Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna Kommun Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Som byggnadsinspektör/bygglovshandläggare kommer du att arbeta med lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder och föredrar ärenden i miljö- och byggnämnden. Arbetet görs både på kontor och fält, i centralort och de omkringliggande byarna. Dina arbetsuppgifter innebär att • självständigt arbeta med handläggning, teknisk granskning och tillsyn i bygglovsärenden/OVK/Hiss/Enkelt avhjälpta hinder. • leda samråd, utföra arbetsplats...
2023-01-27 2023-02-10
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Veterinär med intresse för smådjur till Distriktsveterinärerna i Kiruna
Arbetet innebär tjänstgöring på vår mottagning i Kiruna, samt ambulatorisk fältverksamhet och beredskap. Patienterna består till största delen av smådjur, men arbete med häst, ren och en del lantbruksdjur förekommer. Vi hjälps även åt med annat som behöver göras på en mottagning och försöker så långt det är möjligt att jobba i team runt våra smådjurspatienter. Distriktsveterinärerna i Kiruna är en sedan länge etablerad mottagning som arbetar med ständiga förbättringar och nu i en helt ny klinik. Vi vill att du tillsammans med oss har en önska...
2023-01-27 2023-02-28
Kiruna kommun, Måltidsverksamhet Kock till måltidsverksamhetens resursteam
Resursteamet inom måltidsverksamheten består av tillsvidareanställd personal som täcker de behov som uppstår vid såväl korta som långa vikariat. Som anställd i Resursteamet kommer du att arbeta i olika kök så som Jägarkök, förskolekök och skolmåltider inom Kiruna C och Jukkasjärvi. I arbetsuppgifterna ingår alla i ett kök/matsal vanligt förekommande arbetsuppgifter så som; planering, förberedelse, tillagning, portionering, servering, disk och städ.
2023-01-27 2023-02-12
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Kastanjens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-01-27 2023-02-12
Kiruna Kommun Undersköterska/vårdbiträde till Raketens hemtjänst
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-01-27 2023-02-10
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Elevassistent till Svappavaara skola
Elevassistenter i Kiruna kommun arbetar med att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Elevassistenten stöttar elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter bero...
2023-01-26 2023-02-09
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Svappavaara förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande. Du kommer till viss del att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan.
2023-01-26 2023-02-09
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikarierande Förskollärare till Lombolo förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2023-01-26 2023-02-09
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Lombolo förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2023-01-26 2023-02-09
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Redovisningsekonom
Är du redovisningsekonomen som vi söker till vår ekonomiavdelning? Vårt uppdrag inom avdelningen är att vi på ett effektivt och tillförlitligt sätt ska stödja koncernens övergripande mål genom att leverera, informera och driva utveckling inom området ekonomi och administration. Detta innebär att det kommer det finnas stora utvecklingsmöjligheter i tjänsten. Vi tillämpar flextid så du kommer också ha stor påverkan på din egen planering av tid och upplägg av arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna som redovisningsekonom är bland annat redovisning o...
2023-01-25 2023-02-26
Kiruna Kommun Samordnare till Sociala omsorgen
Verksamheterna arbetar utifrån SOL och LSS grundläggande principer och viktiga utgångspunkter. Verksamhetens mål är att brukarna ska känna sig trygga och få insatser av god kvalitet. Som Samordnare jobbar du med varierande arbetsuppgifter. Nära samarbete med flera Enhetschefer och även i team med flera Samordnare, där det även handlar om att rekrytera/ omfördela personal till våra verksamheter. Du kommer jobba främst med administrativa arbetsuppgifter. Vid behov kommer du även att arbeta som baspersonal.
2023-01-24 2023-02-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Verksamhetsassistent till grundsärskolan
Som verksamhetsassistent på grundsärskolan arbetar du med en eller flera elever/grupper av elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens behov. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Verksamhetsassistenten bidrar till att främja elevernas utvecklin...
2023-01-24 2023-02-07
Kiruna kommun, Förskolor Vikariat barnskötare till Kastanjens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-01-24 2023-02-07
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Kastanjens förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2023-01-24 2023-02-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Jökelns förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2023-01-24 2023-02-07
Kiruna Kommun Livsmedelsinspektör
Du kommer att arbeta med handläggning och kontroll inom livsmedelsområdet. Tillsammans med dina kollegor planerar och utför du inspektioner och revisioner på livsmedelsanläggningar över hela kommunen. Du kommer också att handlägga inkommande registreringar samt utreda klagomål, misstänkta matförgiftningar samt ge råd och information till företag. Arbetet omfattar täta kontakter med företag, medborgare och media, aktörer som du ska kunna bemöta på ett professionellt sätt. Vi är ett relativt litet miljökontor vilket innebär att du som inspektör ...
