Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Jukkasjärvi förskola
I rollen som barnskötare på Jukkasjärvi förskola ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-02-23 2024-03-08
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till Rättsavdelningen i Kiruna, tillsvidareanställning
Som handläggare inom registerförvaltning kommer du att arbeta med att handlägga de ärenden som faller inom sektionens arbetsområden. I arbetsuppgifterna kan det exempelvis ingå att: • Handlägga inbetalningar av böter som utfärdats av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen eller som beslutats av domstol • Bemanna verksamhetens telefonsupport där du svarar på frågor, från både medborgare och andra myndigheter, främst gällande bötesinbetalningar och registerutdrag • Delta vid förbättringsarbete i olika projekt inom f...
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Jukkasjärvi skolas fritidshem
Som barnskötare i fritidshem på Jukkasjärvi skola arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rastverksamhet och arbetar tillsammans i arbetslaget för att eleverna ska nå sina mål.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Undersköterskor/vårdbiträden till Berga hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde på Berga hemstöd innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vik. Undersköterskor/vårdbiträden till Berga hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde på Berga hemstöd innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Kottens förskola
I rollen som barnskötare på Kottens förskola ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen GIS-strateg
Vi söker nu en GIS-strateg med samordningsansvar för digitalisering och implementering av den digitala samhällsbyggnadsprocessen inom Kiruna kommun. I rollen som GIS-strateg ser du möjligheterna med GIS i verksamheterna och realiserar dessa. Du samordnar och utvecklar datalagring och bistår vår organisation med praktiskt kart- och GIS-arbete så som kartbeställningar för presentation av geodata, uppdatering av databaser och genomföra transformationer mm. Vidare är du ett stöd till användare av GIS och gör analyser och utsökningar av geografis...
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Fritidsgård/Mötesplats Vittangi 50%
Vi söker nu en fritidsledare till Vittangi som leder och planerar aktiviteter med ungdomar i fritidsgården/mötesplatsen. I uppdraget ingår även att bistå med enklare läxhjälp.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Måltidsverksamhet Kock till måltidsverksamhetens resursteam
Resursteamet inom måltidsverksamheten består av tillsvidareanställd personal som täcker de behov som uppstår vid så väl korta som långa vikariat. Som anställd i Resursteamet kommer du att arbeta i olika kök så som Jägarkök, förskolekök och skolmåltider inom Kiruna C och Jukkasjärvi. I arbetsuppgifterna ingår alla i ett kök/matsal vanligt förekommande arbetsuppgifter så som; planering, förberedelse, tillagning, portionering, servering, disk och städ.
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vikarierande enhetschef till Norrmalm hemtjänst
Vi söker dig som vill ha ett spännande, utvecklande och meningsfullt arbete. I arbetet som enhetschef förväntar vi oss att du på ett positivt och engagerat sätt leder verksamheten mot uppsatta mål med ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetskvalitet. Du ingår i hemtjänstens ledningsgrupp och förutsätts delta aktivt i avdelningens utvecklingsarbete. En viktig del i arbetet är att få medarbetare att växa och utvecklas genom att öka möjligheterna till inflytande och delaktighet. I rollen som enhetschef företräder du arbetsgivaren...
2024-02-23 2024-03-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bullerbyns förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2024-02-22 2024-03-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare inom samtliga ämnen till grundskolor Kiruna C inför HT-24
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2024-02-21 2024-03-24
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Kiruna C inför HT-23
Som lärare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Personalen på fritidshemmet ansvarar för fritidshemmet, bedriver rast verksamhet och arbetar tillsammans med lärarna för att eleverna ska nå sina mål.
2024-02-21 2024-03-24
Kiruna Kommun Leg. Sjuksköterska till poolen
Vi söker en Leg. sjuksköterska till Kiruna kommun. Du kommer att ingå i en pool, vilket innebär att du går in och jobbar på olika särskilda boenden och i hemsjukvården. I perioder kan du även bli placerad på ett boende under en längre tid. Tjänsterna är heltid med dag, kväll och viss helgtjänstgöring. Under kvällar och helger ansvarar man för både boenden och hemsjukvården.
2024-02-19 2024-03-18
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Fastighetscontroller
Vill du arbeta som fastighetscontroller mitt i en pågående stadsomvandling? Hos oss på Kirunabostäder får du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter. Som fastighetscontroller är du ett stöd i ekonomiska frågor för alla våra avdelningar samt ledningsgrupp och styrelse. Du arbetar med budget, gör ekonomiska uppföljningar och analyserar utfall. Du jobbar aktivt med att utveckla den ekonomiska processen. Då vi är en liten ekonomiavdelning på fyra personer hjälps vi åt med bokslutsarbete och löpande uppgifter vid behov. Du arbetar med a...
2024-02-19 2024-03-10
Kiruna Kommun Undersköterskor/vårdbiträden till Triangelns hemtjänst
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde på Triangelns hemtjänst innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2024-02-19 2024-03-04
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Bygglovschef
Trivs du med att på ett serviceinriktat sätt stödja Kirunas samhällsutveckling, har du en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, leda, fördela och driva utvecklingsarbete? Vill du arbeta med medborgarfokus? Bra! Sök då tjänsten som bygglovschef hos oss och gör det lättare att göra rätt. I din roll som bygglovschef hos oss arbetar du med ett tillitsbaserat ledarskap, är coachande och är en viktig ambassadör för avdelningen och kommunen. Hos oss vill vi tänka nytt, ta ansvar och fatta beslut för förbättring. Avdelningens uppdrag är ...
2024-02-19 2024-03-10
Kiruna Kommun Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare
Som byggnadsinspektör/bygglovshandläggare kommer du att arbeta med lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder ärenden till miljö- och byggnämnden. Arbetet görs både på kontor och fält, i centralort och de omkringliggande byarna. Dina arbetsuppgifter innebär att • Självständigt arbeta med handläggning, teknisk granskning och tillsyn i olika ärenden inom avdelningen. • Leda samråd, utföra arbetsplatsbesök samt besluta om lov, st...
2024-02-19 2024-03-17
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Norrskenets förskola
I rollen som barnskötare på Norrskenets förskola ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-02-19 2024-03-04
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Undersköterskor/vårdbiträden till Movägens äldreboende
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde på Movägens äldreboende innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2024-02-19 2024-03-04
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Leg. distriktssköterska/sjuksköterska till hemsjukvården Kiruna C
Som distriktssköterska/sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal inom ditt ansvarsområde. Tjänsten omfattas av dag/kväll/helgtjänstgöring. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer och biståndshandläggare.
2024-02-19 2024-03-18
Kiruna Kommun Leg. Sjuksköterska till poolen
Vi söker en Leg. sjuksköterska till Kiruna kommun. Du kommer att ingå i en pool, vilket innebär att du går in och jobbar på olika särskilda boenden och i hemsjukvården. I perioder kan du även bli placerad på ett boende under en längre tid. Tjänsterna är heltid med dag, kväll och viss helgtjänstgöring. Under kvällar och helger ansvarar man för både boenden och hemsjukvården.
2024-02-19 2024-03-18
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Svappavaara skola
Som lärare på Svappavaara skola arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du undervisar i årskurs 3-5 i engelska, idrott och hälsa, SO, NO, Elevens val samt stöttar som resurs i vissa ämnen. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2024-02-16 2024-03-01
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Vittangi skola
Som lärare i idrott och hälsa på Vittangi skola arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2024-02-16 2024-03-01
Kiruna Kommun Undersköterska/Vårdbiträde till Videgården i Karesuando
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde på Videgården i Karesuando innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt. Arbet...
2024-02-14 2024-02-28
1 2 >