Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Stabsfunktionen Pajala Airport - Tjänsteperson (2 tjänster)
Vi söker två serviceinriktade och engagerade medarbetare till Pajala flygplats. Arbetet är till stor del en administrativ tjänst där fokuset är å ena sidan arbeta som ansiktet utåt på flygplatsen samtidigt som att vara med i arbetet med flygplats inre liv och löpande verka som ett nav på flygplatsen. ( I tjänsterna ingår: Att verka på flygplatsens administrativa kontor, beredning och stabsfunktion i frågor som berör flertalet områden och uppgifter som att: - vara ansiktet utåt på flygplatsen, telefon, reception och incheckning · Hantera ink...
2023-01-27 2023-02-26
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör Luleå kommun
Luleå kommun är inne i en expansiv fas där många spännande investeringar är på gång i närområdet. I dina arbetsuppgifter som byggnadsinspektör ingår bland annat att hålla tekniska samråd, genomföra arbetsplatsbesök och utfärdande av start- och slutbesked. Du kommer att vara en del av avdelningens utåtriktade verksamhet och lämna råd och upplysningar till allmänheten och till företag. Hos oss får du möjlighet till varierade arbetsuppgifter där du blandar kontorsarbete med besök ute på de byggarbetsplatser som pågår i kommunen. Du kommer ingå ...
2023-02-07 2023-02-22
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Triangelskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-02-07 2023-02-21
Kriminalvården, Anstalten Haparanda Kock för semestervikariat till anstalten Haparanda
Som kock hos oss på anstalten Haparanda lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I dina arbetsuppgifter som kock handleder du intagna i köket. Det ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner. Vikariatet sträcker...
2023-02-07 2023-02-28
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Musiklärare till Triangelskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-02-07 2023-02-21
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Triangelskolan
Elevassistenter i Kiruna kommun arbetar i huvudsak med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Du kommer fungera som resurs för att stödja elever under skolgången samt under rasterna. Arbetet sker på uppdrag av rektor tillsammans med ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldag...
2023-02-07 2023-02-21
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen
I arbetet ingår möten med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi utreder ärenden med stöd i SoL och LVU och vi arbetar enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). Du kommer även att samverka mellan de andra grupperna inom IFO-MyA, andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även en viss del förebyggande arbete. Det ingår resor i arbetet.
2023-02-07 2023-02-28
Jokkmokk kommun, Kommunledning Näringslivs- och samhällsavdelningen söker Kultur och fritidschef
Som Kultur- och fritidschef i Jokkmokk ansvarar du för verksamheterna kultur, kulturskola, fritidsverksamhet, fritidsgård och bibliotek. Du är verksamhets-, ekonomi-, och personalansvarig samt förbereder och föredrar ärenden till Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsverksamhet är prioriterade områden i Jokkmokks kommun och Du kommer att ha en viktig roll för att fortsätta utveckla kultur- och fritidsutbudet tillsammans med de kunniga medarbetarna. Kultur- och fritidsverksamheten är inne i en spännande utveckling där samverkan med an...
2023-02-07 2023-02-19
Luleå kommun, Socialförvaltningen Extrajobb/vikariat inom stöd och service samt vård och omsorg
Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar främst med att ge service, stöd och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. En stor del av uppdraget innebär att göra aktiviteter tillsammans med de människor du finns till för. Allt arbete utgår från individens behov och önskemål. Att erbjuda kompetensutveckling i form av introduktion och utbildning är viktigt för oss, både för att behålla våra medarbetare som vill utvecklas och för att du som är i början av din jobbkarriär ska få en bra grund att st...
2023-02-07 2023-04-30
Kriminalvården, Frivården Luleå Frivårdsinspektör till frivårdens kontor i Gällivare
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera och även stödja klienterna, är viktigt oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet samverkar frivården med andra aktörer i syfte att säkerställa klienters behov av stöd. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja och samhällstjänst. Ar...
2023-02-07 2023-02-28
Kiruna Kommun Vårdbiträde/Undersköterska till hemtjänsten Vittangi
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-02-07 2023-02-21
Luleå kommun, Socialförvaltningen Coach till Äldresupporten
Vill du spela en viktig roll för att skapa en meningsfull vardag för äldre medborgare i Luleå kommun? Vi söker nu hälsofrämjande coach till vårt team. Äldresupporten arbetar med hälsofrämjande information samt råd och stöd. Vi finns som ett stöd till medborgare som är i behov av sociala kontakter, vi samordnar och håller i träningsgrupper och har sociala gruppträffar. För att målgruppen ska hitta till oss är vi innovativa och utvecklar ständigt nya former för att göra verksamheten känd för medborgare. Vi arbetar motiverande för att främja psy...
2023-02-07 2023-02-21
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Lombolo förskola, tidsbegränsad
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-02-07 2023-02-21
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kock med samordningsansvar
Du kommer att vara nyckelpersonen i köket och leda och fördelar arbetet. Du kommer ansvara för planering av menyn, ha koll på budget, göra beställningar, tillaga mat. Ansvaret är att tillhandahålla god, näringsriktig och säker mat, hjälpa till med för och efterarbete kring frukost, tillaga lunch och bereda mellanmål, sallad, servering, disk och städning av kök. Du kommer att samverka med kollegor, pedagoger, barn och elever. Förväntansbilden är att du ska tänka med hjärtat hos varje barn. Maten som serveras ska lagas av arbetsglädje, den ska...
