Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Legitimerad förskollärare till Kristinebergsområdet
I rollen som förskollärare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisninge...
2022-10-06 2022-10-23
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Team Öster, Kristinebergsområdet
I rollen som barnskötare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen...
2022-10-06 2022-10-23
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Vill du ha ett omväxlande jobb där du utvecklas och växer i din roll som sjuksköterska?
I hemsjukvården i Oskarshamn har du hela kommunen som din arbetsplats, härlig natur och även en mysig stadskärna. Du kommer arbeta hemma hos dina patienter och får därmed ta del av hela hens livsvärld. Det blir både en spännande resa tillsammans för att hitta målet med våra insatser och utmaningen att övervinna hindren som kan finnas. Det är du som sjuksköterska som har ansvar och är dina patienters ambassadör, vilket gör att du har stora möjligheter att påverka deras vård tillsammans med dem. Som sjuksköterska hos oss planerar du själv din da...
2022-10-06 2022-12-31
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till Ingenjörsvägen 59/Karlsborgsvägen 76
Du kommer ingå i en personalgrupp på 12 personal som arbetar dag, kväll, helg och jour. Arbetet är förlagt på LSS-boendena Ingenjörsvägen 59 och Karlsborgsvägen 76 där man som personal ansvarar för att brukarna får den omvårdnad och aktivitet de är i behov av. Ingenjörsvägen 59 består av fyra lägenheter där det idag bor yngre män som har en aktiv fritid, ett socialt nätverk och engagerade anhöriga/gode män. Tre av dessa brukare arbetar heltid på Daglig verksamhet och en brukare arbetar deltid. På den här enheten har vi sovande jour. Karlsborgs...
2022-10-05 2022-11-02
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Styr- o reglerelektriker till Tekniska kontorets VA-avdelning
Vi söker just nu dig som är intresserad av att arbeta som elektriker på våra vatten- och reningsverk. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med förbyggande och avhjälpande underhåll inom el-,styr- och reglerteknik. Arbetet kommer även att innehålla annat driftarbete och underhåll av kommunens VA-anläggningar. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du kommer ha stora möjligheter att växa i din roll. Beredskapstjänstgöring kommer även att ingå i tjänsten.
2022-10-05 2022-10-16
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i romani
Du kommer att ansvara för modersmålsundervisning i romani för elever i grund- och gymnasieskola inom hela Oskarshamns kommun. I uppdraget ingår det att organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål. Arbetsuppgifterna bygger på att du själv ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten. I tjänsten kan det också ingå studiehandledning på modersmål. I uppdraget ingår det förflyttning till olika verksamheter i Oskarshamns kommu...
2022-10-04 2022-12-13
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Ekbacken/Ekoxen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2022-09-30 2022-10-16
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Digitaliseringsutvecklare till Oskarshamns kommun
Som digitaliseringsutvecklare kommer du vara en viktig spelare inom Digitaliseringsavdelningen. Tillsammans med avdelningens medarbetare och under ledning av digitaliseringschefen, stöttar avdelningen kärnverksamheterna i kommunens digitala transformationsresa inom exempelvis områdena Digitalisering, Digital kompetens och Digital mognad. Verksamhetsmodellering, processkartläggning och processoptimering, e-tjänsteutveckling och projektledning är några exempel på uppdragets innehåll. Du förväntas exempelvis: - delta i objekt- & projektteam som ...
2022-09-30 2022-10-21
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Röda Höghuset Servicebostad söker en omsorgsassistent
Röda Höghuset Service bostad består av 11 lägenheter i trapphusmodell. 10 av lägenheterna är boenden och den 11:e utgörs av en gemensamhetsdel, personalrum, jourrum och kök. Boendet är beläget mitt i Kristineberg i Oskarshamn. Din uppgift som omsorgsassistent på Röda Höghuset är att stötta brukarna i vardagen utefter deras egna behov så att de kan leva med god livskvalitet utefter sina egna förutsättningar. Som omsorgsassistent har du i uppdrag att ge service till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Dina huvudsakliga arbet...
