Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Behandlingsassistent till vårt Barnsäkerhetsteam
Barnsäkerhetsteamet består av enhetschef, samordnare, en socialsekreterare, två familjebehandlare och en behandlingsassistent. Då vår behandlingsassistent ska arbeta med andra uppdrag söker vi dig som vill bli en del av vårt team. Inom Barnsäkerhetsteamet arbetar vi med utredningar och med säkerhetsplaneringar utifrån Signs of Safety där uppdraget är att arbeta intensivt med familjer där det finns en hög oro för barnet utifrån våld eller andra svåra omsorgsbrister. Arbetet har ett tydligt barnperspektiv och familjerna har genom Barnsäkerhetste...
2023-06-02 2023-06-18
Sigtuna kommun, Äldreomsorgen Boendechef till Äldreomsorgen
Är du en trygg och engagerad ledare som vill vara med och driva det viktiga arbetet med att skapa en äldreomsorg i framkant där invånaren alltid är i fokus och Livskvalitet hela livet är en självklarhet? Då har vi en tjänst för dig! Som boendechef har du det övergripande ansvaret för ett av kommunens särskilda boenden. Du har övergripande ansvar för verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö. Du är närmaste chef till boendets enhetschefer, bemanningskoordinator, administratör och en mindre grupp omsorgspersonal. Du skapar förutsättningar för...
2023-06-02 2023-06-25
Sigtuna kommun, Eddaskolan Lärare i idrott och hälsa på Eddaskolan
Som idrottslärare är du huvudansvarig för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i idrott och hälsa. Du ansvarar för bedömning av elevers lärande och att analysera resultaten i syfte att förbättra elevernas måluppfyllelse. Dina arbetsuppgifter består även av att leda skolans friluftsdagar.
2023-06-01 2023-06-15
Sigtuna kommun, Centralskolan Centralskolan söker lärare Ma/NO 7-9
Som lärare på Centralskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. I tjänsten ingår att undervisa elever år 7-9 i ämnena Ma, NO och teknik. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Centralskolan använder digitala verktyg i det dagliga arbetet vilket förutsätter goda IT-kunskaper och vana vid att använda digitala verktyg
2023-06-01 2023-06-15
Sigtuna kommun, Regnbågens skola Elevassistent till Anpassad Grundskola, 75-100%
Som elevassistent stärker du upp det pedagogiska lärandet utifrån pedagogernas planering på lektionerna och ser till att eleverna får det stöd och uppmuntran de behöver samt att ni gemensamt bidrar till elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet. Du deltar på klasskonferens tillsammans med pedagogen/pedagogerna. I arbetet som elevassistent ingår att: - Under lärarens pedagogiska ansvar delta i planering och genomförande av undervisningen i skolan. - Tillsammans med de andra elevassistenterna i klassen ansvarar du för elevernas tillsyn och ...
2023-06-01 2023-06-25
Sigtuna kommun, Sätunaskolan Lärare i fritidshem/fritidspedagog
Nu öppnas chansen för dig att arbeta på Sätunaskolans fritidshem! Som lärare i fritidshem/fritidspedagog ser vi att du är med och driver undervisning och utvecklingsarbete på vårt fritidshem utifrån läroplanens kap. 1 och 2 samt syfte och centralt innehåll i kap. 4. Du stödjer och stimulerar barns och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du planerar och genomför undervisning och annan pedagogisk verksamhet så att barn och unga kan lära och utvecklas i en trygg miljö. Du ingår i skolsamverkan under skoltid i ett arbetslag.
2023-06-01 2023-06-15
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Studie- och yrkesvägledare till Ekillaskolan och Tingvallaskolan
Din tjänst kommer att vara fördelad mellan både Ekillaskolan (7-9 skola) och Tingvallaskolan (F-9). I ditt uppdrag kommer at - leda, systematisera och följa upp gymnasieval år 9 - leda, systematisera och följa upp prao år 8 - arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i EHT och i samarbete med lärare - delta i kollegial utveckling - leda arbetet med att öka elevers resultat - leda, systematisera och följa upp sommarskola - ta fram individuella studieplaner, prioriterad/anpassad timplan/studiegång
2023-05-31 2023-06-16
Sigtuna kommun, Myndighetsenheten ÄON Biståndshandläggare
Du kommer huvudsakligen att handlägga ärenden och utreda behov av stöd och insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Exempel på arbetsuppgifter: • ta emot ansökningar och genomföra utredningar för att kartlägga individens behov av insatser • samverka både externt och internt, leda SIP, vårdplaneringar och andra nätverksmöten • dokumentera relevant information • hålla sig uppdaterad med gällande lagstiftning • bidra till enhetens generella utveckling och bidra till en god arbetsmiljö.
