Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folktandvården Blekinge Avdelningschef Folktandvården Asarum
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och förbättra klinikens verksamhet i enlighet med uppsatta mål. I uppdraget ingår helhetsansvar för ekonomi, personal (ca 20 medarbetare), och verksamhet. På kliniken finns två administrativa samordnare som fungerar som lednings- och administrativt stöd. Tjänsten är direkt underställd verksamhetschefen och uppdraget kombineras med kliniskt arbete i din grundprofession. Som avdelningschef ingår du i Allmäntandvårdens chefsgrupp och arbetar för samverkan och samordning av Allmäntandvårdens ver...
2021-07-26 2021-09-12
Folktandvården Blekinge Tandsköterska Specialisttandvården
I tjänsten ingår alla förekommande tandsköterskeuppgifter såsom klinisk assistans, vårdplanering, reception och sterilarbete. Hos oss finns möjlighet till ett omväxlande och utvecklande arbete i din roll som tandsköterska. Vid behov kan tjänstgöring förekomma vid kliniken i Karlskrona.
2021-07-08 2021-08-30
Region Blekinge Verksamhetschef till Västra närvården
Region Blekinges arbete med framtidens hälso- och sjukvård har identifierat tre viktiga strategier; utveckling av den nära vården, koncentration av vård samt förstärka samverkan mellan så väl interna som externa aktörer. Som ett led i en organisationsförändring skapas nu tre nya verksamheter i området Nära vård - Västra närvården, Östra närvården och Regiongemensam närvård. Västra närvården omfattar Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby kommuns vårdcentraler och primärvårdsrehabilitering samt Sjukvårdsrådgivning 1177, totalt cirka 240 m...
2021-07-07 2021-08-01
Region Blekinge, Barn- och ungdomspsykiatri Psykolog till Mödra- och Barnhälsovården vid BUP Karlshamn
Arbetsuppgifter för MHV/BHV-psykologer innebär förebyggande och hälsofrämjande arbete inom Mödra-och Barnhälsovården genom stöd/rådgivning, bedömning och korttids/behandlingsinsatser till blivande föräldrar samt föräldrar och barn upp till sex år. Konsultation, handledning och fortbildning till barnmorskor/MHV och BHV-sjuksköterskor samt medverkan i metodutvecklingsarbete. Viss del av arbetstiden kan i samråd med din chef ske på distans.
2021-06-22 2021-08-29
Region Blekinge Avdelningschef till Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn
Chefskap i Region Blekinge består dels av en arbetsgivarroll, dels av en ledarroll. Båda är lika viktiga, att i arbetsgivarrollen vara regionens företrädare och att i ledarrollen stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten utvecklas och förbättras. Som avdelningschef på Brunnsgårdens vårdcentral svarar du under verksamhetschefen för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom delegerat ansvar. Du är första linjens ledare och chef. Vi söker dig med intresse och förmåga till ett aktivt och lyhört ledar...
2021-06-17 2021-08-06
Region Blekinge Medicinsk sekreterare till Rehabenheten Linden
Som medicinsk sekreterare på Rehab Linden får du möjlighet att jobba med andra arbetsuppgifter än vad en medicinsk sekreterare i primärvården vanligtvis jobbar med. I arbetsuppgifterna ingår att vara ansvarig för sjukgymnasternas och arbetsterapeutens callback, att vara miljöombud samt att sköta beställningar och andra administrativa uppgifter. I nuläget ingår inte skrivande av diktat i arbetsuppgifterna. Vi har ett samarbete med Samaritens och Brunnsgårdens vårdcentraler men även med övriga rehabenheter i primärvården samt andra aktörer inom ...
2021-06-15 2021-07-31
Region Blekinge, Kvinnokliniken Barnmorska gynmottagningen Karlshamn
Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete, där dina arbetsuppgifter består av telefonrådgivning, eget mottagningsarbete, amningsrådgivning, polikliniska besök mor och barn, medicinska aborter, prolapsmottagning, dysplasiuppföljning och även möjlighet att utveckla andra egna mottagningar. Just nu håller vi även på att bygga upp ett endometrios-team. Vi har också ultraljudsmottagning och gör CTG uppföljningar. Dessutom har vi en poliklinisk operationsverksamhet för ingrepp i lokalanestesi såsom slyngkoniseringar och hysteroskopier.
2021-06-15 2021-07-31
Region Blekinge Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrin, mottagningen i Karlshamn
Sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrins öppenvård såsom t.ex. samtal, kvalitetsregister och läkemedelshantering/läkemedelsdispensär. Samt att ingå som en del i vuxenpsykiatrins akut och rådgivningsteam.
