Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Blekinge, Hälso - och sjukvård Undersköterskor till Hälso- och sjukvården
I samband med vårdplatsläget öppnar nu Blekingesjukhuset upp för 8 nya vårdplatser i Karlskrona. Hälso- och sjukvården söker dig som är undersköterska och som vill arbeta med medicinpatienter. Vi ser att du kan komma med kort varsel till vår verksamhet. Arbetstiden kan vara förlagd till såväl dag som natt, vardag, söndag och helgdag
2021-10-15 2021-10-31
Region Blekinge Medicinkliniken Blekinge söker specialistläkare i endokrinologi/diabetologi
Diabetes/endokrinsektionen utreder och behandlar patienter med diabetes och endokrina sjukdomar. Patienter utreds och följs upp både inom sluten- och öppenvård. Inom slutenvården har vi även ett delansvar för andra internmedicinska patienter. Fotmottagning, tyreoideakonferens och obstetrikrond ingår. Forskning och utbildning ingår i klinikuppdraget och en aktiv forskningsverksamhet bedrivs på kliniken. Vid kliniken finns läkarstudenter som deltar i det dagliga arbetet. Undervisning och handledning av AT-läkare, ST-läkare och studenter är en na...
2021-10-14 2021-11-14
Region Blekinge, Kvinnokliniken Vik medicinsk sekreterare till Kvinnokliniken
Vi söker en medicinsk sekreterare till ett stimulerande och varierande arbete på kvinnokliniken. Arbetet innebär att man hanterar skiftande arbetsuppgifter inom olika typer av administration och dokumentation i våra journalsystem NCS Cross och Obstetrix med inriktning mot förlossningsvård. Tjänsten är på gynmottagningen i Karlskrona.
2021-10-13 2021-10-31
Region Blekinge, Hälso - och sjukvård HR-chef till hälso- och sjukvården
Som HR-chef är du chef över avdelningschef och vissa specialkompetenser samt samordnar och utformar stöd för operativa och strategiska personalfrågor. Du är direktrapporterande till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår såväl i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp som i regionens HR-ledningsgrupp. Vid behov kan du ersätta övriga chefer i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i vissa uppgifter. Du har därmed övergripande ansvar och arbetsuppgifter. • Du har personalansvar, verksamhets- och ekonomiansvar. • I rollen ingår att leda, planera, ut...
2021-10-12 2021-10-31
Region Blekinge, Ortopedkliniken Avdelningschef till Ortopedklinikens Avdelningen 37
Som avdelningschef är din uppgift att planera, leda och utveckla avdelningen utifrån verksamhetens mål. Du kommer att ha huvudansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö på avdelningen. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp. Detta innebär att du är engagerad i hela klinikens verksamhet och utveckling. I uppdraget ingår det att utveckla samarbetsformerna med andra vårdenheter såväl inom som utanför kliniken. Region Blekinge tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande, vi kommer därmed tillsvidareanställa...
2021-10-12 2021-11-14
Region Blekinge, Akutkliniken Undersköterskor till Akutmottagningen i Karlskrona
Vi erbjuder dig ett utvecklande och omväxlande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Som undersköterska på akutmottagningen får du ett varierat och stimulerande arbete. Du bedömer, vårdar och behandlar patienterna under deras vistelse på akutmottagningen, allt ifrån svårt sjuka patienter, olyckor, anhörigstödjare, till att assistera läkare vid mindre ingrepp. Du ingår i ett team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, kanslister och vårdassistenter. Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett ...
2021-10-12 2021-11-07
Region Blekinge, Kirurgikliniken ST-läkare i allmänkirurgi, Kirurgkliniken, Region Blekinge
Första året är ett basår i kirurgi enligt utbildningsboken för kirurgiska specialiteter. Därefter påbörjas tjänstgöring på klinikens olika sektioner. I arbetet ingår avdelningsarbete, mottagningsarbete, akutverksamhet samt operation. Det finns inga obligatoriska randningar på annan ort då hela specialistutbildningen kan göras i Blekinge, men möjlighet finns efter överenskommelse. En stor del av patienterna har cancersjukdomar, och även palliativa insatser är vanliga. I tjänsten ingår också jourtjänstgöring. Region Blekinge har en väl utarbetad...
