Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Gruppledare till hemtjänsten
I ditt arbete har du, tillsammans med enhetschefen, ansvar för den dagliga planeringen av insatserna på ett effektivt sätt och i samverkan med våra brukare. Det är tre tjänster, till områdena Öster, Strigeln och Tunafors. Det är en arbetsledande funktion, där du leder och fördelar det dagliga arbetet på enheten. Uppföljning av verksamheten sker tillsammans med enhetschef och ekonom månadsvis. Arbetet innebär att ha ett övergripande administrativt ansvar för att optimera planeringen av hemtjänstens insatser hos brukarna. Du kommer också att ans...
2022-05-17 2022-05-29
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Värdinna/värd till Tunafors församling
Som värdinna/värd ansvarar du för hushållsarbete i form av skötsel av församlingshem. Du ser till att lokalerna är funktionella och trivsamma vid uthyrningar som exempelvis dopkaffe och minnesstunder, men även vid andra typer av verksamheter. Det är också du som tar emot och sköter kontakten vid sådana bokningar. När verksamheter är i gång är din uppgift att förbereda fika och sköta serveringen, vilket innebär för- och efterarbete såsom dukning, diskning och städning. En mindre del matlagning och bakning förekommer i tjänsten. Därutöver ingår b...
2022-05-17 2022-06-06
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Handledare/beteendevetare till Rinman 3 - Vattenpasset
Som handledare arbetar du med att coacha och stötta ungdomar på Vattenpasset. Arbetet består i att handleda och bistå elever i studier. Tillsammans med arbetslaget arbetar du med motivation och stöd både i grupp och med individer. Arbetet kräver att du är professionell i din yrkesroll. I ditt dagliga arbete är det viktigt att ha ett bra bemötande, vara lyhörd och bygga goda relationer. Du är mentor för eleverna på programmet. Det innebär bland annat att du kontinuerligt stämmer av och följer upp elevens studiesituation, i samtal och med hjälp ...
2022-05-16 2022-05-23
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie med ansvar för biblioteksbussen i Eskilstuna!
I den här rollen kommer du att få möjlighet att utveckla vår biblioteksbussverksamhet och ha helhetsansvaret för den, vilket bland annat innebär följande: • Planera och genomföra ordinarie verksamhet och pop up-verksamhet med biblioteksbussen tillsammans med kollegor. Du skapar och driver program och aktiviteter för våra besökare. • Tillsammans med dina kollegor bemannar du biblioteksbussen och du möter besökare i olika åldrar, både på landsbygd och i stadsdelar. • Du arbetar i nära samverkan med andra verksamheter, exempelvis förskolor och f...
2022-05-16 2022-05-30
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Djurgårdsskolan
Som skolsköterska kommer du vara en viktig del av elevhälsoarbetet på skolan för att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Du kommer att arbeta i ett stort team som hos oss består av två skolsköterskor, en skolkurator, en skolpsykolog, specialpedagog, SYV och skolledning. Vi har ett välutvecklat elevhälsoarbete med bra strukturer. Här på Djurgårdsskolan har du möjligheten att följa våra elever på grund- och särskolan under hela deras grundskoletid. I din tjänst ingår det att arbeta med både grund- och särskolans elevers hälsobesök, h...
2022-05-16 2022-06-06
Eskilstuna kommun, Grundskola Lundbyskolan söker tidigarelärare till F-3.
Vi söker just nu två tidigarelärare till åk F-3 där ena tjänsten är tillsvidareanställning och den andra ett visstidsanställning som sträcker sig från augusti-februari med chans till förlängning. I rollen som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån läroplanen och att ta fram aktiviteter som är anpassade utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du bidrar också i det övriga dagliga arbetet och arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Som F...
2022-05-16 2022-05-29
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Matematik och NO ämnena till Rinmangymnasiet 3 - Vattenpasset
Som lärare arbetar du med planering och undervisning enligt LGR11 och GY11 i samverkan med övrig personal. Undervisningen sker både enskilt och i mindre grupper, där du arbetar med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och dokumentationsrutiner. Du arbetar ämnesövergripande och anpassar arbetsuppgifterna på respektive individs nivå. I rollen som lärare hos oss är du även med och deltar i andra aktiviteter med eleverna såsom utomhusaktiviteter och studiebesök. Genom motivationshöjande aktiviteter och engagemang är målet att ...
2022-05-14 2022-05-22
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Svenska och SO ämnen till Rinmangymnasiet 3 - Basklass och Rekarnevillan
Som lärare på Basklass och Rekarnevillan arbetar du med planering och undervisning enligt LGR11 och GY11 i samverkan med dina kollegor. Undervisningen utgår från styrdokument, beslutande handlingsplaner och dokumentationsrutiner. Du arbetar ämnesövergripande och anpassar arbetsuppgifterna till respektive elev. I rollen som lärare hos oss är du också med och planerar och deltar i andra motivationshöjande aktiviteter med eleverna som till exempel studiebesök, utflykter och matlagning. Andra förekommande arbetsuppgifter: • Mentorskap. • Samarb...
