Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren jurist inom offentlighet och sekretess, flexibel arbetsort
Funktion Juridik är en del av Fastighetsbildningsstöd inom Lantmäteriets verksamhetsområde Fastighetsbildning. Vårt övergripande uppdrag är att lämna expertstöd åt fastighetsbildningsverksamheten och verksamhetsområdesledningen i juridiska frågor. På så sätt arbetar vi för en enhetlig och effektiv rättstillämpning och för att skapa förutsättningar för digital fastighetsbildning. Arbetsuppgifterna består bl.a. av framtagande av rättsliga utredningar och utbildningar, arbete med våra handböcker och föreskrifter samt deltagande i utvecklingsprojek...
2024-05-16 2024-06-09
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Veterinärer & tf veterinärer till Distriktsveterinärerna sommaren 2024
Vi erbjuder dig en sommar med stimulerande arbetsuppgifter och möjlighet till såväl yrkesmässig som personlig utveckling! I rollen som veterinär ingår beredskap för att kunna stötta våra djurägare när det kan behövas som mest. Vi ger dig möjligheten att utvecklas inom alla våra djurslag, lära dig arbeta självständigt och att flytta gränsen för vad du tror att du klarar av. Oavsett om du är legitimerad veterinär eller veterinärstudent med tf-tillstånd erbjuder vi: • Ett flexibelt arbete med en bredd av djurslag i sommar: hos oss kan du själv...
2024-05-15 2024-06-10
Region Jämtland Härjedalen, N.C. för Rett Syndr. och närliggande diagnoser Arbetsterapeut - Nationellt Center för Rett Syndrom & närliggande diagnoser
Som arbetsterapeut ingår du i ett tvärprofessionellt team där du deltar i teamets utredningsarbete. I egenskap av specialist inom arbetsterapi förväntas du medverka till nationellt- och internationellt nätverksarbete samt ge stöd till kollegor, familjer och övrigt nätverk. Du har ansvar för att i samverkan med övriga teammedlemmar utforma och genomföra kurser, föreläsningar och utbildningar samt utveckla behandlingsstrategier. Du förväntas även aktivt delta i forskningsarbete samt sprida information och ny kunskap både muntligt och skriftligt. ...
2024-04-30 2024-05-31
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem - Västra Götaland
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2024-04-24 2024-10-20
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Do you want to work as a Veterinary Nurse at Distriktsveterinärerna?
Observe that this ad is only for candidates from other countries than Sweden. Work Assignment As a veterinary nurse, you work alongside our veterinarians in clinical work, during anesthesia and in the laboratory. You will also be working independently with patients. Other work tasks may include sales, administration, front desk and hygiene work. Regardless of previous experience, we will provide a tailor-made introduction focused on giving you the best conditions for working in your new workplace. Our offer • A great range of possible emplo...
2024-02-27 2024-06-09
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Are you our next veterinarian?
Work assignment With us, you get the opportunity to work with several different animal species, where no day is like the other. Employment at most of our clinics include both work in-house at the companion animal clinic as well as work in the field with home visits to barns and stables where we provide care to farm animals and horses. Therefore driving is an integral part of the job which you need to be comfortable with. When you work with us, we guarantee you never will get bored our job is stimulating and varied. Due to our around-the-cloc...
2024-01-05 2024-06-03