Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Åtgärdssamordnare/Vattensamordnare
Som åtgärdssamordnare/vattensamordnare kommer du att arbeta med projektet Åtgärdssamordning i Kolbäcksåns avrinningsområde för minskad övergödning. Projektet är ett samarbete mellan Hallstahammars- , Surahammars-, och Fagersta kommun och finansieras med LOVA-medel. I arbetet ingår bland annat samordning mellan de aktörer som ingår i Kolbäcksåns avrinningsområde i frågor kring kartläggning och genomförande av åtgärder främst mot övergödning. Som person är du utåtriktad och engagerad. Du har förmåga att identifiera nödvändiga insatser och kan ...
2023-06-02 2023-06-19
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Larmtekniker
På Hallstahammars kommuns fastighetsavdelning så jobbar vi med förskolor, skolor, vårdbyggnader och andra kommunägda fastigheter. Du som Larmtekniker är en viktig del i arbetet då du i ditt dagliga arbete ser till att våra passersystem fungerar (RCO) samt hanterar lås och nyckelsystemet. Kommunens SBA (systematiskt brandskyddsarbete) kommer du att ansvara för att det görs och följs upp på ett korrekt sätt. Du kommer även att vara anläggningsskötare på brand och sprinkler samt administrera kameraövervakningen och arbete med kommunens förebygg...
2023-05-31 2023-06-30
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nibbleskolan söker lärare till särskild undervisningsgrupp
Vi söker en lärare till vår särskilda undervisningsgrupp för mellanstadiet. Till gruppen kommer elever som har behov av stöd och / eller ett mindre sammanhang. Så gott som alla elever som tillhör den särskilda undervisningsgruppen går båda i gruppen och i klass. Läraren undervisar i den särskilda undervisningsgruppen men kan också finns med eleverna ute i klasserna som stöd. Vi har flera särskilda undervisningsgrupper på skolan och dessa samarbetar med varandra. Vi är en stor skola och har ett stort elevhälsoteam med många olika kompetenser. El...
2023-05-30 2023-06-11
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetskonsulent
På Jobbcentrum arbetar vi med att finna vägar till självförsörjning för den enskilde. Som arbetskonsulent ger du ett individ- och grupp anpassat stöd till den enskilde med målet att bli självförsörjande. Arbetskonsulenter ingår i ett team som tillsammans med arbetsledare, arbetsterapeut och andra funktioner inom kommunen har ett gemensamt ansvar för att samverka mellan verksamheterna och kring den enskilde. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga behov och resurser hos den enskilde samt att coacha, entusiasmera och hitta lämpliga arbetspl...
2023-05-26 2023-06-11
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Måltidsbiträde till Strömsholms förskola/skola
I rollen som måltidsbiträde på Måltidsenheten jobbar du i tätt samarbete med ansvarig kock på enheten. Kocken har huvudansvar för tillagningen. Du bistår med olika förberedelsemoment såsom salladsberedning, varuplock, städning, disk och övriga sysslor. Du kommer att bistå kocken i olika tillagningsmoment, vid kockens frånvaro kommer du vara ansvarig för tillagning, planering och genomförande av verksamheten. Du kommer även vara en viktig kugge i samverkan med enhetens pedagoger. Tillsammans skapar ni en lugn och trygg miljö för barnen och ger...
2023-05-11 2023-06-04
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen LSS-handläggare
Som LSS-handläggare är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Du utreder och beslutar om insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), för barn och vuxna. I arbetet ingår även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser. Vi tror att de bästa verksamheterna förbättras och utvecklas direkt av de medarbetare som arbetar i processerna och därför kommer du att vara delaktig i verksamhetens utveckling. Samverkan sker med våra verkställare och andra relevanta samarbetspartners såväl internt som e...
2023-05-09 2023-06-06
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen söker IT samordnare med intresse för digitaliseringsutveckling
Tjänsten som IT-samordnare är huvudsakligen riktad mot grundskolan samt anpassad grundskola och kommer att tillhöra förvaltningens supportenhet. Vi söker dig som vill bli vår IT-samordnare och tilltalas av ett brett ansvarsområde, innehållande delar som exempelvis systemförvaltare men också ett uttalat utvecklingsuppdrag för digitalisering. I denna tjänst är du även förvaltningens GDPR-ansvarige. I ditt dagliga arbete samarbetar du med IT-samordnare/IT-tekniker riktad mot förskola samt en IT-tekniker riktad mot grundskola och anpassad grundsk...
2023-05-08 2023-06-04
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nu söker vi engagerade semestervikarier inom LSS verksamheten
Inom LSS verksamheten arbetar vi med människor i alla åldrar med olika funktionsvariationer och behov. Målet i verksamheten är att stötta brukarna till en ökad självständighet samt möjliggöra en större delaktighet i samhället. Uppdraget för våra medarbetare är att tillsammans med brukaren kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet för att skapa möjlighet till egen utveckling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att stödja brukaren i det vardagliga livet med vanligt förekommande hushållssysslor exempelvis matlagning, personli...
2023-04-03 2023-06-16