Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Är du undersköterska? Vi på Hällebäcks äldreboende söker nya kollegor!
Just nu söker vi undersköterskor till Hällebäcks äldreboende. Vi söker både för längre vikariat men även tillsvidareanställning. Tjänstgöringsgraden varierar mellan 75100%. Din arbetstid kommer att vara schemalagd på dag, kväll och varannan helg. Som undersköterska kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom äldreomsorg. En viktig del i arbetet är att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje omsorgstagares individuella behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta utifrån kontaktmannaskap och genomförande...
2021-10-15 2021-11-01
Stenungsunds kommun, Kanslienheten Kommunjurist vikariat
Som kommunjurist ger du juridisk rådgivning till kommunens sektorer och bolag. Du genomför också utredningar och ger utbildningar inom det offentligrättsliga området. Som kommunjurist arbetar du med alla rättsområden som reglerar kommunal verksamhet, såsom exempelvis kommunalrätt, förvaltningsrätt, dataskyddslagstiftning och offentlighet- och sekretess. Som kommunjurist i Stenungsunds kommun har du en strategisk funktion. Du deltar i arbetet med att säkerställa och utveckla verksamheten utifrån ett juridiskt perspektiv. I detta ingår exempelv...
2021-10-15 2021-11-07
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker 2 stödassistenter till Doktorsvillan
Inom LSS boende möter du människor med många olika funktionsvariationer. På Doktorsvillan bor det 6 personer, merparten är unga vuxna, ca 35 år. Våra brukare har olika insatser och behov samt behöver stöd i varierande omfattning. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Personal ska även stödja brukarna i deras fritid ...
2021-10-14 2021-10-28
Stenungsunds kommun, Teknisk verksamhet Se hit! Teknikenheten söker Trafikingenjör/Trafikplanerare
Som trafikplanerare arbetar du, ihop med dina kollegor, med ett brett spektrum av uppgifter inom trafikområdet. Det rör sig om frågor kring trafiksäkerhet, tillgänglighet, gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik, parkering och hållbar mobilitet samt inte minst utformning av den gatumiljö våra kommuninvånare och besökare vistas i för sin förflyttning och rekreation. Du kommer att arbeta både självständigt men även i grupp med såväl enhetens medarbetare som kollegor inom Sektor Samhällsbyggnad. Vid arbete i projektgrupper står du för k...
2021-10-13 2021-10-31
Stenungsunds kommun, Grundskola Vi söker lärare med behörighet i matematik och NO för årskurs 7-9 - Vikariat
Detta får du arbeta med: Undervisning i matematik och NO för arbete i vår förberedelseverksamhet i årskurs 7-9. Du kommer att arbeta med planering, genomförande, och bedömning av undervisning och du kommer vara mentor för en grupp elever. På skolan arbetar vi systematiskt med värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr11. Som lärare hos oss kommer du att arbeta tillsammans med kollegor och bidra till skolans utveckling, där ni tillsammans strävar efter att utvecklas och nå uppsatta mål. Du differentierar din undervisning och skapar tillgängli...
2021-10-12 2021-10-31
Stenungsunds kommun Legitimerad fysioterapeut till Stenungsunds kommun
Arbetsuppgifter består av sedvanliga arbetsuppgifter inom fysioterapi samt hjälpmedelsutprovning med mål att genom träning av vårdtagaren förlänga perioden för ett aktivt och självständigt liv. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska och vårdpersonal och i uppdraget ingår handledning av vårdtagaren, vårdpersonal och anhöriga i rehabiliterande förhållningssätt. Vi erbjuder dig ett utmanande och roligt arbete tillsammans med trevliga kollegor samt att i stor utsträckning få arbeta självständigt under eget ansvar. Vi erbjud...
2021-10-12 2021-10-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi på Snipan söker en stödpedagog - Är du vår nya kollega?
Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet, bemötande samt möjlighet till delaktighet och inflytande. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom att forma arbetspassbeskrivningar samt implementera metoder, arbetssätt och rutiner. I ditt uppdrag vägleder du stödassistenter så att stödet till våra boende ges på e...
2021-10-08 2021-11-08
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi på Snipan söker en stödassistent - Är du vår nya kollega?
Vill du bli en del av vårt Team och vara med att vidareutveckla ett boende? Vi söker en stödassistent till Snipans gruppbostad enligt LSS. På Snipan finns personal dygnet runt, men denna tjänst innebär dag- och kvällstjänstgöring, samt varannan helg. Vi är en arbetsgrupp som tillsammans arbetar för att skapa goda levnadsvillkor för dem som bor på Snipan. Vi har ett habiliterande förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Arbetsuppgifterna innebär bland annat: • Att ge stöd utifrån individuella behov (IBIC), både i den boendes hem o...
