Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Röselid Speciallärare, svenska 6-9
Du kommer att arbeta i en uppbyggd systematik i nära samarbete med skolans elevhälsoteam, åk 6-9 och där verka i allt för en speciallärare förekommande arbetsuppgifter.
2021-07-26 2021-08-08
Lerums kommun, Funktionsstöd Metodutvecklare
Som metodutvecklare rapporterar du till Verksamhetschef för Arbetsmarknad och Funktionsstöd. Du står för spetskompetens och arbetar nära verksamheten gemensamt med enhetscheferna. I rollen som Metodutvecklare är du ett stöd till verksamhetens ledningsgrupp med att ta fram arbetssätt, metoder och rutiner för området samt att implementera dessa. Du kommer självständigt utveckla arbetet inom området så att stöd, service och omvårdnad kan ges till brukarna i enlighet med uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer. Inom området fin...
2021-07-26 2021-08-27
Lerums kommun, Vätle Måltidsbiträde till Ölslanda förskola
Köket på Ölslanda förskola är ett mottagningskök, där man arbetar ensam och tar emot vällagade luncher från Åkerslätts förskola och serverar till förskolans ca 70 barn. Grundtjänsten inom måltidsservice är 75 % tillsvidare men idag finns en överenskommelse med viss extraservice till förskolan med 1 timme om dagen vilket ger en anställning på 87,5%. Extraavtalet löper med 3 månader uppsägning. Vi söker Dig som letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att göra skillnad för våra matgäster genom att servera goda, klimatsma...
2021-07-20 2021-07-31
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Kontaktpersons uppdrag
Som kontaktperson ska du vara ett stöd och en god förebild, du ska uppmuntra till stimulerande och strukturerade fritidsintressen. Vad du och den som får insatsen gör beror på vad ni gemensamt kommer fram till, och vilka intressen och önskemål insatstagaren har. Det kan till exempel vara att promenera, gå på bio, träna, läsa läxor, ta en fika eller bara sitta och prata. Hur ofta man träffas ser lite olika ut men det vanligaste är två till fyra tillfällen i månaden. Du kan få handledning i uppdraget från samordnare på kommunen
2021-07-19 2021-09-30
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Lärare i matematik och fysik till Lerums gymnasium
Vi söker dig som är en glad och kreativ lärare i matematik och fysik, i huvudsak till Naturvetenskapsprogrammet där du kommer att ha din arbetsplats och tillhörighet. I uppdraget ingår mentorskap för en klass tillsammans med en av dina närmaste kollegor. Du tillhör också ämnesgrupperna i matematik och fysik som träffas regelbundet. På Lerums gymnasium arbetar vi med såväl Googles SFE som Officepaketet.
2021-07-09 2021-08-08
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Timvikarier sökes till Stöd och omsorg i Lerums kommun
Vi söker vikarier till våra verksamheter inom: Hemtjänst Ett arbete inom hemtjänsten innebär att vara med och skapa en värdefull och trygg vardag för våra omsorgstagare. I din roll ingår det att stötta omsorgstagarna efter deras behov i hemmet. Det kan exempelvis vara hjälp med måltider, personlig hygien, omsorg, tvätt och städ. Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner och delegering från sjuksköterska. Arbetet sker självständigt eller tillsammans med en kollega. Särskilt boende Att arbeta på särskilt boende är ett menings...
2021-07-07 2021-11-30
Lerums kommun, Elevhälsa och utveckling Utredare/administratör till Sektor lärande
Du som vill arbeta hos oss önskar ett arbete som i hög grad blir präglat av din egen drivkraft, du söker alltid efter möjligheter samt vill och är ett aktivt bidrag till teamens och enhetens verksamhetsutveckling och operativa verksamhet. Arbete med hantering och uppföljning av statsbidrag samt löpande arbete med hantering och uppföljning av lärarlegitimationer och behörigheter är viktiga delar i uppdraget. Du fungerar även som enhetens administrativa nav på personal och ekonomiområdet vilket bla innebär att sköta beställningar, fakturahanterin...
