Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat HR-assistent till Kyrkans hus
I rollen som HR-assistent kommer du hantera administrativa arbetsuppgifter inom hela HR-området och dina arbetsdagar kommer bland annat bestå av administration kopplat till personal- och chefshandbok, arkivering, rekrytering, protokoll, statistik m.m. Företräda HR-avdelningen i så väl interna som externa sammanhang. I övrigt delta i förekommande eller nya administrativa uppgifter inom HR-avdelningen.
2021-04-13 2021-04-30
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Företagssköterska till Kommunhälsan
Som företagssköterska hos oss kommer du att arbeta såväl självständigt som i team med frågeställningar gällande arbetsrelaterad hälsa och arbetsmiljö på organisations-, grupp- och individnivå. Teamet är tvärprofessionellt och består av kompetens inom medicin, teknik, beteendevetenskap, ergonomi och hälsoutveckling. Arbetet bedrivs på uppdrag av och i nära samspel med chefer på olika förvaltningar i kommunen, som företagssköterska kommer du att vara kontaktperson gentemot ett antal förvaltningar i kommunen. Rollen är omväxlande och en del av a...
2021-04-09 2021-05-09
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Beteendevetare och stödpedagoger till socialpsykiatrin
Oavsett vilken roll du har så arbetar vi stödjande i vardagen vilket innebär att du bland annat arbetar med: • att samordna och planera insatser utifrån individuella genomförandeplaner • att vara delaktig vid utförandet av insatser • social färdighetsträning • återfallsprevention • motiverande samtal • kartläggning och uppföljning • dokumentation • att ge medicin och insulin. Du arbetar också som kontaktperson vilket innebär att du är den som håller samman planeringen kring brukaren och skapar förutsättningar för goda hållbara möten. Du sa...
2021-04-09 2021-05-25
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och strategiskt arbete där du får stor chans att påverka och driva utvecklingsfrågor inom vård- och omsorgsverksamheten i Eskilstuna kommun! I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har du, tillsammans med medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) det övergripande ansvaret för att styrdokument för hälso- och sjukvård följs, att samverkan och samordning med andra vårdgivare sker samt att ge råd och stöd till verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef i hälso- och sjukvårdsfrågor. MAS och MAR ha...
2021-04-09 2021-04-25
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och förskoleklass till Gökstensskolan
Gökstensskolan skapar framtiden - vi vill och vågar tillsammans utmana över gränserna! På vår skola har vi hög behörighet bland våra lärare och goda studieresultat bland våra elever. Nu söker vi 2 kollegor till följande tjänster: • En lärare/förskollärare i förskoleklass, 100 %. Semestertjänst, vikariat läsåret 2021/2022. • En lärare i idrott till årskurs 1-3, 50 %. Visstid läsåret 2021/2022. Som lärare i förskoleklass undervisar du i en av våra förskoleklasser på förmiddagarna och på eftermiddagen är du på vårt fritids för förskoleklass. ...
2021-04-09 2021-04-25
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kockar till kollo!
Vi utannonserar nu tre tjänster. En visstidstjänst som sträcker sig över sommaren och två timvikariat. Ta chansen att ha möjlighet att jobba på kanske världens bästa sommarjobb! Till Åshorns sommargård kommer ca 54 barn och till Sågarsvedet kommer ca 32 barn i åldrarna 7-13 år. Det är viktigt för oss att barnen som besöker vår kolloverksamhet får en rolig och positiv upplevelse. Vilket också inkluderar en tilltalande, allsidig och näringsriktig kost. I köket jobbar tre kockar. Oftast är man två i köket samtidigt. Ni har sedvanliga arbetsuppg...
2021-04-09 2021-04-27
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom vård och omsorg till Komvux
Du kommer att arbeta i ett ESF-projekt som heter LIKES, som går ut på att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet innebär ett nytt sätt att arbeta för att få ut människor på arbetsmarknaden. I projektet kommer du samverka med flera olika aktörer, bland annat projektledare, vägledare/handledare, språkhandledare och elevernas handledare från praktikplatserna. Undervisning och lektionsplanering är en stor del av ditt arbete, där du kommer att undervisa i vård- och omsorgsämnena på gymna...
2021-04-09 2021-04-25
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Tegelviken söker lärare till årskurs 6
Som lärare i årskurs 6 ansvarar du för planering, undervisning, uppföljning och utvärdering av dina elevers resultat i enlighet med LGR11 och övriga styrdokument. Du skapar studiero i klassrummet och engagerar våra elever till att uppnå goda kunskapsresultat. Du tillhör arbetslaget 4-6 bestående av lärare, specialpedagog och elevassistenter och tillsammans med en mentorskollega ansvarar du för klass 6A. Vi har två årskurs 6 klasser på Tegelviken och i nära samarbete med övriga lärare för årskurs 6 ansvarar du för att planera undervisningen ut...
