Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Trygghetsenheten Säkerhetssamordnare inriktning kris och kontinuitet
Vill du ansvara för samordning av krisberedskap och kontinuitetsarbete i en expansiv kommun? Här ligger Sveriges största flygplats Arlanda och det är inte ovanligt att det hålls internationella sammankomster i kommunen. Vi söker därför dig som är en fena på samordning och har erfarenhet av arbete med kris och kontinuitet! Som säkerhetssamordnare ansvarar du för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Rollen innehåller både strategiskt och operativt arbete. Du har många kontaktytor, både intern och extern samverkan och du arbeta...
2023-03-17 2023-04-16
Sigtuna kommun, Teknik och Natur Säsongsarbete inom parkskötsel
Vi söker dig som under kortare eller längre tid vill jobba med drift och underhåll inom parkskötsel under sommarhalvåret. Arbetsuppgifterna varierar, det kan vara att rensa rabatter, klippa gräs, städa, köra maskin eller utföra andra typer av underhåll.
2023-03-17 2023-04-10
Sigtuna kommun, Sysselsättning, boendestöd, avlösarservice, ledsagning, fam.stöd Sommarvikarier inom Socialpsykiatri
Vi söker nu sommar- och timvikarier till socialpsykiatrins verksamhetsområde. Att arbeta som timvikarie innebär att arbeta under ordinarie personals frånvaro. Arbetstiden är schemalagd dag och kväll och du ska kunna jobba under sommarperioden juni-augusti. Boendestöd Inom socialpsykiatrin möter du människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet som får insatser från boendestöd i ordinärt boende. Brukarna får stöd med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter m...
2023-03-17 2023-04-30
Sigtuna kommun, Utredningsenheten Socialsekreterare till utredningsenhet barn och ungdom
Som socialsekreterare i Sigtuna kommun får du jobba med en stor bredd av ärenden som gör att du både utmanas och utvecklas. Vi vet att socialsekreterare ofta har en tuff och utsatt position och därför jobbar vi hårt med att tillsammans förbättra arbetsmiljön på vår förvaltning. Till stöd i ditt arbete har du tillgängliga och närvarande chefer samt ett glatt gäng kollegor. Vi värnar om varandra och ställer upp för varandra. Vi har relevanta och välfungerande verktyg, centrala stödfunktioner (senior socialsekreterare, placeringssekreterare och p...
2023-03-16 2023-04-09
Sigtuna kommun, Aspbacken och Märstadal förskolor Pedagogista till Aspbacken och Märstadals förskolor
Vi söker dig som vill anta rollen som vår pedagogista och utmana oss i projekterande arbetssätt. Tillsammans med rektor planerar du förskolans utvecklingsarbete och du leder pedagogiska processer i olika forum inom enheten. Du kommer att delta i arbetslagens reflektioner och utmana pedagogerna i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du kommer att ingå i enhetens ledningsorganisation och tillsammans med rektor och specialpedagog vara ett nära stöd i organisations- och utvecklingsfrågor. Pedagogistorna i Sigtuna kommun träffas regelbundet i ett n...
2023-03-15 2023-04-16
Sigtuna kommun, Skepptuna skola Erfaren och trygg lärare
För att varje elev ska nå så långt som möjligt söker vi efter en erfaren och yrkesskicklig lärare med ett stort engagemang för eleven. På Skepptuna skola sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas - både kunskapsmässigt och socialt. På Skepptuna skola har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslaget. Öppenheten mellan pedagogerna på skola och fritids är stor och vi har ett gemensamt ansv...
2023-03-15 2023-03-29
Sigtuna kommun, Brage, Delfinen, Ymer förskolor Vikarier till förskola
Nu söker vi dig som vill arbeta som vikarie inom förskoleområdet som består av förskolorna Brage, Ymer och Delfinen. Som vikarie deltar du och är aktiv i den planerade undervisningen och utbildningen i dialog med ordinarie pedagog. En viktig del i ditt uppdrag är att du är aktiv tillsammans med barnen. Verksamheten har aktiviteter både inomhus och utomhus oavsett väder. Arbetstider kan variera mellan 06.30-18.30
2023-03-13 2023-03-27
Sigtuna kommun, Kommunikationsenheten Kommunikatör
Nu söker vi dig som vill arbeta brett med kommunikation, med allt från att ge organisationen stöd i olika kommunikativa utmaningar till att producera innehåll till olika kanaler och planera kommunikationsprojekt. Här får du en möjlighet att både stödja, koordinera och utveckla kommunikationsarbetet. Du hanterar både intern och extern kommunikation på ett obehindrat sätt och du rör dig fritt mellan olika kommunikationskanaler. Du är duktig på att ta fram innehåll och känner dig trygg i olika produktioner, oavsett om det gäller film, sociala med...
