Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator
Som kurator på Vuxenutbildningen arbetar du med elevers sociala och psykosociala förhållanden. Tillsammans med Studieteamets övriga professioner medverkar du till att elever i behov av särskilt stöd får sina behov allsidigt kartlagda och bedömda. Du bidrar till att elever som är i behov av särskilt stöd för sin sociala och emotionella utveckling får adekvata insatser i skolan eller annan myndighet. Du ska samverka med andra verksamheter och myndigheter utanför skolan som är relevanta för vår elevgrupp. Uppdraget är att samverka mellan de olika...
2023-02-06 2023-02-20
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare mellanstadiet, Stommenskolan
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet samt ser personlig utveckling som en förutsättning för att lyckas i arbetet med elever. Du har ett coachande förhållningssätt med förmågan att skapa en lärmiljö där varje elev utvecklas så långt som möjligt. Du arbetar efter mottot att alla vill om de kan. Du är prestigelös och ser möjligheter med att arbeta tillsammans med andra. Alla våra elever från årskurs 4 och uppåt har som verktyg varsin Chromebook. I undervisningen använder vi Google Classroom för planeringar, uppgifter och återkoppling. ...
2023-02-08 2023-02-28
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare/ Fritidspedagog
Undervisning musik åk 1-6 och arbete som fritidspedagog. Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet samt ser personlig utveckling som en förutsättning för att lyckas i arbetet med elever. Du har ett coachande förhållningssätt med förmågan att skapa en lärmiljö där varje elev utvecklas så långt som möjligt inom ämnet. Du arbetar efter mottot att alla vill om de kan. Du är prestigelös och ser möjligheter med att arbeta tillsammans med andra. Du har förmågan att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar och har erfarenhet av att arbeta m...
2023-02-07 2023-02-21
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till särskilt boende, Ekås i Horred
Ekås är ett vård- och omsorgsboende med 16 lägenheter centralt beläget i Horred. Vi söker nu nya medarbetare till vår arbetsgrupp. Vi som arbetar på Ekås är engagerade undersköterskor och biträden som sätter våra brukare i fokus. För oss är det viktigt med gott bemötande och att våra brukare känner sig trygga och respekterade av oss. Arbetet går ut på att stötta enskilda individer i deras vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete, motiverar och stimulerar individen utifrån individuella förutsättningar, behov och önskemål. I arbetsuppgifte...
2023-02-06 2023-02-19
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunantikvarie, tidsbegränsad anställning
Som kommunantikvarie är du kommunens kulturmiljöexpert och din övergripande uppgift är att verka för vårt fysiska kulturarv tillvaratas och förvaltas på ett hållbart sätt. I tjänsten ingår att fortsätta arbetet med att revidera kommunens kulturmiljöprogram, dvs ta fram kunskapsunderlag för utpekade områden och byggnader. Du kommer att vara sakkunnigt stöd åt den kommunala organisationen och svara på remisser. I ditt arbete ingår därför att ta fram antikvariska underlag i ärenden främst bygglovs- och planprocesserna, där dina goda kunskaper och ...
2023-02-01 2023-02-22
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till LSS-boendet Klockis i centrala Fritsla
Nu söker vi 1 stödpedagog till vårt team på LSS-boendet Klockaregårdsvägen 14 (Klockis). Boendet är beläget i centrala Fritsla, uppdelat på 2 avdelningar med totalt 10 brukare i dagsläget. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Som stödpedagog hos oss kommer du att: • Tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen utifrån individens behov och önskemål mot en ytterligare självständighet samt skapa struktur och verka för att brukaren kan behålla eller ...
2023-02-01 2023-02-19
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/Omsorgsbiträde till Kullabyn i Torestorp
Kullabyn är ett vård- & omsorgsboende samt ett trygghetsboende med totalt 35 lägenheter, beläget i centrala Torestorp. Boendet är trivsamt och omtyckt av både boende och personal. Här finns trivsamma lokaler samt ett eget kök där personalen har möjlighet att köpa måltider ifrån. Hos oss arbetar du nära den enskilda individen och är ett stöd för dem i dess vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete, motiverar och stimulerar individen utifrån dess individuella förutsättningar, behov och önskemål. I arbetsuppgifterna ingår det att vara kontaktp...
