Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Sagaskolan Lärare till Flexgrupp för yngre åldrar på Sagaskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare med särskilt intresse för elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att undervisa i Sagaskolans Flexgrupp för de yngre eleverna, där arbetet sker i nära samarbete med skolans speciallärare, specialpedagog samt pedagogiska resurs. I samverkan med elevens övriga lärare skapar vi i Flexgruppen den tillgängliga lärmiljö som gör att eleven får lyckas i sitt skolarbete. Som lärare i Flexgruppens team kommer du att få regelbunden handledning och möjlighet till fortbildning.
2022-06-23 2022-08-12
Sigtuna kommun, Kanslienheten Kommunarkivarie
Vi söker dig som vill vara med och skapa en modern informationshantering i vår kommun! Vi står inför ett spännande skede att utveckla vår digitala informationshantering. Det senaste året har vi infört digital posthantering och startat igång ett övergripande arbete med att revidera informationshanteringsplaner och under 2023 startar ett projekt kring e-arkiv. Som kommunarkivarie har du en nyckelroll för att möjliggöra en ökad digital process och du: • Är organisationens expert inom arkivfrågor och ditt övergripande arbete är att driva, utve...
2022-06-23 2022-08-07
Sigtuna kommun, Sagaskolan Lärare till Mellanstadiet, åk 4 på Sagaskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare för att undervisa på Mellanstadiet. I åk 4-6 arbetar vi i lärarteam med 3 lärare i 2 klasser. Vi söker nu ytterligare en grundskollärare till åk 4. Du arbetar tillsammans med andra lärare i arbetslag åk 4-6, med ledning av en lärlagsledare. Sagaskolans utvecklingsarbete med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och en tillgänglig lärmiljö ger att eleven får lyckas i sitt skolarbete. Som lärare på Mellanstadiet är du viktig för elevernas trygghet och utveckling för framtiden. Samarbete sker med skol...
2022-06-23 2022-08-08
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare och studiehandledare i engelska
Modersmålsundervisning av elever i mindre grupper från åk 1-9 på ett flertal skolor i Sigtuna kommun. Studiehandledning med enskilda elever eller elever i grupp från åk 1-9.
2022-06-22 2022-07-17
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kurator på Valstagruppen
Som medarbetare hos oss får du jobba med en stor bredd av ärenden som gör att du både utmanas och utvecklas. Chefer och kollegor är tillgängliga och du är aldrig ensam med ett svårt ärende. Den höga samlade kompetensen inom förvaltningen, tillsammans med det stora antalet interna utbildningar, gör att du hela tiden har möjlighet att utvecklas. Vill du prova på något nytt eller medverka i verksamhetsutvecklingen, så ser vi till att det blir verklighet. Vi har tillit till dig och du har stor frihet i hur du sköter ditt arbete. Det finns ett medmä...
2022-06-21 2022-07-05
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till insatsgrupp
Hos oss kommer du att få arbeta med trevliga och stödjande kollegor och chefer. Arbetet är ofta utmanande, men du drivs av viljan att säkerställa att barn, ungdomar och deras familjer får det stöd de är i behov av för att utveckla sin fulla potential. I ärenden är du aldrig ensam och vi arbetar alltid utifrån ett starkt barnrättsperspektiv där barns delaktighet ska främjas. Det pågår ett ständigt arbete för att involvera familjens nätverk för att hjälpa familjen att själva hitta hållbara lösningar på de svårigheter de upplever. Och i det arbete...
2022-06-21 2022-08-20
Sigtuna kommun, Museiverksamheten Museiintendent
Du ingår i Sigtuna Museum & Art och har nära kontakt med museets magasin i Til och ValstaKonst. Vi inom verksamheten träffas ofta på de olika platserna. En viktig del är samarbete med andra förvaltningar inom kommunen, näringsliv och föreningar. Sigtuna museum är mitt uppe i ett förädlingsarbete. I detta ingår museets basutställning, interna och externa samarbeten samt verksamheterna i Valsta. Arbetet består av många typer av arbete inom museet, museets magasin och konstverksamheten i ValstaKonst. Tjänsten är placerad på museet i Sigtuna sta...
