Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Blekinge Vi söker två vattenhandläggare
I vårt uppdrag jobbar vi för att bevara den biologiska mångfalden och skydda den fina natur som vi har i Blekinge. Vi samverkar internt och med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. Du kommer att ingå i ett team bestående av 4 personer. I tjänsten kommer du arbeta som vattenhandläggare med tillsyn och prövning av vattenverksamheter. I arbetet ingår att hantera inkomna anmälningsärenden om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det kan vara till exempel anläggande av bryggor, våtmarker, sjökablar ell...
2022-09-16 2022-10-07
Länsstyrelsen Blekinge Miljöhandläggare med inriktning mot Seveso
Har du ett stort driv, gillar mötet med människor och vill göra skillnad på jobbet varje dag? Vill du jobba med att utveckla miljöområdet tillsammans med en grupp engagerade och kunniga kollegor? Då har du hittat rätt! I vårt uppdrag jobbar vi för att förebygga olägenheter kopplade till miljöfarliga verksamheter och bidra till människors hälsa och miljö i Blekinge. Vi samverkar internt och med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. I rollen ingår både tillsyn och strategiskt arbete, vilket sker h...
2022-09-14 2022-10-05
Länsstyrelsen Blekinge Miljöhandläggare
Har du ett stort driv, gillar mötet med människor och vill göra skillnad på jobbet varje dag? Vill du jobba med att utveckla miljöområdet tillsammans med en grupp engagerade och kunniga kollegor? Då har du hittat rätt! I vårt uppdrag jobbar vi för att förebygga olägenheter kopplade till miljöfarliga verksamheter och bidra till människors hälsa och miljö i Blekinge. Vi samverkar internt och med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. I rollen ingår både tillsyn och strategiskt arbete, vilket sker h...
2022-09-14 2022-10-05
Länsstyrelsen Blekinge Handläggare inom förorenade områden
Du kommer tillsammans med andra handläggare på Funktionen för Tillsyn och prövning arbeta för att uppnå och säkerställa en giftfri miljö. Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över förorenade områden, hantera bidrag samt att granska inkomna rapporter, utredningar och riskbedömningar. Fokus är på förorenade områden och att dessa områden utreds och vid behov efterbehandlas så att de inte längre utgör en risk för människors hälsa och miljö. I arbetet ingår även tillsynsvägledning och stöd till kommunala tillsynsmyndigheter. Arbetet är sjä...
2022-09-13 2022-10-04
Länsstyrelsen Blekinge Vi söker en vattenskyddshandläggare
För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde är ett formellt skydd som fastställs med stöd av miljöbalken. Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområd...
2022-09-12 2022-10-02
Länsstyrelsen Blekinge Länsjurist
Länsstyrelsen i Blekinge söker nu en länsjurist till funktionen för juridik. Som länsjurist ingår du i ett trevligt juristteam medkompetenta och engagerade jurister och handläggare. Chefsjuristen leder och fördelar arbetet på funktionen och fungerar som bollplank och stöd i komplexa juridiska frågor. I denna miljö kan du som erfaren jurist hitta ett intressant arbete medvarierade uppdrag. Funktionen för Juridik ingår i Avdelningen för Stöd och Utveckling som förutom att ge internt stöd även arbetar med landsbygdsfrågor, samhällsberedskap, dju...
2022-09-02 2022-09-25