Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Anpassad gymnasieskola
Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och andra elevassistenter runt elever med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med andra funktionsvariationer. Du kommer att assistera lärare så att varje elev i största möjliga omfattning, med hänsyn taget till sina begränsningar, kan delta aktivt i lektionsaktiviteter. Dokumentation med hjälp av text och bild ingår i uppdraget. Anpassad gymnasieskola arbetar med Tobi, bildstöd och med TAKK. Du kommer att vara med elever i undervisningen, antingen i klass eller på annan plats vid b...
2024-05-20 2024-06-02
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare Idrott & hälsa
Är du vår blivande lärarkollega på Marks Gymnasieskola? Vi söker en legitimerad gymnasielärare i idrott och hälsa. Tjänsten innebär undervisning i framför allt Idrott och hälsa på flera gymnasieprogram under läsåret 2024-2025. I tjänsten kan eventuellt ingå viss undervisning relaterat till fotbollsträning. Tjänsten är i nuläget ett vikariat. Som idrottslärare på Marks Gymnasieskola ingår du även i ett av skolans programarbetslag samt i idrottslärarnas ämneslag. Mentorskap är en viktig del av uppdraget och stor vikt läggs vid hög relationell...
2024-05-20 2024-06-03
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Administrativ handläggare
I arbetet som administrativ handläggare har du flera varierande arbetsuppgifter och är ett administrativt stöd till förvaltningsledningen. I ditt huvuduppdrag kommer du hantera förvaltningens registratur, där du självständigt förväntas planera, kvalitetssäkra och driva processen kring registratur och informationshantering. Du är även förvaltningens dataskyddsassistent. Inom dessa områden kommer du att delta i nätverk som sträcker sig över förvaltningarna inom kommunen. Du arbetar proaktivt och samarbetar med olika funktioner på förvaltningen oc...
2024-05-17 2024-05-31
Marks Kommun Planeringsledare inom Socialförvaltningen
Uppdraget som planeringsledare innebär ansvar för att långsiktigt utveckla och styra förvaltningens arbete för att möta socialtjänstens framtida utmaningar. I uppdraget ingår det att vara förvaltningschefens resurs i processer som kvalitetsuppföljning, statistik, verksamhetsuppföljning, utvecklingsuppdrag och strategiskt planeringsarbete. Arbetet innebär att vara förvaltningens expertkompetens inom hela socialförvaltningens område vilket innebär både omvärldsbevakning och kunskapsutveckling samt råd och stöd till övriga medarbetare. Som pl...
2024-05-17 2024-05-31
Statens institutionsstyrelse Vikarierande behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Uppdraget som vikarierande behandlingsassistent på avdelningen Västergården, enhet Öxnevalla i Horred i Marks kommun är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. Enheten Öxnevalla består av två låsbara behandlingsavdelningar där du som behandlingsassistent kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverka till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.  Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som vikari...
2024-05-16 2024-05-31
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Skolbibliotekarie / Läspedagog
I rollen som projektanställd skolbibliotekarie/läspedagog i Marks kommun är ditt främsta uppdrag att hitta vägar till att främja elevers läsintresse samt att bidra till att öka läskunnigheten. Du arbetar kommunövergripande i nära samarbete med skolornas pedagoger och du ingår i kommunens läsprojektgrupp, som är ett samarbete mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår att inspirera till läsning på skolor och fritidshem samt att informera om läsning på föräldramöten. Arbetsuppgifte...
2024-05-16 2024-05-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen slöjdlärare inriktning textil, Sätilaskolan
Du blir vår textillärare i årskurserna 3-6 i vår fina textilsal. All undervisning bedrivs i halvklass och i ett gott samarbete med övriga slöjdlärare.
2024-05-14 2024-05-28
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare F-3, Ubbhultskolan
Arbete som lärare årskurs F-3 eller 1-3. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar. Det ingår också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utveckling både i arbetslag och på skolan. Du kommer att ingå i ett arbetslag med övriga lärare. Tillsammans med fritidshemmet ansvarar vi alla för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.
