Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Helsingborgs stad Bygglovsarkitekt
Om arbetsplatsen Tycker du att ett hus ska ha en arkitektonisk idé och ska bidra till en god livsmiljö? Att arkitekturen ska ge en upplevelse av sinnlighet och skönhet samtidigt som det i sin gestaltning förhåller sig till sitt sammanhang och är beständigt? Då vill du något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygg...
2022-01-21 2022-02-17
Helsingborgs stad Sektionschef till HR-servicecenter
Om arbetsplatsen HR-servicecenter är en del av HR-avdelningen inom Stadsledningsförvaltningen. HR-servicecenters uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvaltning av samverkande partners lönesystem för att säkerställa effektiva och målgruppsanpassade processer för samverkande kommuner inom Familjen Helsingborg. Samverkan inom HR-servicecenter består av kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. Verksamheten utvecklas löpande och en ny kommun ansluter samverkan...
2022-01-21 2022-02-06
Helsingborgs stad Behandlingssassistent Sköldenborg
Om arbetsplatsen Vuxenverksamheten vänder sig till personer över 20 år med missbruk och/eller psykosociala problem, samt personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten är funktionsindelad i Utredning- och Uppföljningsteam, Stöd och Behandling, Stödboendeenhet och Boende med särskild service. Nu söker vi en ny medarbetare till nya stödboende, Sköldenborg som är en del av Stödboendeenheten. I rollen som Behandlingsassistent kommer du vara delaktig i arbetet med att motverka hemlösheten inom Helsingborg Stad. Inom Stödboendeenheten arbe...
2022-01-21 2022-02-06
Helsingborgs stad Sjuksköterska till Kungshults vårdboende
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu söker vi en sjuksköterska med erfarenhet av demensomvårdnad samt intresse för kvalitet och utveckling till Kungshults vårdboende. Kung...
2022-01-21 2022-02-15
Helsingborgs stad Ekonomibiträde, vikariat
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu söker vi ekonomibiträde till Kungshults vårdboende till våra två team av lokalvårdare och måltidsvärdinnor. Kungshult ligger i Mariast...
2022-01-21 2022-02-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare, natt, till vuxenpsykiatriavdelning 56 i Helsingborg
Nu söker vi en skötare för nattjänstgöring till vår avdelning! - Jag har privilegiet att vara på en fantastisk arbetsplats där vi har en mycket bra personkemi och alltid hjälper varandra. En av mina favoritarbetsuppgifter är den dagliga promenaden där jag kommer närmare patienten och kan prata om allt mellan himmel och jord. Vi har alltid utrymme för nya idéer och skrattar mycket tillsammans. För mig är avdelning 56 det självklara valet, berättar José, skötare. Hos oss kommer du att utföra vanligt förekommande skötaruppgifter på en psykiatris...
2022-01-21 2022-02-04
Helsingborgs stad Speciallärare Grundsärskolan inriktning ämnen årskurs 1-3 Västra Berga skola
Om arbetsplatsen Västra Berga skola är F-9 skola med grundsärskola och träningsskola. På grundsärskolan räknar vi med att vi kommer ha ca 65 elever till hösten, totalt har vi 360 elever och 80 medarbetare. Vi är en resursstark skola med en vilja och förmåga att förändra och utveckla vår verksamhet. Vi på Västra Berga skola ser oss tillhöra ett globalt sammanhang där vår verksamhet präglas av allas lika värde. Med tillgänglig lärmiljö, demokratiskt förhållningssätt och samhörighet skapar vi förutsättningar för ett hållbart lärande. Detta k...
2022-01-21 2022-02-06
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Barnmorska till förlossningen i Helsingborg
Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete där du arbetar i team tillsammans med barnmorskor och undersköterskor. Som barnmorska hos oss ansvarar du för förlossningen och samarbetar med obstetriker när det behövs. Vidare arbetar du på en arbetsplats med många kompetenta kollegor, inom olika yrkeskategorier, att bolla saker med och fråga om råd. Vi är väldigt måna om att stödja och hjälpa varandra i arbetet. Som barnmorska arbetar du i parvård med en undersköterska och har du mindre erfarenhet tilldelas du en erfaren undersköterska oc...
2022-01-21 2022-02-20
Helsingborgs stad Biståndshandläggare
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3500 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.  Myndighetsenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen söker nu en biståndshandläggare med erfarenhet av SVU och korttisdärenden. Vi är en ...
