Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Demokrati, kommunikation & säkerhetsenheten Kommunikatör / Webbredaktör
KOMM ansvarar för kommunens övergripande strategiska kommunikationsarbete. Vi arbetar för att ständigt utveckla och förbättra kommunikationen både internt och externt. Vi hanterar tvåvarumärken parallellt, organisationen Bodens kommun och platsvarumärket Boden, bägge två ska tillsammans stärka och bygga en positiv bild av Boden. Boden.se är kommunens största externa kommunikationsplattform. I rollen som webbredaktör ansvarar och leder du det operativa arbetet med att planera, producera och publicera fortlöpandeinnehåll. Rent praktisk innebär de...
2023-01-26 2023-02-09
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare/Pedagog/Resurs till Prästholmsskolan
Prästholmsskolan är en grundskola F-6, fritidshem, grundsärskola 1-6 och fritidshem belägen i nedre stadsdelen i Bode samt Pusslet integrerad i Gammelängsskolan. Eleverna är fördelade i olika grupper beroende på förutsättningar och behov. Det finns också en särskild fritidsverksamhet. Vi söker pedagog/resurs som vill arbeta i vårt resursteam. Teamet har till uppgift att stötta elever med särskilda behov så att de klarar sin skolgång. För ytterligare information om tjänsten kontakta gärna rektor/bitr.rektor.
2023-01-25 2023-02-25
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Kvalitetsutvecklare till förskolan Boden
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen söker en kvalitetsutvecklare till förskolan i Bodens kommun. Arbetsområdet är den pedagogiska verksamheten i Bodens kommunala förskolor. Som en av två kvalitetsutvecklare arbetar Du på uppdrag av och i nära samarbete med förskolans rektorsteam. Uppdraget syftar till att utveckla den kommunala förskolans verksamhet och kvalitet. Därmed åligger det kvalitetsutvecklaren att utföra arbetsuppgifter både enskilt och tillsammans med den andre kvalitetsutvecklaren. Kvalitetsutvecklarens huvudsakliga uppgif...
2023-01-24 2023-02-06
Bodens kommun, Tekniska avdelningen Anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare kommer du att ingå i ett väl sammansvetsat team på ca 10 st medarbetare som ger bästa möjliga service till kommunens beställare och medborgare. Tillsammans gör allt vi kan för att kommunmedborgarna ska ha ett så bra samhälle att leva och bo i som möjligt. Vår arbetsplats kännetecknas av öppenhet och ärliga relationer där vi har högt i tak. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom drift och underhåll av gator samt sanering av vatten och avlopp i befintliga gator. Arbeten med nybyggnation av gator och vägar samt alla fö...
2023-01-23 2023-02-12
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Svedjebacka 100%
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2023-01-23 2023-02-12
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor till Hemsjukvården
Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2023-01-23 2023-02-12
Bodens kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till Personalpoolen mot Boende och stöd
Tjänsten är tillsvidare, schemalagd arbetstid (dag, kväll och helg). I Personalpoolen gäller bilaga D vilket ställer stora krav på flexibilitet, men också något som du kompenseras för med ett lönetillägg. Inom Boende och stöd kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer Beroende på var du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter...
2023-01-20 2023-02-28
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Slöjd Bodens Kommun
Prästholmsskolan är en grundskola F-6, fritidshem, grundsärskola 1-6 och fritidshem belägen i nedre stadsdelen. Skolan är den enda kommunala F-6 skolan i centrum. Ditt uppdrag är att bedriva undervisning i trä- och metall slöjd.
2023-01-18 2023-02-15
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Medarbetare till Bodens kommuns förskolor
Bodens kommun har flera förskolor i bl a centrala stan, Sävast, Fagernäs och Torpgärdan. Förskolor finns även i området runt Heden, Hamptjärnmoran och Trångfors samt våra byar såsom Unbyn, Gunnarsbyn och Bredåker. Förskolorna ser olika ut och är olika stora men samtliga har samma uppdrag, att ge våra barn 1-6 år en bra start på deras lärande och vara en trygg plats där barn vistas på när deras föräldrar arbetar. From vårterminen 2023 söker vi personer som är intresserade av längre tidsbegränsade anställningar i förskolan i Bodens kommun med m...
2023-01-18 2023-02-03
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare Sävast förskolor
Vi söker i första hand dig som är utbildad förskollärare. Om du inte är utbildad är du ändå välkommen att ansöka och samtala vidare med oss. Barnen som vistas hos oss är 1-6 år och förskolan har vid behov en skyldighet att vara öppen mellan kl. 06.00 -18.30, varvid du förväntas kunna arbeta alla arbetsskift.
2023-01-17 2023-01-31
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande Är du undersköterska eller barnskötare med inriktning socialt arbete? Sök till Gruppledare hos oss!
