Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Förskollärare till Hemavan Tärnaby
Ditt arbete på förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1-5 år. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan, med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Du planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten fortlöpande tillsammans med ditt arbetslag. Språkutveckling i förskolan, goda lärmiljöer och digitalisering är prioriterade mål under det här läsåret. Du bör vara engagerad och ha förmåga att samarbeta. Storumans kommun är en samisk förva...
2022-05-16 2022-06-03
Region Västerbotten, Folkhögskoleförvaltningen Lärare Beroendeterapeut- och Socialpedagogutbildning vid VB Folkhögskola
Som folkhögskollärare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I denna roll kommer du att undervisa både på utbildningen till Beroendeterapeut och på utbildningen till Socialpedagog. Du leder studier som byggs upp kring teori och som följs av praktiska övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med andra människor. Kursinnehållet du ansvarar för kommer bland annat att handla om psykisk ohälsa, missbruk, gruppdynamik, kommunikation...
2022-05-16 2022-05-31
Storumans kommun Kvinnliga personliga assistenter till Storuman
Nu har du chans att få arbeta som personlig assistent via SOL beslut i ordinärt boende åt en yngre kvinna bosatt centralt i Storuman. Uppdraget ligger inom hemtjänstens verksamhet under omsorgsförvaltningen. Som personlig assistent i detta sammanhang tillhör du en arbetsgrupp med flera personliga assistenter där ni tillsammans finns till hands för den person ni arbetar för. Att vara personlig assistent innebär kortfattat att vara en persons förlängda arm och möjliggöra för personen att kunna leva sitt liv med goda levnadsvillkor. Tillsammans ...
2022-05-06 2022-06-05
Storumans kommun Grundskollärare F-3 och lärare till fritidshem till Parkskolan
Du kommer att arbeta som grundskollärare i Storumans kommun med placering på Parkskolan. Ditt arbete är att leda och utmana elever genom att skapa inspirerande och högkvalitativa lärmiljöer. I samarbete med arbetslag, kollegor och rektor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i klasserna med läroplan och kommunala mål som utgångspunkt. Du planerar, dokumenterar, utvärderar och kvalitetssäkrar verksamheten fortlöpande tillsammans med ditt arbetslag och rektor. Kooperativt lärande, digitalisering samt språk- och kunskapsu...
2022-05-05 2022-05-20
Storumans kommun Kvinnliga personliga assistenter till Storuman
Som personlig assistent i detta sammanhang tillhör du en arbetsgrupp med flera personliga assistenter där ni tillsammans finns till hands för den person ni arbetar för. Att vara personlig assistent innebär kortfattat att vara en persons förlängda arm och möjliggöra för personen att kunna leva sitt liv med goda levnadsvillkor. I ditt arbete som personlig assistent kommer du sannolikt även att möta sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar med kvinnans rehabilitering och det är mycket möjligt att du kommer att få vara delaktig i det arbetet....
2022-05-05 2022-06-05
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Södra Lappland ST-läkare, Allmänmedicin glesbygd, Södra Lappland
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten och att vi bistår människor hela livet. Din ST planeras i samråd med verksamhetschef och studierektor med utgångspunkt ifrån riktlinjerna för specialisttjänstgöring som rör handledning och kompetensutveckling. Du har möjlighet att utöka dina kunskaper genom en glesbygdsprofil vilket ger dig en bredare bas och ökad akut kompetens. Det ingår även en inblick i distansteknikens möjligh...
2022-05-04 2022-05-25
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska, Storuman sjukstuga
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du bland annat med telefonrådgivning, planerat och akut mottagningsarbete samt förebyggande hälsovård. Vi förväntar oss att du tillsammans med oss bidrar till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga a...
2022-05-04 2022-05-18
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen, Storumans sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnads behov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård. Arbetet ställer krav på självständi...
2022-05-04 2022-05-31
Storumans kommun Undersköterska natt till demensboendet Blåsippan
Vi söker nu en ny undersköterska eller motsvarande till Demensboendet Blåsippan som är beläget i Stensele cirka 5 km från Storuman tätort bor det 20 personer med olika demenssjukdomar, fördelade på 3 avdelningar, du som söker får vara med i vårt utvecklingsarbete. Arbetet omfattar ordinarie omvårdnadsuppgifter, till exempel personlig omvårdnad och inom tjänsten annat förekommande arbete.
2022-05-03 2022-05-22
Region Västerbotten, Glesbygdsmedicinskt centrum Ekonom till Glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman
Som Ekonom hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du ansvarar för projektredovisning, ekonomiska uppföljningar och analyser både gentemot Enhetschef och externa samarbetspartners. Du hanterar budget, kontrollerar att avtals- och upphandlingsrutiner följs och spelar en viktig roll när det gäller att förbereda ekonomiska underlag inför ansökningar om projektmedel. I rollen ingår också leverantörs- och kundreskontra och att systematisera och förvara ekonomiska underlag.
