Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie till F-6 skolor/fritidshem i Marks kommun
Är du en engagerad, nyfiken och vill arbeta med barn som timvikarie är du den vi söker. Är du trygg i dig själv, en god förebild för barn och unga och vill växa som person genom erfarenhet som ledare i skolan/fritidshem är detta ett uppdrag för dig. Har du en vilja och ett engagemang att arbeta med barn och ungdomar samt tar ansvar och har inga problem med att arbeta på flera olika arbetsplatser är detta något för dig. Har du dessutom extra kunskaper inom något speciellt skolämne är det bonus. Vi söker timvikarier till våra F-6 skolor i Mar...
2022-05-17 2022-05-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slöjdlärare i textil till Sjöbyskolan
Vi söker dig som vill ta hand om slöjdundervisningen i klasserna 3-6. På skolan finns ändamålsenliga lokaler för både mjuka och hårda material. För oss är det viktigt att vi samarbetar för att nå våra mål, både enhetens och styrdokumentens mål. Vi tycker det är viktigt: ...att det finns studiero ...att trygghetsfrågor är en självklarhet ...att vi har höga förväntningar på att elever anstränger sig för att lära sig ...att det finns höga förväntningar på oss pedagoger ...att vi har ett gott samarbete med föräldrar Tjänsten kan kompletteras med ...
2022-05-17 2022-05-30
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare F-3 Örbyskolan
Just nu söker vi en skicklig lärare till arbete i F-3 på Örbyskolan. Du är med och driver arbetet med att utveckla undervisningen så att den gynnar alla elever. Du ska tillsammans med dina utbildade kollegor i arbetslaget utveckla undervisningen mot hög måluppfyllelse och ett lustfyllt lärande. Detta görs genom din egen planerade undervisning och gemensam drivkraft för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Vi strävar efter en differentierad undervisning som låter alla elever lyckas i sitt lärande. Du ser dokumentation och bedömning av...
2022-05-17 2022-05-31
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare Sätilaskolan
Du kommer ingå i ett arbetslag kring blivande år 6. Du är behörig i engelska och bild och kommer vara en viktig person i de blivande 6:ornas fortsatta utveckling. På Sätilaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Skolan ligger vackert nedanför centrum och endast ett par hundra meter till sjön Lygnern. Här arbetar vi aktivt med lärmiljöer, gemensam värdegrund utifrån vårt PALS-arbete, där utgångspunkten är att eleven vill om den kan. Mentorskap och att ha förmågan att se hela eleven är framgångsrika nycklar f...
2022-05-16 2022-05-30
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef förvaltningsgemensamt stöd till samhällsbyggnadsförvaltningen
Som chef för den nya enheten förvaltningsgemensamt stöd ingår du i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till helheten och det strategiska arbetet inom hela förvaltningen. I din roll har du ett nära samarbete med förvaltningschef, övriga chefer och dina medarbetare och tillsammans ska ni fortsätta med det utvecklingsarbete och förändringsresa som pågår där vi förändrar vår organisation och vårt sätt att arbeta. Det innebär att du: • Leder, stödjer och inspirerar dina medarbetare • Leder en enhet som är en stödfu...
2022-05-16 2022-05-30
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till El- och energiprogrammet Marks gymnasieskola
Tjänsten innebär undervisning bl. a. i grundläggande yrkeskurser inom el- och energiområdet. Exempel på kurser som kan ingå är elkraftteknik och elektromekanik, samt beroende på dina kompetensområden andra kurser. Samverkan med andra kollegor i kursernas genomförande kan ingå i tjänsten. El och energiprogrammet är ett program med hög teknisk standard och ett nära samarbete med näringslivet. Som yrkeslärare ingår du i El- och energiprogrammets arbetslag bestående av sex lärarkollegor. Programmet har två inriktningar, Elteknik och Automation. Di...
2022-05-12 2022-05-19
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Ma/Tk Lyckeskolan
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Du kommer att undervisa i grundskolan i ämnena Ma/Tk åk 7-9. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer. Tjänsten kan innebära matematikstöd ...
2022-05-12 2022-05-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare ma/no Lyckeskolan
Du kommer att undervisa i särskildundervisningsgrupp men även ha enskild undervisning. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer.
