Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner IT-upphandlare sökes till Stenungsunds kommun
Nu söker vi dig som är intresserad av och har erfarenhet av upphandling inom området IT och digitalisering! Som upphandlare i Stenungsunds kommun är du en strategisk och viktig medarbetare i hela anskaffningsprocessen och i kommunens utvecklingsarbete av inköpsprocessen. Upphandlingsenheten skapar mervärde till sina kunder genom att stötta och vägleda i den offentliga upphandlingen. Enheten arbetar också som stöd, rådgivare och kvalitetsgranskare i upphandlingsjuridiska och avtalsrättsliga frågor utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Upphandl...
2022-06-23 2022-07-24
Stenungsunds kommun Vi behöver Dig som är förskollärare till våra tidiga insatser!
Brudhammar förskola ligger centralt i Stenungsund. Förskolan består av 10 avdelningar, med barn i åldrarna 1-5 år och inkluderar även natt/helgverksamhet. Vi har en stor, härlig gård samt nära till havet, skogen och kulturhuset Fregatten. Brudhammar förskola är med i kommunens satsning kring Tidiga insatser. Tidiga insatser handlar om att arbeta för en likvärdig förskola. Det gör vi genom att dela barnen i mindre grupper för att på så sätt främja det sociala samspelet samt språk och kommunikation. Tidiga insatser består av tre delar: lekrespon...
2022-06-23 2022-07-17
Stenungsunds kommun Vi behöver Dig som är barnskötare till våra tidiga insatser!
Brudhammar förskola ligger centralt i Stenungsund. Förskolan består av 10 avdelningar, med barn i åldrarna 1-5 år och inkluderar även natt/helgverksamhet. Vi har en stor, härlig gård samt nära till havet, skogen och kulturhuset Fregatten. Brudhammar förskola är med i kommunens satsning kring Tidiga insatser. Tidiga insatser handlar om att arbeta för en likvärdig förskola. Det gör vi genom att dela barnen i mindre grupper för att på så sätt främja det sociala samspelet samt språk och kommunikation. Tidiga insatser består av tre delar: lekrespon...
2022-06-23 2022-07-17
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker lärarvikarie till mellanstadiet
Du kommer att vara placerad på Kopperskolan och arbeta som lärare i klass. Du ska ansvara för klassrumsundervisningen i en åk 4 och vara beredd på att jobba med de flesta av ämnena som klassen har. Du arbetar nära undervisande lärare i parallellklassen. Som lärare ska du stötta eleverna både socialt och inlärningsmässigt. Förutom undervisning innebär arbetet även att vara rastvakt och stötta elever socialt under raster. Du måste ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och övrig personal på skolan, då vi ser detta samarbete som avgöra...
2022-06-23 2022-08-01
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker förstelärare för åk 4–6
Som förstelärare på Kopperskolan och i Stenungsunds kommun är ditt uppdrag att verka som pedagogisk förebild genom att utveckla det kollegiala lärandet på skolan, driva det systematiska kvalitetsarbetet samt att delta i kommungemensamma uppdrag för förstelärare. Ditt huvudsakliga uppdrag är att undervisa och vi söker dig i första hand med en bred ämneskompetens för årskurs 4-6. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett kooperativt arbetssätt då detta är något som vi önskar att utveckla framöver. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utv...
2022-06-23 2022-08-01
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker stödassistent till Socialpsykiatrin
Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet och som bor på särskilt boende enligt SoL eller LSS. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Personal ska även stödja brukarna i deras fritid och sociala liv. Som stöd...
2022-06-23 2022-08-07
Stenungsunds kommun Ekenässkolan söker Förstelärare med undervisning i Ma/NO/Teknik
Detta får du arbeta med: Som förstelärare arbetar du med skolans systematiska kvalitetsarbete tillsammans med skolledning och medarbetare. Du planerar, organiserar och genomför utvecklingsarbete utifrån skolans utvecklingsområden inom Mål & Resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel. Du leder olika grupper/träffar, t ex ämnesnätverk och dialoggrupper som syftar till kollegialt delande och lärande. Du samarbetar med andra förstelärare i kommunen. Din undervisning sker i matematik och NO i årkurs 4-6. Du kommer att arbeta med undervisn...
2022-06-21 2022-07-01
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarie till Äldreboenden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter då du ersätter ordinarie personal vid ev frånvaro. Vi ger dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssy...
