Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Socialsekreterare för utredning av missbruk och våld i nära relationer
En av våra socialsekreterare slutar hos oss vi söker nu en person som kan ta hennes plats som tillsvidareanställd medarbetare i vår arbetsgrupp. Arbetet som socialsekreterare på Vuxenenheten innefattar kvalificerat utrednings- och uppföljningsansvar med mål att uppnå förändring riktat mot vuxna personer i missbruk och personer som utsätts eller utsätter andra för våld i nära relationer. Som socialsekreterare utreder du behoven, beslutar om eller föreslår beslut om, lämplig insats. Du följer upp insatserna där det långsiktiga målet är att stär...
2022-01-21 2022-02-11
Stenungsunds kommun Stödpedagoger för LSS, Socialpsykiatri, DV, Barnboende & avlastning LSS 9:6
Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet och vid bemötande av våra boende. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra boende ges på ett fullgott sätt i enlig...
2022-01-20 2022-02-20
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Omsorgshandledare med undersköterskekompetens
I expertuppdraget som omsorgshandledare ingår: • Följa upp verksamhetens behov av specialkompetens. • Leda metod och utvecklingsarbete. • Omvärldsbevaka, sprida forskning och nya rön. • Utveckla, införa nya metoder och arbetssätt. • Handleda i metodarbetet på individnivå och gruppnivå, handleda nyanställda, ansvara i introduktionssamtal. • Erbjuda stöd och fortbildning till kollegor samt övriga samarbetspartners på både enhets och sektors nivå. Detta arbete utförs i nära samarbete eller tillsammans med enhetschef. Som omsorgshandledaren k...
2022-01-20 2022-02-13
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker undersköterskor till Pressargårdens äldreboende
Just nu söker vi efter undersköterskor till Pressaregårdens äldreboenden. Som undersköterska kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorg. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier såsom rehab personal och sjuksköterskor. I arbetet ingår dokumentation och att på delegation utföra hälso- och ...
2022-01-20 2022-02-13
Stenungsunds kommun, Grundskola Är du specialpedagog? Sök till Spekerödskolan och bli vår nya kollega
Du kommer att ha din tjänst som specialpedagog på Spekerödskolan som är en nybyggd F-6-skola som i dagsläget omfattar ca 295 elever. Som specialpedagog har du, tillsammans med rektor och skolans elevhälsoteam, det övergripande ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet kring skolans elever. Detta innebär att du bland annat: - genomför pedagogiska kartläggningar och analyserar på organisations-, grupp- och individnivå. - deltar i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram och att på delegation från rektor fat...
2022-01-20 2022-02-13
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stenungsunds kommun söker undersköterskor till hemtjänsten
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov. I uppdraget som undersköterska ingår alla förekommande arbetsuppgifter som uppkommer inom verksamheten och du har ett nära samarb...
2022-01-19 2022-02-13
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Undersköterska natt till särskilt boende
Som undersköterska kommer du att utföra arbetsuppgifter inom äldreomsorg och demensvård. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar. Som undersköterska sätter du omsorgstagaren i centrum och arbetar alltid för att uppnå bästa möjliga möte. Du kommer att arbeta med att stödja den enskilde i personliga, praktiska och existentiella frågor. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med...
2022-01-19 2022-02-09
Stenungsunds kommun, Hemsjukvård och Rehab Se hit alla sjuksköterskor, SÄBO/LSS och kortidsenheten söker nya kollegor!
För att kunna möta behovet i verksamheten och för att kunna upprätthålla vård med hög kvalitet och god kompetens behöver vi nu förstärka vårt team med 1 sjuksköterska till särskilt boende (SÄBO/LSS), och 1 för korttidsboende kombinerat med SÄBO. I arbetet som sjuksköterska utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete, där man möter patienter med många olika vårdbehov och stödinsatser. Du arbetar utifrån ett patientperspektiv och har ett nära samarbete med vårdcentralsläkare, enhetschefer och o...
2022-01-19 2022-02-10
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Receptionist/telefonist till Distriktsveterinärerna Stenungsund
Vi söker en receptionist/telefonist med intresse för människor och för ordning och reda. Vi tror på framtiden och vet att det är vårt eget arbete som formar mottagningen. Dina arbetsuppgifter kommer vara receptionsjobb med bokningar per telefon eller direkt över disk, försäljningar/ta betalt för varor och tjänster, ta emot försändelser och städning på dagtid. Du kommer att vara en spindel i vårt dagliga nät som stöttar i planeringen och hjälper kunderna i rätt riktning. Du är ofta den första personen som kunden pratar med när de kontaktar motta...