2021-10-08 2021-11-08
Stenungsunds kommun, Grundskola Biträdande rektor till Hallernaskolan F-6
Som biträdande rektor kommer du ingå i skolans ledningsgrupp. I nära samarbete med rektor bistår du i det operativa styrnings- och ledningsarbetet. Tjänsten innebär ett huvudansvar för samarbetet med stöd och servicefunktioner, IT frågorna på skolan samt personalansvar för fritidshemspersonalen. Du bistår också vid vikariesamordningen på skolan. Tillsammans med rektor arbetar du med skolans systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans leder vi skolan och finns för elever, personal och vårdnadshavare. Omfattning: 50 %, tjänsten ...
2021-10-08 2021-10-27
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Intresseanmälan inför hösten - Timvikarie till förskola och skola/fritids
Letar du efter ett jobb där du får ta ansvar och utvecklas? Där dina förmågor och intressen omvandlas till ett riktigt och viktigt jobb, och där du dessutom blir en vuxen förebild för barn och unga? Just nu söker vi timvikarier till förskola, skola och fritidshem inför hösten. Hos oss gör du en viktig insats för att alla barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie in...
2021-10-07 2021-10-31
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Stenungsunds kommun söker speciallärare till mobilt operativt team
Uppdraget i vårt nystartade mobila operativa team innebär att du ansvarar för att: • Tillsammans med arbetslag och samordnare för det mobila operativa teamet planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatser för elever och personal i kommunens grundskolor. • Vara uppdaterad om aktuell forskning och utifrån detta vara ett stöd i undervisningen. • Medverka i utvecklingen av det mobila operativa teamets verksamhet utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete. Du kommer också att: • Tillsammans med arbetslag organisera, strukturera och anpassa un...
2021-10-07 2021-10-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi på Tallåsen söker fler undersköterskor - Är du vår nya kollega?
Som undersköterska är du en viktig del i arbetet med att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje brukarens individuella behov och förutsättningar. Målet är att varje brukare ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetssättet ska leda till en god och säker vård och omsorg där personen genom inflytande och delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Du kommer att arbeta utifrån Kontaktmannaskap och genomförandeplaner samt ha ett nära samarbete med övriga yrkeska...
2021-10-06 2021-10-31
Stenungsunds kommun, Grundskola Ekenässkolan söker lärare i fritidshem - Vikariat
Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planer och genomföra verksamhet på fritidshem. Under skoldagen arbetar du med ett ämne, om du har behörighet eller som stöd i klasser. Tillsammans med kollegor medverkar du till ett kollegialt lärande och att skapar en god lärmiljö för eleverna. Vi söker dig som har ett stort engagemang och brinner för elevernas utveckling. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utveckling. Detta är ett vikariat men stor möjlighet till förlängning. ...
2021-10-05 2021-10-24
Stenungsunds kommun, Grundskola Ekenässkolan söker skoladministratör
Som skoladministratör inom grundskolan har du många varierande arbetsuppgifter. Huvuduppdraget är att bistå rektor med både kvalificerade och enklare administrativa arbetsuppgifter. Du är i många fall skolans ansikte utåt och ses som spindeln i nätet på skolan. I uppdraget ingår bland annat: -Elevadministrativt arbete, såsom elevregistrering, frånvarorapportering, betygshantering etc. -Personaladministrativt arbete, såsom kontrollera och rapportera in underlag till löneavdelningen, frånvarorapportering, skapa underlag för anställningsbeslut ...
2021-10-05 2021-10-24
Stenungsunds kommun, Kultur och fritid Timvikarie Fritidsledare
Tillsammans med övrig personal och unga bedriva aktiviteter för ungdomar. Hasselgården och Stora Högagården erbjuder attraktiva miljöer med ett främjande perspektiv. Att arbeta med ungas inflytande, delaktighet och icke formella lärande är centralt i verksamheten. Utgångspunkten är ungdomarnas egna intressen som kan vara läger, spontanidrott, musik, eller olika evenemang. Ledorden är gemenskap och glädje. Arbetstiden sker huvudsakligen kvällar och helger.
2021-10-04 2021-10-30
Stenungsunds kommun, Måltid Intresseanmälan – Timvikarie till Lokalvård samt Måltid
Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi nu timvikarier till hösten. Du kommer att hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Inom Måltid förskola/skola arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.30-15.30, Måltid äldreomsorg mellan 07:00-15.30 alt 8-16.30, helgtjänstgöring förekommer, likaså röda dagar. I arbetsuppgifterna som kock ingår a...
