Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare till Backens förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2021-02-24 2021-03-10
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolassistent till Vittangi/Karesuando rektorsområde
I arbetsuppgifterna ingår främst att vara ett administrativt stöd till rektor men även för verksamheten i övrigt. Du kommer att arbeta med elevregistrering, scheman, personal-, ekonomi- och allmän kontorsadministration. Du kommer att arbeta mot förskolor, fritidshem och grundskolor i Soppero, Karesuando, Svappavaara och Vittangi. Placeringen kan bli i antingen Vittangi eller Karesuando. Det är en fördel om du har egen bil och kan besöka den enheten du inte är placerad på ca 1 dag/veckan.
2021-02-23 2021-03-09
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Systemförvaltare till personalavdelningen
Som en av två systemförvaltare på personalkontoret stöttar du Kiruna kommun samt våra bolag Kirunabostäder AB, Kiruna Kraft AB samt Tekniska Verken i Kiruna AB och vårt kommunalförbund LKF med systemförvaltning av vårt personalsystem som är ett av de största systemen inom kommunkoncernen. Systemförvaltaren är spindeln i nätet och systemexperten med stort verksamhetskunnande där Personec P är motorn i hanteringen. Detta system har moduler med statistik (utdata), löneöversyn (förhandling) och kringliggande system för arbetstid (Winlas). Sys...
2021-02-23 2021-03-09
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Lombolo förskola, vikariat
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2021-02-22 2021-03-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Korttidspoolen
För dig som arbetar i Korttidspoolen innebär det att du bokas främst till verksamheter inom vård- och omsorgsboende samt inom hemstödsavdelningen, men även inom LSS, psykiatrin samt EKB. Tjänsten är heltid, dag/kväll/helg. Du arbetar efter ett grundschema men arbetstiderna kan, med kort varsel, komma att förändras utifrån verksamheternas behov av vikarie. Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad. Du arbetar nära brukarna och därför bör du ha ett stort människointresse, tåla...
2021-02-19 2021-03-07
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden till Triangelns hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2021-02-19 2021-03-07
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Thule hemtjänstdistrikt
Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2021-02-19 2021-03-07
Kiruna Kommun Undersköterska till Ängsgården i Vittangi
Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt. Arbetet kan komma att innebära att du även f...
2021-02-19 2021-03-05
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Enhetschef, arbetsmarknad/integration
Du som enhetschef är organisatoriskt underställd personalchefen och tillhör personalavdelningen, men tjänsten avser enhetschef på arbetsmarknads- och integrationsenheten. Du ansvarar för personal och ekonomi på arbetsmarknads- och integrationsenheten. Inom ansvarsområdet finns det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år (lagstyrt),det förlängda informationsansvar för ungdomar 20-24 år, feriearbete för gymnasieungdomar, flyktingmottagning (lagstyrt), integrationsarbete och våra verksamheter för arbetssökande. De verksamheter som äv...
2021-02-19 2021-03-14
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Personalkonsult
Som personalkonsult är du ett konsultativt stöd till förvaltningarnas chefer i alla förekommande personalfrågor med tyngdpunkt på arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och rehabilitering. Du arbetar i stort med arbetsmiljöfrågor och i uppdraget ingår att initiera och driva utvecklingsarbete av strategisk karaktär samt att arbeta operativt mot de olika förvaltningarna inom området. Du stöttar också upp avdelningen med andra centrala frågor som berör personalområdet.
2021-02-19 2021-03-05
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till rättsavdelningen i Kiruna
Som handläggare inom registerförvaltning arbetar du främst med att handlägga bötesinbetalningar och andra ärenden kopplat till böter. Du kan även komma att arbeta med administration, registervård och granskning av domar för att upprätthålla korrekta uppgifter i polisiära register och i andra register inom rättsväsendet. I arbetet ingår också telefon¬support till allmänheten och myndigheter samt att handlägga övriga ärenden som faller inom enhetens arbetsområden.
2021-02-19 2021-03-05
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till grundskolor Kiruna C inför HT-21
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2021-02-17 2021-03-17
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Semestervikarie sommaren 2021 inom vård och omsorg byarna Östra
Nu söker vi sommarvikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi erbjuder Dig ett rikt arbetsinnehåll, gemenskap och personlig utveckling. Att arbeta inom vård och omsorg innebär oftast schemalagda dag/kväll/helg. Ange i din ansökan om du vill arbeta natt.
2021-02-16 2021-04-30
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Semestervikarie sommaren 2021 inom vård och omsorg Kiruna C
Vi söker Vårdare, handledare, vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter Till hemtjänsten, särskilda boenden, HVB-hem, LSS-boenden, LSS-korttidsboende socialpsykiatrin och personlig assistans. Nu söker vi sommarvikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi erbjuder Dig ett rikt arbetsinnehåll, gemenskap och personlig utveckling. Att arbeta inom vård och omsorg innebär oftast schemalagda dag/kväll/helg. Ange i din ansökan om du vill arbeta natt.
2021-02-16 2021-04-30
Kiruna Kommun Undersköterska till Gläntans minoritetsboende
Arbetet som undersköterska innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2021-02-15 2021-03-01
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Verksamhetsassistent till grundsärskolan, vikariat
Som verksamhetsassistent på grundsärskolan arbetar du med en eller flera elever/grupper av elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster och i fritidshemmet, i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter beroende på elevens behov. Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Verksamhetsassistenten bidrar till att främja elevernas utvecklin...
