Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Trygghetspreventionssamordnare
Sigtuna kommun är inne i ett spännande utvecklingsarbete där Individ och familjeomsorgsförvaltningen tillsammans med Barn och ungdomsförvaltningen arbetar intensivt för att barn och ungdomar samt deras familjer ska få rätt stöd vid behov. Förvaltningarna ska gemensamt bygga metoder för att tillsammans med familj och skola arbeta för barnets/ungdomens bästa. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att ansvara för att samordna och strategiskt utveckla olika trygghetsskapande insatser och därmed öka skyddsfaktorer i skolmiljön. Vår målsättning är a...
2022-01-21 2022-02-04
Sigtuna kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Undersköterska med körkort till larm/nattpatrull
Vi är ett gäng undersköterskor som åker hem till brukare som larmat och kallat på hjälp via sitt trygghetslarm. Alla brukare bor hemma i ordinärt boende. När du jobbar hos oss så får du hjälpa våra brukare på plats där de bor, det kan vara att de ramlat och du behöver ringa efter ambulans, ibland kan det också hända att vi får göra hjärt -lungräddning men det är inte så ofta förekommande utan det vi gör mest är omvårdnadsinsatser. Om du arbetar med oss i nattpatrullen så har vi också fasta ärenden vi åker till, men vi ansvarar också för trygghe...
2022-01-21 2022-02-07
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare-Enheten för missbruk
Vi söker en socialsekreterare till vår kompetenta, erfarna och trevliga arbetsgrupp. Som socialsekreterare på enheten för missbruk arbetar du med utredningar enligt Socialtjänstlagen och LVM. Vi arbetar även med ansökningar avseende kriminella avhoppare. Du gör bedömningar samt förslår lämpliga insatser. Du har även ansvar för att följa upp insatserna. Här arbetar du nära din samordnare, din närmaste beslutsfattande chef och i tätt samarbete med dina kollegor. Vi arbetar även över enhetsgränserna om det behövs. Ständiga förbättringar och hö...
2022-01-21 2022-02-04
Sigtuna kommun, Sagaskolan Speciallärare
Hos oss på Sagaskolan kommer dina uppgifter i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du kommer att arbeta tätt med pedagogerna för att analysera svårigheter på olika nivåer. Tillsammans med specialpedagog och EHT är du vid behov med och upprättar åtgärdsprogram, plan för extra anpassningar, lärmiljöer mm. Där du bidrar till verksamhetens utveckling av tillgängliga lärmiljöer och undanröjandet av eventuella hinder för lärande.
2022-01-20 2022-02-03
Sigtuna kommun Näringslivschef
Ditt uppdrag blir att forma och förverkliga kommunens strategi för att stödja näringslivet och främja företagens utveckling och tillväxt. Högt på agendan är att utveckla kommunens service genom att fortsätta förenkla processer för upphandling och ärendehandläggning, utveckla samarbetet mellan näringsliv och skola för att främja tillgången på arbetskraft med de kompetenser som efterfrågas och genom att lotsa företagen rätt i kontakterna med kommunen. Du skapar och driver arenor och nätverk för att främja samverkan och utbyte inom Sigtunas breda...
2022-01-19 2022-02-03
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Resurs/elevassistent
Engagerad, trygg, stabil vuxen som orkar hålla många bollar i luften och hänga med i svängarna. Stå kvar och finnas oavsett elevs dagsform. Stöd både i den pedagogiska verksamheten och i de dagliga rutinerna. Känner du att du snabbt kan hitta kreativa och alternativa lösningar? Mäktar du med full fart och ibland fysisk närhet från elev, då är du rätt person för denna tjänst. Du tillämpar ett lågaffektivt bemötande, men är samtidigt en tydlig gränssättare. Du har tidigare arbetslivserfarenhet från att ha arbetat som elevassistent eller resur...
2022-01-19 2022-02-02
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Förskollärare till Märstadals förskola
Märstadals förskola är en kompetensenhet som ger barn med hörselnedsättning goda förutsättningar till lärande. Här finns även barn som är språksvaga och behöver en kompetent förskollärare med intresse för just språk. Barn med olika hörselnedsättningar erbjuds anpassade miljöer, både genom den akustiska och pedagogiska miljön. Vi använder oss av olika sätt att kommunicera utifrån barnens behov, det talande svenska språket, tecken som stöd eller teckenspråk. I och med vårt fokus på språk är det ett krav att du talar flytande svenska. Som försk...
2022-01-19 2022-02-02
Sigtuna kommun, Administrativa enheten SBK Registrator på samhällsbyggnadskontoret
Har du erfarenhet av diarieföring i offentlig förvaltning, gillar ordning och reda och har ett stort intresse för digital informationshantering? Då kan du vara den vi söker till den viktiga rollen som registrator! Du arbetar med att registrera och fördela inkomna handlingar. Du stödjer och utbildar chefer och tjänstepersoner i att anmäla ärenden för politiska beslut och i att lämna ut allmänna handlingar och arkivera ärenden. Du arbetar i ärendehanteringssystemen Lex och Castor som båda används på kontoret. Du tar fram och reviderar kontore...
