Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetscoach till Praktikcentrum inom Arbete och försörjning
Din roll som arbetscoach är i huvudsak att skapa nätverk med arbetsgivare inom det privata näringslivet, den offentliga- och den ideella sektorn för att möjliggöra för våra deltagare att få en meningsfull och innehållsrik dag. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor och chef för kvalitet, utveckling och uppföljning. Du ska vara en stödfunktion på praktikplatsen kring pedagogiska frågor utifrån aktiviteters utföranden, alternativa utföranden och inlärningsstilar. Du ska ge information och råd till personal och chefer på den enskilda individen...
2022-05-16 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i tyska och annat ämne till Bergsåkers skola
Undervisning i tyska och eventuellt annat skolämne. Mentorskap ingår i heltidstjänst. Du kommer ingå i ett arbetslag där du förväntas delta aktivt i att gemensamt planera och följa upp verksamheten.
2022-05-16 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kubens förskola
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2022-05-16 2022-05-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Lokalstrateg till Sundsvalls kommun
I rollen som lokalstrateg ska du: • ha kännedom om, samordna och dokumentera verksamheternas lång- och kortsiktiga lokalbehov • analysera konsekvenserna av olika lokalalternativ, där förutom lokalkostnader beaktas verksamheternas driftkostnader och effektivitet • hantera och besvara strategiska förfrågningar om lokaler • vara föredragande i lokalförsörjningsärenden inför exempelvis nämnd • aktivt omvärldsbevaka och anpassa förvaltningens processer inom området • förhandla avtal och hyror I uppdraget ingår att ansvara för framtagande av beslut...
2022-05-13 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och no ämnen åk 7-9 till Stöde skola
Undervisning i årskurs 7-9 i matematik och NO- ämnen. Mentorskap ingår.
2022-05-13 2022-06-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Nolbykullens förskola
Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, leda och bedriva undervisning i förskolan enligt våra styrdokument.
2022-05-13 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Copernicus förskola
Självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utvecklande av de pedagogiska miljöerna och undervisning utifrån Läroplanens mål och intentioner. Vi arbetar för att göra verksamheten ständigt utvecklande, därför ser vi pedagogisk dokumentation med IT som ett viktigt verktyg.
2022-05-13 2022-06-02
Sundsvalls kommun Biträdande rektor till Ljustadalen och Gångvikens skola
Från och med hösten 2022 blir Ljustadalen- och Gångvikens skola en organisation som leds under en och samma rektor. Rektor tillsammans med tre biträdande rektorer utgör skolledningen på skolorna. Rollen som biträdande rektor är mångfacetterad och innebär att du arbetar både med att utveckla undervisning och skolutveckling i stort. Tillsammans med rektor ansvarar du för det övergripande pedagogiska och organisatoriska arbetet i f-6 på Gångvikens skola. Du har verksamhets- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. Det systematiska kvalite...
2022-05-12 2022-06-06
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska åk 6-9 till S:t Olofsskolan och Nivrenaskolan
Du undervisar i spanska på de båda skolorna i år 6-9. Två dagar på respektive ställe och den femtedagen är man sedan på ena skolan på förmiddagen och på den andra efter lunch.
2022-05-12 2022-05-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Römsta förskola
Som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du arbetet på förskolan. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, uppföljning och analys.
2022-05-12 2022-06-05
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare sv/eng åk 7-9 till Höglundaskolan
Du kommer att undervisa elever i åk 7-9 i svenska och engelska. I tjänsten ingår för- och efterarbete, dokumentation, förekommande föräldrakontakter och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Som lärare arbetar du för att stärka elevens självkänsla socialt och emotionellt. Du är insatt i, och arbetar efter, skolans likabehandlingsplan för att skapa studiero o...
2022-05-12 2022-05-25
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Höglundaskolan
Du kommer att arbeta som ämneslärare i idrott och hälsa med där tillhörande arbetsuppgifter som bl.a. mentorskap.
2022-05-12 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Vibackeskolan
Du ansvarar tillsammans med dina kollegor på fritids för planering och genomförande av verksamheten i skolans fritidshem. Du ingår i fritids team och arbetar med skolans team åk F-6.
2022-05-12 2022-05-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Bredsands skola
Tjänsten innebär att vara lärare i textilslöjd för alla elever i årskurs 3-6. Som undervisande lärare ansvarar du för planering, genomförande och dokumentation av din egen undervisning. Tjänsten som lärare i textilslöjd motsvarar 40 % anställning. Tjänsten kan kombineras med anställning som lärare i textilslöjd på Lucksta skola. Möjlighet finns också för ytterligare arbetsuppgifter beroende på verksamhetens behov och den anställdes önskemål och kompetens. Tjänsten kan då motsvara en 100 % anställning.
2022-05-12 2022-05-27
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kock till Matknutens kök, Stöde
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor inom Sundsvalls Mat & Måltider och med matgästen i fokus vill fortsätta att utveckla måltiden för våra matgäster. Det är ett varierande arbete som innefattar alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Vi är ett arbetslag som består av totalt fyra kockar.
