Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun Säkerhetspersonal till Pajala flygplats
Har du ett intresse för säkerhet, service och bevakning? I rollen som säkerhetspersonal på flygplatsen hanterar du säkerheten för såväl resenärer som personal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor ansvara för säkerheten på flygplatsen, säkerhetskontrollen och kontroll av passagerare samt bagage. I den här rollen är det viktigt att du är uppmärksam, stresstålig, flexibel, ansvarstagande och fokuserad. Arbetstiderna varierar beroende på trafikens förläggning.
2023-04-24 2023-08-31
Pajala kommun Tjänsteperson till Pajala Airport
I den här rollen på flygplatsen är du direktunderställd verksamhetsansvarig (VA) och rapporterar arbetet löpande till VA och verkar i stabsfunktionen som dennes högra hand. Tjänsteresor kan förekomma både in och utrikes. Tjänsten kommer att utvecklas över tid och även ge utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Du ska bland annat: - vara ansiktet utåt och hantera telefon, reception och incheckning · verka som administratör, utbildningssamordnare och ekonomiadministratör - på uppdrag av VA eller flygplatsledning deltaga vid möten samt planering...
2023-04-14 2023-08-31
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Verksamhetschef förskolor Bodens Kommun
Vi söker en engagerad, målinriktad och drivande verksamhetschef för förskolans verksamhet. Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Uppdraget innebär ansvar för att verksamheten lever upp till kommunala samt nationella mål och riktlinjer. Verksamhetschef ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av såväl den pedagogiska verksamheten som för ekonomi och organisation. Ledningsuppdraget för verksamhetschef förskola omfattar i dagsläget direkt personalansvar för 7 re...
2023-06-02 2023-06-18
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Verksamheten vård- och omsorg söker Enhetschef
I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta och samverka även med andra enheter. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål. Vår värdegrund utgår från att alla människor möts med respekt och lika ...
2023-06-02 2023-08-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Medarbetare hemtjänst serviceinsatser-städ,tvätt,sophantering, promenader
Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker nya medarbetare till deras servicerader. Tjänsten riktar sig till dig som har fyllt 18 år och i nuläget inte vill arbeta med arbetsuppgifter som inkluderar vård, men tycker om att jobba med människor. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa personer i deras hem med bland annat städning, sophantering och tvätt. Även ledsagning/promenader och avlastning kan förekomma i arbetet. Du erbjuds praktisk introduktion så att du känner dig trygg med dina kommande arbetsuppgifter.
2023-06-02 2023-06-16
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Pajala Studiecoach till Lapplands Lärcentra Pajala
Du ska arbeta som studiecoach. Arbetet innebär bland annat att handleda, stötta och hjälpa eleverna med att strukturera, planera och prioritera. Du ska lära ut studieteknik, kunna använda kompensatoriska hjälpmedel, stötta elever med tekniska bitar samt arbeta studiemotiverande. En del av tjänsten kan vara förlagd som undervisning på SFI. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisning utifrån nationella styrdokument och mål. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierande, vilk...
2023-06-02 2023-06-23
Bodens kommun, Socialförvaltningen Du som vill jobba i Hemtjänsten med möjlighet att påverka ditt schema
Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker nya medarbetare. Hemtjänsten arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Påverkansbara scheman ger dig möjlighet att lämna in önskemål kring ditt schema. Exempelvis finns möjlighet att endast jobba kväll om du önskar det. Att arbeta i hemtjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du hjälper personer i deras egna hem, men även i utomhusmiljö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är iordningställande av måltid, av- och påklädning samt personlig hygien. Ledsagningar/promenader och...
2023-06-02 2023-06-16
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lågstadielärare, F-3, Tärendö
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna F-3
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Resurs/assistent/resurs fritidshem Sattajärvi
Du kommer att ha ett schema i botten men förväntas vara flexibel i våra olika enheter, förskola, fritidshem och grundskola. Intermittenta lärarvikariat förekommer.
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Elevassistent/resurspedagog till Tärendö skola
Som elevassistent/resurspedagog ska du finnas till hands som god kommunikativ person för eleven i skolan. I arbetet förväntas att du finns vid elevens sida såväl vad gäller undervisande situationer som vid raster. Du hjälper eleven att få struktur och planering för skoldagarna och stöttar eleven socialt och pedagogiskt.
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lärare Sv/SO år 6/Resurs 50/50
Anställningen innehåller ca 50% undervisning i år 6. Om heltid önskas så kan det bli som resurspedagog i andra klasser. (Beroende på erfarenhet och önskemål kan även yngre klasser ingå i tjänstgöringen) resterande del tas hänsyn till erfarenhet och utbildningsbakgrund samt verksamhetens behov. Kollegialt lärande för lärare bedrivs inom rektorsområdet.
2023-06-01 2023-06-14
Pajala kommun Skolsköterska till Det Centrala Elevhälsoteamet
Som skolsköterskans är uppdraget att, i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal och utifrån sin medicinska kompetens, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevers hälsa, utveckling och lärande. Du kommer vara en del i Det Centrala Elevhälsoteamet och delta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal, vårdnadshavare och externa kontakter. Du utför regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. Du möter också eleverna i spontana samtal och enklare sjukvår...
