Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bolagsverket, Företagsavdelningen Kvalificerad handläggare
Företagsavdelningen registrerar och gör ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagare. Vi strävar efter att med hög rättssäkerhet leverera en hög kundnytta och stor kundnöjdhet. Vi behöver nu en kvalificerad handläggare till enheten Uppdatera företag. Som handläggare hos oss blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att granska och handlägga registreringsärenden för aktiebolag och andra företagsformer samt att besvara samtal från våra kunder. Du komm...
2023-11-28 2023-12-18
Bolagsverket, Företagsavdelningen Sektionschef Företagsavdelningen
Företagsavdelningens övergripande uppdrag är att verifiera och kvalitetssäkra företagsuppgifter. Avdelningen ansvarar för verifiering och kvalitetssäkring samt utveckling av värdeströmmarna starta företag, uppdatera företagsinformation och avveckla företag. Ansvaret innefattar all ärendehantering, kundservice och alla tjänster som är kopplade till dessa värdeströmmar. Enheten finansiell information består av tre sektioner med medarbetare som leds av sektionschefer och som huvudsakligen arbetar i självledande team. Enheten ansvarar för granskni...
2023-11-28 2023-12-19
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Solgården i Indal
Mål med vår verksamhet är att arbeta för en god och kvalitétssäkrad äldreomsorg som utgår ifrån individens behov, som bygger på den nationella värdegrunden. I rollen som undersköterska bidrar du till att målen för verksamheten uppfylls samt ansvarar för att arbetsuppgifterna fullföljs. Du ger god service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut, etiskt förhållningssätt samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför ditt arbete på ett professionellt sätt och bemöter vård- och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt...
2023-11-28 2023-12-17
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska vikariat till Solgården i Indal
Mål med vår verksamhet är att arbeta för en god och kvalitétssäkrad äldreomsorg som utgår ifrån individens behov, som bygger på den nationella värdegrunden. I rollen som undersköterska bidrar du till att målen för verksamheten uppfylls samt ansvarar för att arbetsuppgifterna fullföljs. Du ger god service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut, etiskt förhållningssätt samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Du utför ditt arbete på ett professionellt sätt och bemöter vård- och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt...
2023-11-28 2023-12-17
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare/resurs till Kulans förskola
Du kommer att vara ett extra stöd i ett arbetslag och tillsammans med arbetslaget kommer du att ansvara för ett barn med behov av särskilt stöd. Du kommer att vara en viktig del i att vardagen, omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet på förskolan fungerar väl. Du bidrar tillsammans med övriga kollegor till att förskolan är en trygg, meningsfull och utvecklande miljö för alla barn i barngruppen. Du deltar i de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna, du är engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
2023-11-27 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskolor i Granloholm och Centrum
Som förskollärare förväntas du planera för, leda och tillsammans med arbetslaget reflektera kring genomförd undervisning och vidareutveckla utifrån behov. Du deltar i lärgrupper och är med och utformar verksamheten i förskolan i enlighet med våra mål och styrdokument.
2023-11-27 2023-12-24
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistenter till Örtagården
Arbetet innebär att du måste kunna sätta gränser, och det kan i vissa fall upplevas som tålamodsprövande. Du bör känna dig bekväm att handskas med utmanande situationer. Du kan inte vara ljudkänslig eftersom det är både mycket och höga ljud i våra verksamheter. Arbetet innefattar tunga lyft då vi har personer hos oss som behöver hjälp vid förflyttning och vid omvårdnadsarbete. I arbetet så förväntas det att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Du bör känna dig bekväm med att fatta egna beslut och att ta kontakt med vårdnadshavare/före...
2023-11-27 2023-12-17
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Samordnare för brottsförebyggande arbete
Du kommer att ha en samordningsfunktion inom det brotts-förebyggande arbetet och arbeta utifrån den nya lagstiftningen om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Framtagande av lägesbild, kartläggning, orsaksanalys, åtgärdsplan och uppföljning kommer att vara en del av arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna kommer det även ingå att utarbeta planer, rapporter, riktlinjer och arbetsmetoder för att öka tryggheten och bidra till att förebygga och minska brottsligheten i kommunen. I uppdraget ingår bland annat att: - Utifrån aktuell ...
