Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Semestervik. sjuk- och distriktssköterskor till Kiruna c och östra
Nu söker vi sommarvikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi erbjuder Dig ett rikt arbetsinnehåll, gemenskap och personlig utveckling. Att arbeta inom vård och omsorg innebär oftast schemalagda dag/kväll/helg. Ange i din ansökan om du vill arbeta natt.
2021-05-14 2021-06-20
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Luossavaaraskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-12 2021-05-26
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Planarkitekt, vikariat
Vi erbjuder dig ett spännande och kreativt arbete med trevliga kollegor. Du kommer främst att arbeta med att upprätta detaljplaner och planprogram. Projekten varierar från stora komplexa projekt som led i stadsomvandlingen så som avvecklingsplaner och förverkligande av utvecklingsplanen för Kiruna nya centrum och planprojekt över hela kommunen alltifrån utveckling av våra skidorter till byautveckling i östra delarna av kommunen. De olika förutsättningarna i vår stora kommun bjuder på många spännande och ibland unika projekt, vilket gör det dagl...
2021-05-12 2021-05-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Högalidskolan
Arbetet sker i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-11 2021-05-25
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Distriktssjuksköterska/sjuksköterska
Som distriktssjuksköterska/sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgs personal inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt enhetschefer och på Hemsjukvården även med biståndshandläggare.
2021-05-11 2021-05-25
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Nya Raketskolans mellanstadium
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-10 2021-05-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Högstadielärare till Högalidskolan
Arbetet sker i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-07 2021-05-23
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Handledare till HVB-hem samt stödboendet för ensamkommande unga
Som handledare deltar Du i den unges vardag och ansvarar för deras dagliga omsorg, tillsyn och fostran. Du ska vara ett nära vuxenstöd, medverka i social planering och aktivering, ha kontakt med andra verksamheter/myndigheter och alla som finns runt ungdomarna. Du skall delta i det praktiska arbetet på boendet exempelvis vara ett stöd vid matlagning, städning och läxläsning. I arbetsuppgifterna ingår även fortlöpande dokumentation. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och som person bör Du vara pedagogiskt lagd, trivas med att arbeta i team s...
2021-05-07 2021-05-21
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Verksamhetsassistent till grundsärskolan
Som verksamhetsassistent på grundsärskolan arbetar du med en eller flera elever/grupper av elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens behov. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Verksamhetsassistenten bidrar till att främja elevernas utvecklin...
2021-05-07 2021-05-21
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Bergaskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-07 2021-05-23
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Triangelskolan
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-05-07 2021-05-23
Kiruna Kommun Lärarvikarier till grundskolan
Vi söker under våren vikarier till våra grundskolor. Det är viktigt att du i ansökan anger i vilka ämnen och årskurser du helst vill arbeta med.
2021-05-06 2021-05-30
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Miljöarbetare till rampen
I rollen som miljöarbetare ska du på ett trevligt och tillmötesgående sätt hjälpa och informera besökarna på återvinningscentralen. Instruera besökarna så att avfallet och återvinningsmaterialet sorteras rätt. Du ska även informera besökarna om vad som händer med det lämnade avfallet. Därutöver så ingår också att hålla rent och snyggt på rampen samt närområdet. Avfall som ligger i och i direkt närhet till ÅVC:n plockas dagligen upp och läggs i rätt container. Du ska även ha kontinuerlig dialog med hjullastarförare avseende tömning av ramplådo...
2021-05-06 2021-05-28
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Handläggare till Kundcenter 1:a linjen, Kiruna
Som handläggare i vårt Kundcenter är du en lagspelare som har som arbetsuppgift att besvara och hantera frågor från allmänheten och våra kunder samt ge information om Lantmäteriets verksamhet, produkter och organisation. Det här innebär att du kommer svara på frågor ur våra offentliga register samt hantera beställningar enligt offentlighetsprincipen. Arbetet innefattar schemalagd arbetstid och du kommer ingå i ett av våra fyra team. Våra kanaler är telefon, mejl, chatt och e-tjänster.
2021-05-06 2021-05-27
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolcoacher och skolvärdar
Du kommer att organisera, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter för eleverna under hela skoldagen. Barnkonventionen och läroplanens värdegrund med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete utgör grunden i uppdraget och bidrar till en tryggare skoldag för eleverna. I rollen som skolcoach kommer du att jobba med eleverna på högstadiet och du som är i rollen som skolvärd kommer att arbeta med eleverna på låg- och mellanstadiet.
2021-05-05 2021-05-19
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikarier inom förskola och fritids
I arbetet som korttidsvikarie och extrapersonal får du möjlighet att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter. Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet Time Care Pool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb.
2021-05-04 2021-10-30
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Gymnasielärare i svenska/engelska
Undervisning i svenska/engelska på Lapplands Gymnasium Kiruna. Mentorskap samt övriga förekommande arbetsuppgifter för lärare ingår i uppdraget.
2021-05-03 2021-05-17
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Fordonslärare Lapplands gymnasium Kiruna
Yrkeslärare inom fordonsmekanikerområdet, i första hand lastbil, men även personbil. Kompetens inom ny teknik, hybrid och elbilar är meriterande. I tjänsten ingår samarbete med lärlingsföretag, samt mentorskap.
2021-05-03 2021-05-17
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Mekaniker
Fokus i ditt arbete kommer att vara fordonsunderhåll, reparationer och service av alla förekommande fordon och maskiner i vår verksamhet. Du kommer även att sköta om kringutrustning som till exempel plogar, sandspridare, skopor m.m. Tjänsten är verksam inom hela koncernen Tekniska Verken i Kiruna AB. Beredskapstjänstgöring kan förekomma.
2021-05-03 2021-05-30
Kiruna Kommun Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen
Du kommer arbeta som socialsekreterare med placering i Barn- och familjegruppen. Det kan bli aktuellt att du under sommaren arbetar som familjehemssekreterare. I arbetet ingår möten med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi utreder ärenden med stöd i SoL och LVU och vi arbetar enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). Du kommer även att samverka mellan de andra grupperna inom IFO, andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även en viss del förebyggande arbete. Barn- och Familjegruppen har ett nära samarbete...
2021-05-03 2021-05-17
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Svappavaara förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande. Du kommer i huvudsak att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan.
2021-05-03 2021-05-17
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Gymnasielärare BA Lapplands gymnasium Kiruna
Yrkeslärare inom bygg och anläggning, i första hand måleri, men även lärarassistent/instruktör. Kompetens inom måleri/byggbranschen är meriterande. I tjänsten ingår samarbete med lärlingsföretag, administrativa arbetsuppgifter samt mentorskap.
2021-05-03 2021-05-17
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Abisko förskola/skola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2021-05-03 2021-05-17
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Kiruna Lärare/Socionom som vill jobba som Studie-och yrkesvägledare på Lapplands lärcentra Kiruna
Som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen kommer du att möta vuxna individer och elevgrupper som behöver vägledning i sina studieval för att komma ut på arbetsmarknaden, vidare till högre utbildning eller byta arbete. I det ingår bland annat samtal och vägledning, upprätta studieplaner, följa upp resultat och samverka med övrig personal runt eleven. Du kommer under din första anställningstid få mentorsstöd av en syv på vårt lärcentrum och ingår även i syv-gruppen för lärcentrum i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala. I tjänsten i...
2021-04-30 2021-05-19
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Korttidsvikarier inom vård och omsorg i Kiruna C
Som korttidsvikarie kan du med kort varsel när behov uppstår få erbjudande om arbete. Arbetet som undersköterska/vårdbiträde/vårdare/personlig assistent innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2021-04-29 2021-08-31
1 2 >