2021-02-15 2021-03-01
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Brandman till heltidsstyrkan
Vårt mål är att minimera antalet olyckor och dess konsekvenser. För att förhindra olyckor sätts det förebyggande arbetet i fokus, därför planerar och organiserar vi vår verksamhet så att räddningsinsatser kan påbörjas så snabbt som möjligt och genomföras på ett effektivt sätt, oavsett kommungränser. Vi hjälper och stödjer både personer, organisationer och andra myndigheter med att kunna agera både före, under och efter den enskilda händelsen. Därför kommer dina arbetsuppgifter att bestå av både förebyggande arbeten och operativ utryckningstjä...
2021-02-15 2021-03-05
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Brandman till heltidsstyrkan, vikariat
Vårt mål är att minimera antalet olyckor och dess konsekvenser. För att förhindra olyckor sätts det förebyggande arbetet i fokus, därför planerar och organiserar vi vår verksamhet så att räddningsinsatser kan påbörjas så snabbt som möjligt och genomföras på ett effektivt sätt, oavsett kommungränser. Vi hjälper och stödjer både personer, organisationer och andra myndigheter med att kunna agera både före, under och efter den enskilda händelsen. Därför kommer dina arbetsuppgifter att bestå av både förebyggande arbeten och operativ utryckningstjä...
2021-02-15 2021-03-05
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Bygglovsinspektör/Lov- och tillsynshandläggare, vikariat
Som byggnadsinspektör kommer du att arbeta med lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder och föredrar ärenden i miljö- och byggnämnden. Arbetet görs både på kontor och fält, i centralort och de omkringliggande byarna. Dina arbetsuppgifter innebär att • självständigt arbeta med handläggning, teknisk granskning och tillsyn i bygglovsärenden/OVK/Hiss/Enkelt avhjälpta hinder. • leda samråd, utföra arbetsplatsbesök samt besluta o...
2021-02-12 2021-02-25
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Kiruna
Du utför arbetsuppgifter som ryms inom legitimationen. Som djursjukskötare hos oss får du jobba i en varierad vardag med kollegor som hjälps åt där det behövs. Du kommer att jobba både på polikliniken på smådjursmottagningen och inom anestesi, kirurgi och med tänder smådjur. Du arbetar med vårdhygien på ett övergripande plan och uppfyller också vårt dagliga hygienarbete genom att sköta tvätt, instrument och lokalvård. Du har mycket kontakt med våra kunder genom att arbeta i reception och att svara i telefon.
2021-02-12 2021-02-28
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Nord Djurvårdare till Distriktsveterinärerna Kiruna
Som djurvårdare hos oss arbetar du inne på vår smådjursklinik som bemannas av en till tre veterinärer måndag till fredag. Du delar arbetsuppgifter med dina kollegor med att arbeta kliniskt genom att assistera veterinären, bemanna receptionen, telefonpassning och tidsbokning samt foderrådgivning och försäljning. Även övriga klinikuppgifter såsom hygien, instrument- och lokalvård samt administrativa uppgifter ingår i det dagliga arbetet.
2021-02-12 2021-02-28
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Semestervikarie chaufför renhållningen
Vi söker semestervikarie, chaufför till renhållningen. Inom enheten arbetar vi med bl.a. hämtning och tömning av hushålls- och matavfall inom Kiruna kommun. Underhåll och skötsel av fordonet. Körlistor och rapportering i EDP Mobile. Handhavande av sid- och baktömmande fordon
2021-02-11 2021-04-04
Kiruna Kommun Socialförvaltningen söker en socialsekreterare till vuxengruppen.
Som socialsekreterare kommer du ansvara för handläggning av ärenden gällande bostäder. Du handlägger ansökningar från brukare som behöver stöd till bostad, socialt avtal etc. Du arbetar med att motivera, uppsöka, stödja för att stötta brukaren till eget avtal. Du kommer utveckla kommunkontrakt med tydliga delmål/mål och arbeta med brukaren utifrån det. Arbetet innebär att samverka med hyresvärdar, kronofogden etc. Som bostadssekreterare arbetar du bland annat med avtalsfrågor, avhysningar, besiktningar, saneringar, felanmälningar, vräkningsföre...
2021-02-09 2021-02-28
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Chaufför till renhållningen
Vi söker chaufför till renhållningen. Inom enheten arbetar vi med bl.a. hämtning och tömning av hushålls- och matavfall inom Kiruna kommun. Underhåll och skötsel av fordonet. Körlistor och rapportering i EDP Mobile. Handhavande av sid- och baktömmande fordon.
2021-02-04 2021-03-07
Lantmäteriet, Sommarjobb - enhetlig process Sommarjobb inom Samfällighetsföreningsregistret, Kiruna
Att sommarjobba inom Samfällighetsföreningsregistret innebär att handlägga och besluta om ärenden inom registret. Sommarjobbet kan även innebära andra arbetsuppgifter, beroende på vilka behov som uppstår under sommaren. Perioden för detta sommarjobb sträcker sig under veckorna 22-34. Placeringsort är Kiruna.
2021-02-01 2021-02-28
1 2 >