Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare till Centralskolan i Pajala
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna 4-6. Huvudsaklig inriktning är ämnena matematik och NO.
2021-05-12 2021-05-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska/ Vårdbiträde till Junosuando
Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra brukare. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Junosuando ansvarar även för alla brukare med trygghetslarm på vårt område och därav ingår också trygghetslarm och beredskap i arbetsuppgifterna.
2021-05-11 2021-05-25
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, Tallgården Korpilombolo
Du kommer att arbeta med omvårdnads- och servicearbete, aktivering, städ och dokumentation i Life Care. Enklare hälso- och sjukvårdsuppdrag på delegation. Stödperson för brukare.
2021-05-10 2021-05-23
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, Rönngården Tärendö
Arbetet består i att stödja, handleda, ge service och personlig omvårdnad till de boende på Rönngården. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation och kontakt med anhöriga m.m. På Rönngården sköts matlagning, städning och klädtvätt av personalen på boendet därav ingår även detta i arbetsuppgifterna.
2021-05-06 2021-05-20
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Fritidspedagog till Tärendö skola
Tjänsten innebär arbete både på fritidshem och i skolan med undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter.
2021-05-06 2021-05-27
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare till Tärendö skola
Undervisning och utbildning av elever samt sedvanliga läraruppgifter
2021-05-06 2021-05-27
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Pajala Lärarassistent
Som lärarassistent hos oss har du en central roll i våra elevers skolgång. Du ser deras skolgång utifrån ett helhetsperspektiv och samordnar, stöttar och handleder elever tillsammans med lärarna på programmen. Du skapar trygghet och trivsel och hanterar både det dagliga arbetet med att stötta och motivera eleverna i deras studier, till att säkerställa grundläggande demokratiska värden i skolan som inkludering, trygghet och elevinflytande. Typiska arbetsuppgifter är att vara en del av det dagliga arbetet på de olika programmen. Stöd till ele...
2021-05-04 2021-05-18
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Kock till Pajala centralkök
Dina arbetsuppgifter i Pajala centralkök innefattar tillagning, servering, specialkost, städning och övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter i storkök.
2021-04-30 2021-05-24
Pajala kommun Leg. Arbetsterapeut/ Leg. Fysioterapeut
Arbetsgruppen utökas för att förutom ordinarie arbete med bedömningar och insatser samt hjälpmedelsförskrivning även kunna utbilda medarbetare i förflyttningsteknik och vardagsrehabilitering samt delta i aktivitetsprojekt på äldreboende (senare även riktade projekt för personer i ordinärt boende). Arbetet kommer att fördelas i arbetsgruppen. Du kommer att vara en del av kommunens Hälso och sjukvårdsteam i ett nära samarbete med biståndshandläggare. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och särskilt boende för f...
2021-04-26 2021-05-17
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lågstadielärare, grundskollärare till Smedskolan åk 1-3
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna 1-3
2021-04-16 2021-05-26
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare, specialpedagog till grundsärskola
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i grundsärskolan
2021-04-15 2021-05-26
Pajala kommun Semestervikarie Leg Fysioterapeut/sjukgymnast
Arbetet består av fysioterapeutiska bedömningar och insatser, t.ex. träningsprogram och hjälpmedelsförskrivning. Du kommer att vara en del av kommunens Bistånd, hälso och sjukvårdsenhet BHOS. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och särskilt boende för funktionshindrade inom individomsorgen.
2020-12-11 2021-05-16
Pajala kommun Semestervikarier Sjuksköterskor
Du arbetar som sjuksköterska inom Pajala kommuns verksamheter. Du planerar och leder omvårdnadsarbetet inom ansvarsområdet, bedömer och utför självständigt medicinska behandling- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår att handleda, undervisa och delegera omvårdnadspersonal. Du har ett nära samarbete med övriga aktörer. Arbetstiden kan vara förlagd både på dag, kväll och natt.
2020-12-11 2021-05-16
Pajala kommun Semestervikarie Leg Arbetsterapeut
Arbetet består av arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder, t.ex. ADL, träningar och hjälpmedelsförskrivning. Du kommer att vara en del av kommunens Bistånd, hälso och sjukvårdsenhet BHOS. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och för funktionshindrade inom individomsorgen.
2020-12-11 2021-05-16
Pajala kommun Semestervikarier till sektor stöd och omsorg
Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i dennes vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår likaså att utföra medicinska uppgifter på delegation. För att kunna arbeta i en del verksamheter krävs det att du går utbildning i förflyttningstek...
2020-12-11 2021-05-16