Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, S:t Pers skola Lärare F-3 eller 1-7
Alla förekommande arbetsuppgifter som lärare i klass 3. Tjänsten är en heltidstjänst.
2021-10-15 2021-10-29
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Studiehandledare i urdu
Studiehandledning i urdu från årskurs 1 till och med årskurs 9. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på några av Sigtuna kommuns skolenheter.
2021-10-15 2021-10-29
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB VA-Rådgivare till Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Har du lång erfarenhet av arbete som inspektör med fokus på enskilda avloppsanordningar? Eller har du på annat sätt kunskap inom enskilda avloppsanordningar? Tycker du om att ha kontakt med människor, förmedla kunskap, samt har ett stort miljöengagemang som driver dig. Då kanske detta är något för dig! Syftet med rådgivningen är bland annat att fungera som ett kunskapsstöd till fastighetsägare som fått beslut att åtgärda sin avloppsanordning eller vid nyanläggning av enskilda avlopp. VA-rådgivaren gör inte några specifika val utan hjälper till...
2021-10-14 2021-11-15
Sigtuna kommun, Hemskogen Timvikarier sökes till Hemskogens Äldreboende.
Arbetet innebär att du aktivt deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet samt ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån brukarens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Du ska arbeta kvalitetshöjande i vård och omsorgsinsatser för personer med kognitivsvikt samt utveckla och säkerställa arbetet med BPSD på arbetsplatsen. D...
2021-10-12 2021-11-09
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Matematiklärare på Arlandagymnasiet
Vi söker en legitimerad matematiklärare till de högskoleförberedande programmen på Arlandagymnasiet. Du är en lärare som sätter eleverna och deras lärande i centrum. Du är en tydlig ledare i klassrummet och visar höga och positiva förväntningar på eleverna. Vi ser goda relationer mellan lärare och elever som en av de viktigaste framgångsfaktorerna och söker därför dig som är bra på att skapa och upprätthålla goda elevrelationer. På Arlandagymnasiet sätter eleverna egna betygsmål för kurserna och får återkoppling av sina lärare i förhållande til...
2021-10-12 2021-10-26
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Stödassistenter till gruppbostad LSS
Att enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade arbeta med våra brukare för att skapa en meningsfull vardag. Hos oss bor fem brukare där målgruppen är varierad och därmed har ett varierat behov av stödinsatser. Arbeta utifrån brukarens behov med stöd i personlig omvårdnad, vardagliga livet, fritiden, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt att skapa delaktighet och medinflytande. Struktur och tydlighet är viktigt för oss, vi arbetar utifrån brukarnas genomförandeplaner. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god ...
2021-10-11 2021-10-31
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Stödpedagog till gruppbostad LSS
Vi utgår ifrån ett brukarorienterat synsätt där brukarna ges stöd och service utifrån individuella behov. Målet är att ge brukarna självständighet, självbestämmande, delaktighet och trygghet, utifrån individuell förmåga. Ditt uppdrag som Stödpedagog innebär att du har ett utökat ansvar och mandat kring frågor som rör den pedagogiska delen som har betydelse för brukaren och utveckling av verksamheten. Det handlar om att upprätta rutiner, arbeta med metoder och strategier i arbetet, upprättande av genomförandeplaner och dokumentationsförfarand...
2021-10-11 2021-10-31
Sigtuna kommun, Sagaskolan Klasslärare/mentor i mellanstadiet med möjlig förstelärartjänst
I tjänsten ingår att planera, undervisa, analysera och bedöma elevernas arbete. Annan dokumentering ingår så som rapporter vid händelser. Samarbete med närmaste kollegan i samma årskurs samt med resten av kollegiet. Kontakt med vårdnadshavare vid behov.
