Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Drifttekniker Boden kommun
Som drifttekniker på VA-produktion Vatten arbetar man med att underhålla och utveckla våra vattenverk, tryckstegringar och reservoarer. Daglig drift, tillsyn, reparations-, ombyggnads- och underhållsarbeten. För att säkerställa driften behövs förmåga att bedöma och utföra ett förebyggande underhåll baserat på driftövervakningssystemet, analyser, yrkeserfarenhet och tolkning av trender. Dokumentation är en viktig del av arbetet. Det ingår också att arbeta med provtagning och kemikalier vilket innebär att man är noggrann, ansvarstagande och har ...
2022-09-23 2022-10-17
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Produktionsledare VA Service Boden kommun
• Leda en grupp på fyra anläggare (drift och underhåll på ledningsnätet) • Bistå entreprenörer och privata med rådgivning i anslutningsärenden • Vara beställare för att utförande av servicearbeten • Stöd vid försäkringsärenden • Dagliga driftärenden gällande vårt ledningsnät • Stöd vid arbete med förnyelseplanering • Stöd vid VA-projekt • Lägga in driftstörningar i Geosecma • Arbete med infrakontrol Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Beredskapen är torsdag -torsdag, veckovila fredag. Ledningsgruppen VA består idag av fem personer. schema...
2022-09-23 2022-10-17
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Miljöarbetare till återvinningscentralen Brännkläppen, Boden
Vi söker nu en återvinningsarbetare till enheten avfall/kundtjänst som tillhör avdelningen för vatten, avlopp och avfall (VAA) på Bodens kommun. Det är ett varierande arbete med trevliga kollegor där ni tillsammans arbetar för att den dagliga driften på ÅVC Brännkläppen sköts på ett effektivt, säkert och miljöriktigt sätt. I arbetet ingår även att utföra uppdrag med vår avfallsservicebil. Kundmötet är vårt fokus, du är vårt ansikte utåt och förstår vikten av gott bemötande. Du informerar och ger vägledning med hög servicegrad gällande avfallsh...
2022-09-23 2022-10-07
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Skolpsykolog Elevhälsan Bodens Kommun
Som skolpsykolog får Du en viktig roll inom Centrala elevhälsan och på kommunens grundskolor och gymnasieskola. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer inom Centrala elevhälsan. Skolpsykologen bidrar med kunskap om psykisk hälsa och kunskap om lärande och utveckling. I Ditt uppdrag som skolpsykolog kommer Du att ge konsultation och handledning gällande bland annat problemat...
2022-09-21 2022-10-09
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen VA- Ingenjör till Boden kommuns Utveckling och Stödenhet
Avdelningen för Vatten, Avlopp och Avfall (VAA) består av fyra enheter; Utveckling och Stöd, VA/Drift/Biogas, Avfall/Kundtjänst och Savo/Återvinningsmarknad. Vi på Utveckling och Stödenheten ansvarar för utredning och planering av VAA- avdelningens befintliga och framtida anläggningar. Vi söker nu ytterligare en VA-ingenjör till vår enhet som självständigt kan utföra: • Utredning av förnyelse-, omläggning och utbyggnad av VA-ledningsnät • Framtagande av åtgärdsförslag och principlösningar med tillhörande kostnadsuppskattningar, från förstudier...
2022-09-21 2022-10-17
Bodens kommun, Arbetsmarknad - chef/rektor Lärlingslärare mot förskola och fritidshem
Vi söker en lärlingslärare som ska utbilda elever mot arbete på förskola och fritidshem. En lärlingsutbildning sker till stor del ute på en arbetsplats och arbetet som lärare kommer innebära att knyta många och goda kontakter med arbetsgivare. Elevgrupperna på vuxenutbildningen är ofta små och undervisningen utgår från och utformas alltid efter elevers behov och förkunskaper. Arbetet på vuxenutbildningen ställer krav på flexibilitet men ger samtidigt stora möjligheter att själv påverka sin arbetsdag. En stor del av kommunikationen med våra ele...
