Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Maskinförare/driftspersonal till Gatuavdelningen
Är du kvalitetsmedveten person som trivs i en självständig roll, gillar att köra lastmaskin/hjullastare och arbeta med drift och underhåll inom hela vårt ansvarsområde? Då ska du söka tjänsten hos oss! Som maskinförare/driftspersonal är du noggrann, flexibel och har fokus på ständiga förbättringar där mod, helhetssyn och öppenhet utgör vår värdegrund. Du jobbar självständigt men ingår i teamet och bidrar till en god laganda och ett bra miljötänk. I rollen hos oss är det viktigt att se till helheten och att i vårt ansvar så är det både maskin...
2021-01-27 2021-02-17
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Ärlagårdens vård- och omsorgsboende
Är du en engagerad sjuksköterska som trivs med eget ansvar och att ta egna beslut? Då kommer du trivas hos oss! Ditt övergripande ansvar är att arbeta processinriktat och leda det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget där du arbetar med personcentrerad vård. Uppdraget har många dimensioner där en viktig del är att använda sig av evidensbaserad praktik utifrån gällande metodik i det dagliga arbetet. Vi arbetar även med relevant medicinsk teknik och användandet av evidensbaserade skattningsverktyg. Som sjuksköterska arbetar vi utifrån förvalt...
2021-01-27 2021-02-28
Kriminalvården, Frivården Eskilstuna Frivårdsinspektör till frivården Eskilstuna
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-01-27 2021-02-17
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Nämndsekreterare till Nämnd- och registraturenheten
Är du en person som gillar att strukturera och organisera ditt arbete? Har du liknande arbetserfarenhet och vill vara med och utveckla vår enhet? Då kan det här vara tjänsten för dig! Uppdraget som nämndsekreterare är brett och innebär att du arbetar med allt ifrån registrering, arkivering, utveckling av ärendeprocess och ärendehanteringssystem, till att vara en viktig administrativ länk mellan förvaltningen och nämnderna. Inom enheten ansvarar vi för såväl kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder, beredningar och utskott. Vi har ett stort ...
2021-01-27 2021-02-07
Eskilstuna kommun Förskollärare till Eskilstuna kommuns förskolor
Vill du ha ett spännande och utvecklande arbete där du ges möjlighet att forma framtidens förskola? Drivs du av utveckling, har du relationell kompetens och vill skapa förutsättningar för alla barn att lyckas och bli sitt bästa jag? Då ska du söka tjänsten som förskollärare i Eskilstuna kommun. Som förskollärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen på förskolan i enlighet med förskolans läroplan. Du förväntas kunna skapa en utbildning som utgår från din specifika barngrupp och därigenom göra vistelsen i f...
2021-01-26 2021-02-14
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Jurist till kommunledningskontoret
Eskilstuna kommun lägger stor vikt vid frågor som rör rättssäkerhet och de juridiska frågeställningarna hos oss kan växla allt mellan specifika och snabba till stora och komplexa, vilket ställer krav på flexibilitet och förmåga att se till helheten och den verksamhet som berörs. Vi arbetar kontinuerligt med att göra den kommunala verksamheten långsiktigt effektiv, kvalitativ och rättssäker. Juristenheten är inne i en utvecklingsfas mot ett mer strategiskt och proaktivt arbetssätt och vi arbetar systematiskt för att förnya och utveckla den jur...
2021-01-26 2021-02-12
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kvinnliga personliga assistenter sökes
Som personlig assistent hos oss ingår du i ett team kring en brukare. Du är med och stöttar brukaren i sin vardag och ditt arbete sker självständigt tillsammans med brukaren i hemmiljö. Du arbetar för att skapa förutsättningar och vill utveckla brukarens delaktighet och självständighet i vardagens alla moment. Vanliga förekommande arbetsuppgifter är att stötta i omvårdnad, hushållssysslor och fritidsaktiviteter. Din uppgift är att tillsammans med brukaren delta och bevara meningsfulla aktiviteter. Arbetet innefattar hög grad av fysisk omvårdn...
2021-01-26 2021-02-09
Eskilstuna Kommunfastigheter Engagerad affärsområdescontroller till affärsområde bostad
Vi söker dig som är duktig på att analysera siffror och kan översätta dem för övrig verksamhet på ett enkelt och tydligt sätt. Du uppskattar att få ta eget ansvar och lockas av att arbeta självständigt och leda dig själv i vardagen. Du är också en person som gillar att ha många kontakter och är duktig på att kommunicera. Som affärsområdescontroller agerar du affärsstöd till Affärsområde bostäder som förvaltar cirka 7300 lägenheter. I din roll arbetar du mot affärsområdeschef, förvaltare och andra chefer i affärsområdet. Du ingår tillsammans me...
