Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Placeringsenheten Socialsekreterare Familjerätten
Som socialsekreterare på familjerätten genomför du, på uppdrag av domstol, upplysningar, utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge enligt Föräldrabalken. Utredningsuppdragen kan också gälla adoption av olika slag samt namnärenden. Hembesök ingår som en del i uppdraget. Uppdraget består också av att leda samarbetssamtal både enligt Socialtjänstlagen och på uppdrag av domstol, och ha informationssamtal. Vi träffar ofta par där konflikten är hög. I förekommande fall upprättar du även avtal. I ditt uppdrag ingår även att handlägga faderska...
2023-09-20 2023-10-03
Lerums kommun, Gråbo förskolor Barnskötare till Olstorps förskola i Gråbo
Vi söker nu tre barnskötare till våra 1-2 årsgrupper på Olstorp, en till Ängen och två till Kullen. På Ängen kompletterar du ett befintligt mycket kompetent arbetslag och på Kullen kommer ni att vara med och starta upp en ny hemvist för de yngsta barnen ihop med fantastiska kollegor på huset. Tillsammans med dina kollegor deltar du i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av barnens utbildning. Ni jobbar i projekt med barnen under dagen och utforskar tillsammans det som fångar gruppens nyfikenhet. Att kontinuerligt utveckla tillg...
2023-09-20 2023-10-11
Lerums kommun, Hemtjänst Undersköterska till hemtjänsten
Ditt uppdrag innefattar sedvanliga arbetsuppgifter inom undersköterskeyrket med målsättningen att bidra till att skapa en meningsfull vardag för våra omsorgstagare. Arbetet hos oss i hemtjänsten utförs till stor del ensam hemma hos omsorgstagaren men det förekommer också tillfällen där du arbetar i nära samarbete med en annan kollega. Hos oss har vi också ett nära och välfungerande samarbete med legitimerad personal inom den kommunala hemsjukvården, framför allt sjuksköterskor men också arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Som underskötersk...
2023-09-19 2023-10-11
Lerums kommun, Lekstorp Lekstorpsskolan söker en svensk, engelska lärare till årskurs 6
Vi söker en lärare i årskurs 6 som ska undervisa i ämnena svenska och engelska. Det är meriterande om man är ämnesbehöriga eller har undervisat i ämnena tidigare. Om du brinner för ditt uppdrag som lärare och vill utveckla elevernas förmågor och kunskaper passar denna tjänst perfekt för dig. Vi ser att du gärna arbetar ämnesövergripande och värdeskapande. Du är en kreativ lärare som är van att alltid sätta eleven i fokus och din undervisning gör eleverna motiverade och nyfikna samt inspirerar deras egen inre drivkraft. Du strävar för att anp...
2023-09-19 2023-10-03
Lerums kommun, Hemtjänst Gråbo Samordnare inom Hemtjänsten Gråbo
Som samordnare inom hemtjänsten har du ett helhetsperspektiv och ansvarar för att ta emot beställningar från socialsekreterare samt för bemanning och besöksplanering för verksamheten. Du fungerar som en central kommunikationspunkt mellan hemtjänstens olika intressenter, personal, vårdtagare, anhöriga, biståndshandläggare och andra samarbetspartners, inom och utanför organisationen. Vidare har du ett nära samarbete med enhetschef och är behjälplig med administrativa uppgifter. Uppdraget innefattar även vägledning av medarbetare i vardagen, förd...
2023-09-18 2023-10-15
Lerums kommun, Rehabenheten Fysioterapeut till Lerums kommun
Som fysioterapeut hos oss ansvarar du för bedömning, behandling, uppföljning och hjälpmedelsförskrivning för personer med behov av rehabilitering i den kommunala primärvården. Under en arbetsdag möter du personer i hemmet, på särskilt boende och inom funktionsstöd. Du arbetar oftast i par tillsammans med arbetsterapeut och blir samtidigt del av ett större lag. Vi arbetar med teamsamverkan med andra professioner (undersköterskor, sjuksköterskor med flera) både på särskilda boenden och i hemtjänsten. Vi är en positiv och varm grupp med stort enga...
2023-09-18 2023-10-08
Lerums kommun, Hemtjänst Undersköterskor till Hemtjänsten (timvikariat, dag/kväll)
Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna efter deras behov i hemmet. Arbetet sker självständigt, men med kontinuerlig kommunikation med kollegor/samordnare över telefon. Du kommer bidra till omsorgstagarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centrum för allt arbete. De vanligaste arbetsuppgifterna är: • social omsorg • personlig hygien (exempelvis dusch och toalettbesök) • städ och tvätt • medicinhantering Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instrukt...
2023-09-15 2023-10-01
Lerums kommun, Hemtjänst Timvikarier till Hemtjänsten (dag/kväll)
Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna efter deras behov i hemmet. Arbetet sker självständigt, men med kontinuerlig kommunikation med kollegor/samordnare över telefon. Du kommer bidra till omsorgstagarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centrum för allt arbete. De vanligaste arbetsuppgifterna är: • social omsorg • personlig hygien (exempelvis dusch och toalettbesök) • städ och tvätt • medicinhantering Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instrukt...