Vår verksamhet är förlagd på dagtid och erbjuder ett flexibelt utbud av aktiviteter, studier, arbete och sysselsättning som präglas av tillgänglighet för alla som deltar i den. Genom att utgå från individens behov och förutsättningar möjliggörs det livslånga lärandet. Med rätt stöd kan varje deltagare ta steg i sin egen utveckling och då stärka sina möjligheter att påverka sitt eget liv. Vi vill att både anställda och deltagare i vår verksamhet känner tillförsikt och vågar prova. Man behöver inte alltid se hela vägen framför sig utan ibland beh...
2023-01-16 2023-01-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska, utb vårdbiträde el aspirant till Personalpoolen
Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.
2023-01-16 2023-01-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor, utb vårdbiträden eller aspiranter äldreomsorg Sturegården
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2023-01-09 2023-02-15
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Avfallshandläggare till Bodens kommun
Arbetet som avfallshandläggare hos oss innebär varierande arbetsuppgifter och innebär bland annat: • Medverka i utvecklingen av verksamheten och självständigt hålla i utvecklingsprojekt • Utbilda och informera medborgare, förvaltningar, företag m fl i avfallsfrågor. • Delaktighet i genomförandet av aktiviteter enligt avfallsplan och återbruksplan • Handläggning av diverse frågor av olika karaktär inom avfallsverksamheten • Uppdatera och informera via hemsida, facebook, instagram och Boden-appen. • Ta fram och sammanställa statistik från avfal...
2023-01-09 2023-02-01
Bodens kommun, Skolutvecklingscentrum Modersmålslärare/studiehandledare i Somaliska till CMN
Skolutvecklingscentrum består av områderna verksamhetsutveckling, Elevhälsa samt Nyanländas lärande. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten. Central mottagning för nyanlända, CMN, har som uppdrag att ta emot och göra en inledande kartläggning av nyanlända barn och elevers lärande. CMN har också samordningsansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning. Vi söker Dig som vill arbeta som Modersmålslärare och Studiehandledare i grund- och gymnasieskola. Din arbetsplats kommer att vara olika skolenheter och olika ...
2023-01-06 2023-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent, vikariat
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.
2023-01-03 2023-01-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent, kvinna
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Det är schemalagd arbetstid - dag, kväll och helg.
2023-01-03 2023-01-29
Bodens kommun, Socialförvaltningen Korttidsvikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent, Personlig assistent eller Aspirant. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska, Vårdbiträde eller Aspirant utf...
2022-12-01 2023-03-31
Bodens kommun Förvaltningsledare
Som förvaltningsledare arbetar du nära verksamheten med att förvalta och utveckla verksamhetsstöd, systemstöd, processer, dokumentation, rutiner och anvisningar kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Förvaltningsledaren agerar även stöd och rådgivare till informationssäkerhetssamordnare, säkerhetshandläggare och systemspecialister i kommunen kring frågor om kommunens förvaltningsobjekt. Som förvaltningsledare har du även kontakter med kommunens leverantörer av verksamhetssystem och drifttjänster. Du kommer att leda och delta i olika typer ...
2022-11-11 2023-05-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorg...
2022-10-24 2023-02-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Korttidsvikarier till Nattpatrullen
Arbetsuppgifter är främst tillsyn och omvårdnad. Arbetspass på Trygghetsboende ingår och inför det krävs brandutbildning som arbetsgivaren ordnar. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2022-10-20 2023-01-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Korttidsvikarier till Personlig assistans
Som personlig assistent jobbar du nära brukaren i dennes hem. Arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut beroende på vilket behov brukaren har. Det kan vara hjälp med allt från personlig hygien och omvårdnad till att följa med brukaren på olika aktiviteter. Arbetstiden är schemalagd dag, kvällar, nätter och helger.
2022-10-19 2023-01-31
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen VA- Ingenjör till Boden kommuns Utveckling och Stödenhet
Avdelningen för Vatten, Avlopp och Avfall (VAA) består av fyra enheter; Utveckling och Stöd, VA/Drift/Biogas, Avfall/Kundtjänst och Savo/Återvinningsmarknad. Vi på Utveckling och Stödenheten ansvarar för utredning och planering av VAA- avdelningens befintliga och framtida anläggningar. Vi söker nu ytterligare en VA-ingenjör till vår enhet som självständigt kan utföra: • Utredning av förnyelse-, omläggning och utbyggnad av VA-ledningsnät • Framtagande av åtgärdsförslag och principlösningar med tillhörande kostnadsuppskattningar, från förstudier...
2022-09-21 2023-01-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontaktpersoner till Boende och stöd
Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens och du ersätts med ett arvode för din insats.
2022-09-09 2023-01-31