2021-10-12 2021-11-09
Boverket, Ekonomi- och upphandling Ekonomichef
Som Ekonomichef på Boverket har du en bred och dynamisk roll. Ledarskapet är centralt och du ansvarar för utvecklingen av en enhet med nio kvalificerade medarbetare inom redovisning, budget/uppföljning och upphandling. Du ansvarar också för att förse generaldirektör och myndighetsledning med ekonomiska analyser och beslutsunderlag och bidrar därmed till att säkerställa en effektiv användning av myndighetens resurser. Som chef för enheten ansvarar du för att driva, leda och vidareutveckla verksamheten och skapar goda förutsättningar för medarbe...
2021-10-11 2021-11-01
Folktandvården Blekinge Tandläkare Folktandvården Lyckeby
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Vi erbjuder dig: • Introduktionsprogram • Goda utvecklingsmöjligheter • Förmånlig veckoarbetstid • Massage & friskvård • Löneväxling mm Introduktionsprogrammet ger en god inblick i verksamheten och du knyter kontakter med medarbetare från hela länet.
2021-10-11 2021-11-30
Region Blekinge, Ortopedkliniken Sjuksköterska till Ortopedmottagningen i Karlskrona
I tjänsten ingår sjuksköterskeuppgifter såsom sårbehandling, frakturkontroller, gipsning, postoperativa kontroller, vara behjälplig vid läkarmottagningar. Administrativt arbete såsom bokning av mottagningsbesök och telefonrådgivning ingår också i arbetsuppgifterna. Vi har ett gott samarbete med vår akutortopediska vårdavdelning och i tjänsten ingår helgtjänstgöring.
2021-10-08 2021-10-24
Region Blekinge, Upphandlingsavdelningen Upphandlare
I rollen som upphandlare kommer du att ansvara för hela upphandlingsprocessen, som anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling och uppföljning av avtal. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Som person ska du vara analytisk, mål- och kvalitetsinriktad och ha en hög social förmåga. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans. Du kommer också att fungera som rådgivare till verksamheten i u...
2021-10-08 2021-10-29
Region Blekinge, Ortopedkliniken Sjuksköterska till Ortopediska Traumaavdelningen 37 i Karlskrona
Som sjuksköterska är du närmast ansvarig för patienten. Du ska kunna leda, planera och delta aktivt i all omvårdnad kring patienten - både allmän och specifik och kunna hantera läkemedel. På avdelningen arbetar vi tätt tillsammans i team. Teamen på avdelningen består av en avdelningsläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De flesta av våra patienter behöver kommunala insatser efter sjukhusvistelse och som sjuksköterska kommer du att delta i patientens individuella planeringar med kommunen och primärvården. ...
2021-10-07 2021-11-07
Folktandvården Blekinge Tandhygienist Folktandvården Nättraby
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och ett gott bemötande. Som Tandhygienist hos oss får du jobba med alla delar av din kompetens. Vi arbetar i team med ett delegerat arbetssätt. Samarbete sker mellan Folktandvården Nättraby och Rödeby. Vi har ett gemensamt områdesansvar för patienterna och det kan förekomma arbete på båda klinikerna. Folktandvården Rödeby är belägen endast några kilometer från Nättraby. Som anställ...
2021-10-07 2021-11-30
Region Blekinge, Laboratoriemedicin Undersköterska till Laboratoriemedicin Klinisk kemi Karlskrona
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en avancerad, teknisk och mycket lärorik miljö. Du får en bred introduktion Du kommer att arbeta med provtagning, provhantering och svarshantering. Arbetstiden är dagtid.
2021-10-07 2021-10-24
Region Blekinge Lönekonsult, heltid tillsvidare
Som lönekonsult erbjuds Du att jobba i en komplex organisation mot verksamheter både inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och service. Du arbetar i löneprocessen med ett antal verksamheter vilket innebär att du ger stöd och råd till förvaltningarnas linjeorganisation i lönehandläggning och frågor som rör lön. Som personal- och lönesystem har vi Heroma. I arbetsuppgifterna ingår att handlägga löner, tolka lagar och avtal, utfärda intyg men även andra löneadministrativa uppgifter kan förekomma. Du kommer också att göra sammanställningar...
2021-10-06 2021-10-20
Länsstyrelsen Blekinge Drifttekniker
Som drifttekniker hos Länsstyrelsen Blekinge är du lite som spindeln i nätet. Du kommer att arbeta med beställning av teknisk utrustning samt hantering av systembehörigheter i kontakt med länsstyrelsens IT- organisation. Arbetsuppgifterna som drifttekniker hos oss är väldigt varierande. Förutom ovan nämnda uppgifter arbetar du med intern service som till exempel posthantering och möblering av konferensrum. Till rollen hör också skötsel och intern drift av våra fastigheter och fordon. En del av ditt dagliga arbete består också i att vara våra ...
