Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Trafiksektionen söker en utredare med inriktning att bli trafikförundersökningsledare
I arbetet som utredare med sikte på förundersökningsledning ingår att: • Att vara delaktig i utredningar gällande dödsolyckor och allvarliga trafikolyckor inom Polisregion Bergslagen • Att vara delaktig i utredningar gällande de brott som initierats av de egna trafikgrupperna • Att vara aktiv och skapa egna förutsättningar för att bli behörig FU-ledare gällande både rutiner och kunskap • Gå relevanta utbildningar som krävs för förundersökningsledning inom trafiksektionen Arbetet leds av en trafikförundersökningsledare som är direkt kopplad til...
2021-07-20 2021-08-13
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Återanställning av Poliser till Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län
Polisregion Mitt har behov av poliser i flera olika verksamhetsområden. I din ansökan beskriver du vad du tidigare har jobbat med och vad du är intresserad av att göra nu. Ange även den eller de placeringsorter du önskar jobba på.
2021-07-09 2021-08-31
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Vi söker dig som vill arbeta med kontroller av foder!
På djurkontrollenheten erbjuder vi dig ett varierande och fritt arbete där vissa dagar ägnas åt handläggning på kontoret tillsammans med kollegorna och andra dagar tillbringas ute i fält med att utföra kontroller. Du kommer att arbeta med foderkontroller samt kontroller av animaliska biprodukter. I kontrollarbetet ingår, förutom den fysiska kontrollen, bl.a. planering, upprättande av kontrollrapporter, viss provtagning, tolkning av analyssvar och uppföljning av eventuella avvikelser. Till din hjälp har du bland annat relevanta regelverk. Ar...
2021-07-02 2021-08-09
Lantmäteriet, UIT Chef Innovation, flexibel arbetsort
Vi söker nu en enhetschef med ansvar för vår enhet Innovation. Vi erbjuder en strategisk roll där du i nära samarbete med Lantmäteriets verksamhetsområden utvecklar Lantmäteriets leverans genom att aktivt bidra till innovationskraft. Som enhetschef rapporterar du till verksamhetsområdeschefen och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Du leder din enhet bestående av sex medarbetare och ansvarar för en leverans i enlighet med verksamhetsområdets uppdrag och Lantmäteriets strategiska inriktning. Tillsammans med dina medarbetare är ni innovat...
2021-06-23 2021-07-30
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , GD-stab Verksamhetsstrateg
Vi söker en verksamhetsstrateg till GD-staben. Verksamhetsstrategen har som huvudsaklig arbetsuppgift att driva och samordna processerna kring myndighetens arbete med myndighetsövergripande uppdrag och är ett stöd för myndighetens chefer i deras arbete med detta. Det innebär bland annat att arbete med • uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet, • jämställdhetsintegrering, • nationella minoriteter, • diskrimineringsfrågor, • funktionsrättsfrågor. Ansvaret innebär bland annat att bidra till att de myndighetsövergripande uppdragen integreras ...
2021-06-22 2021-08-08
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Spontanansökan - Veterinär till Distriktsveterinärerna
Hos oss får du möjlighet att arbeta med alla olika djurslag och ingen dag är den andra lik. Vår verksamhet bedrivs både inne på våra mottagningar men även ute i fält hos våra kunder. Bilkörning är en naturlig del i arbetet och du behöver känna dig bekväm med det. Vår målsättning är att skapa en arbetsplats där alla trivs på jobbet och därigenom får de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. Arbetar du hos oss har du aldrig tråkigt, vi har ett mycket stimulerande och varierande arbete. Beredskap ingår som en naturlig del i tjänsten.
2021-05-03 2021-10-03
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri Utredande psykolog med möjlighet till distansarbete
Som psykolog ansvarar du för att genomföra neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar enligt nationella riktlinjer och regionens praxis. Du deltar på konsensus med läkare och vid behov annan yrkeskompetens samt skriver utlåtanden och återkopplar till familj och skola. Beroende på var du bor och hur du vill planera ditt arbete har du möjlighet att till en del arbeta hemifrån och kan själv välja när du vill träffa patienter för testningar och intervjuer. Du är en del av ett team och har möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling ge...
2021-04-27 2021-08-31