2022-09-21 2022-09-30
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare till särskild undervisningsgrupp åk 7-9
Vi söker Dig som vill arbeta i vår särskilda undervisningsgrupp, åk 7-9 på Stureskolan. Den särskilda undervisningsgruppen har 12 heltidsplatser i ett eget klassrum med avskärmade arbetsplatser, för den som behöver. Hos oss får varje elev undervisning utifrån sina individuella förutsättningar i en anpassad lärmiljö. Du ingår i den särskilda undervisningsgruppens arbetslag och kommer att samarbeta med undervisande ämneslärare och gruppens två trygghetspedagoger. Ditt huvudsakliga uppdrag är att både enskilt och tillsammans med kollegor stödj...
2022-09-21 2022-10-16
Bodens kommun, Tekniska avdelningen Produktionsledare Tekniska avdelningen / Gatudriftenheten
Du kommer som produktionsledare att ansvara för en arbetsgrupp på ca 4-6 stycken medarbetare och entreprenörer. Du planerar, leder och fördelar arbetsuppgifter inom vatten och avlopp i befintliga gator (byte av befintliga ledningar). Du kommer även att leda nybyggnation av gator samt vatten och avloppsarbeten (nybyggnad). Du gör ekonomiska kontroller och uppföljningar, ger service till kommunens beställare samt innevånare. En annan stor del av jobbet är även att se till att rutiner följs, du är även ansvarig för arbetsmiljön för dina understäl...
2022-09-20 2022-10-09
Bodens kommun, Projekt & Investeringsenheten Projektledare Infrastruktur
Som Projektledare är du med i hela byggprocessen och ansvarar för löpande uppföljning av ekonomi och tidplaner i projekt i alla dess delar från förstudie/projektering fram till överlämning. Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningarna inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, VA-avdelningen, Tekniska-avdelningen och för exploateringsprojekt mark och plan. Rollen innebär också många kontaktytor. Du är exempelvis kravställare samt beställare av konsult- och entreprenörstjänster, representant och kontaktperson för Bodens kommun mot myndigheter ...
2022-09-19 2022-10-17
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Resurs Mårängskolan
Din huvudsakliga uppgift kommer vara att finnas som stöd kring våra nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Det innebär att vara med i klassrummet och hjälpa eleverna där men också att träna svenska enskilt eller i mindre grupp utanför klassrummet. Du kommer även att arbeta som stöd till våra övriga elever i olika situationer, både under lektion och rasttid.
2022-09-19 2022-09-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor, utb vårdbiträden och aspiranter vård o omsorg hemtjänst
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2022-09-19 2022-10-04
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personalsamordnare i Kompetensförsörjningsenheten
Personalsamordnaren har en arbetsgivarroll och ansvarar för den dagliga personalplaneringen och rekryteringen. Det innebär schemahantering och administration kring resursfördelning mellan olika verksamheter. Det innebär också daglig kontakt och samverkan med enhetschefer och baspersonal. Personalsamordnare arbetar i verksamhetssystemen Personec, Winlas och TimeCare. Beredskapstjänstgöring ingår.
2022-09-15 2022-10-02
Bodens kommun, Utbildning - Administration Kock Strandens förskolekök
Till Strandens förskola söker vi en kock. Du kommer att arbeta i förskolans tillagningskök där du tillsammans med annan kock ansvarar för beställning av varor, planering och tillagning av frukost, lunch och mellanmål till förskolans fyra avdelningar. I arbetet ingår även att följa upprättade rutiner, livsmedelslagar samt Bodens kommuns kostpolicy och utföra lokalvård i förskolans lokaler.
2022-09-15 2022-10-02
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Teacher Math and Science in Boden
Uppdraget innebär att undervisa elever på engelska inom ramen för IB-konceptet, i grundskolan åk 7-9. Undervisning kan ske i flera olika åldersgrupper.
