Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till vuxenenheten
Bli vår nye medarbetare på Vuxenenheten inom Individ-och familjeomsorgen som socialsekreterare inriktat mot missbruk- beroende. Hos oss blir du en del i en enhet med stort engagemang för målgruppen och sitt uppdrag. Vuxenenheten strävar efter att medarbetaren känner sig delaktig samt bidrar till verksamhetens förändringsarbete. Vi satsar på din personliga utveckling och kompetens. Med humor och engagemang men seriöst bedriver vi vårt arbete. Enheten arbetar med flera målgrupper som personer med psykisk ohälsa, missbruks- och beroendeproble...
2021-05-15 2021-05-26
Marks kommun, Socialförvaltningen LSS-handläggare
Som handläggare på enheten får du handledning och du är en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att utreda och besluta om insatser enligt LSS och SoL för enskilda personer med funktionsnedsättningar. I arbetet ingår även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser, samt sedvanliga arbetsuppgifter rörande handläggning samt kringliggande processer. Arbetet innebär en dialog med de personer som söker insatser och/eller med deras anhöriga. I arbetet ingår även många kontakter med a...
2021-05-15 2021-05-28
Marks kommun, Kommunledningskontoret Kommunjurist
Marks kommun söker en kommunjurist till kommunledningskontoret. Du kommer att vara en av tre kommunjurister på kommunledningskontoret och verka inom samtliga förekommande rättsområden inom kommunen och även de kommunala bolagen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat juridisk rådgivning, rättsliga utredningar samt upprättande, tolkning och granskning av avtal. Du kommer även att vara delaktig i rättsliga processer och genomföra utbildningar inom kommunen. I arbetet ingår såväl utredningsarbete som upprättande av skrivelser till kommunstyrelsen o...
2021-05-14 2021-06-02
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Idrott/Svenska Lyckeskolan
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Du kommer att undervisa i grundskolan i ämnena idrott och hälsa samt svenska i åk 7-9. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer.
2021-05-12 2021-05-26
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshemmet
Arbete i fritidshemmet och med skolans rastaktiviteter.
2021-05-12 2021-05-26
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare textilslöjd, Strömskolan
Strömskolan söker en slöjdlärare med behörighet för att undervisa i åk 3-6 i textilslöjd. Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Genom din ämneskunskap och ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande miljö där elevens utveckling är fokus. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och bedömningsarbete. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elevhälsan, elever och vårdnadshavare för att sk...
2021-05-11 2021-05-23
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hem-och konsumentkunskapslärare
Lärare i hem-och konsumentkunskap, mentorskap ingår i dina arbetsuppgifter.
2021-05-11 2021-05-25
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till försörjningsstödsenheten
Försörjningsenheten arbetar för att stödja våra klienter på sin väg mot egen försörjning samt bedömer rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Mötet med våra klienter ska präglas av gott bemötande, professionalitet och hög rättssäkerhet. En betydande del av arbetet som socialsekreterare är samverkan med andra verksamheter, såväl internt som externt. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet som är ett stöd för den enskilde att komma närmare arbetsmarknaden. Marks kommun erbjuder goda möjligheter till en nära samv...
2021-05-10 2021-05-24
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare slöjd Örbyskolan
Du är utbildad och legitimerad lärare med behörighet att undervisa i slöjd för elever i år 3-6. Du förenar teori och praktik i en kreativ process från idé till färdig produkt. Du handleder elevers kreativa arbete och hjälper dom att lyckas. I slöjdämnet hos oss ingår dels textilslöjd, dels trä- och metallslöjd. Du skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och ser till att de använder verktyg och maskiner på ett säkert sätt. Att planera, prova, lösa och utvärdera är viktiga delar i din undervisning och hjälper eleverna utveckla dessa för...
2021-05-10 2021-05-31
Marks kommun, Teknik- och Serviceförvaltningen/Kost- och städservice Kock Solgårds kök, Fritsla
Vi söker en kock som har ett genuint intresse för mat och som trivs med att jobba vardag som helg. I arbetsuppgifterna ingår alla i ett kök förekommande arbetsuppgifter. Vi söker dig som gillar att jobba självständigt samtidigt som du prioriterar gruppens gemensamma resultat och alltid värnar om helheten i köket. Vi är måna om att ge våra kunder en god service och lyssnar på deras önskemål. Vi ser till att vi har roligt på jobbet och skrattar mycket och vi är hjälpsamma mot varandra. Köket producerar mat till Solgårds äldreboende, Fritslaskol...
