Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bolagsverket, IT-avdelningen Systemutvecklare till Bolagsverkets IT-traineeprogram
Var med och bygg vår framtid Har du en kandidat-, magister eller civilingenjörsexamen med inriktning systemvetenskap, datavetenskap, datateknik och har ett intresse av teknik- och systemutveckling? Då är vårt traineeprogram inom it något för dig. Få insyn i verksamheten och en bred kunskap inom olika tekniker och arbetssätt så att du hittar det du vill bygga vidare på i framtiden. Vi lever i en föränderlig tid där utvecklingen inom områden som digitalisering, hållbarhet, artificiell intelligens, automatisering, cybersäkerhet och e-handel påve...
2022-01-21 2022-03-20
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Belysningsansvarig till Gatuavdelningen
Som belysningsansvarig är du ansvarig för drift och underhåll av Sundsvalls kommun offentliga belysning ( ca 23 000 ljuspunkter) längs vägar, gator, parker, torg etc. samt kommunens trafiksignalsanläggningar. Du ansvarar för upphandlingar och ledning av entreprenörer samt har kontakt med grossister och leverantörer för materialinköp. Vidare ansvarar du för investering i våra belysningsanläggningar samt är delaktig i och stödjer investeringsprojekten i kommunen. Nära samarbete med ledningsägare och andra avdelningar inom kommunen är också en vik...
2022-01-21 2022-02-13
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Projekt- och byggledare till Gatuavdelningen
Du ansvarar för kommunens beläggningsarbeten där bedömning av behov och prioritering är en viktig del. Du ansvarar även för att driva projekt från planering och projektering, via upphandling, anläggning, slutbesiktning och överlämnande. Din uppgift är att ha en helhetssyn för att projektet genomförs på ett bra sätt med arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi som viktiga områden. Under byggskedet leder du arbetet som byggledare. Du ingår i Entreprenadsektionen som är en del av Gatuavdelningen. Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och du har et...
2022-01-21 2022-02-13
Bolagsverket, IT-avdelningen Sektionschef Teknisk infrastruktur
Vi på IT-avdelningen är inne i en spännande utvecklingsresa där vi förnyar stora delar av IT-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter och innovationer för att bidra till Bolagsverkets utveckling framåt. Vi behöver därför förstärka med ytterligare en chef. Nu finns chansen att bli sektionschef för en helt ny sektion vars uppgift är att ta fram, underhålla och vidareutveckla delar av den tekniska infrastrukturen. Du kommer att ha en ansvarsfull roll som innebär att säkerställa att den tekniska infrastrukturen ny- och vidareutvecklas samt un...
2022-01-21 2022-02-13
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundlärare F-3 till Granbergsskolan
Allt förekommande arbete i förskoleklass. tex arbeta med hitta språket och hitta matematiken, samt vara en del av fritidsverksamheten som är förlagd efter den obligatoriska delen av dagen.
2022-01-21 2022-02-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör, Sundsvalls gymnasium, Hedbergska skolområdet
• Programansvar. • Elevregistrering i verksamhetssystem inklusive CSN-rapporter. • Samarbete med programmets lärare runt administrativ hantering. • Samarbete med, och stöd till rektor. • Arkivering av elevakter. • Löpande arbete. • Genomgång, registrering och uppföljning av elevernas studieplaner och skolgång. • Registrering av byten av klass och studieväg. • Utskrivningar av elever: administrera betyg, avbrott/bytesansökan samt informera berörda. • CSN: hantering av elevfrånvaro, frånvarounderlag. Intyg kopplat till studiemedel. • Studieintyg ...
2022-01-21 2022-02-11
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Arbetsledare till Parkavdelningens driftsektion
I tjänsten som arbetsledare arbetar du tillsammans med personal och sektionschef inom avdelningen med drift av våra parker och naturområden. Du är spindeln i nätet vilket innebär att du samordnar resurser, hanterar och fördelar felanmälningar och synpunkter från allmänheten både via vårt datasystem samt personligen. Du ansvarar för inköp av material och tjänster från ramavtal samt hantering av leverantörsfakturor. Tjänsten ställer krav på förmågan att kunna rycka in och arbeta operativt där behovet finns. Vintertid hjälps vi åt med skogs- och r...
2022-01-21 2022-02-20
Sundsvalls kommun Sommarvikarier till personlig assistans
Som personlig assistent ger du stöd åt personer med olika typer av funktionsnedsättning, i alla åldrar. Du har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag och arbetet kommer i huvudsak vara i våra vård- och omsorgstagares hemmiljö. Du utgör ett stöd i våra vård- och omsorgstagares dagliga liv och gör det möjligt för dessa att kunna leva sin vardag så normalt som möjligt utifrån sina önskemål och behov. Arbetet innebär att vara ett stöd i alla dagliga aktiviteter, såsom personlig hygien, matsituationer, utflykter, städning, skötsel av hem och att följ...
