Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Osby kommun, Barn och Utbildning Grundskolelärare årskurs 4-6
Parkskolan F-6 och anpassad grundskola 1-9 hittar du ett stenkast från Osby station med skolgården angränsande till Osbysjön. Vi söker nu lärare till årskurs 4-6, en tillsvidare tjänst och ett vikariat under läsåret 23/24. Utifrån sökandes behörigheter kommer tjänsterna att formas och klassföreståndarskap kommer att vara antingen i årskurs 4 eller 5. Du som söker ska vara intresserad av att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar elevers utveckling och lärande utifrån varje enskild elev. Den pedagogiska verksamheten utgår från varj...
2023-06-02 2023-06-11
Osby kommun, Arbete & Välfärd Familjehemssekreterare
Vi har nu en ledig tjänst som familjehemssekreterare hos oss på Barn och familjeenheten! Barn- och familjeenheten har 15 medarbetare som arbetar med utredning, placering enligt SoL och LVU, uppföljning av insatser, utredning och handledning av familjehem och familjerättsliga ärenden. Familjehemssekreterarens huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera, utreda, utbilda och stödja familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arbetet innebär stor samverkan med barnsekreterare, som följer de placerade barnens och ungdomarnas vård. I vår f...
2023-05-31 2023-06-18
Osby kommun, Barn och Utbildning Speciallärare Killebergsskolan F-6
Specialpedagogiska arbetsuppgifter på Killebergsskolan F-6. I ditt uppdrag arbetar du tillsammans med skolans rektor och ledningsgrupp för att utveckla undervisningen. Du är en viktig del av skolans elevhälsoteam samt ett stöd till elever och lärare i undervisningen. Du arbetar delvis med utredningar och kartläggningar, sammanställer och analyserar det underlag som du får in från arbetslaget. I ditt kommande arbete på Killebergsskolan blir du en del av ett kompetent team som tillsammans utvecklar undervisningen och vår skola.
2023-05-31 2023-06-13
Osby kommun, Barn och Utbildning Lärare i engelska/svenska/sva alt engelska/so-ämnen åk 7-9 Hasslarödsskolan
Vi söker en lärare i engelska/svenska/sva alternativt engelska/so-ämnen för åk 7-9. Du kommer att undervisa både klasser men även i mindre grupper. I tjänsten ingår även engelska som språkval. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, följa upp och utvärdera din undervisning. Du ska utveckla din egen undervisning samt vara med att utveckla verksamheten. Du kommer också delta i olika utvecklingsprocesser samt aktivt delta i kollegialt lärande. Tillsammans med dina kollegor utformar du en god, lustfylld och varierad undervisning med elevernas ...
2023-05-31 2023-06-13
Osby kommun, Barn och Utbildning Lärare i hem- och konsumentkunskap åk 6-9 Hasslarödsskolan
Du kommer att arbeta som lärare i hem- och konsumentkunskap i årskurserna 6-9 på Hasslarödsskolan. Du kommer att vara del i ett arbetslag och vara mentor i en klass 7-9. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, följa upp och utvärdera din undervisning. Du ska utveckla din egen undervisning samt vara med att utveckla verksamheten. Du kommer också delta i olika utvecklingsprocesser samt aktivt delta i kollegialt lärande. Tillsammans med dina kollegor utformar du en god, lustfylld och varierad undervisning med elevernas bästa i fokus. Du utma...
2023-05-31 2023-06-13
Osby kommun, Barn och Utbildning Lärare i trä- och metallslöjd
Parkskolan F-6 och anpassad grundskola årskurs 1-9 hittar du ett stenkast från Osby station med skolgården angränsande till Osbysjön. Här kommer du att tillhöra ett arbetslag och ansvara för undervisning i trä- och metallslöjd. I din tjänst igår även undervisning för Parkskolan årskurs 7-9 som har sin slöjd på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med textilslöjdlärare inom den egna enheten och tillgång till ämnesträffar med slöjdlärare inom kommunen. Du som söker ska vara intresserad av att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och st...
2023-05-31 2023-06-13
Osby kommun, Arbete & Välfärd Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
Förvaltningen för Arbete och välfärd söker Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd. Vi söker dig som vill arbeta med socialt arbete på ett lösningsfokuserat sätt. Arbetet medför att tillsammans med klienter hitta lösningar som stärker möjligheterna till egen försörjning. Vårt fokusområde just nu är vår antagna strategi: integration, arbete och kompetensförsörjning. En del i vårt utvecklingsarbete handlar om att se över hur vi arbetar tillsammans med vår arbetsmarknadsverksamhet för att stötta individer mot egen försörjning. Vi erbjuder ...
2023-05-30 2023-06-11
Osby kommun, Arbete & Välfärd Arbetsmarknadshandläggare
Som arbetsmarknadshandläggare på Osby kommun Kompetensa förväntas du leverera service till våra kommuninvånare och samarbetspartners. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: • Skriva in och kartlägga individens förutsättningar och behov av insatser • Upprätta individuell plan tillsammans med individen • Anvisa till relevanta insatser • Matcha mot arbetsmarknad eller utbildning • Kontinuerlig uppföljning av individuell plan • Coachning under individens hela process Arbetsuppgifterna innefattar också ett stort mått av dokumentation, samv...
