Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mark och vattenskydd Miljöhandläggare vattenskydd - vikariat
Vill du jobba med skydd av dricksvatten och vara med och bidra och utforma arbetet med länets framtida dricksvattenförsörjning? Dina arbetsuppgifter blir att bilda, revidera och bedriva tillsyn av vattenskyddsområden. Du kommer även att arbeta proaktivt mot främst kommunerna i deras arbete med dricksvattenförsörjning och därtill hörande vattenskyddsfrågor, baserat på länets regionala vattenförsörjningsplan. Du och en kollega kommer främst arbeta med dessa frågor, men rollen ingår även i en grupp på Länsstyrelsen där flera enheter är represent...
2022-10-06 2022-10-26
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Mark och vattenskydd Handläggare prövning och tillsyn av vattenverksamhet - vikariat
Blickarna vänds norrut - det är här det händer mycket kopplat till den gröna omställningen. Vi söker nu en till två nya kollegor som tillsammans med oss vill vara med och arbeta för en hållbar utveckling för vattenverksamheter i Norrbotten. Du kommer utifrån miljöbalken att göra bedömningar av hur vattenverksamheter runt om i länet uppfyller kraven i lagen. Konkret innebär det att du bereder, utreder och hanterar anmälan om vattenverksamheter. Du kommer även att göra tillsyn av vattenverksamheter, i vissa fall via besök på plats. Även arbe...
2022-10-06 2022-10-26
Kiruna Kommun Vik. vårdare till Videplan
Verksamheten arbetar utifrån LSS-lagens grundläggande principer och viktiga utgångspunkter. Du som personal ska få brukarna att känna sig trygga, delaktiga och självständiga i sitt vardagsliv genom att skapa en förutsägbar och begriplig tillvaro. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att varje brukare ska få ta tillvara sina förmåg...
2022-10-06 2022-10-19
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kronans vård- och omsorgsboende söker undersköterskor/vårdbiträden
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker nya kollegor till Kronans vård- och omsorgsboende som ligger vackert beläget i den nya stadsdelen Kronandalen. Boendet har 144 platser fördelat på 16 avdelningar och är Luleå kommuns modernaste och ligger i digital framkant där ny välfärdsteknik testas och utvärderas kontinuerligt. På boendet finns även en avdelning för minoritetsspråk (finska, samiska och meänkieli). Arbetsuppgifterna ...
2022-10-06 2022-10-20
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Matpolen söker Kock för vikariat
Som kock inom Matpolen arbetar du med allehanda arbetsuppgifter inom storhushåll såsom förberedning, matlagning både ordinarie kost samt specialkost, uppläggning, diskning, städning, samt service till våra gäster.
2022-10-06 2022-10-31
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Inmätningsansvarig
Du kommer att ha din tjänst inom Jokkmokk VA (vatten och avlopps) avdelning. Du kommer tillsammans med gatuchef och arbetsledare ansvara för uppdatering av vårt digitala kartunderlag. Dina främsta arbetsuppgifter under barmarksperioden kommer vara att konstruktionsanalysera VA nätet samt inmäta samt redigera befintligt digitalt kartunderlag. Du kommer under ca 2 månader att inskolas av vår slutande mättekniker. I tjänsten ingår även lättare felavhjälpning i VA nätet med hjälp av spolfordon och eller enklare gräv jobb. Även säsongbetonade arbe...
2022-10-06 2022-11-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikariat - Barnskötare till Enrisets familjedaghem i Övre Soppero
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande. Som barnskötare arbetar du med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus.
2022-10-06 2022-10-20
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska natt till Älvbacka
Arbetet innebär att stödja brukare med service- , omvårdnadsinsatser och aktiviteter som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Personalen skall vara ett stöd på den enskildes villkor, och minska konsekvenserna av dennes funktionsnedsättning. Delegerade HSL uppgifter ingår. Målet är att skapa en hanterbar, begriplig och meningsfull livssituation för var och en av brukarna utifrån önskemål och behov. Men också att höja kvaliteten för brukare i våra verksamheter och använda eventuell extrabemanning till aktiviteter utifrån indivi...
2022-10-05 2022-10-18
Lantmäteriet Mätnings- och kartingenjör, Luleå
Du kommer att vara en av våra mest erfarna mätnings- och kartingenjörer som arbetar teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med kollegor i hela landet. Som en av Lantmäteriets mest erfarna mätnings- och kartingenjörer kommer du även delta i nätverk med kollegor inom samma bransch. Du kommer självständigt att utföra komplicerade fastighetsrättsliga u...
2022-10-05 2022-10-30
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Kombitjänst
Du kommer att arbeta på vår fastighetsavdelning för bostäder och lokaler, som består av en fastighetschef, enhetschefer, kvartersvärdar, fastighetsskötare, kombitjänster och reparatörer. Arbetsuppgifterna innebär inre och yttre skötsel, löpande tillsyn och reparationer samt lokalvård i såväl bostadshus som kommersiella lokaler. Du kommer att vara vårt ansikte utåt genom att dagligen synas och finnas till hands för våra hyresgäster.
2022-10-05 2022-10-30
Luleå kommun, Planering & analys Entreprenadupphandlare
Ditt uppdrag som upphandlare är att göra hållbara affärer åt Luleå kommun och flera av våra bolag. För att vara framgångsrik i rollen behöver du arbeta självständigt och leda arbetet på ett agilt, tillitsbaserat och effektivt sätt i nära dialog med verksamheterna. Du ansvar för behovs- och marknadsanalyser, upphandlingar och ser till att inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. På så sätt skapas hållbara affärer som genererar högsta kvalitet, tillförlitlighet och värde. I din roll som Entreprenadupphandlare kommer du vara dri...
