Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör
Luleå kommun är inne i en expansiv fas där många spännande investeringar är på gång i närområdet. I dina arbetsuppgifter som byggnadsinspektör ingår bland annat att hålla tekniska samråd, genomföra arbetsplatsbesök och utfärdande av start- och slutbesked. Du kommer att vara en del av avdelningens utåtriktade verksamhet och lämna råd och upplysningar till allmänheten och till företag. Hos oss får du möjlighet till varierade arbetsuppgifter där du blandar kontorsarbete med besök ute på de byggarbetsplatser som pågår i kommunen. Du kommer in...
2022-05-17 2022-06-12
Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Boendevärd till mottagningsboende för massflyktingar
Du kommer tjänstgöra på något av våra mottagningsboenden som finns i Luleå Kommun. På boendena kommer det att finnas en boendevärd samt ett team av boendeassistenter. Som boendevärd har du ansvar för att utrusta rum så att de håller rätt standard och felanmäler till hyresvärd/leverantör. I arbetet ingår att sköta service och logistik kring boendet samt planera så att boendeplatserna används effektivt och ändamålsenligt. Du tar hand om dokumentation och administrationen kring boendet och tillsammans med boendeassistenter upprätthåller en bra bo...
2022-05-17 2022-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Boendeassistent till mottagningsboende för massflyktingar
Du kommer tjänstgöra på något av våra mottagningsboenden som finns i Luleå Kommun. Du ingår i ett team av boendeassistenter och på boendet finns en boendevärd. Arbetet innebär att du tillsammans med dina kollegor finns till för de människor som bor där. Du kommer hjälpa till vid måltider och servera mat. Arbetsuppgifterna är även att sköta enklare städuppdrag och stötta flyktingarna i deras boendesituation. En stor del av arbetet handlar om att beskriva hur flyktingarna på boendet själva kan orientera sig i Luleå, exempelvis beskriva hur man t...
2022-05-17 2022-05-29
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterskor till nattpatrullen för sommarvikariat
I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Vi arbetar också inne på vård och omsorgsboendet när man inte är ute i patrullen. Arbetstiden är schemalagd 21:45-07:00 och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 h...
2022-05-16 2022-05-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem till Vittangi skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-05-16 2022-05-29
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Svappavaara skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-05-16 2022-05-29
Luleå kommun, Planering & analys Inköpsanalytiker
Som inköpsanalytiker arbetar du självständigt och leder arbetet på ett agilt, tillitsbaserat och effektivt sätt i nära dialog med verksamheterna. Du ansvarar för framtagning av, samt hjälper till att paketera information och data som underlag för strategiska inköpsbeslut. Du analyserar leverantörernas ekonomi, bokslut, resultat- och balansräkningar tillsammans med dina kollegor och ser till att leverantörerna följer överenskomna avtalsvillkor. Du säkerställer att beslut baseras på fakta och stöttar dina kollegor med beslutsunderlag i det strate...
2022-05-16 2022-05-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat leg fysioterapeut
I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och förskrivning av hjälpmedel. Fysioterapeuter handleder, utbildar och informerar personal och anhöriga/närstående. Viktiga arbetsuppgifter är att bedöma patientens förutsättningar att vara aktiv och delaktig. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Genomföra åtgärder som syftar till att behålla och utveckla patientens aktivitet, fysiska funktioner och delaktighet samt att följa upp, utvärdera oc...
2022-05-16 2022-05-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Förvaltningshandläggare
I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med förvaltningsövergripande administrativa arbetsuppgifter som stöd till socialförvaltningens ledningsgrupp. I funktionen ingår kommunikation med medborgare, brukare och anhöriga samt med andra myndigheter. I nuläget ingår även administration och beslut avseende ersättning till externa utförare inom personlig assistans.
2022-05-16 2022-05-29
Luleå kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat leg arbetsterapeut
I ansvarsområdena ingår för tjänsten att möjliggöra aktivitet och delaktighet genom råd, stöd, träning, behandling, anpassning av miljön och förskrivning av hjälpmedel. Arbetsterapeuter handleder, utbildar och informerar personal och anhöriga/närstående. Viktiga arbetsuppgifter är att bedöma patientens förutsättningar att vara aktiv och delaktig. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Genomföra åtgärder som syftar till att behålla och utveckla patientens aktivitet, fysiska funktioner och delaktighet samt att följa upp, utvärdera oc...
2022-05-16 2022-05-25
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen IT-administratör
Vi söker en medarbetare som kan bidra till vårt gemensamma och viktiga uppdrag att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för varje elev. Tjänsten innebär att vara ett verksamhetsstöd i digitalisering- och IT-frågor på två skolor; Högalidskolan åk 4-9 och Triangelskolan åk 4-6. Du bidrar till att implementera, upprätthålla och utveckla rutiner och arbetssätt, både självständigt och i grupp. En del av arbetsuppgifterna består i att samarbeta och ha kontakt med olika interna och externa aktörer och nätverk, t ex skolornas personal, förvaltning...
2022-05-16 2022-05-27
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Lastbilsförare semestervikariat
Arbetsuppgifterna varierar, uppdragen utförs till stor del åt Stadsbyggnadsförvaltningens verksamheter gata och park. Förekommande arbetsuppgifter kan vara vattning, klippning, justering, materialtransporter mm.
