Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Örebro Programledare till Frivården Örebro
Som Frivårdsinspektör med inriktning program ingår du i ett team som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Örebro en omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våld, missbruk, sex- och relat...
2022-10-05 2022-10-26
Kriminalvården, HR-avdelningen HR-avdelningen söker HR-chef till Region Mitt
Som HR-chef arbetar du med samtliga HR-frågor i nära partnerskap med den verksamhet du stödjer. Rollen som HR-chef är nybildad med målet att underlätta för verksamhetens chefer att ha en väg in till HR och uppdraget innebär nära samarbete med alla övriga enheter inom HR-avdelningen. Du blir en av åtta sektionschefer som rapporterar till enhetschefen för verksamhetsnära HR och hela enheten kommer, under förutsättning att beslut fattas av Generaldirektören, förstärkas med fler medarbetare. Uppdraget innebär att översätta verksamhetens behov på ...
2022-10-04 2022-10-24
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdare till Häktet Örebro
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär...
2022-10-03 2022-10-24
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Vaktmästare till Skolstöd, Birgittaskolan, Örebro
Som vaktmästare ansvarar du för den vardagliga driften på Birgitta- och Åsbackaskolan. Du kommer ha samarbete med vår vaktmästare på Ekeskolan i Örebro samt drift och säkerhetssamordnare på distans och rapportering till biträdande enhetschef på Skolstöd. Inom ansvarsområdet ingår även elevboenden. Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för: • Hantera felanmälningar och ärenden i ärendehanteringssystem • Administrera passage- och larmsystem, taggar och nycklar • Medverka i systematiskt brandskyddsarbete • Möblera kontors-, mötes- och utbildn...
2022-10-03 2022-10-23
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Skötare till Ekeskolan
Vi söker nu skötare till Ekeskolan i Örebro. Dina arbetsuppgifter är i första hand att finnas för att ge eleverna trygghet och stöd under skoldagen. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där vi sätter eleverna i fokus. Vi arbetar mycket med olika typer av kommunikation och lägger stor vikt vid att arbeta språkutvecklande i alla verksamheter i skolan. Som skötare i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa. Skötarens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med pedagogerna. Som skötare ska du vara...
2022-10-03 2022-10-16
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Skötare med teckenspråkskunskap till Ekeskolan
Vi söker nu skötare till Ekeskolan i Örebro. Dina arbetsuppgifter är i första hand att finnas för att ge eleverna trygghet och stöd under skoldagen. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där vi sätter eleverna i fokus. Vi arbetar mycket med olika typer av kommunikation och lägger stor vikt vid att arbeta språkutvecklande i alla verksamheter i skolan. Som skötare i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa. Skötarens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med pedagogerna. Som skötare ska du vara...
2022-10-03 2022-10-16
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Biträdande Enhetschef till Birgittaskolan och Åsbackaskolan, Örebro
Du kommer att arbeta som biträdande enhetschef i en tvåspråkig miljö, där kommunikationen sker på svenskt teckenspråk och svenska. Du kommer att ingå i den gemensamma ledningsgruppen för Birgittaskolan och Åsbackaskolan samt i ditt uppdrag ha personal, arbetsmiljöansvar och budgetansvar för vissa årskurser på Birgittaskolan. Du blir en del av ett engagerat skolledningsteam som leds av en erfaren rektor tillsammans med tre biträdande enhetschefskollegor. I dina arbetsuppgifter ingår att möta representanter från elevernas hemkommuner och även and...
2022-09-29 2022-10-20
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Rekryteringsspecialist till kriminalvårdens rekryteringsenhet i Örebro
Med någon av myndighetens sex regioner eller vårt huvudkontor som uppdragsgivare kommer du som rekryterare både självständigt och i team driva rekryteringsprocesser från start till mål. En viktig del av rollen innebär därför att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare - Kriminalvårdens kärnverksamhet. Du kommer att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Beroende på din kompetens och ditt intresseområde kommer du att ha ett eller f...
2022-09-25 2022-10-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare till trafiksektionen i Örebro
I arbetet som utredare ingår att: • Utreda dödsolyckor och allvarliga trafikolyckor inom Polisregion Bergslagen • Utreda ärenden med huvudinriktning på trafiklagstiftning Arbetet leds av en trafikförundersökningsledare som är direkt kopplad till trafikgruppen. Som utredare hos oss arbetar du självständigt och aktivt med dina ärenden i samråd med förundersökningsledare. Du förväntas arbeta aktivt både enskilt och i grupp. När du kommit in i din yrkesroll lär du dig att bedöma och föreslå utredningsåtgärder i det enskilda fallet. Förhör är en na...
