Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Ekonomiadministratör, vikariat 18 månader
Arbetsbeskrivning Som ekonomiadministratör arbetar du med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra ekonomiarbetet på institutionen. Arbetsuppgifterna består av budget- och prognosarbete, löpande bokföring, månadsavstämningar, fakturahantering, ansvar för inköp och avtal, internkontroll samt systemadministrativa uppgifter. En viktig roll är att stödja verksamheten och ledningsgruppen i ekonomiska frågor samt vara en operativ resurs i ekonomiska analyser och utredningar. Kvalifikationer Du skall ha slutförd gymnasieutbildning med inriktni...
2023-11-22 2023-12-11
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Samordnare sensor till PO Örebro Kansli
Som samordnare hanterar du polisområdets kamera/sensorfrågor ur såväl operativt samt strategiskt perspektiv. Du kommer även stödja polisområdets ledningsgrupp inom beslutsfattande av kamera/sensorstöd utifrån den lokala lägesbilden i ett före under och efterperspektiv. Arbetet innebär samverkan med rättsavdelningen, kommunpoliser samt den regionala kameragruppen och du kommer stötta polisområdet med uppdaterade lägesbilder gällande etableringar samt driva kommande etableringar. Periodvis kan arbetsuppgifter förekomma inom ramen för kansliets u...
2023-11-21 2023-12-05
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Brottssamordnare sökes till polisområde Örebro
Som brottsamordnare arbetar du med operativ brottsanalys och utgör navet i polisområdets brottssamordningsfunktion, vilket innebär att du kommer att samla, sammanställa, analysera och dela information i polisområdet. Du lägesföljer och analyserar kontinuerligt polisområdets brottstrender och återkommande brottsmodus, samtidigt som du undersöker nedlagda ärenden för att kunna skapa en rödtråd. Du kommer även samverka med regionala brottssamordnare samt brottssamordnare i närliggande polisområden för att få till en helhetsbild. Dina huvudsakliga...
2023-11-16 2023-11-30
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional beredskapsexpert, Örebro
Regionkontorets uppgift är att leda, planera och operativt stödja och samordna verksamhetsområdenas arbete med att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet och utföra personutredningar i brottmål. Regionkontoret ska i den operativa kriminalvårdsverksamheten omsätta och säkerställa genomförandet av de nationella uppdrag som ges i verksamhetsplanen samt följa upp att fastställda mål och resultat uppnås. Som stöd för regionchefens ledning och styrning av verksamhetsområdena finns ett antal verksamhetsexperter inom anstalt, häkte, fri...
2023-11-01 2023-12-04
Kriminalvården, Region Mitt Kriminalvårdare till region mitt, semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2023-11-01 2023-12-03
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Timvikarier teckenspråkstolk till Specialpedagogiska skolmyndigheten
I arbetet som timvikarierande teckenspråkstolk på SPSM ingår tolkning till både elever och personal i olika situationer, på plats i SPSM:s lokaler eller på distans i digitala möten. För eleverna kan det vara lektioner, utvecklingssamtal, studiebesök och kulturella evenemang. Tolkning förekommer även på raster, i fritidshemsverksamheten, i elevrådsarbetet och vid gemensamma aktiviteter. För personal kan det gälla undervisning, möten, konferenser och fortbildning.
2023-10-03 2023-12-31
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Timvikarier till Ekeskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Ekeskolan både på skoltid- och fritidstid. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller boendehandledare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig. ...
2023-09-08 2023-12-30
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.
2023-08-17 2023-12-31