Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun Undersköterska till Kungsporten
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att, tillsammans med övrig personal, verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att de boende tillgodoses med omsorg, vård och service. Du medverkar till aktivering och rehabilitering utifrån den enskildes förutsättningar. Du utför på delegation från legitimerad personal medicinska arbetsuppgifter. Du deltar i verksam...
2023-02-07 2023-02-28
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Saltviksskolan
Som lärare hos oss: • är du en ledare • har du ett pedagogiskt ansvar du skapar förutsättningar för elevernas lärande • arbetar du på ett kunskapsförmedlande arbetssätt med fokus mot uppsatta mål • är du ansvarig i kontakten med fritidshemselevernas vårdnadshavare • är du aktiv i genomförandet av våra utvecklingsarbeten • deltar du på våra arbetsplatsträffar och arbetslagsplaneringar
2023-02-06 2023-02-20
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarier till Rödsleskolan
Nu söker vi dig som med engagemang och ansvarskänsla vill arbeta som timvikarie i våra verksamheter inom skola och fritidshem. Som vikarie har du i uppgift att ge barnen och eleverna en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika enheter och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt lä...
2023-02-03 2023-02-17
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Daglig verksamhet inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning, OF
Nu söker vi en enhetschef till Området för funktionsnedsatta, OF. Som enhetschef inom Området för funktionsnedsatta, OF, är du underställd områdeschefen med ansvar att verkställa beslut inom LSS och Sol. Du ingår i en ledningsgrupp som har ett nära samarbete och består av alla enhetschefer inom OF. Som enhetschef för Daglig verksamhet arbetar du dagligen med frågor kring logistik, du prioriterar och fattar beslut samt har kontakt med anhöriga, gode män och andra aktörer. På Daglig verksamhet pågår ett arbete med friskfaktorer som gett goda eff...
2023-02-03 2023-02-27
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska dag till Hultgårdsvägen 7 i Misterhult
Arbetet som undersköterska innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare. Arbetsuppgifterna är skiftande och kan handla om personlig omvårdnad, anordnande av aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår också att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska. Ett samarbete med boendena Wasagården och Solgården i Figeholm finns, vilket innebär att arbetspass även görs där.
2023-02-03 2023-02-17
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsledare till ny mötesplats på landsbygden Oskarshamns kommun
Nu söker vi en verksamhetsledare för ett nytt pilotprojekt där vi testar att etablera och driva en kreativ och hållbar mötesplats på landsbygden. Vårt mål är att Kontorshub Figeholm kan bli en mötesplats för företagare, distansarbetande, säsongsboende, invånare och andra intresserade målgrupper som verkar och bor på landsbygden. Du kommer att ha det operativa ansvaret för vår mötesplats och har i uppgift att utveckla verksamheten tillsammans med berörda tjänstepersoner på Oskarshamns kommun, samhällsföreningen, företagsnätverk samt andra relev...
2023-02-01 2023-02-20
Kretslopp Sydost Vi söker chaufförer som vill jobba med oss på Kretslopp Sydost i sommar
Som yrkeschaufför på Kretslopp Sydost kan du förvänta dig ett aktivt arbete med mycket rörelse, samarbete och högt tempo. I ditt arbete som chaufför kommer du vara en viktig pusselbit för att vi ska klara av att uppnå våra mål och fortsätta hålla högsta kvalitet gentemot våra kunder. Som chaufför träffar du många av våra kunder och du har naturlig passion för att ge god service i alla olika möten. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samla in avfall enligt gällande rutiner. Arbetet utförs med hjälp av systemstöd i fordonsdatorn där samtliga ...
2023-02-01 2023-03-22
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Blå Pojken/Fredrika natt
Arbetet innebär att du arbetar brukarfokuserat och utför insatser gällande vård och omsorg till våra brukare som är bosatta på det särskilda boendet. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL). Du ansvarar tillsammans med övrig personal för att de boende tillgodoses med omsorg, vård och service. I tjänsten kan det även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska. Du deltar i verksamhetsutveckling, kva...
