Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Drifttekniker Teknisk infrastruktur Vittangi
Till avdelning Teknisk infrastruktur, östra kommundelen söker vi en drifttekniker, placeringsort Vittangi. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir drift- och underhållsarbete av vatten- och reningsverk, ledningsnät samt arbete på ÅVC anläggningar i området. Du kommer även ta hand om tillståndsansökningar, ha driftsansvar för vattenverk samt utföra vissa administrativa uppgifter exempelvis debiteringsunderlag. Du kommer också kunna gå in som tillförordnad enhetschef vid tillfälle. Tjänsten innebär en hel del kundkontakter varför det krävs att du...
2022-09-23 2022-10-31
Kiruna Kommun Barn- och ungdomsbibliotekarie till Stadsbiblioteket
Kiruna stadsbibliotek har en spännande tid framför sig med anledning av flytt till stadens nya kulturhus. Vill du vara med och skapa Kirunas framtida biblioteksverksamhet så är detta tjänsten för dig! Kiruna kommun har en omfattande verksamhet för att främja barn och ungdomars läsande på fritiden. Vi söker nu en bibliotekarie till Kiruna stadsbibliotek som tillsammans med nuvarande barn- och ungdomsbibliotekarie ansvarar för verksamheten riktad mot barn och unga. Schemalagd tjänst i informationsdisken ingår och där möter du besökare i alla ål...
2022-09-23 2022-10-06
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Kastanjens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-09-23 2022-10-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till fritidshem Luossavaaraskolan
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för fritidshem. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för elevernas utveckling och lärande.
2022-09-23 2022-10-07
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Thule förskola
Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och den filosofin har samma grundläggande barnsyn och kunskapssyn som läroplanen. Vi strävar efter ett tankesätt där vi vill arbeta med meningsfulla utmaningar och projekt som sker både individuellt och i samarbete med andra. En undersökande och utforskande miljö och ett arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger i grund för läroprocessen. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens och pedagogernas tankar, detta hjälper oss att reflektera över vårt eget och andras lä...
2022-09-23 2022-10-09
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Abisko skola
Arbetet sker i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-09-23 2022-10-09
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Arbetsmarknadsenheten
Tillsammans med handledare/arbetsledare/koordinator kommer du att utveckla arbetet inom Arbetsmarknadsenheten i Kiruna. Du kommer vara ett stöd för arbetsledarna i deras arbete och coacha dem i processer med deltagare. Vid behov kommer du stötta ungdomshandläggarna. Arbetet innebär att utveckla metoder och flöden i våra verksamheter som ex Bumerangen, Fritidsbanken för att på ett mer effektivt sätt arbeta med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och få dem anställningsbara. Du kommer vara ansvarig för subventionerade anställningar, ad...
2022-09-22 2022-10-06
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Avfallsingenjör till Teknisk Infrastruktur, VA/Renhållning
Tjänsten är en stödjande funktion till avfalls-/renhållningsverksamheten, där dina huvuduppgifter bl.a. är att utveckla kommunens återvinningscentraler, planera och upphandla plockanalyser, granska bygglov och detaljplaner med avseende på frågor rörande avfall/renhållning och delta i arbetet med att införa matavfallinsamling i flerbostadshus. I tjänsten ingår även att ansvara för utredningar och skriva yttranden gentemot myndigheter och allmänheten, upprättande av diverse skrivelser samt delta i driftrelaterade projekt samt tillsammans med dri...
2022-09-22 2022-10-31
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Förvaltningschef till Miljö- och byggnadsförvaltningen
Kiruna kommuns Miljö- och byggnadsavdelning ansvarar mot två nämnder; byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden. Som förvaltningschef leder du verksamheten tillsammans med en miljöchef, räddningschef och en chef för överförmyndarexpedition. Totalt består förvaltningen av ca 50 medarbetare i fyra olika avdelningar; miljökontoret, bygglovskontoret, räddningstjänsten och överförmyndarexpedition. Som förvaltningschef på Miljö- och byggnadsförvaltningen är du direkt underställd kommundirektören och du har ett övergripande ansvar för personal, ekonom...
