Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal undersköterskor/vårdbiträden till Movägens äldreboende
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-06-01 2023-06-18
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Rektor i grundskolan i Kiruna kommun
Är du en stolt och trygg chef och ledare som värnar om barnen bästa och skolan i Kiruna? Då är du varmt välkommen till vår engagerade rektorsgrupp. Vår framtid börjar med barnen. Som rektor ansvarar du för din verksamhet med eleven i centrum. Du samarbetar och driver utvecklingsfrågor tillsammans med din personal och övriga rektorer inom förvaltningen. Du har ett helhetsansvar för din verksamhets resultat och för Kiruna kommuns utveckling. Du företräder arbetsgivaren och agerar i enlighet med vår värdegrund: Respekt, Ansvar och Samverkan.
2023-05-31 2023-06-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Specialpedagog till grundskolor i Kiruna C inför HT-23
Som specialpedagog arbetar du i nära samarbete med rektor och personal på skolan. Arbetet innebär att tillsammans med rektor utveckla och utforma det pedagogiska arbetet på såväl grupp- och individnivå som på organisationsnivå utifrån främjande, förebyggande och åtgärdande perspektiv. Du ska vara ett stöd till pedagogerna hur de kan lägga upp sin undervisning så att utbildningen blir tillgänglig, inkluderande och skapar delaktighet för alla barn. Du verkar för och är ett stöd i arbetslagens arbete, vid behov av pedagogiska kartläggningar/handli...
2023-05-31 2023-06-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare samiska till Karesuando skola
Som lärare i samiska undervisar du elever i åk 6-9. Arbetet sker i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-05-30 2023-06-13
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Karesuando skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-05-30 2023-06-13
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vik. Leg. Arbetsterapeut till Socialförvaltningen
Dina arbetsuppgifter innefattar bedömning och träning av aktivitetsförmåga i det dagliga livet, förskrivning av hjälpmedel, bedömning av brukarnas förmåga i hemmiljö och utfärdande av intyg inför bostadsanpassning. Åtgärderna utgår från brukarnas mål och behov och anpassas mycket individuellt med syfte att stödja till ökad självständighet och delaktighet i vardagslivet. Ditt arbete är självständigt men du samverkar i ett team med bland annat sjuksköterskor, sjukgymnast, läkare från vårdcentral och omvårdnadspersonal. I uppdraget ingår att handl...
2023-05-30 2023-06-13
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Lokeldarens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-05-30 2023-06-13
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Kastanjens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-05-30 2023-06-13
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunikatör
Nu söker vi en kommunikatör med inriktning webb och sociala medier, som ska arbeta med kommunens digitala kanaler. I rollen ingår uppgifter som omvärldsbevakning, förvaltning och utveckling av våra webbplatser och sociala medier. Du tänker målgrupp och har känsla för vilket språk som används i olika kanaler. Det här är en fri och kreativ roll där du samarbetar med de andra kommunikatörerna och kommunens webbredaktörer för att ta fram bästa möjliga användarupplevelse för våra målgrupper. Du har utbildning i sociala medier och gärna erfarenhet ...
2023-05-29 2023-06-12
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Koordinator
Vi söker två koordinatorer till projekt och exploateringsenheten som ska ansvara för det administrativa arbetet kring olika projekt i samarbete med våra projektstrateger och mark- och exploateringsingenjörer. I rollen ingår också den ekonomiska administrationen med kontering och fakturering. Du har en viktig roll som registrator och samarbetar med övriga funktioner inom kommunen som kommunsekreterarna och E-arkivarien. Du kommer att upprätthålla kontakter med kommuninvånarna, företag och våra kommunala bolag. Du säkerställer att handlingar ...
2023-05-29 2023-06-12
Kiruna Kommun Vårdbiträde/Undersköterska till hemtjänsten Vittangi
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-05-26 2023-06-09
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Fjärrhandledare/ annat uppdrag
Som fjärrhandledare arbetar du med uppkoppling och mottagning av fjärrsändningar, lokalansvar samt stöttar och hjälper lärare och elever vid tekniska problem. Du arbetar även med att bygga upp studiemiljöer för fjärrundervisning. Då den undervisande läraren finns på annan ort fungerar du även som stöd för elevernas lärarande.
2023-05-25 2023-06-08
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Bergkristallens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-05-25 2023-06-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Legitimerad sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgs personal inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer. Du kommer att vara placerad som Sjuksköterska på Movägen, Särskilt boende i Kiruna C.
