Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykolog till Habiliteringsmottagning barn och unga i Ängelholm
Hos oss innebär ditt arbete som psykolog att ge stöd, rådgivning, handledning och behandling till barn, ungdomar och föräldrar. Insatserna kan ges både individuellt och i grupp där vi möter patienterna på habiliteringen, i hemmet, i förskolan/skolan eller digitalt via telefon- eller videosamtal. Som psykolog deltar du också i planeringen av insatser tillsammans med barn, ungdomar, familj och övriga personer i nätverket. Därtill gör du psykologiska bedömningar och samverkar tillsammans med andra aktörer så som förskola/skola, Socialtjänsten och ...
2023-01-27 2023-02-26
Helsingborgs stad Stödassistent med musikkunskap till Trumslagaren
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Trumslagaren växer och vi behöver utöka med en riktigt duktig stödassistent och musiker! På Trumslagaren arbetar vi med sång, dans och mu...
2023-01-27 2023-02-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning LARO, Helsingborg
Som medicinska sekreteraren är du ansvarig för besöksregistreringen och att hålla dig ajour med utvecklingen inom området. Du är den som ser till att enhetens administration kring patienterna utförs på ett ändamålsenligt sätt. Arbetsuppgifter som kommer ingå i din tjänst är huvudsakligen journalskrivning i Melior, registreringar i PASiS/VåPS, remisshantering, receptionsarbete, telefonservice samt att arbeta i 1177 och Raindance. Du har även en huvudroll i att implementera nya eller uppdaterade patientadministrativa system vid enheten. Om utry...
2023-01-27 2023-02-14
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterska till Dagvårdsavdelning, VO barn och ungdom i Helsingborg
Vi söker nu sjuksköterska till oss på Barn- och ungdomsavdelning dagvård i Helsingborg! Som sjuksköterska hos oss finns dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom Barn Lila där du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, dietist, psykolog, kurator och logoped där du är den sammanhållande länken i teamet. Du ingår i arbetsgruppen på Barn- och ungdomsavdelning dagvård där du också till viss del arbetar med övriga patientgrupper. På dagvården arbetar vi mycket med förberedelser inför olika undersökningar och procedurer. I vårt a...
2023-01-27 2023-02-17
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Barnsjuksköterska till Dagvårdsavdelning, VO barn och ungdom i Helsingborg
Vi söker nu sjuksköterska till oss på Barn- och ungdomsavdelning dagvård i Helsingborg! Som sjuksköterska hos oss finns dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom Barn Lila där du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, dietist, psykolog, kurator och logoped där du är den sammanhållande länken i teamet. Du ingår i arbetsgruppen på Barn- och ungdomsavdelning dagvård där du också till viss del arbetar med övriga patientgrupper. På dagvården arbetar vi mycket med förberedelser inför olika undersökningar och procedurer. I vårt a...
2023-01-27 2023-02-17
Region Skåne, Primärvården Fysioterapeut till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg
Vi söker nu en fysioterapeut för cirka ett års vikariat. I din roll som fysioterapeut ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en fysioterapeut på en vårdcentral. Vanligt förekommande arbetsuppgifter kan således vara att leda diverse gruppverksamheter, ta emot nybesök och att följa dina patienter under behandling. Som fysioterapeut hos oss samverkar du med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen. För att du ska komma in i verksamheten och i din roll på bästa sätt när du börjar hos oss erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenh...
2023-01-27 2023-02-10
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor till Urologi- och kärlkirurgiavdelning i Helsingborg
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med kompetenta och trevliga arbetskamrater med stort fokus på patienten och patientsäkerhet. Vi har tydliga roller i samarbetet kring patientens vård. Vi har bland annat personal avsatt för samarbetet med kommunen via Mina planer, Samverkan vid utskrivning (SVU) samt driftansvarig personal som bland annat sköter arbetet kring våra vårdplatser. Därutöver har du stöd av dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator i ditt dagliga arbete. För att underlätta samarbetet avsätter vi dagli...
2023-01-26 2023-02-23
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Omvårdnadsledare till Neonatalavdelning i Helsingborg
Vad innebär din roll som omvårdnadsledare? I denna tjänst finns möjlighet till ett utvecklande arbete där du med din kompetens och erfarenhet utgör stöd för sjuksköterskor och undersköterskor samt bidrar till en fortsatt utveckling av arbetet på avdelningen. Du agerar som kompetensstöd och bollplank i den kliniska vardagen för såväl erfarna som helt nyanställda kollegor. Du handleder, utbildar, undervisar och ger återkoppling i olika situationer i det kliniska arbetet. Därtill ansvarar du för att identifiera utvecklingsområden för neonatal omvå...