2022-01-17 2022-01-31
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Är du speciallärare? Sök till Spekerödskolan och bli vår nya kollega
Stenungsunds kommun söker nu en speciallärare med inriktning SV till Spekerödskolan. Spekerödskolan är en nybyggd F-6-skola som i dagsläget omfattar ca 295 elever. Du är en del av vårt engagerade elevhälsateam. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår specialpedagog. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att handleda lärarna i att planera, genomföra och utvärdera extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen. Du ger riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du bistår lärarna med kunskap i utredning...
2022-01-17 2022-02-06
Stenungsunds kommun, Grundskola Se hit! Kyrkenorumskolan och Ucklumskolan söker specialpedagog
Du kommer att ha del av din tjänst som en av två specialpedagoger på Kyrkenorumskolan som är en skola med ca 300 elever f-6. Din andra del kommer att vara på Ucklumskolan, som är en liten skola med ca 40 elever f-3. Där kommer du att vara ensam specialpedagog, men naturligtvis arbeta nära övrig eht-personal. Som specialpedagog har du, tillsammans med rektor och skolans elevhälsoteam, det övergripande ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet kring skolans elever. Detta innebär att du bland annat: - genomför pedagogis...
2022-01-14 2022-01-28
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sommarvikariat för Sjuksköterskor i Hemsjukvården
Som sommarsjuksköterska har du ett huvudansvarsområde inom någon av följande områden: ordinärt boende, särskilt boende korttidsenhet eller LSS/psykiatri. Arbetstiden är schemalagd och utförs både dag, kväll och helg. Det finns även möjlighet att arbeta på natten. På jourtid (kväll, helg och natt) tjänstgör två sjuksköterskor över alla områden vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats. Arbetet sker utifrån ett patientperspektiv där man ser till varje patients individuella behov och med ett rehabiliterande förhållningssätt utifrån indivi...
2022-01-14 2022-05-09
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Undersköterska till hemsjukvården
Som undersköterska i hemsjukvården börjar dagen med ett planeringsmöte där du och tjänstgörande sjuksköterskor går igenom dagens ärenden. Du kommer på delegation utföra arbete både på våra särskilda boenden och i ordinärt boende hemma hos patienten. Exempel på delegerade uppgifter: provtagningar (kapillärt, venöst), subcutana injektioner, såromläggningar, RIK, KAD vård, PD-dialys, stomivård med mera. Schemalagd arbetstid: Dagtid
2022-01-14 2022-02-04
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker enhetschefer till verksamhet Ordinärt boende, hemtjänst
Hemtjänsten som verksamhet ökar och vi behöver förstärka med fler enhetschefer. Som enhetschef får du ett spännande och utmanande uppdrag gällande att leda, planera och utveckla verksamheten. Arbetssättet sker utifrån ett närvarande ledarskap. Tillsammans med medarbetarna arbetar ni för att omsorgstagarna får stöd med de insatser de beviljats och att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål. Samverkan är också en viktig del av uppdraget där du för dialog med olika samverkanspartners och fackliga organisationer. Som enhetschef...
2022-01-14 2022-01-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker undersköterska till Korttidsenheten
I arbetet som undersköterska inom korttidsenheten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov. I uppdraget som undersköterska ingår alla förekommande arbetsuppgifter som uppkommer inom verksamheten, du har ett nära samar...
2022-01-14 2022-02-04
Stenungsunds kommun Kan du göra en samhällsviktig insats? - vård & omsorg samt funktionshinder
Aktuella verksamheter du kan göra intresseanmälan till är: - Hemtjänst och Äldreboende - Hemsjukvård - Boenden för personer med olika funktionsnedsättningar och personlig assistans - Fler områden kan komma att bli aktuella. Att arbeta inom socialtjänsten innebär att du utför insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vård och omsorgsinsatser samt att på delegation utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du får en introduktion med bredvidgång, allt för att skapa en trygghet för dig n...
2022-01-14 2022-02-15
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker personliga assistenter
Vi söker dig som vill arbeta inom personlig assistans och stödja personer i deras livsföring så att de upplever en meningsfull vardag i sitt hem. Som anställd hos oss kommer du att erbjudas ett omväxlande och utvecklande arbete. Vi söker personal till två olika tjänster. Anställningsform 1: Tidsbegränsad anställning under ett år, ca 50% med möjligheter till högre omfattning. Anställningsform 2: Tillsvidareanställning heltid. Som personlig assistent ger du stöd och service efter brukarnas behov och önskemål i dennes hem. Ditt arbete består av...