2023-11-27 2023-12-23
Bolagsverket, It-avdelningen Systemutvecklare, backend och frontend
Är du en backend eller en frontend? Hos oss finns flera områden som just du kan jobba med! Vi är nämligen övertygade om att vi gör ett bättre jobb om vi själva kan påverka vår arbetssituation och vardag. Så, vill du ha ett jobb där du kan styra över din egen tid och få balans mellan jobb och fritid? Samtidigt som du får jobba med ny teknik, leverera kundnytta och vara med hela vägen från analys, design och implementation, till test och förvaltning? Är svaret ja? Då kommer du trivas hos oss! Vi är mitt i en spännande utvecklingsresa där vi he...
2023-11-24 2023-12-08
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Kyrkmons anpassade grundskola
Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån anpassade grundskolans styrdokument. Tillsammans med ditt team ansvarar du tillsammans med övriga lärare för att planera och utveckla den pedagogiska undervisningen utifrån elevens bästa både på individ, grupp och organisationsnivå.
2023-11-24 2023-12-08
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik till Bredsands skola
Tjänsten innebär att vara lärare i musik för alla elever i årskurs F-6. Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Tjänsten som lärare i musik motsvarar 50 % anställning. Möjlighet finns också för ytterligare arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov och den anställdes önskemål och kompetens. Tjänsten kan då motsvara en 100 % anställning. Denna anställning kan då vara på en annan skolenhet i kommunen.
2023-11-24 2023-12-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Södra berget, Grevebäcken, Sidsjö och Kulan
Som biträdande rektor har du personalansvar för Kulans förskola som består av fyra avdelningar samt för Sidsjö förskola som består av två avdelningar. Tillsammans med rektor bildar ni ett ledningsteam för rektorsområdets 4 förskolor, där du ansvarar för att leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet för dina enheter. Du har personalansvar för ca 20 medarbetare där du följer upp och stöttar dina medarbetare i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
2023-11-24 2023-12-17
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Solstrålens förskola
Du kommer att arbeta som förskollärare. Ditt största ansvar är att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läroplanen styr uppdraget.
2023-11-23 2023-12-21
Sundsvall Energi AB Driven Affärsutvecklare med engagemang för utveckling
Sundsvall Energi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. I din tjänst kommer du bland annat ansvara för att producera och publicera innehåll till våra olika kanaler som webb, intranät och sociala medier. I rollen som affärsutvecklare för fjärrvärme och kyla kommer du att jobba med marknadsbevakning och affärsutveckling, både på produktions- och kundsidan. Du fångar nya affärsmöjligheter inom fjärrvärme- och kylrelaterade produkter till slutkund....
2023-11-23 2023-12-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Controller
Som controller arbetar du med övergripande processer som exempelvis budget, prognoser, ekonomiska uppföljningar och analyser. I arbetet ingår att: • Vara ett stöd till chefer i verksamheten och förvaltningsledning i ekonomisk planering, uppföljning och analys. • Regelbundet göra ekonomiska uppföljningar och analysera utfall. • Bidra i sammanställning av rapporter och underlag. • Utveckla och förbättra processer.
2023-11-23 2023-12-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kulans förskola
Vi söker legitimerad förskollärare som vill vara med och fortsätta utveckla vårt gemensamma pedagogiska arbete. Arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen samt ansvara för att det genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande. Som förskollärare utgår du från barnens intressen, erfarenheter, behov och åsikter. Du tar ett pedagogiskt ansvar för att utveckla verksamheten så att barnen utmanas och stimuleras till att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Du ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt ...
2023-11-23 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Bällsta förskola
Vi söker barnskötare. I ditt arbete bidrar du till att vardagen, omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet på förskolan fungerar väl. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan bidrar du till en trygg, meningsfull och utvecklande miljö för alla barn i barngruppen. Du deltar i de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna, du är engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad. Du har kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskola...
