Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Blå pojken
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska.
2021-07-27 2021-08-17
Oskarshamns kommun Undersköterska till Pilgränden/Pildalen
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen och du verkställer beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Både Pildalen och Pilgränden är boenden med demensinriktning där du tillsammans med övrig personal verkställer beviljade insatser gällande omsorg, vård och service till personer bosatta i sin lägenhet. Konkret kan dina arbetsuppgifter innebära personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, matlagning och sociala aktiviteter. Du utför även medicinska ar...
2021-07-27 2021-08-17
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltning Supporttekniker till Oskarshamns kommun
Som Supporttekniker ingår du i vår Servicedesks första linje där utmaningen är balansgången mellan hög servicegrad via telefon samt hög lösningsgrad för enklare ärenden. Du är också ärendekoordinator mot andra och tredje linjen i supportorganisationen för de ärenden som måste slussas vidare. I rollen ingår också att ta emot besök till IT-avdelningen kopplat till ärenden. Andra administrativa uppgifter kan bli aktuella som t.ex. behörighetsadministration och beställningshantering. Periodvis agerar du också Supporttekniker ute i verksamheten ti...
2021-07-22 2021-08-29
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i tyska och engelska åk 7-9 till Rödsleskolan
I tjänsten ingår undervisning i tyska och engelska eventuellt annat ämne samt mentorskap. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets p...
2021-07-22 2021-08-06
Oskarshamns kommun Förskollärare till Stångeborgs/Kristineängs förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i hela den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Du använder pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och är delaktig i att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisningen. I din profession som förskollärare i Oskarshamns kom...
2021-07-22 2021-08-10
Oskarshamns kommun Lärare i franska och matematik åk 7-9 på Rödsleskolan
I tjänsten ingår undervisning i franska och matematik samt mentorskap. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka måluppf...
2021-07-16 2021-08-08
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Slöjd åk 3-9 Vallhallaskolan
Vi söker en kollega i Slöjd åk 3-9 i Trä- och metallslöjd. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger och tillsammans med arbetslaget och i ämnesgrupper arbetar du och dina behöriga slöjdkollegor för att främja elevernas utveckling mot målen. Gott samarbete och stöd erbjud...
2021-07-01 2021-08-01
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i förskoleklass till Norra skolan
Nu söker vi dig med behörighet att undervisa i förskoleklass/fritidshem till vår verksamhet på Norra skolan. I ditt uppdrag förbereder, planerar, bedriver och utvecklar du undervisningen på ett professionellt sätt. Du utgår utifrån styrdokumenten, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. I förskoleklass har vi ett tvålärarsystem där man tillsammans med en kollega ansvarar för undervisningen i en klass. Tjänsten innefattar även arbete på ett av våra fritidshem som finns i samma lokaler. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar ni för att frä...
2021-06-30 2021-07-30
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska/Distriktssköterska/Äldrevårdssjuksköterska
Som sjuksköterska svarar man för hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunens ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, samt kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och gruppbostäder. Sjuksköterskorna inom hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) är indelade i geografiska team där varje sjuksköterska under dagtid har ett indelat ansvarsområde som patientansvarig sjuksköterska. Inom ditt område ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt såväl som särskilt boende. I tjänsten ingår tjänstgöring kvällar och he...
2021-06-21 2021-09-30
Byggebo AB, Yttre förvaltningen Lokalvårdare
Du skall tillsammans med övriga medarbetare inom lokalvård arbeta med våra fastigheter inomhus, snöberedskap under vintertid, förebyggande och avhjälpande underhåll samt rondering i våra hus. Arbetstiden är förlagd till dagtid med beredskap.
2021-06-16 2021-08-31
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Drifttekniker till fastighetsavdelningen på Oskarshamns kommun
Vi söker just nu dig som är intresserad av att arbeta som drifttekniker på vår fastighetsavdelning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara el-relaterade arbetsuppgifter, övervakning av kommunens fastigheter gällande ventilation, brandskydd, inbrottslarm samt vvs. Arbetet kommer även att innehålla reparationer samt injusteringar på pelletspannor och att energieffektivisera kommunens fastigheter. I ditt arbete som drifttekniker hos oss kommer du också att initiera arbetet med våra underleverantörer samt vara behjälplig i övriga fastighetss...
2021-06-14 2021-08-08
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Elektriker till fastighetsavdelningen på Oskarshamns kommun
Vi söker just nu dig som är intresserad av att arbeta som Elektriker på vår fastighetsavdelning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att utföra reparationer och nyinstallationer i de fastigheter som ägs av Oskarshamns kommun. Du kommer också att vara delaktig i projekt och fungera som sakkunnigt bollplank inom ditt område till egen och övriga förvaltningar. I ditt uppdrag som Elektriker hos oss kommer du att samordna jobb inom elinstallationer samt reparation inom el mot extern elfirma. Du ansvarar för att Fastighetsavdelningen arbeta...
2021-06-14 2021-08-08
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i tigrinska i Oskarshamns kommun
Du kommer att bedriva modersmålsstöd för barn i förskolan samt modersmålsundervisning för elever i grund- och gymnasieskola i Oskarshamns kommun. I uppdraget ingår det att organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål. Arbetsuppgifterna bygger på att du själv ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten. I tjänsten kan det också ingå studiehandledning på modersmål. I uppdraget ingår det förflyttning till olika verksamheter i Osk...
2021-05-28 2021-08-05
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i romani till Oskarshamns kommun
Du kommer att ansvara för modersmålsundervisning i romani för elever i grund- och gymnasieskola inom hela Oskarshamns kommun. I uppdraget ingår det att organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål. Arbetsuppgifterna bygger på att du själv ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten. I tjänsten kan det också ingå studiehandledning på modersmål. I uppdraget ingår det förflyttning till olika verksamheter i Oskarshamns kommu...
2021-05-28 2021-08-05
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Medarbetare med erfarenhet inom psykiatri till Pilbacken i Oskarshamn
Pilbacken är en gruppbostad i centrala Oskarshamn enligt LSS, med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet har 6 lägenheter i anslutning till ett gemensamt sällskapsrum/matrum med kök. På Pilbacken genomförs dygnet-runt-stöd som är individuellt anpassat efter den enskildes behov. På Pilbacken ska alla ha möjlighet till en god levnadsstandard, vilket möjliggörs via individuella genomförandeplaner. Personal är behjälplig med personlig omvårdnad, förflyttningar, matintag, personlig hygien och medicinering. Pilbacken...
2021-04-27 2021-08-02
Byggebo AB Fastighetsreparatör
Byggebos förvaltning består av två förvaltningar, den yttre förvaltningen och den tekniska förvaltningen. Den yttre förvaltningen sköter skötsel av grönytor, städ och sophantering. Den tekniska förvaltningen sköter drift och underhåll av våra fastigheter. Som fastighetsreparatör arbetar Du i den tekniska förvaltningen. Förvaltningen består av en chef, fyra bovärdar, åtta fastighetsreparatörer samt fem målare. Förvaltningens viktigaste uppgift är att tillse att våra hyresgäster har ett problemfritt boende. Detta uppnår vi genom att arbeta med...
2021-02-18 2021-08-31
Byggebo AB Målare
Vi söker dig som har målarutbildning eller tidigare erfarenhet inom området. Tjänsten som målare/ servicemålare kräver att du kan arbeta självständigt och du tar ansvar över arbetets utförande. Vidare är du en driven person som vill utvecklas med oss. Du är kommunikativ och utåtriktad då arbetet även kommer att innebära mycket kontakter med våra hyresgäster. Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet.
2021-02-18 2021-08-31