2022-05-14 2022-05-22
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Kjula och Vallby skolor, två skolor i växande idylliska områden på landet
I ditt uppdrag som rektor ansvarar du för: • Verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. • Att det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta enligt nationella och lokala styrdokument, skolans behov samt övergripande riktlinjer och policys. • Utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet. • Att skapa goda förutsättningar för alla elevers kunskapsutveckling och för en ökad måluppfyllelse. • Att ansvara för det elevhälsofrämjande arbetet på skolan så att alla elever utvecklas och når sina mål. Du leder även skolans elevhälsoteam där elevhälsan ...
2022-05-13 2022-05-26
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till Ärstaskolan
I ditt uppdrag som rektor ansvarar du för: • Verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. • Att det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta enligt nationella och lokala styrdokument, skolans behov samt övergripande riktlinjer och policys. • Utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet. • Att skapa goda förutsättningar för alla elevers kunskapsutveckling och för en ökad måluppfyllelse. • Att ansvara för det elevhälsofrämjande arbetet på skolan så att alla elever utvecklas och når sina mål. Du leder även skolans elevhälsoteam där elevhälsan ...
2022-05-13 2022-05-26
Eskilstuna kommun, Grundskola Skogstorpsskolan söker en tidigarelärare för åk 1-3!
Som tidigarelärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån läroplanen i en av våra klasser. Du kommer att undervisa i samtliga ämnen, influerat av lågstadiets kreativa aktiviteter. I rollen ingår även mentorskap och nära dialog med vårdnadshavare. Som tidigarelärare ingår du i lågstadiets arbetslag och samarbetar med lärare, förstelärare, förskollärare, lärare i fritidshem/fritidspedagoger, elevhälsoteamets professioner samt övriga pedagoger som resurser. Här samarbetar vi för elevernas bästa och ser att vi ...
2022-05-13 2022-05-29
Eskilstuna kommun HR-administratör till vår HR-organisation
En av dina arbetsuppgifter är att utveckla och bemanna HR-direkt som är en nystartad supportfunktion som riktar sig till samtliga chefer och medarbetare inom Eskilstuna kommun. Som HR-administratör ger du stöd och rådgivning i övergripande personalfrågor via telefon och mail. De frågor som kommer in till HR-direkt sträcker sig över hela HR-spannet och omfattar flera aspekter vilket ger en god insikt i HR-arbetet som bedrivs hos Sörmlands största arbetsgivare. Syftet med supportfunktionen är att skapa större tillgänglighet och utgöra ett komplem...
2022-05-13 2022-05-29
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Växelvården
I rollen som enhetschef ingår verksamhets-, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du driver din enhets systematiska kvalitetsarbete och planerar, utvecklar samt leder verksamheten utefter de mål som är uppsatta och ser till att gällande lagar och avtal följs. För att lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du är duktig på att bygga relation och att samverka både internt inom förvaltningen och med externa kontakter som tex Region Sörmland och Mälardalens Universitet. Din enhet består av en gruppledare, undersköterskor och vårdbiträden. T...
2022-05-13 2022-05-31
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbetsledare AMA inriktning bygg
Som arbetsledare på AMA kommer du bland annat att: • Utbilda, leda samt motivera deltagare i arbetsmarknadsinsatser. • Planera och strukturera den dagliga driften. • Driva och utveckla arbetsuppgifter för deltagarna. • Vårda och underhålla relationer och kontakter med andra förvaltningar inom Eskilstuna kommun. • Vara involverad i det sociala rehabiliteringsarbetet där du stöttar och motiverar deltagarna i sin utvecklingsresa. • Praktiskt arbeta med renovering, ombyggnationer inkl. spackling, målning, golvläggning, sätta upp vägg/mellanvägg m....
2022-05-13 2022-05-29
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare till årskurs 6 - Skogsängsskolan
Till vår mindre arbetsgrupp som till hösten kommer att undervisa årskurs 6 söker vi nu ytterligare en lärare. Du kommer alltså endast att undervisa i en årskurs, i nära samarbete med dina andra lärarkollegor. I tjänsten kommer du att undervisa flera ämnen och i flera klasser. Vi är öppna för olika möjligheter gällande vilka ämnen du som ny kollega kommer att undervisa i, beroende på ditt önskemål, kompetens och erfarenhet. I rollen ingår även att du är mentor för en klass. Du planerar och genomför din undervisning enligt gällande läroplan. E...
2022-05-13 2022-05-29
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Edvardslundsskolan
Vi söker en ny kollega som vill arbeta med våra yngsta elever. I rollen ingår ansvar för planering av fritidshemsverksamheten, tillsammans med dina kollegor på avdelningen. Under skoltid arbetar du i förskoleklass och samarbetar med klassläraren. Hur just ert samarbete kommer se ut får ni möjlighet att utforma tillsammans. Du ingår i ett arbetslag som består av åtta personer. Hos oss får du möjlighet att bidra till skolans utvecklingsarbete och att aktivt stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Vikti...