2022-10-05 2022-10-26
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Jukkasjärvi förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2022-10-05 2022-10-19
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Administratörer till rättsavdelningen i Kiruna
Informationsförvaltningsenheten ansvarar för all storskalig skanning- och utskriftsproduktion inom polisen. Som administratör har du till uppgift att i lag och enskilt bidra i den dagliga skanning- och utskriftsproduktionen genom att arbeta med posthantering, kuvertering, inskanningen samt det efterföljande administrativa arbetet. I arbetet ingår även andra uppgifter så som felsökning, arbete i våra arkiv.
2022-10-04 2022-10-18
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska Korpilombolo hemtjänst 100 %,
Omvårdnads- och servicearbete inom Korpilombolo hemtjänst, larmmottagning, aktivering, städ och dokumentation i Life Care. Enklare hälso- och sjukvårdsuppdrag på delegation. Stödperson för brukare. Individuellt schema.
2022-10-04 2022-10-18
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska Korpilombolo hemtjänst 75 %,
Omvårdnads- och servicearbete, larmmottagning, aktivering, städ och dokumentation i Life Care. Enklare hälso- och sjukvårdsuppdrag på delegation. Stödperson för brukare.
2022-10-04 2022-10-18
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Resurspedagog - skola och fritidshem
Stötta elev/elevgrupper i grundskola och anpassad grundskola (Grundsärskolan) under skoldagen, samt arbete i fritidshemmet för elever inom anpassad grundskola. Placering, årskurs 4-7 Pajala Centralskola.
2022-10-04 2022-10-18
Luleå kommun, Buf Verksamhet 7-9 Lärare i matematik och NO, åk 7 - 9 Björkskataskolan
Vi söker en lärare för undervisning i ämnena matematik och NO. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. Mentorskap ingår i tjänsten. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.
2022-10-04 2022-10-18
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Lyktans förskola i Vittangi, tillsvidare
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2022-10-04 2022-10-18
Kiruna Kommun Vårdbiträden/Undersköterskor till hemtjänsten Vittangi
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2022-10-04 2022-10-18
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare till Sunderbyskolan åk 1-6
Tjänsten som lärare 1-6 innebär att du ansvarar för undervisning i de ämnen du har behörighet i. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger, där ni har ett nära samarbete. Den kollegiala samverkan och intresset för utveckling är stor vid skolan.
2022-10-04 2022-10-21
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vikarierande IT- samordnare till socialförvaltningen
De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att utifrån verksamhetens behov förvalta/supporta och utbilda i socialförvaltningens verksamhetssystem, medverka operativt i utvecklingsarbete och organisationsförändringar som påverkar verksamhetssystem. Ge stöd till verksamheten att digitalisera och utveckla verksamhetssystem. Som IT-samordnare kommer du att tillsammans med de andra i enheten medverka i stöd och support till användarna. I arbetet ingår samverkan med socialförvaltningens medarbetare i IT-frågor, kommunens centrala IT-kontor samt externa s...
2022-10-04 2022-10-23
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Personlig assistent
Du kommer att vara personlig assistent/stöd till ett barn med omfattande behov av stöd och hjälp i vardagen och i sin personliga omsorg. Arbetet innebär att stödja med bl.a. personlig omvårdnad och kommunikation. Du arbetar med en klient som har ett aktivt liv och en stor familj. Du har ansvar att föra medicinsk och social dokumentation av alla händelser av vikt för kunden. Du har kunden i fokus i alla lägen och har förmåga att anpassa dig till olika situationer och miljöer. Du arbetar till stor del i kundens hem, men arbetstid kan även inklude...
2022-10-04 2023-01-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%
Arbetet består av planering, utredning, handläggning och dokumentation, beslutsfattande, uppföljning av insatser och annan myndighetsutövning. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Teamets medarbetare är engagerade personer som drivs av att göra skillnad med sitt arbete. På Team Familj har du ett nära stöd från teamchefer i det dagliga arbetet och kollegor som stöttar varandra och arbetar tillsammans för att förbättra vår verksamhet. Som socialsekreterare med inriktning barn/unga har du tillgång till teamets e...
2022-10-04 2022-10-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personalsamordnare i Kompetensförsörjningsenheten
Personalsamordnaren har en arbetsgivarroll och ansvarar för den dagliga personalplaneringen och rekryteringen. Det innebär schemahantering och administration kring resursfördelning mellan olika verksamheter. Det innebär också daglig kontakt och samverkan med enhetschefer och baspersonal. Personalsamordnare arbetar i verksamhetssystemen Personec, Winlas och TimeCare. Beredskapstjänstgöring ingår.
2022-10-04 2022-10-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Spira förskola
Vi söker dig förskollärare som vill jobba på en förskola där barnet är i centrum, där du som pedagog ger dig iväg på äventyr tillsammans med barnen. Genom nyfikenhet, glädje och fantasi upptäcka och utforska livet som barnen ser det. Vi utgår från ett projekterande arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa de processer som barnen befinner sig i. Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva och utveckla våra lärmiljöer utifrån läroplanen Lpfö 18 självständigt och tillsammans med kollegor. Vi har löpande kompeten...
2022-10-03 2022-10-23
1 2 3 4 5 6 7 >