Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Specialpedagog/lärare åk 4-9
Som specialpedagog/speciallärare är du en del av vår elevhälsa som består av skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor. Du arbetar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Som sakkunnig gällande pedagogiska frågor ansvarar du för såväl utredningsarbete som handledning av personal. Även undervisning av elever enskilt eller i grupp kan förekomma. Du planerar och genomför ditt arbete i nära samarbete med övriga aktörer interna såväl som externa.
2023-02-02 2023-02-12
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt
I din roll som planarkitekt inom Strategiska avdelningen kommer du, tillsammans med två andra planarkitekter, i huvudsak ansvara för att självständigt ta fram och handlägga detaljplaner i allt från idé till antagande. Du kommer att arbeta med såväl kommunala detaljplaner som handläggning av privata planuppdrag med stöd av konsulter. Att driva och utveckla digitaliseringen av äldre detaljplaner ingår i arbetsuppgifterna. I Sölvesborg är en stor utmaning att kunna förena en hållbar samhällsutveckling med god planberedskap för fortsatt befolkning...
2023-02-01 2023-02-22
Sölvesborg Energi Arbetschef med inriktning på VA-ledningsnät
Som arbetschef med personalansvar för anläggare med inriktning mot vatten och avlopp hos Sölvesborg Energi är du en viktig nyckelspelare i bolaget. Arbetschefens team har en central roll i arbetet med såväl drift och underhåll som utbyggnad av ledningsnätet. Tillsammans med andra arbetschefer leder du i den här rollen ett team bestående av anläggare inom främst VA, men även fjärrvärme och gatunät. På Sölvesborg Energi är lagandan och trivseln bland kollegorna stor, och hos oss är det en självklarhet att använda moderna maskiner, nya verktyg oc...
2023-02-01 2023-02-24
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kurator inom arbete- och välfärdsförvaltningen
Erbjuda samtalsstöd till den enskilda för att undanröja hinder för den dennes utveckling. Praktiskt stöd för enskilda individer i kontakter med andra myndigheter och vid behov samverkan i syfte att stärka dennes förutsättningar. Som kurator har du en motiverande roll i mötet med individer och personal. Du har förmåga att se hela individens livssituation och antar ett konsultativt förhållningssätt för att stödja individens egen förmåga att strukturera och undanröja hinder för fortsatt utveckling ur ett socialt perspektiv. Du förväntas arbeta...
2023-01-30 2023-02-12
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Park till Sölvesborgs kommun
Som Enhetschef Park ansvarar du för att leda och planera arbetet för parkenheten som, beroende av säsong, består av 10-15 kunniga och engagerade medarbetare. Tillsammans sköter ni den offentliga utemiljön såsom grönytor, lekplatser, torg, tätortsnära skog, gång- och cykelvägar mm. I rollen ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Parkenheten tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen och du rapporterar till Gata/Park-chefen.
2023-01-27 2023-02-20
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödpedagog
Som stödpedagog har du pedagogiskt ansvar. Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö utifrån varje persons enskilda behov. Arbetet innefattar stöd vid kontakter med daglig verksamhet, familj, vänner samt att uppmuntra till och stödja i fritidsaktiviteter. Arbetsuppgifter kan vara omsorg, ADL och delegerade uppgifter från legitimerad personal. Du samarbetar med arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska och ansvarar för utförande och uppföljning av hjälpmedel med mera. Utförande av social- och H...
2023-01-26 2023-02-09
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad Sjukgymnast/Fysioterapeut
Sjukgymnastens/fysioterapeutens arbete är inriktat mot naturlig rörelse i vardagen. Nära samarbete med arbetsterapeuter kring den enskilde individen. Målsättningen är att individen ska kunna använda sig utav sina egna förmågor i det vardagliga livet. I arbetsuppgifterna ingår vardagsrehabilitering genom handledning av personal i rehabiliterande insatser och förhållningssätt, i personlig vård och förflyttningssituationer. Arbetet innebär också nära kontakter med närstående. Bedömningar, träning, behandling, och aktiviteter kommer att ske utif...
2023-01-25 2023-02-08
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Specialpedagog
Som specialpedagog hos oss arbetar du mot alla kommunens grundskolor, fritidshem och anpassad grundskola. I Sölvesborg har vi under de senaste åren arbetat för att vända det åtgärdande arbetet mot mer främjande och förebyggande där tillgängliga lärmiljöer, tidiga insatser, läsa- skriva- räknagarantin, ökad närvaro och mående står i fokus. I tjänsten ingår uppdrag som läs- och skrivutvecklare tidiga åldrar, hörselansvarig samt rollen som specialpedagog i mottagningsenheten för anpassad grundskola/gymnasium. I uppdraget ingår även att: • Hål...