2023-02-07 2023-02-20
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent, vikariat med möjlighet till förlängning
Socialförvaltningen söker personliga assistenter för arbete hos en kvinna. Tjänsten är i början ett vikariat som sträcker sig mellan 3 och 6 månader för att se att personkemin med brukaren känns bra, vikariatet kan till slut leda till en tillsvidareanställning. Vi har även behov av vikarier som kan jobba vid assistenternas frånvaro. Brukaren behöver stöd och hjälp för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under hennes vardag, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet,...
2023-02-07 2023-02-28
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Biträdande projektledare EU-Life projekt
Arbetsuppgifter består i att, tillsammans med vår huvudprojektledare, leda EU-projektet TRIWA under 7 år framöver. Projektet involverar en mängd biotopförbättrande åtgärder som bedrivs genom entreprenad och i egen regi. Som biträdande projektledare ansvarar du för att samordnar åtgärder och hålla ihop utvalda delar ur projektet. Arbetsuppgifterna kan variera över åren och årstiderna beroende på projektets fas. Det kan vara allt från att ta fram tillstånd till åtgärder, förhandla med sakägare, sköta upphandlingar, hålla föredrag, skriva rapporte...
2023-02-07 2023-02-28
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Som förskollärare hos oss är du en pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.
2023-02-07 2023-02-17
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Som förskollärare ska du vara väl förtrogen med våra styrdokument och du har ansvaret för att planera och genomföra utbildningen utifrån uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad i ämnen inom området. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av den lekfulla undervisningen i förskolans lärmiljöer samt det systematiska kvalitetsarbetet, ut...
2023-02-07 2023-02-26
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kronans vård- och omsorgsboende söker undersköterskor/vårdbiträden
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Vi fokuserar på det friska och ser till möjligheterna i stället för det som inte går. På så vis kan de b...
2023-02-07 2023-02-22
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polisområde Norrbotten söker yttre befäl till LPO Piteå Älvdal
Vi söker nu dig som vill arbeta som yttre befäl med geografisk placering i LPO Piteå älvdal. Uppdraget innefattar ett verksamhetsansvar för yttre ledning inom såväl hela polisområdet Norrbotten som lokalpolisområdet. Placering i BF/IGV-grupp, underställd lokal gruppchef. Yttre befäl planerar, leder och följer upp polisområdets yttre verksamhet, både inom ingripandeverksamhetens lokala arbete mot uppsatta mål i stort, som inom det minutoperativa uppdraget under ledning av regionalt vakthavande befäl i Umeå. Arbetsuppgifterna utgår från ett saml...
2023-02-07 2023-02-21
Bodens kommun, Tekniska avdelningen Maskinförare
Serviceenheten söker en erfaren maskinförare till sitt arbetslag. Serviceenheten tillhör Gatuavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I befattningen som maskinförare kan arbete på kvällar och helger förekomma under vinterhalvåret. Som maskinförare kommer du att utföra arbeten med redskapsbärare i första hand men även arbete med hjullastare, jordbrukstraktor samt arbete utanför maskiner kan förekomma. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att ansvara och vara drivande för ständiga förbättringar beträffande ordning och reda inom ver...
2023-02-07 2023-03-05
Luleå kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten i Luleå
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att ge service, vård och omsorg för människor som i sin vardag och livssituation inte klarar sig självständigt i sitt hem. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter och önskemål. Vi fokuserar på det friska och ser till möjligheterna i stället för det som inte går. På så vis kan de vi finns till för bibehålla sitt självbestämmande och sin integritet. Vårt arbete präglas av kvalitet och utgår från våra grundläggande värd...
2023-02-07 2023-04-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschef för legitimerad personal -Hemsjukvården
Ditt övergripande ansvar som enhetschef är: Personal, utveckling, arbetsmiljö och ekonomi Ansvara för schema och bemanning vid frånvaro som semester samt övrig frånvaro. Ansvara för rekryteringsprocessen. Ansvara för att legitimerade personal har behörigheter i det system de behöver ha i sin anställning. Ansvara för att implementera den individuella introduktionsplan som ska användas vid nyanställning, genom att utse handledare och att medarbetaren får den introduktion som krävs för att kunna utföra sitt arbete. Ansvara för medarbetarsamt...
2023-02-06 2023-02-26
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat Enhetschefer till Socialförvaltningen
Vi söker ett antal enhetschefer till de olika verksamheterna inom Socialförvaltningen för vikariat under sommaren, från 1 juni till 31/8. Verksamheter som är aktuella är Äldreomsorg, Boende och stöd samt Vård och omsorg i egna hemmet. Arbetet innebär arbetsledning, budget-, verksamhet- och personalansvar.
2023-02-06 2023-02-20
Luleå kommun, Socialförvaltningen Stödassistent/handledare till Andersvägens gruppbostad
Arbetsuppgifterna hos oss är varierande och du arbetar främst med att vara ett positivt stöd för brukarna i deras vardag. Med ett pedagogiskt synsätt ett lågaffektivt bemötande arbetar du med att praktiskt instruera och bidra till att skapa möjligheter för brukare att leva ett aktivt liv utifrån egna förutsättningar. Tillsammans med brukare utför du aktiviteter som hör till det dagliga livet som matlagning, städning, tvätt och utevistelse. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner och allt arbete utgår från individens behov, möjligheter oc...
2023-02-06 2023-02-20
1 2 3 4 5 6 7 >