Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun Säkerhetspersonal till Pajala flygplats
Har du ett intresse för säkerhet, service och bevakning? I rollen som säkerhetspersonal på flygplatsen hanterar du säkerheten för såväl resenärer som personal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor ansvara för säkerheten på flygplatsen, säkerhetskontrollen och kontroll av passagerare samt bagage. I den här rollen är det viktigt att du är uppmärksam, stresstålig, flexibel, ansvarstagande och fokuserad. Arbetstiderna varierar beroende på trafikens förläggning.
2023-04-24 2023-08-31
Pajala kommun Tjänsteperson till Pajala Airport
I den här rollen på flygplatsen är du direktunderställd verksamhetsansvarig (VA) och rapporterar arbetet löpande till VA och verkar i stabsfunktionen som dennes högra hand. Tjänsteresor kan förekomma både in och utrikes. Tjänsten kommer att utvecklas över tid och även ge utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Du ska bland annat: - vara ansiktet utåt och hantera telefon, reception och incheckning · verka som administratör, utbildningssamordnare och ekonomiadministratör - på uppdrag av VA eller flygplatsledning deltaga vid möten samt planering...
2023-04-14 2023-08-31
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Pajala Gymnasielärare El och energi
Lapplands Gymnasium Pajala söker en lärare till El-och energiprogrammet som ska undervisa i el-ämnen. Mentorskap kan ingå i tjänsten. Du är en del av arbetslags- och programutvecklingen vid Lapplands gymnasium och vi är lika måna om att få del av just dina kvalifikationer samtidigt som vi tror och vill att vår arbetsplats kan bidra till din utveckling. Du har ett stort intresse för att handleda och stötta elever i deras lärande samt arbeta med övriga arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget. Som lärare på Lapplands gymnasium står...
2023-06-08 2023-06-23
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Studiecoach till Lapplands Lärcentra Pajala
Du ska arbeta som studiecoach. Arbetet innebär bland annat att handleda, stötta och hjälpa eleverna med att strukturera, planera och prioritera. Du ska lära ut studieteknik, kunna använda kompensatoriska hjälpmedel, stötta elever med tekniska bitar samt arbeta studiemotiverande. En del av tjänsten kan vara förlagd som undervisning på SFI. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisning utifrån nationella styrdokument och mål. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierande, vilk...
2023-06-02 2023-06-23
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lågstadielärare, F-3, Tärendö
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna F-3
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Resurs/assistent/resurs fritidshem Sattajärvi
Du kommer att ha ett schema i botten men förväntas vara flexibel i våra olika enheter, förskola, fritidshem och grundskola. Intermittenta lärarvikariat förekommer.
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Elevassistent/resurspedagog till Tärendö skola
Som elevassistent/resurspedagog ska du finnas till hands som god kommunikativ person för eleven i skolan. I arbetet förväntas att du finns vid elevens sida såväl vad gäller undervisande situationer som vid raster. Du hjälper eleven att få struktur och planering för skoldagarna och stöttar eleven socialt och pedagogiskt.
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lärare Sv/SO år 6/Resurs 50/50
Anställningen innehåller ca 50% undervisning i år 6. Om heltid önskas så kan det bli som resurspedagog i andra klasser. (Beroende på erfarenhet och önskemål kan även yngre klasser ingå i tjänstgöringen) resterande del tas hänsyn till erfarenhet och utbildningsbakgrund samt verksamhetens behov. Kollegialt lärande för lärare bedrivs inom rektorsområdet.
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun Skolsköterska till Det Centrala Elevhälsoteamet
Som skolsköterskans är uppdraget att, i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal och utifrån sin medicinska kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers hälsa, utveckling och lärande. Du kommer vara en del i Det Centrala Elevhälsoteamet och delta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal, vårdnadshavare och externa kontakter. Du utför regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. Du möter också eleverna i spontana samtal och enklare sjukvår...
