Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Grundskolan i Osby kommun Elevassistent
Tjänsten är en del av arbetslag F-3 på Parkskolan. Du kommer att arbeta i klass och ev. på fritidsavdelning som elevassistent för enskild elev/ för grupp av elever. Du kommer att ha ett nära samarbete med klasslärare, pedagoger på fritidshem och vårdnadshavare. Du ska vara ett stöd i socialt samspel och kunskapsuppfyllelse. Du som söker skall vara intresserad av att arbeta i nära samarbete med arbetslaget och se möjligheter. Vi förväntar oss att du har ett starkt engagemang att driva och utveckla ditt eget arbete samt arbetet i arbetslaget.
2021-07-26 2021-08-08
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Undersköterska
Lindhem är ett särskilt boende i Osby kommun. Vi har fyra enheter för demensvård samt tre enheter för vård och omsorgsboende. Ditt arbete innebär att du arbetar både självständigt och i grupp. Vi förutsätter att du arbetar naturligt med personcentrerad omvårdnad. Vi arbetar aktivt med BPSD och Senior alert. För oss är det självklart att vi sätter guldkant på tillvaron varje dag!
2021-07-19 2021-08-08
Osby kommun, Barn och Utbildning Lärare i svenska och engelska åk 7-9 till vårt resurscentrum
Du arbetar på vårt Resurscentrum för årskurserna 7- 9 tillsammans med en Ma/No-lärare och tre resurspedagoger. Här möter du och dina kolleger elever som behöver extra stöd i något/några ämnen under delar av sin skoldag. Arbetet sker hela tiden i nära samarbete med elevernas övriga lärare och du tillhör också ett av skolans arbetslag. Tillsammans med lokal elevhälsa och skolledning utvecklar ni en stimulerande och trivsam verksamhet. I vårt arbetssätt utgår vi ifrån kollegialt lärandet som sker i arbetslaget och i ämneslag. Du som söker skall v...
2021-07-15 2021-07-29
Osby kommun, Barn och Utbildning Grundskollärare Eng åk 7-9, 40-100%
Brinner du för det engelska språket och vill vara med och utveckla undervisningen hos oss? Då är detta tjänsten för dig. I arbetsuppgifterna ingår undervisning i engelska årskurs 7-9. Beroende på tjänstgöringsgrad kan undervisning från och med åk 6 tillkomma, samt kombination med undervisning i språkval engelska eller i kombination med undervisning i svenska för åk 7-9. I vårt arbetssätt utgår vi ifrån tvålärarsystem, där två pedagoger delar på och samarbetar kring elevgrupper på 30-35 elever, samt kollegialt lärande som sker både individ...
2021-07-15 2021-08-02
OSBY kommun Förvaltningschef till Miljö- och byggförvaltningen
Vi behöver medarbetare som aktivt och engagerat bidrar till kommunens fortsatta utveckling. Därför söker vi nu dig som är en utvecklingsinriktad ledare som vill och kan vidareutveckla miljö och byggförvaltningen i Osby kommun. Utvecklingsarbetet har just nu flera fokusområden som du behöver ta vidare till nästa steg gällande arbetsmetoder, arbetsprocesser, rutiner, digitalisering, kvalitetssäkring och kommunikation. Som förvaltningschef inom miljö- och byggförvaltningen kommer du ha ett övergripande uppdrag att arbeta för en hållbar samhälls...
2021-07-12 2021-08-15
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning Utvecklingsstrateg
Som utvecklingsstrateg erbjuds du ett utvecklande och varierande arbete, i nära dialog med kommunledning och politisk ledning. Du arbetar kommunövergripande med styrnings-, kvalitets- och utvecklingsfrågor. Du driver och deltar i utvecklingsinitiativ och genomför utredningar. Du stödjer chefer i deras arbete att verksamhetsutveckla tillsammans med sina medarbetare. Du är drivande i arbetet med att kartlägga och utveckla våra processer och är delaktig i kommunens arbete med digitalisering. Du bidrar till samordning av arbetet inom kommunen ...
2021-07-05 2021-08-15
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning Vikarierande kanslichef
Som kanslichef leder du kommunkansliets arbete och ansvarar för hela den politiska ärendeprocessen med beredning till nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Du ansvarar även för kommunens ärendehanteringssystem och att utveckla processen kring ärenden. Kanslienhetens ansvarsområde omfattar även arkiv, registratur, personuppgiftsbehandling, överförmyndarhandläggning, juridisk rådgivning, utredningsarbeten med mera. I uppdraget ingår att organisera och utveckla kanslienhetens verksamhet och service utifrån förvaltningarnas och politiker...
2021-07-05 2021-08-15
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning Arkivarie/Registrator
Kanslienheten, där arkivarien/registratorn finns, ansvarar för nämndadministration och ärendehantering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt hälsa- och omsorgsnämnden. Därutöver ansvarar enheten för sammanträdesservice samt ger kommunens centrala beslutsfunktioner stöd och service. En utmärkt möjlighet för dig som vill vidare i karriären eller är nyexaminerad! Arbetsbeskrivning: Som arkivarie kommer du att arbeta med det övergripande ansvaret för arkivet, d...
2021-06-29 2021-08-08
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning Deltidsbrandmän till Osby och Lönsboda
Vi söker kvinnor och män som vill göra skillnad på riktigt! Som deltidsanställd brandman/kvinna hos oss kommer du att få möjlighet att ingå i en god gemenskap och lära dig hur du kan rädda liv, egendom och miljö. Du behöver ha en huvudanställning hos en annan arbetsgivare än räddningstjänsten och både bo och arbeta inom 5 minuter från brandstationen i Osby eller Lönsboda. Tror du att du passar för detta och har ett intresse för att hjälpa andra människor är du välkommen med din ansökan. Beredskap och övningar enligt schema eller i pool. O...
2021-06-28 2021-07-31
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Timvikarie Hälsa och Omsorg
Att arbeta på särskilt boende innebär att du arbetar på något av Osby kommuns fyra äldreboende: Bergfast, Soldalen, Lindhem eller Rönnebacken. Att arbeta inom hemtjänst innebär att du besöker vårdtagaren och utför biståndsbedömda insatser och/eller insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ensamarbete förekommer. Arbetet sker dag och kvällar, helger och natt. Ange i din ansökan om du har önskemål om att arbeta dag/kväll eller natt. Rekryteringen sker fortlöpande.
2021-06-08 2021-08-31
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Anställning som semestervikarie i sommar!
Vill du arbeta inom äldreomsorg under sommaren 2021? Vi söker fortfarande semestervikarier som kan arbeta både på vår korttidsenhet på Lindhem och i hemtjänsten! Att arbeta inom hemtjänst innebär att Du besöker vårdtagaren och utför biståndsbedömda insatser och/eller insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ensamarbete förekommer. Att arbeta på vår korttidsenhet innebär att Du arbetar på av korttidsenheten på Lindhem. Där arbetar du rehabiliterande och utgår från vårdtagarnas olika behov. På vår hemsida kan du läsa mer om våra verksamhe...
2021-06-07 2021-07-31
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Sjuksköterska/specialistsjuksköterska
Som sjuksköterska i Osby kommun träffar du patienter i deras hemmiljö och på olika former av boenden. Arbetet som sjuksköterska innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Inom varje område arbetar en till två sjuksköterskor med omvårdnadsansvar. Kväll och helg tjänstgör sjuksköterskorna inom alla områdena samt på ortens vård och omsorgsboende. Distriktet består av fem områden med olika inriktningar så som p...
2021-03-25 2021-09-26