Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Administratör
Du blir den första kontakten med våra kunder. Kundtjänstfrågor, administrativt arbete såsom fakturering, bokföring och utredningar ska ligga dig varmt om hjärtat. Till arbetsuppgifterna hör även utbetalning av vägbidrag, indexreglering, E-tjänster, taxor m.m.
2024-02-21 2024-03-06
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning vik lärare MaNo 3-6 Sattajärvi
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för främst elever i årskurserna 3-6. Du förväntas ha ett aktivt deltagande i det kommunövergripande kollegiala lärandet samt i arbetslagsprocesser. Undervisningen sker både i A- och B-form.
2024-02-20 2024-03-04
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska Tallgården
Du kommer att arbeta i team kring brukarna tillsammans med andra undersköterskor, vårdbiträden och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. På arbetsplatsen tillämpas individuellt schema i Multiaccess, vilket ger dig möjlighet att påverka ditt schema. Omvårdnads- och serviceinsatser som aktivering, städ, dokumentation. Enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Stödperson för brukare.
2024-02-20 2024-03-31
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Älvbacka natt
Omvårdnadsarbete, serviceinsatser, dokumentation i Lifecare och städ. Enklare sjukvårdsinsatser på delegation.
2024-02-13 2024-03-10
Pajala kommun Sommarvikariat Sjuksköterska
Som sjuksköterska på Pajala kommun har du ett varierat och självständigt arbete. Dina arbetsuppgifter är bland annat sjuksköterskebedömningar och åtgärder, handledning och delegering till omvårdnadspersonal, kontakt med närstående och andra vårdgivare. Du kommer att kunna jobba både i den kommunala hemsjukvården och på särskilt boende. Du ingår i en arbetsgrupp som består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare.
2024-02-12 2024-03-31
Pajala kommun Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare kommer du att utreda och handlägga ansökningar enligt Socialtjänstlagen. Du fattar beslut och informerar brukare om besluten och innebörden av dessa. Som biståndshandläggare behöver du vara strukturerad, noggrann och självständigt kunna planera ditt arbete. Du är trygg i din yrkesroll och kan fatta beslut som är väl grundade enligt gällande lagstiftning. Du har en god samarbetsförmåga och har lätt för att sätta dig in i andras situation. Du är professionell, lyhörd och bemöter och visar respekt för brukarens behov. Du in...
2024-02-12 2024-03-31
Pajala kommun Receptionist/telefonist
Dina huvudsakliga uppgifter som receptionist/telefonist/ administratör är reception- och växeladministration samt andra administrativa uppgifter t.ex. bokningar av olika slag. Arbetsuppgifterna handlar främst om information och service till allmänheten och internt till personal och politiker, besvara växelsamtal, ta emot besökande, posthantering, registrering av allmänna handlingar och utlämnande av allmänna handlingar, assistans att fylla i blanketter, viss hemsideuppdatering, hantering av e-post och andra administrativa uppgifter.
2024-02-07 2024-03-01
Pajala kommun Flygplatschef
Vi söker dig som har en chefs- och ledarskapserfarenhet. Uppdraget ställer krav på att du är närvarande, har god kommunikativ förmåga och är en ledare med driv och initiativkraft. Du förväntas kunna ha ett nära samarbete med övriga medarbetare och ta tillvara deras kompetens. Du har hög social kompetens och en god analytisk förmåga. Har du dessutom ett engagemang för flyg-, miljö- och arbetsmiljöfrågor ser vi det som positivt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. I ditt uppdrag ingår att ha kunskap och förståelse om flygsäkerhet, ...
2024-02-07 2024-02-29
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterskor till hemtjänsten i Tärendö
Arbetet sker i ordinärt boende hos brukarna. Du kommer arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor samt i teamarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra hemtjänstbrukare. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Tärendö ansvarar för alla brukare med trygghetslarm på vårt område och...
2024-02-07 2024-05-31
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Rönngården
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad, även städ, matlagning och klädvård ingår i arbetsuppgifterna. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser. Du kommer att jobba enligt schema dag.
2024-02-06 2024-05-31
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterskor till nattpatrullen i Pajala centralort
Sedvanliga arbetsuppgifter i hemtjänst i form av omvårdnad, service och omsorg i kundens hem. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose det individuella behovet av omvårdnad och service och att ge ett gott bemötande. I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagstiftning vilket innebär att du måste uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska samt kunna ta emot och anteckna muntlig information via telefon.
