Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun Vårt serviceteam i Kulturhuset Fregatten söker dig vaktmästare/tekniker
Kulturhuset Fregatten besöks av cirka 1000 personer varje dag och som vaktmästare är du ett av våra viktigaste ansikten utåt. I det dagliga arbetet ingår kontakt med husets alla besökare och medarbetare. Vaktmästarna arbetar med löpande fastighetsskötsel, servicearbete, reparationer och vissa städarbeten. Att möblera och ställa i ordning inför våra konferenser, mässor och kulturarrangemang är en stor del av arbetet. I detta ingår även att ordna med teknik, konferensteknik samt ljud och ljus. Vissa tider bemannar serviceteamet kulturhusets re...
2024-02-22 2024-03-17
Göteborgs Stad , Renova AB Jobba på någon av Renovas avfallsanläggningar i sommar?
Vi söker nu sommarvikarier till teamen på våra avfallsanläggningar. Det finns möjlighet till både kortare anställningar och längre vikariat som sträcker sig över hela sommarperioden. Du kommer att arbeta på någon av våra anläggningar i Kungälv, Stenungsund eller Göteborg. Som medarbetare på Renova blir du en del av en mångfacetterad arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik. Efter en upplärningsperiod har du möjligheten att vara en del av hela avfallskedjan från mottagning till kvalitetssäkring och återvinning. Du får en stabil karriär med ...
2024-02-21 2024-03-17
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Samordnare inom Vård- och Äldreomsorg, Ordinärt boende
Nu söker vi en samordnare med spetskompetens inom schemaläggning och planering. För att lyckas med vårt uppdrag söker vi en samordnare som delar vår entusiasm i att leverera en trygg, säker och kvalitativ omsorg till våra vårdtagare ihop med en smart planering för våra många medarbetare. Rollen som samordnare innebär att bistå enhetschef med att framför allt sköta schemaläggning i Time Care Planering för optimal bemanning samt vara ett administrativt och praktiskt stöd i flera andra frågor. Till det dagliga arbetet hör även att ansvara för Li...
2024-02-21 2024-03-20
Göteborgs Stad , Renova AB Miljöarbetare/Chaufförer med C-körkort - Nu, till sommaren och framtiden!
Nu söker vi ett stort antal förare med C-körkort! Renova växer och får nya uppdrag, så vi behöver anställa fler kunniga och goa chaufförer. Både till sommarvikariat och fasta anställningar. Vill du... ...ha ett fritt och självständigt jobb med bra arbetstider? ...få bra förmåner och vara på en arbetsplats där du kan vara dig själv? ...arbeta på ett företag där vi har många olika fordonstyper? ...vara del av en härlig gemenskap och göra nytta för miljön varje dag? Då ska du söka jobb som miljöarbetare/chaufför på Renova! Jobbet innebär: E...
2024-02-21 2024-05-21
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Brandman i beredskap till Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet
Har du ett stort engagemang och vill bidra till att rädda liv, skapa trygghet och säkerhet? Vi söker dig som vid sidan av ditt ordinarie arbete vill göra en viktig samhällsinsats. Som brandman i beredskap (även kallat räddningstjänstpersonal i beredskap, RIB) får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Det är ett spännande, givande och mångsidigt jobb där du också får förmånen att ingå i en fin gemenskap, värdefull utbildning, träningsmöjligheter och ett tillskott till hushållskassan. Att arbeta som brandman i beredskap innebär att du vid...
2024-02-19 2024-03-31
Stenungsunds kommun Stödassistent till Kajutans BmSS
Vill du bli en del av vårt Team och vara med att vidareutveckla vårt boende? Vi söker nu stödassistent till gruppbostaden Kajutan inom LSS. På detta boende finns en härlig och engagerad arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans för brukarnas bästa. Huvuduppdraget är att göra vardagen meningsfull, begriplig och hanterbar för våra brukare och se till att de får en tillvaro så de kan leva ett liv som alla andra (LSS lagen). Som personal på boendet ska du stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär v...
