Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Laxens förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med att utveckla förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet kring barns utveckling och lärande. Du ska bidra med en värme och omtanke, som barn, föräldrar, kollegor och besökande kan känna av på förskolan.
2021-07-28 2021-08-13
Bodens kommun, Personalavdelningen Systemspecialist
Som systemspecialist kommer du huvudsakligen att arbeta med underhåll av vårt personalsystem men också med anpassningar och förbättringar. Det innebär att du kommer att planera och genomföra körningar, analysera incidenter och supportärenden, samt medverka vid versionsuppdateringar. Arbetet innebär även att ta fram statistik och utdata. Du har många saker på gång samtidigt och du kommer att ha kontakter både internt och externt. Ett stort IT intresse och nyfikenhet på framtida IT lösningar blir en naturlig del i uppdraget.
2021-07-27 2021-08-15
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinärer till Kiruna
Kiruna passar dig som gillar det personliga mötet med kunderna och som tycker om ett omväxlande arbete i en levande landsbygd. Just nu bygger vi för framtiden och öppnar i slutet på januari dörrarna till en helt ny klinik då vi har vuxit ur våra gamla lokaler. Kliniken just nu är liten men välutrustad med eget labb, röntgen och ultraljud. Vi har både poliklinisk verksamhet samt utför dagligen kirurgiska ingrep och tandbehandlingar. Vi som arbetar här har tillsammans lång erfarenhet och ett stort engagemang för både djur och djurägare. I teamet ...
2021-07-27 2021-09-15
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare i matematik till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i matematik till kvarteret Kungsfågeln i Luleå gymnasieskola. Du kommer att, i nära samarbete med ordinarie lärare och rektorer, förstärka resursen i matematik i två skolenheter i kvarteret Kungsfågeln. Pandemin och distansstudierna har medfört att fler elever inte nått kunskapsmålen eller riskerar att inte göra det. I arbetsuppgifterna kan ingå att, tillsammans med ordinarie lärare, dela undervisningsgrupper, att ge extra stöd till grupper av elever och att genomföra prövningar. I skolenheterna ingår Bygg- och anläggnin...
2021-07-26 2021-08-08
Pajala kommun Undersköterska till Kitkiöjärvi hemtjänst
Arbetsuppgifterna består av att ge bla. stöd, handledning omsorg och service till brukare i ordinärt boende. Även sjukvård och administrativ dokumentation. Hantering av Trygghetslarm, leasingbilar, mobiltelefoner och IT-utrustning. Arbetet kommer att vara schemalagd med tjänstgöring dagtid , kvällar och helger. Nattberedskap ingår.
2021-07-22 2021-08-05
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Enhetschef Individ och familj (IFO)
Som chef för individ- och familjeomsorgen, IFO, har du det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorgens verksamhet i Pajala kommun. I ditt chefsuppdrag ingår personal, ekonomi och verksamhet. Du har ett personalansvar och ska arbeta för en god arbetsmiljö, verka för god kvalitet och arbeta kostnadseffektivt och hålla dig ajour inom arbetsområdet vad gäller forskning, lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen. Alla dessa delar är under ständig utveckling. Vi jobbar med förbättringsarbete och ser därför fram emot...
2021-07-22 2021-08-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Handläggare bostadsanpassning
Som handläggare av bostadsanpassningsbidrag arbetar du utifrån Lagen om bostadsanpassningsbidrag med att utreda ansökningar från enskilda personer med olika funktionsnedsättningar gällande anpassningar i och i anslutning till bostaden. Målgruppen spänner över alla åldrar. I arbetet ingår att bistå sökande med information, rådgivning och förslag till anpassningsåtgärder, fatta beslut om bidrag och att vara kontaktperson för den sökande fram till att anpassningen är utförd. Du kommer att ha ett nära samarbete med de sökande och deras närstående....
2021-07-21 2021-08-15
Bodens kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Vi söker nu en erfaren och driven biståndshandläggare som vill vara med och utveckla behovsbedömning inom socialförvaltningens verksamheter. Tjänsten medför även att tillsammans med kollegor och chef utveckla det systematiska kvalitetsledningssystemet och utredning av enskildas behov enligt IBIC. Uppdraget som biståndshandläggare innebär eget ansvar vilket fordrar att du trivs med att vara självgående och handlägga ärenden beslutsamt och med omdöme i samverkan med dina kollegor och chef. Arbetsuppgifter: Handläggning/myndighetsutövning enligt...
2021-07-21 2021-08-15
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Utbildningsledare, Lärcentra Pajala
Som utbildningsledare kommer du att arbeta med utveckling av vårt arbetssätt samt ansvara för pågående utbildningar inom ditt område. Utöver dessa uppgifter tillkommer vanligt förekommande arbetsuppgifter på lärcentra tex rapportskrivning, studerandeservice samt samverkan med externa aktörer. En del av tjänsten innebär ett övergripande ansvar för projektet MOD för våra lärcentra i Kiruna, Pajala, Jokkmokk och Gällivare. Som projektledare bör du ha ett stort intresse för både vuxenpedagogik och integrationsfrågor samt en vilja att utveckla arb...