2022-09-28 2022-10-19
Oskarshamns kommun Specialpedagog till Rödsleskolan åk 7-9
Som specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam och arbetar nära skolans ledningsgrupp. Du har som specialpedagog en samordnande roll när det gäller elevhälsoarbetet på skolan. Uppdraget rör såväl organisation, grupp som individ. Du har ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Du behöver kunna samverka nära med skolledning, övriga professioner i elevhälsoteamet samt med arbetslag och mentorer. Du bidrar aktivt till skolans hela utveckling och har goda professionella relationer med andra yrkeskategorier, vårdnadshavare och elever. ...
2022-09-27 2022-10-16
Oskarshamns kommun Speciallärare till Rödsleskolan
På Rödsleskolan strävar vi efter att möta varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka måluppfyllelsen och de mjuka värdena för alla våra elever. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslaget och i ämneslaget. Vi har fokus på arbetsglädje och har tillit till varandras kompetenser där vi arbetar presi...
2022-09-27 2022-10-16
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare till Oscarsgymnasiet
Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam och arbetar nära Oscarsgymnasiets ledning. Du har som speciallärare en vägledande roll i elevhälsoarbetet på skolan. Uppdraget rör såväl grupp som individ. Du har ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Du behöver kunna samverka nära med skolledning, övriga professioner i elevhälsoteamet samt med arbetslag och mentorer. Du bidrar aktivt till skolans hela utveckling och har goda professionella relationer med andra yrkeskategorier, vårdnadshavare och elever. Du ger konsultativt stöd och...
2022-09-23 2022-10-14
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Nyhems gruppboenden
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta på särskilt boende. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2022-09-23 2022-10-21
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Legitimerad sjuksköterska för timanställning i hemsjukvården
I hemsjukvården i Oskarshamn har du hela kommunen som din arbetsplats, härlig natur och även en mysig stadskärna. Du kommer arbeta hemma hos dina patienter och får därmed ta del av hela patiensens livsvärld. Det blir en spännande resa tillsammans för att hitta målet med våra insatser och utmaningen att övervinna hindren som kan finnas. Det är du som sjuksköterska som har ansvar och är dina patienters ambassadör, vilket gör att du har stora möjligheter att påverka deras vård tillsammans med dem. Som sjuksköterska hos oss planerar du själv din d...
2022-09-23 2022-10-21
Oskarshamns kommun Undersköterska till Mäster Palms gruppboende
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL) till personer bosatta i det egna hemmet. Du medverkar till daglig aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar. Du utför medicinska arbetsuppgifter på delegation från legitimerad personal. Mäster Palm har nära samverkan med andra verksamheter. Samtliga medarbetare på Mäster Palm har resurspass ...
2022-09-23 2022-10-14
Oskarshamns kommun Två undersköterskor till Asken/Opalen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL) till personer bosatta i det egna hemmet. Du medverkar till daglig aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar. Du utför medicinska arbetsuppgifter på delegation från legitimerad personal. Din roll är att skapa en meningsfull och behaglig tillvaro för de boende. Matlagning och begränsade städ- oc...
2022-09-22 2022-10-14
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Nu söker vi personal till Avlösarservice för vaken natt inom OF
Som Avlösare arbetar du vaken natt via uppdrag i familjens hem. Syftet är att föräldrarna ska få avlastning nattetid. Mycket stor vikt läggs på personlig lämplighet. Under arbetspasset ska du vaka över ett barn som har epilepsi. Barnet har vårdinsatser med komplex karaktär; sondmat, inhalationsmedicin, har slemsug och hostmaskin Ensamarbete och tunga lyft förekommer. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälsosjukvårdslagen (HSL). Du möter en familj som behöver ditt fu...
2022-09-20 2022-10-11
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Team Öster
Vi söker nu en ny kollega till vår verksamhet i Team Östers hemtjänstgrupp. Som undersköterska hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Värdegrunden i socialtjänstlagen är ett viktigt verktyg i vår arbetsgrupp. Vår utgångspunkt är alltid omsorgstagaren och dennes välmående. Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att göra det bästa för brukaren i dennes vard...
