Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun Semestervikarier fysio-och arbetsterapeuter till Äldreboende
Som arbets-och fysioterapeut på äldrebeoende arbetar du i team tillsammans med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och enhetschefer samt biståndsenheten utifrån individens behov i centrum. Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning och uppföljning av hjälpmedel, handledning och utbildning fö...
2024-02-23 2024-03-08
Bodens kommun Sjuksköterskor timvikarier till Hemsjukvården
Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2024-02-23 2024-05-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare vik
Handläggning/myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning och delegation. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda, bedöma och besluta om bistånd enligt socialtjänstlagen inom verksamhetsområdena hemtjänst och äldreboende.
2024-02-22 2024-02-29
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare PYP/ Teacher PYP Torpgärdsskolan
PYP offers an inquiry-based, transdisciplinary curriculum framework that builds conceptual understanding. It emphasizes on nurturing children to be caring, global citizens who are active participants of a lifelong learning journey. It is a studentcentered approach to education for children in the age of 6 to 12 years. The International School of Boden is seeking an energetic, outgoing and collaborative teacher who shares a commitment to inquiry and concept-based teaching and learning. As an IB PYP teacher you plan, deliver and assess according ...
2024-02-22 2024-03-20
Bodens kommun, Kultur, Fritid & Ungdomsavdelningen Idrottsplatsvaktmästare
I rollen som idrottsplatsvaktmästare ingår du i en vaktmästarenhet med ansvar för alla kommunala idrottsanläggningar. Vaktmästarenhetens uppdrag är att ge god service till alla som bedriver verksamhet i våra anläggningar. I arbetsuppgifterna ingår också att sköta om och underhålla de delar som vi ansvarar för samt att framföra vissa fordon och maskiner. Det ingår även att utföra reparationer och underhåll av material och maskiner samt att etablera en god relation med dem som nyttjar anläggningarna
2024-02-21 2024-03-07
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare Perbackens förskola
Som medarbetare hos oss ska du både självständigt och tillsammans med kollegor samt ledning arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du ska koppla till barnens lärande, förutsättningar och behov via ett projekterande arbetssätt. Till din hjälp för pedagogisk dokumentation har du bl a våra system och digitala miljö. Fokus i det systematiska kvalitetsarbetet är särskilt våra lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen/TRAS, matematik/naturvenskap/teknik/MIO, it...
2024-02-21 2024-03-06
Bodens kommun, Räddningsavdelningen Räddningspersonal i beredskap
Vi söker dig som vill ha ett spännande och samhällsnyttigt arbete på deltid. Som räddningstjänstpersonal i beredskap måste du inom 8 minuter nå brandstationen från din bostad eller din huvudsysselsättning. Vid placering i jourgrupp har du beredskap var fjärde vecka, då du skall kunna nås dygnet runt med hjälp av personsökare. Det betyder att du skall ha arbetsgivarens medgivande att få lämna arbetsplatsen vid larm. Övningar genomförs regelbundet ca två gånger per månad i huvudsak på kvällstid. Vid räddningsinsatser jobbar du för att hindra o...
2024-02-20 2024-03-24
Bodens kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut Vik Harads - särskilt boende, mellanboende samt hemsjukvård
I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter för fysioterapeut/sjukgymnast, bedömningar, förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Vi arbetar tvärprofessionellt och du kommer att samarbeta med övriga legitimerade, enhetschefer, samt omvårdnadspersonal. Vi arbetar utifrån individens behov i centrum.
2024-02-20 2024-03-05
Bodens kommun Timvikarier till vård och omsorg inom Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgs...
2024-02-19 2024-06-30
Bodens kommun Personliga assistenter till man med bilintresse
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp med måltid, personlig omvårdnad, förflyttning. Det är schemalagd arbetstid, idag är det måndag-söndag dagtid, tiderna varierar beroende på dag och behov.
2024-02-19 2024-03-31
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärarutbildningstjänst lärare i fritidshem i Bodens kommun
Du kommer att undervisa som obehörig lärare i fritidshem. Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor och arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Som stöd i ditt arbete på skolan kommer du ha en av huvudmannen utsedd mentor.
2024-02-15 2024-03-15
Bodens kommun Assistent till Individ- och familjeomsorgen
• Mottagningsfunktion i IFOs reception - innebär att informera och möta sökande till försörjningsstöd, missbruksvård, barn-och ungdomsvård mm. • Goda kunskaper i engelska - andra språk är meriterande. Receptionen har en tät ström av besökande från många olika samhällsskikt och från olika nationaliteter. • Boka tolk till handläggarna • Kontering av fakturor både gällande klientärende och verksamheten. • Effektuering dagligen av utbetalt försörjningsstöd, övriga utbetalningar inom IFO • Allmänna kontorsgöromål som posthantering, insortering/rensn...
