Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun Undersköterska till Solbacka natt, korttidsenheterna
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet består av att verkställa beviljade omsorgsinsatser och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och hälso/sjukvårdsinsatser enligt Hälso-sjukvårdslagen (HSL) till personer bosatta i det egna hemmet eller som vistas på korttidsavdelningen. Som undersköterska på natten arbetar du i hela Solbacka huset, men har en avdelning som din utgångspunkt. Du behöver därför vara flexibel och villig att arbeta i flera verksamheter. På denna tjänst kommer du främst arbeta på våra korttid...
2024-05-22 2024-06-12
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare SFI till Oskarshamns kommun
Vi söker nu en SFI-lärare som kommer att assistera och bistå vuxna elever med att förbättra deras svenska. I arbetet kommer du att planera det pedagogiska arbetet och skapa en meningsfull och utvecklande skoltid för eleverna. Du kommer att ingå i ett arbets- och ämneslag som tillsammans ansvarar för elevernas lärande och utveckling mot målen. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslaget och i ämneslaget, då vi har hög lärarbehörighet i samtliga ämnen på skolan. Vi har fokus på arbetsglädje och har tillit till varandras kompetenser där v...
2024-05-20 2024-06-03
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i naturkunskap/matematik till Oscarsgymnasiet
Du kommer att arbeta som lärare och undervisa i naturkunskap/matematik på gymnasienivå. Mentorskap ingår i tjänsten. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Oscarsgymnasiet arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé en tillgänglig utbildning för alla. Det innebär att vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i "Ett gott liv" för alla våra elever. Vi ska alla med stöttning av elevhälsot...
2024-05-20 2024-06-03
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till Pilbacken
Pilbackens gruppboende består av sex lägenheter med ett större kök och vardagsrum som gemensamt utrymme. Boendet är beläget mitt i centrala Oskarshamn. Din uppgift som omsorgsassistent på Pilbacken är att stötta brukarna i vardagen utefter deras egna behov så att de kan leva med god livskvalitet utefter sina egna förutsättningar. Som omsorgsassistent har du i uppdrag att ge service till personer med funktionsnedsättning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om att tillgodose våra brukares behov av omsorg, vård och bemötande. Du utgår frå...
2024-05-17 2024-06-09
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Förskoleassistent till Majbackens förskola
Vi söker en engagerad och ansvarstagande förskoleassistent för att komplettera vårt dynamiska team på Majbackens förskola i Kristdala. I din roll som förskoleassistent kommer du att ingå i ett arbetslag som består av förskollärare och barnskötare där ni tillsammans bidrar till att skapa förutsättningar för en trygg förskola och ett lustfyllt lärande. Din roll kommer att innebära ett stort fokus på omsorg. Du kommer att ansvara för öppningar och stängningar av förskolan där ditt fokus är att skapa ett gott möte där du som förskoleassistent ans...
2024-05-17 2024-05-28
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd åk 7-9 till Rödsleskolan
Undervisa i textilslöjd på högstadiet och i tjänsten ingår mentorskap. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka målupp...
2024-05-17 2024-06-02
Oskarshamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Lönesamordnare
Som lönesamordnare ansvarar du för den dagliga driften vid löneavdelningen och har en arbetsledande funktion/samordnare för 8 löneadministratörer. Du har ett övergripande driftansvar för löne-/schemasystemet och samordnar utbildningar/uppdateringar och möten med systemfövaltare/IT/Leverantör. Vi erbjuder dig ett stimulerande uppdrag där du tillsammans med verksamheten tar löneavdelningens utveckling in i framtiden. I ditt uppdrag kommer du att arbeta i en ledande roll såväl på daglig basis som i utveckling och förbättring av lönefunktionen och ...
2024-05-15 2024-06-05
Oskarshamns kommun Undersköterskor till Kristdala hemtjänst, helganställning
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschefen. Arbetet innebär att du är med och verkställer insatser gällande vård, omsorg och service till våra brukare som är bosatta i det egna hemmet. Arbetsuppgifterna är skiftande, det kan handla om personlig omvårdnad, aktiviteter, städ och inköp av mat. I uppdraget ingår det att vara kontaktman samt att upprätta genomförandeplaner. Det kan även förekomma sjukvårdsuppgifter på delegering av sjuksköterska. Du arbetar enbart helg.
