Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förskollärare Kristallkulans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med rektor samt kollegor arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet genom ett tema-/projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Fokus ligger särskilt på lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen, matematik/naturvenskap/teknik, it/digitala verktyg, estetiska ämnen och social kompetens. Allt arbete med barnen och de vuxnas samarbete ska genomsyras av förskolans värd...
2021-02-23 2021-03-07
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vik Socialsekreterare med inriktning vuxna 100% - Team Individ
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut utifrån gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)). Dokumentation utgör en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt.
2021-02-23 2021-03-07
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Fritidspedagog Fagernäs skola
Som fritidspedagog på Fagernäs skola arbetar du med elever i åldrarna 6-12 år. Fritidshemmets uppdrag är att ta till vara elevernas lust att lära och utvecklas. Verksamheten utgår från nationella mål och tar hänsyn till elevernas intressen, erfarenheter, förutsättningar och behov. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Under skoldag...
2021-02-22 2021-03-08
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgs...
2021-02-19 2021-03-14
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Sävast SiS ungdomshem Johannisberg, Sävast, söker Behandlingsassistent, Natt
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomarna till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans i team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger, psykologer och behandlingssamordnare har ni med er samlade kompetens möjlighet att nå goda resultat. Konkret handlar det om att vara e...
2021-02-19 2021-03-07
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Sävast SiS ungdomshem Johannisberg, Sävast, söker Behandlingsassistenter
Som behandlingsassistent på SiS ungdomshem Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomarna till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans i team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger, psykologer och behandlingssamordnare har ni med er samlade kompetens möjlighet att nå goda resultat. Konkret handlar det om att vara e...
2021-02-19 2021-03-07
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare sv/so Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i sv/so i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Men som lärare har du även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2021-02-18 2021-02-28
Bodens kommun Maskinförare
Serviceenheten söker en erfaren maskinförare till sitt arbetslag. Serviceenheten tillhör Tekniska avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I befattningen som maskinförare ingår beredskap under vinterhalvåret. Det förekommer även att man gör arbeten utan fordon. Som maskinförare kommer du att utföra arbeten med redskapsbärare i första hand men även arbete med hjullastare, lastbil, jordbrukstraktor samt arbete utanför maskiner kan förekomma. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att ansvara och vara drivande för ständiga förbättrin...
2021-02-18 2021-03-07
Bodens kommun, Socialförvaltningen Två Omsorgsassistenter till Gruppboende
I arbetet ingår att ge stöd och omsorgsinsatser för personer som bor i LSS boende. Som omsorgsassistent har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet. Vägleda pedagogiskt i det brukarnära arbetet, genom att tillämpa olika pedagogiska modeller teoretiskt och praktiskt. Systematiskt dokumentera och utvärdera sambandet mellan metoder, mål och resultat. Metodhandledning i exempelvis lågaffektivt förhållningssätt, handleda kollegor kring yrkesetiska dilemman med reflektion som viktig arbetsmetod. Omsorgsassistenten ska vara en resurs...
2021-02-16 2021-03-07
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat Arbetsterapeuter till Vård och omsorg i egna hemmet
I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för yrkesrollen, aktivitetsbedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, handledning för vård- och hemtjänstpersonal. I området Vård och omsorg i egna hemmet så ingår hemsjukvård, personlig assistans och ett korttidsboende. Arbetet är främst inom hemsjukvården, men det kan även innefatta arbete på äldreboende och korttidsboende.
2021-02-15 2021-03-14
Bodens kommun, Arbetsmarknad - chef/rektor Projektsamordnare
Bodens kommun och Coompanion Norrbotten genomför under 2021-2022 projektet Vägen till Yalla Boden som finansieras genom Europeiska socialfonden. Bodens kommun söker därför en operativ projektsamordnare för att utveckla en verksamhet med fokus på integration och arbetsintegrerande entreprenörskap i samverkan med Coompanion. Som operativ projektsamordnare för projektet Vägen till Yalla Boden arbetar du tillsammans med ett team av kompletterande kompetenser och tjänster. Du har tillsammans med projektledaren ansvar för genomförandet av projektets...
2021-02-15 2021-02-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat Fysioterapeuter till Vård och omsorg i egna hemmet
Till sommaren 2021 söker vi ett antal Fysioterapeuter/sjukgymnaster till Vård och omsorg i egna hemmet. I verksamhetsområdet så ingår hemsjukvård, personlig assistans och korttidsboende. Arbetet är främst inom hemsjukvården, men kan innefatta äldreboende och korttidsboende. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter för fysioterapeut/sjukgymnast, bedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel och handledning för vård- och hemtjänstpersonal.
