Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling eller talpedagog till E
Du kommer vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till skolor på individ, grupp och organisationsnivå. Tjänsten innebär att du kommer vara ett stöd till pedagoger vid planering och genomförande av att främja elevers språk, lärande, utveckling och hälsa. I tjänsten ingår att göra kartläggningar inom språk-, skriv- och läsutveckling. I det förebyggande arbetet kommer du också att genomföra utbildningsinsatser för att höja kompetensnivån kring tillgängliga lärmiljöer, NPF och språkliga och/eller kommunikativa svårigheter. Din placeri...
2023-06-02 2023-07-09
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Gläntans förskola
I rollen som barnskötare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen...
2023-06-02 2023-06-15
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Humlans förskola
I rollen som barnskötare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen...
2023-06-02 2023-06-15
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Elevcoach till Kristinebergskolan åk 7-9
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter! Ditt huvuduppdrag kommer att vara att arbeta som elevcoach. Det är viktigt att du skapar goda relationer, socialiserar, iakttar och finns till för alla högstadiets elever. Huvudsakliga arbetsuppgifter: •coacha och ibland undervisa elever i små och stora grupper •studiestöd, hitta flexibla och individuella lösningar •motiverande, coachande och vägledande samtal •uppföljning av frånvaro och främja närvaro •stöd till lärare och annan personal kring motivation och förebyg...
2023-05-31 2023-06-21
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Vallhallaskolan
Vi söker en biträdande rektor till skolan som kommer ingå i skolans ledningsteam tillsammans med nuvarande rektor och två biträdande rektorer. Med fortsatt verksamhetsfokus på F-9 och fritidshem är vi nyfikna på dig som sökande. Uppdraget som biträdande rektor kan antingen innefatta en tjänst med ansvar för åk F-2 med fritidshem, åk 3-6 eller 7-9. På Vallhallaskolan tar du ansvar för att alla elever ges möjlighet att må bra och utvecklas så långt det är möjligt. Du är en pedagogisk ledare med kvalitets-, personal-, elev- och ekonomiansvar vil...
2023-05-30 2023-06-13
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare sökes till Södertorn förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisninge...
2023-05-30 2023-06-20
Oskarshamns kommun Omsorgsassistenter till korttidsboende för barn inom LSS
Kortidsboendet Stångehamnsvägen 139 är ett boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i åldern 0-21 år. Boendet är placerat i området Kristineberg och ligger ca 2,5 kilometer från centrala Oskarshamn. I dagsläget har vi 14 inskrivna barn och ungdomar, tillsammans med kollegor ansvarar du för att ge dem stöd och handledning. Ni utgör ett positivt team och bidrar med kvalitativa och stimulerande aktiviteter som främjar till att barnen/ungdomarna får en meningsfull vardag. Samarbete med andra enheter förekommer. Arbetslaget som du komme...
2023-05-29 2023-06-19
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent sökes till sommarvikariat
Arbetet som personlig assistent innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Du hjälper även till med fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS). Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och samtidigt kunna påverka ditt eget arbete till viss grad. Du får ge andra livskvalité, god och nära omvå...
2023-05-26 2023-06-16
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Timvikarier sökes till personlig assistans
Personlig Assistans Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Du hjälper även till med fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS). Ensamarbete förekommer till störst del inom assistansen. Arbetstiderna är dag, kväll och sovande jour. Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och sa...
2023-05-26 2023-06-16
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Figeholms hemtjänst
Vi söker nu en ny kollega till Figeholms hemtjänst. Som undersköterska/vårdbiträde hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att göra det bästa för brukaren i dennes vardag i hemmet. Omvårdnad, medicingivning, dokumentation, städning och även kontakt med anhöriga är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du medverkar och...
2023-05-26 2023-06-16
Oskarshamns kommun Elevassistent till Kristinebergskolan
Tjänsten är som resurs åt enskild elev i förskoleklass som har stödbehov under hela sin skoldag. Du ska vara behjälplig i sociala situationer, vid måltider, under idrott och på raster. Eleven är också på fritids, så att stödja elevens behov även under denna tid av dagen ingår i tjänsten. Tjänsten ställer stora krav på lyhördhet och flexibilitet. Du har ett nära samarbete med undervisande lärare, men det ställer samtidigt krav på din självständighet för att möta elevens behov och anpassa vardagen efter hens möjligheter och behov.
2023-05-25 2023-06-15
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lågstadielärare till Vallhallaskolan
Vi söker lärare som kommer att ingå i ett trelärarskap i en årskurs på lågstadiet tillsammans med två andra lärare. I tjänsten ingår även delat mentorskap. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger och tillsammans med arbetslaget arbetar du och dina kollegor för att främja...
2023-05-25 2023-06-04
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Servicemedarbetare till Nyhem
Som servicemedarbetare arbetar du i nära samarbete med omvårdnadspersonal och utför serviceinsatser som inte kräver vårdutbildning. Stor vikt läggs på att tillsammans med omvårdnadspersonalen skapa en trivsam boende- och måltidsmiljö. I arbetet ingår bland annat: • Städning av gemensamma utrymmen • Städning hemma hos brukarna i deras lägenheter • Tvätt av brukares kläder & personalkläder • Mat- och livsmedelshantering • Servering, disk samt sophantering • Delta vid sociala aktiviteter tillsammans med personal och brukare. • Slutstädningar och ...
