Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Stenkulan Barnskötare till Dygnet-Runt-Förskola
Till vår enhet söker vi nu 2 barnskötare som gärna vill arbeta dag, kväll, natt och helg. Det är viktigt att betona att arbetet inte kan förläggas till enbart nätter eller helger. Den tid som inte förläggs till kväll/natt/helg kommer att förläggas till att täcka korttidsfrånvaro på Åkerslätts förskola. Vi söker dig som lockas av nya arbetssätt och utmaningar och är nyfiken på att arbeta med pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Det är av största vikt att du har en god samarbetsförmåga och hög flexibilitet. Vi ser gärna att du: - kan bidra...
2022-05-16 2022-06-05
Lerums kommun, Hulan Kurator till Hulanskolan 60- 100%
Ditt uppdrag är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Du kommer ingå i ett elevhälsoteam där du har en mycket god förmåga att samspela med andra professioner på ett smidigt och effektivt sätt. Du kommer leda individuella elevsamtal men också gruppstärkande övningar på gruppnivå samt röra dig och observera ute i verksamheten. Du kommer vara en viktig länk i det sociala arbetet som lärare i skolan och på fritidshemmet bedriver. Du ansvarar för att ge stöd för skolans personal i arbetet...
2022-05-16 2022-05-29
Lerums kommun, Knappekulla Lärare i fritidshem till Knappekullaskolan
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av pedagogiskt arbete i elevgrupp enligt gällande styrdokument för fritidshemmet. Du kommer att arbeta nära övrig personal på skolan där vi arbetar med ett lärande hela dagen. Hos oss hänger fritids och skola samman. Du har ett positivt förhållningssätt och arbetar för att stödja elevernas utveckling och ge dem möjlighet till olika fritidsaktiviteter samt utvecklar elevernas sociala förmågor och kunskaper. I samverkan med annan personal kommer du att ansvara för att planera, genomföra och utveckla verksam...
2022-05-16 2022-05-29
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Lärare till introduktionsprogrammen
Vi söker 2 lärare till introduktionsprogrammen (IM) med inriktning mot matematik och annat ämne respektive svenska och engelska eller annat ämne. På introduktionsprogrammen arbetar vi mot framtiden med nuet i fokus. Vi hjälper våra elever att komplettera och utveckla det de behöver för att kunna skapa sig en framtid. Vi arbetar salutogent och motiverande och varje elev har sin egen plan för framtiden. Som lärare på IM, samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor, elevhälsa, skolledning, socialpedagoger och många fler för att skapa möjligheter o...
2022-05-16 2022-05-29
Lerums kommun, VA-enheten Uppdragsledare till VA
Här får du möjligheten att vara med att utveckla och driva VA-projekt från start till mål. I vår relativt nystartade grupp är inga projekt det andra likt och vi jobbar ständigt för att få bästa resultatet. Du välkomnas till ett kompetent och engagerat team där möjligheterna till utveckling är stor. Som uppdragsledare är du spindeln i nätet där du ser till att uppdraget går framåt. Din vardag kommer bland annat innebära: • Mycket kontakt med olika funktioner internt och externt, så som exploateringsenheten, VA-ingenjörer, arbetsledare, företag...
2022-05-13 2022-05-26
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Äntligen finns det lediga tjänster som enhetschef på äldreboende i Lerums kommun!
Som enhetschef ansvarar du för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling på boendet. Du ansvarar för att planera verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kommunens mål- och styrdokument. Vi är måna om att bedriva äldreboenden och korttidsboende av hög kvalitet för att invånarna i Lerums kommun ska känna sig trygga och ha förtroende för våra verksamheter. I Lerums kommun har vi nyligen valt Utvecklande ledarskap som vår gemensamma ledarskapsmodell, vilket betyder att vi vill leda verksamheten utifrån ett coachande förhållni...
2022-05-13 2022-05-29
Lerums kommun, Almekärr Vi behöver en lärare till arbetslag i åk 5
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna 4-6. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten och bedriva undervisning utifrån en helhetssyn. Du kommer att arbeta i femmans arbetslag. Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intresse av att utveckla din undervisning genom kolle...
2022-05-13 2022-05-31
Lerums kommun, Rydsberg Vi söker nya Rydsbergare! (Lärare åk. 6-9) NO/Ma
Vi söker dig som är utbildad lärare i Matematik eller NO. I kombination med varandra eller andra ämnen. Du ska vilja arbeta i en verksamhet där eleven är i centrum för sin egen utveckling och för sitt eget lärande. I mentorsrollen är kommunikation och engagemang viktig egenskaper och du förväntas ta ett stort ansvar för dina mentorselever.
2022-05-12 2022-05-22
Lerums kommun, Hulan Lärare i fritidshem/Fritidspedagog till expansiva Hulanskolan
Du kommer ansvara för att planera och genomföra undervisningen på fritidshemmet, tillsammans med dina kollegor. Under skoldagen ingår du i ett arbetslag, där du kommer att genomföra, och stötta i undervisningssituationer. Du kommer ha gott om planeringstid tillsammans med dina kollegor.
