Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Specialpedagog med försteläraruppdrag sökes till Arlandagymnasiet
Vill du arbeta i en kommun med elevfokus där du ges möjlighet att påverka? Nu söker vi en specialpedagog till Arlandagymnasiet. Hos oss blir du en del av den samlade Elevhälsan med ett positivt utvecklingsklimat som genomsyrar hela skolan. Tillsammans arbetar vi för att skapa en skola med levande strukturer som ger en tydlighet med kända ramar och anpassas efter våra elevers och klassers unika förutsättningar. Vi tror på alla människors förmåga att lyckas, att olikhet är en tillgång, att alla elever har rätt att utvecklas i sitt lärande, och at...
2021-05-12 2021-06-11
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Vikariat Stödassistent Gruppbostad LSS med omgående tillträde.
Att enligt lagen om stöd och service för funktionshindrade LSS arbeta med våra brukare för att skapa en meningsfull vardag. Hos oss bor sex brukare där målgruppen är varierad och därmed har ett varierat behov av stödinsatser. Arbeta utifrån brukarens behov med stöd i personlig omvårdnad, vardagliga livet, fritiden, hälsa och funktionsförmåga, relationer samt att skapa delaktighet och medinflytande. Struktur och tydlighet är viktigt för oss, vi arbetar utifrån brukarnas genomförandeplaner. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god ...
2021-05-12 2021-05-25
Sigtuna kommun, Kanslienheten Valsamordnare
Rollen som valsamordnare innebär att tillsammans med kommunens valnämnd och tjänstemannaorganisation planera, samordna och genomföra val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 på ett säkert och demokratiskt sätt. Stora delar i planeringen är att rekrytera och utbilda röstmottagare samt se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Du projektleder och koordinerar valarbetet samt bereder och tar fram relevanta underlag till valnämnden. Förutom ett nära samarbete internt inom vår organisation kommer du att ha konta...
2021-05-12 2021-05-31
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB Verksamhetsutvecklare/Kommunikatör
Idag ansvarar respektive enhet för utvecklings- och kommunikationsarbetet. Olika medarbetare har det som en liten del av sin tjänst. För att förstärka både vårt utvecklingsarbete och vårt kommunikationsarbete, behöver vi förstärka vår organisation med en Verksamhetsutvecklare/Kommunikatör. Arbetsuppgifterna fördelas så att du arbetar ungefär lika mycket med verksamhetsutveckling och med kommunikationsfrågor. Det är både strategiskt och samtidigt en hel del operativt arbete inom båda områdena. Inom Verksamhetsutvecklingsområdet kommer du i hu...
2021-05-12 2021-06-06
Sigtuna kommun, Barn- och elevhälsan skolsköterska till central elevhälsa
Du arbetar elevnära på både grupp- och individnivå. I arbetet som skolsköterska ingår bl.a att genomföra hälsosamtal, vaccinationer och förberedelser av journalarbete och kontakt med myndigheter. Du kommer arbeta utifrån de styrdokument som finns i Hälso-och sjukvårdslagen, Skollagen och Socialstyrelsens riktlinjer. Som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam som under ledning av rektor och tillsammans med övrig personal på skolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål. Under läsår...
2021-05-12 2021-05-30
Sigtuna kommun, S:ta Gertruds skola Trä- och metallslöjdslärare
Du ansvarar för undervisning i ämnet trä- och metallslöjd i årskurserna 3-6 enligt gällande styrdokument. Du skapar en lärmiljö som bidrar till elevernas kreativitet och lust att lära. Du samarbetar tätt med läraren i textilslöjd och andra kollegor i arbetet med gemensamma teman och projekt. Du skapar varma och tillitsfulla relationer med våra elever och deras vårdnadshavare och du hittar goda former för samverkan mellan hem och skola. Du håller dig uppdaterad om senaste forskningen och deltar aktivt i det skolövergripande förbättringsarbetet.
2021-05-10 2021-05-24
Sigtuna kommun, Agy 3 Lärare till Arlandagymnasiets Flygteknikutbildning
Var med och ge våra elever luft under vingarna! Arlandagymnasiet expanderar och fortsätter att göra skillnad i unga människors liv. Vi ökar våra resultat på genomströmning, elevantal samt måluppfyllelse genom ett strukturerat arbete och medveten strategi där eleven alltid är i fokus. Vår enhet präglas av samarbete, engagemang och trivsel. Hos oss stannar man. Vi söker nu dig som vill arbeta som lärare i flygteknik i Arlandagymnasiets godkända Part-147 utbildning. Arlandagymnasiet bedriver den gymnasiala flygteknikutbildningen som både lärling...