2021-02-15 2021-03-14
Bodens kommun, Socialförvaltningen Habiliteringspersonal med inriktning psykiatri till gruppboende
Vi söker dig som har erfarenhet och utbildning som habiliteringspersonal med inriktning psykiatri. I vårat team arbetar vi med individens behov i centrum. Ditt uppdrag är att tillsammans med brukaren skapa möjlighet till brukarens utveckling, vägleda pedagogiskt samt vara ett stöd i alla vardagliga situationer, ge omvårdnad och rehabilitering. I arbetet ingår att systematiskt dokumentera och vara delaktig i teamarbetet där vi tillsammans arbetar med att utvärdera sambandet mellan metoder, mål och resultat. Arbetstiden är förlagd dag/kväll ...
2021-02-12 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen 2 Omsorgsassistenter till Boendestöd, vikariat
Boendestöd är en stödform enligt Socialtjänstlagen. Målgruppen vi arbetar mot är enskilda som bor i ordinärt boende, tillhör LSS personkrets och/eller enskilda med psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos. Som omsorgsassistent på boendestöd arbetar du pedagogiskt och motiverande med den enskilde och målet är att ge den enskilde ett fungerande vardagsliv och ökad självständighet. Arbetet utgår alltid från den enskilde och dennes behov. I arbetet ingår även att dokumentera och utforma samt att följa upp genomförandeplaner. Arbetet är till sto...
2021-02-11 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistent till serviceboende
På Fagernäs servicebostad jobbar vi för att stötta våra brukare i vardagen. Som omsorgsassistent är du pedagogiskt ansvarig gentemot brukarna och jobbar utifrån individens behov. Du kommer också att handleda och stötta dina kollegor och samverka med anhöriga och andra aktörer som finns i brukarens närhet. Målgruppen vi arbetar mot är enskilda som bor på boendet, tillhör LSS personkrets. I arbetet ingår även att dokumentera och utforma samt att följa upp genomförandeplaner. Arbetet är till stora delar självständigt. Arbetsuppgifterna kan ex...
2021-02-08 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personlig assistenter, två tjänster ca 70%
Socialförvaltningen söker två personliga assistenter för arbete hos rörelsehindrad 28-årig kille. Den ena tjänsten är tillsvidare och den andra är ett vikariat. Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Båda tjänsterna är ca 70%. Schemalagd arbetstid - dag, kväll och helg + natt.
2021-02-04 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vik Arbetsterapeut till Vård och omsorg i egna hemmet
Det är ett vikariat tom 31/8 ev längre. I uppdraget ingår sedvanliga arbetsuppgifter för yrkesrollen, aktivitetsbedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, handledning för vård- och hemtjänstpersonal. I området Vård och omsorg i egna hemmet så ingår hemsjukvård och ett korttidsboende. Arbetet är främst inom hemsjukvården.
2021-02-04 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat Enhetschefer till Socialförvaltningen
Vi söker ett antal enhetschefer till de olika verksamheterna inom Socialförvaltningen för vikariat under sommaren, från 1 juni till 31/8. Verksamheter som är aktuella är Hemtjänst, Boende och stöd samt Vård och omsorg i egna hemmet. Arbetet innebär arbetsledning, budget-, verksamhet- och personalansvar.
2021-02-01 2021-02-28
Bodens kommun, Park- och skogenheten Parkarbetare säsong
Varierande uppgifter inom skötsel och underhåll av parker och grönytor. I uppdraget ingår bl a gräsklippning, ogräsrensning, skötsel och bevattning av sommarblommor, perenner, buskar och träd. Vi rensar även grusytor, sandlådor, plockar skräp och tömmer soptunnor m m. Du kommer att arbeta i lag där ni planerar och ansvarar för att tilldelade arbeten blir utförda och därefter återrapporteras. Vi erbjuder ett omväxlande arbete och vill gärna att du bidrar till att utveckla verksamheten. Viss tjänstgöring under helger förekommer. Handledning av fe...
2021-01-29 2021-02-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Sävast Semestervikarier: Behandlingsassistenter som kan bidra till livsviktig förändring
Som behandlingsassistent på Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett...
2021-01-27 2021-05-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier Biståndshandläggare
Handläggning/myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning och delegation. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda, bedöma och besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen inom verksamhetsområdena hemtjänst och äldreboende.
2021-01-21 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, korttidsvikarier till Äldreboende
Socialförvaltningen söker sjuksköterskor för korttidsvikariat. Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på äldreboende.
2021-01-19 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, semestervikarier till Socialförvaltningen
Socialförvaltningen söker sjuksköterskor inför sommaren. Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet i de olika verksamheterna inom Socialförvaltningen.
2021-01-19 2021-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor- korttidsvikariat till LSS/Omsorgen/Socialpsykiatrin
På Boende och stöd arbetar vi med patienter inom både omsorg och socialpsykiatri. Vi har hand om 23 stöd- och omsorgsboenden för personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sjuksk...
2020-11-23 2021-03-31