2021-01-25 2021-02-10
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare/Beteendevetare till utrednings- och rehabiliteringsboende
På Ekebyvägen arbetar personalen i kontaktpersonalteam kring varje brukare i samarbete med gruppledare, sjuksköterska och andra yrkeskategorier. Brukarna stannar på boendet tills de är utredda eller rehabiliterade, därefter går de vidare och nya brukare kommer in. Du behöver således stimuleras av den variationen i brukarkontakten. Vidare ingår det att: - Utföra psykosociala insatser (tex färdighetsträning, strukturarbete, motivation gällande vardagssysslor) - Vara delaktig i att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt i individu...
2021-01-24 2021-02-07
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Pedagogikutvecklare till förskolan
Som pedagogikutvecklare arbetar du på uppdrag av rektorerna där du handleder pedagoger både individuellt och i arbetslaget i det vardagliga arbetet, och verkar som den pedagogiska inspiratören. Du stöttar pedagoger med det systematiska kvalitetsarbetet och blir också en viktig kompetens vid utveckling av det pedagogiska arbetet. Ibland är du närvarande i barngruppen, för att kunna använda aktuella gemensamma upplevelser i reflektioner och i analyser. Du utgår ifrån ett konsultativt förhållningssätt som kännetecknas av ett coachande och stödjan...
2021-01-22 2021-02-07
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare till Stadsbyggnadsförvaltningen!
I rollen som bygglovshandläggare arbetar du med att förverkliga byggprojekt utifrån aktuella lagar och regler. Du arbetar varierat och utåtriktat med att informera och ge råd till företag och medborgare i möten, via telefon, mejl och webb. Hos oss får du självständigt och i samråd med dina kollegor ansvara för hela processen från inkommen handling till beslutsfattande enligt gällande lagstiftning och där ingår bland annat: • Handlägga bygglovsärenden utifrån stöd i lagstiftning, föreskrifter, detaljplaner och kommunala policys. • Ge råd om byg...
2021-01-22 2021-02-07
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kurator till Skiftinge resurscenter
I rollen som kurator hos oss arbetar du i stor samverkan med dina kollegor. Du kommer arbeta mycket individanpassat och som kurator arbetar du också som mentor för samtliga elever tillsammans med en pedagog. Tillsammans arbetar vi också i tät kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Våra elever har en introvert problematik där stora sammanhang är problematiskt för dem. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att jobba socialt med eleverna, genom till exempel individuella samtal och gruppsamtal. Du har även kontakt med BUP, HAB och socialtjänst...
2021-01-21 2021-02-17
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem med möjlighet till förstelärarskap
Som lärare i fritidshem hos oss arbetar du i vår fritidsverksamhet på eftermiddagarna. På förmiddagarna är du i en av våra klasser som ett stöd i undervisningen tillsammans med lärare. Samarbetet möjliggör att elever i behov av särskilt stöd kan vara i mindre grupper eller få individuellt stöd i sin kunskapsutveckling. I rollen som lärare i fritidshem kommer du också att driva utvecklingsarbete, där du har en viktig roll i att forma och leda fritidsverksamheten mot läroplansmålen. Vi ser därför att du som söker har ett intresse och erfarenhet...
2021-01-20 2021-02-03
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i teknik till Gökstensskolan
Gökstensskolan skapar framtiden - Vi vill och vågar utmana tillsammans över gränserna! På vår skola har vi hög behörighet bland våra lärare och goda studieresultat bland våra elever - och nu söker vi en ny kollega som vill arbeta tillsammans med oss! Vi söker dig som vill arbeta 80% som lärare inom teknik, årskurs 7-9. Här får du möjligheten att fördjupa dig i ett ämnesområde och möta hela skolans elever i årskurs 7-9. Det finns även möjlighet för dig som önskar arbeta heltid att undervisa 20% i ytterligare ett ämne. Vi har ett extra behov ino...
2021-01-19 2021-02-10
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Sommarjobb - kyrkogårdsarbetare
Huvudsaklig arbetsuppgift är rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter. Andra arbeten är bland annat gräsklippning med handgräsklippare. Även andra arbetsuppgifter på kyrkogård och fastigheter kan förekomma. Du kommer att ingår i ett arbetslag med cirka 10 personer.
