Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent vid SiS Fagared, enhet Öxnevalla
Arbetsbeskrivning Uppdraget som behandlingsassistent på avdelningarna Västergården och Östergården, enhet Öxnevalla i Horred i Marks kommun är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. Bägge enheterna är låsbara behandlingsavdelningar där du som behandlingsassistent kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. För denna uppgift söker vi upp till fem nya medarbetare. Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnad...
2023-12-11 2024-01-07
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog till SiS Fagared, enhet Öxnevalla
Arbetsbeskrivning Uppdraget som behandlingspedagog på våra behandlingsavdelningar, på enhet Öxnevalla i Horred, Marks kommun är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. Väster- och Östergården är låsbara behandlingsavdelningar där du som behandlingspedagog kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. För denna uppgift söker vi upp till fem nya medarbetare. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och m...
2023-12-11 2024-01-07
Marks kommun, Socialförvaltningen Bemanningsspecialist till Socialförvaltningen
Socialförvaltningen i Marks kommun rustar sig för framtiden! Vi inrättar en ny tjänst som bemanningsspecialist som ska vara ett direkt konsultativt stöd till chefer i bemanningsplanering och schemaläggning. Tjänsten är strategisk och placeras direkt under verksamhetschef för kompetens och resursverksamheten. Du kommer att agera som förvaltningens expert i schemaplanering, arbeta med support och utbildning i schemaläggningssystemet men även med analys och förbättringsarbete. • Du kommer att stödja chefer på ett strukturerat och systematiskt ar...
2023-12-06 2023-12-31
Marks kommun, Socialförvaltningen Enhetschef Försörjningsstöd
I rollen som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhetsutveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du ansvarar för 20 medarbetare. Ditt uppdrag innebär att du tillsammans med medarbetarna leder, planerar, utvecklar och följer upp enhetens arbete och uppdrag utifrån gällande lagstiftning, uppställda mål och rättssäker handläggning. Du ansvarar för att ge medarbetarna förutsättningar att bedriva ett arbete av god kvalitet och du uppmuntrar och stimulerar dina medarbetare till utveckling och nytänkande i arbetet. Du ansvarar för att ti...
2023-12-01 2023-12-15
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd, Stommenskolan
Du har en helhetssyn på elevernas behov och hur de kan tillgodoses. Med ett starkt elevfokus hjälper du till att driva arbetet mot kommunens vision: En lärmiljö för alla, en modern skola baserad på vetenskaplig grund. Du arbetar nära en slöjdkollega med möjlighet till samplanering och utveckling av slöjdverksamheten. Du har ett nära samarbete med klasslärarna och ingår i ett välfungerande arbetslag på mellanstadiet.
2023-12-01 2023-12-12
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare sv/no åk 3-6, Tingvallaskolan
Som grundskollärare på Tingvallaskolan kommer du att få möjlighet att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, tillsammans med ditt närmaste arbetslag. Du arbetar som ämneslärare och möter alla elever i en årskurs. Arbetslagen arbetar tätt tillsammans och hjälps åt i arbetet. Du arbetar för att våra barn ska uppleva en meningsfull skoltid, genom uppmuntran till egna initiativ, aktiviteter och andra stimulerade metoder.
2023-12-01 2023-12-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Administrativ chef/Biträdande förvaltningschef
Som administrativ chef/biträdande förvaltningschef blir ditt huvuduppdrag att vara chef för barn- och utbildningsförvaltningens personal på kontoret och ansvara för de administrativa funktionerna inom förvaltningen. Du och dina medarbetare ansvarar för nämndadministration och diariehantering och förväntas vara ett chefsstöd gällande dessa frågor. Ett särskilt uppdrag ligger på rollen att hålla samman processen kring kommunens styrsystem, så som nämndplan och årsredovisning. Ansvar för tillsyn, utredningar, samordna skolval, skolplaceringar, s...
2023-11-29 2023-12-13
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör
I rollen som byggnadsinspektör handlägger du ärenden enligt plan- och bygglagen. I arbetsuppgifterna ingår handläggning av bygglov, anmälningsärenden och tillsynsärenden. Du kommer att hålla tekniska samråd, utfärda startbesked och slutbesked samt utföra arbetsplatsbesök och slutsamråd på plats. Du kommer också utreda och handlägga tillsynsärenden. Du arbetar självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer, rutiner och utbyta kompetenser och erfarenhet. Majoriteten av ärendehanteringen sker genom delegation men viss...
2023-11-28 2023-12-17
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Lärare Kulturskola – Cirkuspedagog
Bedriva och utveckla Kulturskolans cirkusundervisning tillsammans med kollegor, samt ta ansvar för verksamhetens alla delar. Undervisningen bedrivs i grupp och äger rum eftermiddag/kvällstid i Tygrikeshallen i Skene. Delta i gemensamma projekt tillsammans med övriga lärare t.ex. lovverksamhet, konserter och projekt med grundskolan. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan, verksamhetsmöten, APT. Samverka med övriga enheter i Kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänsten omfattar 40% tillsvidareanställning cirkusundervisning...
2023-11-27 2023-12-11
Statens institutionsstyrelse Timvikarie SiS ungdomshem i Öxnevalla, Horred, Marks kommun
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som timvikarie på Fagared, enhet Öxnevalla i Marks kommun, är ditt uppdrag att, med kort varsel, rycka in som vikarie utifrån verksamhetens behov. Du kan själv styra vilka dagar du kan vara tillgänglig för att arbeta genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Vår verksamhet har b...
2023-11-22 2023-12-17
Marks kommun, Socialförvaltningen Vikarierande arbetsterapeut till kommunens hälso- och sjukvård
Arbetsuppgifterna består av arbetsterapeutiska insatser för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du kan träffa patienter t ex i deras hem, på korttidsboende och dagverksamhet.
2023-11-21 2023-12-12
Marks kommun, Socialförvaltningen Vikarier inom vård och omsorg 2023
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting meningsfullt, roligt och utvecklande? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa...
2023-06-21 2023-12-17