Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare hem- och konsumentkunskap åk 6-9
Som lärare i hem- och konsumentkunskap på Sätilaskolan 7-9 undervisar du grupper av elever i åk 6, 8 och 9 i en av skolans två välutrustade hemkunskapssalar. Du varvar teori och praktik i din undervisning och stödjer elever i deras resa mot att bli demokratiska medborgare i allmänhet och kunniga inom hem- och konsumentkunskap i synnerhet. Förtrogenhet med läroplanen, en välfylld verktygslåda av extra anpassningar och en positiv, empatisk elevsyn är dina främsta stöd i hög måluppfyllelse och en ökad jämställdhet i såväl kök, skola och samhälle. ...
2021-02-24 2021-03-10
Marks kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
IFO Socialpsykiatri består idag av två boenden och två boendestödsgrupper med olika inriktning. Utöver detta finns en öppen träffpunktsverksamhet, Vallmon. Aktuellt vikariat är inriktat mot arbete på Vallmon. Vallmons träffpunkt är en öppen verksamhet inom IFO Socialpsykiatri som startade i januari 2018 och vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att utveckla differentierade aktiviteter som tillvaratar och utvecklar deltagarnas förmåga och upplevelse av meningsfullhet i tillvaron. Vallmon möter idag deltagare i...
2021-02-24 2021-03-09
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskollärare, Strömskolan
Strömskolan söker en lärare med behörighet för att undervisa i åk 1-6, alt åk 4-6. Du ansvarar för att på ett tydligt sätt planera, genomföra och utvärdera din undervisning, såväl enskilt som i samarbete med arbetslag och andra kollegor. Genom din ämneskunskap och ditt engagemang skapar du en kreativ och motiverande miljö där elevens utveckling är fokus. Du arbetar enligt gällande rutiner för individuella utvecklingsplaner och bedömningsarbete. Du ansvar även för att samverka med kollegor, elevhälsan, elever och vårdnadshavare för att skapa en ...
2021-02-22 2021-03-14
Marks kommun, Socialförvaltningen Enhetschef
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten för att göra skillnad i barn och ungas uppväxtmiljö. Tillsammans med en positiv och utvecklingsinriktad enhet har du nu möjlighet att utmana dig i ett viktigt arbete som enhetschef för familjehem, öppenvård och fältverksamhet. Familjeenheten är en spännande och dynamisk verksamhet som ständigt arbetar med förbättringar för att möta barns, ungas och familjers behov av stöd. Verksamheten består av två enheter, varav den ena ansvarar för myndighetsutövningen och den andra för verkställigheten. Den uta...
2021-02-19 2021-03-05
Marks kommun, Socialförvaltningen Familjeenheten söker socialsekreterare
Familjeenheten söker en socialsekreterare (barnsekreterare) till familjehemsgruppen för ett vikariat om minst ett år. Gruppen ingår i Familjeenheten som är en del av IFO (individ och familjeomsorgen) i Marks kommun. Vi arbetar med målgruppen barn och unga (0-21 år) och deras familjer. I Familjeenheten ryms både myndighetsutövning och verkställighet. Enheten består av medarbetare med stor variation av kompetens, ålder och kön. Utmärkande är den goda teamkänslan där vi tar väl hand om varandra. Humor och skratt finns det gott om men också yrkes...
2021-02-18 2021-03-04
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsledare
Som arbetsledare i Naturvårdslaget måste du vara en mångsysslare. Det räcker inte med att du kan leda och fördela arbetsuppgifter i arbetslaget, du måste vara en del av laget! Vi snickrar/bygger, trimmar- och klippergräs. Vi sköter badplatser och lägger i bryggor. Vi röjer i narur- och kulturreservat och ser till djuren där, och vi gör mycket mer än så! Det är vi som gör Marks kommun värt att besöka! I ditt arbete ansvarar du för vissa administrativa uppgifter. Och en stor uppgift är att medverka i personalsociala insatser för deltagare i arb...
2021-02-15 2021-03-01
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Administratör
Arbetsbeskrivning Vi söker dig som har erfarenhet och intresse för ett administrativt arbete och att finnas som stöd till andra. I arbetet ingår sedvanliga administrativa sysslor på ett kontor ex posthantering. Här hjälper vi varandra med enklare sysslor i kök och enklare vaktmästerisysslor innan vi kontaktar vår fastighetsskötare. Ett särskilt uppdrag är att fungera som systemadministratör för Procapita arbetsmarknad och flyktingmodul. Du arbetar i flera system som Kolada. Du kommer arbeta med utveckling av Procapitas användningsområde och ut...
