Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun Undersköterska till Kungsporten, natt
Som undersköterska på Kungsporten är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att de som bor på Kungsporten tillgodoses med omsorg, vård och service. Du medverkar till aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar. På delegation från legitimerad personal utför du medicinska arbetsuppgifter. Du deltar i verksamh...
2021-02-24 2021-03-12
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen ES-lärare i piano, synth och ensamble
Denna tjänst innebär att du kommer att undervisa på Estetiska programmet piano, synth och ensemble. Du kommer att ingå i ett framåtsträvande arbetslag som tillsammans ansvarar för lärande och utveckling mot examensmålen. I arbetet ingår bland annat att planera det pedagogiska arbetet samt att skapa en meningsfull och utvecklande skoltid för eleverna där undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv.
2021-02-23 2021-03-22
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltning Vi söker brandmän för sommarvikariat 2021
Vi söker nu ett antal initiativrika brandmän - kvinnor som män - med engagemang för att lära och utveckla morgondagens räddningstjänst. I arbetet som brandman får du informera och utbilda allmänheten för att skapa en trygg och säker kommun. Du får också arbeta med förebyggande uppgifter såsom utrymningsövningar, rådgivning och insatsplanering. I tjänsten som brandman ingår även utryckningstjänst samt att utveckla den operativa verksamheten. Du kommer att arbeta dagtid eller i skift vid någon av våra heltidsstationer. Låter detta spännande? Sök ...
2021-02-22 2021-03-21
Oskarshamns kommun Två undersköterskor till Hantverksgatan 17
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Tillsammans med övrig kollegor arbetar du med brukaren i centrum och gör det bästa för brukaren i dennes vardag. Vi använder oss av ett salutogent synsätt och ser den enskildes möjligheter och förutsättningar. Det är viktigt att du vill vara med och bidra till att skapa menningsfullhet för den enskilde genom tex. akt...
2021-02-19 2021-03-14
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen 11/3 Drop-inintervjuer via Teams - sommarvikarier i vården
Den ena dagen är inte den andra lik när du arbetar med människor. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från vanliga förkommande uppgifter i ett hem (städa, tvätta, handla, laga mat) till personlig omvårdnad (hygien, av och påklädning). Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara att följa med på diverse utevistelser och till olika serviceinstanser. Du kommer att vara en viktig del i våra brukares vardag. Arbetstiden är schemalagd på dag och kvällstid, det finns även möjlighet att enbart arbeta natt. Vi söker dig som kan arbeta under semesterpe...
2021-02-19 2021-03-11
Byggebo AB Fastighetsreparatör
Byggebos förvaltning består av två förvaltningar, den yttre förvaltningen och den tekniska förvaltningen. Den yttre förvaltningen sköter skötsel av grönytor, städ och sophantering. Den tekniska förvaltningen sköter drift och underhåll av våra fastigheter. Som fastighetsreparatör arbetar Du i den tekniska förvaltningen. Förvaltningen består av en chef, fyra bovärdar, åtta fastighetsreparatörer samt fem målare. Förvaltningens viktigaste uppgift är att tillse att våra hyresgäster har ett problemfritt boende. Detta uppnår vi genom att arbeta med...
2021-02-18 2021-03-31
Byggebo AB Sommarjobb 2021
Arbetsuppgifterna: Är varierande och består av inre och yttre fastighetsskötsel. Det kan handla om trädgårdsarbete, mark och växtskötsel samt löpande fastighetsunderhåll. I denna roll har du ett viktigt uppdrag att skapa trivsel, trygghet och renlighet till våra hyresgäster. • Yttre och delvis inre fastighetsskötsel • Mark- och trädgårdsskötsel • Renhållning och sophantering • Bidra med idéer och initiativ till välmående och rena utemiljöer i fastigheterna • Underhåll och hantering av maskiner och handverktyg (beroende på ålder)
2021-02-18 2021-03-31
Byggebo AB Målare
Vi söker dig som har målarutbildning eller tidigare erfarenhet inom området. Tjänsten som målare/ servicemålare kräver att du kan arbeta självständigt och du tar ansvar över arbetets utförande. Vidare är du en driven person som vill utvecklas med oss. Du är kommunikativ och utåtriktad då arbetet även kommer att innebära mycket kontakter med våra hyresgäster. Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet.