2021-10-08 2021-10-22
Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Administrativ chef till bygg- och miljöförvaltningen
Har du en passion för administration och gillar att bygga team? Då har vi något som kan intressera dig! Den administrativa enheten utgör en gemensam och sammanhållen resurs för förvaltningen och ansvarar för administrativa stödprocesser som diarieföring, expediering, fakturering samt även för verksamhetssystem och utvecklingsarbete. Som chef för den administrativa enheten ansvarar du för att samordna enhetens arbete och leda arbetet med att utveckla och effektivisera enhetens och förvaltningens processer. Dina arbetsuppgifter innebär personal...
2021-10-06 2021-10-27
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Utvecklingsledare
Vill du vara med på vår kvalitets- och utvecklingsresa? Vill du vara med och göra skillnad för Sigtuna kommuns invånare? Då har vi en spännande och utvecklande tjänst till dig! Utförarsidan inom omsorgen för funktionsnedsatta ingår i äldre- och omsorgsförvaltningen och består av en verksamhetschef, åtta enhetschefer och ca 250 medarbetare. Vi utför insatser inom personlig assistans, daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder, korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner samt inom social...
2021-10-06 2021-10-31
Sigtuna kommun, Kommunikationsenheten Kommunikatör
Nu söker vi dig som vill arbeta brett med kommunikation, med allt från att producera innehåll till olika kanaler och planera kommunikationsprojekt till att ge organisationen stöd i olika kommunikativa utmaningar. Du hanterar både intern och extern kommunikation på ett obehindrat sätt och du rör dig fritt mellan olika kommunikationskanaler. Du är duktig på att ta fram innehåll och känner dig trygg i olika produktioner, framför allt när det gäller film, webb och sociala medier. Dessutom har du bra känsla för vad som intresserar olika målgrupper...
2021-10-05 2021-10-19
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare i azerbajdzjanska och studiehandledar i ryska
Modersmålsundervisning i azerbajdzjanska från årskurs 4 till och med årskurs 9. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på några av Sigtuna kommuns skolor. I tjänsten ingår även studiehandledning i ryska för nyanlända elever i Knivsta.
2021-10-05 2021-10-31
Sigtuna kommun, Galaxskolan Lågstadielärare
Vikariat som klasslärare, skolår 2. Ansvarig för undervisningen i klassens alla ämnen, förutom idrott och bild.
2021-10-04 2021-10-18
Sigtuna kommun, S:t Olofs skola Speciallärare åk 7-9
Vi söker dig som är speciallärare i matematik och vill vara med och stärka vårt arbete med att få alla elever att lyckas. En central del i uppdraget är att undervisa elever i skolans resursenhet. I uppdraget ingår nära samarbete med lärarkollegor, elevhälsoteamet och skolledning för att utveckla skolans arbete mot hög måluppfyllelse. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för att utveckla undervisningen i matematik på grupp och individnivå. Detta gör du genom att du handleder kollegor och driver utvecklingsprocesser inom ämnet matematik men även...
2021-10-04 2021-10-22
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 Manlig kontaktperson sökes
Kontaktpersons uppdraget innebär att vara en vän och ett personligt stöd för en man med högfungerade autism. Din uppgift som kontaktperson är att bryta isoleringen och göra det lättare för personen att komma ut i samhället och få ett mer aktivt liv. Du är en samtalspartner som skapar möjlighet för den enskilde att delta i fritidsaktiviteter och kulturliv men även hjälp för att komma i kontakt med andra människor. Träffarna är två tillfällen per månad, ca 2-4 timmar per gång. När och var i träffas samt vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans...
2021-09-27 2021-10-22
Sigtuna kommun, Ärlinghem Undersköterska Äldreomsorgen
Som omvårdnadspersonal ger du omvårdnad, social omsorg och livskvalitet med utgångspunkt från varje brukares behov och önskemål. Din roll är att skapa en meningsfull och behaglig tillvaro för våra äldre. Du ingår i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop. Teamet ska tillsammans skapa och bibehålla goda relationer med brukarna, närstående och uppdragsgivare. Genom ditt arbete deltar du i verksamhetens kvalitetsarbete. För att skapa en trygg tillvaro är kommunikation, helhetssyn, självbestämmande, konti...
2021-09-23 2021-11-14