Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Jokkmokk kommun, Jokkmokks kommun Socialtjänsten Enheten Funktionsnedsättning söker sommarvikarier
Det finns två gruppbostäder, Örnen och Skogsgläntan, med vardera 4 boende. Vi handleder och stöttar de boende med allt som vardagen tillhör oavsett om det handlar om praktisk hjälp i hemmet eller att planera och strukturera dygnet och dess händelser. En del av våra brukare behöver hjälp med personlig omvårdnad men det kan också handla om att man hjälps åt att städa, planera veckans måltider, göra inköp eller att sitta ner och prata en stund. De kan även behöva stöd i att utöva sina fritidsintressen och utveckla sina sociala kontakter. Stödet ...
2021-02-24 2021-04-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Backens förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2021-02-24 2021-03-10
Kriminalvården, Luleå Kriminalvårdare till Anstalen/Häktet Luleå, semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kan du välja att arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och sä...
2021-02-24 2021-03-31
Kriminalvården, Anstalten Haparanda Kriminalvårdare till anstalten i Haparanda, semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2021-02-24 2021-03-31
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Säsongsanställda för miljöåterställning i vatten
Länsstyrelsen kommer under 2021 att arbeta med miljöåterställning av flottledsrensade vattenmiljöer i Norrbottens län. Arbetet sker bland annat inom ramen för projektet ReBorN­ LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892) och EMRA. Inom projekten kommer vi att ha två så kallade servicelag för att underlätta för de som jobbar med grävmaskinerna. Vi behöver förstärka med 5-10 medarbetare. Tjänsterna omfattar bland annat följande arbetsuppgifter: • Genomföra motorsågs- och röjningsarbete • Transportera bränsle till grävmaskinerna • Manuellt konstruera lekområde...
2021-02-24 2021-03-19
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förskollärare Kristallkulans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med rektor samt kollegor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen, matematik/naturvenskap/teknik, it/digitala verktyg, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värd...
2021-02-23 2021-03-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolassistent till Vittangi/Karesuando rektorsområde
I arbetsuppgifterna ingår främst att vara ett administrativt stöd till rektor men även för verksamheten i övrigt. Du kommer att arbeta med elevregistrering, scheman, personal-, ekonomi- och allmän kontorsadministration. Du kommer att arbeta mot förskolor, fritidshem och grundskolor i Soppero, Karesuando, Svappavaara och Vittangi. Placeringen kan bli i antingen Vittangi eller Karesuando. Det är en fördel om du har egen bil och kan besöka den enheten du inte är placerad på ca 1 dag/veckan.
2021-02-23 2021-03-09
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Engagerad fritidsledare till mobil verksamhet
Din tjänst är på enheten Ung i Luleå där du ingår i ett arbetslag med kollegor som driver egna verksamheter. Jobbet är varierande och passar dig som inte vill att den ena dagen är den andra lik. Arbetsdagarna innehåller en mix av administrativt och praktiskt arbete. Du kommer till stor del att arbeta uppsökande för att nå ut till unga där det idag inte finns en fysisk mötesplats. En del av arbetet handlar om att besöka högstadieskolor under dagtid för att möta ungdomar och även planera och genomföra aktiviteter för och tillsammans med ungdomar....
2021-02-23 2021-03-14
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vik Socialsekreterare med inriktning vuxna 100% - Team Individ
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut utifrån gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)). Dokumentation utgör en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt.
2021-02-23 2021-03-07
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Systemförvaltare till personalavdelningen
Som en av två systemförvaltare på personalkontoret stöttar du Kiruna kommun samt våra bolag Kirunabostäder AB, Kiruna Kraft AB samt Tekniska Verken i Kiruna AB och vårt kommunalförbund LKF med systemförvaltning av vårt personalsystem som är ett av de största systemen inom kommunkoncernen. Systemförvaltaren är spindeln i nätet och systemexperten med stort verksamhetskunnande där Personec P är motorn i hanteringen. Detta system har moduler med statistik (utdata), löneöversyn (förhandling) och kringliggande system för arbetstid (Winlas). Sys...
2021-02-23 2021-03-09
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Fritidspedagog Fagernäs skola
Som fritidspedagog på Fagernäs skola arbetar du med elever i åldrarna 6-12 år. Fritidshemmets uppdrag är att ta till vara elevernas lust att lära och utvecklas. Verksamheten utgår från nationella mål och tar hänsyn till elevernas intressen, erfarenheter, förutsättningar och behov. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Under skoldag...
