Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Grundskola Kristinedalskolan söker elevassistent till grundsärskolan
Kristinedalskolan söker elevassistent till grundsärskolan med undersköterska utbildning! Arbetet som elevassistent innebär att du stöttar eleverna mot måluppfyllelse och verksamhetsmål i enlighet med läroplan och övriga styrdokument. Som elevassistent ska du vara en hjälp på vägen både socialt och inlärningsmässigt. Du ska kunna följa eleverna i alla miljöer såsom omklädningsrum och övriga pedagogiska och sociala miljöer under såväl skoltid som fritidstid. Du måste ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och övrig personal på skola...
2021-05-12 2021-05-31
Stenungsunds kommun, SÄBO Vi söker undersköterskor till Knopens och Pressargårdens äldreboende
Just nu söker vi efter undersköterskor på anställningsformerna vikariat och tillsvidareanställning till Knopens och Pressaregårdens äldreboenden. Som undersköterska kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorg. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehab personal och sjuksköterskor...
2021-05-11 2021-05-21
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stenungsunds kommun söker socialsekreterare till Biståndsenheten
Vi söker en socialsekreterare till biståndsenheten som skall arbeta med vård- och omsorgärenden. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att med brukaren i fokus informera, vägleda, ta emot anmälan/ansökan, utreda, göra individuella bedömningar och fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Målgruppen är personer som kan vara i behov av till exempel trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet och särskilda boendeformer. Ditt arbete som socialsekreterare är betydelsefullt och mångfacetterat då du...
2021-05-11 2021-06-06
Stenungsunds kommun Vi söker bygglovshandläggare till Stenungsunds kommun
Vi söker en bygglovshandläggare. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med möjlighet att utvecklas utifrån kompetens och intresse. Har du engagemang och initiativförmåga väntar ett omväxlande och självständigt arbete. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt handlägga nämndens förhandsbesked, lov- och anmälningsärenden samt tillsynsärenden. Du är föredragande inför nämnden och ger information och rådgivning till allmänheten. I vår verksamhetsutveckling bidrar du och driver också en del egna frågor. Vi handlägger ärenden i systemet ByggR va...
2021-05-10 2021-06-04
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker ansvarig för kommunalt verksamhetsavfall
Tjänsten är en nytillsatt tjänst där du kommer vara ansvarig för insamling av kommunens verksamhetsavfall gentemot upphandlad entreprenör, personal ute i verksamheterna blir naturligt att du kommer utbilda i avfallshantering. Som avfallsingenjör hos oss kommer du också jobba med att implementera Avfallsplanen i kommunens verksamheter. Hantering av nedskräpning på gator och torg liksom strandstädning hamnar också inom ditt ansvarsområde. Nätverk såväl inom som över kommungränsen blir en naturlig del i tjänsten. Du kommer till en liten enhet där...
2021-05-07 2021-05-28
Stenungsunds kommun, Grundskola Lärare i åk 4-6 till Hallerna skolan
Detta får du arbeta med: Du kommer att arbeta med undervisning, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr11 i åk 4-6. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling, samt där vi tillsammans strävar efter att utvecklas och nå de uppsatta målen. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas. Du ska ha en god pedagogisk kompetens samt vara väl förtrogen med grundskolans styrdokument. Skolan har et...
2021-05-07 2021-05-20
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Spekerödskolan söker lärare till år 1-3
Vårt förhållningssätt på Spekerödskolan präglas av tanken om barns rätt till utbildning och utveckling snarare än om skolplikt. Eleverna ska ges möjlighet att lyckas, tillåtas lära av misslyckanden, övervinna svårigheter samt känna tillhörighet till gruppen. Nu erbjuder vi ett unikt tillfälle för dig som vill ta nästa steg då det gäller undervisning. En möjlighet att som lärare ingå i ett arbetslag som arbetar tätt tillsammans kring en grupp elever för att stimulera varje elev så långt som möjligt i dess lärande. På Spekerödskolan möter våra e...
2021-05-06 2021-05-26
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera och genomföra verksamheten på fritidshem samt driva utvecklingsfrågor. Under skoldagen arbetar du med ett ämne, om du har behörighet eller som stöd i klass. Tillsammans med kollegor medverkar du till ett kollegialt lärande och skapar en god lärmiljö för eleverna.