2024-05-13 2024-05-28
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare familjeenheten
Vi utredare söker dig som vill arbeta på en arbetsplats där sammanhållningen är god, där vi tar vara på varandras olikheter och ser dem som resurser. Vår ledning är lyhörd och intresserade av oss och fångar gärna upp tankar och idéer som gruppen lämnar. Det gör att vi känner oss delaktiga i uppdraget. Mark är en medelstor kommun och det innebär korta beslutsvägar samtidigt som samverkan internt och externt fungerar bra i syfte att klienterna inte ska hamna mellan stolarna. Arbetet kan innehålla många tuffa frågor, men närheten till och stödet...
2024-05-13 2024-05-27
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare svenska och engelska Lyckeskolan
Som lärare ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleverna. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med vårdnadshavarna. Du kommer att undervisa i ämnena svenska och engelska åk 7-9. Det är viktigt att du kan bemöta elever väl och är duktig på att skapa goda relationer.
2024-05-13 2024-05-27
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare, Strömskolan
Vår musiklärare ska vara tjänstledig och därför söker vi på Strömskolan en vikarierande lärare med behörighet att undervisa i musik. Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Genom din ämneskunskap och ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande miljö där elevens utveckling är i fokus. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och bedömningsarbete. Du ansvar även för att samverka med kollegor, ele...
2024-05-10 2024-05-31
Marks kommun, Socialförvaltningen Budget och skuldrådgivare
Budget-och skuldrådgivningen är placerad i ljusa lokaler på Boråsvägen 26 där våra två budget- och skuldrådgivare arbetar tillsammans med personligt ombud. Som rådgivare på Budget-och skuldrådgivningen stöttar samt hjälper du våra rådsökande med att kartlägga vardagsekonomin, inkomster och utgifter. Du hjälper rådsökande att upprätta budget, se över eventuella skulder, finna en väg ut ur skuldsättningen samt stöttar rådsökande att ansöka om skuldsanering. I arbetet ingår kontakter med myndigheter, sjukvård, inkassobolag samt andra anställda på ...
2024-05-08 2024-05-22
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Alkohol- och tobakshandläggare
Som alkohol- och tobakshandläggare i Marks kommun arbetar du huvudsakligen med prövning och tillsyn av verksamheter som säljer alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Du utför både den inre och yttre tillsynen av serveringstillståndshavarnas verksamhet. Marks kommun ingår sedan 2024 i avtalssamverkan med Svenljunga kommun. Det innebär att handläggning också kommer ske där. Vår förhoppning är att kunna bygga ut samverkan med ytterligare en kommun. Inom tjänsten ingår mycket interna och externa kontakter. Internt genom olika verksamheter inom k...
2024-05-07 2024-05-28
Statens institutionsstyrelse Timanställd behandlingsassistent natt Öxnevalla, Marks kommun
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant jobb som timanställd behandlingsassistent natt på SiS Ungdomshem Fagared i Öxnevalla, Marks kommun. Målet med uppdraget som timanställd behandlingsassistent på Fagared är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med me...
2024-05-03 2024-05-26
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen Systemförvaltare till Löneservice
Dina främsta arbetsuppgifter som systemförvaltare är att arbeta med den långsiktiga administrationen och driften av flera IT-system. Du ser till att systemen hela tiden utvecklas så att det stödjer kommunens chefer och medarbetare, att det är driftsäkert och att de som använder dem vet hur de ska göra. Du arbetar med att planera och genomföra bearbetningar/körningar löpande under månaden. Inom rollen står du i direkt kontakt med leverantören och samarbetar även med kommunens IT-enhet i samband med versionsuppdateringar, script-behov och dylikt....
2024-04-30 2024-05-28
Marks kommun, Socialförvaltningen Vår-/Sommarvikarier inom vård och omsorg 2024
Vill du göra skillnad för våra samhällsmedborgare i sommar? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Vill du jobba med någonting meningsfullt och få en värdefull erfarenhet inför framtiden? Då är det dig vi söker! • Du skall ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. • Du kommer att få introduktion/handledning, utbildning i basal omvårdnad och förflyttningsteknik. • Du kan även komma att få vidare utbildningar inom hälso- och sjukvård som t.ex läkemedelsutbildning. • För dokumentat...
2023-12-18 2024-06-16