2021-02-18 2021-03-31
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltning Kommunvägledare till Servicecenter
Som kommunvägledare ingår du i kommunens Servicecenter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer främst att vara mottagande och hantering av frågor och ärenden via telefon, e-post och besök. Frågor och ärenden kommer både från kommunens invånare men även internt från kommunens samtliga förvaltningar. Du arbetar utifrån en helhetssyn och ditt fokus ligger på att hålla en hög servicegrad. Som kommunvägledare kommer dina arbetsuppgifter även innehålla att lämna information om kommunens verksamheter, ge vägledning, besvara statusfrågor, utföra en...
2021-02-15 2021-03-07
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare SFI
Vi söker nu en lärare för undervisning i svenska för invandrare (SFI). Du kommer att undervisa på alla nivåer. I arbetet kommer du att planera det pedagogiska arbetet och skapa en meningsfull och utvecklande skoltid för eleverna. Du kommer att ingå i ett arbets- och ämneslag som tillsammans ansvarar för elevernas lärande och utveckling mot målen. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslaget och i ämneslaget, då vi har hög lärarbehörighet i samtliga ämnen på skolan. Vi har fokus på arbetsglädje och har tillit till varandras kompetenser ...
2021-02-12 2021-02-26
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Oscarsgymnasiet
Vi söker en studie- och yrkesvägledare (SYV) för anställning hos oss på Oscarsgymnasiet. Som SYV hos oss kommer du att arbeta både med vuxenutbildning och ungdomsgymnasium. Du kommer att ingå i ett team bestående av ytterligare fyra SYV. Var och en har ansvar för sina områden, men har ett tätt samarbete vad gäller elever och övergripande frågor. Arbetet innebär mycket elevkontakter genom såväl enskilda samtal som samtal i grupp samt hantering av elevers val, studieplaner och betyg. Välkommen till oss!
2021-02-12 2021-02-26
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Ekonomistrateg till bildningsförvaltningen
Som ekonomistrateg identifierar du både problemet och kommer med kreativa lösningsförslag. Du arbetar i gränssnittet mellan ekonomi och utbildning. Din pedagogiska förmåga att förklara komplexa ekonomiska detaljer och sammanhang på ett enkelt sätt är avgörande för att chefer och medarbetare utan ekonomibakgrund ska kunna tillgodogöra sig kunskapen och fatta kloka beslut. I din roll kommer du bland annat handlägga och utreda ekonomiärenden inom bildningsförvaltningens ansvarsområden. Du kommer föredra dessa ärenden muntligt såväl som skriftlig...
2021-02-12 2021-02-25
Kretslopp Sydost Sommarjobb på återvinningscentralen
Återvinningen är den del av vår verksamhet som har mest kontakt med våra kunder. Hit kommer i första hand privatpersoner, men också företag, för att lämna sitt grovavfall. Din huvudarbetsuppgift är att guida våra besökare i Oskarshamn så att de enkelt kan sortera sitt avfall enligt avfallstrappan; det vill säga att avfallet, så långt som möjligt, ska återanvändas eller återvinnas. Omkring 1 200 fordon passerar genom grindarna till någon av KSRR:s återvinningscentraler varje dag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet kräv...
2021-02-11 2021-02-28
Oskarshamns kommun Förskollärare till Norrtorns förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och aktiv i hela den pedagogiska verksamheten. Du skapar en trygg, lärorik och stimulerande förskolemiljö med ansvar för att barnens olika förmågor tillvaratas och utvecklas. Du arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I uppdraget som förskollärare upprätthåller och utvecklar du goda relationer till både barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare hos oss arbetar du i ett processtödjande arbetssätt som håller samman förskolans processer. Utifrån barns intresse, nyfikenhet och ini...