2023-05-31 2023-07-02
Sigtuna kommun, Ekonomiskt bistånd Försörjningsstödshandläggare
Som försörjningsstödshandläggare har du daglig kontakt med klienter som söker ekonomiskt bistånd och du är mån om att ge god service till varje enskild individ. Du ger rätt information om ekonomiskt bistånd, gör bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd och handlägger ansökningar. I arbetsuppgiften ingår att hjälpa klienter att skaffa BankID, Mobilt Bank ID och att stötta klienten i att använda digitala tjänster. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en lärande organisation som ständigt utvecklas och du har en viktig roll i utvecklingsarbet...
2023-05-31 2023-06-13
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Lärare i franska och engelska med möjlighet till förstelärartjänst
I rollen som lärare i franska och engelska kommer du, tillsammans med övriga lärare i moderna språk, ansvara för undervisningen i franska och engelska. I dina arbetsuppgifter ingår mentorskap samt sedvanliga läraruppgifter som att planera och genomföra lektioner. Om du är legitimerad lärare för åk7-9 i både franska och engelska samt uppfyller övriga krav och kriterier så finns möjlighet att ansöka om att få en förstelärartjänst. På Ekillaskolan har vi ett stort kollegialt lärande, och som grundskollärare utvecklas du dagligen genom att utbyta...
2023-05-31 2023-06-14
Sigtuna kommun, Centralskolan Centralskolan söker grundskollärare år 4-6
Som lärare på Centralskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. I denna tjänst kommer du att huvudsakligen undervisa i en årskurs. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Centralskolan använder digitala verktyg i det dagliga arbetet vilket förutsätter goda IT-kunskaper och vana vid att använda digitala verktyg.
2023-05-31 2023-06-14
Sigtuna kommun, Odensala skola Lärare mot fritidshem och slöjd till Odensala skola
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem och har behörighet att undervisa i slöjd. Du ansvarar tillsammans med kollegorna under fritidstid för att planera, genomföra och utvärdera ett situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat lärande. Du undervisar elever i klass 3-6 i slöjd utifrån läroplanens mål. Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar elevernas utveckling och lärande och tar tillvara på deras engagemang och kreativitet. För oss är det viktigt a...
2023-05-31 2023-06-14
Sigtuna kommun, Kanslienheten Nämndsekreterare till kommunledningskontoret
I rollen som nämndsekreterare ingår att samordna nämndarbetet tillsammans med den politiska ledningen och förvaltningschefen, ge kvalificerat stöd till handläggare och chefer i ärendeberedningen samt ansvara för kallelser, utskick och skriva protokoll vid sammanträden. Din närmaste kollega är kommunsekreteraren som är sekreterare i kommunfullmäktige och har en sammankallande roll för övriga nämndsekreterare inom Sigtuna kommun. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för nämndadministrationen för valberedning, valnämnd, utskott och f...
2023-05-30 2023-06-13
Sigtuna kommun, S:t Pers skola Vaktmästare S:t Pers skola
Vaktmästartjänst med ansvar för drift och underhåll.
2023-05-25 2023-06-08
Sigtuna kommun, S:t Pers skola Kurator på S:t Pers skola
• Möte med elever och vårdnadshavare • Ingå i skolans Elevhälsoteam • Arbeta med förebyggande och främjande värdegrundsarbete • Ansvarig för frånvarohantering av elever • Nära samarbete med lärare och fritidspersonal
2023-05-25 2023-06-08
Sigtuna kommun, Galaxskolan Lågstadielärare
Tjänsten innebär klasslärarskap på lågstadiet.
2023-05-25 2023-06-11
Sigtuna kommun, Vuxenverksamheter: Haraldsborgsvägen, Kolsta, Servicegruppen Stödpedagog sökes till Kolsta daglig verksamhet
Som stödpedagog på Kolsta daglig verksamhet är du en självklar del av arbetslaget och utför alla arbetsuppgifter som ingår i en daglig verksamhet för personer med diagnos inom autismspektrat. Utöver detta ansvarar du för den pedagogiska uppbyggnaden runt varje brukare och utveckling av erbjudna aktiviteter. Du upprättar samt följer upp genomförandeplaner med tydliga mål, handleder verksamhetens stödassistenter och granskar dokumentationen. Du har ett övergripande ansvar för att alla brukare får en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag....
2023-05-25 2023-07-23
Sigtuna kommun, Kontaktcenter Kommunvägledare
Vill du vara med på vår resa mot att ge våra kommuninvånare service i världsklass? Som Kommunvägledare hos oss kommer du vara en del i ett härligt gäng som alla har det viktiga uppdraget, att ge våra invånare bästa tänkbara service! Här blir du på många sätt kommunens ansikte utåt eftersom samtalet eller mötet med dig, och den hjälp du ger ofta är invånarens första kontakt med kommunen. Du kommer att möta människor, både i telefon och vid personligt besök. Arbetsuppgifterna inkluderar allt ifrån ärendehantering och administration till beslut ...
