Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Kock till Oskarshamns kommun
Nu söker vi en kock till vår verksamhet inom Oskarshamns kommun. Arbetsuppgifterna som kock på våra servicehus, förskolor och skolor består av planering, inköp av råvaror, förberedelse, tillagning av mat samt servering. I uppdraget ingår också att organisera och hålla koll på att varulager och maskiner är i gott skick. Som kock inom kostenheten har man ansvar för att uppnå högsta möjliga effektivitet i köket, likaså att bidra generöst med kunskaper för gemensam utveckling av hela kostenheten.
2023-12-08 2023-12-31
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker Systemförvaltare
Som systemförvaltare arbetar du i huvudsak i våra verksamhetssystem Treserva och TES och gör anpassningar och konfigureringar i systemen utifrån verksamhetens behov. I arbetet ingår också systemuppgraderingar, implementering av nya moduler, kontakt med leverantörer, framtagande av rutiner, arbete med viss support och felsökning. Du medverkar i upphandling och hanterar avtal och fakturor. Tjänsten innehåller också arbetsuppgifter i mobilappar och digitala verktyg samt framtagande av rapporter och statistikuppgifter. Som systemförvaltare är du de...
2023-12-08 2023-12-31
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Ma och No/teknik 7-9 till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Du kommer att arbeta i ett arbetslag och i ett ämneslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i matematik, No och teknik. • Vara mentor tillsammans med en kollega. • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. Vi har stor pedagogisk frihet med fokus på betygskriterier.
2023-12-08 2023-12-22
Oskarshamns kommun Familjebehandlare, Individ- och familjeomsorgen
Vi är en grupp på 13 behandlare, familje- och ungdomsbehandlare. Som familjebehandlare arbetar du med barn och ungdomar i åldern 0-18 år och deras familjer. Uppdragen kommer dels från Barn- och familjs Utredningsenhet och Placeringsenhet samt på service från familjer som själva söker stöd. Vi arbetar även med främjande och förebyggande arbetsuppgifter. Till grund för allt arbete inom familjebehandling ligger ett systemiskt förhållningssätt som syftar till att frigöra resurser hos den enskilde individen, i familjen och i hela nätverket. Din arbe...
2023-12-08 2023-12-26
Oskarshamns kommun Ungdomsbehandlare, Individ- och familjeomsorgen
Vi är en grupp på 13 behandlare, familje- och ungdomsbehandlare. Som ungdomsbehandlare arbetar du med barn och ungdomar i åldern 13-18 år och deras familjer. Ungdomsbehandlare arbetar förebyggande med tidiga insatser och tidig upptäckt av ungdomar med normbrytande beteende. Ungdomsbehandlare arbetar med ART-samtal, ger enskilt stöd till ungdomar, håller i gruppverksamhet och samarbetar med andra aktörer i samhället som möter ungdomar. Till grund för allt arbete på råd- och stödenheten ligger ett systemiskt tänkande som syftar till att frigöra...
2023-12-08 2023-12-26
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Yrkeslärare Fordons- och transportprogrammet Oscarsgymnasiet
Förarutbildning med både teoretisk och praktisk utbildning. Tillsammans med övriga förarprövare så ansvarar du för elevernas förarutbildning och körkortsutfärdande i enlighet med gällande regelverk. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Oscarsgymnasiet arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé en tillgänglig utbildning för alla. Det innebär att vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resulte...
2023-12-07 2024-01-07
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Fritidsledare till Oskarshamns kommun
Din uppgift som fritidsledare är att tillsammans med kollegorna skapa en aktiv och meningsfull fritid för deltagarna i verksamheten och ungdomar i Oskarshamns kommun. Det kan exempelvis innebära att man arrangerar olika typer av aktiviteter som temakvällar, gruppverksamhet, utflykter eller kursverksamheter. Det kan handla om bakning, dans, konst eller sport. Våra besökare är ofta med och styr innehållet. Som fritidsledare i Oskarshamns kommun förväntas du medverka och bidra till kommunens samlade arbete för barn och unga och i utvecklingsarbe...