2022-06-20 2022-08-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarier till Funktionshinder
Funktionshinders enheter söker nu timvikarier. Har du ett genuint intresse av att jobba som timvikarie med personer som har fysiska, intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar, sök till oss! Att arbeta som timvikarie passar bra att kombinera med studier eller om man har en deltidstjänst, då du har möjlighet att välja själv när du kan jobba. Vi använder oss av vikariebokningssystemet Time Care Pool, där lägger du dig tillgänglig de dagar och tider som du kan jobba. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamh...
2022-06-20 2022-08-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarier till Hemtjänst, Korttidsenhet och Personlig assistans
Detta är en intresseanmälan gällande framtida behov av timvikarier. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssystem som heter TimeCarePool där du lägger dig tillgänglig de tider som passar just dig att jobba. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Arbetstider inom verksamheten sker på d...
2022-06-20 2022-08-31
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Sektor Utbildning söker legitimerad psykolog till Barn- och Elevhälsan
Förutsatt att erforderliga beslut fattas förstärker vi vårt härliga och kompetenta gäng med ytterligare en skolpsykolog. Välkommen att arbeta hos oss inom centrala barn- och elevhälsan i Stenungsund! Som psykolog hos oss ingår du i en grupp bestående av 6 erfarna skolpsykologer, som arbetar mot förskola, grundskola, särskola och gymnasiet. I Stenungsund kommun är skolpsykologerna centralt anställda med gemensam chef, men arbetar riktat mot förskolan och skolornas elevhälsoteam med rektor som uppdragsgivare. Vi erbjuder en spännande och dynami...
2022-06-20 2022-07-01
Stenungsunds kommun Nya Stenungskolan åk 7-9 söker dig socialpedagog
Vi söker en socialpedagog som stimuleras av nära arbete med elever och övrig personal. Skolan arbetar aktivt för ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsaarbete och arbetar systematisk utifrån Stenungsunds kommuns gemensamma fokusområden Mål och resultat, Lärandeprocesser samt Trygghet och trivsel. Ditt uppdrag som socialpedagog på skolan kommer att vara tudelat. Dels kommer du att samarbeta med specialpedagog och lärare runt aktuella elever i särskild undervisningsgrupp på skolan. Dels kommer du att samarbeta med skolkurator och skolled...
2022-06-20 2022-06-29
Stenungsunds kommun, Funktionshinder Administratör till stödfunktionen inom Funktionshinder
Rollen som administratör hos oss innebär att bistå enhetschef med schemaläggning i Time Care Planering för optimal bemanning samt vara ett administrativt och praktiskt stöd i flera andra frågor. Du kommer arbeta utifrån riktade och tidsbestämda uppdrag. I arbetet hör även att hjälpa till med korttidsrekrytering, ekonomi samt medarbetarfrågor. Arbetet är förlagd: Dagtid, måndag till fredag,
2022-06-20 2022-07-31
Stenungsunds kommun Undersköterskor natt till särskilt boende
Som undersköterska kommer du att utföra arbetsuppgifter inom äldreomsorg och demensvård. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar. Som undersköterska sätter du omsorgstagaren i centrum och arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga möte. Du kommer att arbeta med att stödja den enskilde i personliga, praktiska och existentiella frågor. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med ...
2022-06-20 2022-07-20
Stenungsunds kommun, Grundskola Entusiastisk förskollärare sökes!
Kristinedals förskola söker en entusiastisk, engagerade och nyfiken legitimerad förskollärare. Kristinedals förskola är en mindre förskola som ligger i centrum. Förskolan ingår i Stenungsunds kommuns satsning, Tidiga insatser. Det innebär att förskolan arbetar strategiskt med mindre barngrupper för att förbättra och utveckla barns välmående och lärande. Din roll är att säkerställa och bidra till hög kvalité i undervisningen. Barnen ska bli världsmedborgare. De ska stärkas genom att leka, lära, känna trygghet och ha väldigt roligt i förskolan. ...
2022-06-16 2022-07-08
Stenungsunds kommun Nya Stenungskolan åk 7-9 – söker dig lärare i SO-ämnen
Undervisning främst i SO-ämnen. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning och du kommer vara mentor för en grupp elever. På skolan arbetar vi systematiskt med värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där ni tillsammans strävar efter att utvecklas och nå uppsatta mål. Du kommer även ingå i en ämnesgrupp som träffas regelbundet, tre av fyra torsdagskonferenser i månaden, där ni gemens...
2022-06-16 2022-06-26
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera och genomföra verksamhet på fritidshemmet. Under skoldagen arbetar du med ett ämne, om du har behörighet eller som stöd i klass. Tillsammans med kollegor medverkar du till ett kollegialt lärande och skapar en god lärmiljö för eleverna. Vi söker dig som har ett stort engagemang och brinner för elevernas utveckling. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till fritidshemmets utveckling.
