Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Utbildning - Administration Utbildningsadministratör
Nu söker vi en duktig administratör till Lärcentrum i Boden där vi erbjuder en bred palett av kurser inom vuxenutbildning. Som administratör hos oss spelar du en viktig roll då du tillsammans med vår administratör Catrin är spindeln i nätet i många sammanhang. Du är med och välkomnar nya elever, besökare och kunder till skolan och deltar i interna möten med övriga kollegor. Rollen innefattar ett stort administrativt arbete med exempel på uppgifter som att ansvara för att eleverna får den informationen de ska ha, ansvara för skolans mejl och tel...
2021-05-11 2021-05-25
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare trä- och metallslöjd
Som slöjdlärare handlar arbetet om att väcka nyfikenhet och lust till hantverket och att tränas sig i att utveckla sina egna idéer från tanke till färdig produkt. Eleverna ska ges förutsättningar till att bygga upp och utveckla sin egen förmåga, kreativitet och problemlösningsför...
2021-05-03 2021-05-17
Bodens kommun Föreståndare Rödbergsfortet - museum och besöksmål
Hålla kontakt med och schemalägga guider för visningsverksamhet, marknadsföring av verksamheten i samarbete med Försvarsmuseum Boden, ansvar för konferens- och caféverksamhet. Utveckling av Rödbergsfortet som besöksmål, utställningar samt nuvarande visningsverksamhet och verksamheten i stort. Kontakten med Försvarsmuseum Boden och avdelningen KFU kommer att vara en viktig del i arbetet och föreståndaren kommer att ha nära samarbete med museets personal samt viss samverkan med övriga delar av enheten, avdelningen och kommunen i stort. Som före...
2021-05-03 2021-05-17
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Speciallärare/Lärare Unbyns skola F-6
Du kommer att ansvara för det specialpedagogiska arbetet tillsammans med arbetslaget. Övrig tid är undervisning i klass. Du är specialpedagog/speciallärare, planerar och genomför lektioner samt genomför utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra lärare, fritidspedagoger och kvalitetsutvecklare. Vi söker dig som är intresserad av specialpedagogik, kollegialt lärande och skolutveckling. Du har goda kunskaper och ett brinnande intresse för dina ämnen. Du får eleverna att utvecklas och lyckas.
2021-04-29 2021-05-16
Bodens kommun, Personalavdelningen Lönespecialist
Som lönespecialist i Bodens kommun arbetar du både med ett internt och externt perspektiv. Du har många egna ansvarsområden i tjänsten men också områden du delar med andra på enheten. Inom lönespecialistområdet ansvarar du för att upprätta rutiner, mallar och handledningar, både för oss på enheten men även för våra chefer/medarbetare på våra förvaltningar. Du arbetar med utveckling och förbättringar inom löneområdet men är också ett stöd mot våra lönekonsulter i deras frågor. Du arbetar med utredningsuppdrag och analyser samt att omsätta n...
2021-04-29 2021-05-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vik sjuksköterska till Hemsjukvården
Det är ett längre vikariat med tillträde 16/8 tom 31/10 2022. Som sjuksköterska i hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2021-04-27 2021-05-30
Bodens kommun, Fysisk planeringsenhet Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Med samordning och helhetssyn leder och utvecklar du som förvaltningschef en gemensam förvaltning bestående av ca 200 medarbetare, varav tre avdelningschefer, två enhetschefer och tre stabsmedarbetare som är direkt underställda Förvaltningschefen. Det händer mycket positivt i Bodens kommun med nya storskaliga företagsetableringar de närmsta åren. För Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär det att förvaltningens processer kommer att utmanas då drift och möjliggörandet av nya etableringar kommer att ske samtidigt. Ditt ansvar är att skapa förutsät...
2021-04-27 2021-05-16
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare Harads skola F-3
Vi söker dig som vill arbeta som lärare hos oss. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa i svenska som andraspråk. I ditt dagliga arbete ingår även planering av undervisning, bedömning och dokumentation av elevers utveckling samt återkoppling av elevernas kunskapsutve...
2021-04-27 2021-05-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Omsorgsassistenter till nytt boende inom socialpsykiatrin
Som omsorgsassistent blir du en del av vårt arbete med att aktivt jobba för att stärka individens egna resurser. Stödet utformas utifrån individens behov och önskemål och kan därför se väldigt olika ut. Tillsammans med individen kommer du att arbeta för att skapa motivation till förändring samt att individen ska utveckla sina förmågor att hantera svårigheter utifrån nya strategier i vardagen. Vi arbetar med ett aktivt kontaktmannaskap och lägger stor vikt vid aktiviteter och en meningsfull vardag. Att arbeta med personer med komplexa vårdbehov...
2021-04-23 2021-05-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, semestervikarier till Hemsjukvården
Hemsjukvården söker ett antal vikarierande sjuksköterskor till sommaren. Som sjuksköterska i hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2021-04-13 2021-05-23
Bodens kommun, Socialförvaltningen Vik sjuksköterska till Hemsjukvården
Det är ett vikariat med tillträde 1/5 och som sträcker sig året ut. Som sjuksköterska i hemsjukvården planerar och utför du medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser hos patient i ordinärt boende. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du förväntas kunna arbeta självständigt och i tvärprofessionellt samarbete med andra legitimerade yrkesgrupper. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2021-04-12 2021-05-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgs...
2021-02-19 2021-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Johannisberg i Sävast Semestervikarier: Behandlingsassistenter som kan bidra till livsviktig förändring
Som behandlingsassistent på Johannisberg har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett...
2021-01-27 2021-05-31