2023-05-25 2023-06-15
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till Tvärgatan 23
Tvärgatan 23 är ett boende med särskild service enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Det ligger i Påskallaviks samhälle. Boendet består av 6 lägenheter och 1 korttidsplats. Hela boendet ligger i markplan och lägenheterna består av 1 sovrum, kök, kombinerat med vardagsrum och toalett med dusch. Varje lägenhet har dessutom tillgång till egen uteplats. I mitten ligger en gemensamhetsdel med allrum, kök och uteplats. I allrummet finns gemensam matplats och tv-rum med utrymme för social gemenskap. Som omsorgsassistent har du i up...
2023-05-24 2023-06-14
Räddningstjänsten Sydost Räddningstjänsten söker brandtekniker
Som brandtekniker arbetar du med förebyggande brandskydd och utbildning åt OKG AB där du även är placerad. De förebyggande arbetsuppgifterna innebär att du är delaktig i OKG:s systematiska brandskyddsarbete (SBA). Du utför brandskyddsåtgärder och bedömer skyddstillstånd där det ibland ingår arbetsmiljömätning av gas och gasfrihetsförklaring av ett specifikt område. Olika avvikelser hanterar du genom egna åtgärder, felanmälan och rapportering i olika system. Du deltar i driftmöten och samverkar med andra yrkesgrupper för att skapa en så säker an...
2023-05-23 2023-06-11
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare inom äldreomsorgen sökes till Oskarshamn
Som biståndshandläggare på myndighetsenheten är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att aktualisera ärenden, inhämta information, utreda, göra bedömningar, fatta beslut samt följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Du genomför hembesök och deltar i samordnad individuell plan. Arbetet innebär omfattande kontakter med den enskilde, dennes anhöriga eller företrädare samt samverkan med både interna och externa aktörer.
2023-05-22 2023-06-12
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Kristdala hemtjänst
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2023-05-22 2023-06-12
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Wasagården/Solgården i Figeholm
Arbetet som undersköterska innebär att du arbetar brukarfokuserat utför insatser gällande vård och omsorg till brukare som är bosatta på det särskilda boendet. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso- sjukvårdslagen (HSL). Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att boende tillgodoses med omsorg, vård och service. I tjänsten kan det även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska. Du deltar i verksamhetsutveckli...
2023-05-19 2023-06-09
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare åk 4-6 till Vallhallaskolan
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Med hjälp av specialpedagogiska metoder anpassar du undervisningen och ger stöd till eleverna utifrån deras specifika behov. I de lägre åldrarna arbetar du utifrån kartläggningar och bedömningsstöd för att tillämpa tidiga insatser. I uppdraget som speciallärare har du även en viktig funktion som stöd i pedagogiska frågor för kollegor, samt i samverkan med vårdnadshavare. Du ansvarar för att USS och ÅP upprättas, följs upp och utvärderas. En del...
2023-05-17 2023-06-11
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi en Personlig assistent till Figeholmsvägen 22
Figeholmsvägen 22 består av en lägenhet med ett mindre kök och vardagsrum som samt ett gemensamt utrymme. Boendet är beläget i Fårbo. Din uppgift som Personlig assistent är att stötta brukaren i vardagen utefter dennes egna behov så att den kan leva med god livskvalitet utefter sina egna förutsättningar. Som Personlig assistent har du i uppdrag att ge service till personer med funktionsnedsättning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om att tillgodose vår brukares behov av omsorg, vård och bemötande. Du utgår från brukarens individuella...
2023-05-04 2023-06-22
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Medarbetare med erfarenhet inom socialpsykiatri till Kristinebergsvägen 6
Kristinebergsvägen 6 är en Trapphusmodell i Oskarshamn enligt SoL, med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet har 8 lägenheter och en för gemensamt sällskapsrum/matrum med kök. På Kristinebergsvägen 6 genomförs dygnet-runt-stöd som är individuellt anpassat efter den enskildes behov. På Kristinebergsvägen 6 ska alla ha möjlighet till en skälig levnadsstandard, vilket möjliggörs via individuella genomförandeplaner. Personal är behjälplig med personlig omvårdnad, förflyttningar, matintag, personlig hygien och med...
2023-05-04 2023-06-22
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Nydalen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2023-04-06 2023-06-19
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier sökes till personlig assistans
Personlig Assistans Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Du hjälper även till med fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS). Ensamarbete förekommer till störst del inom assistansen. Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och samtidigt kunna påverka ditt eget arbete till viss...
2023-04-06 2023-06-22
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent sökes till 100% dagtidstjänst
Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS). Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och samtidigt kunna påverka ditt eget arbete till viss grad. Du får ge andra livskvalité, god och nära omvårdnad och trygghet, och du får själv möjlighet att utvecklas som person i ödmjuka möten med andra. ...
2023-03-31 2023-06-07
Oskarshamns kommun Sommarjobba inom omsorgen i Oskarshamns kommun
Äldreomsorgen (ÄO) är vår största verksamhet med ca 1000 anställda. Äldreomsorgen är utspridd i hela kommunen från centrala Oskarshamn till landsbygden, exempelvis Påskallavik, Kristdala, Figeholm och Misterhult. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF) har ca 300 anställda. Här ingår all omsorg för personer med olika funktionsnedsättningar, särskilda boenden, boendestöd (personer med behov av stöd i eget boende), korttidsboende för barn och ungdomar, daglig verksamhet och personlig assistans. Den ena dagen är inte den andra lik när...
2023-01-04 2023-07-02