Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolvärd till Nya Raketskolans mellanstadium
Du kommer att organisera, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter för eleverna under hela skoldagen. Barnkonventionen och läroplanens värdegrund med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete utgör grunden i uppdraget och bidrar till en tryggare skoldag för eleverna...
2022-06-23 2022-07-07
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen Vaktmästartjänst
Arbetet innebär olika vaktmästarsysslor som underhåll av materiel, visst fastighetsunderhåll, lås och passagehantering, koll på fastighetsrelaterade larm, övervakning av ventilationssystem, genomförande av skyddsronder och brandskyddskontroll. Viktigt är en allmän service kopplat...
2022-06-22 2022-07-31
Kiruna Kommun Projektledare till Socialförvaltningen
Som projektledare kommer du att arbeta mot Socialförvaltningens samtliga verksamhetsområden tillsammans med våra systemansvariga och systemadministratörer. Ditt uppdrag kommer också att innebära kontakter och samverkan med andra kommuner och andra förvaltningar. I arbetet ingår att leda införandet av nytt verksamhetssystem både organisatoriskt och processmässigt. Ansvara för att leda tvärprofessionella arbetsgrupper, planera de olika stegen i införandet av det nya systemet samt planera utbildning av användare. Som projektledare ansvarar du för...
2022-06-22 2022-07-17
Kiruna kommun, Kirunabostäder AB Teknisk fastighetsskötare
Som teknisk fastighetsskötare sköter du drift och förebyggande arbeten i våra fastigheter och finns dagligen till hands för våra hyresgäster. Du arbetar på vår fastighetsavdelning för kommunala fastigheter, som består av en fastighetschef, förvaltare, tekniker, tekniska fastighetsskötare, fastighetsskötare och lokalvårdare. Du ansvarar för den dagliga driften inom VS, ventilation, styr och regler samt inre och yttre skötsel av fastigheter i Kirunabostäders eget bestånd och i de fastigheter som vi förvaltar åt Kiruna kommun. I dina arbetsuppgif...
2022-06-22 2022-08-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Nya Raketskolan, åk 4-6
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-06-22 2022-07-06
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Mötesplats Svappavaara
Leder och planerar aktiviteter med ungdomar. I uppdraget ingår även att bistå med enklare läxhjälp.
2022-06-22 2022-08-01
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier inom vård och omsorg i Kiruna C och Östra
Vi behöver semestervikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi erbjuder Dig ett rikt arbetsinnehåll, gemenskap och personlig utveckling. Att arbeta inom vård och omsorg innebär oftast schemalagda dag/kväll/helg/natt. Ange i din ansökan om du vill arbeta natt. För hemtjänst krävs körkort.
2022-06-22 2022-07-10
Kiruna kommun, Förskolor Förskollärare till Lokeldarens förskola
Inom förskolan arbetar vi utifrån förskolans läroplan och som förskollärare ansvarar du tillsammans med arbetslaget för det pedagogiska arbetet på avdelningen. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö för både det enskilda barnet och barngruppen i stort och arbetar med att skapa en god balans av omsorg och lärande.
2022-06-21 2022-08-14
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Brandman till heltidsstyrkan
Vårt mål är att minimera antalet olyckor och dess konsekvenser. För att förhindra olyckor sätts det förebyggande arbetet i fokus, därför planerar och organiserar vi vår verksamhet så att räddningsinsatser kan påbörjas så snabbt som möjligt och genomföras på ett effektivt sätt, oavsett kommungränser. Vi hjälper och stödjer både personer, organisationer och andra myndigheter med att kunna agera både före, under och efter den enskilda händelsen. Därför kommer dina arbetsuppgifter att bestå av både förebyggande arbeten och operativ utryckningstjä...
2022-06-21 2022-08-28
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen IT-administratör
Vi söker en medarbetare som kan bidra till vårt gemensamma och viktiga uppdrag att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för varje elev. Tjänsten innebär att vara ett verksamhetsstöd i digitalisering- och IT-frågor på två skolor; Högalidskolan åk 4-9 och Triangelskolan åk 4-6. Du bidrar till att implementera, upprätthålla och utveckla rutiner och arbetssätt, både självständigt och i grupp. En del av arbetsuppgifterna består i att samarbeta och ha kontakt med olika interna och externa aktörer och nätverk, t ex skolornas personal, förvaltning...
2022-06-21 2022-07-22
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Lyktans förskola i Vittangi
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande. Du kommer i huvudsak att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan.
2022-06-21 2022-08-07
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Svappavaara förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande. Du kommer i huvudsak att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan.
