Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Hem- och konsumentkunskap åk 6-9 på Tunboskolan
Du undervisar åk 6 - 9 i hem- och konsumentkunskap. Du förväntas skapa en undervisning som är tillgänglig för alla och att du utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet löpande utvecklar den och därmed också bidrar till hela skolans utveckling. Tjänsten i Hkk är 60% och det finns möjligheter för dig som önskar att kombinera detta med andra ämnen och/eller arbete i vårt resurscentrum. Mentorskap för elever i åk 9 ingår i tjänsten.
2022-06-23 2022-07-06
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Legitimerad fysioterapeut
Rehabilitering och funktionsuppehållande träning för personer i ordinärt boende, kommunens särskilda boenden och i omsorgen. Handledning och utbildning inom rehabilitering och förflyttningsteknik. Delta vid vårdplaneringar/SIP där du bidrar med din professions kunskap. Du kommer att arbeta i team med arbetsterapeut. Arbetet innebär även nära samarbete med biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
2022-06-21 2022-07-25
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Vik legitimerad arbetsterapeut
Bedömning och träning av aktiviteter i det dagliga livet, handleda och utbilda personal inom rehabilitering och förflyttningsteknik, delta i vårdplaneringar SIP. I arbetet ingår aktivitets/funktionsbedömning, utprovning/uppföljning av tekniska hjälpmedel. Du kommer att ha ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare samt omvårdnadspersonal.
2022-06-21 2022-07-25
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Studie - och yrkesvägledare
I rollen som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att underlätta individens väg till egen försörjning genom utbildning. Ditt arbete kommer att fokusera på vuxenutbildningen både i vår egen regi och även annan utbildning som vi har på entreprenad. Uppdraget innefattar att vägleda vuxna inför studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Du kommer också att arbeta med antagning, uppföljning av elever, individuella studieplaner, kartläggning, dokumentation och utvecklingsarbete. Du kommer att ha många utvecklande möten med medborgare/sökan...
2022-06-21 2022-07-24
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Arbetskonsulent
Arbetskonsulenter ingår i ett team som tillsammans med enhetschef, arbetsledare för interna verksamheter, arbetsterapeut och kurator har ett gemensamt ansvar för att samverka kring den enskilde. Arbetskonsulentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga behov och resurser hos den enskilde samt att coacha, entusiasmera och hitta lämpliga arbetsplatser utifrån individens förutsättningar. Det innebär arbete både individuellt och i grupp. Då verksamheten ska vara beredd att anpassas utifrån det som är till störst nytta för individen, ingå...
2022-06-20 2022-08-07
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog till Lindboskolan
Lindboskolan är en av tre F - 6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan är inrymd i rustade lokaler och har drygt 465 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns tre fritidshemsavdelningar. Skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med nytt lekmaterial. Våra fritidshem jobbar i ett nära samarbete med år 1 och år 2 i skolsamverkan där fritidspedagogerna går in i klasserna och ansvarar för olika aktiviteter. På Lindboskolan jobbar vi just nu med att utöka våra rastaktiviteter. Som fritidspedagog på...
2022-06-20 2022-08-05
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Nibbleskolan söker Lärare i trä och metallslöjd
Välkommen att bli en del av vårat team. Du kommer få många engagerade och erfarna kollegor vid din sida. Vi behöver förstärkning i de praktisk-estetiska ämnena och söker nu en lärare i trä och metallslöjd 100%
2022-06-16 2022-07-03
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker engagerade semestervikarier inom äldreomsorgen och stöd i eget boende
Arbetsuppgifter: Arbeta inom äldreboende Arbetet innebär att hjälpa och stötta de boende med det de inte klarar av själva - såsom personlig hygien, vardagssysslor, mediciner och sociala aktiviteter. Du ska ha ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du ska arbeta för och med den boende för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. Individanpassad omsorg innebär att du alltid sätter den boende i centrum. Du bidrar till ökad arbetsglädje. En positiv inställning, bra bemötande, flexibilitet, rak och ärlig kommunikation...
2022-06-15 2022-06-26
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nu söker vi engagerade semestervikarier inom kök
Arbetet som timavlönat måltidsbiträde/Kock innebär att du arbetar med servering, diskning, städning och matlagning på äldreboenden. Inom dessa verksamheter lagar man mat till många och från grunden. Det är viktigt att ha en utbildning som passar för yrket. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för mat, service och bemötande. Du behöver även ha kunskap om specialkost, livsmedelshygien samt ha en god datavana. Då du kommer tjänstgöra inom olika kök är det extra viktigt att du som person har lätt för att anpassa dig och är flexibel.
2022-06-15 2022-07-03
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Hallstahammars kommun söker biståndshandläggare
Som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Socialförvaltningen kommer du i ditt dagliga arbete att utreda behov av insatser och fatta beslut enligt socialtjänstlagen. I arbetet ingår bland annat att arbeta med rådgivning, planering, samordning och uppföljning. Du kommer att ha ansvar för ett geografiskt område där du handlägger ärenden gällande exempelvis hemtjänst, växelvård, korttidsvård, trygghetslarm samt särskilt boende, för personer boende i området. I Hallstahammars kommun strävar vi efter en god samverkan vilket medför att det förekom...
