Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i svenska och musik, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i åk 7-9 på Bokelundsskolan, i ämnena svenska och musik. I musikämnet siktar vi på att undervisa i halvklass i alla årskurserna, i svenskämnet undervisar man i helklass. I uppdraget ingår ett delat klassföreståndarskap med tillhörande ansvar vad gäller utvecklingssamtal och elevvård på Bokelundsskolan. Som lärare i Sölvesborgs kommun erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Tillsammans med dina kollegor i de två ämneslagen och i våra årskur...
2023-05-25 2023-06-01
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i matematik och NO-ämnena, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du undervisar i åk 7-9 i matematik och NO och tillhör samtidigt ett ämneslag med nio andra ma/NO-lärare. I ämneslaget samarbetar ni kring era gemensamma ämnen och med elevvård. I tjänsten ingår ett delat klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till ämneslagets hjälp finns stöd av specialpedagog. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Tillsammans med dina kollegor i ämneslaget och i våra årskurs-team plan...
2023-05-25 2023-06-01
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Fritidsledare
Nu söker vi en fritidsledare till Högtofta fritidshem! Fritidsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att skapa trygga och fungerande relationer mellan elever, planera, leda och vara aktivt deltagande i aktiviteter och arbeta med konflikthantering då det uppstår problem mellan barn. Arbetet sträcker sig under såväl skoltid som fritidshemstid. Högtofta skola har ett elevantal på drygt 90 elever från årskurs F till 6 och ligger vid Ryssbergets fot, i norra delen av Sölvesborgs kommun. Antalet inskrivna på fritidshemmet är ungefär 50 barn. H...
2023-05-22 2023-06-04
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem/resurspedagog
Vi söker dig som vill arbeta i ett team kring våra elever på Hörviks fritidshem och skola. Vi är en mindre enhet där vi har stora möjligheter till samverkan mellan verksamheterna förskola/fritidshem/grundskola (F-6) som finns på enheten. Utifrån läroplan och vår närhet till skog, hav och friluftsaktiviteter ansvarar du tillsammans med kollegorna för arbetet på fritidshemmet. Ni skapar tillsammans en meningsfull, kreativ och inspirerande fritidsverksamhet och ansvarar också för rastaktiviteter på skolan. Du förväntas vara delaktig och känna a...
2023-05-16 2023-05-30
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Socialsekreterare, Försörjning och integration samt Våld i nära relationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med förändringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv, som gillar omväxling och att arbeta i team där vi hjälps åt med att lösa arbetsuppgifterna. Vi möter individer som befinner sig i olika livssituationer och vårt huvuduppdrag är att motivera till förändring. Vi vill att du har ett intresse för avdelningens samtliga ansvarsområde d.v.s. att stödja personer i att bli självförsörjande under tiden som bedömning görs om rätten till ekonomiskt bistånd finns, ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd...
2023-05-12 2023-06-04
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Verksamhetschef gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
Utbildningsverksamheten i Sölvesborgs kommun står inför många spännande, framtida utmaningar i syfte att skapa en inspirerande gymnasieskola av högsta kvalitet. Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetsledning och utveckling av gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan i nära samarbete med rektorerna och barn- och utbildningsförvaltningens övriga ledningsorganisation. Du kommer ha det övergripande ansvaret med att stimulera och driva den pedagogiska utvecklingen samt uppföljningen av verksamheternas resultat och undervisningens ...
2023-05-05 2023-05-31
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Som socialsekreterare på den utlysta tjänsten handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det krävs att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners exempelvis skola, sjukvård, polis med flera. Som socialsekreterare har du även ansvar för att följa upp de insatser som beviljas efter att en utredning har genomförts. Du har stöd av 1:e socialsekreterare och avdelningschef. Möjlighet till kompetensutveckling f...
2023-04-24 2023-06-30
Miljöförbundet Blekinge Väst Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning mot miljöskyddstillsyn
Du kommer att arbeta i vår miljöskyddsavdelning med tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Arbetet innebär handläggning, inspektioner, rådgivning och beslutsfattande i ärenden. Som inspektör genomför du och utvecklar en tillsyn som ger önskad effekt så att lagstiftningens syfte uppnås. Du arbetar både självständigt och i grupp med dina kollegor. I rollen ingår även dagliga kontakter med privatpersoner, företag och kommunala förvaltningar som behöver information, vägledning och hjälp med att tolka relevant lagstiftning.
2023-03-14 2023-06-11
Miljöförbundet Blekinge Väst (org) Miljöinspektör med inriktning på enskilda avlopp
I arbetet som miljöinspektör med inriktning på enskilda avlopp arbetar du med information, rådgivning, tillsyn och tillståndsprövning inom området.
2023-03-03 2023-06-04
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker semestervikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen i Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommun söker semestervikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen samt socialpsykiatrin. Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, service och hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet innebär också att stödja, hjälpa och ge pedagogiskt stöd till brukare, samt arbeta tydliggörande och motiverande. Samtliga verksamheter genomsyras av individens behov i centrum. Som semestervikarie erbjuder vi dig introduktion och gör vårt bästa för att ta väl hand om dig! Behovet av semestervikarier är främst under vecka 25 - 32. Vi söker dig som v...
2022-12-22 2023-05-31