Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Sjuksköterskor, natt, till Medicinavdelning kardiologi i Landskrona
Nu bygger vi för framtiden och söker därför två nya sjuksköterskekollegor för nattjänstgöring som vill vara med och förbättra verksamhetsområdet tillsammans med oss! I din roll som sjuksköterska på avdelningen har du en arbetsledande roll där du planerar, utför och utvärderar omvårdnaden tillsammans med ditt team. Utbildning och kompetensutveckling erbjuds på arbetsplatsen utifrån dina tidigare erfarenheter. Vid nyanställning har du en utbildningssjuksköterska som stöd. Arbetet är omväxlande och spännande och hos oss arbetar du bland annat me...
2022-10-01 2022-10-28
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Modersmålslärare i tigrinja
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan på olika skolor i Bjuvs kommun. Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer . Studiehandledning, som är stöd i ämnet på modersmålet, ges i samtliga ämnen i skolan. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg . Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Vi söker dig med modersmålet tigrinja.
2022-10-01 2022-10-29
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Modersmålslärare i Rumänska
Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grundskolan på olika skolor i Bjuvs kommun. Modersmålsundervisning sker enligt kursplanen i ämnet modersmål i samtliga skolformer . Studiehandledning, som är stöd i ämnet på modersmålet, ges i samtliga ämnen i skolan. Du kommer i din roll som modersmålslärare att göra bedömningar och sätta betyg . Ditt arbete sker inom ramen av de statliga och kommunala styrdokumenten. Vi söker dig med modersmålet rumänska.
2022-10-01 2022-10-15
Malmö stad Barnskötare till förskolor i Östra Malmö
Om arbetsplatsen Förskoleområde C2 är beläget i de östra delarna av Malmö. Området består av Granbackens förskola, Junibackens förskola, Trädgårdens förskola och Slånbärets förskola. Det finns goda möjligheter att ta sig till och från förskolan med kollektivtrafik, både via stads- och regionbussar. Inom förskoleområdet strävar vi efter likvärdighet, samsyn, en stark värdegrund, kollegialt lärande och vi vill på olika sätt vidareutveckla våra verksamheter samt dig som arbetar hos oss. Vi söker nu dig som med glädje och entusiasm vill vikarie...
2022-10-01 2022-10-23
Malmö stad Kvalificerad utredare/analytiker
Arbetsuppgifter Malmö är en attraktiv stad med en hög befolkningstillväxt. Stadens befolkning utgör grunden för det kommunala uppdraget. Stadskontoret söker nu två kvalificerade utredare/analytiker, en fast tjänst och ett vikariat upp till tio månader, som vill leda, utveckla och genomföra analyser för Malmö stad. Tjänsterna är placerade på enheten för statistik och analys. Enheten som består av tolv medarbetare har ett brett ansvarsområde som täcker hela det kommunala uppdraget. Se nedan för mer utförlig beskrivning. I dina arbetsuppgifter...
2022-09-30 2022-10-23
Malmö stad Stödpedagoger till team för stöd och service
Arbetsuppgifter Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukarna och kollegorna behjälplig i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, ex. aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt stöd och fysisk omvårdnad, utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftning samt socialtjänstlagen. Insatserna utförs till stor del i det ordinära boendet (i brukarens...
2022-09-30 2022-10-14
Malmö stad Förskollärare till Bryggans förskola
Om arbetsplatsen Bryggans förskola består av fyra storavdelningar med ett unikt havsnära läge alldeles intill Turning Torso med utsikt över Öresundsbron. Nu finns det möjlighet att bli en del av vårt härliga team då vi söker en förskollärare! På Bryggan arbetar vi med relationell pedagogik och projekterande arbetssätt som ska leda till barns delaktighet och inflytande. Under året har kök tillsammans med avdelningarna arbetat med måltidspedagogik för att inspirera och uppmuntra till att testa nya råvaror. Förskolornas gemensamma tak är ”Alla b...
2022-09-30 2022-10-23
Malmö stad Stödassistent
Arbetsuppgifter Din uppgift är att stödja, aktivera och handleda personerna under deras vistelsetid. Tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt för brukaren. Du är med och skapar förutsättningar för brukarnas vistelse i form av aktiviteter och möjligheter till sociala kontakter.  Som stödassistent är det din uppgift att uppfylla målen i LSS-planen...
2022-09-30 2022-10-14
Malmö stad Biträdande rektor till Bulltoftaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker Bulltofta rektorsområde en biträdande rektor! Här blir du en del av en ledningsgrupp bestående av rektor, två biträdande rektorer samt en administrativ chef.  I ditt uppdrag kommer du att arbeta mot fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-3 där du har personalansvar för ca 25 medarbetare. Du kommer att ha ett nära samarbete tillsammans med den andra biträdande rektorn och tillsammans ska vi arbeta för en skola med arbetsglädje och stolthet och alltid ha eleven i centrum. Vi vill skapa en trygg lärandemiljö där eleve...