2023-01-30 2023-02-13
Oskarshamns kommun HR-generalist till Oskarshamns kommun
I ditt uppdrag som internkonsult arbetar du nära verksamheten och ger ett dagligt stöd till chefer inom områden som till exempel kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning och arbetsrätt. Du arbetar konsultativt och självständigt i processer och med enskilda ärenden. I din roll utöver det konsultativa är du arbetsgivarrepresentant och medverkar till en god samverkan med chefer, verksamheten och de fackliga organisationerna. I det strategiska arbetet kommer du att ansvara för några förvaltningsövergripande uppdrag inom HR o...
2023-01-30 2023-02-19
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Samhällskunskap och Historia till Oscarsgymnasiet
I denna tjänst kommer du att undervisa våra elever i samhällskunskap, historia och även gärna svenska/sva på gymnasienivå. Tillsammans i arbetslaget ansvarar ni för elevernas lärande och utveckling mot målen. I ditt arbete kommer du att planera det pedagogiska arbetet och skapa en meningsfull och utvecklande skoltid för eleverna. Du kommer även att delta i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling
2023-01-27 2023-02-17
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Timvikarier sökes till personlig assistans
Personlig Assistans Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Du hjälper även till med fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS). Ensamarbete förekommer till störst del inom assistansen. Arbetstiderna är dag, kväll och sovande jour. Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och sa...
2023-01-27 2023-02-17
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier sökes till personlig assistans
Personlig Assistans Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad till brukaren. Du hjälper även till med fritidsaktiviteter, matlagning och hushållsarbete. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS). Ensamarbete förekommer till störst del inom assistansen. Du möter en människa som behöver ditt engagemang, flexibilitet och idérikedom för att må gott i samvaro med andra människor. Du får vara delaktig i andra människors liv, och samtidigt kunna påverka ditt eget arbete till viss...
2023-01-27 2023-02-17
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Personal till vaken natt inom Avlösarservice som övergår till personlig assistans inom kort
Avlösarservice Som Avlösare/personlig assistent arbetar du via uppdrag i familjens hem. Syftet är att föräldrarna ska få avlastning. Mycket stor vikt läggs på personlig lämplighet. Under arbetspasset ska du vaka över ett barn som har epilepsi. Barnet har vårdinsatser med komplex karaktär ex sondmat, inhalationsmedicin, har slemsug och har hostmaskin Ensamarbete och tunga lyft förekommer. Vi arbetar enligt Lagen om stöd och service (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälsosjukvårdslagen (HSL). Du möter en famil...
2023-01-27 2023-02-17
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonomichef till Oskarshamns kommun
Nu söker vi en ekonomichef som både har ett strategiskt och tar ett operativt ansvar för ekonomiavdelningen i kommunen. Avdelningen har i uppgift att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning samt ta fram kvalitativa beslutsunderlag inom ekonomiområdet. Avdelningen ansvarar också för administration av kommunens ekonomisystem samt driver utvecklingsarbetet framåt inom området. Som vår Ekonomichef har du det övergripande ansvaret för kommunens ekonomifunktion och dess verksamhet, kommunens finanser och personalen på avdelningen. D...
2023-01-26 2023-02-19
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarie till Saltvikskolan och/eller Påskallavikskolan
Nu söker vi dig som med engagemang och ansvarskänsla vill arbeta som timvikarie i våra verksamheter inom skola och fritidshem. Som vikarie har du i uppgift att ge barnen och eleverna en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika enheter och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt lä...
2023-01-24 2023-02-17
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till sjuksköterskeenheten
Du kommer att leda, planera och utveckla verksamheten i nära samarbete med verksamhetschefen samt ledningsgruppen för hälso- och sjukvårdsenheten, i vilken du ingår. Som enhetschef är du arbetsgivarens företrädare och kommer att ansvara för verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och utveckling samt ha ett chefsansvar för ca 20 medarbetare på vår sjuksköterskeenhet. Du kommer att ha ett mycket nära samarbete med din kollega på sjuksköterskeenheten men också med rehabenhetens enhetschef, vår samordnare, MAS och övriga medarbetare. Vi har ett välutv...
2023-01-23 2023-02-19
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Verksamhetssamordnare Räddningstjänsten
Som verksamhetssamordnare har du varierade arbetsuppgifter kring den dagliga driften av verksamheten. Du samordnar planeringen för Oskarshamns samtliga enheter. Du är sammanhållande för skiftpersonalens olika arbetsområden och hjälper styrkeledaren med samordning av arbetsuppgifter som inte kan slutföras under ett arbetspass. Operativ teknik som navigation, RAKEL, personsökare och larmsystem är ett växande område inom räddningstjänsten. Du kommer sköta lås- och passersystemet och se till att rätt personer har tillträde till avdelningarna i Os...