2022-05-12 2022-05-27
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Gymnasielärare i engelska (gärna i kombination med filosofi)
Vi söker dig som är en glad och kreativ lärare i engelska och (gärna) filosofi, i huvudsak till Teknikprogrammet där du kommer att ha din arbetsplats och tillhörighet. I uppdraget ingår mentorskap för en klass tillsammans med en av dina närmaste kollegor. Du tillhör också ämnesgruppen i engelska som träffas regelbundet. På Lerums gymnasium arbetar vi med såväl Googles SFE som Officepaketet.
2022-05-11 2022-05-20
Lerums kommun, Östad Barnskötare sökes till Östad Skola
Du kommer att ingå i två arbetslag, ett för fritids och ett för de yngre åldrarna men du kommer större delen av din tid att vara i förskoleklass och arbeta 1-1, eller i mindre grupp, med en elev. Utifrån lärarens planering blir ditt uppdrag att anpassa, skräddarsy och genomföra undervisning. Du kommer att få mycket stort utrymme för att använda din kompetens och dina idéer, ta egna initiativ, hitta lösningar och en bra balans mellan arbete, pausaktiviteter och vila som leder till lärande och utveckling. Att eleverna mår bra, tror på sig själva,...
2022-05-10 2022-06-05
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Verksamhetschef till hemtjänsten
Som sektorsledning strävar vi efter att leda och organisera verksamheten på ett sätt som bidrar till trygghet för kommuninvånarna och arbetsglädje för medarbetarna. Vi arbetar för att ha en god teamsamverkan, utvecklar verksamheten med hjälp av digitalisering för ökad brukarnöjdhet och god arbetsmiljö. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser och vill bibehålla en aktiv samverkan med civilsamhället. Vi inför fast omsorgskontakt i hemtjänsten och hemtjänsten är en viktig del i arbetet med omställningen till nära vård. Vi ...
2022-05-09 2022-05-29
Lerums kommun, Förskola/grundskola Skolpsykolog
I rollen som skolpsykolog kommer du att vara en del av den samlade elevhälsan och aktivt delta i skolans elevhälsoteam (EHT) bestående av rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagog. Ditt uppdrag som psykolog är att bistå med psykologisk kompetens och psykologiska insatser i syfte att gynna elevernas utveckling och lärande. Du arbetar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Du kommer bland annat att arbeta med konsultation, handledning, fortbildning, utredningar och...
2022-05-09 2022-06-06
Lerums kommun, Hulan Specialpedagog på 75% till Hulans och Östad förskolor
Vi söker dig som är examinerad specialpedagog med erfarenhet av arbete i förskolan. Du vill vara med och driva utvecklingen av vår utbildning med fokus på att göra lärmiljöerna tillgängliga och inkluderande för alla våra barn i enheterna. Vi söker dig som vill vara ett stöd till pedagoger i deras arbete med barnen och med ett fördjupat fokus på barn med särskilda rättigheter. I rollen som specialpedagog arbetar du närvarande ute i utbildningen ihop med pedagoger och barn. Detta innebär att du vid behov deltar i undervisningen för att kunna han...
2022-05-06 2022-06-01
Lerums kommun, Sektor lärande Två IKT-samordnare till Sektor lärande
Du kommer att tillsammans med övriga IKT-samordnare och systemförvaltare på Sektor lärande vara spjutspets inom området och driva utvecklingen och användningen av befintliga och kommande IT-system. I uppdraget ingår - ansvara för systemförvaltning, licenshantering, integrationer och utveckling av våra system. - kravställa, beställa och göra uppföljningar gentemot leverantörer och konsulter för aktuella system och programvaror, exempelvis Google Workspace for Education, Unikum, Procapita, Skola24, PMO, DF Respons. - användaradministration, doku...
2022-05-06 2022-05-29
Lerums kommun, Lekstorp Lärare i ma + annat ämne åk 6-9 som inspirerar och motiverar eleverna
Du som ser ämnenas möjligheter och gillar att arbeta i team i linje med läroplanens intentioner, kommer att känna dig inspirerad och utmanad på Lekstorpsskolan. Du som vill utveckla elevernas förmågor och kunskaper inom dessa ämnen passar perfekt för den här tjänsten! Som en del av ett kreativt team, kommer du att ansvara för att eleverna tillägnar sig de förmågor som återfinns i läroplanen. På Lekstorpsskolan har du alltid kollegor och rektorer som stöd i och smått och stort. Tjänsten omfattar ma + annat ämne i åk 6-9. Du arbetar gärna ämnesö...
2022-05-06 2022-05-27
Lerums kommun, Torpskolan Speciallärare/Specialpedagog åk 6-9
Som speciallärare/specialpedagog samarbetar du nära med skolledningen, är drivande inom verksamhetens utveckling av tillgängliga lärmiljöer och i att undanröja hinder för lärande. Utifrån din specialpedagogiska kompetens är du en stark och bärande del i det lokala elevhälsoteamet och står för goda processer och rutiner i arbetet. Du är ett proaktivt stöd till rektor, pedagoger, elever och vårdnadshavare, och arbetar såväl självständigt som i tvärprofessionell samverkan med övrig skolpersonal. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att delta i...
