Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun Barnskötare till Klockarebackens förskola
Arbeta utifrån aktuella styrdokument. Planera, genomföra, utvärdera och utveckla utbildningen tillsammans med arbetslaget. Synliggöra barns lärprocesser och utveckling med hjälp av dokumentation. Bedriva undervisning för barn på ett lekfullt och motiverande sätt. Ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare, kollegor och andra aktörer som kan kopplas till förskolan. Använda digitala verktyg tillsammans med barnen i undervisningen (ex. Ipad och dator). - Bidra till att förskolans uppdrag genomförs utifrån läroplanen - Tillsammans med fö...
2022-05-17 2022-05-29
Oskarshamns kommun Speciallärare åk F-3 Vallhallaskolan
Vi söker en behörig speciallärare till åk F-3. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Med hjälp av specialpedagogiska metoder anpassar du undervisningen och ger stöd till eleverna utifrån deras specifika behov. I de lägre åldrarna arbetar du utifrån kartläggningar och bedömningsstöd för att tillämpa tidiga insatser. I uppdraget som speciallärare har du även en viktig funktion som stöd i pedagogiska frågor för kollegor, samt i samverkan med vårdnadshavare. Du ansvarar för att USS och...
2022-05-16 2022-05-29
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Skolsköterska till Elevhälsan i Oskarshamns kommun
Dina arbetsuppgifter som skolsköterska är bl.a: -främjande och förebyggande arbete -hälsosamtal - vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet -öppet mottagningsarbete -aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam -samverkan med elev/förälder, lärare och övrig personal på skolan -samverkan med externa aktörer/myndigheter -enskilda stödsamtal -förebyggande likabehandlingsarbete -samtal i elevgrupper med olika förebyggande teman
2022-05-16 2022-05-29
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Medarbetare med erfarenhet inom socialpsykiatri till Psykiatri boendestöd i Oskarshamn
Psykiatri boendestöd utgår från centrala Oskarshamn och vi verkställer boendesstödsbeslut enligt socialtjänstlagen (SOL) för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar i individens hem utifrån de insatser som brukaren har biståndsbeslut på. Personal är behjälplig med personlig omvårdnad, förflyttningar, matintag, personlig hygien, medicinering, hjälp med städ, tvätt och inköp. Vi erbjuder även ledsagning samt pedagogiska och sociala träffar.
2022-05-16 2022-06-06
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till Tvärgatan
Som omsorgsassistent på Tvärgatan stöttar/hjälper du de boende med planering och genomförande av vardagliga aktiviteter utifrån en individuellt utformad genomförandeplan. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar, läkemedel, ledsagning, inköp, städ och tvätt. Att tillsammans med brukarna skapa en, för dem, meningsfull vardag. Det ingår även att tillaga måltider och att städa gemensamma utrymmen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktions- och aktivitetsförmåga, behov och individuella förutsätt...
2022-05-16 2022-06-06
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Legitimerad förskollärare till Kristinebergs förskolor
I rollen som förskollärare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisninge...
2022-05-13 2022-05-29
Oskarshamns kommun Grundskollärare åk 4-6 på Fårboskolan
Vi söker dig som vill arbeta och delta i den goda lagandan som råder här på Fårboskolan. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med härliga kompetenta kollegor. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för alla elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger, vi tillämpar ett där pedagoger i fr...
2022-05-13 2022-05-29
Oskarshamns kommun Grundskollärare åk1-3 på Figeholmskolan
Vi söker dig som vill arbeta och delta i den goda lagandan som råder. Som grundskollärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med härliga kompetenta kollegor. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för alla elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med andra pedagoger. Vi tillämpar ett system med två pedagoger i kl...
2022-05-13 2022-05-29
Oskarshamns kommun Barnskötare till nattavdelningen på Sidensvansens förskola
I rollen som barnskötare kommer du planera, genomföra, utvärdera och utveckla Nattsländans pedagogiska verksamhet tillsammans med arbetslaget. Du kommer att vara delaktig på arbetsplatsträffar, förskoleområdets kompetensutvecklingsdagar, fortbildning med mera. I denna roll kommer du ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare, kollegor samt andra aktörer som kan kopplas till kväll, helg och nattomsorgen.
