Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Solgården/Wasagården
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande och kan handla om personlig omvårdnad, anordnande av aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår också att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2021-10-20 2021-11-10
Oskarshamns kommun Förskollärare till Gläntans förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i hela den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisningen. I din profession som förskollärare i ...
2021-10-19 2021-11-21
Oskarshamns kommun Förskollärare Påskallaviks förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i hela den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. Du arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Du använder pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och är delaktig i att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av under...
2021-10-18 2021-10-31
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Biträdande rektor till Norra Skolan F-6
I ditt uppdrag som biträdande rektor kommer du att ingå i skolans ledningsgrupp med verksamhetsfokus på F-6 och fritidshem. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare tar du ansvar för att alla elever ges möjlighet att må bra och utvecklas så långt det är möjligt. Du är en pedagogisk ledare med kvalitets-, personal-, elev- och systemansvar vilket kräver att du är drivande och entusiasmerande. Vår skola erbjuder nyfikna elever, engagerade medarbetare, en välutbyggd elevhälsa, administrativt stöd samt mentorsstöd och introduktion i början av d...
2021-10-15 2021-10-31
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Kristdala hemtjänst
Vi söker nu två nya kollegor till vår verksamhet. Som undersköterska hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att göra det bästa för brukaren i dennes vardag i hemmet. Omvårdnad, medicingivning, dokumentation, städning, matlagning och även en kontakt med anhöriga är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du medverkar o...
2021-10-12 2021-11-23
Oskarshamns kommun Verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen
Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i äldreomsorgens utveckling och kvalitetsarbete. Som verksamhetsutvecklare är du underställd områdeschef. Du arbetar på en övergripande strategisk nivå, men även operativt nära enhetschefer och baspersonal ute i verksamheterna. Du arbetar med att bedriva utvecklingsarbete inom äldreomsorgen och arbetet innefattar bland annat: • Löftesarbete • Sammanställa äldreomsorgens övergripande systematiska kvalitetsarbete • Samordna äldreomsorgens rutiner och gemensamma rutiner för Socialförvaltningen til...
2021-10-12 2021-11-05
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Hälso-och sjukvårdsenheten
Som undersköterska i vårt team arbetar du med Hälso- och sjukvårdsinsatser hos patienter på särskilt boende, korttidsboende och i ordinärt boende. Du kommer att utföra både planerade och oplanerade hembesök hos våra patienter. Ditt huvudsakliga arbete består i att utföra av distriktssköterska/sjuksköterska delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatserna är av mer avancerad karaktär såsom provtagning, insulingivning, omläggning, sondmatning, iordningställa och administrera läkemedel, subkutana injektioner med mera. Hemsjukvård erbjuds till d...
2021-10-07 2021-10-28
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Elektriker till fastighetsavdelningen på Oskarshamns kommun
Vi söker just nu dig som är intresserad av att arbeta som Elektriker på vår fastighetsavdelning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att utföra reparationer och nyinstallationer i de fastigheter som ägs av Oskarshamns kommun. Du kommer också att vara delaktig i projekt och fungera som sakkunnigt bollplank inom ditt område till egen och övriga förvaltningar. I ditt uppdrag som Elektriker hos oss kommer du att samordna jobb inom elinstallationer samt reparation inom el mot extern elfirma. Du ansvarar för att Fastighetsavdelningen arbeta...
2021-10-06 2021-11-07
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lågstadielärare till Vallhallaskolan
Vi söker en lärare som kommer att ingå i ett trelärarskap i en årskurs tillsammans med två andra lärare, där du också har delat mentorsskap. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger och tillsammans med arbetslaget arbetar du och dina kollegor för att främja elevernas utv...
2021-10-06 2021-10-31
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Nämndsekreterare till socialförvaltningen
Som nämndsekreterare är du en länk mellan den politiska nämndsorganisationen och förvaltningsorganisationen och samordnar, kvalitetssäkrar och utvecklar nämndadministrationen inom socialtjänsten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bereda ärenden till nämnd och utskott samt planera, administrera, genomföra, protokollföra sammanträden och distribuera handlingar. Det ingår även att kvalitetssäkra att underlag och protokoll är korrekta och av hög kvalitet, både ur ett juridiskt och språkligt hänseende. Kvalitetssäkringen, som sker både muntli...
2021-10-05 2021-10-27
Oskarshamns kommun Undersköterska till Mäster Palms gruppboende
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL) till personer bosatta i det egna hemmet. Du medverkar till daglig aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar. Du utför medicinska arbetsuppgifter på delegation från legitimerad personal. Din roll är att skapa en meningsfull och behaglig tillvaro för de boende. Samtliga medarbetare på Mäster Pa...
2021-10-04 2021-10-25
Oskarshamns kommun Kulturchef till Oskarshamns kommun
Alla verksamheter bedrivs utifrån lagar, förordningar, kommunens vision " Hållbara Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt ", bildningsnämndens vision "Ett gott liv" samt bildningsnämndens fyra löften. Du ingår i bildningsförvaltningens ledningsgrupp. Som kulturchef bottnar du i kulturens egenvärde och brinner för kulturfrågor. Du leder, samordnar, utvecklar och stödjer, tillsammans med din ledningsgrupp, kulturverksamhetens arbete; folk- och skolbibliotek, kulturskola samt museum, konsthal...
2021-10-01 2021-10-24
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Nyhem, vikariat
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2021-09-17 2021-10-22