2022-06-16 2022-08-15
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Enheten för Barn och Unga söker socialsekreterare mottag/utredning
Tjänsten kommer att innehålla arbetsuppgifter både som mottagande socialsekreterare och utredande socialsekreterare, fördelningen kan komma att ändras över tid beroende på hur behovet ser ut. Som socialsekreterare på enheten för barn och unga 0-20 år arbetar du med barn och ungdomar samt deras familjer och nätverk. Vi arbetar med Signs of safety sedan några år. Mottagningsgruppen handlägger ansökningar och anmälningar och gör skydds- och förhandsbedömningar på nya ärenden. I mottagningsgruppens arbete ingår att träffa våra samarbetspartners oc...
2022-06-16 2022-07-03
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Inköpare sökes till Stenungsunds kommun.
Nu söker vi dig som gillar inköp och upphandling, utveckling och utmaningar! Som inköpare i Stenungsunds kommun är du en strategisk och viktig medarbetare i hela anskaffningsprocessen och i kommunens utvecklingsarbete av inköpsprocessen. Upphandlingsenheten skapar mervärde till sina kunder genom att stötta och vägleda i den offentliga upphandlingen. Enheten arbetar också som stöd, rådgivare och kvalitetsgranskare i upphandlingsjuridiska och avtalsrättsliga frågor utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Upphandlingsenheten kännetecknas av utveck...
2022-06-15 2022-06-26
Stenungsunds kommun, Grundskola Vill du som är förskollärare vara med att utveckla förskolans utbildning?
Förskolan i Stenungsund söker förskollärare till kommunens satsning Tidiga insatser. Satsningen Tidiga insatser är ett mål som innebär att förbättra förskolans kvalité och därmed en mer likvärdig förskola. Det är ett långsiktigt arbete där förskolorna arbetar strategiskt för att förbättra och utveckla barns välmående och lärande. Vill du vara med och utbilda världsmedborgare, nutidens förskola för framtidens barn? Vi söker en förskollärare till Ucklums förskola som är en mindre enhet på två avdelningar. Förskolan ligger i anslutning till skol...
2022-06-15 2022-08-08
Stenungsunds kommun, Grundskola Stora Högaskolan F-6 söker förstelärare med undervisning i fritidshem
Vi söker dig lärare mot fritidshem som kan tänkas ha ett uppdrag som förstelärare. Vi söker dig, som precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och tillsammans med kollegor medverkar till ett kollegialt lärande för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga ...
2022-06-15 2022-07-03
Stenungsunds kommun, Grundskola Kristinedalskolan söker behörig tyskalärare i kombination med annat ämne
Vi söker dig som är legitimerad lärare i tyska, gärna i kombination med annat ämne för undervisning i åk 6-9 och som har ett stort engagemang och driv för elevers utveckling. Ditt uppdrag är att i samarbete med övriga lärare ge elever i åk 6-9 goda förutsättningar att nå målen. Ditt huvuduppdrag som lärare är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas. Vi tycker det är viktigt att fånga elevernas intre...
2022-06-15 2022-06-26
Stenungsunds kommun, Grundskola Kristinedal F-6 söker lärare med behörighet i textilslöjd
Vi söker dig behörig lärare som i slöjdämnena, med inriktning textilslöjd. Undervisningen sker i årskurserna 3-6 samt grundsärskolan. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning och du kommer vara mentor för en grupp elever. På skolan arbetar vi systematiskt med värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där ni tillsammans strävar efter att utvecklas och nå uppsatta mål. Vi tycker det...
2022-06-15 2022-06-26
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker undersköterskor till Pressargårdens äldreboende
Just nu söker vi efter undersköterskor till Pressaregårdens äldreboenden. Som undersköterska kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorg. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehab personal och sjuksköterskor. I arbetet ingår dokumentation och att på delegation utföra hälso- och s...
2022-06-15 2022-07-03
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet söker två lärare i Matematik i kombination med annat ämne
Vi söker nu dig som vill vara med och bidra med din kompetens och som har ett extra engagemang och vilja att arbete med elever som kan tycka matematik är svårt och utmanande. Du skall tycka om att arbeta med olika program såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att undervisa och planera undervisning i matematik och eventuellt annat ämne samt mentorskap. En av tjänsterna kommer att ligga på skolenhet 2 som omfattar programmen BF, FT, SA och VO. Den andra tjänsten är ännu inte helt färdigplanerad och dä...
2022-06-15 2022-06-29
1 2 >