Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg. Arbetsterapeut till Arbetsterapienheten
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som har erfarenhet av och ett genuint intresse för rehabiliteringsarbete i kommunal verksamhet. Arbetsterapeutiska insatser sker i patientens egen bostad, på särskilt boende, korttidsboende eller på LSS gruppbostad. Du har förmåga att arbeta självständigt och i team. Andra egenskaper vi gärna ser hos dig är att du är flexibel och serviceinriktad. Då vi hela tiden försöker utveckla vår verksamhet är det en fördel om du är idérik och kan ta initiativ till förbättringar av verksamheten. I ditt ...
2021-09-28 2021-10-24
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker Stödassistenter till våra, resursteam.
Som stödassistent lägger du själv ditt schema och du kommer att bokas på det gruppboende, dagligverksamhet eller det assistansärende som behöver din hjälp. Detta innebär att du kommer att ha varierande arbetstider samt arbeta på ett flertal av Sundsvallskommuns verksamheter.
2021-09-27 2021-10-24
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Nivrenaskolan F-9 organisation
Ditt uppdrag är att biträda skolans rektor i ledning och planering av arbetet inom skolenheten. Som biträdande rektor ingår du i ett ledningsteam tillsammans med rektor och två andra biträdande rektorer. Vi har ett gemensamt ansvar för att verksamheten drivs enligt gällande styrdokument, mot uppställda mål, att våra elever når goda kunskapsresultat och att skolan håller hög kvalitet. Du kan även ha ett övergripande ansvar inom f-9 organisationen. Som biträdande rektor kommer du att självständigt ansvara för delar av ledningsuppdraget. Dina arb...
2021-09-24 2021-10-17
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Gångvikens skola
Idrottslärare där planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter är viktiga. Du ansvarar för Skol IF. Du kommer också att undervisa viss tid i fritidshemmet.
2021-09-24 2021-10-27
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Gångvikens skola
Du kommer att arbeta som klasslärare i årskurs 5. Du ansvarar för planering, genomförande samt uppföljning av undervisningen enligt gällande kursplaner.
2021-09-24 2021-10-27
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vik. Barnskötare till Södra bergets förskola
Tillhörande arbetsuppgifter som barnskötare i ett arbetslag.
2021-09-24 2021-10-17
Sundsvalls kommun, Miljökontoret Miljöinspektör med inriktning på förorenade områden
Du har nu möjlighet att bli en del av en grupp med flera inspektörer som jobbar med frågor kring förorenade områden i ett brett perspektiv med helhetssyn och samhällsutveckling i fokus. Gruppen arbetar med riktad tillsyn mot potentiellt och bekräftat förorenade områden. Det innebär till exempel handläggning av underrättelser, anmälningsärenden vid avhjälpandeåtgärder, tillsyn av åtgärder inför exploateringar, yttranden i samband med samhällsplanering och arbete med större MIFO-objekt. Ansvar och beslut ligger ofta på handläggarnivå.
2021-09-24 2021-10-17
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vik. Förskollärare till Kubens förskola
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2021-09-23 2021-10-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Nederländska
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-09-20 2021-10-04
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Oromo
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-09-20 2021-10-04
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare Kirundi till CFL
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från årskurs 1-3, 4-6, 7-9, eller gymnasiet. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
2021-09-20 2021-10-04
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Lärare/pedagog/utbildare till Vuxenutbildningen, Vård och omsorg
Vi söker nu en Lärare/pedagog/utbildare till Vuxenutbildningen, Vård- och omsorgsutbildningen (yrkespaket Undersköterska). Du arbetar med alla uppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget och undervisningen i yrkespaketet undersköterska. Utbildningen är flexibel med hög grad av individualisering, med samarbete inom/utom lärarlag och med aktörer inom arbetslivet. I undervisningen ingår validering som en pedagogisk metod. IT-verktyg och språkutvecklande arbetssätt är också viktiga metoder i arbetet. Vi arbetar aktivt med att rekrytera nya m...
2021-09-17 2021-10-03
Sundsvalls kommun Förskollärare till Matfors-Lucksta Förskolor
Tillhörande arbetsuppgifter utifrån yrkesutbildning.
2021-09-17 2021-09-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Pool/Resurs - Distriktssköterska/sjuksköterska till hemsjukvård i Skönsmon/Centrum och Nacksta
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan...
2021-09-15 2021-10-03
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska eller sjuksköterska till hemsjukvård i Skönsmon/Centrum och Nacksta
Du kommer att ansvara för ett mindre geografiskt område i Skönsmon, Centrum eller Nacksta och du kommer att ha kollegor nära till hands. Leasingbil finns. Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett ...
2021-09-15 2021-10-03
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Solens motessoriförskola
Utifrån läroplanen och Maria Montessoris forskning om barns lärande vill vi ge barnen möjligheter och förutsättningar att utvecklas utifrån vår vision och våra mål, med fokus på hur barn lär sig på bästa möjliga sätt. Vi kopplar Maria Montessoris vision om en hållbar framtid till de Globala målen och arbetet med en hållbar utveckling. Vår tro på och respekt för det kompetenta barnet speglas i vårt förhållningssätt, i våra miljöer och i vår utbildning. Vi vill ge barnen möjlighet att förstå sin egen betydelse i relationen med andra människor, na...
2021-09-15 2021-10-15
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vik. Barnskötare till Vretens förskola
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Tillsammans med dina kollegor arbetar du i barngrupp utifrån läroplanen. Du som söker är väl förtrogen med förskolans uppdrag och har förmågan att arbeta med det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med dina kollegor.
2021-09-15 2021-09-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare årskurs 1-3 till Skönsmons skola
Vi söker en lärare till årkurs 1-3.
2021-09-13 2021-09-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidslärare/fritidspedagog till Skönsmons skola
Lärare/fritidspedagog i fritidshem.
2021-09-13 2021-09-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare MA/NO/Teknik 7-9
Du kommer att arbeta som ämneslärare i matematik och NO samt teknik 7-9, med därtill hörande arbetsuppgifter som bl.a. mentorskap.
2021-09-06 2021-10-01
Sundsvalls kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Fritidsledare ungdomsavdelningen
Dina arbetsuppgifter består av att arbeta med ungdomar i så väl öppen verksamhet som gruppverksamhet, såväl dagtid, kvällar och helger.
2021-08-27 2021-09-30
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Timvikarier inom vård och omsorg
Vi söker dig som vill bidra och göra skillnad i människors liv. Vi söker dig som vill hjälpa de personer som behöver vår hjälp för att klara av sin vardag. Som timvikarie hos ger du stöd, vård och omsorg till de vi finns till för inom någon av följande verksamheter: • hemtjänsten • äldreboende och servicehus • omsorgsboenden för unga och vuxna personer med funktionsnedsättning • personlig assistans Din ansökan är aktuell hos oss i 6 månader från det att du lämnat in den. Goda möjligheter till fortsatt anställning. För att söka måste du vara ...
2021-07-02 2021-10-31