Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare till Stenbystigens gruppboende LSS
I rollen som boendestödjare är det mycket omvårdnadsarbete utifrån brukarnas olika behov. Det kan exempelvis vara i form av medicin, personlig hygien och alla förekommande sysslor i ett hem som bland annat städning och matlagning. En viktig del av jobbet är också att upprätta och jobba utifrån varje brukares genomförandeplan. I din roll som boendestödjare ingår det att vara kontaktpersonal. Du kommer att dokumentera i dokumentationssystemet VIVA. Som boendestödjare hos oss får du ett roligt och omväxlande jobb där du motiverar och stöttar med...
2023-02-07 2023-02-21
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Undersköterskor till Nära Vård
Arbetet som undersköterska hos oss innebär att du kommer att möta multisjuka äldre i deras egna hem. Arbetsuppgifterna innefattar en bredd mellan att genomföra ordinerade hälso-och sjukvårdsinsatser likväl som att ge stöd till brukaren att klara vardagen, exempelvis genom måltider, personlig omvårdnad och aktiviteter. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt där brukaren sätts i fokus och där dennes förmågor och resurser tas till vara. Vi planerar och följer upp utförandet av insatserna tillsammans med brukaren och försöker alltid ta hän...
2023-02-07 2023-02-26
Eskilstuna kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Administratör till SFI
I det här jobbet kommer elevadministration att vara din främsta arbetsuppgift. Vi använder ett elevhanteringssystem som heter Alvis och du ansvarar för att hålla systemet uppdaterat när det gäller elevers antagningar, placeringar, avbrott och betyg. Ibland har du kontakt med eleverna när de har frågor, oftast via telefon. Totalt handlar det om ungefär 1200 elever som du sköter administrationen kring. Du kommer också att fungera som ett stöd till rektor och pedagogiska teamledare som du har tät kontakt med. En viktig arbetsuppgift är vikariehan...
2023-02-07 2023-02-19
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Lagersbergsgårdens Vård och Omsorgsboende!
Vi arbetar för att få en hållbar arbetsmiljö och rimligt antal boende per Leg sjuksköterska för bästa möjliga Hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska hos oss har du huvudansvaret för våra patienter upp till sjuksköterskenivå och du samarbetar, handleder och delegerar kompetent och engagerad omvårdnadspersonal. I din roll som sjuksköterska ansvarar du för planering och genomförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter, bedömningar, akuta insatser, kontakt med läkare och läkemedelshantering. Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande då våra pat...
2023-02-06 2023-02-28
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaktmästare till Rinmangymnasiet!
Gemenskap och god sammanhållning är viktiga ledord i vår verksamhet och vi månar om att hjälpa varandra vid behov. Du arbetar i team med två andra kollegor där ni tillsammans hjälps åt utifrån ett delat ansvar för fastighets- och verksamhetsrelaterade praktiska frågor samt hantering av skolans tekniska utrustning. Du arbetar även i nära samverkan med fastighetsskötare på Kfast. Som vaktmästare är du en viktig tillgång för skolan genom att bidra till service med mottagande och leverans av material samt reparationer och underhåll. Uppdraget inn...
2023-02-06 2023-02-22
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Samordnare till Eskilstuna konstmuseer
Som samordnare kommer du ingå i Eskilstuna konstmuseers personalgrupp, med arbetsplats på Eskilstuna konstmuseum som bas. Hos oss har du omväxlande arbetsuppgifter och i rollen finns rum för kreativitet och nytänkande. Du arbetar nära dina medarbetare så som intendenter och konstpedagoger, liksom konstnärer, i framtagandet och genomförandet av utställningar, konstuppdrag och program. I ditt arbete ingår även att bidra till att utöka vårt programutbud och där samarbetar du även med andra verksamheter både i och utanför kommunen Du leder arbetet...
2023-02-06 2023-02-20
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Mesta skola
Som skolsköterska tillför du den medicinska kompetensen som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i elevhälsans arbete. Du jobbar främjande och förebyggande med hälsorelaterade ämnen. Du erbjuder också våra elever hälsobesök och vaccinationer. Som skolsköterska hos oss på Mesta tillhör du vårt elevhälsoteam. Vårt elevhälsoteam består av dig som skolsköterska, kurator, speciallärare, specialpedagog och skolledare. Vi träffas en gång i veckan på elevhälsomöte där vi bland annat tar upp elevärenden och följer upp frånvaro. Dessutom satsar vi på...
2023-02-06 2023-02-19
Eskilstuna kommun, Grundskola Specialpedagog till Stålforsskolan
Som specialpedagog hos oss blir du en viktig och ledande del av elevhälsoteamet. Ditt uppdrag är både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Genom din roll medverkar du till att våra elever som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande, samt insatser som leder till ökad måluppfyllelse. I rollen gör du som specialpedagog riktade, individuella insatser för de elever som är i behov av det. Du arbetar nära arbetslagen för att identifiera elever i behov av...