2021-10-01 2021-12-31
Stenungsunds kommun, Kultur och fritid Intresseanmälan - Timvikarie badvärd till Stenungsund Arena
Som badvärd kommer du att arbeta i ett lag om åtta individer med varierande arbetsuppgifter såsom uppsökande och aktiv badbevakning, lokalvård, vattengymnastik och kassaarbete. Du arbetar i en arbetsmiljö som delvis är fysiskt krävande. Arbetstiden är förlagd på dagtid, kvällar samt helger.
2021-10-01 2021-12-31
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker GIS ingenjör med IT inriktning
Exploatering söker nu en ny medarbetare med kunskaper och intresse för att utveckla våra geografiska tjänster för en bred användning. Vi har stora ambitioner och en stark vilja att lyfta både oss själva och användarna till nya nivåer. Det innebär att göra den geografiska informationen tillgänglig som underlag för planering, byggande och förvaltning. - Du kommer vara delaktig i utvecklingen inom samhällsbyggnadsprocessen genom digitalisering och nyttjande av geodata. - Du kommer att utveckla och underhålla vår geografiska plattform till stö...
2021-10-01 2021-10-24
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker timvikarier till Hemtjänst, Korttidsboende och Personlig assistans
Detta är en intresseanmälan gällande framtida behov av timvikarier. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssystem som heter TimeCarePool där du lägger dig tillgänglig de tider som passar just dig att jobba. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Arbetstider inom verksamheten sker på d...
2021-10-01 2021-12-31
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Stenungsunds kommun söker studiehandledare i turkiska samt kakwa
Stenungsunds kommun söker 2 modersmålslärare för modersmålsundervisning och studiehandledning i turkiska alternativt kakwa. Med engagemang stärker du eleverna till lärande och eget ansvar. Undervisningen anpassar du utifrån alla elever på deras nivå och med elevens bästa i fokus. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. I ditt arbete har du ett gott ledarskap och använder alternativa läroverktyg. Du tar ansvar för din arbetstid, förtroendetid och kompetensutveckling. Via dialog och ömsesi...
2021-10-01 2021-10-20
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Undersköterskor till hemtjänsten
I arbetet som undersköterska inom hemtjänsten utmanas du med kreativa och roliga arbetsuppgifter. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete där du möter omsorgstagare med olika vårdbehov och stödinsatser. Du sätter omsorgstagaren i centrum och arbetar för att uppnå bästa möjliga möte. En viktig del i arbetet är att skapa livskvalitet i vardagen för den enskilde och se till varje individs förutsättningar och behov. I uppdraget som undersköterska ingår alla förekommande arbetsuppgifter som uppkommer inom verksamheten och du har ett nära samarb...
2021-09-28 2021-10-24
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Socialt ansvarig samordnare/utvecklingsledare
I uppdraget som SAS/Utvecklingsledare ska du, driva processer på uppdrag av sektorledning och i samarbete med ansvariga chefer för verksamheterna säkerställa och stödja cheferna att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut inom området. • Du följer upp och kontrollerar att verksamheten bedrivs enligt de processer, riktlinjer och rutiner som beslutats. • Du ansvarar för verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet och driver på utveckling inom området. • Du följer och håller i processerna til...
2021-09-27 2021-10-18
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker fritidspedagog/lärare i fritidshem - Är du vår nya kollega?
Vi letar efter en medarbetare som kan bidra till vår verksamhet med sin profession, kreativitet och inspiration! Att se fritidshemmet som en viktig kugge i skolan och driva/utveckla fritidshemmets verksamhet i team är viktigt för oss. I rollen som fritidspedagog/lärare i fritidshem hos oss ansvarar du för att planera, undervisa och utvärdera eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveck...
2021-09-21 2021-10-30
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarie till Äldreboenden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter då du ersätter ordinarie personal vid ev frånvaro. Vi ger dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssy...
2021-09-06 2021-10-31
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarier till Funktionshinder
Funktionshinders enheter söker nu timvikarier. Har du ett genuint intresse av att jobba som timvikarie med personer som har fysiska, intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar, sök till oss! Att timvikarie passar bra att kombinera med studier eller om man har en deltidstjänst, då du har möjlighet att välja själv när du kan jobba. Vi använder oss av vikariebokningssystemet Time Care Pool, där lägger du dig tillgänglig de dagar och tider som du kan jobba. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov...
2021-09-01 2021-10-31
1 2 >