2022-05-16 2022-05-29
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Investering
Som projektledare hos oss arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och slutligen överlämnande. Du kommer arbeta med olika typer projekt, med varierande inriktning och storlek. Vi erbjuder dig att bidra till Luleå utveckling genom stora samhällsbyggnadsprojekt som exempelvis • Norrbotniabanan • Kronan Luleås nya stadsdel • Resecentrum och Östra stranden • Hertsöheden 2000 nya bostäder • Luleå industripark • Centrumutveckling och en välmående landsbygd Du har ett ekonomiskt ansvar för dina projekts genomförande och följ...
2022-05-16 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix Vikarierande Behandlingsassistent Natt, SiS ungdomshem Johannisberg
Vi söker nu vikarier för nattjobb under sommaren 2022! Vi ser gärna att du kan börja omgående. Som behandlingsassistent på Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag med fokus på omvårdnad och säkerhet. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Då SiS ungdomshem Johannisberg numer har högst...
2022-05-16 2022-05-29
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Lilla Björn
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-05-16 2022-05-29
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Pianopedagog/klassmusiklärare till Kulturskolan
En av våra medarbetare har bestämt sig för att gå i pension efter att i många år ha jobbat hos oss. Därför söker vi nu en ny medarbetare. Vi söker pianopedagog/klassmusiklärare 100% tillsvidare. Vi är en kulturskola i ständig utveckling och söker dig som är kunnig, flexibel och gillar att jobba med barn och unga. Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Bedriva undervisning i ämnet musik på grundskolan åk 4-6. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behå...
2022-05-16 2022-06-03
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Vattenhandläggare till Miljöanalysenheten
Länsstyrelsen söker en medarbetare med erfarenhet av arbete med bedömning av vattenmiljöer. Arbetet består i att kartlägga miljötillstånd, påverkan och åtgärdsbehov i länets vattenmiljöer. Det handlar om att genomföra miljöövervakning, beskriva miljötillståndet, samt samverka internt och externt i vattenfrågor. Det finns även möjlighet att driva projekt med inriktning på miljöunderlag och åtgärder kring miljöproblem i vatten. Arbetet är varierande och du kommer ingå i ett erfaret team, där ni delar på arbetsuppgifterna och utbyter erfarenhete...
2022-05-13 2022-06-03
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i förskoleklass till Östra skolan
Som förskollärare i förskoleklass är du mentor med huvudansvar för förskoleklassen. Du kommer att arbeta i ett arbetslag som består av lärare i fritidshem och ytterligare en förskollärare som tillsammans ansvarar för att planera, genomföra och följa upp verksamheten. I rollen som förskollärare kommer du tillsammans med arbetslaget arbeta nära elever och föräldrar för att skapa en trygg skoldag.
2022-05-13 2022-06-08
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Specialpedagog/ speciallärare till Östra skolan
Du kommer att arbeta och samverka tillsammans med vår speciallärare som arbetar med åk 4 - 6, samt samverka med mentorer för förskoleklass åk 3 och med elever i behov särskilt stöd.
2022-05-13 2022-06-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen vikariat distriktssköterska/sjuksköterska hemsjukvården
Som distriktssköterska/sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal inom ditt ansvarsområde. Tjänsten omfattas av dag/kväll/helgtjänstgöring. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer och biståndshandläggare.
2022-05-13 2022-05-27
Luleå kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Speciallärare/pedagog till Vuxenutbildningen
Vi söker två speciallärare/specialpedagoger till vårt specialpedagogiska team. Du kommer tillsammans med våra andra speciallärare och specialpedagoger att arbeta inom verksamhetens alla studienivåer. Beroende på hur vi organiserar verksamheten kommer du att undervisa elever inom målgruppen särskild utbildning för vuxna i grupp och/eller enskilt i olika ämnen/kurser på träningsskolenivå, grundläggande och gymnasial nivå. Du kommer även att jobba tillsammans med yrkeslärare. Du kommer att handleda lärare och göra verksamhetsbesök. Samverkan sker ...
2022-05-13 2022-06-03
Kiruna Kommun Bibliotekarie till stadsbibiloteket
Vi söker en bibliotekarie till stadsbiblioteket som vill vara med och utveckla vår verksamhet in i framtiden. Övergripande ligger uppdraget i att inspirera till läsning, stärka litteratur och det demokratiska samhället. Arbetsuppgifterna innebär ett ansvar som bibliotekarie för Kiruna Kommuns bokbuss i samverkan med vår bokbusschaufför. Vidare vänder sig tjänsten till våra prioriterade målgrupper, däribland nationella minoriteter där uppsökande verksamhet är av stor vikt. Du kommer att ansvara för, utveckla samt genomföra aktiviteter för bib...
2022-05-13 2022-05-27
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare i psykologi till Luleå gymnasieskola
Du ska undervisa i ämnet psykologi inom Luleå Gymnasieby. Förutom undervisning och mentorskap förutsätts arbete och samverkan med programlag och elevhälsa.
2022-05-12 2022-05-22
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Ågården
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på äldreboende.
2022-05-12 2022-05-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Sturegården
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på äldreboende.
2022-05-12 2022-05-31
1 2 3 4 5 6 7 >