2023-01-31 2023-02-19
Marks kommun, Socialförvaltningen Utredande socialsekreterare
Familjeenheten är en del av IFO (individ och familjeomsorgen) i Marks kommun. Vi arbetar med målgruppen barn och unga (0-21 år) och deras familjer. I familjeenheten ryms både myndighetsutövning och verkställighet. Utmärkande hos oss är den goda teamkänslan där vi tar väl hand om varandra. Humor och skratt finns det gott om men också yrkesstolthet och ett seriöst förhållningsätt till dem vi möter. Som socialsekreterare hos oss får du stöd av kollegor och 1:e socialsekreterare och som ytterligare stöd arbetar administrativa handläggare. Extern ha...
2023-01-30 2023-02-20
Marks kommun, Socialförvaltningen Utredande socialsekreterare
Familjeenheten är en del av IFO (individ och familjeomsorgen) i Marks kommun. Vi arbetar med målgruppen barn och unga (0-21 år) och deras familjer. I familjeenheten ryms både myndighetsutövning och verkställighet. Utmärkande hos oss är den goda teamkänslan där vi tar väl hand om varandra. Humor och skratt finns det gott om men också yrkesstolthet och ett seriöst förhållningsätt till dem vi möter. Som socialsekreterare hos oss får du stöd av kollegor och 1:e socialsekreterare och som ytterligare stöd arbetar administrativa handläggare. Extern ha...
2023-01-30 2023-02-20
Marks kommun, Kommunledningskontoret Utvecklingsledare informationsförvaltning/kommunarkivarie
Mer specifikt kommer du i detta uppdrag tillsammans med vår befintliga kommunarkivarie och andra kollegor arbeta med verksamhetsutveckling i flera viktiga processer avseende kommunens omställning till digital informationsförvaltning inom områdena ärendehantering, e-arkiv, tillsyn och stöd. Det är därför viktigt att du både kan arbeta självständigt och planera ditt arbete tillsammans med andra. På kanslienheten arbetar idag 10 personer med olika yrken inom ärende- och informationshantering och vi söker nu dig som kan komplettera vårt team. I t...
2023-01-30 2023-02-13
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare F-3, Sätilaskolan
Du blir mentor och klasslärare på lågstadiet. Till hösten kommer du var i en årskurs 3. Där kommer du tillsammans med med mentor och övrig personal på lågstadiet utveckla våra elever till att dels nå kunskapsmålen, men också bli nyfikna, motiverade och intresserade av att lära nytt.
2023-01-30 2023-02-20
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare F-3 Öxabäckskolan
Vi söker dig som vill arbeta i vårt F-3 arbetslag. Du kommer att undervisa i vår 1:a och du kommer att ha ett nära samarbete med övriga klasslärare och fritidspedagoger. Du ansvarar för planering, undervisning och utvärdering av arbetet med ett ständigt elevfokus. Du följer den modell skolan skapat.
2023-01-27 2023-02-09
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödbiträde/Stödassistent till 2 LSS-boenden i centralorterna Kinna & Skene
Nu söker vi 2 nya kollegor till våra team på: Varpen - Ett LSS-boende i centrala Kinna med 5 lägenheter. Ängen - Ett LSS-boende i centrala Skene med sammanlagt 5 brukare. Tjänsterna är utformade utifrån rörlig placering vilket betyder att man kommer att arbeta på båda boendena beroende på hur behovet ser ut. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Det grundläggande arbetet i rollen som stödbiträde/stödassistent är att tillsammans med brukare, deras anhöriga och företrädare...
2023-01-27 2023-02-12
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Försörjningsstöd
Försörjningsenheten arbetar för att stödja våra klienter på sin väg mot egen försörjning samt bedömer rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Mötet med våra klienter ska präglas av gott bemötande, professionalitet och hög rättssäkerhet. En betydande del av arbetet som socialsekreterare är samverkan med andra verksamheter, såväl internt som externt. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet som är ett stöd för den enskilde att komma närmare arbetsmarknaden. Marks kommun erbjuder goda möjligheter till en nära samve...