2023-05-30 2023-06-25
Osby kommun, Barn och Utbildning Lärare matematik/NO åk 7-9, Parkskolan
Undervisning i matematik/NO för elever åk 7-9. Du som söker skall vara intresserad av att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar elevers utveckling och lärande. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Som pedagog förstärker du elevernas skoldag genom att inspirera, organisera och genomföra strukturerad undervisning samt stödja elevernas sociala utveckling. Du stödjer eleverna och skolan att bli en trygg, stimulerande och lärorik m...
2023-05-23 2023-06-04
Folktandvården Receptionist till Folktandvården Skåne, Osby och Broby
Som receptionist på Folktandvården Skåne är ditt allra viktigaste uppdrag att skapa en välkomnande känsla på kliniken. Du är vårt ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra kunder och patienter bästa möjliga service. Receptionen är klinikens nav och som nyckelperson i vardagen befinner du dig alltid i händelsernas centrum. Ett gott bemötande är en viktig del i ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Därmed är du en del av vårt fokus på patientsäkerhet och kvalitet i tandvården. I dina arbetsuppgifter ingår b...
2023-05-23 2023-06-13
Osby kommun, Barn och Utbildning Badmästare
• Badbevakning, simundervisning, skolsimundervisning och möta våra besökare. • Leda gruppverksamheter som vuxensim, vattengympa m.m • Kassatjänst och lokalvård • Tjänsten gäller båda våra simhallar i Osby kommun.
2023-05-22 2023-06-04
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Vill Du jobba i vården i Osby Kommun i sommar?
Att arbeta på särskilt boende innebär att du arbetar på något av Osby kommuns fem äldreboende: Bergfast, Soldalen, Solhem, Lindhem eller Rönnebacken. Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar i omvårdnadsarbete inom särskilt boende. Du kommer arbeta självständigt och tillsammans med Teamet. Teamet består av Undersköterskor, Sjuksköterska, Rehabpersonal och Enhetschef. Att arbeta inom hemtjänst innebär att Du besöker vårdtagaren i hemmet och utför biståndsbedömda insatser och/eller insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ensamarbete förekom...
2023-05-19 2023-06-30
Osby kommun, Barn och Utbildning Speciallärare/lärare Anpassad grundskola
I ditt uppdrag som lärare/speciallärare planerar och genomför du egen undervisning i elevgrupp för elever som läser enligt anpassad grundskolas läroplan mot ämnen och /eller ämnesområde. Tillsammans med ditt team och arbetslag arbetar du förebyggande för att undanröja hinder och främja goda lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd. Uppdraget innefattar även mentorskap för en grupp elever.
2023-05-19 2023-06-11
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Osby
Vi välkomnar nu dig som är legitimerad fysioterapeut att bli vår nya kollega. Som fysioterapeut hos oss bidrar du med din specifika kompetens och ger tillsammans med övriga vårdgivare patienten en god och säker vård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av mottagningsverksamhet, undersökning, bedömning och behandling av patienter, både individuellt och i grupp. Patienterna som söker sig till oss har i huvudsak besvär med rörelse- och stödjeorganen. Resor i tjänsten kan förekomma. Hos oss som ny medarbetare erbjuds du en introduktion anpas...
2023-05-08 2023-06-13
OSBY kommun Boendestödjare
• Socialt arbete tillsammans med klienter, utifrån biståndsbedömda beslut. • Behjälplig vid myndighetskontakter och vårdinrättningar. • Strukturera vardagen • Samtal och stöd för ökad livskvalitet. • Träffpunkten, social samvaro och aktiviteter med klienter i Boendestödets lokaler, även utflykter ibland. Som boendestödjare håller du i planering och utförande även för Träffpunkten. • Dokumentation och uppföljningar
2023-05-03 2023-06-16
Osby kommun, Barn och Utbildning Grundskollärare ma/no åk 7-9 Hasslarödsskolan
Du kommer att arbeta som lärare i matematik och no-ämnen i åk 7-9 på Hasslarödsskolan. Behörighet behövs i biologi och kemi. Du kommer att arbeta tillsammans med fem behöriga ma/no-lärare på skolan. Du kommer att vara mentor till en klass i åk 7-9 och tillhöra ett arbetslag.
2023-04-17 2023-06-18
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Semestervikarie Särskilt boende 2023
Att arbeta på särskilt boende innebär att du arbetar på något av Osby kommuns fem äldreboende: Bergfast, Soldalen, Solhem, Lindhem eller Rönnebacken. Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar i omvårdnadsarbete inom särskilt boende. Du kommer arbeta självständigt och tillsammans med Teamet. Teamet består av Undersköterskor, Sjuksköterska, Rehabpersonal och Enhetschef. Arbetet är schemalagt och innefattar kvällar, helger och natt. Ange i din ansökan om du har önskemål om att arbeta dag eller natt. Ensamarbete förekommer. Rekryteringen sker fort...
2023-01-04 2023-06-15
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Stödassistent - Semestervikarier/timvikarier
Vi söker nu vikarier inför sommaren 2023 till: - Gruppbostäderna - Barnkorttid/vuxenkorttid - Servicebostäderna - Personlig assistans Vi behöver även fler timvikarier under vintern/våren fram till sommaren och vi ser gärna att samma personer arbetar som timvikarie innan och under sommaren. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att ge en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktiviteter. Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter enligt kommunens riktlinjer. Arbetet innebär oregelbundna arbetstider var...
2022-12-20 2023-06-11