Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Centrum för vuxenutveckling Arbetsledare till internservice
Du kommer att arbeta huvudsakligen inom två områden, arbetsledning för vaktmästeriet och med de deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder som placeras inom enheten, men du utför även praktiska uppgifter inom vaktmästeriet. Tjänsten innebär en stor del praktiskt arbete och en mindre del skrivbordsuppgifter såsom beställningar och fakturahantering. Din arbetsplats är i Kunskapens hus, men arbete förekommer regelbundet i andra lokaler där förvaltningen bedriver verksamhet.
2021-02-24 2021-03-21
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Praktiksamordnare sökes till Arlandagymnasiets Introduktionsprogram
Vi söker en praktiksamordnare till Arlandagymnasiets Introduktionsprogram. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du trivs i en flexibel arbetssituation. Som person är du duktig på att organisera och planera din tid samt motiveras av att se nya möjligheter. Du drivs av att utveckla och stötta personer på deras resa mot sina mål. Du bör vara duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Som praktiksamordnare kommer du att ha ansvar för att anskaffa, samordna och följa upp praktikplatser inom Arlandagymnasiets Introduktionsprogram. I tjänst...
2021-02-24 2021-03-22
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Rektor till Galaxskolan
Vill du vara den ledare som får hela organisationen att känna engagemang och får alla att dra åt samma håll? Till vår skola Galaxskolan F-6 söker vi en stabil och resultatinriktad skolledare som brinner för relationsbyggande, kvalitet och skolutveckling. Du ska vara skicklig på att bygga goda relationer både med skolans personal, elever och vårdnadshavare. Att du kan leda och inspirera genom att involvera medarbetare är centralt i ditt uppdrag för att främja god arbetsmiljö på skolan. Självklart har du budget, styrdokument och läroplan i fokus...
2021-02-24 2021-03-09
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 Ledsagare till en aktiv och sportintresserad ung man
Som ledsagare är du en viktig del i att stödja din kund på väg mot självständighet. Du jobbar självständigt i samarbete med din kund. Ni planerar ledsagningen tillsammans med och utifrån kundens behov och önskemål. Beskrivning av tjänsten; Vi söker nu en ledsagare. Att arbeta som ledsagare innebär att man ger en person med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra och delta i samhällets gemensam. Det innebär att du som ledsagare stödjer personen att delta på olika fritidsaktiviteter, kulturliv eller liknande utanför hemmet. Beskr...
2021-02-22 2021-03-08
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen IT-samordnare
Barn- och ungdomsförvaltningen söker en IT-samordnare till förvaltningskontoret. Tjänsten är tillsvidare på heltid. Du ingår i en digitaliseringsgrupp som har till uppgift att leda och stödja verksamheternas digitalisering i linje med den nationella digitaliseringsstrategin och förvaltningens digitaliseringsplan. I tjänsten ingår nära samarbete med användare, pedagoger, IT-helpers, skolledare, kommunledningskontorets DigIT-enhet samt externa leverantörer. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att hantera IT-supportfrågor, frågor om infor...
2021-02-19 2021-03-08
Sigtuna kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarie Äldreomsorg
Vi söker flertalet engagerade undersköterskor/ omvårdnadspersonal för sommarvikariat på våra äldreboende. Arhem, Hemskogen, Ymer och Ärlinghem. Stötta brukare i omvårdnad, aktiviteter, städ, tvätt, matlagning. Din grund ska bygga på människors lika värde. Den enskilde har rätt att bli bemött utifrån sin person och önskemål. Vi arbetar i journal system , du behöver vara bekväm att arbeta i datamiljö. Tala och skriva god svenska ställer vi som krav .
2021-02-18 2021-03-15
Sigtuna kommun, Biblioteksenheten Barnbibliotekarie
Sigtuna kommuns bibliotek har beviljats medel från Kulturrådet för att starta upp Bokstart i Valstaområdet. Bokstart är en nationell satsning som syftar till att tidigt stimulera språkutveckling hos små barn 0-3 år. Genom hembesök, gåvoböcker och möten uppmuntras föräldrar att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet, vilket leder till att barnets språk och läsintresse utvecklas. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Grunden till k...
2021-02-18 2021-03-07
Sigtuna kommun, Arhem Undersköterska till dagverksamhet
Till dagverksamheten får vi besök av brukare som bor i ordinärt boende och har en demensdiagnos. Alla brukare som kommer till dagverksamheten har fått ett biståndsbeslut på antal timmar/dagar som de kan delta i dagverksamheten. Fokuseringen ligger på att genom aktiviteter bibehålla funktioner hos den enskilde så långt som möjligt. Det erbjuds tex promenader, målning ,högläsning ,utflykter, Undersköterskorna arbetar personcentrerat och använder även BPSD som verktyg. När brukarna besöker oss på dagverksamheten så får också deras anhöriga lite av...