2023-02-06 2023-02-19
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Timvikarier kockar och måltidsbiträden till Måltidsservice
Inom Måltidsservice har vi både stora och små kök, vilket innebär att arbetslagen ser väldigt olika ut. Gemensamt är att du samarbetar med arbetslaget och har ett gott bemötande gentemot våra gäster och övrig personal, med strävan av välbefinnande och trivsamt arbetsklimat i samband med måltider. Vi täcker både förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg med personal. Samtliga i arbetsgruppen har ett fördelat ansvar och roterar på alla olika stationer, till exempel vid stationerna salladsberedning och disk. Vi arbetar miljömedvetet och str...
2023-02-04 2023-03-12
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsledare till satsning- trygga unga
I arbetsuppgifterna ingår att coacha ungdomar, leda idrottsaktiviteter, olika gruppverksamheter, leda och driva arrangemang från start till mål. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med andra fritidsledare och utvecklare på Ung fritid och mötesplatser, men kommer även att arbete nära kollegor från både socialtjänst, skola och polis. På dagtid kommer du att arbeta i skolan syfte att stärka det främjande och förebyggande arbetet och genom olika insatser. Som en del i det förebyggande arbetet kommer du utbilda ungdomar i Mentors in Violence P...
2023-02-03 2023-02-15
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen Ekonom till Eskilstuna kommuns Serviceförvaltning!
Som ekonom kommer du att stötta enhetschefer och ledning i de ekonomiska processerna med inriktning arbetsmarknad och vuxenutbildning kan även bli annan inriktning. Du arbetar självständigt med att driva frågor och arbeta konsultativt gentemot chefer för att skapa trygghet och ge dem förutsättningar att ha en överblick över deras ekonomi. Dina närmaste kollegor kommer att vara ekonomer/controller. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av; • ekonomiskplanering i form av kalkylering och budgetering • redovisning och bokslut • uppföljning me...
2023-02-03 2023-02-19
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Teamledare inom personlig assistans
I den här rollen fungerar du som ett stöd till chefen i det dagliga arbetet. Du arbetar nära verksamheten och har också en coachande funktion gentemot medarbetarna i personalgruppen. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är bland annat följande: • Vara enhetschefens stöd i planering, schemaläggning, tidsredovisning i viva och bemanning av det dagliga arbetet på enheten. • Implementering av nya arbetssätt, teknik och digitalisering. • Planering utifrån ett brukar- och verksamhetsperspektiv med fokus på ekonomi, kontinuitet, kvalitet och arbetsmi...
2023-02-03 2023-02-23
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården
Vi bedriver verksamheten utifrån gällande lagar, riktlinjer och rutiner som säkerställer att patienterna får de hälso- och sjukvårdsinsatser de behöver. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och har möjlighet att dokumentera våra insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala möten och bedömningar som underlättar vårt arbete. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • självständigt bedöma, planera, organisera och utföra medicinska behandlings- och hälso- och sjukvårdsuppdrag till våra patienter • Identifiera och utföra riskbedömningar sa...
2023-02-03 2023-02-28
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalificerad samordnare till stöd och utvecklingsenheten
Uppdraget som kvalificerad samordnare är en ny tjänst som tillkommit i samband med den nya lagändringen "Fler barn i förskolan" som ställer högre krav och utökat ansvar på alla kommuner i Sverige. Läs mer om den nya lagen här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122132/ I rollen som samordnare har du ett övergripande ansvar att ta fram rutiner och riktlinjer samt implementera en långsiktig process på hur kommunen ska arbeta med uppsökande verksamhet i förskolan. Du behöver ha ett helikopterperspektiv och h...
2023-02-03 2023-02-19
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Utvecklare digitalisering
I den här rollen arbetar du konsultativt och hela tiden utifrån förvaltningarnas och kommuninvånarnas behov och framtida krav på digitala lösningar och effektivare arbetssätt. Vi arbetar med tjänstedesign och vill se en brukardriven verksamhetsutveckling med digitala verktyg. Du kommer att projektleda förändringsinitiativ som ledningen för båda förvaltningarna har beslutat ska genomföras. Det innebär att du kommer att ha en drivande funktion i vår digitaliseringsresa genom att arbeta brett i samarbete med olika team, funktioner och resurser. D...
2023-02-02 2023-02-26
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sommarjobba inom vård och omsorg
Här kan du läsa om de områden vi bemannar. I din ansökan får du ange vilka områden du kan tänka dig att arbeta inom. Läs noga och se vad som passar dig bäst. På vår sida www.eskilstuna.se/sommarjobb kan du läsa mer. Personlig assistans Här stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv önskar. Det kan handla om allt från omvårdnad till fritidsaktiviteter. Det beror på vilka behov, möjligheter och vanor som personen har. Ofta arbetar du ensam. LSS Vuxna Här jobbar du på ett eller flera boenden där du stöttar vuxna per...
