Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Stödfamilj LSS
Vi söker en stödfamilj till ett barn i nedre tonåren. Som stödfamilj tar du/ni emot barn eller ungdomar med funktionsvariationer upp till 21 år i ert hem. Stödfamiljen erbjuder barnet/ungdomen miljöombyte och möjlighet att skapa sig ett eget socialt liv utanför den egna familjen, samtidigt som föräldrarna får avlastningen i den dagliga omvårdnaden av sitt barn. Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning som regleras utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I samband med din ansökan görs en lämplighetsp...
2022-10-03 2022-10-31
Folktandvården Receptionist till Folktandvården Skåne, Osby/Broby
Som receptionist på Folktandvården Skåne är ditt allra viktigaste uppdrag att skapa en välkomnande känsla på kliniken. Du är vårt ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra kunder och patienter bästa möjliga service. Receptionen är klinikens nav och som nyckelperson i vardagen befinner du dig alltid i händelsernas centrum. Ett gott bemötande är en viktig del i ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Därmed är du en del av vårt fokus på patientsäkerhet och kvalitet i tandvården. I dina arbetsuppgifter ingår b...
2022-09-30 2022-10-14
Osby kommun, Barn och Utbildning Områdeschef grundskola/särskola/gymnasieskola
Du ansvarar för verksamhetsområde grundskola/särskola/gymnasieskola. Du arbetar strategiskt och leder, utvecklar och kvalitetssäkrar verksamheterna inom ditt områdesansvar. Utgångspunkterna i uppdraget är gällande styrdokument och politiska mål. Du kommer att ansvara för arbetsmiljöfrågor, samverkan och delaktighet liksom ett helhetsansvar för att tillsammans med medarbetare stimulera till goda prestationer och resultat. Som områdeschef är du ytterst ansvarig för att bedriva verksamheterna inom budgetram med uppföljning och prognoser. Du komm...
2022-09-28 2022-10-16
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Vikariat Hemtjänsten Lönsboda
Inom Hemtjänsten får du ett varierande arbete och kan göra skillnad för vårdtagarna. Du jobbar både självständigt och tillsammans med kollegor. Du utför personlig omvårdnad och service insatser, men hanterar även inkommande larm.
2022-09-28 2022-10-12
Fjärrvärme i Osby AB Ny VD till Fjärrvärme i Osby AB
I arbetsuppgifterna ingår, bland annat, att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet samt planera och föreslå förändringar av verksamheten. Du kommer ha personal-, resultat- och arbetsmiljöansvar. Arbetsgruppen du kommer leda består av en arbetsledare och tre drifttekniker. Du rapporterar löpande till bolagets styrelse om bolagets utveckling, ekonomiska resultat och viktiga händelser. Din huvudsakliga uppgift är att uppställda mål, policys och strategiska planer efterföljs. En annan viktig uppgift är att skapa och bibehålla relationer kopp...
2022-09-27 2022-10-11
Osby kommun, Arbete & Välfärd 1:e socialsekreterare
Vår 1:e socialsekreterare har tagit klivet att axla arbetet som enhetschef på samma enhet och därför söker vi nu dig som vill, tillsammans med henne, leda enheten på ett rättssäkert och kreativt sätt. 1:e socialsekreteraren har i sitt uppdrag att arbetsleda våra socialsekreterare som arbetar med utredning, uppföljning av insatser, placeringar eller familjerätt. Det ingår även att planera hela vår verksamhet tillsammans med enhetschefen och medarbetarna såklart. Det är ett ansvarsfullt arbete som kräver ett stort engagemang och stor kunskap inom...
2022-09-26 2022-10-10
Osby kommun, Barn och Utbildning Grundskollärare idrott åk 1-6
Är du intresserad av att utveckla arbetet med idrott och hälsa, då är du den vi söker. Tjänsten kan komma att tillsättas i kombination med annat ämne. Du kommer att arbeta i tvålärarskap med behörig kollega där ni har möjlighet att dela på klassen i olika grupperingar eller undervisa tillsammans. Du bidrar till att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar elevers utveckling och lärande. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. S...
2022-09-26 2022-10-10
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Timvikarier LSS stödbiträde, stödassistent och personlig assistent.
Vi söker timvikarier till: - Gruppbostäderna - Barnkorttid och vuxenkorttid - Servicebostäderna - Personlig assistans Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att ge en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktiviteter. Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter enligt kommunens riktlinjer. Arbetet innebär oregelbundna tider vardag/helg samt jourtjänstgöring. Du som söker skall vara intresserad av att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar. Arbetslagen är olika stora, men i alla arbete innebär ...
2022-09-26 2022-11-30
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Handläggare Socialpsykiatri
Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen med målgrupp personer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser och samsjuklighet. I uppdrag ingår även utredningar gällande placeringar.
2022-09-23 2022-10-06
Osby kommun, Barn och Utbildning Speciallärare alt. specialpedagog till Killebergsskolan
Nya Killebergsskolan kommer att byggas inom en snar framtid. Planeringsarbetet och ritningarna för vår nya skola är påbörjade och personal på skolan kommer att få delaktighet i utformandet av vår nya skola, ett spännande uppdrag. I tjänsten ingår att vara en del av arbetslag F-6 på Killebergsskolan och främst ansvara för arbetet som specialpedagog/speciallärare. Nära samarbete finns etablerat med speciallärare på Parkskolan/Naturbruk. Som speciallärare är du engagerad i ditt arbete, arbetar utifrån skolans värdegrund samt har god insikt och k...
2022-09-22 2022-10-14