2022-09-30 2022-10-14
Malmö stad Stödassistenter till LSS-boende i centrala Malmö
Arbetsuppgifter Som stödassistent är din uppgift att stödja, aktivera och handleda brukarna under deras vistelsetid. Därtill att tillsammans med övrig personal ansvara för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten. Övergripande mål är att ha brukarens behov i centrum och att kontinuerligt anpassa innehållet så att det är meningsfullt för brukaren. Du är med och skapar förutsättningar för brukarnas vistelse i form av aktiviteter och möjligheter till sociala kontakter.  Som stödassistent är det din uppgift att...
2022-09-30 2022-10-21
Malmö stad Undersköterskor till Russgatan!
Russgatan utgår från en byggnad som kallas Soltofta. Vi delar byggnad med ett av Malmös modernaste demensboenden och dagverksamhet. På samma våningsplan finns även hemsjukvård och rehabilitering vilket bidrar till ett tätt och fungerande samarbete mellan de olika verksamheterna. I anslutning till våra lokaler finns gratis parkering och det finns goda möjligheter att ta sig hit med kollektivtrafik. Vi arbetar efter Malmömodellen och kontaktmannaskapet med individen i centrum.  Nu söker vi två nya kollegor som vill bli en del av vårt team, vä...
2022-09-30 2022-10-16
Malmö stad Elevassistent till Valdemarsro Gymnasium
Arbetsuppgifter Vi på Valdemarsro Gymnasium söker en elevkoordinator. Vi är en gymnasiesärskola med höga ambitioner och hoppas att du tillsammans med oss vill bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö som ger bästa förutsättningar för lärande och utveckling för alla våra elever. Som elevkoordinator arbetar du med läroplanens värdegrundsuppdrag och är en viktig resurs som finns tillgänglig för eleven för att stödja och skapa trygghet på skolan och i studiesituationen. I samtal och projekt arbetar du för att motivera, informera och handleda ...
2022-09-30 2022-10-14
Malmö stad Elevkoordinator till Valdemarsro Gymnasium (visstid)
Arbetsuppgifter Vi på Valdemarsro Gymnasium söker en elevkoordinator. Tjänsten är en visstidsanställning med start omgående t.o.m. läsårets slut. Vi är en gymnasiesärskola med höga ambitioner och hoppas att du tillsammans med oss vill bidra till att skapa en tillgänglig lärmiljö som ger bästa förutsättningar för lärande och utveckling för alla våra elever. Som elevkoordinator arbetar du med läroplanens värdegrundsuppdrag och är en viktig resurs som finns tillgänglig för eleven för att stödja och skapa trygghet på skolan och i studiesituatione...
2022-09-30 2022-10-14
Malmö stad Lärare Sv/Eng/SO åk 4-6 till Annebergsskolan
Arbetsuppgifter Annebergsskolan söker nu en legitimerad lärare med bred behörighet i Sv/Eng/SO till mellanstadiet. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare arbetar du också med ett ...
2022-09-30 2022-10-14
Malmö stad Två förste förskollärare till förskolor i centrala Malmö
Arbetsuppgifter Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Har du känsla för att skapa tillitsfulla relationer och vara en pedagogisk förebild? Då kan det här jobbet vara något för dig.  Vi är två rektorer med förskolor i de centrala delarna av Malmö som nu söker varsin förste förskollärare. Gemensamt för våra områden är att vi har ett nära samarbete med vår personal genom bland annat reflektioner i arbetslagen. Vi har även ett nära samarbete med kollegorna i ledningsgruppen där vi arbetar som ett v...
2022-09-30 2022-10-16
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Specialpedagog/speciallärare till Sånnaskolan
Arbetsuppgifterna kommer att skilja sig något åt beroende på om du anställs som specialpedagog eller speciallärare. Utifrån analyser på individ-, grupp- och organisationsnivå arbetar du handledande med fokus på grupp och organisation. Du bidrar aktivt till att kvalificerade samtal kring lärsituationer och utveckling av skolmiljön förs tillsammans med rektor, arbetslag och elevhälsoteam. Vidare stödjer du pedagogerna i att strukturera sitt arbete i syfte att underlätta elevernas inlärningssituation. Med ett salutogent förhållningssätt bidrar du...
2022-09-30 2022-10-14
Kristianstad kommun, Tillväxt och hållbar utvecklingsavd Projektassistent evenemang
Som projektassistent kommer du att stödja och koordinera evenemangspartners evenemang. I rollen stödjer externa samarbetspartners i evenemangsfrågor främst kopplat till marknadsföring, kommunikation och planering av stöd till föreningar och evenemangsarrangörer. Du kommer att även att stödja kommunens projektledare för olika evenemang med samordning av teknisk-/infrastruktur till aktörer kopplat till kommunala förvaltningars ansvarsområden. Du deltar i planering och genomförande av större evenemangsverksamhet som bland annat Kulturnatt Kristia...