2023-01-20 2023-02-12
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Brandingenjör/Brandinspektör
Som brandingenjör/brandinspektör på Räddningstjänsten Sydost så kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta för en tryggare och säkrare verklighet för invånare och besökare i förbundets kommuner. Räddningstjänsten Sydost strävar efter att stärka den enskildes förmåga genom hembesök, brandutbildningar, informationstillfällen med mera. Genom rättssäker myndighetsutövning vid tillsyn enligt LSO och LBE samt genom aktivt deltagande i ex. plan- och byggprocessen så arbetar vi för att öka brandsäkerheten och minska riskerna i medlemskommunerna. ...
2023-01-20 2023-02-12
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor sökes till Nyhem
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen och du verkställer beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Nyhem är ett särskilt boende bestående av fyra enheter där du tillsammans med övrig personal verkställer beviljade insatser gällande omsorg, vård och service till personer bosatta i sin lägenhet. Förutom vård- och omsorgsarbete ingår även matlagning, städning och tvättning i ditt arbete. Det förekommer medicingivning på delegering av sjuksköterska. Du behöver äv...
2023-01-20 2023-02-20
Oskarshamns kommun Undersköterska till Team Öster hemtjänst
Som undersköterska hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att göra det bästa för brukaren i dennes vardag i hemmet. Omvårdnad, medicingivning, dokumentation, städning, matlagning och även kontakt med anhöriga är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du medverkar och bidrar till aktivering och rehabilitering utifrån de...
2023-01-20 2023-02-13
Oskarshamns kommun Undersköterska till Team Öster, helganställning
Som undersköterska hos oss är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Tillsammans med övriga kollegor arbetar du för att göra det bästa för brukaren i dennes vardag i hemmet. Omvårdnad, medicingivning, dokumentation, städning, matlagning och även en kontakt med anhöriga är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Du medverkar och bidrar till aktivering och rehabilitering utifrån...
2023-01-11 2023-02-10
Oskarshamns kommun Sommarjobba inom omsorgen i Oskarshamns kommun
Äldreomsorgen (ÄO) är vår största verksamhet med ca 1000 anställda. Äldreomsorgen är utspridd i hela kommunen från centrala Oskarshamn till landsbygden, exempelvis Påskallavik, Kristdala, Figeholm och Misterhult. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning (OF) har ca 300 anställda. Här ingår all omsorg för personer med olika funktionsnedsättningar, särskilda boenden, boendestöd (personer med behov av stöd i eget boende), korttidsboende för barn och ungdomar, daglig verksamhet och personlig assistans. Den ena dagen är inte den andra lik när...
2023-01-04 2023-07-02
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Vi söker brandmän för sommarvikariat 2023
Vi söker nu ett antal initiativrika brandmän - kvinnor som män - med engagemang för att lära och utveckla morgondagens räddningstjänst. I arbetet som brandman får du informera och utbilda allmänheten för att skapa en trygg och säker kommun. Du får också arbeta med förebyggande uppgifter såsom utrymningsövningar, rådgivning och insatsplanering. I tjänsten som brandman ingår även utryckningstjänst samt att utveckla den operativa verksamheten. Du kommer att arbeta dagtid eller i skift vid någon av våra heltidsstationer. Låter detta spännande? Sök ...
2022-12-21 2023-03-28
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Vill du arbeta som sjuksköterska i Oskarshamns kommun?
I hemsjukvården i Oskarshamn har du hela kommunen som din arbetsplats, härlig natur och även en mysig stadskärna. Du kommer arbeta hemma hos dina patienter och får därmed ta del av hela hens livsvärld. Det blir både en spännande resa tillsammans för att hitta målet med våra insatser och utmaningen att övervinna hindren som kan finnas. Det är du som sjuksköterska som har ansvar och är dina patienters ambassadör, vilket gör att du har stora möjligheter att påverka deras vård tillsammans med dem. Som sjuksköterska hos oss planerar du själv din da...
2022-10-06 2023-03-04