Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare med extra undervisningsansvar till Tallvägens förskola
Du kommer att tillsammans med rektor, verksamhetsnära utvecklingscoach och verksamhetsnära specialpedagog arbeta med en långsiktig plan för att utveckla och fördjupa den pedagogiska verksamheten på förskolan. Drivs du av att inspirera och få kollegor att växa inom sin yrkesroll, då kanske du är vår nya förskollärare med extra undervisningsansvar. Som förskollärare med särskilt undervisningsuppdrag tar du ansvar för att driva förskolans utveckling framåt och har ett helhetsperspektiv och arbetar i nära samarbete med övriga förskollärare med extr...
2023-02-07 2023-03-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 8-9 i ma/no till Sundsvalls Montessoriskola
Du kommer undervisa i ma/no i årskurs 8 och 9. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Du deltar i arbetslagets arbete med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund.
2023-02-07 2023-03-07
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Sundsvall Sommarvikarier till Ersta hemtjänst Sundsvall syd
Som sommarvikarie hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt arbete med stort ansvar. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga, målinriktade kollegor och engagerade, närvarande chefer. Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunde...
2023-02-07 2023-04-02
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Sundsvall Sommarvikarier till Ersta hemtjänst Sundsvall nord
Som sommarvikarie hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt arbete med stort ansvar. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga, målinriktade kollegor och engagerade, närvarande chefer. Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunde...
2023-02-07 2023-04-02
Kriminalvården, Frivården Sundsvall Frivårdsinspektörer till frivården Sundsvall
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktiga oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att hjälpa klienter att få det stöd de är i behov av. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. F...
2023-02-07 2023-02-28
Sundsvall Energi AB Bränslehanterare/Driftmästare
Som Bränslehanterare/Driftmästare kommer du utöver ovanstående ansvara för: • Ta emot och blanda bränsle och instruera leverantörer • Utföra mottagningskontroller av bränsleleveranser • Hämta vågdata i våghanteringssystem • Rengöra utrymme för bränslemottagning, bränslelager och utrustning • Tillse att driftvillkoren är uppfyllda miljö- och kvalitetsmässigt • Att arbeta mot bolagets- och den egna avdelningen/enhetens mål • Anmäla/registrera upptäckta avvikelser i avvikelsehanteringssystem
2023-02-07 2023-03-02
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare bedrägeri till regionalt bedrägericenter i Sundsvall
Som utredare för bedrägerigruppen arbetar du med utredning av ekonomisk brottslighet i såväl polisledda som åklagarledda brottsutredningar. Du har nära samarbete med utredningssektionens andra grupper, lokalpolisområden inom polisområdet, det regionala bedrägericentret samt Åklagarmyndigheten. Du planerar och genomför förhör samt andra förekommande utredningsåtgärder utifrån förundersökningsledarens direktiv och inriktning. Ärenden kan vara både omfattande och komplexa och du förväntas analysera och sammanställa olika typer av information tydli...
2023-02-04 2023-02-20
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Centrumgruppen/Nacksta hemtjänst
I dina arbetsuppgifter ingår: • Ge omvårdnad och service av god kvalitet till vård- och omsorgstagaren • Kontaktmannaskap, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård- och omsorgstagaren • Upprätta och följa upp genomförandeplaner • Dokumentation enligt SoL och HSL • Aktiv medverkan i utvecklingsarbetet i verksamheten samt det egna arbetssättet • Handleda nyanställda samt elever • Utföra delegerade arbetsuppgifter enligt HSL på delegation av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut • Städ, tvätt och matlagning Arbetstiderna ä...
2023-02-03 2023-02-17
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Indal, Liden och Vallens förskolor
Pedagogiskt arbete i barngrupp samt andra på förskolan förekommande uppgifter såsom planering, dokumentation och praktiska göromål.
2023-02-02 2023-02-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Hellbergsskolan
Hellbergsskolan har fått beviljat stadsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, för anpassade lärmiljöer som en del av särskilt stöd. Ansökan avser uppbyggnaden av en flexibel, mindre grupp riktad för elever i behov av ytterligare stöd än vad klassrumsmiljön kan erbjuda. Bidrag har beviljats för 2 tjänster under ett års tid. Vi söker därför en speciallärare som tillsammans med en lärare kommer bygga upp detta arbete. Tjänsten innebär att du arbetar med insatser och resursförstärkning på både grupp- och individnivå. Du arbetar främ...