2023-01-20 2023-02-12
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunjurist
Sölvesborgs kommun söker dig som vill arbeta som kommunjurist på kommunkansliet. Som kommunjurist arbetar du nära kommunens förvaltningar och nämnder och bistår i juridiska frågor samt företräder kommunen vid förhandlingar och i domstolsprocesser. De vanligast förekommande rättsområdena är avtalsrätt, fastighetsrätt, upphandlingslagstiftning skoljuridik, socialrätt, kommunalrätt och annan offentlig rätt, så som offentlighets- och sekretesslagstiftning. Som kommunjurist arbetar du både strategiskt och operativt och genomför utredningar både ...
2023-01-20 2023-02-17
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare SoL, semestervikariat
Som biståndshandläggare arbetar du i första hand med att informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt Socialtjänstlagen, samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Vi arbetar med handläggning enligt modellen IBIC (Individens behov i centrum). Hos oss får du ett stort mått av teamkänsla och arbetsglädje, erfarna och kompetenta kollegor i arbetsgruppen, ett nära ledarskap och en samsyn kring vikten av att våra medborgare upplever en professionell handläggningsprocess och väl förmedlade beslut.
2023-01-12 2023-02-09
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker semestervikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen i Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommun söker semestervikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen samt socialpsykiatrin. Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, service och hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetet innebär också att stödja, hjälpa och ge pedagogiskt stöd till brukare, samt arbeta tydliggörande och motiverande. Samtliga verksamheter genomsyras av individens behov i centrum. Som semestervikarie erbjuder vi dig introduktion och gör vårt bästa för att ta väl hand om dig! Behovet av semestervikarier är främst under vecka 25 - 32. Vi söker dig som v...
2022-12-22 2023-05-31
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen HSL-undersköterska / studerande till sjuksköterska, semestervikariat
Inom HSL-organisationen söker vi undersköterska eller sjuksköterskestudent som fullgjort minst 4 terminer. Som HSL-undersköterska arbetar du gentemot sjuksköterskorna med utökad delegering såsom exempelvis venprovtagning, såromläggningar, dosettdelning, KAD hantering med mera. Arbetstiden är förlagd måndag - fredag mellan klockan 7:00 - 15:30. Placering sker inom särskilt boende, hemsjukvård i ordinärt boende eller funktionsstöd.
2022-12-21 2023-04-01
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg Sjuksköterska, semestervikariat med möjlighet till förlängning
Vi är ett glatt gäng sjuksköterskor som söker nya medarbetare inom Vård och Omsorgsverksamheten. Placering inom både särskilt boende, och hemsjukvård i ordinärt boende. Arbetet innebär samverkan mellan olika yrkesprofessioner samt att handleda och delegera till personal och du dokumenterar enligt gällande lagar och föreskrifter. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg. Även natt finns att tillgå vid önskemål.
2022-12-21 2023-04-01
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad! Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Arbetet innebär dag- och kvällstjänstgör...
2022-12-21 2023-02-14
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör till Sölvesborg och Bromölla kommun
Som trafikingenjör erbjuds du ett spännande och varierande arbete där får ett helhetsperspektiv med möjlighet att påverka brett. Du delar din tid mellan de två grannkommunerna, men kommer att ha din anställning i Sölvesborgs kommun. Tillsammans med övriga medarbetare på den tekniska enheten får du leda strategisk trafikplanering både på kort och lång sikt. Du har täta kontakter med Trafikverket, Regiontrafiken, entreprenörer, medborgarna och andra enheter inom kommunen. Kommunen erbjuder flexibilitet när det gäller att jobba hemifrån vissa da...
2022-12-20 2023-02-23
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Trygg Hemgång, semestervikariat
Som undersköterska inom Trygg Hemgång arbetar ni två undersköterskor tillsammans dagligen och har som huvuduppdrag att ta emot patienter som går hem från sjukhus och har behov av extra insatser vid hemkomsten. Insatsen beviljas av biståndshandläggare inom omsorgsförvaltningen. Arbetet kräver en flexibilitet då hemgång från sjukhus sker allt tidigare i vårdprocessen och ibland med kort varsel. Teamet planerar och lägger upp sitt arbete. Ni samarbetar nära med personal från Rehaborganisation samt även sjuksköterska i vårt hemgångsteam. Arbetet...
2022-12-20 2023-04-20
Cura Individutveckling Semestervikarier till Villa Mjällby
Vi söker dig som bemöter andra med respekt och värme. Du vill vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för ungdomarna. De vi möter kan på grund av tidigare erfarenheter och trauma ha ett utmanande beteende och ibland agera ut. Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra ...
2022-12-19 2023-02-28