2021-04-08 2021-04-25
Kriminalvården, A/H Region Mitt Sjuksköterska till Kriminalvården Region Mitt
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningarna finns, förutom sjuksköterska även allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand...
2021-04-08 2021-04-29
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till ordinärt boende!
Som arbetsterapeut på Rehabenheten arbetar du i par med fysioterapeut hemma hos brukaren för att finna en god helhetslösning och stärka individens självständighet i vardagen. Har du helhetssyn och ser människors potential, samt vill handleda undersköterskor i ett rehabiliterande arbetssätt, så har du kommit rätt. Du jobbar i team i ett geografiskt område och samverkar med övriga professioner i teamet.
2021-04-07 2021-05-02
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Edvardslundsskolan söker fritidspedagog/lärare i fritidshem
Som fritidspedagog/lärare i fritidshem är ditt huvudsakliga uppdrag att planera för och utveckla fritidshemsverksamheten utifrån uppsatta verksamhetsmål och gällande läroplan. I rollen ingår även arbete i förskoleklass under skoltid. Ditt arbete genomförs i nära samarbete med ditt arbetslag. Som lärare hos oss ser vi att du bidrar till skolans utvecklingsarbete och arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2021-04-07 2021-04-25
Kriminalvården, Anstalten Hällby Kock till anstalten Hällby, semestervikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-04-06 2021-04-27
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterskor till Eskilstuna Kommun
Hos oss är du omvårdnadsansvarig sjuksköterska och leder det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter genom att samordna och ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt koordinera kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga ingår också i arbetsuppgifterna. Du arbetar självständigt i nära samarbete med omvårdnadspersonal med bedömningar, identifierar och förebygger risker samt kartlägger behovet av hälso- och sjukvårdsåtgärder. Du kommer att h...
2021-04-06 2021-04-30
Eskilstuna kommun Vi söker engagerade lärare till nyöppnade Zetterbergsgymnasiet!
Vi söker lärare inom följande ämnen: - Matematik - Engelska - Svenska som andraspråk - Religion - Psykologi - Företagsekonomiska ämnen - Naturkunskap. - Grundmatematik, grundsvenska, grundengelska samt SO-ämnen för undervisning på introduktionsprogrammet I rollen som lärare: - Planerar du undervisningen i samverkan med andra lärare med utgångspunkt från styrdokument, beslutande handlingsplaner och elevernas behov. - Ingår du i ett av våra arbetslag på skolan och är delaktig i skolans utvecklingsarbete. - Är du mentor och arbetar systemat...
2021-04-06 2021-04-20
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetshandledare till Arbete och aktivitet, enhet 6
Är du nyfiken på att möta människor som har ett stort behov av nära arbetshandledarstöd och vill bidra till en mer aktiv och meningsfull vardag för den enskilda individen? Vi söker dig som arbetshandledare inom daglig verksamhet! Ditt uppdrag som arbetshandledare är att möjliggöra brukarnas delaktighet i samhället och skapa en meningsfull vardag för dem. Du arbetar med ett stort fokus på att se individens behov och att upptäcka brukares intressen för att sedan finna stimulerande arbetsuppgifter. Du bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete med ut...
2021-04-02 2021-04-15
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Lärare i svenska som andraspråk till Komvux
På SFI möter vi människor som behöver lära sig det svenska språket inom våra olika studievägar för kortutbildade upp till akademiker. Genom våra olika studievägar utbildar vi våra elever i ämnet svenska som andraspråk utifrån deras nivåer. Vissa personer har en akademisk bakgrund och kommer snabbt in i språket och andra lär sig läsa och skriva för första gången. Som lärare på SFI utbildar du våra elever utifrån deras nivå och behov. I dina arbetsuppgifter ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisningen i det svenska språket, ...
2021-04-01 2021-04-18
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till daglig verksamhet
I uppdraget som stödpedagog är huvuduppgiften att hjälpa brukarna med att få en meningsfull vardag genom att hitta rätt hjälpmedel och möjliggöra god kommunikation även om det talade språket saknas. I rollen ingår även andra uppgifter: • Omfattande omvårdnadsarbete som exempelvis medicin- och insulindelegering. • Göra anpassningar med exempelvis digitala hjälpmedel, PFA-bedömningar, färdighetsträning, struktur- och motivationsarbete. • Vara kontaktpersonal för flera brukare. • Delaktig i pedagogiskt utvecklingsarbete genom att ta fram individu...
