Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Gy/Vux Skolsköterska, Österänggymnasiet
Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I skolsköterskans dagliga arbete ingår hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan genom elevhälsoteamets möten. Som skolsköterska deltar du också i kvalitetssäkring och utveckling på skolan.
2021-07-01 2021-08-09
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterskor till akutmottagning i Ystad
På akutmottagningen i Ystad söker vi nu fyra sjuksköterskor som vi vill tillsätta med intresserade och positiva medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter på en akutmottagning såsom prioritering och triagering till rätt vårdnivå samt omhändertagande och behandlingar av akut sjuka patienter. Som sjuksköterska har du en attraktiv arbetstidsmodell. Vi arbetar med kvoterad arbetstid vilket leder till en bra arbetstidsförkortning. - Det roligaste med jobbet som sjuksköterska på akutmottagningen är att det är...
2021-06-15 2021-08-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Operationssjuksköterskor till gynekologiavdelning operation i Lund
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande avdelning. Vi önskar att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret, delaktighet, engagemang och samarbete mellan de olika yrkeskategorier och närmsta chef. Du bidrar till god stämning mellan teamet på sal genom ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning. Vi erbjuder dig en stimulerande och inspirerande arbetsplats med trivsamma kollegor och en möjlighet till kompetensutveckling anpassat utifrån din tidigare erfarenhet....
2021-05-19 2021-08-10
Malmö stad Äldrepedagog till Mötesplats Lyckan
2021-07-28 2021-08-18
Helsingborgs stad Västra Ramlösa förskolor
Om arbetsplatsen Är du en nyfiken detektiv? Brinner du för ditt arbete där barnens lärande är i fokus? Känner du som oss att Reggio Emilia inspiration handlar om pedagogisk dokumentation, att följa barnen hela dagen samt demokrati och det är så du vill arbeta? Då ska du söka en tjänst hos oss!  Det finns stora möjligheter att utvecklas i olika roller som utvecklingsledare, VFU-ansvarig, utemiljöansvarig eller en roll som just du brinner extra för. Vi har ateljéer, bra utemiljöer och ett välfungerande arbetssystem som möjliggör en reflektionsk...
2021-07-28 2021-08-16
Bromölla kommun, Grundskola Lärare inom fritidshem
Placering: Dalaskolan Norra, Grundskola I Bromölla kommun arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla och förbättra måluppfyllelse för eleverna, i samarbete med övriga arbetslag, för att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi tror att bra relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och trevlig stämning på skolan. Vi söker en legitimerad lärare i fritidshem för arbete på en av våra fyra avdelningar. Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort...
2021-07-28 2021-08-10
Malmö stad Förskollärare eller Specialpedagog till Kriscentrum Boende
Arbetsuppgifter Vi söker nu en förskollärare eller specialpedagog som, utifrån sin pedagogiska kompetens, ska arbeta med barnen på Kriscentrum Boende. Med tjänsten följer ett ansvar för att utveckla den pedagogiska verksamheten i boendet och vi vill gärna att du bidrar med idéer och tar initiativ till hur vi kan utveckla verksamheten. Det är ett direkt och nära arbete med barnen som vistas i boendet och i viss mån även deras förälder. På boendet finns barn mellan 0-18 år och även om tjänsten främst är inriktad på barn 0-6 år, behöver du vara be...
2021-07-28 2021-08-11
Malmö stad Omsorgspedagoger till LSS-bostäder enhet 3
Arbetsuppgifter I din roll som omsorgspedagog ger du pedagogisk och vardagsnära handledning till dina kollegor i arbetet med brukarna utifrån LSS-lagen samt Malmö Stads LSS-plan och insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS.  I samråd med sektionschefen ansvarar du för att leda det pedagogiska arbetet. Du ska initiera, driva, utveckla och samordna pedagogiska frågor i teamet och personalgruppen. Vidare deltar du aktivt i förändringsarbete, och du arbetar ständigt lösningsfokuserat för brukarnas bästa. Du arbetar även med pedagogis...
2021-07-28 2021-08-11
Malmö stad Lastbilsförare
Arbetsuppgifter Vi söker en Kranbilsförare för att utföra anläggningstransporter med lastbil inom Malmö stad. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca ett femtontal chaufförer, transportsamordnare och sektionschef. Ledningen stödjer och förser dig med nya uppdrag och följer upp att kundbeställningarna levereras och utgör länken mellan kunden och dig. Du ska trivas med att vara ett av våra ansikten utåt och representera Malmö stad på ett trevligt och vänligt sätt i kontakten med Malmöborna och våra kunder. Du kommer att få jobba med en modern ...