2021-05-10 2021-05-24
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare Grundsär åk 7-9 Lyckeskolan
Du kommer att arbeta tillsammans med andra pedagoger och elevassistenter i arbetslag runt elever med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med andra funktionsvariationer. Du har ett helhetsansvar för ett antal elever under hela skoldagen och även undervisa andra elever utifrån din kompetens. Du leder arbetslaget för att skapa en gynnsam lärmiljö för eleverna så att de kan nå sin fulla potential utifrån varje individs speciella behov. Tillsammans med andra pedagoger, ledning, elevassistenter och elevhälsa bidrar du till utveckli...
2021-05-06 2021-05-19
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent Grundsärskolan åk 7-9 Lyckeskolan
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och andra elevassistenter runt elever med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med andra funktionsvariationer. Du kommer att assistera lärare så att varje elev i största möjliga omfattning, med hänsyn taget till sina begränsningar, kan delta aktivt i lektionsaktiviteter. Dokumentation med hjälp av text och bild ingår i uppdraget. Grundsärskolan arbetar med Tobi, bildstöd och med TAKK. Du kommer att vara med elever i undervisningen, antingen i klass eller på annan plats vid behov, be...
2021-05-06 2021-05-19
Marks kommun, Socialförvaltningen Vikariat undersköterska till Nattpatrullen Marks Kommun
Detta är ett arbete för dig som ser möjligheter hos individen, har ett stort tålamod och ett intresse av att arbeta med människor. Hos oss arbetar du självständigt i samarbete med kollegor och andra professioner för att stötta och ta tillvara på individens egna förmågor och resurser i dennes vardag. Du utför omvårdnad och hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån vårt planeringsverktyg. Datorn är ett centralt arbetsredskap, och det är därför nödvändigt att du har god datavana, samt att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. D...
2021-05-06 2021-05-20
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i moderna spåk - Spanska
Vi har nu behov av en visstidsanställning i spanska på vår uppskattade gymnasieskola i Mark. Vikariatet innebär undervisning på alla kursnivåer i spanska med omfattningen 60%, men skulle även kunna kombineras med annat ämne för högre tjänstgöringsgrad. Undervisning kommer att ske i moderna språk på högskoleförberedande program. Som gymnasielärare på Marks gymnasieskola kommer du ingå i ett positivt och utvecklingsorienterat arbetslag, men även i ett ämneslag. Uppdraget präglas av samarbete, flexibilitet samt en drivkraft att utveckla utbildning...
2021-05-05 2021-05-18
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Björketorpskolan
Du kommer ingå i ett F-6 arbetslag på Björketorp. Hos oss är tillsammanskapet viktigt, vi har ett gott samarbete för att nå våra mål. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetslag och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
2021-05-05 2021-05-18
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Lärlingsutbildningen, Barn- och fritid, Handels och administrationsprogrammet
Marks Gymnasieskola har lärlingsutbildningar på samtliga skolförlagda yrkesprogram som vi erbjuder på skolan. De program där vi endast erbjuder utbildningen som lärlingsutbildning har vi samlat i ett gemensamt arbetslag som vi kallar Lärlingsarbetslaget. Du kommer tillhöra detta arbetslag och arbeta med både BF och HA. Huvuddelen av din tjänst kommer vara att besöka och följa upp elever ute på praktik, men du kan även komma att hålla i vissa skolförlagda moment av utbildningen såsom UF och entreprenörskap. Utöver undervisning ingår mentorskap f...
2021-05-05 2021-05-18
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare, Karstorps Naturförskola
Vi tror på ett lärande i relationer och det kompetenta barnet samt på medforskande pedagoger som har ett utforskande arbetssätt där barnens intressen och frågor blir utgångspunkten för undervisningen. På så sätt får barnen delaktighet och inflytande i sitt lärande och sin vardag. Vi har ett projektinriktat arbetssätt där processerna är i fokus och kan ta olika vägar. Genom reflektion och analys med barn och kollegor, utvecklas den pedagogiska dokumentationen mot läroplanens mål. Vi anser att olikheter berikar så acceptans och nyfikenhet på al...
