Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, NTE Luleå Kriminalvårdare till Nationella Transportenheten i Luleå, sommarvikariat.
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Din huvudsakliga arbetsuppgift vid Nationella transportenheten (NTE) innebär att transportera frihetsberövade personer för Kriminalvården oc...
2024-02-25 2024-03-17
Bodens kommun Sjuksköterskor timvikarier till Hemsjukvården
Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2024-02-23 2024-05-31
Luleå kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskeassistent/undersköterska sommarvikariat 2024
Brinner du lika mycket som oss för att sprida arbetsglädje och göra skillnad för människor i deras vardag? Då vill vi spela roll tillsammans med dig! Vi söker vikarier som kan arbeta både inom hemsjukvård och på vård- och omsorgsboende. Du kommer göra hembesök hos våra patienter för att bistå våra sjuksköterskor och underlätta för bedömningar och planering. Exempel på arbetsuppgifter: - Viss läkemedelshantering - Riskbedömningar enligt Senior alert - Ge vissa subcutana injektioner - Blodtryckskontroller - Såromläggningar - Kadbyte, kateterspo...
2024-02-23 2024-05-31
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Jukkasjärvi förskola
I rollen som barnskötare på Jukkasjärvi förskola ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-02-23 2024-03-08
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till Rättsavdelningen i Kiruna, tillsvidareanställning
Som handläggare inom registerförvaltning kommer du att arbeta med att handlägga de ärenden som faller inom sektionens arbetsområden. I arbetsuppgifterna kan det exempelvis ingå att: • Handlägga inbetalningar av böter som utfärdats av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen eller som beslutats av domstol • Bemanna verksamhetens telefonsupport där du svarar på frågor, från både medborgare och andra myndigheter, främst gällande bötesinbetalningar och registerutdrag • Delta vid förbättringsarbete i olika projekt inom f...
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Jukkasjärvi skolas fritidshem
Som barnskötare i fritidshem på Jukkasjärvi skola arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rastverksamhet och arbetar tillsammans i arbetslaget för att eleverna ska nå sina mål.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Undersköterskor/vårdbiträden till Berga hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde på Berga hemstöd innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vik. Undersköterskor/vårdbiträden till Berga hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde på Berga hemstöd innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2024-02-23 2024-03-08
Luleå kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare
Din viktiga roll innebär: • hantera ansökningar om ekonomiskt bistånd samt bedöma och bevilja ekonomiskt stöd • handlägga ärenden inom våld i nära relation • upprätta och implementera arbetsplaner tillsammans med individen • mycket kontakt med klienter under planerade, oplanerade och brådskande besök • samverkan internt men även externt med myndigheter och organisationer • dokumentation Arbetstiderna är förlagda dagtid med möjlighet till flextid.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Kottens förskola
I rollen som barnskötare på Kottens förskola ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen GIS-strateg
Vi söker nu en GIS-strateg med samordningsansvar för digitalisering och implementering av den digitala samhällsbyggnadsprocessen inom Kiruna kommun. I rollen som GIS-strateg ser du möjligheterna med GIS i verksamheterna och realiserar dessa. Du samordnar och utvecklar datalagring och bistår vår organisation med praktiskt kart- och GIS-arbete så som kartbeställningar för presentation av geodata, uppdatering av databaser och genomföra transformationer mm. Vidare är du ett stöd till användare av GIS och gör analyser och utsökningar av geografis...
2024-02-23 2024-03-08
Luleå kommun, Socialförvaltningen Vikarierande enhetschef barn och unga
Inom vår verksamhet sker ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras föräldrar. Målet är att utveckla en modern socialtjänst där vi satsar stort på att alla barn och unga i Luleå ska få likvärdiga möjligheter till goda levnadsvillkor. Som chef arbetar du med ett nära tillitsbaserat ledarskap där du inspirerar och motiverar dina medarbetare till att vara delaktiga i verksamheten samt tar vara på deras engagemang och kompetens. I up...
2024-02-23 2024-03-11
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Fritidsgård/Mötesplats Vittangi 50%
Vi söker nu en fritidsledare till Vittangi som leder och planerar aktiviteter med ungdomar i fritidsgården/mötesplatsen. I uppdraget ingår även att bistå med enklare läxhjälp.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Måltidsverksamhet Kock till måltidsverksamhetens resursteam
Resursteamet inom måltidsverksamheten består av tillsvidareanställd personal som täcker de behov som uppstår vid så väl korta som långa vikariat. Som anställd i Resursteamet kommer du att arbeta i olika kök så som Jägarkök, förskolekök och skolmåltider inom Kiruna C och Jukkasjärvi. I arbetsuppgifterna ingår alla i ett kök/matsal vanligt förekommande arbetsuppgifter så som; planering, förberedelse, tillagning, portionering, servering, disk och städ.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vikarierande enhetschef till Norrmalm hemtjänst
Vi söker dig som vill ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete. I arbetet som enhetschef förväntar vi oss att du på ett positivt och engagerat sätt leder verksamheten mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet. Du ingår i hemtjänstens ledningsgrupp och förutsätts delta aktivt i avdelningens utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet är att få medarbetare att växa och utvecklas genom att öka möjligheterna till inflytande och delaktighet. I rollen som enhetschef företräder du arbetsgivaren...
