Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker lärare i teknik
Kreativitet, lärande och innovation är viktigt för oss, att dessa komponenter finns med i planering, utförande och utvärdering av undervisning är en självklarhet. Det är det som verkligen påverkar elevens kunskapsutveckling. Därför behöver vi dig - en lärare som liksom vi anser att det är viktigt för undervisningen att eleverna är delaktiga, att de får tänka fritt och nyfiket utforska sitt lärande och vill att skolan hela tiden ska ligga i framkant gällande utveckling. Undervisningen ska präglas av metoder som utgår ifrån vetenskaplig grund oc...
2024-05-15 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen Två enhetschefer till Äldreförvaltningen
Två av våra duktiga enhetschefer går vidare till nya uppdrag och vi söker nu en enhetschef till vårt särskilda boende Äppelparken och en enhetschef till hemtjänsten. Ange gärna i din ansökan vilken/vilka av tjänsterna du är intresserad av. Äppelparken är vårt nyaste boende med 100 lägenheter som även innefattar korttidsboende och har en finsk avdelning. Du kommer att ingå i ett team med två andra enhetschefer samt chefsassistenter. Hemtjänsten består av tre olika geografiska områden där du arbetar i ett team med två andra enhetschefer samt ch...
2024-05-14 2024-05-30
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik och annat ämne åk 4-9 på Tunboskolan
Undervisa i musik och annat ämne för år 4-9 på Tunboskolan. Kontakt med vårdnadshavare som är en viktig del i arbetet. Ingår i arbetslag år 7-9. Planera, genomföra och följa upp undervisningen. Mentorskap ingår i tjänsten.
2024-05-14 2024-06-09
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Drifttekniker
På Hallstahammars kommuns fastighetsavdelning så jobbar vi med förskolor, skolor, vårdbyggnader och andra kommunägda fastigheter. • Arbetsuppgifterna innefattar: - underhåll av värmecentraler, värmesystem - underhåll av ventilationssystem - underhåll av styr- och reglerutrustning - rondering i driftutrymmen - rondering av teknisk utrustning - vidareutveckling av teknisk utrustning Arbetet som drifttekniker varierar väldigt mycket och den ena dagen är inte den andra lik. Fördelen med arbetet är att du får ett eget ansvar över hur du lägger upp...
2024-05-14 2024-06-07
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare med arbetstidsförkortning
Som socialsekreterare i barn och ungdomsgruppen arbetar du med att utreda barns behov av skydd och stöd samt uppföljning av beviljade insatser enligt SoL och LVU. Vi arbetar aktivt med barnets nätverk, både det privata och professionella. Arbetet innebär ett aktivt kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljni...
2024-05-13 2024-06-02
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik 50%
Lindboskolan är en av tre F-6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan som är inrymd i rustade lokaler har ca 475 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns även tre fritidshemsavdelningar. Till varje klassrum finns ett tillhörande grupprum och skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med nytt lekmaterial. Lindboskolan bedriver ett aktivt elevhälsoarbete där vårt elevhälsoteam med specialpedagoger, kurator, skolsköterska och rektorer handleder personalen i det dagliga arbetet. På Lindboskolan ...
2024-05-08 2024-05-24
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lindboskolan söker lärare i slöjd (trä och metall) 100%
Lindboskolan är en av tre F-6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan som är inrymd i rustade lokaler har ca 475 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns även tre fritidshemsavdelningar. Till varje klassrum finns ett tillhörande grupprum och skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med nytt lekmaterial. Lindboskolan bedriver ett aktivt elevhälsoarbete där vårt elevhälsoteam med specialpedagoger, kurator, skolsköterska och rektorer handleder personalen i det dagliga arbetet. På Lindboskolan ...
2024-05-08 2024-05-24
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Behandlare till Vega öppenvård
Då en av våra behandlare ska prova nya arbetsuppgifter inom enheten och en behandlare gå vidare till annat jobb, söker vi efter två kollegor till vår öppenvårdsmottagning i Hallstahammar. På Vega öppenvård arbetar 3 behandlare varav en med teamledaransvar med stöd- och behandlingsinsatser inom områdena missbruk, våld i nära relation och anhörigstöd för kommuninvånare från 18 år och uppåt. Vi arbetar kunskapsbaserat med evidensbaserade metoder och kontinuerlig utvärdering av våra insatser. Vi har regelbunden handledning med extern handledare o...
2024-05-07 2024-06-02
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad speciallärare sökes!
Dina arbetsuppgifter är att planera och bedriva undervisning med tillhörande dokumentation och bedömning. Du kan även komma att delta i andra aktiviteter som tex pedagogisk lunch och rastvärdsverksamhet. Du deltar tillsammans med dina kollegor i pedagogiska satsningar och diskussioner som innebär kollegialt lärande. I uppdraget ingår att skriva pedagogiska kartläggningar, utredningar kring särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram. Du planerar och genomför undervisning som gagnar eleverna bäst mot ökad måluppfyllelse och detta sker i samverk...
2024-05-07 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef kultur och bibliotek i Hallstahammars kommun
Som enhetschef är du direkt underställd förvaltningschef, har det övergripande ansvaret för enheten där du leder och utvecklar arbetet på såväl operativ som strategisk nivå. Du ingår i ledningsgruppen för kultur- och fritidsförvaltningen och deltar i verksamhetsplaneringen och utvecklingen av förvaltningen. Du ansvarar för enhetens budget, planering, genomförande, uppföljning och analyser samt för utvecklingen av enhetens verksamhet. Likaså ansvarar du för att ta fram enhetens underlag, utredningar, ärenden och liknande till nämnd och förvaltni...
