Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare F-3 till Harads skola
Vill du arbeta i en trivsam byaskola belägen i en expansiv bygd!? Vi på Harads skola söker nu Dig som vill arbeta som förstelärare hos oss. Som förstelärare förväntas du: - leda utvecklingsarbete kring skolans prioriterade områden - vara en förebild som ledare i klassrummet - inspirera och utmana kollegor i syfte att utvecklas tillsammans - skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor - vara ödmjuk inför andras utmaningar - ha höga förväntningar på både elever och kollegor - visa att ditt arbete grundar sig i aktuell forsknin...
2022-06-22 2022-08-07
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Yrkeslärare Bygg-och anläggningsprogrammet, Björknäsgymnasiet
Vi söker en medarbetare som vill vara med och utveckla bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsmaskinförare. Vi söker dig som är beredd att ta stort ansvar och delta i den pedagogiska utvecklingen. Du ska undervisa både teoretiskt och vid praktiska övningar på gymnasienivå. Du ska handleda elever och medverka i det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. För att trivas med arbetet är det viktigt att du tycker om att skapa kontakter och underhålla relationer samt aktivt arbetar i linje med skolans värdegrund och samverkar med...
2022-06-22 2022-08-01
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sommarvikarier till Boende och stöd
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex deltagande i samhällslivet, sociala aktiviteter, jobb, fritid, personlig omsorg och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus
2022-06-22 2022-07-06
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Hemsjukvården
Som sjuksköterska i Hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2022-06-22 2022-07-10
Bodens kommun, Socialförvaltningen Undersköterska, utb vårdbiträde eller aspirant äldreomsorg Sturegården
Vård och omsorg av personer i behov av stöd och hjälp med ex personlig hygien, av- och påklädning, aktivering och social dokumentation. Medicinska arbetsuppgifter kan förekomma och ges på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning. Du arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus.
2022-06-21 2022-07-05
Bodens kommun, Fastighetsavdelningen Drifttekniker
Nu söker vi en drifttekniker till Fastighetsavdelningen där du kommer arbeta i ett av fyra driftområden. Driftteknikernas arbetsuppgifter är att se till att de kommunala fastigheterna tillses och sköts på ett säkert, ekonomiskt och energisnålt sätt. Vidare skall de se till att våra hyresgäster har ett gott inomhusklimat både vad gäller temperatur och tillgång på bra inomhusluft. Du kan även få utföra fastighetsskötaruppgifter vid arbetstoppar och frånvaro. Beredskap ingår i tjänsten.
2022-06-21 2022-08-01
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Kulturskolan klassmusik och instrumentalundervisning.
En av våra medarbetare har bestämt sig för att gå i pension efter att i många år ha jobbat hos oss. Därför söker vi nu en ny medarbetare. Vi söker dig som kan undervisa i klassmusik på låg och mellanstadiet samt undervisning på instrument, gärna piano eller gitarr men andra instrumentkombinationer kan vara möjliga. Tjänsten är 100% och med tillsvidareanställning. Vi är en kulturskola i ständig utveckling och söker dig som är kunnig, flexibel och gillar att jobba med barn och unga. Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grup...
2022-06-20 2022-08-05
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare 100% med inriktning familjehem
Myndighetsutövning gällande familjehemsvård enligt gällande lagstiftning samt enligt riktlinjer och rutiner. Uppföljning av familjehemsplacerade barn och unga. Rekrytering och utredning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Ge råd, stöd och utbildning till uppdragstagarna. Upprättande av ekonomiska avtal.
2022-06-20 2022-07-17
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Modersmålslärare i Tigrinja/studiehandledare CMN
Du kommer att arbeta som Studiehandledare i grund- och gymnasieskola. Din arbetsplats kommer att vara olika skolenheter och olika skolformer där barn och elever finns. Din undervisning kommer att ske i form av närundervisning och/eller fjärrundervisning. Vid anställning får du en introduktion gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll genom olika stödfunktioner på arbetsplatsen. Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Bodens kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete, kollegialt lärande och profe...
2022-06-20 2022-07-31
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Spanska och annat ämne, Stureskolan
Vi söker Dig som vill undervisa merparten i spanska i årskurs 7-9, men även i något ytterligare ämne. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift, men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2022-06-17 2022-07-01
Bodens kommun, Socialförvaltningen 1.0 Socialsekreterare unga vuxna / IFO Team Individ
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut utifrån gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt i förekommande fall Lagen om vård av unga (LVU). Utöver kärnan i det sociala arbetet, dvs mötet med den enskilde, utgör dokumentation en betydande del av arbetet liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt.
2022-06-17 2022-07-17
Bodens kommun, Utbildning - Skolutvecklingscentrum Verksamhetsutvecklare Skolutvecklingscentrum
Vi söker nu dig som tillsammans med Skolutvecklingscentrums verksamhetsutvecklare vill vara med i arbetet med att forma, driva och utveckla skolutveckling förvaltningsövergripande. Du får en central roll i uppdraget att organisera skolutvecklingsarbete i nära samverkan med förskole- och skolenheterna och förvaltningsledningen. Där ingår att stötta, sprida och utveckla skolutveckling i förvaltningen genom skolutvecklingsråd och andra nätverk. I ditt arbete som verksamhetsutvecklare kommer du att ansvara för systematiskt kvalitetsarbete och...