2021-06-14 2021-07-31
Region Blekinge Psykolog till Vuxenpsykiatrin, mottagningen i Karlshamn
Vi söker dig som är leg. psykolog. Vi ser att du är en erfaren, lyhörd och nyfiken medarbetare som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och är intresserad av att utvecklas i din yrkesroll. Psykoterapeutiskt behandlingsarbete, neuropsykologiskt utredningsarbete, psykiatriska bedömningar och diagnostik. Som psykolog hos oss kommer du, förutom ett spännande och utvecklande arbete, också att erbjudas specifika yrkesträffar och kontinuerlig handledning. Du har intresse av att utveckla vuxenpsykiatrin i Blekinge, ge god vård samt v...
2021-06-14 2021-08-01
Region Blekinge, Anestesikliniken Anestesisjuksköterska till Operation i Karlshamn
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med att utveckla och driva vår verksamhet tillsammans med oss! Som anestesisjuksköterska kommer du att arbeta i team och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom anestesisjukvård. För kännedom stängs avdelningen sommartid vilket innebär att man då arbetar 4 veckor i Karlskrona istället och då kan arbetstider som obekväm arbetstid gälla. Som vår nya kollega välkomnas du av ett arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och inte minst värme samt omtanke.
2021-06-14 2021-08-31
Region Blekinge Leg. sjuksköterska till vuxenpsykiatrins mellanvård i Karlshamn
I mellanvården arbetar läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterskor, skötare, och medicinska sekreterare. Vi har tillgång till psykolog och kurator vid behov. Arbetet sker i team och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, den yrkesspecifika kunskapen är av stor betydelse. Som sjuksköterska kommer du att arbeta med patienter som har en komplex psykiatrisk problematik, familj-, grupp- och nätverksarbete, individuella samtal, läkemedelsadministrering och uppföljning samt arbete med livsstilsförändring/levnadsvanor. I rollen ingår d...
2021-05-28 2021-08-29
Region Blekinge, Kvinnokliniken Barnmorska till Kvinnohälsovården i Karlshamn
Kvinnohälsovården i västra Blekinge söker nu dig som är legitimerad barnmorska. Som barnmorska inom Kvinnohälsovården kommer Du att arbeta med såväl individuell rådgivning och behandling som med gruppverksamhet och utåtriktat arbete. Vi arbetar med en helhetssyn på individen, paret och familjen och arbetet är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande. De sedvanliga arbetsuppgifterna som barnmorska är mödrahälsovård/specialistmödravård och föräldragrupper, abortrådgivning, gynekologiska cellprovskontroller samt preventivmedelsrådgivning....
2021-05-21 2021-08-31
Region Blekinge Sjuksköterskor till Medicinkliniken, avd. 9 i Karlshamn
Vi behöver nu förstärka medicinavdelning 9 med tre nya sjuksköterskor. Avdelningen har 20 vårdplatser med inriktning palliativmedicin, lungmedicin, njure och diabetes. Det finns ett palliativt team, kopplat till avdelningen vilket vi arbetar i nära samarbete med. På avdelningen handleder vi både sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever. Avdelningen jobbar kontinuerligt med förändrings-och utvecklingsarbete där du har möjlighet att delta. Medicinkliniken erbjuder sina medarbetare en internutbildning med fördjupning inom de olika intern...
2021-04-13 2021-08-30
Cura Individutveckling Spontanansökan Cura Individutveckling
Vi hjälper människor att växa! Cura verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autism och Aspergers syndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet.Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom våra områden. Ibland behöver vi bli fler för att förstärka eller ersätta. Välkommen med din spontanansökan och att visa intresse för att bli en av oss! Vi hör av...
2021-03-12 2021-08-31
Cura Individutveckling Extraarbete på Cura Individutveckling
Våra verksamheter är i ständigt behov av personal som snabbt kan hoppa in och jobba t ex då ordinarie personal är ledig eller på utbildning. Vi söker dig som har ett bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter/elever/ungdomar.
2021-03-08 2021-08-31
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri väst Två Sjuksköterskor till vuxenpsykiatrin Karlshamn avdelning 21
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, såsom psykiatriskt omvårdnadsarbete, läkemedelshantering, samordning, arbetsledning och delaktighet i verksamhetens utvecklingsarbete. Vi samverkar med vårdgrannar och prioriterar anhörigarbete. Undervisning och handledning av sjuksköterskestudenter. Arbetsuppgifterna innehåller arbete främst i heldygnsvård men även i öppenvård. Som anställd har du kontinuerlig handledning.
2021-03-01 2021-08-29