Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Blekinge, Anestesikliniken Anestesisjuksköterska till Operation/postoperativ avdelning i Karlshamn
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med att utveckla och driva vår verksamhet tillsammans med oss! Som anestesisjuksköterska kommer du att arbeta i team och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom anestesisjukvård. I tjänsten ingår schemalagd arbetstid med dygnstjänst i ett samarbete med ambulansverksamheten samt akut larm inom Karlshamns sjukhus. Arbetspass med dagtid utförs på operationsavdelningen. Jourgruppen utgör ett eget team med utökad prehospital kompetens.
2021-10-11 2021-12-01
Region Blekinge, Anestesikliniken Operationssjuksköterska till Operation/postoperativ avdelning i Karlshamn
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med att utveckla och driva vår verksamhet tillsammans med oss! Som operationssjuksköterska kommer du att arbeta i ett team och utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom operationssjukvård. Vi utför elektiva operationer inom ortopedi, kirurgi och gynekologi.
2021-10-11 2021-12-01
Region Blekinge, Rehabiliteringskliniken Kurator till Rehabkliniken i Karlshamn
Vi söker nu en kurator till avd 20, Rehabiliteringskliniken i Karlshamn. Som kurator arbetar du tillsammans med sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, undersköterska, medicinsk sekreterare samt logoped och neuropsykolog. Teamen arbetar patientcentrerat och planerar rehabiliteringsinsatserna tillsammans med patienten. Som kurator kommer du arbeta med patientens psykosociala situation och välbefinnande. Du erbjuder olika former av samtalsbehandling utifrån patientens behov. Med en helhetssyn på människan utgår du från att fysiska, p...
2021-10-07 2021-10-26
Region Blekinge, Kirurgikliniken Sjuksköterska till Kirurgmottagningen i Karlshamn, Region Blekinge
Arbetet är omväxlande, du assisterar i huvudsak läkarmottagning och endoskopimottagning. I förlängningen ser vi att du även kan hantera telefonrådgivning. Den administrativa delen av arbetet innehåller bokningar, remisser och väntelistor i NCS cross vårdadministrativa system. Arbetsuppgifterna innebär mycket självständigt arbete och stort egenansvar. Hos oss får du möjlighet att vara en del i en arbetsgrupp med positivt arbetsklimat präglat av kompetens, engagemang och gemenskap.
2021-10-05 2021-10-31
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri väst Två Sjuksköterskor till vuxenpsykiatrin Karlshamn avdelning 21
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, såsom psykiatriskt omvårdnadsarbete, läkemedelshantering, samordning, arbetsledning och delaktighet i verksamhetens utvecklingsarbete. Vi samverkar med vårdgrannar och prioriterar anhörigarbete. Undervisning och handledning av sjuksköterskestudenter. Arbetsuppgifterna innehåller arbete främst i heldygnsvård men även i öppenvård. Som anställd har du kontinuerlig handledning.
2021-10-05 2021-11-28
Region Blekinge, Kvinnokliniken Barnmorska till Kvinnohälsovården i Karlshamn
Kvinnohälsovården i västra Blekinge söker nu dig som är legitimerad barnmorska. Som barnmorska inom Kvinnohälsovården kommer Du att arbeta med såväl individuell rådgivning och behandling som med gruppverksamhet och utåtriktat arbete. Vi arbetar med en helhetssyn på individen, paret och familjen och arbetet är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande. De sedvanliga arbetsuppgifterna som barnmorska är mödrahälsovård/specialistmödravård och föräldragrupper, abortrådgivning, gynekologiska cellprovskontroller samt preventivmedelsrådgivning....
2021-09-02 2021-11-30
Cura Individutveckling Extraarbete på Cura Individutveckling
Våra verksamheter är i ständigt behov av personal som snabbt kan hoppa in och jobba t ex då ordinarie personal är ledig eller på utbildning. Vi söker dig som har ett bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter, elever, ungdomar, barn och familjer.
2021-09-01 2022-02-28
Cura Individutveckling Spontanansökan Cura Individutveckling
Vi hjälper människor att växa! Cura verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autism och Aspergers syndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet. Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom våra områden. Vår värdegrund baseras på värdeorden bemötande, engagemang, trygghet, utveckling och professionalitet. Ibland behöver vi bli fler för att förstärka...
2021-09-01 2022-02-28
Region Blekinge, Kvinnokliniken Barnmorska gynmottagningen Karlshamn
Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete, där dina arbetsuppgifter består av telefonrådgivning, eget mottagningsarbete, amningsrådgivning, polikliniska besök mor och barn, medicinska aborter, prolapsmottagning, dysplasiuppföljning och även möjlighet att utveckla andra egna mottagningar. Just nu håller vi även på att bygga upp ett endometrios-team. Vi har också ultraljudsmottagning och gör CTG uppföljningar. Dessutom har vi en poliklinisk operationsverksamhet för ingrepp i lokalanestesi såsom slyngkoniseringar och hysteroskopier.
2021-08-16 2021-11-30
Region Blekinge Psykolog till Vuxenpsykiatrin, mottagningen i Karlshamn
Vi söker dig som är leg. psykolog. Vi ser att du är en erfaren, lyhörd och nyfiken medarbetare som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och är intresserad av att utvecklas i din yrkesroll. Psykoterapeutiskt behandlingsarbete, neuropsykologiskt utredningsarbete, psykiatriska bedömningar och diagnostik. Som psykolog hos oss kommer du, förutom ett spännande och utvecklande arbete, också att erbjudas specifika yrkesträffar och kontinuerlig handledning. Du har intresse av att utveckla vuxenpsykiatrin i Blekinge, ge god vård samt v...
2021-06-14 2021-11-07
Region Blekinge Sjuksköterskor till Medicinkliniken, avd. 9 i Karlshamn
Vi behöver nu förstärka medicinavdelning 9 med tre nya sjuksköterskor. Avdelningen har 20 vårdplatser med inriktning palliativmedicin, lungmedicin, njure och diabetes. Det finns ett palliativt team, kopplat till avdelningen vilket vi arbetar i nära samarbete med. På avdelningen handleder vi både sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever. Avdelningen jobbar kontinuerligt med förändrings-och utvecklingsarbete där du har möjlighet att delta. Medicinkliniken erbjuder sina medarbetare en internutbildning med fördjupning inom de olika intern...
2021-04-13 2021-10-31