Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Boverket, IT-enheten IT-specialist
Då en av våra medarbetare går vidare till nya utmaningar behöver vi förstärka vår IT-förvaltningsorganisation med en ny utvecklingsorienterad IT-specialist/teknisk systemförvaltare. I rollen som IT-specialist kommer du ingå i ett eller flera förvaltningsteam som leds av våra förvaltningsledare IT och som arbetar nära Boverkets sakverksamhet. Tillsammans säkerställer vi att systemen levererar verksamhetsnytta. Vi arbetar enligt systemförvaltningsmodellen PM3. Som IT-specialist arbetar du med IT-systemen ur ett tekniskt perspektiv. Exempel på ar...
2024-02-16 2024-03-10
Boverket, Tillsynsenheten Enhetschef till enheten för tillsyn
Boverket söker en ny chef till enheten för tillsyn. Enheten ansvarar bland annat för tillsynsfrågor inom Boverkets olika områden, så som marknadskontroll av byggprodukter och motordrivna anordningar, samt tillsyn av energideklarationer och klimatdeklarationer. Enheten arbetar även med utveckling och genomförande av relevant EU-lagstiftning och frågor gällande närliggande rättsakter samt har ansvar för den svenska kontaktpunkten för byggprodukter. Arbete med föreskrifter, vägledning och information kopplade till Boverkets olika ansvarområden är ...
2024-02-06 2024-02-25
Boverket, Bostadsenheten Sakkunnig inom bostadssociala frågor
I rollen som sakkunnig inom bostadssociala frågor kommer du att få ta självständigt ansvar i olika projekt och i remisshantering kopplat till ämnesområdet. Ditt fokus kommer för närvarande att vara på arbete kopplat till utanförskapsområden och trygghetsfrågor. Boverket har fått flera nya regeringsuppdrag, som gör att vi de närmaste åren kommer att arbeta med trygga och jämställda stads- och boendemiljöer, att stärka det sociala perspektivet i samhällsplaneringen samt verktyg för statistik och analys på områdesnivå. Arbetet innefattar utredni...
2024-02-01 2024-02-25