2022-01-19 2022-02-02
Sigtuna kommun, Ekonomiskt bistånd Socialassistent
Arbetet som socialassistent på enheten Arbete och Försörjning innebär till stor del administration , bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd och handläggning av ansökningar om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen samt utvecklingsarbete och automatisering av processer inom handläggning av ekonomiskt bistånd. Socialassistenterna bildar ett team och får ärendehandledning av biträdande enhetschefen. De har tätt samarbete och har gemensamma ärende med socialsekreterare som jobbar med jobbcoachning, planeringar, uppföljningar och förändrings...
2022-01-17 2022-01-31
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Vikarier inom Socialpsykiatri
Vi söker ett antal timvikarier till socialpsykiatrins verksamhetsområde. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag, kväll, helg och natt, med vaken natt. Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som bor på gruppboende eller får insatser från boendestöd i ordinärt boende. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifte...
2022-01-17 2022-01-31
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 Kontaktperson till tonåring
Kontaktpersonen fungerar som en vän vid ett par tillfällen per månad och har viss telefonkontakt däremellan. Syftet med stödet är att personen med funktionsnedsättning ska få ett större socialt nätverk och kunna komma ut på aktiviteter. När och var ni träffas och vad ni ska hitta på bestämmer ni tillsammans utifrån brukarens önskemål. Vi söker en trygg ung kvinna som vill hjälpa en tjej i tonåren med psykisk funktionsnedsättning till ett mer aktivt liv. Uppdraget kan innebära att fika, ta promenader, shoppa och samtala. Har du husdjur, tex h...
2022-01-17 2022-01-31
AB SigtunaHem, Fastighetsservice SigtunaHem söker serviceinriktade Drifttekniker
Vi söker nu en serviceinriktade Drifttekniker som vill ge våra hyresgäster en bra upplevelse under hela boendetiden från inflyttning till avflyttning, såväl inom¬hus som utomhus. Som Drifttekniker på SigtunaHem tilldelas du ett helhetsansvar för skötseln och reparationer av våra fastigheter inom specifika områden. Du är företagets viktigaste länk till hyresgästerna i de frågor som rör boendet. Tillsammans med dina kollegor utgör ni SigtunaHems Driftteknikersgrupp med ansvar för den dagliga tillsynen och skötseln av våra fastigheter med fokus på...
2022-01-17 2022-02-11
Sigtuna kommun, Norrbackaskolan Norrbackaskolan söker vikarierande lärare till år 1
Vi söker vikarie till en klass i årskurs ett. Det är meriterande om du är - eller kommer att vara - behörig lärare i lågstadiet. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen såväl enskilt som i nära samarbete med kollegor. Du förväntas - liksom dina kollegor - ta en aktiv roll i att utveckla såväl dig själv som det kollegium som du ingår i. Du förväntas ha ett brinnande engagemang för barns lärande och trygghet. Tjänsten innebär även mentorskap. Tjänstens varaktighet är en uppskattning.
2022-01-14 2022-02-28
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare och studiehandledare i ryska
Modersmålsundervisning och studiehandledning i ryska från årskurs 1 till och med årskurs 9. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på några av Sigtuna kommuns och Knivsta kommuns skolenheter. Tjänsten är förlagd på två dagar i veckan.
2022-01-13 2022-01-26
Sigtuna kommun, MatEnheten Köksbiträde
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår salladsberedning, vara behjälplig i det varma köket, diska, varuplock, servering i buffé och städning. Elektronisk beställning av varor och registrering av matsvinn är också arbetsuppgifter som är en del av din vardag.
2022-01-12 2022-01-26
Sigtuna kommun, Ärlinghem Undersköterska Äldreomsorgen
Som omvårdnadspersonal ger du omvårdnad, social omsorg och livskvalitet med utgångspunkt från varje brukares behov och önskemål. Din roll är att skapa en meningsfull och behaglig tillvaro för våra äldre. Du ingår i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop. Teamet ska tillsammans skapa och bibehålla goda relationer med brukarna, närstående och uppdragsgivare. Genom ditt arbete deltar du i verksamhetens kvalitetsarbete. För att skapa en trygg tillvaro är kommunikation, helhetssyn, självbestämmande, konti...
2022-01-10 2022-01-24
Sigtuna kommun, Infrastrukturenheten Vatten- och miljöplanerare
Vatten- och miljöplaneraren har ett övergripande ansvar för kommunens strategiska vattenvårdsarbete och driver självständigt eller med stöd av projektledare vattenvårdsprojekt av olika karaktär, från planering till genomförande för att uppnå god vattenstatus. Som vatten- och miljöplanerare arbetar du med vatten- och miljöfrågor i stadsbyggnadsprocessen från planprogram till och med genomförande. Du säkerställer att utredningar som krävs blir genomförda och granskar tillhörande rapporter. Ditt nära samarbete bland annat kommunekologen och VA-b...
