Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Ekonomi Controller
Controllerenheten inom kommunledningskontorets ekonomiavdelning ansvarar för kvalificerat ekonomi- och controllerstöd till förvaltningarna och utvecklar i samverkan med funktionen för analys och kvalitet den övergripande styrningen och samordningen av kommunens budget- och uppföljningsprocesser. Controllerenheten är kommunens specialistfunktion för ekonomiska analyser. Vi söker nu en controller som dels ska stödja ledningen hos förvaltningar och kontor med att planera och följa upp verksamheten samt stödja centrala ekonomifunktionen . I arbe...
2021-04-09 2021-05-03
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Elevcoach sökes till Arlandagymnasiet
Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla kan lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas och stärka sin självkänsla. Fokus ligger på lösningar och möjligheter och därmed hitta elevens drivkrafter. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Att motivera, stötta och hjälpa elever både socialt och i deras studiegång. • Att vara en förebild för eleverna, samt kunna hantera akuta problemsituationer och utreda konflikter. • Att samtala och etablera relationer. • Öka närvaron g...
2021-04-08 2021-05-07
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare
Vår insatsgrupp ligger under familjehemsenheten och består av fyra socialsekreterare, en biträdande enhetschef samt en enhetschef. Vi har ett nära samarbete med utredningsenheten barn och unga samt med kommunens interna öppenvård, men även med externa samverkanspartners som polis och regionen. Som socialsekreterare i insatsgruppen arbetar du med att följa upp beviljade insatser enligt SoL och LVU för barn och unga mellan 0-20 år. Du gör uppföljningar, skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, inleder utredning, arbetar stödjande med barnens nätve...
2021-04-08 2021-04-21
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Gymnasielärare i ekonomiska ämnen
Då vi fortsätter att fylla våra utbildningar inom ekonomi så ser vi ett behov utav lärare inom Ekonomi-och juridikämnen. Du kommer att undervisa våra härliga ekonomielever i deras fördjupningskurser men också övriga elever på skolan i deras individuella val. Du kommer att tillhöra ett programlag där du har till ditt stöd en mycket väl fungerande och trevlig lärargrupp. En introduktionsdag/uppstartsvecka kommer att hållas i augusti. Undervisning, omdömesskrivning, elevsamtal samt betygssättning är de primära arbetsuppgifterna men det tillkommer...
2021-04-07 2021-05-05
Sigtuna kommun, S:t Olofs skola Lärare i slöjd årskurs 7-9
Vi söker dig som är legitimerad lärare i slöjd för årskurs 7-9. Du kommer att undervisa i år 7-9 samt ha mentorskap. Du undervisar i första hand i textilslöjd. Du ingår i ett arbetslag där du samverkar med skolledning och kollegor för att nå verksamhetens mål. Du ingår även i ämneslag där du ges möjlighet att samplanera, sambedöma och utvecklas pedagogiskt tillsammans med kollegor i ett kollegialt lärande. Du är med och utvecklar skolans undervisning i ämnena. Du är engagerad i elevernas lärande och mående och det demokratiuppdrag som skola...
2021-04-07 2021-04-23
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjehemssekreterare
Nu satsar vi stort på familjehemsvården i Sigtuna kommun. Vi utökar antalet familjehemssekreterare på enheten med målsättning att rekrytera egna familjehem och att erbjuda våra familjehem det bästa av tillgänglighet, utbildning och handledning. Vi söker två familjehemssekreterare med tidigare erfarenhet som vill vara med på vår utvecklingsresa. Du kommer att få tillgång till erfarna kollegor och nära arbetsledning. I ditt arbete kommer du att arbeta nära tillsammans med barnets socialsekreterare för att följa upp att det placerade barnet får ...
2021-04-07 2021-04-21
Sigtuna kommun, Komvux Sommarvikarie till Arlanda Komvux
Hos Arlanda Komvux råder mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi tror på alla människors förmåga att lyckas, att olikhet är en tillgång, att alla elever har rätt att utvecklas i sitt lärande, och att lärande och social förmåga utvecklas i samspel med andra. Hos oss blir du en del av ett öppet klimat med snabb kommunikation och en arbetsgrupp med en vilja att hjälpa varandra. Utifrån elevfokus finns möjlighet till balans mellan planeringsarbete och undervisning samt förtroende från en supportande ledning. I arbetslaget stärks vi ...
2021-04-07 2021-05-30
Sigtuna kommun, SFI SFI lärare till Arlanda Komvux
Hos Arlanda Komvux råder mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi tror på alla människors förmåga att lyckas, att olikhet är en tillgång, att alla elever har rätt att utvecklas i sitt lärande, och att lärande och social förmåga utvecklas i samspel med andra. Hos oss blir du en del av ett öppet klimat med snabb kommunikation och en arbetsgrupp med en vilja att hjälpa varandra. Utifrån elevfokus finns möjlighet till balans mellan planeringsarbete och undervisning samt förtroende från en supportande ledning. I arbetslaget stärks vi ...