2021-01-19 2021-03-01
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kyrkogårdsarbete - säsongsanställning
Skötsel och underhåll av någon av våra 6 kyrkogårdar, främst rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter, men även gräsklippning, grästrimning och plantering av vår- och sommarblommor, löv-räfsning/blåsning. Arbetet kan vara mycket fysiskt ansträngande. Du kommer att ingå i ett arbetslag med upp till ca 10 personer. Alla arbetsuppgifter inom begravningsverksamheten och fastigheter kan förekomma. Ange eventuella önskemål om vilken av församlingarna du önskar att arbeta på i din ansökan.
2021-01-19 2021-02-21
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kriminalvårdare anstalten Hällby, sommarvikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2021-01-18 2021-02-14
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Pedagog med undervisningsansvar och barnskötare till anpassad förskoleavdelning
Som ansvarig pedagog på Stjärnan ansvarar du för att planera och bedriva undervisning utifrån förskolans läroplan och aktuell lokal verksamhetsplan. Du är därför en viktig del i arbetet med att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda dem en trygg omsorg. På Stjärnan blir ditt ansvar att hitta pedagogiska tillvägagångssätt, anpassade efter varje enskilt barns behov. Pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner är viktiga verktyg för att säkerställa undervisningens kvalitet, liksom väl genomarbetade överlämningar när barnen går över...
2021-01-18 2021-02-02
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vårdbiträden till Hemtjänsten Service
Som vårdbiträde inom servicegruppen arbetar du med städ, tvätt och inköp i brukarens hem. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov och vår huvudsakliga uppgift är att ge god service och att skapa en känsla av trygghet när vi utför vårt arbete. Arbetet innebär ett stort ansvar eftersom vi möter brukaren i deras egna hem. Viktigt för oss är att följa de hygienriktlinjer som finns. Vi tillhandahåller de arbetskläder och den skyddsutrustning (exempelvis munskydd, visir och handskar) som behövs när du arbetar hemma hos brukaren. Något som...
2021-01-15 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Enhetschefer till Måltidsservice
Vi söker nu 3 enhetschefer till Måltidsservice. Som enhetschef ansvarar du för flera kök och restauranger inom ett delområde. Du har kostchefen för delområdet som din närmaste chef och du ingår i dennes ledningsgrupp. Tillsammans ska ni driva och utveckla verksamheten både inom delområdet och med de övriga delområdena på ett samordnat sätt. Målet är att verksamheten ska vara säker, enhetlig och kostnadseffektiv samtidigt som måltiderna håller en hög och jämn kvalitet. Tillsammans ska ni också lösa utmaningarna med kompetensförsörjning, bemann...
2021-01-15 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef Arbete och aktivitet
Du som enhetschef kommer att ha ett verksamhetsansvar för daglig verksamhet och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det innebär att du ansvarar för att leda, driva och utveckla följande: - Verksamhet Du som chef arbetar tillsammans med dina medarbetare utifrån kommunens vision, strategiska inriktning och årsplan. Som chef är du ansvarig för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten samt att ge medarbetare förutsättningar för att nå mål och inriktning. Du har ansvar för att dokumentera, rapportera och...
2021-01-15 2021-01-31
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till förskoleområde Kompassen.
Förskoleområde Kompassen leds av fyra rektorer tillsammans med två biträdande rektorer. I ledningsgrupperna ingår också intendent, pedagogikutvecklare och specialpedagog. Varje rektor ansvarar för två till tre förskolor. Som biträdande rektor har du ett nära samarbete med ansvarig rektor men du arbetar till stor del självständigt med de uppgifter som du ansvarar för. Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp. Rollen utformas utifrån ledningsgruppens behov och din unika kompetens. Det kan tex innebära att du har ett eg...
2021-01-13 2021-02-07
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Utbildad kriminalvårdare till anstalten Hällby
Denna annons riktar sig till dig som har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bev...
2021-01-13 2021-02-03
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kriminalvårdsinspektör - anstalten Hällby
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 30 medarbetare....
2021-01-13 2021-02-03
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Arbetsuppgifterna består av att: • Leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av sjukvårdsinsatser. Uppdragen utförs som hembesök eller genom handledning eller delegering till omvårdnadspersonal. • Identifiera och förebygga risker i vården samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. • Samverka i tvärprofessionella team, utifrån ett vårdvetenskapligt förhållningssätt, både internt och externt. • Arbeta med avvikelser och dokumentation. • Utföra ordinationer på uppdrag av läkare från slutenvården, primärv...
2020-12-22 2021-01-31
1 2 >