2021-05-06 2021-06-04
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet söker lärare i Svenska och Engelska
Vi söker nu dig som vill vara med och bidra med din kompetens och engagemang! Ditt huvudsakliga uppdrag blir att undervisa och planera undervisning i svenska och engelska. Du kommer att tillhöra BF-arbetslaget på skolenhet 2 som även omfattar programmen FT, SA och VO. På enheten finns ett stort engagemang och utvecklingsfokus. Vi har ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Arbetet bedrivs i arbetslag och i nära samarbete med skolans elevhälsoteam och övriga lärare på skolan. Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma frånva...
2021-05-06 2021-05-20
Stenungsunds kommun, Nösnäsgymnasiet Nösnäsgymnasiet söker lärare i Svenska och Psykologi eller Filosofi
Vårt attraktiva ekonomiprogram växer och vi söker nu dig som vill vara med och bidra med din kompetens och engagemang! Ditt huvudsakliga uppdrag blir att undervisa och planera undervisning i svenska i kombination med psykologi eller filosofi. Du kommer att tillhöra skolenhet 3 som omfattar programmen EK, NA och HA. På enheten finns ett stort engagemang och utvecklingsfokus. Vi har ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Arbetet bedrivs i arbetslag och i nära samarbete med skolans elevhälsoteam och övriga lärare på skolan. Som mentor k...
2021-05-05 2021-05-19
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stödpedagog till Hallernas grupp- och serviceboende
Som stödpedagog på Hallernas grupp- och serviceboende arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet och vid bemötande av våra boende. Du arbetar på uppdrag från enhetschef och i samverkan med medarbetarna för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassis...
2021-04-30 2021-05-31
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Stenungsunds kommun söker modersmålslärare/studiehandledare i thailändska
Stenungsunds kommun söker 1 modersmålslärare för modersmålsundervisning och studiehandledning i thailändska. Med engagemang stärker du eleverna till lärande och eget ansvar. Undervisningen anpassar du utifrån alla elever på deras nivå och med elevens bästa i fokus. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. I ditt arbete har du ett gott ledarskap och använder alternativa läroverktyg. Du tar ansvar för din arbetstid, förtroendetid och kompetensutveckling. Via dialog och ömsesidig respekt ska...
2021-04-28 2021-05-16
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Hemsjukvården i Stenungsunds kommun söker nattsjuksköterska
Som nattsjuksköterska inom Hemsjukvården arbetar du över flera områden: ordinärt boende, särskilt boende, korttidsenhet samt funktionsvariationer vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats. Natten bemannas av två sjuksköterskor i nära samarbete med vård- och omsorgspersonal. Som nattsjuksköterska är du schemalagd att arbeta var tredje helg. Arbetet sker utifrån ett patientperspektiv där man ser till varje patients individuella behov och där du utmanas med kreativa och roliga arbetsuppgifter utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. ...
2021-04-28 2021-05-23
Stenungsunds kommun Vi söker miljöingenjör för Stenungsunds kommun
Som miljöingenjör hos oss kommer du jobba för att avfallskunderna i Stenungsunds kommun får så mycket valuta som möjligt för sina kostnader. Då vi är en liten enhet så kommer du få vara beredd på att kanske behöva hjälpa till där det för tillfället behövs en extra resurs. Ditt huvudsakliga arbete blir att följa upp slamentreprenaden så avtal följs och ersättningar blir rätt. Du kommer också utreda kundärenden genom att bland annat tolka avfallsföreskrifter och avfallstaxa samt lösa rent praktiska problem. Övriga arbetsuppgifter är att hantera...
2021-04-28 2021-05-21
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Stenungsunds kommun söker modersmålslärare/studiehandledare i Kinyarwanda
Stenungsunds kommun söker 1 modersmålslärare för modersmålsundervisning och studiehandledning i Kinyarwanda. Med engagemang stärker du eleverna till lärande och eget ansvar. Undervisningen anpassar du utifrån alla elever på deras nivå och med elevens bästa i fokus. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. I ditt arbete har du ett gott ledarskap och använder alternativa läroverktyg. Du tar ansvar för din arbetstid, förtroendetid och kompetensutveckling. Via dialog och ömsesidig respekt ska...
2021-04-26 2021-05-16
Stenungsunds kommun, Funktionsvariation Stenungsunds kommun söker stödassistent till Socialpsykiatrin
Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet och som bor på särskilt boende enligt SoL eller LSS. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Personal ska även stödja brukarna i deras fritid och sociala liv. Som stöd...
