Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Edda och Ragna förskolor Barnskötare till Edda och Ragna förskolor
Vi söker en engagerad barnskötare till våra förskolor. Du besitter en god pedagogisk förmåga och har hög relationskompetens. Ditt uppdrag som barnskötare är att tillsammans med arbetslaget och enskilt planera, reflektera, genomföra och leda de målstyrda processerna inom förskolan så att läroplanens mål och intentioner uppfylls samt arbeta utifrån det pedagogiska innehållet så att det främjar varje barns utveckling och lärande. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet och hoppas att du vill göra det tillsammans med oss!
2022-09-23 2022-10-07
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Behandlingsassistent till barnsäkerhetsteam
Barnsäkerhetsteamet består av enhetschef, samordnare, en socialsekreterare, två familjebehandlare och en behandlingsassistent. Då vår behandlingsassistent ska arbeta med andra uppdrag söker vi dig som vill bli en del av vårt team. Inom Barnsäkerhetsteamet arbetar vi med utredningar och med säkerhetsplaneringar utifrån Signs of Safety där uppdraget är att arbeta intensivt med familjer där det finns en hög oro för barnet utifrån våld eller andra svåra omsorgsbrister. Arbetet har ett tydligt barnperspektiv och familjerna har genom Barnsäkerhetste...
2022-09-23 2022-10-07
Sigtuna kommun, Edda och Ragna förskolor Förskollärare till Edda och Ragna förskolor
Vi söker en engagerad förskollärare som också är en tydlig ledare för barn och kollegor. Du besitter en god pedagogisk förmåga och har hög relationskompetens. Ditt uppdrag som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget och enskilt planera, reflektera, genomföra och leda de målstyrda processerna inom förskolan så att läroplanens mål och intentioner uppfylls samt att arbeta utifrån det pedagogiska innehållet så att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande.
2022-09-22 2022-10-06
Sigtuna kommun, Galaxskolan Lågstadielärare
Tjänsten innebär att vara klasslärare i årskurs 2 och, i nära samarbete med andra lärare, bedriva och ansvara för undervisningen i årskursen. Som sökande behöver du vara samarbetsinriktad och ha förmåga till starkt ledarskap. Du behöver ha en stark vilja att delta och vara en del av arbetslagets och hela skolans utvecklingsarbete.
2022-09-22 2022-10-09
Sigtuna kommun, HSO Sjuksköterska till korttidsboende
Sigtuna kommuns korttidsenhet ligger i ett av våra boenden i Märsta. Som sjuksköterska på korttidsenheten kommer du att arbeta som omvårdnadsansvarig för enheten. Oavsett vilket boende du arbetar på så är du en del av en stark kollegial gemenskap som sträcker sig över både roller och boenden. Vi stöttar varandra inom arbetslaget, fördelar arbetsbelastningen och samarbetar för att göra situationen så bra som möjligt för brukarna och för varandra. Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete...
2022-09-21 2022-10-18
Sigtuna kommun, Eddaskolan Speciallärare till Eddaskolan
Som speciallärare på Eddaskolan arbetar du nära "lärar-teamet" för en ökad måluppfyllelse på skolan främst i ämnena svenska och matematik. Du arbetar med elever enskilt, i mindre grupp eller i klassrummet. Det ingår även att stödja lärarna gällande pedagogiska kartläggningar och upprätta åtgärdsprogram samt kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Du är en naturlig del i skolans elevhälsateam som består av rektor, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog, kurator och socialpedagog. Vi har ett spec.team och ett socialt team med ambitionen...
2022-09-21 2022-10-21
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare och studiehandledare i urdu
Modersmålsundervisning och studiehandledning i urdu från årskurs 1 till och med årskurs 9. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på några av Sigtuna kommuns skolenheter under några dagar i veckan.
2022-09-21 2022-10-04
Sigtuna kommun Strateg Samhällsbyggnad
I rollen som strateg samordnar du kommunens interna kommunövergripande arbete inom samhällsbyggnadsområdet. Det innebär att strukturera, samordna, samverka och driva kommunövergripande arbete med aktörer inom samhällsbyggnadsområdet såsom exempelvis Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Stockholm. Det gör du bland annat genom att svara på remisser och skriva yttranden inom samhällsbyggnadsområdet och projektleda och utreda kommunövergripande uppdrag. Du är kommunens förlängda arm genom att samverka med berörda förvaltningar och kontor och s...
