Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Personalavdelningen Systemspecialist
Som systemspecialist kommer du huvudsakligen att arbeta med underhåll av vårt personalsystem men också med anpassningar och förbättringar. Det innebär att du kommer att planera och genomföra körningar, analysera incidenter och supportärenden, samt medverka vid versionsuppdateringar. Arbetet innebär även att ta fram statistik och utdata. Du har många saker på gång samtidigt och du kommer att ha kontakter både internt och externt. Ett stort IT intresse och nyfikenhet på framtida IT lösningar blir en naturlig del i uppdraget.
2021-07-27 2021-08-15
Bodens kommun, Socialförvaltningen Handläggare bostadsanpassning
Som handläggare av bostadsanpassningsbidrag arbetar du utifrån Lagen om bostadsanpassningsbidrag med att utreda ansökningar från enskilda personer med olika funktionsnedsättningar gällande anpassningar i och i anslutning till bostaden. Målgruppen spänner över alla åldrar. I arbetet ingår att bistå sökande med information, rådgivning och förslag till anpassningsåtgärder, fatta beslut om bidrag och att vara kontaktperson för den sökande fram till att anpassningen är utförd. Du kommer att ha ett nära samarbete med de sökande och deras närstående....
2021-07-21 2021-08-15
Bodens kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Vi söker nu en erfaren och driven biståndshandläggare som vill vara med och utveckla behovsbedömning inom socialförvaltningens verksamheter. Tjänsten medför även att tillsammans med kollegor och chef utveckla det systematiska kvalitetsledningssystemet och utredning av enskildas behov enligt IBIC. Uppdraget som biståndshandläggare innebär eget ansvar vilket fordrar att du trivs med att vara självgående och handlägga ärenden beslutsamt och med omdöme i samverkan med dina kollegor och chef. Arbetsuppgifter: Handläggning/myndighetsutövning enligt...
2021-07-21 2021-08-15
Bodens kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till äldreomsorg Socialförvaltningen
Att arbeta som enhetschef inom Hemtjänst innebär att ha ett coachande ledarskap där Du tillsammans med Dina medarbetare och legitimerad personal jobbar tvärprofessionellt och alltid har brukaren i fokus. Uppdraget innebär att du har ett ansvar att säkerställa att brukarna får en god vård och omsorg. Du har även arbetsmiljöuppgiften som innebär att Du dagligen för en dialog med Dina medarbetare för att se till att de mår bra på sitt arbete samt har goda förutsättningar att kunna ge sina brukare en god och säker vård. Övriga arbetsuppgifter som i...
2021-07-16 2021-08-20
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Sva Hedens skola
Vill du bli en del i vår positiva utvecklingsbenägna personalgrupp? Vi söker dig som vill undervisa i Sva. Förutom att undervisa är Du mentor, håller i utvecklingssamtal, har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare samt ansvarar för såväl långsiktiga utbildningsmål som mål för det dagliga arbetet. Utöver din tid med elever deltar Du i det gemensamma arbetslagsarbetet, deltar i pedagogiska diskussioner och den pedagogiska utvecklingen på vår skola
2021-07-08 2021-08-08
Bodens kommun, Fysisk planeringsenhet Planarkitekt
För en fortsatt hållbar samhällsutveckling söker vi nu en planarkitekt vars huvudsakliga arbetsuppgifter blir att med ett lösningsfokuserat förhållningssätt upprätta detaljplaner innefattande planprocessens olika delar. Du ansvarar för att handlägga planerna genom hela planprocessen, från vision till planförslag. Du har kontakt med uppdragsgivare liksom andra kommunala verksamheter. Du driver självständigt både enklare och större planärenden och utredningar. Arbetet innebär att du tar fram skisser, utredningar och planhandlingar. Du håller sam...
2021-07-07 2021-08-15
Bodens kommun, Fysisk planeringsenhet Samhällsbyggnadsstrateg
Som samhällsbyggnadsstrateg arbetar du med att driva kommunens översiktsplanering. I detta ingår att leda processer för framtagandet av översiktsplaner, följa upp kommunens översiktsplanepaket samt att utveckla översiktsplaneringen. Arbetet spänner över översiktsplanering, utvecklingsarbeten samt utredningar och analyser. Du kommer även att vara en del i kommunens arbete med bostadsförsörjning och infrastrukturplanering. Du kommer bland annat att arbeta med genomförandet av den antagna Planeringsstrategin för det fortsatt översiktsplanearbete...
2021-07-07 2021-08-15
Bodens kommun, Socialförvaltningen Behandlingsassistent/Fältarbetare med inriktning vuxna
Som behandlingsassistent/fältarbetare arbetar du till stor del med personer med missbruks- och beroendeproblematik. Du arbetar uppsökande med psykosocialt stöd, uppföljning av boende i övergångslägenheter samt bistår våra övriga team vid akuta ärenden. Du kommer även att ansvara för en del behandlande samtal, såväl enskilt som i grupp. Viss del av arbetstiden tjänstgör du vid stödboendet Kvadraten. Arbetet är schemalagt måndag fredag och innebär viss arbetstid under helgdagar.
2021-07-06 2021-08-03
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare matematik 7-9 år
Undervisning i matematik och no-ämnen i åk 7-9, där du skapar de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Mentorskap för en grupp elever, vilket innebär ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare. Som förstelärare är du en god förebild för kollegor och mentor för mindre erfarna eller nyutexaminerade lärare. Du leder ämnesutvecklingen på skolan enligt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
2021-07-01 2021-08-06
Bodens kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal, Rehabiliteringspersonal, Omsorgsassistent eller Personlig assistent. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och omsorgsuppgifter. Inom Hemtjänsten kommer du som Undersköterska eller Vårdbiträde utföra vård- och omsorgs...
2021-07-01 2021-08-31
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor, vikarier till Korttidsboende
Socialförvaltningen söker vikarierande sjuksköterskor med fokus mot korttidsboendet. Som sjuksköterska på korttidsboendet stöter man på många olika patienter med varierande sjukdomsbild. Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet på korttidsboende. Kväll- och heltjänstgöring kan innefatta insatser p...
2021-06-18 2021-09-30
Bodens kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor- korttidsvikariat till LSS/Omsorgen/Socialpsykiatrin
Inom Boende och stöd arbetar vi med patienter inom både omsorg och socialpsykiatri. Vi har hand om 23 stöd- och omsorgsboenden för personer med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vårt förhållningssätt är personcentrerat och vi möter patienten i sitt hem där vi gör bedömningar av hälsotillstånd, omvårdnadsbehov osv. Arbetet innebär också att handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnadsarbetet. Vi har ett nära samarbete med primärvården och psykiatrin kring våra patienter, men även inom arbetsgruppen tillsammans med sjuk...
2021-06-11 2021-09-30