2021-07-06 2021-08-31
Lerums kommun, Uddared Hästhagen Lärare i åk 1 Hästhagenskolan - vikariat
Vikariat under höstterminen 2021 där du tillsammans med två andra pedagoger ansvarar för elever i två klasser i åk 1. Du kommer att ha ett nära samarbete med erfarna kollegor i arbetslaget samt övrig personal på skolan. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och utvecklar ni det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där vi tillsammans utvecklar verksamheten och arbetar för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
2021-07-05 2021-08-02
Lerums kommun, Sektor lärande Fältsekreterare
Att vara fältsekreterare i vår fältgrupp innebär att man arbetar uppsökande ute på gator och torg, på fritidsgårdar, på sociala medier samt på skolor för att etablera relation och erbjuda stöd till ungdomar i riskzon. Det uppsökande arbetet sker målinriktat utifrån de ungdomar som man på olika sätt definierat befinna sig i riskzon. Arbetet är långsiktigt och bygger på ungdomars frivillighet, förtroende och respekt för deras integritet. Centralt i fältarbete är att utgå från ungdomars behov och att frigöra deras egna resurser. Andra arbetsuppg...
2021-07-01 2021-08-20
Lerums kommun, Sektor lärande Fältsekreterare med samordningsansvar
Att vara fältsekreterare innebär att man arbetar uppsökande på ungdomarnas egna arenor. Detta för att etablera relation och erbjuda stöd till ungdomar i riskzon. Det uppsökande arbetet sker målinriktat utifrån de ungdomar man definierat befinna sig i riskzon. Arbetet är långsiktigt och bygger på ungdomars frivillighet, förtroende och respekt för deras integritet. Arbetet bedrivs på flera nivåer, på olika platser och vid skiftande tidpunkter. Fältsekreterare med samordningsansvar innebär att man på viss del av sin tjänst (uppskattningsvis 20...
2021-07-01 2021-08-13
Lerums kommun, Utveckling Folkhälsostrateg
Vi söker nu en folkhälsostrateg för en tillsvidareanställning till vår centrala stab & utvecklingsorganisation. Som kommunens folkhälsostrateg driver, samordnar, utvecklar och rapporterar du folkhälsoarbetet inom kommunen, vilket inkluderar bl.a. -verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet (HBTQ, jämställdhet, MR) bedrivs strategiskt och i samverkan med andra -ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument -ansvara för framtagande av plan, uppföljning och ekonomisk redovisning -analysera och tillgäng...
2021-07-01 2021-08-02
Lerums kommun, Rydsberg Ma och/eller SVA till Rydsberg!
Vi söker dig som är utbildad lärare i matematik och eller behörighet i Svenska som andraspråk. Har du bägge ämnena är det perfekt, annars kan det finnas möjlighet till det ena i kombination med andra ämnen. Det är ett vikariat från 27/9 och läsåret ut. Beroende på behörighet, kan det vara heltid eller deltid. Du ska vilja arbeta i en verksamhet där eleven är i centrum för sin egen utveckling och för sitt eget lärande. I mentorsrollen är kommunikation och engagemang viktig egenskaper och du förväntas ta ett stort ansvar för dina mentorseleve...
2021-07-01 2021-08-08
Lerums kommun, Fritidsenheten Fritidsintendent
Som fritidsintendent är du fritidsföreningarnas, barn och unga 7-20 års väg in i kommunen. Dina huvuduppdrag är att: • ha en regelbunden kontakt med föreningarna och skapa goda förutsättningar för kommunens föreningsliv. • utveckla och stöttar föreningarna i utvecklingsarbete men också i mer allmänna verksamhetsfrågor, så som schemaläggning, fördelning av tider, bokning och inkvartering. • vara drivande i införandeprocessen av ett IT-stöd för bokning, föreningsstöd/bidrag, ekonomi och passagesystem. • hanterar och handlägger de...