2021-07-19 2021-08-02
Luleå kommun, Socialförvaltningen Legitimerad sjuksköterska till Bergvikens vård- och omsorgsboende
Bergvikens vård- och omsorgsboende har 16 avdelningar och 144 platser där omvårdnadsansvaret fördelas mellan flera sjuksköterskor. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du ansvarar för exempelvis vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering, utbildning och handledning av personal och patienter. På Bergviken arbetar du och dina kollegor nära enhetschefer och baspersonal med att planera och genomföra omvårdnadsåtgärder. Du har även ett nära samarbete med olika yrkeskategorier i den interna verksamheten men även ...
2021-07-19 2021-08-08
Luleå kommun, Flerspråkscentrum Modersmålslärare till Resurscentrum/Modersmålsenheten
Vid Resurscentrum tillhandahåller vi undervisning i cirka 20 språk i grund- och gymnasieskola, språkstöd i förskola och förskoleklass samt modersmålsstöd i nationella minoritetsspråk i förskola och förskoleklass. Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grund- och gymnasieskola. Tjänstgöring som studiehandledare i modersmål kan förekomma i grund- och gymnasieskola. Tjänstgöring som språkstödjare i förskola och förskoleklass kan förekomma. Din arbetsplats kommer att vara de olika skolenheterna och de olika skolformerna där barn och elev...
2021-07-19 2021-08-08
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Konstpedagog, vikariat
I tjänsten ingår att leda och planera det pedagogiska arbetet i samband med aktuella utställningar och även att driva pedagogiska projekt riktade mot speciella grupper. Arbetet är i stor grad självständigt, men samarbete med andra är en absolut förutsättning. Du skall fortsätta, och driva framåt, det arbete vi gör för att nå barn och unga. Du kommer också att arbeta med i en konsthall vanligen förekommande arbetsuppgifter, samt bemanna konsthallens butik/reception för att där möta besökare och föra samtal kring konst och konsthallens verksamhet...
2021-07-17 2021-08-06
Näringslivs- och samhällsavdelningen IT- och e-funktionen söker Projektledare
Projektledning. Skapa upphandlingsunderlag för entreprenadarbeten, materialupphandlingar, etc. Arbetsplanering samt viss arbetsledning. ekonomiansvar. Kontroll av upphandlade leverantörer. Dokumentation utgör en viktig del i arbetet, vi dokumenterar i Digpro dpCom. Byggmöten i byar och med leverantörer. Planera utbyggnader i aktuella orter, vilket inkluderar ansökningar om ledningsrätter. Eftersom IT- och e-funktionen är en liten avdelning kommer även andra arbetsuppgifter så som underhåll, felsökning och felavhjälpning av kommunens IT-infrast...
2021-07-16 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix Johannisbergs ungdomshem söker lärare i sv/sva och eng.
Skolan inom SiS styrs i stort sett av samma lagar- och förordningar som resten av skolvärlden och är mycket viktig för de omhändertagna ungdomarnas framtid. Därför satsar SiS i allmänhet och Johannisberg i synnerhet på att utveckla skolverksamheten. Samtliga skolpliktiga ungdomar erbjuds undervisning enligt SiS timplan och icke-skolpliktiga ungdomar får undervisning enligt deras individuella studieplan. Institutionen har sju avdelningar, fem avdelningar med 32 platser i Kalix och två avdelningar med 12 platser i Sävast. Johannisberg har cirka 1...
2021-07-16 2021-08-15
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Förskollärare/Lärare till förskoleklass på Tunaskolan
Tjänsten som förskollärare vid Tunaskolan omfattar planering, undervisning och uppföljning för eleverna i förskoleklass, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
2021-07-16 2021-08-05
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till äldreomsorg Socialförvaltningen
Att arbeta som enhetschef inom Hemtjänst innebär att ha ett coachande ledarskap där Du tillsammans med Dina medarbetare och legitimerad personal jobbar tvärprofessionellt och alltid har brukaren i fokus. Uppdraget innebär att du har ett ansvar att säkerställa att brukarna får en god vård och omsorg. Du har även arbetsmiljöuppgiften som innebär att Du dagligen för en dialog med Dina medarbetare för att se till att de mår bra på sitt arbete samt har goda förutsättningar att kunna ge sina brukare en god och säker vård. Övriga arbetsuppgifter som i...
