Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operativ analytiker till IT-brottscentrum i Region Bergslagen
Du kommer självständigt att arbeta som operativ analytiker i förundersökningar i hela region Bergslagen. Detta innebär att du kommer arbeta i ärenden som berör olika typer av brott/brottslighet. Du kommer att ansvara för att information inhämtas, struktureras och bearbetas samt genomföra kvalificerade analyser av stora informationsmängder. Du kommer även ta fram rekommendationer för fortsatt ärendehantering och informationsinhämtning som stöd för spanings- och utredningsledningens inriktning. Arbetet kan ha inslag av internationella kontakter d...
2023-02-01 2023-02-15
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Gruppchef till bedrägerisektionen i Örebro
Som gruppchef för bedrägerigrupp 1 rapporterar du till sektionschefen samt ingår i bedrägerisektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Resor förekommer i uppdraget, såväl inom regionen som nationellt. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöv...
2023-02-01 2023-02-15
Fackförbundet ST Studentinformatör Örebro
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2023-02-01 2023-02-17
Kriminalvården, A/H Region Mitt Kriminalvårdare Kumla, Hinseberg, Frivården Örebro
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med samtals- och motivationsarbete. ...
2023-01-30 2023-02-27
Kriminalvården, A/H Region Mitt Kriminalvårdare Kumla, Hinseberg, Frivården, Häktet Örebro, Semestervikariat
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt och häkte är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med samtals- och motivatio...
2023-01-30 2023-02-27
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Polisregion Bergslagen söker sommarvikarier
Du kommer att stötta verksamheten med diverse arbetsuppgifter inom utredning. Exempel på arbetsuppgifter är beredande utredningsåtgärder, hålla förhör, genomföra anmälningsupptagning, hantering och dokumentation av beslag, beställning av forensiska undersökningar samt övriga administrativa förekommande arbetsuppgifter. Arbetet kan även innebära att du kommer i kontakt med komplexa ärenden och även utredningsmaterial som kan upplevas både som stötande samt obehagligt.
2023-01-24 2023-02-07
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Polisregion Bergslagen söker dig som studerar kriminologi eller systemvetenskap
Du kommer att stötta verksamheten med diverse arbetsuppgifter inom utredning. Exempel på arbetsuppgifter är beredande utredningsåtgärder, hålla förhör, genomföra anmälningsupptagning, hantering och dokumentation av beslag, beställning av forensiska undersökningar samt övriga administrativa förekommande arbetsuppgifter. Arbetet kan även innebära att du kommer i kontakt med komplexa ärenden och även utredningsmaterial som kan upplevas både som stötande samt obehagligt.
2023-01-24 2023-02-14
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operatörer till regionledningscentralen i Örebro
Operatörernas huvuduppdrag är att svara på inkommande telefonsamtal och radioanrop, bedöma och registrera informationen samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag. I ansvaret ingår att upprätthålla en hög tillgänglighet samt ge medborgarna god service och ett bra bemötande. RLC säkerställer att polisen snabbt kan svara och agera på ärenden där medborgarna behöver omedelbar hjälp av polis. Du kommer befinna dig i hjärtat av verksamheten med tillgång till våra IT-system. Med stöd av arbetsledare leder du den händelsestyrda ver...
2023-01-18 2023-02-02
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Verksamhetsstödsenheten Rutinerad ekonom till SPSM i Örebro
I rollen som ekonom är huvuduppgiften att vara ett kvalificerat ekonomistöd till verksamhetsområdets avdelningar och enheter. Det innebär bland annat arbete med budget, uppföljning, prognos, analys och ekonomiska utredningar. Hos oss kommer du att få sätta dig in i olika typer av verksamheter och ditt uppdrag kommer att innebära regelbunden kontakt med chefer inom verksamhetsområdet. Eftersom vi är i ett förändringsarbete kan arbetsuppgifter förändras utifrån verksamhetens behov och även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Här ...
2023-01-18 2023-02-12
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.
2023-01-12 2023-06-30
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent sommarvikariat 2023
Arbetsbeskrivning Som behandlingsassistent på Runnagården har Du ett viktigt uppdrag. Arbetet som behandlingsassistent är varierande och omfattar allt från att skapa en trivsam och fungerande vardag för våra klienter till att motivera dem till fortsatt vård i frivilliga former. Som behandlingsassistent skall Du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till klienternas trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning m m. Du skall även bidra till att säk...
2023-01-10 2023-02-05
Statens institutionsstyrelse Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Denna annons gäller avdelning 4 som är en särskilt förstärkt avdelning bestående av 4-6 låsbara platser för kvinnor med särskilda behov. Avdelningen är flexibelt utformad för att kunna möta kvinnornas behov av mer eller mindre stimuli och kontakt med övriga i klientgruppen. Klienterna som vårdas på avdelning 4 har en samsjuklighet och är i behov av individuellt anpassade strategier och behandlingsplaner. Klienterna på avdelning 4 är i behov av lokaler som är anpassade efter deras behov, behandlingspersonal som arbetar metodf...
2023-01-02 2023-02-05
Statens institutionsstyrelse Beh.pedagoger/beh.assistenter till särskilt förstärkt avdelning
Arbetsuppgifter Vård- och behandlingsarbete med särskild inriktning på motivationsarbete där även kontaktpersonskap och delegering av medicin ingår i tjänsten. Denna annons gäller avdelning 4 som är en särskilt förstärkt avdelning bestående av 4-6 låsbara platser för kvinnor med särskilda behov. Avdelningen är flexibelt utformad för att kunna möta kvinnornas behov av mer eller mindre stimuli och kontakt med övriga i klientgruppen. Klienterna som vårdas på avdelning 4 har en samsjuklighet och är i behov av individuellt anpassade strategier och ...
2023-01-02 2023-02-05