Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Nederländska
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-10-15 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare åk 1-3 till S:t Olofsskolan
Tillsammans med två andra pedagoger kommer du att ansvara för undervisning i en av lågstadiets årskurser. Du kommer även att ingå i ett arbetslag tillsammans med övriga pedagoger på lågstadiet.
2021-10-15 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare Ma/No till S:t Olofsskolan
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet i matematik och naturorienterande ämnen. Tillsammans med övriga förstelärare på S.t Olofsskolan kommer du att fungera som stöd till skolledningen i det systematiska kvalitetsarbetet Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget. Vidare så kommer du också att ingå i ett ämneslag tillsammans med övriga undervisande lärare i dina ämnen. Mentorskap ingår i tjänsten.
2021-10-15 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare moderna språk Franska till S:t Olofsskolan
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet, moderna språk franska. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med andra lärare, med ett gemensamt ansvar för eleverna i arbetslaget.
2021-10-15 2021-11-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Är du en blivande finansiell utredare och drömmer om att bli polis? Se hit!
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. D...
2021-10-14 2021-10-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Geijer förskola
Tillhörande arbetsuppgifter utifrån yrkesutbildning förskollärare.
2021-10-14 2021-11-12
Sundsvalls kommun Arkivarie
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för sektionens uppdrag och du blir en del i utvecklingsarbetet mot en heldigital ärendehanteringsprocess med tillhörande arkivering. I dina arbetsuppgifter ingår att besvara frågor såväl internt mot förvaltningar som externt från allmänheten. Det ingår även att upprätthålla offentlighetsprincipen genom att lämna ut handlingar efter sekretessbedömning samt att tillgodose kommunkoncernens informationsbehov. Du kommer att ansvara för att ordna och strukturera arkivbeståndet, ta emot leveranser, ge...
2021-10-14 2021-10-31
Bolagsverket, IT-avdelningen Systemutvecklare till agila team
Vi på it-avdelningen är mitt inne i en spännande utvecklingsresa där vi förnyar stora delar av IT-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter och innovationer för att bidra till Bolagsverkets utveckling framåt. För att komma ännu längre på vår utvecklingsresa behöver vi fler drivna och nytänkande systemutvecklare som vill vara med och påverka och driva förändring. Vi tror på att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och därför präglas vårt arbete av samarbete och dialog. Som systemutvecklare kommer du därför vara en del av ett självstyr...
2021-10-13 2021-11-07
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Indals förskola
Att tillsammans med dina kollegor och i nära samarbete med vårdnadshavare, arbeta för förskolans uppdrag och för barnens utbildning.
2021-10-13 2021-11-01
Polismyndigheten, Polisregion Nord Förundersökningsledare till utredningssektionen i Västernorrland
Som jourhavande förundersökningsledare kommer du ansvara för ledning och samordning av ärendeinflödet i polisområdet. Ett nära och kommunikativt samarbete med åklagare, utredningssektionen samt LPO behövs samt god förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang är en nödvändig förutsättning för uppdraget. Rollen innebär även att få arbetsleda på distans då vi har medarbetare på andra orter länet. Som jourhavande förundersökningsledare ska du: • Ansvara för de initiala utredningsåtgärderna i samtliga typer av ärenden som inkommer...
2021-10-13 2021-10-27
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare/arbetskonsulent till Generalistteamet
Vår förhoppning är att handläggaren får en större kännedom om den sökandes situation vilket ger en bra möjlighet till att hitta rätt insatser men även ger bra förutsättningar till att göra väl avvägda beslut i myndighetsprocessen. Arbetet sker såväl självständigt som gemensamt i teamet. I och med att detta är ett nytt arbetssätt som testas så behöver det finnas en öppenhet och ett tålamod hos medarbetare för att prova nytt, prova om, prova igen. Det är genom att våga testa och lära oss av varandra som vi kommer kunna utveckla och utvärdera det...
2021-10-13 2021-10-27
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare HVB till Barn- unga och familj
Socialsekreterare HVB är den unges socialsekreterare som arbetar i nära kontakt med ungdomar som är placerade på HVB-hem. I arbetsuppgifterna ingår det ärendehandläggning för ungdomar enligt SoL och LVU. Du gör kontinuerliga uppföljningar via besök på HVB-hemmen, samtal med ungdomarna och kontakt med deras föräldrar. Du samarbetar nära med kollegor inom verksamheten och andra externa aktörer som exempelvis skola, ungdomspsykiatrin och polisen. Att vara socialsekreterare HVB innebär en del resande och det är ett självständig, varierande och sti...
2021-10-13 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska eller sjuksköterska Kväll och natt
I våra verksamheter arbetar du för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem, vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boenden. Vi har såväl somatisk vård som psykiatri, vård för personer med funktionsnedsättning och korttidsvård och demensvårdsenheter. Arbetet innebär att du åker ut på planerade och akuta sjukvårdsuppdrag under jourtid. Du kommer att ha omväxlande och intressanta uppdrag, både planerade och oplanerade, en stor del i arbetet innebär att göra akuta, kliniska bedömningar både i patie...
2021-10-12 2021-10-25
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Behandlare till Sundsvalls Behandlingscentrum (SBC)
Tillsammans med kollegor, behandlingsledare och enhetschef bidrar du till att driva, effektivisera och utveckla nya behandlingsmetoder i vår utökade behandlingsverksamhet. Ditt arbete syftar till att utveckla och stärka deltagarnas drogfrihet, självkänsla och självständighet. Som behandlare har du ett ansvar för enhetens behandlingsuppdrag. Ansvarsområdet innefattar både rådgivande och behandlande uppdrag Du kommer att jobba med och ha ett särskilt ansvar för att: • Bedriva behandling och rådgivning så att tilldelade uppdrag genomförs med hög ...