2023-01-26 2023-02-23
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Omvårdnadsledare till Neonatalavdelning i Helsingborg
Vad innebär din roll som omvårdnadsledare? I denna tjänst finns möjlighet till ett utvecklande arbete där du med din kompetens och erfarenhet utgör stöd för sjuksköterskor och undersköterskor samt bidrar till en fortsatt utveckling av arbetet på avdelningen. Du agerar som kompetensstöd och bollplank i den kliniska vardagen för såväl erfarna som helt nyanställda kollegor. Du handleder, utbildar, undervisar och ger återkoppling i olika situationer i det kliniska arbetet. Därtill ansvarar du för att identifiera utvecklingsområden för neonatal omvå...
2023-01-26 2023-02-23
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterska till Infektionsmottagning i Helsingborg
Hos oss erbjuds du ett mångsidigt och spännande arbete där du har chans att utveckla en bred kompetens inom medicinsk omvårdnad. I rollen som sjuksköterska arbetar du så småningom självständigt med egen mottagning, vaccinationsmottagning och telefonrådgivning. Du har stora möjligheter att själv lägga upp och planera dina arbetsuppgifter. På mottagningen arbetar tre sjuksköterskor, tre sekreterare och en undersköterska. Infektionsläkarna roterar mellan infektionsavdelning, omfattande konsultverksamhet och vår öppenvårdsmottagning.
2023-01-26 2023-02-09
Helsingborgs stad Lärare i slöjd i år 6-9 till Rydebäcksskolan
Om arbetsplatsen Rydebäcksskolan är en F-9 skola som ligger ca en mil söder om Helsingborg. Området expanderar kontinuerligt och just nu har skolan drygt 950 elever. Skolan har till största delen nybyggda och nyrenoverade lokaler, vilket skapar fantastiska möjligheter för pedagogisk utveckling. Våra ledord Tillsammans - Ambition - Kunskap och Lyckas andas och ger mening i verksamheten. Vi har ett förhållningssätt som utgår från att goda relationer skapar tillit och trygghet för alla. Lärande och utveckling sker tillsammans. Vi utgår från att ...
2023-01-26 2023-02-19
Helsingborgs stad Stödpedagog till Brunnbäcksgatan
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3500 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu söker vi en stödpedagog till vår dagliga verksamhet Brunnbäcksgatan. Verksamheten är anpassad efter varje individ och riktar sig till de...
2023-01-26 2023-02-19
Helsingborgs stad Rektor till Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan
Om arbetsplatsen Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan är två enheter inom Helsingborg stads särskolor och eleverna på skolorna tilldelas en plats efter utredning. Skolorna erbjuder grundsärskola med inriktning ämnesområden och gymnasiesärskolans individuella program samt fritidshem. Borgmästarskolan ligger på Maria Park området och erbjuder plats för elever i särskolan med funktionsnedsättning inom autismspektrumområdet. På skolan går idag 17 elever och personalstyrkan är 2 lärare och 17 elevassistenter som arbetar i 2 arbetslag. Rönnbäckss...
2023-01-25 2023-02-25
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Tillgänglighetskoordinator till Enheten för vårdproduktion i Helsingborg
Som tillgänglighetskoordinator samordnar du, genom ett regionalt nätverk, vården för de patienter som inte kan omhändertas av Region Skåne inom vårdgarantins ram på 90 dagar. I arbetet ingår också att stödja och utbilda verksamheten i regelverk, vårdgarantifrågor, remisshantering och hantering av väntande patienter. Enheten för vårdproduktion arbetar med uppföljning av tillgänglighet och i dessa frågor bistår du och din kollega olika ledningsnivåer med utdata och statistikuppgifter. I arbetet ingår att delta i och leda utvecklingsprojekt. I ro...
2023-01-25 2023-02-15
Helsingborgs stad Idrottsplatsvaktmästare på Fritid Helsingborg
Om arbetsplatsen Vi som arbetar på Fritid Helsingborg ansvarar för drift av idrottsanläggningar, grönytor, kallbadhus och fritidsgårdar och mötesplatser i staden.  Fritid Helsingborg arbetar för att skapa ett rikt och varierat fritidsutbud för alla i Helsingborg. Det gör vi genom att erbjuda attraktiva fritidsgårdar och mötesplatser, öppna och tillgängliga idrottsanläggningar, spännande evenemang och upplevelser, och stöd till föreningslivet i staden.  Arbetsuppgifter Rollen vill något, är bra på problemlösning, vilket ställer krav på en go...
2023-01-25 2023-02-28
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterskor till Geriatrisk akutvårdsavdelning i Helsingborg
Vi söker nu nya kollegor till oss! Vår Geriatriska akutvårdsavdelning i Helsingborg har flera verksamheter under uppbyggnad, vilket ger dig som medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Vårt arbetssätt bygger på ett nära och prestigelöst samarbete mellan alla yrkeskategorier på avdelningen för att kunna ge en kvalitativ och säker vård till våra patienter. Vi arbetar efter Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) som är ett strukturerat omhändertagande av äldre vilket innebär att patienten bedöms fysiskt, psykiskt, funktionsmässigt, existentiell...