2023-06-01 2023-06-19
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, Asphemmet Junosuando
Arbetet består i att stödja, handleda, ge service och personlig omvårdnad till de boende. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation och kontakt med anhöriga m.m. På Asphemmet sköts städning, klädtvätt samt till en viss del matlagning av personalen på boendet därav ingår detta i arbetsuppgifterna.
2023-05-30 2023-06-13
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Förskollärare, Junosuando
Som förskollärare har du ett särskilt ansvar för att undervisning bedrivs i utbildningen och att varje barn ges möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du ansvarar för att varje barns utveckling dokumenteras, att undervisningen systematiskt analyseras och att läroplansmålen integreras till en helhet i utbildningen. Dokumentation utgör grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. För oss är den pedagogiska lärmiljön, pedagogernas undervisande förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt med fokus på flerspråkighet viktiga pusselbitar för ...
2023-05-29 2023-06-12
Pajala kommun Skolkurator till Det Centrala Elevhälsoteamet
Som skolkurator bidrar du med psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett stöd i verksamheternas arbete med enskilda elever och elevgrupper. Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbetar du för en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna. Andra myndigheter som t.ex. socialtjänst är en samarbetspartner till dig som skolkurator. Skolkuratorerna samverkar med respektive rektor på skolorna men har elevhälsochef som närmaste chef. Rutiner, meto...
2023-05-29 2023-06-16
Pajala kommun, Stabsfunktionen Ekonom
Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med redovisning, budget, uppföljning, prognoser och bokslut. I uppdraget ingår också att utveckla och förbättra befintliga processer med kommunens bästa för dina ögon. Det förekommer även andra sedvanliga arbetsuppgifter inom ekonomiområdet.
2023-05-04 2023-08-18
Pajala kommun Medicinskt ansvarig Sjuksköterska, vikariat
Som MAS inom Pajala kommun har du ett geografiskt stort område att se över. Du ansvarar för att författningar och andra regler är kända och efterlevs. Du ser till att nödvändiga direktiv, instruktioner och rutiner finns för hälso- och sjukvårdsarbetet samt att kommunens sjuksköterskor har den kompetens som behövs i hälso- och sjukvårdsarbetet (HSL). Som kvalitetsledare ansvarar du för att leda sektorns kvalitetsarbete med uppdrag att styra, planera och följa upp arbetet med systematisk kvalitetsledning utifrån Hälso- och sjukvårdslagens krav ...
2023-05-02 2023-08-31
Pajala kommun Miljöinspektör
Vi söker nu en miljöinspektör som ska förstärka vårt team som består av tre miljöinspektörer. Det är ett varierande arbete och i rollen som inspektör ingår att genomföra tillsyn samt handlägga inkommande ärenden kopplade till bland annat hälso- och miljöskydd, livsmedel, alkohol och tobak. Vi arbetar för serviceinriktad och förtroendeingivande myndighetsutövning där arbetet innefattar även information och rådgivning till våra invånare, tjänstemän, företag och politiker. Du ställer också krav och fattar beslut i din roll som myndighetsutövare....
2023-04-03 2023-06-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Socionom till Individ och familjeomsorg
De första sex månaderna består av mentorskap där du får en inblick i våra olika handläggningsområden barn och unga, missbruk, våld i nära och försörjningsstöd. Du kommer att få handlägga enklare ärenden till en början och sedan successivt ta dig an de svårare ärendena. Planering och stöd får du av din mentor. Tanken är att du ska få en lugn och strukturerad introduktion i myndighetsarbetet med en bredd inom alla våra områden.
2022-12-28 2023-06-28
Pajala kommun, Stabsfunktionen Bemanningsenheten söker vikarier till förskolor
Vi har behov av vikarier till alla våra förskolor i Pajala centralort, Sattajärvi, Korpilombolo, Tärendö och Junosuando. Att arbeta som vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Som vikarie är du engagerad, initiativtagande och intresserad av att vilja utföra det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Som vikarie stimulerar du barns nyfikenhet, utmanar deras förm...
2022-08-15 2023-06-11