Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till hemtjänsten, vikariat på 100 %
Ditt arbetet består av omvårdnads- och servicearbete, aktivering och städ till våra brukare som bor i eget boende. På delegering av sjuksköterska utför du även enklare hälso-och sjukvårdsuppdrag. I ditt arbete ingår också administrativa uppgifter så som dokumentation i Life Care. Hemtjänsten i Tärendö ansvarar för alla brukare som har trygghetslarm inom vårt geografiska område, det innebär att du i dina arbetsuppgifter även har beredskap i hemmet och nattetid vissa arbetspass. Du kommer att arbeta i team kring brukaren tillsammans med andra u...
2021-10-18 2021-11-01
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Älvbacka, Pajala
Omvårdnadsarbete, serviceinsatser, aktivering, dokumentation i Lifecare och städ. Enklare sjukvårdsinsatser på delegation.
2021-10-15 2021-10-31
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Rektor
Som rektor har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Du har även ansvar för att verksamheten lever upp till kommunala och nationella mål och riktlinjer samt att skolans pedagogik utvecklas så att eleverna ges bästa förutsättningar att utvecklas. Som rektor är du självklart också en god ambassadör för Pajala kommun och Barn- och utbildning. Pajala kommun ger goda förutsättningar att lyckas i uppdraget som rektor. Du ingår i skolchefens ledningsgrupp med andra rektorer, biträdande rektorer, e...
2021-10-15 2021-11-02
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Personalpool, vård och omsorg
Arbetet innebär att stödja brukare i vardagen med service- , omvårdnadsinsatser och aktiviteter som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Personalen skall vara ett stöd på den enskildes villkor, och minska konsekvenserna av dennes funktionsnedsättning. Delegerade HSL uppgifter ingår. Målet är att skapa en hanterbar, begriplig och meningsfull livssituation för var och en av brukarna utifrån önskemål och behov. Men också att höja kvaliteten för brukare i våra verksamheter och använda eventuell extrabemanning till aktiviteter uti...
2021-10-14 2021-10-24
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare, specialpedagog till grundsärskola
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i grundsärskolan
2021-10-12 2021-11-01
Pajala kommun Skolvärd
Du ordnar hälsofrämjande fika av olika slag (mackor, smoothies och grönsaker) . Beställningarna till fiket hanterar Du via Aivosystemet och Du ansvarar för försäljning och redovisning. Du medverkar i skolans olika aktiviteter och arrangemang. Du ska medverka i arbetet med att motverka kränkningar och bygga trygga relationer
2021-10-11 2021-10-25
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska Korpilombolo hemtjänst 100 %,
Omvårdnads- och servicearbete, larmmottagning, aktivering, städ och dokumentation i Life Care. Enklare hälso- och sjukvårdsuppdrag på delegation. Stödperson för brukare.
2021-10-07 2021-10-21
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg vik. Undersköterska, 100% Dagtid, Rönngården Tärendö
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser. Du kommer att jobba enligt schema dag, kväll och helg.
2021-10-05 2021-10-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, 100% Dagtid, Rönngården Tärendö
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser. Du kommer att jobba enligt schema dag, kväll och helg.
2021-10-04 2021-10-25
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Leg Arbetsterapeut
Arbetet består av arbetsterapeutiska bedömningar och insatser, t.ex. ADL-bedömningar och träningar och hjälpmedelsförskrivning. Du kommer att vara en del av kommunens Hälso och sjukvårdsteam, och även ha ett nära samarbete med biståndshandläggare. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och särskilt boende för funktionshindrade inom individomsorgen.
2021-10-04 2021-10-20
Pajala kommun Bredbandssamordnare
Arbetet som bredbandssamordnare är självständigt och fritt med stort eget ansvar. Din arbetsuppgift är att hantera alla förekommande uppgifter inom stadsnät såsom dokumentation, driftplanering, samarbete med olika aktörer, upphandling och bredbandsprojekt. Det är även du som mäter in nya fibersträckor för dokumentering i GIS-systemet. För dokumentering av nytt nät och digitalisering av befintlig dokumentation, använder vi oss av dpCom. Du arbetar i nära samarbete med markhandläggare, projektägare och driftpersonal men kommer även ha mycket exte...
2021-10-04 2021-10-27
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Verksamhetsledare
Som verksamhetsledare ansvarar du för att genomförandeplaner upprättas och följs upp. Du ansvarar även för att säkerställa att dokumentation genomförs utifrån genomförandeplan. Du är även ansvarig för planering av brukarens insats. Arbetet innebär praktisk och pedagogisk handledning, strukturerat och processinriktat. Målgrupp: Personer med funktionsvariation, fysiska, psykiska, kognitiva. Insatserna ska utformas utifrån individuella behov och med stor delaktighet för berörd person. Det innebär interna och externa samarbetskontakter för att hitt...
2021-09-07 2021-10-24