2021-05-10 2021-05-28
Sigtuna kommun, S:ta Gertruds skola Textillärare till S:ta Gertruds skola
Du ansvarar för undervisning i ämnet textilslöjd d i årskurserna 3-6 enligt gällande styrdokument. Du skapar en lärmiljö som bidrar till elevernas kreativitet och lust att lära. Du samarbetar tätt med läraren i trä- och metallslöjd och andra kollegor i arbetet med gemensamma teman och projekt. Du skapar varma och tillitsfulla relationer med våra elever och deras vårdnadshavare och du hittar goda former för samverkan mellan hem och skola. Du håller dig uppdaterad om senaste forskningen och deltar aktivt i det skolövergripande förbättringsarbetet...
2021-05-10 2021-05-24
Sigtuna kommun, Sagaskolan Musiklärare i låg-och mellanstadiet
Sagaskolan söker dig som vill undervisa våra elever i åk 1 - 6 en gång i vecka i ämnet musik. Du behöver vara utbildad i ämnet och väl insatt i kursplaner för att göra bra planeringar. Du ska kunna ge bedömning/betyg i kommunens bedömningsverktyg. Du ska ha ett bra samarbete med våra klasslärare samt med vårdnadshavare vid behov.
2021-05-10 2021-05-24
Sigtuna kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Sigtuna kommun
Som sjuksköterska i Sigtuna kommun så kommer du att jobba på ett av våra fyra särskilda boenden. Alla ligger nära natursköna områden, som du når via pendeltågsstationen Märsta. Oavsett vilket boende du jobbar på så är du en del av en stark kollegial gemenskap som sträcker sig över både roller och boenden. Vi stöttar varandra inom arbetslaget, fördelar arbetsbelastningen och samarbetar för att göra situationen så bra som möjligt för brukarna och för varandra. Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett riktigt...
2021-05-06 2021-06-06
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 2 Samordnare med administrativa arbetsuppgifter
Som Samordnare med administrativa arbetsuppgifter arbetar du som bemanningsansvarig med ett strukturerat, servicemedvetet och självständigt arbetssätt. Samordnaren ska i sitt dagliga arbete ansvara över bemanningen samt bistå och avlasta enhetschefen i dennes administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av: - den dagliga bemanningen inom enheten inkl. schemaplanering - bemanningsansvar innefattar dagligt arbete och ansvar i Time Care, Personec P, Aiai. - strategiskt och ekonomiskt tänk kring bemanning - lönehantering för ti...
2021-05-06 2021-05-28
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Kriminalvårdsinspektör, första linjens chef, Storboda
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du gör skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet har du ett helhetsansvar för verksamheten inom dina ansvarsområden med pe...
2021-05-06 2021-05-27
Sigtuna kommun, Sagaskolan Idrottslärare åk 1-6
Du kommer att undervisa idrott och hälsa i åk 1-6 och vara ansvarig för att planering, undervisning och uppföljning av elevernas lärande. Du har god förmåga att individualisera din undervisning efter elevernas utveckling och behov och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar och lust att lära.
2021-05-05 2021-05-18
Sigtuna kommun, Hemskogen Administratör med bemanningsansvar
I tjänsten ingår det främst att stödja enhetscheferna i den dagliga driften såsom bemanningsplanering, rekrytering av timvikarier, introduktion av nyanställda, schemaläggning samt andra personalrelaterade arbetsuppgifter. Fakturahantering ingår också i arbetsuppgifterna samt chefstöd i administration med mera. En betydande del av dina arbetsuppgifter är även att ansvara för den dagliga bemanningen vid sjukdom och annan frånvaro, samt ansvara för löpande personaladministrativ redovisning i Personic P. Eftersom vi är ett relativt litet boende...
2021-05-05 2021-06-04
Sigtuna kommun, S:t Olofs skola Speciallärare åk 7-9
Vi söker dig som vill vara med och stärka vårt arbete med att få alla elever att lyckas. Till höstterminen -21 startat vi två nya resursgrupper och därför behöver vi stärka vårt team med fler kompetenser som kan möta elever med särskilda behov. I uppdraget ingår nära samarbete med lärarkollegor, elevhälsoteamet och skolledning för att utveckla skolans arbete mot hög måluppfyllelse och möta alla elevers behov. En central del i uppdraget är att undervisa elever med särskilda behov och i ett mindre sammanhang.
2021-05-05 2021-05-21
Sigtuna kommun, Geodataenheten Vikarie Gis ingenjör
Vill du bli en viktig del av Sigtuna kommuns Geodataenhet? Då är du välkommen att vikariera för vår GIS-ingenjör Timo under hans föräldraledighet. Geodataenheten består av nio personer med bakgrund som GIS-ingenjörer, kartingenjörer och mätningsingenjörer. Vår huvuduppgift inom Geodata är att förvalta, tillhandahålla och samordna kommunens användning av geografisk information. I vårt uppdrag ingår även att tillhandahålla kart- och mättjänster som utsättning, lägeskontroll och gränsutvisning. Vi har ett KFF-avtal med Lantmäteriet för mätningst...
