Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Storboda Produktionsledare till träproduktion - Anstalten Rosersberg
På Anstalten Rosersberg massproducerar våra klienter bland annat bullerplank, tillverkar Attefallshus men även husväggar och liknande beroende vilka ordrar som inkommit. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som produktionsledare är att introducera, instruera och vägleda klienterna i den dagliga produktionen tillsammans med dina kollegor. Även arbetsuppgifter så som administrativt arbete, hantera ordrar, hantera beställningar samt inventeringar. Du planerar, arbetsfördelar och är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med öv...
2024-02-23 2024-03-15
Sigtuna kommun, Aspbacken och Märstadal förskolor Förskollärare
I rollen som förskollärare omsätter du aktuella styrdokument i ditt dagliga arbete. Du arbetar i arbetslag där du leder arbetet med att utveckla undervisning och lärande.
2024-02-23 2024-03-22
Sigtuna kommun, Kultur och ungdom Nu söker vi en fältarbetare till vårt team
Vi är idag tre stycken fältarbetare som söker vår fjärde kollega till vårt fina gäng. I rollen som fältarbetare kommer du att arbeta uppsökande, förebyggande, främjande och relationsskapande bland ungdomar 11-19 år på deras arenor såsom gator och torg, skolor och fritidsgårdar både dag- och kvällstid samt helger. Du skapar relationer med ungdomar som bygger på frivillighet, tillit och respekt för att tidigt kunna upptäcka deras eventuella behov av stöd och om nödvändigt lotsa dem vidare till rätt kontakter och insatser. Därför är samverkan med...
2024-02-22 2024-03-08
Sigtuna kommun, Trollberga/Brännbo/Garnsviken Stödassistent
Att enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade arbeta med våra brukare för att skapa en meningsfull vardag. Hos oss bor fem brukare där målgruppen är varierad och därmed har ett varierat behov av stödinsatser. Som stödassistent kommer du att arbeta utifrån brukarens behov med stöd i personlig omvårdnad, vardagliga livet, fritiden, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt att skapa delaktighet och medinflytande. Struktur och tydlighet är viktigt för oss och vi arbetar utifrån brukarnas genomförandeplaner. Vi är måna om att vå...
2024-02-22 2024-03-14
Sigtuna kommun, Röstmottagare Röstmottagare till EU-valet 2024
Vi söker dig som vill göra en insats för demokratin genom att arbeta som röstmottagare, på valdagen den 9 juni samt under förtidsröstningen som startar den 22 maj. Arbeta under valdagen Valdagen är söndagen den 9 juni 2024. I varje vallokal arbetar en ordförande, en vice ordförande samt ett antal röstmottagare. Ordförande tillsammans med vice ordförande leder arbetet i vallokalen. På valdagen tjänstgör du enligt schema. Vallokalerna håller öppet för röstning mellan kl. 08:0021:00. Därefter påbörjas rösträkning. Alla som arbetar i lokalen ar...
2024-02-21 2024-06-08
AB SigtunaHem Besiktningsperson
Ansvarar för att genomföra avflyttningsbesiktningar. Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska i både tal och skrift. Besitter relevanta kunskaper om byggnader, underhåll och tekniska system. Ansvarar för beställning av arbeten, fakturahantering samt dokumentationshantering. Har god IT-vana. Är servicemedveten. Har mycket god samverkansförmåga. Utöver detta deltar du aktivt i utvecklingsarbetet som bedrivs samt är behjälplig i övrigt förekommande arbetsuppgifter inom området.
2024-02-16 2024-02-25
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Vikariat - Modersmålslärare och studiehandledare i spanska
Modersmålsundervisning och studiehandledning tillsammans med elever på skolor i Sigtuna kommun och Knivsta kommuns grundskolor. Undervisningen kommer att bedrivas i heterogena grupper från årskurs 1 till och med åk 9.
2024-02-16 2024-03-01
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan Speciallärare årskurs 6-9
Du kommer att arbeta som speciallärare i åk 6-9 (under VT 24 åk 6-8 då vi är under uppbyggnad). Du kommer att ingå i ett arbetslag med undervisande lärare åk 6-8 samt elevmentorer för åk 7-8 (fullt utbyggt 6-9). I dina arbetsuppgifter kommer det att ingå att delta på arbetslagsmöten och lärarmöten en gång i veckan samt APT en gång i månaden. Du kommer bland annat att ha kontakt med vårdnadshavare, dokumentera elevers kunskapsutveckling och använda underlag för screening som är beslutat på enheten. I arbetsuppgifterna ingår även att planera oc...
2024-02-14 2024-02-28
Sigtuna kommun, Regnbågens skola Timvikarie till Regnbågens skola (Anpassad grundskola)
Som vikarierande elevassistent stärker du upp det pedagogiska lärandet utifrån pedagogernas planering på lektionerna och ser till att eleverna får det stöd och uppmuntran de behöver samt att ni gemensamt bidrar till elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet. I arbetet som vikarierande elevassistent ingår att: - Under lärarens pedagogiska ansvar delta i planering och genomförande av undervisningen i skolan - Tillsammans med övrig fritidspersonal planera, utveckla och ansvara för fritidsverksamheten - Stödja, uppmuntra och aktivera eleverna...
2024-02-13 2024-02-27
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd Vikarier inom socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier till socialpsykiatrins verksamhetsområde. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag och kväll. Boendestöd Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som är inskriven i sysselsättning eller får insatser från boendestöd i ordinärt boende. Brukarna får stöd med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarb...
