Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i svenska och moderna språk (Tyska, Spanska och/eller Franska) åk 6-9
Tjänsten innebär undervisning i svenska samt moderna språk (Tyska, spanska och/eller franska). Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete. Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö, där både elever och vuxna trivs och har möjlighet att utvecklas. Du kommer att ingå i arbetslag och behöver därför trivas med att samarbeta med andra. Flexibilitet och möjlighet att se lösningar är viktiga egenskaper. Du skapar god...
2022-05-17 2022-06-05
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Speciallärare åk 7-9
Tjänsten innebär undervisning i särskild undervisningsgrupp. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete. Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö, där både elever och vuxna trivs och har möjlighet att utvecklas. Du kommer att ingå i arbetslag och behöver därför trivas med att samarbeta med andra. Flexibilitet och möjlighet att se lösningar är viktiga egenskaper. Du skapar goda relationer och anpassar din unde...
2022-05-17 2022-06-05
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Timvikarie inom Måltidsservice Sölvesborgs kommun
I arbetet ingår det diskning, packning av varor, lättare matberedning, städning samt sedvanligt förekommande arbetsuppgifter i ett storkök.
2022-05-16 2022-06-30
Cura Individutveckling Semestervikarier Villa Mjällby
Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra aktörer som till exempel socialtjänst och familjemedlemmar.
2022-05-16 2022-06-06
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Speciallärare/Grundskollärare/Förskollärare till grundsärskolan
Uppdraget i grundsärskolan innebär pedagogiskt ansvar för elevernas undervisning. I ditt team finns både specialpedagog, lärare och resurs som du samarbetar med. Vi har små elevgrupper med hög personaltäthet på grundsärskolan. Du har stöd i dina kollegor i arbetet och tillsammans skapar vi den bästa arbetsmiljön för både elever och personal. Inom särskolan arbetar vi mycket med värdegrundsfrågor och bemötande som integrerade och ständigt närvarande delar av undervisningen och i verksamheten
2022-05-13 2022-05-29
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Gymnasielärare till industritekniska programmet
I arbetet ingår mentorskap och undervisning utifrån gymnasiets läroplan på Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik. Din yrkeskunskap omsätter du i pedagogiska utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över ert arbete, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat, där bedömning från praktik vägs in. I rollen som lärare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö s...
2022-05-12 2022-05-29
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Speciallärare till gymnasiesärskolan
I ditt uppdrag som speciallärare kommer du, tillsammans med nuvarande speciallärare, att utveckla det pedagogiska arbetet för att möta varje elevs behov och se till så att eleverna får möjlighet till inkluderande individanpassningar. Uppdraget på Furulundsskolan innehåller undervisning och mentorskap på gymnasiesärskolans fyraåriga nationella program (GYS-NP) och gymnasiesärskolans individuella program (GYS-IVP), här undervisar du i gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Vi ser gärna att du vill arbeta med stor ämnesbredd och i nära samarbete med ko...
2022-05-12 2022-05-29
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Hemtjänst Norra Innerstan i Sölvesborg
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Vi arbetar med förslagsschema, och arbetar...
2022-05-11 2022-05-22
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i engelska, åk 6-9, Bokelundsskolan
Med anledning av att två medarbetare går ner i tjänst i engelska och att skolan ökar i elevantal har vi nu en visstidstjänst i engelska. Du kommer att undervisa i engelska i åk 6-9 och jobba i ämnesmässig närhet med tre kollegor, som hanterar undervisningen i engelska. Ni ingår sedan i ett större ämneslag för moderna språk och SO, i vilket ni hanterar arbetsplatsfrågor och elevvård. I uppdraget ingår ett delat klassföreståndarskap med tillhörande ansvar vad gäller utvecklingssamtal och elevvård. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete...
2022-05-09 2022-05-23
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i Idrott och hälsa, åk 7-9, Bokelundsskolan
Ett vikariat för en föräldraledig medarbetare. Du kommer att undervisa i åk 7-9 i ämnet idrott och hälsa i kommunens stora idrottsanläggning med tillgång till idrottshall, gym, idrottsplats, ishall och motionsspår. Du arbetar och har stöd av två andra idrottslärare, ni ingår i ett större ämneslag för de praktisk-estetiska ämnena, i vilket ni hanterar arbetsplatsfrågor och elevvård. I uppdraget ingår ett delat klassföreståndarskap med tillhörande ansvar vad gäller utvecklingssamtal och elevvård. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete...
2022-05-09 2022-05-23
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ma/NO-lärare, åk 7-9, Bokelundsskolan
Ett vikariat för en föräldraledig medarbetare. Du undervisar i åk 7-9 i ma/NO och tillhör samtidigt ett arbetslag med åtta andra ma/NO-lärare. I arbetslaget samarbetar ni kring era gemensamma ämnen och med elevvård. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till arbetslagets hjälp finns stöd av specialpedagog. Som person är du en engagerad och ansvarsfull pedagog med positiv inställning till elevers förmåga och lärande. Du är flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar s...
2022-05-09 2022-05-23
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i musik åk, 4-9, Bokelundsskolan och Hjortakroksskolan
Du kommer att undervisa i ämnet i åk 4-6 på Hjortakroksskolan och i åk 7-9 på Bokelundsskolan. I uppdraget ingår ett delat klassföreståndarskap med tillhörande ansvar vad gäller utvecklingssamtal och elevvård på Bokelundsskolan. Som lärare i Sölvesborgs kommun erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar du en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Hos oss har du mycket goda möjligheter att vara med och p...
