Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot åk F-3
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet samt ser personlig utveckling som en förutsättning för att lyckas i arbetet med elever. Du har ett coachande förhållningssätt med förmågan att skapa en lärmiljö där varje elev utvecklas så långt som möjligt. Du arbetar efter mottot att alla vill om de kan. Du är prestigelös och ser möjligheter med att arbeta tillsammans med andra. Du har förmågan att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar och har erfarenhet av att arbeta med barn från olika kulturer och skiftande sociala sammanhang. Arbetet...
2022-10-05 2022-10-19
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare åk 4-6, Strömskolan
Strömskolan söker en lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4 till 6, alternativt årskurs 1 till 6, med uppdrag att vara klasslärare i årskurs 4. Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Genom din ämneskunskap och ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande miljö där elevens utveckling är fokus. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och bedömningsarbete. Du ansvar även för att samverka...
2022-10-05 2022-10-19
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent, Hyssnaskolan
Du kommer arbeta som stöd för elever med NPF-diagnoser och fungera som ett extra-jag både under skoltid och på fritidstiden.
2022-10-04 2022-10-16
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarassistent, Hyssnaskolan
Din huvudsakliga arbetsuppgift på skolan är att arbeta främjande och förebyggande vad det gäller trygghet och studiero både i och utanför klassrummen tillsammans med pedagoger och elever. Du kommer vara rastvärd och verka för meningsfulla raster för eleverna. Vid behov kan du behöva stötta enskilda elever. Vid enstaka tillfällen kan du behöva täcka upp för pedagoger.
2022-10-04 2022-10-16
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till Risma i Fritsla
Som boendepersonal ska du tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen, skapa struktur och verka för att brukaren kan behålla eller återhämta funktioner. Du kommer att ha delegerade HSL-uppgifter, verka som kontaktman och fullfölja dokumentationsskyldighet. Vi arbetar aktivt utifrån brukares genomförandeplan. Du ska tillsammans med övrig personal bidra till att verksamheten utvecklas i förhållande till gällande regelverk, lagstiftning och rekommenderade metoder. Vi arbetar utifrån metoderna ESL (Ett Självständig...
2022-10-04 2022-10-23
Marks kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeuter till kommunrehab
För att kunna möta dagens och framtidens behov av rehabilitering utökar vi befintlig verksamhet med ytterligare medarbetare. Arbetsuppgifterna består av arbetsterapeutiska insatser för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du kan träffa patienter t ex i deras hem, på korttid...
2022-10-03 2022-10-24
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare Hyssna förskola
Vi söker dig med ett positivt, nyfiket och inspirerande förhållningssätt, där barnet står i fokus. Du bemöter alla med omtanke, vänlighet och respekt utifrån förskolans värdegrund. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska ske. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och stödjer arbetet med att utveckla pedagogiska processer där undervisningen i vår utbildning blir synlig. Du är lösningsfokuserad, ser möjligheter och har verksamhetens bästa i fokus. Vi vill gärna att du bidrar med utveckli...
2022-09-30 2022-10-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare Lyckeskolan
Som speciallärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Du kommer att undervisa i grundskolan åk 7-9. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer.
2022-09-29 2022-10-16
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande Rektor Lyckeskolan
I rollen som biträdande rektor etablerar du mål och förväntningar. Du visar ett tydligt ledarskap, tillsammans med rektor styr och utvecklar du arbetet på skolan i syfte att varje elev ska lyckas. Du leder skolans arbete i enlighet med styrdokument och uppsatta mål. Du arbetar i en politiskt styrd organisation där din uppgift är att medverka till att verkställa politiskt uppsatta mål och beslut. Du har ett delansvar för verksamheten som omfattar elever, personal och ekonomi. Du ska även bidra till att helheten utvecklas samt att det goda samar...
2022-09-29 2022-10-16
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare Matematik och Fysik
Du kommer arbeta på Teknikprogrammet som är ett modernt och aktivt program. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att undervisa i matematik, fysik och programmeringskurser. Du kommer även vara mentor för ett antal elever och arbeta med programmets och skolans utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete. Även undervisning på andra program kan ingå i tjänsten.