2021-05-05 2021-05-19
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör
Vi söker nu två engagerade skoladministratörer på 50% vardera till vårt team som består av skoladministratörer inom förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Med god serviceanda tar du dig an arbetet med att göra förskolan/grundskolan till en god arbetsplats. Du tar tillsammans med dina kollegor ett självständigt ansvar för att ge det bästa administrativa stödet. De administrativa uppgifterna består bland annat av elevregistreringar, arkivarbete, ekonomi- och personaladministration samt framtagande och insamling av statistik. Dina arb...
2021-05-03 2021-05-17
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Enhetschef Arbetsmarknadscenter
Du kommer arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter för en enhetschef i en arbetsmarknadsverksamhet. Det ingår HR-administration, rekrytering och hantering av arbetsmarknadspolitiska program i samarbete med Arbetsförmedlingen. Du har personal- och arbetsmiljöansvar. Du bidrar med att öka känslan av sammanhang inom verksamheten. Verksamheten startade september 2020 och är under utveckling, vilket innebär en hel del förändringsledning. Du ingår i en lokal ledningsgrupp som består av verksamhetschef, enhetschef och rektor samt verksamhets...
2021-05-03 2021-05-17
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare Näktergalens Förskola
För att arbeta tillsammans med barn och vuxna på Näktergalens förskola, är du en nyfiken, prestigelös, och framåtsträvande pedagog. Du brinner för att lära nytt - av och med barn och kollegor. Du ser möjligheter och vågar prova! Vi erbjuder Dig en arbetsplats där glädje, entusiasm, yrkesstolthet, kollegialitet och en positiv människosyn står i centrum. Vi vill berikas av Dig och att Du tillsammans med oss bidrar till att utveckla vår verksamhet! Brinner Du för IKT, filmskapande, drama, musik, utomhuspedagogik eller andra estetiska uttrycksf...
2021-05-03 2021-05-17
Varbergs kommun, Team Norr Skolsköterska, Buaskolan
Du kommer ha Buaskolans som "hemskola". En del av tjänsten samarbetar du med Vidhögeskolans skolsköterska och 40% av tjänsten är en "poolstjänst dvs du stöttar andra skolor vid sjukdom etc. Du följer Varbergs kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats, som bl.a innebär hälsosamtal, vaccinationer, öppen mottagning och att medverka i elevhälsoteam. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt genom att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Du stödjer elevens utveckling mot skolans må...
2021-05-03 2021-06-06
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare, Parkängen
På en mindre enhet är varje pedagog en viktig del och möjligheterna att direkt påverka arbetssätt, organisation och struktur är en förmån. Vi söker dig som vågar prova och likt oss är prestigelös och positiv. Brinner du för skapande, tar du tillvara barnens 100 språk? Vill du utmana barnens naturvetenskapliga förmågor? Tycker du om att skapa inspirerande, spännande miljöer? Är IKT, filmskapande och greenscreenteknik något du vill arbeta mer med som komplement i undervisningen? Här på Parkängens förskola finns chansen att utmana dig själv, med s...
2021-04-30 2021-05-16
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog med övergripande ansvar för särskola
Som specialpedagog för särskolorna ska du tillsammans med rektorerna och personal följa upp, utvärdera och arbeta för att utveckla arbetet i särskolan och för de integrerade särskoleeleverna i grundskolan. Du ska förmedla aktuell forskning till verksamheterna och vara ett stöd i pedagogiska/specialpedagogiska frågor som rör särskolan. Du ska kunna göra specialpedagogiska bedömningar och delta i Marks kommuns mottagningsgrupp för särskolan.
2021-04-29 2021-05-16
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Behandlingspedagog som kan bidra till livsviktig förändring
I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjligh...
2021-04-29 2021-05-20
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Lärare som vill göra livsviktig skillnad för utsatta un
Vi söker en lärare inför terminsstarten hösten 2021. Som lärare på SiS Ungdomshem Fagared har du ett livsviktigt uppdrag, nämligen att skapa motivation och lust att lära för en målgrupp ungdomar som ofta har fått en negativ inställning till skolan och som har många misslyckanden bakom sig. Du arbetar relationsskapande och får en chans att göra skillnad för varje individ och möjliggöra plats för förändring. Arbetet är omväxlande, utmanande och utvecklande i din profession som lärare. Du kommer att undervisa i olika grundskoleämnen i mindre elev...
2021-04-28 2021-05-18
1 2 >