Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Stabsfunktionen Pajala Airport - Tjänsteperson (2 tjänster)
Vi söker två serviceinriktade och engagerade medarbetare till Pajala flygplats. Arbetet är till stor del en administrativ tjänst där fokuset är å ena sidan arbeta som ansiktet utåt på flygplatsen samtidigt som att vara med i arbetet med flygplats inre liv och löpande verka som ett nav på flygplatsen. ( I tjänsterna ingår: Att verka på flygplatsens administrativa kontor, beredning och stabsfunktion i frågor som berör flertalet områden och uppgifter som att: - vara ansiktet utåt på flygplatsen, telefon, reception och incheckning · Hantera ink...
2023-01-27 2023-02-26
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Förskollärare, Korpilombolo
Som förskollärare medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor reflekterar, analyserar och kritiskt granskar ni verksamheten i förhållande till barns utveckling och lärande. Arbetslagen utvecklar och anpassar lärmiljöer som stöttar, stimulerar och utmanar barns lärande i förhållande till verksamhetens mål. Ni följer upp, utvärderar och problematiserar resultaten från den planerade verksamheten för att nå ökad måluppfyllelse.
2023-01-26 2023-02-09
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Vik Undersköterska, Rönngården Tärendö
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser. Du kommer att jobba enligt schema dag, kväll och helg.
2023-01-26 2023-02-07
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Elevassistent till Tärendö skola
Som elevassistent ska du finnas till hands som god kommunikativ person för eleven i skolan. I arbetet förväntas att du finns vid elevens sida såväl vad gäller undervisande situationer som vid raster. Du hjälper eleven att få struktur och planering för skoldagarna och stöttar eleven socialt och pedagogiskt.
2023-01-24 2023-02-07
Pajala kommun Chef för sektor stöd och omsorg
Som chef för Sektor stöd och omsorg ansvarar du för verksamheten inom sektorn och leder den tillsammans med sektorns ledningsgrupp från en strategisk nivå utifrån de politiska målen. Sektorns ansvarsområden omfattar verksamhetsområdena myndighetsutövning och verkställighet enligt Socialtjänstlagen, HSL och LSS. Uppdraget kräver ett nära samarbete med såväl politik som kommunledning samt en öppen och tydlig samverkansdialog med de fackliga organisationerna i enlighet med vårt samverkansavtal. Som högsta chef för sektorn blir du en viktig ambassa...
2023-01-23 2023-02-12
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Badmästare
Som badmästare kommer du att arbeta med badbevakning, simundervisning, skötsel av anläggningar, lokalvård i simhall- och sporthall, vattenrening, kassatjänstgöring och andra på badet vanligt förekommande arbetsuppgifter. Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som arbetar för att ge hög service och ett gott bemötande till alla kunder. Arbete under kvällar och helger ingår i arbetet.
2023-01-20 2023-02-03
Pajala kommun, Stabsfunktionen Ekonom
Vi söker en ekonom. Är du utbildad ekonom och vill bli vår nya kollega på ekonomiavdelningen vid Pajala kommun? Vi söker dig som är en positiv kraft med god analytisk förmåga och som har viljan och intresset att bidra till våra gemensamma processer inom ekonomiområdet. Tillsammans med övriga ekonomer på avdelningen ger du verksamhetsanpassat ekonomistöd till kommunens sektorer. I dina arbetsuppgifter ingår budget, uppföljning, prognoser och bokslut. I uppdraget ingår även att utveckla och förbättra befintliga processer med kommunens bästa för...
2023-01-20 2023-02-12
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Timvikarier sökes till Smedskolan och Pajala Centralskola
Vi söker timvikarier - lärare och elevassistenter till våra verksamheter inom Grundskolan, Grundsärskolan och Fritidshemmet. Våra verksamheter är placerade i centrala Pajala. Som vikarie ersätter du en frånvarande medarbetare. Du ska tillsammans med andra anställda arbeta för att elevernas skoldag ska bli så bra som möjligt. Du ska skapa goda relationer med barnen och vara lyhörd för deras behov, men också ta ansvar och bidra till tydlighet och struktur för elever. Elevassistenter arbetar främst med elever med särskilda behov eller stöttar...