2024-05-14 2024-06-04
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i svenska och SO åk 7-9, till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i svenska och SO i åk 7-9 • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. • Klassföreståndarskap tillsammans med en kollega.
2024-05-10 2024-05-24
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Stödet åk 7-9, till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Tillsammans med speciallärare, andra lärarkollegor och elevcoacher ingår du i arbetslag Stödet. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för de elever du träffar. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i vår anpassade lärmiljö i åk 7-9. • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. • Ansvara för dokumentation kring utredningar och åtgärdsprogram. • Du ingår i elevhälsoteame...
2024-05-10 2024-05-24
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i matematik, teknik och NO 7-9, till Rödsleskolan
Undervisa i matematik, teknik samt NO, mentorskap ingår i tjänsten. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka måluppfyllelsen och de mjuka värdena för alla våra elever. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslaget och i äm...
2024-05-10 2024-05-24
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgspersonal till Marieborg Natt
Arbetet innebär att du utifrån en individuellt utformad genomförandeplan ger stöd, service och omvårdnad. Du kommer arbeta ensam, vilket kräver att du har förmåga att arbeta självständigt och kunna fatta egna beslut. Tjänsten är på 70% och gäller nattarbete. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Det förekommer även administrativa uppgifter så som dokumentation samt tvätt och städning av gemensamma lokaler. Nattetid ingår även tillsyn och larm brukare i trapphuset. Du ska föl...
2024-05-07 2024-06-07
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Omsorgspersonal till Marieborg
Som omsorgsassistent på Marieborg stöttar/hjälper du de boende med planering och genomförande av vardagliga aktiviteter utifrån en individuellt utformad genomförandeplan. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar, läkemedel, ledsagning, inköp, städ och tvätt. Att tillsammans med brukarna skapa en, för dem, meningsfull vardag. Det ingår även att tillaga gemensamma måltider och att städa gemensamma utrymmen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktions- och aktivitetsförmåga, behov och individuel...
2024-05-07 2024-06-07
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Medarbetare med erfarenhet inom socialpsykiatri till Kristinebergsvägen 6 i Oskarshamn
Kristinebergsvägen 6 är en Trapphusmodell i Oskarshamn enligt SoL, med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet har 8 lägenheter och en för gemensamt sällskapsrum/matrum med kök. På Kristinebergsvägen 6 genomförs dygnet-runt-stöd som är individuellt anpassat efter den enskildes behov. På Kristinebergsvägen 6 ska alla ha möjlighet till en skälig levnadsstandard, vilket möjliggörs via individuella genomförandeplaner. Personal är behjälplig med personlig omvårdnad, förflyttningar, matintag, personlig hygien och med...
2024-05-03 2024-05-31
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Processledare Teknikcollege
Du är direkt underställd förvaltningschefen och arbetar på uppdrag av den regionala styrgruppen för Teknikcollege. Arbetar operativt med både utveckling och förvaltning av Teknikcollege. Fungerar som kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, liksom gentemot andra Teknikcollegeregioner och aktörer i den egna regionen som är betydelsefulla för Teknikcolleges arbete. • Arbetar operativt för att beslutade aktiviteter genomförs inom ramen för Teknikcollege regionala och lokala årshjul. • Stödjer rektorerna lokalt...
2024-04-26 2024-05-26
Oskarshamns kommun Sommarjobba inom omsorgen i Oskarshamns kommun
Den ena dagen är inte den andra lik när du arbetar med människor. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från vanliga förkommande uppgifter i ett hem (städa, tvätta, handla, laga mat) till personlig omvårdnad (hygien, av och påklädning). Andra förekommande arbetsuppgifter kan vara att följa med på diverse utevistelser och till olika serviceinstanser. Du kommer att vara en viktig del i våra brukares vardag. Arbetstiden är schemalagd på dag och kvällstid, både vardagar och helger, det finns även möjlighet att enbart arbeta natt. Vi söker dig som k...
2024-01-05 2024-07-03