Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare till Tunboskolan åk 4
Nu söker vi dig som är behörig och legitimerad lärare för undervisning i åk 4. Du är målmedveten och arbetar engagerat för att våra elever på Tunboskolan går ut grundskolan med goda kunskaper och framtidstro. Som lärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du organiserar och strukturerar ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för dina elever...
2021-05-12 2021-05-23
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker legitimerad lärare i SO
Varje dag går flera lärare och skolpersonal till sitt jobb - här är det mer än ett jobb, det är ett uppdrag. Kreativitet, lärande och innovation är viktigt för oss, att dessa komponenter finns med i planering, utförande och utvärdering av undervisning är en självklarhet. Det är det som verkligen påverkar elevens kunskapsutveckling. Därför behöver vi dig - en lärare som liksom vi anser att det är viktigt för undervisningen. att eleverna är delaktiga, att de får tänka fritt och nyfiket utforska sitt lärande och vill att skolan hela tiden ska li...
2021-05-10 2021-05-30
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarie svenska som andraspråk grund
I tjänsten ingår i huvudsak undervisning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
2021-05-10 2021-05-19
Hallstahammars kommun Socialchef
Som socialchef leder du verksamheten tillsammans med och har personalansvar för förvaltningens områdeschefer som i dagsläget är fem stycken. Du har också personalansvar för tre specialister och biträdande socialchef/ kvalitetsstrateg. Du ingår i kommunledningsgruppen under ledning av kommunchefen som är din närmaste chef. I denna roll har du en viktig funktion i det kommunövergripande strategiska arbetet. I uppdraget ingår att kontinuerligt anpassa socialförvaltningens verksamheter till förändrade behov och förutsättningar för att nå goda re...
2021-05-10 2021-05-23
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolchef
Som skolchef i Hallstahammars kommun leder, styr och utvecklar du arbetet i Barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen styrs av Barn- och utbildningsnämnden som har ansvaret för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg och gymnasieskola. Förvaltningen har även hand om måltidsservice och elevhälsa. I förvaltningen finns idag strax under 500 tillsvidareanställda medarbetare. Du kommer att vara personalansvarig för fem chefer och två specialister. Skolchefen ingår i kommunledningsgr...
2021-05-10 2021-05-23
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Socialkontor vuxen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och följa upp insatser enligt SoL och LVM. Både utifrån missbruk, våld i nära relationer och bostad med socialt kontrakt. Som socialsekreterare träffar du även regelbundet olika samverkanspartners då vi arbetat upp flera forum för att göra samverkan enkel.
2021-05-06 2021-05-27
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsocoach på Tunboskolan
På Tunboskolan får du arbeta tillsammans med utvecklingsinriktade arbetskamrater. Vi söker dig som är målmedveten och som engagerat arbetar för att våra elever på Tunboskolan går ut grundskolan med godkända resultat och framtidstro. Våra ledstjärnor är motivation, ansvarstagande, samarbete och trygghet - viktiga nycklar för att alla ska lyckas och få bli sitt bästa jag. Nu söker vi dig som vill arbeta i vårt team som elevhälsocoach, främst med våra mellanstadieelever. Under din arbetsdag möter du våra elever både i och utanför klassrummet gen...
2021-04-29 2021-05-16
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Lindboskolan i Hallstahammars kommun
Nu söker vi dig som vill bidra till utvecklingen på Lindboskolan där vi utökar skolledningen i och med att skolan har blivit större. På skolan finns en stabil personalgrupp med flera olika professioner, administrativt stöd och en heltidstjänst som biträdande rektor. Vad just dina arbetsuppgifter blir, beror såklart på ditt kunskaps- och kompetensområde, vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. Som biträdande rektor arbetar du i team med rektor och ledningsgrupp på skolan och bistår rektor i alla arbetsuppgifter som en rektor har. För o...
2021-04-15 2021-05-16
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Nibbleskolan i Hallstahammars kommun
Nu söker vi dig som vill axla rollen som rektor på Nibbleskolan, då nuvarande rektor söker nya utmaningar efter sju år i organisationen. Nibbleskolan ar en F-6 skola i Hallstahammars kommun. På skolan finns en stabil personalgrupp med flera olika professioner, administrativt stöd och två biträdande rektorer på halvtid. Grundsärskolan finns i samma lokaler och ett gott samarbete med grundsärskolans ledning och organisation är en självklarhet. Vi behöver dig som är modig i ditt ledarskap och vågar tänka annorlunda och nytt. Du behöver ha eleven...
2021-04-15 2021-05-16
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till grundsärskolan
Grundsärskolan omfattar ca 35 elever i tränings- och grundsärskola samt fritidsklubb. Verksamheten finns på Nibbleskolan en mångkulturell F-6 skola med ca 500 elever och Parkskolan en 7-9 skola . Vi vuxna som arbetar på skolan vill ge våra elever bästa möjliga skolgång. Vårt synsätt präglas av ett interkulturellt förhållningssätt. För att driva verksamheten mot en så god kvalitet som möjligt tror vi på samförstånd och delaktighet med övriga medarbetare i organisationen, samt med elever och deras föräldrar. Vi erbjuder dig ett spännande och utma...
2021-03-19 2021-05-30
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nibbleskolan söker Speciallärare med specialpedagogiska uppdrag
Som speciallärare är du både operativa med eleverna samt en tydlig stödperson för dina kollegor i svåra situationer eller pedagogiska dilemman. Ditt uppdrag innehåller både tid med elever och administrativ tid för dokumentation av ÅP eller andra nödvändiga papper. Du håller i möten med föräldrar och är en naturlig länk med elevhälsan och skolledningen. Du ska vara effektiv, strukturerad och kommunikativ. Du ska kunna hantera stress och vara en spindel men ändå hitta en balans. Tjänsten är en semestertjänst. Rekryteringen sker fortlöpande och ...
2021-01-31 2021-05-30
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Sommarvikariat-Kök, Äldreomsorgen, LSS, Socialpsykiatrin, Personlig assistans, Boendet Nova
Vi söker dig som vill och kan arbeta som vikarie hos oss i sommar inom Måltidsenheten, Äldreboende, Stöd i eget boende, LSS-verksamheten, Socialpsykiatrin och Boendet Nova. Vi söker kockar, köksbiträden, undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter, stödbiträden, stödpedagoger, behandlingsassistenter, personliga assistenter och skötare.
2021-01-18 2021-05-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker tim/sommarvikarie - sjuksköterska
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna. Som sjuksköterska i Hallstahammars Kommun planerar och utvecklar du omvårdnadsarbetet tillsammans med övrig personal. Dina arbetsuppgifter består av medicinska bedömningar och läkemedelshantering, ditt ledarskap innebär bland annat att du delegerar, stöttar, instruerar och utbildar omvårdnadspersonal. Dag, kväll, natt och helgtjänstgöring ingår...
2021-01-18 2021-05-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarie inom förskola, skola och fritidshem
Om arbetsplatsen På Bemanningsenheten arbetar vi med systemet Time Care Pool där du själv ansvarar för att lägga dig tillgänglig när du kan arbeta, vi bokar dig sedan på arbetspass utifrån verksamheternas behov. För att arbeta som timvikarie hos oss bör du kunna ställa upp med kort varsel.
2021-01-18 2021-05-31