2023-12-07 2023-12-31
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Vikarierande fritidsledare på deltid till Oskarshamns kommun
Din uppgift som vikarierande fritidsledare är att tillsammans med kollegorna skapa en aktiv och meningsfull fritid för deltagarna i verksamheten och ungdomar i Oskarshamns kommun. Det kan exempelvis innebära att man arrangerar olika typer av aktiviteter som temakvällar, gruppverksamhet, utflykter eller kursverksamheter. Det kan handla om bakning, dans, konst eller sport. Våra besökare är ofta med och styr innehållet. Som vikarierande fritidsledare i Oskarshamns kommun förväntas du medverka och bidra till kommunens samlade arbete för barn och u...
2023-12-07 2024-01-15
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Ungdomscoach till Ungdomsenheten på Oskarshamns Kommun
Uppdraget som ungdomscoach består i att tillsammans med kollegor inom ungdomsenheten, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och andra verksamheter arbeta långsiktigt förebyggande för ungdomars trygghet och utveckling. Som coach med fokus på unga i gymnasieåldern möter du ungdomar i deras miljöer både utomhus, i skolmiljön och fritidsgårdar. Tjänsten innefattar dels ett utåtriktat arbete med att hålla i gruppverksamheter, delta i föräldramöten, klassbesök etc. men också enskilda samtal med ungdomar och vårdnadshavare. Arbetet bygger på frivilli...
2023-12-07 2024-01-15
Oskarshamns kommun Undersköterska till Nattpatrullen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Du arbetar med hemtjänstinsatser nattetid i enskilt boende i hela kommunen. I arbetet förekommer tunga lyft och du kommer att förflytta dig mycket i och ur bil under en arbetsnatt. Vid tillfällig övertalighet i Nattpatrullen kan du bli bokad i annan verksamhet inom äldreomsorgen.
2023-12-05 2023-12-26
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Svallidens hemtjänst
Arbetet består av att verkställa beviljade omsorg/serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Tjänstgöring i Svallidens hemtjänst där du tillsammans med övrig personal verkställer vård och service till personer bosatta i det egna hemmet. Tjänstgöring i andra grupper kan förekomma. Du har god förmåga att se helheten och varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet med högt tempo och arbetsglädje. Du ansvarar t...
2023-12-05 2023-12-17
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Fredrika i Påskallavik
Vi söker nu en ny kollega till vår verksamhet på särskilda boendet Fredrika i Påskallavik. Fredrika är ett boende med åtta lägenheter i natursköna Påskallavik. Personalgruppen på Fredrika har ett nära och flexibelt arbetssätt med det nära belägna särskilda boendet Blå Pojken. Du kommer att ingå i ett arbetslag med en enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Tillsammans bedrivs ett nära samarbete med sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.
2023-12-05 2023-12-26
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kvälls- och helgtjänster; Undersköterskor till Kastanjegården och Bockara hemtjänst
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du arbetar brukarfokuserat och utför insatser gällande vård och omsorg till våra brukare som är bosatta på det särskilda boendet. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska. Kastanjegården är ett särskilt boende med åtta platser fördelat på både somatik och demens-inriktning. Personalgruppen ansvarar även för att enligt planering utföra hemtjänstinsatser i ett geografiskt område runt Bockara. Schemat är lagt för kvälls och helg-tjänstgör...
2023-12-05 2023-12-26
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Rödsleskolan
Vi söker en biträdande rektor till Rödsleskolan som kommer ingå i skolans ledningsteam tillsammans med rektor och en annan biträdande rektor. Uppdraget i denna tjänst innefattar ansvar för 4-6 samt fritidshem. På Rödsleskolan tar du ansvar för att alla elever ges möjlighet att må bra och utvecklas så långt det är möjligt. Du är en pedagogisk ledare med kvalitets-, personal-, elev- och ekonomiansvar vilket kräver att du är drivande och entusiasmerande. Vår skola erbjuder nyfikna elever, engagerade medarbetare, elevhälsa, administrativt stöd ...
