Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Stabsfunktionen Integrationssamordnare
Organisera och strukturera de nyanländas introduktion i kommunen vilket bland annat innebär att: - ordna bostad för den/de nyanlända - sköta den löpande ekonomihanteringen i integrationsfrågorna - säkerställa att de nyanlända integreras och blir delaktiga i samhället och att - hålla tät kontakt med olika myndigheter och andra aktörer
2022-01-19 2022-02-03
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lärare i textilslöjd, Korpilombolo
Undervisning och utbildning med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna 3 -9 i ämnen bild och textilslöjd.
2022-01-19 2022-02-02
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lågstadielärare, grundskollärare till Smedskolan åk F-3
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna F-3
2022-01-18 2022-04-15
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Textillärare till Pajala Centralskola
Du ska bedriva undervisning och utbildning inom textilslöjd och anpassa lärandemiljön utifrån elevernas behov. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med arbetslaget. Tillsammans med arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven. Du undervisar elever i årskurserna 3-9 från Pajala Centralskola, Smedskolan och Sattajärvi skola. Eleverna samlas i Pajala Centralskola för undervisningen.
2022-01-18 2022-04-15
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, hemtjänsten Junosuando
Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra hemtjänstbrukare samt vid behov även tjänstgöra på vårt SÄBO Asphemmet beläget i Junosuando. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Junosuando ansvarar för alla brukare med trygghetslarm inom vårt område och därav ingår trygghetslarm och beredskap i arbetsuppgifterna.
2022-01-18 2022-02-01
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Rörläggare/drifttekniker
Som anställd hos oss kommer du att ingå i ett driftteam där arbetsuppgifterna är väldigt omväxlande. Det består i att lära sig grunderna inom reningsverk, vattenverk och ledningsnät. Att arbeta här hos oss innebär att du har ett fritt och varierat arbete under stort ansvar. Som rörläggare kommer du att arbeta med drift-, underhåll och förnyelse av kommunens VA-rörnätssystem. I denna tjänst kommer du vara anställd inom den Kommunaltekniska enheten, tjänsten kan innebära beredskap, helgarbete och andra förekommande arbetsuppgifter.
2022-01-14 2022-02-06
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Älvbacka, Pajala
Omvårdnadsarbete, serviceinsatser, aktivering, dokumentation i Lifecare och städ. Enklare sjukvårdsinsatser på delegation. Tjänsten har arbetstid förlagd till dag, kväll samt helg tjänstgöring
2022-01-13 2022-01-27
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Älvbacka, Pajala
Omvårdnadsarbete, serviceinsatser, aktivering, dokumentation i Lifecare och städ. Enklare sjukvårdsinsatser på delegation. Tjänsten har arbetstid förlagd till dag, kväll samt helg tjänstgöring
2022-01-12 2022-01-26
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Drifttekniker/Fordons- maskinförare
Som anställd hos oss kommer du att ingå i ett driftteam där arbetsuppgifterna är väldigt omväxlande. Det består i att lära sig grunderna inom reningsverk, vattenverk och att framföra renhållningsfordon, transportera hushållsavfall, verksamhetsavfall samt slam. Som maskinförare består arbetsuppgifterna av snöplogning och en del markarbete samt godshantering. Maskin och fordonsservice samt smärre reparationer förekommer i arbetsuppgifterna. I denna tjänst kommer du vara anställd inom den Kommunaltekniska enheten, tjänsten kan innebära beredskap,...
2022-01-11 2022-01-30
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Vik. elevassistent, Smedskolan
Att stötta elev/elever under skoldagen, såväl pedagogiskt som socialt. Ingå i ett arbetslag och samarbeta med övrig pedagogisk personal inom skola och fritidshem.
2022-01-10 2022-01-24
Pajala kommun Pajala centralskola söker timvikarier - elevassistenter och lärare
Som vikarie ersätter du en frånvarande medarbetare. Du ska tillsammans med andra anställda arbeta för att elevernas skoldag ska bli så bra som möjligt. Du ska skapa goda relationer med barnen och vara lyhörd för deras behov, men också ta ansvar och sätta gränser. Elevassistenter arbetar främst med elever med särskilda behov Lärarvikarier arbetar med undervisning av elever t ex i klassrum men även andra uppgifter som t ex studiebesök kan förekomma
2022-01-04 2022-06-30
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Vårdlärare Lärcentra Pajala
Undervisning och handledning i vård- och omsorgsämnen, planering av APL samt övriga uppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget. Du har kontakter med olika verksamheter i samband med APL planeringen. Du kommer att i ingå i ett arbetslag där du självständigt samt i samverkan med kollegor planerar, följer upp samt analyserar undervisningen.
2021-12-23 2022-02-28
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, Tallgården Korpilombolo
Tallgårdens äldreboende, centralt beläget i Korpilombolo söker fyra undersköterskor. Boendet har 36 lägenheter, indelat på olika avdelningar. Du kommer att arbeta i team kring brukarna tillsammans med andra undersköterskor, vårdbiträden och områdesansvarig sjuksköterska. Arbetsplatsen tillämpar individuellt schema i Time Care plan, vilket ger arbetstagaren möjlighet att påverka sitt schema. Omvårdnads- och servicearbete, aktivering, städ och dokumentation i Life Care. Enklare hälso- och sjukvårdsuppdrag på delegation. Stödperson för brukare.
2021-12-21 2022-01-23
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Vik. Undersköterska 75%, Tallgården Korpilombolo
Tallgårdens äldreboende, centralt beläget i Korpilombolo söker två undersköterskor på 75 % under ordinarie tjänsteinnehavares föräldra- och studieledigheter, med möjlighet till förlängning. Boendet har 36 lägenheter, indelat på olika avdelningar. Du kommer att arbeta i team kring brukarna tillsammans med andra undersköterskor, vårdbiträden och områdesansvarig sjuksköterska. Arbetsplatsen tillämpar individuellt schema i Time Care plan, vilket ger arbetstagaren möjlighet att påverka sitt schema. Omvårdnads- och servicearbete, aktivering, städ o...
2021-12-21 2022-01-23
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Semestervikarier till sektor stöd och omsorg
Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i dennes vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår likaså att utföra medicinska uppgifter på delegation. För att kunna arbeta i en del verksamheter krävs det att du går utbildning i förflyttningstek...
2021-12-09 2022-04-30
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Språklärare i meänkieli och/eller finska Åk 7-9
Undervisning/utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter. Som lärare ska du även delta i arbetsplatsträffar, elevhälsoarbete, kompetensutveckling, kollegialt lärande samt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
2021-12-07 2022-01-31
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Fritidspedagog / Lärare fritidshem
Du arbetar både på fritidshem och i skolan med undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter.
2021-12-07 2022-01-31
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Vikarie vård och omsorg
Att arbeta som vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Arbetet består i att stödja brukare i vardagen med service-, omvårdnadsinsatser och aktiviteter som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Vi använder oss av Time Care Pool (TCP) vilket är Pajala kommuns digitala vikariehanteringssystem. Som vikarie har du en personlig kalender där du uppger vilka dagar och...
2021-10-27 2022-01-31
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Vikarie till förskola
Att arbeta som vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Som vikarie är du engagerad, initiativtagande och intresserad av att vilja utföra det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan (Lpfö18). Som vikarie stimulerar du barns nyfikenhet, utmanar deras förmågor och ger dem inflytande över sitt lärande. I ditt arbete samverkar du med barn, kollegor och föräldrar på et...
2021-10-27 2022-01-31