2023-01-16 2023-02-28
Pajala kommun HR-chef till Pajala kommun
Som HR chef ansvarar du för medarbetarna, budgeten och verksamheten på kommunens HR avdelning. Du har huvudansvaret för samtliga processer och frågor kopplade till HR i kommunens övergripande verksamhet. Detta omfattar till exempelvis frågor inom områdena arbetsrätt, förhandling, facklig samverkan, arbetsmiljö, löneprocess, kompetensförsörjning, likabehandling, rehabilitering och personal- och ledarutveckling m.m. Du leder, motiverar och utvecklar HR avdelningen som består av tre enheter. Löneenheten med tre lönehandläggare/systemförvaltare, k...
2023-01-11 2023-02-01
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Semestervikarier till sektor stöd och omsorg
Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i dennes vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår likaså att utföra medicinska uppgifter på delegation. För att kunna arbeta i en del verksamheter krävs det att du går utbildning i förflyttningstek...
2023-01-02 2023-04-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Leg Sjuksköterska
Som joursköterska på Pajala kommun arbetar du främst kvällar, helger och nätter. Arbetet innehåller bland annat telefonrådgivning, du gör hembesök inom särskilt boende, LSS-bostäder samt hemsjukvård i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter är sjuksköterskebedömningar och åtgärder, handledning och delegering till omvårdnadspersonal, kontakt med närstående och andra vårdgivare. Jobbet är självständig och mycket varierande. Verksamheten planerar att införa individuell schemaplanering. Du ingår i en arbetsgrupp som består av sjuksköterskor, arbetste...
2022-12-29 2023-01-29
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Leg. Arbetsterapeut
Som legitimerad arbetsterapeut är du med och skapar förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt genom bl.a. rehabilitering, träning och hjälpmedelsförskrivning. I rollen som arbetsterapeut hittar du tillsammans med brukaren, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sin rörelseförmåga. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka och bedöma rehabiliteringsbehov, följa rehabiliteringsprocessen ...
2022-12-29 2023-01-29
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Socionom till Individ och familjeomsorg
De första sex månaderna består av mentorskap där du får en inblick i våra olika handläggningsområden barn och unga, missbruk, våld i nära och försörjningsstöd. Du kommer att få handlägga enklare ärenden till en början och sedan successivt ta dig an de svårare ärendena. Planering och stöd får du av din mentor. Tanken är att du ska få en lugn och strukturerad introduktion i myndighetsarbetet med en bredd inom alla våra områden.
2022-12-28 2023-05-31
Pajala kommun Ekonomichef
Ekonomichefen har ett övergripande ansvar för de olika ekonomiprocesserna, bland annat budgetarbete, bokslut och uppföljning. Vidare ingår att ur ett helhetsperspektiv driva utvecklingsprocesser inom ekonomiområdet, göra utredningar, konsekvensbeskrivningar samt hålla föredragningar i ekonomiska frågor i olika sammanhang. I uppdraget ingår att utveckla och samordna ekonomiavdelningens arbete så att politiker och kommunens chefer får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Du ansvarar för ekonomiavdelningens verksamhet, budge...
2022-12-07 2023-02-12
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Personlig assistent
Du kommer att vara personlig assistent/stöd till ett barn med omfattande behov av stöd och hjälp i vardagen och i sin personliga omsorg. Arbetet innebär att stödja med bl.a. personlig omvårdnad och kommunikation. Du arbetar med en klient som har ett aktivt liv och en stor familj. Du har ansvar att föra medicinsk och social dokumentation av alla händelser av vikt för kunden. Du har kunden i fokus i alla lägen och har förmåga att anpassa dig till olika situationer och miljöer. Du arbetar till stor del i kundens hem, men arbetstid kan även inklude...
2022-10-04 2023-01-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Bemanningsenheten söker timvikarier till stöd och omsorg
Som vikarie inom stöd och omsorg kan du arbeta inom särskilt boende eller i brukares eget hem med den enskildes behov i fokus. Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i sin vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet. För att kunn...
2022-09-01 2023-02-28
Pajala kommun, Stabsfunktionen Bemanningsenheten söker vikarier till förskolor
Vi har behov av vikarier till alla våra förskolor i Pajala centralort, Sattajärvi, Korpilombolo, Tärendö och Junosuando. Att arbeta som vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Som vikarie är du engagerad, initiativtagande och intresserad av att vilja utföra det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Som vikarie stimulerar du barns nyfikenhet, utmanar deras förm...
2022-08-15 2023-06-11