2022-06-20 2022-08-19
Sigtuna kommun, MatEnheten Kock med ledarerfarenhet
Ekilla köket i Märsta behöver nu en kock med ledarerfarenhet som är fantastisk på att laga mat, skapa goda relationer både inom den egna arbetsgruppen och till våra kunder. Här lagas maten till våra 4 äldreboende och högstadieskolan totalt ca 1500 port om dagen. I Sigtuna kommun pågår utvecklingen av ett koncept till äldreomsorgen som vi döpt till Nära Måltid. Du kommer vara en stor del av denna spännande utveckling där du även kommer få utbildning. Vi söker dig som tillsammans med kökschefen leder och fördelar dagens arbete. Du deltar aktivt...
2022-06-20 2022-08-08
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Vikarierande kurator till Arlandagymnasiet
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet arbetar aktivt i olika forum för att främja, förebygga och stödja elevernas utveckling och skolan som organisation. Det innebär att elevhälsan alltid strävar efter att inom teamets samlade kompetens möjliggöra en så god lärandesituation som möjligt för eleven.
2022-06-20 2022-08-05
Sigtuna kommun, S:t Pers skola Lärare F-3 eller F-6
Din roll består i att undervisa åk 2 som klasslärare med start i augusti 2022. Du har som klasslärare ett ansvar som mentor för eleverna och undervisa i alla ämnen utom idrott, slöjd och musik.
2022-06-20 2022-07-04
Sigtuna kommun, S:t Pers skola Musiklärare 50%
Musikundervisning från åk 2 till åk 6. Undervisa hel- och halvklasser i musik i våra fina musiklokaler.
2022-06-20 2022-07-04
Sigtuna kommun, Grundsärskolan Elevassistent till grundsärskolan, vikariat 75%
Som elevassistent stärker du upp det pedagogiska lärandet utifrån pedagogernas planering på lektionerna och ser till att eleverna får det stöd och uppmuntran de behöver samt att ni gemensamt bidrar till elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet. Du deltar på klasskonferens en gång i veckan tillsammans med pedagogen/pedagogerna. Tillsammans med övriga assistenter ansvara du för elevernas tillsyn och aktiviteter under raster, fritids och annan icke lektionsbunden tid. Även andra ansvarsuppdrag ingår i tjänsten. Du deltar på kompetensdagar...
2022-06-20 2022-07-31
Sigtuna kommun, Grundsärskolan Lärare till grundsärskolan
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta i grundsärskolan. Du ansvarar för att eleverna utmanas till optimalt lärande utifrån sina individuella förutsättningar. Du kommer att undervisa elever med behov av stöd, både individuellt och i grupp. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i nära samarbete med elevassistenter. Du kommer att ingå i ett team som tillsammans arbetar kring våra elever. I uppdraget behöver du även samarbeta med vårdnadshavare, habilitering och i vissa fall andra myndigheter. Eventuellt kan ett fö...
2022-06-17 2022-07-31
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Lärare i textilslöjd till Ekillaskolan
I uppdraget som lärare ingår undervisning i årskurs 7-9, mentorskap i klass och kollegialt samarbete i både ämnes- och arbetslag.
2022-06-17 2022-07-31
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Lärare i Tk/Ma med möjligt försteläraruppdrag till Ekillaskolan
I uppdraget som lärare ingår undervisning i årskurs 7-9, mentorskap i klass och kollegialt samarbete i både ämnes- och arbetslag.
2022-06-17 2022-07-31
Sigtuna kommun, Ekonomiskt bistånd Socialsekreterare till mottagning
Utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd samt handlägga och fatta beslut om ekonomiskt bistånd.
2022-06-17 2022-07-03
Sigtuna kommun, Norrbackaskolan Lärare, mindre undervisningsgrupp
Vi söker dig som är speciallärare eller som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov. Som lärare i den mindre undervisningsgruppen förväntas du vara en aktiv och uppsökande medarbetare, och du ser det som naturligt att arbeta med elever med behov av särskilt stöd både i anslutning till den ordinarie undervisningen och i separata lokaler när det behövs för elevens bästa. Målet med ditt arbete med eleverna är dels att direkt arbeta med elevers måluppfyllelse; dels att i prestigelös samverkan med undervisande lära...
2022-06-15 2022-07-15
Sigtuna kommun, Odensala skola Odensala söker lärare mot fritidshem
Välkommen till ett litet och engagerat arbetslag där vi tillsammans utvecklas och lär hela tiden! Hela skolan arbetar för en hållbar framtid och samarbetet skola och fritidshem är väldigt viktigt för oss. Du ansvarar tillsammans med kollegorna under fritidstid för att planera, genomföra och utvärdera ett situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande. Du har förmåga att organisera och leda planerade och spontana rastaktiviteter som engagerar eleverna. Vårt mål är att fritidshemmets undervisning främjar alla elevers fantasi ...
