Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Utvecklingssamordnare: God och nära vård i samverkan i Blekinge
Utvecklingssamordnarnas uppdrag är både strategiskt och operativt inriktat och innebär att: • identifiera nuläge och nyläge för god och nära vård i Blekinge • upprätta förändringsplan med tydliga mål • driva delprojekt inom ramen för förändringsplanen • ansvara för att koordinera samt ta till vara synergieffekter för pågående projekt som ligger inom ramen för god och nära vård • medverka till utveckling av kommunikationen rörande arbetet med god och nära vård. Styrgrupp för projektet är Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO). LSVO är ett...
2021-07-16 2021-08-10
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Socialsekreterare, Vuxen/missbruk
Personalgruppen består idag av en 1:e socialsekreterare och 2 socialsekreterare, drogterapeuter, 5 behandlare varav 2 speciellt till ungdomar. Arbetet leds av en avdelningschef, i avdelningen ingår även familjeverksamhet som arbetar med barn/ungdomar och deras familjer samt fältsekreterare som arbetar med förebyggande arbete bland unga. Denna roll som handläggare innebär myndighetsutövning såsom att utreda klienters behov och följa upp beslutade insatser enligt aktuell lagstiftning inom socialtjänstområdet. Vi har ett gott samarbete mellan vå...
2021-07-14 2021-08-15
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuingenjör
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är drift- och underhållsplanering av hårdgjorda ytor, beläggningsarbeten, gatubelysning men även vara delaktig i vissa investeringsprojekt. Tillsammans med övriga medarbetare på tekniska enheten utvecklar vi och förvaltar kommunens offentliga miljöer. Rollen som Gatuingenjör innebär täta kontakter med myndigheter, entreprenörer, allmänhet och andra enheter inom kommunen. Upphandling av konsulter och entreprenörer ingår i arbetet och du kommer vara ekonomiskt ansvarig för underhåll och investeringar, och agera ...
2021-07-08 2021-08-02
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektingenjör mark och exploatering
Som projektingenjör mark och exploatering deltar du i den strategiska planeringen och driver investeringsprojekt, både vid nyanläggning och i befintlig gatumiljö, från idé till genomförande i nära samarbete med övriga kollegor, kommunala bolag, myndigheter och exploatörer. Du är kontaktperson mot konsulter och entreprenörer och ansvarar för att projekten drivs mot uppställda mål och tidplaner. Du upprättar underlag för politiska beslut, lämnar synpunkter i detaljplanearbetet och medverkar i framtagande av förstudier, ekonomiska analyser och k...
2021-07-08 2021-08-02
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Timvikarier till äldreomsorg och funktionshinderomsorg
Vill du bidra med att skapa en meningsfull vardag för våra brukare? Att arbeta som timvikarie innebär att du arbetar vid behov. Du blir bokad av bemanningsenheten via Time Care pool och utför arbetet ute på våra enheter i Sölvesborgs kommun. Arbetet passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider och vill arbeta med människor i behov av stöd, service och omvårdnad. Inom omsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som behöver stöd enligt beviljade insatser. Verksamheterna styrs av LSS, SoL och HSL och har verkställ...
2021-07-06 2021-08-31
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skoladministratör, Bokelundsskolan
Du kommer att arbeta med administrativa uppgifter hos oss och det kommer krävas att du tycker om att ha många bollar i luften. Som skoladministratör hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ett delat ansvar för både personal och elever. Det innebär t.ex. uppgifter såsom vikariehantering, lön- och arbetstidsfrågor, diarieföring, arkivering, schema, elevgrupperingar och betygsarbete. Som administratör hos oss använder du digitala verktyg såsom bl.a. Extens, WinLas, Infomentor, Visma och Google Drive. Du erbjuds ett utvecklande...
2021-07-06 2021-07-30
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Är du undersköterska och vill vara med och utveckla hemtjänsten i Sölvesborg?
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Dag- och kvällstjänstgöring samt helg. Vi ...
2021-07-05 2021-08-15
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Kvalitetsutvecklare, Arbete och välfärdsförvaltningen
Som kvalitetsutvecklare kommer du att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete enligt vårt ledningssystem, SOSFS 2011:9, vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete (SKA) samt även övriga enheter inom förvaltningen, som idag inte har en reglerad skyldighet att arbeta med kvalitetssystem. Du kommer att ansvara för det övergripande kvalitetsarbetet för att säkerställa att förvaltningens tjänster levereras och är av värde för brukare och medarbetare. Du kommer även att arbeta både operativ och strategisk för att säkra och förbättra kvaliteten i...
2021-06-22 2021-08-15
Region Blekinge, Kvinnokliniken Barnmorska till Kvinnohälsovården i Sölvesborg
Kvinnohälsovården i västra Blekinge söker nu dig som är legitimerad barnmorska. Som barnmorska inom Kvinnohälsovården kommer Du att arbeta med såväl individuell rådgivning och behandling som med gruppverksamhet och utåtriktat arbete. Vi arbetar med en helhetssyn på individen, paret och familjen och arbetet är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande. De sedvanliga arbetsuppgifterna som barnmorska är mödrahälsovård/specialistmödravård och föräldragrupper, abortrådgivning, gynekologiska cellprovskontroller samt preventivmedelsrådgivning....
2021-05-27 2021-08-31
Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, Kostfunktionen Enhetschef Måltid
Vi söker nu en duktig och erfaren enhetschef. Enhetschefen har ansvaret att leda och utveckla måltidsverksamheten samt dess ekonomi och personal. I samarbete med våra duktiga och engagerade medarbetare får du möjligheterna att leda innovativa, kvalitativa och praktiska processer för att vidareutveckla vår organisation. Du rapporterar till Måltidschefen och ingår i måltidsverksamhetens ledningsgrupp. Du tillsammans med en enhetschefskollega delar på ansvaret för köken och medarbetarna och det kommer att finnas olika stödfunktioner till din ...
2021-05-27 2021-08-15
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Leg. fysioterapeut/sjukgymnast
Rehabilitering inom den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen, som omfattar eget boende, särskilt boende SOL/LSS samt korttidsboende. Sjukgymnastens/fysioterapeutens arbete är inriktat mot naturlig rörelse i vardagen. Nära samarbete sker med arbetsterapeuter kring den enskilde individen. Målsättningen är att individen ska kunna använda sig utav sina egna förmågor i det vardagliga livet. Arbetsterapeutens arbete är inriktad mot att främja varje individs förmågor i det vardagliga livet. Det innehåller även förskrivning av hjälpmedel enli...
2021-05-20 2021-09-30
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Vi söker medarbetare till Poolenheten
Som medarbetare i Poolen arbetar du med att täcka korttidsfrånvaro inom äldreomsorgen samt verksamhet funktionshinder. Poolen tillhör bemanningsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen och erbjuder ett flexibelt och omväxlande arbete. Poolen riktar sig mot alla våra verksamheter, särskilt boende, hemtjänst och funktionshinderområdet. Arbetet innebär att du arbetar i olika arbetsgrupper på de olika enheterna utifrån individens behov i centrum. Arbetet är styrt av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service samt hälso- och sjukvårdslagen. Du...
2021-04-21 2021-08-31