2022-09-20 2022-10-04
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Timvikarie till omsorgen för funktionshindrade i Hällsbo
Vi är på jakt efter vikarier som vill arbeta tillsammans med oss när ordinarie personal är sjuk eller har semester. Ofta vet vi om frånvaro långt i förväg, men det kan också komma ett samtal med kort varsel. Du kan ha flera arbetsplatser på området om du vill arbeta lite oftare. Som timvikarie får du stöd av ordinarie personal. En vanlig arbetsdag omfattar omvårdande arbetsuppgifter och fysisk aktivitet utifrån barnet/brukarens önskemål och behov. I arbetet kan det ingå att bemöta brukare och barn med utmanande beteenden. Detta gör vi utifrån...
2022-09-20 2022-11-19
Sigtuna kommun, MatEnheten Kock
Förutom planering, tillagning och servering av lunch ingår även arbetsuppgifter såsom dokumentation av kökets egenkontroll, beställning av varor via elektroniskt program, varuplock, disk och städ. Vi mäter och registrerar dagligen vårt matsvinn som en del i vårt arbete med att nå de globala målen enligt Agenda 2030. Vi söker dig som är engagerad, älskar att laga mat, ge bra service och har en vilja och förmåga att utveckla måltiderna inom skolan och förskolan. Du strävar alltid efter högsta kvalitet på maten du lagar, är smaksäker och serverar...
2022-09-19 2022-10-03
Sigtuna kommun, Kommunledningskontoret Verksamhetscontroller
Som verksamhetscontroller på kommunledningskontoret spelar du en viktig roll i kommunens övergripande styrning- och uppföljningsprocess. Du har ansvar för förvaltningsövergripande verksamhetsplanering, delårsrapportering och verksamhetsberättelse i enlighet med den kommunövergripande styrmodellens rutiner och processer. Du samordnar, kvalitetssäkrar och ansvarar för slutprodukten av dessa gemensamma styrdokument. I din roll kommer du också vara viktig i framdriften av kommunens interna kontroll och du bidrar med kompetens samtidigt som du stö...
2022-09-19 2022-10-03
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 Avlösare - barnvakt i hemmet
Du som avlösare (barnvakt) hjälper till att avlasta föräldrar till barn med funktionsnedsättning genom att tillfälligt överta ansvaret för barnet. Vad du gör tillsammans med barnet är utifrån vårdnadshavarnas önskemål och barnets behov. Uppdraget omfattar vanligtvis dessa områden; - aktiv tillsyn - Spel och lek - omvårdnad (hjälp vid toalettbesök och måltider) - Motivera och stötta barnets kunskaper och färdigheter Du, tillsammans med familjen, bestämmer när och vilka tider som passar er båda men utgår från familjens önskemål och förutsätt...
2022-09-15 2022-09-29
Kriminalvården, Anstalten Storboda Chef (kriminalvårdsinspektör) till anstalten Storboda
Vi söker dig som vill bli en av de chefer som leder, följer upp och utvecklar både medarbetare och verksamhet på en av våra klientavdelningar. Direkt underställd kriminalvårdschefen har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för huvudsakligen kriminalvårdare. Som chef växlar du mellan den dagliga arbetsledningen på avdelningen och det strategiska ledarskapet i den verksamhetsövergripande ledningsgruppen. Du är också beslutsfattare i olika klientbeslut. I din arbetsgrupp finns 15 medarbetare. Tillsammans med dina medarbetare och övriga ch...
2022-09-15 2022-09-29
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Gymnasielärare i svenska och engelska
Undervisning i svenska och engelska på Arlandagymnasiets högskoleförberedande program.
2022-09-14 2022-10-09
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare i finska - vikariat
Modersmålsundervisning av elever i mindre grupper från åk 1-9 på ett flertal skolor i Knivsta kommun.
2022-09-13 2022-09-26
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare och studiehandledare i spanska
Modersmålsundervisning av elever i mindre grupper från åk 1-9 på ett några skolor i Sigtuna kommun. Studiehandledning med enskilda elever eller elever i grupp från åk 1-9.
2022-09-13 2022-09-27
Sigtuna kommun, Märstadal, Tallholma förskolor Barnskötare
Tillsammans med arbetslaget och under ledning av förskollärare utvecklar du förskolans verksamhet utifrån aktuella styrdokument, det kompetenta barnet och där lärandet står i fokus. Vi förväntar oss att du bjuder på din kompetens, professionalitet och bidrar till arbetsglädje.
2022-09-13 2022-09-30
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Vikarie gymnasiesärskola
Vikarierande lärare på Arlanda gymnasiesärskola Vi söker nu en lärarvikarie till Arlanda gymnasiesärskola. Du kommer vara en viktig del av vårt team och ha undervisning i diverse kurser på vår populära gymnasiesärskola. Vi tror att du är intresserad av människor och finner glädje i att arbeta med elever med funktionsvariationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. På gymnasiesärskolan jobbar vi nära varandra i tätt samarbete och positiv anda. Gymnasiesärskolan ligger i fina lokaler med egen ingång i Kunskapens hus i Märsta. I samma h...
