Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Blekinge Tandläkare Folktandvården Lyckeby
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Vi erbjuder dig: Introduktionsprogram • Goda utvecklingsmöjligheter • Förmånlig veckoarbetstid • Massage & friskvård • Löneväxling mm Introduktionsprogrammet ger en god inblick i verksamheten och du knyter kontakter med medarbetare från hela länet.
2021-05-12 2021-08-31
Region Blekinge HR-strateg till Hälso- och sjukvården
Vi kan erbjuda dig stimulerande arbetsuppgifter där du leder utvecklingen inom avtal och villkor samt övergripande förhandlingsfrågor i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter som strateg ingår bland annat att i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen: • ansvara för, driva och föreslå åtgärder inom ramen för förvaltningens avtals-, löne- och villkorarbete. • ansvara för och driva och utveckla löneöversynsprocessen inklusive arbetsvärdering, kartläggning, analys och uppföljning • utbilda chefer • vara expert och handled...
2021-05-12 2021-05-31
Boverket, IT-enheten IT-koordinator
Vår IT-enhet har det övergripande ansvaret för all IT på Boverket och omfattar såväl användarstöd, systemförvaltning, utveckling som daglig drift av IT-system. Vi söker nu en processledare och tillika koordinator inom IT verksamheten för ett vikariat på ca 1 år. I rollen som processledare och koordinator bistår du vår samordningsfunktion och ledningsstöd med bland annat processarbete och diverse koordineringsarbete i IT området. Arbetet innehåller också visst kravarbete där du från IT fångar krav från verksamheten. Du bistår med att driva vårt...
2021-05-12 2021-05-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare senior, Karlskrona
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2021-05-12 2021-06-01
Region Blekinge Överläkare/specialistläkare Kvinnokliniken
Vi bedriver en bred verksamhet inom gynekologi, obstetrik och kvinnohälsovård. Goda utvecklingsmöjligheter finns inom gynekologi, obstetrik och kvinnohälsovård. Målet är att upprätthålla och förbättra vår goda kvalité. Goda möjligheter till att utveckla team finns inom benign kirurgi, urogynekologi, onkologiskt inriktad gynekologi, endometrios, infertilitetsverksamhet. Jourarbete ingår. Vi har en del pensionsavgångar framför oss de närmsta åren och för att möta dessa behöver vi nu rekrytera överläkare/specialistläkare.
2021-05-12 2021-06-06
Region Blekinge Specialist- /överläkare till Beroendeavdelningen i Blekinge
Vi söker dig som brinner för beroendevård och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du ska på ett tydligt sätt kunna kommunicera kring dina kliniska bedömningar och beslut. Du sätter evidens högt i kombination med klinisk erfarenhet. Vi värdesätter god samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor, skötare och kuratorer. Vi är ett sammansvetsat team som har gott rykte om att göra vårt yttersta för att vårda och motivera våra patienter till förändring. Patienter, anhöriga och samarbetspartners ska alltid känna sig väl bemötta...
2021-05-12 2021-08-31
Region Blekinge, Länsgemensam psykiatri Leg. Sjuksköterska Beroendemottagningen inom Länsgemensam psykiatri
Du kommer att arbeta på beroendeenhetens mottagning. Mottagningen är öppen sju dagar i veckan. Du kommer att ingå i ett av två team och tillsammans med övriga teammedlemmar ansvarar för hälften av mottagningens patienter. I teamet ingår läkare och kurator. Arbetet på mottagningen innebär patientbesök under förmiddagarna. Besöket gäller administrering av läkemedel, urin- eller salivprovtagning och att ha kortare stödjande samtal vid behov. På eftermiddagarna sker ronder och administrativa möten av olika slag. Du är alltid omgiven av kollegor o...
2021-05-12 2021-06-13
Boverket, Enheten för hållbara byggnader och energi Miljövetare eller ingenjör till arbete med hållbara byggnader och energi
Boverket arbetar för närvarande med flera uppdrag för att bidra till omställningen av samhället till klimatneutralitet. Vi arbetar både med långsiktiga strategier, handlingsplaner, införande av styrmedel och med vägledningar. Vi söker därför snarast, till och med den 31 december 2021, en person som vill bidra inom arbetsfältet hållbara byggnader och energi. Den tidsbegränsade anställningen finns på enheten för hållbara byggnader och energi som består av ingenjörer, miljövetare, ekonomer och jurister. Vi arbetar oftast i mindre arbetsgrupper med...