2022-01-21 2022-02-11
Helsingborgs stad Projektledare på avdelningen miljöutbildning och beteendepåverkan med fokus på klimatavtal
Om arbetsplatsen Helsingborgs stad är ledande inom miljö- och klimatfrågor. Helsingborg var en av finalisterna till EU Green Capital 2023 och är Sveriges genom tiderna bästa miljökommun. Miljöförvaltningens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg. Förvaltningen har som mål att vara Sveriges smartaste miljöförvaltning och vi kännetecknas av hög professionalitet och spetskompetens. Vi är cirka 75 medarbetare fördelade på fem avdelningar som på olika sätt bidrar till att Helsingborg är en innovativ ...
2022-01-21 2022-02-13
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Skötare till psykiatrisk akutmottagning i Lund
Vi har nu möjlighet att välkomna tre skötare till psykiatriska akutmottagningen i Lund. Dina arbetsuppgifter består av att ta emot akutpsykiatriska patienter och tillsammans med dina sjuksköterskekollegor och läkare bedöma samt ge god omvårdnad till patienten utifrån deras akuta omvårdnadsbehov. Arbetsuppgifterna innebär också att kunna växla från en fartfylld enhet till en stillsammare enhet och tvärtom. I arbetet ingår även samarbete och samverkan med vårdgrannar samt med myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst. Tjänsten är st...
2022-01-21 2022-02-04
Helsingborgs stad Säsongspersonal till ett händelserikt 2022 på Helsingborgs museum
Om arbetsplatsen Helsingborgs museum är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet. Museet är knutet till Helsingborg men har hela nordvästra Skå...
2022-01-21 2022-02-20
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till äldrepsykiatrisk mottagning i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterskekollega till oss! På äldrepsykiatriska mottagningen arbetar vi i team, där du arbetar tillsammans med andra sjuksköterskor, läkare, psykolog, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Som sjuksköterska är du patientens fasta vårdkontakt. - Det är helheten hos oss som gör att jag trivts så bra i flera år. Jag tycker om att jobba med äldre och psykiatri, det ger en helhetssyn både kring det psykiatriska, sociala och somatiska på ett annat sätt. Vi är en specialistmottagning som har hand om ...
2022-01-20 2022-02-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykiatrisjuksköterska till äldrepsykiatrisk mottagning i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny sjuksköterskekollega till oss! På äldrepsykiatriska mottagningen arbetar vi i team, där du arbetar tillsammans med andra sjuksköterskor, läkare, psykolog, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Som sjuksköterska är du patientens fasta vårdkontakt. - Det är helheten hos oss som gör att jag trivts så bra i flera år. Jag tycker om att jobba med äldre och psykiatri, det ger en helhetssyn både kring det psykiatriska, sociala och somatiska på ett annat sätt. Vi är en specialistmottagning som har hand om ...
2022-01-20 2022-02-09
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny medarbetare till vårt patologilaboratorium i Helsingborg! Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du till stor del att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter vid ett histopatologiskt laboratorium så som utskärning, inbäddning, snittning, färgning, immunhistokemiska analyser och digital utlämning. Du erbjuds en stor variation med olika arbetsmoment.
2022-01-20 2022-02-17
Region Skåne, Primärvården ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ramlösa i Helsingborg
En av våra fyra ST-läkare blir nu specialist i allmänmedicin och vi söker nu ST-läkare som vill arbeta i en lärande och trevlig miljö välkommen till oss! Som läkare ingår du i ett team med allmänsjuksköterska, specialistsjuksköterska (distrikt, diabetes, astma/KOL och BVC), undersköterska, kurator, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinska sekreterare, där ni fördelar arbetsuppgifter efter kompetens och arbetsbelastning så att alla kan bidra till att hjälpa patienten på ett bra sätt. Du tar ansvar för din egen specialistutbildni...
2022-01-20 2022-02-03
Helsingborgs stad Socialsekreterare till utredning och uppföljning - barn, unga och familj.
Om arbetsplatsen Socialförvaltningen består av tre verksamhetsområden: Vuxen, Barn, Unga och Familj, samt Gemensamma Resurser. Inom verksamhetsområde Barn/Unga och familj finns enheten Utredning och uppföljning, dit vi nu söker socialsekreterare som vill jobba tillsammans med oss, våra barn, ungdomar och deras familjer. För oss är det viktigt med både tillit och tilltro, både i arbetet med dem vi är till för samt inom organisationen. En ödmjukhet inför att allas liv ser olika ut och icke dömande förhållningssätt är vägledande i vår verksamhet. ...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Primärvården Distriktsköterska till Vårdcentralen Påarp-Mörarp i Påarp
Vi är på jakt efter vår nya sjuksköterskekollega som vill vara med och driva vår vårdcentral framåt, är du den vi letar efter? Hos oss erbjuds du ett varierande och stimulerande arbete på en trivsam arbetsplats. På Vårdcentralen Påarp-Mörarp arbetar du nära våra många yrkeskategorier och dina främsta arbetsuppgifter kommer vara rådgivning och triage både på plats och på telefon samt tidsbokad mottagning. Du får också arbeta i våra digitala verktyg som 1177.se och Mina planer. Utöver det får du möjlighet att handleda studenter och delta i vårt ...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Undersköterska till barn- och ungdomsmedicinsk akutmottagning i Helsingborg
I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med omvårdnad av sjuka barn och unga men även med bedömning och behandling i samråd med sjuksköterska och läkare. Förutom det direkta arbetet med patienter önskar vi att all personal ska vara aktiva och delaktiga i förändringsarbete samt i arbetet med att utveckla och förbättra vården inom våra enheter. Hos oss erbjuds du regelbunden kompetensutveckling. Introduktionen anpassas efter behov och tidigare erfarenhet.
