Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Häktet Karlskrona Grundutbildad kriminalvårdare till Häktet Karlskrona
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som redan har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte ...
2022-01-20 2022-02-10
Länsstyrelsen Blekinge Handläggare inom primärproduktion och djurskydd
Vi söker en medarbetare till funktionen Djurvälfärd och Livsmedel som huvudsakligen ska arbeta med kontroll av foder och livsmedel inom primärproduktionen samt djurskyddskontroller. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med djurskyddshandläggare, byggnadskonsulent och länsveterinär. Du kommer få möjlighet att vara del av en stimulerande arbetsmiljö med varierande typer av arbetsuppgifter. Fokus kommer att ligga på primärproduktionskontrollen, men arbetet kommer även till stor del att innebära hantering av alla typer av arbetsuppgifter kopp...
2022-01-20 2022-02-03
Länsstyrelsen Blekinge Handläggare inom Miljöskydd
Vi söker en handläggare inom Miljöskydd. Vi samverkar nära med både Region Blekinge som är ansvarig för den regionala tillväxten i länet och med kommunerna utifrån de strategier och översiktsplaner som finns. En balansgång där olika intressen ibland ställs mot varandra inte bara i länet utan även internt utifrån olika regeringsuppdrag. Detta sammantaget gör att vi söker dig som både har erfarenhet att hantera ditt ämnesområde men även är öppen för att bidra till en serviceinriktad myndighet med mycket kontakter både med tjänstepersoner och med...
2022-01-14 2022-02-13
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till klinisk mikrobiologi
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete inom området Klinisk Mikrobiologi. Vår verksamhet omfattar bakteriologi, serologi, immunologi och molekylärbiologi. Du kommer att jobba med klinisk diagnostik och verksamhetsutveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av mikrobiologiskt laboratoriearbete där du självständigt analyserar, bedömer och tar ansvar för patientprover. Rotation mellan olika laboratorieavdelningar gör arbetsuppgifterna varierande och stimulerande. Tillsammans arbetar vi för att ständigt förbätt...
2021-12-20 2022-01-23
Boverket, Enheten för hållbara byggnader och energi Civilingenjör / Miljövetare energieffektivt hållbart byggande
Vill du bidra till att utveckla samhället i en hållbar riktning? Boverket har för närvarande flera spännande och prioriterade uppdrag kopplat till hållbarhet och cirkularitet i byggande. Boverket har bland annat fått ett uppdrag av Regeringen att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Vi har också fått ett regeringsuppdrag som ska arbeta för ökad cirkulär ekonomi. Samtidigt presenterar EU-kommissionen nu ett förslag på vilka ändrade regler som ska g...
2021-12-17 2022-01-26
Boverket, Tillsynsenheten Jurister inom tillsyn och energi
Boverket söker jurister till områdena tillsyn och energi, för tidsbegränsade anställningar under 2022 i syfte att förstärka våra befintliga grupper. Boverket utövar tillsyn inom bland annat tillämpningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag, samt över intygsgivarnas verksamhet avseende ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Då en av våra jurister inom dessa områden ska vara tjänstledig söker vi nu en vikarie. Arbetsuppgifterna består framför allt av handläggning av tillsynsärenden och behörighetsärend...
2021-12-17 2022-01-26
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Veterinär med stordjursintresse till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Du arbetar på daglig basis som distriktsveterinär med både akutsjukvård och mer profylaktiska åtgärder i vår fältverksamhet men även om intresse finns på vår hästklinik på mottagningen. Du deltar i Distriktsveterinärernas beredskapsarbete på lantbrukets djur och häst. Ditt intresseområde styr åt vilket håll du utvecklas och med rutinerade kollegor lokalt och i Distriktsveterinärernas stora nätverk arbetar du för långsiktiga kundrelationer och för att utveckla vår verksamhet på lantbrukets djur och/eller häst. Din inriktning på lantbrukets djur...
2021-11-09 2022-02-13
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Vi söker smådjursveterinär till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Som smådjursveterinär hos oss arbetar du varierat med kirurgiskt och polikliniskt arbete utifrån din kompetens enligt schema på vår smådjursmottagning. Du deltar i Distriktsveterinärernas beredskapsarbete inom din djurslagsprofession. Du är trygg i din yrkesroll och delar gärna med dig av dina erfarenheter till kollegor men du är ändå inte klar med din egen utveckling. Du är sugen på något nytt där du kan vara med och utveckla verksamheten du arbetar i både lokalt men också kanske i ett större sammanhang. Din vilja att utvecklas inom ditt intr...
2021-11-09 2022-02-13
Region Blekinge, Akutkliniken Sjuksköterskor till Ambulansverksamhet öst och väst
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller andra vårdgivare. Inom ambulansen arbetare vi i team och i varje ambulans ska det finnas minst en sjuksköterska som utövar akutsjukvård med läkemedelshantering. Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla...
2021-10-05 2022-01-31
Region Blekinge, Akutkliniken Ambulanssjukvårdare till Ambulansverksamhet öst och väst.
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller till andra vårdgivare. Du jobbar i team med en sjuksköterska . Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt för att på bästa sätt möta samtliga patienter med olika till...
2021-10-05 2022-01-31