Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Senior utvecklare inriktning kvalité
Att vara utvecklare på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen betyder att vara en stödfunktion som både stödjer, driver och leder olika processer. I högsta grad jobbar du med förändringsledning. Du har en bred och komplex roll där du leder det systematiska kvalitetsarbetet, granskar och följer upp. Allt för att säkerställa kvaliteten i tjänsterna och bemötandet hos till dem som vi är till för. Du navigerar med lätthet i beslutsstödsystem som till exempel Hypergene, Viva och Alvis. I din roll samverkar och samarbetar du med många oli...
2023-06-02 2023-06-15
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Utvecklar inriktning digitalisering
Genom dialog med verksamheterna jobbar du för att förverkliga förvaltningens digitaliseringsstrategier. Du driver, leder och stöttar verksamheterna när det gäller den digitala transformationen. Till exempel ansvarar du för automatiseringsarbetet inom ekonomiskt bistånd och är kravställare gentemot IT-avdelningen och externa systemleverantörer. Du har ett nära samarbete med vår digitaliseringsstrateg och ingår i digitaliseringsteamet inom AVF/Socialförvaltningen. En gemensam styrgrupp med Socialförvaltningen finns där styrning och prioritering s...
2023-06-02 2023-06-15
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i SVE, SVA och engelska till S:t Eskils gymnasium
I tjänsten ingår: - planera, genomföra och följa upp undervisningen - mentorskap - utvecklingsarbete på skolan Du undervisar på gymnasienivå i SVA, SVE och engelska på IB och nationella program. Du tillhör ett arbetslag med regelbundna träffar och kunskapsutbyten. Du bidrar i det dagliga arbetet på skolan och arbetar aktivt med att stödja och motivera ungdomarna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2023-06-01 2023-06-18
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Förrättningslantmätare
I rollen som förrättningslantmätare arbetar du både självständigt och tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistent och kart- och mätingenjör. Du kommer att handlägga förrättningsärenden av olika karaktär, exempelvis nybilda eller förändra fastigheter, bilda servitut, göra olika prövningar och tolka lagstiftning. Du fungerar också som stöd och ger råd gällande fastighetsbildning till hela det kommunala samhällsbyggnadsområdet. Rollen innebär att följande arbetsuppgifter kan komma att ingå: • Självständigt sköta sak...
2023-06-01 2023-06-18
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i vård och omsorg till Rinmangymnasiet
Vi söker dig som vill undervisa i socialt arbete och vård- och omsorgsämnen. Vår strävan är att bredda utbildningen inom vård- och omsorgsprogrammet och nu har våra elever möjlighet till att välja inriktningen socialt arbete. Som lärare inom den utbildningsinriktningen undervisar du i kurserna socialt arbete 1 och 2, men det kan också ingå undervisning i till exempel psykologi och etik utifrån din kompetens. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplan och aktuella kursplaner. Ditt arbetslag består av tolv personer vara...
2023-06-01 2023-06-12
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare till Eskilstunas grundskolor
Inom grundskolan kan du arbeta med olika åldrar och ämnen. I din ansökan kommer du att få ange vilken/vilka tjänster du är intresserad av. Lärare i förskoleklass: Dessa tjänster kan se lite olika ut på olika skolor. De flesta skolor kombinerar tjänsten i förskoleklassen med att även arbeta på fritids. Lärare i årskurs 1-3: I de tidigare åren arbetar du som klasslärare och har undervisning i alla ämnen förutom idrott, musik och slöjd. Lärare i årskurs 4-6 Antingen arbetar du i en klass och undervisar i alla ämnen förutom praktiska och estetis...
2023-06-01 2023-07-31
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i fritidshem till Eskilstunas grundskolor
Som lärare i fritidshem är du resurs i en klass (F-6) under skoltid och arbetar sedan på fritids under fritidstiderna. Du kommer att planera, undervisa, lösa konflikter, ha föräldrakontakt och arbeta tillsammans med andra lärare i arbetslaget. Självklart har du stöd från kollegor. I rollen ser du det som en självklarhet att bidra i det övriga dagliga arbetet och att aktivt arbeta med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2023-06-01 2023-07-31
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi bedriver verksamheten utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner som säkerställer att patienterna får de hälso- och sjukvårdsinsatser de behöver. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • självständigt bedöma, planera, organisera och utföra medicinska behandlings- och hälso- och sjukvårdsuppdrag till våra patienter • Identifiera och utföra riskbedömningar sa...
2023-05-31 2023-06-25
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Ungdomshandledare
Vi söker dig som vill leda våra elever framåt och genom motivationshöjande arbete hjälpa dem att utforska olika livsområden som praktik, studier eller olika fritidsaktiviteter. Hos oss ansvarar, planerar och deltar du i aktiviteter tillsammans med eleverna. Det kan handla om att handleda eleverna i sociala aktiviteter eller näringslivskontakter. Exempelvis att hitta praktikplatser, besöka företag, hjälpa dem att skriva CV eller vara med och träna. Aktiviteterna varierar beroende på elevernas behov och förutsättningar och vilka intressen, kunska...
