Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Bli en del av Stora Högaskolan F-6, sök till skoladministratör
Vill du vara spindeln i nätet på Stora Högaskolan? Som skoladministratör hos oss har du en central och viktig roll i att få skolans arbete att flyta på. Du är ett administrativt stöd till rektorer och medarbetare på skolan, och en stor del av ditt arbete består i att planera, prioritera och organisera arbetet på ett effektivt sätt för att kunna hantera många och varierande arbetsuppgifter varje dag. Arbetet innebär vanligt förekommande administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, lönehantering, arkivering, vikarieanskaffning, posthanterin...
2023-01-26 2023-02-12
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Stenungsund söker lokalvårdare till Servicefunktionen
Nu söker vi dig som är intresserad av att bli vår nästa kollega och en del av vårt fantastiska team! Inom lokalvården förkommer arbete främst dagtid måndag till fredag men helgtjänstgöring kan bli aktuellt. I arbetsuppgifterna som lokalvårdare ingår daglig lokalvård med både manuella samt maskinella metoder samt periodiskt underhåll. Vi utför lokalvård inom främst förskola, skola och vård och omsorg men även kontorsstädning i övriga lokaler. Vi har uppdrag inom hela kommunen så körkort och bil ger större möjligheter till anställning.
2023-01-26 2023-02-16
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker flexibla undersköterskor till SÄBOS interna pool
Vi söker nu flexibla undersköterskor som vill i arbeta SÄBOS interna pool. De interna poolerna har som uppdrag att bemanna korttidsfrånvaro på samtliga äldreboende i kommunen, Som undersköterska kommer du att utföra arbetsuppgifter inom äldreomsorg och demensvård. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar. Som undersköterska sätter du omsorgstagaren i centrum och arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga möte. Du kommer att arbeta ...
2023-01-24 2023-02-13
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Veterinär till Distriktsveterinärerna Stenungsund
Till vår mottagning i Stenungsund söker vi en distriktsveterinär som har intresse för att jobba brett, framförallt i fältverksamheten där vi har störst behov. Vi har en modern och blandad praktik där många olika djurslag förekommer. Fördelningen är ca 40% smådjur och 50% häst och 10% produktionsdjur. Som veterinär ingår du i beredskapsarbetet. På smådjur gör vi allt från utredningar till operationer och tandbehandlingar. På produktionsdjur jobbar vi till stor del med akutsjukvård samt bland annat med kastrationer, avhorningar, provtagningar m.m...
2023-01-20 2023-05-31
Stenungsunds kommun Registrator till Stenungsunds kommun
Som registrator på kansliet i Stenungsund kommer du vara ett verksamhetsnära stöd i dokumenthantering för hela den kommunala organisationen. Arbetet innebär registratur så som att ta emot, klassificera och diarieföra handlingar i kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem Evolution samt att avsluta ärenden och arkivera handlingar i avdelningens arkiv. Du förväntas arbeta självständigt men också i nära samarbete med vår befintliga registrator och övriga medarbetare på kansliet för att utveckla och utbilda inom ärende- och dokumenthantering.
2023-01-20 2023-02-05
Stenungsunds kommun, Hemsjukvård och Rehab Rehabenheten söker rehabassistent - Sommarvikariat
Du som arbetar som sommarvikarie hos oss kommer att erbjudas ett omväxlande och utvecklande arbete. Dina insatser är av stor betydelse då du stöttar ordinarie personal som finns på plats semesterperioder. Du kommer att utföra vardagliga rehabinsatser. Du kommer vara ett stöd i den enskildes vardag som gör att just DU är viktig för andra människor. Vi söker dig som vill vikariera i sommar som rehabassistent. Arbetet som rehabassistent är mycket omväxlande och utförs både på särskilt boende och i patienternas hem. Rehabassistentens arbetsuppgi...
2023-01-20 2023-02-19
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker dagbarnvårdare till Pedagogisk omsorg
Att arbeta inom Pedagogisk omsorg som dagbarnvårdare innebär att ta emot andras barn i sitt eget hem samt stimulera barns utveckling och lärande i enlighet med skollagens krav. I detta ingår att i samarbete med hemmen främja barns allsidiga personliga utveckling. Barnen ska förberedas för fortsatt lärande inom skolväsendet. Som dagbarnvårdare har du ensamt ansvar för en grupp på cirka 6 barn men samarbetar också med andra dagbarnvårdare i samband med olika aktiviteter. Dina arbetsuppgifter är att ge barnen trygga och stimulerande dagar med a...
2023-01-20 2023-02-26
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Nya Hallernaskolan åk 7-9 – söker dig lärare i spanska och annat ämne
Detta får du arbeta med: Undervisning i spanska åk 6-9 och ytterligare något ämne i åk 7-9. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning och du kommer vara mentor för en grupp elever. På skolan arbetar vi systematiskt med värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling och tillsammans strävar efter att utvecklas och nå uppsatta mål. Du kommer även ingå i en ämnesgrupp med övriga spansklärare och ...