2021-02-15 2021-03-01
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/VA/Avfall Enhetschef Avfall
Vi söker en engagerad, prestigelös ledare som tillsammans med medarbetarna utvecklar verksamheten. Vill du med ditt ledarskap och strategiska tänk bidra till att skapa goda förutsättningar för framtiden? Vill du leda, driva och vidareutveckla kommunens avfallsverksamhet? Då kan detta jobb vara något för dig! Som enhetschef avfall är ditt ansvar att tillsammans med chefskollegor och medarbetare leda och utveckla verksamheten. Du kommer som enhetschef rapportera till Teknisk chef och sitta med i ledningsgruppen för Teknik. Verksamheten omfattar...
2021-02-15 2021-03-07
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödassistent i särskilt boende inom IFO socialpsykiatri, natt
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta natt på Lindängsgatan 10. Boendet har 12 boendeplatser. Tjänsten innebär vaken, ensam tjänstgöring mellan kl 21.30-07.00, tillsammans med kvällspersonal från 20:45. Som nattpersonal svarar du för att skapa en lugn och trygg nattsituation för de boende utifrån brukarnas individuella behov av stöd och upprättade genomförandeplaner. I tjänsten ingår även att utifrån biståndsbeslut svara för nattligt samtalsstöd till brukare inom socialpsykiatrins målgrupp, boende i egna lägenheter i Marks kommun. Dok...
2021-02-11 2021-03-04
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utredare
I tjänsten arbetar du huvudsakligen med att utreda huvudmannens klagomålsärenden, ärende till Skolinspektionen och BEO gällande förskola och fritidshem, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Andra delar som kan ingå i tjänsten är tillsyn av fristående verksamhet, arbete med statsbidrag, frågor gällande tilläggsbelopp samt övrigt förekommande arbetsuppgifter på barn och utbildningsförvaltningen. Arbetet innebär att du kan behöva genomföra besök i verksamheter och hålla intervjuer med lärare, rektorer och annan skolpersonal. Av den ...
2021-02-11 2021-02-24
Marks kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut
Arbetsuppgifterna består av fysioterapeutiska insatser inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad fysioterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du träffar patienter t ex i deras hem, på korttidsboende eller dagverksamhet.
2021-02-10 2021-02-24
Marks kommun, Socialförvaltningen Administrativ/LSS-Handläggare
Som administrativ handläggare/LSS-handläggare på enheten får du handledning och du är en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att utreda och besluta om insatser enligt LSS och SoL för enskilda personer med funktionsnedsättningar. I arbetet ingår även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser, samt sedvanliga arbetsuppgifter rörande handläggning samt kringliggande processer. Arbetet innebär en dialog med de personer som söker insatser och/eller deras anhöriga. I arbetet ingå...
2021-02-09 2021-03-01
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödassistent
Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent inom boende enligt LSS. På Björsvägen, i Fritsla, bor personer med varierande funktionsnedsättningar, bland annat brukare på en tidig utvecklingsnivå. Arbetet innebär att i samarbete med brukaren och övrig personal stödja brukaren i sitt boende, avseende såväl vardagliga uppgifter som fritidsaktiviteter. Individens behov och intressen ska stå i centrum och arbetet ska präglas av brukarens delaktighet och självbestämmande. Vi arbetar bland annat utifrån ett lågaffektivt och ett reflekterande förhåll...
2021-02-08 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Sommarvikarier som kan motivera till livsviktig förändring
Vill du ha en sommar där du får möjlighet att växa på både ett individuellt och ett yrkesmässigt plan? På SiS får du en utvecklande arbetsvardag som präglas av allt från skratt till frustration där ditt viktigaste redskap blir din förmåga att samtala och bygga en relation med ungdomarna. Det är genom trygga och meningsfulla relationer som vi kan skapa en positiv förändring för en människa som hamnat utanför samhället. Nu letar vi efter dig som med en mogenhet och stor empati vill vara en tillgänglig förebild för våra ungdomar. För att kunna jo...
2021-01-25 2021-02-28
Marks kommun, Socialförvaltningen Vikarier inom vård och omsorg 2021
Vill du göra skillnad i sommar? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklande och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Vill du dessutom jobba extra innan sommaren är det ett extra plus! Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och ...
2021-01-12 2021-07-10