2022-01-21 2022-05-09
Sundsvalls kommun Sommarvikarier till äldreomsorgen
Vi ger stöd åt äldre personer med behov av vård och omsorg. Våra verksamheter finns geografiskt i hela Sundsvalls kommun, såväl centrum som ytterområden. Våra vård- och omsorgstagares behov och dina kompetenser styr var du placeras. Tjänsterna är semestervikariat under perioden juni-augusti med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsterna innebär schemalagda arbetstider dagar, kvällar och helger. Vissa tjänster innebär nattjänstgöring. Om du trivs och är rätt person finns det goda chanser att du får fortsatt jobb som timvikarie.
2022-01-21 2022-05-09
Sundsvalls kommun Sommarvikarier till stöd och omsorg
Du har ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag där du ger stöd åt personer med olika typer av funktionsnedsättning, i alla åldrar. Du utgör ett stöd i deras dagliga liv och gör det möjligt för dem att kunna leva sin vardag så normalt som möjligt utifrån sina önskemål och behov. Arbetet omfattar stöd och omsorgsarbete, dokumentation av insatserna och dess effekter samt att delta i samhället i den utsträckning som det är möjligt för den enskilde. Omvårdnadsarbetet på de olika verksamheterna varierar utifrån den enskildes individuella behov av stöd....
2022-01-21 2022-05-09
Sundsvalls kommun Sommarvikarier till Socialpsykiatrin
Vi ger stöd åt personer som på grund av psykisk ohälsa har funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik. Målet är att stödja personerna till en ökad självkänsla, struktur i vardagen och social gemenskap. Arbetsuppgifterna innebär att utföra de insatser som är aktuella för dagen utifrån den enskildes genomförandeplan. Det kan innebära att vara ett socialt stöd, handleda och motivera till aktivering. Arbetsuppgifterna kan också omfatta fysisk omvårdnad, städ, tvätt och mathållning. Våra verksamheter finns geografiskt i hela Sundsvalls k...
2022-01-21 2022-05-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till förskola
Förskolans uppdrag är att tillgodose omsorg, utveckling och lärande hos barnen. Den anställde ansvarar för att tillsammans med arbetsgruppen främja barnens trygghet, utveckling och lärande. Arbetsuppgifterna innebär dagligt pedagogiskt arbete med barnen, såsom att delta i barnens aktiviteter, måltider, av- och påklädning, samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på förskola. Man samarbetar med kollegor samt följer rutinerna på den förskola man jobbar. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag, men kan variera.
2022-01-20 2022-03-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vik. Förskollärare till Regnbågens förskola
Vi söker en legitimerad förskollärare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt gemensamma pedagogiska arbete. Ditt arbete sker i enlighet med målen i läroplanen och du ansvarar för att utbildningen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande.
2022-01-20 2022-02-03
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare LSS
I tjänsten som LSS-handläggare ingår att handlägga ansökningar om insatser enligt LSS. Vidare ingår uppföljning av pågående insatser och säkerställa att insatserna verkställs motsvarar behoven samt är av god kvalité som bl.a. innebär att brukare är delaktiga och får stöd i att utveckla självständighet. Du ansvarar för att initiera och aktivt medverka vid samverkanskontakter. Du ansvarar även för externa köp av verkställighet samt hanterar boendeplanering.
2022-01-20 2022-02-06
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Barn/ungdoms behandlare till Öppenvårdens IHF-team, 0-18 år
Verksamhetens mål: Att erbjuda intensiv hemmabaserad familjebehandling med fokus på att minska dysfunktionella beteenden och förbättra familjefunktioner i familjer med svåra psykosociala problem av komplicerad/komplex karaktär. Arbetsuppgifter: Kvalificerad familjebehandling riktat till främst familjer med barn/ungdomar i åldern 13-18 år. Att enskilt och tillsammans med kollegor arbeta självständigt med kvalificerat familjearbete för att uppnå uppsatta mål i ärendet. Arbetet sker ofta i familjens egen hemmiljö. Att aktivt delta och medverk...
2022-01-20 2022-02-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Geijer förskola
Tillhörande arbetsuppgifter utifrån yrkesutbildning förskollärare.
2022-01-20 2022-02-18
MittSverige Vatten och Avfall AB Projektör ledningsnät MittSverige Vatten & Avfall
Projektören har huvudansvar för att driva fasen utredning/projektering. Enheten genomför ca 100 projekt/år, det kan röra sig om ledningsnätsarbeten, anläggningsbyggnationer på avloppsrenings- och vattenverk, pumpstationer, ombyggnationer av byggnader, mekaniska processarbeten osv. Arbetsuppgifterna ska utföras på ett effektivt sätt, med fokus på kvalitet, utifrån gällande målsättning och styrande dokument. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att; • Ansvara för att driva fasen utredning/projektering enligt bolagets projektrutin. • Proj...
