Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Skolsköterska till grundskola och gymnasium
Som skolsköterska arbetar du med främjande och förebyggande hälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå med goda möjligheter att påverka och utveckla arbetets innehåll. I skolsköterskans uppdrag ingår hälsobesök med innefattande screeningundersökningar och hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning, hälsoundervisning samt samverkan med övriga professioner inom elevhälsan. Du deltar i kvalitetssäkring och utveckling tillsammans med övriga skolsköterskor ...
2021-05-11 2021-05-25
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen IT-samordnare till Vård- och omsorgsförvaltningen
Som IT-samordnare kommer du arbeta med varierande frågor som gäller IT-området. Tjänsten innefattar också att vara länken mellan övergripande IT-enheten och förvaltningen. Det ingår i tjänsten att vara systemförvaltare, ansvarig för omsorgens IT-system och även att ansvara för och planera för befintlig och framtidens teknik. En stor utmaning är att tydligt kommunicera lämpliga IT-lösningar utifrån verksamheternas behov. Du kommer att på olika sätt arbeta med att förklara tekniken så att den blir förståelig för användarna och ha supportansvar fö...
2021-05-11 2021-06-02
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Sölvesborgs kommun söker handledare för feriearbetande ungdomar i sommar!
Vi söker en handledare som har till uppgift att handleda ungdomar under stor delen av sommaren. Ungdomarna kommer att jobba inom kultur, fritid och besöksnäring. I rollen som handledare ingår det att vara delaktig i att skapa ett meningsfullt och roligt feriearbete för ungdomar. Du kommer att planera arbetsdagen för gruppen, fördela arbetsuppgifter samt vägleda och coacha ungdomarna.
2021-05-11 2021-05-21
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare åk 1-3
Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation där både personal och elever ska se sitt lärande, vara delaktiga och utveckla sina kunskaper och förmågor. Vi är en NPF-vänlig skola som genom ett inkluderande arbetssätt arbetar för att alla ska lyckas, känna stolthet och meningsfullhet. På Falkviksskolan är goda relationer och trygghet grunden för goda kunskapsresultat och vi bedriver ett ständigt pågående värdegrundsarbete. Som lärare i åk 2 på Falkviksskolan under ordinarie lärares sjukskrivning undervisar du och delar mentorskap med ytterli...
2021-05-06 2021-05-20
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Förskollärare
Du kommer i huvudsak att arbeta på avdelning Blomsterlyckan med de yngsta barnen. De äldre förskolebarnen finns på avdelning Solrosen som vi har ett nära samarbete med.
2021-05-03 2021-05-17
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Stödassistent
Ditt arbete skall utgå från klientens behov i fokus. Stor vikt läggs på delaktighet och meningsfull tillvaro. Vi arbetar utifrån värdegrunden; Värme, närhet och engagemang och sätter klientens behov samt intresse i centrum. Tjänstgöring dagtid. Kväll och helgarbete kan förekomma.
2021-04-30 2021-05-14
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Stödassistent
Ditt arbete skall utgå från brukarens behov i fokus. Stor vikt läggs på delaktighet och meningsfull tillvaro. Vi arbetar utifrån värdegrunden; engagemang, värme och närhet. Vi arbetar med olika metoder som exempelvis lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2021-04-30 2021-05-14
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Förskollärare i förskoleklass, 1-2 tjänster
Du kommer att arbeta som förskollärare i förskoleklass. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
2021-04-29 2021-05-16
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent
Som personlig assistent är din uppgift att stärka brukarens möjligheter till att leva ett självständigt och tryggt liv. Att stödja, hjälpa och handleda personen i det dagliga livet med hjälp av rutiner. Stöd med vardagssituationerna, planering av olika aktiviteter och bidra till en stimulerande fritid. Du bör vara en fysiskt aktiv person. • Du ska kunna ge individuellt stöd och omvårdnad. Du ska utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. • Du ska stödja brukarens delaktighet på olika nivåer, in...
2021-04-28 2021-05-12
Sölvesborg Energi Elnätstekniker
Sölvesborg Energi och Vatten AB söker nu; Elnätstekniker En stor del av ditt arbete blir att jobba med mätvärdesinsamling i kundanläggningar, allt ifrån uppsättning av elmätare till att kvalitetssäkra mätvärden till våra debiteringssystem. Du kommer även att ingå i ett arbetslag med arbetsuppgifter att serva och sköta utbyggnad av befintligt elnät. I tjänsten kommer du efter att du blivit varm i kläderna att delta i beredskapstjänst.
2021-04-19 2021-05-19
Sölvesborg Energi Anläggningsarbetare
Sölvesborg Energi och Vatten AB söker nu; Anläggningsarbetare Som Anläggare arbetar du med drift och underhåll inom de olika teknikområden som finns i koncernen, i första hand arbetar du inom gata-väg men ska även kunna stötta till de andra teknikområdena som fjärrvärme, fiber och VA. Arbetet utför du tillsammans med kollegor i Tekniksektionen samt anlitade underentreprenörer. Beredskapstjänst kan bli aktuell.
2021-04-19 2021-05-19
Sölvesborgs kommun, Omsorgen, vikarier Vi söker semestervikarier till omsorgen i Sölvesborgs kommun!
Är Du intresserad av att ha ett meningsfullt och omväxlande arbete under sommaren 2021? Inom omsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som behöver stöd enligt beviljade insatser. Verksamheterna styrs av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade efter dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Du som är intresserad av att hjälpa, stötta och ge vård och omsorg till andra är rätt person för arbetet. Vi har arbete inom verksamhet ...
2020-12-22 2021-05-31