2023-01-19 2023-02-12
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker enhetschef för biblioteket
Som enhetschef för biblioteket kommer du att ha ansvar för att folkbiblioteket i Stenungsund vidareutvecklas som en attraktiv och engagerande mötesplats. Du vill skapa en helhetssyn kring bibliotekets roll i samhället och medverka till att biblioteket är tillgängliga och angelägna för alla. Som komplement till huvudbiblioteket har Stenungsunds kommunen en bokbuss som når ut till hela kommunen. I rollen som bibliotekschef har du det övergripande budgetansvaret samt personal- och arbetsmiljöansvar för biblioteksverksamheten, som idag har 14 meda...
2023-01-19 2023-02-13
Stenungsunds kommun Vi söker stödassistenter till Daglig verksamhet
Inom Daglig verksamhet finns många olika funktionsvariationer att hantera. Vi arbetar med att ge meningsfull sysselsättning och sätter individens behov i centrum. Som stödassistent verkar du för att främja brukarnas delaktighet, självständighet, förmågor och färdigheter i alla avseenden. Du kommer att vara stödperson för en eller flera brukare vilket bland annat innebär att du har ansvar för att upprätta och revidera genomförandeplanen. Vårt synsätt i arbetet präglas av vår tro att alla människor har en egen förmåga, och en vilja att leva ett...
2023-01-19 2023-02-05
Stenungsunds kommun Pärlan, korttidsvistelse för barn och unga/barnboende söker stödpedagog
Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet kring våra barn och ungdomar på Korttidsboende samt barnboende. Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet och vid bemötande av våra boende. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter ...
2023-01-18 2023-02-08
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker stödassistent till Pärlan
Vi söker dig som är stödassistent för arbete på Pärlan, enheten för verkställighet av korttidsboende enligt LSS 9:6, du kommer även att arbeta en viss tid av din tjänstgöringsgrad på barnboendet som befinner sig på Pärlan. På barnboende verkställs beslut enligt LSS 9:8. Vid heltidstjänstgöring kan arbete inom avlösarservice förekomma. Vår målsättning är att erbjuda varje individ en trygg och meningsfull korttidsvistelse med miljöombyte och rekreation. Med barnkonventionen och IBIC i fokus arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge ...
2023-01-18 2023-02-08
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef BF/IGV, lokalpolisområde Södra Fyrbodal, Stenungsund
Uppdraget som gruppchef för BF/IGV Som chef för BF/IGV LPO södra Fyrbodal rapporterar du till LPO-chef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs, samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet gällande arbete i den operativa inriktningen för lokalpolisområdet, planlagda insatser utifrån samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och lokala lägesbilder. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och e...
2023-01-18 2023-02-01
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Intresseanmälan – Timvikarie till Lokalvård samt Måltid
Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi nu fler timvikarier. Du kommer att hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Inom Måltid förskola/skola arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.30-15.30, Måltid äldreomsorg mellan 07:00-15.30 alt 8-16.30, helgtjänstgöring förekommer, likaså röda dagar. I arbetsuppgifterna som kock ingår att laga...
2023-01-16 2023-03-31
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Intresseanmälan - Timvikarie badvärd och vaktmästare till Stenungsund Arena
Till verksamhetsområdena vaktmästeri och bad söker vi nu timvikarier. Du kommer att hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Som badvärd kommer du att arbeta i ett lag om åtta individer med varierande arbetsuppgifter såsom uppsökande och aktiv badbevakning, lokalvård, vattengymnastik och kassaarbete. Du arbetar i en arbetsmiljö som delvis är fysiskt krävande. Arbetstiden är förlagd...
2023-01-16 2023-03-31
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Intresseanmälan inför våren - Timvikarie till förskola och skola/fritids
Letar du efter ett jobb där du får ta ansvar och utvecklas? Där dina förmågor och intressen omvandlas till ett riktigt och viktigt jobb, och där du dessutom blir en vuxen förebild för barn och unga? Just nu söker vi timvikarier till förskola, skola och fritidshem. Hos oss gör du en viktig insats för att alla barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie innebär det att...
2023-01-16 2023-02-28
Stenungsunds kommun Vi söker bemanningscontroller till sektor Socialtjänst
Vår bemanningscontroller inom sektor Socialtjänst går nu vidare till nytt jobb och vi söker dig som vill fortsätta att driva och utveckla arbetet med vår bemanningsprocess. Som bemanningscontroller är du processledare för sektorns bemanningsprocess och arbetar strategiskt riktat mot verksamhetsområdena vård- och omsorg och funktionshinder. Du kommer vara organiserad under verksamhetschef för särskilda boenden och hemsjukvård. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att kvalitetssäkra bemanning- och schemafrågor. Du förväntas styra processen och...
