Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska inom Sjuksköterskeorganisationen, semestervikarier
Sölvesborgs kommun söker medarbetare som har erfarenhet av arbete inom kommunal omsorg. Du behöver vara utbildad undersköterska. Som undersköterska inom Sjuksköterskeorganisationen arbetar du dagtid måndag-fredag och i nära samverkan med Sjuksköterska i omsorgsförvaltningen. Du arbetar inom både särskilt boende, hemtjänst eller LSS med t ex såromläggningar, blodprovstagningar och läkemedelshantering.
2021-03-01 2021-03-31
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Verksamhetschef Särskilt boende/bemanningsenhet
Tillsammans med övriga verksamhetschefer ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen. I uppdraget ingår att ansvara för särskilda boende inom äldreomsorgen samt en bemanningsenhet som servar äldre-, funktionshinder-, och barnomsorgen med vikarier och bemanningsfrågor. Som verksamhetschef har du uppdraget att strategiskt leda och utveckla verksamheten inom området. Du har ett självständigt och övergripande ansvar för verksamhetens samtliga delar som: Ekonomi i balans, m...
2021-02-25 2021-03-21
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare Kombimodellen, ämneslärare åk 7-9
Från och med andra läsåret kommer du att arbeta på Mjällby skola tre dagar i veckan. Din uppgift blir att tillsammans med kollegor skapa en stimulerande pedagogisk verksamhet där ni planerar, genomför och utvärderar utifrån gällande styrdokument. Du leder, motiverar och inspirerar varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Att använda digitala verktyg ser du som en naturlig del i barns lärande. Du kommer att ha en mentor på arbetsplatsen under hela din anställning.
2021-02-15 2021-03-15
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska, semestervikarier
Sölvesborgs kommun söker sjuksköterska som kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team. Du kommer att vara anställd i sjuksköterskeorganisationen där det arbetar flera sjuksköterskor inom både särskilt boende, hemsjukvård och funktionshinder. Arbetet innebär samverkan mellan olika yrkesprofessioner samt att handleda och delegera till personal och du dokumenterar enligt gällande lagar och föreskrifter.
2021-02-09 2021-03-31
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Semestervikarier till Trygg hemgång
Vi söker en medarbetare som har erfarenhet av arbete inom kommunal omsorg. Helst ser vi att du är utbildad undersköterska. Som undersköterska inom Trygg Hemgång arbetar ni två undersköterskor tillsammans dagligen och har som huvuduppdrag att ta emot patienter som går hem från sjukhus och har behov av extra insatser vid hemkomsten. Insatsen beviljas av biståndshandläggare inom omsorgsförvaltningen. Arbetet kräver en flexibilitet då hemgång från sjukhus sker allt tidigare i vårdprocessen och ibland med kort varsel. Teamet planerar och lägger u...
2021-02-08 2021-03-07
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Semestervikarier till Rehaborganisationen
Vi söker en medarbetare som har erfarenhet av arbete inom kommunal omsorg. Du är utbildad undersköterska eller enligt beskrivning av kvalifikationer nedan. Du kommer att tjänstgöra i Rehabverksamheten inom den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen som omfattar eget boende, särskilt boende SOL/LSS samt korttidsboende. Som Rehabassistent arbetar du nära både arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster och utför av dem delegerade arbetsuppgifter. Det kan vara att du utför träningsprogram med patienter, kör ut och levererar enklare ...
2021-02-08 2021-03-07
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Vi söker timvikarier till hemtjänsten i Sölvesborgs kommun!
I Sölvesborgs kommun har vi många duktiga vikarier, MEN vi saknar fortfarande kollegor som kan hoppa in med kort varsel! Är Du intresserad av att vara timvikarie i hemtjänsten? Vi söker dig som är intresserad av att ge omvårdnad och trygghet i hemmet till kunder inom Sölvesborgs kommun. Inom omsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som behöver stöd enligt beviljade insatser. Omsorgsverksamheten genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Vi gör vårt bästa för att ta väl hand om dig oc...
2021-02-05 2021-03-14
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Enhetschef hemtjänst
Som enhetschef har du verksamhetsansvar som innebär att leda, planera och utveckla verksamheten. Du har ekonomi- personal- och arbetsmiljöansvar inom området. Som enhetschef ingår du i hemtjänstens ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer.
2021-02-01 2021-03-02
Cura Individutveckling Semestervikarier Villa Mjällby
Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra aktörer som till exempel socialtjänst och familjemedlemmar.
2021-01-14 2021-05-02
Sölvesborgs kommun, Omsorgen, vikarier Vi söker semestervikarier till omsorgen i Sölvesborgs kommun!
Är Du intresserad av att ha ett meningsfullt och omväxlande arbete under sommaren 2021? Inom omsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som behöver stöd enligt beviljade insatser. Verksamheterna styrs av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade efter dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Du som är intresserad av att hjälpa, stötta och ge vård och omsorg till andra är rätt person för arbetet. Vi har arbete inom verksamhet ...
2020-12-22 2021-05-31