2023-05-24 2023-06-11
Sigtuna kommun, Måltidsservice Kock
Förutom planering, tillagning och servering av frukost, lunch och mellanmål ingår även arbetsuppgifter såsom dokumentation av kökets egenkontroll, beställning av varor via elektroniskt program, varuplock, disk och städ. Vi mäter och registrerar dagligen vårt matsvinn som en del i vårt arbete med att nå de globala målen enligt Agenda 2030. Vi söker dig som är engagerad, älskar att laga mat, ge bra service och har en vilja och förmåga att utveckla måltiderna inom skolan och förskolan. Du strävar alltid efter högsta kvalitet på maten du lagar och...
2023-05-24 2023-06-07
Sigtuna kommun, Kontaktcenter Budget & Skuldrådgivare
Till Kontaktcenter kan alla våra invånare vända sig för att få information och vägledning vid ett personligt möte med en budget- och skuldrådgivare. Då en av våra medarbetare ska gå i pension söker vi en ny kollega. Som Budget- och skuldrådgivare är du en del av den service som erbjuds på Kontaktcenter. Arbetet hos oss består i att ge olika former av ekonomisk rådgivning, stödja och hjälpa människor i ekonomiska svårigheter. Som rådgivare träffar du klienter och arbetar tillsammans med dem fram möjliga lösningar till en förbättring av personen...
2023-05-24 2023-06-11
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare Våld i nära relation
Du kommer tillsammans med fyra socialsekreterare och en samordnare att arbeta med målgruppen vuxna, Våld i nära relation. Du ansvarar för ärenden där våld i nära relation förekommer, du är spindeln i nätet för individen/individerna och samordnar kontakter med interna och externa aktörer. I arbetet kommer akuta situationer att uppstå med behov av snabba lösningar likväl som ärenden i behov av långsiktig planering. Du arbetar med myndighetsutövning, håller motiverande samtal, erbjuder råd och stöd, samordnar och arbetar operativt. Teamet är ett s...
2023-05-23 2023-06-06
Sigtuna kommun, Norrbackaskolan Specialpedagog till Norrbackaskolan
Norrbackaskolan söker nu dig som är utbildad specialpedagog, har ett stort engagemang för eleverna och som alltid arbetar aktivt för att alla elever ska lyckas och det är i arbetet tillsammans med dem som du hittar din kreativitet. För att trivas hos oss uppskattar du att arbeta i team, du har lätt för att samarbeta och har ett genuint intresse för eleven. Du kommer arbeta elevnära och individanpassat, samtidigt som du kommer arbeta med att se helheten, både ur ett grupp- och organisationsperspektiv. Du är aldrig ensam med utmaningar och frå...
2023-05-22 2023-06-04
Sigtuna kommun, Tingvalla, Vallmon & Ärlinghedens förskolor Förskollärare till Tingvalla, Vallmon och Ärlinghedens Förskolor
Som förskollärare ansvarar du för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och våra prioriterade områden. Du arbetar med pedagogisk dokumentation, reflektion och analys för att säkerställa kvalitén på förskolan. Under kommande läsår har vi extra fokus på: • att implementera förskole-bibliotek och utveckla vår läskultur. • läsa, reflektera och i praktiken utforska hur vi kan utveckla förskolornas undervisning i matematik. • att öka vår förståelse för hur medveten undervis...
2023-05-22 2023-06-18
Sigtuna kommun, Regnbågens skola Lärare till Regnbågens skola/Grundsärskola
Vi söker dig, en relationskompetent speciallärare med ett tydligt pedagogiskt ledarskap som är sugen på att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Tjänsten är förlagd i särskolan inom årskurserna 1-6 och innefattar ansvar för undervisningen till dessa elever. Huvudsakliga arbetsuppgifter • planera, genomföra, utvärdera och analysera undervisningen för/med eleverna • arbeta aktivt som klasslärare • samarbeta med- och ingå i ett arbetslag • använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse • skapa god miljö för ...
2023-05-17 2023-06-18
Statens institutionsstyrelse Lokalvårdare visstidsanställning, deltid
Arbetsbeskrivning SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund söker nu lokalvårdare för semestervikariat. Vi söker dig som med kunskap och erfarenhet inom lokalvård, god servicekänsla samt en önskan om att vara med och bidra till en så bra miljö för våra klienter som möjligt. Vikariatet innefattar städning av de gemensamma utrymmen som finns på institutionen samt kontor. På enheten finns två avdelningar, en öppen avdelning med 14 platser och en en låst med 8 platser i en vårdlik miljö.  Utöver dteta finns bl.a. en tvättstuga, en pysselverkstad och konferensu...
2023-05-17 2023-06-07
1 2 >