Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare inom förvaltningsrätt- Karlstad, Örebro, Falun
Vi söker nu medarbetare till de grupper som primärt handlägger tillstånd enligt vapenlagen, ordningslagen, förordnande av exempelvis ordningsvakter. Handläggning av andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Ordningslag Du kommer till största del att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar framförallt tillstånd för allmänna sammankomster, exempelvis demonstrationer och konserter, men även offentliga tillställningar, så som idrottstävlingar och danstil...
2023-01-27 2023-02-13
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Traineeprogram: Drömmer du om att bli kriminaltekniker och polis? Se hit!
Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör. Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter ma...
2023-01-25 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Traineeprogram: Drömmer du om att bli IT-forensiker och polis? Se hit!
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2023-01-25 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Traineeprogram: Drömmer du om att bli kriminaltekniker och polis? Se hit!
Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör. Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter ma...
2023-01-24 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Traineeprogram: Drömmer du om att bli IT-forensiker och polis? Se hit!
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2023-01-24 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Traineeprogram: Drömmer du om att bli cyberbrottsutredare och polis?
I utredningsarbetet ingår att hålla förhör, genomföra husrannsakningar, inhämta och analysera stora mängder data, hantera och dokumentera samt säkerställa bevisning. Du kommer löpande presentera utredningsläget för polisiär förundersökningsledare eller åklagare samt vid utredningens slut sammanställa den på ett strukturerat och överskådligt sätt. Cyberbrott är en stor global problematik vilket innebär att du kommer ha kontakt med både utländska myndigheter och civila aktörer. Den snabba IT-utvecklingen ställer särskilt krav på utredaren att hå...
2023-01-24 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Polisregion Bergslagen söker regional Beredskapshandläggare
Arbetet med beredskapsplanering är komplext och strategiskt, de primära arbetsuppgifterna är: • samverkan både internt på myndigheten men också med externa aktörer • beredning av ärenden • företräda polisregionens totalförsvarsarbete i olika sammanhang • stabsarbete • företräda polisregionen vid nationella arbetsgrupper kopplat till beredskapsplanering • stödja polisregionens olika enheter vid deras beredskapsplanerande åtgärder • företräda beredskapsplaneringen vid regionala ledningsforum • föra vidare kunskap om beredskapsplanering samt to...
2023-01-19 2023-02-09
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Som utredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Du håller förhör, inhämtar information, sammanställer material och utför andra relevanta utredningsåtgärder. I uppdraget som utredare ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, dra slutsatser, bedöma samband och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. Arbetsuppgifterna är varierande och kräver att du självstä...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Syd
Brott i nära relation (BINR) innefattar brott där offer och förövare är eller har varit gifta, sambos eller särbos, eller har gemensamma barn. Även barn, föräldrar och syskon är närstående. Som barnutredare arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar och grova brott med känd eller okänd gärningsperson, t.ex. grov fridskränkning, misshandel och sexualbrott. Du inhämtar information, sammanställer material, håller förhör och utför andra relevanta åtgärder. I uppdraget ingår att objektivt värdera information från flera källor, ta fram...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Mitt IT-forensiker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Mitt
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Kriminaltekniker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Mitt
Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör. Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter ma...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Mitt
Som operativ analytiker arbetar du självständigt och operativt i förundersökningar. Arbetet förutsätter att du på egen hand analyserar och sammanfattar stora mängder information. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en analytiker är att utifrån varierande uppdrag skapa rapporter och presentationer till protokoll. I detta ingår att: • Med hjälp av informationsmaterial kartlägga och rekonstruera händelseförlopp • Analyser såsom exempelvis kommunikationsanalys, ärendeanalys, geografisk analys och jämförande fallanalys. • Med hjälp av olika databaser...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Utredare komplexa cyberbrott (KCB), funktionsinriktade polisutbildningen, region Mitt
Begreppet komplexa cyberbrott (KCB) Med komplexa cyberbrott avses brott där digital information eller verktyg som hanterar digital information antingen är brottsverktyg eller mål för brottet, samtidigt som ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda: • Brottet riktas mot samhällsviktig verksamhet • Brottet har internationell eller annan omfattande geografisk förgrening • Brottet har ett organiserat brottsupplägg • Brottet är tekniskt avancerat Arbetsuppgifterna innefattar bland annat • Söka kontakt med brottsutsatta och inhämta underla...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Utredare ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen, region Mitt