2022-09-28 2022-10-19
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska/Sva/so 7-9 på Sätilaskolan
Alla förekommande uppgifter som lärare i svenska/sva och so. Du ansvarar för undervisning, dess planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Du ansvarar även för bedömning och betygssättning. Du delar också mentorskap med en annan kollega för en klass.
2022-09-28 2022-10-12
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska som andra språk, Stommenskolan
Du har en helhetssyn på elevernas behov och hur de kan tillgodoses. Med ett starkt elevfokus hjälper du till att driva arbetet mot kommunens vision: En lärmiljö för alla, en modern skola baserad på vetenskaplig grund. I arbetet ingår kartläggningar av nyanlända elever och en stor del av tiden arbetar du i en separat undervisningsgrupp för att stimulera dessa elevers språkutveckling. Du har ett nära samarbete med klasslärarna och ingår i ett välfungerande arbetslag på mellanstadiet.
2022-09-27 2022-10-11
Marks kommun, Teknik- och Serviceförvaltningen/Kost- och städservice Kock
Vi söker en kock till Almängs kök i Fotskäl. Vi har ett stort intresse för mat och det viktigaste för oss är att varje dag gör vi vårt bästa för att få nöjda kunder. Ring oss så berättar vi mer hur vi tänker om maten, råvarorna, hushållning, gäster, samarbete och service.
2022-09-27 2022-10-10
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie till Förskola, Fritidshem, F-9 skolor och grundsärskolan, Marks kommun
Är du en engagerad, nyfiken och vill arbeta med barn som timvikarie är du den vi söker. Är du trygg i dig själv och en god förebild för barn och unga och vill växa som person genom erfarenhet som ledare i förskolan, skolan/fritidshem och särskolan är detta ett uppdrag för dig. Har du en vilja och engagemang att arbeta med barn och ungdomar och tar ansvar och har inga problem med att arbeta på flera olika arbetsplatser och har du dessutom kanske extra kunskaper inom något speciellt skolämne är det bonus. Vi söker timvikarier till samtliga av b...
2022-09-27 2022-10-16
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Behandlingspedagog som vill göra livsviktig skillnad
Uppdraget som behandlingspedagog på avdelning Västergården, enhet Öxnevalla är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. På Västergården vårdas just nu flickor men det är behovet som styr målgruppen. Västergården är en låsbar behandlingsavdelning där du som behandlingspedagog kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. För denna uppgift söker vi en ny medarbetare. Som behandlingspedagog planerar och ansvarar du tillsa...
2022-09-27 2022-10-23
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Behandlingspedagoger som vill göra skillnad
• Vi söker upp till tre behandlingspedagoger till vår enhet Östergården som ligger i Marks kommun i Öxnevalla, Horred. Avdelningens målgrupp är pojkar i åldern 16-21 år omhändertagna enligt LVU. Som behandlingspedagog planerar och ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer höga krav på samarbete, engagemang och självständighet då det förekommer ensamarbete. I tjänsten ingår även att vara kontaktperson. Kontaktpersonens uppgift är att vara ungdomens länk till socialtjänst, ...
2022-09-27 2022-10-23
Marks Kommun Drifttekniker inom VA-verk
Som drifttekniker arbetar du främst med drift, process och underhåll av våra VA anläggningar såsom vattenverk, avloppsreningsverk, tryckstegringar, högreservoarer och pumpstationer. Verksamheten lyder under Miljöbalken och Livsmedelslagstiftningen. Utöver driftarbete inom VA-verk kan mindre nybyggnads- eller renoveringsprojekt förekomma samt andra uppgifter inom hela VA-verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och involverar mycket eget ansvar. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Beredskapstjänstgöring kan ...