2021-10-12 2021-11-01
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Höglundaskolan
Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Det innebär att utföra hälsobesök/hälsosamtal med hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning. Du kommer tillsammans med skolsköterskekollega, övriga i elevhälsoteamet och personal på skolan arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål Du ingår i ett professionsnätverk för kommunens övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, ...
2021-10-12 2021-11-07
Mitthem AB Två kundcentermedarbetare till Mitthem
Arbetet erbjuder stor variation av arbetsuppgifter och du behöver ha ett stort fokus på kundservice både med våra externa och interna kontakter. Vi har kontakt med våra kunder via telefon, mejl, chatt och i vår reception. Varje bemötande är unikt och proffsigt oavsett vilken väg vi blir kontaktad. Arbetet innebär att ta emot inkommande samtal där du svarar på olika frågeställningar, informerar och hanterar felanmälningar. Det innebär också att arbeta med uthyrning av lägenheter, parkeringar och förråd. Vi kommunicerar även ut direkt till kund,...
2021-10-12 2021-10-24
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Antagningshandläggare till Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
Som Antagningshandläggare hos oss på Vuxenutbildningen inom IAF arbetar du i team med fokus på stöd och service till verksamhet, externa leverantörer, kommunmedborgare och elever. Du hanterar administrativa uppgifter både på avancerad och grundläggande nivå. Du arbetar efter förutbestämda processer för mottagning och antagning till Vuxenutbildningen. Uppföljning och statistik samt elevadministration, ärendehandläggning och arkivering är vanliga arbetsuppgifter. Sammanlagt så är vi nio Antagningshandläggare på Vuxenutbildningen, Vi behöver fyll...
2021-10-11 2021-11-01
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschefer till Stöd och omsorg (VoF)
I en av tjänsterna som enhetschef kommer du främst vara ansvarig för personlig assistans samt ansvara, rekrytera och leda uppdragstagare för insatserna kontaktpersoner, ledsagare, avlösare och stödfamiljer. I den andra tjänsten som enhetschef kommer du främst vara ansvarig för att driva boende och korttidshem för barn. I rollen som enhetschef arbetar du mot uppsatta strategiska och operativa mål, driver och vidareutvecklar enheter, samt ansvara för de kvalitativa och ekonomiska resultaten. Du är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbe...
2021-10-11 2021-10-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare LSS
Som biståndshandläggare ingår att handlägga samtliga ärenden utifrån LSS lagstiftningen. Arbetet innebär att utreda och bedöma om rätten till insatser enligt LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du ansvarar för att initiera och aktivt medverka vid samverkanskontakter. Vidare ingår uppföljning av pågående insatser och säkerställa att insatserna verkställs motsvarar behoven samt är av god kvalité som bl.a. innebär att brukare är delaktiga och får stöd i att utveckla självständighet. Du ansvarar även för exter...
2021-10-08 2021-10-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Ungerska
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-10-08 2021-11-01
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till AC Fillan
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med stödassistenter i det dagliga arbetet. Du arbetar stödjande till personer med intellektuell funktionsnedsättning/autism/förvärvad hjärnskada. Som hjälp arbetar du med tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande för att stärka och motivera individen. Yrkesrollen medför inte en arbetsledande funktion utan är en del av verksamhetens baspersonal. Du ska bidra till individens personliga utveckling, öka/implementera det pedagogiska arbetet som stödjer brukarens...
2021-10-08 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent AC Fillan
I rollen som stödassistent arbetar du med att motivera och stödja deltagare på sitt arbete utifrån deras individuella behov. Du förväntas att skapa en meningsfull, utvecklande och kvalitativ verksamhet för den enskilde individen. I arbetet ger du behovsanpassat stöd så att deltagaren känner trygghet och blir stärkta i sin möjlighet till utveckling. Du arbetar både självständigt, i grupp och i samverkan med externa kontakter såsom godemän, anhöriga, gruppbostad, habilitering, kommunens LSS/SSK och etc. I rollen ingår lagstadgad och yrkesmässig...
2021-10-08 2021-10-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetschef till Stöd och Omsorg
Rollen som verksamhetschef ställer höga krav på kunskap inom aktuella lagar och föreskrifter. Du ska vara den som driver verksamheten med tydlighet mot nämndens- och förvaltningens mål. Du är den som visar vägen för medarbetarna inom stöd och omsorg där arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi är i fokus. Du har lång erfarenhet av att leda andra chefer och förmåga att skapa engagemang och leda utveckling inom området. Du har en omfattande kunskap inom området funktionsnedsättning gärna både på nationell- och lokal nivå. Du har ett intresse för att ver...
2021-10-06 2021-10-27
Sundsvalls kommun Jurister
I uppdraget som jurist vid kommunen ingår en mängd olika uppgifter som bland annat att ge juridisk rådgivning till politiker och tjänstemän, bistå kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med stöd i ärendeberedning, bevaka rättssäkerheten i förvaltning, bevaka ny lagstiftning, skriva underlag för beslut till nämnd och fullmäktige, bistå i rättsprocesser, vara behjälplig med att ta fram och granska styrdokument, granska, upprätta avtal och andra handlingar, bistå med upprättande av yttranden till andra myndigheter, ge råd, stöd och i vissa fall fat...
2021-10-06 2021-10-25
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktsköterska/Sjuksköterska till Alnö Servicehus
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mella...
2021-10-06 2021-10-24
1 2 >