2022-05-12 2022-05-26
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare till Kyrkmons skola
Du kommer att arbeta i ett av skolans årskursteam, åk 2, tillsammans med två andra lärare. Ni har ett gemensamt ansvar för era elever och ansvarar tillsammans för planering, genomförande och utvärdering av er undervisning. Ni ingår i arbetslag F-3. Mentorskap ingår.
2022-05-12 2022-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare/lärare i förskoleklass till Kyrkmons skola
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans för planering, utvärdering och genomförande av verksamheten i skolans förskoleklass. Förskoleklassen har undervisning måndag-torsdag, och fredagar ägnas i huvudsak åt planering av verksamheten. Ni arbetar i stationer med eleverna vilket ger ett lustfyllt lärande med lugnare arbetsmiljö och möjlighet för alla att komma till tals. På eftermiddagarna arbetar du till viss del i skolans fritidshem.
2022-05-12 2022-06-02
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Kyrkmons skola
Du och dina kollegor ansvarar tillsammans för planering, utvärdering och genomförande av verksamheten i skolans fritidshem och vissa rastaktiviteter för eleverna under skoltid. Du är drivande och en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och utvecklingen av vårt fritidshem. Du kommer att arbeta i något av skolans årskursteam som fritidsresurs under skoltiden.
2022-05-12 2022-06-02
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Aktivitetshandledare med inriktning äldreboenden
Som samordnande aktivitetshandledare kommer du arbeta övergripande mot äldreboenden och stöta lokala aktivitetsombud i att skapa delaktighet och aktivitet för våra äldre. Du rapporterar till verksamhetschef äldreboende. Uppdraget kommer innebära strategiskt arbete för att skapa en långsiktig plan för utbud och arbetssätt kopplat till aktiviteter och socialt innehåll, med målet att motverka ensamhet och isolering hos våra äldre. Du är en inspiratör och motiverar till att genom ett funktionsbevarande arbetssätt få in det sociala i det dagliga l...
2022-05-11 2022-06-05
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Utbildningssamordnare mot yrkesutbildning, Vuxenutbildningen
Tillsammans med andra utbildningssamordnare/lärare möta elever/studerande och medborgare som är eller önskar komma i studier. Medverka till att utveckla Vuxenutbildningen i Sundsvall till en naturlig och självklart part i målet att höja utbildningsnivån i Västernorrland. För elever som genomgår en yrkesutbildning ingår utbildning på en arbetsplats APL-Arbetsplatsförlagt lärande. Huvudmannen för skolan och arbetsgivaren har tillsammans ansvar för elevens arbetsmiljö. I rollen som utbildningssamordnare med fokus på arbetsmiljöfrågor inom yrkesu...
2022-05-11 2022-06-01
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till äldreboende
Vård och omsorgsförvaltningen i Sundsvalls kommun arbetar med ett förhållningssätt som präglas av tillitsbaserad ledning och styrning. Målsättningen med detta förhållningssätt är att arbeta med att förändra kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Ditt uppdrag som enhetschef i äldreomsorgen spänner över många områden med viktiga uppdrag. Du har det yttersta ansvaret för en enhet vilket innebär att du ansvarar för att säkerställa ett verksamhetsnära och fullgott administrativt-, psykosocialt- och profession...
2022-05-11 2022-05-30
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Midälvaplatsens förskola
Att arbeta som förskollärare hos oss innebär att du tillsammans med dina arbetskamrater kan göra skillnad. Genom att med barnet i centrum bidra med din kompetens, ditt kunnande och ditt engagemang och tillsammans med dina arbetskamrater utvecklar ni undervisningen där ni erbjuder och utmanar barnen till aktivitet, lärande och utveckling.
2022-05-11 2022-06-07
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Kockar med driv och engagemang till Sundsvalls Mat & Måltider
Som kock förväntas du vara delaktig i samtliga arbetsuppgifter som finns i våra kök och restauranger då vi tillämpar arbetsrotation. Köket är en central plats på enheten. Det innebär att ett respektfullt samarbete och samverkan med övrig verksamhet är en viktig del av arbetet.
2022-05-11 2022-05-29
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagoger till Hermans
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med stödassistenter i det dagliga arbetet. Du arbetar stödjande till personer med intellektuell funktionsnedsättning/NPF. Som hjälp arbetar du med tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation och lågaffektivt bemötande för att stärka och motivera individen. Yrkesrollen medför inte en arbetsledande funktion utan är en del av verksamhetens baspersonal. Du ska bidra till individens personliga utveckling, öka/implementera det pedagogiska arbetet som stödjer vårdtagarens delaktighet, självbe...
2022-05-10 2022-05-31
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistenter till Hermans
Som stödassistent hos oss kommer du: • utifrån lag, mål och riktlinjer möjliggöra att vårdtagaren är i centrum och har inflytande över och delaktighet i insatser och aktiviteter och för ett självständigt liv. Använda metoder för självskattning där brukaren själv kan bedöma sina förmågor, beskriva sina känslor, önskan, vilja och inställning. • arbeta utifrån lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och annan tillämplig lagstiftning samt kommuns värdegrund, politiska mål och övriga riktlinjer. Insatser ska tillgodos...
2022-05-10 2022-05-31
1 2 3 >