Som utredare i ISÖB-ärenden utreder du ärenden där sexuell kontakt tagits med barn över nätet. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsäganden och misstänkta, hålla förhör, hantera stora datamängder och ärenden med många målsäganden. Du kommer att bedöma dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar, sammanställa den på ett överskådligt sätt. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Utredning, samordning och utredningsstöd gällande internetrelaterade sexual...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Utredare Finans, funktionsinriktade polisutbildningen, region Mitt
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda brott av finansiell karaktär inom grov kriminalitet. Du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du är delaktig i hela utredningskedjan från att ärendet...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen IT-forensiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Karlstad, Borlänge eller Örebro
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Kriminaltekniker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen
Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör. Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter m...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, polisområde Örebro
Du kommer att arbeta självständigt som operativ analytiker. Du kommer att arbeta operativt i förundersökningar. Arbetet förutsätter att du på egen hand analyserar och sammanfattar stora mängder information. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en analytiker är att utifrån varierande uppdrag skapa rapporter och presentationer till protokoll. I detta ingår: • att med hjälp av informationsmaterial kartlägga och rekonstruera händelseförlopp för att hitta en eller flera gärningsmän • samtalsanalyser, transaktionsanalyser, textanalyser och geografiska...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, Borlänge eller Mora
Som utredare arbetar du självständigt och i grupp ibland med externa organisationer under åklagarens ledning med utredning och handläggning av brott mot barn i nära relation. Arbetsuppgifterna innefattar allt som ingår i utredningsarbete såsom: Utreda brott i nära relation inom brottskategorier våld och sexualbrott vuxna målsäganden. • Förhör med barn, ungdomar och vuxna. Förhör med barn under 15 år, spelas in på video • Biträda i andra ärenden där barn ska förhöras • Analysera och tolka utredningsmaterialet • Sammanställa utredningsuppgifter ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare Bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen
I uppdraget som utredare ska du, själv eller tillsammans med andra, aktivt och engagerat bedriva inhämtningsuppdrag/utredningsarbete på ett sätt som för polisen närmare medborgarna och som gör polisen mer tillgänglig. Förebyggande, ingripande och utredande verksamhet ska hanteras som ett gemensamt system som ständigt utvecklas och förbättras. Som utredare vid bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. I själva utredningsa...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare Brott i nära relationer (BINR), funktionsinriktade polisutbildningen, polisområde Örebro
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samve...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen, Örebro, Karlstad eller Borlänge
Som utredare i ISÖB-ärenden utreder du ärenden där sexuell kontakt tagits med barn över nätet. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsäganden och misstänkta, hålla förhör, hantera stora datamängder och ärenden med många målsäganden. Du kommer att bedöma dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar, sammanställa den på ett överskådligt sätt. • Utredning, samordning och utredningsstöd gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn • Tillslag, hus...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare Finans, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2023-01-16 2023-02-16
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsområdeschef, Fastighetsbildning, flexibel arbetsort
I rollen som verksamhetsområdeschef (VO-chef) för Fastighetsbildningen på Lantmäteriet har du det övergripande ansvaret för hela fastighetsbildningens verksamhet. Du leder verksamheten och ansvarar för att den levererar i enlighet med vårt uppdrag och Lantmäteriets målbild. Som VO-chef leder du verksamheten utifrån en helhetssyn och med verksamhetens bästa i fokus. Du är med och utvecklar verksamheten och bidrar proaktivt till det utvecklings- och förändringsarbete som pågår. I rollen som VO-chef ingår personalansvar, budgetansvar och det ytt...
2023-01-04 2023-01-29
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Sommarjobb som fältbesiktare (Hela Sverige)
Varmt välkommen med din ansökan till sommarens roligaste arbete, där vi garanterar mycket motion, frisk luft och en fantastisk tid på den svenska landsbygden! Arbetet innebär att besöka och kontrollera svenska utsädesodlingar. Fälten bedöms för sortrenhet och sortäkthet, flyghavre, ogräsförekomst, sjukdomar med mera. Detta sker genom att du som besiktare fysiskt går genom odlingarna och för protokoll över dina observationer. Det innebär att du dagligen vistas utomhus i det svenska odlingslandskapet. En normal arbetsdag besiktar du ca 50 hektar...
2022-12-22 2023-03-06
1 2 >