2024-04-30 2024-05-26
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Föreningsutvecklare i Hallstahammars kommun
Som föreningsutvecklare ingår du tillsammans med vår seniora föreningsutvecklare i kultur- och fritidsförvaltningens stab som en stödfunktion och är direkt organiserad under förvaltningschef. Du ansvarar för samverkan, systematisk dialog, information och rådgivning till föreningar verksamma i kommunen. Att utveckla stödstrukturerna, processerna och regelverket för bidrag till föreningar är en viktig del av uppdraget i närtid. Vidare ansvarar du för motions- och fritidsanläggningar, lokaluthyrning och nyckelutlämning med tillhörande processer sa...
2024-04-30 2024-05-26
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Teknisk förvaltare
På Hallstahammars kommuns fastighetsavdelning så jobbar vi med ett 70-tal byggnader såsom förskolor, skolor, vårdbyggnader och andra kommunägda fastigheter. Som teknisk förvaltare så ansvarar du för fastigheternas tekniska skick och drift. Du övervakar och optimerar de tekniska system vi arbetar med idag samt implementerar de nya system vi behöver. Du ser till att underhållsplanerna följs och uppdateras löpande samt att du genomför mindre och större projekt för att modernisera och förbättra fastigheten. Fastighetsavdelningen satsar på att bli h...
2024-04-29 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska åk 6-9 på Tunboskolan
Undervisa i spanska för år 6-9 på Tunboskolan. Kontakt med vårdnadshavare som är en viktig del i arbetet. Ingår i arbetslag år 7-9. Planera, genomföra och följa upp undervisningen.
2024-04-22 2024-05-24
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO åk 6-9 på Tunboskolan
Undervisa i matematik och NO för år 6-9 på Tunboskolan. Planera, genomföra och följa upp undervisningen. Kontakt med vårdnadshavare som är en viktig del i arbetet. Ingå i arbetslag år 7-9. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.
2024-04-22 2024-05-24
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd åk 4-9 på Tunboskolan
Undervisa i trä- och metallslöjd för år 4-9 på Tunboskolan. Planera, genomföra och följa upp undervisningen. Kontakt med vårdnadshavare som är en viktig del i arbetet. Ingå i arbetslag år 7-9. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.
2024-04-22 2024-05-24
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Se hit! Är du den vi söker? Vi söker semestervikarier till Socialpsykiatrin och Boendestöd Vuxen
Att arbeta inom Socialpsykiatrin: Du ger stöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Du behöver stötta och motivera klienter till att få fungerande vardagsrutiner utifrån individuella behov. Samt erbjuda möjlighet till sociala aktiviteter och samvaro för att bryta isolering.
2024-04-19 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Se hit! Är du den vi söker? Vi söker semestervikarier till LSS verksamheten och Personlig assistans
Inom LSS verksamheten arbetar vi med människor i alla åldrar med olika funktionsvariationer och behov. Målet i verksamheten är att stötta brukarna till en ökad självständighet samt möjliggöra en större delaktighet i samhället. Uppdraget för våra medarbetare är att tillsammans med brukaren kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet för att skapa möjlighet till egen utveckling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att stödja brukaren i det vardagliga livet med vanligt förekommande hushållssysslor exempelvis matlagning, personli...
2024-04-19 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker sommarvikarier till Äldreomsorgen och hemtjänsten!
- Personlig omvårdnad utifrån individuella behov. - Hjälpa till och stödja personerna i dagliga rutiner så som påklädning, hushållssysslor, personlig hygien och måltider. - Skapa en trygg miljö för brukarna du stödjer. - Hantering av läkemedel. - Dokumentation på dator. Som timvikarie inom Hallstahammars kommun får du ett omväxlande och lärorikt arbete där du gör skillnad för en annan människa. Vårt uppdrag är att ge service, vård, stöd och omsorg av god kvalitet. Ditt uppdrag innebär att snabbt kunna rycka in som vikarie när någon i den ordi...
2024-04-17 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lindboskolan söker lärare i Fritidshem 100%
Lindboskolan är en av tre F 6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan är inrymd i rustade lokaler och har drygt 480 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns tre fritidshemsavdelningar. Skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med lekmaterial. Våra fritidshem jobbar i ett nära samarbete med år 1 och år 2 i skolsamverkan där fritidspedagogerna går in i klasserna och ansvarar för olika aktiviteter. På Lindboskolan jobbar vi just nu med att utöka våra rastaktiviteter. Som lärare i fritidshem på ...
2024-03-22 2024-06-15
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Timvikarie till våra skolor och fritidshem
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på våra skolor och fritidshem. Som timvikarie inom skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Du kommer ha hela kommunen som arbetsplats, vilket innebär att du får lära känna våra olika verksamheter och samlar på dig mycket erfarenhet inom olika områden. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland med kort varsel, vid ordin...
2024-03-01 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker tim/Semestervikarier till måltidsenheten
Arbetet som timavlönat måltidsbiträde/Kock innebär att du arbetar med servering, diskning, städning och matlagning, på äldreboenden, skolor och förskolor. Inom dessa verksamheter lagar man mat till många och från grunden. Det är viktigt att ha en utbildning som passar för yrket. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för mat, service och bemötande. Du behöver även ha kunskap om specialkost, livsmedelshygien samt ha en god datavana. Då du kommer tjänstgöra inom olika kök är det extra viktigt att du som person har lätt för att anpassa dig och...
2024-03-01 2024-05-31