Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun Rektorer till förskola
Vill du vara med och driva det viktiga uppdraget; en kvalitativ och likvärdig förskola för kommunens alla barn? Nu har du chansen då det är dags för två av våra rektorer att gå i pension. Som rektor kommer du ha personal-, budget- och verksamhetsansvar för ett av de två förskoleområdena. Det ena förskoleområdet är beläget centralt i Märsta med förskolorna Tingvalla, Ärlingheden och Vallmon. Det andra förskoleområdet är beläget i Steningehöjden med förskolorna Växthuset och Silverskatten. Respektive område har plats för cirka 200 barn och ca ...
2023-01-27 2023-02-19
Sigtuna kommun, Karusellen, Hällsbo, Ängsbo och Granby förskolor Förskollärare till Hällsbo förskola
Hällsbo förskola ligger i området Prästängarna, Hällsbo i Sigtuna stad. Förskolan är belägen i närheten av radhus och villaområden och även med närhet till skog och vatten. Det finns en förskolegård och en härlig parklek i anslutning till fastigheterna där barnen har möjlighet till fantasi, motorisk lek och lärande med hela kroppen. Inomhus finns stora och ljusa lokaler med möjlighet till utforskande i flexibla och inspirerande lärmiljöer med varierat material. Förskolan har ett även ett eget nystartat förskolebibliotek. Hällsbo förskola är org...
2023-01-26 2023-02-10
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Studiehandledare i ukrainska
Studiehandledning i ukrainska från årskurs 1 till och med årskurs 9. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på några av Sigtuna kommuns skolenheter under några dagar i veckan.
2023-01-24 2023-02-06
Sigtuna kommun, Myndighetsenheten ÄON Avgiftshandläggare
Att arbeta som avgiftshandläggare innebär att utreda, handlägga och besluta i ärenden som rör avgifter utifrån gällande lagstiftning för personer inom social omsorg. Den administrativa delen av tjänsten innebär att vara ett stöd till enheten och kan komma att variera över tid beroende på verksamhetens behov. I stort handlar det om sedvanliga administrativa arbetsuppgifter så som exempelvis arkivering, fakturering och hantering av ersättning till utförare. Att ta fram siffror och analysera statistik kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna. ...
2023-01-24 2023-02-12
Sigtuna kommun, Karusellen, Hällsbo, Ängsbo och Granby förskolor Förskollärare till Granby förskola
Granby förskola ligger i Granby, ca 1 mil från Sigtuna stad. Förskolan är belägen med närhet till vacker natur, skog och vatten. Det finns en stor, härlig förskolegård i anslutning till fastigheterna där barnen har möjlighet till fantasi, motorisk lek och lärande med hela kroppen. Inomhus finns stora och ljusa lokaler med möjlighet till utforskande i flexibla och inspirerande lärmiljöer med varierat material. Förskolan har ett även ett eget förskolebibliotek. Granby förskola är organiserad i två avdelningar, en yngre och en äldrebarnsavdelnin...
2023-01-24 2023-02-07
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare Våld i nära relation
Nu söker vi en socialsekreterare till våld i nära relations arbete med vuxna. Inom enheten för våld i nära relation arbetar idag en enhetschef, en samordnare och fyra socialsekreterare. Till enheten hör också missbruk vuxen som består av en samordnare, fem socialsekreterare och en behandlingsassistent. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet inom Våld i nära relation, och ser fram emot ett spännande år med bland annat de nya barnhandläggarna för Våld i nära relation, som vi kommer att arbeta tätt tillsammans med. Som socialsekreterare kommer du...
2023-01-23 2023-02-06
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Elevcoach till Ekillaskolan
Som elevcoach arbetar du tillsammans med övrig personal, med att skapa trivsel och trygghet på skolan genom att säkerställa en lärmiljö som möter elevernas behov. Du skapar goda relationer med alla elever på skolan och har ett extra fokus på de elever som du har ett särskilt ansvar för. Du stödjer eleven i sitt skolarbete och arbetar förebyggande och som möjliggörare för att ta bort hinder socialt och kunskapsmässigt. Du är huvudsakligen där eleverna vistas. Det kan vara i klassrum, grupprum, skolans café, i korridorer, i matsalen eller utomhu...
