Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska inom hemtjänsten till våra enheter Kinna hemtjänst, Skene hemtjänst och Horred hemtjänst. Dina uppgifter är att tillsammans med dina engagerade medarbetare ge vård och omsorg, stötta och ta vara på individens egna förmågor samt resurser. Hos oss arbetar du både självständigt och i samarbeta med dina medarbetare på enheten. Du utför omvårdnads-, hälso-, och sjukvårdsuppgifter utifrån planeringsverktyg. Du är med i en förändringsbenägen organisation genom att olika digitala lösningar införs och ...
2021-10-15 2021-10-29
Marks kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut i Kommunrehab
Arbetsuppgifterna består av arbetsterapeutiska insatser inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad arbetsterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du träffar patienter t ex i deras hem, på korttidsboende eller dagverksamhet.
2021-10-15 2021-11-05
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen Bilmekaniker / Fordonstekniker
Din nya arbetsplats är på gata/park som är en del av teknik- och serviceförvaltningen. Gata/park har driften och skötseln av kommunala gator/vägar samt parker med mera, runt om i kommun. I verksamheten finns även den kommunala verkstaden. Här servas, tvättas och repareras alla kommunens ca 300 bilar, samt andra fordon som lättalastbilar och kärror. I vårt uppdrag jobbar vi nära andra förvaltningar. Därför är du en viktig del i att skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är som brukligt i en bilverkstad...
2021-10-14 2021-10-27
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare, Parkängen
För att arbeta hos oss på Parkängens förskola är du en prestigelös, nyfiken och positiv pedagog, som bygger relationer i undervisningen och lär nytt av och med barn och kollegor. Du ser barnens kompetenser och följer dem på vägen i ett utforskande lärande. Brinner du för estetiska ämnen, tar du tillvara barnens 100 språk? Tycker du om att skapa inspirerande spännande miljöer? Är IKT, filmskapande och greenscreenteknik något du vill arbeta med som ett komplement i undervisningen? Här på Parkängens förskola finns chansen att utmana dig själv, me...
2021-10-14 2021-10-27
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare Örbyskolan åk 2
På Örbyskolan ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin förmåga. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför söker vi dig som känner sig trygg i sitt läraruppdrag. Du gillar att få vara del av elevernas kunskapsutveckling och bygger din undervisning utifrån var varje elev befinner sig i sin lärprocess, ni jobbar mot gemensamma mål och skapar lust och glädje tillsammans. Du har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Du är lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov samt tar ansvar för att elev...
2021-10-14 2021-10-31
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare Assbergs förskola
Förskollärare Assbergs förskola. Vi söker en förskollärare som ska arbeta med de yngsta barnen på Viskäng. Du ansvarar tillsammans med två andra pedagoger för en barngrupp i åldern 1-3 år och har ett nära samarbete med övriga två barngrupper i teamet och med personalen som arbetar på obekväm arbetstid. Vi vill att du bidrar till att utveckla vår organisation och vår undervisning utifrån förskolans styrdokument.
2021-10-13 2021-10-26
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i Samhällskunskap och Historia
Vi har nu ett föräldravikariat på vår uppskattade gymnasieskola i Mark. Vikariatet innebär undervisning i Samhällskunskap och Historia på både yrkes- och högskoleförberedande program. Även kursen Internationella relationer ingår. Du kommer att tillhöra Naturvetenskapsprogrammets arbetslag. Innevarande tjänst är ett föräldravikariat i Naturvetenskapsprogrammets arbetslag bestående av 7 lärarkollegor. Programmet har två inriktningar, Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle. Du kommer att ingå i ett positivt och utvecklingsorienterat a...
2021-10-12 2021-10-30
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare F-3, Torestorpskolan
Vi söker dig som vill arbeta i åk. 2. Du är behörig mot förskoleklass - år 3. Du kommer främst att undervisa i vår 2:a och du kommer att ha ett nära samarbete med övriga klasslärare och fritidspedagoger. Du ansvarar för planering, undervisning och utvärdering av arbetet med ett ständigt elevfokus. Du följer den modell skolan skapat.
2021-10-12 2021-11-01
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare 1-7, Torestorp
Vi söker dig som vill arbeta på vår skola. Du är behörig i idrott, matematik, svenska och NO.
2021-10-12 2021-11-01
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till servicebostaden Snickaren
Vi söker dig som gillar utmaningar, är driftig, flexibel och utgår ifrån individuella behov av stöd vid olika former av psykiatrisk funktionsnedsättning samt samsjuklighet. Utifrån ett brukarperspektiv är din uppgift tillsammans med övrig personal att stödja, aktivera och motivera personer i vardagen, skapa struktur och verka för att den enskilde skal behålla eller återhämta funktioner. Du kommer att ha ansvar för att pedagogiska mål finns och utvecklas, samt planera, genomföra, utvärdera och analyser av det pedagogiska arbetet på enheten. Du...
2021-10-10 2021-10-24
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till El- och energiprogrammet
El och energiprogrammet är ett program med hög teknisk standard och ett nära samarbete med näringslivet. Tjänsten innebär undervisning på EE-programmet i bl a i kurserna belysningsteknik, elektromekanik och till viss del elkraftteknik. Du arbetar också med arbetsplatsförlagt lärande, APL, och då med kurserna servicekunskap och gymnasiearbete. Som yrkeslärare ingår du i El- och energiprogrammets arbetslag bestående av sex lärarkollegor. Programmet har två inriktningar, Elteknik och Automation. När du är lärare på Marks gymnasieskola kommer du a...
2021-10-09 2021-10-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Idrott och annat ämne, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2021-10-08 2021-10-21
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare år 1-3 Fritslaskolan
Arbete som lärare i år 1-3. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetslag och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Förutom arbete i år 1-3 kommer du att ansvara för idrotten i år 4-5.
2021-10-08 2021-10-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Hemkunskap ev. i kombination med annat ämne, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2021-10-08 2021-10-22
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare åk 7-9, Ängskolan
Som speciallärare på Ängskolan har du en nyckelroll i att stärka eleverna i deras studier. Du kommer att arbeta med såväl enskilda elever som med grupper av elever. Specialläraren har kunskap om och använder sig av en stor variation av arbetsmetoder för att tillgodose elevernas och skolans behov av specialpedagogiska insatser. Du behöver ha god kännedom om digitala kompensatoriska verktyg. I arbets- och ämneslag ska specialläraren bidra i kartläggningar av elever och med pedagogiska bedömningar i syfte att skapa en god lärmiljö som stödjer all...
2021-10-08 2021-10-22
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare 4-6, Fotskälskolan
Du kommer ingå i vårt arbetslag 4-6 och ansvara för undervisningen där, samt vara klassföreståndare i en klass.
2021-10-08 2021-10-21
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog/Stödassistent
Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Du förväntas att efterfölja fastställda arbetsrutiner, vara engagerad i att föra verksamheten framåt samt främja samarbete och verka för en god gruppdynamik på arbetsplatsen. Dokumentation ingår i dina dagliga arbetsuppgifter. Du behöver därför kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter förekommer.
2021-10-01 2021-10-20