Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vårdare till gruppbostad
Verksamheten arbetar utifrån LSS-lagens grundläggande principer och viktiga utgångspunkter. Verksamhetens mål är att brukarna ska känna sig trygga och få insatser av god kvalitet, målet är också att hjälpa den enskilde att leva som andra i jämförbar ålder. I arbetet ingår att ha förmåga att tillgodose den enskildes behov av handledning och omvårdnad med respekt för självbestämmande, självständighet och integritet. I arbetsuppgifterna ingår att vara lyhörd för brukarnas individuella behov, önskemål och resurser.
2022-01-21 2022-02-04
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Leg distriktssköterska/leg sjuksköterska till särskilt boende i Vittangi
Inom Kiruna kommun arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor under hälso- och sjukvårdsavdelningen HSA. Vi på Hälso- och sjukvårdsavdelningen behöver anställa en sjuksköterska/distriktssköterska till särskilt boende (Blomstergården) i Vittangi. Tjänsten är en tillsvidareanställning och innefattar jobb på heltid med dag, kväll och viss helgtjänstgöring. Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och om...
2022-01-21 2022-02-20
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Kombitjänst
Du kommer att arbeta på vår fastighetsavdelning för bostäder och lokaler, som består av en fastighetschef, enhetschefer, kvartersvärdar, fastighetsskötare, kombitjänster och reparatörer. Arbetsuppgifterna innebär inre och yttre skötsel, löpande tillsyn och reparationer samt lokalvård i såväl bostadshus som kommersiella lokaler. Du kommer att vara vårt ansikte utåt genom att dagligen synas och finnas till hands för våra hyresgäster.
2022-01-21 2022-02-13
Kiruna Kommun Undersköterska/ vårdbiträde till Blomstergården i Vittangi
Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2022-01-21 2022-02-04
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem till Jukkasjärvi skola
Som lärare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rast verksamhet och arbetar tillsammans med lärarna för att eleverna ska nå sina mål.
2022-01-20 2022-02-03
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Leg distriktssköterska/leg sjuksköterska vik heltid Hemsjukvården
Inom Kiruna kommun arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor under hälso- och sjukvårdsavdelningen HSA. Vi på Hälso- och sjukvårdsavdelningen behöver anställa en sjuksköterska till Karesuando. Tjänsten innefattar jobb inom hemsjukvård samt särskilt boende i Karesuando och är ett vikariat på heltid med dag, kväll och viss helgtjänstgöring. Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal ...
2022-01-20 2022-02-10
Lantmäteriet, UIT Systemutvecklare, Kiruna
Denna tjänst är placerad på vårt kontor i Kiruna som förutom stora möjligheter för friluftsliv i en fantastisk naturmiljö med fjällnära läge också erbjuder en mycket trivsam arbetsmiljö och gemenskap. Hos oss har du möjlighet att arbeta flexibelt och utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Som systemutvecklare hos oss kommer du att jobba i agila team som är självständiga och har stort utrymme att välja lämpliga tekniker, verktyg och arbetssätt. Alla i teamet tar gemensamt ansvar för utveckling, DevOps och drift a...
2022-01-19 2022-02-18
Kiruna Kommun Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen
Du kommer att arbeta som socialsekreterare med placering i Barn- och familjegruppen. I arbetet ingår möten med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi utreder ärenden med stöd i SoL och LVU och vi arbetar enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). Du kommer även att samverka mellan de andra grupperna inom IFO, andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även en viss del förebyggande arbete. Det ingår resor i arbetet.
2022-01-19 2022-02-02
Kiruna Kommun Mottagningshandläggare till IFO- myndighet och administration
Som mottagningshandläggare gör du den första bedömningen vad gäller barn, ungdomar och vuxna enligt SOL, LVU och LVM. Du kommer att ge råd, stöd och vägledning vid frågor, ansökningar och anmälan. Arbetet innebär att du samverkar mellan alla grupper inom IFO och andra myndigheter. Även andra arbetsuppgifter inom arbetet som berör IFO kan förekomma.
2022-01-19 2022-02-02
Kiruna Kommun Undersköterskor/vårdbiträden till poolen i Vittangi hemtjänst
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2022-01-19 2022-02-02
Kiruna Kommun Undersköterska/Vårdbiträde till hemtjänsten Vittangi
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2022-01-18 2022-02-01
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Nya Raketskolan Åk 4
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-01-17 2022-01-31
Kiruna kommun, Förskolor Rektor till förskolan Kiruna kommun
Som rektor har du barns lärande och utveckling i fokus. Du kommer att samarbeta med och driva utvecklingsfrågor tillsammans med övriga rektorer inom förvaltningen. Du kommer även att ha ett helhetsansvar för verksamheten, vilket innefattar såväl ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar som verksamheternas genomförande och utveckling. Som rektor förväntas du vara väl förtrogen med gällande lagstiftning och styrdokument. I rollen som rektor företräder du arbetsgivaren och är en god förebild. Du kommunicerar vår värdegrund, Respekt, Ansvar och S...