2022-05-12 2022-05-22
Oskarshamns kommun Förskollärare till Södertorns förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i hela den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisningen. I din profession som förskollärare i ...
2022-05-12 2022-05-22
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltning Kommunsekreterare till Oskarshamns kommun
I tjänsten som kommunsekreterare får du kombinera ditt intresse för samhällsfrågor och politik med dina personliga styrkor struktur, engagemang och diplomati. I den här rollen har du många kontaktytor i organisationen, så väl med tjänstepersoner som förtroendevalda, och du arbetar i team med hela kansli- och utvecklingsenheten samt med kommunens nämndsekreterarnätverk. Som kommunsekreterare är du med och samordnar och administrerar ärendeprocessen till kommunstyrelsen och dess utskott/beredningar men även kommunfullmäktige, tillsammans med vår...
2022-05-12 2022-06-07
Kretslopp Sydost Sommarjobb som C-chaufför
Som yrkeschaufför på Kretslopp Sydost kan du förvänta dig ett aktivt arbete med mycket rörelse, samarbete och högt tempo. I ditt arbete som chaufför träffar du många av våra kunder så det är viktigt att du tycker om att ge god service. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att hämta avfall enligt planerade rutter där varje rutt tömmer mellan 250-500 kärl. Arbetet utförs med hjälp av systemstöd i fordonsdatorn där samtliga tömningar och eventuella avvikelser registreras digitalt. De olika turerna är förlagda både i tätort och på landsbygd.
2022-05-12 2022-06-05
Oskarshamns kommun Familjebehandlare, Individ- och familjeomsorgen
Vi är en grupp på 13 behandlare, familje- och ungdomsbehandlare. Som familjebehandlare arbetar du med barn och ungdomar i åldern 0-18 år och deras familjer. Uppdragen kommer dels från Barn- och familjs Utredningsenhet och Placeringsenhet samt på service från familjer som själva söker stöd. Vi arbetar även med främjande och förebyggande arbetsuppgifter. Till grund för allt arbete inom familjebehandling ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela nätverket. Din arbe...
2022-05-10 2022-05-29
Oskarshamns kommun Modersmålslärare tigrinska
Du kommer att ansvar för modersmålsundervisning i tigrinska för elever i grund- och gymnasieskola i Oskarshamns kommun. I uppdraget ingår det att organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål. Arbetsuppgifterna bygger på att du själv ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten. I tjänsten kan det också ingå studiehandledning på modersmål. I uppdraget ingår det förflyttning till olika verksamheter i Oskarshamns kommun. So...
2022-05-10 2022-08-05
Oskarshamns kommun Modersmålslärare i romani
Du kommer att ansvara för modersmålsundervisning i romani för elever i grund- och gymnasieskola inom hela Oskarshamns kommun. I uppdraget ingår det att organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål. Arbetsuppgifterna bygger på att du själv ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten. I tjänsten kan det också ingå studiehandledning på modersmål. I uppdraget ingår det förflyttning till olika verksamheter i Oskarshamns kommu...
2022-05-10 2022-08-05
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kurator
Som kurator kommer du att verka aktivt i skola och i elevhälsoteamet. Du utför elevhälsoarbete på individ- grupp och organisationsnivå. I dina arbetsuppgifter kan det ingå arbete med klasser/grupper, att hålla samtal med elever enskilt och grupp samt ha kontakter med vårdnadshavare. Du medverkar och är drivande i skolans hälsofrämjande arbete. I ditt uppdrag ingår det att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Du utför skolsociala utredningar och kan även ansvara för viss handledning och ...
2022-05-09 2022-05-22
Oskarshamns kommun Ungdomscoach till Ungdomsenheten på Oskarshamns Kommun
Uppdraget som ungdomscoach består i att tillsammans med kollegor inom ungdomsenheten, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och andra verksamheter arbeta långsiktigt förebyggande för ungdomars trygghet och utveckling. Som coach möter du ungdomar i deras miljöer både utomhus, i skolmiljön och fritidsgårdar. Tjänsten innefattar dels ett utåtriktat arbete med att hålla i gruppverksamheter, delta i föräldramöten, klassbesök etc. men också enskilda samtal med ungdomar och vårdnadshavare. Arbetet bygger på frivillighet, förtroende och respekt för un...
