Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock inom Måltidsservice Sölvesborgs kommun
I arbetet ingår det matlagning, dietkost, egenkontroll, beställningar, diskning liksom övriga vanliga uppgifter i ett storkök. På Slottsgården lagar man mat till särskilt boende, matdistribution och daglig verksamhet.
2022-10-05 2022-10-16
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Nu söker vi en Personalstrateg till Sölvesborgs kommun
Som Personalstrateg arbetar du med arbetsrätt, förhandling, lönebildning/villkor och omställning. Du medverkar i arbetet med tvister och kollektivavtalsförhandlingar samt för en samlad inriktning vad gäller tolkning, tillämpning av lagar, avtal och regler inom det arbetsrättsliga området. En viktig del är att stötta personalspecialister och chefer i komplexa personalärenden. Du arbetar konsultativt med kvalificerad rådgivning och vägledning till verksamheten samt deltar i utredningar. I rollen planerar och genomför du utbildningar samt deltar i...
2022-10-05 2022-10-23
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Omsorgspedagog
Som omsorgspedagog handleder du barn och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar i dagliga aktiviteter. Tillsammans med kollegor utformar du den pedagogiska verksamheten och aktiviteterna planeras tillsammans med den enskilde efter önskemål, speciella behov och förutsättningar. Du ska kunna identifiera behov av kunskap och utifrån det inhämta relevant och fördjupad fakta och information för verksamhetsområdet som sedan delges kollegor. Vid nyanställning ansvarar du för introduktion och handledning. Som omsorgspedagog ansvar du för ...
2022-10-04 2022-10-18
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska som vill vara med och utveckla hemtjänsten i Sölvesborg
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål.
2022-10-03 2022-10-23
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare SoL
Som biståndshandläggare arbetar du i första hand med att informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Vi arbetar med handläggning enligt modellen IBIC (Individens behov i centrum). Hos oss får du ett stort mått av teamkänsla och arbetsglädje, erfarna och kompetenta kollegor i arbetsgruppen, ett nära ledarskap och en samsyn kring vikten av att våra medborgare upplever en professionell handläggningsprocess och väl förmedlade beslut.
2022-09-30 2022-10-17
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i spanska, åk 6-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i spanska i åk 6-9 och jobba tillsammans med en nära kollega och i ämnesmässig närhet med ca fem kollegor, som hanterar språkundervisningen, i samma lag hanterar ni arbetsplatsfrågor, systematiskt kvalitetsarbete och elevvård. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en engagerande, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Hos oss har du mycket goda möjligheter ...
2022-09-29 2022-10-06
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Personlig assistent
Som personlig assistent är din uppgift att stärka brukarens möjligheter till att leva ett självständigt och tryggt liv. Att stödja, hjälpa och handleda personen i det dagliga livet med hjälp av rutiner. Stöd med vardagssituationerna, planering av olika aktiviteter och bidra till en stimulerande fritid. Du bör vara en fysiskt aktiv person. • Du ska kunna ge individuellt stöd och omvårdnad. Du ska utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. • Du ska stödja brukarens delaktighet på olika nivåer, in...
2022-09-26 2022-10-09
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Nämndsekreterare
Du kommer i huvudsak att arbeta som sekreterare i socialnämndens sociala utskott och nämnd. Vid behov kan du behöva stödja kollegors processer inom andra nämnder. I nämndsekreterarens arbetsroll ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom nämndprocessen som att kalla till och ordna det praktiska kring möten, föra protokoll, expediering och arkivering av beslut. Du hanterar allt från juridiska frågor till formalia före, vid och efter sammanträdena. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för planering, sammanställning och kvalitetsgranska underlag ...
2022-09-26 2022-10-10
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Som socialsekreterare på den utlysta tjänsten handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det krävs att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners exempelvis skola, sjukvård, polis med flera. Som socialsekreterare har du även ansvar för att följa upp de insatser som beviljas efter att en utredning har genomförts. Du har stöd av 1:e socialsekreterare och avdelningschef. Möjlighet till kompetensutveckling f...
2022-09-19 2022-11-06
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Mediepedagog
Vi vill att du ska arbeta med digitaliseringsprocesser inom biblioteksverksamheten. Du ska utveckla, planera, genomföra och utvärdera olika mediepedagogiska projekt för barn och ungdomar mellan 6-22 år. Du ska visa de möjligheter som finns att skapa berättelser med hjälp av digitala verktyg. Det kan exempelvis handla om workshops i digitalt berättande, handledning av ungdomar i olika kreativa uttryck, filmprojekt och andra publika evenemang. Projekten ska verka för att stärka barnens språk, till exempel genom att använda berättelser ur böcker.
2022-09-08 2022-10-10
Sölvesborgs kommun Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut inom Sölvesborgs kommun erbjuder vi dig ett varierande, engagerande och stimulerande arbete. Inom kommunen tillämpar vi rökfri arbetsplats och erbjuder friskvårdbidrag alternativt friskvårdtid. Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du till exempelvis behov av träning, kompenserande åtgärder som hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar och organiserar din...
2022-08-08 2022-11-08
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Metodutvecklare äldreomsorg
Som metodutvecklare medverkar du i och stöttar det pedagogiska omvårdnadsarbetet i samverkan med enhetschefer, medarbetargrupper samt med HSL- funktioner på enheterna. Du blir därmed stödfunktion till våra verksamhetsansvariga samtidigt som du arbetar konsultativt i verksamheten. I ditt uppdrag arbetar du med att behovsinventera, omvärldsbevaka, planera, handleda och utvärdera frågor som rör bland annat omvårdnadsmetoder och pedagogik. Du handleder bland annat medarbetarna i IBIC (Individens behov i centrum) och BPSD (Beteendemässiga och Psyki...
2022-07-22 2022-10-07
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till hemgångteamet
I din roll som arbetsterapeut i hemgångteamet sitter du organisatoriskt tillsammans med myndighetsenheten i den dagliga driften. Myndighetsenheten består av biståndshandläggare, avgiftshandläggare, äldrekurator samt hemgångsteamet. Du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Som arbetsterapeut i hemgångsteamet säkerställer du att erforderliga hjälpmedel finns tillgängliga för patienten vid hemgång. Möter upp patienten vid hemkomst, genomför funktionsbedö...
2022-04-26 2022-11-08