2023-02-01 2023-02-28
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Handledare feriepraktikanter till område stadsmiljö
Som handledare arbetsleder, stöttar och motiverar du feriepraktikanter i åldern 15-18 år, under deras veckor hos oss. För många är det deras första arbetslivserfarenhet där du har stora möjligheter att bidra till en positiv upplevelse. Varje arbetslag består av två handledare och sju feriepraktikanter. Anställningen inleds med en veckas introduktion innan feriepraktikanterna kommer. Under hela din anställning har du tillgång och stöd av ordinarie personal och arbetsledning. Exempel på arbetsuppgifter är ogräsbekämpning, vård av rabatter, rensa...
2023-02-01 2023-02-22
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Fysioterapeut inom särskilt boende och korttidsboende
Som fysioterapeut arbetar du med att stärka brukarens självständighet i vardagen. Hos oss lär du känna brukaren och kan följa brukarens utveckling över tid. Du kommer att ha ett nära samarbete med arbetsterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner knutna till brukaren. I din roll ingår att handleda studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du har ett fritt arbete och får själv planera och lägga upp din arbetsdag.
2023-02-01 2023-03-12
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut inom särskilt boende och korttidsboende
Som arbetsterapeut arbetar du med att stärka brukarens självständighet i vardagen. Hos oss lär du känna brukaren och kan följa brukarens utveckling över tid. Du kommer att ha ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och andra professioner knutna till brukaren. I din roll ingår att handleda studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du har ett fritt arbete och får själv planera och lägga upp din arbetsdag.
2023-02-01 2023-03-12
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till StoppCenter
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt arbetssätt och vårt mål är att möta varje medborgares behov på dennes nivå och utifrån dessa förutsättningar möjliggöra en utveckling till en självständighet och ett liv fritt från våld. Arbetet som socialsekreterare i teamet är delvis akutstyrt, varierande och flexibelt. Du kommer möta våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld. I arbetet ingår att göra skyddsbedömningar, förhandsbedömningar, utredningar, fatta beslut om insatser och följa upp dessa insatser enbart i vuxenärenden. Vi har när...
2023-02-01 2023-02-19
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare med samordnar- och mottagningsfunktion till StoppCenter
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt arbetssätt och vårt mål är att möta varje medborgares behov på dennes nivå och utifrån dessa förutsättningar möjliggöra en utveckling till en självständighet och ett liv fritt från våld. Beskrivning av uppdraget som socialsekreterare med samordningsfunktion: Du kommer vara den som driver samverkan med de myndigheter som ingår i StoppCenter tillsammans med polisens samordnare. De myndigheter som ingår i StoppCenter samverkan är polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, regionen och frivården. Målet med samarb...
2023-02-01 2023-02-19
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare till mellanstadiet på Ärstaskolan
Nu söker vi dig som vill undervisa på mellanstadiet. I rollen ingår mentorskap och du kommer att undervisa i dina ämnen för två klasser i samma årskurs. Din närmaste kollega är läraren som undervisar de andra ämnena för samma klasser. I arbetet planerar och genomför du undervisningen utifrån aktuell läroplan och tar fram aktiviteter som är anpassade utifrån elevernas behov. Vi arbetar aktivt med att stödja och motivera eleverna i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. På skolan finns det ett elevhälsoteam som består av olika kompet...
2023-01-31 2023-02-13
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Stöd och utvecklingsenheten
I rollen som specialpedagog är ditt främsta fokus att stötta förskolelärarna och pedagogerna som arbetar i förskolan med att tidigt fånga upp barns behov av särskilt stöd. Du tillför specialpedagogisk kompetens så att alla barn ges möjlighet till lärande och utveckling utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Som specialpedagog utgår du från ett konsultativt förhållningssätt som kännetecknas av ett coachande och stödjande arbetssätt. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med personalen genomföra pedagogiska kartläggningar och be...
2023-01-30 2023-02-12
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Näringsutvecklare med inriktning kommunikation
Som näringslivsutvecklare har du ett strategiskt tänkande i kombination med ett operativt arbete. Vårt uppdrag ligger i linje med de strategiska målen vi fått från politikerna i KS. I rollen samordnar och planerar du avdelningens kommunikationsarbete på lång och kort sikt och kommer ta fram vår övergripande kommunikationsplan. Här leder du arbetet i ett nära samarbete med dina kollegor och kommunikationsavdelningen på KLK och Serviceförvaltningen (SEF). Du kommer även att arbeta med analys och uppföljning av kommunikationsarbetet med utgångså...
2023-01-30 2023-02-12
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare till LSS-boende
I rollen som boendestödjare får du ett roligt och varierat arbete, där du motiverar och stöttar brukaren med dagliga insatser som styrs utifrån individuella behov. Du arbetar utifrån individuella genomförandeplaner som bidrar till utveckling. På våra boenden kan brukarna ha ett stort omvårdnadsbehov, vilket innebär att delegering av sjukgymnastik och medicin ingår i arbetsuppgifterna. Dessutom gör du alla sysslor som kan förekomma i ett hem, såsom tvätt, städ, hygien och matlagning. Här får du bidra till att brukaren får en meningsfull vardag...
2023-01-30 2023-02-12
1 2 >