2021-02-22 2021-03-08
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till Polismyndigheten med placering i Luleå
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du arbeta med att handlägga våra olika rättsområden, såsom handläggning av ärenden enligt lag om ordningsvakter, andra ärenden gällande andra typer av säkerhetspersonal och förordnanden samt även ärenden enligt vapenlagen. Arbetsuppgifterna består till stor del av att bedöma sökandens lämplighet för det sökta ändamålet och formulera beslut där du antingen själv är beslutsfattare eller där beslutet ska fördras för beslutsfattare. Handläggning sker delvis i polisens digitala ärendehanteringssystem. Rollen ...
2021-02-22 2021-03-01
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Lombolo förskola, vikariat
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2021-02-22 2021-03-08
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys Koordinator för miljöåterställning i vatten
Länsstyrelsen kommer under 2021 att arbeta med miljöåterställning av flottledsrensade vattenmiljöer inom Kalix-, Åby-, Råne- och Piteälvens avrinningsområden. Arbetet sker inom ramen för projektet ReBorN­ LIFE (LIFE15 NAT/SE/000892). För att genomföra detta behöver vi anställa en koordinator. Tjänsten varar under tidsperioden juni-november 2021. Arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom området miljöåterställning av vattendrag. Tjänst omfattar i huvudsak följande arbetsuppgifter: • Koordinera entreprenader vid miljöåterställning av...
2021-02-22 2021-03-01
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgs...
2021-02-19 2021-03-14
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden till Triangelns hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2021-02-19 2021-03-07
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Personalkonsult
Som personalkonsult är du ett konsultativt stöd till förvaltningarnas chefer i alla förekommande personalfrågor med tyngdpunkt på arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och rehabilitering. Du arbetar i stort med arbetsmiljöfrågor och i uppdraget ingår att initiera och driva utvecklingsarbete av strategisk karaktär samt att arbeta operativt mot de olika förvaltningarna inom området. Du stöttar också upp avdelningen med andra centrala frågor som berör personalområdet.
2021-02-19 2021-03-05
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till rättsavdelningen i Kiruna
Som handläggare inom registerförvaltning arbetar du främst med att handlägga bötesinbetalningar och andra ärenden kopplat till böter. Du kan även komma att arbeta med administration, registervård och granskning av domar för att upprätthålla korrekta uppgifter i polisiära register och i andra register inom rättsväsendet. I arbetet ingår också telefon¬support till allmänheten och myndigheter samt att handlägga övriga ärenden som faller inom enhetens arbetsområden.
2021-02-19 2021-03-05
Luleå kommun Projektledare Mark
Vi söker nu en projektledare till sektionen Bygg & Anläggning som vill hjälpa oss att fortsätta utveckla och forma Luleå. Här finner du ett team med glada och engagerade kollegor som tillsammans strävar mot att göra skillnad i samhället. Som projektledare arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande. Du ansvarar för att genomföra projekt inom beslutade tids- och kostnadsramar och har ekonomiskt ansvar för projektens genomförande med uppföljning för verksamheten. Du fattar beslut om åtgärder samt ansvarar för ...
2021-02-19 2021-03-14
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Korttidspoolen
För dig som arbetar i Korttidspoolen innebär det att du bokas främst till verksamheter inom vård- och omsorgsboende samt inom hemstödsavdelningen, men även inom LSS, psykiatrin samt EKB. Tjänsten är heltid, dag/kväll/helg. Du arbetar efter ett grundschema men arbetstiderna kan, med kort varsel, komma att förändras utifrån verksamheternas behov av vikarie. Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad. Du arbetar nära brukarna och därför bör du ha ett stort människointresse, tåla...
2021-02-19 2021-03-07
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Thule hemtjänstdistrikt
Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2021-02-19 2021-03-07
Kiruna Kommun Undersköterska till Ängsgården i Vittangi
Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt. Arbetet kan komma att innebära att du även f...
2021-02-19 2021-03-05
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix SiS ungdomshem Johannisberg, Kalix, söker Behandlingsassistenter
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomarna till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans i team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger, psykologer och behandlingssamordnare har ni med er samlade kompetens möjlighet att nå goda resultat. Konkret handlar det om att vara e...
2021-02-19 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix SiS ungdomshem Johannisberg, Kalix, söker Behandlingsassistenter Natt
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomarna till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans i team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger, psykologer och behandlingssamordnare har ni med er samlade kompetens möjlighet att nå goda resultat. Konkret handlar det om att vara e...
2021-02-19 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Sävast SiS ungdomshem Johannisberg, Sävast, söker Behandlingsassistent, Natt
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomarna till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans i team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger, psykologer och behandlingssamordnare har ni med er samlade kompetens möjlighet att nå goda resultat. Konkret handlar det om att vara e...
2021-02-19 2021-03-07
1 2 3 4 5 >