2021-05-12 2021-05-30
Boverket, Enheten för hållbara byggnader och energi Nationalekonom
Enheten för hållbara byggnader och energi arbetar med omställningen till ett fossilfritt samhälle, byggnadens klimatpåverkan och energibehov, cirkulär ekonomi etc. Enheten deltar även i EU-arbetet inom ramen för enhetens verksamhet och hanterar yttranden, rådgivning och information om lagstiftningen samt utvärdering av regelsystemets efterlevnad. Vi söker nu en nationalekonom att förstärka arbetsgruppen i Karlskrona under 2021. Som nationalekonom kommer du främst att arbeta med: • utveckling av metoder, att genomföra uppföljningar och utvärder...
2021-05-12 2021-05-30
Region Blekinge, Regionservice Avdelningschef tillika verksamhetsstrateg till Regionservice stab
I rollen kommer du att ha olika uppdrag och ansvarsområden, dels som avdelningschef för utvecklingsstöd och dels som regionservice verksamhetsstrateg. Som avdelningschef arbetar du övergripande och strategiskt för att leda och utveckla verksamheten inom utvecklingsstöd. Du har ett nära samarbete med såväl avdelningscheferna inom staben som regionservice övriga chefer. Som avdelningschef i Region Blekinge har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för avdelningen. Som verksamhetsstrateg arbetar du med att stödja servicedirektören geno...
2021-05-12 2021-06-03
Region Blekinge, Regionservice Verksamhetsutvecklare till Regionservice stab, Karlskrona
Vi söker en verksamhetsutvecklare med inriktning kvalitetssamordning som ska ansvara för utveckling av regionservice integrerade ledningssystem. Här har du ett administrativt och strategiskt ansvar som genom analys, planering, uppföljning och samverkan anger inriktning för regionservice ledningssystem och kvalitetsfrågor. Du leder regionservices övergripande arbete med ledningssystemet mot ISO-9001certifiering som mål på sikt där du kommer att vara en av Region Blekinges internrevisorer inom kvalité Inom processorientering arbetar du främst m...
2021-05-12 2021-06-03
Region Blekinge Undersköterska till Geriatrisk avd. 36
Som undersköterska på avdelning 36 får du verkligen uppleva meningsfullhet i arbetet. Du arbetar nära patienterna i omvårdnaden tillsammans med teamet och har ett stort ansvar i bedömning och uppföljning av patientens hälsotillstånd. Du deltar i det dagliga avdelningsarbetet men vi vill också att du ska vara delaktig i att utveckla avdelningen för att kunna ge den bästa geriatriska vården för sköra äldre utifrån patientens behov. Om du har vidareutbildning inom vård av äldre kan vi även erbjuda dig utvecklande arbetsuppgifter utöver detta.
2021-05-11 2021-05-25
Länsstyrelsen Blekinge län Driven kommunikatör med fokus på kris- och internkommunikation
Vi söker en driven kommunikatör med inriktning kriskommunikation (50%) och internkommunikation (50%) till vår kommunikationsfunktion. Som kriskommunikatör är ditt fokus att utveckla länsstyrelsens kommunikativa förmåga vid kris och samhällsstörning och inom civilt försvar. I din roll ingår också att stödja, samordna och utveckla länets nätverk för myndighetsgemensam kriskommunikation. Du jobbar i nära samarbete med funktionen för Samhällsskydd och beredskap vilket innebär stabsarbete och beredskapstjänstgöring. Som kommunikatör ingår du i län...
2021-05-10 2021-05-31
Länsstyrelsen Blekinge län Vi söker en handläggare inom Vattenskyddsområden
Länsstyrelsen i Blekinge är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge och vi ser till länets bästa i allt vi gör. Vår vision är Ett hållbart och attraktivt Blekinge där Länsstyrelsen ska bidra utifrån de uppdrag vi har från regeringen. Det är många gånger en utmanande uppgift där vi behöver samverka nära med både Region Blekinge som är ansvarig för den regionala tillväxten i länet och med kommunerna utifrån de strategier och översiktsplaner som finns. En balansgång där olika intressen ibland ställs mot varandra inte bara i länet ut...
2021-05-10 2021-05-31
Region Blekinge, Barn- och ungdomskliniken ST-läkare Barn- och Ungdomskliniken
Barn- och Ungdomskliniken har nu möjlighet att erbjuda en ST-tjänst, alternativt ett vikariat under ST-liknande former, i allmän pediatrik. Du kommer att ha omväxlande arbetsuppgifter och utbildning både på Barn- och Ungdomsplanet och Neonatal med det primära målet att vara självständig primärjour. I tjänstgöringen ingår att alla läkare på kliniken deltar i jourlinjerna. Du får utsedd handledare direkt vid anställning och ST-utbildningskontrakt.
2021-05-10 2021-06-20
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Specialist, Karlskrona
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Karlskrona
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-05-07 2021-05-29
Region Blekinge Fysioterapeut/sjukgymnast till rehabiliteringskliniken, Karlskrona
Sjukgymnastikavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona tillgodoser behov av sjukgymnast på sjukhusets avdelningar, så som intensivvård, barn, stroke, ortopedi, medicin, kirurgi, thoraxkirurgi och infektion. Dessutom bedriver vi specialiserad öppenvård inom bland annat hjärt-, smärt-, neuro-, handrehab samt barn, reumatologi och lungmedicin.
2021-05-05 2021-06-13
Kriminalvården, A/H Region Syd Kriminalvårdare till Region Syd (Malmö, Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Karlskrona, Trelleborg)
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Beroende på antalet utbildningsplatser och vårt behov av personal börjar du din anställning med antingen utbildning eller arbete. Om du börjar arbeta direkt är tanken att du så fort som möjligt ska börja din kriminalvårdsutbildning. Det är en obligatorisk utbildning på 24 veckor och du får full lön under hela utbildningstiden. Utbildningen varvar teori och praktik. Efter utbildningen görs en samlad bedömning för din möjlighet till til...
2021-05-05 2021-05-26
Region Blekinge, Röntgenkliniken Legitimerad allmänsjuksköterska till Röntgenavdelningen Karlskrona
Som allmänsjuksköterska hos oss har du många varierande arbetsuppgifter inom MR-sektionen och vid vårt genomlysnings och angiografilabb. Du arbetar självständigt men ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av andra röntgensjuksköterskor, undersköterskor, radiologer samt administrativ personal. Som allmänsjuksköterska hos oss kommer du bland annat att: • arbeta varierat med oli...
2021-05-05 2021-06-13
Region Blekinge, Röntgenkliniken Leg. röntgensjuksköterskor till Röntgenavdelningen Karlskrona
Som röntgensjuksköterska hos oss har du många varierande arbetsuppgifter, då vi roterar på de olika modaliteterna som finns. Du arbetar självständigt men ingår i ett tvärprofessionellt team med andra yrkeskategorier, kompetenser och kunskapsaspekter för att kunna genomföra ett kvalitativt och heltäckande arbete för våra patienter. Dina närmsta kollegor består av andra röntgensjuksköterskor, undersköterskor, radiologer samt administrativ personal. Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du bland annat att: • arbeta varierat med olika typer av r...
2021-05-05 2021-06-13
Boverket, Ekonomi- och upphandling Verksamhetsnära förvaltningsledare
Boverket är i en intensiv utvecklingsfas och arbetar aktivt med digitalisering och automatisering av processer. Enheten för ekonomi och upphandling söker nu en ny medarbetare med två roller: förvaltningsledare och projektledare. Boverket använder sig av förvaltningsmodellen PM3 och i rollen som förvaltningsledare kommer du att leda och driva förvaltningsarbetet inom Boverkets förvaltningsobjekt Ekonomi, Upphandling och Personal. Som förvaltningsledare ansvarar du för att målen i förvaltningsplanen nås inom given budget och att förvaltningspr...
2021-05-04 2021-05-30
Region Blekinge Teknisk systemförvaltare till Förvaltning affärssystem
På Förvaltning affärssystem arbetar idag 22 personer som ansvarar för förvaltning och administration av administrativa system som exempelvis ekonomisystem, personalsystem och fastighetssystem. Här förvaltas och administreras även medicintekniska system. Teknisk systemförvaltning för Region Blekinge handlar om att vidmakthålla och vidareutveckla förvaltningsobjekt där IT-system ingår som delar i en verksamhet. Förvaltningen bedrivs affärsmässigt i nära samverkan med verksamheten. Som Teknisk systemförvaltare kommer du bland annat att ansvara...
2021-05-03 2021-05-16
Region Blekinge, Öron-, näs- och halskliniken Vik Logoped till Öron- näs- halskliniken i Karlskrona
En av våra logopeder på mottagningen i Karlskrona kommer att vara ledig för vidare studier under läsåret 2021/22. Vi söker därför dig som vill arbeta hos oss under den tiden. På mottagningarna möter vi de inom ÖNH-sjukvården förekommande patientkategorierna, som barn med språkstörning med/utan flerspråkighet, barn och vuxna med stamning, dysfagi, röstbesvär, LKG och/eller nasalitet. Vi träffar även personer med afasi och dysartri, och patienter med cancerrelaterad problematik som till exempel laryngectomi samt vuxna som utreds för läs- och skr...
2021-04-30 2021-05-31
Region Blekinge, Kvinnokliniken Sjuksköterska till gyn-avdelning 35
Vi söker nu en sjuksköterska till gyn-avdelningen. Som sjuksköterska på gyn-avdelningen har du sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och arbetar med postoperativ vård. Andra arbetsuppgifter är abortpatienter och vård av svårt sjuka patienter. Vi erbjuder dig ett varierat och stimulerande arbete.
2021-04-30 2021-05-16
1 2 >