2022-05-13 2022-05-29
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Fröslundaskolan
Är du positiv, engagerad och ansvarsfull? Gillar du och har förmågan att hålla koll på detaljerna samtidigt som du inte förlorar helhetsperspektivet? Som skoladministratör utgör du ett nära chefsstöd till skolledarna inom områden som personal-, elev- informations-, och myndighetsadministration. Du hjälper och vägleder personal, elever, pedagoger och föräldrar i olika ärenden. Arbetstiden fördelas mellan Förslunda och Skjulsta. Du arbetar med de flesta administrativa uppgifter som kan förekomma i en skola. Du kommer bland annat att ha ekonomi...
2022-05-12 2022-05-29
Kriminalvården, Frivården Eskilstuna Frivårdsinspektörer till frivården Eskilstuna
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2022-05-12 2022-06-02
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i spanska och undervisning av elever i svårigheter på Tegelviken
Du planerar och undervisar utifrån läroplanen i spanska i årskurs 6-9 samt arbetar med att undervisa och stödja elever i svårigheter. Om du har behörighet av att undervisa i ytterligare teoretiska ämnen så är det meriterande, eftersom det finns möjlighet att kombinera det med den här tjänsten. För undervisning i spanska omfattar tiden ca 60% av tjänsten. Du skapar studiero i klassrummet och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. På Tegelviken ingår mentorskap för alla lärare och andra arbetsuppgifter som till exempel ämne...
2022-05-11 2022-05-25
Eskilstuna kommun, Grundskola Grundlärare med inriktning mot fritidshem till Tegelviken
I den här tjänsten kommer du att ansvara för planering och genomförande av eftermiddagarnas fritidsverksamhet utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Du följer upp och utvärderar undervisningen tillsammans med dina kollegor. Du kommer att arbeta med våra elever i årskurs F-3. På förmiddagarna finns du med som ett stöd i undervisningen för hela klassen eller för enstaka elever vilket innebär ett nära samarbete med undervisande lärare. På rasterna ansvarar du för aktiviteter som lockar eleverna till lek och rörelse. Vi ser en styrka i att pers...
2022-05-11 2022-05-25
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare sökes till Rinmangymnasiet
Vill du vara en del av vårt team och tillsammans bidra till att våra elever får en bra och trygg grund för vidare studier? Då kan det här vara en tjänst för dig! Som gymnasielärare hos oss får du vara med och engagera, motivera och utbilda våra ungdomar utifrån aktuella ämnen och mot vidare studier. Du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån läroplanen och har ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare. I din roll som lärare och mentor deltar du aktivt i skolans utvecklingsarbete och arbetar med utgångspunkt från sty...
2022-05-11 2022-05-22
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Rinmangymnasiet
Tillsammans med din SYV- kollega kommer du att ansvara för att utveckla studie- och yrkesvägledningen för att ge våra ungdomar möjlighet att utveckla sin valkompetens grundat på kunskaper, förmågor och färdigheter. Som studie- och yrkesvägledare har du också en viktig roll i vårt elevhälsoarbete genom motiverande, stödjande och coachande samtal. Du ingår även i ett elevhälsoteam där du arbetar nära övriga kollegor som kurator, specialpedagog, skolsköterska och speciallärare. I rollen som studie- och yrkesvägledare arbetar du med att vägleda oc...
2022-05-11 2022-05-22
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Tim- och semestervikarier till vård och omsorg
Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan kommer du att få ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. Vård- och omsorgsboende (äldreboende) Vård- och omsorgsboende för äldre innebär en bostad med möjlighet till service och omvårdnad dygnet runt. Den enskildes behov styr omfattningen av service och omvårdnad. Du arbetar med att ge vård och omsorg till äldre på ett av våra äldreboenden. Hemtjänst Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge stöd, personlig omvårdnad och service ti...
2022-05-10 2022-05-17
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd, samtliga enheter.
I den här rollen som vikarierande socialsekreterare arbetar du främst med att utreda, bedöma och besluta om rätten till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Andra uppgifter som kan förekomma är att stödja och motivera klienter att ta sig vidare ut i egen försörjning. Detta gör du genom att exempelvis i samtal upprätta individuella handlingsplaner tillsammans med klienten. Vissa andra insatser utifrån biståndsbeslut, som avser till exempel arbetsmarknadsinsatser kan också förekomma. En viktig del i arbetet är samverkan med andra, både internt och e...
2022-05-10 2022-05-24
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Senior rekryteringskonsult till rekryteringsenheten
Som rekryteringskonsult hos oss har du rollen som processledare vilket innebär att du stödjer rekryterande chef genom hela rekryteringsprocessen. Du tar tillsammans med chef fram kravprofil och du skriver annonstexter. Du genomför urvalsarbete och intervjuer, tar referenser, genomför tester samt återkopplar till rekryterande chef som tar beslut om anställning. Du kommer främst ha fokus på rekrytering av framförallt chefer och specialister och där är arbetspsykologisk testning en viktig del i processen. Hos oss finns även möjlighet att engager...
2022-05-10 2022-05-29
1 2 3 >