Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för allmän klientjuridik Jurist vid Rättsenheten med placering i Örebro
Som kriminalvårdsjurist är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga och fatta beslut i ärenden där klientbeslut som har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen omprövas. Du kommer också att medverka i arbetet med att samordna och utveckla praxis i klientärenden samt stå för daglig rådgivning till lokal nivå. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning samt företräda Kriminalvården i rättsprocesser avseende klientbeslut i domstol. I arbetet ingår även att utbilda samt att utarbeta förslag till yttranden till ...
2021-07-21 2021-08-11
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Administratör till Skolstödsenheten, Örebro
Det huvudsakliga ansvaret kommer att vara elev- och skolskjutsadministration samt allmän skoladministration med inslag av personaladministration för Ekeskolan i Örebro. Arbetet innebär att hantera administrativa, ofta digitala, stödsystem, ge intern service till chefer, men även kontakter med externa parter såsom skolskjutsleverantörer, kommuner och andra statliga myndigheter. Det finns myndighetsövergripande arbetslag för elev-respektive skolskjutsadministratörer som finns placerade från Umeå till Lund. Arbetet leds av en chef inom skolstödse...
2021-06-23 2021-08-04
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hälso- och sjukvårdsenheten Psykolog Birgittaskolan och Åsbackaskolan 100 %
Ditt uppdrag som psykolog blir att ingå i skolans elevhälsoteam, där förutom skolledning även skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog och logoped ingår. Du kommer arbeta förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande på organisations- grupp- och individnivå med ex. konsultation till skolans personal, utredning och handledning. Din uppgift blir bland annat att tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du kommer arbeta nära skolans rektor, lärare, elever och föräldrar.
2021-06-14 2021-08-13
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hälso- och sjukvårdsenheten Skolsköterska 50 – 80 % Ekeskolan
Befattningen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt basprogram, skollagen och socialstyrelsens riktlinjer för EMI. Du arbetar med hälsobesök för att öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- och friskfaktorer och hur de påverkar hälsan. EMI ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Arbetet omfattar bland annat hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och samarbete med interna ...
2021-06-08 2021-08-13