Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
MLA har ett proaktivt uppdrag som innebär att du samordnar och kvalitetssäkrar elevhälsans medicinska insats, följer upp verksamheten och dokumenterar resultat för rapportering till förvaltningschef. Förvaltningschef och MLA utgör verksamhetens ledning. Du kommer att ingå i ett nätverk tillsammans med andra MLA i regionen. I ditt MLA-uppdrag ingår bland annat följande ansvarsområden: • Utarbetande av metodstöd för EMI. • Upprättande av ledningssystem och metodstöd för elevhälsans medicinska insats. • Kvalitetssäkring och uppföljning av verks...
2023-06-05 2023-06-16
Storumans kommun Fjärrlärare i tyska, årskurs 6
Uppdraget omfattar fjärrundervisning i tyska som språkval i åk 6 (2 x 40/minuter per vecka) Du kommer att undervisa en grupp elever från tre olika skolor i vår kommun. Du bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever i fjärrundervisningen. Samverkan med fjärrhandledaren är också en viktig del av uppdraget. Som lärare i vår kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla, där alla elever känner nyfikenhet och...
2023-06-01 2023-06-14
Storumans kommun Närlärare eller fjärrlärare i spanska, åk 9 Skytteanska skolan, Tärnaby
Uppdraget omfattar när- eller fjärrundervisning i spanska som språkval i åk 9 (3 x 50/minuter per vecka) Du kommer att undervisa en grupp elever från Skytteanska skolan i vår kommun. Du bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever i fjärrundervisningen. Vid fjärrundervisning är samverkan med fjärrhandledaren också en viktig del av uppdraget. Som lärare i vår kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla, ...
2023-06-01 2023-06-14
Region Västerbotten, Storumans folkhögskola Rektor, Storumans Folkhögskola
Som rektor hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Folkhögskolan innefattar många olika kompetenser och har en helhetssyn på människan. I denna roll söker vi dig som vill motivera, inspirera och coacha våra medarbetare och leda Storumans folkhögskola mot visionen om att bli Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Som rektor är du direkt underställd Region Västerbottens Folkhögskolechef och ingår i Storumans och Vindelns folkhögskolas ledningsteam. Du ansvarar för folkhögskolans utbildningar, arbetsl...
2023-05-30 2023-07-31
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska, Tärnaby sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Vi söker både dig som vill arbeta h...
2023-05-29 2023-06-12
Storumans kommun Verksamhetsutvecklare inom digitalisering
Som digitaliseringsansvarig hos oss har du en betydelsefull roll i förvaltningens utveckling och utgör en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. Målet är att förvaltningen ska ha sömlösa digitala arbetssätt från ansökan till arkivering. Du kommer att jobba med samtliga områden som nämnden har ett ansvar över och kommer att vara med att leda och utveckla förvaltningens digitaliseringsarbete. Du behöver vara lyhörd för att fånga behov och se förbättringsmöjligheter kopplat till arbetssätt, system och teknik inom området. Dina arbetsuppgifter b...
2023-05-25 2023-06-15
Region Västerbotten, Ambulanssjukvård VB Sjuksköterskor, Storuman och Vilhelmina, Ambulanssjukvården Västerbotten
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom, skada eller som behöver vård under transport. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Jobbet handlar om att göra skillnad för andra människor och att visa ödmjukhet och behålla lugnet i krävande situationer. I ambulansen arbetar ni i team och våra sjuksköterskor har det medicinska ansva...
2023-05-25 2023-06-11
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Grundskollärare årskurs 7-9 till Skytteanska skolan i Tärnaby
Skolan bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av modern pedagogik och IT teknik. Som lärare i vår kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla. Där alla elever känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den p...
2023-05-19 2023-06-11
Storumans kommun Kock till Sibyllagårdens kök
Du kommer att arbeta som kock/kokerska i köket på Sibyllagården. Vi söker dig som brinner för servicen kring måltiderna och förstår värdet med vällagad och näringsriktig kost till våra äldre Du behöver vara serviceinriktad och ha lätt att hitta kreativa lösningar.
2023-05-16 2023-06-16
Storumans kommun Sjuksköterska Tärnabyområdet
Som sjuksköterska inom medicinska enheten arbetar du på något av våra vård- och omsorgsboenden eller inom hemsjukvården. Ditt arbete ger möjlighet till stor variation och flexibilitet. Du möter många olika patienter och bedömer, planerar, utför och följer upp hälso- och sjukvårdsinsatser för dessa. Du samarbetar tillsammans med andra yrkeskategorier med och kring patienten. Ditt arbete kommer även att bestå av att ge handledning, utbildning och information till vårdtagaren och dennes närstående samt till övrig vårdpersonal. Det finns goda möj...
2023-05-16 2023-06-25
Storumans kommun Personal till LSS-boende
Som medarbetare inom LSS omsorgen, förväntas du tillsammans med enhetschef, kollegor och övriga samarbetspartners, vara med att utveckla verksamheterna, samt aktivt främja samarbete med andra verksamheter inom verksamhetsområdet. Vi söker dig som kan arbeta dag/kväll/helg. Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra boenden: - individuellt stöd och omvårdnad - utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen - Stödja brukarnas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter - Stödja brukarnas delak...
2023-05-15 2023-06-30
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen, Storumans sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnads behov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständi...
2023-05-09 2023-06-18
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Rektor till grundskolan i västra rektorsområdet, Storumans kommun
Uppdraget som rektor består i att leda och fördela arbetet på Slussfors skola och Skytteanska skolan. Ditt huvuduppdrag är, att inom givna ramar, utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med starkt fokus på pedagogiskt ledarskap och ökad måluppfyllelse. Som rektor är du garant för elevers rätt till en kvalitativt god utbildning med goda relationer som en förutsättning i det arbetet. Det innebär att leda och motivera medarbetare, driva förändrings- och utvecklingsarbete, följa upp elevers utveckling mot de nationella målen samt samverka med ...
2023-05-05 2023-06-11
Storumans kommun Sommarvikarier till omsorgen i Storumans kommun
Vi söker sommarvikarier till våra äldreboenden i Tärnaby och Storuman/Stensele samt till hemtjänsten i hela kommunen. Vi söker också sommarvikarier till LSS-boenden och personliga assistenter.
2023-04-05 2023-06-18
Storumans kommun Undersköterskor och vårdbiträden till Tärnaby
Arbetsuppgifterna består främst av omvårdnadsarbete och stöttning där brukarna inte längre klarar sin vardag. Arbetet innefattar även delegering av sköterska att ge medicin och andra HSL-insatser, dokumentation i journalsystem och aktivt medverkande i planeringsarbete för brukarnas bästa. Eftersom vi arbetar som ett team är samarbetsförmåga och kommunikation av stor vikt.
2022-12-12 2023-08-30
Storumans kommun Undersköterskor och vårdbiträden till Storuman
Arbetsuppgifterna består främst av omvårdnadsarbete och stöttning där brukarna inte längre klarar sin vardag. Arbetet innefattar även delegering av sköterska att ge medicin och andra HSL-insatser, dokumentation i journalsystem och aktivt medverkande i planeringsarbete för brukarnas bästa. Eftersom vi arbetar som ett team är samarbetsförmåga och kommunikation av stor vikt.
2022-11-16 2023-08-31