Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun Enhetschef inom arbetsmarknad och nyanlända enheterna i Stenungsunds kommun
Som enhetschef skall du leda och fördela arbetet inom arbetsmarknadsenheten och enheten för nyanländas verksamhet. Du har fullt personal, verksamhet och budgetansvar för din enhet. Stor del av ditt arbete innebär att samarbeta och samverka i en rad olika projekt och nätverk inom kommunens olika verksamheter, Arbetsförmedlingen, myndigheter och näringslivet. Omvärldsbevakning inom dina ansvarsområden är av stor betydelse för att kunna anpassa verksamheten utifrån samhällets utmaningar och behov. Du ingår i Kompetens och utvecklings ledningsgr...
2021-02-24 2021-03-14
Stenungsunds kommun Familjerådgivare till Familjerådgivningen och Krismottagningen för vuxna
Familjerådgivningen och Krismottagningen för vuxna vänder sig till enskilda, par och familjer med svårigheter i sina nära relationer. Verksamheten bedriver ett kvalificerat förändringsarbete. Även ett utåtriktat och förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer, interna såväl som externa, bedrivs i våra tre olika kommuner.
2021-02-23 2021-03-19
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Parkverksamheten i Stenungsund söker säsongsarbetare
Trivs du att arbeta utomhus och vill ha naturen som arbetsplats? Är du dessutom ansvarstagande, effektiv och strukturerad? Då kan det vara dig vi söker! I rollen som parkarbetare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att sköta offentliga utemiljöer i Stenungsundsområdet. Arbetsuppgifter som kommer förekomma är bland annat manuell ogräsrensning, häckklippning, vattning, gräsklippning, plantering och renhållning. Våra parkarbetare arbetar i en flexibel organisation med mycket varierade arbetsuppgifter, medtyngdpunkt på skötsel utomhus. Fö...
2021-02-19 2021-03-07
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Sommarjobbare sökes till parkverksamheten i Stenungsund
Trivs du att arbeta utomhus och vill ha naturen som arbetsplats? Är du dessutom ansvarstagande, effektiv och strukturerad? Då kan det vara dig vi söker! I rollen som parkarbetare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att sköta offentliga utemiljöer i Stenungsundsområdet. Här kommer arbetsuppgifterna att ha sin tyngdpunkt på vattning men också andra arbetsuppgifter inom trädgård så som manuell ogräsrensning, häckklippning, gräsklippning, plantering och renhållning. Våra parkarbetare arbetar i en flexibel organisation med mycket varierade ...
2021-02-19 2021-03-07
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Enhetschef till vård och omsorg, särskilt boende i Stenungsunds kommun
Som enhetschef förväntas du arbeta efter uppsatta mål och sträva efter att utveckla verksamheten ansvarsfullt tillsammans med medarbetare och kollegor. Du har ett tydligt och nära ledarskap som kännetecknas av samarbete, samordning och utveckling. I arbetsuppgifterna ingår personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du leder och utvecklar arbetet enligt övergripande styrdokument, riktlinjer både administrativt och operativt. Du har stöd i ditt arbete från funktioner så som samordnare, MAS, verksamhetsutvecklare, personalfunktionen samt ekonomi....
2021-02-19 2021-03-07
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Utvecklingsledare med inriktning mot näringslivsfrågor
Som utvecklingsledare med inriktning mot näringslivsfrågor arbetar du med att stärka kommunens arbete med att förbättra företagsklimatet. Tjänsten är i hög utsträckning operativ. Kommunen har som ambition att genomföra 100 företagsbesök per år och som utvecklingsledare ska du på egen hand genomföra en större del av dessa. Som utvecklingsledare förväntas du också initiera, vara delaktig och verka för god samverkan med näringslivet. Det ska bland annat ske genom aktivt samarbete med den lokala företagarföreningen samt genom att arrangera frukostk...
2021-02-17 2021-03-15
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Hemsjukvården söker natt sjuksköterska
Som nattsjuksköterska inom Hemsjukvården arbetar du över flera områden: ordinärt boende, särskilt boende, korttidsenhet samt funktionsvariationer vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats. Natten bemannas av två sjuksköterskor i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal. Arbetet sker utifrån ett patientperspektiv där man ser till varje patients individuella behov och där du utmanas med kreativa och roliga arbetsuppgifter utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetet är roligt och omväxlande och utgår alltid efter individens...
2021-02-15 2021-03-07
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stenungsunds kommun söker legitimerad fysioterapeut/arbetsterapeut
Arbetsuppgifter består av sedvanliga arbetsuppgifter inom fysioterapi och arbetsterapi samt hjälpmedelsutprovning med mål att genom träning av vårdtagaren förlänga perioden för ett aktivt och självständigt liv. Du arbetar i nära samarbete med sjuksköterska och vårdpersonal och i uppdraget ingår handledning av vårdtagaren, vårdpersonal och anhöriga i rehabiliterande förhållningssätt. Vi erbjuder dig ett utmanande och roligt arbete tillsammans med trevliga kollegor samt att i stor utsträckning få arbeta självständigt under eget ansvar. Vi erbju...