2021-10-06 2021-10-22
Region Blekinge, Röntgenkliniken Specialistläkare/överläkare till Röntgenkliniken
Arbetet omfattar de flesta vanligt förekommande arbetsuppgifter inom allmänradiologi, som konventionell röntgen, CT, ultraljud, genomlysning och basal intervention som dräninläggningar och nefrostomier. I arbetet ingår handledning av ST läkare och ibland även av auskulterande AT läkare. Jour/beredskap under kvällar och helger ingår i uppdraget, mellan kl. 22.00 och 07.00 har du bakjour/beredskap i hemmet. Du kommer huvudsakligen att arbeta i Karlskrona men kommer också att ingå i bemanningen i Karlshamn. Det finns möjlighet till fast placering...
2021-10-05 2021-10-31
Länsstyrelsen Blekinge Förvaltningshandläggare
Länsstyrelsen i Blekinge söker nu en förvaltningshandläggare till Funktionen för juridik med inriktning mot allmänna val. I arbetet ingår t ex hantering av beställning av valsedlar och andra administrativa uppgifter i samband med genomförandet av valen 2022. Som förvaltningshandläggare kommer du även att stödja juristfunktionens övriga arbete. Funktionen handlägger ärenden inom ett stort antal rättsområden, bland annat överklaganden av kommunala beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Funktionen hanterar även trafikärenden och fler...
2021-10-05 2021-10-26
Region Blekinge, Akutkliniken Sjuksköterskor till Ambulansverksamhet öst och väst
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller andra vårdgivare. Inom ambulansen arbetare vi i team och i varje ambulans ska det finnas minst en sjuksköterska som utövar akutsjukvård med läkemedelshantering. Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla...
2021-10-05 2022-01-31
Region Blekinge, Akutkliniken Ambulanssjukvårdare till Ambulansverksamhet öst och väst.
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller till andra vårdgivare. Du jobbar i team med en sjuksköterska . Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt för att på bästa sätt möta samtliga patienter med olika till...
2021-10-05 2022-01-31
Region Blekinge, Akutkliniken Semestervikariat, sjuksköterskor till Ambulansverksamhet öst och väst
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller andra vårdgivare. Inom ambulansen arbetare vi i team och i varje ambulans ska det finnas minst en sjuksköterska som utövar akutsjukvård med läkemedelshantering. Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla...
2021-10-05 2022-01-31
Region Blekinge, Akutkliniken Semestervikariat, ambulanssjukvårdare till Ambulansverksamhet öst och väst.
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll i att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, eller vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller till andra vårdgivare. Du jobbar i team med en sjuksköterska. Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt för att på bästa sätt möta samtliga patienter med olika t...
2021-10-05 2022-01-31
Region Blekinge, Medicinkliniken Diabetessjuksköterska till medicinkliniken i Karlskrona.
Nu söker vi en diabetessjuksköterska till vår mottagning i Karlskrona. Du kommer att vara delaktig i utformandet av verksamheten tillsammans med vårt härliga team som består av diabetessjuksköterskor, sekreterare och läkare samt dietist och kurator. Tjänsten innebär egna patientbesök, telefonrådgivning, konsulter på vårdavdelningar. Arbetsuppgifterna är varierande med mycket självständigt arbete som egen patientmottagning. Arbetet kräver ett stort egenansvar.
2021-10-04 2021-10-24
Region Blekinge, Wämö vårdcentral Undersköterska till Jourcentralen Karlskrona
Att arbeta som undersköterska hos oss innebär dagar och kvällar och helger med varierande arbetsuppgifter såsom provtagning, omläggningar av sår, EKG, audiogram, assistera läkare vid mindre operationer, rektoskopier och undersökningar av olika slag.
2021-10-04 2021-10-24
Region Blekinge, Kirurgikliniken Medicinsk sekreterare och SVF-koordinator/medicinsk sekreterare till kirurgkliniken, Region Blekinge
Den ena tjänsten är på 100% men fördelat på varannan vecka SVF (standardiserat vårdförlopp)-koordinator och varannan vecka medicinsk sekreterare inom teamet urologi. Den andra tjänsten är på 100 % som medicinsk sekreterare inom teamet urologi. Tjänsten som SVF (standardiserat vårdförlopp)-koordinator 50% innebär att boka in undersökningar i utvalda vårdförlopp (urologi och tarm) samt följa tillgänglighet och aktuella väntetider. Du ser till att patienten får information om sina undersökningar, att vårdförloppen följs och att beställda unders...
2021-10-04 2021-10-31
1 2 >