2023-03-08 2023-03-22
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen NO/Teknik lärare till åk 7-9
Som lärare i åk 7-9 i teknik och NO-ämnen ingår sedvanliga läraruppgifter som att planera och genomföra lektioner. Du deltar i lärarmöten och arbetslagsmöten. Ansvarar för kontakt med vårdnadshavare, dokumentering och bedömning. Mentorskap för en grupp elever i år 7-9 ingår.
2023-03-07 2023-03-22
Sigtuna kommun, Regnbågens skola Lärare mot fritidshem till grundsärskolan i Sigtuna kommun
Regnbågens skola söker nu dig som är genuint intresserad av att göra positiv skillnad för barn och elever med olika typer av utmaningar så att de får en god start i livet. Som pedagog i fritidshemmet ska du erbjuda våra elever ett varierat arbetssätt, olika uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. Du kommer att ansvara för fritidshemmets undervisning och utveckling. Det innebär bland annat att planera den dagliga verksamheten, arbeta med systematiskt kvalitetsarbete såsom dokumentation, reflektion, utvärdering av utbild...
2023-03-07 2023-04-07
Sigtuna kommun, HSO Legitimerad Sjuksköterska
Äldreomsorgen i Sigtuna kommun befinner sig i en positiv utvecklingsfas och som en del i vår resa mot en välfärd i framkant har vi utökat personaltätheten, vill du vara med på vår resa som sjuksköterska på ett av våra äldreboenden för att ge våra boende god livskvalitet hela livet? Som sjuksköterska på kommunens särskilda boenden för äldre leder du hälso- och sjukvårdsinsatserna samt omvårdnadsarbetet tillsammans med dina kollegor i hälso- och sjukvårdsorganisationen som består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
2023-03-06 2023-04-02
Sigtuna kommun, HSO Legitimerad Arbetsterapeut
Äldreomsorgen i Sigtuna kommun befinner sig i en positiv utvecklingsfas och som en del i vår resa mot en välfärd i framkant har vi utökat vår rehabgrupp. Vill du vara med på vår resa som arbetsterapeut på ett av våra äldreboende? Som arbetsterapeut ansvarar du självständigt för arbetsterapeutinsatser inom äldreomsorgen. Du arbetar med hela personen och dennes fysiska och kognitiva förmågor. I dina arbetsuppgifter ingår att: - göra funktions- och aktivitetsbedömningar och arbete med träning i aktivitet - prova ut och förskriva hjälpmedel - in...
2023-03-03 2023-03-26
Sigtuna kommun, HSO Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast
Äldreomsorgen i Sigtuna kommun befinner sig i en positiv utvecklingsfas och som en del i vår resa mot en välfärd i framkant utökar vi nu vår rehabgrupp. Vill du vara med på vår resa som fysioterapeut på ett av våra äldreboenden? Du blir en av fem fysioterapeuter i kommunen där du är patientansvarig på ett av våra boenden. Huvudsakligen kommer du att utföra bedömning, behandling och träning av funktionsnedsättning i vardagsaktiviteter. En viktig del i arbetet är att ha förmåga att handleda och delegera rehabiliteringsinsatser till övriga i tea...
2023-03-03 2023-03-26
Sigtuna kommun, Biblioteksenheten Bibliotekschef
Biblioteksverksamheten i Sigtuna kommun är en framgångsrik verksamhet som står inför många spännande och utvecklande projekt. Nu söker vi dig som vill förvalta och utveckla biblioteksverksamheten tillsammans med invånare, medarbetare, politiker och ledning. Vad sägs om att vara med i framtagandet av ett nytt bibliotek? I det kommande kultur- och aktivitetscentret i Valsta planeras nytt bibliotek och som bibliotekschef blir du ett mycket viktigt nav i arbetet. I rollen som bibliotekschef ingår budget-, verksamhets- och personalansvar för ca 2...