2023-01-26 2023-02-16
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Försörjningsstöd
Försörjningsenheten arbetar för att stödja våra klienter på sin väg mot egen försörjning samt bedömer rätten till ekonomiskt bistånd under tiden. Mötet med våra klienter ska präglas av gott bemötande, professionalitet och hög rättssäkerhet. En betydande del av arbetet som socialsekreterare är samverkan med andra verksamheter, såväl internt som externt. Vi eftersträvar ett nära samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet som är ett stöd för den enskilde att komma närmare arbetsmarknaden. Marks kommun erbjuder goda möjligheter till en nära samve...
2023-01-26 2023-02-16
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Utredare
I tjänsten arbetar du huvudsakligen med att omhänderta och utreda huvudmannens klagomålsärenden, ärenden till Skolinspektionen och BEO gällande förskola, fritidshem, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Andra delar som kan ingå i tjänsten är tillsyn av fristående verksamhet samt att ansvara för svar till olika myndigheter, arbete med statsbidrag samt andra övrigt förekommande arbetsuppgifter på barn- och utbildningsförvaltningen. En stor del av arbetsuppgifterna utgår ifrån skollagen och regelefterlevnad. Du ska därför ha en juridi...
2023-01-25 2023-02-08
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/Gata/park Säsongsanställning, Semestervikariat Gata/Park
Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av Marks kommunens grönområden och gator. Arbetsuppgifter är gräsklippning, trimning, ogräsbekämpning, häckklippning samt andra förekommande arbetsuppgifter. Vi söker dig som både är flexibel, självgående och serviceinriktad och trivs med ett varierande arbete. Du gillar att arbeta utomhus, är driven och noggrann. Du skall tycka om att jobba självständig samt jobba med övriga arbetskamrater. Du ska ha ett flexibelt och serviceinriktat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
2023-01-25 2023-02-13
Marks kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut till Kommunrehab
Vi söker en fysioterapeut i vår ordinarie verksamhet. Samtidigt stärker vi upp med ytterligare en fysioterapeut. Arbetsuppgifterna består av fysioterapeutiska insatser för kommunal hälso- och sjukvård. Hos oss ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. Tillsammans skapar vi förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som legitimerad fysioterapeut arbetar du nära patienterna och följer dem över tid. Du kan träffa patienter t ex i deras hem, på korttidsboende och da...
2023-01-24 2023-02-14
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Idrott & Hälsa
Brinner du för att bidra till ungdomars hälsa, möjlighet till intresse för idrott och fysisk aktivitet? Då kan du vara rätt person för ett vikariat på vår fantastiska gymnasieskola under vårterminen 2023. Du kommer att undervisa i framför allt Idrott och hälsa 1 på gymnasiets nationella program samt i Idrott och hälsa på Introduktionsprogrammet. Du kommer att arbeta i en dynamisk och framtidsinriktad gymnasieskola med målet att tillsammans skapa möjlighet till bästa måluppfyllelse genom trygghet, studiero, motivation och en skola med möjlighe...
2023-01-20 2023-02-10
Marks kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb för arbetsterapeutstudent
Självständigt arbete under arbetsledning, tillsammans med eller efter delegering av patientansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut. Ge information och handledning till patient, närstående och omvårdnadspersonal angående arbetsterapeutiska eller fysioterapeutiska åtgärder, t ex förskrivna hjälpmedel och förflyttningar.
2023-01-19 2023-02-09
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolsköterska, Ankarskolan och Spannarps skola
Vi letar efter en skolsköterska vars huvudsakliga uppgifter utgår ifrån skolsköterskans basprogram och årshjul. I vårt elevhälsa finns alla professioner representerade, vi söker någon som vill vara en del av detta arbetslag och som bidrar med sin kompetens för att tillsammans skapa förutsättningar för våra elever. Du kommer också ha ett tätt samarbete med de andra skolsköterskorna i kommunen och ha handledning i denna grupp. Du skall kunna verka både i det åtgärdande, det främjande och förebyggande salutogena arbetet kring eleverna, i nära sam...
2022-12-21 2023-02-15