2021-02-11 2021-02-28
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Poolteam/Stödteam OF söker undersköterska
Som undersköterska i Pool OF/ Stödteam arbetar dag, kväll, helg och sovande jour. Ensamarbete förekommer. Du kan under ett arbetspass arbeta i flera olika verksamheter. I stödteamet arbetar du bland annat i hemmet med barn för att ge avlastning åt familjen men även som ledsagare till olika personer inom målgruppen. Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till personer. Du hjälper till med omvårdnad, fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Vi arbetar enligt Lagen om stöd...
2021-02-08 2021-03-29
Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Byggnadsinspektör till Oskarshamns kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning av de tekniska delarna i bygglovs- och anmälningsärenden. Du kommer även att: • Leda tekniskt samråd och besluta om kontrollplaner • Göra arbetsplatsbesök • Fatta beslut om startbesked, hålla slutsamråd och ge slutbesked En viktig uppgift är också att lämna råd och upplysningar i byggfrågor samt vara delaktig i vårt tillsynsarbete. Arbetet bedrivs självständigt med stort eget ansvar tillsammans med övriga medarbetare på förvaltningen. I tjänsten ingår att fatta självständiga beslut i enlighet...
2021-02-08 2021-02-28
Oskarshamns kommun Feriepraktik - Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun erbjuder arbete under tre sammanhängande veckor, det finns tre olika arbetsperioder att välja mellan: v. 25-27, v. 28-30 eller v. 31-33. I din ansökan anger du vilken- eller vilka av arbetsperioderna som du kan/vill arbeta. Du får också lämna önskemål om arbetsplats/verksamhet. Arbetstiden är sex timmar per dag (måndag fredag), utöver dessa timmar har du även 30 minuters lunchrast. Du kommer att arbeta efter schema där arbetstiderna är anpassade efter den verksamhet som du blir placerad i. Betalning sker i form av åldersanpa...
2021-02-08 2021-02-28
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen *Enhetschef till Omsorg för personer med funktionsnedsättning, OF
Nu söker vi en enhetschef till oss på OF. Som enhetschef hos oss ingår du i ledningsgruppen och du är underställd områdeschefen med ett ansvar att verkställa beslut inom LSS och SoL. Denna tjänst innebär ansvar för ett LSS-boenden och två SoL boenden med inriktning psykiatri vilket kommer att innebära att du blir chef för ca 30 medarbetare. OF: s verksamhet växer och det pågår ständiga utvecklingsarbeten där vi försöker ta tillvara olika enhetschefers kompetens och erfarenhet inom olika områden så att det ska bli så optimalt som möjligt för ve...
2021-02-04 2021-02-25
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier och vikarier till vården
Den ena dagen är inte den andra lik när du arbetar med människor. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från vanliga förkommande uppgifter i ett hem (städa, tvätta, handla, laga mat) till personlig omvårdnad (hygien, av och påklädning). Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara att följa med på diverse utevistelser och till olika serviceinstanser. Du kommer att vara en viktig del i våra brukares vardag. Arbetstiden är schemalagd på dag och kvällstid, det finns även möjlighet att enbart arbeta natt. Vi söker dig som kan arbeta under semesterpe...
2021-01-25 2021-06-01
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i romani till Oskarshamns kommun
Du kommer att bedriva modersmålsstöd för barn i förskolan samt modersmålsundervisning för elever i grund- och gymnasieskola inom hela Oskarshamns kommun. I uppdraget ingår det att organisera det pedagogiska arbetet utifrån svensk läroplan och att undervisa med utgångspunkt i kursplanen för modersmål. Arbetsuppgifterna bygger på att du själv ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån styrdokumenten. I tjänsten kan det också ingå studiehandledning på modersmål. I uppdraget ingår det förflyttning till olika verksamhet...
2020-10-28 2021-02-28
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Oskarshamns kommun
Som sjuksköterska svarar man för hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunens ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende, samt kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende, dagverksamhet och gruppbostäder. Sjuksköterskorna inom hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) är indelade i geografiska team där varje sjuksköterska under dagtid har ett indelat ansvarsområde som patientansvarig sjuksköterska. Inom ditt område ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt såväl som särskilt boende. I tjänsten ingår tjänstgöring kvällar och he...
2020-10-23 2021-04-15