2022-06-15 2022-07-19
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut sökes till nytt spännande uppdrag
Tjänsten som arbetsterapeut på biståndsenheten är ny och du kommer att få möjlighet att vara delaktig i att utforma innehållet tillsammans med dina kollegor och chef. Som arbetsterapeut hos oss kommer du att ha ett nära samarbete med biståndshandläggarna. Tjänstens huvudsakliga syfte och ditt uppdrag är att förebygga behovet av insatser enligt SoL med aktivitetsträning eller hjälpmedel. Målsättningen är att individen genom arbetsterapeutens åtgärder bibehåller egna funktioner längre eller att individen återfår tidigare funktioner. Du arbetar f...
2022-06-14 2022-07-19
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog / speciallärare med intresse för kvalitetsarbete
- Vara ett processtöd till rektor och elevhälsoteam ute på kommunens alla grundskolor. - Arbeta över hela kommunen och gemensamt med rektorer och central barn-och elevhälsa. - Utifrån behov bistå med handledning och fortbildning av medarbetare i våra grundskolor. - Bistå skolorna i insatser kopplat till analyser av obligatoriska kartläggningar
2022-06-14 2022-06-26
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till grundsärskolan, träningsskolan
Just nu söker vi en Legitimerad lärare till träningsskolan för ett vikariat under höstterminen 2022. Vi söker dig som vill arbeta i team tillsammans med erfarna elevassistenter och stödpedagoger. Du kommer även att få handledning av erfarna specialpedagoger som finns i vår verksamhet. Som lärare på grundsärskolan är det viktigt att se alla möjligheter för individuell utveckling och arbeta efter ett salutogent perspektiv. Vi har en hög personaltäthet som har mycket kunskap och erfarenhet i verksamheten. Du blir en del av ett nätverk och ska leda...
2022-06-13 2022-07-03
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Timvikarie till våra fritidsgårdar
Hallstahammars kommuns fritidsgårdar bedriver öppen verksamhet med planerade aktiviteter för åldersgruppen 13-17 år. Vi söker nu dig som kan stötta upp och arbeta vid behov som fritidsledare vid fritidsgården i Kulturhuset i Hallstahammar och vid fritidsgården Stationshuset i Kolbäck. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in efter verksamhetens behov, ibland med kort varsel, exempelvis vid ordinarie personals frånvaro. Arbete sker både dagtid och kvällstid. I arbetet kommer du att stötta ordinarie personal i att planera, genomföra och ...
2022-06-12 2022-07-03
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Enhetschef LSS
Du arbetar i en politiskt styrd organisation där din uppgift är att följa politiskt uppsatta mål. Du har budgetansvar, arbetsmiljöansvar och personalansvar för ditt verksamhetsområde och du hanterar både strategiska frågor och operativa frågor i nära samarbete med andra chefer. Du säkerställer bemanning och leder och fördelar arbetet i arbetsgruppen bestående av cirka 30 medarbetare. Du ger stöd och handledning till medarbetarna och är närvarande i ditt ledarskap med fokus på det dagliga arbetet. Du stärker och motiverar medarbetarna och fång...
2022-06-10 2022-06-26
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare/skötare Socialpsykiatri
Att utifrån klientens individuella behov och uppdrag från myndighetshandläggare stödja personer som tillhör målgruppen socialpsykiatri samt barnfamiljer, dels utifrån en långsiktig planering, och dels utifrån ett snabbt agerande i oväntade situationer. Här behöver du ha ett lugnt bemötande och förmåga att kunna arbeta självständigt. Du ska utifrån varje persons behov kunna ge stöd i den enskildes vardag genom ett professionellt bemötande och en tydliggörande pedagogik samt arbeta enligt personernas individuella genomförandeplaner. I arbetsuppgi...
2022-06-10 2022-07-17
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Näslundskolan söker mellanstadielärare
Dina arbetsuppgifter består av att planera och bedriva undervisning med tillhörande dokumentation och bedömning. Du deltar även i aktiviteter som tex pedagogisk lunch och rastvärdsverksamhet. Du deltar tillsammans med dina kollegor i pedagogiska satsningar och diskussioner som innebär kollegialt lärande. Du är intresserad av att arbeta med IKT och anser att det är viktigt att vi hänger med i den utvecklingen.
2022-06-07 2022-06-26
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Samordnare
Som samordnare har du ett övergripande ansvar på Socialförvaltningen för de statsmedel som kommunen har möjlighet att söka samt de projekt som är på gång inom områdena psykisk hälsa och våld i nära relation, VIR. Du arbetar på uppdrag av förvaltningens ledningsgrupp gentemot samtliga områden, IFO, ÄO, LSS, AoU, och ligger organisatoriskt under IFO Du deltar i de lokala ledningsgrupperna samverkan barn och unga samt samverkan vuxen. BUS och VUS, och har där även ansvar för handlingsplanen med aktiviteter och för omvärldsbevakning inom dina områ...
2022-06-02 2022-06-26
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare på Strömsholms skola
Du undervisar elever i åk 1-3 eller åk 4-6 och du förväntas skapa en undervisning som är tillgänglig för alla. Vi är öppna för dina förslag på olika ämneskombinationer då vi arbetar ämnesinriktat på skolan. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklar du löpande undervisningen och bidrar därmed till hela skolans utveckling. Som lärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du kan organisera och strukturera ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledars...
2022-05-25 2022-07-29