2022-04-28 2022-05-26
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Lärare till Södra Lapplands Gymnasium i Tärnaby
Undervisning i Svenska/Engelska, Historia/Religion
2022-04-27 2022-05-20
Storumans kommun Sommarvikarier/extrapersonal - kock/köksbiträden till Hemavan Tärnaby
Vi söker sommarvikarier till våra kök i Hemavan och Tärnaby. Som kock/köksbiträde i vår köksenhet jobbar du utifrån en kostpolicy. I arbetsuppgifterna ingår varmkök, dietkök, konsistensanpassning, salladsförberedning, beställningar, egenkontroll, servering, disk, städa kök och övriga utrymmen samt andra förekommande uppgifter inom kök och servering.
2022-04-25 2022-06-12
Storumans kommun Förste socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen i Storumans kommun söker en förste socialsekreterare till myndighetsutövningen. Organisatoriskt så består myndighetsutövningen inom Individ- och familjeomsorgen av IFO-chef, två förste socialsekreterare, två ekonomi- och vuxenhandläggare samt tre socialsekreterare inom barn, unga och familjerätt. Inom Individ- och familjeomsorgen ingår även vår nämndssekreterare/förvaltningsassistent, den socialpsykiatriska mötesplatsen Vändpunkten, boendestödsverksamhet, öppenvårdsbehandlare samt familjebehandlare. Som förste so...
2022-04-19 2022-05-22
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Sjuksköterska akutvårdsavdelning, Tärnaby sjukstuga
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov och därefter planera samt prioritera de åtgärder som ska sättas in. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård.
2022-04-05 2022-05-29
Storumans kommun Sommarvikariat sjuksköterska till medicinska enheten i Storumans kommun
Vi söker nu en engagerade och positiva medarbetare till kommunens medicinska enhet för sommarvikariat, såväl nyutexaminerade som dig med längre erfarenhet. Medicinska enheten ansvarar för rehabilitering och sjukvård till kommunens invånare. Här arbetar bl.a. arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i team med vårdtagaren i centrum. Som sjuksköterska inom kommunal verksamhet har du har en viktig uppgift genom att se det friska och stödja vårdtagarens egna resurser. Vårdtagaren bor antingen i...
2022-04-04 2022-06-05
Storumans kommun Sommarvikarier till omsorgen i Storuman
Storumans kommun söker semestervikarier till våra verksamheter inom handikapp- och äldreomsorgen i Storuman. Vi söker semestervikarier till äldreboenden, Tranan i Storuman, Sibyllagården i Stensele, demensboendet Blåsippan i Stensele, hemtjänstgrupperna, Storuman, Gunnarn ,Slussfors och , LSS-boenden Vallnäs och Rallaren i Storuman samt personlig assistent. Arbetet är förlagt dag/kväll och natt vardagar och helger enligt schema.
2022-03-08 2022-05-31
Storumans kommun Sommarvikarier till omsorgen i Hemavan Tärnaby
Storumans kommun söker semestervikarier till våra verksamheter inom äldreomsorgen i Tärnaby. Vi söker semestervikarier till äldreboenden Vikbacka, demensboenden /kortidsboendet Stefansgården/Granhöjden och till hemtjänsten och nattpatrullen. Arbetet är förlagt dag/kväll och natt vardagar och helger enligt schema.
2022-03-08 2022-05-22
Storumans kommun Personlig assistent placerad i joeström
Nu har du chans att få arbeta som personlig assistent via SOL beslut i ordinärt boende åt en man bosatt i Joeström. Uppdraget ligger inom hemtjänstens verksamhet under omsorgsförvaltningen. Kommunen som helhet kännetecknas av driv och utvecklingsanda med ett aktivt näringsliv och offentliga verksamheter som vågar prova nya vägar. Som personlig assistent i detta sammanhang tillhör du en arbetsgrupp med flera personliga assistenter där ni tillsammans finns till hands för den person ni arbetar för. Att vara personlig assistent innebär kortfatta...
2022-03-02 2022-05-31
Storumans kommun Terminal- och fastighetsutvecklare
Industri- och logistikcentrum AB (ILC) i Storumans kommun söker nu en terminal- och fastighetsutvecklare. ILC är ett helägt kommunalt bolag som äger, förvaltar och hyr ut kommersiella fastigheter och utvecklar storumanterminalen. Verksamheterna finns i huvudsak i Storuman och Tärnaby.
2022-02-18 2022-05-31
Region Västerbotten, Storuman Tärnaby sjukstugor Fysioterapeut semestervikariat, Storuman sjukstuga
Som fysioterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I ditt arbete är du ofta första instans för bedömning av besvär av muskuloskeletal karaktär. Du möter barn, ungdomar, vuxna och äldre och arbetar med bedömning, behandling och rådgivning kring olika rehabiliteringsbehov. I arbetet ingår bland annat att enskilt utföra funktionsbedömningar, behandlingar och att ge träningsinstruktioner och patientutbildning. Du utför även bedömning och rådgivning via telefon. Förutom att du arbetar självständig...
2022-02-04 2022-05-31