Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun Undersköterska till Kitkiöjärvi hemtjänst
Arbetsuppgifterna består av att ge bla. stöd, handledning omsorg och service till brukare i ordinärt boende. Även sjukvård och administrativ dokumentation. Hantering av Trygghetslarm, leasingbilar, mobiltelefoner och IT-utrustning. Arbetet kommer att vara schemalagd med tjänstgöring dagtid , kvällar och helger. Nattberedskap ingår.
2021-07-22 2021-08-05
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Enhetschef Individ och familj (IFO)
Som chef för individ- och familjeomsorgen, IFO, har du det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorgens verksamhet i Pajala kommun. I ditt chefsuppdrag ingår personal, ekonomi och verksamhet. Du har ett personalansvar och ska arbeta för en god arbetsmiljö, verka för god kvalitet och arbeta kostnadseffektivt och hålla dig ajour inom arbetsområdet vad gäller forskning, lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. Alla dessa delar är under ständig utveckling. Vi jobbar med förbättringsarbete och ser därför fram emot...
2021-07-22 2021-08-31
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Utbildningsledare, Lärcentra Pajala
Som utbildningsledare kommer du att arbeta med utveckling av vårt arbetssätt samt ansvara för pågående utbildningar inom ditt område. Utöver dessa uppgifter tillkommer vanligt förekommande arbetsuppgifter på lärcentra tex rapportskrivning, studerandeservice samt samverkan med externa aktörer. En del av tjänsten innebär ett övergripande ansvar för projektet MOD för våra lärcentra i Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare. Som projektledare bör du ha ett stort intresse för både vuxenpedagogik och integrationsfrågor samt en vilja att utveckla arb...
2021-07-19 2021-08-02
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Två vik. Undersköterskor, Tärendö hemtjänst
Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra hemtjänstbrukare. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Tärendö ansvarar för alla brukare med trygghetslarm på vårt område och därav ingår också trygghetslarm och beredskap i arbetsuppgifterna.
2021-07-15 2021-08-08
Pajala kommun Två Undersköterskor, båda 75 % till äldreboendet Älvbacka
Omvårdnadsarbete, serviceinsatser, aktivering, dokumentation i Lifecare och städ. Enklare sjukvårdsinsatser på delegation.
2021-07-13 2021-08-15
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, 100% Dagtid, Rönngården Tärendö
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser.
2021-07-08 2021-08-08
Pajala kommun Leg Arbetsterapeut
Vi utökar nu rehabteamet och söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Under hösten 2021 planerar Sektor Stöd och Omsorg att utbilda personal inom hemtjänst och särskilda boende i förflyttningsteknik och vardagsrehabilitering. Vi söker därför dig som brinner för detta område. Som en av arbetsterapeuterna kommer du även att vara delaktig i aktiveringsprojektet Livslust. Då arbetet fördelas i gruppen kan även arbete med ADL-bedömningar och åtgärder samt hjälpmedelutprovningar ingå i dina arbetsuppgifter. Du kommer att vara en del av Bistån...
2021-07-07 2021-07-28
Pajala kommun Vik. Biståndshandläggare
Biståndsbedömning utifrån IBIC- Individens Behov i Centrum. Du kommer att jobba med utredning, bedömning, beslut och uppföljning av insatser huvudsakligen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Viss handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan förekomma. Du samverkar med den enskilde och även samverkan med anhöriga och övriga verksamheter inom kommunen samt med externa myndigheter och utförare.
2021-07-06 2021-08-08
Pajala kommun Vik Distriktsjuksköterska
Du arbetar huvudsakligen i kommunens hemsjukvård. Du planerar och leder omvårdnadsarbetet inom ansvarsområdet, bedömer och utför självständigt medicinska behandling- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår att handleda, undervisa och delegera omvårdnadspersonal. Du har ett nära samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt biståndshandläggare.
2021-07-06 2021-08-08
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Specialpedagog/speciallärare F-åk 6
Som speciallärare/specialpedagog bidrar du med den specialpedagogiska kompetensen inom elevhälsan. Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans personal bedriver du, utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet ett hälsofrämjande utvecklingsarbete bland annat genom att utveckla lärmiljön på skol-, grupp- och individnivå mot ökad tillgänglighet och delaktighet för eleverna. Du har en central roll i planering och organisering av arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och medverkar vid pedagogiska kartläggningar. Du upprättar...
2021-07-06 2021-08-09
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare till Centralskolan i Pajala
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna 4-6. Huvudsaklig inriktning är ämnena matematik och NO.
2021-07-06 2021-07-31
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Textillärare till Pajala Centralskola
Bedriva undervisning och utbildning inom textilslöjd och anpassa lärandemiljön utifrån elevernas behov. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt och tillsammans med arbetslaget. Tillsammans med arbetslaget bidrar du till att skapa en helhet kring eleven. Du kommer att undervisa elever i årskurserna 3-9. Eleverna hör till enheterna Pajala Centralskola, Smedskolan och Sattajärvi skola. Eleverna kommer till Pajala Centralskola...
2021-06-22 2021-07-31
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Pajala Lärare Elprogrammet
Undervisning i karaktärsämnen på El- och energiprogrammet. Du kommer att i lärarlag ansvara för att leda elevers lärande. Mentorskap ingår i uppdraget.
2021-06-15 2021-07-31