Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Förskollärare
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande, samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö tillsammans med kollegerna på avdelningen och förskolan. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på kartläggning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig kommunikativ och entusiasm...
2021-10-21 2021-11-08
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska sökes till vårt pigga gäng i Nattpatrullen
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Vi arbetar med förslagsschema, med årsarb...
2021-10-21 2021-11-04
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Leg. Sjuksköterska
Sölvesborgs kommun söker en engagerad sjuksköterska som kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team. Du kommer att vara anställd i Hälso- och sjukvårdsorganisationen där det arbetar flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom både särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård och funktionshinder. Vi lägger stort fokus kring samverkan med andra professioner kring den enskilde och dess närstående. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar aktivt med ständig kvalitetsförbättring, en öppenhet och ett intresse av att vilja utv...
2021-10-20 2021-11-30
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska som vill vara med och utveckla hemtjänsten i Sölvesborg
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Vi arbetar med förslagsschema, med årsarb...
2021-10-19 2021-10-26
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödpedagog/stödassistent till korttidsboende inom vht funktionshinder
Din uppgift blir att stärka/handleda barn och ungdomar under deras vistelse på vårt korttidsboende Björnlyckan. I dina arbetsuppgifter ingår att handleda barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar i deras dagliga aktiviteter. Arbetet planeras tillsammans med den enskilde efter önskemål, förutsättningar och speciella behov. Vi vistas mycket ute i naturen då vi arbetar med olika tema. Vi arbetar efter tydliggörande pedagogik. Genom sinnesstimulering, social gemenskap, skapande, data, musik erbjuds individen variation och möjligh...
2021-10-18 2021-11-01
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Personlig assistent
Personlig assistent sökes till en man i 40-årsåldern som bor i centrala Sölvesborg. Som personlig assistent är din uppgift att stärka brukarens möjligheter till att leva ett självständigt och tryggt liv. Att stödja, hjälpa och handleda personen i det dagliga livet med hjälp av rutiner. Stöd med vardagssituationerna, planering av olika aktiviteter och bidra till en stimulerande fritid. Tjänstgöring dagtid, natt, kväll och helger. Arbete innebär samarbete med sin kollega då man arbetar två personer under vissa tider på dygnet. Arbetstid efter ...
2021-10-14 2021-11-08
Region Blekinge Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrin, mottagningen i Sölvesborg/Olofström
Sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrins öppenvård såsom t.ex. samtal, kvalitetsregister och läkemedelshantering/läkemedelsdispensär.
2021-10-11 2021-10-31
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Slottsgårdens särskilda boende söker undersköterska
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. På denna enhet kommer du att arbeta med brukare som har behov av ett särskilt boende. Du arbetar med alla förkommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för personcentrerad vård och omsorg. På Slottsgården arbetar vi med IBIC, Socialt innehåll och ...
2021-10-08 2021-10-24
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Vi söker nu en socialsekreterare och kollega som har ett intresse av att jobba med förändringsarbete för en bred målgrupp. Du möter alla typer av individer som befinner sig i olika livssituationer och ditt uppdrag är att motivera till förändring och självförsörjning. Ditt uppdrag är tudelat och du ska stödja personen i att bli självförsörjande och att under tiden utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Vi strävar efter att alltid se till det som fungerar hos varje enskild individ och fokuserar på att alla ska få individuellt anpassat ...
2021-10-07 2021-10-24
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skolpsykolog
Vi söker en vikarierande skolpsykolog under ordinarie skolpsykologs sjukdom. Som skolpsykolog hos oss i Sölvesborgs kommun är du placerad på den Centrala Barn- och Elevhälsan. Inom elevhälsan i Sölvesborg arbetar 2 psykologer, 4 specialpedagoger, 1 logoped samt 1 metodutvecklare. Sölvesborgs kommun har under de senaste åren arbetat för att vända kommunens arbete mot att till största del arbeta främjande och förebyggande inom alla professioner. Under året kommer vi att arbeta mot att följa Pfisos modell för skolpsykologers dvs. att arbeta 51% ...
2021-10-06 2021-11-14
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Kvalitetsundersköterska - Särskilt boende
Vi söker nu kvalitetsundersköterska till Gerbogårdens särskilda boende i Sölvesborgs kommun. Som kvalitetsundersköterska är ditt uppdrag att säkerställa och utveckla kvaliteten i omsorgsarbetet för den enskilde brukaren. I äldreomsorgen i Sölvesborgs kommun utgår vi från den enskilde brukarens unika behov. Vi levererar god omvårdnad och service till våra brukare. Som medarbetare är du motiverad att upprätthålla och utveckla en verksamhet med hög kvalitet. I ditt uppdrag som kvalitetsundersköterska ska du vara med att driva utvecklingen av verk...
2021-10-04 2021-10-24
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Socialsekreterare
Vi på Barn och familj söker en utredande socialsekreterare då en kollega ska gå vidare till nya utmaningar. Vi är totalt 13 medarbetare inom avdelningen. Sju utredande socialsekreterare, en socialsekreterare i mottagningsenheten, en 1:e socialsekreterare, två barnsekreterare, två familjehemssekreterare. Som socialsekreterare på den utlysta tjänsten handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det krävs att du har lätt för att samarbeta inom förvaltninge...
2021-09-27 2021-10-31