2021-04-07 2021-05-30
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Specialpedagog sökes till Arlandagymnasiet
Vill du arbeta i en kommun med elevfokus där du ges möjlighet att påverka? Nu söker vi en specialpedagog till Arlandagymnasiet. Hos oss blir du en del av den samlade Elevhälsan med ett positivt utvecklingsklimat som genomsyrar hela skolan. Tillsammans arbetar vi för att skapa en skola med levande strukturer som ger en tydlighet med kända ramar och anpassas efter våra elevers och klassers unika förutsättningar. Vi tror på alla människors förmåga att lyckas, att olikhet är en tillgång, att alla elever har rätt att utvecklas i sitt lärande, och at...
2021-04-06 2021-04-30
Sigtuna kommun, Agy 3 Matematiklärare till Arlandagymnasiet
Arlandagymnasiet expanderar och fortsätter att göra skillnad i unga människors liv. Vi ökar våra resultat på genomströmning, elevantal samt måluppfyllelse genom ett strukturerat arbete och medveten strategi där eleven alltid är i fokus. Vår enhet präglas av samarbete, engagemang och trivsel. Hos oss stannar man. Vår gemensamma målsättning är att alla elever ska nå sina utbildningsmål, få goda branschkontakter och bli anställningsbara. Vi söker nu två lärare i matematik respektive matematik/fysik som sätter eleverna och deras lärande i första r...
2021-04-01 2021-04-21
Sigtuna kommun, Agy 3 Heltidsmentorer med spetskompetens till Arlandagymnasiet
Arlandagymnasiet expanderar och fortsätter att göra skillnad i unga människors liv. Vi ökar våra resultat på genomströmning, elevantal samt måluppfyllelse genom ett strukturerat arbete och medveten strategi där eleven alltid är i fokus. Vår enhet präglas av samarbete, engagemang och trivsel. Hos oss stannar man. Vår gemensamma målsättning är att alla elever ska nå sina utbildningsmål, få goda branschkontakter och bli anställningsbara. Vi söker nu heltidsmentorer med spetskompetens inom matematik/fysik samt i språkutveckling, som sätter elever...
2021-04-01 2021-04-21
Sigtuna kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Sigtuna kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation
Som sjuksköterska i Sigtuna kommun så kommer du att jobba på ett av våra fyra särskilda boenden. Alla ligger nära natursköna områden, som du når via pendeltågsstationen Märsta. Oavsett vilket boende du jobbar på så är du en del av en stark kollegial gemenskap som sträcker sig över både roller och boenden. Vi stöttar varandra inom arbetslaget, fördelar arbetsbelastningen och samarbetar för att göra situationen så bra som möjligt för brukarna och för varandra. Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett riktigt...
2021-04-01 2021-04-19
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Samordnare
Som samordnare inom Barn och Ungdomsenheten har du ett delat personalansvar med enhetschef, för 10 medarbetare. Budget- och övergripande personalansvar ingår inte i rollen och som samordnare håller du inte heller i medarbetarsamtal och lönesamtal. Du har ansvar för att leda och fördela arbetet i gruppen, följa upp och ansvara för att handläggningsprocesserna följs, utveckla samverkan och samarbetet med andra enheter både inom förvaltningen och inom kommunen. Ett stort fokus ska läggas på att säkerställa att ärendeprocesser enligt SoL och LVU h...
2021-03-30 2021-04-12
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Skolkurator
Elevhälsan verkar för att alla barn ska mötas i en förskola och skola som främjar hälsa, lärande och trygghet. Vi samverkar med föräldrar och skolans personal för att skapa goda förutsättningar för dig som elev när du är i behov av stöd. Elevhälsan kan ge råd och stöd i: - Medicinska frågor - Pedagogiska frågor - Psykologiska frågor - Sociala frågor - Tal- och språkpedagogiska frågor Du tillhör centrala elevhälsan och verkar tvärprofessionellt med psykologer, skolsköterskor, skolläkare, specialpedagoger. Placering på skola. Regelbundna yrkestr...
2021-03-30 2021-04-25
Sigtuna kommun Biträdande rektor med framtida rektorsuppdrag
Är du den ledare som får organisationen att känna engagemang och får alla att dra åt samma håll? Då kan du vara den biträdande rektor vi söker! Vi söker en erfaren och resultatinriktad skolledare som brinner för relationsbyggande, kvalitet och skolutveckling. Du ska vara skicklig på att bygga goda relationer med skolans personal, elever och vårdnadshavare. Att du kan leda och inspirera genom att involvera medarbetare är centralt i ditt uppdrag för att främja god arbetsmiljö på skolan. Självklart har du budget, styrdokument och läroplan i fokus...