2021-06-30 2021-08-09
Lerums kommun, Resursskola Lärare i slöjd till resursskolan Lindénska skolan (10%)
Kanske är du en pensionerad slöjdlärare eller har du annan bakgrund som kan passa för att undervisa i slöjd (gärna trä och metall) hos oss? Vi kan nu erbjuda en rolig tjänst för dig som vill arbeta som vår slöjdlärare. Lektionstiden ligger på torsdag eftermiddag och våra elever älskar slöjden men alla kan inte alltid komma till salen vilket innebär att du behöver vara lösningsfokuserad och kreativ i din undervisning. Under lektionerna finns alltid resurspedagoger som känner eleverna väl med och du har ett stort stöd av skolans elevhälsa i f...
2021-06-30 2021-08-31
Lerums kommun, Fritidsenheten Fritidsintendent/Friluftsstrateg
Som fritidsintendent/friluftstrateg har du ansvar för kommunens fritidsanläggningar, vandringsleder, motionsspår, ridvägar och badplatser. Du har också nära samarbeten med interna och externa aktörer för att utveckla kommunens friluftsliv. Dina huvuduppdrag är att: -ha en regelbunden kontakt med kommunens entreprenörer för anläggningsdrift. -ansvara för skötsel och driftavtal mellan kommunen och föreningar/entreprenörer. -utveckla och följa upp lokala, regionala och nationella friluftsmål samt utveckla en kommunal hållbar friluftsstrategi ti...
2021-06-30 2021-08-09
Lerums kommun, Måltidsservice Lerum Norra Köksmästare
Som köksmästare hos oss är du är ett stöd till enhetschef med samordningsansvar. Du leder och fördelar det dagliga arbetet i området och jobbar strategiskt för att uppnå verksamhetens mål tillsammans med dina kollegor. Som köksmästare arbetar du både administrativt och i produktionen. Du känner till gällande lagar och förordningar samt följer uppsatta rutiner och policys. Förekommande arbetsuppgifter är att se över och utveckla rutiner och arbetssätt i köken, beställningar, inventering, fakturering, kundkontakt och support till andra enheter in...
2021-06-28 2021-08-15
Lerums kommun, Almekärr Förskollärare till Timmeråsens förskola i Lerum
Vill du arbeta i en Reggio Emilia inspirerad förskola? Vill du arbeta i en utvecklande, kreativ och spännande organisation där du kan forma dina idéer i en nyskapande förskola? Då har vi jobbet för dig! Vi erbjuder: - Rik kompetensutveckling, spännande arbete och god kamratskap - Möjlighet att vara med i vårt långsiktiga visionsarbete - Vacker natur och miljö - Bra kommunikationer endast en kvart från Göteborg
2021-06-28 2021-08-06
Lerums kommun, Sektor lärande Modersmålslärare
Arbetet består av modersmålsundervisning utifrån Läroplanen och skollagen, studiehandledning, deltagande på möten och kompetensutveckling. Planering, genomförande, utvärdering och utveckling av det pedagogiska arbetet sker såväl självständigt som tillsammans i arbetslaget. Tjänsten är ambulerande vilket innebär att du undervisar elever på flera skolor. En gång i veckan träffas arbetslaget för kollegialt lärande och utveckling av undervisningen.
2021-06-24 2021-08-10
Lerums kommun, Måltidsservice Lerum Söder Måltidsbiträde till Hulantäppans förskola
En av våra duktiga måltidsbiträden går i pension på Hulantäppans förskola och nu söker vi en efterträdare. Köket på Hulantäppans förskola är ett mottagningskök, där man arbetar ensam och tar emot vällagade luncher från Rydsbergsskolan och serverar till förskolans ca 50 barn. Du kommer att ha din huvudsakliga placering på Hulantäppans förskola men du kommer även att ha ett nära samarbete med måltidspersonalen på Hulanskolan som också är ett mottagningskök där du samarbetar och är med en timme under lunchserveringen för skolans ca 270 elever. Vi...