2023-02-02 2023-02-16
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Hellbergsskolan
Hellbergsskolan har fått beviljat stadsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, för anpassade lärmiljöer som en del av särskilt stöd. Ansökan avser uppbyggnaden av en flexibel, mindre grupp riktad för elever i behov av ytterligare stöd än vad klassrumsmiljön kan erbjuda. Bidrag har beviljats för 2 tjänster under ett års tid. Vi söker därför en legitimerad grundskollärare som tillsammans med en speciallärare kommer bygga upp detta arbete. Tjänsten innebär att du arbetar med insatser och resursförstärkning på både grupp- och indivi...
2023-02-02 2023-02-16
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska inom särskilt stöd enligt LSS
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor inom Stöd- och omsorg. Som sjuksköterska kommer du att arbeta med sedvanliga sjuksköterskearbetsuppgifter samt utveckling av rutiner och hälso- och sjukvårdsfrågor. Du tillsammans med dina kollegor är viktiga nyckelspelare. Ni samarbetar med omvårdnadspersonal, mottagningar, vårdcentraler samt andra yrkesgrupper och myndigheter, i syfte att uppnå en helhetssyn kring patienten. Du kommer göra självständiga bedömningar samt utföra medicinska behandlingar och omv...
2023-02-01 2023-02-15
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Upphandlare till Sundsvalls kommun
Sundsvall kommun har påbörjat ett kategoristyrt inköpsarbete och lägger stor vikt på att arbeta faktabaserat. Vi har ett koncernperspektiv och fokuserar på att arbeta innovativt så att totalkostnaden minskar samtidigt som vi värnar om hållbara och rättssäkra upphandlingar. Tillsammans med övriga på enheten kommer du att ansvara för upphandlingar inom områdena varor, tjänster och entreprenader. Detta arbete utgår från förutsättningar som fastställs av politisk ledning, kommunledning och inköpschef. Du kommer självständigt att genomföra upphandl...
2023-02-01 2023-02-23
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Inköpscontroller till Sundsvalls kommun
Tjänsten som inköpscontroller är placerad på kommunens inköpsenhet och du kommer att jobba i nära samarbete med de andra kompetenserna på enheten. Tjänsten är under utveckling och det finns goda möjligheter att påverka rutiner, arbetssätt och inriktning för rollen och för arbetsgruppen. Som inköpscontroller kommer du att ansvara för att stödja och samordna arbetet med ekonomisk hållbarhet i upphandlingar och inköp. Det innebär att i samverkan med förvaltningar och bolag ta fram underlag till kommunkoncernens uppföljningsprocess. Du ska även ...
2023-02-01 2023-02-23
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Skottsundsbackens äldreboende
Service och omvårdnad utifrån den enskildes individuella beslut. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Att utifrån ett personcentrerat och etiskt förhållningssätt ge omvårdnad och service till vård och omsorgstagarna. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt där man ska möta vård och omsorgstagaren med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge omvårdnad och service till vård och omsorgstagaren med en god kvalité. • Kontaktmannaskap, vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt vård och omsorgstagaren. • Upprätta...
2023-02-01 2023-02-19
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Socialpsykiatrin
Vi är måna om att ta tillvara just din kompetens och inom ramen för uppdraget kan vi erbjuda många omväxlande och intressanta arbetsuppgifter. Målet med ditt arbete är att genom hälso- och sjukvårdsinsatser ge en god och säker vård där patienternas egna resurser uppmärksammas, stärks och tillvaratas. Att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser, specifik omvårdnad och dokumentation är också under ditt ansvar. Du kommer göra självständiga bedömningar samt utföra medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser såväl planera...
2023-02-01 2023-02-26
Sundsvall Energi AB Sundsvall Energi söker Underhållsingenjör
Vi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. Du kommer bland annat arbeta med att driva utvecklingen av operatörsunderhållet. Som Underhållsingenjör kommer du utöver ovanstående ansvara för att: • projektera, leda och utveckla anläggningsprojekt • driva förbättringsarbete • medverka till att ta fram, uppdatera och förbättra rutiner och tekniska lösningar • initiera och sammanställa den långsiktiga planeringen av underhållsinsatser mot budget • ge...