2022-05-09 2022-05-22
Oskarshamns kommun Lärare i matematik och NO åk 7-9 till Rödsleskolan
Vi söker dig som vill undervisa i matematik och NO i åk 7-9. Du förbereder, planerar (samplanerar), bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka målu...
2022-05-09 2022-05-30
Oskarshamns kommun Lärare i trä-och metallslöjd åk 7-9 till Rödsleskolan
Vi söker dig som vill undervisa i trä- och metallslöjd åk 7-9. Du förbereder, planerar (samplanerar), bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka må...
2022-05-09 2022-05-30
Oskarshamns kommun Undersköterska till Team Åsa/Söder hemtjänst
Som undersköterska i hemtjänsten är du direkt underställd enhetschefen och verkställer beviljade omvårdnads- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Du arbetar i brukarens ordinära boende. Tillsammans med övriga kollegor i arbetsgruppen samt andra professioner såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, arbetar du för att göra det bästa för brukaren. Vi tycker det är viktigt att stärka den enskildes självbestämmande och delaktighet. Vi arbetar personcentrerat där genomförandeplane...
2022-05-06 2022-05-29
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Korttidsenheterna på Solbacka
Som undersköterska på Korttidsenheten är du direkt underställd enhetschef. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). På Korttidsenheterna jobbar vi utifrån ett rehabiliterande synsätt med utgångspunkt i brukarens individuella behov och förutsättningar, där delaktighet och påverkansmöjlighet i den egna vården är en stor och viktig del. Tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor arbetar du för att tillgodose ser...
2022-05-05 2022-05-31
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till längre vikariat till Korttidsenheterna på Solbacka
Som undersköterska på Korttidsenheten är du direkt underställd enhetschef. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). På Korttidsenheterna jobbar vi utifrån ett rehabiliterande synsätt med utgångspunkt i brukarens individuella behov och förutsättningar, där delaktighet och påverkansmöjlighet i den egna vården är en stor och viktig del. Tillsammans med trevliga och kompetenta kollegor arbetar du för att tillgodose ser...
2022-05-05 2022-05-31
Oskarshamns kommun Lärare i religion och svenska till Oscarsgymnasiet
Du kommer att arbeta som lärare och undervisa i religion och svenska på gymnasienivå. I arbetet kommer du att planera det pedagogiska arbetet och skapa en meningsfull och utvecklande skoltid för eleverna. Du kommer att ingå i ett arbets- och ämneslag som tillsammans ansvarar för elevernas lärande och utveckling mot målen. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslaget och i ämneslaget, då vi har hög lärarbehörighet i samtliga ämnen på skolan. Vi har fokus på arbetsglädje och har tillit till varandras kompetenser där vi arbetar prestigelöst ...
2022-05-04 2022-05-17
Oskarshamns kommun Yrkeslärare Fordons- och transportprogrammet till Oscarsgymnasiet
Undervisning i fordonsteknik och transport inom förarutbildningen på gymnasienivå. Mentorskap ingår i tjänsten. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Oscarsgymnasiet arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé en tillgänglig utbildning för alla. Det innebär att vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i "Ett gott liv" för alla våra elever. Stor vikt läggs vid goda relationer med elever...
2022-05-03 2022-05-17
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Vill du ha ett omväxlande jobb där du utvecklas och växer i din roll som sjuksköterska?
I hemsjukvården i Oskarshamn har du hela kommunen som din arbetsplats, härlig natur och även en mysig stadskärna. Du kommer arbeta hemma hos dina patienter och får därmed ta del av hela hens livsvärld. Det blir både en spännande resa tillsammans för att hitta målet med våra insatser och utmaningen att övervinna hindren som kan finnas. Det är du som sjuksköterska som har ansvar och är dina patienters ambassadör, vilket gör att du har stora möjligheter att påverka deras vård tillsammans med dem. Som sjuksköterska hos oss planerar du själv din d...
2022-05-03 2022-05-25
1 2 >