2022-01-19 2022-02-09
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Veterinärer till Distriktsveterinärerna Sundsvall
Vi på Distriktsveterinärerna i Sundsvall letar efter fler veterinärer till vårt härliga gäng! Sundsvall är en lagom stor stad där det går att ta del av det mesta som Norrland har att erbjuda utan att tappa närheten till storstäder. Det finns goda kommunikationsmöjligheter med bil, tåg och flyg. Här är det nära till både kust och fjällvärld. Vårt distrikt är stort, men det är vacker natur att åka i och årstiderna är fina med varma somrar och snöiga vintrar. Distriktsveterinärerna Sundsvall har två mottagningar i vår verksamhet. I Fränsta fin...
2022-01-19 2022-02-16
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Parkarbetare sommarsäsongen 2022
Arbetet omfattar skötsel av kommunens parker, lekparker, fontäner och utrustning. Period 1: 18/4-16/10, 6 månader. Huvudsak vårstädning manuellt och med maskin, ogräsrensning, häckklippning, städning-renhållning, plantering, beskärning, underhåll lekplatser, fontäner och parkutrustning, vattning och skötsel av sommarblommor och andra förekommande parkarbeten. Period 2: 9/5-6/11, 6 månader. Huvudsak höststädning, grästrimning/gräsröjning, handklippning, gräsklippning med stor åkgräsklippare, Spiderklippning och andra förekommande parkarbeten.
2022-01-19 2022-02-13
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Personlig assistent
I arbetet ingår allt inom omvårdnadsarbete, matlagning och städning till att följa med brukare på de aktiviteter som planeras in. Arbetet innebär att vara ett stöd i alla dagliga aktiviteter, alltifrån personlig hygien, matsituationer, utflykter samt skötsel av hem och en liten trädgård. Du kommer att arbeta med en aktiv kille på 28 år som bor i lägenhet och har assistans dygnet runt. Han kommunicerar med bildstöd, bildschema och stödtecken. Han förstår allt du säger till honom så det är viktigt att du kan förstå och tala flytande svenska samt...
2022-01-18 2022-02-13
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjerättssekreterare
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Du arbetar också med samarbetssamtal, att upprätta avtal, faderskaps- och föräldraskapsutredningar samt planering och uppföljning av beslutat umgänge med umgängesstöd. Några medarbetare handlägger adoptionsärenden. Samarbetssamtalen är en möjlighet för föräldrar att under din sakkunniga ledning träffa överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Samarbetssamtalen sker...
2022-01-18 2022-02-08
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Matfors och Lucksta skola
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Som skolsköterska är du en viktig del i hela elevhälsans arbete där du bidrar med din kompetens i det tvärprofessionella mötet. Du kommer tillsammans med övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du ingår i ett profession...
2022-01-18 2022-02-07
Drakfastigheter Controller till Drakfastigheter
Som controller ansvarar du för att hålla samman planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet på Drakfastigheter. Arbetsuppgifterna och ansvarsområdena består bland annat av: • Analys och uppföljning av Drakfastigheter ekonomi och verksamhet • Sammanställa ekonomirapporter och verksamhetsrapporter för Drakfastigheter • Ansvara för Budget- , MRP och VP-processerna • Bollplank till chefer inom Drakfastigheter • Redovisningsfrågor för Drakfastigheter • Samabeta med övriga stabsfunktioner och chefer inom Drakfastigheter • Samarbeta med öv...
2022-01-18 2022-02-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog inriktning förskola till Barn, - elevhälsa och stödteam
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av: - ge stöd till pedagoger och rektorer i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd på individ, grupp och organisations nivå. - handledning, konsultation, observation och utbildning direkt ut till verksamheten. - samverka med interna och externa kontakter. - föräldrasamverkan. - bistå, ge stöd till förskolan i frågor om pedagogiska utredningar inför mottagande i särskolan.
2022-01-17 2022-01-30
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen
Arbetet som Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen skiljer sig mycket från arbetet som Studie- och yrkesvägledare inom barn- och ungdomsskolan. Det är ofta korta ledtider, högt tempo och arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetens behov. Du arbetar för alla verksamheter inom Vuxenutbildningen, för pågående och presumtiva elever i kommunen. Du jobbar uppsökande och motiverande. Du genomför vägledningssamtal, enskilt och i grupp. Du arbetar med behörighetsbedömningar och uppsökande verksamhet. Kontakter med myndigheter är vanliga ...
2022-01-17 2022-02-07
1 2 3 >