2022-01-05 2022-01-30
Sigtuna kommun, Skepptuna skola Vikarie klasslärare åk3
I dina arbetsuppgifter ingår: • Planering, undervisning och efterarbete för åk3 • Genomförande samt analysarbete av de nationella proven • Sätta omdömen • Vara en del av skolans arbetslag samt samverka tillsammans med fritidshemmet • Föräldrakontakter
2022-01-05 2022-02-04
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Nämndsekreterare/Handläggare med särskilt uppdrag för statsbidrag
Myndighetsenheten inom barn - och ungdomsförvaltningen söker nu en nämnsekreterare/handläggare med särskilt uppdrag inom statsbidrag. Tjänsten innebär två olika uppdrag, dels som nämndsekreterare och dels handläggare med särskilt uppdrag för statsbidrag. Vi erbjuder en utvecklande och utmanande tjänst där du i egenskap av nämndsekreterare får insyn i nämndens arbete och den demokratiska processen. Som nämndsekreterare kommer du att bereda ärenden inför barn- och ungdomsnämndens sammanträden. Vidare koordinerar du ärenden inför utskick, skrive...
2022-01-04 2022-01-25
Kriminalvården, Anstalten Storboda Kock till anstalten Storboda
Som kock på anstalten lagar du mat i storkök till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Rollen innebär att du kommer att arbeta med planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2022-01-03 2022-01-24
Sigtuna kommun Redovisningsstrateg
Redovisningsenheten ansvarar för upprättandet av koncernens årsbokslut som en del i kommunens årsredovisning. I den nyinrättade rollen som redovisningsstrateg på redovisningsenheten kommer du ansvara för att, tillsammans med dina kollegor, planera och genomföra bokslutsarbetet, både för kommunen och kommunkoncernen samt upprätta tertialbokslut och årsbokslut. Du kommer att ha ett tätt samarbete med befintliga redovisningsekonomer och controllers. Vidare kommer du ha ett samordningsansvar för att räkenskapsrapporteringen till SCB genomförs. Du...
2021-12-23 2022-01-24
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Omsorgen för funktionsnedsatta Gruppbostad LSS söker timvikarier.
Omsorgen för funktionsnedsatta Gruppbostad LSS söker dig som vill arbeta som timvikarie under ordinarie personals frånvaro. Du ska kunna hoppa in och arbeta med kort varsel och vid planerad frånvaro. Vi vill också att du kan arbeta under sommarmånaderna juni, juli och augusti på schema. Arbetstiderna är förlagda på dag och kvällstid samt sovande jour och vaken natt.
2021-12-22 2022-01-30
Sigtuna kommun, Hemskogen Undersköterskor till Hemskogen
Arbetet innebär att du aktivt deltar i det dagliga omvårdnadsarbetet samt ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån brukarens behov, resurser och möjligheter. Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Du ska arbeta kvalitetshöjande i vård och omsorgsinsatser för personer med kognitivsvikt samt utveckla och säkerställa arbetet med BPSD på arbetsplatsen. D...
2021-12-17 2022-01-31
Sigtuna kommun, Kontaktcenter Kommunvägledare till Sigtuna Kommun Kontaktcenter
För att passa in hos oss behöver du vara flexibel, tycka om att ha kundkontakt via telefon, mail, sociala medier och vid personliga möten. Självklart räknar vi med att du har fingertoppskänsla för service och bemötande mot såväl kunder som kollegor. Du har erfarenhet av att möta människor i även svåra situationer och kan hantera det på ett lugnt och professionellt sätt. Arbetsuppgifterna inkluderar allt ifrån ärendehantering och administration till beslut i vissa ärenden. Arbetsområdena spänner över hela kommunens verksamhet. Det är också vikt...
2021-12-14 2022-01-31
Sigtuna kommun, Freja, Rolsta, Utegrupper, Återbruket, Hällsbo, Timvikarier till Daglig verksamhet LSS.
På daglig verksamhet arbetar du nära brukarna och stödjer dem i deras sysselsättning utifrån verksamheternas respektive syfte. Som timvikarie möter du människor som har olika förutsättningar utifrån intresse, ålder och funktionsvariationer. Sigtuna kommuns dagliga verksamhet har enheter med skiftande inriktning som exempelvis autism, omfattande omvårdnads behov och sinnesstimulering samt arbetsinriktade verksamheter med fokus på service och café. Du sätter brukarens behov i centrum och möjliggör dennes rätt till självbestämmande, själv...
2021-12-01 2022-01-30