2022-09-13 2022-09-27
Sigtuna kommun, Barn- och elevhälsan Specialpedagog förskola Barn- och elevhälsoenheten
Som specialpedagog inom förskolan bidrar du med den specialpedagogiska kompetensen på organisations-, grupp- och individnivå på förskolorna. Du är en del av ledningsorganisationen i den kommunala förskoleverksamheten där prioriteringar av insatser görs för varje förskola och för det område där du har din placering. Som central specialpedagog bidrar du med den specialpedagogiska kompetensen i det systematiska kvalitetsarbetet såväl på de enskilda förskolorna som för hela den kommunala förskoleverksamheten. Som specialpedagog bidrar du till en ...
2022-09-12 2022-09-25
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Vikarierande skolsköterska Arlandagymnasiet
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp och organisationsnivå samt verkar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Som skolsköterska arbetar du med förebyggande elevhälsoarbete genom bland annat hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. Du ingår i den samlade elevhälsan som består av två skolsköterskor, tre kuratorer samt tre specialpedagoger. Elevhälsan har ett tätt samarbete med skolans heltidsmentorer.
2022-09-12 2022-10-03
Sigtuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Lärare i kulturskolan med inriktning bild och form
Vi söker dig som vill driva och utveckla ämnet bild och form på Sigtuna kulturskola. Tjänsten, som är en deltidstjänst på 20-40%, innebär bland annat att Undervisa barn och unga i bild- och form på deras fritid. Tillsammans med kollegor planera och genomföra projekt, och utåtriktad verksamhet. Arbeta aktivt med rekrytering av elever och med kulturskolans interna arbete och utveckling. Samarbete med andra delar av förvaltningen tex bibliotek, Valsta konst och Mötesplatsen i Valsta kan förekomma.
2022-09-09 2022-09-26
Sigtuna kommun, Trygghet och säkerhet Säkerhetsstrateg med inriktning brottsprevention
Din roll innebär att samordna, koordinera och stödja viktiga delar av kommunens brottsförebyggande arbete. I dina arbetsuppgifter ingår samordning och stöd till kommunens verksamheter, bland annat i arbete mot välfärdsbrott, våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld. Du stödjer också verksamheternas arbete med ANDTS. I uppdraget ingår även att ta tillvara och öka engagemanget från civilsamhället för att utöka samordningen av trygghetsinsatser och det brottsförebyggandet arbetet. Du kommer att vara en nyckelperson i kommunens arbete med ...
2022-09-08 2022-09-29
Sigtuna kommun, Kontaktcenter Receptionist - Frontoffice
Vi söker nu en ny medarbetare och kollega till vår reception! Som receptionist hos oss kommer du vara en del i ett härligt gäng som har samma uppdrag, att ge våra besökare bästa tänkbara service! Här blir du på många sätt kommunens ansikte utåt eftersom du är den första besökaren möter. Du kommer att få vara med på vår resa mot att ge våra kommuninvånare service i världsklass. För att passa in hos oss behöver du vara flexibel och kunna möta människor i olika livsskeden. Du har erfarenhet av att möta människor i även svåra situationer och kan ...
2022-09-08 2022-09-25
Sigtuna kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Administrativt chefsstöd Äldreomsorgen
Vi söker tre nya medarbetare till Arhem, Ymer och Ärlinghem! Vill du vara med att utveckla omsorgen för våra äldre i Sigtuna kommun? Äldreomsorgen befinner sig i en positiv utvecklingsfas och som en del av vår resa mot en välfärd i framkant söker vi dig med viljan att ta dig an kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter. Som administrativt chefsstöd kommer du att vara ett stöd till chefer inom ett av våra särskilda boenden. Du kommer att arbeta med administrativa arbetsuppgifter där huvuduppdraget är att bistå boendets chefer med bemanni...
2022-09-06 2022-09-26
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB Arbetsledare VA-Rörnät
Du kommer att jobba tillsammans med ett gäng engagerade och professionella medarbetare på VA-avdelningen. Vårt gemensamma uppdrag är att se till att vi har en säker och hållbar VA-försörjning nu och i framtiden. I tjänsten som arbetsledare driver och ansvarar du tillsammans med enhetschefen för att tillsammans med våra rörnätstekniker och entreprenörer utföra drift-, underhåll- och förnyelsearbetet på vårt VA-ledningsnät. Som arbetsledare är du navet i det dagliga arbetet ute på våra pågående projekt. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmana...
2022-09-06 2022-10-03
1 2 >