Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Enhetschef
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas söker vi nu en till enhetschef till Social och arbetsmarknadsförvaltningens område Arbete och Utbildning inom enheten Jobbcentrum. Jobbcentrum är en kommunal arbetsmarknadsinsats som bedriver ett antal arbetsförberedande verksamheter. Enhetens uppdrag är mångfacetterat, där de olika verksamheterna styrs och påverkas bland annat av: Migrationsverkets beslut, Arbetsförmedlingens nuvarande och kommande utformning, andra förvaltningars beslut samt beslut om statsbidrag. Det är en dynamisk organi...
2023-01-24 2023-02-01
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Chefsassistent stöd i eget boende hemtjänst
Trivs du i en koordinerande roll, är flexibel, strukturerad och har hög integritet? Drivs du av att ge andra service, behärskar värdskapets konst och har en förmåga att få människor att känna sig välkomna? Då är detta ett uppdrag för dig! Vi förstärker nu med ytterligare en chefsassistent. Under förutsättning att erforderliga beslut tas. Stöd i eget boende är en del av äldreomsorgen och omfattar hemtjänst, HSL-personal och förebyggande verksamhet. Området har drygt 100 medarbetare och leds av en områdeschef med fem underställda enhetschefer. I...
2023-01-23 2023-02-15
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Som familjebehandlare kommer du att ingå i ett team bestående av familjebehandlare och teamledare på Familjecentrum, som är en del av Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammar. Teamet utmärks av hög ambition och engagemang i kombination med bred kompetens. Vi arbetar med förändringsarbete i familjer, främst utifrån beviljade insatser från socialtjänsten, och har även gruppverksamhet och förebyggande insatser i olika former. Vi har kontinuerlig och nära samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård och övriga aktörer inom området.
2023-01-20 2023-02-24
Hallstahammars kommun Vikarierande nämndsekreterare
På nämndkansliet är du en av totalt tre nämndsekreterare. Du arbetar nära såväl politiker som kommunens olika förvaltningar. Du ansvarar för att förbereda och genomföra nämndens sammanträden bland annat genom att upprätta dagordning, protokoll, expediering av beslut och övriga för ett sammanträde förekommande arbetsuppgifter. I rollen är du även stöd till handläggare och chefer. Hantering av inkommande frågor från allmänheten ingår i arbetsuppgifterna. I uppdraget ingår även att arbeta med arkivfrågor och att medverka i att utveckla ärendeproce...
2023-01-19 2023-02-16
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad speciallärare sökes!
Vill du vara med och göra skillnad? En del elever behöver del av dag och del av tid i skolan ett mindre sammanhang och det är där du kommer in. Nu har du möjlighet att bli en del av vårt team på en skola som har eleven i fokus. Genom att skapa ett resurscentrum där eleverna möts utifrån sitt behov och sina förutsättningar kan du vara med och se alla lyckas. Ledning och stimulans i alla undervisningssituationer och Elevhälsa i klassrummet är våra ledord som vi förutsätter att du delar med oss! Du arbetar gärna med elever både enskilt och/eller i...
2023-01-18 2023-03-01
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Fastighetsskötare
På Hallstahammars kommuns fastighetsavdelning så jobbar vi med förskolor, skolor, vårdbyggnader och andra kommunägda fastigheter. Du som fastighetsskötare är en viktig del i arbetet då du sköter all fastighetsrondering och även är fastighetsavdelningens ansikte för verksamheten. Arbetet som fastighetsskötare varierar väldigt mycket och den ena dagen är inte den andra lik. Fördelen med arbetet är att du får ett eget ansvar över hur du lägger upp ditt arbete. Din roll i verksamheten är väldigt viktig då vi till en stor del baserar vår budget k...
2023-01-16 2023-02-12
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog
Tunboskolan är en skola i hjärtat av Kolbäck. Här går elever från årskurs 4 - 9 och eleverna bor oftast i tätorten Kolbäck eller i utkanten där vi bland annat har Strömsholm. Skolan har drygt 200 elever och erbjuder ändamålsenliga lokaler, hälften av skolan är nybyggd och det finns gott om yta för att kunna variera och differentiera undervisningen. Skolan har hög lärarbehörighet och ett väl utbyggt elevhälsoteam med två specialpedagoger, två elevhälsocoacher samt kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Här blir alla elever sedda tack vare god ...
2023-01-16 2023-02-05
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Mellanstadielärare på Tunboskolan
Vi söker dig som har grundskollärarexamen/legitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6. Som lärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du kan organisera och strukturera ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för dina elever. Du har ser samarbete med andra som en källa till utveckling och har naturligtvis lätt för att uttrycka dig v...