2022-05-06 2022-05-27
Lerums kommun, Torpskolan Lärare och samordnare i särskild undervisningsgrupp
Undervisning och samordning av arbetet i en flexibel särskild undervisnings grupp.
2022-05-06 2022-05-27
Lerums kommun, Utveckling Hållbarhetsstrateg - vikariat
Som kommunens hållbarhetsstrateg samordnar, driver, följer upp och rapporterar du det övergripande hållbarhetsarbetet. I rollen ligger att projektleda arbetet med Agenda 2030 i kommunen och ett extra ansvar kring ekologisk hållbarhet. Innehållet i arbetet inkluderar att delta i och leda olika projekt och processer kopplade till området. Exempel på arbetsuppgifter är att delta i lämpliga nätverk och erfarenhetsutbyte inom hållbarhetsområdet, svara på remisser och koordinera arbetet kopplat till övergripande hållbarhetsfrågor, driva och rapporter...
2022-05-05 2022-05-24
Lerums kommun, Berghult Vill du vara med och skapa skillnad Floda förskolor söker Förskollärare!
Som förskollärare hos oss bidrar du till vårt sammanhang som helhet. Du är med och utvecklar den pedagogiska miljön och den pedagogiska dokumentationen i syfte att ge barn möjlighet att lyssna in och känna sig delaktiga, vilja ta ansvar, samt bidra i samhället. Du kommer att vara en del av arbetslagets pedagogiska måndag där du får möjlighet att reflektera tillsammans med andra, samt planera upp veckans arbete. Du har också enskild tid för att förbereda undervisning samt kontinuerligt få fortbildning i våra fördjupningsmöten som är direkt koppl...
2022-05-04 2022-05-29
Lerums kommun, Funktionsstöd Sommarjobb inom Funktionstöd
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som sommarvikarie inom funktionsstöd är att stötta och hjälpa brukarna utifrån individens behov. Arbetet kan innebära att fysiskt, verbalt och socialt stödja brukarna i deras vardag med brukarnas behov och delaktighet i fokus. Inom funktionsstöd ingår flera olika verksamheter; bland annat korttidshem för barn, boenden med särskild service, daglig verksamhet, med mera. Det kan även förekomma att du får utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner och delegering från sjuksköterska.
2022-05-04 2022-05-31
Lerums kommun, Torpskolan Lärare engelska + annat ämne åk 6-9
Vi söker en lärare i engelska och annat ämne. Kanske har du även ämnet textilslöjd eller franska? Du ingår i ett av skolans sex arbetslag och är även mentor för ca 14-17 mentorselever. Digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen liksom kreativitet i läraruppdraget i syfte att hitta pedagogiska strategier för att differentiera undervisningen och för att stärka eleverna, såväl kunskapsmässigt som i deras personliga utveckling. Det kollegiala lärandet är centralt i utvecklingsarbetet, vi lär av och med varandra för att utveckla och bibehå...
2022-05-03 2022-05-20
Lerums kommun, Kulturskolan Administratör på Kulturskolan 60 % med eventuell utökning
• Du är en i teamet som arbetar med Kulturskolans externa och interna kontakter såsom information till vårdnadshavare och elever via e-post, SMS och telefon. • Du stödjer verksamhetens personal i hantering av elevregistreringsprogrammet och hanterar och utvecklar systemet tillsammans med chef och planeringsledare. • Personalhantering som lön, sjukskrivningar och vikarieanskaffning. • Inköpsansvarig och granskare av fakturor och ordermottagning. Fakturering/debitering och framtagande av underlag för lönerättelser och rättelser mellan ol...
2022-05-02 2022-05-27
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Elevassistent till Gymnasiesärskolan
I din roll som elevassistent på gymnasiesärskolan är du med och skapar en trygg grund för våra elever som har behov av extraordinärt stöd samt speciellt utformad pedagogik, social träning samt kommunikation. Tillsammans med läraren planerar och strukturerar ni skoldagen utifrån skräddarsydd pedagogik som ger förutsägbarhet och trygghet. Du finns med som stöd vid elevernas sida under hela skoldagen, på lektioner, under rasten och ev korttidstillsyn ("fritids"). En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna till att utveckla sina...
2022-05-02 2022-06-10
Lerums kommun, Almekärr Är du vår nya lärare till åk 1
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa i åldrarna F-3. Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utvärdering av verksamheten utifrån styrdokumenten, samt i samarbete med fritidspedagogerna i arbetslaget bedriva undervisning utifrån en helhetssyn. Du kommer arbeta i ettans arbetslag. Du skapar goda förutsättningar så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du utvecklar positiva och förtroendefulla relationer till dina elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har ett stort intress...
2022-05-02 2022-05-31
1 2 >