2022-06-13 2022-06-27
Sigtuna kommun, Odensala skola Odensala söker idrottslärare
Undervisa i idrott i klass 2-6, omfattar ca 50%. Tjänsten kan vid intressen ev. utökas med arbete på fritidshemmet eller som resursperson.
2022-06-13 2022-06-27
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet SYV/Mentor
På Arlandagymnasiets högskoleförberedande program jobbar vi hårt för att alla elever ska få samma möjligheter. Detta innebär att mentorskapet är en mycket viktig del i arbetet hos oss och med våra elever. Du som mentor följer eleven, bevakar elevens intressen, samarbetar med lärarna och för dialog med vårdnadshavare. Eleven står i fokus och du är den som samordnar allt. Det blir din uppgift att hålla i utvecklingssamtalen samt förmedla och sammanställa de omdömen som eleverna får. Ett coachande förhållningssätt är därför av stor vikt. De klasse...
2022-06-13 2022-06-26
Sigtuna kommun, Sätunaskolan Grundskollärare åk 2
En av våra lärare går på föräldraledighet till hösten och vi söker nu efter en vikarie som kan ta över ansvaret för en härlig åk 2-klass. Du kommer att ha huvudansvaret för den klassen. Du planerar, genomför, bedömer, utvärderar och följer upp din undervisning. Du har ett nära samarbete med din kollega i parallellklassen samt ingår i ett arbetslag bestående av en förskoleklass och åk 2.
2022-06-13 2022-06-27
AB SigtunaHem, Fastighet Proaktiv och driven Förvaltare till SigtunaHem
Som Förvaltare skall du, som en av fyra förvaltare, ha ett helthetsansvar dina fastigheter. Du skall säkerställa att dina fastigheter förvaltas, underhålls och förädlas på ett optimalt sätt. Du skall aktivt bidra till ett bättre driftnetto för fastigheterna genom att arbeta med intäkter och kostnader för drift, underhåll och planerade aktiviteter. Vi vill att du ständigt skall arbeta mot en ökad kundnöjdhet och affärsnytta. Som förvaltare är du ansvarig för att det bedrivs ett hållbart fastighetsägarskap Arbetsuppgifterna innebär att: • Uppr...
2022-06-13 2022-07-18
Sigtuna kommun, Kontaktcenter Kommunvägledare till Sigtuna Kommun Kontaktcenter
För att passa in hos oss behöver du vara flexibel, tycka om att ha kundkontakt via telefon, mail, sociala medier och vid personliga möten. Självklart räknar vi med att du har fingertoppskänsla för service och bemötande mot såväl kunder som kollegor. Du har erfarenhet av att möta människor i även svåra situationer och kan hantera det på ett lugnt och professionellt sätt. Arbetsuppgifterna inkluderar allt ifrån ärendehantering och administration till beslut i vissa ärenden. Arbetsområdena spänner över hela kommunens verksamhet. Det är också vikt...
2022-06-10 2022-06-27
Sigtuna kommun, Kontaktcenter Kommunvägledare till Sigtuna Kommun Kontaktcenter
För att passa in hos oss behöver du vara flexibel, tycka om att ha kundkontakt via telefon, mail, sociala medier och vid personliga möten. Självklart räknar vi med att du har fingertoppskänsla för service och bemötande mot såväl kunder som kollegor. Du har erfarenhet av att möta människor i även svåra situationer och kan hantera det på ett lugnt och professionellt sätt. Arbetsuppgifterna inkluderar allt ifrån ärendehantering och administration till beslut i vissa ärenden. Arbetsområdena spänner över hela kommunens verksamhet. Det är också vikt...
2022-06-10 2022-06-27
Sigtuna kommun, Sätunaskolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Då det är viktigt för oss att ta tillvara på din kompetens, erfarenhet och intressen är det i dagsläget oklart hur dina arbetsuppgifter exakt kommer att se ut. Det kan vara så att du tillhör en av våra avdelningar för att utveckla arbetet just där eller så kan det vara så att du kommer att ha en övergripande roll för fritidshemmets utvecklingsarbete som du leder. Du: • är en tydlig pedagogisk ledare med ett relationsbyggande perspektiv till eleverna i fokus, • tycker det är viktigt att systematiskt arbeta med pedagogiska planeringar, d.v.s...
2022-06-09 2022-06-26
1 2 >