Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Semestervik. sjuk- och distriktssköterskor till Kiruna c och östra
Nu söker vi sommarvikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi erbjuder Dig ett rikt arbetsinnehåll, gemenskap och personlig utveckling. Att arbeta inom vård och omsorg innebär oftast schemalagda dag/kväll/helg. Ange i din ansökan om du vill arbeta natt.
2021-05-14 2021-06-20
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Grundskollärare till Centralskolan i Pajala
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för elever i årskurserna 4-6. Huvudsaklig inriktning är ämnena matematik och NO.
2021-05-12 2021-05-26
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Luossavaaraskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-12 2021-05-26
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Förskollärare till förskoleklass, Boskataskolan
Du kommer att arbeta som förskollärare i förskoleklass samt på fritidshemmet. Viss tid tillsammans med förskollärare och fritidspedagoger. Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och följa upp verksamheten på både grupp- och individnivå. Du kommer att ha mentorsansvar med utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare. Du ska ha stor förmåga att se alla elever och ta hänsyn till varje elevs individuella förutsättning. Du ska tillföra energi och lust i arbetet och...
2021-05-12 2021-06-04
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterskor till hemtjänsten i Jokkmokk
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2021-05-12 2021-05-30
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Planarkitekt, vikariat
Vi erbjuder dig ett spännande och kreativt arbete med trevliga kollegor. Du kommer främst att arbeta med att upprätta detaljplaner och planprogram. Projekten varierar från stora komplexa projekt som led i stadsomvandlingen så som avvecklingsplaner och förverkligande av utvecklingsplanen för Kiruna nya centrum och planprojekt över hela kommunen alltifrån utveckling av våra skidorter till byautveckling i östra delarna av kommunen. De olika förutsättningarna i vår stora kommun bjuder på många spännande och ibland unika projekt, vilket gör det dagl...
2021-05-12 2021-05-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska/ Vårdbiträde till Junosuando
Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra brukare. På delegering av sjuksköterska utförs också medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Junosuando ansvarar även för alla brukare med trygghetslarm på vårt område och därav ingår också trygghetslarm och beredskap i arbetsuppgifterna.
2021-05-11 2021-05-25
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i fritidshem till Tunaskolan
Tjänsten som lärare i fritidshem vid Tunaskolan F-3 innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som lärare i fritidshem har du ansvar för att bedriva fritidshemsverksamhet, vilket innebär att planera, utveckla samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och självständighet. Eleverna erbjuds en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmu...
2021-05-11 2021-05-23
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Högalidskolan
Arbetet sker i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-11 2021-05-25
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Distriktssjuksköterska/sjuksköterska
Som distriktssjuksköterska/sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgs personal inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt enhetschefer och på Hemsjukvården även med biståndshandläggare.
2021-05-11 2021-05-25
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Undersköterska till hemtjänsten i Vuollerim
Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjukskö...
2021-05-11 2021-06-07
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare åk 1-3 till Östra skolan
Du kommer att bedriva undervisning på lågstadiet, där du även är mentor. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna. Du kommer att vara en del i ett dynamiskt arbetslag bestående av en grundskollärare och lärare i fritidshem där samarbete, samsyn och kollegialt lärande är ledstjärnor.
2021-05-11 2021-05-24
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Förskolan Gnistan
Som barnskötare har du en viktig roll i arbetslaget, där du tillsammans med kollegorna skapar en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska vara förtrogen med förskolans läroplan. Självständigt och tillsammans med förskollärare omsätter du förskolans läroplan i praktiken och stöttar barnen i deras lärande genom lek och omsorg. Enskilt samt tillsammans med kollegorna deltar du i planering, uppföljning och utvärdering av verksamhetens arbete. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad...
2021-05-11 2021-05-23
Bodens kommun, Utbildning - Administration Utbildningsadministratör
Nu söker vi en duktig administratör till Lärcentrum i Boden där vi erbjuder en bred palett av kurser inom vuxenutbildning. Som administratör hos oss spelar du en viktig roll då du tillsammans med vår administratör Catrin är spindeln i nätet i många sammanhang. Du är med och välkomnar nya elever, besökare och kunder till skolan och deltar i interna möten med övriga kollegor. Rollen innefattar ett stort administrativt arbete med exempel på uppgifter som att ansvara för att eleverna får den informationen de ska ha, ansvara för skolans mejl och tel...
