Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Enheten för arbetsgivarstöd och arbetsmiljö HR Expert till Kriminalvården, Örebro
Som HR-expert i Kriminalvården kommer du att självständigt vägleda verksamhetens chefer inom frågor från hela HR-området med särskild inriktning mot arbetsrättsliga frågeställningar. Du kommer att arbeta med både långsiktigt och kortsiktigt kvalitetsstöd i individärenden och ärenden på gruppnivå. Du kommer även arbeta stöttande och utredande i personalärenden. I arbetsuppgifterna ingår även förhandling inom personalområdet inom bla lönebildning, organisations- och individfrågor samt ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla och tydliggöra...
2022-05-12 2022-06-02
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Produktion döv och hörsel Webbutvecklare till Läromedelsavdelningen i Örebro
Som webbutvecklare ska du tillsammans med utvecklings- och produktionsteamet skapa anpassade digitala läromedel. Som webbutvecklare kommer du att bygga om äldre läromedel med ny kod i Angular. Innehåll som filmer, bilder, text samt interaktionsdesign tas från wordpress siterna. Viss förändring av design kommer att krävas för anpassning till vår designmall. Vi ser att du är lösningsorienterad och ser möjligheter i arbetet och vill verka till att göra bra läromedel för våra målgrupper. Vi ser att du har ett stort intresse för teknik och följer ...
2022-05-11 2022-05-25
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Runnagården i Örebro Kock, visstidsanställning sommar 2022
Nu söker vi dig som vill arbeta som kock tillsammans med vårt köksteam under sommaren, möjlighet att arbeta på timmar innan och efter visstidsanställningen finns. Som kock kommer du att arbeta med alla förekommande sysslor i ett tillagningskök. Vi lagar ca 100 portioner/dag då vi serverar frukost, lunch och middag till personal och klienter. Även viss lokalvård ingår i de dagliga sysslorna. Ensamarbete förekommer på helger.
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdare Häktet Örebro, sommarvikarier
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kan du välja att arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och sä...
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvården, Frivården Örebro Frivårdsinspektör, vikariat till Frivården Örebro
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter och klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, samhällstjänst och personutredningar. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mo...
2022-05-10 2022-05-31
Kriminalvården, Sektionen för tjänsteleverans Mobil IT-Servicetekniker till Örebro
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och krav. Din serviceroll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en fortsatt unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten. Du kommer att vara placerad på IT-avdelningen und...
2022-05-06 2022-05-27
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Örebro
Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande och stimulerande där du arbetar teambaserat i nära samarbete med förrättningslantmätare, mätingenjörer med flera. Du kommer att utföra vissa moment i förrättningshandläggningen såsom delgivning, protokollskrivande och utskick av handlingar. Arbetet innebär även sakägarkontakter, korrekturläsning, kontroll och beredning av rättigheter, enklare utredningar, digital arkivering samt övrigt administrativt arbete. Du kommer också att ansvara för kontorsgöromål samt service på kontoret.
2022-05-06 2022-05-29
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Runnagården i Örebro Behandlingssamordnare 100%, tillsvidareanställning, 2 st
Behandlingssamordnaren * kommer att ansvara för att programverksamheten genomförs och följs upp. Programverksamheten kan komma att genomföras på Runnagårdens samtliga avdelningar beroende på klienternas behov. * ansvarar för arbetssätt gällande Motiverande intervjuer och fungerar som MI-coach samt utför enskilda samtal med klienter på institutionen. * samverkar med avdelningsföreståndare, behandlingssekreterare, behandlingspedagoger och klient inför upprättande av behandlingsplan samt för kartläggning av klientens behov av behandlingsinsatser.
2022-05-05 2022-05-31
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Rekryteringsspecialist till rekrytering och bemanningsenheten
Med någon av myndighetens sex regioner eller vårt huvudkontor som uppdragsgivare kommer du som rekryterare både självständigt och i team driva rekryteringsprocesser från start till mål. En viktig del av rollen innebär därför att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare - Kriminalvårdens kärnverksamhet. Du kommer att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Beroende på din kompetens och ditt intresseområde kommer du att ha ett eller f...
2022-05-04 2022-05-25
Fackförbundet ST Studentinformatör Örebro
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och ge...
2022-05-03 2022-05-29
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Du erbjuds en spännande och viktig roll som delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region mitt. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ och uppskattar utmaningar som driver på resultat. Rollen innefattar bl a: - Daglig kontakt med kärnverksamheten - Lösa kort- och långsiktiga vakanser - Semester- och utbildningsplanering - Prognosticera och planera beman...
2022-05-03 2022-05-24
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården
Du erbjuds en spännande och viktig roll som delaktig i en grupp med personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom region mitt. Arbetet passar dig som är en naturlig problemlösare och stimuleras av ett socialt arbete där man bygger långsiktiga relationer. Du är kommunikativ och uppskattar utmaningar som driver på resultat. Rollen innefattar bl a: - Daglig kontakt med kärnverksamheten - Lösa kort- och långsiktiga vakanser - Semester- och utbildningsplanering - Prognosticera och planera beman...
2022-05-03 2022-05-24
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Teckenspråkstolk till Birgittaskolan i Örebro
I arbetet som teckenspråkstolk för Birgittaskolans verksamhet ingår tolkning till både elever och personal i olika situationer. För eleverna kan det vara lektioner, utvecklingssamtal, studiebesök och kulturella evenemang. Tolkning förekommer även på raster, i fritidshemsverksamheten, i elevrådsarbetet och vid gemensamma aktiviteter. För personal kan det gälla undervisning, möten, konferenser och fortbildning. Även information till elever och vuxna om hur man använder tolk ingår.
2022-04-22 2022-05-18
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Timvikarie kock - Skolstödsenheten, Örebro
Skolstödsenheten söker en kock som timvikarie till skolkök i Örebro. Du kommer att vara placerad primärt på Birgittaskolan men arbete kan komma att utföras på Ekeskolan i Örebro. Du kommer att arbeta i ett kök med två kollegor på plats där ni delar på de flesta arbetsuppgifter såsom matlagning, matsedelsplanering, förberedelser, varubeställning, diskhantering, egenkontroll, lokalvård av kök och matsal. Som timvikarie står du till förfogande när det uppstår ett behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt ans...
2022-03-29 2022-06-01
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Timvikarier till Ekeskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Ekeskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent, boendehandledare eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig. Vid Ekeskolan utgår...
2021-11-26 2022-05-25
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Birgittaskolan Timvikarier till Birgittaskolan och Åsbackaskolan
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Birgittaskolan och på Åsbackaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av vikarie som elevassistent eller som lärare. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.
2021-11-16 2022-05-31