2022-05-12 2022-05-25
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare med inriktning mot mellanstadiet
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet samt ser personlig utveckling som en förutsättning för att lyckas i arbetet med elever. Du har ett coachande förhållningssätt med förmågan att skapa en lärmiljö där varje elev utvecklas så långt som möjligt. Du arbetar efter mottot att alla vill om de kan. Du är prestigelös och ser möjligheter med att arbeta tillsammans med andra. Alla våra elever från årskurs 4 och uppåt har som verktyg varsin Chromebook. I undervisningen använder vi Google Classroom för planeringar, uppgifter och återkoppling. ...
2022-05-12 2022-05-25
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Engelska och Svenska som andra språk åk 7-9, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2022-05-11 2022-05-24
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till vård och omsorgs boendet Stomsåker/Hyssna
Stomsåker är ett litet äldreboende med en somatisk och en demensavdelning med 8 boende vardera. Vi söker dig som är undersköterska och som brinner för våra äldre, deras behov och intressen. Du är en person som vill skapa guldkant och trygghet på höstens dagar genom engagemang och stort ansvarstagande. Du är en person som är både handlingskraftig och framåt men som också ser värdet i ett lugnt samtal och närvaro som en av huvuduppgifterna. Du gillar utmaningar och att utvecklas och samtidigt uppskattar kraften i ett gott team-arbete. Arbetst...
2022-05-11 2022-05-25
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i engelska och företagsekonomi
Undervisning på ekonomiprogrammet i engelska och företagsekonomi alternativt likande kurser. Oavsett vilket program man arbetar på så har all personal på Marks gymnasieskola ett gemensamt och engagerat uppdrag i att vi tillsammans skapar den bästa skolan. Uppdraget präglas av hög professionalitet, kollegialt lärande och samarbete samt en drivkraft att utveckla undervisningen med elevernas lärande och välmående i centrum. Skolan arbetar med den digitala lärplattformen Its learning.
2022-05-11 2022-05-23
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Specialpedagog, Kung Karl skola
Arbete med specialpedagogiska insatser på 50% av arbetstiden. Resterande 50% utgörs av klassundervisning för våra årskurser 4,5 och 6.
2022-05-10 2022-05-17
Marks kommun, Socialförvaltningen Semesteranställning FT-student termin 5
Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Dina arbetsuppgifter innebär att du arbetar som rehabassistent tillsammans med ordinarie fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabassistent.
2022-05-10 2022-05-31
Marks kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut till Kommunrehab
Arbetsuppgifterna består av fysioterapeutiska insatser för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad fysioterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du kan träffa patienter t ex i deras hem, på korttidsboende och dagverksamhet.
2022-05-10 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Sommarvikarier
Behandlingsassistent semestervikariat för dig som vill göra skillnad! Är du redo för en utmaning och utveckling både ur ett professionellt och personligt perspektiv? Då kan detta vara arbetsplatsen för dig. Uppdraget som sommarvikarie på SiS ungdomshem Fagared är både spännande och utmanande på en och samma gång! SIS uppdrag är att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är...
2022-05-10 2022-05-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare inriktning sv/sva
Du kommer som speciallärare på Parkskolan ingå i skolans elevhälsoteam och vara en viktig del i vårt arbete med att tillgodose elevernas behov av extra anpassningar och särskilt stöd. I dina arbetsuppgifter ingår specialpedagogiskt stöd i klass/ mindre grupp/individuellt, handledning och utveckling av verksamheten. Du är delaktig i screening/kartläggning, pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram.
2022-05-09 2022-05-23
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i nordsamiska
Som modersmålslärare nordsamiska i Marks kommun undervisar du kommunens elever i åk 1-9 samt på Marks gymnasieskola. Undervisningen genomförs på olika skolor, beroende på var i kommunen de aktuella eleverna är bosatta. Även studiehandledning, enskilt och i grupp, kan ingå i uppdraget. Undervisningsgrupperna kan bestå av elever i olika åldrar och med varierande förkunskaper. I din roll som modersmålslärare och studiehandledare i Marks kommun ingår du i ett arbetslag med övriga modersmålslärare i kommunen. Det ingår i tjänsten att delta i arbets...