2021-07-28 2021-08-18
Region Skåne, Primärvården Psykolog till Vårdcentralen Husensjö i Helsingborg
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning, behandling och konsultation för vårdcentralens patienter avseende lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Vanligt förekommande kontaktorsaker är krisreaktion, ångest, stressrelaterad ohälsa och depression. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp. Vi kan även erbjuda internetbaserad behandling. Du bedömer individens psykiska ohälsa utifrån ett helhetsperspektiv och behandlar patienter med olika psykiska ohälsotillstånd utifrån evidensbaserade behandlingsmetoder. Vår vårdcentral prägla...
2021-07-28 2021-08-11
Region Skåne, Regionservice Servicemedarbetare till Bemanningspoolen Malmö
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Som medarbetare i Bemanningspoolen Malmö stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel lokalvård, transport och måltidsservice. I din tjänst kan arbetsuppgifter från flera yrkeskategorier ingå. Som servicemedarbetare kan dina arbetsuppgifter bland annat bestå av följande: - Städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar och kontorsutrymmen. Även patientnära städ och smittstäd ingår. - Transportera patienter, post, prover, mat och gods ...
2021-07-28 2021-09-30
Malmö stad Grundskollärare åk. 4-6 med behörighet i slöjd till Västra Hamnens skola
Arbetsuppgifter Vill du vara med och bygga upp vårt slöjdteam på Västra Hamnens skola i en kreativ miljö med halvklass och utan mentorskap kommande läsår? Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 4-6 med behörighet i slöjd. I ditt uppdrag som grundskollärare hos oss ingår det planering av undervisning, genomförande av undervisning och bedömning av elevers förvärvade kunskaper. Du utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget. Du bed...
2021-07-27 2021-09-10
Kristianstad kommun, FUNK E 1:4 Stödpedagog, Forsakarsvägen/Saxamöllevägen
Att arbeta som stödpedagog betyder att du aktivt ska arbeta för och säkra en hög kvalitet i omsorgen till den som behöver stöd enligt LSS eller SoL. Som stödpedagog ska du bidra med en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet och därmed kunna ta extra ansvar för frågor som handlar om det pedagogiska förhållnings- och arbetssättet med kunden i fokus och metodutveckling enligt evidens. Med dina specialistkunskaper ska du kunna använda och omvandla teoretiska kunskaper till ett professionellt yrkeskunnande där du utgår från ett sal...
2021-07-27 2021-08-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterskor till medicinavdelning i Malmö
2021-07-27 2021-08-17
Malmö stad Specialpedagog till Komvux Malmö
Arbetsuppgifter Komvux Malmö, söker dig som vill komplettera teamet av specialpedagoger i vår Pedagogiska stödorganisation. Du kommer att till största delen arbeta mot verksamheter som har kurser inom svenska som andraspråk på Komvux. Du förväntas arbeta enligt examensordningen för det specialpedagogiska uppdraget. Det innebär att du ges möjlighet att driva och utveckla processer, vara en kvalificerad samtalspartner och kunna hålla i handledning och utbildning. Du kommer att prestigelöst stödja lärarna i arbetet med att utveckla tillgängliga lä...
2021-07-27 2021-08-11
Malmö stad Speciallärare inom matematik sökes till Komvux Malmö
Arbetsuppgifter Vad roligt att du är intresserad av tjänsten som speciallärare på Komvux Malmö! Vi har fått möjlighet att utöka vårt team med även en speciallärare med inriktning mot matematik. Detta känns nu mycket spännande! Sen tidigare arbetar två speciallärare inom språk, läs och skrivutveckling samt tio specialpedagoger inom Komvux.  Tillsammans med dina kollegor och lärare identifierar och analyserar du behov och prioriterar hur dessa behov kan mötas i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att v...
2021-07-27 2021-08-11
Malmö stad Speciallärare inom språk, läs- och skriv sökes till Komvux Malmö
Arbetsuppgifter Vad roligt att du är intresserad av tjänsten som speciallärare på Komvux Malmö! Vi söker dig speciallärare med kompetens inom språk, läs- och skriv! Speciallärartjänsterna på Komvux är relativt nya men har redan hunnit få form. Inom kort kommer det finnas tre speciallärare som ingår i teamet med tio specialpedagoger. Tillsammans med dina kollegor och lärare identifierar och analyserar du behov och prioriterar hur dessa behov kan mötas i syfte att öka elevers måluppfyllelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara a...