2022-09-15 2022-10-14
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Modersmålslärare/studiehandledare CMN
Du kommer att arbeta som Studiehandledare i grund- och gymnasieskola. Din arbetsplats kommer att vara olika skolenheter och olika skolformer där barn och elever finns. Din undervisning kommer att ske i form av närundervisning och/eller fjärrundervisning. Vid anställning får du en introduktion gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll genom olika stödfunktioner på arbetsplatsen. Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Bodens kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete, kollegialt lärande och pro...
2022-09-15 2022-09-25
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare SV/SO till Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i samhällsorienterande ämnen och svenska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Tjänsten är ett vikariat under läsåret 22/23, med möjlighet till förlängning
2022-09-09 2022-09-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Kontaktpersoner till Boende och stöd
Vill du bli kontaktperson? Att få en kontaktperson innebär bland annat att man får ett större socialt nätverk och kan komma ut på aktiviteter. Någon att gå på bio med, gå ut och äta, promenera och/eller gå och handla tillsammans. Vad förväntas av dig som kontaktperson? Först och främst att vara medmänniska, en vän som man kan lita på och umgås med. Det ställs inte något krav på särskild yrkeskompetens och du ersätts med ett arvode för din insats.
2022-09-09 2022-10-31
Bodens kommun, Utbildning - Administration Kock Kristallkulans förskolekök Bodens Kommun
Vi söker Dig som vill arbeta som kock i Kristallkulans förskolekök. I vårt kök arbetar vi vardagar från kl. 06.30, tillsammans med en kollega. Vi bereder frukost, lunch och mellanmål för förskolans sju portaler som har sina måltider i förskolans matsal. I köket är uppdraget att bereda sallad enligt säsong och följa den gemensamma menyn för tillagning. I ansvaret ingår rutiner inom egenkontroll, portionsstatistik, webbaserad beställning av livsmedel och kökets förbrukningsartiklar. Vi samarbetar inom verksamheten och det händer att vi ersätt...
2022-09-08 2022-09-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Garnis Korttidsboende
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med exempelvis personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Som undersköterska ingår du i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.
2022-09-05 2022-09-25
Bodens kommun, Tekniska avdelningen Maskinförare
Serviceenheten söker en erfaren maskinförare till sitt arbetslag. Serviceenheten tillhör Gatuavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. I befattningen som maskinförare ingår beredskap under vinterhalvåret. Det förekommer även att man gör arbeten utan fordon. Som maskinförare kommer du att utföra arbeten med väghyvel i första hand men även arbete med andra maskintyper, samt arbete utanför maskin kan förekomma. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att ansvara och vara drivande för ständiga förbättringar beträffande ordning och reda ...
2022-09-05 2022-09-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vik Sjuksköterska till Hemsjukvården
Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2022-09-01 2022-09-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska, utb vårdbiträde el aspirant till Personalpoolen
Inom äldre- och korttidsboende arbetar du som undersköterska, utbildat Vårdbiträde eller aspirant. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter. I korttidsboendet Garnis tillkommer arbetsuppgifter inom rehabilitering och växelvård.
2022-09-01 2022-09-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Hemsjukvården
Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2022-09-01 2022-09-25
Bodens kommun, Tekniska avdelningen Entreprenadingenjör
I rollen som Entreprenadingenjör är du ansvarig för kommunens mark- och beläggningsplanering samt utförande. Du kommer att delta i alla skeenden av ett bygg- eller anläggningsprojekt, från planeringsstadiet till det att projektet är avslutat. Som entreprenadingenjör så arbetar du bland annat med att ta fram underlag till upphandlingar, ta fram kostnadskalkyler och ansvarar för avtalsunderlag samt upprättar planeringsunderlag och produktionskalkyler. Det är ett omväxlande och utmanande arbete som kommer beröra flera delar av samhällsbyggnadspro...
2022-08-29 2022-09-25
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Garnis korttidsboende
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på korttidsboendet.
2022-08-29 2022-09-25
1 2 >