2023-01-16 2023-02-05
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till demensavdelning på Strandgårdens äldreboende i Kolbäck
Arbetsbeskrivning Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du utför sedvanliga undersköterskeuppgifter och genomföra insatser gällande omsorg, vård och service som exempelvis omvårdnadsinsatser, stöd vid måltider, social samvaro, aktiviteter med mera. Du skapar förutsättningar för en god livskvalité och en meningsfull tillvaro för våra boende. Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning samt kontaktmannaskap. Vi erbjuder dig ett omväxlande,...
2023-01-13 2023-01-31
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Socialkontor vuxen
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att utreda och följa upp insatser enligt SoL och LVM utifrån skadligt bruk och beroende, våld i nära relationer och bostadssociala frågor. Till viss del behöver du också vara insatt i myndighetsutövningen inom socialpsykiatrin då det också finns inom arbetsgruppen. Som medarbetare träffar du även regelbundet olika samverkanspartners då vi arbetat upp flera forum för att göra samverkan enkel.
2023-01-13 2023-02-05
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor på Vallbyskolan med särskilt ansvar för övergripande områden
• Pedagogiskt lednings- och utvecklingsansvar. • Ansvar för skolans systematiska kvalitetsarbete • Leda elevhälsoarbetet • Inneha personalansvar samt arbetsmiljöansvar som bland annat innefattar medarbetar- och lönesamtal, personalplanering, rekrytering och rehabiliteringsärenden • Leda det systematiska arbetsmiljöarbetet • Leda utvecklingsarbete tillsammans med skolledning och medarbetare
2023-01-11 2023-01-29
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarie inom förskola, skola och fritidshem
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på våra förskolor, skolor och fritidshem. Som timvikarie inom förskola och skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Du kommer ha hela kommunen som arbetsplats, vilket innebär att du får lära känna våra olika verksamheter och samlar på dig mycket erfarenhet inom olika områden. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland me...
2023-01-02 2023-03-31
Hallstahammars kommun Nu söker vi engagerade semestervikarier inom LSS och Personlig assistans
Inom LSS verksamheten arbetar vi med människor i alla åldrar med olika funktionsvariationer och behov. Målet i verksamheten är att stötta brukarna till en ökad självständighet samt möjliggöra en större delaktighet i samhället. Uppdraget för våra medarbetare är att tillsammans med brukaren kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet för att skapa möjlighet till egen utveckling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att stödja brukaren i det vardagliga livet med vanligt förekommande hushållssysslor exempelvis matlagning, personli...
2022-12-07 2023-03-31
Hallstahammars kommun Nu söker vi engagerade semestervikarier inom Socialpsykiatrin och Gula villan
Att arbeta inom Socialpsykiatrin: Du ger stöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Du behöver stötta och motivera klienter till att få fungerande vardagsrutiner utifrån individuella behov. Samt erbjuda möjlighet till sociala aktiviteter och samvaro för att bryta isolering.
2022-12-07 2023-03-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nu söker vi engagerade semestervikarier inom städ
Att arbeta inom Städ. Arbetet innebär att städa i någon av kommunens lokaler, det kan vara på t.ex. skolor och äldreboenden. Du får introduktion och stöd för att klara detta uppdrag. Du ska även: - Vara serviceinriktad, ha ett stort engagemang och ta egna initiativ inom ramen för ditt arbete. - Som person är du lojal och drivs av att känna att du gör ett bra jobb. Som semester/timvikarie inom Hallstahammars kommun får du ett omväxlande och lärorikt arbete. Vårt uppdrag är att ge service av god kvalitet. Ditt uppdrag innebär att snabbt kun...
2022-12-07 2023-03-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Sommarvikarier hos oss på äldreomsorgen, början på din karriär
Att arbeta inom äldreomsorgen. Arbetet innebär att hjälpa och stötta personer med det de inte klarar av själva - såsom personlig hygien, vardagssysslor, mediciner och sociala aktiviteter. Du får introduktion och utbildning som stöd för att klara detta uppdrag. Du ska även: - Ha ett stort intresse för att arbeta med äldre. - En vilja att arbeta för och med personen för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. - Samt har en positiv inställning, bra bemötande, flexibilitet, och en rak och ärlig kommunikation. Som semes...
2022-12-06 2023-03-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nu söker vi engagerade semestervikarier inom Måltidsenheten
Arbetet som timavlönat måltidsbiträde/Kock innebär att du arbetar med servering, diskning, städning och matlagning på äldreboenden. Inom dessa verksamheter lagar man mat till många och från grunden. Det är viktigt att ha en utbildning som passar för yrket. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för mat, service och bemötande. Du behöver även ha kunskap om specialkost, livsmedelshygien samt ha en god datavana. Då du kommer tjänstgöra inom olika kök är det extra viktigt att du som person har lätt för att anpassa dig och är flexibel.
2022-12-05 2023-03-31