2023-01-31 2023-02-23
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polismyndigheten söker Serviceman till Sundsvall
I rollen som Serviceman arbetar du självständigt med breda och varierande arbetsuppgifter, både praktiskt och administrativt. Du förväntas kunna ta egna initiativ och fatta beslut inom ramen för ditt ansvarsområde och agera med en öppen och hjälpsam inställning. I arbetet ingår kontorsservice så som post- och godshantering, inköp och upphandling av varor och tjänster, beställning och påfyllnad av material och varor, varumottagning och arbete med persedlar. Cirka 50% av tjänsten är administrativt lagd vilket förutsätter att du trivs med den t...
2023-01-31 2023-02-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Trumpetlärare till Sundsvalls Kulturskola
Sundsvalls Kulturskola söker en trumpetlärare som vill vara med och utveckla vår brass- och orkesterverksamhet. Kulturskolan erbjuder undervisning i trumpet, trombon, valthorn och tuba. Du kommer att undervisa elever i ålder 8-19 år enskilt och i grupp samt leda olika ensembler tex. blåsorkester, storband med mera. Du kommer att arbeta båda dagtid ute på skolor och eftermiddag, kvällstid i Kulturskolans egna lokaler. Du kommer att organisera och genomföra konserter, ämnesövergripande projekt och föreställningar tillsammans med elever och kolleg...
2023-01-31 2023-02-12
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Metropols och Forskarens förskolor
Som förskollärare förväntas du leda för utveckling av undervisning. Du planerar, genomför och utvärderar såväl spontan som planerade undervisningstillfällen, i enlighet med läroplanen. Du arbetar tillsammans med arbetslaget utifrån alla barns rätt till lärande.
2023-01-31 2023-02-19
Sundsvall Timrå Airport Fordonsmekaniker till Midlanda Flygplats AB
Nu söker vi en fordonsmekaniker till Midlanda Flygplats AB. Som fordonsmekaniker på flygplatsen så är du en del av teamet som håller flygplatsens alla fordon i drift, där hanteras allt från personbilar, lastbilar, hjullastare till fordon som är specialtillverkade för flygplats. Vi lägger stor vikt på din sociala kompetens och din förmåga att samarbeta med andra. Arbetstiderna är dagtid men kan variera efter verksamhetens behov och beredskap kan förekomma. Vi tillämpar en rökfri och drogfri arbetsplats. Vi genomför drogtester och har krav på s...
2023-01-31 2023-02-28
Statens tjänstepensionsverk Handläggare till SPV
Du har stor möjlighet att planera din arbetsdag och driva dina ärenden både självständigt och i samverkan med andra. Som handläggare arbetar du nära dina kollegor för att stötta varandra och för att nå våra gemensamma mål. Du kommer få börja arbeta inom ett område och successivt lära dig mer om vår verksamhet eftersom vi handlägger inom ett flertal avtal och förordningar. Är du intresserad kan du även få delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina arbetsuppgifter. Som handläggare kommer du bedöma underlag, begära in...
2023-01-30 2023-02-20
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Ljustagårdens äldreboende
Grunden i arbetet är att verkställa/utföra beviljade insatser. Att utifrån ett kundfokuserat och etiskt förhållningssätt ge omvårdnad och service till brukarna. Arbetet skall utföras på ett professionellt sätt där man ska möta brukaren med lyhördhet och respekt. Arbetsuppgifter som ingår är: • Ge omvårdnad och service till brukarna med en god kvalité. • Kontaktmannaskap vilket innebär att ha ett samordnande ansvar runt brukaren. Upprätta och följa upp genomförandeplanen i nära kommunikation med brukaren. • Diverse ombudssysslor kan bli aktuel...
2023-01-30 2023-02-17
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Lindgården SÄBO
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mel...
2023-01-30 2023-02-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till S:t Olofsskolan
Du kommer att vara en del av St Olofskolans fritidsarbetslag. Tillsammans med dina kollegor, planerar och ansvarar du för utvecklingen av skolans fritidshem och rastverksamhet. Under skoldagen arbetar du som fritidsresurs i skolverksamheten tillsammans med ämneslärarna. Efter skoltid kommer du att tillsammans med övrig fritidspersonal att ansvara för fritidshemmet och alla de delar som ingår i uppdraget.
2023-01-30 2023-02-19
1 2 3 4 >