2023-05-25 2023-06-08
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare till socialpsykiatrin
Som boendestödjaren ska du bedriva stöd till brukarna i deras hem samt vara till stöd och vägledning i sociala och kulturella sammanhang. Man skall stödja brukaren att göra bra val som leder till en ökad känsla av självständighet. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är stöd vid städ, tvätt, inköp, intag av medicin, bryta isolering via aktiviteter ute i samhället och stöd att skapa en fungerande vardagsstruktur. Du ska tillsammans med brukarna och övrig personal arbeta med genomförandeplaner, arbetsplaner och social dokumentation. Arbetet inn...
2023-05-25 2023-06-08
Kiruna Kommun Undersköterska/vårdbiträde till Raketens hemtjänst
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och att uppmuntran dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi lägger stor vikt vid kontaktmannaskapet och arbetar utifrån individens bästa i centrum. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2023-05-25 2023-06-08
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till grundskolor Kiruna C inför HT-23
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-05-25 2023-06-08
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Bergkristallens förskola, vikariat
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2023-05-25 2023-06-08
Kiruna kommun, Måltidsverksamhet Måltidsbiträde till Tuolluvaara skolans kök
Arbetet innebär att du arbetar vid mottagningsköket med arbetsuppgifter för alla i ett kök vanligt förekommande uppgifter så som; mottagning av mat, planering och förberedelser, viss tillagning och tillredning av sallader, beställningar, servering av lunch, disk och städ.
2023-05-23 2023-06-06
Kiruna kommun, Måltidsverksamhet Kock till Svappavaara skolkök
Som kock i Svappavaara skolkök lagar du mat till skola och förskola. Du kommer att arbeta med i kök/matsal med vanligt förekommande arbetsuppgifter så som; planering, förberedelse, tillagning, portionering, servering, disk och städ. Du måste vara bekant och bekväm med att även tillaga specialkoster av olika slag.
2023-05-23 2023-06-06
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Ett antal Socialsekreterare till Barn- och familjegruppen
I arbetet ingår möten med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig del. Vi utreder ärenden med stöd i SoL och LVU och vi arbetar enligt Barnets Behov i Centrum (BBIC). Du kommer även att samverka mellan de andra grupperna inom IFO-MyA, andra myndigheter och organisationer. I arbetet ingår även en viss del förebyggande arbete. Det ingår resor i arbetet.
2023-05-22 2023-06-18
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Badpersonal, två tjänster
Som badpersonal säkerställer du en trygg vistelse för våra gäster som besöker badanläggningen och tillsammans med kollegor ser till att badhuset motsvarar de förväntningar som finns gällande service, renlighet och badbevakning. Arbetsuppgifter: • Livräddning och badbevakning • Simlärare, planera och genomföra simundervisning för skolornas elever samt för badets egen regi för alla åldrar, från babysim till vuxensimskola • Lokalvård • Kundbemötande • Kassabetjäning • Vattenträningsinstruktör • Vattenrening • Planera, utveckla och utföra o...
2023-05-17 2023-06-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Vittangi skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2023-05-17 2023-06-14
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Enhetschef Renhållningen
Som enhetschef för renhållningen kommer du ha personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för enheten. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla underställda medarbetare. Du arbetar både med drift och utvecklingsfrågor för kommunens avfall- och återvinningsverksamhet. Utvecklingen inom kommunens renhållningsansvar sker snabbt. En av de större utmaningarna kommande år är kommunens övertagande av insamlingsansvar för förpackningar med start 2024. I kommunen finns höga ambitioner för att förebygga avfall samt öka återbruk och återvinni...
2023-05-14 2023-06-11
Kiruna kommun, Socialförvaltningen 5 vårdare till LSS-gruppbostäder
Verksamheten arbetar utifrån LSS-lagens grundläggande principer och viktiga utgångspunkter. Du som personal ska få brukarna att känna sig trygga, delaktiga och självständiga i sitt vardagsliv genom att skapa en förutsägbar och begriplig tillvaro. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att varje brukare ska få ta tillvara sina förmågor och få möjlighet att utvecklas med hjälp av tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar. I arbetet ingår att ge stöd i alla förekommande sysslor i ett hem såsom planering, Personlig hygien, klädvår...
2023-05-10 2023-06-08
1 2 >