2024-02-23 2024-03-08
Bodens kommun Semestervikarier fysio-och arbetsterapeuter till Äldreboende
Som arbets-och fysioterapeut på äldrebeoende arbetar du i team tillsammans med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer samt biståndsenheten utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel, handledning och utbildning fö...
2024-02-23 2024-03-08
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare PYP/ Teacher PYP Torpgärdsskolan
PYP offers an inquiry-based, transdisciplinary curriculum framework that builds conceptual understanding. It emphasizes on nurturing children to be caring, global citizens who are active participants of a lifelong learning journey. It is a studentcentered approach to education for children in the age of 6 to 12 years. The International School of Boden is seeking an energetic, outgoing and collaborative teacher who shares a commitment to inquiry and concept-based teaching and learning. As an IB PYP teacher you plan, deliver and assess according ...
2024-02-22 2024-03-20
Luleå kommun, Socialförvaltningen Enhetschef LSS/socialpsykiatri
Som enhetschef har du en viktig roll när det gäller att medverka till en nära dialog med personer som söker stöd och hjälp och deras anhöriga. Samverkan både internt och externt är nyckeln för att lyckas och en stor del i arbetet. Uppdraget är att självständigt leda, styra och utveckla verksamheten så att kraven i gällande avtal, lagar och policys följs. Du ansvarar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö, facklig samverkan, uppföljning och utvärdering av dina verksamheter samt att kommunicera vår värdegrund inom enheten. Engagemang ...
2024-02-22 2024-03-07
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Vaktmästare/ djurskötare Friluftsmuseet Hägnan
Friluftsmuseet Hägnan söker en vaktmästare med ansvar för Hägnans djur under sommaren. Arbetet innebär ansvar för planering inför sommarsäsongen och löpande skötsel samt tillsyn av de djur som friluftsmuseet är fodervärd åt. I uppdraget ingår även att berätta om djuren för besökare, vårda museets marker, service- och underhållsarbeten, transporter samt planering och förberedelse till programverksamheten.
2024-02-22 2024-03-20
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Vaktmästare/ trädgårdsmästare
Friluftsmuseet Hägnan söker en vaktmästare som arbetar med områdets trädgårdar samt service på museet under sommarsäsongen. Väl fungerande service är en viktig del av gästupplevelsen och uppdraget innebär bland annat arbete med odlingar, service, underhåll och transporter.
2024-02-22 2024-03-20
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Museiguide Friluftsmuseet Hägnan
Din uppgift blir att levandegöra historien som museiguide under sommaren. Du och dina kollegor ansvarar för de museimiljöer som hålls öppna för museets besökare och ni arbetar i tidstypiska kläder. I arbetsuppgifterna ingår att skildra och berätta om livet förr, genom exempelvis berättande, guidning, dramatiseringar och aktiviteter. Du planerar, utför och utvärderar arbetet vilket kräver att du kan arbeta självständigt, är ansvarsfull och noggrann. Arbetet innebär även tillsyn av kulturhistoriska miljöer och arbetsledning av ferieungdomar. I ...
2024-02-22 2024-03-20
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Butiksbiträde Friluftsmuseet Hägnan
Friluftsmuseet Hägnan söker sommarpersonal till butiken i lanthandeln. I lanthandeln råder 1940-tal och butiken är utformad som en lanthandel kunde se ut efter första världskriget när handlaren hade tjänat lite extra på kristidsekonomin. Lanthandeln fungerar även som en museibutik med produkter kopplat till Hägnan. Som butiksbiträde arbetar du i tidstypiska kläder med försäljning i lanthandeln, uppackning och prismärkning, påfyllning och städning av butiken och lokalerna. Arbetet innebär information till besökare om museets verksamhet och du ...
2024-02-22 2024-03-20
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Guide/ turistinformatör Gammelstad Visitor Center
Som guide/ turistinformatör på Visitor Center välkomnar du och informerar besökare om världsarvet Gammelstads kyrkstad samt även till viss del om Luleå och övriga destinationer i Swedish Lapland. En stor del av arbetet består av att hålla guidade visningar av kyrkstaden på svenska och engelska samt butiksarbete i Visitor Centers souvenirbutik. I arbetsuppgifterna ingår även att göra kassaredovisningar, besvara mejl, hyra ut audioguides och visa utställningen. Under första arbetsveckan genomförs en obligatorisk utbildning där du blir auktoriser...
2024-02-22 2024-03-20
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bullerbyns förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2024-02-22 2024-03-07
Jokkmokk kommun, Kultur- och fritidsfunktionen Kultur&Fritidsfunktionen söker Administratör med chefsstödsuppdrag
Att stötta föreningsliv och kulturutövare är en mycket viktig del av vår verksamhet, utöver detta driver vi biblioteken i Jokkmokk och Vuollerim, Kulturskolan och genomför kulturarrangemang. Verksamheten medverkar också i flera stora projekt, bland annat Hela Byn som är ett samverkansprojekt mellan socialnämnden, barn och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Rollen som administratör är avgörande för att vår avdelning ska fungera effektivt, du har en betydande inverkan på vår dagliga verksamhet och är en nyckelfigur i att upprätth...
2024-02-22 2024-03-31
1 2 3 4 5 6 7 8 >