2023-01-23 2023-02-06
Kiruna Kommun Miljöinspektör, vikariat
Som miljöinspektör så erbjuds du ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av handläggning och tillsyn inom miljöbalkens område. I arbetet ingår även deltagande i lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA) som utför avloppsinventering. Även handläggning och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område kan komma att ingå. Arbetet innebär mycket kontakter med företag och allmänhet där bl.a. lämnande av information och råd ingår. Vi är ett relativt litet kontor vilket innebär att du som inspektör har möjlighet att jobbabrett ino...
2023-01-23 2023-02-06
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Vikarier till lokalvården
Vi söker dig som kan vikariera som lokalvårdare hos oss vid behov. Arbetsuppgifterna innebär daglig städning inom kommunala fastigheter så som förskolor, skolor, kontor och äldreboenden, vilka ingår i Kirunabostäders förvaltningsuppdrag åt Kiruna kommun.
2023-01-20 2023-02-12
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Rektor i grundskolan i Kiruna kommun
Är du en stolt och trygg chef och ledare som värnar om barnen bästa och skolan i Kiruna? Då är du varmt välkommen till vår engagerade rektorsgrupp. Vår framtid börjar med barnen. Som rektor ansvarar du för din verksamhet med eleven i centrum. Du samarbetar och driver utvecklingsfrågor tillsammans med din personal och övriga rektorer inom förvaltningen. Du har ett helhetsansvar för din verksamhets resultat och för Kiruna kommuns utveckling. Du företräder arbetsgivaren och agerar i enlighet med vår värdegrund: Respekt, Ansvar och Samverkan.
2023-01-20 2023-02-03
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Handläggare till kultur- och utbildningsförvaltningen
I rollen som handläggare på kultur- och utbildningsförvaltningens centrala kansli arbetar du med handläggning och administration i nära samarbete med nämndsekreterare och övriga funktioner på kansliet. Du kommer att utreda ärenden, leda, samordna eller delta i processer samt handlägga olika typer av ärenden på förskolans, skolans och kommunens områden. I arbetet ingår även att bemanna expeditionen och andra arbetsuppgifter såsom exempelvis posthantering, diarieföring, registrering, och liknande.
2023-01-20 2023-02-03
Kiruna Kommun Handledare Fritidsbanken
Har du ett genuint intresse av en aktiv fritid? Har du själv erfarenhet av idrott och friluftsliv? Vill du vara med och möjliggöra en meningsfull och aktiv fritid för alla medborgare i Kiruna kommun? Är svaret ja på ovanstående frågor är du kanske den vi letar efter. Som handledare kommer du att vara ansiktet utåt för Fritidsbanken i Kiruna samt ansvara för att driva och utveckla verksamheten. I arbetet ingår mycket kontakt med våra kunder och samverkanspartners. Det ingår bland annat att utveckla samarbetet med andra förvaltningar inom kommun...
2023-01-20 2023-02-03
Kiruna Kommun Arbetsmarknadshandledare
Som handledare på Arbetsmarknadsenheten ska du bedriva individanpassad coachning och handledning för personer som anvisats till enheten. Deltagarna som anvisas till Arbetsmarknadsenheten kommer huvudsakligen via försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen och den övergripande målsättningen är att bidra till att deltagarna ska nå egen försörjning. Det sker bland annat genom arbetsträning, praktik, coaching, vägledning och matchning. På arbetsmarknadsenheten arbetar du i ett team bestående av en Verksamhetsutvecklare koordinator och två Arbetsmarkna...
2023-01-20 2023-02-03
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Handläggare
• Du blir en del av vårt administrativa arbetslag där huvuduppdraget blir att arbeta med service och stöd till elever, personal, rektorer samt externa kontakter. Du kommer att utföra varierande administrativa arbetsuppgifter (ekonomi, personal, elevregistrering etc.) samt utvecklings- och planeringsarbete. Visst schemaläggningsarbete kan komma att ingå. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga personer i det administrativa arbetslaget.
2023-01-19 2023-02-02
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Nämndsekreterare socialnämnden, vikariat
Som nämndsekreterare kommer du, i team eller självständigt, att ta fram underlag samt administrera ärenden inför socialnämndens möten. Detta inkluderar även processen med enskilda ärenden. Du medverkar tillsammans med dina kollegor med att bygga upp och utveckla förvaltningens ledningssystem. Du är också del I förvaltningens kvalitetsteam och medverkar vid upprättande eller revidera förvaltningsövergripande rutiner, riktlinjer och processer. Behjälplig och sammankallande vid utformande av skrivelser och yttranden till nämnd och myndigheter. Du...
2023-01-18 2023-02-01
Kiruna Kommun Sommarvikarie till stadsbibiloteket
Kiruna stadsbibliotek söker sommarvikarie för månaderna juni, juli och augusti. Som sommarvikarie på biblioteket arbetar du med service gentemot våra besökare i biblioteket och medansvarar för alla de arbetsuppgifter som till vardags görs på biblioteket. Du bemannar våra informationsdiskar, hjälper till med att ställa upp böcker och håller ordning bland våra medier i biblioteket. Tjänsten uppgår till 75% av heltidstjänst.
2023-01-18 2023-02-08
1 2 >