Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Osby kommun, Barn och Utbildning Rektor Yrkesskolan
Barn och utbildningsförvaltningen är förvaltningsområdet inom Osby kommun som ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt kultur och fritid. Inom vårt förvaltningsområde har vi fokus på att tillsammans med våra gemensamma resurser stödja människor för att ha ett bra och självständigt liv. Vi söker nu en rektor till Yrkesskolan där det är viktigt att tillsammans med medarbetare få organisationen att sträva mot vår vision En skola för alla där relationsarbete och elevernas känsla av meningsfullhet och sammanhang ligger till grund...
2021-05-10 2021-05-31
Osby kommun, Barn och Utbildning Lärare i bild åk 6-9, Parkskolan och Hasslarödsskolan
Tjänsten är en delad tjänst mellan Parkskolan och Hasslarödsskolan i Osby. Det är gångavstånd mellan skolorna. Tjänsten innebär undervisning i ämnet bild i åk 6-9. Du kommer tillhöra arbetslag 7-9 på Parkskolan. Som pedagog förstärker du elevernas skoldag genom att inspirera, organisera och genomföra strukturerad undervisning samt, stödja elevernas sociala utveckling. Du stödjer eleverna och skolan att bli en trygg, rolig, stimulerande och lärorik miljö under skoldagen. Du som söker skall vara intresserad av att arbeta i nära samarbete med a...
2021-05-07 2021-05-14
Osby kommun, Barn och Utbildning Mellanstadielärare Ma NO Hasslarödsskolan i Osby
Vi söker dig som vill arbeta som mellanstadielärare, gärna med Ma-NO-inriktning. Du får ansvaret för en klass i ett arbetslag av lärare. Ni har tillsammans ansvar för tre klasser i samma årskurs.
2021-05-07 2021-05-21
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Uppdrag som ledsagare och kontaktperson inom LSS
Vi söker dig som vill ha ett betydelsefullt uppdrag som ledsagare och kontaktperson! Att arbeta som kontaktperson innebär att du är med och stöttar en person med funktionsnedsättning för att bryta social isolering. Det kan till exempel innebära att ni deltar i sociala sammanhang och gör aktiviteter tillsammans. Uppdragens omfattning ser olika ut och kan variera från några timmar per vecka och uppåt. Uppdragen utförs främst på dag- och kvällstid men kan också innefatta sena kvällar. Att arbeta som ledsagare innebär att du stöttar en person m...
2021-05-06 2021-06-20
Osby kommun, Barn och Utbildning Grundskollärare trä- och metallslöjd kombinerat med annat ämne
Tjänsten innebär undervisning i ämnet trä- och metallslöjd kombinerat med annat/andra ämnen. Slöjden är ca 60% och vilket annat ämne/årskurs kan bero på din behörighet. Slöjden bedrivs för alla klasser på Parkskolan i Osby. Du som söker skall vara intresserad av att arbeta i nära samarbete med arbetslaget och se möjligheter. Du kommer att delta i det kompetens- och utvecklingsarbete som området beslutar. Under kommande läsår satsar området på samlad kompetensutveckling i kooperativt lärande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, di...
2021-04-28 2021-05-18
Grundskolan i Osby kommun Elevassistent i särskola
Du kommer att vara en del i ett arbetslag med gemensam planering för undervisning och dokumentation samt är med och stöttar eleverna i olika vardagssituationer. Eleverna befinner sig för närvarande i åldersintervallet 7 till 15 år.
2021-04-28 2021-05-12
Osby kommun, Barn och Utbildning Förskollärare till Klockarskogsgårdens förskola
Vi söker en förskollärare som vill utvecklas tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill ta vara på barnens nyfikenhet, intresse och utforskande för att gemensamt skapa inflytande över verksamheten. Som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Du har ett särskilt ansvar i utbildningen för det pedagogiska utvecklingsarbetet enligt målen i förskolans läroplan, vilket innebär att du deltar i, planerar och följer upp det pedagogiska arbetet....
2021-04-23 2021-05-12
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Semestervikarier- äldreomsorgen- undersköterska/vårdbiträde
Att arbeta på särskilt boende innebär att du arbetar på något av Osby kommuns fyra äldreboende: Bergfast, Soldalen, Lindhem eller Rönnebacken. Att arbeta inom hemtjänst innebär att du besöker vårdtagaren och utför biståndsbedömda insatser och/eller insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ensamarbete förekommer. Arbetet är schemalagt och innefattar kvällar, helger och natt. Ange i din ansökan om du har önskemål om att arbeta dag eller natt. Rekryteringen sker fortlöpande. Introduktion genomförs under våren.
2021-04-07 2021-05-31
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Sjuksköterska/specialistsjuksköterska
Som sjuksköterska i Osby kommun träffar du patienter i deras hemmiljö och på olika former av boenden. Arbetet som sjuksköterska innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Inom varje område arbetar en till två sjuksköterskor med omvårdnadsansvar. Kväll och helg tjänstgör sjuksköterskorna inom alla områdena samt på ortens vård och omsorgsboende. Distriktet består av fem områden med olika inriktningar så som p...
2021-03-25 2021-05-23
Osby kommun, Barn och Utbildning Förskollärare 100% till Toftagårdens förskola
Tjänsten innefattar att ansvara och leda undervisningen utifrån de styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete. Du bidrar till att skapa en pedagogisk miljö med ett tydligt fokus på tillgänglig lärmiljö, som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande. Du ska ha ett gott och normkritiskt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad kring ny forskning, händelser i omvär...
2021-03-23 2021-05-17