Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdsinspektör - Häktet Örebro
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, engagemang och tydlighet. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 30 medarbetare....
2021-02-25 2021-03-18
Kriminalvården, Frivården Örebro Frivårdsinspektörer, semestervikariat till Frivården Örebro
Som vikarierande frivårdsinspektör under sommaren innefattar dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för villkorligt frigivna klienter och klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Du deltar aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, samverkan med andra myndigheter kring klientens specifika behov av insatser och att motivera till deltagande i programverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att avge yttrande till domstol och föreslå lämplig påföljd.
2021-02-22 2021-03-15
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stödenheten Utvecklingsinriktad ekonom
Vi söker en utvecklingsinriktad ekonom som trivs med varierande arbetsuppgifter. Du ska vara ett kvalificerat stöd till chefer och medarbetare inom verksamhetsområdena när det gäller ekonomistyrning, såväl i budgetering som uppföljning, analys och prognos. Du ska också ansvara för den ekonomiadministration som krävs inom de två verksamhetsområdena. Myndighetens arbete med avtalsförvaltning samordnas centralt inom myndigheten. Din roll i det arbetet är att samordna arbetet inom verksamhetsområdena samt fungera som stöd till chefer vid både f...
2021-02-17 2021-03-14
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Kock till häktet Örebro, sommarvikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på häktet men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.
2021-02-10 2021-03-03
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Hörseltekniker till Skolstödsenheten, Örebro
Du kommer att ingå i ett väl inarbetat team spritt över landet där utbyte av erfarenhet och kunskap är en självklarhet. I dina arbetsuppgifter som hörseltekniker ingår enklare service av hörapparater, reparation/installation av hörseltekniska hjälpmedel samt dess tillbehör. Du kommer även att ansvara för varseblivning i skola, elevboende och kontor. Du kommer att ha placeringsort i Örebro med huvudansvar för våra skolor och kontors hörseltekniska installationer, resor i andra regioner förekommer. Du kommer att arbeta direkt mot elev samt lärare...
2021-02-09 2021-03-16