2023-11-22 2023-12-06
Bolagsverket, Företagsavdelningen Handläggare (vikariat)
Vi söker nu ett antal vikarier som ska arbeta med handläggning och telefoni på Företagsavdelnings enhet Uppdatera företag. Företagsavdelningen registrerar och gör ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. I samverkan med andra aktörer bidrar vi till en enklare vardag för företag och företagare. Som handläggare hos oss på Bolagsverket blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att kontrollera och handlägga registreringsärenden samt att besvara samtal. Du kommer att analysera och bedöma olika typer av underlag och med stöd av lagar o...
2023-11-21 2023-12-12
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Luftvärnsvägen 7
Att utifrån varje omsorgstagares individuella genomförandeplan arbeta på ett strukturerat sätt med allt som ingår i den dagliga livsföringen. Matlagning, städning, tvätt, inköp, träning och fritidsaktiviteter m.fl. Arbetet utförs både inom- och utanför gruppbostaden där aktiviteterna kan variera i både stort och smått. Att i sin kommunikation med omsorgstagarna använda alternativa och kompletterande kommunikationssätt samt använda olika kognitiva hjälpmedel, så väl analoga som digitala, där bildstöd och tydliggörande miljöer har en central rol...
2023-11-21 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som barnskötare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit. Vi erbjuder dig På Stöde/Nedansjö förskolor arbetar alla mot samma mål med barnens lärande i fokus. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling inom enheten för att hålla den gemensamma ku...
2023-11-21 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Samordnare för Bransch-sfi
Som samordnare kommer du att fungera som den gemensamma kontaktytan mellan språkstudier och branscher, externt mot näringsliv och intern kommunal verksamhet. Du kommer att arbeta nära de elever som väljer att studera Bransch-sfi. Tillsammans planerar ni studierna och aktiviteter via elevens individuella studie- och utbildningsplan. Studierna på bransch-sfi är heldagstudier. Du kommer att ha ett nära samarbete med sfi- och yrkeslärare. Du kommer också att samarbeta med de personer som kommer att möta våra elever på olika arbetsplatser. I uppdr...
2023-11-20 2023-12-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Stöde förskola
Sedvanliga arbetsuppgifter som förskollärare i förskola. Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare har en samsyn kring det förhållningssätt, barn och kunskapssyn som ska genomsyra Sundsvalls kommuns förskolor. Det är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit. Vi erbjuder dig På Stöde/Nedansjö förskolor arbetar alla mot samma mål med barnens lärande i fokus. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling inom enheten för att hålla den gemensamma ...
2023-11-20 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog till Skönsmons skola
Sedvanliga arbetsuppgifter som lärare/fritidspedagog i fritidshem.
2023-11-20 2023-12-10
Bolagsverket, Stab Upphandlare
Är du en erfaren offentlig upphandlare som trivs med att själv ha ansvar för allt som gäller upphandlingsområdet; från att skriva riktlinjer och rutiner till att genomföra upphandlingar och kontrollera att vi följer lagen? Då har vi jobbet för dig! Tjänsten är placerad på vår ekonomienhet och där arbetar även ekonomihandläggare och ekonomicontrollers. Enheten leds av vår ekonomichef. Hos oss är du är du själv i rollen som upphandlare och du ansvarar för allt som gäller upphandlingsområdet, till exempel: • Planera och genomföra alla våra upph...
2023-11-20 2023-12-10
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Bygglovskoordinator
Arbetsuppgifter Som bygglovskoordinator kommer du i nära samarbete med ett team inom processtöd hantera och utveckla avdelningens informationshantering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att: • Registrera ärenden i verksamhetssystemet ByggR • Diarieföra inkomna handlingar • Fakturering • Stödja handläggare och chef med informationshantering • Hålla ordning på och lämna ut allmänna handlingar • Utveckla rutiner och stödja avdelningens ständiga utveckling med digitala arbetssätt • Stödja bygglovschefen med administration, rutiner och u...
2023-11-20 2023-12-03
1 2 3 >