2023-05-31 2023-06-13
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
Hos oss är du omvårdnadsansvarig sjuksköterska och leder det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter genom att samordna och ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt koordinera kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga ingår i arbetsuppgifterna. Du arbetar självständigt i nära samarbete med omvårdnadspersonal med bedömningar, identifierar och förebygger risker samt kartlägger behovet av hälso- och sjukvårdsåtgärder. Du kommer att ha omv...
2023-05-31 2023-06-18
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator till Skogstorpsskolan
I denna tjänst söker vi dig som vill arbeta med både yngre och äldre elever! I uppdraget kommer du ha stor frihet att styra din egen kalender! I rollen som kurator hos oss kommer du att arbeta nära våra elever. Du finns synlig på skolan och fångar upp saker tidigt och kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande. En del i detta är också att genomföra aktiviteter med klasserna, till exempel prata om olika teman som blir aktuella när frågor uppstår hos eleverna samt bistå med råd och stöd till personal och skolledning. En viktig del är arbetet kr...
2023-05-30 2023-06-13
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare till område stadsmiljö
Att jobba som anläggningsarbetare hos oss ser annorlunda ut om man jämför med hur en sedvanlig anläggningsarbetartjänst brukar se ut. Hos oss jobbar du liknande en "vaktmästare i staden". På sommaren breddas vår drift och samverkan med övriga avdelningar på stadsbyggnadsförvaltningen, det betyder att arbetsuppgifterna kan vara mycket varierande. Hos oss behöver du vara flexibel och är inte rädd för att hugga i där det behövs då ingen dag är den andra lik. Det här är ett fysiskt arbete i ur och skur där vi rensar ogräs, utför mindre reparation...
2023-05-29 2023-06-07
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till korttids
Som sjuksköterska hos oss har du huvudansvaret för våra patienter upp till sjuksköterskenivå och du samarbetar, handleder och delegerar kompetent och engagerad omvårdnadspersonal. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter, bedömningar, akuta insatser, kontakt med läkare och läkemedelshantering. Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande då våra patienter har olika behov och olika sorters diagnoser. Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor samt andra professioner både inter...
2023-05-29 2023-08-13
Eskilstuna kommun Produktsamordnare inriktning livsmedel
Som produktsamordnare administrerar du driften av alla våra produktavtal där livsmedel är den största delen. Andra produktavtal kan omfatta t.ex. kontorsmaterial, papper och kemikalier. Du samordnar stora mängder data från olika källor till ett antal stödsystem i kommunen. Därför behöver du vara noggrann och effektiv i ditt arbete. Du leder också sortimentsråd inom livsmedel och förhandlar artiklar med leverantörer. Du jobbar med att: • granska, analysera och läsa in prislistor i våra system • hantera sortimentsändringar och restlistor • han...
2023-05-26 2023-06-11
Eskilstuna kommun Rektor till förskolan
I rollen som rektor ingår du och jobbar tillsammans med flera andra rektorer i ett områdesteam. Du är en viktig kugge i den fortsatta utvecklingen av förskolan i Eskilstuna kommun. Rektorer och biträdande rektorer sitter tillsammans på ett områdeskontor de dagar som vi inte är ute i våra verksamheter. Till din hjälp i arbetet finns biträdande rektor, pedagogikutvecklare, specialpedagog och administratör/intendent. Ditt pedagogiska ledarskap är avgörande för hög kvalitet i förskolan. Målet är att skapa de allra bästa förutsättningarna för barns...
2023-05-26 2023-06-09
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetscontroller till Vård- och omsorgsförvaltningen
Ett tydligt fokus i din roll är att stötta, leda, samordna och coacha utifrån verksamheternas och förvaltningens behov. Det gör du genom att bidra till att utveckla en uppföljningskultur på olika enheter och på förvaltningsnivå. Genom informationsinhämtning och omvärldsbevakning kan du identifiera och beskriva mönster och avvikelser i verksamheterna. Med stöd av verksamhetssystemen undersöker och utforskar du komplexa frågor. Du hanterar stora mängder information som du bearbetar. Sedan håller du engagerande och lättförståeliga presentationer f...
2023-05-25 2023-06-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i förskoleklass till Skogsängsskolan
I den här tjänsten planerar du och genomför undervisning för våra yngsta elever. Totalt är vi sex lärare som arbetar med eleverna i förskoleklassen, som vi delar upp i tre grupper. Det innebär att ni är två lärare i klassrummet, och du kommer att arbeta tillsammans med en lärare som har det huvudsakliga undervisningansvaret. Du tillhör också ett arbetslag som du samarbetar med. Efter skoldagens slut följer du med eleverna till deras fritidshem där det pedagogiska arbetet fortsätter. Där finns lärare i fritidshem som har huvudansvaret för planer...