2023-12-05 2023-12-19
Oskarshamns kommun Undersköterska till Solbacka natt, helganställning
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL) till personer bosatta i det egna hemmet. Vi värdesätter personal som har god förmåga och kreativitet samt bidrar till att skapa meningsfullhet för den enskilde. Som undersköterska på natten arbetar du i hela Solbacka huset, men har en avdelning som din utgångspunkt. Du behöver därför vara flexibel och villig att arbet...
2023-12-04 2023-12-25
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Nydalen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2023-12-01 2023-12-22
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Strategisk inköpare till Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun ska utveckla sitt inköps- och upphandlingsarbete och söker nu en strategisk inköpare. Vi söker dig som är en erfaren inköpare eller upphandlare med god problemlösningsförmåga som vill utvecklas tillsammans med oss. Som strategisk inköpare i Oskarshamns kommun planerar du din egen vardag och driver e-handelsutveckling/avtalsuppföljning och upphandling/upphandlingssamordning självständigt och i samverkan med organisationen och den kommunsamverkande inköpscentralen belägen i Västervik. Arbetsuppgifterna består bland annat av...
2023-12-01 2024-01-14
Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Byggnadsinspektör till Oskarshamns kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning av de tekniska delarna i bygglovs- och anmälningsärenden. Du kommer att: • Leda tekniska samråd • Besluta om kontrollplaner • Göra arbetsplatsbesök • Fatta beslut om startbesked, hålla slutsamråd och lämna slutbesked En viktig uppgift är också att lämna råd och upplysningar i byggfrågor samt vara delaktig i vårt tillsynsarbete. Arbetet bedrivs självständigt med stort eget ansvar tillsammans med övriga medarbetare på förvaltningen. I tjänsten ingår att fatta självständiga beslut i enlighet med...
2023-11-29 2023-12-20
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i hemkunskap 7-9 till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i huvudsak hemkunskap 7-9 • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. • Klassföreståndarskap tillsammans med en kollega.
2023-11-27 2023-12-11
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Team Öster hemtjänst
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Personalen i Team Öster arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser. Du har god förmåga att se helheten och varje enskild individs förutsättningar och behov. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet med högt tempo och arbetsglädje. Du ansvarar tillsammans m...
2023-11-21 2024-01-02
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Tvärgatan 23 söker omsorgsassistenter
Tvärgatan 23 är ett boende med särskild service enligt LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Det ligger i Påskallaviks samhälle. Boendet består av 6 lägenheter och 1 korttidsplats. Hela boendet ligger i markplan och lägenheterna består av 1 sovrum, kök, kombinerat med vardagsrum och toalett med dusch. Varje lägenhet har dessutom tillgång till egen uteplats. I mitten ligger en gemensamhetsdel med allrum, kök och uteplats. I allrummet finns gemensam matplats och tv-rum med utrymme för social gemenskap. Som omsorgsassistent har du i up...
2023-11-21 2023-12-15
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent sökes till 40 % nattjänst
Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS). Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och samtidigt kunna påverka ditt eget arbete till viss grad. Du får ge andra livskvalité, god och nära omvårdnad och trygghet, och du får själv möjlighet att utvecklas som person i ödmjuka möten med andra.
2023-11-21 2023-12-12
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Skolläkare till elevhälsan
Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån skollagen och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I elevhälsoarbetet ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och med ett salutogent förhållningssätt. Arbetet som skolläkare är väldigt varierande och stimulerande. Arbetsuppgifterna kan vara att: - bistå skolsköterskorna med medicinsk fackkunskap - följa upp avvikelser som upptäckts vid hälsobesök och bedöma behov av vidare åtgärder - vid be...
2023-11-21 2023-12-17
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarier till Rödsleskolan
Nu söker vi dig som med engagemang och ansvarskänsla vill arbeta som timvikarie i våra verksamheter inom skola och fritidshem. Som vikarie har du i uppgift att ge barnen och eleverna en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika enheter och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt lä...
2023-11-13 2023-12-10