2022-01-14 2022-01-28
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Norrskenets förskola
Att vara extra personal i barngrupp. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-01-13 2022-01-27
Kiruna Kommun Lärarvikarier till grundskolan
Vi söker inför höstterminen vikarier till våra grundskolor. Det är viktigt att du i ansökan anger i vilka ämnen och årskurser du helst vill arbeta med.
2022-01-13 2022-01-27
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikarierande kockar, kokerskor och ekonomibiträden
Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet TimeCarePool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb. Om du är intresserad av att arbeta som korttidsvikarie eller extrapersonal och uppfyller kompetenskraven tar vi kontakt med dig. Är du intresserad av en specifik tjänst måste du söka den enskilt.
2022-01-13 2022-01-27
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Enhetschef Östra kommundelen
Till Östra kommundelen söker vi nu en enhetschef. Verksamhetsområdet sträcker sig från Svappavaara till Karesuando med placeringsort i Vittangi. Inom enheten arbetar vi bland annat med drift och underhåll av vatten, avlopp, gator, parker och renhållning. I ditt ansvarsområde ingår arbetsledning och personalansvar över tio personer, planering samt ansvar för ekonomisk rapportering och statistik. Du bryter ner och förtydligar övergripande mål och verksamhetskrav så att det stödjer ett mätbart och resultatinriktat arbete på alla nivåer i verksamhe...
2022-01-13 2022-02-06
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Nya Raketskolan års 1-3
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-01-13 2022-01-27
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolvärdar till Vittangi grundskola
Du kommer att organisera, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter för eleverna under hela skoldagen. Barnkonventionen och läroplanens värdegrund med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete utgör grunden i uppdraget och bidrar till en tryggare skoldag för eleverna. Skolvärd är en viktig resurs på skolan. I rollen som skolvärd kommer du att arbeta med elever på låg-, mellan- och högstadiet. Du arbetar med och följer eleverna i deras olika lärmiljöer under skoldagen. Samverkan med lärare och övriga professioner inom skolan ingår.
2022-01-13 2022-01-27
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Jukkasjärvi förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2022-01-10 2022-01-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/studiehandledare swahili 50% till Nya Raketskolan
Nu söker vi en modersmålslärare/studiehandledare i swahili, 50%. Tjänsten innebär att arbeta som modersmålslärare/studiehandledare på Nya Raketskolan. Studiehandledning sker i tätt samarbete med skolans eller mottagningsenhetens lärare och är ett sätt för eleven att komma vidare med svenska språket samtidigt som elevens tidigare ämneskunskaper tas tillvara. I tjänsten kan ingå administrativa uppgifter som är kopplade till elever och skolarbetet samt samordnande kontakter med bland annat vårdnadshavare, skolpersonal och myndigheter.
2022-01-10 2022-01-24
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Ripans förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-01-10 2022-01-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Högalidskolan
Du kommer att arbeta med att leda och utveckla insatserna i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisationsnivå. I arbetet ingår att ha en stödjande funktion samt vara en resurs för arbetslagen i deras arbete med barns och ungdomars lärande. Du medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Du bidrar också till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. I ditt a...
2022-01-10 2022-01-24
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polismyndigheten söker administratörer semestervikariat till receptionerna i Kiruna och Gällivare
Som semestervikarie i receptionen kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Du kommer att vara allmänheten behjälplig och bland annat arbeta med polismyndighetsärenden i receptionen. Du blir myndighetens ansikte utåt och kanske besökarens första kontakt med polisen. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten • Handlägga pass- och identitetskortsansökningar • Hantera hittegods • Utlämning av beslag • Ta emot tillståndshandlingar och inlämnade vapen Ytterligare arbetsup...
2022-01-10 2022-01-24
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Chaufför Renhållningen
Som chaufför innebär arbetet att köra sid- och baktömmande fordon med bl.a. hämtning och tömning av hushålls- och matavfall inom Kiruna kommun. Underhåll och skötsel av fordonet. Körlistor och rapportering i EDP Mobile.
2022-01-09 2022-01-24
1 2 >