2021-04-22 2021-05-23
Stenungsunds kommun, Funktionsvariation Vi söker stödassistenter till gruppboende och boendestöd inom socialpsykiatri – Sommarvikariat
Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på särskilt boende enligt SoL eller LSS. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Personal ska även stödja brukarna i deras fritid och sociala liv. Som stödassi...
2021-04-21 2021-05-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Undersköterskor till hemtjänsten
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov. I uppdraget som undersköterska ingår alla förekommande arbetsuppgifter som uppkommer inom verksamheten och du har ett nära samarb...
2021-04-21 2021-05-23
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Lärare till Komvux som särskild utbildning (Särvux)
Alla förekommande arbetsuppgifter för en lärare vilket innebär att du som lärare på Vuxenutbildningen i Stenungsund ansvarar för förberedelse, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisningen. Du ansvarar även för dokumentation av undervisningen och resultat. Förutom undervisning så ingår det även att vara delaktig i antagning av elever, att genomföra kartläggning av eleverna samt att hålla kontinuerlig kontakt med elevernas boende och dagliga verksamhet. Att upprätthålla och utveckla kontakter med nätverk kring individen och med koll...
2021-04-21 2021-05-23
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stenungsunds kommun söker legitimerad arbetsterapeut
Då två personer i vår arbetsgrupp har fått andra uppdrag i kommunen söker vi nu två personer som vill vara med och bidra i vårt team. Är du den vi söker? Arbetsuppgifter består av sedvanliga arbetsuppgifter inom arbetsterapi samt hjälpmedelsutprovning med mål att genom träning av vårdtagaren förlänga perioden för ett aktivt och självständigt liv. Du arbetar i nära samarbete med fysioterapeut, sjuksköterska och vårdpersonal och i uppdraget ingår handledning av vårdtagaren, vårdpersonal och anhöriga i rehabiliterande förhållningssätt. Vi erbjud...
2021-04-12 2021-05-14
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Distriktsveterinär till Distriktsveterinärerna Stenungsund
I Stenungsund har vi en blandad praktik med många olika djurslag. Fördelningen är ca 43 % smådjur och 47 % häst och 10 % produktionsdjur. Som veterinär ingår du i beredskapsarbetet. På smådjur gör vi allt från vaccinationer, utredningar till operationer och tandbehandlingar. På produktionsdjur jobbar vi bland annat med kastrationer, avhorningar, provtagningar m.m. På häst kan det t.ex. vara vaccineringar, tandbehandlingar, kastrationer och besiktningar. Vi har även en hästklinik med tillgång till endoskop/gastroskop, röntgen och ultraljud som o...
2021-03-25 2021-05-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat inom hemtjänst och korttidsenheten
Inom Hemtjänsten är din huvudsakliga arbetsuppgift att dagligen utföra insatser till omsorgstagare som har behov av hjälp och stöd i sitt hem. Allt från promenad till personlig omvårdnad men även att laga mat och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Du arbetar framförallt självständigt men vissa arbetsmoment utförs tillsammans med dina kollegor. Du förflyttar dig med cykel eller bil mellan de olika omsorgstagarna. På Korttidsenheten utför du dagliga insatser till omsorgstagare som har tillfälligt eller återkommande behov av hjä...
2021-03-16 2021-06-06
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat inom funktionshinder och socialpsykiatrin
Du kommer vara ett stöd i den enskildes vardag som gör att just DU är viktig för andra människor. Du kommer att bidra till att stärka den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, att skapa en meningsfull vardag. De dagliga aktiviteterna styrs utifrån den enskildes individuella behov, förutsättningar och önskningar. Att arbeta inom socialtjänsten innebär att du utför insatser enligt LSS eller SOL, vård och omsorgsinsatser samt att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du få...
2021-03-16 2021-06-06
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat inom särskilt boende/äldreboende
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter. Vi ger dig därför en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering. Arbetstiderna är varierande och schemalagda dag/kväll/helgtjänstgöring. Samtliga nattpass inom säbo är 21:30-07:00.
2021-03-16 2021-06-06
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat inom personlig assistans
Har du ett genuint intresse av att jobba och stödja personer i deras livsföring så att de upplever en meningsfull vardag i sitt hem. Du kommer vara ett stöd i den enskildes vardag som gör att just DU är viktig för andra människor. Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarnas behov och önskemål i dennes hem. Du kommer att bidra till att stärka den enskildes möjlighet att aktivt få delta i samhällslivet och leva och bo under trygga förhållanden, att skapa en meningsfull vardag. De dagliga aktiviteterna styrs utifrån den enski...
2021-03-16 2021-06-06
1 2 >