2024-02-15 2024-02-29
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare/Barnskötare Björkdungens förskola
Björkdungens förskola söker dig som är förskollärare och vill arbeta med barn 1-5 år. Du ska vara beredd på att arbeta alla de tider förskolan håller öppet, vid behov arbeta en vecka på kommunens Sommarförskola och delta i kompetensutveckling kvällstid. Du kommer att arbeta mot förskolans Läroplan och övriga styrdokument som gäller med fokus på att nå ökad måluppfyllelse på ett engagerat och positivt sätt. Du kommer att använda dig av digitala verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet, kommunikation med vårdnadshavare och andra delar av arbe...
2024-02-14 2024-02-28
Bodens kommun Sommarvikarier till Garnis Korttidsboende
Inom Korttidsboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter samt arbetsuppgifter inom rehabilitering och växelvård.
2024-02-13 2024-05-31
Bodens kommun Sommarvikarier till Hemtjänsten
Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarens egna hem. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta med dusch, påklädning, iordningställa måltider, bädda säng, städning, beställa varor och ledsagning. Vill du prova på att jobba inom hemtjänsten men inte har någon erfarenhet har vi även andra arbetsuppgifter som inte innebär vård & omsorg, tex städ.
2024-02-13 2024-05-31
Bodens kommun Sommarvikarier till Äldreboende
Inom Äldreboende arbetar du som Undersköterska eller Vårdbiträde. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren med hygien, påklädning, iordningställa måltider och vård- och omsorgsuppgifter.
2024-02-13 2024-05-31
Bodens kommun Sommarvikarier till Personlig assistans
I arbetet ingår att bistå brukaren i hens behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, exempelvis med personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.
2024-02-13 2024-05-31
Bodens kommun Sommarvikarier till Boende och stöd
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Aspirant, Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal eller Omsorgsassistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter.
2024-02-13 2024-05-31
Bodens kommun Undersköterska, utb vårdbiträde, aspirant till Svedjebacka
Svedjebacka söker en medarbetare för resurstjänst med basplacering på lag 2 i huset. Välkommen med din ansökan! Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2024-02-13 2024-02-27
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vårdpersonal till äldreboende
Vi vill att du ska bli en av oss! Välkommen med din ansökan till våra äldrebeoenden som söker två undersköterskor och tre vårdbiträden. God vård och omsorg till personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering mm. Medicinska arbetsuppgifter förekommer och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången utbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2024-02-12 2024-02-26
Bodens kommun Fysioterapeut till Garnis korttidsboende
Som Fysioterapeut på korttidsboendet träffar du patienter med olika bakgrund, med allt från kognitiva svårigheter till fysiska begränsningar. Du arbetar i ett team med övriga medarbetare på korttidsboendet. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter för fysioterapeuter, som bedömningar, förskriva hjälpmedel, utprovning av hjälpmedel, handledning och utbildning av personal. Du arbetar även med specifik rehabilitering med patient, hembesök för att utreda hjälpmedelsbehov och bedöma hemmiljö. Arbetstid är måndag-fredag mellan kl 7-16.
2024-02-12 2024-02-25
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kock till Brönjaskolans kök
Vi söker Dig som vill arbeta som kock tillsammans med oss i Brönjaskolans kök. I skolköket arbetar tre kockar med skollunch för högstadiets ca 200 elever samt med utskick till ett förskolekök. Hos oss arbetar Du dagtid med uppehållstjänst vilket innebär att du är ledig vid grundskolans jul- och sommarlov. Vid andra skollov arbetar du tillfälligt i annat kök, främst i närområdet. I arbetsuppgifterna ingår beredning av ett säsongsvarierat salladsbord och komponenter för en komplett måltid. Du ansvarar för att följa och arbeta med rutiner inom ...
2024-02-12 2024-02-27
Bodens kommun Teamchef till Individ- och familjeomsorgen
Individ och familjeomsorgen i Bodens kommun är en arbetsplats med högt tempo och trevliga arbetskamrater. Vi har extern handledning och erbjuder kontinuerlig fortbildning. Utöver detta pågår ständigt utvecklingsarbete med anpassning till samhällsförändringar och ändringar i lagstiftning. Inom Team Familj tillämpas dubbelt ledarskap vilket innebär att du delar ansvaret för att driva och utveckla verksamheten med din chefskollega. Ni tar tillsammans ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Ni har gemensamt ett trettiotal kompeten...
2024-02-12 2024-02-26
Bodens kommun Kvalitetsledare till Individ och familjeomsorgen
Kvalitetsledarens huvuduppgift är att arbeta med utvecklings- och kvalitetsfrågor inom Individ- och familjeomsorgens samtliga verksamhetsgrenar. Kvalitetsledaren är direkt underställd verksamhetschefen för att leda och utveckla arbetet inom IFO vad avser följande: Metodutveckling, omvärldsanalys, uppföljning, utvärdering samt forskning och utveckling. Kvalitetsledaren ansvarar också för att leda regelbundna yrkesträffar. Kvalitetsledaren ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med teamchefer och verksamhetschef. För arbetet krävs kuns...
2024-02-12 2024-02-26
Bodens kommun Personlig assistent till kvinnlig brukare med autism
Kvinnan behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under arbete och fritid, såsom personlig omvårdnad, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera.
2024-02-12 2024-03-10
1 2 >