2021-05-11 2021-05-25
Luleå kommun, Socialförvaltningen Specialistsocionom
Som specialistsocionom är du direkt underställd enhetschef Familjerätten. Ditt uppdrag är att ge kvalificerat expertstöd och ärendehandledning till både chef och medarbetare så att myndighetsutövning följer de lagar, föreskrifter, riktlinjer och beslut som gäller inom Socialtjänstens område. Du ansvarar även för introduktion av nyanställda. I uppdraget ingår att ansvara för evidensbaserad praktik, bevaka förändringar i lagstiftningen, forskning samt informera verksamheterna när åtgärder behöver vidtas. Du ska sammanställa kunskapsunderlag, st...
2021-05-10 2021-05-24
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom datacenter på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vi som underhåller och vidareutvecklar Länsstyrelsernas nationella serverinfrastruktur söker en engagerad kollega då vi utökar vår verksamhet. IT-avdelningen driftar, underhåller och utvecklar IT-infrastrukturen i egen regi. Teknikområdet är under ständig utveckling och innebär mycket nytänkande och omvärldsbevakning. Vi jobbar med en hyperkonvergerad infrastruktur och är i framkant inom teknik- och säkerhetsområdet. Som systemtekniker inom datacenter ansvarar du, tillsammans med din arbetsgrupp, för design, drift, underhåll och vidareutveck...
2021-05-10 2021-05-30
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare i svenska och engelska till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i svenska och engelska till kvarteret Lärkan i Luleå gymnasieskola. Du kommer huvudsakligen att undervisa inom Hotell- och Turismprogrammet, Handelsprogrammet samt på Barn-och Fritidsprogrammet där du också kommer att vara mentor. Samtliga utbildningar genomförs som lärlingsutbildningar där eleverna fr.o.m. åk 2 bedriver 50% av sin utbildning på en arbetsplats. Dock kommer du att bedriva din undervisning inom Kvarteret Lärkan. Du ingår i Barn-och Fritidsprogrammets arbetslag, som tillsammans ska driva utbildningen och säke...
2021-05-10 2021-05-24
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska, Tallgården Korpilombolo
Du kommer att arbeta med omvårdnads- och servicearbete, aktivering, städ och dokumentation i Life Care. Enklare hälso- och sjukvårdsuppdrag på delegation. Stödperson för brukare.
2021-05-10 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Lärare till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i med behörighet i svenska alternativt svenska som andra språk, matematik, engelska till kvarteret Lärkan/Örnen i Luleå gymnasieskola. Du kommer att i nära samarbete med ordinarie lärare och rektorer samt biträdande rektorer fungera som en extra resurs i kvarteret Lärkan/Örnen. Du kommer dels frigöra ordinarie lärare från vissa arbetsuppgifter när det gäller mentorskap så att lärare kan tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och stöd i undervisningen, förstärka bemanningen i de klasser/grupper där behov finns, och ...
2021-05-10 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Solkattens förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2021-05-10 2021-05-23
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Klippans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska tycka om att vara utomhus och se utemiljön som en möjlighet till lärandetillfällen.
2021-05-10 2021-05-28
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Nya Raketskolans mellanstadium
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-10 2021-05-24
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare/ Boendehandläggare till Försörjningsenheten
Inom Försörjningsenheten pågår ett utvecklingsarbete där du kommer vara en nyckelperson för att verka för att våra brukare ska få hjälp och stöd i att bli självständiga, trygga och självförsörjande individer. Som socialsekreterare på försörjningsenheten handlägger du ärenden rörande ekonomiskt bistånd och upprättar arbetsplaner med den enskilde för att uppnå självförsörjning. Som boendehandläggare utreder du rätten till bistånd gällande sociala övergångsbostäder. Arbetet innebär mycket kontakt med brukare, myndigheter samt övriga enheter ino...
2021-05-10 2021-05-31
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i idrott och hälsa till Sunderbyskolan
Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i ämnet idrott och hälsa samt medverkar i skolans rörelsesatsning. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger på skolan samt ett samarbete med intilliggande skola Kråkbergsskolan, där vi har ett nära samarbete med idrottslärarna. Den kollegiala samverkan och intresset för utveckling är stor vid skolan.
2021-05-10 2021-05-31
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Gällivare Utbildningsledare med inriktning Högskola
Som utbildningsledare för Lapplands Lärcentra kommer du bl.a. arbeta med utveckling av utbildningsutbudet inom våra verksamhetsområden. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för behovsinventering, kontakter med branscher och lärosäten, ansvar för utvecklingsgrupper, information om vårt utbildningsutbud samt omvärldsbevakning. Arbetet innebär nära samverkan med all personal inom lärcentra på våra fyra orter samt externa aktörer. Visst administrativt arbete ingår i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-28
1 2 3 4 5 6 >