Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR HR-expert med inriktning arbetsmiljö
Som HR-expert i Kriminalvården kommer du självständigt att vägleda verksamhetens chefer inom frågor från hela HR-området men med särskild inriktning inom arbetsmiljöområdet. Du kommer att arbeta nära cheferna med både långsiktigt och kortsiktigt stöd i komplexa individärenden, men också ha möjlighet att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor inom ämnesområdet. Du kan även komma att ha ett större ansvar för några av våra verksamheter vilket kan innebära att du kommer arbeta med både långsiktigt och kortsiktigt kvalitetsstöd i individärenden ...
2024-05-16 2024-06-02
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Timvikarier teckenspråkstolk till SPSM
Är Du teckenspråkstolk med hög kompetens? Är Du en praktiker med teoretisk förankring? Är Du trygg i din yrkesroll? Då kanske Du tilltalas av och passar som timvikarie på någon av SPSM:s skolor! Vi söker timvikarierande teckenspråkstolkar med placering på Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg eller Östervångsskolan i Lund samt vid distansmöten. Du kommer att tillfrågas när det uppstår behov med kort eller långt varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande int...
2024-05-16 2024-11-10
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Ekonom till Skolstödsenheten
Du kommer som ekonom hos oss att ha ett nära samarbete med verksamhetens rektorer och enhetschefer. Du arbetar med budgetering, prognosarbete, uppföljning och analys samt med vissa ekonomiska utredningar. Du arbetar rådgivande och ger kvalificerat stöd till cheferna i ekonomiska frågor och beslut. Även andra arbetsuppgifter inom ekonomiområdet kan förekomma. Som ekonom utvecklar du arbetet inom ekonomiområdet tillsammans med dina kollegor. Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss...
2024-05-14 2024-06-04
Kriminalvården, Region Mitt Regional verksamhetsexpert till Region Mitt
Som regional verksamhetsexpert är du del av ett team av experter. Regionens verksamhetsexperter är ett stöd för region och sektionschef liksom för regionens kriminalvårdschefer i frågor som rör häkte, anstalt, frivård, beredskap, sjukvård och kapacitetsökning. Ditt fokusområde i expertgruppen kommer att vara verksamhetsanalys, schema och bemanning. Du utgör ett stöd till lokal och regional nivå och är sammankallande vid organisations- och schemaförhandlingar. Du omhändertar internt initierade utredningar och projekt och är delaktig i arbetet m...
2024-05-08 2024-05-22
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdare till Häktet Örebro semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare ...
2024-05-07 2024-05-21
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Rekryteringsspecialist till verksamhetsnära HR Örebro
Med någon av myndighetens sex regioner eller vårt huvudkontor som uppdragsgivare kommer du som rekryteringsspecialist både självständigt och i team driva rekryteringsprocesser från start till mål. En viktig del av rollen innebär därför att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare - Kriminalvårdens kärnverksamhet. Du kommer att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Beroende på din kompetens och ditt intresseområde kommer du att ha ...
2024-05-06 2024-05-27
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Kunskapsutveckling Utredare till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vi söker en utredare som bidrar till utveckling av myndighetens verksamheter dels genom sammanställning och spridning av forskning, dels genom utvärdering och analys. Uppdragen varierar över tid och innebär strukturerad inhämtning, bearbetning och analys av information. Du relaterar avgränsade frågeställningar och analyser till större sammanhang. Ditt arbete bidrar till både kunskapsutveckling och beslutsunderlag. Du sammanställer och sprider resultat av forskning och övriga kunskapsunderlag inom det specialpedagogiska området. Det innebär b...
2024-05-06 2024-05-27
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsutveckling Örebro Produktionstekniker aktör/redigerare på läromedelsutveckling Örebro
Som pedagogisk aktör/redigerare skapar du tillsammans med vårt team digitala läromedel för döva och hörselnedsatta elever med olika förmågor. Du är aktör i vår läromedelsproduktion. Du ansvarar för översättning till svenskt teckenspråk, och kvalitetssäkrar ditt översättningsarbete själv och tillsammans med teamet. Du är bekväm framför kamera och kan ta emot regi. Du är lösningsorienterad och behåller lugnet i stressade situationer. Du har en mycket god nivå i svenskt teckenspråk. Utöver aktörens uppgifter är du med och tar fram manus till mik...
2024-05-02 2024-05-31