2023-09-15 2023-10-01
Lerums kommun, Hemtjänst Servicepersonal till hemtjänsten (timvikariat, dagtid)
Som servicepersonal inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna i deras hem med olika serviceinsatser såsom: • social omsorg (exempelvis ta promenader med omsorgstagarna) • städ, tvätt och andra hushållssysslor • hjälp med inköp • värma mat eller enklare måltider Arbetet sker självständigt, men med kontinuerlig kommunikation med kollegor/samordnare över telefon. Du kommer bidra till brukarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centrum för allt arbete. Du kommer arbet...
2023-09-15 2023-10-01
Lerums kommun, Drift och service Kockar till Bemanningsenheten (timvikariat, dagtid)
Du arbetar i både ensamkök och storkök med köksmästare, kockar och måltidsbiträden som dina kollegor. Dina arbetsuppgifter är att förbereda, tillaga och servera näringsriktiga och vällagade måltider. Andra arbetsuppgifter vanligt förekommande i kök ingår. Du arbetar efter kommunens vision, där fokus ligger på bland annat ekologiska inköp, minskat matsvinn och klimatsmarta måltider. Som timvikarie på Bemanningsenheten kommer du arbeta vid behov med varierade arbetstider och arbetsplatser. Våra kök har öppet alla dagar i veckan mellan kl. 06:30-...
2023-09-15 2023-10-01
Lerums kommun, Lekstorp Lekstorpsskolan 7-9 söker lärare med särskilt uppdrag
Som lärare med särskilt uppdrag kommer du att vara en del av skolans specteam bestående av skolans specialpedagoger och speciallärare. Specteamet träffas kontinuerligt för att planera, utvärdera och analysera skolans stödinsatser. Du kommer delta i skolans elevhälsoteam och tillsammans med ledning och kollegor i EHT arbete ni för att skapa bästa förutsättningar för våra elever. Uppdraget för dig som lärare med särskilt uppdrag kommer i första hand vara att arbeta med insatser kring elevernas lärande både i individuellt och i grupp. Du gör äve...
2023-09-15 2023-09-29
Lerums kommun, Måltidsservice Lerum Söder Måltidsbiträde Almekärrsskolan
Vi söker nu ett måltidsbiträde till Almekärrsskolan och söker dig som brinner för måltider, vill ge bästa servicen till våra måltidsgäster och som bidrar till en god samverkan med skolan. Köket är ett mottagningskök som får huvudkomponenten från Rydsbergsskolan. Arbetet innefattar att tillreda goda, tilltalande och näringsriktiga måltider såsom frukost, lunchtillbehör och mellanmål till ca 450 elever. Som måltidsbiträde är du en viktig del i att utveckla vår salladsbuffé, baka bröd och välkomna våra gäster i matsalen och se till att matsalen...
2023-09-15 2023-09-29
Lerums kommun, Myndighet - Funktionshinder och beroende Socialsekreterare till Funktionshinderenheten
Som handläggare inom Funktionshinderenheten arbetar du med den samlade beslutsprocessen för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du utreder, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning samt gör uppföljningar av fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med såväl den enskilde som med anhöriga, utförare av den beslutade insatsen, andra myndigheter och vårdgivare. Arbetet innefattar också dokumentation i verksamhetssystemet Treserva. Vår vuxengru...
2023-09-15 2023-10-08
Lerums kommun, Funktionsstöd Stödassistenter till gruppbostäderna Solrosvägen och Seatons Allé
En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera. Som stödassistent är det din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation och fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Din roll är att anpassa ditt stöd och bidra till ett gott och självständigt liv för den enskilda. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering. Genom att ...
2023-09-15 2023-10-15
Lerums kommun, Östad Förskollärare till Björkhyddans förskola i natursköna Sjövik
Pedagogiken på vår förskola präglas av ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt och lägger fokus på barnens nyfikenhet i planeringen och genomförandet av undervisningen. Målet är en trygg, lustfylld, meningsfull och lärorik förskola. Som stöd i arbetet finns två pedagogiska lärledare som är med och driver vårt systematiska kvalitetsarbete framåt utifrån aktuell forskning och litteratur. Vi har en specialpedagog anställd som är med och stöttar och utmanar arbetet kring barns språkutve...
2023-09-15 2023-10-01
Lerums kommun, Enheten för verksamhetsstöd Systemadministratör
Som systemadministratör stödjer du verksamheten med användarsupport, behörighetsbeställningar och andra administrativa uppdrag. Sektor stöd och omsorg använder sig i huvudsak av verksamhetssystemet Treserva, men det finns andra system som förvaltas av systemförvaltarorganisationen. I arbetsuppgifterna ingår kontakt med leverantörer och sektorns olika medarbetare. Tjänsten är en visstidsanställning med omfattning 80 % till och med 30 september 2024, med möjlighet till förlängning.