2023-01-25 2023-02-08
Helsingborgs stad Sjuksköterska till Elinebo vårdboende
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsom...
2023-01-25 2023-02-26
Helsingborgs stad Cafévärd/socialpedagog, vik, Slottsvångsskolan & Synkopens 7-9
Om arbetsplatsen Slottsvångsskolan som ofta kallas Slottet är en F-9:skola mitt i Helsingborg. Hos oss är skolans ca 250 elever i centrum i dubbel bemärkelse och vårt arbete vilar på nyckelbegreppen Kunskaper, Omtanke och Språk eftersom de är de viktigaste förutsättningar för att varje elev ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och nå sina mål. Vi ska vara en skola som alla kan vara stolta att kalla sin. Musikgrundskolan Synkopen är skolan för alla med intresse för musik och kreativitet. Musiken ger ett positivt inlärningsklimat, stor arb...
2023-01-24 2023-02-04
Helsingborgs stad Lärare i Musik till Slottsvångsskolans F-9
Om arbetsplatsen Slottsvångsskolan som ofta kallas Slottet är F-9:skola mitt i Helsingborg. Hos oss är skolans ca 250 elever i centrum i dubbel bemärkelse och det viktigaste för oss är att skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas så mycket som möjligt och nå kunskapsmålen. Vårt arbete vilar på nyckelbegreppen Kunskaper, Omtanke och Språk eftersom de är de viktigaste förutsättningar för att varje elev ska kunna utvecklas så mycket som möjligt och nå sina mål. Vi ska vara en skola som alla kan vara stolta att kalla sin. Hos oss på S...
2023-01-24 2023-02-12
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Klinisk lärare till VO barn och ungdom i Helsingborg
Är du genuint intresserad av utbildningsfrågor och drivs av att arbeta mot mål för att uppnå en hög kvalitet? Vill du arbeta såväl övergripande med kliniska utbildningsfrågor som med att träffa studerande och handledare? Då kan detta vara tjänsten för dig! Som klinisk lärare samverkar du med verksamhet, Utbildningsenheten, lärosäte och studerande. Du bidrar till att klinisk praktik (VFU/APL/LIA) görs attraktivt och är av hög kvalitet för den studerande, medarbetaren och verksamheten. I rollen som klinisk lärare har du, tillsammans med de övri...
2023-01-24 2023-02-28
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinsk sekreterare till Urologi- och kärlkirurgiavdelning i Helsingborg
Hos oss kommer du att arbeta i ett team med avdelningspersonalen, här kommer du att arbeta med administrativa uppgifter och vara behjälpliga i det dagliga arbetet på avdelningen. Du kommer att arbeta med de urologiska patienterna och flöden. Ni är tre medicinska sekreterare i detta team. I rollen som medicinsk sekreterare hos oss kommer dina arbetsuppgifter innefatta all administration kring de inneliggande patienterna såsom: • Registrera i PASiS och Melior. • Samordna subakuta operationer samt planera och boka in patienter för dagkirurgiska i...
2023-01-24 2023-02-21
Kriminalvården, Frivården Helsingborg Administratör till Frivården Helsingborg
Denna annons riktar sig mot dig som har erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor, gärna från relevant myndighet. Arbetet innebär klient- och verksamhetsadministration med ansvar för bland annat registrering, klienthandlingar, posthantering, arkivering, diarium och upprättande av strafftidsbeslut. I arbetet ingår också kontakter med andra myndigheter och organisationer.
2023-01-23 2023-02-12
Region Skåne, Regionservice Servicevärdar till Regionservice på Helsingborgs lasarett
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Vi välkomnar nu servicevärdar till Helsingborg. Arbetet sker i sjukhusmiljö. Som servicevärd är din uppgift att avlasta vården med de arbetsuppgifter som inte kräver en vårdutbildning. Tjänsten innehåller bland annat arbete i köket, där servicevärden bland annat förbereder mat/fika till patienter, kokar kaffe, sköter disk och beställer mat. Även lokalvård på avdelningar, vilket kan innebära städning i allt från kontor, patientrum, hemgångsstädning...
2023-01-23 2023-02-13
Kriminalvården, Häktet Helsingborg Chef (Kriminalvårdsinspektör) till häktet Helsingborg
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag i en modern myndighet där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värderar delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetare som jobbar främst som Kriminalvårdare och andra klientnära befattningar. Du ingår i ledningsgruppen där krimina...
2023-01-23 2023-02-13
Kriminalvården, Häktet Helsingborg Chef (Kriminalvårdsinspektör) till häktet Helsingborg, vikariat
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag i en modern myndighet där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värderar delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten mot uppsatta mål samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetare som jobbar främst som Kriminalvårdare och andra klientnära befattningar. Du ingår i ledningsgruppen där krimina...
2023-01-23 2023-02-13
1 2 3 4 5 6 7 >