2023-06-01 2023-06-19
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal undersköterskor/vårdbiträden till Movägens äldreboende
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-06-01 2023-06-18
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SV/EN åk 7-9
Vi söker nu en lärare i engelska/svenska som vill vara med och forma en växande verksamhet i åk 7-9. Är du dessu-tom utbildad speciallärare eller specialpedagog kommer tjänsten att kunna formas till viss del utifrån det. Du kommer att ingå i ett tryggt och stabilt arbetslag där man tycker om varandra och ställer upp för varandra när det behövs. Vi har mycket hög behörighet bland pedagogerna på skolan, vilket bidrar till långsiktighet och stabilitet. På skolan finns en mycket väl fungerande elevhälsa med speciallärare, kurator och skolsköterska...
2023-06-01 2023-06-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie till Alviksskolans fritidshem
Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. Uppdraget innebär att arbeta i elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Rastaktiviteter kan ingå i uppdraget. Uppdraget innebär att planera samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmuntrar d...
2023-06-01 2023-06-11
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Sunderbyskolan
Tjänsten som lärare i fritidshem vid Sunderbyskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som lärare i fritidshem har du ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet vilket innebär att planera, utveckla samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmunt...
2023-06-01 2023-06-16
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog Mårängskolan
Fritidspedagogen ansvarar tillsammans med arbetslaget för att undervisning på fritidshemmet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Under skoltid samverkar du i åk 2, arbetar med mindre grupper eller har rastaktiviteter. Du kommer att arbeta i arbetslaget Ån med trevliga och postiva kollegor som gör allt för att eleverna ska trivas och få möjlighet att utvecklas optimalt under skoltid och på fritids. Att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ta vara på leken som ett viktigt tillfälle att lära är en viktig uppgift i ditt arbete. All...
2023-05-31 2023-06-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Rektor i grundskolan i Kiruna kommun
Är du en stolt och trygg chef och ledare som värnar om barnen bästa och skolan i Kiruna? Då är du varmt välkommen till vår engagerade rektorsgrupp. Vår framtid börjar med barnen. Som rektor ansvarar du för din verksamhet med eleven i centrum. Du samarbetar och driver utvecklingsfrågor tillsammans med din personal och övriga rektorer inom förvaltningen. Du har ett helhetsansvar för din verksamhets resultat och för Kiruna kommuns utveckling. Du företräder arbetsgivaren och agerar i enlighet med vår värdegrund: Respekt, Ansvar och Samverkan.
2023-05-31 2023-06-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Specialpedagog till grundskolor i Kiruna C inför HT-23
Som specialpedagog arbetar du i nära samarbete med rektor och personal på skolan. Arbetet innebär att tillsammans med rektor utveckla och utforma det pedagogiska arbetet på såväl grupp- och individnivå som på organisationsnivå utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. Du ska vara ett stöd till pedagogerna hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla barn. Du verkar för och är ett stöd i arbetslagens arbete, vid behov av pedagogiska kartläggningar/handli...
2023-05-31 2023-06-14
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Residensskolan söker lärare i Textilslöjd
Vi söker dig som är behörig lärare med legitimation för undervisning i textilslöjd för årskurs 7-9. Du har förmåga att bygga relationer med eleverna och mellan eleverna och kan skapa tydlig struktur och ramar för att det ska bli tryggt och att eleverna ska få en god och tillgänglig arbetsmiljö. Vidare har du förmåga att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare, men även med andra professioner i och utanför skolan. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning. I ditt uppdrag ingår att: Pl...
2023-05-30 2023-06-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Tallkronanskolan
Tallkronanskolan har idag en engagerad och driven specialpedagog som driver det specialpedagogiska uppdraget. Vi söker nu ytterligare en specialpedagog som i samarbete med skolans specialpedagog, skolledning och elevhälsa vill ta ett stort ansvar för skolans arbete kring elevernas ledning och stimulans. Du kommer att arbeta främjande och förebyggande på både individ- och gruppnivå i syfte att skapa och stärka en god lärmiljö som förutsättning för elevernas måluppfyllelse.
2023-05-30 2023-06-13
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Grundsärskolan åk 4-6
Tjänsten innebär undervisning i ämnen och mentorskap, stöd och omsorg. Du ska kunna undervisa elever och medverka i omsorgen om dessa under skoldagen. Du kan samverka med alla personalkategorier och har en hög nivå av social kompetens. Du är lyhörd för elever och vårdnadshavare och tar aktivt ansvar för att vara en problemlösare. Vi arbetar i team som, förutom av undervisande lärare består av särskolepedagoger, handledare och elevassistenter.
2023-05-30 2023-06-11
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare samiska till Karesuando skola
Som lärare i samiska undervisar du elever i åk 6-9. Arbetet sker i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-05-30 2023-06-13
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Karesuando skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-05-30 2023-06-13
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Resurspedagog till skola och fritidshem
Som resurspedagog arbetar du i skola med en enskild elev som är i behov av extra stöd. Du har ett uttalat ansvar för att elevens undervisning i skolan sker i samverkan med elevens lärare och håller en god kvalitet. Du har ett nära samarbete med övriga i arbetslaget och vårdnadshavare. Du ska även arbeta utifrån läroplanen och BUN:s verksamhetsplan.
2023-05-30 2023-06-13
1 2 3 4 5 6 >