2023-01-13 2023-02-05
Stenungsunds kommun, Sektor Samhällsbyggnad VA-ingenjör till Stenungsunds kommun
Vi söker en VA-ingenjör som tillsammans med oss på Teknikenheten vill säkra tillgången på rent vatten och fungerande avlopp samt vara med och bygga en hållbar infrastruktur utifrån nya krav, en ökad befolkning och klimatförändring. Som VA-ingenjör ska du genom hela samhällsbyggnadsprocessen, bevaka VA-enhetens intressen. Det innebär att ta fram underlag, förslag, riktlinjer och krav i möten och remissvar. Kommunen står inför utmaningar vad gäller dagvattenhantering och ser det som meriterande att du har erfarenhet av detta och kan bidra konstr...
2023-01-13 2023-02-12
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stenungsunds kommun söker Undersköterska till Hemsjukvården
Som undersköterska i Hemsjukvården börjar dagen med ett planeringsmöte där du och tjänstgörande sjuksköterskor går igenom dagens ärenden. Du kommer på delegation utföra arbete både på våra särskilda boenden och i ordinärt boende hemma hos patienten. Exempel på delegerade uppgifter: provtagningar (kapillärt, venöst), subcutana injektioner, såromläggningar, RIK, KAD vård, PD-dialys, stomivård med mera. Arbetstid: dagtid på schema Det är en tidsbegränsad anställning mellan v.25-v.33 (2023-06-19-2023-08-20)
2023-01-12 2023-03-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Nu söker Stenungsund undersköterskor till hemtjänsten, sök till oss!
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov. I uppdraget som undersköterska ingår alla förekommande arbetsuppgifter som uppkommer inom verksamheten och du har ett nära samarb...
2023-01-11 2023-02-05
Stenungsunds kommun Vi söker badvärd till Stenungsund Arena
Som badvärd kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter som uppsökande och aktiv badbevakning, städ/lokalvård, leda vattengymnastik, simskola och kassaarbete. En viktig arbetsuppgift är att vara värd för våra gäster och säkerställa att våra trivselregler efterlevs för att alla ska få ett så trevligt besök som möjligt. Därför ser vi att du har en positiv attityd och en naturlig känsla för service. Du arbetar i en arbetsmiljö som delvis är varm, fuktig, stimmig och fysiskt krävande. I tjänsten ingår också att arbeta i vår reception ell...
2023-01-11 2023-02-01
Stenungsunds kommun Upphandlare sökes till Stenungsunds kommun
Drivs du av att göra bra affärer? Kul! Det gör vi på Stenungsunds upphandlingsenhet med och nu söker vi en ny kollega till vårt gäng. Som upphandlare i Stenungsunds kommun är du en strategisk och viktig medarbetare i hela anskaffningsprocessen och i kommunens utvecklingsarbete av inköpsprocessen. Upphandlingsenheten skapar mervärde till sina kunder genom att stötta och vägleda i den offentliga upphandlingen. Enheten arbetar också som stöd, rådgivare och kvalitetsgranskare i upphandlingsjuridiska och avtalsrättsliga frågor utifrån ett affärsmäs...
2023-01-10 2023-01-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker sjuksköterskor till sommaren eller för timanställning från idag
Är du en engagerad sjuksköterska som är ute efter nya utmaningar? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Förutom att vi söker timvikarier som kan arbeta redan nu vid behov, så söker vi även sommarvikarier som kan täcka upp under ordinarie personals semester. Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. Som vikarierande sjuksköterska har du ett huvudansvarsområde inom någon av följande områden: ordinärt boende, särskilt boende korttidsen...
2023-01-05 2023-03-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat inom hemtjänst och korttidsenheten
Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbetet hos omsorgstagarna i deras egen bostad, en personlig och omväxlande miljö. Det kan handla om allt från promenad till personlig omvårdnad, men även att laga mat och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Du arbetar framför allt självständigt men vissa arbetsmoment gör du tillsammans med dina kollegor. För att förflytta dig mellan de olika omsorgstagarna använder du cykel eller bil. Som medarbetare på ko...
2022-12-27 2023-04-30
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat inom särskilt boende/äldreboende
Som medarbetare i på ett äldreboende (särskilt boende för äldre) ger du hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje individs behov. Det arbete du utför ger trygghet och en meningsfullhet för våra äldre och kan handla om allt från personlig omvårdnad till en promenad eller fika tillsammans. Du får en god introduktion med bredvidgång, allt för att skapa en trygghet för dig när du utför dina arbetsuppgifter hos oss i sommar. Kräver arbetet läkemedshantering blir du kallad till utbildning. Arbetstiderna är varierande och schemalagda. Du kan arb...
2022-12-27 2023-04-30
1 2 >