2021-02-17 2021-03-19
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Studiehandledare i somaliska
Du ska stötta nyanlända elever som precis har börjat i svenska skolan. Ditt arbete innebär att du skapar förståelse för det svenska skolsystemet och arbetar med att ge eleverna strategier för klara av undervisningen i klassrummet. Du utgår ifrån elevers modersmål för att sedan mer och mer övergå till att använda svenskan som undervisningsspråk.
2021-02-15 2021-03-01
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB Controller/Chef för Verksamhetsstöd
Vi behöver förstärka vår organisation med en erfaren Controller/chef för Verksamhetsstöd. Du kommer vara ett kvalificerat stöd för bolaget i ekonomiska frågor både inom verksamheten och i dialogen med ägaren Sigtuna kommun. På enheten Verksamhetsstöd som du blir chef för, arbetar fem engagerade och kunniga medarbetare, som bl. ansvarar för ekonomiadministrationen, kund- och leverantörsreskontra och kundtjänsten. Du kommer i huvudsak att ansvara för att: • Leda, planera och följa upp arbetet på enheten för Verksamhetsstöd • Planera, följa upp...
2021-02-11 2021-03-07
Sigtuna kommun, Kommunledningskontoret Projektanställning som utredare 50% till kommunledningskontoret
Skriva och utarbeta underlag av betydelse för kommunens utveckling exempelvis remisser och yttranden Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer som är av betydelse för relevanta frågor och som är verksamma i länet. Tillsammans med ledningsstrategen ta fram utredningar och analyser, kontakter och möten med beslutsfattare och tjänstepersoner samt genom att samarbeta med andra, exempelvis regioner och kommuner. Övriga arbetsuppgifter kommer att formas efter rätt kandidats kvalifikationer och intresseområden.
2021-02-10 2021-02-25
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Kriminalvårdsinspektör, första linjens chef, Storboda
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för cirka ...
2021-02-09 2021-03-02
Sigtuna kommun, Kommunledningskontoret Upphandlare med juristkompetens
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att som projektledare/upphandlare ansvara för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet inom olika varu- och tjänstekategorier samt entreprenader. Du kommer självständigt och i grupp upprätta och sammanställa upphandlingsdokument och avtal samt ansvara för anbudsutvärdering tillsammans med sakkunniga uppdragsgivare. Uppföljning och vård av avtal samt genomföra utbildningar internt i organisationen är också en del av uppdraget. Du förväntas att hantera överprövningar samt ...
2021-02-05 2021-03-07
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 Kontaktperson sökes för bl.a. utflykter och promenader
Kontaktpersonen fungerar som en vän vid ett par tillfällen per månad samt med några telefonsamtal däremellan. Syftet med stödet är att personen med funktionsnedsättning ska få ett större socialt nätverk och kunna komma ut på aktiviteter. När och var ni träffas och vad ni ska hitta på bestämmer ni tillsammans. Vi söker nu en trygg kvinna som vill hjälpa en annan kvinna i 40 års åldern med psykisk ohälsa till ett mer aktivt liv. Uppdraget kan innebära att fika, ta promenader, göra utflykter, samtala, besöka klädaffärer och mycket mer. Ersättnin...
2021-02-04 2021-02-24
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB Rörnätstekniker
Är du intresserad av att arbeta med det operativa arbetet på VA-driften inom Sigtuna Vatten i Sigtuna kommun? I tjänsten som rörläggare/rörnätstekniker kommer du att arbeta med drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och Va-anläggningar. Låter det spännande? Välkommen med din ansökan! I arbetsuppgifterna ingår bland annat! • Tillsyn/underhåll/åtgärder på Sigtuna Vattens ledningsnät och va-anläggningar • Samordning av arbeten ihop med övrig personal och entreprenörer • Uppföljning och dokumentation. • Bistå vid den dagliga och långsikti...
2021-02-03 2021-03-21
Sigtuna kommun, Teknik och Natur Anläggningsarbetare med maskinkompetens, Park- och Miljödriftsenheten
Vi söker dig som kan jobba med drift och underhåll inom Sigtuna Kommun. Du kommer att ingå i teamet som arbetar med olika mark- och anläggningsprojekt inom vår park-, lek-, och gatuverksamhet i tätorterna Märsta, Sigtuna och Rosersberg. Hos oss får du möjlighet att prova på många olika typer av arbete inom park-/markskötsel. Ditt fokus kommer att vara inom våra park- och grönområden. Du behöver ha god maskinvana då flertalet av våra arbeten utförs med olika maskiner och redskap. Viss beredskap ingår i tjänsten vintertid. Under vintertid ingår ä...
2021-01-20 2021-02-28