2022-06-21 2022-08-07
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Gymnasielärare Naturkunskap och/eller Idrott och/eller ledarskap och organisation
I ditt uppdrag som gymnasielärare ingår undervisning inom naturkunskap -och eller idrott och -eller ledarskapsutveckling. I uppdraget ingår mentorskap samt övriga förekommande arbetsuppgifter för lärare.
2022-06-20 2022-07-04
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare
Som byggnadsinspektör/bygglovshandläggare kommer du att arbeta med lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. I rollen fattar du självständiga beslut i enlighet med gällande delegationer samt förbereder och föredrar ärenden i miljö- och byggnämnden. Arbetet görs både på kontor och fält, i centralort och de omkringliggande byarna. Dina arbetsuppgifter innebär att • självständigt arbeta med handläggning, teknisk granskning och tillsyn i bygglovsärenden/OVK/Hiss/Enkelt avhjälpta hinder. • leda samråd, utföra arbetsplats...
2022-06-20 2022-08-28
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Handläggare Kundcenter, Kiruna
Vi söker dig som brinner för kunden! Du som har ett driv framåt och är peppad på att utvecklas tillsammans med oss. Är du en av dem och dessutom vill vara med och fortsätta leverera mycket hög kundnöjdhet i vårt kundcenter, då kanske du är vår blivande medarbetare. Som handläggare i vårt kundcenter kommer du hantera kunder via telefon, chatt och mejl på vår första linje. Dina arbetsuppgifter innebär att besvara frågor, vägleda och ge information om Lantmäteriets verksamheter, produkter och tjänster. Du arbetar enligt processer, villkor och re...
2022-06-20 2022-07-03
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Vikariat - Sjuksköterska, natt
Inom Kiruna kommun arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och distriktssköterskor under hälso- och sjukvårdsavdelningen HSA. Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgs personal inom ditt ansvarsområde, i östra Kiruna kommun nattetid.
2022-06-17 2022-07-01
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolkurator till Nya Raketskolan
Du kommer att arbeta med att leda och utveckla insatserna i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisationsnivå. I arbetet ingår att ha en stödjande funktion samt vara en resurs för arbetslagen i deras arbete med barns och ungdomars lärande. Du medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande mot psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Du bidrar också till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande. I ditt a...
2022-06-17 2022-08-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem till Jukkasjärvi skola
Som lärare i fritidshem arbetar du för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. Du arbetar med att uppmuntra barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomh...
2022-06-16 2022-07-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Jukkasjärvi skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-06-16 2022-07-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Förskollärare/lärare F-3 till Jukkasjärvi skola
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-06-16 2022-07-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Lärare till Nya Raketskolans högstadium
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.
2022-06-16 2022-08-07
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Speciallärare till Högalidskolan åk 7-9
Som speciallärare arbetar du i nära samarbete med rektor och övrig personal på skolan. Du ingår i ett arbetslag med specialpedagogen. Du undervisar elever i behov av särskilt stöd. Du verkar för och är ett stöd i arbete av pedagogiska kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram. Du ska kunna skapa goda lärandesituationer samt delta i skolutveckling.
2022-06-16 2022-06-30
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Chef inom Fastighetsinskrivning, Kiruna
Vi söker en funktionschef inom verksamhetsområde Fastighetsinskrivning och Samfällighetsföreningsregistret (SFR) med tillträde 1 september 2022. Placeringsorten är Kiruna där även funktionens 10 medarbetare finns. Som funktionschef på Fastighetsinskrivningen SFR har du resultat- och personalansvar vilket bland annat innebär att du löpande styr och följer upp funktionens ansvarsområden. Du ansvarar för din funktions kompetensförsörjning vilket innefattar planering och genomförande av rekrytering, utveckling och avveckling. Du genomför löne-, me...
2022-06-16 2022-07-03
Kiruna kommun, Kulturskolan Bildlärare till Kulturskolan
Som bildlärare på Kulturskolan i Kiruna kommer du att undervisa i ämnet bild/form i Kulturskolans kursverksamhet samt i grundskolan och övriga uppdrag och projekt.
2022-06-15 2022-06-29
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Informationssäkerhetssamordnare
Uppdraget som informationssäkerhetssamordnare omfattar och avser kommunkoncernens informationssäkerhet och informationshantering i enlighet med GDPR, varvid informations-säkerhetssamordnaren förväntas utföra förekommande arbetsuppgifter inom sakområdet, såsom planering, ledning, samordning, uppföljning och kontroll samt kompetenshöjning av övriga berörda personalgrupper i de kommunala verksamheterna. Som informationssäkerhetssamordnare förväntas du fungera sammanhållande för upprättande av kommunala styrdokument, såsom policys, regelverk, rutin...
2022-06-15 2022-07-31
1 2 3 >