2023-01-20 2023-02-05
Sigtuna kommun, Karusellen, Hällsbo, Ängsbo och Granby förskolor Förskollärare till Karusellens förskola
Vi söker dig som brinner för att arbeta inom förskola och som tillsammans med en engagerad och nyfiken pedagoggrupp vill förändra och utveckla förskolan till att bli ännu mer kreativ, spännande och estetisk! Som förskollärare ansvarar du för den pedagogiska verksamheten och tillsammans med dina kollegor arbetar ni med att läroplanen genomsyrar verksamheten. Du håller i utvecklingssamtal samt deltar i nätverk tillsammans med enhetens andra förskollärare och vår pedagogista för att bidra med dina kunskaper och erfarenheter i ett kollegialt läran...
2023-01-19 2023-02-05
Sigtuna kommun, Galaxskolan Lågstadielärare
Som lågstadielärare kommer du att vara klasslärare i årskurs 2 och, i nära samarbete med andra lärare, bedriva och ansvara för undervisningen i årskursen.
2023-01-19 2023-02-05
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Boendestödjare
Arbetet som boendestödjare är hos Stockholmsvägens gruppbostad, i gruppbostaden är sex brukare boende och en utanför gruppbostaden. Som boendestödjare arbetar du utifrån beslut, individens behov och genomförandeplan. I arbetet ingår bland annat att stötta brukare i deras dagliga livsföring, i och utanför hemmet. Du ger stöd i det som ingår i ett vardagsliv och ett hem, så som städning, personlig hygien, laga mat, aktiviteter och vara ett hjälp jag i de situationer den boende kan behöva etc. I arbetet ingår att dokumentera och ansvara för att...
2023-01-18 2023-02-01
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Utbildad barnskötare sökes
Tillsammans med arbetslaget och under ledning av förskollärare utvecklar du förskolans verksamhet utifrån aktuella styrdokument, det kompetenta barnet och där lärandet står i fokus. Vi förväntar oss att du bjuder på din kompetens, professionalitet och bidrar till arbetsglädje.
2023-01-18 2023-02-15
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Förskollärare till Aspbacken och Märstadals förskolor
Som förskollärare ansvarar du för att planera och organisera för utbildningen och undervisningen i enlighet med förskolans styr-och stöddokument. Dina arbetsuppgifter innebär bl a : - planera, genomföra och utvärdera undervisningen - utforma och utveckla lärmiljöer som lockar och stimulerar till lek och utforskande - verbalt och skriftligt kommunicera förskolan pedagogiska uppdrag samt det enskilda barnets utveckling och lärande - tillsammans med arbetslaget och rektor leda det systematiska kvalitetsarbetet
2023-01-18 2023-02-19
Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Handläggning och tillsyn enligt miljöbalken och tillhörande lagstiftning. Tjänsten har huvudfokus enskilda avlopp. Du kommer att arbeta med bland annat uppföljande tillsyn efter genomförd inventering och handläggning av inkommande ärenden. Platsbesök ute i kommunen ingår. Omfattningen på tjänsten är 50 %.
2023-01-18 2023-02-01
AB SigtunaHem SigtunaHem söker serviceinriktad Bovärd
Vi söker en serviceinriktad Bovärd som vill ge våra hyresgäster en bra upplevelse under hela boendetiden från inflyttning till avflyttning, såväl inomhus som utomhus. Som Bovärd på SigtunaHem tilldelas du ett helhetsansvar för skötseln och reparationer av våra fastigheter inom specifika områden. Du är företagets viktigaste länk till hyresgästerna i de frågor som rör boendet. Tillsammans med dina kollegor utgör ni SigtunaHems bovärdsgrupp med ansvar för den dagliga tillsynen och skötseln av våra fastigheter med hyresgästen i fokus. I ditt daglig...
2023-01-16 2023-03-31
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 Kontaktperson för ungdom / ung vuxen
Just nu söker vi kontaktperson för ungdom/unga vuxna som har någon form av neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning. Som kontaktperson fungerar du främst som en vän och medmänniska. Du finns som ett stöd och samtalspartner, ger råd i vardagsfrågor och gör roliga saker tillsammans, allt för att minska den social isolering som förekommer. Vanligtvis träffas ni två gånger i månaden och har viss telefonkontakt däremellan. När och var ni träffas och vad ni hittar på, bestämmer ni tillsammans.