2022-06-16 2022-08-14
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare i Matematik och NO-ämnena
Vi söker Dig som vill undervisa i matematik, teknik och naturorienterande ämnen i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Som lärare hos oss har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2022-06-16 2022-07-03
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Studie- och yrkesvägledare Brönjaskolan och Stureskolan
Vi söker dig som vill arbeta som studie- och yrkesvägledare hos oss på Stureskolan och Brönjaskolan. I arbetsuppgifterna som studie- och yrkesvägledare ingår bland annat att planera antagningsprocessen och informera grupper av elever eller föräldrar om olika val. Du kommer även att ge stöd till lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser. Du har också individuella handledande samtal med elever, samt ordnar praktikplatser och organiserar elevernas praktiska arbetslivsorientering, prao. Du kommer att samverka me...
2022-06-16 2022-07-03
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare i Matematik till Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i matematik och naturorienterande ämnen i år 79, och brinner för att utveckla ämnet och skolan. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. I tjänsten ingår även mentorskap. I den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Tjänsten är utformad som ett försteläraruppdrag i matematik, vilket innebär att du behöver uppfylla de krav som ställs för att vara aktuell till förordnandet. Inom försteläraruppdraget kommer du i samråd med skol...
2022-06-16 2022-07-03
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare i Hem- och konsumentkunskap Bodens kommun
Vi söker Dig som vill undervisa i hem- och konsumentkunskap i årskurs 6 och 8, där undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift.
2022-06-15 2022-06-29
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare inom vård och omsorg, Lärcentrum
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämnen inom vård- och omsorgsprogrammet. Elevgrupperna på vuxenutbildningen är ofta små och undervisningen utgår från och utformas alltid efter elevers behov och förkunskaper. Arbetet på vuxenutbildningen ställer krav på flexibilitet men ger samtidigt stora möjligheter att själv påverka sin arbetsdag. En stor del av kommunikationen med våra elever sker via lärplattformen itslearning. Vi förutsätter att du känner dig bekväm med det och på ett naturligt sätt kan använda digitala lärres...
2022-06-14 2022-06-28
Bodens kommun, Socialförvaltningen Personalsamordnare i Kompetensförsörjningsenheten
Personalsamordnaren har en arbetsgivarroll och ansvarar för den dagliga personalplaneringen och rekryteringen. Det innebär schemahantering och administration kring resursfördelning mellan olika verksamheter. Det innebär också daglig kontakt och samverkan med enhetschefer och baspersonal. Personalsamordnare arbetar i verksamhetssystemen Personec, Winlas och TimeCare. Beredskapstjänstgöring ingår.
2022-06-13 2022-06-27
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Sävast Vikarierande behandlingsassistenter, Sävast
Vi söker nu vikarier både för sommaren och även framleds under hösten. På enheten i Sävast möter du våra flickor i ålder 12-15 år och som behandlingsassistent har du ett livsviktigt uppdrag med fokus på omvårdnad och säkerhet. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Du arbetar i ett team av...
2022-06-13 2022-07-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Sävast Behandlingspedagoger SiS ungdomshem Johannisberg, Sävast
Som behandlingspedagog på Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett t...
2022-06-13 2022-07-03
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Bildlärare, Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i bild årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Men som lärare har du även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2022-06-13 2022-06-26
Bodens kommun, Utbildning - Administration Kock till Älvskolans kök
Vi söker dig som vill arbeta som kock hos oss vid Älvskolans kök i Gunnarbyn. Lokalvård av skolans lokaler ingår i tjänsten. Du kommer arbeta i skolans tillagningskök där du ansvarar för beställning av varor, planering och tillagning av frukost, lunch och mellanmål till barnen på Gunnarsbyns förskola och eleverna vid Älvskolan. I arbetet ingår även att följa upp upprättade rutiner, matsedel, livsmedelslagar samt Bodens kommuns kostpolicy
2022-06-08 2022-08-31
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen SFI lärare Vuxenutbildningen
Vi söker dig som brinner för utbildning som riktar sig till vuxna. Ser du möjligheter i varje enskild individ och har förmågan att leda dem till uppsatta mål? Då är du den person vi söker. Vi erbjuder en stimulerande miljö med högt i tak och en laganda utöver det vanliga. Du kommer att samarbeta med andra lärare men ska också kunna ta stort eget ansvar. I din yrkesroll vill vi att du ser möjligheterna i en flexibel arbetsmiljö och är professionell i ditt bemötande med elever och kollegor. Vi förväntar oss att du jobbar efter våra värderingar:...
2022-06-01 2022-06-28
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemutvecklare till Luleå
Vi söker efter dig som är nyexaminerad från en utbildning där du pluggat mycket programmering. Du har läst dataingenjör, systemvetare, datateknik eller motsvarande relevant utbildning. Nedan ger vi exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter i våra team: • Skapa prototyper utifrån verksamhetens krav • Arbeta med frontend i olika tekniker • Integrera med kartor och APIer • Skapa backend-kod • Kvalitetssäkring Vi arbetar med agila arbetssätt och DevOps-kultur i nära samarbete med verksamheten och driften och arbetar i team med korta iter...
2022-05-17 2022-06-30
Bodens kommun, Arbetsmarknad - chef/rektor Gruppledare
Nu är vi i behov av timvikarier som Gruppledare till enheten Arbete & Sysselsättning inom Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen. I rollen som Gruppledare blir du en del av enheten Arbete & Sysselsättnings verksamhet inom Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen. Vi arbetar efter metoden Supported employment (SE) som är inriktad till personer med olika utmaningar men som i dagsläget kan stå långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Vårt uppdrag är att verka för att de som har stora svårigheter på grund av sin funktionsnedsättning får mö...
2022-05-05 2022-06-30
1 2 >