2023-03-02 2023-03-26
Sigtuna kommun, Teknik och Natur Arbetsledare leksäkerhet och miljö
Som arbetsledare inom leksäkerhet och miljö har du det löpande ansvaret för verksamheten. Du planerar, leder, samordnar och övervakar det dagliga arbetet. I tjänsten ingår också deltagande i planering av nya driftsprojekt, kontakt med underentreprenörer, framtagande av kostnadsunderlag till projekt m.m. Tillsammans med enhetschefen kommer du också att delta i förekommande utrednings-, planerings- och effektiviseringsarbete på avdelningen samt bistå vid budgetarbete.
2023-02-24 2023-03-24
Sigtuna kommun, Kanslienheten Kommunjurist till Sigtuna kommun
Är du jurist med bakgrund inom offentlig förvaltning? Har du kunskap om, och ännu hellre erfarenhet av arbete med dataskyddsfrågor och GDPR? Då har vi jobbet för dig! Som kommunjurist i Sigtuna kommun har du en viktig funktion när det gäller att bidra till rättssäkra beslut för att vi ska kunna leverera tjänster av högsta kvalitet till våra invånare. I din roll ingår att vara Sigtuna kommuns dataskyddsombud vilket utgör ca 30 procent av din tjänst. Tillsammans med din kollega som också är kommunjurist är ditt uppdrag att ge rådgivning i jurid...
2023-02-24 2023-03-20
Sigtuna kommun Skolbibliotekarie
Som skolbibliotekarie har du till uppgift att kreativt och systematiskt tillgängliggöra skolbiblioteket för elever och personal. Du har också i uppdrag att i samverkan med pedagoger skapa en klassrumsnära verksamhet för att stimulera läsutveckling och språklig förmåga samt bygga elevernas medie- och informationskunnighet. Du har ett särskilt ansvar för att tillsammans med skolledning och personal stärka skolans läskultur och främja elevernas läsmotivation.
2023-02-23 2023-03-28
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan Förstelärare/lärare till åk 4-6
Som lärare i åk 4-6 ingår sedvanliga läraruppgifter som att planera och genomföra lektioner. Du deltar i lärarmöten och arbetslagsmöten. Ansvarar för kontakt med vårdnadshavare, dokumentering och bedömning. Som förstelärare kommer du tillsammans med ytterligare en förstelärare och utvecklingsledare vara drivande i pedagogiska utvecklingsfrågor och vara en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet. Uppdraget som förstelärare är formbart och här ges du möjlighet att forma uppdraget utifrån din erfarenhet och spetskompetens.
2023-02-20 2023-04-16
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan Skolkurator till Tingvallaskolan
Som skolkurator kommer du att vara en del av skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolsköterska, speciallärare, rektor och biträdande rektor, socialpedagog och skolpsykolog. Du kommer att arbeta förebyggande och främjande genom att vara aktiv under elevernas skoldag. Det förekommer också inslag av åtgärdande insatser men vi verkar för att arbeta främjande för elevernas trygghet och måluppfyllelse. Som skolkurator är du skolans sakkunniga i sociallagstiftning och i studiesociala frågor och samverkar med andra instanser exempelv...
2023-02-17 2023-04-16
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan Lärare i idrott och hälsa
Vi utökar nu vårt team kring undervisningen i idrott och hälsa och söker dig som vill anta rollen som lärare i idrott och hälsa hos oss på Tingvallaskolan. I rollen kommer du, tillsammans med nuvarande idrottslärare, ansvara för undervisningen i idrott och hälsa i alla årskurser men inte undervisa i alla. Eftersom vår skola är under uppbyggnad finns goda möjligheter till att vara med och påverka upplägget kring idrottsundervisningen och hur vi ska utveckla vår undervisning i ämnet framåt. I dina arbetsuppgifter ingår sedvanliga läraruppgifter...
2023-02-17 2023-04-16
Sigtuna kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till äldre- och omsorgsförvaltningen
Sigtuna kommun erbjuder bland annat vård och omsorg till i kommunens boenden, omsorg för funktionsnedsatta och personlig assistans. Vi söker nu efter dig som vill arbeta som sommarvikarie på särskilda boenden, gruppbostäder, som personlig assistent eller daglig verksamhet inom äldre- och omsorgsförvaltningen. Våra arbetsplatser finns i Sigtuna och Märsta. Stödassistent på gruppbostad/servicebostad Du arbetar både i brukarnas egna lägenheter och i de gemensamma utrymmena. Arbetet bedrivs med bemanning dygnet runt. Brukarna på våra gruppbostäd...
2023-02-10 2023-03-31