2022-01-13 2022-02-03
Stenungsunds kommun Vi söker undersköterskor till hemtjänst natt
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten natt utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa mö...
2022-01-12 2022-01-28
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker skolsköterska
Du som skolsköterska, utgör med din medicinska specialkompetens inom barns och ungdomars hälsa ett värdefullt stöd för elever, föräldrar och skolpersonal i syfte att främja elevers hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. Du har en central chef och ingår i Stenungsund kommuns centrala elevhälsa. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator, specialpedagog, psykolog och i de äldre åldrarna SYV. Där bidrar du med medicinsk och folkhälsovetenskaplig kompetens i barn och elevhälsoarbetet. Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam ...
2022-01-10 2022-01-28
Stenungsunds kommun Specialpedagog med uppdrag i förskolan
Stenungsunds kommun söker en specialpedagog som i första hand riktas mot arbete i förskolan. Som specialpedagog är du centralt anställd och arbetar på uppdrag av kommunens förskolor tillsammans med två andra specialpedagoger. I teamet arbetar du främst tillsammans med specialpedagoger, logoped och psykolog. Samverkan, såväl inom den egna verksamheten som med andra verksamheter, är en central del av arbetet. I dina arbetsuppgifter ingår att: - ge kompetensutvecklingsinsatser utifrån identifierade behov - ge handledning - ha goda kunskaper i...
2022-01-10 2022-01-28
Stenungsunds kommun Specialpedagog med spetskompetens inom läs- och skriv samt matematik
Stenungsunds kommun söker en specialpedagog med spetskompetens inom språk, läs- och skriv med central placering inom den Centrala Barn- och Elevhälsan. Som specialpedagog i vårt centrala team arbetar du mot hela Sektor Utbildning, från förskola till vuxenutbildning. I teamet arbetar du tillsammans med specialpedagoger, skolpsykologer, skolsköterska, skolkurator och logoped. Samverkan, såväl inom den egna verksamheten som med andra verksamheter, är en central del av arbetet. Inom din spetskompetens ryms både utredande och utvecklande arbete,...
2022-01-10 2022-01-28
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Intresseanmälan - Timvikarie till förskola och skola/fritids
Letar du efter ett jobb där du får ta ansvar och utvecklas? Där dina förmågor och intressen omvandlas till ett riktigt och viktigt jobb, och där du dessutom blir en vuxen förebild för barn och unga? Just nu söker vi timvikarier till förskola, skola och fritidshem inför hösten. Hos oss gör du en viktig insats för att alla barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie in...
2022-01-10 2022-03-31
Stenungsunds kommun, Kultur och fritid Intresseanmälan - Timvikarie badvärd och vaktmästare till Stenungsund Arena
Till verksamhetsområdena vaktmästeri och bad söker vi nu timvikarier. Du kommer att hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Som badvärd kommer du att arbeta i ett lag om åtta individer med varierande arbetsuppgifter såsom uppsökande och aktiv badbevakning, lokalvård, vattengymnastik och kassaarbete. Du arbetar i en arbetsmiljö som delvis är fysiskt krävande. Arbetstiden är förlagd...
2022-01-08 2022-03-31
Stenungsunds kommun, Måltid Intresseanmälan – Timvikarie till Lokalvård samt Måltid
Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi nu timvikarier till hösten. Du kommer att hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Inom Måltid förskola/skola arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.30-15.30, Måltid äldreomsorg mellan 07:00-15.30 alt 8-16.30, helgtjänstgöring förekommer, likaså röda dagar. I arbetsuppgifterna som kock ingår a...
2022-01-08 2022-03-31
Stenungsunds kommun, Grundskola Stora Högaskolan 7-9 söker skoladministratör
Som skoladministratör har du många varierande arbetsuppgifter. Huvuduppdraget är att bistå rektor med både kvalificerade och enklare administrativa arbetsuppgifter. Du är i många fall skolans ansikte utåt och ses som spindeln i nätet på skolan. I uppdraget ingår bland annat: -Elevadministrativt arbete, såsom elevregistrering, frånvarorapportering, betygshantering etc. -Personaladministrativt arbete, såsom kontrollera och rapportera in underlag till löneavdelningen, frånvarorapportering, skapa underlag för anställningsbeslut -Ekonomiadministr...
2022-01-03 2022-01-23
1 2 >