2022-09-23 2022-10-12
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Administratör med inriktning planering till Lokalpolisområde Örebro
Som administratör jobbar du med den vardagliga planeringen och är ett viktigt stöd till gruppcheferna. I huvudsak arbetar du med administration kring operativ arbetstidsplanering och planering av personalresurs mot verksamhetsbehovet, på både kort och lång sikt. Du tar ansvar för det egna arbetet och för arbetsgruppens gemensamma uppdrag. Du har dagligen dialog med chefer och medarbetare och du får stor nytta av din känsla för service och ditt engagemang. Du arbetar i olika personaladministrativa system som COPS och Heroma med bland annat regi...
2022-09-23 2022-10-07
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Specialpedagog till Birgittaskolan och Åsbackaskolan
Vi söker nu en specialpedagog som ska komplettera vårt team av olika kompetenser inom elevhälsoteamet på Birgittaskolan och Åsbackaskolan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge stöd ur ett specialpedagogiskt perspektiv till elever, medarbetare och ha ett nära samarbete med vårdnadshavare samt nätverk runt eleven. Pedagogisk utredning, handledning och anpassningar i lärandemiljön ingår också i ditt ansvarsområde. Du har också ett ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet samt stödja elevernas utveckling mot kunskapsmålen. ...
2022-09-21 2022-10-09
Kriminalvården, Anstalten Kumla Utredare (Vikariat) till riksmottagningen vid anstalten Kumla
Riksmottagningen är en avdelning där de flesta långtidsdömda män placeras initialt för utredning avseende riskbedömning och beslut om verkställighetens utformning. Utredningsarbetet vid anstalten Kumla omfattar även långtidsdömda kvinnor vid anstalten Hinseberg i Frövi. Utredningen syftar till att belysa den dömde och hens situation ur en mängd olika aspekter och arbetet genomförs av ett utredningsteam där kontaktman, utredare och psykolog ingår. Riksmottagningens utredningar utgör underlag för beslut om särskilda villkor som sätter den yttre...
2022-09-19 2022-10-10
Kriminalvården, Anstalten Kumla Utredare till riksmottagningen vid anstalten Kumla
Riksmottagningen är en avdelning där de flesta långtidsdömda män placeras initialt för utredning avseende riskbedömning och beslut om verkställighetens utformning. Utredningsarbetet vid anstalten Kumla omfattar även långtidsdömda kvinnor vid anstalten Hinseberg i Frövi. Utredningen syftar till att belysa den dömde och hens situation ur en mängd olika aspekter och arbetet genomförs av ett utredningsteam där kontaktman, utredare och psykolog ingår. Riksmottagningens utredningar utgör underlag för beslut om särskilda villkor som sätter den yttre...
2022-09-19 2022-10-10
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Drift och Säkerhetssamordnare, Örebro
Du kommer ha en nyckelroll inom vår verksamhet och arbeta med våra tio skolor som är spridda över landet. Detta gör även att tjänsteresor är en del av ditt arbete. I denna roll har du en helhetssyn över verksamhetsområdets behov tillsammans med myndighetens centrala organisation. Det är viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt och uppskattar att driva dina egna frågor. Som person är du driven inom din profession och lätt att samarbeta med. Detta gör Du bland annat genom att inom verksamhetsområdets lokaler ansvara för: • Genomför...
2022-09-16 2022-10-10
Fackförbundet ST Studentinformatör Örebro
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2022-09-07 2022-10-16
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Timvikarie kock - Skolstödsenheten, Örebro
Skolstödsenheten söker en kock som timvikarie till skolkök i Örebro. Du kommer att vara placerad primärt på Birgittaskolan men arbete kan komma att utföras på Ekeskolan i Örebro. Du kommer att arbeta i ett kök med två kollegor på plats där ni delar på de flesta arbetsuppgifter såsom matlagning, matsedelsplanering, förberedelser, varubeställning, diskhantering, egenkontroll, lokalvård av kök och matsal. Som timvikarie står du till förfogande när det uppstår ett behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt ans...
2022-08-26 2022-10-31
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.
2022-08-19 2022-12-31