2023-01-16 2023-01-30
Sigtuna kommun, Freja, Rolsta, Utegrupper, Återbruket, Hällsbo, Timvikarier till Daglig verksamhet LSS
På Daglig verksamhet LSS arbetar du nära deltagarna och stödjer dem i deras sysselsättning. Deltagarna har olika typer av funktionsvariationer och därmed olika behov. Som vikarie sätter du deltagararen behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt liv. Du arbetar med att säkerställa att insatserna i den enskildes genomförandeplan utförs och dokumenterar i Lifecare. Sigtuna kommuns dagliga verksamhet har enheter med skiftande inriktning som exempelvis diagnos inom autisms...
2023-01-16 2023-02-28
Sigtuna kommun, Kontaktcenter Receptionist - Frontoffice
Vill du vara med på vår resa mot att ge våra kommuninvånare service i världsklass? Som receptionist hos oss kommer du vara en del i ett härligt gäng som alla har det viktiga uppdraget, att ge våra besökare bästa tänkbara service! Här blir du på många sätt kommunens ansikte utåt eftersom du är den första besökaren möter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ta emot besökare, informera om kommunens tjänster, vägleda invånare vid self-service datorer, lämna ut handlingar och förbereda möten vid större antal besökare. Vi erbjuder dig e...
2023-01-16 2023-01-30
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Lärare franska och engelska
I ditt uppdrag kommer du att ansvara för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i franska och engelska, samt vara mentor för ca 16 elever. Du förväntas - liksom dina kollegor - ta en aktiv roll i att utveckla såväl dig själv som det kollegium som du ingår i.
2023-01-13 2023-01-29
Sigtuna kommun Områdeschef till måltidsservice
I Sigtuna kommun är måltidsservice till våra invånare ett prioriterat och viktigt uppdrag. Vår vision är att Sigtuna Kommuns hållbara måltidsupplevelse ska vara en av Sveriges bästa och vår mission är att ta måltidsupplevelsen in i framtiden och vidare! Vill du vara med på vår resa? I rollen som områdeschef har du en avgörande roll när det kommer till att utveckla måltidsservice. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för 10-15 tillagnings- och mottagningskök och cirka 20-25 medarbetare. I rollen ingår att både operativt och strate...
2023-01-13 2023-02-05
Sigtuna kommun Biträdande rektor till Ekillaskolan
Vi utökar skolledningen med ytterligare en biträdande rektor på Ekillaskolan och söker dig som med värme och uthållighet vill axla en nyckelroll i arbetet med att skapa en god lärmiljö där varje elev får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som biträdande rektor kommer du tillsammans med rektor att leda och utveckla processer inom ramen för arbets- och utvecklingsorganisationen. Du kommer ha ett helhetsansvar som innefattar personalansvar för cirka 25 medarbetare, elevhälsoarbete och att leda det pedagogiska utveckli...
2023-01-13 2023-02-05
Kriminalvården, Anstalten Storboda Kriminalvårdare till anstalten Storboda (Rosersberg)
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedel...
2023-01-13 2023-02-26
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Stödassistent till upplevelsebaserad daglig verksamhet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att skapa meningsfull sysselsättning utifrån varje individs behov och förmåga. Dessutom ingår omvårdande arbetsuppgifter, dokumentation och samverkan.
2023-01-12 2023-01-31
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Vikarier inom Socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier till socialpsykiatrins verksamhetsområde. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag och kväll. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som är inskriven i sysselsättning eller får insatser från boendestöd i ordinärt boende. Personal ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarb...
2023-01-11 2023-02-24
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Handledare inom Socialpsykiatri
Vi söker en handledare som kan bidra till utveckling, som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och arbetar målinriktat. En handledares roll är även att ha förmågan att använda sig själv som arbetsredskap. För det krävs att man har god självkännedom, tillräckligt med kunskap för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt samt att kunna skapa en god relation till den enskilde. Genom kompetens, engagemang och kreativitet finner du lösningar och metoder som utvecklar verksamheten. Du kommer att arbeta på olika stationer inom sysselsättni...
2023-01-11 2023-01-31
Statens institutionsstyrelse Sjuksköterska
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnade för utsatta människor? Då är jobbet som sjuksköterska på SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund, enhet Ekebylund, ett meningsfullt arbete för dig. Utgångspunkten i behandlingsarbetet på institutionen  är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Som sjuksköterska på enhet Ekebylund får du en givande anställning med trevliga kollegor och bra arbetstider, måndag till fredag. På enheten är ni två sjuksköterskor som har ett gott samarbete med de team som finns...
2023-01-10 2023-02-09
1 2 >