annat att arbeta med att: • bevaka efterlevnad av gällande lagar och förordningar gällande miljö • följa upp och rapportera till myndighet • kontrollera efterlevnad av egenkontrollprogram • utföra provtagning av utgående luft och vatten • medverka vid inte...
2022-09-23 2022-10-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Solede skola
Du kommer att vara en del av Solede skolas fritidarbetslag. Tillsammans med dina kollegor, planerar och ansvarar du för utvecklingen av skolans fritidshem och rastverksamhet. Under skoldagen arbetar du som fritidsresurs i skolverksamheten. Efter skoltid kommer du att tillsammans med övrig fritidspersonal att ansvara för fritidshemmet och alla de delar som ingår i uppdraget. Du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever vill och kan. Du tycker det är viktigt med goda och förtroendefulla relationer och har lätt för att samarbeta med e...
2022-09-23 2022-10-23
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Aktivitetshandledare
Som aktivitetshandledare har du en viktig roll där du arbetar med att stödja och coacha personer med funktionsnedsättning i deras vardag. Du tar fram lämpliga arbetsuppgifter eller sysselsättning utifrån individers olika behov, förmåga och intresse. Du kommer att arbeta med och ansvara för att: • handleda och stödja personer med psykiska och neuropsykiatriska diagnoser samt personer med utvecklingsstörning. • skapa lämpliga arbetsuppgifter/sysselsättning utifrån behov, förmåga och intresse. • ansvara för att genomförandeplan skrivs och följs ...
2022-09-22 2022-10-13
1 2 3 >