2022-05-09 2022-05-20
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef bibliotek
Ditt uppdrag är att tillsammans med enhetens ca 20 medarbetare utveckla jämlikheten, jämställdheten och tillgängligheten inom folkbildningsområdet. Även ökad delaktighet och inflytande är prioriterade områden samt utveckling av dialog med målgrupper och civilsamhälle. Enheten består av bibliotekspersonal och en konsumentvägledare. Som enhetschef arbetar du i en politiskt styrd organisation där din uppgift är att verkställa den politiska nämndens beslut och uppsatta mål. Du är direkt underställd verksamhetschef kultur och ingår i förvaltninge...
2022-05-09 2022-05-23
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Verksamhetschef kultur
Vi söker dig som är en kommunikativ och engagerad ledare med förmåga att skapa arbetsglädje och delaktighet samt goda relationer internt och externt. Du trivs med kombinationen av både strategiskt och operativt arbete. Tjänsten är placerad inom kultur- och fritidsförvaltningen och har övergripande ansvar för folkbildning, konsumentvägledning och kultur. Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsarbete, eftersom kommunen antagit som mål att bli Sveriges bästa barnkommun. För att skapa förutsättningar för detta har vi bland annat uppdaterat vår...
2022-05-09 2022-05-23
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie
Du kommer att ha ett samlat ansvar för såväl folk- som skolbiblioteksverksamheten i Horred. Utöver detta kommer du att ansvara för ytterligare ett skolbibliotek i kommunen. I rollen som folkbibliotekarie ansvarar du för det löpande arbetet med inköp, programverksamhet och bemanning av informationsdisk. Kvällstjänstgöring förekommer. I rollen som bibliotekarie för skolbibliotek arbetar du som teammedlem i Skolbiblioteksgruppen som är en del av Bibliotek Mark och bidrar till det gemensamma arbetet kring organisation och utveckling av skolbiblio...
2022-05-06 2022-05-20
Marks Kommun Lärare i svenska som andraspråk SFI
Som lärare på Vuxenutbildningen har du ett gemensamt ansvar tillsammans med dina kollegor för de grupper du undervisar i. I arbetslaget råder ett nära kollegialt samarbete där våra elevers språkutveckling står i fokus. Som behörig SFI-lärare kommer du att undervisa på olika studievägar och inom olika kurser. Vi arbetar tillsammans inom arbetslaget med syftet att skapa såväl en kontinuitet som en flexibilitet i fördelningen av kurser. Vuxenutbildningens behov förändras snabbt och därför behöver du vara flexibel i ditt arbete utifrån var behoven ...
2022-05-06 2022-05-20
Marks Kommun Yrkeslärare till Vuxenutbildningen
Vi söker yrkeslärare som kock men även andra yrkesbehörigheter är välkomna. Vi har inriktning kock, måltid & amp; service kombi och lokalvård kombi som skolförlagd utbildning samt även inriktning kock som lärlingsförlagd utbildning. Du kommer ingå i arbetslaget VUXsfi utifrån att du kommer ha nära samarbete med lärarna som undervisar sfi i kombiutbildningarna. VUXsfi-arbetslaget består i nuläget av 10 anställda lärare och studiehandledare och präglas av ett starkt fokus på utveckling mot att göra vuxenutbildningen i Mark till en verksamhet som ...
2022-05-06 2022-05-20
Marks Kommun Studie- & yrkesvägledare Gymnasium
Som studie- och yrkesvägledare kommer du att arbeta med både nationella gymnasieprogram, introduktionsprogram samt gymnasiesärskolan och ingå i skolans elevhälsoteam. Du kommer att arbeta på organisations-, grupp- och individnivå i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Du vägleder eleverna inför deras val på det program de studerar. För att stötta eleverna på bästa sätt krävs ett nära samarbete mellan skolledning, elevhälsa och mentorer. Varje elevs individuella förutsättningar och möjligheter är utgångspunkten i arbetet....
2022-05-06 2022-05-20
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Park-och Tingvallaskolan
Du kommer i din roll, att arbeta både på Parkskolan som har åk F-2 och på Tingvallaskolan som har åk 3-6. Du kommer vara den person som har den röda tråden mellan skolorna. Du kommer ansvara för att göra pedagogiska kartläggningar, vara ansvarig för överlämningar mellan skolorna från åk 2 till åk 3. Du kommer ingå i skolornas elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog samt rektor.
2022-05-06 2022-05-18
1 2 >