2024-02-19 2024-03-17
Stenungsunds kommun Sektor utbildning i Stenungsund söker sektorsövergripande planeringsledare
Som planeringsledare är du organisatoriskt placerad direkt under sektorchef utbildning. Planeringsledaren i sektor utbildning har ett strategiskt viktigt uppdrag och jobbar nära sektorchef och sektorledning. Det innebär att tillsammans med, och på uppdrag av, sektorchef, planera och säkerställa sektorns framdrift och kontinuitet i de frågor som faller under sektorchef och/eller sektorledning. Planeringsledaren bistår dessutom sektorchef, i dialogen med sektor utbildnings samverkansgrupp. Planeringsledaren ansvarar för, och säkerställer att...
2024-02-16 2024-03-10
Stenungsunds kommun Sektor utbildning i Stenungsund söker Funktionschef för stab stöd
Stab Stöd inom sektor utbildning är en centralt placerad funktion och där ingår centralt organiserad barn- och elevhälsa. Enheten för flerspråkighet och övergripande administration för förskolan och grundskolan. Som funktionschef är du en del av sektor utbildnings ledningsgrupp. I sektorledningen bidrar du till den strategiska utvecklingen med perspektiv från dina enheter. Som funktionschef är du chef över enhetscheferna inom Stab Stöd. Stab stöds ledningsgrupp består av enhetschefer för Centrala barn och elevhälsan samt Enheten för flersp...
2024-02-16 2024-03-17
Göteborgs Stad , Renova AB Platschef till ÅVC Stenungssund och Kungälv
Som platschef på återvinningsstationerna i Munkegärde, Kode, Kärna, Kläpp och Stora Höga har du ett helhetsansvar för det dagliga arbetet på respektive ÅVC samt är delaktig strategin och utvecklingen framåt. I rollen ingår verksamhets- och personalansvar, samt delat budgetansvar. Du ansvarar för att Renova arbetar enligt tilldelade uppdrag samt arbetar proaktivt för ökad kvalité, effektivitet och produktivitet inom områdets alla delar. Du deltar, som en självklar och drivande part, vid kund- och driftsmöten. Du ansvarar för återvinningsstatio...
2024-02-15 2024-03-07
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Vi söker en utvecklingsledare till Stenungsund kommun - Vikariat!
Som utvecklingsledare inom sektor stödfunktioner bistår du sektorchefer och funktionschefer i kommun- och sektorövergripande processer och utredningar. Du har ett nära samarbete med dina uppdragsgivare och rapporterar till funktionschef för kommunikation och samordning. Du arbetar operativt och strategiskt med kommunövergripande och sektorspecifika frågeställningar kopplat till sektor stödfunktioner och sektor samhällsbyggnad. Det kan handla om att bistå sektorns chefer med underlag så att de kan utveckla sin verksamhet men också att processle...
2024-02-14 2024-03-01
Stenungsundshem AB Hyresadministratör
Som hyresadministratör är du en viktig del i säkerställandet av en smidig och effektiv process för bolagets intäktsflöde. Du fungerar som en kontrollfunktion i sista ledet med vårt fastighetssystem Vitec som ditt främsta verktyg. Arbetsuppgifter innefattar bland annat: • Avtalshantering • Hyresreskontra • Hyresinbetalningar • Fakturering • Energidebitering • Registrering och kontroll av fastighetstransaktioner • Återbetalningar • Kundtjänst Avdelningen arbetar med ett flertal olika arbetsprocesser och du kommer även att de...
2024-02-09 2024-02-26
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Se hit! Lärare i biologi och kemi ev matematik sök till åk 7-9 i Stora Höga
Är du den vi söker, en engagerad lärare med goda ämneskunskaper som besitter förmågan att entusiasmera eleverna och skapa fokus, arbetsro och bra arbetsklimat? Sök då till oss på Stora Högaskolan! Du kommer att undervisa i biologi och kemi i åk 7-9. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning och du kommer vara mentor för en grupp elever. På skolan arbetar vi systematiskt med värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bid...