2022-09-19 2022-10-10
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Kristdala hemtjänst
Som undersköterska hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att göra det bästa för brukaren i dennes vardag. Omvårdnad, medicingivning, dokumentation, städning, matlagning och aktivering av olika slag är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du deltar i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling til...
2022-09-16 2022-10-07
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Planerare Kastanjegården/Bockara hemtjänst och Blå Pojken/Fredrika
Som personalplanerare är du underställd enhetschef och arbetet omfattar två arbetsgrupper med ca 30 medarbetare. Som personalplanerare kommer du att ha en administrativ funktion. I arbetet ingår ett nära samarbete med enhetschef, andra administrativa funktioner samt medarbetare i olika arbetsgrupper. Dina arbetsuppgifter är följande: • Ta emot sjukanmälningar och tillsätta vakanser, hantera akuta vakanser • Upprätta sjukschema och vara behjälplig i övrig schemaläggning • Rulla schema och hantera turbyten • Se över gruppernas schema och vikarie...
2022-09-15 2022-10-06
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Samhällskunskap och Historia/eller annat ämne på Oscarsgymnasiet
I denna tjänst kommer du att undervisa våra elever i samhällskunskap och historia på gymnasienivå. Tillsammans i arbetslaget ansvarar ni för elevernas lärande och utveckling mot målen. I ditt arbete kommer du att planera det pedagogiska arbetet och skapa en meningsfull och utvecklande skoltid för eleverna. Du kommer även att delta i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling.
2022-09-15 2022-10-27
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Poolteam/Stödteam OF söker undersköterska eller stödpedagog
Pool OF/ Stödteam Som undersköterska i Pool OF/ Stödteam arbetar dag, kväll, helg och sovande jour. Ensamarbete förekommer. Du kan under ett arbetspass arbeta i flera olika verksamheter då det är behovet som styr. I stödteamet arbetar du bland annat i hemmet med barn för att ge avlastning åt familjen men även som ledsagare till olika personer inom målgruppen. Inom personlig assistans arbetar du i personens hem. Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till personer. Du hjälper till...
2022-09-15 2022-10-31
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Poolteam/Stödteam OF söker undersköterska vaken natt
Pool OF/ Stödteam vaken natt Som undersköterska i Pool OF/ Stödteam arbetar vaken natt veckans alla dagar. Du arbetar alltid ensam nattetid och det är behovet som styr vart du blir bokad. Pool kan inte välja arbetsplats. I stödteamet arbetar du bland annat i hemmet för att ge avlastning åt en familj under nattetid och vårdinsatsen kan vara av komplex karaktär med ex. sondmat, inhalationsmedicin, slemsug, hostmaskin med mera. Arbetet som pool OF/Stödteam innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvå...
2022-09-15 2022-10-31
Oskarshamns kommun Timvikarie till Bockaraskolan och/eller Kristdalaskolan
Vi söker dig som kan vikariera på båda skolorna men även dig som endast kan vikariera på en enhet av olika anledningar. Som vikarie kommer du i ditt uppdrag skapa förutsättningar för elevernas lärande i skolan och på fritidshemmet. Du kommer att förbereda undervisningen efter en given planering. Vi söker dig som är en god ledare som har lätt för att entusiasmera, samarbeta och sprida arbetsglädje. Du är en ödmjuk medmänniska som inger trygghet och bemöter omgivningen med att alla kan och vill.
2022-09-12 2022-10-23
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Kökschef till Oskarshamns kommun
Som kökschef kommer du att arbeta direkt under enhetschefen och ansvara för ett arbetslag bestående av flera enheter. Du driver det dagliga arbetet tillsammans med ditt arbetslag. Ni serverar god och näringsriktig mat med tillhörande positiva matupplevelser. I arbetsuppgifterna ingår det att vara delaktig i produktionen. Du ansvarar för att planera, organisera och följa upp. Du ser till att varulager och maskiner är i gott skick, du sköter inköp med tillhörande budgetansvar och medverkar vid måltidsråd. Arbetstiden är förlagd till dagtid med ...
2022-09-09 2022-10-09