2021-04-01 2021-04-18
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Arbetsuppgifterna består av att: • Leda det medicinska arbetet och göra självständiga bedömningar av sjukvårdsinsatser. Uppdragen utförs som hembesök eller genom handledning eller delegering till omvårdnadspersonal. • Identifiera och förebygga risker i vården samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. • Samverka i tvärprofessionella team, utifrån ett vårdvetenskapligt förhållningssätt, både internt och externt. • Arbeta med avvikelser och dokumentation. • Utföra ordinationer på uppdrag av läkare från slutenvården, primärv...
2021-04-01 2021-04-30
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans IT-Servicetekniker till Eskilstuna
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå verksamhetens behov och krav. Din roll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen under sektionen ...
2021-04-01 2021-04-22
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i förskoleklass till Gillberga skola
Du kommer att arbeta i vår förskoleklass och ha ett nära samarbete med våra fritidspedagoger. Du bidrar till elevernas lärande under såväl skol- som fritidstid. Du har förmågan att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Som lärare i förskoleklass ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen/verksamheten utifrån läroplanen och uppsatta verksamhetsmål.
2021-03-31 2021-04-18
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Intendent till Stålforsskolan
I rollen som intendent fungerar du som ett stöd till skolledningen. Det är en tjänst där du får stort eget ansvar och möjlighet att ta egna initiativ i rollen. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av: • Lokalansvar. • Ha ansvaret för schemaläggning och kopplingen till lärplattformen Vklass. • Ha ansvar för informationsflödet, till bland annat vårdnadshavare. • Hålla i skyddsronder och brandskyddsrond. • Vara ansvarig för våra sociala medier. • Administrera samverkansmöten, till exempel ha hand om protokoll och kallelser. • Konter...
2021-03-31 2021-04-14
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsledare till ny satsning - trygga unga
Du kommer att ingå i Team Fritid, tillsammans med fritidsledare och utvecklare, men kommer även att arbeta nära kollegor från både socialtjänst, skola och polis. På dagtid kommer du att arbeta i skolan syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet genom olika insatser kopplat till SSPF. Som en del i det förebyggande arbetet kommer du utbilda ungdomar i Mentors in Violence Prevention (MVP). Efter skoltid arbetar teamet mobilt, med koppling till fritidsgårdar och områdesarbete. Teamet bemannas dag, kväll och helg och syftar till att ök...
2021-03-31 2021-04-14
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Samordnare till ny satsning - trygga unga
Som operativ samordnare ingår du i ett team tillsammans med fritidsledare och utvecklare i Team Fritid, men kommer även att arbeta nära både socialtjänst, skola och polis. På dagtid kommer du att arbeta i skolan syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet och genom olika insatser kopplat till SSPF. Efter skoltid arbetar teamet mobilt, med koppling till fritidsgårdar och områdesarbete. Teamet bemannas dag, kväll och helg och syftar till att öka trygghet och stärka inkludering och delaktighet hos flickor och pojkar. Arbetet sker i di...
2021-03-31 2021-04-14
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare/tidigarelärare till förskoleklass på Skogstorpsskolan
I rollen arbetar du i ett arbetslag som tillsammans skapar en röd tråd genom elevens hela skoldag. Du arbetar främst med aktiviteter som bidrar till att utveckla elevernas matematiska- och språkliga förmåga så att eleverna är väl förberedda inför årskurs 1. Det kan givetvis vara en variation av lärande via lek, rörelse och skapande. Värdegrundsarbete arbetar vi kontinuerligt med i verksamheten. Arbetet i förskoleklassen är kreativt och du får använda både färg och form i aktiviteterna enligt Lgr11. Efter skoldagen följer du med eleverna till f...
2021-03-31 2021-04-18
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomsutvecklare till ny satsning - trygga unga
Du kommer att ingå i Team Fritid, tillsammans med fritidsledare och utvecklare, men kommer även att arbeta nära kollegor från både socialtjänst, skola och polis. På dagtid kommer du att arbeta i skolan i syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet och genom olika insatser kopplat till SSPF. Som en del i det förebyggande arbetet kommer du utbilda ungdomar och vuxna i Mentors in Violence Prevention (MVP). Efter skoltid arbetar teamet mobilt, med koppling till fritidsgårdar och områdesarbete. Teamet bemannas dag, kväll och helg och sy...
2021-03-31 2021-04-14
1 2 >