2024-02-09 2024-02-29
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Vi förstärker med ytterligare en Risk- och säkerhetssamordnare!
Drivs du av att utveckla samarbeten och skapa samsyn i strategiska och operativa säkerhet- och beredskapsfrågor? Som risk- och säkerhetssamordnare ansvarar du för kommunens övergripande och strategiska arbete för kommunens säkerhet- och krisberedskapsarbete. Vi erbjuder dig ett omväxlande uppdrag där du får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt och är en del av en engagerad och kompetent arbetsplats. I rollen kommer du kunna påverka och forma kommunens säkerhetskultur. Du kommer att vara en nyckelperson i att skapa en stark och ...
2024-02-09 2024-02-29
Stenungsunds kommun, Sektor Samhällsbyggnad Vi söker anläggningsarbetare/rörläggare till VA-enheten
Underhåll genomförs i mesta möjliga mån i egen regi och det är du och ditt arbetslag som ansvarar för genomförandet. Du kommer att vara en viktig del i arbetslaget som består av 5-9 personer. En övervägande del av enhetens arbete innebär drift och underhåll av kommunens VA-rörnät med arbetsuppgifter som ventilbyten, löpande underhållsarbete, svetsning av rördelar, reparation av vattenläckor samt upprättande av förbindelsepunkter för anslutningar till det kommunala nätet. Arbetet innebär även maskinkörning med traktor och lastmaskin. I arbet...
2024-02-09 2024-02-29
Stenungsunds kommun, Funktionshinder Enhetschef till verksamhetsområde Funktionshinder
Som enhetschef inom funktionshinder får du ett spännande och utmanande uppdrag gällande att leda, planera och utveckla verksamheten. I dagsläget är inriktningen boende med särskild service. Tillsammans med medarbetarna kommer du att ansvara för att insatserna till den enskilde håller god kvalitet och att det ges och utformas utifrån individens behov och önskemål. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp som aktivt arbetar tillsammans och där det råder ett gott arbetsklimat med ett nära samarbete och många, glada skratt. Ansvar för budget, arbet...
2024-02-09 2024-03-07
Stenungsunds kommun Vi söker fler proffsiga Uskor till Tallåsen!
Som medarbetare har du en viktig rolll i arbetet med att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, du ser till varje brukarens individuella behov och förutsättningar. Målet är att varje brukare ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetssättet ska leda till en god och säker vård och omsorg där hyresgästen genom inflytande och delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Du kommer att arbeta utifrån Kontaktmanskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskateg...
2024-02-06 2024-03-10
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Hästveterinär till Distriktsveterinärerna Stenungsund
Till vår mottagning i Stenungsund söker vi en distriktsveterinär som har intresse av att arbeta med häst. Som veterinär ingår du i beredskapsarbetet. Vi har en modern och blandad praktik där många olika djurslag förekommer. Fördelningen är ca och 50% häst, 40% smådjur och 10% lantbrukets djur. På häst gör vi allt ifrån hältutredningar, internmedicinska utredningar, tandbehandlingar, kastrationer, besiktningar mm. På smådjur förekommer bland annat utredningar, operationer och tandbehandlingar. Inom lantbrukets djur jobbar vi till stor del med a...
2024-02-02 2024-03-03
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Fältveterinär till Distriktsveterinärerna Stenungsund
Till vår mottagning i Stenungsund söker vi en distriktsveterinär som har intresse för att jobba brett i vår fältverksamhet, gärna med huvudfokus mot lantbrukets djur. Som veterinär ingår du i beredskapsarbetet. Under beredskapen förekommer akutsjukvård på alla djurslag, tex sårskador, kolik och förlossningar. När du kommer till oss som nyanställd, så är vi måna om att du får en mjukstart vad gäller beredskap och du kommer att ha möjlighet att åka med på den typ av resor du eventuellt känner dig osäker på. Under dagverksamheten gör vi allt ifrån...