2022-09-23 2022-10-14
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Lärare Kulturskola – Instrumentalpedagog brass
Bedriva och utveckla brassundervisningen tillsammans med kollegor samt ta ansvar för verksamhetens alla delar. Undervisningen bedrivs individuellt och i grupp. Undervisningen sker dag/eftermiddagstid ute på kommunens grundskolor samt gymnasium och kvällstid på Kunskapens hus i Skene för orkester och tillresta elever. Delta i gemensamma projekt tillsammans med övriga lärare samverkan över ämnesgränserna. Delta aktivt i utvecklingsarbete som rör hela Kulturskolan. Samverka med övriga enheter i kultur och fritidsförvaltningen. En del av ...
2022-09-23 2022-10-14
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödassistent/Undersköterska till LSS-boendet Björsvägen i centrala Fritsla
Björsvägen är ett LSS-boende i Centrala Fritsla med sammanlagt 5 brukare. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Som stödassistent ska du tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen utifrån individens behov och önskemål. Vi arbetar aktivt utifrån brukarnas genomförandeplaner. Du kommer att ha delegerade HSL-uppgifter, verka som kontaktman och fullfölja dokumentationsskyldigheten. Du ska tillsammans med övrig personal aktivt bidra till att verk...
2022-09-21 2022-10-09
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare till Marks kommun
Du kommer arbeta med kvalificerad ärendehandläggning och myndighetsutövning med utgångspunkt från krav i lagstiftning, föreskrifter och rättspraxis. Arbetet som bygglovshandläggare innebär att du handlägger lov och förhandsbeskedsärenden enligt plan- och bygglagen. Utifrån din kompetens och tidigare erfarenhet kan du också arbeta med genomförandeprocessen och bland annat leda tekniskt samråd, fastställa kontrollplaner och göra arbetsplatsbesök. Du arbetar självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer, rutiner och...
2022-09-21 2022-10-12
Marks Kommun Undersköterska till Skene hemtjänst Centrum och Ytterområdet.
Skene Hemtjänst är en arbetsplats som värdesätter mångfald, kompetens och en hållbar arbetsmiljö. Hos oss blir du snabbt en person som blir en del av arbetslaget och vi arbetar omtänksamt och tillsammans för att kunna ge den bästa servicen till våra brukare i Skene, Marks Kommun. Vi värdesätter en god dialog och samverkan gentemot alla professioner vi möter i vårt arbete, vilket vi anser främjar utveckling och förändring. Vi vill att ditt arbete präglas av ett engagerat bemötande där människan du möter känner sig sedd, lyssnad på och respekte...
2022-09-21 2022-10-12
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare F-3, Parkskolan
I syfte att öka måluppfyllelsen för våra elever söker vi ytterligare två lärare som kommer förstärka våra befintliga arbetslag. Fokus kommer ligga på språk- läs- och skrivutvecklande arbete i åk 1-2. I samarbete med klasslärarna och speciallärare så ska du stötta elever med behov att nå målen genom att stötta i klassrummet eller i mindre grupp. I förlängningen kan tjänsten innebära klassläraransvar F-2.
2022-09-19 2022-10-07
Marks kommun, Socialförvaltningen Demenssjuksköterska
I Marks kommun arbetar vi inom demensvården med personcentrerad vård. Detta innebär bland annat att vi använder BPSD-verktygen som grund för att skapa välbefinnande för vårdtagaren samt som ett strukturerat stöd för personalens vårdarbete. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att handleda, utbilda och stödja vårdpersonal. Vid behov även stödja personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Likaså ingår det i arbetet att utveckla demensvården enligt riktlinjer och aktuell forskning samt samverka med andra vårdgivare. Som demenssjuksköt...
2022-09-15 2022-10-06
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Timvikarier som vill göra livsviktig skillnad
Som timvikarie är ditt uppdrag att, med kort varsel, rycka in som vikarie utifrån verksamhetens behov. Du kan själv styra vilka dagar du kan vara tillgänglig för att arbeta genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Vår verksamhet har bemanning veckans alla dagar, detta ger dig som timavlönad möjlighet att arbeta dag/kväll, natt och helg. Timvikarier medverkar till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning,...
2022-09-13 2022-10-09
Marks kommun, Socialförvaltningen Vikarier inom vård och omsorg 2022, Marks kommun
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklande och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. ...
2022-09-02 2022-12-18