2024-02-05 2024-03-01
Sigtuna kommun, Öppenvårdsenheten Pedagog till Familjecentralen i Sigtuna Kommun
Öppna förskolan är hjärtat på Familjecentralen i Sigtuna kommun. Pedagoger och kurator samverkar här tätt med varandra samt med mödravården och barnhälsovården. Vårt uppdrag är att nå barnfamiljer i ett tidigt skede och kunna bidra till tidiga förebyggande insatser. I ditt uppdrag som pedagog på Öppna förskolan ingår bla: • Erbjuda pedagogisk verksamhet för föräldrar och barn. Verksamheten bygger på föräldrars aktiva medverkan. • Vara med och utforma miljön så att den inbjuder till lek, lärande och samvaro. • Ge stöd till föräldrar samt stärk...
2024-02-05 2024-02-25
Sigtuna kommun, Personlig assistans Kvinnlig personlig assistent med Körkort & egen bil sökes
Som personlig assistent förväntas du ha en empatisk förmåga och en god förståelse för vad ett gott bemötande innebär för varje brukare. Personlig Assistans handlar i grund och botten om engagemang. Ett engagemang för en annan medmänniska som behöver stöd och hjälp med de saker i vardagen som många tar för givet, exempelvis att klä sig själv, att ta en promenad, laga mat, att tvätta och städa, att få vardagen att fungera. Du arbetar där brukaren befinner sig vilket ger ett varierande och händelserikt arbete.
2024-02-01 2024-02-29
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Timvikarie daglig verksamhet LSS
Att enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionsnedsatta planera, utföra och dokumentera aktiviteter för nio brukare med diagnos inom autismspektrat samt intellektuell funktionsvariation. Deltagarna på Kolsta daglig verksamhet är i stort behov av stöd och därför arbetar man i mindre grupper där du som stödassistent har ansvar för en till tre deltagare under en dag. Vi arbetar med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tydliggörande pedagogik. Struktur, tydlighet och framförhållning är viktigt för Kolstas delt...
2024-02-01 2024-03-31
Sigtuna kommun, Kommunledningskontoret Lokalstrateg
Som lokalstrateg kommer du tillsammans med kommunens övergripande lokalstrateg och övriga kollegor att arbeta för en effektiv lokalförsörjning i kommunen. Vår målsättning är att kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar som nyttjas på bästa sätt. Som lokalstrateg är din roll att arbeta med både operativa och lokalstrategiska frågor för vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetsinnehållet kan förändras över tid. I rollen ingår också att: - driv...
2024-02-01 2024-02-25
Sigtuna kommun, Öppenvårdsenheten Familjebehandlare till Öppenvårdsenheten i Sigtuna Kommun
Vi behöver en familjebehandlare till Öppenvårdsenheten och söker dig som vill arbeta med Barn och Unga. Ditt primära uppdrag är behandlingsarbete med hela familjen i olika konstellationer på olika platser exempelvis i hemmet, skola och i våra lokaler. Behandlingen är huvudsakligen på uppdrag från myndighet, s.k. Öppenvård insats. Vi har också uppdrag direkt från invånarna, s.k. Öppenvård direkt. Arbetet är ofta intensivt och kräver flexibilitet då arbetstiden anpassas utifrån familjens behov. I arbetet ingår även nätverksarbete och samverka...
2024-01-29 2024-02-25
AB SigtunaHem Markkoordinator för säsongsanställning
Du ansvarar tillsammans med våra markförvaltare att operativt kontrollera och följa upp att skötseln utförs så att det är tryggt rent och snyggt i Sigtunahems bostadsområden. Du kommer att följa upp arbetet som utförs av huvudentreprenören för markskötsel och avfallshantering genom att hantera avvikelser mot dessa avtal. Du ska stödja markförvaltarna i deras arbete med frågor kring skötsel av företagets grönytor, parkeringsplatser, miljöhus och lekplatser så att företagets resurser tas tillvara på ett sätt som optimerar effektiviteten och leder...
2024-01-25 2024-02-29
Kriminalvården, Anstalten Storboda Kriminalvårdare till Anstalten Storboda (Rosersberg)
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedels...
2024-01-19 2024-02-25
Kriminalvården, Anstalten Storboda Kriminalvårdare till Anstalten Storboda (Rosersberg) - Semestervikariat
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedels...
2024-01-05 2024-02-25
Sigtuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till vård- och omsorgsförvaltningen
Vi söker nu dig som vill arbeta som sommarvikarie hos oss! Våra arbetsplatser finns i Sigtuna och Märsta. Arbeta med personer med funktionsnedsättning: • Stödassistent på gruppbostad/servicebostad Du arbetar både i brukarnas egna lägenheter och i de gemensamma utrymmena. Arbetet bedrivs med bemanning dygnet runt. Brukarna på våra gruppbostäder behöver stöd och hjälp med bl.a. hygien, matlagning, städ och tvätt, kommunikation samt olika aktiviteter som ingår i deras vardagliga liv. Brukarna på våra servicebostäder behöver oftast mycket stöd o...
2023-12-22 2024-03-31
Sigtuna kommun, Stockholmsvägen/Tilgärdet Boendestödjare social psykiatrin, särskild visstidsanställning.
Arbetsplatsen är förlagd i Sigtuna kommun. Vi har två särskilda boenden Tilgärdet och Stockholmsvägen, som ligger placerade i Märsta, Arbetet innebär att arbeta med varierande psykiskt funktionsnedsättningar. Vi söker nu dig som vill arbeta som timanställd/särskild visstidsanställd och vara med och utveckla den här verksamheten tillsammans med oss. Ditt arbete utgår alltid från brukarens insatser i genomförandeplanen, medicin delning, dagliga aktiviteter och dokumentation. Städ och nära omsorgsarbete kan förekomma. En stor del av arbetstiden...
2023-10-11 2024-02-29