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Vårdcentralen Påarp-Mörarp i Påarp
Vi är på jakt efter vår nya sjuksköterskekollega som vill vara med och driva vår vårdcentral framåt, är du den vi letar efter? Hos oss erbjuds du ett varierande och stimulerande arbete på en trivsam arbetsplats. På Vårdcentralen Påarp-Mörarp arbetar du nära våra många yrkeskategorier och dina främsta arbetsuppgifter kommer vara rådgivning och triage både på plats och på telefon samt tidsbokad mottagning. Du får också arbeta i våra digitala verktyg som 1177.se och Mina planer. Utöver det får du möjlighet att handleda studenter och delta i vårt ...
2022-01-20 2022-02-03
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterskor till hjärtavdelning och HIA i Helsingborg
Vi har nyligen gjort en satsning och öppnat upp sex vårdplatser så vår avdelning nu totalt har 26 vårdplatser. Vi är i en fortsatt expanderingsfas och ser fram emot att lära känna två nya sjuksköterskor. För en av tjänsterna erbjuder vi nattjänstgöring och för den andra kombinationstjänstgöring. Välkommen till en avdelning med många spännande patientmöten och låg medelvårdtid! Vi erbjuder dig ett varierande arbete med inriktning på hjärtsjuka patienter. Hos oss kommer du att arbeta i team tillsammans med undersköterska och läkare. På våra hjär...
2022-01-19 2022-02-28
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Sjuksköterska till hematologimottagning i Helsingborg
Är du vår nya kollega? Hos oss erbjuds du en strukturerad introduktion och vi arbetar med en tydlig utbildningsplan där det bland annat ingår internutbildningar. Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att ge cytostatika, blod- och antikroppsbehandlingar genom centrala och perifera infarter. Arbetet är självständigt där du planerar, behandlar och följer upp dina patienter. I arbetet ingår även telefonrådgivning. Vid intresse kommer du också ha möjlighet att gå in som kontaktsjuksköterska efter utbildning.
2022-01-19 2022-03-02
Helsingborgs stad Socialsekreterare till Utredning och uppföljning, Vuxenverksamheten
Om arbetsplatsen Verksamhetsområdet Vuxen består av Utredning och Uppföljningsenheten, Stödboendeenheten, SOL-boenden och Stöd och behandlingsenheten. Vi vänder oss till personer från 20 år med missbruk och/eller psykosociala problem samt personer med psykiska funktionsnedsättningar. En del av verksamheten Vuxen är Utredning och Uppföljningsenheten. Enheten vänder sig till personer från 20 år med missbruk och/eller psykosociala problem samt personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen Utredning- och uppföljning kännetecknas a...
2022-01-19 2022-02-06
Region Skåne, Primärvården Äldresjuksköterska till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en äldresjuksköterska till oss! Som äldresjuksköterska arbetar du med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral. Detta innefattar bland annat triage, telefonrådgivning och ansvar för vår äldremottagning. Hos oss erbjuds du naturligtvis introduktion anpassad utifrån just din kompetens och dina erfarenheter samt kontinuerlig kompetensutveckling. På fredagar tar vi alla tidig helg och slutar klockan 12.45, vilket är väldigt uppskattat.
2022-01-19 2022-02-16
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Specialistläkare inom oftalmologi till Helsingborgs lasarett
Är du intresserad av att vara med och bygga upp ögonmottagningen i Helsingborg? Då har du din chans nu! Vi erbjuder dig stora möjligheter att påverka din och dina framtida medarbetares arbetsplats, allt i syfte att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. Hos oss arbetar du bland annat med allmän och akut oftalmologisk mottagning inklusive subspecialiteter inom medicinsk retina, glaukom, barnoftalmologi, neurooftalmologi och katarakt- och glaukomkirurgi. Du har även stora möjligheter till forskning inom ramen för din kommande anställning. D...
2022-01-19 2022-03-14
1 2 3 4 5 6 >