2023-09-14 2023-09-30
Lerums kommun, Lekstorp Speciallärare 7-9 till Lekstorpsskolan
Som speciallärare kommer du att vara en del av skolans specteam bestående av skolans specialpedagoger och speciallärare. Specteamet träffas kontinuerligt för att planera, utvärdera och analysera skolans stödinsatser. Som speciallärare deltar du i skolans elevhälsoteam och tillsammans med ledning och kollegor i EHT arbete ni för att skapa bästa förutsättningar för våra elever. Din roll som speciallärare är att arbeta med insatser kring elevernas lärande både i klass och i grupp. I uppdraget ingår även att stötta lärarna i upprättande av kartlä...
2023-09-13 2023-10-04
Lerums kommun, Vätle Kock
Vi söker dig som är utåtriktad, har vana att arbeta självständigt inom storkök eller restaurang, har lätt för att lära, är flexibel, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. I Lerum kan du vara med och påverka den offentliga måltiden och sprida goda matvanor i framtiden. Om du dessutom är ansvarsfull och gillar att träffa nya människor är detta ett roligt jobb för dig! Vi söker nu en kock till personalpoolen i Lerum. Som kock ansvarar du för förberedelse, tillagning och servering av rätter med hög kvalitet. Vårt mål är att laga så mycket...
2023-09-13 2023-09-26
Lerums kommun, Hulan Hulanskolan söker elevassistent
Tjänsten som elevassistent innebär att vara stöd och resurs i en klass eller för enskild elev. Tillsammans i ditt arbetslag finns du med som stöd för eleven/eleverna vad gäller praktiska utmaningar som uppstår under en skoldag, finnas med under lektioner för att förtydliga lärarens instruktioner och vara en extra vuxen som kan stötta i skolarbetet. Tjänsten innebär även att under fritidshemstiden finnas med och stötta eleven/eleverna i det sociala samspelet med andra klasskamrater och att stötta i de aktiviteter som genomförs på fritidshemmet...
2023-09-05 2023-10-01
Lerums kommun, Förskola/grundskola Hästhagen-Uddareds förskolor söker förskollärare
Utifrån våra tankar om Ekologisk riktning skapar vi en organisation som stödjer de värden vi vill arbeta för, för både barn och vuxna. Som förskollärare på våra förskolor kommer du att vara en del av arbetslagets pedagogiska måndag där arbetet för veckan planeras. Du kommer ha tid för att förbereda arbetet, samt kontinuerlig fortbildning i våra fördjupningsmöten som är direkt kopplade till det arbete du gör varje dag tillsammans med barn och kollegor. Du möter varje barn, vårdnadshavare och kollega med nyfikenhet, respekt och ödmjukhet. Du har ...
2023-09-04 2023-09-29
Lerums kommun, Måltidsservice Lerum Norra Köksmästare
Som köksmästare hos oss är du är ett stöd till enhetschef med samordningsansvar över hela ditt område. Du arbetar nära dina köksmästarkollegor i de övriga måltidsområdena och förvaltar och säkerställer efterlevnaden av gemensamma beslut. Din tjänst är fördelad mellan administration och drift i ditt område och kan skilja sig periodvis jämtemot dina köksmästarkollegors uppdrag. Förekommande arbetsuppgifter är att utveckla rutiner och arbetssätt i köken, kvalitetssäkring av grunduppdrag och bemanningsfrågor. I din roll ska du känna till gällan...
2023-08-29 2023-10-01
Lerums kommun, Hulan Barnskötare till Hulans förskolor
Pedagogiken på vår förskole enhet präglas av kreativitet och utforskande. Vi arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt och lägger fokus på barnens nyfikenhetsfrågor som utgångspunkt i planeringen och genomförandet av undervisningen, med målet en trygg, rolig och lärorik förskola. Vi söker dig som vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med våra barn och dina kollegor. Du har ett tydligt barnaktivt arbetssätt och är kunskapsinriktad. Du är engagerad och använder alla situationer för lärande och har förmågan att skapa tillitsfulla rel...
2023-08-25 2023-10-09
Lerums kommun, Rydsberg Kurator till Anpassad grundskola i Lerum
Som kurator på anpassad grundskola kommer du att ingå i enhetens elevhälsoteam. Du arbetare coachande och stödjande genom samtal och aktiviteter både i grupp och enskilt för en elevgrupp där alla har en IF-diagnos och flera av våra elever har ytterligare diagnoser till exempel inom NPF och/eller språkområdet. Du förväntas att vara en skicklig och prestigelös lagspelare, en god lyssnare som alltid vill elevens bästa. Du är även en förebild angående att kommunicera på fler sätt än med talat språk.
2023-08-24 2023-09-29
Lerums kommun, Knappekulla Speciallärare till Knappekullaskolan
Nu går vår speciallärare i pension och vi ser fram emot att få en ny kollega. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats där du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor, möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och där idéer och förslag på förbättringar och arbetssätt uppmuntras. • Ansvarig för planering , genomförande och uppföljning av analysmöten det vill säga att välja ut relevanta tester/screeningar och diskutera resultatet/utfallet tillsammans med arbetslag och att därefter sätta in rätt åtgärder i samverkan med mentor, specialpedagog ...
2023-08-17 2023-10-01