2022-09-21 2022-10-09
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötarvikariat till Bergkristallens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-09-21 2022-10-05
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötarevikariat till Lokeldarens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-09-21 2022-10-05
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikarierande kockar, kokerskor och ekonomibiträden
Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet TimeCarePool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb. Om du är intresserad av att arbeta som korttidsvikarie eller extrapersonal och uppfyller kompetenskraven tar vi kontakt med dig. Är du intresserad av en specifik tjänst måste du söka den enskilt.
2022-09-21 2022-12-31
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Satellitens förskola
Du ska huvudsak arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-09-21 2022-10-05
Kiruna Kommun Undersköterska/vårdbiträde till Triangelns hemtjänst
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2022-09-20 2022-10-04
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor/vårdbiträden till Berga hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. I arbetet ingår att dokumentera brukarnas tillstånd och de åtgärder som du utför. Vi kommer att lägga stor vikt vid kontaktmannaskapet.
2022-09-20 2022-10-04
Kiruna Kommun Leg. Sjuksköterska - poolen
Vi söker en Leg. sjuksköterska till Kiruna kommun. Du kommer att ingå i en pool, vilket innebär att du går in och jobbar på olika särskilda boenden och i hemsjukvården. I perioder kan du även bli placerad på ett boende under en längre tid. Tjänsterna är heltid med dag, kväll och viss helgtjänstgöring. Under kvällar och helger ansvarar man för både boenden och hemsjukvården.
2022-09-20 2022-10-09
Kiruna kommun, Socialförvaltningen distriktssköterska/sjuksköterska hemsjukvården
Som distriktssköterska/sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal inom ditt ansvarsområde. Tjänsten omfattas av dag/kväll/helgtjänstgöring. Du kommer att arbeta i ett multipro...
2022-09-20 2022-10-04
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till fritidshem Jukkasjärvi skola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för fritidshem. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för elevernas utveckling och lärande.
2022-09-20 2022-10-04
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Nya Raketskolan åk 4-6
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-09-19 2022-10-02
Kiruna Kommun Undersköterska/ vårdbiträde till Thule hemstöd
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2022-09-16 2022-09-30
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Vittangi skola åk 4-5 tillsvidare, heltid
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-09-15 2022-10-06
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Vi söker en vikarie till bemanning och rekryteringsenheten
Som bemanningsplanerare arbetar man med daglig vikarieanskaffning, intervjuer, introduktioner av nyanställda vikarier, för kommunens olika förvaltningar. Samt övriga administrativa uppgifter.
2022-09-15 2022-10-02
Kiruna Kommun Leg demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskan arbetar som kommunens sakkunnige i demensfrågor, samarbete med MAS och kvalitetsteam. Du ska utveckla arbetsområdet för att kvalitetssäkra vård och omsorgen i enlighet med socialnämndens mål med ett tydligt personcentrerat fokus. Arbetet innebär att ge vägledning och stöd till personer med minnessvårigheter och deras närstående, även att vägleda personalen i ordinärt och särskilt boende när det uppstår behov av att hantera svåra situationer kopplat till BPSD problematik. Arbetet innebär även att utbilda och handleda vård o...
2022-09-15 2022-09-29
Kiruna Kommun Anhörigkonsulent
I rollen som anhörigkonsulent kommer du att erbjuda enskilda samtal, råd och vägledning. Du leder anhöriggrupper samt planerar och genomför riktat stöd så som föreläsningar och arrangemang. En viktig del i rollen är att nå ut med information och du kommer att arbeta uppsökande för att nå ut till anhöriga. Utifrån anhörigas situation och behov kommer du att samverka med och lotsa vidare till andra verksamheter. Uppsökande förebyggande hembesök erbjuds personer som fyllt 80 år och som inte har några insatser från socialtjänsten.
2022-09-15 2022-09-29
Kiruna Kommun Socialförvaltningen söker en vikarierande socialsekreterare till försörjningsstöd
Vi söker en ny medarbetare till försörjningsstöd med ett genuint intresse för att arbeta med uppdraget att tillsammans med individen arbeta med att denne ska bli självförsörjande. I arbetet ingår att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt SOL samt arbeta med våld i nära relation.
2022-09-12 2022-09-26
1 2 >