2021-05-04 2021-05-17
Sigtuna kommun, Barn- och elevhälsan Skolpsykolog till centrala barn- och elevhälsan
Skolpsykologens uppgift är att erbjuda insatser som utgår från elevernas och skolornas behov för att bidra till elevernas hälsa, lärande och utveckling. Såväl förebyggande arbete som tidiga insatser ska prioriteras i det löpande arbetet. Skolpsykologens arbete utgår från skolornas elevhälsoteam där varje profession under ledning av rektor eller annan elevhälsoansvarig personal bidrar med sin yrkesspecifika kompetens för att identifiera goda vägar framåt för hälsa, lärande och utveckling hos eleverna, och i förlängningen till skolan som organi...
2021-05-04 2021-05-23
Sigtuna kommun, Ekillaskolan Lärare i trä- och metallslöjd
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med behörighet att undervisa i åk 7-9. Din ämneskompetens består av Trä- och metallslöjd. Du kommer att undervisa i år 7-9. Du arbetar nära ditt arbetslag och i ditt ämneslag. Tillsammans med kollegor är du en betydande person i skolans praktiskt- och estetiska undervisning. Ett pågående utvecklingsarbete är språkutvecklande arbete i alla ämnen.
2021-05-04 2021-05-18
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kock
Inackorderingshemmet Pallas är ett nyktert och drogfritt stödboende i kommunens egen regi. Pallas kök är boendets hjärta och din arbetsplats, vilken är en stor och viktig del av miljön på boendet. Pallas har ett öppet kök där boende och övrig personal rör sig, stannar till för en kaffe och pratstund eller ibland önskar en boende vara delaktig i matlagningen. Du trivs med att arbeta ensam men i nära samarbete med övrig personal och boende. Vi har fredagsfika varje vecka då du ordnar med nybakat och vi andra med frågesport. Det krävs att du har f...
2021-05-04 2021-05-18
Sigtuna kommun, Galaxskolan Galaxskolan söker lärare åk 1
Vi söker dig som är lärare mot yngre åldrar F-3 eller lågstadiet. Du kommer att arbeta tillsammans i ett mindre team och ha klassansvar för en av klasserna. Tillsammans med arbetslaget kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att våra elever ska få den bästa skolgången och få stimulans till utveckling och lärande. Du förväntas att arbeta med den digitala tekniken för att inspirera och möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt.
2021-05-04 2021-05-21
Sigtuna kommun, Galaxskolan Galaxskolan söker lärare i SV och SO
Du kommer att arbeta tillsammans i ett mindre team runt två klasser och ha klassansvar för en av klasserna. Tillsammans med arbetslaget kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att våra elever ska få den bästa skolgången och få stimulans till utveckling och lärande. Du förväntas att arbeta med den digitala tekniken för att inspirera och möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt.
2021-05-04 2021-05-21
Sigtuna kommun, Galaxskolan Galaxskolan söker lärare i MA och NO
Du kommer att arbeta tillsammans i ett mindre team runt två klasser och ha klassansvar för en av klasserna. Tillsammans med arbetslaget kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att våra elever ska få den bästa skolgången och få stimulans till utveckling och lärande. Du förväntas att arbeta med den digitala tekniken för att inspirera och möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt.
2021-05-04 2021-05-21
Sigtuna kommun, Galaxskolan Galaxskolan söker förstelärare/lärare i MA och NO
Du kommer att arbeta tillsammans i ett mindre team runt två klasser och ha klassansvar för en av klasserna. Tillsammans med arbetslaget kommer du att arbeta för att skapa förutsättningar för att våra elever ska få den bästa skolgången och få stimulans till utveckling och lärande. Du förväntas att arbeta med den digitala tekniken för att inspirera och möjliggöra för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt. Som förstelärare på Galaxskolan är du en av skolans processledare och ingår i skolans utvecklingsorganisation, du är delaktig i och ...
2021-05-04 2021-05-21
Sigtuna kommun, HSO Arbetsterapeut inom äldreomsorgen
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut med engagemang och vilja att arbeta med äldre människor samt intresse av att vidareutveckla vår verksamhet. Du kommer att bli en av fem arbetsterapeuter i kommunen där du är patientansvarig för brukare i det boendet du ansvarar för. Huvudsakligen kommer du att utföra bedömning, behandling och träning av funktionsnedsättning i vardagsaktiviteter. En viktig del i arbetet är att ha förmåga att handleda och delegera rehabiliteringsinsatser till övriga i teamet.
2021-05-03 2021-05-31
Sigtuna kommun, Myndighetsenheten ÄON Enhetschef
Är du intresserad av både rättssäker och effektiv myndighetsutövning och att driva förändringsarbete i samverkan med andra? Du som känner igen dig i vår värdegrund: invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus, kanske är du vår nästa enhetschef? Vi söker en enhetschef till myndighetsutövning där ansvarsområdet omfattar Äldre, LSS, och socialpsykiatri. Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att styra, leda och kvalitetsutveckla din verksamhet och ingår i ledningsgrupp med verksamhetschef. Du har ett aktivt ansvar för meda...
2021-04-29 2021-05-30
1 2 >