2023-05-25 2023-06-06
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kriminalvårdare till anstalten Hällby
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2023-05-24 2023-06-14
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen CNC-lärare till Rinmangymnasiet
I den här tjänsten undervisar du på industritekniska programmet samt teknikprogrammet med inriktning mot produktion. Vi är i ett spännande läge med ökat intresse för programmen och ett etablerat samarbete med näringslivet. Vi söker dig som vill fortsätta att utveckla utbildningen tillsammans med oss! Undervisning ingår i alla årskurser och vi jobbar både mot styrda maskiner och konventionella maskiner. Eleverna får både teoretisk och praktisk undervisning och APL (praktik). Du planerar din undervisning enligt läroplanen, och stöttar och motive...
2023-05-24 2023-06-07
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i idrott och hemkunskap på Tegelviken
I den här tjänsten planerar och undervisar du i idrott och hemkunskap utifrån läroplanen LGR22. Tjänsten består av undervisning med lika delar hemkunskap för årskurs 7-9 och idrott på flera stadier. Det finns också möjlighet att omfördela innehållet i tjänsten och undervisa i ett annat teoretiskt ämne, till exempel svenska, i kombination med idrott och/eller hemkunskap. Du har ett nära samarbete med övriga idrottslärare och hemkunskapslärare på skolan. Du tillhör arbetslaget 7-9 bestående av lärare, specialpedagog och elevassistenter. Tillsamma...
2023-05-23 2023-06-04
Eskilstuna kommun, Grundskola Bildlärare till Stålforsskolan
Vi söker en ny bildlärare till oss! Bildsal finns på skolan. Du kommer att vara klassföreståndare för en klass tillsammans med minst en lärarkollega, vilket innebär ansvar för till exempel klasstid och kontakt med vårdnadshavare. Vi söker dig som vill göra skillnad för elever i behov av en varierad och tillgänglig undervisning i alla ämnen. Din förmåga att hitta nycklarna till att motivera varje elev kommer ligga till grund för ditt sätt att anpassa undervisningen. Hos oss har du möjlighet att förändra och att själv utvecklas på vägen. Varje d...
2023-05-23 2023-06-05
Eskilstuna kommun, Grundskola NO-lärare till Stålforsskolan
Vi söker dig som är intresserad att att undervisa i no och teknik. Som lärare hos oss arbetar du i ett tvålärarskap i alla ämnen förutom moderna språk. Tvålärarskapet innebär att du tillsammans med din lärarkollega planerar, genomför, utvärderar och bedömer undervisningen. Du kommer att vara klassföreståndare för en klass tillsammans med minst en lärarkollega, vilket innebär ansvar för till exempel klasstid och kontakt med vårdnadshavare. Vi söker dig som vill göra skillnad för elever i behov av en varierad och tillgänglig undervisning i alla ...
2023-05-23 2023-06-05
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Utvecklare till Socialförvaltningen
Att vara utvecklare på Socialförvaltningen betyder att vara en stödfunktion - som både stöttar i, driver och leder olika processer. I högsta grad jobbar du med förändringsledning. Du har en bred och komplex roll där du leder det systematiska kvalitetsarbetet, granskar och följer upp. Allt för att säkerställa kvaliteten i bemötandet hos de vi är till för. De resultat du får fram presenterar du för berörda på ett tydligt, intressant och lättförståeligt sätt. Du navigerar med lätthet i beslutsstödssystem som till exempel Hypergene. Din roll har ...
2023-05-23 2023-06-07
Eskilstuna kommun, Grundskola Musiklärare till Slagstaskolan
I rollen som musiklärare planerar du din undervisning utifrån gällande läroplan och tar fram aktiviteter som är anpassade utifrån elevgruppens samlade behov. Du undervisar musik i årkurs 1-6. Vi har en utrustad musiksal på skolan och undervisningen sker i helklass. Tillsammans med positiva och öppna kollegor har du ett nära samarbete med gemensam planering varje vecka. I årskurserna finns resurspersonal, som ni samverkar med för att möta elevgruppens behov. Vi är ett positivt team som trivs tillsammans och ser värdet i ett tätt och nära samar...
2023-05-23 2023-06-06
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarjobba inom vård och omsorg
Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan får du ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. På vår sida www.eskilstuna.se/sommarjobb kan du läsa mer. Vård- och omsorgsboende Här bor personer i en lägenhet eller ett rum där de kan få service och omvårdnad dygnet runt. Du jobbar med att ge vård och omsorg till de som bor här. Det finns olika typer av boenden som exempelvis äldreboende, demensboende och korttidsboende. Hemtjänst Här ger du stöd, personlig omvårdnad och service i...
2023-05-23 2023-06-11
1 2 >