2021-07-16 2021-08-20
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Speciallärare/specialpedagog till Stadsöskolan
Vi söker nu dig - en specialpedagog alternativt speciallärare som kommer att arbeta mot år 4-6. På Stadsöskolan är elevhälsan ett prioriterat område och vi arbetar medvetet med att utveckla vårt elevhälsoarbete och vi har kommit långt och är i en positiv utvecklingsfas, så du kommer att vara en viktig del i det arbetet. Du står för en helhetssyn och ett inkluderande arbetssätt och du är både ett stöd och en utmanare för elever, lärare, rektor samt i vårt välfungerande och progressiva elevhälsoteam. I tjänsten ingår att arbeta med att initier...
2021-07-16 2021-08-06
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Lärarassistent/ instruktör till El och Energiprogrammet i Gällivare 100 %
I vårt team blir du den som stöttar undervisande yrkeslärare genom att utföra olika administrativa sysslor. Förberedelse av; undervisningsmaterial, möten och genomföra Apl uppföljning b.la. Du säkerställer att det finns material till de praktiska övningarna, deltar i praktiska undervisningssituationer, förbereder laborativa övningar m.m. Tillsammans med yrkeslärarna är du delaktig i att utbilda framtidens elektriker. Du kommer även att delta i arbetslagets arbete på programmet.
2021-07-16 2021-08-15
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Lärare engelska och svenska till Introduktionsprogrammet i Gällivare 100 %
I teamet som arbetar på Introduktionsprogrammet kommer du att undervisa i engelska och svenska på grundskolenivå. I arbetsuppgifterna ingår mentorskap och andra lärarrelaterade arbetsuppgifter. Hos oss har du möjlighet att få stöd av en mentor för att komma igång under din första tid. Du är med i utvecklingsarbetet tillsammans med övriga kollegor i teamet.
2021-07-16 2021-08-15
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Två vik. Undersköterskor, Tärendö hemtjänst
Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra hemtjänstbrukare. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Tärendö ansvarar för alla brukare med trygghetslarm på vårt område och därav ingår också trygghetslarm och beredskap i arbetsuppgifterna.
2021-07-15 2021-08-08
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Vuxenenheten
Vuxenenheten står inför nya spännande utmaningar. För att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i vårt team. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Vi söker socialsekreterare som ska handlägga ärenden inom socialpsykiatri, våld i nära relation och missbruk. Vår målsättning är att i nära samarbete med den enskilde stödja och hitta goda och hållbara lösningar för individen. Det gör vi genom att ta tillvara på den enskildes egna resurser samt ett aktivt utåtriktat samarbete med myndig...
2021-07-14 2021-08-13
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Handledare till HVB-hem samt stödboendet för ensamkommande unga
Som handledare deltar Du i den unges vardag och ansvarar för deras dagliga omsorg, tillsyn och fostran. Du ska vara ett nära vuxenstöd, medverka i social planering och aktivering, ha kontakt med andra verksamheter/myndigheter och alla som finns runt ungdomarna. Du skall delta i det praktiska arbetet på boendet exempelvis vara ett stöd vid matlagning, städning och läxläsning. I arbetsuppgifterna ingår även fortlöpande dokumentation. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och som person bör Du vara pedagogiskt lagd, trivas med att arbeta i team s...
2021-07-14 2021-08-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen VIKARIAT Sjuksköterska till i hemsjukvården
Vi söker en sjuksköterska som vill arbeta inom hemsjukvården på ett vikariat till den 31 december 2021. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område. Arbetstiden är främst förlagd dagtid måndag till fredag. Du arbetar jourtid 2 kvällar och 1 helg under en 12 veckors period. Under jourtid kommer du även i kontakt med dina övriga kollegor inom organisationen, våra äldre och sjuka som bor på vård- och omsorgsboende. I dina arbetsuppgifter ingår vårdp...
2021-07-14 2021-07-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Är du utbildad sjuksköterska? Vill du arbeta i hemsjukvården?
Vi söker en sjuksköterska som vill arbeta med hemsjukvård i Gammelstad. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du tillsammans med dina kollegor har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område. Arbetstiden är främst förlagd dagtid måndag till fredag. Du arbetar jourtid 2 kvällar och 1 helg under en 12 veckors period. Under jourtid kommer du även i kontakt med dina övriga kollegor inom organisationen, våra äldre och sjuka som bor på vård- och omsorgsboende. I dina arbetsuppgifter ingår vårdplanering, dokumentation, läkemed...
2021-07-13 2021-07-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Chef inom Fastighetsbildning Gällivare/Kiruna
Till arbetsgruppen/funktionen uppdelad på Lantmäteriets kontor i Gällivare och Kiruna söker vi nu en funktionschef. Placeringsort är valfri mellan de båda orterna. Som funktionschef leder och ansvarar du för funktionens verksamhet. Du har personalansvar, det innebär bland annat att: - du har ansvar för funktionens medarbetare, deras kompetensutveckling och för att skapa ett engagemang och goda förutsättningar så att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett gott sätt. - du ansvarar för funktionens ekonomi enligt delegationsordning. -...
2021-07-13 2021-08-08
1 2 3 4 5 6 >