2021-02-12 2021-02-28
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker planeringsledare till grundskolan
Rollen som planeringsledare är organisatoriskt placerad under verksamhetschef för grundskolan och är omväxlande såväl som utmanande. Du kommer att ge stöd till verksamhetschef och rektorer och medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram underlag för att följa upp olika delar av verksamheten, analysera och presentera resultat. Du kommer också att följa upp att beslut, riktlinjer och lagar (skollagen) efterlevs. I rollen som planeringsledare kommer du tillsammans med verksamhetschefen och rektorer, planera och genomföra möten...
2021-02-10 2021-03-05
Stenungsunds kommun, Personalfunktionen Personalkonsult
Vi söker en personalkonsult som utifrån ett konsultativt arbetssätt vill stödja chefer i deras personalarbete. Tjänsten är specialiserad och inriktad mot området hälsa/ohälsa. Stenungsunds kommun arbetar aktivt med arbetsmiljö och hälsa samt att kontinuerligt minska sjuktalen, vilket också är huvuduppdraget i denna tjänst. Du kommer bl.a. att arbeta med: * Att utveckla metodstödet inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet i syfte att skapa ännu mer välmående arbetsplatser med friska medarbetare. * Utifrån behov hålla internutbildningar in...
2021-02-08 2021-02-28
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat för Sjuksköterskor i Hemsjukvården
Som sommarsjuksköterska har du ett huvudansvarsområde inom någon av följande områden: ordinärt boende, särskilt boende korttidsenhet eller LSS/psykiatri. Arbetstiden är schemalagd och utförs både dag, kväll och helg. Det finns även möjlighet att arbeta på natten. På jourtid (kväll, helg och natt) tjänstgör två sjuksköterskor över alla områden vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats. Arbetet sker utifrån ett patientperspektiv där man ser till varje patients individuella behov och med ett rehabiliterande förhållningssätt utifrån indivi...
2021-01-22 2021-05-09
Stenungsunds kommun, Sommarrekrytering Sommarvikariat inom Ordinärt boende och Korttidsenheten
Inom Hemtjänsten är din huvudsakliga arbetsuppgift att dagligen utföra insatser till omsorgstagare som har behov av hjälp och stöd i sitt hem. Allt från promenad till personlig omvårdnad men även att laga mat och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Du arbetar framförallt självständigt men vissa arbetsmoment utförs tillsammans med dina kollegor. Du förflyttar dig med cykel eller bil mellan de olika omsorgstagarna. På Korttidsenheten utför du dagliga insatser till omsorgstagare som har tillfälligt eller återkommande behov av hjä...
2021-01-20 2021-06-06
Stenungsunds kommun, Sommarrekrytering Sommarvikariat inom Funktionshinder och Socialpsykiatrin
Du kommer vara ett stöd i den enskildes vardag som gör att just DU är viktig för andra människor. Du kommer att bidra till att stärka den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, att skapa en meningsfull vardag. De dagliga aktiviteterna styrs utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskningar. Att arbeta inom socialtjänsten innebär att du utför insatser enligt LSS eller SOL, vård och omsorgsinsatser samt att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du få...
2021-01-20 2021-06-06
Stenungsunds kommun, Sommarrekrytering Sommarvikariat inom Särskilt boende/Äldreboende
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter. Vi ger dig därför en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering. Arbetstiderna är varierande och schemalagda dag/kväll/helgtjänstgöring. Samtliga nattpass inom säbo är 21:30-07:00.
2021-01-20 2021-06-06
Stenungsunds kommun, Sommarrekrytering Sommarvikariat inom Personlig assistans
Har du ett genuint intresse av att jobba och stödja personer i deras livsföring så att de upplever en meningsfull vardag i sitt hem. Du kommer vara ett stöd i den enskildes vardag som gör att just DU är viktig för andra människor. Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarnas behov och önskemål i dennes hem. Du kommer att bidra till att stärka den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, att skapa en meningsfull vardag. De dagliga aktiviteterna styrs utifrån den enski...
2021-01-20 2021-06-06
Stenungsunds kommun, Måltid Intresseanmälan – Timvikarie till Lokalvård samt Måltid
Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi nu timvikarier. Du kommer att hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Inom Måltid förskola/skola arbetar man måndag till fredag 06.30-15.30, Måltid äldreomsorg 06.30-15.30 alt 8-16.30, helgtjänstgöring förekommer, likaså röda dagar. I arbetsuppgifterna som kock ingår att laga mat från grunden med inriktning på svensk husmans...
2021-01-12 2021-04-30
Stenungsunds kommun Intresseanmälan - Timvikarie badvärd till Stenungsunds Arena
Som badvärd kommer du att arbeta i ett lag om åtta individer med varierande arbetsuppgifter såsom uppsökande och aktiv badbevakning, lokalvård, vattengymnastik och kassaarbete. Du arbetar i en arbetsmiljö som delvis är fysiskt krävande. Arbetstiden är förlagd på dagtid, kvällar samt helger.
2021-01-12 2021-04-30