2022-09-30 2022-10-16
Östra Göinge kommun, Utemiljö Arbetsledare Utemiljö
Vill du vara med och forma och utveckla vår utemiljö? Vi söker nu en arbetsledare till vår enhet som framför allt arbetar inom kommunens parkfunktion . I rollen som arbetsledare kommer du att bistå enhetschefen att planera leda och fördela arbetet gentemot utemiljös medarbetare. Du planerar, prioriterar och leder funktionens olika uppdrag inom skötsel av våra parker, grönområden, skogar, lekplatser och övriga markanläggningar. Arbetsuppgifterna innefattar även tex. skötsel av grönytor, lekplatsbesiktning, underhållsarbete, reparationer oc...
2022-09-30 2022-10-23
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter Gruppchef Mobila IT-serviceteam
Som vikarierande gruppchef får du möjlighet att utvecklas som ledare i en av landets största myndighet. Du kommer att ha ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget samt leda en grupp med IT-tekniker som arbetar verksamhetsnära. Som vikarierande gruppchef kommer du att vara med i den satsning som Kriminalvården gör för att etablera en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. I rollen skall du säkerställa verksamhetens behov av ett nära IT-stöd och ansvara för att vårda och utveckla viktiga relationer och synliggöra kundperspekti...
2022-09-30 2022-10-21
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Lunden Behandlingspedagoger dag till avdelning Hill
Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete och med eventuell delegering av medicin ingår i tjänsten. Denna annons gäller avdelning Hill. På avdelningen vårdas kvinnor med ett komplext missbruk i kombination med annan psykiatrisk problematik.
2022-09-30 2022-10-30
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Lunden Vikariat Behandlingspedagog dag till avdelning Hill
Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete och med eventuell delegering av medicin ingår i tjänsten. Denna annons gäller avdelning Hill. På avdelningen vårdas kvinnor med ett komplext missbruk i kombination med annan psykiatrisk problematik.
2022-09-30 2022-10-30
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Lunden Vikariat behandlingsassistent dag, avdelning Rinnebäck
Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete där även kontaktpersonskap och delegering av medicin ingår i tjänsten. Denna annons gäller avdelning Rinnebäck. På avdelning Rinnebäck (9 låsbara platser) vårdas kvinnor med ett komplext missbruk i kombination med annan psykiatrisk problematik. Vi har också uppdrag att vårda kvinnor som har särskilt behov av stöd utifrån utagerande beteendeproblematik.
2022-09-30 2022-10-30
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Lunden Vikariat behandlingsassistent dag på avdelning Fyrklövern
Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete där även kontaktpersonskap och delegering av medicin ingår i tjänsten. Denna annons gäller avdelning Fyrklövern. Avdelning Fyrklövern är en förstärkt avdelning bestående av 4 låsbara platser för kvinnor med särskilda behov. Avdelningen består av separata lägenheter. Utöver en allvarlig beroendeproblematik har klienterna som vårdas på Fyrklövern särskilt svårt för att vistas tillsammans med andra klienter. Klienterna har nära till våldsamt utagerande beteendemönster i sit...
2022-09-30 2022-10-30
Kristianstad kommun, Förbyggande avdelning Brandingenjör
Arbetet som brandingenjör innebär att bidra till ett säkrare samhälle genom att agera rådgivande, stödjande och styrande inom Räddningstjänstens område. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara: • Tillsyn och tillståndsgivning enligt LSO och LBE. • Samarbete med andra förvaltningar och myndigheter som remissinstans i deras ärenden. • Granskning och bedömning av riskutredningar • Ärendehantering kopplat till andra myndigheter • Uppföljning och utvärdering kopplat till operativa insatser • Projekt som spänner över hela förvaltningens arbete
2022-09-30 2022-10-23
Kristianstad kommun, Räddning/Ledning avd Säkerhetschef
Säkerhetschefen ansvarar för och stödjer kommunens strategiska säkerhetsarbete. I rollen som säkerhetschef kommer du att ha budget-, verksamhets-, personalansvar och arbetsmiljöansvar och du ansvarar för att verksamheten bedrivs mot de mål som är uppsatta. Du kommer att driva verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom ett flertal olika områden. Som säkerhetschef är du avdelningschef och en av de sammankallande av kommunens krisorganisation. I arbetet ingår även att: • Leda samordningen av kommunkoncernens fysiska säkerhet, personsäkerh...
2022-09-30 2022-10-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >