Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till klinisk mikrobiologi
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete inom området klinisk mikrobiologi. Vår verksamhet omfattar bakteriologi, serologi, immunologi och molekylärbiologi. Du kommer att jobba med klinisk diagnostik och verksamhetsutveckling. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av mikrobiologiskt laboratoriearbete där du självständigt analyserar, bedömer och tar ansvar för patientprover. Rotation mellan olika laboratorieavdelningar gör arbetsuppgifterna varierande och stimulerande. Tillsammans arbetar vi för att ständigt förbätt...
2021-02-24 2021-03-28
Boverket, Kommunikation och HR Kommunikatör - digitala event
Boverkets elva kommunikatörer arbetar med att på olika sätt stödja myndigheten i att kommunicera effektivt och samordnat. Två av kommunikatörerna kommer under våren att sluta på myndigheten. För att komplettera gruppen söker vi nu en erfaren kommunikatör med särskild inriktning på att utveckla och driva digitala event, utbildningar och seminarier. Som kommunikatör arbetar du med hela kommunikationsprocessen; analysera, planera, producera och följa upp Boverkets kommunikation. Det innebär att du arbetar både strategiskt och operativt med Bover...
2021-02-24 2021-03-16
Boverket, Kommunikation och HR Kommunikatör - digitala medier
Boverkets elva kommunikatörer arbetar med att på olika sätt stödja myndigheten i att kommunicera effektivt och samordnat. Två av kommunikatörerna kommer under våren att sluta på myndigheten. För att komplettera gruppen söker vi nu en kommunikatör med särskild inriktning på att arbeta med våra olika digitala medier och kanaler. Som kommunikatör arbetar du med hela kommunikationsprocessen; analysera, planera, producera och följa upp Boverkets kommunikation. Tyngdpunkten kommer att vara produktion och att stödja verksamheten i deras webbarbete. ...
2021-02-24 2021-03-16
Region Blekinge Sjuksköterska till Geriatrisk avd. 36
Vi välkomnar dig med ett genuint intresse inom geriatrik. Du behöver se utmaningen med den åldrande befolkningen som en möjlighet och ha en vilja att utveckla våra arbetssätt för att möta denna utmaning. Som sjuksköterska förväntas du, i samverkan med andra aktörer, leda, förbättra och utveckla vården av äldre. Arbetet som sjuksköterska på avdelningen innebär att du tillsammans med undersköterskan i ditt team kommer att arbeta närmast patienten. Detta innebär att ni kommer vara en viktig komponent i att involvera patienten i vården. Som sjuksk...
2021-02-24 2021-04-01
Region Blekinge Operationsplanerare till Kirurgmottagningen, Blekingsjukhuset Karlskrona
Som operationsplanerare har du uppdraget att ansvara för operationsplanering på kirurgkliniken både för slutenvård och för öppenvård. Det innebär bland annat att sammanställa ett operationsprogram för verksamheten i samförstånd med ansvariga operatörer. I ditt uppdrag ingår även att ansvara för planerade inläggningar på kirurgavdelningarna eller den postoperativa avdelningen. Du kommer till viss del att samarbeta med andra operationsplanerare på andra kliniker samt med vår sjukhusövergripande produktionsplanerare. Du är ansvarig för väntelista ...
2021-02-24 2021-03-31
Boverket, IT-enheten IT-drifttekniker
Då en av våra medarbetare har fått en annan roll inom enheten, söker vi nu en ny IT-drifttekniker för drift och support av Boverkets IT-miljö. Som drifttekniker ingår du i ett team som ansvarar för säker drift av Boverkets IT-miljö. Du kommer tillsammans med dina kollegor genomföra bland annat övervakning och löpande underhåll av servermiljö med, lagring, nätverk, databaser och applikationer. Du ansvarar också för att driftdokumentation är aktuell och finns tillgänglig för berörd personal. Vidare arbetar du dagligen som 2:a linjens support f...
2021-02-24 2021-03-21
Region Blekinge, Medicinkliniken Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken i Karlskrona
Vi erbjuder ett lärorikt och stimulerande arbete med varierande arbetsinnehåll där din insats är en viktig del i vårdprocessen. Arbete förekomma inom hela vårdadministrativa enheten d v s både på mottagning och vårdavdelning. Du kommer att arbeta i ett arbetslag där gott samarbete kombineras med självständiga arbetsuppgifter. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med vårddokumentation, utskrift av journaler, intyg, remisser och brev etc. i NCS Cross. Allt vårt arbete har sin utgångspunkt i Region Blekinges vision Livskvalitet f...
2021-02-23 2021-03-07
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri öst Utbildningsanställning sjuksköterska inriktning psykiatri, Vuxenpsykiatri öst
Arbetet som psykiatrisjuksköterska innebär att identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga som komplicerade psykiatriskt tillstånd. Att bedöma och värdera behovet av akuta insatser och/eller förnyad medicinsk bedömning är en del av arbetet. Vidare ingår läkemedelshantering, samordning, arbetsledning och psykiatriskt omvårdnadsarbete. Även att aktivt delta i verksamhetsutveckling ingår i tjänsten. Under anställning kan det även förekomma tjänstgöring vid annan enhet för att bredda kompetensen inom den psykiatriska omvårdnaden. Vi...
2021-02-23 2021-03-31
Region Blekinge, Habilitering Logoped till Habiliteringen Karlskrona
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa och utvecklande patientärenden. Hos oss arbetar vi i team och du har möjligheter att få arbeta med långvariga patientkontakter, utgöra ett stöd för våra patienter, vara med och förändra, uppleva och utveckla. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med erfaren yrkeskollega och kompetenta teamkollegor. I det dagliga arbetet får du ett varierat och omväxlande arbete där de största frågeställningarna är ät-och svälj problematik, alternativ kommunikation samt språkstörning. Du deltar ...
2021-02-23 2021-03-31
Region Blekinge Arbetsterapeut till Blekingesjukhuset, Karlskrona
Som arbetsterapeut har du en självklar och uppskattad roll på vårdavdelningar och i ditt team. Du jobbar patientnära inom sluten- och öppenvård och samverkar med andra yrkeskategorier. Just nu ser vi gärna att du som ansöker har ett intresse för specialistrehabilitering främst Cancer och Smärtrehab men det finns även ett resursbehov på allmän-, reuma- och neurorehab. Arbetet präglas av eget ansvar, delaktighet och nära samarbete med övriga professioner i teamet. Som arbetsterapeut analyserar och bedömer du patientens förmåga att utföra dagl...
2021-02-23 2021-03-21
Region Blekinge, Folktandvården Sommarvikariat Folktandvården Blekinge ÖST (Tandsköterskor)
Hos oss får du utföra allmänt förekommande arbetsuppgifter på kliniken. Arbetar du under tillfällig legitimation får du dessutom utföra undersökningar och enklare behandlingar inom bastandvård. Vårt arbete präglas av vår vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder dem modern tandvård, hög kvalité och ett gott bemötande.
2021-02-19 2021-03-05
Länsstyrelsen Blekinge län Vattenhandläggare
Vattenkraft i Sverige ska omprövas för att få största möjliga nytta för vattenmiljön och den biologiska mångfalden, samtidigt som en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska säkras. Vi söker dig som vill vara med och modernisera vattenkraften i Blekinge genom att: - Arbeta med omprövning av vattenkraft enligt den nationella planen för moderna miljövillkor -Självständigt och tillsammans med dina kollegor ta fram underlag, utreda och bedriva samverkan med verksamhetsutövare, myndigheter, kommuner och andra berörda
2021-02-19 2021-03-14
Länsstyrelsen Blekinge län Projektledare, omprövning av vattenkraftsanläggningar enligt den nationella planen
Vattenkraft i Sverige ska omprövas för att få största möjliga nytta för vattenmiljön och den biologiska mångfalden, samtidigt som en effektiv tillgång till vattenkraftsel ska säkras. Vi söker dig som vill vara med och modernisera vattenkraften i Blekinge genom att: -Leda och samordna arbetet med omprövning av vattenkraft enligt den nationella planen. -Hålla i samverkansmöten, utreda och analysera underlag, samt presentera underlag för berörda intressenter.
2021-02-19 2021-03-14
Region Blekinge, Hjälpmedelscenter Sommarvikarier till Hjälpmedelscenter
Till sommaren 2021 söker Hjälpmedelscenter ett antal semestervikarier. Vi erbjuder ett stimulerande och lärorikt sommarvikariat med varierande arbetsinnehåll, där din insats utgör en viktig del i människors vardag. Vikariatsperioden är varierande men sträcker sig mellan veckorna 26-34, därutöver ingår introduktion efter överenskommelse. I arbetsuppgifterna ingår rekonditionering, reparation och teknisk service av hjälpmedel samt förrådshantering.
2021-02-18 2021-03-28
Region Blekinge, Habilitering Dietist till Habiliteringen Blekinge, Vikariat
Som dietist hos oss på habiliteringen kommer du att arbeta med personer som har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta kartläggning av nutritionsproblem, råd och stöd vid nutritionsbehandling samt att följa upp och utvärdera insatser. Många personer som träffar habiliteringens dietist har gastrostomi och/eller dysfagi. Dietisten ger handledning och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, deras anhöriga och nätverk. Målet är att uppnå optimal näringsstatus som...
2021-02-18 2021-04-04
Kriminalvården, Frivården Karlskrona Frivårdsinspektör Frivården Karlskrona
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-02-17 2021-03-10
Region Blekinge Äldrejuksköterska till Geriatrisk avd. 36
Denna tjänst innebär att du får arbeta med att utveckla nya arbetssätt inom geriatrik och vård av äldre utgående från avdelning 36. Detta innefattar en roll som samordningssjuksköterska i mobil närvård där du är en nyckelperson för att samordna vården så att den kan ske på rätt plats. Det kan också innebära att du samordnar kring patienterna på akutmottagningen då vi planerar att starta upp ett geriatriskt bedömningsteam på akuten framöver. Vi välkomnar dig med ett genuint intresse inom geriatrik. Du behöver se utmaningen med den åldrande bef...
2021-02-17 2021-03-20
Region Blekinge, Medicinkliniken Sjuksköterska till lungmedicinska dagvården, medicinmottagningen Karlskrona
Vi söker nu en ny kollega till lungmedicinska dagvården i Karlskrona. Som sjuksköterska hos oss är du en viktig del av vårt team bestående av sjuksköterskor, läkare och sekreterare. Vi har även ett nära samarbete med andra specialistmottagningar samt paramedicinska resurser. Hos oss träffar du personer med sjukdom i lungorna som är under utredning, behandling eller uppföljning. Här får du en varierad arbetsdag både bestående av administrativa sysslor och patientnära arbete vid egna patientbesök med farmakologiska behandlingar, så som cellgift...
2021-02-17 2021-03-28
Länsstyrelsen Blekinge län Samhällsplanerare
Länsstyrelsen i Blekinge är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge och vi ser till länets bästa i allt vi gör. Vår vision är Ett hållbart och attraktivt Blekinge där Länsstyrelsen ska bidra utifrån de uppdrag vi har från regeringen. Det är många gånger utmanande uppgifter där vi behöver samverka nära med både Region Blekinge som är ansvarig för den regionala tillväxten i länet och med kommunerna utifrån de strategier och översiktsplaner som finns. En balansgång där olika intressen ibland ställs mot varandra inte bara i länet ut...
2021-02-17 2021-03-10
Region Blekinge Medicinsk sekreterare till kirurgkliniken, Region Blekinge
Vi söker en medicinsk sekreterare till ett stimulerande och lärorikt arbete inom öppenvården på sjukhuset i Karlskrona. Tjänsten omfattar i första hand arbete inom team mage och tarm, vi arbetar länsövergripande inom kirurgen i Blekinge. Arbetsuppgifterna är omväxlande och emellanåt är det högt tempo. Vi utför olika typer av administration: dokumentering i journalsystemet NCS-Cross, MDK (multidisciplinär konferens), registrering i kvalitetsregister, SVF-registrering, sjukdomsklassificering och att vara ett administrativt stöd för andra yrkesgr...
2021-02-16 2021-03-07
Region Blekinge, Enheten för logistik och måltidsservice Avdelningschef till kök- och restaurang i Karlskrona
Övergripande för tjänsten är att utveckla och ansvara för avdelningen Kök och restaurang i Karlskrona samt ha ett nära samarbete med övrig måltidsverksamhet i basenheten. I rollen som avdelningschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal. Avdelningschefen ska genom ständigt förbättringsarbete, verka för att se till verksamhetens, medarbetarens och kundens bästa. Du ingår i basenhetens ledningsgrupp.
2021-02-15 2021-02-28
Region Blekinge, Rehabiliteringskliniken Sommarlogoped på Rehabkliniken
Som sommarlogoped hos oss på Rehabiliteringskliniken arbetar du med patienter som har afasi, dysfagi och dysartri. Patienterna finns inom vår slutenvård och vår öppenvård. Du gör kliniska bedömningar och behandlingar i nära samarbete med övriga teammedlemmar. Teamet består av sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare. Nyfiken och intresserad av patientgruppen, tycker om teamarbete och vill ha erfarna kollegor i din närhet? Då tycker jag du ska söka. Vi planerar för att du ska få en bra sommar....
2021-02-15 2021-03-14
Region Blekinge, Laboratoriemedicin Cytodiagnostiker till Klinisk patologi och cytologi
Som cytodiagnostiker vid Klinisk patologi och cytologi kommer du att arbeta med samtliga av sektionens förekommande undersökningar och ha kontakt med alla yrkesgrupper inom avdelningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av morfologisk diagnostik av gynekologiska och övriga exfoliativa cytologiska prover. I rutinverksamheten innebär detta diagnostisering samt besvaring av benign cervixcytologi, lungcytologi, urincytologi och blåssköljvätskor samt exsudat. Erfarna cytodiagnostiker besvarar även positiv cervixcytologi. Hos oss kommer du a...
2021-02-15 2021-03-14
Region Blekinge it-tekniker till avdelningen för Telefoni
Tillsammans med dina kollegor är du drivande för att öka kundnöjdheten och säkerställa att våra kunder får en snabb och effektiv support vid varje kontakt med servicedesk. En vanlig dag för dig handlar främst om att ta emot och lösa ärenden via telefon. Du ansvarar för att lösa så mycket som möjligt i telefon och att de ärenden som inte löses direkt i telefonen skickas vidare till andra it-tekniker som kan göra en djupare felsökning. Det förekommer även hantering av ärende via mejl eller webbanmälan. Rollen är bred och du jobbar tillsammans ...
2021-02-15 2021-02-28
Region Blekinge, Akutkliniken Medicinsk sekreterare till Vårdadmin på Akutmottagningen i Karlskrona
Skrivning av; akutjournaler, operationsberättelse och epikriser mot alla kliniker. Receptionsarbete, registrering av patienter i patientliggare samt NCS Cross. Kodning av diagnoser och åtgärder. Telefonservice. Egna ansvarsområde som till exempel, Trauma/Katastrof, Rutiner/PM, Kodning.
2021-02-12 2021-03-14
1 2 3 4 >