2021-06-24 2021-08-08
Lerums kommun, Renhållningsenheten Miljöingenjör
Du ska kommunicera kommunens mål enligt avfallsplanen mot hushåll och verksamheter. Besöka bostadsföreningar och verksamheter och informera om avfallsminimering och sortering. Arbeta med att ta fram digitala lösningar för att gynna avfallsminimering och god sortering. Arbeta tillsammans med kommunens handel och företagare för att öka återanvändning och lyfta avfallet uppåt i avfallstrappan. Arbeta inom Göteborgsregionen med projekt inom avfallsnätverket. Arbeta med kommuninvånare och kommunala verksamheter för att minska matsvinn och för att kv...
2021-06-23 2021-08-05
Lerums kommun, Rydsberg Musiklärare till härliga Rydsbergsskolan
Vi söker dig som vill inspirera och utveckla våra elever inom musikämnet. Uppdraget innebär undervisning i årskurser 6-9 samt och mentorskap för elever i ditt arbetslag. Du förväntas vara den som är med och arrangerar tillställningar med musikinslag såsom tex. Lucia och skolavslutningar. Du förväntas även att arbeta nära dina kollegor i vardagen runt lagets elever samt runt ämnesövergripande arbete. Vi kan erbjuda en tekniskt välutrustad musiksal med tillhörande grupprum. Salen är utrustad med tre spelstationer vilket skapar en god arbetsmi...
2021-06-23 2021-08-04
Lerums kommun, Uddared Hästhagen Elevassistent
Är du en person som är stabil och trygg i din roll som vuxen i arbete med elever med olika former av medicinska eller NPF diagnoser. Vi söker någon som kan finnas som stöd till elever som behöver enklare hjälp i sin vardag med att utföra och läsa skoluppgifter, men också stöd vid vissa medicinska sjukdomar. I arbetsuppgifterna kommer också finnas vissa enklare uppgifter att ansvara för i helklass med tydlig struktur.
2021-06-22 2021-08-08
Lerums kommun, Vätle Kockar, tim-/visstidsanställning
Vi söker dig som letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att sprida matglädje bland våra matgäster mellan 1 och 100 år. Som kock ansvarar du för förberedelse, tillagning och servering av rätter med hög kvalitet. Disk och städ ingår också i uppdraget. Du kan komma att jobba både inom skola, förskola och äldreomsorg. Ibland ensam och ibland i team. Du ansvarar även för en god service och bemötande gentemot våra matgäster och kunder. Vi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag där din erfarenhet och passion för måltiden bid...
2021-05-10 2021-08-15
Lerums kommun, Vätle Måltidsbiträde för behovsanställning & vikariat
Vi söker dig som har intresse för mat och service och letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att göra skillnad och möjlighet att växa i en stor organisation. Vi har störst behov inför höstterminen (start V.33) men möjlighet finns redan nu att jobba vid behov. Som måltidsbiträde har du ansvar för exempelvis frukost, mellanmål, sallad/tillbehör, servering och disk. Du kommer främst att jobba i kök på skola- och förskola men arbetspass inom äldreomsorg kan också förekomma. Vi har jobbar aktivt med hållbarhet vid planeri...
2021-05-10 2021-08-15
Lerums kommun, VA-enheten Rörläggare till VA-enheten
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av anläggning av kommunala VA-ledningar i Lerums kommun. Du tillsammans med övriga i arbetslaget kommer till stor del att planera och strukturera upp ert eget arbetssätt. Som rörläggare arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbete utförs tillsammans med egen personal samt våra inhyrda entreprenörer. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och möjligheter att påverka arbetet är goda.
2021-04-30 2021-08-29