2022-05-09 2022-05-23
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i Spanska, åk 6-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i spanska i åk 6-9 och jobba tillsammans med en nära kollega och i ämnesmässig närhet med ca fem kollegor, som hanterar språkundervisningen, i samma lag hanterar ni arbetsplatsfrågor, systematiskt kvalitetsarbete och elevvård. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en engagerande, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Hos oss har du mycket goda möjligheter a...
2022-05-09 2022-05-23
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i Trä- och metallslöjd, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du kommer att undervisa i ämnet Trä- och metallslöjd för elever i åk 7-9, i nära samarbete med tre övriga kollegor. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Hos oss har du mycket goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten. Du erbjuds ett utvecklande och meningsfullt uppdrag med möjlighet att göra skillnad! I uppdraget ingår et...
2022-05-09 2022-05-23
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ma/NO-lärare, åk 7-9, Bokelundsskolan
Då skolan nu ökar i elevantal och förändringar sker i timplanen utlyser vi en Ma/NO-tjänst. Du undervisar i åk 7-9 i Ma/NO och tillhör samtidigt ett arbetslag med åtta andra Ma/NO-lärare. I arbetslaget samarbetar ni kring era gemensamma ämnen och med elevvård. I tjänsten ingår ett klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till arbetslagets hjälp finns stöd av specialpedagog. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lekt...
2022-05-09 2022-05-23
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska sökes till Gerbogården
På Gerbogården arbetar vi med likvärdighet vad gäller rutiner, bemanning och kvalitet men värdesätter samtidigt att varje avdelning ska vara genuin och småskalig för våra boendes trivsel och trygghet. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet utifrån våra boendes unika behov av vård och omsorg. Tjänsten innebär att du som undersköterska tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp underlättar vardagen för den boende - genom att motivera och stötta, hjälper du boende med det de inte längre klarar på egen hand. Allt i syfte att skapa...
2022-05-06 2022-05-20
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef - Myndighetsenheten
Du som söker tjänsten kommer ha ansvar för personal- och arbetsmiljö, ekonomi samt vara en viktig resurs för att enheten uppfyller uppsatta mål. Som enhetschef blir ditt uppdrag att på ett systematiskt sätt, utifrån lagstiftning och politiska mål, driva pågående och nya utvecklingsarbeten och förbättringar. Du ska verka för att målen för verksamheten uppfylls, både kvalitativt och ekonomiskt. Du ska utveckla samarbeten med övriga verksamheter och leda för att få engagerade medarbetare.
2022-05-04 2022-05-22
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till hemgångteamet
I din roll som arbetsterapeut i hemgångteamet sitter du organisatoriskt tillsammans med myndighetsenheten i den dagliga driften. Myndighetsenheten består av biståndshandläggare, avgiftshandläggare, äldrekurator samt hemgångsteamet. Du prioriterar och organiserar din arbetsdag både självständigt och tillsammans med dina kollegor utifrån de ärenden du ansvarar för. Som arbetsterapeut i hemgångsteamet säkerställer du att erforderliga hjälpmedel finns tillgängliga för patienten vid hemgång. Möter upp patienten vid hemkomst, genomför funktionsbedö...
2022-04-26 2022-05-22
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut inom Sölvesborgs kommun erbjuder vi dig ett varierande, engagerande och stimulerande arbete. Inom kommunen tillämpar vi rökfri arbetsplats och erbjuder friskvårdbidrag alternativt friskvårdtid. Som arbetsterapeut ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av arbetsterapeutiska åtgärder samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Utifrån patientens aktivitetsförmåga bedömer du till exempelvis behov av träning, kompenserande åtgärder som hjälpmedel eller anpassning av miljön. Du prioriterar och organiserar di...
2022-04-22 2022-05-31
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker semestervikarier till Vård- och omsorgsförvaltningen
Vårt arbete gör skillnad! Är Du intresserad av att ha ett meningsfullt och omväxlande arbete under sommaren 2022? Hos oss får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som behöver stöd enligt beviljade insatser. Verksamheterna styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen och har verkställighetsansvar för insatser reglerade efter dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individens behov i centrum. Du som är intresserad av att hjälpa, stötta och ge vård och omsorg till andra är rätt person för arbetet. Vi söker...
2021-12-23 2022-05-31
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Vi söker semestervikarier till arbete- och välfärdsförvaltningen
Vårt arbete gör skillnad! Är Du intresserad av att ha ett meningsfullt och omväxlande arbete under sommaren 2022? Hos oss får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som behöver stöd enligt beviljade insatser. Verksamheterna styrs av lagen om stöd och service och hälso- och sjukvårdslagen och har verkställighetsansvar för insatser reglerade efter dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individens behov i centrum. Du som är intresserad av att hjälpa, stötta och ge vård och omsorg till andra är rätt person för arbetet. ...
2021-12-23 2022-05-31
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska, Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Sölvesborgs kommun söker en engagerad sjuksköterska som kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team. Du kommer att vara anställd i Hälso- och sjukvårdsorganisationen där det arbetar flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom både särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård och funktionshinder. Vi lägger stort fokus kring samverkan med andra professioner kring den enskilde och dess närstående. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar aktivt med ständig kvalitetsförbättring, en öppenhet och ett intresse av att vilja ut...
2021-12-22 2022-05-31