2021-07-27 2021-08-11
Ystads kommun, Ledning o Utveckling Upphandlare
Som upphandlare ansvarar du för att affärsmässigt och effektivt genomföra upphandlingar av varor och tjänster utifrån verksamheternas behov. Upphandlingarna genomförs ofta i projektform där du arbetar med att utveckla processer, strukturerar, planerar och driver ditt eget arbete i stor utsträckning. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att vara ett kompetensstöd till verksamheter, avtalsuppföljningar, uppdatering av avtalsdatabasen, utbildningar och en del i vidareutvecklingen av vår nya inköpsorganisation.
2021-07-27 2021-08-31
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Portföljansvarig till projektenhet Digitalisering IT/MT i Lund
Som portföljansvarig kommer du främst att arbeta med leveransplaner för våra olika initiativ, som består av uppdrag, förstudier och projekt med syfte att tydliggöra en helhetsbild av vad som är under genomförande samt kommande initiativleveranser. Du identifierar och utreder beroenden mellan pågående initiativ och föreslår åtgärder när det behövs. Därtill medverkar du som stöd vid uppstart av nya initiativ, vid avslutningsmöten och genomför vid behov förändringar i den operativa projektportföljen under tidens gång. I Region Skåne har vi en besl...
2021-07-27 2021-08-31
Malmö stad Förskollärare till Lorensborgs förskola
Om arbetsplatsen Lorensborgs förskolas närhet till Pildammsparken, grönområden, temalekplatser och Bellevuegårdens bibliotek gör att barnen erbjuds en varierad miljö utanför förskolan som främjar barnens utveckling och lärande.  Vi har tillgång till busskort och el-lådcyklar så att barnen kommer ut i samhället och får ta del av stadens kultur samt besöka stranden och göra studiebesök. Lorensborg förskola är en liten förskola som är placerad i ett villaområde. Barnets utveckling, inflytande och språk är alltid i fokus. Barn och vårdnadshavare ...
2021-07-27 2021-08-15
Skurups kommun, Individ- och omsorgsförvaltningen Chef för Individ och familjeomsorgen i Skurup (IFO-chef)
Vi söker dig som vill arbeta i en kommun som är offensiv och med kreativa och utvecklande krafter verkar för att skapa en kommun i tiden och för framtiden. Det geografiska läget, goda infrastruktur, en skola med hög effektivitet och goda studieresultat samt en socialtjänst och övrig kommunal service med hög leveransnivå gör att Skurups kommun har unikt goda förutsättningar. Arbetsgivaren verkar för en dynamisk arbetsplats där kreativitet, handlingskraft och professionellt förhållningssätt råder. Utveckling ses som en självklarhet. Uppdraget so...
2021-07-27 2021-08-31
Malmö stad Lärare i MA/NO för åk.7-9 till Kroksbäcksskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i MA/NO till Kroksbäcksskolan.   Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om eventuella behov av till exempel ämnesintegrering eller projektstudier i era klasser. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i åk 7-9 i ämnena matematik och NO-ämnena där du utbildar och stöttar elevern...
2021-07-27 2021-08-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterskor till njuravdelning i Malmö
På vår avdelning arbetar vi uppdelade i tre team bestående av en sjuksköterska och en undersköterska. Varje team ansvarar för fem till sex patienter. Vi har ett högt patientflöde på vår enhet och många av de patienter som läggs in här kommer till oss via direkt inläggning. Därför har vi valt att ha en sjuksköterska som ansvarar för dagens inskrivningar, både planerade och akuta. Därtill har vi en sjuksköterska och två undersköterskor som fungerar som en resurs till de tre teamen. Som nyanställd hos oss får du en individuell introduktion utifr...
2021-07-27 2021-08-22
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde hälso- och sjukvård/FS Undersköterska Hemtjänsten Klippans kommun
Att vara undersköterska i Klippans kommun kräver förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar, ta sig an utmaningar och uppdrag som ges. Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och insatser i enlighet med gällande biståndsbeslut med fokus på kvalitet. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerade personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamhet...
2021-07-27 2021-08-15
Klippans kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsområde hälso- och sjukvård/FS Undersköterska Hemtjänsten Klippans kommun- Vikariat
Att vara undersköterska i Klippans kommun kräver förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar, ta sig an utmaningar och uppdrag som ges. Som undersköterska kommer du att arbeta med mångfacetterade arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och insatser i enlighet med gällande biståndsbeslut med fokus på kvalitet. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerade personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamhet...
2021-07-27 2021-08-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >