Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Behandlingspersonal SiS i Öxnevalla, Horred
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspersonal på SiS Fagared, enhet Öxnevalla, Horred i Marks kommun. Vi söker både behandlingsassistenter och behandlingspedagoger. På SiS Fagared i Öxnevalla har vi två avdelningsenheter som riktar vården på ej skolpliktiga pojkar. Hit söker vi upp till 10 medarbetare för att stötta upp under sommaren.  Som sommarvikarie på SiS kommer det utgå en extra bonus under sommaren. För de första 4 veckorna inom en semesterperiod utgår ingen bonus. Därefter utgår bonus ...
2023-06-02 2023-06-25
Statens institutionsstyrelse Timvikarie SiS ungdomshem Öxnevalla, Horred
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som timvikarie på SiS ungdomshem Öxnevalla, i Horred, är ditt uppdrag att, med kort varsel, rycka in som vikarie utifrån verksamhetens behov. Du kan själv styra vilka dagar du kan vara tillgänglig för att arbeta genom att lägga in det i vårt bokningssystem. Vår verksamhet har bemann...
2023-06-02 2023-06-25
Marks kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor till hemsjukvården i Sätila, Fotskäl, Skene och Torestorp
Vi utökar vår personalstyrka och vill välkomna dig som är sjuksköterska, med eller utan en vidareutbildning, att söka en tjänst hos oss inom hälso- och sjukvården i Marks kommun. Sjuksköterskans arbete i hemsjukvården innefattar allt ifrån patientansvar, handledning och teamarbete. I hemsjukvården arbetar även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter och undersköterskor med inriktning HSL. I det dagliga arbetet ska du tillsammans med teamet kring patienten besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder. Patienterna vi träffar ...
2023-06-01 2023-06-22
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen SFI/SVA-lärare
Som lärare på Vuxenutbildningen har du ett gemensamt ansvar tillsammans med dina kollegor för de grupper du undervisar i. I arbetslaget råder ett nära kollegialt samarbete där våra elevers språkutveckling står i fokus. Som behörig SFI/SVA-lärare kommer du att undervisa på SFI. Vi arbetar tillsammans inom arbetslaget med syftet att skapa såväl en kontinuitet som en flexibilitet i fördelningen av kurser. Vuxenutbildningens behov förändras snabbt och därför behöver du vara flexibel i ditt arbete utifrån var behoven finns. Upplägget av din tjänst k...
2023-06-01 2023-06-14
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Registrator till samhällsbyggnadsförvaltningen
I rollen som registrator säkerställer du en rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar enligt gällande lagstiftning och rutiner. Vi söker nu en registrator som främst ska stötta miljöenheten vilket innebär att sköta administrationen av handlingar och ärenden inom bland annat livsmedelskontroll, miljötillsyn och naturvård. Som registrator har du framför allt ansvar för posthantering, registrering av handlingar och ärenden, skanning, expediering av beslut, arkivering och utlämnande av allmänna handlingar. I tjänsten ingår även vis...
2023-05-30 2023-06-13
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadshandläggare
Vi är en arbetsmarknadsenhet som följer omvärldens behov och förändringar, och arbetar kontinuerligt med utveckling av uppdrag, kvalité och måluppfyllelse. Arbetsuppgifterna varierar och kombineras för att nå våra mål och resultat med fler individer till egenförsörjning genom arbete eller studier. Du arbetar enskilt med deltagare och tillsammans med kollegor att kartlägga styrkor, mål och förmågor och upprättar handlingsplaner, motiverar och stöttar deltagarna att nå sina mål. Vi arbetar med arbetsgivare, företagskontakter och deltagare som ett...
2023-05-29 2023-06-12
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare särskild undervisningsgrupp Lyckeskolan 7-9
Du kommer att undervisa i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika npf diagnoser och sköta dokumentation. Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att ska...
2023-05-29 2023-06-07
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Kung Karl skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du arbeta...
2023-05-26 2023-06-08
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Kung Karl skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans och fritidshemmets uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya uppt...
2023-05-26 2023-06-08
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef Bad (föräldravikariat)
Vår enhetschef Bad kommer från och med i höst vara föräldraledig. Tillsammans med enhetens ca 16 medarbetare bedriver du verksamheten på badhuset Kaskad samt på de tempererade utebassängerna Kungaberg och Backagårdsbadet. Som enhetschef arbetar du i en politiskt styrd organisation där din uppgift är att verkställa den politiska nämndens beslut och uppsatta mål. Du är direkt underställd verksamhetschef fritid och ingår i förvaltningens utökade ledningsgrupp. I ditt operativa ledarskap har du direkt ansvar för enhetens resultat och resurser. ...
2023-05-26 2023-06-07
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Solgård i Fritsla
Solgårds särskilda boende ligger i Fritsla. Boendet är uppdelat med tre demensavdelningar och två somatiska avdelningar, totalt 51 lägenheter. Solgård är en stor arbetsplats där vi arbetar med transparens, tydlighet och kommunikation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra brukare och för vår arbetsmiljö. På Solgård arbetar vi i team för att skapa det bästa för våra brukare med individens behov i centrum. Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär...
2023-05-25 2023-06-08
Marks kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut till kommunens hälso- och sjukvård
Vi förstärker nu vår verksamhet med ytterligare en fysioterapeut. Arbetsuppgifterna består av fysioterapeutiska insatser för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad fysioterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du kan träffa patienter t ex i deras hem, på korttidsboende och dagverksamhet.
2023-05-24 2023-06-14
Marks kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut till kommunens hälso- och sjukvård
Arbetsuppgifterna består av fysioterapeutiska insatser för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad fysioterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du kan träffa patienter t ex i deras hem, på korttidsboende och dagverksamhet.
2023-05-24 2023-06-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Matematik och Fysik åk 7-9, Ängskolan
I ditt arbete som lärare hos oss ingår ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av verksamheten samt mentorskap för en grupp elever. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa förutsättningar för elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling mot läroplanens och kursplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt arbetar för en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2023-05-24 2023-06-06
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/Omsorgsbiträde till Almäng i Fotskäl
Almäng är ett mindre, gemytlig vård- och omsorgsboende på markplan, beläget i centrala Fotskäl. Boendet har totalt 20 platser och är uppdelat på två avdelningar, 1 somatisk- och 1 demensavdelning. Avdelningarna binds ihop med en fin trädgård som vårdtagarna och personal kan njuta av året om. Almäng ligger geografiskt sett med närhet till Kungsbacka. Vi söker nu 2 nya kollegor som brinner för våra äldre, deras behov och intressen. Du vill skapa guldkant i vardagen samt ge trygghet genom engagemang. • Hos oss arbetar du nära den enskilda indi...
2023-05-23 2023-06-06
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Ma/NO, Tingvallaskolan
Som Grundskollärare på Tingvallaskolan kommer du att få möjlighet att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med ditt närmaste arbetslag. Vi arbetar som ämneslärare där du möter alla elever i en årskurs. Arbetslagen arbetar tätt tillsammans och man hjälps åt i arbetet. Du arbetar för att våra barn ska uppleva en meningsfull skoltid, genom uppmuntran till egna initiativ, aktiviteter och andra stimulerade metoder. Vi söker lärare med behörighet i framför allt Ma/NO. Vi söker dig som har Lärarexamen med inriktning grundskola ...
2023-05-23 2023-06-06
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Idrott och Hälsa, Tingvallaskolan
Som Grundskollärare på Tingvallaskolan kommer du att få möjlighet att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med ditt närmaste arbetslag. Vi arbetar som ämneslärare där du möter alla elever i en årskurs. Arbetslagen arbetar tätt tillsammans och man hjälps åt i arbetet. Du arbetar för att våra barn ska uppleva en meningsfull skoltid, genom uppmuntran till egna initiativ, aktiviteter och andra stimulerade metoder. Vi söker lärare med behörighet i framför allt idrott och hälsa. Vi söker dig som har Lärarexamen med inriktnin...
2023-05-23 2023-06-06
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödbiträde/Stödassistent till LSS-boendet Ängen i centrala Skene
Ängen är ett LSS-boende i centrala Skene med sammanlagt 5 brukare. Tjänsten är utformad utifrån rörlig placering vilket innebär att man även kommer att arbeta i andra LSS-verksamheter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Det grundläggande arbetet i rollen som stödbiträde/stödassistent är att skapa meningsfullhet, självständighet och personlig utveckling för de boende. • Du ska tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen utifrån individens be...
2023-05-22 2023-06-07
Marks kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Familjeenheten är en del av IFO i Marks kommun. Familjeenheten arbetar med målgruppen barn och unga (0-21 år) och deras familjer. Inom enheten ryms både myndighetsutövning, behandlingsarbete, förebyggande och uppsökande arbete. Familjebehandlarna består av åtta behandlare och en samordnare som även arbetsleder kommunens fältsekreterare. Uppdragen till familjebehandlarna är till stor del biståndsbedömda insatser som beviljats av socialsekreterare men det kan också vara insats under pågående utredning för att fördjupa socialtjänstens kunskap om ...
2023-05-22 2023-06-11
Marks kommun, Socialförvaltningen LSS-Handläggare
Som handläggare på vår enhet är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Tillsammans med övriga medarbetare utreder du och beslutar om insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) för både barn och vuxna med funktionsnedsättningar. I arbetet ingår det även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser, samt sedvanliga arbetsuppgifter rörande handläggning och kringliggande processer. Arbetet innebär en dialog med de personer som söker insatser och/eller deras anhöriga eller företrädare. I arbe...
2023-05-19 2023-06-06
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Kinna
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2023-05-17 2023-06-11
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare 4-6 Öxabäckskolan
Vi söker dig som är legitimerad lärare i Matte, Svenska och So-ämnena. Du kommer att arbeta i vårt 4-6 arbetslag. Du ansvara för planering, undervisning och utvärdering av arbetet med ett ständigt elevfokus. Du följer den modell som skolan skapat. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet från arbete med flexgrupp samt Su-grupp inom Npf/Ast.
2023-05-17 2023-06-06
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare 4-6 Torestorpskolan
Vi söker dig som är behörig lärare och vill jobba i vårt 4-6 arbetslag.
2023-05-17 2023-06-07
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slöjdlärare Öxabäck och Torestorp
Vi söker dig som är utbildad lärare i textil och metallslöjd eller dig som snart är färdig med din utbildning. Tjänsten är en kombinationstjänst med tjänstgöring i både Öxabäck och Torestorp 20% på var skola. Har du behörighet i något teoretiskt ämne som vi är i behov av kan tjänsten utökas. Är du inte färdig med din utbildning kan tjänsten eventuellt kombineras med dina studier.
2023-05-17 2023-06-07
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog vid SiS Fagared, enhet Öxnevalla
Arbetsbeskrivning Uppdraget som behandlingspedagog på våra behandlingsavdelningar, på enhet Öxnevalla i Horred, Marks kommun är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. Väster- och Östergården är låsbara behandlingsavdelningar där du som behandlingspedagog kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. För denna uppgift söker vi upp till fyra nya medarbetare. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse ...
2023-05-17 2023-06-11
1 2 >