2024-02-02 2024-03-03
Stenungsunds kommun Vi söker förste förskollärare till förskolan i Stenungsunds kommun
Förste förskollärares uppdrag är att driva skolutveckling inom verksamhet förskola och därmed bidra till likvärdig undervisning med ökad måluppfyllelse. Satsningen Tidiga insatser startade 2022 och riktar sig mot att varje barn ingår i en kompensatorisk och likvärdig förskola. Förskolan i Stenungsunds kommun samarbetar med Göteborgs universitet kring Lekresponsiv undervisning. Under vårterminen kommer förste förskollärare tillsammans med forskare handleda förskollärare inom Stenungsunds kommun kring Lekresponsiv undervisning. Lekresponsiv under...
2024-02-02 2024-03-08
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Timvikarie till förskola och skola/fritids
Letar du efter ett jobb där du får ta ansvar och utvecklas? Där dina förmågor och intressen omvandlas till ett riktigt och viktigt jobb, och där du dessutom blir en vuxen förebild för barn och unga? Just nu söker vi timvikarier till förskola, skola och fritidshem. Hos oss gör du en viktig insats för att alla barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar och tider du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. I programmet har ...
2024-02-01 2024-05-31
Stenungsunds kommun Behandlingsassistent/handledare till trädgårdsunderstödd rehabilitering
Tillsammans med dina kollegor ansvara du för att upprätta genomförandeplaner med deltagare, planera och genomföra lämplig sysselsättning utifrån varje deltagares förmåga och att vid behov ha stödsamtal om situationer kräver det. I ansvaret ingår att personerna får individuellt stöd i att förbättra sin hälsa, stärka sina förmågor och självförtroende samt stöd till att förändra destruktiva livsmönster. I uppdraget ingår också hälsofrämjande arbete, t ex promenader och mindfulness-aktiviteter. Du kommer ha regelbunden uppföljning tillsammans med r...
2024-01-31 2024-02-26
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Lärare behörig i sp/eng sökes till Stora Högaskolan 7-9 Vikariat
Undervisning i spanska åk. 6-9 och engelska i åk 7-9. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning och du kommer vara mentor för en grupp elever. På skolan arbetar vi systematiskt med värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling och tillsammans strävar efter att utvecklas och nå uppsatta mål. Du kommer även ingå i en ämnesgrupp som träffas regelbundet på torsdagskonferenser, där ni gemensamt utv...
2024-01-22 2024-03-03
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker sjuksköterskor till sommaren
Är du en engagerad sjuksköterska som är ute efter nya utmaningar? Då kan detta vara ett uppdrag för dig! Som sjuksköterska inom hemsjukvården får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen bättre för våra patienter. Som vikarierande sjuksköterska har du ett huvudansvarsområde inom någon av följande områden: ordinärt boende, särskilt boende korttidsenhet eller LSS/psykiatri. Arbetstiden är schemalagd och utförs både dag, kväll och helg. Det finns även möjlighet att arbeta natt om så önskas. På jourtid (k...
2024-01-19 2024-04-30
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Timvikarie till lokalvård samt timvikarie till måltid
Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi fler timvikarier som vill arbeta hos oss. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Du styr själv när du vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time ...
2024-01-03 2024-03-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat inom funktionshinder och socialpsykiatrin
Som stödassistent hos oss kommer du vara ett stöd i den enskildes hem och vardag. Det handlar om allt ifrån att hjälpa till med personlig hygien som dusch, toalettbesök och på/avklädning. Andra arbetsuppgifter som ingår är att vara ett stöd vid hushållssysslor som matlagning, städning, tvätt och vid fritidsaktiviteter. Personalens mål är att tillsammans bidra till att stärka omsorgstagarens möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, att skapa en meningsfull vardag. De dagliga aktiviteterna styrs ut...
2023-12-27 2024-02-29
1 2 >