2024-02-05 2024-03-31
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Drifttekniker
Som drifttekniker ingår du i en arbetsgrupp som främst ansvarar för drift, underhåll och utveckling av våra vattenverk, avloppsverk, pumpstationer och ledningsnät. Arbetsområdet inom Tekniska avdelningen är brett och över hela kommunen vilket medför ett varierande arbete som även ställer krav på dig att vara flexibel och kunna planera arbetet effektivt. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten vilket medför att både planerade och akuta arbeten förekommer.
2024-02-02 2024-02-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterskor till Älvbacka
Omvårdnadsarbete, serviceinsatser, aktivering, dokumentation i Lifecare och städ. Enklare sjukvårdsinsatser på delegation.
2024-02-02 2024-03-03
Pajala kommun Säkerhetspersonal
Arbetet är säkerhetskontroll av passagerare. Samt övervakning av området som säkerhetsvakt.
2024-01-30 2024-03-05
Pajala kommun Semestervikarier till sektor stöd och omsorg
Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i dennes vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår likaså att utföra medicinska uppgifter på delegation. För att kunna arbeta i en del verksamheter krävs det att du går utbildning i förflyttningstek...
2024-01-16 2024-04-30
Pajala kommun Sommarvikariat Leg Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut bedömer du individers rehabiliteringsbehov, initierar lämpliga åtgärder. Hjälpmedelsförskrivning är en del av ditt arbete. Du handleder och instruerar vård- och omsorgspersonal i förebyggande arbetssätt och vardagsrehabilitering. Arbetet är både självstädigt och i team med andra professioner. Du kommer att vara en del av kommunens Bistånds, Hälso och sjukvårdsenhet som förutom fysioterapeuter består av arbetsterapeuter, biståndshandläggare, distriktsköterskor och sjuksköterskor. Som arbetsterapeut på Pajala kommun kommer du...
2024-01-11 2024-03-31
Pajala kommun Sommarvikariat Leg Fysioterapeut
Som fysioterapeut/ sjukgymnast på Pajala kommun kommer ditt arbete att bestå av bland annat bedömningar och åtgärder, där hjälpmedelsförskrivning är en del av arbetet. Arbetet är både självstädigt och i team med andra professioner. Du kommer att vara en del av kommunens Bistånds, Hälso och sjukvårdsenhet som förutom fysioterapeuter består av arbetsterapeuter, biståndshandläggare, distriktsköterskor och sjuksköterskor. Som fysioterapeut/ sjukgymnast på Pajala kommun kommer du att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och särsk...
2024-01-11 2024-03-31
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Lärare SFI till Lapplands Lärcentra Pajala
Du ska arbeta som lärare inom SFI som är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierande, vilket du som lärare förväntas ta hänsyn till i planerandet av undervisningen. Vi ser det kollegiala lärandet som en självklar del av vår vardag och jobbar tillsammans och utvecklande i ett positivt klimat med kollegor och elever.
2023-11-13 2024-03-01
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Lärare SFI till Lapplands Lärcentra Pajala
Du ska arbeta som lärare inom SFI som är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierande, vilket du som lärare förväntas ta hänsyn till i planerandet av undervisningen. Vi ser det kollegiala lärandet som en självklar del av vår vardag och jobbar tillsammans och utvecklande i ett positivt klimat med kollegor och elever.
2023-11-13 2024-03-01
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Vårdlärare Lapplands Lärcentra Pajala
Undervisning och handledning av elever i flexformat i vård- och omsorgsämnen, planering av APL samt övriga uppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget. Du kommer att vara en del av vårt ESF projekt LEVA "Lyfta erfarenhet genom validering". Du kommer att ha kontakter med olika verksamheter i samband med APL planeringen. Du kommer att i ingå i ett arbetslag där du självständigt samt i samverkan med kollegor planerar, följer upp samt analyserar undervisningen. Du kommer att undervisa till alla fyra orter i Lapplands kommunalförbund. Undervisni...
2023-10-20 2024-03-01
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Pajalas centrala skolor söker korttidsvikarier - elevassistenter och lärare
Som vikarie ersätter du en frånvarande medarbetare. Du ska tillsammans med andra anställda arbeta för att elevernas skoldag ska bli så bra som möjligt. Du ska skapa goda relationer med barnen och vara lyhörd för deras behov, men också ta ansvar och sätta gränser. Elevassistenter arbetar främst med elever med särskilda behov. Lärarvikarier arbetar med undervisning av elever.
2023-10-16 2024-03-31
Pajala kommun Bemanningsenheten söker timvikarier vår förskolor
Vi har behov av vikarier till alla våra förskolor i Pajala centralort, Sattajärvi, Korpilombolo, Tärendö och Junosuando. Att arbeta som vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Som vikarie är du engagerad, initiativtagande och intresserad av att vilja utföra det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Som vikarie stimulerar du barns nyfikenhet, utmanar deras förmå...
2023-10-01 2024-02-29