2021-03-30 2021-04-26
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Vikariat sve/sva lärare på Arlandagymnasiets högskoleförberedande program
En av våra lärare ska under kommande läsår vara föräldraledig och vi letar nu efter en ersättare. Kanske är detta jobbet för dig som blir nyutexaminerad under våren? Ett första kliv in i arbetslivet... Vi söker därför en lärare i svenska och svenska som andraspråk som kan engagera eleverna och sätter dem och deras lärande i centrum. På Arlandagymnasiet sätter eleverna egna betygsmål för kurserna och får återkoppling av sina lärare i förhållande till dem. Vi genomför digitala kursutvärderingar och utvecklar undervisningen tillsammans med elevern...
2021-03-29 2021-04-30
Sigtuna kommun, Kulturverksamheten Samordnare nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde
Du samarbetar med förvaltningarna och kommunens olika verksamheter omkring frågor som berör finskt förvaltningsområde. Barns rätt till utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket har hög prioritet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: - Utveckla ett nära samarbete med kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter för att främja den kulturella identiteten och den finska minoritetens rättigheter inom scenkonst, barnkultur, bibliotek, kulturskola, museum och med föreningslivet i kommunen. - Utveckla arbetet med ...
2021-03-29 2021-04-19
Sigtuna kommun, Hemskogen Undersköterska sökes till Hemskogen
• Bedriva vård och omsorgsarbete enligt rutiner och genomförandeplan • Övriga uppgifter som ingår i den dagliga driften inom verksamheten, såsom tvätt, städ, köksarbete • Social dokumentation och SBAR enligt gällande lagar och digitala system • Stödja och motivera våra äldre och skapa trygghet. • Hjälp och stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelse
2021-03-26 2021-04-22
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Vikariat - Finska som nationellt minoritetsspråk
Modersmålsundervisning i finska som förstaspråk och finska som andraspråk i årskurs 1 till och med årskurs 9. I tjänsten kan även undervisning på Arlandagymnasiet förekomma. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på flera av Sigtuna kommuns skolenheter.
2021-03-26 2021-04-25
Sigtuna kommun, Mark och Exploatering Projektledare exploatering
Mark- och exploateringsenheten söker dig som har en fastighetsrättslig/fastighetsekonomisk utbildning samt några års erfarenhet av projektledning eller exploatering, där du med dina kvalifikationer och erfarenheter kan bidra till enhetens utveckling och få ansvaret för intressanta projekt av olika karaktär. I rollen som projektledare lägger du stort fokus på gestaltning, kvaliteter lika väl som tidshållning och ekonomi. Du kan utöver projektledarrollen komma att hantera markfrågor, köp och försäljningar, exploaterings-, genomförande- och markan...
2021-03-24 2021-04-28
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Sök sommarjobb hos oss Omsorgen för funktionsnedsatta !!
Omsorgen för funktionsnedsättning söker sommarvikarier för timanställning. Du ska kunna arbeta under alla sommarmånaderna Juni Juli och Augusti För att arbeta som sommarvikarie inom Omsorgen för funktionsnedsatta vill vi helst att du har Omvårdnadsutbildning eller Barnskötarutbildning, kanske att du har en pågående utbildning eller erfarenhet av liknande arbete. Goda kunskaper i det svenska språket i både tal samt skrift är ett krav. I verksamheten förekommer arbetstekniska hjälpmedel och du ska ha mycket god datorvana. Körkort Du är...
2021-03-18 2021-04-30
Sigtuna kommun, Grundsärskolan Fritidspedagog/ lärare mot fritidshem
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta i grundsärskolan. I uppdraget som fritidspedagog/lärare mot fritidshem ingår att driva och utveckla fritidsverksamheten på grundsärskolan. Som fritidspedagog följer du eleverna hela skoldagen, under skol- samt fritidstid. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare och assistenter. Tillsammans med en kollega kommer du ansvara, planera och leda assistenterna i den pedagogiska verksamheten på Grundsärskolans två fritidsavdelningar. I uppdraget ingår även att leda fritidsmöten, dokumentati...
2021-03-18 2021-04-30
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till utredningsenhet barn och ungdom.
Som socialsekreterare på Sigtuna kommun så får du jobba med en stor bredd av ärenden som gör att du både utmanas och utvecklas. Vi vet att socialsekreterare ofta har en tuff och utsatt position och därför jobbar vi hårt med att tillsammans förbättra arbetsmiljön på vår förvaltning. Till stöd i ditt arbete har du här inte bara relevanta och välfungerande verktyg, utan också centrala stödfunktioner som agerar bollplank, avlastar och säkerställer en hög kvalitet och trygghet i ärendehanteringen. Vår nämnd är kunnig och det är lätt att få igång dia...
2021-03-08 2021-04-30
Sigtuna kommun, Skepptuna skola Skepptuna söker arbetslagsledare för fritidshemmet
Du är verksamhetsledare för fritidshemmet där du är en del av den dagliga verksamheten på fritidshem och skola. Trä- & metallslöjdslärare eller idrott & hälsa (20%). Du planerar, undervisar och utvärderar undervisningen. Kollegialt samarbete sker löpande mellan fritids och skola.
2021-03-03 2021-04-30